COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAPRIL 2020

Vsebina
0 Splošno.

1. Philippe Simon, Marie-Laure Bouet, Podobe izumov, Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2003, 125 str., ilustr., Zbirka Podobe, ISBN 961-6217-59-3. [COBISS.SI-ID 120681472]


0(043.2) Splošno.

2. Vida Rangus, Pisave od včeraj do danes : diplomska naloga, Ljubljana: [V. Rangus], 1988, 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12838217]


004 Računalništvo.

3. Marko Gašperšič, Apfloatsko računalo od Ž do Ž, Trzin: samozal., 2020, 32 str., ISBN 978-961-93303-8-8. [COBISS.SI-ID 304908544]


311/314 Statistika kot znanost.

4. Janja Žitnik Serafin (urednik), Aleksej Kalc (urednik), Raziskovanje slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine, Ljubljana: Založba ZRC, 2019, ISBN 978-961-05-0184-8, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1201, https://www.biblos.si/. [COBISS.SI-ID 299687168]
5. Janja Žitnik Serafin (urednik), Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje, 2., razširjena izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, ISBN 978-961-05-0185-5, https://www.biblos.si/isbn/9789610501855. [COBISS.SI-ID 300013312]


316 Sociologija.

6. Maja Breznik, Posebni skepticizem v umetnosti, Ljubljana: Sophia, 2013, ilustr., ISBN 978-961-6768-68-9, http://www.biblos.si/lib/book/9789616768689. [COBISS.SI-ID 271974400]
7. Gustave Le Bon, Psihologija množic : študija vsakdanjega mišljenja, 1. elektronska izd., Ljubljana: UMco, 2018, Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-7050-14-1, https://www.biblos.si/isbn/9789617050141. [COBISS.SI-ID 295586560]
8. Dan Podjed, Videni : zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo, 1. izd. e-knjige, Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ISBN 978-961-05-0252-4, https://www.biblos.si/isbn/9789610502524, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1546. [COBISS.SI-ID 303286016]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

9. Barbara Lesničar, Wim Peeters, Zora Rutar Ilc, Petra Založnik, Katarina Bola Zupančič, Alenka Arh Šmuc, Maruša Stoklasa Drečnik, Maja Pahor, Barbara Oder, Francka Mravlje, Lilijana Petek, Tara Sinkovič, Irena Wozniak, Marko Žigart, Gareth Nuth, Tomaž Kranjc, Willem Maurits, Anita Kärner, Rik Vanderhauwaert, Rutger van de Sande, Cristina Loureiro dos Santos, Jorge Teixeira, Učitelji, raziskovalci lastne prakse : poučevanje in učenje s pomočjo dokazov iz pedagoške prakse in znanstvenih raziskav, 2. izd., Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017, ISBN 978-961-03-0374-9, http://www.zrss.si/pdf/linpilcare-ucitelj-raziskovalec-lastne-prakse.pdf. [COBISS.SI-ID 290938368]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

10. Janja Avguštin, Aktivno učenje predšolskih otrok ob raziskovanju lesa in kovin : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Avguštin], 2020, VII, 81 str., IV, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6192. [COBISS.SI-ID 12835401]
11. Nikita Pontar, Orientacija v prostoru v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Pontar], 2020, 60 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6193. [COBISS.SI-ID 12835657]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

12. Veljko Troha, Vsebine, dejavniki in načini podružbljanja celodnevne osnovne šole, Ljubljana: Pedagoški inštitut, 1986, 203 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 214359]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

13. Nika Glavina, Razumevanje jamskih ekosistemov pri učencih v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Glavina], 2020, VIII, 79 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6194. [COBISS.SI-ID 12835913]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

14. Ingrid Žolgar, Aksinja Kermauner, 10 zmot in 10 resnic o slabovidnosti, Celje: Združenje prijateljev slepih Slovenije, 2018, [26], [26] str., ilustr., ISBN 978-961-93178-4-6. [COBISS.SI-ID 296519680]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

