COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMAREC 2019

Vsebina
0 Splošno.

1. Mira Čudina-Obradović (avtor, avtor dodatnega besedila), Psihologija čitanja : od motivacije do razumijevanja : priručnik, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga: Učiteljski fakultet Sveučilišta, 2014, 292 str., ilustr., ISBN 978-953-212-446-0, ISBN 978-953-212-448-4. [COBISS.SI-ID 513182156]
2. Mira Čudina-Obradović (avtor, avtor dodatnega besedila), Psihologija čitanja : od motivacije do razumijevanja : radna bilježnica : sadržaj za fotokopiranje, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga: Učiteljski fakultet Sveučilišta, 2014, 79 str., ilustr., ISBN 978-953-212-446-0, ISBN 978-953-212-447-7. [COBISS.SI-ID 9458713]
3. Igor Podbrežnik, Štefan Bojnec, Ugotavljanje kakovosti storitev v splošnih knjižnicah, Koper: Fakulteta za management: Založba Univerze na Primorskem, 2013, 218 str., ilustr., Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISBN 978-961-266-154-0, ISBN 978-961-266-160-1, ISSN 1855-0878, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-154-0.pdf, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-160-1/flipbook.html. [COBISS.SI-ID 270916864]


004 Računalništvo.

4. Marko Gašperšič, Python na kub, Trzin: samozal., 2019, ISBN 978-961-93303-7-1. [COBISS.SI-ID 298979072]
5. Sergej Iskra, Viktorija Florjančič, Razširjenost piratstva programske opreme med študenti, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 113 str., ilustr., tabele, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-7023-84-8, ISBN 978-961-7023-85-5, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-84-8.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-85-5/index.html, DOI: 10.26493/978-961-7023-84-8. [COBISS.SI-ID 294035456]


004(043.2) Računalništvo.

6. Anja Knežević, Matija Čufer, Spletna aplikacija za spodbujanje druženja v živo : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Knežević, M. Čufer], 2019, XII, 121 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5633. [COBISS.SI-ID 12356169]


005 Menedžment.

7. Armand Faganel, Vera Fois, Dizajnerska kultura in nagrada za oblikovalske dosežke, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 126 str., ilustr., Faculty of Management monograph series, ISBN 978-961-7055-00-9, ISBN 978-961-7055-01-6, http://www.hippocampus.si/isbn/management/, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-00-9.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-01-6/mobile/index.html, DOI: 10.26493/978-961-7055-00-9. [COBISS.SI-ID 295504384]
8. Marijana Sikošek, Management prireditev : organizacija študentskih prireditev, Koper: Fakulteta za management, 2010, 104 str., tabele, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-266-068-0, ISSN 1855-0878, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-068-0.pdf, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-068-0.htm. [COBISS.SI-ID 251414784]
9. Aleš Tankosić, Anita Trnavčevič, Boris Snoj, Oder podob : marketinško komuniciranje, Koper: Fakulteta za management, 2015, 107 str., Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISBN 978-961-266-187-8, ISSN 1855-0878, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-187-8.pdf. [COBISS.SI-ID 281758464]


159.9 Psihologija.

10. Philip J. Carter, Kenneth A. Russell, Ginny Smith (urednik), Uravnoteženje možganov : testi in vaje za prodornejše možgane, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 160 str., ilustr., portret, ISBN 978-961-251-447-1. [COBISS.SI-ID 296903424]
11. Judith Orloff, Vse, kar morate vedeti, če ste empat : življenjske strategije za senzibilne ljudi, 1. natis, Celje: Zavod Gaia planet, 2019, 269 str., sl. avtorice, ISBN 978-961-94541-3-8. [COBISS.SI-ID 298290176]


17 Etika.

12. Anton Mlinar, Jonatan Vinkler (glavni urednik, tehnični urednik, lektor), Etika življenja : pogled od znotraj, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, 219 str., ilustr., ISBN 978-961-6832-20-5, ISBN 978-961-6832-21-2, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-20-5.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-21-1/index.html. [COBISS.SI-ID 262767872]


311/314 Statistika kot znanost.

13. Popis prebivalstva 31. marca 1953. navodilo za popisovalce, Ljubljana: Zvezni zavod za statistiko in evidenco, 1953, 57 str. [COBISS.SI-ID 180603904]


316 Sociologija.

14. Nina Vodopivec, Labirinti postsocializma : socialni spomin tekstilnih delavk in delavcev, Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2007, 224 str., ilustr., Knjižna zbirka Documenta, 16, ISBN 978-961-6192-37-8, ISSN 1408-1199. [COBISS.SI-ID 235946240]


32 Politika.

15. Bruno Latour, Prizemljitev : politična usmeritev za Novi podnebni režim, Ljubljana: Studia humanitatis, 2018, 128 str., ilustr., Zbirka Varia, ISBN 978-961-6798-80-8. [COBISS.SI-ID 298145280]
16. Plutarchus, Maja Sunčič (prevajalec, urednik), Sreča in politika, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2018, 229 str., Zbirka Dialog z antiko, 33, ISBN 978-961-6192-77-4, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 297579008]


33 Gospodarstvo

17. Janez Drobnič, Kariera in osebe s posebnimi potrebami : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 255 str., ilustr., Knjižnica Ludus, 16, ISBN 978-961-7055-29-0, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 296868352]


34 Pravo.

18. Josip Bitežnik, Nove postave : razlaga najvažnejših poglavij italijanskega civilnega prava. Del 1, Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1930, 214 str. [COBISS.SI-ID 357170]


34(043.2) Pravo.

