COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSOKTOBER 2019

Vsebina
0 Splošno.

1. Patricia Leavy, Research design : quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches, New York; London: Guilford Press, cop. 2017, XVIII, 301 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-1-4625-1438-0, ISBN 978-1-4625-2999-5. [COBISS.SI-ID 23925222]


0(043.2) Splošno.

2. Špela Šimenc, Možnosti za sodelovanje nevladnih organizacij s šolo : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Sande], 2019, 82 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6040/. [COBISS.SI-ID 12630345]


004 Računalništvo.

3. Tanja Merčun (urednik), Polona Vilar (urednik), COLIS 10 : conceptions of library and information science : 10th international conference, 16-19 June 2019, Ljubljana, Slovenia : book of abstracts, 1st e-ed., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: = University Press, Faculty of Arts, 2019, ISBN 978-961-06-0219-4, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/161/257/4142-1. [COBISS.SI-ID 300546048]
4. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer (avtor, fotograf), Drago Slukan (avtor, fotograf), Računalništvo. Računalniška omrežja : delovni zvezek s CD-jem za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli, Limbuš: Izotech, 2010, 1 mapa (28 str.), ilustr., 1 optični disk (CD-ROM), ISBN 978-961-6740-15-9. [COBISS.SI-ID 65356801]
5. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer (avtor, fotograf), Drago Slukan (avtor, fotograf), Računalništvo. Računalniška omrežja : učbenik za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli, Limbuš: Izotech, 2010, 70 str., ilustr., ISBN 978-961-6740-14-2. [COBISS.SI-ID 65295361]


1 Filozofija.

6. Slavoj Žižek, Čas konca časa, [Ljubljana: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije], 2010, 58 str. [COBISS.SI-ID 31572013]
7. Slavoj Žižek, Living in the end of times, [Ljubljana: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije], 2010, 60 str. [COBISS.SI-ID 299754496]


1(043.2) Filozofija.

8. Enja Kokalj, Iskanje interakcij s pomočjo interpretacije napovednih modelov na primeru navadne trsne rumenice : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Kokalj], 2019, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6036. [COBISS.SI-ID 12628041]


159.9 Psihologija.

9. Tina Bončina, Izgorelost : si upate živeti drugače? : [prepoznajte in spremenite življenjske vzorce, ki vas uničujejo], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 253 str., ilustr., Zbirka Most, ISBN 978-961-01-5472-3. [COBISS.SI-ID 301469184]
10. Mihaly Csikszentmihalyi, Zanos : psihologija optimalnega izkustva, 1. natis, Ljubljana: Umco, 2019, 442 str., ilustr., Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-7050-43-1. [COBISS.SI-ID 300802304]
11. Sławomir Trusz (urednik), Interpersonal and intrapersonal expectancies, London; New York: Routledge, 2016, XIII, 188 str., ilustr., ISBN 978-1-138-11892-8, ISBN 978-1-138-11893-5. [COBISS.SI-ID 12633417]
12. Apolonija Klančar, Pozor(nost)! : za starše in učitelje, 1. natis, Žiri: A. Klančar, 2019, 204 str., ilustr., Zbirka Cornucopia, zv. 2, ISBN 978-961-290-376-3. [COBISS.SI-ID 300917504]
13. Charlan Nemeth, V zagovor svojeglavih : pomen nestrinjanja v življenju in pri delu, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 274 str., Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-7050-49-3. [COBISS.SI-ID 301828864]


16 Logika

14. Gregory Bateson, Ekologija idej : zbrani eseji iz antropologije, psihiatrije, evolucije in epistemologije, Ljubljana: Beletrina: Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda, 2019, 568 str., Knjižna zbirka Koda, ISBN 978-961-284-531-5. [COBISS.SI-ID 301059072]


3 Družbene vede

15. Shulamith Firestone, Dialektika spola : zagovor feministične revolucije, Ljubljana: Založba /*cf., 2019, 344 str., ilustr., Lila zbirka, ISBN 978-961-257-101-6. [COBISS.SI-ID 300684544]
16. Maca Jogan, Pisma, Ljubljana: v samozal., 2019, 250 str., ISBN 978-961-290-193-6. [COBISS.SI-ID 299678208]


316 Sociologija.

17. Erving Goffman, Azili : eseji o socialni situaciji duševnih bolnikov in drugih zaprtih varovancev, Ljubljana: Založba /*cf., 2019, 410 str., Rdeča zbirka, ISBN 978-961-257-102-3. [COBISS.SI-ID 300982784]


33 Gospodarstvo

18. Marko Juhant, Pavel Rihtaršič, Dva Gorenjca o šparanju. Kako otroke navadimo ravnanja z denarjem, 1. izd., Šenčur: Elementum-Ag, 2019, 56, 52 str., ilustr., ISBN 978-961-94730-0-9. [COBISS.SI-ID 300514304]
19. Kai-Fu Lee, Velesili umetne inteligence : Kitajska, Silicijeva dolina in novi svetovni red, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 346 str., tabele, graf. prikazi, Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-7050-47-9. [COBISS.SI-ID 301502976]
20. Ana Vezovišek, Mitja Vezovišek, Adijo, finančni stres : mirna pot skozi obdobja finančne starosti, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 195 str., ilustr., sl. avtorjev, Zbirka Most, ISBN 978-961-01-4631-5. [COBISS.SI-ID 301468672]


34 Pravo.

21. Polona Farmany, Meje svobode umetniškega ustvarjanja, 1. natis, Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019, 264 str., Zbirka Scientia iustitia, 33, ISBN 978-961-247-420-1. [COBISS.SI-ID 300968192]


34(043.2) Pravo.