15. Nina Dobrovič, Vpliv prisotnosti psa na motivacijo pri splošni poučenosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja = Influence of a dog's presence on general education motivation in a special education programme : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Dobrovič], 2020, 89 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6196. [COBISS.SI-ID 12842825]
16. Nuša Korošec, Kompetence učiteljev kolesarskega izpita v prilagojenih izobraževalnih programih z nižjim izobrazbenim standardom = Competencies of primary teachers preparing for the cycling test in special educational programmes with lower educational standards : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Korošec], 2020, 76 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6195. [COBISS.SI-ID 12836169]
17. Klara Slokar, Soočanje staršev z diagnozo trisomija 13 = Parental experience of children with trisomy 13 : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Slokar], 2020, VI, 99 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6190. [COBISS.SI-ID 12831561]


379.8 Oblikovanje prostega časa

18. Hišne zabave : kako prirediš 6 enkratnih zabav, [Ljubljana]: Egmont, 2000, 32 str., barvne ilustr., ISBN 961-214-405-2. [COBISS.SI-ID 6190646]


39 Etnologija.

19. Jože Karlovšek (avtor, ilustrator), Ivan Grafenauer, Albert Papler, Dušan Ludvik, Boštjan Kenda, Monika Kropej Telban, Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe, Elektronska izd., Ljubljana: Društvo Slovenski staroverci, 2019, ISBN 978-961-94461-2-6, https://www.biblos.si/isbn/9789619446126. [COBISS.SI-ID 299390976]
20. Marija Kozar-Mukič (urednik), Dušan Mukič (urednik), Monika Kropej Telban (urednik), Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju : pravljice in povedke z zvočnih posnetkov Milka Matičetovega, 2. e-izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC, 2019, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), Slovenski pravljičarji, 2, ISBN 978-961-05-0211-1, https://www.biblos.si/isbn/9789610502111. [COBISS.SI-ID 300974848]
21. Trije prašički, 1. natis, Kranj: Media film, 2007, [26] str., ilustr., Zbirka Nekoč davno, ISBN 978-961-92097-3-8. [COBISS.SI-ID 233068544]
22. Zmaj v Postojnski jami, 2. natis, Postojna: [samozal.] S. Šajn, 2004, [18] str., ilustr., ISBN 961-236-739-6. [COBISS.SI-ID 216437504]


5 Naravoslovne vede

23. Joe Boyd, Walter Whitelaw, Understanding science 1 : teacher's resource book, Reprinted, London: John Murray, 1990, 170 str., ilustr., ISBN 0-7195-4622-2. [COBISS.SI-ID 12919555]
24. Joe Boyd, Walter Whitelaw, Understanding science 2 : teacher's resource book, Reprinted, London: John Murray, 1990, 198 str., ilustr., ISBN 0-7195-4624-9. [COBISS.SI-ID 134268]
25. Joachim Bublath, Knoff hoff : die neue Experimente, München: Heyne, 1997, 191 str., ilustr., ISBN 3-453-12924-5. [COBISS.SI-ID 45436]
26. Georges-Louis Leclerc Buffon, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Denis Diderot, Razsvetljenske interpretacije narave : (1749-1756), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, ISBN 978-961-05-0064-3, https://www.biblos.si/isbn/9789610500643, http://zalozba.zrc-sazu.si. [COBISS.SI-ID 293629184]


502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

27. Benoît Coppée, Modri otok, Luksemburg: Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2007, [20] str., ilustr., ISBN 978-92-79-05330-6. [COBISS.SI-ID 20936503]


51 Matematika.

28. Roman Brilej, Boro Nikič, Omega 3.Polinomi in racionalne funkcije, stožnice : zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, 1. izd., Ljubljana: Ataja, 2011, 185 str., ilustr., ISBN 978-961-6225-82-3. [COBISS.SI-ID 256213760]


53 Fizika.

29. James P. Harbison, Robert E. Nahory, Lasers : harnessing the atom's light, New York: Scientific American, cop. 1998, VIII, 214 str., ilustr., Scientific American Library series, ISBN 0-7167-5081-3, ISSN 1040-3213. [COBISS.SI-ID 807531]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