19. Mateja Mikluš, Vpliv družinskih dejavnikov na razvoj mladoletniškega prestopniškega vedenja : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mikluš], 2019, V, 97 str., IX, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5632. [COBISS.SI-ID 12353097]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

20. K. Ann Renninger (urednik), Suzanne E. Hidi (urednik), The Cambridge handbook of motivation and learning, Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, cop. 2019, XIX, 803 str., ilustr., ISBN 978-1-316-63079-2, ISBN 978-1-107-17793-2. [COBISS.SI-ID 12349257]
21. Mira Cencič, Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 528 str., ilustr., Knjižnica Ludus, 18, ISBN 978-961-7055-37-5, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 298077440]
22. Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Od konkretne izkušnje do reflektiranih spoznanj : dnevnik Praktičnega usposabljanja 1, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, ISBN 978-961-7023-86-2, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-86-2.pdf. [COBISS.SI-ID 293650688]
23. Olga Denac, Načrtovanje glasbenih dejavnosti v zgodnjem obdobju otroštva : visokošolski učbenik, Maribor: Pedagoška fakulteta, 2012, ISBN 978-961-6647-34-2, http://www.pef.um.si/content/Studij/1stopnja/E_studijska_gradiva/Denac/6834_Visokošolski_učbenik_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 69348609]
24. Armand Faganel, Anita Trnavčevič, Diskurz marketizacije javnega visokošolskega izobraževanja skozi časopisne članke, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016, 184 str., ilustr., tabele, ISBN 978-961-6984-45-4, ISBN 978-961-6984-46-1, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-45-4.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-46-1/index.html. [COBISS.SI-ID 287419136]
25. Armand Faganel, Anita Trnavčevič, Marketizacijski diskurz v izobraževanju : dekonstrukcija znanstvene publicistike, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017, 133 str., ilustr., tabele, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-7023-51-0, ISBN 978-961-7023-52-7, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-51-0.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7023-51-0. [COBISS.SI-ID 292903680]
26. Susan M. Sheridan (urednik), Elizabeth Moorman Kim (urednik), Family-school partnerships in context, Cham: Springer, cop. 2016, XIII, 124 str., ilustr., Research on family-school partnerships, vol. 3, ISBN 978-3-319-19227-7. [COBISS.SI-ID 12339529]
27. Viktorija Florjančič, Moodle Wiki v izobraževanju, Koper: Fakulteta za management, 2010, Managerjeva knjižnica, ISBN 978-961-266-067-3, ISSN 1855-0886, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-067-3.pdf. [COBISS.SI-ID 251755264]
28. Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe : national policies and measures : Eurydice report, Brussels: Education, audiovisual and culture executive agency (EACEA), Education and youth policy analysis, cop. 2019, 192 str., ilustr., Education and training, ISBN 978-92-9492-846-7, ISBN 978-92-9492-849-8, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/integrating_students_from_migrant_backgrounds_into_schools_in_europe_national_policies_and_measures.pdf. [COBISS.SI-ID 12350537]
29. Manja Kristanc, Moj otrok je brihten, samo učiti se mu ne da : zgodba o motivaciji otroka, 2. dopolnjena izd., Ljubljana: M. Kristanc, 2018, 199 str., ilustr., ISBN 978-961-283-878-2. [COBISS.SI-ID 294595072]
30. Tadej Rifel (urednik), "Kritično mišljenje v digitalni dobi" : zbornik mednarodne konference ob petindvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter desetletnici ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, 10.-12. maj 2018 = "Critical thinking in the digital age" : proceedings of the international conference in St. Stanislav's Institution 10th-12th May 2018, Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution, 2018, 272 str., ilustr., Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 8, ISBN 978-961-6650-26-7. [COBISS.SI-ID 297726720]
31. Kenneth A. Leithwood, Leadership development on a large scale : lesssons for long-term success, Thousand Oaks, CA: Corwin, cop. 2019, XIX, 178 str., ISBN 978-1-5443-4221-4. [COBISS.SI-ID 12347977]
32. Alja Lipavic Oštir, Alenka Lipovec, Problemorientierter Soft CLIL Ansatz, Wien: LIT, 2018, IV, 207 str., tabele, Didaktik, Bd. 19, ISBN 978-3-643-50886-7, ISBN 978-3-643-65886-9. [COBISS.SI-ID 24417032]
financer: Znanstvena monografija je izšla s pomočjo sofinanciranja ARRS.
33. Mojca Orel (urednik), Stanislav Jurjevčič (urednik), Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Polhov Gradec: EDUvision, 2018, ISBN 978-961-94307-6-7, http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov. [COBISS.SI-ID 299273472]
34. Živa Jakšić Ivačič (avtor, urednik), Helena Grbec, Nika Bedek, Nina Popovič, Rok Gumzej, Nina Zupanc, Sara Danilovska, Janez Vogrinc (avtor dodatnega besedila), Moč pedagoškega dela : Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, [74] str., ISBN 978-961-253-237-6, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5607/. [COBISS.SI-ID 298755328]
35. Tina Štemberger (urednik), Sonja Čotar Konrad (urednik), Sonja Rutar (urednik), Amalija Žakelj (urednik), Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 488 str., ilustr., Knjižnica Ludus, 10, ISBN 978-961-7055-15-3, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 296208640]
36. Darja Brezovar, Petra Javrh (avtor, urednik), Manuel Kuran (avtor, urednik), Špela Lenič (avtor, urednik), Alenka Magajne, Slava Šarc, Ester Možina, Opisniki temeljne zmožnosti. Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016, 45 str., ilustr., Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti, ISBN 978-961-6851-59-6, http://arhiv.acs.si/publikacije/OTZ_Matemati%C4%8Dna_kompetenca_in_osnovne_kompetence_v_znanosti_in_tehnologiji.pdf. [COBISS.SI-ID 288273408]
37. Olga Veldin Bednjanič, Petra Javrh (avtor, urednik), Manuel Kuran (avtor, urednik), Špela Lenič (avtor, urednik), Opisniki temeljne zmožnosti. Samoiniciativnost in podjetnost, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016, 45 str., ilustr., Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti, ISBN 978-961-6851-60-2, http://arhiv.acs.si/publikacije/OTZ_Samoiniciativnost_in_podjetnost.pdf. [COBISS.SI-ID 288273664]
38. Sašo Stanojev, Viktorija Florjančič, Digitalna pismenost srednješolcev, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 117 str., ilustr., tabele, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-7023-78-7, ISBN 978-961-7023-79-4, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-78-7.pdf. [COBISS.SI-ID 293934592]
39. Sonja Čotar Konrad (urednik), Tina Štemberger (urednik), Strokovne podlage za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in priporočila za opremljenost šol, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, Knjižnica Ludus, 12, ISBN 978-961-7055-20-7, ISBN 978-961-7055-21-4, ISSN 2630-3809, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-21-4/index.html. [COBISS.SI-ID 297709824]
40. Mojca Kukanja-Gabrijelčič (urednik), Maruška Željeznov Seničar (urednik), Teaching gifted and talented children in a new educational era, Koper: University of Primorska Press, 2018, Knjižnica Ludus, 14, ISBN 978-961-7055-22-1, ISBN 978-961-7055-23-8, ISSN 2536-1937, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-22-1.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-23-8/index.html, DOI: 10.26493/978-961-7055-22-1. [COBISS.SI-ID 296558592]
41. Mateja Marovič (urednik), Andreja Sinjur (urednik), Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 217 str., ISBN 978-961-7023-95-4, ISBN 978-961-7023-96-1, http://www.hippocampus.si/isbn/edukacijske-vede/, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-95-4.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7023-95-4. [COBISS.SI-ID 294472960]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

