COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJANUAR 2019

Vsebina
0 Splošno.

1.

ZNANSTVENA konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: izzivi za znanost in izobraževanje (6 ; 2018 ; Maribor)
    Zbornik prispevkov z recenzijo [Elektronski vir] = Proceedings book with review / 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: izzivi za znanost in izobraževanje = 6th Scientific Conference with International Participation All about people: Challenges for Science and Education, Maribor, 9.-10. 3. 2018 ; [uredil Bojan Macuh]. - 1st ed. - El. knjiga. - Maribor : Alma Mater Press, 2018. - 993 str.

Način dostopa (URL): https://www.almamater.si/zborniki-s292. - Nasl. z nasl. zaslona. - Prispevki večinoma v slov., nekateri v hrv. ali angl. - Opis vira z dne 5. 11. 2018. - El. publikacija v pdf obliki obsega 993 str. - Bibliografija pri večini prispevkov, abstract pri angl. člankih, pri slov. in hrv. člankih izvleček oz. sažetak ter abstract

ISBN 978-961-6966-33-7 (pdf) : brezplačno

001(082)

COBISS.SI-ID 294502144004(043.2) Računalništvo.

2.

ZGONC, Ana, 1992-
    Analiza in vrednotenje spletnih orodij za sprotno preverjanje znanja : magistrsko delo / Ana Zgonc Možina. - Ljubljana : [A. Zgonc Možina], 2018. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5541/. - Mentor Jože Rugelj. - Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

004.4(043.2)

COBISS.SI-ID 12259401159.9 Psihologija.

3.

BARNHAM, Kay
    Jezen sem! / napisala Kay Barnham ; ilustriral Mike Gordon ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Feeling angry!. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-94-0

159.942(02.053.2)

COBISS.SI-ID 292632576

4.

GRIGG, Russell, učitelj
    Teaching creative and critical thinking in schools / Russell Grigg and Helen Lewis. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2019. - XIV, 264 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 233-259. - Kazalo

ISBN 978-1-5264-2120-3 (broš.)
ISBN 978-1-5264-2119-7

159.95

COBISS.SI-ID 12310345

5.

    INVESTIGATING creativity in youth : research and methods / edited by Anne S. Fishkin, Bonnie Cramond, Paula Olszewski-Kubilius. - Cresskill : Hampton Press, 1999. - XI, 449 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Perspectives on creativity)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Vsebina: Conceptual and Historical Bases for Examining Creativity. 1. Issues in Studying Creativity in Youth / Anne S. Fishkin. 2. A Survey of Psychological Studies in Creativity / Jane Piirto. 3. Research Support for a Conceptual Organization of Creativity / Susan Keller-Mathers and Mary C. Murdock ; Cognitive Functioning and Creativity. 4. Problem Finding: A Key to Creative Productivity / Alane J. Starko. 5. Creators Thinking and Producing: Toward a Developmental Approach to the Creative Process / Susan Merrill Rostan and Jeanie Goertz. 6. The Judgmental Bases of Creativity and Implications for the Study of Gifted Youth / Mark A. Runco, Diane Johnson and Joni Radio Gaynor

ISBN 1-57273-126-5
ISBN 1-57273-127-3 (broš.)

159.928

COBISS.SI-ID 12309577

6.

PINK, Daniel H.
    Kdaj : znanstvene skrivnosti natančne izbire pravega trenutka / Daniel H. Pink ; prevedla Anja Radaljac. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 322 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: When. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 267-309. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-30-1 : 24,90 EUR

159.947.24(035)

COBISS.SI-ID 298148352

7.

    The PSYCHOLOGY of high performance : developing human potential into domain-specific talent / edited by Rena F. Subotnik, Paula Olszewski-Kubilius, Frank C. Worrell. - Washington : American Psychological Association, 2019. - XII, 400 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-43382-988-8 (trda vezava)

159.924

COBISS.SI-ID 12309321

8.

REDFORD, Ali
    The boy who built a wall around himself / Ali Redford ; illustrated by Kara Simpson. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, cop. 2016. - [30] str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-1-84905-683-0

159.942

COBISS.SI-ID 12309833

9.

    TALENT development as a framework for gifted education : implications for best practices and applications in schools / edited by Paula Olszewski-Kubilius, Rena F. Subotnik and Frank C. Worrell. - Waco : Prufrock Press, cop. 2018. - VIII, 313 str. : tabele ; 26 cm

About the authors: str. 309-313. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-1-61821-814-8

159.928

COBISS.SI-ID 12299593

10.

