COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAPRIL 2019

Vsebina
0 Splošno.

1. Janez Vogrinc, Blerim Saqipi, Research in education sciences : conceptual and methodological perspectives, Tiranë: Albas, cop. 2019, 112 str., ISBN 978-9928-282-69-9. [COBISS.SI-ID 12373577]


004 Računalništvo.

2. Tomas Tišler, Andrej Koren (odgovorni urednik), Izobraževanje vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2006, 162 str., ilustr., tabele, ISBN 961-6637-04-5, ISBN 978-961-6637-04-6. [COBISS.SI-ID 230804224]


1 Filozofija.

3. Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, Kontingenca, hegemonija, univerzalnost, Ljubljana: Krtina, 2019, 343 str., Zbirka Krt, 188, ISBN 978-961-260-120-1, ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 298719488]


159.9 Psihologija.

4. Nika Bedek, Maruša Loboda, Stališča študentov - prihodnjih učiteljev - do nadarjenih učencev in izobraževanja nadarjenih : raziskovalno poročilo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018, 54 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12370761]
5. Nevenka Čuturić, Ljestvica psihičkog razvoja rane diječije dobi Brunet-Lezine : BL-R : priručnik, Ljubljana: Zavod SR Slovenije za produktivnost dela, 1973, 2 zv. (171 f., [9] f. pril.), tabele. [COBISS.SI-ID 174708736]
6. Joe Dispenza, Placebo ste vi : vaš um je pomemben, Brežice: Primus, 2018, 378 str., [24] str. barvnih pril., ilustr., Zbirka Nezavedno, ISBN 978-961-7033-37-3. [COBISS.SI-ID 295270400]
7. David Elkind, The hurried child : growing up too fast too soon, Revised ed., Reading, MA: Addison-Wesley, 1992, XX, 217 str., ISBN 0-201-07397-8. [COBISS.SI-ID 12378697]
8. Oliver Spurgeon English, Gerald Hamilton Jeffrey Pearson, Emotional problems of living : avoiding a neurotic pattern, New York: W. W. Norton & Company, cop. 1945, 438 str. [COBISS.SI-ID 12390729]
9. C. G. Jung, Psihološki tipovi, Beograd: Kosmos, 1963, XXII, 410 str., [1] f. z avtorj. sl., Karijatide, knj. 5. [COBISS.SI-ID 6790969]
10. Peter A. Levine, Maggie Kline, Skupaj premagujmo travme in stres : kako pri otrocih krepimo samozavest in psihično odpornost : [priročnik za starše], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 261 str., fotogr., ISBN 978-961-01-5147-0. [COBISS.SI-ID 298761216]
11. Barica Marentič-Požarnik, Psihologija učenja in pouka : od poučevanja k učenju, 2. prenovljena izd., Ljubljana: DZS, 2019, 320 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0946-1. [COBISS.SI-ID 298748416]
12. Loti Palmer, V opoju narcisa : kako prepoznati narcistično osebnostno motnjo, jo odstraniti iz svojega življenja in začeti znova, Ljubljana: Chiara, 2019, 196 str., ilustr., tabele, Zbirka Knjiga kot zdravilo, ISBN 978-961-7060-02-7. [COBISS.SI-ID 298925824]
13. Eline Snel, Sedeti pri miru kot žaba : vaje čuječnosti za otroke (in njihove starše), 1. natis, Celje: Zavod Gaia planet, 2019, 144 str., ilustr., ISBN 978-961-94541-5-2. [COBISS.SI-ID 298921216]
14. Otto Weininger, Spol in značaj : načelna preiskava, V Ljubljani: Modra ptica, 1936, XVI, 345 str. [COBISS.SI-ID 231217]


17 Etika.

15. Roland Barthes, Fragmenti ljubezenskega diskurza, Druga, popravljena izd., Ljubljana: Založba /*cf., 2019, 304 str., ilustr., Rdeča zbirka, ISBN 978-961-257-097-2. [COBISS.SI-ID 298889984]


3 Družbene vede

16. Tjaša Kovač, Medgeneracijski prenos travme in njegov vpliv na družino : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Kovač], 2019, 57 f., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5690/. [COBISS.SI-ID 12393033]


316 Sociologija.

17. Dan Podjed, Ingrid Slavec Gradišnik (urednik), Videni : zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 185 str., ISBN 978-961-05-0160-2. [COBISS.SI-ID 299026944]


32 Politika.

18. Mladen Dolar, Struktura fašističnega gospostva : marksistične analize fašizma in problemi teorije ideologije, Ljubljana: Univerzum, 1982, 169 str., Analecta. [COBISS.SI-ID 13054721]
19. Roman Kuhar (urednik), Identitete na presečišču kriz, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, Zbirka Razprave FF, ISBN 978-961-06-0169-2, ISSN 2335-3333, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/142/240/3704-1, DOI: 10.4312/9789610601692. [COBISS.SI-ID 299130112]


