Ime in priimek Študijski program Datum zagovora Ura zagovora Soba Komisija
Lucija Bah Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja 18.01.2021 11:00 Na daljavo Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Tomaž Petek
Mentor/-ica: prof. dr. Milena Mileva Blažić
Član/-ica:viš. pred. dr. Helena Korošec
Somentor/-ica:/
Alja Šolman Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja 19.01.2021 10:00 Na daljavo Predsednik/-ica: doc. dr. Darija Skubic
Mentor/-ica: doc. dr. Sanja Berčnik
Član/-ica:doc. dr. Marcela Batistič Zorec
Somentor/-ica:/
Nina Rahne Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja 21.01.2021 09:00 Na daljavo Predsednik/-ica: doc. dr. Marcela Batistič Zorec
Mentor/-ica: doc. dr. Nadica Turnšek
Član/-ica:doc. dr. Vesna Geršak
Somentor/-ica:/
Denisa Martinčič Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja 21.01.2021 09:45 Na daljavo Predsednik/-ica: doc. dr. Marcela Batistič Zorec
Mentor/-ica: doc. dr. Nadica Turnšek
Član/-ica:doc. dr. Vesna Geršak
Somentor/-ica:/
Sonja Jaki Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja 28.01.2021 13:00 Na daljavo Predsednik/-ica: viš. pred. dr. Helena Korošec
Mentor/-ica: doc. dr. Marcela Batistič Zorec
Član/-ica:doc. dr. Simona Prosen
Somentor/-ica:/