22. Nastja Gabor, Izzivi usklajevanja partnerstva in starševstva po rojstvu otroka : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Gabor], 2019, VIII, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6013. [COBISS.SI-ID 12614217]


36 Skrbstvo. Socialno delo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo

23. Darja Zaviršek, Skrb kot nasilje, Elektronska izd., Ljubljana: Založba /*cf, 2019, Oranžna zbirka, ISBN 978-961-257-115-3, https://www.biblos.si/isbn/9789612571153. [COBISS.SI-ID 301806336]


36(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

24. Irena Bilčić, Prevencija brezdomstva mladih = Prevention of youth homelessness : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Bilčić], 2019, 79 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6017. [COBISS.SI-ID 12618057]
25. Nika Petek, Doživljanje varstvenega nadzorstva s strani obsojenih in strokovnih delavcev ter uvajanje probacije : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Petek], 2019, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6028. [COBISS.SI-ID 12623433]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

26. Jerneja Bone, Dejavnosti na področju naravoslovne in matematične pismenosti na fakultetah in Zavodu RS za šolstvo : analiza stanja, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 62 str., Zbirka Na-ma poti, ISBN 978-961-03-0446-3, http://www.zrss.si/pdf/dejavnosti_na-ma_poti_fakultete.pdf. [COBISS.SI-ID 301337856]
27. Gita Mateja De Laat, Kam pa ti hodiš v šolo? : šolanje na domu v Sloveniji, Grosuplje: S. Jamnik, 2018, 179 str., ilustr., ISBN 978-961-93406-1-5. [COBISS.SI-ID 293509120]
28. Iztok Devetak, Nina Zupanc, Luka Vinko, Miha Slapničar, Določanje trdote vode : zbirka eksperimentov, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019, https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Kemikum/Dokumenti/Dolo%C4%8Danje_trdote_vode_zbirka_eksperimentov.pdf. [COBISS.SI-ID 12653129]
29. Lila Anthopoulou, et al., Stanislav Avsec (urednik), Branko Kaučič (urednik), Dreamy m-learning. Moduli usposabljanja, Maribor: Initut, institut informacijskih tehnologij, 2019, ISBN 978-961-94811-1-0, http://www.initut.com/zalozba/dreamy-moduli-usposabljanjamobilno-ucenje.pdf. [COBISS.SI-ID 301905152]
30. Stanislav Avsec, et al., Stanislav Avsec (urednik), Samiye Hancioglu (urednik), Branko Kaučič (urednik), Dreamy m-learning. Prilagodljivo mobilno učenje : aplikacija Mobilno učenje za podjetnice, ki začenjajo svoj posel od doma, Maribor: INITUT, Institut informacijskih tehnologij, 2019, ISBN 978-961-94811-0-3, http://www.initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf. [COBISS.SI-ID 301872640]
31. Jože Rugelj (urednik), Vesna Ferk Savec (urednik), Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu, Ljubljana: Univerza, 2019, 282 str., ISBN 978-961-6410-61-8, https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123308&lang=slv. [COBISS.SI-ID 301676544]
32. Vesna Ferk Savec (urednik), Jože Rugelj (urednik), Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike, Ljubljana: Univerza, 2019, ilustr., ISBN 978-961-6410-62-5, https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 301782784]
33. Karmen Javornik, Kako naj naredim to? : knjižica z nasveti za delo na področju izvršilnih funkcij učenca, 1. natis, Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2019, 41 str., ilustr., ISBN 978-961-92931-9-5. [COBISS.SI-ID 301477120]
34. Maruška Željeznov Seničar (urednik), Aktivna vloga učencev v podaljšanem bivanju : zbornik, Ljubljana: MiB, 2019, 347 str., ilustr., ISBN 978-961-7040-08-1. [COBISS.SI-ID 301204992]
35. Sanela Mešinović, Dejavnosti na področju naravoslovne in matematične pismenosti v vrtcih : analiza stanja, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 40 str., Zbirka Na-ma poti, ISBN 978-961-03-0443-2, http://www.zrss.si/pdf/dejavnosti_na-ma_poti_vrtci.pdf. [COBISS.SI-ID 301330944]
36. Črtomir Matejek, Samo Fošnarič, Jurij Planinšec, Robert Repnik, Some aspects of health in the educational process : water, ergonomy and physical activity as important factors of students' health, Hamburg: Dr. Kovač, 2019, VIII, 125 str., ilustr., Didaktik in Forschung und Praxis, Bd 102, ISBN 978-3-339-11100-5, ISSN 1616-5586. [COBISS.SI-ID 24637960]
37. Tatjana Ažman, Barbara Japelj Pavešić, Nataša Potočnik, Mihaela Zavašnik, Mojca Peček (urednik), Sporočilo konference Učeča se profesionalna skupnost, Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019, ISBN 978-961-7065-02-2, http://www.eurydice.si/sporocilo-konference-uceca-se-profesionalna-skupnost.pdf. [COBISS.SI-ID 299314944]
38. Alenka Lipovec (urednik), Vloga predmetnih didaktik za kompetence prihodnosti : zbornik povzetkov, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, XVIII, 344 str., ISBN 978-961-286-299-2, DOI: 10.18690/978--961-286-298-5. [COBISS.SI-ID 97214721]
39. Amalija Žakelj, Darjo Felda, Mara Cotič, Dejavnosti na področju naravoslovne in matematične pismenosti v osnovnih šolah : analiza stanja, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 52 str., Zbirka Na-ma poti, ISBN 978-961-03-0444-9, http://www.zrss.si/pdf/dejavnosti_na-ma_poti_osnovne_sole.pdf. [COBISS.SI-ID 301336576]
40. Amalija Žakelj, Darjo Felda, Mara Cotič, Dejavnosti na področju naravoslovne in matematične pismenosti v srednjih šolah : analiza stanja, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 52 str., Zbirka Na-ma poti, ISBN 978-961-03-0445-6, http://www.zrss.si/pdf/dejavnosti_na-ma_poti_srednje_sole.pdf. [COBISS.SI-ID 301335552]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