42. Anka Došen-Dobud, Dijete - istraživač i stvaralac : igra, istraživanje i stvaranje djece rane i predškolske dobi, Zagreb: Alinea, 2016, 320 str., Biblioteka Pedagogija, kolo 1, knj. 19, ISBN 978-953-180-188-1. [COBISS.SI-ID 1024408201]
43. Betka Vrbovšek (urednik), Darinka Belak (urednik), Simona Žnidar (urednik), Gibalne dejavnosti v vrtcu, Ljubljana: Supra, 2019, 567 str., ilustr., tabele, ISBN 978-961-93626-7-9. [COBISS.SI-ID 298408960]
44. Betka Vrbovšek (urednik), Darinka Belak (urednik), Simona Žnidar (urednik), Miselni izzivi v vrtcu, Ljubljana: Supra, 2016, 432 str., ilustr., ISBN 978-961-93626-2-4. [COBISS.SI-ID 283043072]
45. Betka Vrbovšek (urednik), Simona Žnidar (urednik), Darinka Belak (urednik), Odnosi s starši - izziv in obveza, Ljubljana: Supra, 2018, 432 str., ilustr., ISBN 978-961-93626-5-5. [COBISS.SI-ID 293340160]
46. Betka Vrbovšek (urednik), Timsko načrtovanje iz izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu, Ljubljana: Supra, 2008, 171 str., ISBN 978-961-91347-9-5. [COBISS.SI-ID 236965888]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

47. Irena Janžekovič Žmauc, Odnos vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do svoje strokovne avtonomije in do spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu : doktorska disertacija, Ljubljana: [I. Janžekovič Žmauc], 2019, XII, 330 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5626. [COBISS.SI-ID 12334921]
48. Bojan Latin, Porajajoča se pismenost v drugem starostnem obdobju v Vrtcu Kočevje : diplomsko delo, Ljubljana: [B. Latin], 2019, VI, 43 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5616. [COBISS.SI-ID 12332105]
49. Teja Medved, Občutenje jeze in strahu pri delu vzgojiteljice : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Medved], 2019, 33 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5655. [COBISS.SI-ID 12360009]
50. Helena Mohorič Kejžar, Vloga lutke v socialnih odnosih v skupini in krepitev sodelovalnega učenja z lutko : diplomsko delo, Ljubljana: [H. Mohorič Kejžar], 2019, 101 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5642. [COBISS.SI-ID 12357705]
51. Urška Pogačnik, Primerjava različnih pristopov vodenja skupine predšolskih otrok pri spoznavanju biotske pestrosti gozda : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Pogačnik], 2019, XII, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5652. [COBISS.SI-ID 12359241]
52. Irena Rupar, Volna kot material pri izkustvenem učenju v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Rupar], 2019, VII, 97 str., XXIII, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5654. [COBISS.SI-ID 12359497]
53. Tina Uštar Logar, Od drevesa do papirja : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Uštar Logar], 2019, VI, 43 f., IV, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5627. [COBISS.SI-ID 12334409]
54. Neli Vajda, Vloga slikanice v govornem razvoju predšolskega otroka : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Vajda], 2019, 64 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5615. [COBISS.SI-ID 12331849]
55. Špela Velepec, Čustva otrok ob vključitvi terapevtskega psa v vrtčevsko skupino : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Velepec], 2019, 70 str., [18] str. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 12362569]
56. Monika Virant, Povezovanje vsebin razvrščanja z različnimi področji kurikuluma v prvem starostnem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Virant], 2019, IX, 56 str., XIX, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5653. [COBISS.SI-ID 12358985]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

57. Aljaž Mulec, Pomen furmanstva na območju Rakeka in okolice kot družboslovna vsebina v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Mulec], 2019, 91 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5631. [COBISS.SI-ID 12352073]