30. Andrej Gogala, Čebele Slovenije, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, ISBN 978-961-05-0057-5, https://www.biblos.si/isbn/9789610500575, http://zalozba.zrc-sazu.si. [COBISS.SI-ID 293612800]


61 Medicina.

31. Violeta Babić, Stilski vodnik za vsako punco, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2012, 163 str., ilustr., ISBN 978-961-271-070-5. [COBISS.SI-ID 264976128]


63 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

32. Marko Kmecl, Franc Perko (avtor, urednik), Spomenka Hribar, Matjaž Jež, Matjaž Kmecl, Manca Košir, Milan Kučan, Matej Metlikovič, Peter Novak, Hubert Požarnik, Janez Šinkovec, Alojzij Šuštar, Kazimir Tarman, Miha Tišler, Niko Torelli, Anton Trstenjak, Drago Ulaga, Ciril Zlobec, Gozd je veliko več, Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, 1995, 145 str., večinoma barvne fotogr., ISBN 961-6142-04-6. [COBISS.SI-ID 54210048]


64 Gospodinjstvo.

33. Rüdiger Dahlke, Dorothea Neumayr, Veganstvo za začetnike : v štirih tednih do trdnega in trajnega zdravja, 1. izd., Tržič: Učila International, 2015, 127 str., ilustr., Zbirka Zdravo z naravo, ISBN 978-961-00-2515-3. [COBISS.SI-ID 278286080]
34. Maria Lange-Ernst, Lepota in naravna kozmetika : program blage nege za kožo in lase s številnimi napotki in recepti, ki jih lahko pripravimo sami, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992, 127 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 30653696]
35. Jane Price, Večerja s prijatelji : zanimivi recepti, ki jih preprosto morate imeti, Radovljica: Didakta, 2008, 256 str., ilustr., ISBN 978-961-261-035-7. [COBISS.SI-ID 239969024]
36. Christine Watson, 500 sokov in smutijev, 1. izd., Maribor: Pivec, 2014, 288 str., ilustr., ISBN 978-961-6897-70-9. [COBISS.SI-ID 77488641]


7.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

37. Helena Seražin, Vile na Goriškem in Vipavskem od 16. do 18. stoletja : uporaba funkcionalne tipologije za definiranje posvetne plemiške arhitekture v novem veku na Primorskem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (196 str.)), ilustr., Elektronske izdaje Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta, ISBN 978-961-254-522-2, https://doi.org/10.3986/9789612545222, DOI: 10.3986/9789612545222. [COBISS.SI-ID 230736384]


71/72 Urbanizem. Arhitektura.

38. Philippe Simon, Marie-Laure Bouet, Podobe mest, Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2002, 125 str., ilustr., Zbirka Podobe, ISBN 961-6217-42-9. [COBISS.SI-ID 117008640]
39. Smlednik in okolica : stari grad - zgodovina, V Smledniku: Turistično društvo Smlednik, 1971, 8 str., pril. [COBISS.SI-ID 1569581]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

40. Christine Smith, Kako narišeš čmrlja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, [26] str., ilustr., ISBN 86-11-15462-2. [COBISS.SI-ID 78599424]
41. Christine Smith, Kako narišeš žival II, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, [25] str., ilustr., ISBN 86-11-15463-0. [COBISS.SI-ID 78599936]


78 Glasba.

42. Ernst A. Ekker, Doris Eisenburger, W: A: Mozart : glasbena slikanica, Ljubljana: DZS, 1999, [27] str., ilustr., ISBN 86-341-2281-6. [COBISS.SI-ID 79344640]
43. Palmira Klobas Pečnik, Klasični skladatelji, Ljubljana: Genija, 2012, ISBN 978-961-280-082-6, ISBN 978-961-280-083-3, ISBN 978-961-280-206-6, http://www.biblos.si/lib/book/9789612800826, http://www.e-knjiga.si/more_list.php?recordID=132. [COBISS.SI-ID 261578240]
44. Stanko Prek, Pesmarica 2, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1985, 1 partitura (83 str.). [COBISS.SI-ID 4651784]