41. Manca Jasenc, Vloga podpore vodstva in kolegov v profesionalnem razvoju po presoji učiteljev : magistrsko delo, Kočevje: [M. Jasenc], 2019, XI, 186 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6027. [COBISS.SI-ID 12623177]
42. Ankica Radivojević, Cirkuška umetnost pri delu z otroki in mladostniki : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Radivojević], 2019, 66, [5] str. pril., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6043/. [COBISS.SI-ID 12624969]
43. Taja Šebalj, Učenčeva vprašanja : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Šebalj], 2019, 40 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6059. [COBISS.SI-ID 12644169]
44. Matej Žalig, Nastanek in razvoj socialne pedagogike skozi perspektivo biooblasti = The emergence and development of social pedagogy from the viewpoint of biopolitics : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Žalig], 2019, 63 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6026. [COBISS.SI-ID 12622921]


371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

45. Tanja Bezić, Petra Gregorčič Mrvar, Sonja Pečjak, Tamara Malešević, Cvetka Bizjak, Marina Vidmar, Ines Celin, Melita Zagorc Vegelj, Darija Erbus, Ana Pačnik, Silva Kos (avtor, fotograf), Katja Repolusk (avtor, fotograf), Jerneja Lisjak (avtor, fotograf), Suzana Strelec, Darja Cigüt (avtor, fotograf), Maja Šebjanič Oražem, Doroteja Vodopivec, Cvetka Bizjak (urednik), Formativno spremljanje pri delu svetovalnih delavcev, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-03-0448-7. [COBISS.SI-ID 301607424]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

46. Key data on early childhood education and care in Europe : 2019 edition, 2nd ed., Brussels; Luxembourg: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency: Euopean Union, 2019, 213 str., ilustr., ISBN 978-92-9492-975-4, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/ec0319375enn_0.pdf. [COBISS.SI-ID 12646729]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

47. Tanja Berkopec, Spoznavanje materialov v prvem in drugem starostnem obdobju preko tolkal : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Berkopec], 2019, VIII, 82, VII str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12660553]
48. Klara Bojc, Predstave predšolskih otrok o planetu Zemlja : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Bojc], 2019, 34 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6020. [COBISS.SI-ID 12620617]
49. Vilma Hrovat, Vzgojiteljeva stališča do inkluzije predšolskih otrok s posebnimi potrebami v slovenskih in švedskih vrtcih = The views on the inclusion of children with special needs in Slovenia and Sweden : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Hrovat], 2019, 99 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6060/. [COBISS.SI-ID 12643913]
50. Urška Kodila, Projekt "Jaz" : aktivno učenje z raziskovanjem : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Kodila], 2019, 75 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12660041]
51. Neža Majcen, Koordinacija v povezavi s plezanjem predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Majcen], 2019, 40 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6031. [COBISS.SI-ID 12625225]
52. Neja Rebolj, Vzgojiteljeva pomoč otroku, ki je izgubil starša : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Rebolj], 2019, 26 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6042/. [COBISS.SI-ID 12631369]
53. Vanja Zidar, Ustvarimo si svojo otroško predstavo : participacija v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [V. Zidar], 2019, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6058. [COBISS.SI-ID 12643401]
54. Melita Zukić, Potrebe staršev po islamskem vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Zukić], 2019, 88 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6066. [COBISS.SI-ID 12653897]
55. Neja Zupan, Sodelovanje in tekmovanje v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Zupan], 2019, [64] str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6046/. [COBISS.SI-ID 12634441]
56. Katja Zupančič, Vloga vzgojitelja pri medkulturni vzgoji v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Zupančič], 2019, IX, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6055. [COBISS.SI-ID 12640585]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

57. Lesley Mandel Morrow (urednik), Best practices in literacy instruction, 2nd ed., New York: The Guilford Press, cop. 2003, XXIV, 358 str., ilustr., ISBN 1-57230-876-1, ISBN 1-57230-875-3. [COBISS.SI-ID 1176934]
58. Cvetka Kovačič (urednik), Sara Dravčbaher (urednik), 50 let posebnega programa na OŠ Gustava Šiliha Maribor, Maribor: OŠ Gustava Šiliha, Posebni program VI, 2019, 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12643145]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