374 Izobraževanje in vzgoja zunaj šole

58. Petra Javrh, Ester Možina (urednik), Opisniki temeljnih zmožnosti : priročna knjižica z navodili, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016, 39 str., ilustr., Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti, ISBN 978-961-6851-57-2, http://arhiv.acs.si/publikacije/OTZ_Prirocna_knjizica_z_navodili.pdf. [COBISS.SI-ID 288272640]
59. Petra Javrh (avtor, ilustrator), Raziskava spretnosti odraslih : metodologija in rezultati - na kratko, 2. natis, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2017, 26 str., ilustr., ISBN 978-961-6851-55-8. [COBISS.SI-ID 292817920]
60. Olga Veldin Bednjanič, Petra Javrh (avtor, urednik), Manuel Kuran (avtor, urednik), Špela Lenič (avtor, urednik), Mateja Chvatal, Ljuba Fišer, Darij Olenik, Jasmina Šubic, Ester Možina, Sporazumevanje v materinem jeziku. Opisniki temeljne zmožnosti, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016, 37 str., ilustr., Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti, ISBN 978-961-6851-58-9, http://arhiv.acs.si/publikacije/OTZ_Sporazumevanje_v_maternem_jeziku.pdf. [COBISS.SI-ID 288272896]
61. Darja Kušar, Petra Javrh (avtor, urednik), Tanja Princes, Manuel Kuran (avtor, urednik), Špela Lenič (avtor, urednik), Ester Možina, Učenje učenja. Opisniki temeljne zmožnosti, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016, 38 str., ilustr., Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti, ISBN 978-961-6851-61-9, http://arhiv.acs.si/publikacije/OTZ_Ucenje_ucenja.pdf. [COBISS.SI-ID 288274176]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

62. Sandra Križnar (urednik, avtor dodatnega besedila), Motnje vedenja pri otrocih in kako preživeti?, Ljubljana: Supra, 2017, 256 str., ilustr., ISBN 978-961-93626-4-8. [COBISS.SI-ID 292545792]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

63. Margaret Godec, Trening strategij pisnega izkazovanja matematičnega znanja pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Godec], 2019, 149 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5628. [COBISS.SI-ID 12340809]
64. Nataša Kozel, Starši - enakovredni partnerji v procesu uresničevanja individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Kozel], 2016, [138] str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5640. [COBISS.SI-ID 12357449]
65. Nika Lekić, Atribucije, učne strategije in učni uspeh učencev devetih razredov osnovnih šol s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom = Attributions, learning strategies and academic achievement of 9th graders in elementary schools with adapted programme of a lower educational standard : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Lekić], 2019, [IX], 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12361801]


378 Visoko šolstvo.

66. Nada Trunk Širca (urednik), Model učinkovitega managementa visokošolskega zavoda, Koper: Fakulteta za management, 2010, Znanstvene monografije Fakultete za management, ISBN 978-961-266-080-2, ISSN 1855-0878, http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-080-2.pdf. [COBISS.SI-ID 254019328]


39 Etnologija.

67. Alenka Konc Ambrožič, Z uganko v slovenski svet, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 110 str., ilustr., ISBN 978-961-278-423-2. [COBISS.SI-ID 298052864]
68. Katja Hrobat Virloget (urednik), Petra Kavrečič (urednik), Nesnovna krajina Krasa : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, 136 str., ISBN 978-961-6963-41-1, ISBN 978-961-6963-42-8, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-41-1.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-42-8/index.html. [COBISS.SI-ID 279337216]
69. Katja Hrobat Virloget (urednik), Stone narratives : heritage, mobility, performance, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, ISBN 978-961-6963-95-4, ISBN 978-961-6963-96-1, http://www.hippocampus.si/ISBN/ 978-961-6963-95-4.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/ 978-961-6963-96-1/index.html. [COBISS.SI-ID 281170176]


51 Matematika.

70. Gareth A. Jones, Mary J. Jones, Elementary number theory, London: Springer, 2005, VIII, 301 str., ilustr., Springer undergraduate mathematics series, ISBN 978-3-540-76197-6. [COBISS.SI-ID 12337481]
71. Werner Hatt, Petra Ihn-Huber, Stefan Kobr, Ursula Kobr, Elisabeth Plankl, Beatrix Pütz, Radovedne zvezdice. Matematika : 4. razred, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 64 str., [16] str. pril., [2] f. pril. z nalepkami, ilustr., Tako lahko, ISBN 978-961-02-0629-3. [COBISS.SI-ID 294050304]


54(043.2) Kemija.

72. Jasmina Kolbl, Vpliv vodenega aktivnega učenja kemije na spremembo razumevanja kemijskih pojmov : doktorska disertacija, Ljubljana: [J. Kolbl], 2019, XI, 232 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5629. [COBISS.SI-ID 12342857]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

73. Barbara Bajd, Moji prvi listi dreves in grmov : preprost določevalni ključ, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2019, 34 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-47-7. [COBISS.SI-ID 298851584]
74. Karsten Brensing, Neznani svet živali : kako živali razmišljajo in kaj čutijo, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 309 str., ilustr., fotogr., ISBN 978-961-01-5396-2. [COBISS.SI-ID 298462208]
75. Frank Hecker (avtor, fotograf), Živalski sledovi v naravni velikosti, 1. natis, Kranj: Narava, 2019, 111 str., ilustr., fotogr., avtorj. sl., ISBN 978-961-7031-25-6. [COBISS.SI-ID 298418176]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

76. Leo Šamanić, Vpliv srebrnoproge napihovalke Lagocephalus sceleratus na ekosistem vzhodnega Mediterana : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Šamanić], 2018, VI f., 35 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5618/. [COBISS.SI-ID 12334665]


