Ime in priimek Študijski program Datum zagovora Ura zagovora Soba Komisija
Laura Kerčmar drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika 15.11.2019 10:00 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Jana Rapuš Pavel
Mentor/-ica: prof. dr. Darja Zorc Maver
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. dr. Špela Razpotnik
Kristina Škerjanec drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika 15.11.2019 11:00 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Jana Rapuš Pavel
Mentor/-ica: doc. dr. Špela Razpotnik
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. dr. Olga Poljšak Škraban
Jan Markočič drugostopenjski magistrski študijski program Kognitivna znanost 21.11.2019 14:00 * Predsednik/-ica: doc. dr. Luka Komidar
Mentor/-ica: izr. prof. dr. Gregor Geršak
Somentor/-ica: izr. prof. dr. Anja Podlesek
Član/-ica: prof. dr. Olga Markič, izr. prof. dr. Peter Peer
Vanja Novak drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 22.11.2019 08:30 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: prof. dr. Milena Mileva Blažić
Mentor/-ica: prof. dr. Igor Saksida
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. dr. Tomaž Petek
Tjaša Prelog drugostopenjski magistrski študijski program Kognitivna znanost 28.11.2019 12:00 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: prof. dr. Mojca Juriševič
Mentor/-ica: prof. dr. Darja Zorc Maver
Somentor/-ica: prof. dr. Sonja Pečjak
Član/-ica: prof. dr. Bojan Dekleva, doc. dr. Lea Šugman Bohinc