59. Špela Dimič, Izkušnje z naravo do dopolnjenega 12. leta starosti treh generacij : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Dimič], 2019, 69-75 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6039/. [COBISS.SI-ID 12630089]
60. Katja Gorenčič, Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu osnovne šole z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Gorenčič], 2019, VIII, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6022. [COBISS.SI-ID 12621129]
61. Jerca Kirn, Prepričanja razrednih učiteljev o pomenu gibanja in njegovem vključevanju v pouk : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Kirn], 2019, 73 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6034. [COBISS.SI-ID 12625481]
62. Tanja Košir, Mnenje učiteljev razrednega pouka o medpredmetnem povezovanju med naravoslovjem in likovno umetnostjo = Primary school teachers' opinion on interdisciplinarity of science and fine arts : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Košir], 2019, 91 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6018. [COBISS.SI-ID 12618825]
63. Petra Leskovec, Povezovanje matematike in likovne umetnosti v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Leskovec], 2019, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6038/. [COBISS.SI-ID 12629833]
64. Kristjan Prosen, Uporaba razvojnega okolja Arduino v naravoslovnem šolskem laboratoriju : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Prosen], 2019, VII, 78 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6052/. [COBISS.SI-ID 12639817]
65. Anže Rozman, Analiza kode in odkrivanje tipičnih napak pri učenju programiranja : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Rozman], 2019, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6057/. [COBISS.SI-ID 12642889]
66. Jerneja Skapin, Uporaba kamišibaja pri obravnavi umetnostnega besedila v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Skapin], 2019, 177 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6021. [COBISS.SI-ID 12620873]
67. Špela Strmec, Spodbujanje razvoja vrednot prek književnosti v 3. razredu osnovne šole = Encouraging the development of values through literature in the third grade of elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Strmec], 2019, 101 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6035. [COBISS.SI-ID 12625993]
68. Eva Tomažič, Nadziranje vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami v osnovni šoli : Controlling behaviour with tangible reinforcements in elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Tomažič], 2019, 93 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6012. [COBISS.SI-ID 12613961]
69. Jana Zajc, Mnenja učencev o vzgojnih stilih in avtoriteti učiteljev v sodobni osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Zajc], 2019, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6045/. [COBISS.SI-ID 12633929]
70. Nastja Zalašček, Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine v 3. razredu OŠ : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Zalašček], 2019, 115 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6047. [COBISS.SI-ID 12637513]
71. Ema Žvokelj, Izkušnje učencev petega razreda z vrtnarjenjem in njihov vpliv na odnos do doma pridelane zelenjave = Gardening experience of fifth graders and its impact on their attitude towards home produced vegetables : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Žvokelj], 2019, 70 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6019. [COBISS.SI-ID 12620105]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

72. Bojana Caf (urednik), Leonida Rotvejn Pajič (urednik), Biti starš otroku z ADHD, Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2019, 123 str., ilustr., ISBN 978-961-93422-5-1. [COBISS.SI-ID 301513472]
73. Jana Kodrič, Motnje tikov : napotki za starše in otroke s tiki, ki pridejo prav tudi učiteljem, Ljubljana: Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2019, 17 str., ilustr., ISBN 978-961-94503-3-8, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/vse-publikacije/. [COBISS.SI-ID 299372032]
74. Simona Rogič Ožek, Matic Pavlič, Katja Krajnc, Marjetka Kulovec, Dušan Kuhar, Iris Kodrič, Mateja Frangež, Matjaž Juhart, Polona Šoln Vrbinc, Simona Rogič Ožek (urednik), Koncept umestitve slovenskega znakovnega jezika v slovenski šolski prostor : elaborat, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, ISBN 978-961-03-0442-5, http://www.zrss.si/pdf/slovenski-znakovni-jezik.pdf. [COBISS.SI-ID 301052928]
75. Mirjam Bregar, Sandra Kolarič (avtor, urednik), Na pomoč : brošura v pomoč izvajalcem prostočasnih dejavnosti, 1. izd., Murska Sobota: Osnovna šola IV, 2019, 35 str., ilustr., ISBN 978-961-290-484-5, http://www.osp-4.ms.edus.si/images/stories/gradivo/2019/NA_POMOC.pdf. [COBISS.SI-ID 301889024]
76. Nives Skamlič (urednik), Naših 50 let : zbornik referatov strokovnega srečanja, 29. in 30. maj 2012, konferenčna dvorana Kadetnice Maribor : [ob 50-letnici Centra za sluh in govor Maribor, (1962-2012)], Maribor: Center za sluh in govor, 2012, 134 str., ilustr., ISBN 978-961-91901-4-2. [COBISS.SI-ID 69659393]
77. Miran Babič, Neja Briški, Mateja Hudoklin, Peter Janjušević, Dorotea Hrvatin Kralj, Mateja Petric, Alenka Seršen Fras, Daša Vervega, Peter Janjušević (urednik), Odklanjanje šole : preprečevanje, prepoznavanje in pomoč : priročnik za osnovne in srednje šole, Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2019, 118 str., ilustr., ISBN 978-961-93422-6-8. [COBISS.SI-ID 301689344]
78. Filip Dougan, Gregor Dugar, Katja Filipčič, Marija Kavkler, Barbara Novak, Grega Strban, Mojca Urek, Katja Vadnal, Alenka Šelih (urednik), Barbara Novak (urednik), Pravni in družbeni položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019, 156 str., graf. prikazi, Razprave, 37, ISBN 978-961-268-063-3. [COBISS.SI-ID 301345792]
79. Sabina Pšeničnik, Branka D. Jurišić, Pika se predstavi : dejavnosti izobraževalnega centra Pika : za strokovne delavce, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, ter za starše in družine teh otrok, Ljubljana: Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2019, 22 str., ilustr., ISBN 978-961-94503-3-8, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/vse-publikacije/. [COBISS.SI-ID 12615497]
80. Simona Rogič Ožek, Tomi Deutsch, Sonja Dobravc, Andreja Vouk, Vesna Vršič, Sandra Mršnik, Mojca Dolinar, Simona Rogič Ožek (urednik), Vmesno poročilo o uvajanju, spremljanju in evalvaciji prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami : prva tri leta izvajanja programa (od prvega do tretjega razreda) v šolskih letih 2015/16, 2016/17 in 2017/18, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, ISBN 978-961-03-0441-8, http://www.zrss.si/pdf/vmesno-porocilo-avtisticne-motnje.pdf. [COBISS.SI-ID 301054464]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

