COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

 

Stanislav Avsec [25994]

 

Osebna bibliografija za leto 2020 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠULIGOJ, Veronika, ŽAVBI, Roman, AVSEC, Stanislav. Interdisciplinary critical and design thinking. International journal of engineering education. 2020, vol. 36, no. 1a, str. 84-95. ISSN 0949-149X. https://www.ijee.ie/latestissues/Vol36-1A/07_ijee3858.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6159/. [COBISS.SI-ID 12778825]

2. RUPNIK, Denis, AVSEC, Stanislav. Effects of a transdisciplinary educational approach on studentsʼ technological literacy. Journal of Baltic science education. 2020, vol. 19, no. 1, str. 121-140, tabele, graf. prikaz. ISSN 2538-7138. http://www.scientiasocialis.lt/jbse/files/pdf/vol19/121-141.Rupnik_JBSE_Vol.19_No.1.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6170/, DOI: 10.33225/jbse/20.19.121. [COBISS.SI-ID 12798025]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Środowisko Mieszkaniowe. AVSEC, Stanislav (član uredniškega odbora 2019-). Kraków: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Politechnika Krakowska. ISSN 1731-2442. [COBISS.SI-ID 12744777]

4. World transactions on engineering and technology education. AVSEC, Stanislav (član uredniškega odbora 2014-). Clayton, Vic.: UNESCO International Centre for Engineering Education. ISSN 1446-2257. [COBISS.SI-ID 18077223]

5. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. AVSEC, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Recenzent

6. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. AVSEC, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Marcela Batistič Zorec [12550]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

1. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole.Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. ISBN 978-961-241-878-6. [COBISS.SI-ID 294303232]

 

 

Sanja Berčnik [30171]

 

Osebna bibliografija za leto 2020ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, PODGORNIK, Vesna, BERČNIK, Sanja, VOGRINC, Janez. Importance of a positive climate for conducting self-evaluation in kindergarten. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 21-41. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828489]

Marja Bešter Turk [06379]

 

Osebna bibliografija za leto 2020MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5 : izdaja s plusom.Samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 2 zv. (124; 121 str.), ilustr. ISBN 978-961-292-018-0. [COBISS.SI-ID 303539712]

 

Milena Mileva Blažić [19319]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

1. BLATNIK, Andrej (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), TRATNIK, Suzana (intervjuvanec), ZUPAN SOSIČ, Alojzija (intervjuvanec). O nagradah v slovenskem literarnem prostoru. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Arsov forum. https://4d.rtvslo.si/arhiv/arsov-forum/174666209. [COBISS.SI-ID 71280738]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Revista internacional de investigación e innovación en didáctica das humanidades e das ciencias. BLAŽIĆ, Milena Mileva (član uredniškega sveta 2015-). Santiago de Compostela: Asociación Didácticas Específicas, 2014-. ISSN 2386-7795. http://www.didacticahumanidadesyciencias.com/#!contacto/c7h2. [COBISS.SI-ID 10808649]

3. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. BLAŽIČ, Milena (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. MEŠIĆ, Melisa. Priljubljenost pravljičnih junakov pri predšolskih otrocih med 5. in 6. letom starosti : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mešić], 2020. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6179. [COBISS.SI-ID 12810057]

Zbiratelj

5. Radovednih pet.Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 302711552]

6. Radovednih pet.Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 302717696]

 

 

Andrej Brumen Čop [33575]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

1. ČORAK-RINESI, Karmen (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik). Krhkost bivanja : razstava, Umetnostna galerija Maribor, UGM Studio, 31. 1. - 21. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 12799561]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

2. Risanje 5 in Slikanje 5 2019 /20 : razstava del 3. letnika likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 16. 1. - 16. 2. 2020. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6163. [COBISS.SI-ID 12781897]

Matija Cencelj [03342]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Analele Universitæaţii din Craiova.Seria matematicæa, informaticæa. CENCELJ, Matija (član uredniškega odbora 2019-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami/. [COBISS.SI-ID 15211865]

 

Mojca Čepič [05974]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ČEPIČ, Mojca. Magneti 1. Kaj smo spoznali : odgovor naloge. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 3, str. 14-15, 18-19, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12777033]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. European journal of physics. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

3. Fizika v šoli. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995-. ISSN 1318-6388. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-4MJOG1XT. [COBISS.SI-ID 51058432]

4. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Recenzent

5. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4.Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2020. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0729-0. [COBISS.SI-ID 303757568]

6. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4.Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2020. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 303757824]

Mateja Dagarin Fojkar [20745]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. KERN NANUT, Eva. Analiza kulturnih vsebin v učbenikih za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Kern Nanut], 2020. 74 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6183/. [COBISS.SI-ID 12814921]

 

Recenzent

2. HOČEVAR, Marija. Angleščina.Na lov za besedami.Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 88 str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-2526-6. [COBISS.SI-ID 303900928]

3. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. DAGARIN FOJKAR, Mateja (recenzent 2016-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

 

Bojan Dekleva [06565]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. DEKLEVA, Bojan. Seminar o vrstniškem podpornem delu na področju duševnega zdravja. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. feb. 2020, št. 165, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12791369]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. DEKLEVA, Bojan. Zaključek prvega cikla šole za facilitatorje in facilitatorke podpornih skupin za slišalce glasov. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. jan 2020, št. 164, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12757833]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. DEKLEVA, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-. ISSN 1854-2654. http://www.kraljiulice.org/knjiznica/kralji-ulice. [COBISS.SI-ID 220945920]

Iztok Devetak [18741]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna. Chemical education research in Slovenia after 1991 : a systematic review. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 1, str. 9-36, ilustr., tabele. ISSN 1855-9719. https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/818/390, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6189/, DOI: 10.26529/cepsj.818. [COBISS.SI-ID 12822089]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

3. International journal of educational methodology. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

4. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (glavni urednik 2018-, odgovorni urednik 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

5. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

6. Chemistry education research and practice. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2011-). Ioannina: University of Ioannina; London: Royal Society of Chemistry, 2003-. ISSN 1756-1108. http://www.rsc.org/Education/CERP/index.asp. [COBISS.SI-ID 7991369]

 

Recenzent

7. Chemistry Education. Research and Practice. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. http://www.uoi.gr/cerp/. [COBISS.SI-ID 1496412]

8. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

9. International journal of science and mathematical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2013-). London; Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers. ISSN 1571-0068. [COBISS.SI-ID 512107801]

10. Journal of research in science teaching. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

11. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

12. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

13. International journal of science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2016-). [Online ed.]. [London]; [Washington]: Routledge, Taylor & Francis, 1999-. ISSN 1464-5289. http://meos2.minerva.at/eos2/eos/screen/ProductSc?objid=309057, http://www.tandfonline.com/loi/tsed20. [COBISS.SI-ID 13865736]

14. Acta chimica slovenica. DEVETAK, Iztok (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo: =Slovenian Chemical Society, 1993-2017. ISSN 1318-0207. https://acta.chem-soc.si/, http://www.chem-soc.si/acta-chimica-slovenica/issues, http://search.ebscohost.com/Login.aspx?direct=true&authtype=cookie,ip,url,uid&db=a9h&jid=%221CDP%22&scope=site, http://chem-soc.si/acta.chem-soc.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-KC6O72BG, https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/issue/archive. [COBISS.SI-ID 14086149]

