COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVEMBER 2019

Vsebina
0 Splošno.

1.

    KNJIGA in bralci VI : bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji v letu 2019 / Patricia Rupar ... [et al.] ; [urednik Samo Rugelj]. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 228 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Knjige o knjigah)

300 izv. - Bibliografija: str. 223-226. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-50-9 : 19,90 EUR. - ISBN 978-961-6954-70-9!

028(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 302039552

2.

    ORGANIZACIJA knjižničnih zbirk / Marija Petek ... [et al.] ; [urednica Alenka Šauperl ; avtorji in avtorice fotografij in slik Marija Petek ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 302 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bibliothecaria ; 17)

200 izv. - O avtoricah na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 285-302 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-06-0248-4 : 24,90 EUR

025/027(075.8)

COBISS.SI-ID 3018467840(043.2) Splošno.

3.

GABERC, Blažka
    Spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja s pomočjo glasbenih dejavnosti po Edgarju Willemsu = Encouraging the development of phonological awareness through musical activities by Edgar Willems : magistrsko delo / Blažka Gaberc. - Ljubljana : [B. Gaberc], 2019. - VIII, 114, [12] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6085. - Besedilo v slov. - Mentor Janez Jerman, somentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 101-106. - Povzetek ; Abstract. - Vsebuje tudi: Glasba in zgodnje opismenjevanje: smernice za vključevanje glasbenih dejavnosti pri spodbujanju razvoja fonološkega zavedanja. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

028:78(043.2)

COBISS.SI-ID 12675913004(043.2) Računalništvo.

4.

JENSTERLE, Monika
    Uporaba didaktične igre Mundus pri preverjanju znanja iz varnosti na spletu : magistrsko delo / Monika Jensterle. - Ljubljana : [M. Jensterle], 2019. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6075. - Mentor Jože Rugelj. - Bibliografija: str. 54-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

004:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12662857

5.

KOMPOLŠEK, Melita
    Vzpodbujanje urjenja programiranja s pomočjo problemskega učenja : magistrsko delo / Melita Kompolšek. - Ljubljana : [M. Kompolšek], 2019. - VI, 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6083. - Mentor Janez Demšar. - Bibliografija: str. 83-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

004.42(043.2)

COBISS.SI-ID 12672841

6.

KRIŽMAN, Peter, 1991-
    Prvi koraki v programiranje skozi LEGO Mindstorm aktivnosti = First steps into programming through LEGO Mindstorms activities : magistrsko delo / Peter Križman. - Ljubljana : [P. Križman], 2019. - V, 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6082. - Besedilo v slov. - Mentorica Irena Nančovska Šerbec, somentor David Rihtaršič. - Bibliografija: str. 49-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

004.42(043.2)

COBISS.SI-ID 126677211 Filozofija.

7.

BERGER, John, 1926-2017
    Načini gledanja / po BBC-jevi televizijski oddaji z Johnom Bergerjem ; [avtorji John Berger ... [et al.] ; prevedla Katja Grabnar ; spremna beseda Eda Čufer]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Emanat ; Šmarje-Sap : Buča, 2016 ([Ljubljana] : Nonparel). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prehodi)

Prevod dela: Ways of seeing. - 500 izv. - Gledati z Bergerjem / Eda Čufer: str. 7-17. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-91990-2-2 (Emanat) : 17 EUR

111.852(081)

COBISS.SI-ID 284233216159.9 Psihologija.

8.

CLARK, Rory McDowall
    Childhood in society for early childhood studies / Rory McDowall Clark. - Reprinted. - Exeter : Learning Matters, 2011. - IV, 140 str. ; 25 cm. - (Early childhood studies series)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-84445-384-9

159.922.7

COBISS.SI-ID 12680009

9.

KUHAR, Melita, 1968-
    Iskreno o vzgoji in najstnikih / Melita Kuhar. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 196 str. ; 22 cm. - (Zbirka Na kavču v Svetovalnici)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-01-7 : 22 EUR

159.922.8:37

COBISS.SI-ID 301832448

10.

    PUBLICATION manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style. - 7th ed. - Washington (DC) : American Psychological Association, cop. 2020. - XXII, 427 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 401-405. - Kazalo

ISBN 978-1-4338-3215-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-4338-3216-1 (broš.)
ISBN 978-1-4338-3217-8 (spiralna vezava)

159.9

COBISS.SI-ID 12673353

11.

STALEY, Betty
    Med formo in svobodo : odraščanje mladostnika / Betty Staley ; [prevedla Marina Nuvak]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod RWŠV Slovenije - Zveza, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 295 str. ; 22 cm

Prevod dela: Between form and freedom. - 800 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Iztok Kordiš: str. 8-9. - Bibliografija: str. 276-278

ISBN 978-961-93675-5-1 : 19,90 EUR

159.922.8(035)

COBISS.SI-ID 30158028817 Etika.

12.

TALEB, Nassim Nicholas
    Tvegati lastno kožo : skrite asimetrije v vsakdanjem življenju / Nassim Nicholas Taleb ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019. - 385 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Skin in the game. - 500 izv. - Bibliografija: str. 357-362. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-45-5

177:005.334

COBISS.SI-ID 301041152

13.

WALSER, Angelika, 1968-
    V tvoji bližini mi je lepo : zakaj so prijateljstva življenjsko pomembna / Angelika Walser ; [prevod Alenka Novak]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 100 str. ; 21 cm

Prevod dela: In deiner Nähe geht es mir gut. - 500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 97-100

ISBN 978-961-278-455-3 : 15,00 EUR

177.63

COBISS.SI-ID 3015749122 Verstvo.

14.

KORNARÁKIS, Ioánis
    Shizofrenija ali asketizem? / Ioánis Kornarákis ; prevod Klarisa Jovanović ; spremna beseda Borut Škodlar ; [izdajatelj KUD Logos]. - Ljubljana : Srbska pravoslavna cerkev, Zagrebško-ljubljanska metropolija, 2019 (Begunje : Cicero). - 107 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Orthodoxia : (sodobna pravoslavna misel) ; 01)

Prevod dela: Schizophrénia é asketismós. - 300 izv. - "Shizofrenija" kot diagnoza našega časa, asketizem kot kirurg / Borut Škodlar: str. 99-106. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7011-76-0 (KUD Logos) : 10 EUR

271.2-585

COBISS.SI-ID 300957440

15.

MEDNARODNI simpozij ob 1600-letnici Hieronimove smrti (2019 ; Ljubljana)
    Hieronymus noster : povzetki = abstracts / Mednarodni simpozij ob 1600-letnici Hieronimove smrti, Ljubljana (Slovenija), 23.-26. oktobra 2019 = International Symposium on the 1600th Anniversary of Jerome's Death, Ljubljana (Slovenia), October 23rd-26th, 2019 ; uredili Jan Dominik Bogataj, David Movrin, Miran Špelič. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2019 (Ljubljana : Demat). - 148 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6844-78-9

27-36:929sv. Hieronim(082)

COBISS.SI-ID 301820416311/314 Statistika kot znanost.

16.

ŽITNIK Serafin, Janja
    Večkulturna Slovenija : položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru / Janja Žitnik Serafin. - Ljubljana : ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 314 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 15)

400 izv. - Bibliografija: str. 283-307. - Kazalo. - Summary; Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-254-074-6

314.745.3-054.72(100=163.6)(082)

COBISS.SI-ID 240121344316 Sociologija.

17.