81. Melita Ažman, Stand-up komedija kot oblika podpore pri rehabilitaciji gibalno oviranih oseb : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Ažman], 2019, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6041/. [COBISS.SI-ID 12630857]
82. Ana Filipič, Pomoč dijaku z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami = Assistance to secondary school student with non-verbal learning disabilities : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Filipič], 2019, 116 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6016. [COBISS.SI-ID 12614985]
83. Eva Polančec, Ocenjevanje znakov jecljanja pri predšolskih otrocih : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Polančec], 2019, 70 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6067. [COBISS.SI-ID 12654153]
84. Martina Rezar, Evalvacija učbenikov za družboslovne predmete v osnovni in srednji šoli glede na posebne potrebe učencev z učnimi težavami = Evaluation of social science textbooks for elementary and secondary schools in terms of special needs of students with learning disabilities : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Rezar], 2019, 167 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6025. [COBISS.SI-ID 12622409]
85. Lucija Šprem-Veljavečki, Zgodnja obravnava predšolskih otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji in na Hrvaškem : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Šprem-Veljavečki], 2019, 134 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 12625737]
86. Ines Wolf, Timsko delo strokovnih delavcev pri nudenju strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami v osnovni šoli : primerjalna študija Slovenije in Anglije = Team work of education professionals at offering professional assistance and support to pupils with specific learning difficulties in elementary school : a comparative study of Slovenia and England : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Wolf], 2019, 188 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6029. [COBISS.SI-ID 12624201]
87. Maja Zelič, Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem športa pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami in njun profesionalni razvoj : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Zelič], 2019, 118 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6037/. [COBISS.SI-ID 12629577]


378 Visoko šolstvo.

88. Tamara Dagen, Danica Fink-Hafner, Impact of globalisation on internationalisation of universities, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019, XV, 224 str., tabele, Book series Javne politike, 8, ISBN 978-961-235-885-3. [COBISS.SI-ID 300202752]


379.8 Oblikovanje prostega časa

89. Paul Calver, Toby Reynolds, Dejavnosti za deževen dan : množica 10-minutnih umetniških projektov, [1. izd.], [Radovljica: Didakta, 2019], 96 str., ilustr., ISBN 978-961-261-513-0. [COBISS.SI-ID 299536128]


39 Etnologija.

90. Katja Hrobat Virloget, Ko Baba dvigne krilo : prostor in čas v folklori Krasa, 1., e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, Zbirka Razprave FF, ISBN 978-961-06-0221-7, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/165/261/4207-1, DOI: 10.4312/978-961-06-0221-7. [COBISS.SI-ID 300631040]
91. Viv Croot, Robert Alan Segal (urednik, avtor dodatnega besedila), Mitologija v 30 sekundah : 50 najpomembnejših antičnih mitov, pošasti, junakov in bogov, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-251-457-0. [COBISS.SI-ID 299597312]
92. Anita Nair, Čarobni indijski miti, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019, 181 str., ilustr., ISBN 978-961-7047-49-3. [COBISS.SI-ID 301537280]
93. Andrej Pleterski (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), Slovaške pravljice, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019, 119 str., ilustr., Zbirka Pravljice, ISBN 978-961-7047-41-7. [COBISS.SI-ID 301161984]
94. Anja Štefan (zbiratelj, urednik, avtor dodatnega besedila), Tristo zajcev : najlepše slovenske ljudske pravljice iz zapuščine Milka Matičetovega, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 270 str., ilustr., Zbirka Zlata ptica, ISBN 978-961-01-5488-4. [COBISS.SI-ID 301460992]


5 Naravoslovne vede

95. Andrej Šorgo, Boris Čeh (avtor, ilustrator), Darko Dolenc, Mitja Slavinec, Naravoslovje za poklicne šole. Učbenik za predmet Naravoslovje v srednjih poklicnih šolah, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 240 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0654-5. [COBISS.SI-ID 301714688]


502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

96. Greta Osredkar, 12 korakov za okolje : za velike spremembe z malimi dejanji, 1. natis, Ljubljana: Vida, 2019, 55 str., ilustr., ISBN 978-961-94783-1-8. [COBISS.SI-ID 301661184]


502/504(043.2) Priroda.Znanost o okolju.Ekologija.

97. Špela Likovič, Učinkovitost uporabe modela celice pri pouku naravoslovja = Effectiveness of the cell model use at science teaching : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Likovič], 2019, 46, [21] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6062. [COBISS.SI-ID 12648521]


51 Matematika.

98. Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič, Skrivnosti števil in oblik 8. Učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne šole, 3. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 263 str., ilustr., ISBN 978-961-271-945-6. [COBISS.SI-ID 301474048]
99. Eva Horvat, Luka Boc Thaler, Izbrane teme iz osnov matematike, 1. izd., V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2019, 139 str., ilustr., ISBN 978-961-253-248-2. [COBISS.SI-ID 302058496]
100. Alan Sultan, Alice F. Artzt, The mathematics that every secondary school math teacher needs to know, 2nd ed., New York; London: Routledge, 2018, XXIV, 760 str., ilustr., Studies in mathematical thinking and learning, ISBN 978-1-138-22861-0, ISBN 978-1-138-22860-3. [COBISS.SI-ID 12634953]


54 Kemija.

101. Jenny Dean, Wild color : the complete guide to making and using natural dyes, Revised and updated ed., New York: Watson-Guptill, cop. 2010, 144 str., ilustr., ISBN 978-0-8230-5879-2. [COBISS.SI-ID 12651337]
102. Iztok Devetak, Miha Slapničar, Kemijske osnove naravoslovja z navodili za laboratorijske vaje, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 144 str., ilustr., ISBN 978-961-253-246-8. [COBISS.SI-ID 302023680]
103. Jason C. Gallagher, Conan MacDougall, Antibiotics simplified, 4th ed., Burlington (MA): Jones & Bartlett Learning, cop. 2018, XIII, 352 str., ilustr., ISBN 978-1-284-11129-3. [COBISS.SI-ID 12631113]
104. Margareta Séquin, The chemistry of plants : perfumes, pigments, and poisons, Reprinted, Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2018, X, 215 str., ilustr., ISBN 978-1-84973-334-2. [COBISS.SI-ID 12645961]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