61 Medicina.

77. Sue Fletcher-Watson, Francesca Happé, Autism : a new introduction to psychological theory and current debate, London; New York: Routledge, 2019, XIII, 194 str., ilustr., ISBN 978-1-138-10612-3, ISBN 978-1-138-10611-6. [COBISS.SI-ID 12347209]
78. Uroš Ahčan (avtor, urednik, fotograf), Damjan Slabe (avtor, urednik, fotograf), Radoljub Šutanovac (avtor, urednik, fotograf), Said Al Mawed, Miha Avbelj (avtor, fotograf), Saba Battelino, Martin Bauer, Roman Bošnjak, Miran Brvar, Barbara Cvenkel, Aljoša Danieli, Janez Eržen, Jurij Gorjanc, Matija Gorjanc, Raja Dahmane (avtor, fotograf), Primož Gradišek, Blaž Grošelj, Urh Grošelj, Ciril Grošelj, Simon Herman, Mojca Jevšnik, Miran Kolar, Miha Kovač, Anže Kristan, Miran Križančič, France Malešič, Tomaž Malovrh, Robert Masten, Miroslav Petrovec, Jože Prestor, Tom Ploj, Klemen Stražar, Boštjan Sluga, Matjaž Špan, Blaž Trotovšek, Primož Trunk, Viktor Švigelj, Ivan Vidmar, Dušan Vlahović, Peter Zorman, Prva pomoč : priročnik za bolničarje, 1. izd., Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2008, VI, 367 str., ilustr., ISBN 978-961-6103-29-9. [COBISS.SI-ID 243207680]
79. Sabina Ličen (urednik), Igor Karnjuš (urednik), Mirko Prosen (urednik), Women, migrations and health : ensuring transcultural healthcare = Donne, migrazioni e salute : assicurare l'assistenza transculturale sanitaria = Ženske, migracije in zdravje : zagotavljanje transkulturne zdravstvene obravnave, Koper: University of Primorska Press, 2019, 226 str., ISBN 978-961-7055-43-6, ISBN 978-961-7055-44-3, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-43-6.pdf. [COBISS.SI-ID 298382336]
80. Ana Petelin (urednik), Nejc Šarabon (urednik), Boštjan Žvanut (urednik), Zdravje delovno aktivne populacije : [znanstvena monografija] = Health of the working-age population : [proceedings], Koper: University of Primorska Press, 2017, 235 str., ISBN 978-961-7023-32-9, ISBN 978-961-7023-33-6, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-32-9.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7023-32-9. [COBISS.SI-ID 291501824]
81. Ana Petelin (urednik, recenzent), Nejc Šarabon (urednik, recenzent), Zdravje starostnikov : [znanstvena monografija] = Health of the elderly : [proceedings], Koper: University of Primorska Press, 2018, ISBN 978-961-7055-18-4, ISBN 978-961-7055-19-1, http://www.hippocampus.si/isbn/zdravstvene-vede/, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-18-4.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7055-18-4. [COBISS.SI-ID 296376064]


61(043.2) Medicina.

82. Kristina Hosta, Izbira slušnega pripomočka pri težko naglušnem otroku : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Hosta], 2017, 62 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5635. [COBISS.SI-ID 12356425]
83. Tina Mrhar, Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Mrhar], 2019, 54 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5639. [COBISS.SI-ID 12355657]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

84. Rasta Fašmon, Praktično delo, [Ljubljana]: [R. Fašmon], 2007, 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12336201]
85. Alenka Fifolt, Poročilo o opravljanju praktičnega dela, Ljubljana: [A. Fifolt], 2009, 38 f. [COBISS.SI-ID 12335433]


616.89(043.2) Psihiatrija.Duševne motnje.

86. Nives Medved, Izkušnje staršev otrok z motnjami avtističnega spektra pri obravnavi in sodelovanju z različnimi strokovnimi službami : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Medved], 2019, 108 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5630. [COBISS.SI-ID 12351817]


65 Vodenje in organizacija poslovanja.

87. Vlado Kotnik, Medijske etnografije : k antropološki imaginaciji medijev in komuniciranja : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, ISBN 978-961-7055-38-2, ISBN 978-961-7055-39-9, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-38-2.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-39-9/index.html, DOI: 10.26493/978-961-7055-38-2. [COBISS.SI-ID 297308672]
88. David Krančan (avtor, ilustrator), Poljub po nesreči : Miha Mah & Lučka Mrak v prometu, Elektronska izd., Ljubljana: Javna agencija RS za varnost prometa, 2018, ISBN 978-961-6025-26-3, ISBN 978-961-6025-27-0, https://www.avp-rs.si/preventiva/gradiva/publikacije/, https://www.biblos.si/isbn/9789616025263. [COBISS.SI-ID 294512128]


655 Tiskarstvo

89. David Krančan, Žiga Gombač, Pot knjige : od avtorja do bralca, Elektronska izd., Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2018, ISBN 978-961-94184-9-9, ISBN 978-961-94441-0-8, https://www.biblos.si/isbn/9789619418499. [COBISS.SI-ID 295076864]


7.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

90. Eva Verdev, Slikarstvo ekspresionizma in likovno ustvarjanje otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Verdev], 2015, [V], 95 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5641. [COBISS.SI-ID 12357193]


71/72 Urbanizem. Arhitektura.

91. Borut Juvanec (avtor, fotograf), Slovenija, arhitektura in dediščina, 1. izd., Ljubljana: i2: SAZU - Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018, 260 str., ilustr., ISBN 978-961-7038-08-8. [COBISS.SI-ID 297648896]
92. Nadja Valentinčič Furlan (urednik, prevajalec), Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine = Visualising intangible cultural heritage, Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2018, 129, 129 str., ilustr., ISBN 978-961-6388-68-9. [COBISS.SI-ID 296581632]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