MACUH, Bojan
    Medgeneracijsko sodelovanje : potreba in zahteva časa / Bojan Macuh. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2019. - XV, 250 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija / Kulturni center, ISSN 2630-1962 ; 004)

110 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 220-232. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-7030-86-0 : 29,00 EUR

316.4.051.63

COBISS.SI-ID 96968961

18.

SLOVENSKO sociološko srečanje (2019 ; Bled)
    Znanost in družbe prihodnosti / Slovensko sociološko srečanje, Bled, 18.-19. oktober 2019 ; [uredniki Miroljub Ignjatović, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Roman Kuhar]. - 1. natis. - Ljubljana : Slovensko sociološko društvo, 2019 (Ljubljana : Demat). - 236 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v slov. ali angl. - 150 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in/ali angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-94302-3-1

316(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 302109696316(043.2) Sociologija.

19.

VRBEC, Melani
    Prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. razreda osnovnih šol prekmurske regije = Detecting bullying amongst the ninth graders of the elementary schools in Prekmurje : magistrsko delo / Melani Vrbec. - Ljubljana : [M. Vrbec], 2019. - 64 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6089. - Besedilo v slov. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 52-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

316.6:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 1268205733 Gospodarstvo

20.

    VERIGE globalnega kapitalizma / [avtorji prispevkov Ana Podvršič ... et al.] ; Ana Podvršič in Maja Breznik (ur.) ; prevedli Maja Breznik, Urša Geršak in Martin Kastelic. - Ljubljana : Sophia, 2019 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 313 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Predstavitev avtoric in avtorjev: str. 305-308. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-39-0 : 18 EUR

339.9

COBISS.SI-ID 30172288034 Pravo.

21.

FRANKOVIĆ, Romana
    Priročnik za učenje človekovih pravic žensk [Elektronski vir] : (spremljajoči priročnik za osnovne in srednje šole ob izdaji knjige Dokumenti človekovih pravic žensk, uvodna pojasnila in dokumenti) / [Romana Franković]. - Ljubljana : Društvo Amnesty International Slovenije, 2004 ([Ljubljana] : Racman). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Avtorica navedena v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 961-90760-8-7

342.726-055.2(035)(086.034.4)

COBISS.SI-ID 215047680

22.

    LEARNING to live together : Council of Europe report on the state of citizenship and human rights education in Europe : in accordance with the objectives and principles of the Council of Europe charter on education for democratic citizenship and human rights education. - Strasbourg : Council of Europe, [2019]. - 153 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-92-871-8598-3

342.7

COBISS.SI-ID 12702537

23.

REARDON, Betty
    Educating for human dignity : learning about rights and responsibilities / Betty A. Reardon. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, cop. 1995. - XII, 238 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Pennsylvania studies in human rights)

Na ov. nasl. str.: ʺA K-12 teaching resourceʺ. - Filmografija: str. 218-220. - Bibliografija: str. 206-217. - Kazalo

ISBN 0-8122-3306-9
ISBN 0-8122-1524-9 (broš.)

342.7

COBISS.SI-ID 12681801

24.

    REFLECTIONS on the universal declaration of human rights : a fiftieth anniversary anthology / edited by Barend van der Heijden & Bahia Tahzib-Lie. - The Hague ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers ; Cambridge, MA : Sold and distributed in North America by Kluwer Law International, cop. 1998. - 344 str. : ilustr. ; 25 cm

"Published under the auspices of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs."

ISBN 90-411-1046-1 (brezkislinski papir)

342.7

COBISS.SI-ID 12679753

25.

TRTNIK Herlec, Andreja
    Udejanjanje otrokovih pravic v kontekstu šole / Andreja Trtnik Herlec, Brigita Urh ; [odgovorni urednik Andrej Koren]. - Ljubljana : Šola za ravnatelje, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 91 str. ; 21 cm

Na vrhu nasl. str. tudi: Evropski socilani sklad. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 1.000 izv. - Človekove pravice so razumno sredstvo moralnega življenja / Andraž Teršek: str. 5-9. - Bibliografija: str. 89-91

ISBN 961-91444-6-5. - ISBN 961-91444-5-7!

342.726-053.2

COBISS.SI-ID 22845388836 Skrbstvo. Socialno delo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo

26.

CROFT, Tom
    T-KIT o socialnem vključevanju / [Tom Croft, Veronique Crolla, Benoît-Briot ; prevod publikacije sta opravili Maja Smrkolj in Miha Žebre]. - Ljubljana : Urad RS za mladino : Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, 2005 ([Ljubljana] : Itagraf). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm. - (T-Kit ; 8) (Zbirka Slovenija in Svet Evrope ; št. 40)

Prevod dela: Social inclusion. - Nasl. na ov.: Socialno vključevanje. - Avtorji navedeni na str. 3. - 2.000 izv. - O avtorjih: str. 109. - Bibliografija: str. 105-108

ISBN 961-6285-45-9 (Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK)

364.46-053.6

COBISS.SI-ID 22308531236(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

27.

KERČMAR, Laura
    Glas mladostnikov v procesu institucionalne pomoči in podpore : magistrsko delo / Laura Kerčmar. - Ljubljana : [L. Kerčmar], 2019. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6091/. - Mentorica Darja Zorc Maver. - Bibliografija: str. 83-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

364.4-053.6(043.2)

COBISS.SI-ID 1268717737 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

28.

    ADVANCES in cognitive load theory : rethinking teaching / edited by Sharon Tindall-Ford, Shirley Agostinho and John Sweller. - London ; New York : Routledge, 2020. - XVII, 248 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Local/global issues in education)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-367-24690-7 (broš.)
ISBN 978-0-367-24688-4 (trda vezava)

37.091.3

COBISS.SI-ID 12685129

29.

GRŽAN, Karel
    [Petindevetdeset]
    95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja / Karel Gržan ; [predgovor Gabi Čačinovič Vogrinčič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 160 str. ; 21 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

2.000 izv. - Predgovor / Gabi Čačinovič Vogrinčič: str. 7-16. - Bibliografija v opombah: str. 112-150

ISBN 978-961-274-082-5 (trda vezava) : 15 EUR
ISBN 978-961-274-083-2 (broš.)

37.01

COBISS.SI-ID 302112000

30.

HAMMOND, Michael
    Education research : the basics / Michael Hammond with Jerry Wellington. - London ; New York : Routledge, 2020. - VII, 180 str. : tabele ; 20 cm. - (The basics)

Bibliografija: str. [171]-178. - Kazalo

ISBN 978-1-138-38679-2 (broš.)
ISBN 978-1-138-38676-1 (trda vezava)

37.01

COBISS.SI-ID 12682569

31.

HOWIE, Dorothy R.
    Thinking about the teaching of thinking : the Feuerstein approach / Dorothy R. Howie. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2020. - XIII, 210 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [179]-201. - Kazalo

ISBN 978-0-367-31287-9 (broš.)
ISBN 978-0-367-31286-2 (trda vezava)

37.091.3

COBISS.SI-ID 12683849

32.

    INSIGHTS and outlouds : childhood research in the North / edited by Eeva-Liisa Kronqvist & Pirkko Hyvönen. - Oulu : Oulun yliopisto, cop. 2010. - 201 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Acta Universitatis Ouluensis, E Scientiae rerum socialium ; 107)

Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-951-42-6108-4

37.01

COBISS.SI-ID 12680777

33.