105. Barbara Bajd, Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2019, 40 str., ilustr., Utripi sveta, ISBN 978-961-6882-55-2. [COBISS.SI-ID 301154048]
106. Ute Harms (urednik), Evolution education re-considered : understanding what works, Cham: Springer, cop., 2019, XIV, 347 str., ilustr., ISBN 978-3-030-14697-9. [COBISS.SI-ID 12631881]
107. Michael Ian Gurr, Lipids : biochemistry, biotechnology and health, 6th ed., Chichester: Wiley Blackwell, cop. 2016, XXI, 420 str., ilustr., ISBN 978-1-118-50113-9. [COBISS.SI-ID 12630601]
108. Margareta Séquin, The chemistry of plants and insects : plants, bugs, and molecules, London: Royal Society of Chemistry, cop. 2017, X, 186 str., ilustr., ISBN 978-1-78262-448-6. [COBISS.SI-ID 39111429]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

109. Tina Erznožnik, Izbrane značilnosti pri kamnokreču (Saxifraga hostii) izpostavljenem različnim UV-B tretmajem na višinskem gradientu Kobariškega Stola : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Erznožnik], 2019, VII, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6044. [COBISS.SI-ID 12633673]
110. Anka Ferkolj, Kritična analiza priprav učiteljev naravoslovja in biologije za temo celična zgradba organizmov : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Ferkolj], 2019, VI, 49 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6024. [COBISS.SI-ID 12621897]
111. Nastja Rejc, Vpliv izkustvenega učenja na stališča dijakov srednje strokovne šole do volkov : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Rejc], 2019, 76., III str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6056. [COBISS.SI-ID 12640841]
112. Ana Vreš, Znanje koroških osnovnošolcev o evoluciji človeka = Knowledge about human evolution of upper primary school pupils in the Slovenian Carinthia : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Vreš], 2019, VII, 63 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6064. [COBISS.SI-ID 12650057]


61 Medicina.

113. Adam Alter, Sužnji zaslona : kako nas tehnologija zasvoji, industrija pa to izkoristi, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 404 str., ilustr., Zbirka Ogledalo, ISBN 978-961-01-5500-3. [COBISS.SI-ID 300893696]
114. Petra Hopf-Seidel, Kronična persistentna lajmska borelioza, 1. izd., Višnja Gora: Korekt plus, 2019, 74 str., ilustr., ISBN 978-961-94497-3-8. [COBISS.SI-ID 302021120]
115. Daša Rajh, Motnje govora in požiranja pri osebah s Parkinsonovo boleznijo = Speech and swallowing disorders of persons with Parkinson's disease : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Rajh], 2019, 161 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6068. [COBISS.SI-ID 12657481]
116. Ana Petelin (urednik), Matej Plevnik (urednik), Urška Čeklić (urednik), Boštjan Žvanut (urednik), Patrik Pucer (urednik), Mariza Bulič (urednik), Zdravje otrok in mladostnikov : zbornik povzetkov z recenzijo : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo = Health of children and adolescents : book of abstracts : 3rd scientific and professional international conference, Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019, ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/index.html, DOI: 10.26493/978-961-7055-73-3. [COBISS.SI-ID 301645568]
117. Ana Petelin (urednik), Matej Plevnik (urednik, recenzent), Urška Čeklić (urednik, recenzent), Patrik Pucer (urednik), Zdravje otrok in mladostnikov, znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, Portorož, 20. september 2019, Zdravje otrok in mladostnikov = Health of children and adolescents : [proceedings], Koper: University of Primorska Press, 2019, 198 str., ISBN 978-961-7055-71-9, ISBN 978-961-7055-72-6, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-71-9.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7055-71-9. [COBISS.SI-ID 301620480]
118. Matjaž Zwitter, Pogovarjamo se o evtanaziji, Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 114 str., ilustr., ISBN 978-961-213-299-6. [COBISS.SI-ID 301110272]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

119. Janka Bergel Pogačnik, Kadar kuža spreminja odnose : učenje socialnih veščin s pomočjo psa, 1. izd., Zgoša: Digiars, 2019, 200 str., ISBN 978-961-94764-0-6. [COBISS.SI-ID 301192192]
120. Izbor poročil specializantk udeleženk praktikuma dramske terapije v Dragonji : praktikum dramske terapije, Dragonja, 1996 - 2009, mentor Vlado Šav : dogajanje, doživljanje, razmišljanje, [Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza, 2019], [44] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12618313]
121. Helen Payne (urednik), Sabine C. Koch (urednik), Jennifer Tantia (urednik), Thomas Fuchs (urednik), The Routledge international handbook of embodied perspectives in psychotherapy : approaches from dance movement and body psychotherapies, London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019, XXXVIII, 439 str., ilustr., Routledge international handbooks, ISBN 978-1-138-06575-8. [COBISS.SI-ID 12652617]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

122. Peter Janjušević (urednik), Komorbidnost psihosocialnih motenj pri otrocih in mladostnikih, Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2019, 122 str., grafični prikazi, ISBN 978-961-93422-7-5. [COBISS.SI-ID 301699584]


62(043.2) Inženirske vede.Tehnika nasploh.