93. Luka Vidmar (urednik), Križanke, Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2018, 351 str., ilustr., zvd., faks., ISBN 978-961-94494-0-0. [COBISS.SI-ID 296249600]
94. Metka Krašovec (umetnik), Andrej Brumen-Čop (umetnik), Anja Jerčič Jakob (umetnik), Aleksandra Kostič (urednik, avtor dodatnega besedila), Nina Jeza (urednik, avtor dodatnega besedila), Snežana Štabi (urednik), Prisotnosti : Metka Krašovec in izbrani umetniki, ki so študirali pod njenim mentorstvom na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) v Ljubljani : razstavišče Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor, razstava od 20. aprila do 7. julija 2018 = Presences : Metka Krašovec and artists - former students of the Academy of Fine Arts and Design, Ljubljana : venue Kibla Portal, Valvasorjeva 40, Maribor, Slovenia, exhibition 20 April - 7 July 2018, Maribor: KID Kibla: = ACE Kibla, 2018, 135 str., ilustr., Zbirka Tox, letn. 23, št. 62, ISBN 978-961-6304-42-9. [COBISS.SI-ID 95646977]
95. Gianni A. Sarcone, Marie J. Waeber, Optične iluzije, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-251-446-4. [COBISS.SI-ID 296818944]


73/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

96. Neli Košir Pegan, Analiza slikanic, nagrajenih z nagrado izvirna slovenska slikanica : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Košir Pegan], 2017, 124 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5634. [COBISS.SI-ID 12355913]
97. Sara Šmid, Medpodročno povezovanje kot strategija načrtovanja likovnih nalog : magistrsko delo, Kamnik: [S. Šmid], 2016, VIII, 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12361033]


78 Glasba.

98. Jernej Weiss (urednik), Nova glasba v "novi" Evropi med obema svetovnima vojnama = New music in the "new" Europe between the two World Wars : [znanstvena monografija z mednarodno udeležbo], Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival, 2018, Studia musicologica Labacensia, 2, ISBN 978-961-7023-72-5, ISBN 978-961-7023-73-2, ISSN 2536-2445, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-72-5.pdf. [COBISS.SI-ID 293344512]


79 Zabava. Igre. Šport

99. Mojca Košmrlj, Eko družabne igre, Jezero: Morfem, 2012-2018, 3 zv. (40; 53; 61 str.), ilustr., ISBN 978-961-6840-31-6, ISBN 978-961-93869-7-2, ISBN 978-961-7034-16-5. [COBISS.SI-ID 259770368]
100. Freddie Rokem, Gregor Moder (urednik), Filozofi in gledališčniki : misliti uprizoritev, Ljubljana: Maska, 2019, 221 str., fotogr., Zbirka TRANSformacije, knj. št. 42, ISBN 978-961-6572-52-1. [COBISS.SI-ID 297780736]


796 Šport. Športne igre

101. Gorazd Gorišek (avtor, fotograf), Gorniška potepanja z otroki, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 256 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4592-9. [COBISS.SI-ID 298486784]
102. Jonatan Vinkler (glavni urednik), Nika Pegan (urednik), Urška Čeklić (urednik), Tadeja Volmut (urednik), Izmerimo in razgibajmo uro športa v šoli = Let's measure and diversify a physical education class, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, 96 str., ISBN 978-961-6963-68-8, ISBN 978-961-6963-69-5, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-68-8.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-69-5/index.html. [COBISS.SI-ID 280362240]


81 Jezikoslovje

103. Joanna Rokita-Jaśkow (urednik), Melanie Ellis (urednik), Early instructed second language acquisition : pathways to competence, Bristol; Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, cop. 2019, X, 257 str., ilustr., Early language learning in school contexts, 2, ISBN 978-1-78892-249-4, ISBN 978-1-78892-250-0. [COBISS.SI-ID 12350025]


811.111 Angleščina.

104. Subhan Zein (urednik), Sue Garton (urednik), Early language learning and teacher education : international research and practice, Bristol; Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, cop. 2019, IX, 282 str., ilustr., Early language learning in school contexts, 3, ISBN 978-1-78892-264-7, ISBN 978-1-78892-265-4. [COBISS.SI-ID 12350281]
105. Barbara Gleich, Irene Reindl, Dodi-Katrin Schmidt, Britta Schöpe, Radovedne zvezdice. Angleščina : 3. in 4. razred, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 64 str.[2] f. pril. z nalepkami, [16] str. pril. z rešitvami, ilustr., Tako lahko, ISBN 978-961-02-0630-9. [COBISS.SI-ID 294049280]
106. Barbara Gleich, Irene Reindl, Dodi-Katrin Schmidt, Britta Schöpe, Radovedne zvezdice. Angleščina : 4. in 5. razred, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 64 str., [16] str. pril., [2] f. pril. z nalepkami, ilustr., Tako lahko, ISBN 978-961-02-0631-6. [COBISS.SI-ID 294049536]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

107. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Gradim slovenski jezik 4. Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 2 zv. (117; 106 str.), ilustr., ISBN 978-961-271-929-6. [COBISS.SI-ID 298659072]