KONFERENCA Učitelj učitelju učitelj (2019 ; Ljubljana)
    Zbornik prispevkov [Elektronski vir] / Konferenca Učitelj učitelju učitelj, Ljubljana, 3.-5. 10. 2019 ; uredila Zala Mehonić. - El. knjiga. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2019

Način dostopa (URL): https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Kongresi_in_posveti/Ucitelj/Zbornik_1.konference_U%C4%8Ditelj_u%C4%8Ditelju_u%C4%8Ditelj.pdf?fbclid=IwAR1ikRs-PdKMbZRgz_nJlutBfGIkPOlu9AXMjdAzmMo46yfw_ReD1daPdZA. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu PDF obsega 42, 293 str. [i. e. 335 str.]. - Opis vira z dne 21. 10. 2019. - Bibliografija ter izvleček pri večini prispevkov

ISBN 978-961-253-247-5 (pdf) : brezplačno

37.011.3-051(082)(0.034.2)
37.091.3(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 301943040

34.

PALMER, Sue
    Zastrupljeno otroštvo : kako sodobni svet vpliva na naše otroke in kaj lahko storimo / Sue Palmer ; [prevedla Saša Požek]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod RWŠV Slovenije - Zveza, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 430 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Toxic childhood. - 800 izv. - O avtorici: str. 5. - Bibliografija: str. 423-[431]

ISBN 978-961-93675-6-8 : 24,90 EUR

37.018.1

COBISS.SI-ID 301580544

35.

    The ROLE of knowledge brokers in education : connecting the dots between research and practice / edited by Joel Malin and Chris Brown. - London ; New York : Routledge, 2020. - XVIII, 193 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-61614-1 (broš.)
ISBN 978-1-138-61613-4 (trda vezava)

37.01

COBISS.SI-ID 12687433

36.

STEWARD, Richard, 1961-
    The gradual art of school improvement : a practical guide / Richard Steward. - London ; New York : Routledge, 2020. - XIV, 192 str. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-367-13691-8 (broš.)
ISBN 978-0-367-13689-5 (trda vezava)

37.01

COBISS.SI-ID 12687945

37.

    ZA kakovost javnih vrtcev in šol : primerjalne analize / Živa Kos Kecojević ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta : SVIZ Slovenija, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 52 str. : tabele ; 16 cm. - (Žepnica) (Študije edukacijksih strategij)

Dostopno tudi na: http://www.sviz.si/Brosure/media/E-Zepnica_SPLET.pdf. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 45-47. - Kazalo

ISBN 978-961-253-088-4 (Pedagoška fakulteta)
ISBN 978-961-253-089-1 (Pedagoška fakulteta, pdf)

37:005.336.3(497.4)

COBISS.SI-ID 261364224371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

38.

COBRAN, Krystle
    The brave educator : honest conversations about navigating race in the classroom / Krystle Cobran. - New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2020. - XI, 147 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-138-38927-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-38931-1 (broš.)

371

COBISS.SI-ID 12685897

39.

CRETON, Coline
    Moj delovni zvezek Montessori. Raziskujem naravo in svet / aktivnosti pripravila Coline Creton in Rémy Léglise ; [prevedla Ana Županić]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019. - 57 str., [38] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Mon cahier ateliers Montessori. Spécials découverte du monde

ISBN 978-961-01-5380-1

371.481:5(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301736704

40.

    ENHANCING practice through classroom research : a teacher's guide to professional development / Caitriona McDonagh, Mary Roche, Bernie Sullivan and Máirín Glenn. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2020. - XIII, 232 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-39457-5 (broš.)
ISBN 978-1-138-39456-8 (trda vezava)

37.011.3-051

COBISS.SI-ID 12686921

41.

FIRTH, Jonathan, psihologija
    The teacherʼs guide to research : engaging with, applying and conducting research in the classroom / Jonathan Firth. - London ; New York : Routledge, cop. 2020. - 259 str. ; 21 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-33625-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-33627-8 (broš.)

371.13/16:001

COBISS.SI-ID 12689993

42.

NEWMAN, Debbie
    The noisy classroom : developing debate and critical oracy in schools / Debbie Newman. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, cop. 2020. - XI, 107 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 105-107

ISBN 978-1-138-49691-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-49692-7 (broš.)

371.2

COBISS.SI-ID 12691529

43.

URVOY, Delphine
    Moj delovni zvezek Montessori. Raziskujem matematiko / aktivnosti pripravila Delphine Urvoy ; [prevedla Ana Županić]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019. - 71 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Mon cahier ateliers Montessori. Spécials mathématiques

ISBN 978-961-01-5379-5

371.481:51(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301736960373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

44.

DOWLING, Marion
    Young children's personal, social and emotional development / Marion Dowling. - 2nd ed., reprinted. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Paul Chapman, 2007. - XXII, 202 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-0691-3

373.2

COBISS.SI-ID 12681033

45.

GRIMMER, Tamsin
    Calling all superheroes : supporting and developing superhero play in the early years / Tamsin Grimmer. - London ; New York : Routledge, 2020. - XVI, 195 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-55697-3 (broš.)
ISBN 978-1-138-55696-6 (trda vezava)

373.2

COBISS.SI-ID 12684617

46.

    O državljanski vzgoji in medkulturnem dialogu : posvet vrtcev Slovenije : zbornik prispevkov / [uredili Marija Sivec in Fanika Fras Berro, Urška Margan]. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008 (Maribor : Gimkop). - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

Podnasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov s strokovnih srečanj in posvetov za vrtce RS v šolskem letu 2007/08. - 350 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-234-727-7

373.2.016:316.7(082)

COBISS.SI-ID 239542784

47.

PETRIĆ, Vilko
    Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju / Vilko Petrić ; [crteži Ester Kranjac, Lorna Petrić ; fotografije Anita Stošić Miočić ... [et al.]]. - Rijeka : Učiteljski fakultet, 2019. - 155 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju: str. 151. - Bibliografija: str. 143-147. - Kazalo. - Sažetak ; Abstract

ISBN 978-953-7917-19-7

373.2.016:79

COBISS.SI-ID 12697673373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

48.

DOLENC, Mira
    Kostno-mišična obolenja vzgojiteljev predšolskih otrok : diplomsko delo / Mira Dolenc. - Ljubljana : [M. Dolenc], 2019. - 50 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6092. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 40-46. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.011.3-051:616.7(043.2)

COBISS.SI-ID 12692041

49.

JERT, Patricia
    Participacija otrok pri dnevni rutini : diplomsko delo / Patricia Jert. - Ljubljana : [P. Jert], 2019. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6073. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. 46-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 12662345

50.

KASAGIČ, Nina
    Spoznavanje tekstila kot tehničnega materiala prek igre otrok, starih 2-3 leta : diplomsko delo / Nina Kasagič. - Ljubljana : [N. Kasagič], 2019. - V, 53, IV str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6084. - Mentor Stanislav Avsec. - Bibliografija: str. 53. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:62(043.2)

COBISS.SI-ID 12674121

51.

KOREN, Maruša, vzgojiteljica
    Pomen izvajanja gibalnih aktivnosti pred vodenimi dejavnostmi v vrtcu : diplomsko delo / Maruša Koren. - Ljubljana : [M. Koren], 2019. - II, 28, 8 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6078. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:796(043.2)

COBISS.SI-ID 12663625

52.

ŠKERJANEC, Kristina
    Vključevanje romskih otrok v vrtec = The inclusion of Roma children in kindergarten : magistrsko delo / Kristina Škerjanec. - Ljubljana : [K. Škerjanec], 2019. - 79 str. ; 30 cm : ilustr.

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6095/. - Besedilo v slov. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 69-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

373.2:341.215.4-054.72(043.2)

COBISS.SI-ID 12697161373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

53.