123. Patricija Bizjak, S tehnologijo podprto kritično mišljenje za razvijanje tehnološke pismenosti : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Bizjak], 2019, X, 70, XXXV str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6051/. [COBISS.SI-ID 12639561]
124. Veronika Mihelak, Okoljsko tehnična pripravljenost učencev od 4. do 9. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Mihelak], 2019, VII, 51, II str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6061. [COBISS.SI-ID 12645705]


65 Vodenje in organizacija poslovanja.

125. Irena Janžekovič Žmauc (avtor, fotograf), Učenec pešec : učno gradivo za spodbujanje varne mobilnosti otrok v I. triletju, Ljubljana: Javna agencija RS za varnost prometa, 2019, ISBN 978-961-6025-29-4, https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/ucno-gradivo-ucenec-pesec. [COBISS.SI-ID 301905920]


71/72 Urbanizem. Arhitektura.

126. Mateja Gaber (urednik, prevajalec), Bauhaus - Baumensch : človek, umetnost, tehnologija, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 207 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0205-7, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/154/250/3924-1, DOI: 10 4312/9789610602057. [COBISS.SI-ID 299947008]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

127. Dragica Čadež Lapajne, Dragica Čadež : keramika : Dolenjski muzej Novo mesto, Jakčev dom, 2. 10. - 16. 11. 2019, Novo mesto: Dolenjski muzej, 2019, 11 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12624457]
128. Boris Lurie (umetnik), Marko Košan (avtor, prevajalec, urednik), Ivonna Veiherte, Boris Lurie in NO!art : Koroška galerija likovnih umetnosti, [5. 4.-2. 6. 2019], Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti; New York: Boris Lurie Art Foundation, 2019, 193 str., ilustr., ISBN 978-961-6827-16-4, https://borislurieart.org/sites/default/files/publications/NO%21Art_katalog_last_SMALL.pdf. [COBISS.SI-ID 96388609]
129. Otto Dix (umetnik), Vojna = War = Krieg, Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti, 2017, 44 str., ilustr., ISBN 978-961-6827-13-3. [COBISS.SI-ID 93601025]


73/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

130. Veronika Gnidovec, Medpredmetno povezovanje na področju kiparstva v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Gnidovec], 2019, 73 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6015. [COBISS.SI-ID 12614729]


78 Glasba.

131. Jožica Jožef-Beg, Lorena Mihelač, Na začetku je bila pesem : medpredmetni samostojni delovni zvezek za književno in glasbeno vzgojo, Novo mesto: Šolski center, 2019, 100 str., ilustr., note, ISBN 978-961-6496-63-6. [COBISS.SI-ID 300058112]


78(043.2) Glasba.

132. Ingrid Križaj, Analiza glasbenih vsebin pesmi v učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Križaj], 2019, 191 str., tabele, note. [COBISS.SI-ID 12660297]


79 Zabava. Igre. Šport

133. Manica Maver, Luč na odru : priročnik za mentorje otroških in mladinskih dramskih skupin, Trst: Mladika, 2019, 173 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-277-8. [COBISS.SI-ID 10606828]


79(043.2) Zabava.Igre.šport.

134. Vanja Grišin Šertelj, Razredno gledališče in pravljica Sneguljčica : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Grišin Šertelj], 2019, 127 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6053. [COBISS.SI-ID 12640073]


792.97 Lutkovno in marionetno gledališče.

135. Teodora Vigato (urednik), Lutka je sve, sve je lutka!, Zadar: Sveučilište: Kazalište lutaka: UNIMA, 2019, 208 str., ilustr., ISBN 978-953-331-244-6. [COBISS.SI-ID 12646473]


81 Jezikoslovje

136. Katarina Podbevšek (urednik), Nina Žavbi (urednik), Poučevanje govora : zbornik povzetkov : mednarodni znanstveni simpozij, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, 12. in 13. april 2019, Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, dilm in televizijo, 2019, 38 str. [COBISS.SI-ID 4682843]


811.111 Angleščina.

137. Petra Hrovat, Irena Klander, Matura. Angleščina : za pripravo na splošno maturo, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 152 str., ilustr., Tako lahko, ISBN 978-961-02-0506-7. [COBISS.SI-ID 301718272]
138. Vesna Podlesnik, Alenka Tajnikar, Znam za več. iAngleščina 7 : razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 94 str., ilustr., Zbirka Znam za več, ISBN 978-961-271-885-5. [COBISS.SI-ID 293592064]


811.111(043.2) Angleščina.

139. Julija Kokalj, Izkušnje učiteljev angleščine v 3. razredu z začetnim opismenjevanjem v angleščini kot tujem jeziku : magistrsko delo, Ljubljana: [J. kokalj], 2019, 54 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6063. [COBISS.SI-ID 12649289]
140. Lucija Ovniček, Analiza nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja v delovnih zvezkih za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 5. razredu osnovne šole = Analysis of the tasks for the development of writing skills in workbooks for teaching English as a foreign language to the fourth and fifth graders : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Ovniček], 2019, 79 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6023. [COBISS.SI-ID 12621385]
141. Nina Trobec, Analiza možnosti uporabe rezultatov nacionalnega preverjanja znanja pri angleščini v 6. razredu za potrebe poučevanja : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Trobec], 2019, 92 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6069. [COBISS.SI-ID 12658249]
142. Nika Zrilić, Mnenje učencev 6. razreda o učiteljevi uporabi maternega jezika (slovenščine) pri pouku angleščine : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Zrilić], 2019, 68 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6014. [COBISS.SI-ID 12614473]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