33 Gospodarstvo

20. Dijana Močnik, Mojca Duh, Katja Crnogaj, Miroslav Rebernik (urednik), Karin Širec (urednik), Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij : slovenski podjetniški observatorij 2018, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, 120 str., ilustr., Slovenski podjetniški observatorij, ISBN 978-961-286-243-5, ISSN 1854-8040, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/395, DOI: 10.18690/978-961-286-242-8. [COBISS.SI-ID 96215297]


34 Pravo.

21. Sue Richardson (urednik), Heather Bacon (urednik), Child sexual abuse : whose problem? : reflections from Cleveland, Revised ed., Bristol: Policy Press, 2018, XII, 276 str., ilustr., ISBN 978-1-4473-5028-6. [COBISS.SI-ID 12384073]
22. Gary W. Giumetti (urednik), Robin M. Kowalski (urednik), Cyberbullying in schools, workplaces, and romantic relationships : the many lenses and perspectives of electronic mistreatment, New York; London: Routledge, 2019, VIII, 227 str., ilustr., ISBN 978-1-138-08716-3, ISBN 978-1-138-08715-6. [COBISS.SI-ID 12383561]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

23. Tanja Bezić (avtor, urednik), Akceleracija in drugi sodobni pristopi za vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci in dijaki : [teoretična izhodišča in študije primerov], Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, ISBN 978-961-03-0433-3, http://www.zrss.si/pdf/akceleracija.pdf. [COBISS.SI-ID 298663424]
24. Dragutin Franković (urednik), Enciklopedijski rječnik pedagogije, Zagreb: Matica Hrvatska, 1963, 1146 str. [COBISS.SI-ID 1053470]
25. Tanja Bezić (urednik), Tamara Malešević (urednik), 19. prispevki strok za svetovalno delo v praksi : zbornik povzetkov = 19. contributions of disciplines to the counselling work in practice : book of abstracts, Spletna izd., Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0419-7, http://www.zrss.si/pdf/zbornik-konference-o-solskem-svetovalnem-delu-2018.pdf. [COBISS.SI-ID 296325376]
26. Vilma Brodnik (urednik), Mladi in identiteta : zbornik povzetkov, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0422-7, http://www.zrss.si/pdf/zbornik-konference-DUH-2018.pdf. [COBISS.SI-ID 296626176]
27. Mark Le Messurier, Madhavi Nawana Parker, What's the buzz with teenagers? : a universal social and emotional literacy resource, London; New York: Routledge, 2019, XV, 278 str., ilustr., ISBN 978-0-367-14978-9, ISBN 978-0-367-14977-2. [COBISS.SI-ID 12366153]
28. Smilla Lynggaard, Otroci z močno voljo : kako v miru živeti z njimi in s sabo, 1. izd., Ljubljana: Inštitut za sodobno družino Manami, 2019, 127 str., ISBN 978-961-92870-4-0. [COBISS.SI-ID 299011072]
29. Mojca Suban (urednik), Apolonija Jerko (urednik), Zbornik razširjenih povzetkov, Spletna izd., Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0411-1, https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/ZbornikKUPM_2018/. [COBISS.SI-ID 295445504]
30. Simona Knavs, Barbara Bauman, Amela Sambolić Beganović, Tanja Bezić, Tomaž Kranjc, Tamara Malešević, Metodologija spremljanja in preprečevanja zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 2019, ISBN 978-961-03-0429-6, http://www.zrss.si/pdf/metodologija-spremljanja-in-preprečevanja.pdf. [COBISS.SI-ID 298328576]
31. Roberta V. Nata (urednik), Progress in education. Vol. 56, New York: Nova Science Publishers, cop. 2019, XIV, 236 str., tabele, Progress in education (Huntington, N.Y.), 56, ISBN 978-1-53614-553-3, ISSN 1535-4806. [COBISS.SI-ID 12367689]
32. Christine Redecker, Nives Kreuh (urednik), Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev: : DigCompEdu, 1. spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0421-0, http://www.zrss.si/pdf/digcompedu.pdf. [COBISS.SI-ID 297044480]
33. Lyn Sharratt, Clarity : what matters most in learning, teaching, and leading, Thousand Oaks: Corwin, cop. 2019, XXVII, 368 str., ilustr., ISBN 978-1-5063-5872-7. [COBISS.SI-ID 12390473]
34. Anita Trnavčevič (urednik), Sodelovanje s starši da, toda kako? : zbornik, Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2003, 283 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 49361409]
35. Suzie Strutt, Inspiring learning through cooking, London; New York: Routledge, 2019, 257 str., ilustr., ISBN 978-1-138-48567-9, ISBN 978-1-138-48566-2. [COBISS.SI-ID 12365385]
36. Saša A. Glažar (urednik), Katarina Senta Wissiak Grm (urednik), Iztok Devetak (urednik), Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, ISBN 978-961-253-243-7, http://pefprints.pef.uni-lj.si/, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 299670528]
37. Klaus Zierer, Putting learning before technology! : the possibilities and limits of digitalization, London; New York: Routledge, 2019, X, 120 str., ilustr., ISBN 978-1-138-32051-2, ISBN 978-1-138-32050-5. [COBISS.SI-ID 12363849]
38. Značilnosti jezuitske vzgoje, Ljubljana: Predstojništvo slovenske province Družbe Jezusove, 1990, 93 str. [COBISS.SI-ID 4710147]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