15. Journal of chemical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

 

Tatjana Devjak [17084]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, PODGORNIK, Vesna, BERČNIK, Sanja, VOGRINC, Janez. Importance of a positive climate for conducting self-evaluation in kindergarten. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 21-41. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828489]

 

 

Martina Erjavšek [36949]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. ERJAVŠEK, Martina, ŽABKAR, Nives, KOSTANJEVEC, Stojan. Odnos osnovnošolcev do gospodinjskega opismenjevanja = Elementary school pupils' attitude to home economics literacy. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019. Str. 1249-1258. ISBN 978-961-94950-0-1. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 12805449]

2. KOSTANJEVEC, Stojan, MARINAC, Tanja, ERJAVŠEK, Martina. Izobraževanje in vzgoja osnovnošolcev za življenje brez odpadkov = Educating elementary school pupils for zero waste living. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019. Str. 1415-1427, ilustr., tabele. ISBN 978-961-94950-0-1. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 12805705]

 

Vesna Ferk Savec [20448]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna. Chemical education research in Slovenia after 1991 : a systematic review. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 1, str. 9-36, ilustr., tabele. ISSN 1855-9719. https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/818/390, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6189/, DOI: 10.26529/cepsj.818. [COBISS.SI-ID 12822089]

 

Tjaša Filipčič [17010]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Tjaša. The functional movement screenʼs relation to young tennis playersʼ injury severity = La relación de la evaluación funcional del movimiento con las lesiones de los jóvenes jugadores de tenis. Revista internacional de ciencias del deporte. 2020, vol. 16, issue 59, str. 1-11 (pdf), tabele. ISSN 1885-3137. https://www.cafyd.com/REVISTA/05901.pdf, DOI: 10.5232/ricyde2020.05901. [COBISS.SI-ID 12734025]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. ŽGUR, Erna, FILIPČIČ, Tjaša. Trimesečna gibalna obravnava pri otrocih z avtističnimi motnjami za razvoj gibalnih sposobnosti. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jan. 2020, št. 56, str. 56-59, ilustr., tabeli, graf. prikaz. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12795977]

 

1.04 Strokovni članek

3. PUSTIVŠEK, Suzana, BOBNAR, Maja, ČIČ, Marjeta, NOWAKK, Jurček, FILIPČIČ, Tjaša. Slepi in slabovidni na planinskih poteh. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jan. 2020, št. 56, str. 65-66, ilustr. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12796233]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. FILIPČIČ, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

Recenzent

5. HENDERSON, Sheila E., SUGDEN, David A., BARNETT, Anna Louise, JERMAN, Janez, BOBEN, Dušica (avtor, avtor dodatnega besedila), GROLEGER SRŠEN, Katja. Baterija za oceno otrokovega gibanja : priročnik za izvajalce ABC gibanja 2. 2. izd. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2020. ISBN 978-961-6068-87-1. [COBISS.SI-ID 303823104]

 

Slavko Gaber [11753]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

1. ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija (intervjuvanec), NOLIMAL, Fani (intervjuvanec), PEČJAK, Sonja (intervjuvanec), PIGNAR, Nada (intervjuvanec), ŠTEFANC, Damijan (intervjuvanec), GABER, Slavko (intervjuvanec), STUBBS, Paul (intervjuvanec). Kakšno znanje so slovenski dijaki pokazali v raziskavi PISA? : nad povprečjem dosežkov v drugih članicah OECD, a ostaja kar nekaj izzivov. Ljubljana: Radio Prvi, 2020. Intelekta. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/01/intelekta-180/. [COBISS.SI-ID 3513687]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Educar. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2017-). Bellaterra, Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma. ISSN 2014-8801. http://www.raco.cat/index.php/Educar, http://ddd.uab.es/record/5029?ln=ca, http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=457. [COBISS.SI-ID 523463705]

3. Theory and research in education. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

4. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. GABER, Slavko (področni urednik 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

5. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/zaloznistvo/solsko-polje/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-QGFSTTZH, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

 

Vesna Geršak [25996]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERŠAK, Vesna, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona, STARC, Gregor, HUMAR, Iztok, GERŠAK, Gregor. Use of wearable devices to study activity of children in classroom : case study - learning geometry using movement. Computer communications. [Print ed.]. 15 Jan. 2020, vol. 150, str. 581-588, ilustr. ISSN 0140-3664. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366419314343, DOI: 10.1016/j.comcom.2019.12.019. [COBISS.SI-ID 12802900]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. GERŠAK, Vesna, PODOBNIK, Uršula. Learning through an artistic experience - connecting dance and fine art in the project ʹmovement and its traceʹ. V: SVENDLER NIELSEN, Charlotte (ur.), BURRIDGE, Stephanie (ur.). Dancing across borders : perspectives on dance, young people and change. Abingdon; New York: Routledge, 2020. Str. 150-153. ISBN 978-0-367-44257-6, ISBN 978-0-367-44259-0. [COBISS.SI-ID 12785481]

 

Saša Aleksej Glažar [04810]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NUIĆ, Ines, GLAŽAR, Saša A. The effect of e-learning strategy at primary school level on understanding structure and states of matter. Eurasia journal of mathematics, science and technology education. 2020, vol. 16, no. 2, 17 str. (pdf), tabele. ISSN 1305-8223. http://www.ejmste.com/The-Effect-of-e-Learning-Strategy-at-Primary-School-Level-on-Understanding-Structure,114483,0,2.html, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6148/, DOI: 10.29333/ejmste/114483. [COBISS.SI-ID 12769609]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 9. osztálya számára. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019-. Zv. <3-4>, ilustr. ISBN 978-961-7070-06-4, ISBN 978-961-7070-07-1. [COBISS.SI-ID 299825152]

3. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <2->, ilustr. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 290628352]

4. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 9. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. Zv. <3-4>, ilustr. ISBN 978-961-241-975-2, ISBN 978-961-241-976-9. [COBISS.SI-ID 286037248]

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija.Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. [COBISS.SI-ID 294294272]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik), GRAUNAR, Mojca (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2020. 1 zgibanka, ilustr. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 303825664]

Lara Godec Soršak [25590]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Slovenščina v šoli. GODEC SORŠAK, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Recenzent

2. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4 : izdaja s plusom.Samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 2 zv. (117; 106 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-929-6. [COBISS.SI-ID 302672128]

3. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5 : izdaja s plusom.Samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 2 zv. (124; 121 str.), ilustr. ISBN 978-961-292-018-0. [COBISS.SI-ID 303539712]

4. RIBIČ, Marija, VEBER, Maruša, VODIČAR, Polona. Novi prijatelji.Slovenščina 1 : samostojni delovni zvezek za slovenščino v prvem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 2 zv. (80, 69 str.), [2] str. pril., ilustr. Lili in Bine. ISBN 978-961-271-937-1. [COBISS.SI-ID 302707712]

 

 

Bojan Golli [02579]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Blejske delavnice iz fizike. GOLLI, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. http://www-f1.ijs.si/BledPub/. [COBISS.SI-ID 110264320]

2. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. GOLLI, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Ana Gostinčar-Blagotinšek [12551]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Jera Gregorc [32756]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. GREGORC, Jera, HUMAR, Alenka, KOREN, Maruša. Vpliv aerobne aktivnosti na nekatere kazalnike pozornosti v predšolskem obdobju = The impact of aerobic activity on selected aspects of attention during preschool. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019. Str. 401-410, tabeli. ISBN 978-961-94950-0-1. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 12806217]

