Ime in priimek Študijski program Datum zagovora Ura zagovora Soba Komisija
Tanja Berkopec Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja 23.09.2019 10:00 Predavalnica 408 (IV. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. dr. Stojan Kostanjevec
Mentor/-ica: doc. dr. Stanislav Avsec
Član/-ica:
Somentor/-ica:asist. Veronika Šuligoj
Lara Zajc Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja 24.09.2019 10:00 Predavalnica 014 (pritličje), UL PEF Predsednik/-ica: prof. dr. Irena Lesar
Mentor/-ica: doc. dr. Marcela Batistič Zorec
Član/-ica:asist. dr. Romina Plešec Gasparič
Somentor/-ica:/
Nastja Gabor Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialna pedagogika 25.09.2019 08:30 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: prof. dr. Darja Zorc Maver
Mentor/-ica: doc. dr. Jana Rapuš Pavel
Član/-ica:asist. Maruša Bertoncelj
Somentor/-ica:/
Neja Rebolj Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja 30.09.2019 12:30 Sejna soba 316 (III. nadstropje), UL PEF Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Helena Smrtnik Vitulić
Mentor/-ica: doc. dr. Simona Prosen
Član/-ica:izr. prof. dr. Tjaša Filipčič
Somentor/-ica:/