BOBNAR, Petra
    Odnos do šole učencev s posebnimi potrebami v večinskih in specializiranih institucijah = Attitude toward school of students with special needs in mainstream and specialized institutions : magistrsko delo / Petra Bobnar. - Ljubljana : [P. Bobnar], 2019. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6093/. - Besedilo v slov. - Mentorica Mojca Peček Čuk. - Bibliografija: str. 86-96. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

373.3:376(043.2)

COBISS.SI-ID 12696905

54.

NOVAK, Vanja, 1978-
    Pregled sodobne in klasične slovenske slikanice : magistrsko delo / Vanja Novak. - Ljubljana : [V. Novak], 2019. - 143 str. ; 30 cm : ilustr.

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6099/. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 133-138. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.3:087.5(043.2)

COBISS.SI-ID 12703049376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

55.

GREENWOOD, Angela
    Understanding, nurturing and working effectively with vulnerable children in schools : "why can't you hear me?" / Angela Greenwood. - London ; New York : Routledge, 2020. - XX, 340 str. : ilustr. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-367-02546-5 (broš.)
ISBN 978-0-367-02544-1 (trda vezava)

376

COBISS.SI-ID 12682825

56.

HUTCHINGS, Sue
    The social skills handbook : practical activities for social communication / Sue Hutchings. - 2nd ed. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, cop. 2020. - XIV, 175 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 174-175. - Kazalo. - Vsebina: What is social communication? ; Guidelines for setting up and running sessions ; Session template ; Basic social communication ; Complex social communication ; Session template

ISBN 978-0-367-10987-5

376:316

COBISS.SI-ID 12689225

57.

KELLEY, Kelly R.
    Teaching, including, and supporting college students with intellectual disabilities / Kelly R. Kelley and David L. Westling. - New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019. - IX, 220 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Bibliografija: str. [198]-203. - Kazalo. - Vsebina: Preliminary considerations ; PSE programs for students with ID : why, what, and how ; Who should go to college? ; Collaborating with university and community partners ; Funding, staffing, and program sustainability ; Major components ; Recruitment and admissions procedures ; Living on campus ; Course participation ; Career planning and job training ; Developing campus membership through extracurricular activities ; Implementation and coordination ; Person centered planning and weekly scheduling ; Recruiting and coordinating student volunteers as natural supports ; Preparing for post program success ; Special issues ; Providing a safe environment and addressing inappropriate social behaviors ; Working effectively with parents and families

ISBN 978-1-138-61807-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-61808-4 (broš.)

376

COBISS.SI-ID 12691273

58.

MIDDLETON, Tristan
    Using an inclusive approach to reduce school exclusion : a practitioner's handbook / Tristan Middleton and Lynda Kay. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, cop. 2020. - XVII, 223 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-138-31689-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-31691-1 (broš.)

376

COBISS.SI-ID 12692297376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

59.

MERELA, Tina
    Podpora pri razvoju samozagovorniških veščin s pomočjo dramskih dejavnosti pri otroku z več motnjami v razvoju : magistrsko delo / Tina Merela. - Ljubljana : [T. Merela], 2019. - 123 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6076. - Mentorica Alenka Vidrih. - Bibliografija: str. 91-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 12663369

60.

MIŠICA, Blaž
    Sociopragmatične spretnosti in govorna razumljivost otrok s polževim vsadkom = Sociopragmatic skills and speech intelligibility of children with cochlear implant : magistrsko delo / Blaž Mišica. - Ljubljana : [B. Mišica], 2019. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6090/. - Besedilo v slov. - Mentorica Damjana Kogovšek, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 37-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

376-056.263(043.2)

COBISS.SI-ID 12686665

61.

SMOLIČ, Urška
    Vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo = Inclusion of children with autism spectrum disorders in adapted educational programme with additional professional assistance : magistrsko delo / Urška Smolič. - Ljubljana : [U. Smolič], 2019. - XIV, 74 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6079. - Besedilo v slov. - Mentorica Mojca Lipec Stopar. - Bibliografija: str. 60-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 12665161

62.

VINDIŠ Bratušek, Barbara, 1989-
    Pripadnost izvajalcev dodatne strokovne pomoč matičnim institucijam = Additional professional assistance providers' affiliation to the main school : magistrsko delo / Barbara Vindiš Bratušek. - Ljubljana : [B. Vindiš Bratušek], 2019. - 79 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6098/. - Besedilo v slov. - Mentorica Erna Žgur, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 12702793378 Visoko šolstvo.

63.

    VLOGA Univerze v Ljubljani pri preoblikovanju naroda v državo / uredil Igor Lukšič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. - 211 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Stičišča)

300 izv. - Zbornik je posvečen 100-letnici Univerze v Ljubljani --> kolofon. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-235-892-1 : 20 EUR

378.4(497.4Ljubljana)(082)

COBISS.SI-ID 30201600039 Etnologija.

64.

MIKLAVČIČ, Milena
    Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 3, Moške zgodbe / Milena Miklavčič ; [umetniške fotografije Janez Pelko]. - Žiri : Jutri 2052, 2019 (Brežice : Primus). - 526 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - O avtorici: str. 525-526 in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-92872-9-3 : 30 EUR

392.6(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 301899520

65.

    PËJTA ziz nami = Cantiamo insieme = Pojte z nami / namulinala jë, illustrazioni Luisa Tomasetig. - [Rezija] : Gruppo folkloristico Val Resia, Comitato per la conservazione del folklore resiano, [2018] (Pasian di Prato : Lithostampa). - 28 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Vzpor. rezijansko besedilo, prepesnitev v slov. in prevod v ital.

398.831(450.365Rezija)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 10235628

66.

PUŽAR, Aljoša
    Odraščanje v Južni Koreji : feministične etnografije transgresije / Aljoša Pužar ; prevedla Ksenija Zubković in Urban Tarman. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 (Begunje : Cicero). - 251 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Prostor, kraj, čas, ISSN 2335-4208 ; 17)

300 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 235-245. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0222-7 : 17 EUR

305-055.25(519.5):39

COBISS.SI-ID 301904384

67.

    ZAKLADNICA slovenskih pripovedi : 101 najlepša zgodba / [izbor in priredba besedila ter spremne besede] Monika Kropej Telban, Roberto Dapit, Zmago Šmitek ; [ilustracije Damijan Stepančič ... et al.]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2019 (natisnjeno v EU). - 186 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi)

1.000 izv.

ISBN 978-961-261-516-1 : 34,99 EUR

398.2(497.4)

COBISS.SI-ID 301688576

68.

    ŽIVA coprnija Pohorja in Istre : izleti po poteh pripovednega izročila / [izbor pripovedi iz pisnih virov in terena Monika Kropej Telban ... et al.] ; literarizacija pripovedi, [prevod besedil o lokacijah] Dušan Šarotar ; ilustracije Tina Dobrajc ; [fotografije Domen Grögl ... [et al.] ; strokovna uvoda Monika Kropej Telban ... [et al.] ; besedila o lokacijah Jana Jeglič, Tamara Nikolić Đerić in Nikolina Rusac ; uredila Miljana Cunta]. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 153 str. : ilustr. ; 25 cm

Knjigi na pot / Miljana Cunta in Mitja Čander: str. 6-7. - Zgodba ostaja ista / Dušan Šarotar; str. 9. - Zvd. na spojnih listih. - 800 izv. - Bibliografija: str. 150-153

ISBN 978-961-284-493-6

398.2

COBISS.SI-ID 2980326405 Naravoslovne vede

69.

BERTENSHAW, Kirsty
    Tried and tested primary science experiments : practical enhancements for science in the primary curriculum / Kirsty Bertenshaw. - London ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019. - 126 str. : ilustr. ; 31 cm

Kazalo

ISBN 978-1-138-31781-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-31782-6 (broš.)