Tatjana Hodnik [17009]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MULA, Melinda, HODNIK, Tatjana. The PGBE model for building studentsʼ mathematical knowledge about percentages. European journal of educational research. 2019, vol. 9, issue 1, str. 257-276, ilustr., tabele. https://www.eu-jer.com/EU-JER_9_1_257.pdf, DOI: 10.12973/eu-jer.9.1.257. [COBISS.SI-ID 12781385]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

2. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4.Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2020. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 304077312]

 

Eva Horvat [29018]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GABROVŠEK, Boštjan, HORVAT, Eva. The Alexander polynomial for closed braids in lens spaces. Journal of Pure and Applied Algebra. [Print ed.]. June 2020, iss. 6, art. 106253, str. 1-8. ISSN 0022-4049. https://doi.org/10.1016/j.jpaa.2019.106253. [COBISS.SI-ID 18885209]

 

 

Alenka Humar [50971]

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. GREGORC, Jera, HUMAR, Alenka, KOREN, Maruša. Vpliv aerobne aktivnosti na nekatere kazalnike pozornosti v predšolskem obdobju = The impact of aerobic activity on selected aspects of attention during preschool. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019. Str. 401-410, tabeli. ISBN 978-961-94950-0-1. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 12806217]

 

Karmen Javornik [52503]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. JAVORNIK, Karmen. Besede, povedi in besedila - kako jih brati in razumeti brez slabe volje?. Bilten Bravo. ja. 2020, letn. 16, št. 31, str. 100-107, ilustr. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 12802889]

 

Sonja Jejčič [35839]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TEI, Akiko, GUNÁR, Stanislav, HEINZEL, Petr, JEJČIČ, Sonja, et al. IRIS Mg II observations and non-LTE modeling of off-limb spicules in a Solar Polar Coronal Hole. The Astrophysical journal. 2020, vol. 8888, issue 1, article id. 42, str. 1-17. ISSN 1538-4357. https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab5db1/pdf, DOI: 10.3847/1538-4357/ab5db1. [COBISS.SI-ID 940673]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Prevajalec

2. Astronomska slika dneva. NEMIROFF, Robert J., BONNELL, Jerry T. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2004-. http://apod.fmf.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 430465]

 

 

Anja Jerčič Jakob [39775]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. JERČIČ JAKOB, Anja (avtor, umetnik). Figure : ob razstavi razstave študentov Oddelka likovne pedagogike Obrazi in figure, Galerija PeF, Ljubljana,19. 2. - 18. 3. 2020. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 1 zloženka (2 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 12812361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. MULEJ, Katja. Uporabnost internetnih likovnih izzivov pri snovanju likovnih nalog = Applicability of internet fine arts' challenges at creating fine arts' assignments : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mulej], 2020. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6178/. [COBISS.SI-ID 12809801]

 

Mentor - drugo

3. Obrazi in figure : razstava študentov Oddelka likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 19. 2. - 18. 3. 2020. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6176/. [COBISS.SI-ID 12804169]

 

Janez Jerman [12306]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

1. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. JERMAN, Janez (recenzent 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

 

Mojca Juriševič [15380]

 

Osebna bibliografija za leto 2020ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOBODA, Maruša, BEDEK, Nika, ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Stališča študentov pedagoških smeri do nadarjenih in njihovega izobraževanja. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 3-20. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828233]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. JURIŠEVIČ, Mojca. Izobraževanje nadarjenih : analiza nacionalnega konteksta za popotnico v naslednje desetletje = Gifted and talented education : analysis of the national context as a guide for the next decade. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 51, št. 1/2, str. 6-11. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12813641]

3. ŽERAK, Urška, DOLŠINA, Simona, JURIŠEVIČ, Mojca. Vloga evalvacije v izobraževanju nadarjenih = The role of evaluation in the gifted and talanted education. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 51, št. 1/2, str. 17-22, ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12813897]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

4. PETROVČIČ, Vida (diskutant), JURIŠEVIČ, Mojca (diskutant), KAMIŠALIĆ, Aida (diskutant), CAPUDER, Rok (diskutant), ARTAČ, Sonja (diskutant). Nadarjenost - kaj z njo?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/moje-mnenje/174671425. [COBISS.SI-ID 12804937]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/, http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 271603200]

6. Norma : obrazovanje učitelja juče, danas, sutra. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2017-). Sombor: GIP "Prosveta", 1990-. ISSN 0353-7129. [COBISS.SI-ID 14579970]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. OMERZA, Ana. Zaznavanje razredne klime med učenci in učitelji v povezavi z učnimi dosežki učencev pri pouku biologije = The perception of the classroom climate among students and teachers in relation with academic achievements of students in biology classes : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Omerza], 2020. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6166/. [COBISS.SI-ID 12784713]

 

Oseba, ki intervjuva

8. BOŽIĆ, Nikola (intervjuvanec). Petnica - "Korak v znanost" : model dobre prakse izobraževanja nadarjenih = Petnica - " A step in science" : good practice model for the gifted and talented education. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 51, št. 1/2, str. 42-44, avtorj. portret. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12814409]

 

Marija Kavkler [11939]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. KAVKLER, Marija (urednik). Kompleksnost težav pri učenju matematike - kakovostno poučevanje in intenzivna obravnava. 1. natis. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2020. ISBN 978-961-94976-0-9. [COBISS.SI-ID 304451584]

2. Bilten Bravo. KAVKLER, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. ŠUŠTARŠIČ, Maja. Predšolski otroci s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Šuštaršič], 2020. 138 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6177/. [COBISS.SI-ID 12809545]

4. KOSI, Tadeja. Smernice za delo z učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, pri biologiji v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kosi], 2020. 98 str., [104] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6180. [COBISS.SI-ID 12811593]

 

Recenzent

5. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. 2. natis. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2020. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 98219777]

 

 

Metoda Kemperl [16424]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Artpaths. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2016-). Patra: Eirini Liakopoulou, 2016-. ISSN 2459-3699. http://artpaths.jimdo.com. [COBISS.SI-ID 10981193]

2. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

 

Darja Kerec [22605]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

1. GÖNCZ, László, KEREC, Darja, KOVÁCS, Attila, REPE, Božo. Zgodovinarji o Prekmurju. Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2020. https://youtu.be/TG2nIWmreIY. [COBISS.SI-ID 71612002]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. ŠLABNIK, Matevž (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Idrija in Žiri kot obmejno območje 1941-1945 = Idrija and Žiri as borderland, 1941-1945 : razstava v Kulturnem središču Stare Žiri, od 14. feb. do 30. apr. 2020. [COBISS.SI-ID 71198050]

3. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 = Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields. Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945 : razstava v Centru Ivana Hribarja v Trzinu, od 7. do 31. jan. 2020. https://www.dropbox.com/s/pposltlj7sf8qdj/Razstava%20Slovenija%20splo%C5%A1na%20FF%202018_11_07.pdf?dl=0. [COBISS.SI-ID 71476578]

4. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 = Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields. Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945 : razstava v Centru Ivana Hribarja v Trzinu, od 7. do 31. jan. 2020. https://www.dropbox.com/s/pposltlj7sf8qdj/Razstava%20Slovenija%20splo%C5%A1na%20FF%202018_11_07.pdf?dl=0. [COBISS.SI-ID 70888034]

 

3.25 Druga izvedena dela

5. KEREC, Darja. Človek, naša prva skrb : Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes : predstavitev knjige, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, 20. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 12784457]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Oseba, ki intervjuva

6. KEREC, Jože (intervjuvanec). Mislili so nas pomadžariti. Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2020. https://youtu.be/nOj5QtkKxKI. [COBISS.SI-ID 71612514]

 

Fotograf

7. REPE, Božo, REPE, Božo (scenarist, urednik), BALKOVEC, Bojan (scenarist, urednik). Slovenija 30 let : skozi kritične oči. Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2020. https://youtu.be/ttaxjRevsw0. [COBISS.SI-ID 71660130]

 

Mija Marija Klemenčič Rozman [25474]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. The context-sensitive processes of school-family partnership. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 87-98. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Avtor dodatnega besedila

2. BOUWKAMP, Roel, BOUWKAMP, Sonja, BARTELDS, Clara, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija (avtor dodatnega besedila, urednik). Blizu doma : priročnik za delo z družinami : ravnanje z interakcijskimi vzorci v družini, pri procesih podpore in pomoči ter na področjih psihosocialnega dela. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Pedagoška fakulteta: Inštitut za družinsko terapijo, 2020. 386 str., ilustr. ISBN 978-961-237-650-5. [COBISS.SI-ID 303939072]

 

Alenka Kobolt [11940]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

2. Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

3. Sozialpädagogische Impulse. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

4. Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Recenzent

5. BOUWKAMP, Roel, BOUWKAMP, Sonja, BARTELDS, Clara, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija (avtor dodatnega besedila, urednik). Blizu doma : priročnik za delo z družinami : ravnanje z interakcijskimi vzorci v družini, pri procesih podpore in pomoči ter na področjih psihosocialnega dela. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Pedagoška fakulteta: Inštitut za družinsko terapijo, 2020. 386 str., ilustr. ISBN 978-961-237-650-5. [COBISS.SI-ID 303939072]

 

Slavko Kocijančič [11609]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - stik s svetom in računalnikom. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. jan. 2020, letn. 58, št. 5, str. 28-29, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 12776777]

2. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - javljalnik presežne temperature. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. feb. 2020, letn. 58, št. 6, str. 20-22, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 12795721]

3. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - nastavljiva frekvenca zvoka in melodija pesmi. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. mar. 2020, letn. 58, št. 7, str. 27-29, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 12819785]

 

Damjana Kogovšek [20399]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. KOGOVŠEK, Damjana, HROVAT, Mojca, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Razvoj poslušanja = Listening development. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019. Str. 95-107, tabela. ISBN 978-961-94950-0-1. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 12806473]

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, POLANČEC, Eva, KOGOVŠEK, Damjana. Razvojno jecljanje in ocenjevanje znakov le-tega pri predšolskih otrocih = Developmental stuttering and the evaluation of the symptoms of developmental stuttering in preschool children. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019. Str. 109-125, tabeli. ISBN 978-961-94950-0-1. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 12806729]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. KOGOVŠEK, Damjana (član uredniškega odbora 2016-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Recenzent

4. Glasilka logo-surdo. KOGOVŠEK, Damjana (recenzent 2018-). Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

Urban Kordeš [18389]

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.si/kairos/. [COBISS.SI-ID 232506112]

2. Constructivist Foundations. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/index.html. [COBISS.SI-ID 515792665]

3. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2012-). Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html, http://www.indecs.eu/, http://hrcak.srce.hr/indecs. [COBISS.SI-ID 6480201]

4. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Society znanost.org, 2003-. ISSN 1334-4684. http://indecs.eu/. [COBISS.SI-ID 18278630]

 

Helena Korošec [21611]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

1. KOROŠEC, Helena (intervjuvanec). Lutke imajo veliko izrazno moč : oddaja Jezikovni pogovori, Radio Slovenija, Tretji program (ARS), 28. 1. 2020. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (16 min, 11 sek)). https://ars.rtvslo.si/2020/01/lutke-imajo-veliko-izrazno-moc/. [COBISS.SI-ID 12811081]

 

 

Marjanca Kos [14009]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. International journal of educational methodology. KOS, Marjanca (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

 

 

Stojan Kostanjevec [18584]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. ERJAVŠEK, Martina, ŽABKAR, Nives, KOSTANJEVEC, Stojan. Odnos osnovnošolcev do gospodinjskega opismenjevanja = Elementary school pupils' attitude to home economics literacy. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019. Str. 1249-1258. ISBN 978-961-94950-0-1. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 12805449]

2. KOSTANJEVEC, Stojan, MARINAC, Tanja, ERJAVŠEK, Martina. Izobraževanje in vzgoja osnovnošolcev za življenje brez odpadkov = Educating elementary school pupils for zero waste living. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019. Str. 1415-1427, ilustr., tabele. ISBN 978-961-94950-0-1. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 12805705]

 

 

Milena Košak Babuder [26199]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRIVEC, Tjaša, KOŠAK BABUDER, Milena, GODEC, Primož, WEINGERL, Primož, STANKOVIČ ELESINI, Urška. Impact of digital text variables on legibility for persons with dyslexia. Dyslexia. 11 February 2020, vol. 26, iss. 1, str. 87-103. ISSN 1076-9242. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/dys.1646, DOI: 10.1002/dys.1646. [COBISS.SI-ID 3695216]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. KOŠAK BABUDER, Milena (član uredniškega odbora 2020). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

3. Bilten Bravo. KOŠAK BABUDER, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Stanislav Košir [11610]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. KOŠIR, Stanislav (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/zaloznistvo/solsko-polje/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-QGFSTTZH, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

 

Ambrož Kregar [34443]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KRAVOS, Andraž, KATRAŠNIK, Tomaž. Predictive system-level modeling framework for transient operation and cathode platinum degradation of high temperature proton exchange membrane fuel cells. Applied energy. 2020, vol. 263, 17 f., ilustr. ISSN 0306-2619. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261920300593, DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114547. [COBISS.SI-ID 17037083]

2. FRÜHWIRT, Philipp, KREGAR, Ambrož, TÖRRING, Jens T., KATRAŠNIK, Tomaž, GESCHEIDT, Georg. Holistic approach to chemical degradation of Nafion membranes in fuel cells : modelling and predictions. PCCP. Physical chemistry chemical physics : a journal of European chemical societies. 2020, vol. 22, str. 5647-5666, ilustr. ISSN 1463-9076. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2020/cp/c9cp04986j, DOI: 10.1039/C9CP04986J. [COBISS.SI-ID 17051931]

 

Janez Krek [16082]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez. Understanding the discourse of early childhood education in coming of age in Samoa. SAGE open. 2020, vol. 10, issue 1, str. 1-10. ISSN 2158-2440. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244020902083, DOI: 10.1177/2158244020902083. [COBISS.SI-ID 12784969]
financer: ARRS, Programi, P5-0126 (A), SI, Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. KREK, Janez. Ocena kot dejanje : predavanje na konferenci Naj formativno spremljanje v osnovni šoli zavzame mesto ocenjevanja znanja?, Filozofska fakulteta UL, 12. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 12801097]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. KREK, Janez (področni urednik 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

4. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. KREK, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

5. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. KREK, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.dlib.si/results/?query=%27rel%3dteorija+in+praksa%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 763652]

 

Dušan Krnel [12552]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Gospodarjenje z okoljem. KRNEL, Dušan (tehnični urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: BITEKS, 2008-2011. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 9397020]

3. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. KRNEL, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

 

Irena Lesar [19638]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Avtor dodatnega besedila

1. GAVALDA, Anna. 35 kil upanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. Zbirka Odisej. ISBN 978-961-01-5783-0. [COBISS.SI-ID 304593920]

 

Recenzent

2. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. LESAR, Irena (recenzent 2014-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

3. Sodobna pedagogika. LESAR, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1950-. ISSN 0038-0474. http://www.sodobna-pedagogika.net/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-M10OPZYO. [COBISS.SI-ID 761348]

 

 

Mojca Lipec-Stopar [13908]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Specialna in rehabilitacijska pedagogika : revija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. LIPEC-STOPAR, Mojca (glavni urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

2. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. LIPEC STOPAR, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

 

Zlatan Magajna [01920]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. IMO. MAGAJNA, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

2. Matematika v šoli. MAGAJNA, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. VREČAR, Ana. Analiza prostorov primerov matematičnih pojmov : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vrečar], 2020. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6167. [COBISS.SI-ID 12790345]

 

Recenzent

4. KRAMARIČ, Mira, PIPAN, Majda. Novi prijatelji.Matematika 1 : samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 3 zv. (76, 84, 64 str.), [1] str. pril., ilustr. Lili in Bine. ISBN 978-961-271-935-7. [COBISS.SI-ID 302706944]

5. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4.Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2020. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 304077312]

 

Roman Makše [22643]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. MAKŠE, Roman (avtor, umetnik). Obrazi : ob razstavi razstave študentov Oddelka likovne pedagogike Obrazi in figure, Galerija PeF, Ljubljana,19. 2. - 18. 3. 2020. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 1 zloženka (2 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 12812617]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor - drugo

2. Obrazi in figure : razstava študentov Oddelka likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 19. 2. - 18. 3. 2020. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6176/. [COBISS.SI-ID 12804169]

 

 

Aleksander Malnič [02507]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GRANDE, Ricardo, KOVÁCS, István, KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander, MARTÍNEZ, Luis, MARUŠIČ, Dragan. Equisizable partial sum families. Journal of algebraic combinatorics. 2020, vol. 51, iss. 2, str. 273-296. ISSN 0925-9899. https://rd.springer.com/article/10.1007/s10801-019-00875-w, DOI: 10.1007/s10801-019-00875-w. [COBISS.SI-ID 1541190084]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. MALNIČ, Aleksander. Guo, Xia (PRC-TNJN-SM); Yang, Yan (PRC-TNJN-SM): A note on the ▫$4$▫-girth-thickness of ▫$K_{n,n,n}$▫. (English summary). - Ars Math. Contemp. 16 (2019), no. 1, 19-24. MathSciNet : Mathematical Reviews on the Web. [Spletna izd.]. 2020, mr3904712. ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3904712.pdf. [COBISS.SI-ID 18918745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Ars mathematica contemporanea. MALNIČ, Aleksander (urednik 2015-, član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. https://amc-journal.eu/index.php/amc/issue/archive, http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

 

Vida Manfreda Kolar [16081]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. KLAČINSKI, Marina. Vrstniško učenje pri matematiki : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Klačinski], 2020. 99 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6188. [COBISS.SI-ID 12820297]

 

Recenzent

2. BOGATAJ, Tanja, PRUŠNIK, Valentina. Matematik Nande 2 : zbirka nalog za matematiko v 2. razredu. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5021-3. [COBISS.SI-ID 303557888]

3. BOGATAJ, Tanja, ROZMAN, Mateja. Matematik Nande 3 : zbirka nalog za matematiko v 3. razredu. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4731-2. [COBISS.SI-ID 303558144]

4. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, RUGELJ, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 4.Samostojni delovni zvezek za matematiko v četrtem razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 2 zv. (150; 177 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4361-1, ISBN 978-961-01-4362-8. [COBISS.SI-ID 303556864]

5. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, RUGELJ, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 5.Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 2 zv. (161; 156 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4363-5, ISBN 978-961-01-4364-2. [COBISS.SI-ID 303557120]

6. KOPASIĆ, Mladen. Matematika.Besedilne naloge z rešitvami za 4. razred osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 76 str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-3367-4. [COBISS.SI-ID 303902464]

 

Adrijana Mastnak [36994]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. VREČAR, Ana. Analiza prostorov primerov matematičnih pojmov : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vrečar], 2020. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6167. [COBISS.SI-ID 12790345]

 

Mira Metljak [35653]

 

Osebna bibliografija za leto 2020SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Repozitorij o Solčavskem. METLJAK, Mira (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

 

Karmen Mlinar [34168]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika izrednega študija Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6164/. [COBISS.SI-ID 12783945]

 

Jerneja Novšak Brce [32740]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. KOGOVŠEK, Damjana, HROVAT, Mojca, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Razvoj poslušanja = Listening development. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019. Str. 95-107, tabela. ISBN 978-961-94950-0-1. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 12806473]

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, POLANČEC, Eva, KOGOVŠEK, Damjana. Razvojno jecljanje in ocenjevanje znakov le-tega pri predšolskih otrocih = Developmental stuttering and the evaluation of the symptoms of developmental stuttering in preschool children. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019. Str. 109-125, tabeli. ISBN 978-961-94950-0-1. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 12806729]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

3. Glasilka logo-surdo. NOVŠAK BRCE, Jerneja (recenzent 2018-). Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

 

Jerneja Pavlin [29708]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja. Razumevanje Luninih men pri študentih razrednega pouka = Understanding of moon phases among pre-service primary school teachers. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019. Str. 809-817, ilustr., tabele. ISBN 978-961-94950-0-1. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 12805193]

2. GORENČIČ, Katja, PAVLIN, Jerneja. Vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije pri predmetu naravoslovje in tehnika v osnovni šoli = Implementation of ICT in subject science and technology in primary school. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Ljubljana [i. e. Polhov Gradec]: EDUvision, 2019. Str. 1603-1613, tabele. ISBN 978-961-94950-0-1. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 12805961]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PAVLIN, Jerneja (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

 

Mojca Pečar [18748]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

 

Mojca Peček-Čuk [11611]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Beliefs of student teachers in Serbia and Slovenia about supporting vulnerable pupils in learning and social participation. European journal of special needs education. 2020, vol. 35, no. 1, str. 55-69, tabela. ISSN 0885-6257. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08856257.2019.1607660?needAccess=true, DOI: 10.1080/08856257.2019.1607660. [COBISS.SI-ID 12422985]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika izrednega študija Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6164/. [COBISS.SI-ID 12783945]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Edukacja. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2018-). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISSN 0239-6858. [COBISS.SI-ID 273273088]

4. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

5. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Tomaž Petek [32433]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Odgojno-obrazovne teme. PETEK, Tomaž (član uredniškega odbora 2018-). U Rijeci: Učiteljski fakultet, 2018-. [COBISS.SI-ID 12202825]

 