WALKER, Matthew P.
    Zakaj spimo : moč spanja in sanj / Matthew Walker ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 431 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: Why we sleep. - 4.300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-01-5309-2 : 29,99 EUR

159.963.2

COBISS.SI-ID 297304320159.9(043.2) Psihologija.

11.

NOVAK, Rebeka, 1974-
    Samosupervizija reflektirajočega praktika : magistrsko delo / Rebeka Novak. - Ljubljana : [R. Novak], 2018. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5552. - Mentorica Sonja Žorga. - Bibliografija: str. 68-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje

159.913(043.2)

COBISS.SI-ID 1227629716 Logika

12.

RÖDL, Sebastian
    Samozavedanje / Sebastian Rödl ; [prevedel Martin Hergouth, dodatek prevedel Zdravko Kobe]. - Ljubljana : Krtina, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 255 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina, ISSN 2536-2089)

Prevod dela: Self-consciousness. - 400 izv. - Dodatek k slovenski izdaji / Sebastian Rödl: str. 247-255. - Bibliografija: str. 235-242. - Kazalo

ISBN 978-961-260-116-4 : 20,00 EUR

165.242.1

COBISS.SI-ID 297400064316 Sociologija.

13.

MARC, Leon
    Izpraznjeni prazniki : Slovenci v dobi migracij in populizma / Leon Marc ; [spremna beseda Drago Karl Ocvirk]. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 223 str. ; 20 cm

400 izv. - Rešitev pred brodolomom / Drago Karl Ocvirk: str. 5-19. - O avtorju: str. 221 (v angl.) in na zadnji str. ov. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Summary

ISBN 978-961-04-0523-8 : 22,90 EUR

316.7(497.4)

COBISS.SI-ID 296819712

14.

    MISLITI socialne inovacije / uredila Slavko Gaber in Veronika Tašner ; [prevod Goran Gaber, Nataša Mojškerc, Nika Šušterič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 358 str. ; 20 cm

Prevod dela: Sata innovaatiota Suomesta. - 300 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-253-236-9

316.422(082)

COBISS.SI-ID 29813401634 Pravo.

15.

    REFORMA demokratične in pravne države v Sloveniji / Jernej Letnar Černič ... [et al.]. - 1. natis. - Kranj : Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, cop. 2018 ([Ljubljana] : Januš). - 79 str. ; 24 cm

O avtorjih: str. 71-72. - 300 izv. - Bibliografija: str. 73-79

ISBN 978-961-6901-09-3

342.2(497.4)

COBISS.SI-ID 297650688

16.

    SODBA v imenu medijev [Elektronski vir] : punitivnost v slovenskih medijskih prispevkih o kriminaliteti / Igor Bernik ... [et al.] ; [uredila Darja Tadič]. - 1. natis. - El. knjiga. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2016

Način dostopa (URL): http://inst-krim.si/2017/06/sodba-v-imenu-medijev/. - Opis vira z dne 15. 1. 2019. - El. publikacija v PDF formatu obsega 152 str. - Bibliografija na koncu posameznega poglavja in na dnu str. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6503-32-7 (ePub)

343.3/.7:654.1(497.4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 28775680036 Skrbstvo. Socialno delo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo

17.

    INOVACIJE v dolgotrajni oskrbi : primer domov za stare ljudi / Jana Mali ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2018 (Škofja Loka : Nonparel). - 261 str. : ilustr. ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 243-253. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-64-4 : 24 EUR

364-783-057.75:001.895(082)

COBISS.SI-ID 296877056

18.

    RAZSEŽNOSTI skrbstvenega dela / [avtorice prispevkov Majda Hrženjak ... et al.] ; Majda Hrženjak (ur.). - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIX, 287 str. : tabele ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Podatek o natisu v CIP-u. - 400 izv. - O avtoricah: str. [289-290]. - Bibliografija: str: 257-283. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-7003-29-1 : 20 EUR

364-783

COBISS.SI-ID 29795430437 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

19.

CALDWELL, Brian J.
    Transforming education through the arts / Brian Caldwell and Tanya Vaughan. - London ; New York : Routledge, 2012. - XIV, 166 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 152-161. - Kazalo

ISBN 978-0-415-68701-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-68702-7 (broš.)

37

COBISS.SI-ID 12299849

20.

