COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDECEMBER 2019

Vsebina
0 Splošno.

1. Petra Škarja, Česa šole ne povedo? : predavanje za življenje, 1. izd., Trbovlje: 5KA, 2019, [206] str., ilustr., ISBN 978-961-94500-9-3. [COBISS.SI-ID 301740032]


004(043.2) Računalništvo.

2. Jan Markočič, Razvoj in evalvacija sistema za avtomatsko klasifikacijo čustev iz obraznih izrazov : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Markočič], 2019, 45 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6122/. [COBISS.SI-ID 12729929]


005 Menedžment.

3. Gerard Blokdyk, Authentic learning : a complete guide : practical tools for self-assessment, [S. l.]: [5starcooks]: The Art of Service, [2018], 210 str., ISBN 978-0-6553-1316-8. [COBISS.SI-ID 12756041]


1(043.2) Filozofija.

4. Jan Jug, Vznik komunikacije med agenti na podlagi globokega učenja z napovednim procesiranjem : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Jug], 2019, VII, 42 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6114. [COBISS.SI-ID 12726857]


159.9 Psihologija.

5. Christian Gostečnik, Travma in relacijska družinska terapija, Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2019, 391 str., ilustr., Monografije FDI, 23, Znanstvena knjižnica, 67, ISBN 978-961-6873-55-0, ISBN 978-961-6844-77-2. [COBISS.SI-ID 301737984]
6. Susanna Isern, Vadnica supermoči, Celje; Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2019, 43 str., ilustr., ISBN 978-961-278-469-0. [COBISS.SI-ID 302333440]
7. Nina Jelen, Anja Kurent, Naj, 1. izd., Zagorje ob Savi: Ocean, 2019, 189 str., ilustr., ISBN 978-961-94756-2-1. [COBISS.SI-ID 302493184]
8. Jon Kabat-Zinn, Zdravilna moč čuječnosti, 1. izd., Ljubljana: Iskanja, 2019, 244 str., ilustr., ISBN 978-961-6058-62-9. [COBISS.SI-ID 301952768]
9. Joseph Murphy, Arthur R. Pell (urednik), Moč vaše podzavesti, 3. ponatis, Ljubljana: V. B. Z., 2019, 224 str., Zbirka Prestop, knj. 3, ISBN 978-961-6468-63-3. [COBISS.SI-ID 299274752]
10. Otto Gerdina, Maca Jogan, Vesna Švab, Borut Ošlaj, Sandra Cico, Tatjana Arnšek, Starost ni za mevže : o nasilju med in nad starimi, 1. natis, Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2019, 113 str., Zbirka Opuščeni program, ISBN 978-961-94813-0-1. [COBISS.SI-ID 301917696]
11. Tara Stevens, Physical activity and student learning, New York, NY: Routledge, cop. 2019, 150 str., Ed psych insights, ISBN 978-1-138-34873-8, ISBN 978-1-138-34874-5. [COBISS.SI-ID 12705097]
12. Robert Z. Zheng, Michael K. Gardner, Memory in education, New York: Routledge, cop. 2020, XIV, 158 str., ilustr., Ed Psych Insights, ISBN 978-0-367-02856-5, ISBN 978-0-367-02857-2, DOI: 10.4324/9780429019142. [COBISS.SI-ID 12704841]


159.9(043.2) Psihologija.

13. Tjaša Ostervuh, Srečko - aplikacija za spoprijemanje s stresom : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Ostervuh], 2019, 72 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6134/. [COBISS.SI-ID 12746313]
14. Tjaša Prelog, Razlike med spoloma na področju izvršilnih funkcij pri učencih tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja = Gender differences in executive functions in students in the third triad of elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Prelog], 2019, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6118. [COBISS.SI-ID 12728137]


16 Logika

15. Leon de Bruin (urednik), Albert Newen (urednik), Shaun Gallagher (urednik), The Oxford Handbook of 4E Cognition, Oxford: Oxford University Press, cop. 2018, XIII, 940 str., ilustr., Oxford handbooks, ISBN 978-0-19-873541-0. [COBISS.SI-ID 12741705]


16(043.2) Logika.

16. Matic Prinčič, Comparison of established TMS targeting approaches with MRI-guided TMS localiser based on emotion discrimination task : master's thesis = Primerjava uveljavljenih in najpogosteje uporabljenih pristopov določanja TMS tarče s fMRI-vodenim pristopom na osnovi zmožnosti razločevanja emocij : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Prinčič], 2019, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6131. [COBISS.SI-ID 12736585]


17 Etika.

17. Julia Dibbern, Nicola Schmidt, Umirjena družina : sedem sestavin za preprosto življenje z otroki, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2019, 174 str., ilustr., ISBN 978-961-261-520-8. [COBISS.SI-ID 302351360]


2 Verstvo.

18. Pierre-Hervé Grosjean, Prava ljubezen, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 88 str., ISBN 978-961-278-467-6. [COBISS.SI-ID 302312704]