796 Šport. Športne igre

45. Thorsten Tschirner, 8 minut je dovolj : nova formula za lepo telo : majhen napor - velik učinek, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005, 128 str., ilustr., ISBN 86-11-16997-2. [COBISS.SI-ID 216269056]


81 Jezikoslovje

46. Nataša Gliha Komac (urednik), Polonca Kovač (urednik), Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah, 1. e-izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, ISBN 978-961-05-0183-1, https://www.biblos.si/isbn/9789610501831. [COBISS.SI-ID 300126464]


811.111 Angleščina.

47. Reginald Arthur Close, The future, London: Longman, 1970, VII, 52 str., ilustr., Longmans elements of English series. [COBISS.SI-ID 12838473]
48. John Brian Heaton, Composition through pictures, London; Harlow: Longmans, 1968, 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12833097]
49. Leslie Alexander Hill, Letter writing : [for Students of English], London: Oxford University Press, 1963, VI, 57 str. [COBISS.SI-ID 12841801]
50. Meriel Bloor, Objective tests in English as a foreign language : pupil's book 1, London: Macmillan, cop. 1970, VII, 200 str. [COBISS.SI-ID 12832329]


811.112.2 Nemščina.

51. Richard Woods Buckley, Living German, Reprinted, London: University of London, 1962, 317 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12842313]


82 Književnost nasploh.

52. Hans Christian Andersen, Grdi raček, [Novo mesto: Šare in družbeniki, Marjan knjiga, cop. 1998], [16] str., barvne ilustr., 12 zlatih pravljic, ISBN 961-6164-08-2. [COBISS.SI-ID 97079040]
53. Ivo Andrić, Most na Drini, Posebna izd. za Delo, Ljubljana: Delo, 2004, 316 str., Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 8, ISBN 961-6332-16-3. [COBISS.SI-ID 128960512]
54. Karen Blixen, Spomin na Afriko, Posebna izd. za Delo, Ljubljana: Delo, 2004, 286 str., Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 44, ISBN 961-6332-48-1. [COBISS.SI-ID 215913472]
55. Hana Doskočilová, J. A. Novotný, Krtek pozimi, Ljubljana: Mladika, 2000, 67 str., ilustr., ISBN 961-205-088-0. [COBISS.SI-ID 108254720]
56. Joža Horvat, Maček s čelado, V Ljubljani: Borec, 1966, 359 str. [COBISS.SI-ID 1219614]
57. Klára Jarunková, Edinka, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979, 218 str., ilustr., Zbirka Zlata knjiga 79. [COBISS.SI-ID 8886529]
58. Runer Jonsson, Vike Viking in Brdavsi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977, 133 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 362526]
59. James Joyce, A portrait of the artist as a young man, New York: The Modern Library, cop. 1944, XII, 299 str. [COBISS.SI-ID 12842057]
60. Vjekoslav Kaleb, Čudoviti prah, V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1965, 191 str., Moja knjižnica, letn. 1, razr. 8, knj. 6, = 8, 6. [COBISS.SI-ID 4026625]
61. Danilo Kiš, Grobnica za Borisa Davidoviča : sedem poglavij skupne pripovedi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978, 152 str., Zbirka Krog. [COBISS.SI-ID 887838]
62. Miroslav Krleža, Vrnitev Filipa Latinowicza, [2. nat.], V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1987, 231 str., Zbirka Sto romanov, ISBN 86-361-0424-6. [COBISS.SI-ID 22089473]
63. Astrid Lindgren, Pika Nogavička, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981, 294 str., ilustr., Zlata knjiga, ISBN 86-11-01438-3. [COBISS.SI-ID 18213632]
64. Milivoj Matošec, Deček v čolnu : roman, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968, 186 str., ilustr., Knjižnica Sinjega galeba, 128. [COBISS.SI-ID 160561]
65. Milivoj Matošec, Veliki potepuh, [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1972, 174 str., ilustr., Moja knjižnica, letn. 4, razr. 6, knj. 2, = 6, 18. [COBISS.SI-ID 372510]
66. Dhan Gopal Mukerji, Mladost v džungli, Ljubljana: Svet, 1928, 151 str. [COBISS.SI-ID 7602745]
67. Mirjana Stefanović, Šola za velike, [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1985, [16] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 277. [COBISS.SI-ID 13126919]
68. August Šenoa, Varuj se senjske roke, V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967, 123 str., Moja knjižnica, letn. 2, razr. 6, knj. 4, = 6, 10. [COBISS.SI-ID 7086137]
69. Mila Vlašić, Učinilo mi se da su zvijezde, Mostar: Klub pisaca "Abrašević", 1969, 63 str., ilustr., Mala biblioteka Abraševića", Kolo 2, sv. 2. [COBISS.SI-ID 3390818]
70. Bronja Žakelj, Belo se pere na devetdeset, Elektronska izd., Ljubljana: Beletrina, 2018, Zbirka eBeletrina, ISBN 978-961-284-467-7, https://www.biblos.si/isbn/9789612844677. [COBISS.SI-ID 297228288]
nagrada: Nagrada Kresnik, 2019