39. Špela Kalan, Viri opor pri pedagoškem delu : magistrsko delo, Škofja Loka: [Š. Kalan], 2019, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5664. [COBISS.SI-ID 12367433]
40. Luka Vinko, Uporaba demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije v osnovnih in srednjih šolah = Use of lecture demonstrations in chemistry classes in elementary and secondary school : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Vinko], 2019, IX, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5685. [COBISS.SI-ID 12377929]


371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

41. Mike Lambert (urednik), Practical research methods in education : an early researcher's critical guide, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, cop. 2019, XVIII, 153 str., ilustr., ISBN 978-0-8153-9355-9, ISBN 978-0-8153-9356-6. [COBISS.SI-ID 12365897]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

42. Leanne Gibbs (urednik), Michael Gasper (urednik), Challenging the intersection of policy with pedagogy, London; New York: Routledge, 2019, XXII, 220 str., ilustr., Thinking about pedagogy in early childhood education, ISBN 978-1-138-31926-4, ISBN 978-1-138-31925-7. [COBISS.SI-ID 12364105]
43. David Elkind, Miseducation : preschoolers at risk, New York: Alfred A. Knopf, 1992, 221 str., ISBN 0-394-75634-7. [COBISS.SI-ID 12378953]
44. Sophie Alcock (urednik), Nicola Stobbs (urednik), Rethinking play as pedagogy, London; New York: Routledge, 2019, XXII, 215 str., ilustr., Thinking about pedagogy in early childhood education, ISBN 978-1-138-31922-6, ISBN 978-1-138-31921-9. [COBISS.SI-ID 12363081]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

45. Maša Burger, Primerjava vloge vzgojitelja v dnevni rutini v javnem vrtcu in vrtcu Marie Montessori : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Burger], 2019, 56 str., tabele. [COBISS.SI-ID 12407113]
46. Petra Grabljevec, Učenje skozi igro v igralnici in gozdu : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Grabljevec], 2019, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5689. [COBISS.SI-ID 12392777]
47. Urša Klobčar, Zmožnost pripovedovanja in obnavljanja zgodb v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Klobčar], 2019, 45 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5659. [COBISS.SI-ID 12362825]
48. Petra Rebernik, Analiza znanja vzgojiteljev o pripomočkih za razvoj koordinacije : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Rebernik], 2019, 47 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5686. [COBISS.SI-ID 12377673]
49. Anja Trček, Zagotavljanje enakih možnosti v procesu vpisa otrok v vrtec : magistrsko delo, Logatec: [A. Trček], 2019, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5668. [COBISS.SI-ID 12371017]
50. Nika Valentinčič, Spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja predšolskega otroka v konceptu gozdne pedagogike : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Valentinčič], 2019, 83 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5672. [COBISS.SI-ID 12371529]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

51. Valerija Janićijević, Teorija književnosti u razrednoj nastavi, Beograd: Učiteljski fakultet, 2016, 332 str., Edicija Monografije, knj. 28, ISBN 978-86-7849-229-7. [COBISS.SI-ID 226427660]
52. Natalija Komljanc, Izhodišča za delo v podružničnih šolah in kombiniranem pouku z vidika sodobnih teorij učenja in poučevanja v Republiki Sloveniji : analiza dela podružničnih šol in kombiniranega pouka v Republiki Sloveniji v letu 2018, 1. spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0424-1, http://www.zrss.si/pdf/izhodisca-za-delo-2018.pdf. [COBISS.SI-ID 296905984]
53. Nataša Šefer, Vilma Kumše, Lili in Bine 1. [Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 2 zv. (55, [1] f. z nalepkami; 55 str., [1] f. z nalepkami), ilustr., ISBN 978-961-271-798-8. [COBISS.SI-ID 292718848]
54. Tonka Tacol (avtor, fotograf), Božena Šupšáková, Likovni razvoj in simbol v vizualni komunikaciji otroka, 1. izd., Ljubljana: Debora, 2018, 263 str., ilustr., ISBN 978-961-6525-95-4. [COBISS.SI-ID 293043968]
55. John Almarode, Douglas Fisher, Joseph Assof, Sara Delano Moore, John A. C. Hattie, Nancy Frey, Teaching mathematics in the visible learning classroom : grades 6-8, Thousand Oaks: Corwin, cop. 2019, XVI, 239 str., ilustr., ISBN 978-1-5443-3318-2. [COBISS.SI-ID 12380233]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