    DIDACTICS of smart pedagogy : smart pedagogy for technology enhanced learning / editor Linda Daniela. - Cham : Springer, 2019. - XXXV, 478 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-030-01550-3 (trda vezava)

37.01

COBISS.SI-ID 12291401

21.

HAYNES, Joanna, 1953-
    Picturebooks, pedagogy and philosophy / Joanna Haynes and Karin Murris. - New York ; London : Routledge, 2011. - XIV, 269 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Routledge research in education)

Bibliografija: str. 245-259. - Kazalo

ISBN 978-0-415-88080-0 (hbk.)
ISBN 978-0-415-81792-9 (pbk.)

37.015.31:1
82-93:37.01:1

COBISS.SI-ID 64676962

22.

    The ROUTLEDGE international companion to gifted education / edited by Tom Balchin, Barry Hymer, Dona J. Matthews. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - XXIV, 376 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Routledge international companions)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0904/2008009721.html. - Bibliografija: str. 325-366. - Kazalo

ISBN 0-415-46136-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-46137-5 (trda vezava)
ISBN 0-415-46137-5 (broš.)
ISBN 978-0-415-46137-5 (broš.)

37.091.212.3

COBISS.SI-ID 6340812937(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

23.

GREGORIČ, Karmen, 1994-
    Odzivi petošolcev na ustvarjalni gib pri pouku : magistrsko delo / Karmen Gregorič. - Ljubljana : [K. Gregorič], 2018. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5560. - Mentorica Vesna Geršak. - Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

37.091.33(043.2)

COBISS.SI-ID 12284489371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

24.

    UČNI načrt za višje razrede gimnazij in klasičnih gimnazij : začasni pravilnik o maturi. - Ljubljana : Svet za prosveto in kulturo LRS, 1955 (Ljubljana : Tiskarna Toneta Tomšiča). - 143 str. ; 21 cm

37.091.2

COBISS.SI-ID 35567361373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

25.

    GIFTED and talented test preparation : for children in preschool and kingergarten. - [S. l.] : Gateway gifted resources, cop. 2016. - 101 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-9979439-0-0

373.2:37.091.212.3

COBISS.SI-ID 12292681

26.

WARDEN, Claire
    Learning with nature : embedding outdoor practice / Claire Warden. - 1st ed., reprinted. - London : SAGE, 2016. - XIV, 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-91. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-8746-0 (broš.)
ISBN 978-1-4462-8745-3

373.2.016:50

COBISS.SI-ID 23892232373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

27.

CERKOVNIK, Ana, vzgojiteljica
    Vstop v šolo : stališča in izkušnje otrok, učiteljev in vzgojiteljev : diplomsko delo / Ana Cerkovnik. - Ljubljana : [A. Cerkovnik], 2018. - IV, 36 str., [15] str. pril. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5565. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. 34-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 12300617

28.

ČEBULJ, Maruša
    Analiza gibalnih odzivov otrok na različno izvedbo gibalnih dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo / Maruša Čebulj. - Ljubljana : [M. Čebulj], 2018. - 38 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5561. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: f. 32-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:796(043.2)

COBISS.SI-ID 12287817

29.

KALAN, Urška, vzgojiteljica
    Obravnava motiva slovenske kulturne dediščine v slikanicah v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Urška Kalan. - Ljubljana : [U. Kalan], 2018. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5572. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 49-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:087.5(043.2)

COBISS.SI-ID 12296009

30.

KLJAJIĆ, Maja
    Vzgojiteljevo vpeljevanje sprememb v pedagoško delo kot dejavnik njegovega profesionalnega razvoja : magistrsko delo / Maja Kljajić. - Ljubljana : [M. Kljajić], 2019. - 115 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5555. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan. - Bibliografija: str. 73-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.011.3-051(043.2)

COBISS.SI-ID 12280649

31.

KOČEVAR, Mojca, predšolska vzgoja
    Pomen pogostosti izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti za gibalno učinkovitost otrok : diplomsko delo / Mojca Kočevar. - Ljubljana : [M. Kočevar], 2018. - 35 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5557. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 34-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:796.012.4(043.2)

COBISS.SI-ID 12285513

32.

KOŠČAK, Matej, 1992-
    Oblikovanje izdelkov iz modelirnih mas in njihova uporaba v matematičnih dejavnostih pri otrocih v starostni skupini od 4 do 6 let : diplomsko delo / Matej Koščak. - Ljubljana : [M. Koščak], 2018. - 55 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5562. - Mentor Stanislav Avsec. - Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:62(043.2)

COBISS.SI-ID 12293193

33.