82 Književnost nasploh.

108. Selja Ahava, Stvari, ki padejo z neba, Ljubljana: Sodobnost International, 2019, 188 str., Knjižna zbirka Horizont, ISBN 978-961-7047-18-9. [COBISS.SI-ID 297997056]
nagrada: European Union Prize for Literature, 2016
109. Rocio Bonilla (avtor, ilustrator), Bratec in sestrica, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, [25, 25] str., ilustr., ISBN 978-961-278-424-9. [COBISS.SI-ID 298046464]
110. Antonio Di Benedetto, Zama, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 278, avtorj. sl., Knjižnica Kondor, zv. 363, ISBN 978-961-01-5188-3. [COBISS.SI-ID 298465024]
111. Euripides, Maja Sunčič (urednik), Elektra ; Ion, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2018, 195 str., Zbirka Dialog z antiko, 34, ISBN 978-961-6192-78-1, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 298204672]
112. Zlata Filipović, Zlatin dnevnik : otroštvo v obleganem Sarajevu, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994, 219 str., barvne ilustr., ISBN 86-11-14155-5. [COBISS.SI-ID 39772160]
113. Rosie Kugli, Nisem ti povedala ---, Ljubljana: Forma 7, 2019, 184 str., ISBN 978-961-7000-19-1. [COBISS.SI-ID 298258944]
nagrada: Nagrada Grigor Vitez za najboljše delo za mlade leta 2015, literarna nagrada Stjepko Težak.
114. Charles Godfrey Leland, Jack David Zipes (urednik, avtor dodatnega besedila), The book of one hundred riddles of the fairy Bellaria, Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2018, 169 str., ilustr., ISBN 978-1-5179-0608-5. [COBISS.SI-ID 12348745]
115. Nancy L. Canepa (urednik), Teaching fairy tales, Detroit: Wayne State University Press, cop. 2019, VIII, 468 str., ilustr., Series in fairy-tale studies, ISBN 978-0-8143-3935-0, ISBN 978-0-8143-4569-6. [COBISS.SI-ID 12349001]
116. Zgodba o Savitri : pripoved vidca Markandeje iz Mahabharate, Branik: Abram, 2002, 87 str., ilustr., ISBN 961-90635-2-X. [COBISS.SI-ID 120256512]


821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

117. Andrew Cutrofello, Vse za nič : Hamletova negativnost, 1. natis, Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019, 271 str., Zbirka Analecta, ISBN 978-961-6376-84-6. [COBISS.SI-ID 298012160]
118. Marcello Potocco (urednik), Literatura v preseku družbe, družba v preseku literature : zbornik povzetkov = The crossroads of literature and social praxis : book of abstracts, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, ISBN 978-961-7055-16-0, ISBN 978-961-7055-17-7, http://www.hippocampus.si/isbn/humanistika/, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-16-0.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-17-7/index.html, DOI: 10.26493/978-961-7055-16-0. [COBISS.SI-ID 296215808]


821.111 Angleška književnost.

119. Kelly Canby (avtor, ilustrator), Zgodba o luknji, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-272-331-6. [COBISS.SI-ID 298825216]
120. Joseph Coelho, Lunin najljubši dan v knjižnici, Hoče: Skrivnost, 2019, [31] str., ilustr., ISBN 978-961-7048-10-0. [COBISS.SI-ID 296999168]
121. David Hill, Duet, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2009, 282 str., Zbirka Z(o)renja, ISBN 978-961-6630-88-7. [COBISS.SI-ID 246632960]
122. Kyo Maclear, Virginija Volk, 1. natis, Hlebce: Zala, 2016, [33] str., ilustr., ISBN 978-961-6994-05-7. [COBISS.SI-ID 284751360]
nagrada: Governor General's Literary Award, Children's Illustration, Canada Council for the Arts, 2012; Best Books for Kids & Teens, Starred Selection, Canadian Children's Book Centre, 2012; Elizabeth Mrazik-Cleaver Picture Book Award, IBBY Canada, 2012; Outstanding International Book, USBBY, 2013; White Raven Award, International Youth Library, 2013; IBBY Honour List Children's Books for 2014, Illustration, IBBY Canada, 2014


821.131.1 Italijanska književnost.

123. Cristina Battocletti, Hudičevo ogrinjalo, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 142 str., Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-274-602-5. [COBISS.SI-ID 298411264]


821.133.1 Francoska književnost.

124. Jean Giono, Mož, ki je sadil drevesa, Ponatis, Branik: Abram, 1999, 54 str., barvne ilustr., ISBN 961-90635-0-3. [COBISS.SI-ID 104693248]
125. Édouard Laboulaye, Jack David Zipes (urednik, prevajalec), Smack-bam, or The art of governing men : political fairy-tales of Édouard Laboulaye, Princeton; Oxford: Princeton University Press, cop. 2018, VII, 276 str., ilustr., Oddly modern fairy tales, ISBN 978-0-691-18186-8. [COBISS.SI-ID 43878445]


821.163.6 Slovenska književnost.

126. Tina Bilban, Hvala za škarje, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 191 str., ISBN 978-961-272-328-6. [COBISS.SI-ID 298296832]
127. Uroš Grilc, Škratje s Krasa, Bevke: Škrateljc, 2018, [27] str., ilustr., Zbirka Škratolovščine, ISBN 978-961-94449-4-8. [COBISS.SI-ID 296177920]
128. Aksinja Kermauner (avtor, avtor dodatnega besedila), Žiga špaget je za punce magnet : [zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik, brajico in lahko berljiv način], 1. izd., Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2018, 21 str., ilustr., ISBN 978-961-94259-0-9. [COBISS.SI-ID 296545024]
129. Nataša Konc Lorenzutti, Društvo starejših bratov, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2013, 90 str., ilustr., ISBN 978-961-272-116-9. [COBISS.SI-ID 266585856]
130. Srečko Kosovel, Medvedki sladkosnedki, 6. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [24] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-86-11-03814-8. [COBISS.SI-ID 298297088]
131. Srečko Kosovel, Polona Abram (urednik, avtor dodatnega besedila), Sonce na Krasu, Branik: Abram, 2004, 61 str., ilustr., ISBN 961-90635-3-8. [COBISS.SI-ID 128525312]
132. Miroslav Košuta, Medved z miško na rami : za najmlajše izbrane in z novimi sladkane, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 87 str., ilustr., Zbirka Deteljica, ISBN 978-961-01-5247-7. [COBISS.SI-ID 298848000]
133. Polonca Kovač, Mali medo, 2. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [15] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-1746-9. [COBISS.SI-ID 298303488]
134. Svetlana Makarovič, Tacamuca, 4. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [24] str., ilustr., Zbirka Svetlanovčki, ISBN 978-86-11-14462-7. [COBISS.SI-ID 298336768]
135. Ida Mlakar, Tu blizu živi deklica, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019, 24 str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-7047-22-6. [COBISS.SI-ID 298433280]
136. Ela Peroci, Muca Copatarica, 20. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [15] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-86-11-01313-8. [COBISS.SI-ID 298300928]
137. Andrej Rozman, Rimuzine in črkolazen, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 62 str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5404-4. [COBISS.SI-ID 298488320]
138. Tone Seliškar, Bratovščina Sinjega galeba, 2. ponatis prenovljene izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 156 str., ilustr., Knjižnica Sinjega galeba, 330, ISBN 978-961-01-1281-5. [COBISS.SI-ID 295712000]
139. Janez Svetina, Duhovna govorica pravljic, Branik: Abram, 1999, 86 str., ilustr., ISBN 961-90635-1-1. [COBISS.SI-ID 103089920]
140. Anja Štefan, Lonček na pike, 6. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [42] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-0626-5. [COBISS.SI-ID 298336000]
141. Dim Zupan, Janja Plazar, Skrivni svet malih zverinic, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 168 str., ilustr., ISBN 978-961-272-327-9. [COBISS.SI-ID 298297344]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