56. Alja Andromako, Bogastvo in mladi : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Andromako], 2019, V, 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12394569]
57. Monika Bitežnik, Vpliv vaj igra tišine in hoja po črti na pozornost učencev v javni osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Bitežnil], 2019, 89 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5684. [COBISS.SI-ID 12378441]
58. Kristina Bogataj, Pouk družboslovnih vsebin ob filmih : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Bogataj], 2019, 87 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5665. [COBISS.SI-ID 12368201]
59. Gaja Črnac, Znanje in napačne predstave osnovnošolcev o kačah ter njihova pripravljenost za varovanje kač : diplomsko delo, Ljubljana: [G. Črnac], 2019, 47 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12394313]
60. Nastja Gosar, Obravnava in poustvarjanje izbranih ljudskih pesmi iz Štrekljeve zbirke Slovenske narodne pesmi v 3. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Gosar], 2019, VI, 114 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5663. [COBISS.SI-ID 12367945]
61. Stanislav Stariha, Domače učno okolje romskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Stariha], 2019, 94 f., [59] f. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5670. [COBISS.SI-ID 12371273]
62. Eva Zavrl, Razlike v izvajanju planinskih vsebin med vrtcem in šolo : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Zavrl], 2019, 78 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5688. [COBISS.SI-ID 12394057]


373.5 Srednje šole. Druga šolska stopnja

63. Lidija Butina (urednik), Iz preteklosti v sedanjost in prihodnost : spominski zbornik ob 20-letnici Srednje zdravstvene šole Ljubljana, Ljubljana: Srednja zdravstvena šola, 2017, 131 str., ilustr., ISBN 978-961-91528-3-6. [COBISS.SI-ID 289511936]


374 Izobraževanje in vzgoja zunaj šole

64. Ester Možina (urednik), Katja Vrbajnščak (urednik), Špela Lenič (urednik), Raziskava spretnosti odraslih : [2013] : vodnik za bralca, [Slovenska izd.], Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2015, 132 str., ilustr., ISBN 978-961-6851-51-0. [COBISS.SI-ID 279615744]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

65. Marija Horvat, Učno-socializacijski vidik dela z romskimi učenci na začetku šolanja : prispevek pedagoginje v projektu : diplomska naloga, Ljubljana: [Horvat M.], [1998], 243 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29884258]
66. Simona Rogič Ožek, Sonja Dobravc, Tanja Cedilnik (avtor, fotograf), Dženi Rostohar, Andreja Jurkovič, Andreja Gjerek Kreslin (avtor, fotograf), Klavdija Paldauf, Alja Tekalec, Spomenka Juretič (avtor, fotograf), Diana Horvat, Tjaša Vajdetič, Formativno spremljanje kot podpora učencem s posebnimi potrebami : priročnik za strokovne delavce, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 144 str., ilustr., ISBN 978-961-03-0432-6. [COBISS.SI-ID 298814464]
67. Katie Stringer, Programming for people with special needs : a guide for museums and historic sites, Lanham: Rowman & Littlefield, cop. 2014, XII, 98 str., ilustr., American Association for State and Local History Book Series, ISBN 978-1-4422-2760-6, ISBN 978-1-4422-2761-3. [COBISS.SI-ID 12364873]
68. Jonathan Glazzard, Teaching and supporting children with special educational needs and disabilities in primary schools, 3rd ed., Thousand Oaks, CA: Sage, cop. 2019, 242 str., ilustr., ISBN 978-1-5264-5950-3. [COBISS.SI-ID 12365641]
69. Tereza Žerdin, Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja : [priročnik za pomoč specialnim pedagogom in učiteljem pri odpravljanju motenj v razvoju jezika, branja in pisanja], 1. ponatis, Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2011, 2 zv. (368 str.), ilustr., ISBN 978-961-91056-1-0. [COBISS.SI-ID 256301824]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

70. Eva Lorenčič, Uporabnost metode funkcionalnega učenja pri gibalno oviranem otroku v prilagojenem programu za predšolske otroke : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Lorenčič], 2019, VI, 71 str., [30] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5675. [COBISS.SI-ID 12373833]


378 Visoko šolstvo.

71. Slavko Cvetek, Na študenta osredinjeno poučevanje : priročnik za visokošolske učitelje, Ribniško selo: Akadem, 2019, X, 114 str., [6] str. pril., ISBN 978-961-290-019-9. [COBISS.SI-ID 95977985]
72. Peter E. Kahn, Lorraine Anderson, Developing your teaching : towards excellence, 2nd ed., New York: Routledge, cop. 2019, XV, 202 str., ilustr., Key guides for effective teaching in higher education series, ISBN 978-1-138-59118-9, ISBN 978-1-138-59119-6. [COBISS.SI-ID 69392994]