5:373.3

COBISS.SI-ID 1269178551 Matematika.

70.

TAYLOR, John, matematik
    Jumpstart! Maths : maths activities and games for ages 5-14 / John Taylor. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019. - XII, 94 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Jumpstart!)

ISBN 978-0-367-20746-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-20748-9 (broš.)

51

COBISS.SI-ID 1268640951(043.2) Matematika.

71.

KUGONIČ, Katja
    Primerjava namizne didaktične in računalniške didaktične igre kot metodi utrjevanja znanja pri matematiki : magistrsko delo / Katja Kugonič. - Ljubljana : [K. Kugonič], 2019. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6087. - Mentorica Vida Manfreda Kolar. - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 1267872957/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

72.

DIEZ, Otmar
    Naša užitna drevesa in grmi : 81 vrst natančno določiti, pazljivo nabirati, preprosto pripraviti / Otmar Diez ; [prevedla Jelena Cvetković ; dve fotografiji Franka Hackerja ... [et al.] ; 99 ilustracij je prispevala Marianne Golte-Bechtle ... et al.]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 199 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Unsere essbaren Baüme und Sträucher. - Potiskani notranji str. ov. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 195. - "Z mnogimi preizkušenimi recepti in načini uporabe" --> ov. - Bibliografija: str. 193. - Kazali

ISBN 978-961-7031-36-2 : 21,00 EUR

582.091/.093(035)

COBISS.SI-ID 301739520

73.

ESENKO, Ivan
    Svet vrtnih živali / Ivan Esenko ; [avtor fotografij Ivan Esenko (razen, kjer je navedeno drugače) ; ilustracije Lara Mastnak]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 301 str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 293. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0578-8 : 44,90 EUR

591.9:635.047

COBISS.SI-ID 29941068857/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

74.

VRBEC, Marko
    Mnenje osnovnošolskih učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v devetem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Marko Vrbec. - Ljubljana : [M. Vrbec], 2019. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6077/. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje

57:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 1266311361 Medicina.

75.

ČATAR, Lojze
    Neprevidnost ni pogum / [sestavili Lojze Čatar, Josip Karis, Dušan Repovš ; opremil Dariš Virgilio]. - Ljubljana : Življenje in tehnika, 1961 (v Ljubljani : Umetniški zavod za litografjjo). - [18] str. : ilustr. ; 13 x 22 cm. - (Mala tehnična knjižnica "Življenje in tehnika" ; št. 11)

Avtorji navedeni v kolofonu. - 80.000 izv.

614.8

COBISS.SI-ID 513229676

76.

GRADIŠEK, Anton
    Zdravstvena vzgoja / Anton Gradišek, Hubert Požarnik, Dušan Repovš ; [slikovno gradivo pripravila Janez Gruden, Zvone Kosovelj]. - 2. izpopolnjena izd. - Ljubljana : Univerzum, 1985 (Ljubljana : Univerzum). - 174 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Skupna vzgojnoizobrazbena osnova)

10.000 izv.

613(075.3)

COBISS.SI-ID 15481857

77.

MIŽIGOJ, Miroslav
    Prva pomoč : priročnik za osnovne šole / Mižigoj - Repovš - Štukelj ; [ilustriral Janez Gruden]. - Ljubljana : Zavod za šolstvo SRS, 1971. - 93 str. : ilustr. ; 22 cm

614.88(035)(075.2)

COBISS.SI-ID 6614785

78.

PAUL, Miranda
    Devet mesecev : preden se otrok rodi / Miranda Paul ; ilustracije Jason Chin ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2019. - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: 9 months. - 400 izv. - Bibliografija: str. [32]. - Caldecott Honor

ISBN 978-961-7048-19-3 : 18,90 EUR

618.2(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301029888

79.

    PRVA pomoč na cesti : osnovni ukrepi : navodila za voznike motornih vozil / [napisali Ivan Kalinšek ... [et al.] ; ilustriral Janez Gruden ; uredil Miroslav Mižigoj]. - 6. predelana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 1993 (Ljubljana : Delo). - 127 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl.: Napotki za prvo pomoč v prometu

614.88:614.86

COBISS.SI-ID 34615296615.851 Pomoč z umetnostjo.

80.

RANKIN, Hollie
    Guide to re-building trust with traumatised children : emotional wellbeing in school and at home / Hollie Rankin. - London ; New York : Routledge, 2019. - VII, 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68

ISBN 978-1-138-36047-1

615.851

COBISS.SI-ID 12690249

81.

RANKIN, Hollie
    Guide to supporting children through bereavement and loss : emotional wellbeing in school and at home / Hollie Rankin. - London ; New York : Routledge, 2019. - VII, 56 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-1-138-36041-9

615.851

COBISS.SI-ID 12688457

82.

RANKIN, Hollie
    The house that wouldn't fall down : a short tale of trust for traumatised children / Hollie Rankin ; illustrated by Marcus Peters. - London ; New York : Routledge, 2019. - [14] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Speechmark book)

ISBN 978-1-138-36048-8

615.851

COBISS.SI-ID 12690505

83.

RANKIN, Hollie
    When the sun fell out of the sky : a short tale of bereavement and loss / Hollie Rankin. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, cop. 2019. - 15 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-1-138-36044-0 (broš.)

615.851

COBISS.SI-ID 12692553616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

84.

    AKTIVNOSTI v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom : aktivnosti in avtizem/AA / [avtorice Erna Žgur ... et al.] ; uredili Erna Žgur in Tjaša Filipčič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2019. - 96 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-253-249-9

376:616.896-053.2(082)

COBISS.SI-ID 30267289664(043.2) Gospodinjstvo.

85.

DACAR, Maja, 1994-
    Vpliv barve na izbiro hrane in pijače pri osnovnošolcih : magistrsko delo / Maja Dacar. - Ljubljana : [M. Dacar], 2019. - 69, XII str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6074. - Mentorica Bea Tomšič Amon, somentorica Francka Lovšin Kozina. - Bibliografija: str. 64-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje

64:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 126626017.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

86.

    UMETNOST za nove dni. Zbirka Dravske banovine (1929-1941) : [Narodna galerija, 5. september 2019-5. januar 2020] / [uredila Nataša Ciber ; predgovor Barbara Jaki ; avtor besedila Michel Mohor ; literatura Nataša Ciber ; fotografski posnetki Janko Dermastja ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2019 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 141 str., [1] zganj. pril. (6 str.) : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 47-51 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6743-76-1 : 25,00 EUR

7.074:069(497.4Ljubljana)NG(084)

COBISS.SI-ID 3012899847.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

87.

ŠKRABEC, Viviana
    Odnos in stališča dijakov do spolnih stereotipov in možnosti ozaveščanja spolne enakosti pri pouku likovne umetnosti : magistrsko delo / Viviana Škrabec. - Ljubljana : [V. Škrabec], 2019. - IX, 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6086. - Mentor Robert Potočnik. - Bibliografija: str. 82-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje: Likovna pedagogika

7:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 1267642578 Glasba.

88.