143. Primož Hieng (avtor, avtor dodatnega besedila), Afne guncat : 21 zgodbic o nevsakdanjih izrazih, 1. natis, Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2019, 47 str., ilustr., ISBN 978-961-6008-52-5. [COBISS.SI-ID 300865792]
144. Jožica Jožef-Beg, Sanja Kostanjšek, Adrijana Špacapan, Matura. Slovenščina : za pripravo na splošno maturo, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 183 str., ilustr., Tako lahko, ISBN 978-961-02-0502-9. [COBISS.SI-ID 301718016]
145. Hotimir Tivadar (urednik), Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest, 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 530 str., ilustr., Obdobja, 38, ISBN 978-961-06-0259-0, ISSN 1408-211X, https://centerslo.si/knjige/gradiva/zborniki-simpozija-obdobja/obdobja-38_zbornik/obdobja-38_zbornik_za-listanje/#page/4, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Program_Obdobja_2019_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 302184960]
146. Matej Šekli (urednik), Lidija Rezoničnik (urednik), Slovenski jezik in njegovi sosedje, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2019, 543 str., preglednice, Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 29, ISBN 978-961-6715-29-4, ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 301766144]


82 Književnost nasploh.

147. Adrian Predrag Kezele, Angel pod masko, 2. izd., Ljubljana: Chiara, 2019, 193 str., ISBN 978-961-7060-12-6. [COBISS.SI-ID 301072640]
148. Isabel Minhós Martins, Nihče čez črto!, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-272-361-3. [COBISS.SI-ID 300833792]
149. Maria Parr, Golmanka in morje, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 221 str., ilustr., Zbirka Sinji galeb, 347, ISBN 978-961-01-5238-5. [COBISS.SI-ID 301299456]


821.111 Angleška književnost.

150. Richard Byrne (avtor, ilustrator), Primer tatu, rdečega od prahu, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-272-341-5. [COBISS.SI-ID 299703552]
151. Paul McCartney, Hej, Velededi, 1. izd., Jezero: Morfemplus, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-93-6. [COBISS.SI-ID 298923008]
152. Markus Zusak, Kradljivka knjig, 1. ponatis, Ljubljana: Sanje, 2019, 541 str., Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-6767-90-3. [COBISS.SI-ID 300893440]


821.111(73) Ameriška književnost.

153. Trudy Ludwig, Nevidni fant, 1. natis, Ljubljana: Grafenauer, 2019, [33] str., ilustr., ISBN 978-961-6864-41-1. [COBISS.SI-ID 299744000]
154. Ruta Sepetys (avtor, avtor dodatnega besedila), V morju zrnce soli, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 423 str., zvd., Zbirka Odisej, ISBN 978-961-01-5422-8. [COBISS.SI-ID 301631232]
nagrada: Carnegie Medal, 2017


821.163.6 Slovenska književnost.

155. Mateja Jerina Gubanc (avtor, avtor dodatnega besedila), Pingvinčki in skrivnostni travnik : [tipna slikanica], 1. izd., Ljubljana: Lekarna, 2019, 30 str., ilustr., ISBN 978-961-7008-10-4. [COBISS.SI-ID 300785152]
156. Karmen Kukovič, Srečanje srca, duše in narave : zbirka pesmi, 1. natis, Celje: Grafika Gracer, 2018, 61 str., ilustr., ISBN 978-961-6992-46-6. [COBISS.SI-ID 297166848]
157. Feri Lainšček, Ljubi me, kot sonce sije : najlepše ljubezenske pesmi, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 63 str., ilustr., Zbirka Sončnica, ISBN 978-961-01-5487-7. [COBISS.SI-ID 301052672]
158. Vinko Möderndorfer, Babica za lahko noč, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 75 str., ilustr., ISBN 978-961-272-354-5. [COBISS.SI-ID 300716288]
159. Luiza Pesjak, Beatin dnevnik : roman, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, ISBN 978-961-06-0178-4, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/151/247/3842-1, DOI: 10.4312/9789610601784. [COBISS.SI-ID 299622144]
160. Slavica Remškar, Leti, leti, leti ---, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 22 str., ilustr., ISBN 978-961-272-352-1. [COBISS.SI-ID 300715264]
161. Andrej Rozman, Izbrane Rozine v akciji : pesmi za odrasle od 13. leta naprej, 2. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 103 str., ilustr., Zbirka Sončnica, ISBN 978-961-01-1845-9. [COBISS.SI-ID 256627456]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

162. Blaž Repe (urednik, kartograf, fotograf), Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, GeograFF, 24, ISBN 978-961-06-0189-0, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/164/260/4163-1, DOI: 10.4312/9789610601890. [COBISS.SI-ID 299642112]


929 Biografske in sorodne študije

163. Bogo Jakopič, Francè Kunaver, Ljubljana: Zavod za usposabljanje slušno in govorno motenih, 1997, 38 str., ilustr., Zbirka Deklica s školjko, Portreti. [COBISS.SI-ID 66737152]
164. Božidar Trefalt, Mladost, ki to ni bila : 1928-1949 : zgodba o odraščanju v primežu vojne, Ljubljana: Družina, 2019, 215 str., ilustr., Zbirka Čas in ljudje, knj. 31, ISBN 978-961-04-0580-1. [COBISS.SI-ID 299640320]
165. Ani Župančič, Alenka Župančič (urednik), Neva Brun (urednik), Spomini na Otona, Ljubljana: Forma 7, 2019, 128 str., ilustr., ISBN 978-961-7000-20-7. [COBISS.SI-ID 299502080]


93 Zgodovina.

166. Blaž Podlesnik (urednik, avtor dodatnega besedila), Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, ISBN 978-961-06-0184-5, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/157/253/4006-1?inline=1, DOI: 10.4312/9789610601845. [COBISS.SI-ID 299630080]


949.712 Zgodovina Slovenije

167. Stane Granda, Vižmarski tabor : tabor vseh taborov, 1. izd., Ljubljana: Etnološko društvo Vižmarje, 2019, 64 str., ilustr., ISBN 978-961-94699-0-3. [COBISS.SI-ID 299814400]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 30. 10. 2019