39 Etnologija.

73. David Krančan (avtor, ilustrator), Grdina : [Zverinice iz Rezije v stripu], 1. ponatis, Ljubljana: Forum, 2016, 34 str., ilustr., Zbirka Minimundus, 11, Posebna izdaja revije Stripburger, ISBN 978-961-6553-68-1. [COBISS.SI-ID 287242496]
74. Anja Mlakar (avtor, prevajalec povzetka), Monika Kropej Telban (recenzent, urednik), Skrivnostni tujec in demonski sovražnik : drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019, 240 str., ilustr., Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 14, ISBN 978-961-05-0169-5. [COBISS.SI-ID 299120896]
75. Vera Albreht, Jelka Reichman (ilustrator, urednik, avtor dodatnega besedila), Irena Matko Lukan (urednik, avtor dodatnega besedila), Rasla je Jelka : najlepše pesmi s podobami Jelke Reichman, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 383 str., ilustr., Zbirka Sončnica, ISBN 978-961-01-5386-3. [COBISS.SI-ID 299101440]


5 Naravoslovne vede

76. Eduardo Banqueri, Vreme, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 32 str., ilustr., Terenski vodniki, ISBN 978-961-251-455-6. [COBISS.SI-ID 297974528]
77. Irena Hergan (avtor, fotograf), Saša Biderman (avtor, fotograf), Jerneja Pavlin (avtor, fotograf), Spoznavanje okolja 3. Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 104 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4716-9. [COBISS.SI-ID 290032128]
78. Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin, Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 4. [Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2016, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-271-321-8. [COBISS.SI-ID 284273664]
79. Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin, Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 4. [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 135 str., ilustr., ISBN 978-961-271-320-1. [COBISS.SI-ID 295659520]
80. Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin, Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 5. [Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2016, 123 str., ilustr., ISBN 978-961-271-679-0. [COBISS.SI-ID 284278528]
81. Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin, Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 5. [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-271-685-1. [COBISS.SI-ID 295660544]
82. Nataša Šefer, Vilma Kumše, Lili in Bine 1. [Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2017, 2 zv. (55, [1] f. z nalepkami; 55 str., [1] f. z nalepkami), ilustr., ISBN 978-961-271-798-8. [COBISS.SI-ID 288927744]


51 Matematika.

83. Drago Bajc, Kvadrat : v 100 nalogah, Trst: Mladika, 2018, 77 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-261-7. [COBISS.SI-ID 10223852]
84. Meighan I. Dillon, Geometry through history : euclidean, hyperbolic, and projective geometries, New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, cop. 2018, XII, 350 str., ilustr., ISBN 978-3-319-74134-5. [COBISS.SI-ID 12365129]
85. Marjan Divjak, Naravoslovna matematika : kvantitativni jezik znanosti, 1. izd., Ljubljana: samozal., 2019, ISBN 978-961-290-099-1, http://www.diameter.si/scimath/SCIMATH.pdf. [COBISS.SI-ID 299004416]
86. Marjan Divjak, Ustvarjanje znanosti : genetični uvod v matematiko, fiziko in tehniko : drugi del, 1. izd., Ljubljana: samozal., 2019, ISBN 978-961-290-117-2, http://www.diameter.si/sciquest/SCIQUEST2.pdf. [COBISS.SI-ID 299144448]
87. Marjan Divjak, Ustvarjanje znanosti : genetični uvod v matematiko, fiziko in tehniko : prvi del, 1. izd., Ljubljana: samozal., 2019, ISBN 978-961-290-113-4, http://www.diameter.si/sciquest/SCIQUEST1.pdf. [COBISS.SI-ID 299107584]
88. Mladen Kopasić, Radovednih pet. Matematika 4. Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 88 str., ilustr., Znam za več, ISBN 978-961-271-805-3. [COBISS.SI-ID 293169664]
89. Mladen Kopasić, Radovednih pet. Matematika 5. Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 83 str., ilustr., Znam za več, ISBN 978-961-271-806-0. [COBISS.SI-ID 293169920]
90. Lucija Željko, Andreja Verbinc, Mitja Vatovec, Mateja Štefančič, Matematika 7 : učbenik za matematiko v sedmem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 284 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5340-5. [COBISS.SI-ID 299262720]
91. Nikolaos Socrates Papageorgiou, Vicenţiu Rǎdulescu, Dušan Repovš, Nonlinear analysis - theory and methods, Cham: Springer, cop. 2019, XI, 577 str., Springer monographs in mathematics, ISBN 978-3-030-03429-0, ISBN 978-3-030-03430-6, ISSN 1439-7382. [COBISS.SI-ID 18583897]


51(043.2) Matematika.

92. Alja Šubic, Hipohamiltonovi grafi : magistrsko delo, Ljubljana: [A..Šubic], 2019, V, 77 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5683. [COBISS.SI-ID 12378185]
93. Tjaša Žunič, Primerjava učnih načrtov matematike v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju ter obsega matematičnih vsebin v izobraževanju bodočih učiteljev razrednega pouka v Sloveniji, Latviji, na Finskem in Poljskem : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Žunić], 2019, 75 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5687. [COBISS.SI-ID 12391497]


52 Astronomija.

94. Eduardo Banqueri, Orientacija in zemljevidi, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 32 str., ilustr., Terenski vodniki, ISBN 978-961-251-454-9. [COBISS.SI-ID 297974016]