    KJE so tiste rožice [Glasbeni tisk] / ilustriral Zvonko Čoh ; [izbrala in uredila Metka Pušenjak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019. - 27 str. : ilustr. ; 27 cm

Na nasprotnih straneh besedilo pesmi in notni zapis melodije z ilustracijo. - Pesmi na CD-ju izvajajo: Otroški pevski zbor OŠ Majde Vrhovnik iz Ljubljane, zborovodkinja Polona Guček Skrbinek, Tadeja Pance, sopran, Matevž Pušenjak, tenor, Mitja Reichenberg, klavir. - 2.000 izv.
- - Kje so tiste rožice [Zvočni posnetek] / [pesmi izvajajo Otroški pevski zbor OŠ Majde Vrhovnik iz Ljubljane pod vodstvom Polone Guček Skrbinek ; Tadeja Pance, sopran ; Matevž Pušenjak, tenor ; pri klavirju Mitja Reichenberg]. - 1 CD (ca 28 min) ; 12 cm. - Zal št.: MKZ CD 082

ISMN 979-0-709008-39-1 : 22,98 EUR

784.67(497.4)

COBISS.SI-ID 300225792

89.

MRAZ Novak, Tadeja
    Radovednih pet. Glasbena umetnost 4. [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost 4] / Tadeja Mraz Novak, Jožko Lango ; [ilustracije Matej de Cecco, Alenka Miklavžin ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri]. - 1. izd., 4. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2018 ([Zagreb] : Grafostil). - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodana aktivacijska koda za www.radovednih-pet-si. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-323-2 : 12 EUR

78(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 292795904

90.

MRAZ Novak, Tadeja
    Radovednih pet. Glasbena umetnost 5. [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 5. razredu osnovne šole] / Tadeja Mraz Novak, Petra Brdnik Juhart ; [ilustracije Matej de Cecco, Alenka Miklavžin ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2017 ([Beograd] : Službeni glasnik). - 103 str. : ilustr., note ; 30 cm

Drugi podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - Podrejeni nasl. na ov.: Samostojni delovni zvezek. - Izšlo v kompletu Radovednih pet. Komplet za učenca. 5. razred. Komplet izšel v škatli 32 x 23 x 9 cm. - Na škatli je tudi aktivacijska koda za dostop do interaktivnega gradiva serije Radovednih pet za 5. razred. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-271-677-6 : 13 EUR

78(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 28796006478(043.2) Glasba.

91.

KOREN, Tina, 1993
    Pevski repertoar v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo / Tina Koren. - Ljubljana : [T. Koren], 2019. - 104 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6081. - Mentorica Barbara Sicherl-Kafol. - Bibliografija: str. 85-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

78:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12667209796(043.2) šport.športne igre.

92.

TOPLIŠEK, Kaja
    Kompetence učiteljev razrednega pouka za poučevanje gimnastičnih vsebin v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Kaja Toplišek. - Ljubljana : [K. Toplišek], 2019. - 62 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6080. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 55-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

796.4:373.3(043.3)

COBISS.SI-ID 1266567381 Jezikoslovje

93.

    INTERDISCIPLINARY research approaches to multilingual education / edited by Vasilia Kourtis-Kazoullis ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2019. - XXII, 284 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Routledge Research in Language Education)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-815-34686-9 (trda vezava)

81'243

COBISS.SI-ID 12673097811.111 Angleščina.

94.

    PRESENT-day English pronunciation : a guide for Slovene students / Beverley Collins ... [et al.]. - Revised and enlarged 3rd ed. = 3. prenovljena in razširjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 232 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv.

ISBN 978-961-06-0242-2 : 17,98 EUR

811.111'355(075.8)

COBISS.SI-ID 301613568811.163.6(043.2) slovensko jezikoslovje.

95.

DOLENC, Karmen
    Zmožnost obnavljanja besedil v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Karmen Dolenc. - Ljubljana : [K. Dolenc], 2019. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6088. - Mentorica Marja Bešter Turk. - Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

811.163.6:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 1267693782 Književnost nasploh.

96.

BARRENETXEA, Iban
    Mizarjeva zgodba / [besedilo, ilustracije] Iban Barrenetxea ; [prevedla Barbara Pregelj]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2019 (tiskano v Sloveniji). - [41] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: El cuento del carpintero. - 700 izv.

ISBN 978-961-6886-69-7 : 18,00 EUR

821.134.2-93-34

COBISS.SI-ID 301758976

97.

PUCHNER, Martin, 1969-
    Napisani svet : kako so zgodbe oblikovale ljudi, zgodovino in civilizacije / Martin Puchner ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 465 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Knjige o knjigah)

Prevod dela: The written world. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija v opombah: str. 381-436. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-44-8 : 26,90 EUR

821.0

COBISS.SI-ID 301040640

98.

SCHAAP, Annet
    Lučka / [besedilo in ilustracije] Annet Schaap ; [prevedla Mateja Seliškar Kenda]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 292 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Fantazija)

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6601 - predstavitve knjig. - Prevod dela: Lampje. - 800 izv. - Zlato pero, 2018

ISBN 978-961-274-610-0 (trda vezava) : 23,00 EUR
ISBN 978-961-274-611-7 (broš.)

821.112.5-93-312.9

COBISS.SI-ID 29928115282-93 Mladinska književnost.

99.

LEYSEN, An
    Ostržkove sanje / [besedilo in ilustracije] An Leysen ; [prevedla Brigita Orel]. - Jezero : Morfemplus, 2019. - [58] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: De droom van Pinocchio. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7034-87-5 : 26,90 EUR

821.112.5(493)-93-34

COBISS.SI-ID 29867366482-93(043.2) Mladinska književnost.

100.

TRATNJEK, Tjaša
    Tema istospolnosti v slikanicah : magistrsko delo / Tjaša Tratnjek. - Ljubljana : [T. Tratnjek], 2019. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6096. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 81-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

82-93:087.5(043.2)

COBISS.SI-ID 12698185821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

101.

    CRITICAL content analysis of visual images in books for young people / edited by Holly Johnson, Janelle Mathis, and Kathy G. Short. - New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019. - IX, 288 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Vsebina: Critical content analysis of visual images / Kathy G. Short ; Image analysis using systemic-functional semiotics / Clare Painter ; Drawing humanity : how picturebook illustrations counter antiblackness / Desiree Cueto and Wanda Brooks ; Examining the visual in Latinx immigrant journey picturebooks / Janine M. Schall, Julia López-Robertson, and Jeanne G. Fain ; A visual analysis through the eyes of an Apache / Angeline P. Hoffman ; Developing agency and socialization through interpretive play / Janelle Mathis ; The power of a gaze : inviting entrée into the world of a picturebook while positioning a lived reality / Holly Johnson ; De(MIST)ifying depression : dark clouds and the construction of disability / Desiree Cueto, Susan Corapi, and Megan McCaffrey ; Grandma and the great gourd : a comparison of image in an app and a picturebook / Deanna Day ; Holy molé! and the reproduction of a colonialist perspective / Carmen M. Martínez-Roldán, and Denise Dávila ; Postwar images : Japanese ideologies of national identity in picturebooks / Junko Sakoi and Yoo Kyung Sung ; Immigrant memoirs as reflections of time and place : Middle Eastern conflict in graphic novels / Seemi Aziz ; The de-queering of Heather has two mommies / Mary L. Fahrenbruck and Tabitha P. Collins ; A picturebook as a cultural artifact : the influence of embedded ideologies / Hee Young Kim and Kathy G. Short ; Extending a critical lens into our classrooms / Kathy G. Short

ISBN 978-1-138-38705-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-38706-5 (broš.)

82.09-93

COBISS.SI-ID 12689737

102.

SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (55 ; 2019 ; Ljubljana)
    [Tisoč devetsto devetnajst]
    1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1.-13. 7. 2019 ; [urednica Mojca Smolej ; prevajalec izvlečkov v angleščino David Limon] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 240 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561)

Dostopno tudi na: https://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/55-ssjlk-2019/. - 470 izv. - Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-06-0212-5 : 13 EUR

821.163.6.09:811.163.6

COBISS.SI-ID 300369664821.111 Angleška književnost.

