Alt
asistent

Jaša Černe

Kabinet

Kabinet Vegova 4

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Opazovanje, poslušanje, dialog / Observing, Listening, Dialogue

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Uvod v kognitivno znanost 1 / Introduction to Cognitive Science 1
 • Uvod v kognitivno znanost 2 / Introduction to Cognitive Science 2
 • Uvod v raziskovanje 1 / Introduction into Research 1
 • Uvod v raziskovanje 2 / Introduction into Research 2
 • Trendi v kognitivni znanosti / Trends in Cognitive Science
 • Prvoosebno raziskovanje / First-person research
 • Metodološka in raziskovalna obravnava tem s področja vzgoje in psihosocialnega dela / The Methodological and Research Treatment of Themes from the Field of Education and Psychosocial Work with People

Predmeti na 1. in 2. stopnji / Courses (First and Second Cycle)

 • Raziskovanje človeškega doživljanja: prepričanja, čustva, sebstvo / Exploring Human Experience: Beliefs, Emotions, Self

Raziskovalna področja / Research areas

 • empirična fenomenologija / empirical phenomenology
 • nevrofenomenologija / neurophenomenology
 • kognitivna psihologija / cognitive psychology
 • interdisciplinarno in kolaborativno raziskovanje v kognitivni znanosti / interdisciplinary and collaborative research in cognitive science

Ostali zaposleni

Alt

Mojca Vrhovski-Mohorič

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Polona Gradišek

Temeljni pedagoški študij

Alt

Janez Krek

Temeljni pedagoški študij

Alt

Mojca Poredoš

Temeljni pedagoški študij

Alt

Francka Lovšin-Kozina

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Napovedujemo

1.

Transnational partner meeting APOLE Erasmus+

Več

Bodi na tekočem