54 Kemija.

95. Mojca Graunar, Mojca Podlipnik (avtor, ilustrator), Tanja Cvirn Pavlin, Kemija za gimnazije 3. Učbenik za organsko kemijo, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 248 str., ilustr., portreti, ISBN 978-961-02-0861-7. [COBISS.SI-ID 298156800]
96. Tom Jackson, Periodni sistem : slikovna enciklopedija elementov, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 208 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5385-6. [COBISS.SI-ID 298525696]
97. Aleksandra Kornhauser Frazer, Organska kemija 2 : organske kisikove spojine, lipidi, ogljikovi hidrati, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1986, 215 str., ilustr., Srednje izobraževanje, Kemija. [COBISS.SI-ID 6066233]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

98. Kata Laštro, Moje prvo zeleno berilo, 1. natis, Kranj: Narava, 2019, 37 str., ilustr., Zbirka Zelena nit, ISBN 978-961-7031-26-3. [COBISS.SI-ID 298439936]
99. Andrea Pinnington, Caz Buckingham (avtor, ilustrator), Mala knjiga o pesmih vrtnih ptic, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 1 kartonka ([24] str., ilustr., ISBN 978-961-251-450-1. [COBISS.SI-ID 297086720]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

100. Maja Prešern, Znanje študentov Biotehniške in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani o evoluciji človeka = Human evolution knowledge of the students of the Biotechnical Faculty and the Faculty of Education of the University of Ljubljana : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Prešern], 2019, XI, 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12371785]
101. Laura Starič, Analiza pogovorov otrok o izbranih vrstah primatov v Živalskem vrtu Ljubljana : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Starič], 2019, VI, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5674. [COBISS.SI-ID 12373321]


61 Medicina.

102. Bojan Dekleva (urednik), Juš Škraban (urednik), Špela Razpotnik (urednik), Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani, 1. izd., V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2019, 278 str., ilustr., ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 299284224]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

103. Jason Maratos (urednik), Foundations of group analysis for the twenty-first century, London: Karnac, cop. 2015, XXXII, 304 str., New international library of group analysis, ISBN 978-1-78220-112-0. [COBISS.SI-ID 12381257]
104. Robert P. Gray, Art therapy and psychology : a step-by-step guide for practitioners, Abingdon; New York: Routledge, cop. 2019, VII, 145 str., [12] str. pril., ilustr., ISBN 978-0-8153-5591-5, ISBN 978-0-8153-5590-8, ISBN 978-1-351-12905-3. [COBISS.SI-ID 12381769]
105. Andy Kempe, Drama, disability and education : a critical exploration for students and practitioners, London; New York: Routledge, cop. 2013, 191 str., ISBN 978-0-415-67503-1, ISBN 978-0-415-67504-8. [COBISS.SI-ID 12364361]
106. Stephen Hupp (urednik), Pseudoscience in child and adolescent psychotherapy : a skeptical field guide, Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, cop. 2019, XXI, 314 str., ISBN 978-1-316-62695-5, ISBN 978-1-107-17531-0. [COBISS.SI-ID 12387145]
107. Nicola Grove (urednik), Using storytelling to support children and adults with special needs : transforming lives through telling tales, London; New York: Routledge, cop. 2013, X, 136 str., ilustr., ISBN 978-0-415-68775-1. [COBISS.SI-ID 12364617]
108. Donald Woods Winnicott, Playing and reality, London; New York: Routledge, cop. 2005, XVIII, 214 str., Routledge classics, ISBN 0-415-34546-4, ISBN 978-0-415-34546-0. [COBISS.SI-ID 1554903]


64 Gospodinjstvo.

109. Tatjana Ban (avtor, ilustrator, fotograf), Jami njam!, Domžale: Tamaj, 2019, 39 str., ilustr., ISBN 978-961-94489-5-3. [COBISS.SI-ID 298923776]
110. Asja Štucin, Saša Femc Knaflič, Radovednih pet. Gospodinjstvo 5. Zbirka aktivnosti s prilogami in interaktivnim gradivom, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 36 str., ilustr., ISBN 978-961-271-870-1. [COBISS.SI-ID 294043904]


7.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

111. Jožef Muhovič, Vidno in nevidno : uvod v formalno likovno analizo : teorija, primeri, metode : [znanstvena monografija], Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018, 263 str., ilustr., Humanistična zbirka INR, ISBN 978-961-7014-13-6. [COBISS.SI-ID 298919936]
112. Robert Pfaller, Gregor Moder (urednik), Interpasivnost : radosti delegiranega uživanja, Ljubljana: Maska, 2019, 190 str., Zbirka Mediakcije, knj. št. 17, ISBN 978-961-6572-53-8. [COBISS.SI-ID 298369024]
113. Mija Oter Gorenčič (urednik, lektor), Profano v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 366 str., ilustr., Opera instituti artis historiae, ISBN 978-961-05-0147-3. [COBISS.SI-ID 298083072]
114. Janez Zalaznik, Oblo + oglato : ter o tem, kako ju je posvojil kubizem, Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2019, 103 str., ilustr., Likovni odsevi, 33, ISBN 978-961-7010-40-4. [COBISS.SI-ID 299055104]


