Ime in priimek Študijski program Datum zagovora Ura zagovora Soba Komisija
Mojca Sovdat drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika 20.09.2019 09:00 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: prof. dr. Bojan Dekleva
Mentor/-ica: doc. dr. Špela Razpotnik
Somentor/-ica: /
Član/-ica: prof. dr. Darja Zorc Maver
Jera Stojko drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 20.09.2019 11:00 Predavalnica 408 (IV. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Marko Slapar
Mentor/-ica: doc. dr. Boštjan Kuzman
Somentor/-ica: /
Član/-ica: izr. prof. dr. Primož Šparl
Veronika Grebenc drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika 23.09.2019 10:00 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Alenka Polak
Mentor/-ica: izr. prof. dr. Janez Jerman
Somentor/-ica: /
Član/-ica: asist. dr. Mojca Vrhovski Mohorič
Maja Hladnik drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 23.09.2019 11:00 Sejna soba 026 (pritličje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Boštjan Kuzman
Mentor/-ica: izr. prof. dr. Marko Slapar
Somentor/-ica: /
Član/-ica: asist. dr. Tadej Starčič
Ana Banovec drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 23.09.2019 12:00 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Marko Slapar
Mentor/-ica: prof. dr. Tatjana Hodnik
Somentor/-ica: /
Član/-ica: izr. prof. dr. Vida Manfreda Kolar
Petra Mišmaš drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 23.09.2019 12:45 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Vida Manfreda Kolar
Mentor/-ica: prof. dr. Tatjana Hodnik
Somentor/-ica: izr. prof. dr. Karmen Pižorn
Član/-ica: doc. dr. Mateja Dagarin Fojkar
Laura Šubic drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika 24.09.2019 09:00 Predavalnica 408 (IV. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Erna Žgur
Mentor/-ica: izr. prof. dr. Tjaša Filipčič
Somentor/-ica: /
Član/-ica: izr. prof. dr. Vesna Štemberger
Manca Starašinič drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika 24.09.2019 10:00 Predavalnica 408 (IV. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Tjaša Filipčič
Mentor/-ica: doc. dr. Erna Žgur
Somentor/-ica: /
Član/-ica: izr. prof. dr. Janez Jerman
Barbara Sotenšek drugostopenjski magistrski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika 24.09.2019 10:30 Predavalnica 104 (I. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Damjana Kogovšek
Mentor/-ica: izr. prof. dr. Marija Kavkler
Somentor/-ica: /
Član/-ica: asist. dr. Suzana Pulec Lah
Eva Tomažič drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 24.09.2019 10:30 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: prof. dr. Irena Lesar
Mentor/-ica: prof. dr. Mojca Peček Čuk
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. dr. Marcela Batistič Zorec
Nika Puc drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika 24.09.2019 11:15 Predavalnica 104 (I. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Janez Jerman
Mentor/-ica: doc. dr. Damjana Kogovšek
Somentor/-ica: asist. dr. Jerneja Novšak Brce
Član/-ica: asist. dr. Matic Pavlič
Irena Bilčić drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika 25.09.2019 11:00 Sejna soba 026 (pritličje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Špela Razpotnik
Mentor/-ica: prof. dr. Bojan Dekleva
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. dr. Jana Rapuš Pavel
Ajda Centa drugostopenjski magistrski študijski program Kognitivna znanost 25.09.2019 11:00 * Predsednik/-ica: doc. dr. Toma Strle
Mentor/-ica: izr. prof. dr. Gregor Geršak
Somentor/-ica: izr. prof. dr. Igor Areh
Član/-ica: izr. prof. dr. Igor Pušnik, doc. dr. Jože Guna
Katja Prebil Kutin drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika 25.09.2019 13:00 Sejna soba 026 (pritličje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Špela Razpotnik
Mentor/-ica: prof. dr. Bojan Dekleva
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. dr. Olga Poljšak Škraban
Lucija Ovniček drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 25.09.2019 13:30 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Karmen Pižorn
Mentor/-ica: doc. dr. Mateja Dagarin Fojkar
Somentor/-ica: /
Član/-ica: asist. dr. Alenka Rot Vrhovec
Matej Žalig drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika 25.09.2019 14:00 Sejna soba 026 (pritličje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Olga Poljšak Škraban
Mentor/-ica: doc. dr. Špela Razpotnik
Somentor/-ica: doc. dr. Darij Zadnikar
Član/-ica: prof. dr. Bojan Dekleva
Tanja Košir drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 25.09.2019 15:00 Sejna soba 026 (pritličje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Jerneja Pavlin
Mentor/-ica: doc. dr. Robert Potočnik
Somentor/-ica: izr. prof. dr. Iztok Devetak
Član/-ica: doc. mag. Andrej Brumen Čop
Nika Zrilić drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 26.09.2019 10:00 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Tomaž Petek
Mentor/-ica: doc. dr. Mateja Dagarin Fojkar
Somentor/-ica: /
Član/-ica: prof. dr. Igor Saksida
Jerca Kirn drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 30.09.2019 08:30 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: prof. dr. Milena Valenčič Zuljan
Mentor/-ica: izr. prof. dr. Helena Smrtnik Vitulić
Somentor/-ica: /
Član/-ica: izr. prof. dr. Tjaša Filipčič
Tina Lesar drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 30.09.2019 10:00 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: prof. dr. Milena Mileva Blažić
Mentor/-ica: prof. dr. Igor Saksida
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. dr. Tomaž Petek