Alt
redna profesorica

Brina Jež-Brezavšček

Kabinet

Kabinet 308

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Glasba / Music
 • Glasba PV / Music PE
 • Didaktika glasbene vzgoje III / The Didactics of Music Education III
 • Interekulturna Slovenija v multikulturni Evropi / Intercultural Slovenia in Multicultural Europe
 • Glasbena ustvarjalnost / Music Creativity
 • Spoznavamo in predstavljamo Slovenijo / Knowing and Introducing Slovenia
 • EPTE Umetnost / EPTE arts

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrane teme iz didaktike glasbne vzgoje / Selected Themes from the Didactics of Music
 • Umetnost v kurikulu za vrtce / Art in the Curriculum of the Kindergarten
 • Vzgoja skozi umetnost / Education through Art

Raziskovalna področja / Research areas

 • glasbena izhodišča za začetnike / music approaches for beginners
 • glasbena teorija / music theory
 • uvajanje glasbene ustvarjalnosti v pedagoške procese / introduction of music creativity into pedagogic processes
 • uvajanje poslušanja klasične glasbe / introduction of listening to classical music
 • glasba za osebe s posebnimi potrebami, uvajanje načinov in opazovanje učinkov / music for people with special needs, introducing ways and observing effects

Projekti / Projects

 • Različni projekti, ki vključujejo moje ustvarjanje novih glasbenih del , njihovo izvajanje in snemanje. / Different projects, which include my creating of new musical works, their performing and recording.

Ostali zaposleni

Alt

Marjanca Kos

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Vesna Ferk Savec

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Darja Tadič

Socialna pedagogika

Alt

Matej Zapušek

Matematika-računalništvo

Alt

Luka Boc Thaler

Matematika-računalništvo

Bodi na tekočem