UL PEF

Vabi na 2. konferenco

Konferenca Učitelj učitelju Učitelj

UL PEDAGOŠKA FAKULTETA, 15. do 17. APRIL 2021

 

Želeli bi si, da bi lahko govorili še o čem drugem, kot le o temi, ki je v zadnjem, skorajda že letu dni, popolnoma prežela naše misli in delovanja. Ker pa je v vsaki slabi stvari vedno tudi kaj dobrega, bomo na letošnji konferenci predstavljali primere dobre prakse poučevanja na daljavo. Vsi si želimo, da do tega ne bi nikoli več prišlo, a izkušnje in znanja, ki smo ga pridobili v tem času, nam bodo v pomoč pri delu z učenci, ki se bodo tudi v prihodnosti zaradi različnih razlogov šolali na daljavo (dolgotrajno bolni, učenci športniki ipd.).

 

Zato vas vljudno vabimo, da s svojim znanjem in najnovejšimi spoznanji obogatite konferenco, ki bo letos v celoti potekala na daljavo.

 

 

TEME

 

Teme 2. konference smo izbrali s pomočjo vas, ki delujete v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah in odražajo vaše najpogostejše predloge. Teme so:

 

- Spodbujanje gibanja učencev na daljavo.
- Opismenjevanje, branje in računanje na daljavo.
- Ocenjevanje znanja na daljavo.
- Delo z učenci s posebnimi potrebami na daljavo.
- Skrb za lastno zdravje v času dela na daljavo, obvladovanje stresa.

 

 

PRIJAVA

 

Prijavnico na konferenco najdete  tukaj

 

 

PRISPEVKI

 

Ker bo zbornik izšel pred konferenco, vas prosimo, da prispevek oddate najkasneje do 10. 2. 2021. Prispevke oddajte po elektronski pošti na naslov ucitelj@pef.uni-lj.si . V zborniku bodo objavljeni prispevki tistih avtorjev, ki bodo plačali kotizacijo. Vsak avtor lahko sam ali v soavtorstvu objavi en prispevek. Dodaten prispevek se objavi ob plačilu dodatnih 50% višine kotizacije.

 

 

→   NAVODILA za pripravo in oddajo prispevka

 

 

POMEMBNI DATUMI

 

do 10. 2. 2021 — oddaja prispevkov
do 25. 3. 2021 — prijava udeležencev konference
do 25. 3. 2021 — plačilo kotizacije (za vse udeležence)
15. do 17. april 2021 – 2. konferenca UČITELJ UČITELJU UČITELJ. Konferenca bo v četrtek in petek potekala v popoldanskem času, v soboto v dopoldanskem času.

 

 

 

TOČKOVANJE

 

Udeleženci bodo po zaključeni konferenci dobili potrdilo o (aktivnem) sodelovanju (s prispevkom,  brez prispevka) na nacionalni konferenci v trajanju 24 ur. Potrdilo bo, skupaj z urnikom konference ter drugo dokumentacijo, možno uveljavljati ob napredovanju v višji naziv skladno s takrat veljavno zakonodajo (navodilo MIZŠ).

 

 

 

KOTIZACIJA

 

• kotizacija – študenti 1 UL PEF: 20 € (DDV vključen)
• kotizacija –  študenti UM PEF in UP PEF: 25 € (DDV vključen)
• kotizacija – alumni (vpisani v klub alumnov UL PEF na dan plačila kotizacije): 40 € (DDV vključen)
• kotizacija – ostali: 60 € (DDV vključen)

 

V kotizacijo je vključena izdaja zbornika s prispevki, izdaja potrdila o udeležbi (24-urna konferenca), rganizacija in izvedba konference.
 
→   Pomembni podatki in obrazci za kotizacijo

 

 

Vljudno vas vabimo, da sem nam pridružite na 2. konferenci »Učitelj učitelju učitelj«.

 

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Zanj: dr. Vesna Štemberger

 

 

 

 


1 Študenti istovetnost dokazujejo s kopijo potrdila o vpisu v letnik študija na prvi ali drugi stopnji v študijskem letu 2020/21 ali dokazilom o vpisu v dodatno leto, ki ga pošljejo na naslov ucitelj@pef.uni-lj.si