103.

ZUSAK, Markus
    Odposlanec / Markus Zusak ; iz angleščine prevedla Alenka Ropret. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 332 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: The messenger. - Broš. izd. meri 20 cm. - 1.100 izv. - Za mladino in odrasle. - Children's Book of the Year Award: Older Readers, 2003

ISBN 978-961-274-618-6 (trda vezava) : 27,95 EUR
ISBN 978-961-274-606-3 (broš.) : 15,95 EUR

821.111(94)-311.2

COBISS.SI-ID 300834560821.111(73) Ameriška književnost.

104.

AGEE, Jon
    Zid sredi knjige / [besedilo, ilustracije] Jon Agee ; [prevod Janja Remškar]. - Izola : Grlica, 2019 ([Koper] : Primorski tisk). - [42] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: The wall in the middle of the book. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-244-322-1 : 19,95 EUR

821.111(73)-93-34

COBISS.SI-ID 300783104

105.

APPLEGATE, Katherine
    Drevo želja / Katherine Applegate ; [prevedla Veronika Rot Gabrovec ; ilustrirala Alenka Sottler]. - 1. izd., 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 172 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Wishtree. - Broš. izd. meri 20 cm. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-94306-9-9 (trda vezava) : 24,99 EUR
ISBN 978-961-94756-0-7 (broš.) : 17,99 EUR

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 301043200821.112.2 Nemška književnost.

106.

DREISSIG, Georg
    Zvezdica v svetilki / Georg Dreißig ; [ilustracije Bojana Dimitrovski ; prevedla Alenka Berkopec Valena]. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 62 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Das Licht in der Laterne. - 6.500 izv. (broš.), 500 izv. (trda vezava)

ISBN 978-961-04-0604-4 (broš.)
ISBN 978-961-04-0605-1 (trdo vezana) : 14,90 EUR

821.112.2-93-34

COBISS.SI-ID 301692928

107.

HOFFMANN, Heinrich, 1809-1894
    Peter Kušter ali Zabavne zgodbe s hecnimi slikami / [avtor besedila in ilustracij] Heinrich Hoffmann ; [prevedla Valerija Trojar ; avtor spremnega besedila Maksimiljan Fras]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : EPOS ; Železniki : Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - [27] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3 bis 6 Jahren. - 300 izv. - Kdor ne uboga, ga tepe nadloga / Maksimiljan Fras: str. [26]

ISBN 978-961-93474-1-6 (EPOS) : 19,90 EUR
ISBN 978-961-93474-2-3 (EPOS, ePub)

821.112.2-93-1

COBISS.SI-ID 270018048

108.

KUNKEL, Daniela, 1983-
    Mali Skupaj / [besedilo, ilustracije] Daniela Kunkel ; [prevedel Luka Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [31] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Das kleine Wir. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94783-2-5 : 14,90 EUR

821.112.2-93-32

COBISS.SI-ID 301978368821.131.1 Italijanska književnost.

109.

OKOEDION, Blessing
    Pogumno v svobodo : pot iz pekla trgovine z ljudmi / Blessing Okoedion in Anna Pozzi ; [prevod Rok Blažič ; predgovor Dacia Maraini ; spremna beseda Rita Giaretta]. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 137 str. ; 21 cm

Prevod dela: Il coraggio della libertà. - 600 izv. - Predgovor / Dacia Maraini: str. 5-8. - Spremna beseda / Rita Giaretta: str. 113-117. - Vsebuje tudi: Trgovina z ljudmi in izkoriščanje : primer žensk iz Nigerije / Anna Pozzi

ISBN 978-961-04-0603-7 : 19,90 EUR

821.131.1-94

COBISS.SI-ID 301662720821.133.1 Francoska književnost.

110.

ROBERT, Nadine
    Špelca / Nadine Robert ; ilustrirala Maja Kastelic ; prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Maribor] : Evrografis). - [29] str. : ilustr. ; 24 x 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Elsie. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-5492-1 : 19,99 EUR

821.133.1(71)-93-34

COBISS.SI-ID 300272384821.163.6 Slovenska književnost.

111.

ALBREHT, Vera
    Pridite, pomlad je tu! / Vera Albreht ; ilustrirala Polona Lovšin. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Maribor] : Evrografis). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 459)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5478-5 : 14,99 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 300723456

112.

ČANDER, Mitja, 1974-
    Slepec / Mitja Čander. - Maribor : Litera, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 209 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

1.000 izv.

ISBN 978-961-7056-25-9 : 25,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 97448449

113.

DOLENC, Mate
    Kako dolg je čas / Mate Dolenc ; ilustracije Ana Maraž ; [spremna beseda Aksinja Kermauner]. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 204 str. : ilustr. ; 25 cm

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Netopirji, lipicanci, cike in lampuge --- / Aksinija Kermauner: str. 199-202. - O pisatelju: str. 203-204

ISBN 978-961-284-540-7 : 24 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 302229504

114.

HAVLAS, Vojka
    Mica Nogavica / Vojka Havlas ; [ilustracije Gina Bezjak]. - 1. natis. - Ptuj : OŠ dr. Ljudevita Pivka, 2019 ([Cirkovce] : Ekart). - 23 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. - Spremna beseda / Aksinja Kermauner: str. 23. - Mentor ilustracij Alenka Kosem

ISBN 978-961-94687-0-8

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 299686144

115.

HERGOLD, Ivanka, 1943-2013
    Nož in jabolko / Ivanka Hergold ; [spremna beseda Boris Paternu]. - 2. izd. - Ljubljana : Slovenska matica, 2019 ([Ljubljana] : Studio print). - 135 str. ; 21 cm

300 izv. - Pripoved Ivanke Hergold / Boris Paternu: str. 127-135. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-213-295-8 : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 301586176

116.

    IGRAČE korakajo / [napisali Anica Černej ... [et al.] ; ilustrirala Jelka Reichman]. - Darilna izd., 3. natis, preoblikovana izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Maribor] : Ma-tisk). - [16.] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Ciciban - zakladi otroštva)

11.000 izv.

ISBN 978-961-01-5543-0

821.163.6-93-194

COBISS.SI-ID 301759744

117.

KARLIN, Alma M.
    Moj kitajski ženin : [roman s Kitajskega] / Alma M. Karlin ; iz nemščine prevedla [in spremni zapis] Jerneja Jezernik. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 204 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Mein kleiner Chinese. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 700 izv. - Almin nesojeni kitajski ženin ali drobci iz življenja prvega Kitajca na slovenskih tleh / [Jerneja Jezernik]: str. 192-204

ISBN 978-961-274-002-3 : 23,00 EUR

821.163.6

COBISS.SI-ID 301417472

118.

MANČEK, Marjan
    Iz dnevnika čebelice Medke / [besedilo in ilustracije] Marjan Manček ; [slovarček čebelarskih izrazov Ida Gnilšak]. - Radovljica : Muzeji radovljiške občine, Čebelarski muzej, 2005 (Ljubljana : Birografika Bori). - [21] f. : ilustr. ; 23 cm

Velike tiskane črke

ISBN 961-90795-6-6

821.163.6-93-32:595.799(02.053.2)

COBISS.SI-ID 220942080

119.

MENART Senica, Barbara
    Nagajivi škratki / Barbara Menart Senica ; ilustrirala Ana Košir. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Maribor] : Evrografis). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 461)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5551-5 : 14,99 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 300723968

120.