Lektor

2. Glasilka logo-surdo. PETEK, Tomaž (lektor 2018-). Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

 

Karmen Pižorn [21612]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

1. PIŽORN, Karmen. Good practice in integrated instruction of dyslexic learners : a Slovenian perspective : vabljeno predavanje na ENGaGE Project Closing Conference, University of Miskolc, Hungary, 17th January 2020. [COBISS.SI-ID 12779081]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PIŽORN, Karmen (gostujoči urednik 2016, 2018-, področni urednik ). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Uršula Podobnik [21677]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. GERŠAK, Vesna, PODOBNIK, Uršula. Learning through an artistic experience - connecting dance and fine art in the project ʹmovement and its traceʹ. V: SVENDLER NIELSEN, Charlotte (ur.), BURRIDGE, Stephanie (ur.). Dancing across borders : perspectives on dance, young people and change. Abingdon; New York: Routledge, 2020. Str. 150-153. ISBN 978-0-367-44257-6, ISBN 978-0-367-44259-0. [COBISS.SI-ID 12785481]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. MULEJ, Katja. Uporabnost internetnih likovnih izzivov pri snovanju likovnih nalog = Applicability of internet fine arts' challenges at creating fine arts' assignments : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mulej], 2020. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6178/. [COBISS.SI-ID 12809801]

 

Alenka Polak [13907]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Učiteljev glas : priloga revije Vzgoja in izobraževanje. POLAK, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014-2018. ISSN 2385-8826. [COBISS.SI-ID 275990016]

2. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. POLAK, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Olga Poljšak Škraban [13906]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. The context-sensitive processes of school-family partnership. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 87-98. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje : [CJE]. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

3. Socialna pedagogika. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dSocialna+pedagogika+(Ljubljana)%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Robert Potočnik [38773]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. POTOČNIK, Robert. Contemporary art practices : predavanje pri predmetu Contemporary art (Hungarian), Eötvös Loránd University, Faculty of Primary and Pre-School Education, 18. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 12808009]

2. POTOČNIK, Robert. Fine art activities in the primary and secondary education and in the environment of juvenile prisons (Prison fine art education) : predavanja in raziskovanje na Eötvös Loránd University, Faculty of Primary and Pre-School Education, 15. 11. 2019 - 22. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 12806985]

 

 

Simona Prosen [25002]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERŠAK, Vesna, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona, STARC, Gregor, HUMAR, Iztok, GERŠAK, Gregor. Use of wearable devices to study activity of children in classroom : case study - learning geometry using movement. Computer communications. [Print ed.]. 15 Jan. 2020, vol. 150, str. 581-588, ilustr. ISSN 0140-3664. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366419314343, DOI: 10.1016/j.comcom.2019.12.019. [COBISS.SI-ID 12802900]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Interpersona : an International Journal on Personal Relationships. PROSEN, Simona (član uredniškega odbora 2011-). Trier: PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier, 2007-. ISSN 1981-6472. http://www.interpersona.org, http://interpersona.psychopen.eu. [COBISS.SI-ID 9949001]

Suzana Pulec Lah [15383]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Razredni pouk : revija Zavoda RS za šolstvo. PULEC LAH, Suzana (član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-OL9BK9FG. [COBISS.SI-ID 78568960]

 

 

Jana Rapuš Pavel [15907]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej. RAPUŠ PAVEL, Jana (član uredniškega odbora 2013-). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2013-. ISSN 2300-391X. [COBISS.SI-ID 1536191940]

2. Socialna pedagogika. RAPUŠ-PAVEL, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dSocialna+pedagogika+(Ljubljana)%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 67365376]

3. Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. RAPUŠ-PAVEL, Jana (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

 

Marko Razpet [03231]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Kvadrat, včrtan krožnemu sekstantu. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 4, str. 8-9, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12813129]

2. RAZPET, Marko. Šahovski kralj v posebnih okoliščinah. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 4, str. 4-7, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12812873]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. RAZPET, Marko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

4. Obzornik za matematiko in fiziko. RAZPET, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. http://www.obzornik.si/. [COBISS.SI-ID 753412]

 

Nada Razpet [13224]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1.Obzornik za matematiko in fiziko. RAZPET, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. http://www.obzornik.si/. [COBISS.SI-ID 753412]

 

Špela Razpotnik [21371]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. RAZPOTNIK, Špela (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

2. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. RAZPOTNIK, Špela (urednik 2005-2012, član uredniškega odbora 2014-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-. ISSN 1854-2654. http://www.kraljiulice.org/knjiznica/kralji-ulice. [COBISS.SI-ID 220945920]

3. Socialna pedagogika. RAZPOTNIK, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dSocialna+pedagogika+(Ljubljana)%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

 

Dušan Repovš [07083]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Some hemivariational inequalities in the Euclidean space. Advances in nonlinear analysis. [Print ed.]. 2020, vol. 9, iss. 1, str. 958-977. ISSN 2191-9496. https://doi.org/10.1515/anona-2020-0035, DOI: 10.1515/anona-2020-0035. [COBISS.SI-ID 18703961]

2. REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr. ▫$M$▫-separable spaces of functions are productive in the Miller model. Annals of pure and applied Logic. [Print ed.]. [v tisku] 2020, vol. , iss. , art. 102806 (8 str.). ISSN 0168-0072. https://doi.org/10.1016/j.apal.2020.102806, DOI: 10.1016/j.apal.2020.102806. [COBISS.SI-ID 18946393]

3. MIRAOUI, Mohsen, REPOVŠ, Dušan. Dynamics and oscillations of models for differential equations with delays. Boundary value problems. 2020, vol. 2020, art. 54, str. 1-17. ISSN 1687-2770. https://doi.org/10.1186/s13661-020-01348-x, DOI: 10.1186/s13661-020-01348-x. [COBISS.SI-ID 18941529]

4. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Relaxation methods for optimal control problems. Bulletin of mathematical sciences. [v tisku] 2020, vol. , iss. , 18 str. ISSN 1664-3607. https://doi.org/10.1142/S1664360720500046, DOI: 10.1142/S1664360720500046. [COBISS.SI-ID 18921817]

5. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear nonhomogeneous singular problems. Calculus of variations and partial differential equations. Feb. 2020, vol. 59, iss. 1, art. 9 [31 str.]. ISSN 0944-2669. https://doi.org/10.1007/s00526-019-1667-0, DOI: 10.1007/s00526-019-1667-0. [COBISS.SI-ID 18823001]

6. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Positive solutions for nonlinear Neumann problems with singular terms and convection. Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. [Print ed.]. 2020, vol. 136, str. 1-21. ISSN 0021-7824. https://doi.org/10.1016/j.matpur.2020.02.004, DOI: 10.1016/j.matpur.2020.02.004. [COBISS.SI-ID 18927193]

7. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, REPOVŠ, Dušan, VETRO, Calogero. Nonlinear nonhomogeneous Robin problems with almost critical and partially concave reaction. The Journal of geometric analysis. Apr. 2020, vol. 30, iss. 2, str. 1774-1803. ISSN 1050-6926. https://doi.org/10.1007/s12220-019-00278-0, DOI: 10.1007/s12220-019-00278-0. [COBISS.SI-ID 18727769]

8. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, REPOVŠ, Dušan, VETRO, Calogero. Positive solutions for singular double phase problems. Journal of mathematical analysis and applications. [Print ed.]. [v tisku] 2020, vol. , iss., 19 str. ISSN 0022-247X. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.123896, DOI: 10.1016/j.jmaa.2020.123896. [COBISS.SI-ID 18898521]

9. HAMDANI, Mohamed Karim, REPOVŠ, Dušan. Existence of solutions for systems arising in electromagnetism. Journal of mathematical analysis and applications. [Print ed.]. June 2020, vol. 486, iss.2, art. 123898 [18 str.]. ISSN 0022-247X. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.123898, DOI: 10.1016/j.jmaa.2020.123898. [COBISS.SI-ID 18900057]

10. LIANG, Sihua, REPOVŠ, Dušan, ZHANG, Binlin. Fractional magnetic Schrödinger-Kirchhoff problems with convolution and critical nonlinearities. Mathematical methods in the applied sciences. March 2020, vol. 43, iss. 5, str. 2473-2490. ISSN 0170-4214. https://doi.org/10.1002/mma.6057, DOI: 10.1002/mma.6057. [COBISS.SI-ID 18870617]

11. HAMDANI, Mohamed Karim, HARRABI, Abdellaziz, MTIRI, Foued, REPOVŠ, Dušan. Existence and multiplicity results for a new ▫$p(x)$▫-Kirchhoff problem. Nonlinear Analysis.Theory, Methods and Applications. [Print ed.]. Jan. 2020, vol. 190, art. 111598 ( 15 str.). ISSN 0362-546X. https://doi.org/10.1016/j.na.2019.111598, DOI: 10.1016/j.na.2019.111598. [COBISS.SI-ID 18706265]

12. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Anisotropic equations with indefinite potential and competing nonlinearities. Nonlinear Analysis.Theory, Methods and Applications. [Print ed.]. [v tisku] 2020, vol. , part , art. 111861 (24 str.). ISSN 0362-546X. https://doi.org/10.1016/j.na.2020.111861, DOI: 10.1016/j.na.2020.111861. [COBISS.SI-ID 18953305]

13. HEGENBARTH, Friedrich, REPOVŠ, Dušan. On Steenrod ▫$\mathbb{L}$▫-homology, generalized manifolds, and surgery. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society. [v tisku] 2020, vol. , no. , 29 str. ISSN 0013-0915. https://doi.org/10.1017/S0013091520000012, DOI: 10.1017/S0013091520000012. [COBISS.SI-ID 18947417]

14. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Ground state and nodal solutions for a class of double phase problems. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik. Feb. 2020, iss. 1, art. 15, str. 1-15. ISSN 0044-2275. https://doi.org/10.1007/s00033-019-1239-3, DOI: 10.1007/s00033-019-1239-3. [COBISS.SI-ID 18868057]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. REPOVŠ, Dušan, Symposium: New Directions in Natural Sciences: Complexity, Machine Learning and Algorithms, European Academy of Sciences and Arts, Salzburg, Austria, 6.3.2020. Topologically-based machine-learning methods : Salzburg, 6. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 18941017]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. Advances in nonlinear analysis. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega sveta 2012-). [Print ed.]. Berlin: De Gruyter, 2012-. ISSN 2191-9496. http://www.degruyter.com/view/j/anona. [COBISS.SI-ID 16253785]

17. Karpatsʹkì matematičnì publìkacìï. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ìvano-Frankìvsʹk: Prikarpatsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2009-. ISSN 2075-9827. http://journals.pu.if.ua/index.php/cmp/. [COBISS.SI-ID 15776089]

18. Complex variables and elliptic equations. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2019-). Abingdon: Taylor & Francis, 2006-. ISSN 1747-6933. http://www.tandfonline.com/loi/gcov20. [COBISS.SI-ID 513019929]

19. Journal of Mathematics and Applications. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2016-). Rzeszów: Publishing House of the Rzeszów University of Technology, 2006-. ISSN 1733-6775. https://jma.prz.edu.pl/en/. [COBISS.SI-ID 17642329]

20. Boundary value problems. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Berlin: Springer, 2005-. ISSN 1687-2770. http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13661, http://www.boundaryvalueproblems.com/archive. [COBISS.SI-ID 62113025]

21. Mediterranean journal of mathematics. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega sveta 2016-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. https://www.springer.com/journal/9. [COBISS.SI-ID 13561433]

22. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.Opuscula Mathematica. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2014-). Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 1994-. ISSN 1232-9274. http://journals.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA/index-en.php. [COBISS.SI-ID 16179545]

23. Analele Universitǎţii "Ovidius" Constanţa.Seria Matematicǎ. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. http://www.anstuocmath.ro/seria-matematica. [COBISS.SI-ID 15056729]

24. Electronic journal of differential equations. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2019-). San Marcos (TEX): Southwest Texas State University: University of North Texas, 1993-. ISSN 1072-6691. http://ejde.math.unt.edu/. [COBISS.SI-ID 7027289]

25. Matematičnì studiï. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Lʹviv: Lʹvivsʹkie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. http://matstud.org.ua/ojs/index.php/matstud/. [COBISS.SI-ID 15183449]

26. Demonstratio mathematica. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2020-). Warszawa: Politechnika Warszawska, 1969-. ISSN 0420-1213. [COBISS.SI-ID 14069256]

27. Journal of mathematical analysis and applications. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2017-). [Print ed.]. Orlando (FL): Elsevier, 1960-. ISSN 0022-247X. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-mathematical-analysis-and-applications, http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022247X. [COBISS.SI-ID 3081231]

Alenka Rot Vrhovec [34816]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka, LUTAR IVANC, Aleksandra (urednik). Slovenščina : s slikanico na rami.Zvezek za opismenjevanje. 11. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0, ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 298514432]

2. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami.Zvezek za opismenjevanje. 10. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0, ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 293032960]

3. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami.Zvezek za opismenjevanje. 9. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017-. Zv. <1, 3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0595-4, ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 290863872]

4. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami.Zvezek za opismenjevanje. 8. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0. [COBISS.SI-ID 286017536]

5. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami.Zvezek za opismenjevanje. 7. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015-. Zv. <3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 280986880]

6. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami.Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 263047424]

7. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami.Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. ISBN 978-961-01-0595-4. [COBISS.SI-ID 261811456]

8. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami.Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0, ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 260574208]

9. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami.Zvezek za opismenjevanje. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-01-0595-4, ISBN 978-961-01-0605-0. [COBISS.SI-ID 254320896]

10. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami.Zvezek za opismenjevanje. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. 3 zv., ilustr. Lahki učbeniki. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 254789376]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

11. OSTERMAN, Sonja, PETEK, Tomaž (avtor, lektor). Slovenščina 5.Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 2 zv. (136; 107 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5349-8, ISBN 978-961-01-5350-4. [COBISS.SI-ID 303559680]

 

Barbara Rovšek [13366]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.25 Drugi sestavni deli

1. ROVŠEK, Barbara. 50 let Mednarodne fizikalne olimpijade. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 4, str. 19-21, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12813385]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

2. TOMAŽIČ, Iztok (avtor, fotograf), ŽIGON, Sašo (avtor, fotograf), KAVČIČ, Petra-Štefanija. Naravoslovje 6 : samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v šestem razredu osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5025-1. [COBISS.SI-ID 304043264]

 