PAPEŽ, Ana, 1995-
    Participacija otrok pri lutkovnih dejavnostih : diplomsko delo / Ana Papež. - Ljubljana : [A. Papež], 2019. - V f., 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5579. - Mentorica Helena Korošec. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 12308041

34.

VIDMAR, Vanja, 1991-
    Predopismenjevanje v Sloveniji in na Majorki : magistrsko delo / Vanja Vidmar. - Ljubljana : [V. Vidmar], 2018. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5546. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 76-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

373.2.016:003(043.2)

COBISS.SI-ID 12271177373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

35.

RASPOR, Laura
    Dejavniki in doživljanje stresa pri učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo / Laura Raspor. - Ljubljana : [L. Raspor], 2018. - 155 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5542/. - Mentorica Alenka Polak, somentorica Polona Gradišek. - Bibliografija: str. 140-142. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12259657

36.

ŠTROMAJER, Neja
    Poznavanje alergijskih bolezni med učenci 6. razreda osnovne šole = Six grade students' knowledge about alergic diseases : magistrsko delo / Neja Štromajer. - Ljubljana : [N. Štromajer], 2018. - VIII, 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5558. - Besedilo v slov. - Mentor Iztok Devetak, somentor Tadej Avčin. - Bibliografija: str. 40-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje, Biologija in gospodinjstvo

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12285257376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

37.

BOGDAN, Laura
    Ozaveščanje učencev 7. in 8. razreda o disleksiji = Raising dyslexia awareness of seventh and eighth graders : magistrsko delo / Laura Bogdan. - Ljubljana : [L. Bogdan], 2018. - 91 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5559. - Besedilo v slov. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 78-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376:616.89-008.434.5(043.2)

COBISS.SI-ID 12285001

38.

KIKELJ, Nika, 1994-
    Subjektivna ocena kvalitete življenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju = Subjective assessment of the quality of life of adults with moderate intellectual disabilities : magistrsko delo / Nika Kikelj. - Ljubljana : [N. Kikelj], 2019. - 87 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5580. - Besedilo v slov. - Mentorica Erna Žgur, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 67-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 12310601

39.

KOMAC, Katja
    Razvijanje gibalnih sposobnosti pri učencih z motnjami avtističnega spektra v času poletnih počitnic : magistrsko delo / Katja Komac. - Ljubljana : [K. Komac], 2018. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5563. - Mentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 57-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376:796(043.2)

COBISS.SI-ID 12294473

40.

LUŽAR, Urška, 1992-
    Izvajanje glasbenih dejavnosti in kompetentnost učiteljev v prilagojenem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo / Urška Lužar. - Ljubljana : [U. Lužar], 2018. - 86, 6 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5570. - Mentorica Barbara Sicherl Kafol, somentorica Milena Košak-Babuder. - Bibliografija: 80-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, posebne razvojne in učne težave

376:78(043.2)

COBISS.SI-ID 12304713

41.

PLEVNIK, Mija
    Prostovoljsko delo dijakov z učenci z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo / Mija Plevnik. - Ljubljana : [M. Plevnik], 2018. - 70 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5564. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 58-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376:005.966.2-057.87(043.2)

COBISS.SI-ID 12293449

42.

VONČINA, Maja, 1994-
    Uporaba socialnih zgodb za pridobivanje socialnih in komunikacijskih spretnosti pri otroku z motnjo v duševnem razvoju in avtistično motnjo : magistrsko delo / Maja Vončina. - Ljubljana : [M. Vončina], 2019. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5574. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 63-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 123070175 Naravoslovne vede

43.

    DOTIK narave 7. Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole / Iztok Devetak ... [et al.] ; [ilustracije Lea Vučko, Gregor Cvetko, Janez Kotar]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 159 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-271-860-2 : 15,45 EUR

5(075.2)

COBISS.SI-ID 29737011251 Matematika.

44.

    FIGURING fibers / editor Carolyn Yackel, Sarah-Marie Belcastro. - Providence : American Mathematical Society, 2018. - XVI, 232 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-470-42931-7 (trda vezava)

51:675.92.035

COBISS.SI-ID 12291145

45.