82-93 Mladinska književnost.

71. Hana Doskočilová, Krtek in zelena zvezda, Ljubljana: Mladika, 2000, 86 str., ilustr., ISBN 961-205-090-2. [COBISS.SI-ID 108716288]


821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

72. Walter Ernest Allen, Tradition and dream : a critical survey of British and American fiction from the 1920s to the present day, Harmondsworth; Ringwood: Penguin books, 1965, 365 str. [COBISS.SI-ID 12837961]
73. Andrej Zavrl (urednik), Alojzija Zupan Sosič (urednik), Go East! : LGBTQ+ literature in Eastern Europe : zbornik prispevkov s konference Na Vzhod! LGBTQ+ književnost v Vzhodni Evropi, 1st e-ed., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (193 str.)), ISBN 978-961-06-0310-8, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/197/294/5043-1, DOI: 10.4312/9789610603108. [COBISS.SI-ID 304647168]


821.111 Angleška književnost.

74. Jane Austen, Emma, London [etc.]: Penguin Books, 1994, 367 str., Penguin popular classics, ISBN 0-14-062010-9. [COBISS.SI-ID 8285497]
75. Charlotte Brontë, Villette, London [etc.]: Penguin Books, 1994, 507 str., Penguin popular classics, ISBN 0-14-062077-X. [COBISS.SI-ID 8168249]
76. Emily Brontë, Wuthering heights, London [etc.]: Penguin Books, 1994, 279 str., Penguin popular classic, ISBN 0-14-062012-5, ISBN 978-0-140-62012-2. [COBISS.SI-ID 8325689]
77. Agatha Christie, Hercule Poirot : the complete short stories, London: HarperCollins, 1999, VIII, 864 str., ISBN 0-00-651377-8. [COBISS.SI-ID 4037150]
78. Roald Dahl, Matilda, Elektronska izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr., ISBN 978-961-01-5659-8, https://www.biblos.si/isbn/9789610156598. [COBISS.SI-ID 304734464]
79. Eric Knight, Lassie se vrača, [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1981, 193 str., ilustr., Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 17539328]
80. George Orwell, Živalska farma, Posebna izd. za Delo, Ljubljana: Delo, 2004, 93 str., Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 16, ISBN 961-6332-24-4. [COBISS.SI-ID 128965376]
81. Janko Moder (urednik, prevajalec), Robin Hood, kralj gozdov, Zagreb: Naša djeca, 1971, [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 60487169]
82. J. K. Rowling, Sviloprejka, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015, 509 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-3755-9, http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=1705. [COBISS.SI-ID 279299328]
83. William Shakespeare, John Frank Andrews (urednik), Romeo and Juliet, London: J. M. Dent; Vermont: Charles E. Tuttle, 1993, XLV, 259 str., The Everyman library, ISBN 0-460-87177-3. [COBISS.SI-ID 12832585]
84. Robert Louis Stevenson, Treasure island, London [etc.]: Penguin, 1994, 223 str., Penguin popular classics, ISBN 0-14-062083-4. [COBISS.SI-ID 1695292]


821.111(73) Ameriška književnost.

