Ime in priimek Študijski program Datum zagovora Ura zagovora Soba Komisija
Maja Krpan drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 21.01.2021 08:00 Na daljavo Predsednik/-ica: doc. dr. Jerneja Pavlin
Mentor/-ica: doc. dr. Irena Hergan
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. dr. Katarina Susman
Nika Jakopin drugostopenjski magistrski študijski program Poučevanje 21.01.2021 09:00 Na daljavo Predsednik/-ica: doc. mag. Andrej Brumen Čop
Mentor/-ica: prof. mag. Črtomir Frelih
Somentor/-ica: /
Član/-ica: doc. mag. Zora Stančič
Martina Zubalic drugostopenjski magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika 25.01.2021 09:15 Na daljavo Predsednik/-ica: doc. dr. Damjana Kogovšek
Mentor/-ica: prof. dr. Simona Kranjc
Somentor/-ica: asist. dr. Jerneja Novšak Brce
Član/-ica: asist. dr. Matic Pavlič