Ime in priimek Študijski program Datum zagovora Ura zagovora Soba Komisija
Jasna Kveder Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja 04.06.2020 17:30 Na daljavo Predsednik/-ica: izr. prof. dr. Jera Gregorc
Mentor/-ica: doc. dr. Darija Skubic
Član/-ica:viš. pred. dr. Uršula Podobnik
Somentor/-ica:/
Laura Krajnc Univerzitetni študijski program prve stopnje Likovna pedagogika 05.06.2020 12:00 Sejna soba 026 (pritličje), UL PEF Predsednik/-ica: doc. mag. Andrej Brumen Čop
Mentor/-ica: prof. mag. Roman Makše
Član/-ica:doc. mag. Anja Jerčič Jakob
Somentor/-ica:prof. dr. Marjan Šimenc
Anja Malovrh Univerzitetni študijski program prve stopnje Dvopredmetni učitelj 05.06.2020 12:30 Na daljavo Predsednik/-ica: doc. dr. Stojan Kostanjevec
Mentor/-ica: doc. dr. Francka Lovšin Kozina
Član/-ica:asist. Damjana Lampe
Somentor/-ica:/