85. Louisa May Alcott, Little women, London: Puffin Books, 1995, 303 str., ilustr., ISBN 978-0-140-37112-3, ISBN 0-14-037112-5. [COBISS.SI-ID 12821065]
86. Katherine Applegate, Drevo želja, 1. elektronska izd., Zagorje ob Savi: Ocean, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr., ISBN 978-961-94756-4-5, https://www.biblos.si/isbn/9789619475645. [COBISS.SI-ID 304649984]
87. Chris Carter, Umori v živo, 1. izd., Tržič: Učila International, 2013, 476 str., ISBN 978-961-00-2000-4, ISBN 978-961-00-1996-1. [COBISS.SI-ID 269450496]
88. Walt Disney, Lepotica in zver, [Ljubljana]: Egmont, 1994, 4 zv., barvne ilustr., ISBN 961-214-043-X, ISBN 961-214-046-4, ISBN 961-214-044-8, ISBN 961-214-045-6. [COBISS.SI-ID 40784896]
89. Walt Disney, Sneguljčica in 7 palčkov, [Ljubljana]: Egmont: Mladinska knjiga, 1998, 80 str., barvne ilustr., ISBN 961-214-219-X. [COBISS.SI-ID 73280256]
90. C. Jackson, The lost weekend, New York: The New American Library, 1948, 192 str., A Signet book, 683. [COBISS.SI-ID 12836425]
91. Henry James, The portrait of a lady, London [etc.]: Penguin, 1997, 544 str., Penguin popular classics, ISBN 0-14-062249-7. [COBISS.SI-ID 3748962]
92. Jack London, The call of the wild, New York: Pocket Books, 1949, XXIII, 102 str., zvd., Pocket book, 593. [COBISS.SI-ID 12839753]
93. Mary Pope Osborne, Zvečer na Titaniku, Ljubljana: Grlica, 2004, 72 str., ilustr., Čarobna hišica na drevesu, št. 17, ISBN 961-6501-65-8. [COBISS.SI-ID 215102208]


821.112.2 Nemška književnost.

94. Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Janko Moder (urednik, prevajalec), Rdeča kapica, [Zagreb: Naša djeca, 1973], [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 56914177]
95. Wolfram Hänel, Mija z morja, [Ljubljana]: Kres, 1995, [28] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1372220]
96. Wolfram Hänel, Potovanje z babico, Ljubljana: Kres, cop. 2002, 61 str., ilustr., Berem sam, ISBN 86-7823-265-X. [COBISS.SI-ID 113471232]
97. Hans Hellmut Kirst, Noči dolgih nožev : roman, Koper: Lipa, 1988, 363 str. [COBISS.SI-ID 6528512]
98. Karl May, Sin lovca na medvede, Zagreb: Naša djeca, 1972, [12] str., ilustr., Serija Karl May. [COBISS.SI-ID 5131929]
99. Pepelka, 1. izd., Tržič: Učila International, 2012, [26] str., ilustr., Zbirka Jaz pa berem ---, ISBN 978-961-00-1646-5. [COBISS.SI-ID 262542080]
100. Trnuljčica, 1. izd., Ljubljana: DAG grafika, 1995, [14] str., ilustr., Knjižnica Velike pravljice za barvanje in branje, ISBN 961-224-007-8. [COBISS.SI-ID 53824000]