316 Sociologija.

19. bell hooks, Naša pozicija : razred je pomemben, Ljubljana: Sophia, 2019, VIII, 205 str., Zbirka Naprej!, ISBN 978-961-7003-42-0, ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 302405376]
20. Katja Sešek, Laura Pihlar, Filip Vurnik (avtor, ilustrator), Mavrica v žepu : uporaba umetniških orodij za naslavljanje LGBT+ tematik : priročnik za mladinske delavke_ce in učiteljice_e, Elektronska izd., Ljubljana: Društvo informacijski center Legebitra, 2019, ISBN 978-961-94684-1-8, https://legebitra.si/wp-content/uploads/2019/10/Mavrica-v-zepu-DIGITAL.pdf. [COBISS.SI-ID 299709952]
21. Katja Sešek, Laura Pihlar, Filip Vurnik (avtor, ilustrator), Rainbow in the pocket : addressing LGBT+ topics through art : a manual for youth workers and teachers, Ljubljana: Društvo informacijski center Legebitra, 2019, ISBN 978-961-94684-1-8, https://legebitra.si/wp-content/uploads/2019/10/Rainbow-in-the-pocket-digital.pdf. [COBISS.SI-ID 301686016]


34 Pravo.

22. Ti odločaš o svojih osebnih podatkih, [Ljubljana]: Zveza potrošnikov Slovenije, 2019, 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11672487]


36(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

23. Julija Raišp, Možnosti za reševanje stanovanjskega problema starostnikov v Mariboru = Possiblities for resolving the housing problem of the elderly in Maribor : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Raišp], 2019, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6138/. [COBISS.SI-ID 12752969]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

24. Stephen Kemmis, Changing practices, changing education, Singapure [etc.]: Springer, 2014, XV, 278 str., ilustr., ISBN 978-981-10-1175-7. [COBISS.SI-ID 12709961]
25. Chris Kyriacou, Essential teaching skills, 5th ed., Oxford: Oxford University Press, 2018, 240 str., ilustr., ISBN 978-0-19-842331-7. [COBISS.SI-ID 12700233]
26. Angela McFarlane, Authentic learning for the digital generation : realising the potential of technology in the classroom, Milton Park, Abingdon, Oxon ;; New York, NY :: Routledge, 2015, IX, 147 str., ilustr., ISBN 978-1-138-01410-7, ISBN 978-1-138-01411-4. [COBISS.SI-ID 1788546]
27. Stanislav Avsec (urednik, avtor dodatnega besedila), Slavko Kocijančič (urednik, avtor dodatnega besedila), Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, ISBN 978-961-253-252-9, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 303091456]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

28. Darija Premk, Vključenost staršev v izobraževanje njihovih otrok : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Premk], 2019, 108 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12760649]


371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

29. Nancy Sulla, Tanya Bosco, Julie Marks, Students taking charge implementation guide for leaders : inside the learner-active, technology-infused classroom, New York: Routledge,Taylor & Francis Group, cop. 2019, XVII, 168 str., ilustr., ISBN 978-1-138-71385-7, ISBN 978-1-138-71387-1. [COBISS.SI-ID 12706377]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

30. Verity Campbell-Barr, Professional knowledge & skills in the early years, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, cop. 2019, 124 str., ilustr., ISBN 978-1-5264-4122-5, ISBN 978-1-5264-4121-8. [COBISS.SI-ID 12705865]
31. Ioanna Palaiologou, Child observation : a guide for students of early childhood, 4th ed., London: Learning Matters, cop. 2019, X, 286 str., ilustr., ISBN 978-1-5264-6067-7, ISBN 978-1-5264-4999-3. [COBISS.SI-ID 12706121]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

32. Teja Avguštin, Profesionalni razvoj vzgojiteljev v procesu mentoriranja : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Avguštin], 2019, 61 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6136. [COBISS.SI-ID 12748361]
33. Klara Fon, Vpeljevanje pojma vzrok-posledica s projektnim delom v starostni skupini 5-6 let : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Fon], 2019, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6140/. [COBISS.SI-ID 12758089]
34. Veronika Koščak, Soočanje predšolskih otrok s tabu temo smrti : diplomsko delo, Ljubljana: [V. Koščak], 2019, 38 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6129/. [COBISS.SI-ID 12734281]
35. Eva Mušič, Sprejemanje literarnih likov v izbranih slikanicah v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Mušič], 2019, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6130/. [COBISS.SI-ID 12734537]
36. Urška Novinič, Medpodročno povezovanje v projektu "Cirkus" v drugem starostnem obdobju otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Novinič], 2019, [10], 55, [15] str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6142/. [COBISS.SI-ID 12759113]
37. Anita Perko, Vzgojiteljevo preventivno delovanje pri razvoju otrokove osebnosti : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Perko], 2019, 48 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6132/. [COBISS.SI-ID 12741961]
38. Ines Skubic, Usklajenost zaznavanja spretnosti timskega dela med člani tima v vrtcu = The consistency of teamwork skills perception between team members in kindergarten : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Skubic], 2019, VI, 60 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6141/. [COBISS.SI-ID 12757577]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

