Ime in priimek Študijski program Datum zagovora Ura zagovora Soba Komisija
Anja Tkalec drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika 02.06.2020 09:00 Na daljavo Predsednik/-ica: doc. dr. Damjana Kogovšek
Mentor/-ica: doc. dr. Darija Skubic
Somentor/-ica: izr. prof. dr. Janez Jerman
Član/-ica: asist. dr. Jerneja Novšak Brce
Katarina Grom Doktorski študijski program Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede 3. stopnja (triletni) 02.06.2020 11:00 Na daljavo Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Janez Vogrinc
Mentor/-ica: prof. dr. Igor Saksida
Somentor/-ica: /
Član/-ica: izr. prof. dr. Marja Bešter Turk, izr. prof. dr. Tomaž Petek, doc. dr. Marija Ropič Kop
Tina Perše drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 03.06.2020 12:00 Na daljavo Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Marko Slapar
Mentor/-ica: doc. dr. Stanislav Avsec
Somentor/-ica: /
Član/-ica: asist. dr. David Rihtaršič
Nika Drimel drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 04.06.2020 09:00 Na daljavo Predsednik/-ica: doc. dr. Irena Hergan
Mentor/-ica: doc. dr. Mateja Dagarin Fojkar
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. dr. Sanja Berčnik
Nina Kalc drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 04.06.2020 09:00 Na daljavo Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Jelka Strgar
Mentor/-ica: izr. prof. dr. Gregor Torkar
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. dr. Iztok Tomažič
Lina Novak drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika 04.06.2020 10:00 Na daljavo Predsednik/-ica: prof. dr. Darja Zorc Maver
Mentor/-ica: doc. dr. Nataša Zrim-Martinjak
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. dr. Jana Rapuš Pavel
Špela Marussig drugostopenjski magistrski študijski program Socialna pedagogika 04.06.2020 11:00 Na daljavo Predsednik/-ica: prof. dr. Darja Zorc Maver
Mentor/-ica: doc. dr. Špela Razpotnik
Somentor/-ica: asist. dr. Darja Tadić
Član/-ica: doc. dr. Jana Rapuš Pavel
Nika Bergant drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 04.06.2020 14:00 Na daljavo Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Tomaž Petek
Mentor/-ica: doc. dr. Robert Potočnik
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. Alenka Vidrih
Meta Bernik drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika 05.06.2020 12:00 Na daljavo Predsednik/-ica: doc. dr. Mojca Lipec Stopar
Mentor/-ica: doc. dr. Damjana Kogovšek
Somentor/-ica: asist. dr. Jerneja Novšak Brce
Član/-ica: doc. dr. Ingrid Žolgar Jerković
Janja Zupan drugostopenjski magistrski študijski program Predšolska vzgoja 08.06.2020 09:00 Sejna soba 026 (pritličje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Simona Prosen
Mentor/-ica: doc. dr. Marcela Batistič Zorec
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. dr. Nadica Turnšek
Amela Weiss drugostopenjski magistrski študijski program Kognitivna znanost 08.06.2020 13:00 Na daljavo Predsednik/-ica: izr. prof. Danijel Skočaj
Mentor/-ica: prof. dr. Janez Demšar
Somentor/-ica: /
Član/-ica: prof. dr. Ivan Bratko, prof. dr. Grega Repovš
Kerin Škantelj Čretnik drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 10.06.2020 11:00 Na daljavo Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Tomaž Petek
Mentor/-ica: izr. prof. dr. Vesna Štemberger
Somentor/-ica: /
Član/-ica: izr. prof. dr. Tjaša Filipčič