78 Glasba.

115. Tadeja Mraz Novak, Jože Lango, Radovednih pet. Glasbena umetnost 4. [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost 4], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2017, 104 str., ilustr., note, ISBN 978-961-271-323-2. [COBISS.SI-ID 288072704]


81 Jezikoslovje

116. Martina Ožbot (urednik, prevajalec), Prevajanje Prešerna = Translation of Prešeren = Translation of fairy tales : 26. prevajalski zbornik = proceedings of the Association of Slovene Literary Translators, volume 26, Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = Association of Slovene Literary Translators, 2001, 409 str., ilustr., Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 26, ISBN 961-90386-6-5. [COBISS.SI-ID 114178560]


811.111(043.2) Angleščina.

117. Urška Pust, Risanke in učenje angleščine kot tujega jezika = Cartoons and learning English as a foreign language : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Pust], 2019, 64 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5676. [COBISS.SI-ID 12374089]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

118. Dubravka Berc-Prah, Dragica Kapko, Simona Jan, Radovednih pet. Slovenščina 4. [Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-271-337-9. [COBISS.SI-ID 296425216]
119. Milena Čuden, Mateja Hočevar Gregorič, Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v sedmem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019-, Zv. <1->, ilustr., ISBN 978-961-01-5352-8. [COBISS.SI-ID 299258624]
120. Milena Čuden, Slovenščina. Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 104, XII str., ilustr., Brihtna glavca, ISBN 978-961-01-4983-5. [COBISS.SI-ID 297774336]
121. Sonja Osterman, Tomaž Petek (avtor, lektor), Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole, 2. prenovljena izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 2 zv. (136;107 str.), ilustr., ISBN 978-961-01-5349-8, ISBN 978-961-01-5350-4. [COBISS.SI-ID 298681600]
122. Mojca Bavdek, Katja Premru Kampuš, Tanja Slemenjak (avtor, urednik), Matej Šekli, Hotimir Tivadar, Jerica Vogel, Nataša Hafner (urednik), Joži Trkov (urednik), Slovenščina. Razčlemba neumetnostnega besedila, 1. izd., Ljubljana: Državni izpitni center, 2019, 2 zv. (145, 117 str.), ilustr., Maturitetni izpiti, ISBN 978-961-6899-48-2. [COBISS.SI-ID 298724352]


82 Književnost nasploh.

123. Susana Aliano Casales, Francesca Dell' Orto (ilustrator), Leru leru, [S. l.]: Más Pimienta!, cop. 2018, [21] str., barvne ilustr., ISBN 978-84-09-04335-4. [COBISS.SI-ID 12392521]
124. Lidija Dimkovska, Non-Oui, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2019, 216 str., Zbirka Bralec, 121, ISBN 978-961-287-111-6. [COBISS.SI-ID 298973696]
125. Carl-Johan Forssén Ehrlin, Pogumni Luka. Narobe teden, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 30 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5398-6. [COBISS.SI-ID 298203392]
126. Radovednih pet. Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 175 str., ilustr., ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 295659264]
127. Radovednih pet. Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 181 str., ilustr., ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 295660288]
128. Care Santos, Laž, 1. natis, Medvode: Malinc, 2019, 208 str., ISBN 978-961-6886-62-8. [COBISS.SI-ID 298368768]
129. Julia L. Mickenberg (urednik), Philip Nel (urednik), Tales for little rebels : a collection of radical children's literature, New York; London: New York University Press, cop. 2008, XII, 295 str., ilustr., ISBN 978-0-8147-5720-8, ISBN 0-8147-5720-0. [COBISS.SI-ID 12368457]


82-93 Mladinska književnost.

130. Alejandro Palomas, Sin, 1. natis, Hlebce: Zala, 2019, 216 str., ilustr., ISBN 978-961-6994-51-4. [COBISS.SI-ID 298077696]
nagrada: Joaquim Ruyra, La Isla de los libros in dobitnik IBBY častne listine, 2018


821.111 Angleška književnost.

131. Grace Lin (avtor, avtor dodatnega besedila), Kjer se Gora dotika Lune, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 193 str., ISBN 978-961-278-420-1. [COBISS.SI-ID 297527040]
132. Kate Temple, Jol Temple, Prostor na skali : vsaka zgodba ima dve plati --- : [ --- preberi me z obeh strani], 1. izd., Dob: Miš, 2019, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-272-332-3. [COBISS.SI-ID 298912256]