Jože Rugelj [05808]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Game-Based Learning. RUGELJ, Jože (član uredniškega odbora 2013-). Gent: ICST, 2013-. ISSN 2034-8800. http://icst.org/game-based-learning. [COBISS.SI-ID 9664073]

 

Igor Saksida [12453]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. SAKSIDA, Igor (član uredniškega odbora 2011-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

2. Slovenščina v šoli. SAKSIDA, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. TANKO, Evita. Tema istospolne ljubezni in književna vzgoja : magistrsko delo. Koper: [E. Tanko], 2020. [7] f., 54 str., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/MAGISTRSKA_DELA/Tanko_Evita_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 1542013380]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. LOTRIČ, Tjaša. Vrtčevsko gledališče kot poustvarjalna metoda dela z besedilom (od pravljice do predstave) : diplomska naloga. Koper: [T. Lotrič], 2020. [7] f., 44 str., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/. [COBISS.SI-ID 1542012100]

 

Avtor dodatnega besedila

5. KATSAMÁ, Eléni. Gorila na luni. 1. natis. Medvode: Malinc, 2020. 394 str. ISBN 978-961-6886-73-4. [COBISS.SI-ID 303819008]

6. SUHODOLČAN, Primož. Košarkar naj bo!. Elektronska izd. Ravne na Koroškem: samozal., 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-94913-0-0. https://www.biblos.si/isbn/9789619491300. [COBISS.SI-ID 303398400]

7. VUKŠIČ, Goroslav. Norci pomorci. Elektronska izd. Ljubljana: Beletrina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka eBeletrina. ISBN 978-961-284-670-1. https://www.biblos.si/isbn/9789612846701. [COBISS.SI-ID 304777472]

8. SUHODOLČAN, Primož. Ranta in košarkatorji. 1. elektronska izd. Ravne ne Koroškem: samozal. P. Suhodolčan, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-94942-0-2. https://www.biblos.si/isbn/9789619494202. [COBISS.SI-ID 303934976]

9. HARAMIJA, Dragica (urednik). Slovenia's best for young readers. Gift ed. Ljubljana: Slovene Writers' Association, 2020. ISBN 978-961-6995-64-1. https://drustvo-dsp.si/wp-content/uploads/2020/03/Antologija_Slovenia%E2%80%B2s-Best-for-Young-Readers_2020_elektronska.pdf. [COBISS.SI-ID 98281217]

10. HARAMIJA, Dragica (urednik, avtor dodatnega besedila). Slovenia's best for young readers. Gift ed. Ljubljana: Slovene Writers' Association, 2020. ISBN 978-961-6995-63-4. [COBISS.SI-ID 98273281]

 

Zbiratelj

11. Junaki naše ulice : berilo za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2020. ISBN 978-961-02-0706-1. [COBISS.SI-ID 303868416]

12. Na krilih besed : berilo 5 : za peti razred osnovne šole. Prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3566-1. [COBISS.SI-ID 303549440]

13. Razširi roke : berilo 4 : za četrti razred osnovne šole. 5. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0832-0. [COBISS.SI-ID 303548928]

 

Matej Sande [19289]

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. SANDE, Matej, DOVŽAN, Špela, DROLE, Tanja, ŽERJAL, Živa, KVATERNIK, Ines. Stimulant use in other sub-populations. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia. [English CD-ROM ed.]. 2019, str. 62-63. ISSN 1855-8003. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/np_2019_ang_final.pdf. [COBISS.SI-ID 4726501]

2. DREV, Andreja, SANDE, Matej, ŽERJAL, Živa, KVATERNIK, Ines, JANDL, Mateja. Drug use in other sub-populations. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia. [English CD-ROM ed.]. 2019, str. 50, ilustr. ISSN 1855-8003. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/np_2019_ang_final.pdf. [COBISS.SI-ID 4723429]

3. DREV, Andreja, KOPRIVNIKAR, Helena, SANDE, Matej, MARINKOVIĆ, Vesna. Use of illicit drugs with alcohol,tobacco and prescription drugs. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia. [English CD-ROM ed.]. 2019, str. 51. ISSN 1855-8003. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/np_2019_ang_final.pdf. [COBISS.SI-ID 4723685]

4. SANDE, Matej, DOVŽAN, Špela, DROLE, Tanja, ŽERJAL, Živa, KVATERNIK, Ines. Cannabis use in other sub-populations. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia. [English CD-ROM ed.]. 2019, str. 55, ilustr. ISSN 1855-8003. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/np_2019_ang_final.pdf. [COBISS.SI-ID 4724709]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Socialna pedagogika. SANDE, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dSocialna+pedagogika+(Ljubljana)%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

 

Jurij Selan [28386]

 

Osebna bibliografija za leto 2020


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. SELAN, Jurij (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

2. Likovne besede : revija za likovno umetnost. SELAN, Jurij (član uredniškega sveta 2015-). Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 1985-. ISSN 0352-7263. http://www.likovnebesede.org/. [COBISS.SI-ID 16307458]

Barbara Sicherl-Kafol [13869]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. HABE, Katarina (urednik), SICHERL-KAFOL, Barbara (urednik). Glasba in avtizem. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. ISBN 978-961-253-256-7. [COBISS.SI-ID 304589568]

2. Aura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku. SICHERL-KAFOL, Barbara (član uredniškega odbora 2015-). Ústí nad Labem: PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-. ISSN 1805-4056. [COBISS.SI-ID 10904649]

3. Glasba v šoli in vrtcu : revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo. SICHERL-KAFOL, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

 

Darja Skribe-Dimec [11613]

 

Osebna bibliografija za leto 2020MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

SEKUNDRNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. SKRIBE-DIMEC, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Darija Skubic [17088]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole.Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. ISBN 978-961-241-878-6. [COBISS.SI-ID 294303232]

2. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. SKUBIC, Darija (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. TURUK, Vanda. Metode pomoči z umetnostjo kot podpora govornemu izražanju predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Turuk], 2020. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6175. [COBISS.SI-ID 12804425]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. VRTAČIČ, Tina. Pripovedovanje zgodb po kriteriju koherentnosti in kohezivnosti ter vpliv družinskega branja na govorno-jezikovni razvoj otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Vrtačič], 2020. 42 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6168. [COBISS.SI-ID 12790857]

 

Lektor

5. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. SKUBIC, Darija (lektor 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

Marko Slapar [18171]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DRINOVEC-DRNOVŠEK, Barbara, SLAPAR, Marko. Proper holomorphic curves attached to domains. Complex variables and elliptic equations. 2020, vol. 65, no. 3, str. 489-497. ISSN 1747-6933. https://doi.org/10.1080/17476933.2019.1585430, DOI: 10.1080/17476933.2019.1585430. [COBISS.SI-ID 18647129]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. SLAPAR, Marko. Huang, Xiaojun (1-RTG); Xiao, Ming (1-UCSD): A CR embedding problem for an algebraic Levi non-degenerate hypersurface into a hyperquadric. (English summary). - Geometric complex analysis, 185-198, Springer Proc. Math. Stat., 246, Springer, Singapore, 2018. MathSciNet : Mathematical Reviews on the Web. [Spletna izd.]. 2020, mr3923226. ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3923226.pdf. [COBISS.SI-ID 18928729]

 

IZVEDENA DELA (DO