821.131.1 Italijanska književnost.

101. Andrea Camilleri, Glas violine : četrti primer komisarja Montalbana, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009, 213 str., Zbirka Krimi, ISBN 978-961-01-0623-4. [COBISS.SI-ID 240213248]
102. Elena Ferrante, Genialna prijateljica : otroštvo, odraščanje, 2. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), Neapeljski cikel, knj. 1, ISBN 978-961-282-249-1, https://www.biblos.si/isbn/9789612822491. [COBISS.SI-ID 288067328]
103. Paolo Giordano, V času epidemije, Elektronska izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), Zbirka e-Ergo, ISBN 978-961-01-6141-7, https://www.biblos.si/isbn/9789610161417. [COBISS.SI-ID 304672256]
104. Ostržek, 1. natis, Kranj: Media film, 2007, [26] str., ilustr., Zbirka Nekoč davno, ISBN 978-961-92097-5-2. [COBISS.SI-ID 233069056]


821.133.1 Francoska književnost.

105. Albert Camus, Kuga, Elektronska izd., Ljubljana: Beletrina, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), Zbirka eBeletrina, ISBN 978-961-284-676-3, https://www.biblos.si/isbn/9789612846763. [COBISS.SI-ID 305050624]
106. Jean de La Fontaine, Basni, Ljubljana: Grahovac, 2001, VII, 112 str., ilustr., ISBN 961-6395-16-5. [COBISS.SI-ID 113830400]
107. Guy de Maupassant, Srhljive zgodbe, V Ljubljani: Prešernova družba, 1988, 211 str., Ljudska knjiga, 219. [COBISS.SI-ID 22400769]
108. Charles Perrault, Trnuljčica, [Novo mesto: Šare in družbeniki, Marjan knjiga, cop. 1998], [16] str., barvne ilustr., 12 zlatih pravljic, ISBN 961-6164-08-2. [COBISS.SI-ID 97081600]


821.163.6 Slovenska književnost.

109. France Bevk, Grivarjevi otroci ; Pastirci, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979, 194 str., ilustr., Zbirka Zlata knjiga 79. [COBISS.SI-ID 99639]
110. Ivan Cankar, Hiša Marije Pomočnice, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2004, 95 str., Zbirka Slovenska zgodba, knj. 5, ISBN 86-341-3908-5. [COBISS.SI-ID 213253120]
111. Monika Derenčin, Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Derenčin], 2020, 122 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6191. [COBISS.SI-ID 12831817]
112. Brane Dolinar, Dvojne počitnice, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980, 165 str., [6] f. barvnih pril., ilustr., Zbirka Biseri. [COBISS.SI-ID 23513857]
113. Fran Saleški Finžgar, Gospod Hudournik, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976, 125 str., ilustr., Zbirka Zlata knjiga, 76. [COBISS.SI-ID 501047]
114. Andrej Hieng, Grob, 1. izd., Ljubljana: Gyrus, 1999, 78 str., Šest novel, ISBN 961-90601-9-9. [COBISS.SI-ID 103436032]
115. Anton Ingolič, Gimnazijka : roman, 4. izd., V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1977, 251 str., ilustr., Zbirka Zlata knjiga. [COBISS.SI-ID 9938177]
116. Josip Jurčič, Domen, 4. natis, [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1980, 85 str., Moja knjižnica, letn. 6, razr. 7, knj. 13. [COBISS.SI-ID 4025345]
117. Fran Milčinski, Butalci, [Ljubljana]: Borec, [1974?], [44] str., ilustr., Kurirčkova knjižnica. [COBISS.SI-ID 4143880]
118. Naš pes, Zagreb: Naša djeca, [1990], [12] str., ilustr., Za otroke v vrtcih. [COBISS.SI-ID 7739594]
119. Vid Pečjak, Drejček in trije Marsovčki, 1. ponatis, V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967, 106 str., ilustr., Moja knjižnica, letn. 1, raz. 5, knj. 5, = 5, 5. [COBISS.SI-ID 691255]
120. Tomaž Šalamun, Mera časa, V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1987, 84 str., ISBN 86-361-0368-1. [COBISS.SI-ID 17248513]
121. Bina Štampe Žmavc, Gaja Kos (urednik), Cesar in roža, 1. darilna brezplačna izd., Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2011, 85 str., Zbirka Zlata bralka, zlati bralec, ISBN 978-961-91781-6-4. [COBISS.SI-ID 255108608]
nagrada: Večernica, 2010; Desetnica, 2011
122. Ivan Tavčar, V Zali, 1. izd., Ljubljana: Gyrus, 1999, 182 str., Šest novel, ISBN 961-90601-6-4. [COBISS.SI-ID 103243776]
123. Janja Vidmar, Otroci sveta, Posebna, darilna izd., Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2015, 144 str., fotogr., Zbirka Zlata bralka, zlati bralec, ISBN 978-961-93458-3-2. [COBISS.SI-ID 278897152]
124. Oton Župančič, Zbrana dela.Mehurčki, Nova Gorica: Eno, 2014, ISBN 978-961-6943-30-7, ISBN 978-961-6943-31-4, http://www.biblos.si/lib/book/9789616943307. [COBISS.SI-ID 275125248]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