821.163.6 Slovenska književnost.

133. Tatjana Ban (avtor, ilustrator), Gobji bal : pravljica v verzih, Domžale: Tamaj, 2019, [24] str., ilustr., ISBN 978-961-94489-2-2. [COBISS.SI-ID 298903808]
134. Tatjana Ban (avtor, ilustrator), Sladica je potica, Domžale: Tamaj, 2019, [28] str., ilustr., ISBN 978-961-94489-4-6. [COBISS.SI-ID 298904576]
135. Tatjana Ban (avtor, ilustrator), Volčja Draga, Domžale: Tamaj, 2019, [28] str., ilustr., ISBN 978-961-94489-3-9. [COBISS.SI-ID 298904064]
136. Cvetka Bevc, Božiček v ušesu, 1. izd., Maribor: Pivec, 2018, 159 str., sl. avtorice, Zbirka Mladinsko branje, ISBN 978-961-7026-71-9. [COBISS.SI-ID 95740161]
137. Bojana Daneu Don, Begunec nikdar, Trst: Mladika, 2018, 362 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-269-3. [COBISS.SI-ID 10406892]
138. Irma Jančar, Radio Ku-ku, Domžale: Studio Hieroglif, 2019, [16] str., ilustr., Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki, ISBN 978-961-94438-3-5. [COBISS.SI-ID 299257600]
139. Boris Karlovšek, Stoja na krogih, Maribor: Litera, 2018, 258 str., Knjižna zbirka Piramida, ISBN 978-961-7056-08-2. [COBISS.SI-ID 96179201]
140. Nežka Klavžar, Škrbabober, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-278-413-3. [COBISS.SI-ID 296816128]
141. Darinka Kozinc, Krpanke : ob-robne slike, Ljubljana: Jutro, 2019, 123 str., ISBN 978-961-7024-07-4. [COBISS.SI-ID 298961920]
142. David Krančan (avtor, ilustrator), Milko Matičetov (urednik), Pijani zajec, Ponatis, Ljubljana: Forum, 2018, 55 str., ilustr., Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka O, 15, ISBN 978-961-6553-74-2. [COBISS.SI-ID 298094848]
143. Kristina Menih (avtor, avtor dodatnega besedila), Pravljičarija pod Triglavom, Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2018, 121 str., ilustr., ISBN 978-961-6870-35-1. [COBISS.SI-ID 296926720]
144. Fran Milčinski, Boriški ban, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 67 str., ilustr., Zbirka Sanje, Zgodbe, ISBN 978-961-274-604-9. [COBISS.SI-ID 298411520]
145. Jasna Reščič, Mrzlica, Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2019, 165 str., ilustr., ISBN 978-88-96632-77-2. [COBISS.SI-ID 10535148]
146. Jože Snoj, Stihožitja in distonije, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 105 str., Nova slovenska knjiga, ISBN 978-961-01-5411-2. [COBISS.SI-ID 298786560]
147. Majda Srna, Bager Agi in njegove dogodivščine, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-278-370-9. [COBISS.SI-ID 298081792]
148. Ina Stojanović, Čebela Bela iz Podsmreke : pravljica skozi didaktiko, Višnja Gora: samozal. I. Stojanović, 2018, 31 str., ilustr., ISBN 978-961-288-480-2. [COBISS.SI-ID 295045888]
149. Primož Suhodolčan, Ranta in košarkatorji, 1. izd., Ljubljana: Karantanija, 2019, 137 str., ilustr., ISBN 978-961-275-204-0. [COBISS.SI-ID 298529792]
150. Peter Svetina, Metuljčki in mehaniki : slovenska mladinska književnost med meščanstvom in socializmom, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 245 str., Zbirka Kultura, ISBN 978-961-01-5400-6. [COBISS.SI-ID 298624256]
151. Natalija Šimunović, Elegija, Maribor: Litera, 2018, 237 str., Knjižna zbirka Piramida, ISBN 978-961-7056-07-5. [COBISS.SI-ID 96173313]
152. Bronja Žakelj, Belo se pere na devetdeset, 4. natis, Ljubljana: Beletrina, 2019, 259 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-386-1. [COBISS.SI-ID 299354368]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

153. Helena Verdev, Jelka Miranda Razpotnik, Radovednih pet. Družba 4. [Učbenik], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 87 str., ilustr., ISBN 978-961-271-330-0. [COBISS.SI-ID 295659776]
154. Helena Verdev, Barbara Žlender, Radovednih pet. Družba 5. [Učbenik], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-271-682-0. [COBISS.SI-ID 295660800]


908+91(043.2) Domoznanstvo. Geografija.

155. Johannes Koren, Kurt Roth, Graz und Umgebung, Innsbruck: Pinguin-Verlag, 1982, 103 str., ilustr., barvn. fotogr., ISBN 3-7016-2114-4. [COBISS.SI-ID 7364611]


93 Zgodovina.

156. Miha Mlinar (avtor, fotograf), Boštjan Laharnar (avtor, fotograf), Marzia Vidulli Torlo, Anna Crismani, Stari bogovi obmolknejo : Šentviška planota v arheoloških dobah : [katalog razstave], Tolmin: Tolminski muzej, 2018, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-6635-40-0. [COBISS.SI-ID 297761280]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

157. Karla Kofol, Posočje 1945-1947 : katalog razstave ob 70. obletnici vzpostavitve slovenske zahodne meje, Tolmin: Tolminski muzej, 2018, 67 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6635-39-4. [COBISS.SI-ID 295256832]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 26. 4. 2019