142. Matjaž Chvatal (avtor, fotograf), Ljubljana : city guide, Golnik: Turistika, 2015, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-6414-62-3. [COBISS.SI-ID 280412160]
143. Matjaž Chvatal (avtor, fotograf), Slovenia : guide, Golnik: Turistika, 2015, 170 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6414-66-1. [COBISS.SI-ID 280729344]
144. Stanko Pelc, Jonatan Vinkler (glavni urednik, tehnični urednik), Mestno prebivalstvo Slovenije, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, 222 str., ISBN 978-961-6963-61-9, ISBN 978-961-6963-62-6, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-61-9.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-62-6/index.html. [COBISS.SI-ID 282021632]
145. Cordula Rabe, Španska Jakobova pot : od Pirenejev do Santiaga de Compostela in naprej do Finisterre in Muxíe : vse etape - z različicami in višinskimi profili, 1. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 253 str., ilustr., ISBN 978-961-01-2330-9. [COBISS.SI-ID 290352640]
146. Jurij Senegačnik (avtor, fotograf), Geografija Slovenije. Samostojni delovni zvezek za 9. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 146, [4] str., [5] f. pril., ilustr., ISBN 978-961-7053-45-6. [COBISS.SI-ID 298726656]


929 Biografske in sorodne študije

147. Jakob Klemenčič, Marijan Pušavec, Alma M. Karlin : svetovljanka iz province : življenjepis v stripu, 2. ponatis, Ljubljana: Forum, 2019, 162 str., ilustr., Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka Republika Strip, 22, ISBN 978-961-6553-73-5. [COBISS.SI-ID 298544896]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

148. Damjan Hančič, Damjan Hančič (urednik), Jelka Piškurić (urednik), Revolucionarno nasilje na osrednjem Notranjskem, 1941-1945, Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018, 126 str., ilustr., zvd., Zbirka Revolucionarno nasilje, 5, ISBN 978-961-94353-2-8. [COBISS.SI-ID 297774592]
149. Uroš Lipušček, Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919 : vloga ZDA in kartografa Douglasa W. Johnsona pri določanju slovenskih (prekmurskih) mej, 2. dopolnjena izd., Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2019, 151 str., ilustr., ISBN 978-961-94543-2-9. [COBISS.SI-ID 298698496]
150. Aleksander Panjek, Krvavi poljub svobode : upor na galeji Loredani v Kopru in beg galjotov na Kras leta 1605, 2. dopolnjena izd., Koper: Založba Univerze na Primorskem; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2016, Presojanja - zgodovinopisne razprave, 2, Zbirka Iz domačega panja, ISBN 978-961-6984-39-3, ISBN 978-961-6984-40-9, http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-6984-39-3.pdf, http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-6984-40-9/index.html. [COBISS.SI-ID 286892544]
151. Aleksander Panjek, Kulturna krajina in okolje Krasa : o rabi naravnih virov v novem veku, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, 154 str., ISBN 978-961-6963-35-0, ISBN 978-961-6963-36-7, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-35-0.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-36-7/index.html. [COBISS.SI-ID 279199744]
152. Martin Pollack, Kontaminirane pokrajine, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2015, 118 str., ISBN 978-961-241-885-4. [COBISS.SI-ID 277867264]
153. Hrvoje Ratkajec, Jonatan Vinkler (glavni urednik, tehnični urednik), Industrializacija in prostor : Severni Jadran med Avstro-Ogrsko, Italijo in veliko gospodarsko krizo (1900-1940), Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, 263 str., Presojanja - zgodovinopisne razprave, 4, ISBN 978-961-6984-10-2, ISBN 978-961-6984-11-9, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-10-2.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-11-9/index.html. [COBISS.SI-ID 282037504]
154. Jonatan Vinkler (glavni urednik), Furio Bianco (urednik), Aleksander Panjek (urednik), Upor, nasilje in preživetje : slovenski in evropski primeri iz srednjega in novega veka, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, Presojanja - zgodovinopisne razprave, 3, ISBN 978-961-6984-08-9, ISBN 978-961-6984-09-6, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-08-9.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-09-6/index.html. [COBISS.SI-ID 282013440]
155. Marko Zajc (urednik), Ustvarjanje slovensko-hrvaške meje, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018, 270 str., ilustr., zvd., Zbirka Vpogledi, 19, ISBN 978-961-6386-91-3, ISSN 2350-5656. [COBISS.SI-ID 297618944]


949.712 Zgodovina Slovenije

156. Nataša Robežnik, Plonk listki : slovenska zgodovina 20. stoletja, Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2018, 1 zgibanka ([8] str.), ISBN 978-961-6665-54-4. [COBISS.SI-ID 298065664]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 28. 3. 2019