STARČIČ, Tadej
    Naloge iz matematike za biologe in kemike z rešitvami : učno gradivo / Tadej Starčič. - Ljubljana : Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za matematiko in računalništvo, Katedra za matematiko in didaktiko matematike, 2019. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5567/. - Ov. nasl. - Bibliografija: str. 59

51(075.8)

COBISS.SI-ID 1228653751(043.2) Matematika.

46.

OKORN, Miha, razredni pouk
    Ugotavljanje matematične pismenosti pri učencih v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Miha Okorn. - Ljubljana : [M. Okorn], 2018. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5556. - Mentorica Tatjana Hodnik Čadež. - Bibliografija: str. 74-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12280393

47.

ŽITKO, Urša
    Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah za učno šibkejše učence : magistrsko delo / Urša Žitko. - Ljubljana : [U. Žitko], 2018. - 86 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5547. - Mentor Zlatan Magajna. - Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika in tehnika

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 1227168953 Fizika.

48.

ETKINA, Eugenia
    College physics : explore and apply / Eugenia Etkina, Gorazd Planinsic, Alan Van Heuvelen. - 2nd ed. - New York : Pearson, [2018]. - XVIII, 981, [42] str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo

ISBN 0-134-60182-3 (student edition)
ISBN 978-0-134-60182-3 (student edition)
ISBN 0-134-68330-7 (NASTA)
ISBN 978-0-134-68330-0 (NASTA)

53(075.8)

COBISS.SI-ID 316579657/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

49.

KRŽIČ, Marinka
    Lokalizacija in vezavne oblike svinca pri ranem mošnjaku (Noccaea praecox Wulf) : magistrsko delo = Localization and ligand environment of lead in pennycress (Noccaea praecox Wulf) : masters thesis / Marinka Kržič. - Ljubljana : [M. Kržič], 2018. - XI, 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5545. - Besedilo v slov. - Mentorica Katarina Vogel-Mikuš, somentorica Mateja Germ. - Bibliografija: str. 50-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje, Biologija - kemija

582.683.2: 543.272.82(043.2)

COBISS.SI-ID 1227092161 Medicina.

50.

WANDMAKER, Helmut
    Hočeš biti zdrav? Proč s kuhinjskim loncem! / Helmut Wandmaker ; [prevedel Franc Burgar ; ilustracije Irena Špendel]. - Ljubljana : Aura, 1994 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 338 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Aura, ISSN 1318-5276)

Prevod dela: Willst du gesund sein? Vergiß den Kochtopf!. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 331-336

ISBN 961-6087-02-9

613.262

COBISS.SI-ID 4241664061(043.2) Medicina.

51.

KRIŠTOF, Anja
    Odnos srednješolcev do odgovornega ravnanja s hrano : magistrsko delo / Anja Krištof. - Ljubljana : [A. Krištof], 2018. - 62, 4 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5571. - Mentor Stojan Kostanjevec. - Bibliografija: str. 58-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

612.39-057.87(043.2)

COBISS.SI-ID 12304457615.851 Pomoč z umetnostjo.

52.

ALMQVIST, Imelda
    Natural born shamans - a spiritual toolkit for life : using shamanism creatively with young people of all ages / Imelda Almqvist ; foreword by Sandra Ingerman. - Winchester, UK ; Washington : Moon Books, 2016. - XXV, 307 str. ; 22 cm

ISBN 978-1-78535-368-0

615.851

COBISS.SI-ID 12292169

53.

BUCAY, Jorge
    Najlepše pravljice : da se bolje spoznamo / Jorge Bucay ; [prevedla Tina Malič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 263 str. ; 21 cm

Prevod dela: Cuentos clásicos para conocerte mejor. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 256-263

ISBN 978-961-01-5316-0 : 22,98 EUR

615.851(035):821-34

COBISS.SI-ID 297420032

54.

INGERMAN, Sandra
    Awakening to the spirit world : the shamanic path of direct revelation / Sandra Ingerman & Hank Wesselbank. - Boulder, Colorado : Sounds True, cop. 2010. - XXVII, 329 str. ; 23 cm

About the authors: str. 323-325. - Bibliografija: str. 301-304. - Kazalo

ISBN 978-1-59179-750-0

615.851

COBISS.SI-ID 12310857

55.

INGERMAN, Sandra
    Walking in light : the everyday empowerment of a shamanic life / Sandra Ingerman. - Boulder, Colorado : Sounds True, cop. 2014. - XXII, 241 str. ; 23 cm

About the author: str. 241. - Bibliografija: str. 223-226. - Kazalo

ISBN 978-1-62203-428-4

615.851

COBISS.SI-ID 12291913

56.