MIHELČIČ, Marija, 1946-
    Lilly the ladybird / Marika Mihelčič ; illustrations by Andreja Gregorič ; [translation by Evelina and Marcus Ferrar]. - Kranj : Narava, 2013 (printed in Slovenia). - [19] str. : ilustr. ; 23 cm

Izv. nasl:: Pikapolonica Lili

ISBN 978-961-6893-33-6

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 269347584

121.

MIHELČIČ, Marija, 1946-
    Maj in vetrčki / Marika Mihelčič ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2013 (tiskano v Sloveniji). - [27] str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv.

ISBN 978-961-6893-26-8 : 14,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 267326976

122.

MIHELČIČ, Marija, 1946-
    Pikapolonica Lili / Marika Mihelčič ; ilustrirala Andreja Gregorič. - Kranj : Narava, 2010 (tiskano v Sloveniji). - [19] str. : ilustr. ; 23 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6582-72-8 : 14,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 253254656

123.

MIHELČIČ, Marija, 1946-
    Pravljice na gumbke / Marika Mihelčič ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 223 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na sprednjem spojnem listu. - 700 izv. - O avtorici: str. [224-225]

ISBN 978-961-6893-76-3 : 29,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 282805504

124.

MIHELČIČ, Marija, 1946-
    Willy and the little winds / Marika Mihelčič ; illustrations by Andreja Gregorič ; [translation by Evelina and Marcus Ferrar]. - Kranj : Narava, 2013 (printed in Slovenia). - [27] str. : ilustr. ; 23 cm

Izv. nasl.: Maj in vetrčki

ISBN 978-961-6893-34-3

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 269347840

125.

PEKLAR, Andreja
    Luna in jaz / [besedilo in ilustracije] Andreja Peklar. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-7047-16-5 : 16,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 297474304

126.

SOKOLOV, Cvetka
    Bo res vse v redu? / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 127 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Prva z(o)renja)

700 izv. - Pot na goro / Barbara Kreš: 122-127

ISBN 978-961-272-376-7 : 24,95 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 301837824

127.

STEPANČIČ, Damijan
    Svetilnik / Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [36] str. : ilustr. ; 28 cm

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-353-8 : 25,95 EUR

821.163.6:39

COBISS.SI-ID 300715776

128.

TERŽAN, Kaja
    Krog / Kaja Teržan. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2018 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 94 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 188)

200 izv. - Spremna beseda Tonje Jelen na zavihkih ov. - Jenkova nagrada, 2019

ISBN 978-961-6789-61-5 : 20 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296697600

129.

ZAJC, Dane
    Bela mačica / Dane Zajc ; ilustrirala Lidija Osterc. - Darilna izd., 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Maribor] : Ma-tisk). - [18] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Ciciban - zakladi otroštva)

8.000 izv.

ISBN 978-961-01-5542-3

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 301757696821.163.6(043.2) Slovenska književnost.

130.

STRENČAN, Neža
    Mladinska dramatika v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana nekdaj in danes = Plays for young audiences in the Slovene national theatre Drama Ljubljana in the past and present : magistrsko delo / Neža Strenčan. - Ljubljana : [N. Strenčan], 2019. - 77 str. ; 30 cm : tabele, graf. prikazi

Besedilo v slov. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

821.163.6-93:792(043.2)

COBISS.SI-ID 12698441929 Biografske in sorodne študije

131.

    BIOGRAFIJA na prehodu v digitalnost / uredila Mateja Ratej. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 ([Ljubljana] : Colegium Graphicum). - 184 str. ; 24 cm. - (Življenje in dela, ISSN 2385-9792 ; 22. Biografske študije ; 15)

300 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-05-0226-5 : 17 EUR

929(082)

COBISS.SI-ID 301989376

132.

FRELIH, Marko
    Slovenci ob Belem Nilu = Slovenians along the White Nile / Marko Frelih ; [angleški prevod DZTPS, Urška Furlan ; fotografija Blaž Verbič]. - Stična : Muzej krščanstva na Slovenskem, 2019 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Katalog razstave: Muzej krščanstva na Slovenskem, 22. 8.-22. 9. 2019. - Besedilo v slov. in prevod v angl. - Bibliografija: str. 72-75

ISBN 978-961-93529-8-4 : 14 EUR

929Knoblehar I.

COBISS.SI-ID 301164288

133.

RAMOVEŠ, Martin
    Rob : zbadljivi poet v stripu in glasbi / Martin Ramoveš ; [avtorica spremne besede Vita Žerjal Pavlin]. - Ljubljana : Forum : Celinka.si, 2019 (Žirovnica : Medium). - 79 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Republika Strip ; 28)

Vsebuje kodo internetne povezave za brezplačni prenos glasbenega albuma Rob Martina Ramoveša. - 500 izv., od tega 200 izv. v trdi vezavi in 300 izv. v mehki vezavi. - "Kaj je in kakšno je življenje?" / Vita Žerjal Pavlin: str. [82-88]

ISBN 978-961-6553-99-5 (Forum, trda vezava) : 15 EUR
ISBN 978-961-7087-00-0 (Forum, broš.) : 12 EUR

929:741.52

COBISS.SI-ID 301459968949.712 Zgodovina Slovenije

134.

DOLINAR, France M., 1941-
    Odlično mesto ljubljansko in njegov prvi škof Sigismund Lamberg 1420-1488 / [avtorja besedil France Martin Dolinar, Nataša Golob ; uredila Katra Meke ; predgovor Barbara Jaki, Stanislav Zore ; prevod iz latinščine Julijana Visočnik ; fotografija Maj Blatnik ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2019 ([Velenje] : Eurograf). - 96 str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv. - Avtorja navedena v kolofonu. - Predgovor / Barbara Jaki: str. 7-8. - Dediščina / Stanislav Zore: str. 9. - Bibliografija: str. 74-84

ISBN 978-961-6743-77-8 : 25 EUR

930.85(497.4Ljubljana)"653"

COBISS.SI-ID 301720576

135.

KOVÁCS, Attila
    Prišo je glás : Prekmurci v vojni 1914-1918. Odlikovanci / [avtor Attila Kovács]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2018. - 122 str. : ilustr. ; 27 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 300 izv. - Predgovor / Metka Fujs: str. 3-4. - Bibliografija: str. 15

ISBN 978-961-6579-40-7

94(100=163.6)"1914/1918"

COBISS.SI-ID 95864833

136.

KRENN, Mark
    Prišo je glás : Prekmurci v vojni 1914-1918. Fotografije / [avtor Mark Krenn ; prevod madžarskih besedil Petra Bobovec Szabó]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - 217 str. : ilustr. ; 27 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 300 izv. - Predgovor / Metka Fujs: str. 3-4. - Bibliografija: str. 217

ISBN 978-961-6579-43-8

94(100=163.6)"1914/1918"(084.12)

COBISS.SI-ID 95865089

137.

SEVER, Franc, 1923-
    Past na Menini planini : kako smo prelisičili XIV. SS-divizijo Galicija na Menini planini / Franc Sever - Franta ; [uvodna opomba Jožica Hribar ; fotografije avtorjev osebni arhiv, MNZS]. - 5., prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2019 (Ljubljana : Matformat). - 154 str. : ilustr. ; 22 cm

400 izv. - Knjigi na pot / Jožica Hribar: str. 7-8. - Spomini borcev in bork / Slava Gruden, Vera Igričnik - Slavka, Valerija Skrinjar Tvrz: str. 149-152. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7003-37-6 : 15 EUR

94(497.4Menina planina)"1945"

COBISS.SI-ID 301883648
Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 30. 11. 2019