125. Slavko Petrič, Boj za Krpanovo dediščino, 1. natis, Postojna: samozal., 2011, 93 str., ISBN 978-961-276-187-5. [COBISS.SI-ID 256544256]
126. Geir O. Kløver, Roald Amundsen and the exploration of the Northwest passage, Oslo: The Fram museum, 2008, 104 str., ilustr., ISBN 978-82-8235-001-3. [COBISS.SI-ID 12821321]


914/919 Regionalno-geografski opisi posameznih dežel.

127. Anthony Ham, Madrid, 7th ed., Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2013, 255 str., ilustr., Lonely planet, ISBN 978-1-74220-217-4. [COBISS.SI-ID 22771767]
128. Damien Simonis, Italy, 8th ed., Footscary (Vic.); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2008, 924 str., ilustr.,zvd., Lonely planet, ISBN 978-1-74104-311-2. [COBISS.SI-ID 14917689]
129. China Williams, Thailand, 15th ed., [Footscray (Victoria); Oakland (CA); London]: Lonely Planet Publications, 2014, 798 str., ilustr., Lonely planet, ISBN 978-1-74220-580-9. [COBISS.SI-ID 24263223]


929 Biografske in sorodne študije

130. Lance Armstrong, Sally Jenkins, Ne gre samo za kolo : moja vrnitev v življenje, Tržič: Učila International, 2004, 273 str., [16] str. pril., Zbirka Žepna knjiga, 2/1, ISBN 961-233-561-3. [COBISS.SI-ID 128145664]
131. Sylvie Cognard, Jean et Zlata : une histoire contemporaine, familiale, politique et sociale, Brissac-Quincé: Éditions du Petit Pavé, 2019, 289 str., ilustr., ISBN 978-2-84712-619-8. [COBISS.SI-ID 12842569]
132. Julius Desing, King Ludwig II. : his life - his end, Lechbruck: Verlag Kienberger, cop 1976, 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19078455]
133. Helen Rappaport, Four sisters : the lost lives of the grand Romanov duchesses, London: Pan Books, 2015, XVIII, 492 str., ilustr., ISBN 978-1-4472-2717-5. [COBISS.SI-ID 12823113]


93 Zgodovina.

134. Hans Belting, Faces : zgodovina obraza, Ljubljana: Beletrina, 2015, Zbirka eBeletrina, ISBN 978-961-284-147-8, http://www.biblos.si/lib/book/9789612841478. [COBISS.SI-ID 282813184]
135. Joyce Filer, The mystery of the Egyptian mummy, London: British Museum Press, cop. 2003, 48 str., ilustr., ISBN 0-7141-3000-1. [COBISS.SI-ID 12820809]
136. Ivan Šprajc, Izgubljena mesta : arheološka iskanja v deželi Majev, 1. e-izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, ISBN 978-961-05-0208-1, https://www.biblos.si/isbn/9789610502081. [COBISS.SI-ID 300972800]


949.712 Zgodovina Slovenije

137. Milan Valant, Zgodovina Žužemberka in Krajine, 2. izd., Ljubljana: samozal. M. Valant, 1971, 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 811319]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 29. 4. 2020