THIERRY, Betsy de
    Teaching the child on the trauma continuum / Betsy de Thierry. - Guildford : Grosvenor House Publishing, cop. 2015. - 145 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 140-[146]

ISBN 978-1-78148-449-4

615.851

COBISS.SI-ID 1229242562(043.2) Inženirske vede.Tehnika nasploh.

57.

NAGODE, Petra, 1988-
    Gozdna tehnična vzgoja za otroke, stare 5-6 let : diplomsko delo / Petra Nagode. - Ljubljana : [P. Nagode], 2017. - VII, 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5261/. - Mentor Stanislav Avsec, somentorica Veronika Šuligoj. - Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

62:373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 121091297.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

58.

    The CHEMISTRY of art : a resource pack form the Royal Society of Chemistry and the National Gallery, London. - London : Royal Society of Chemistry and the National Gallery, 1999-2001. - 1 mapa (4 zv., [10] A3 listov) : ilustr. ; 43 cm

Vsebina:
[1]: The Chemistry of art : experimental section. - 24 str.
[2]: The Chemistry of art : the paintings. - 48 str.
[3]: The Chemistry of art : a guide to the pack. - 21 str.
[1]: The Chemistry of art : the colour supplement. - 23 str.

ISBN 1-85709-282-1 (komplet)

7.022:535.6

COBISS.SI-ID 25381381

59.

FINGER, Brad
    [Fifty]
    50 contemporary artists you should know / Brad Finger, Christiane Weidemann ; [translated from the German by Paul Aston]. - Munich ; London ; New York : Prestel, cop. 2018. - 154 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-3-7913-8442-9

7.038.531(100)

COBISS.SI-ID 12288073

60.

KÖSTER, Thomas, 1965-
    [Fifty]
    50 artists, you should know / Thomas Köster ; with contributions by Lars Röper. - Munich ; London ; New York : Prestel, cop. 2016. - 156 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

ISBN 3-7913-3716-5

7.03

COBISS.SI-ID 1229165778 Glasba.

61.

KUBIK, Gerhard
    Theory of African music. Volume I / Gerhard Kubik. - Wilhelmshaven : Florian Noetzel, cop. 1994. - 464 str. : ilustr., note ; 21 cm + 1 CD. - (Intercultural music studies ; 7)

Bibliografija: str. 416-455

ISBN 3-7959-0560-5

78(6)

COBISS.SI-ID 12292937

62.

KUBIK, Gerhard
    Theory of African music. Volume II / Gerhard Kubik. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 2010. - VIII, 359 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD. - (Chicago studies in ethnomusicology)

Bibliografija: str. 323-331. - Kazala

ISBN 978-0-226-45694-2 (broš.)
ISBN 978-0-226-45693-5 (cloth)
ISBN 0-226-45694-3 (broš.)
ISBN 0-226-45693-5 (cloth)

78(6)

COBISS.SI-ID 12300361

63.

    STUDIENTEXTE zu Theorie und Praxis des Orff-Schulwerks. Band 1, Basistexte zum Orff-Schulwerk : Beitrage aus den Jahren 1932-2010 = Texts on theory and practice of Orff-Schulwerk. Volume 1, Basic texts on the Orff-Schulwerk : reports from the years 1932-2010 / redaktion, edited by Barbara Haselbach ; unter Mitarbeit von, in collaboration with Esther Bacher ; [translated by Margaret Murray]. - Mainz : Schott Music, cop. 2011. - 345 str. ; 19 cm. - (Schriftenreihe des Orff-Schulwerk-Forums Salzburg = A series of publications from the Orff-Schulwerk forum Salzburg)

Vzpor. nem. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 318-323

ISBN 978-3-7957-0756-9

78

COBISS.SI-ID 1230010579 Zabava. Igre. Šport

64.

    DANCE, access and inclusion : perspectives on dance, young people and change / edited by Stephanie Burridge and Charlotte Svendler Nielsen. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - XXI, 205 str. : ilustr., fotogr., portreta ; 25 cm

O avtorjih prispevkov: str. X-XVIII. - Introduction / Stephanie Burridge and Charlotte Svendler Nielsen: str. XIX-XXI. - Bibliografija in opombe z bibliografijo pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-138-67407-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-67408-0 (broš.)

793.3-056(082)

COBISS.SI-ID 1114154078796 Šport. Športne igre

65.

FILIPČIČ, Aleš
    Expert modelling in tennis / Aleš Filipčič, Tjaša Filipčič, Janez Vodičar ; illustrations Stanko Štuhec. - Hamburg : Verlag dr. Kovač, 2019. - 169 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Schriften zur Sportwissenschaft, ISSN 1435-6546 ; band 146)

Bibliografija: str. 129-145. - Abstract. - Kazalo

ISBN 978-3-339-10694-0

796.342

COBISS.SI-ID 1227757781(043.2) Jezikoslovje.

66.

DELIĆ, Jasmina
    Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih v dvojezični šoli na avstrijskem Koroškem : magistrsko delo / Jasmina Delić. - Ljubljana : [J. Delić], 2018. - 146 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5554. - Mentorica Marja Bešter Turk, somentorica Alenka Rot Vrhovec. - Bibliografija: str. 102-104. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

811.163.6:373.3(436)(043.2)

COBISS.SI-ID 12282185

67.

ŠTEFANIČ, Nuša
    Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih, katerih prvi jezik je italijanščina : magistrsko delo / Nuša Štefanič. - Ljubljana : [N. Štefanič], 2018. - VII, 139 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5548. - Mentorica Marja Bešter Turk. - Bibliografija: str. 99-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

81'243(043.2)

COBISS.SI-ID 12271433811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

68.

KRIŽAJ, Martina
    Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? : priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli / Martina Križaj, Marja Bešter Turk. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2018 ([Kragujevac] : Grafostil). - 231 str. ; 28 cm. - (Učiteljeva orodja)

1.500 izv. - Bibliografija: str. 231

ISBN 978-961-271-917-3 : 17,65 EUR

811.163.6(035):37.091.3

COBISS.SI-ID 29762662482 Književnost nasploh.

69.

HANSEN, William
    Ariadne's thread : a guide to international tales found in classical literature / William Hansen. - 1st published. - Ithaca [NY] ; London : Cornell University Press, 2002. - XV, 458 str. ; 25 cm. - (Myth and poetics)

Bibliografija: str. [491]-532. - Kazala

ISBN 0-8014-3670-2
ISBN 978-0-8014-7572-6 (broš.)

821.124+821.14.09

COBISS.SI-ID 2281075

70.

HÖGLUND, Anna
    Biti jaz / [besedilo in ilustracije] Anna Höglund ; iz švedščine prevedla Iva Klemenčič. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - [81] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Mladinsko branje)

Prevod dela: Att vara jag. - 1.000 izv. - Bibliografija na zadnjem spojnem listu

ISBN 978-961-7026-69-6 : 19,90 EUR

821.113.6-93-32

COBISS.SI-ID 95550465

71.

VAINIO, Pirkko
    Za tiste, ki hočejo leteti / [besedilo, ilustracije] Pirkko Vainio ; [prevedla Tadeja Petrovčič Jerina]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - [45] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: For those who want to fly; izv. stv. nasl.: Voor wie wil vliegen. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-361-7 : 15 EUR

821.511.111-93-84

COBISS.SI-ID 292893184821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

72.

VIRK, Tomo
    Etični obrat v literarni vedi / Tomo Virk. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018 (Begunje : Cicero). - 362 str. ; 21 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 71)

O avtorju na zadnji str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 333-352 in v opombah na dnu str. - Summary. - Kazalo. - Financer: ARRS, Programi, P6-0239, SI, Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

ISBN 978-961-7017-29-8 : 29,00 EUR

82.0:17

COBISS.SI-ID 296853504821.111 Angleška književnost.

73.

JEFFERS, Oliver
    The heart and the bottle / by [text and illustrations] Oliver Jeffers. - London : HarperCollins Children's Books, 2010. - [32] str. : ilustr. ; 27 cm

Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-0-00-718234-3

821.111-93-34=111

COBISS.SI-ID 1100189534821.133.1 Francoska književnost.

74.

HEUSE, Dalila
    Sramežljivost občutij : roman / Dalila Heuse ; prevedla Jasmina Rihar. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 194 str. ; 21 cm

Prevod dela: La pudeur des sentiments. - 500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-392-1 : 23,50 EUR

821.133.1(493)-311.2

COBISS.SI-ID 295115776821.163.6 Slovenska književnost.

75.

    ANTOLOGIJA tesnobe / Faruk Šehić ... [et al.] ; uredila Dijana Matković ; [prevodi Dijana Matković in Urban Vovk]. - Posebna izd. - Ljubljana : LUD Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 136 str. ; 21 cm

Eseji so izhajali v reviji Literatura. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - 400 izv.

ISBN 978-961-6952-93-4 : 19 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 287223552

76.

    IVAN Cankar : literarni revolucionar / [Mateja Pezdirc Bartol ... [et al.] ; uredil in slikovno gradivo zbral Aljoša Harlamov]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 295 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Album / Mladinska knjiga)

Nasl. v kolofonu: Ivan Cankar - literarni revolucionar. - Fotogr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-231-821-5 : 39,99 EUR

821.163.6.09:929

COBISS.SI-ID 296512256

77.

KOKELJ, Nina
    Urice z dojenčkom / Nina Kokelj ; ilustrirala Bojana Dimitrovski. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 28 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-7047-06-6 : 18,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 294732288

78.

KONC Lorenzutti, Nataša
    Zvezek in brezvezek / Nataša Konc Lorenzutti ; ilustrirala Tanja Komadina. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 127 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-304-0 : 25,95

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 295124480

79.

LAINŠČEK, Feri
    Moje najljubše pesmi o živalih / Feri Lainšček ; ilustrirala Nana Homovec. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 41 str. : ilustr. ; 27 cm

800 izv. - "Knjiga je del programa mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom 2019" --> nasl. str. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-324-8 : 19,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 298072064

80.

MALEŠ, Miha
    Obrazi iz sanj / Miha Maleš ; [spremna beseda Miklavž Komelj ; uredila in izbrala slikovno gradivo Breda Illich Klančnik]. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - "Strmite, to je pesem zvezd!" / Miklavž Komelj: str. 167-172

ISBN 978-961-7026-70-2 : 24,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 95640065

81.

MILČINSKI, Frane, 1914-1988
    Nanine pesmi / Frane Milčinski - Ježek ; ilustrirala Mojca Fo. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 53 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 zvočni CD. - (Zbirka Sanjska knjigica)

3.000 izv.

ISBN 978-961-274-572-1 : 24,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 296466688

82.

PLOHL, Igor, 1979-
    Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah / Igor Plohl ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec ; Ljubljana : Zveza paraplegikov Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Belin grafika). - [34] str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah / Andreja Erdlen: str. [29]. - Paraolimpijski šport v Sloveniji / Igor Plohl: str. [30]. - O športu tekmovalcev na invalidskih vozičkih / Igor Plohl: str. [31]

ISBN 978-961-7026-64-1 (Založba Pivec) : 19,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 95223041

83.

VOJSK Jakofčič, Jasmina
    Larino potovanje : zgodbica z vajami za razgibavanje govoril / Jasmina Vojsk Jakofčič ; ilustrirala Bojana Dimitrovski. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Maribor] : Evrografis). - [20] str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-4651-3 : 16,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 29741824094 Zgodovina srednjega in novega veka

84.

    LEUKHUP! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija] / uredil Sašo Jerše. - Ljubljana : Slovenska matica : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ; Brežice : Posavski muzej, 2017 ([Ljubljana] : Studio Print). - 355 str. : ilustr. ; 25 cm

Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 400 izv. - "Knjiga je nastala na podlagi simpozija, ki je 8. in 9. novembra 2015 potekal v Posavskem muzeju Brežice v sklopu praznovanj petstoletnice velikega kmečkega upora na Slovenskem leta 1515" --> str. 9. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek v nem., angl. ali it. pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-213-276-7 : 25,00 EUR

94(497.4)"1515"(082)

COBISS.SI-ID 292696320949.712 Zgodovina Slovenije

85.

    ZGODOVINA Ljubljane : od kolišč do zelene prestolnice / avtorji besedil Mojca Ferle ... [et al.] ; [predgovori Blaž Peršin, Irena Žmuc in Mojca Ferle ; fotografije Andrej Peunik ... [et al.] ; načrti, risbe, tlorisne rekonstrukcije, računalniška grafika Dejan Češarek ... et al.]. - Ljubljana : Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2018 (Ljubljana : Matformat). - 224 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

1.000 izv. - Ljubljana - mesto na križišču / Blaž Peršin: str. 7. - Zgodovina zgodovine Ljubljane / Irena Žmuc in Mojca Ferle: str. 8-9. - Bibliografija: str. 195-205. - Kazalo

ISBN 978-961-6509-57-2 : 34 EUR

94(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 297083904
Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 31. 1. 2019