39. Nataša Grošelj, Marija Ribič, Lili in Bine 2. [Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 86 str., ilustr., ISBN 978-961-271-214-3. [COBISS.SI-ID 300933120]
40. Alenka Zupančič Danko (avtor, urednik), Težave pri pisanju in disgrafija : kako jih prepoznamo in kako pomagamo : priročnik za starše, Maribor: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2019, [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12721993]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

41. Kristina Klinc, Spodbujanje povezanosti med učenci s socialnimi igrami : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Klinc], 2019, 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12760393]
42. Teja Pajk, Razumevanje grafičnih prikazov v besedilih v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Pajk], 2019, 85 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6126/. [COBISS.SI-ID 12733769]
43. Darja Požun, Vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Požun], 2019, 87 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6102/. [COBISS.SI-ID 12710473]
44. Urška Vodičar, Učenje z miselnimi vzorci pri družbi v 4. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Vodičar], 2019, 121 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12760137]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

45. Antonia Chitty, Victoria Dawson, Sleep and your special needs child, London: Robert Hale, cop. 2014, 192 str., tabele, ISBN 978-0-7198-0791-6. [COBISS.SI-ID 12740937]
46. Vincent Mark Durand, Sleep better! : a guide to improving sleep for children with special needs, Revised ed., Baltimore; London; Sydney: Paul H. Brookes, cop. 2014, XXI, 263 str., ilustr., ISBN 978-1-59857-294-0, ISBN 1-59857-294-6. [COBISS.SI-ID 12741193]
47. Simona Gerenčer Pegan (avtor, avtor dodatnega besedila), Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto, 1. natis, Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan: Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije Taktil, 2019, 137 str., ilustr., ISBN 978-961-92247-6-2. [COBISS.SI-ID 302263040]
48. Beverley H. Johns, Donalyn Heise, Adrienne D. Hunter, Working with students who have anxiety : creative connections and practical strategies, New York, NY: Routledge, cop. 2020, XV, 205 str., An Eye on Education book, ISBN 978-0-367-13868-4, ISBN 978-0-367-13867-7. [COBISS.SI-ID 12705609]
49. Tanja Klavž (avtor, urednik), Razvojna motnja koordinacije ali dispraksija : kako jih prepoznamo in kako pomagamo : priročnik za starše, Maribor: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2019, [22] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12723785]
50. Katja Krajnc, Meta Štampek, Simona Zupan Šmigič, Me razumeš 1. Delovni učbenik za komunikacijo v slovenskem jeziku in slovenskem znakovnem jeziku za prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom v prvem razredu, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 58 str., [3] f. pril., ilustr., ISBN 978-961-03-0458-6. [COBISS.SI-ID 302370560]
51. Katja Krajnc, Meta Štampek, Simona Zupan Šmigič, Me razumeš 1. Priročnik za učitelje za komunikacijo v slovenskem jeziku in slovenskem znakovnem jeziku za prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom v prvem razredu, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019, 36 str., [5] f. pril., ilustr., ISBN 978-961-03-0459-3. [COBISS.SI-ID 302370048]
52. Katja Rojs (avtor, urednik), Neverbalne specifične učne težave : kako jih prepoznamo in kako pomagamo : priročnik za starše, Maribor: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2019, [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12710729]
53. Janko Pleterski, Simona Gerenčer Pegan (urednik, avtor dodatnega besedila), Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi : živeti z gluhoslepoto, 1. natis, Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan, 2019, 97 str., ISBN 978-961-92247-4-8. [COBISS.SI-ID 302102016]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

54. Jana Nusdorfer Recek, Domače naloge in družine z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja = Homework and families with children with specific learning disabilities : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Nusdorfer Recek], 2019, 103 str., [9] str. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6137. [COBISS.SI-ID 12749129]
55. Maruša Štular, Kakovost življenja odraslih z motnjami v duševnem razvoju v družinskem okolju in v stanovanjskih skupnostih : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Štular], 2019, 53 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6124. [COBISS.SI-ID 12733257]


378 Visoko šolstvo.

56. Dragica Haramija (urednik), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta : zbornik : 50 let, Maribor: Založba PEF, Pedagoška fakulteta, 2011, 324 str., ilustr., Revija za elementarno izobraževanje, letn. 4, Posebna številka, ISSN 1855-4431. [COBISS.SI-ID 18760968]
57. Tadej Bajd (urednik), Gregor Dolinar (urednik), Zdenka Oven (urednik), Nina Gržinič Frelih (urednik), Vesna Paradiž (urednik), Diferencial časa : 100 let elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2019, 311 str., ilustr., ISBN 978-961-243-384-0. [COBISS.SI-ID 299809792]


39 Etnologija.

58. Matija Ogrin (avtor, fotograf), Cvetka Rezar (urednik), Slovensko slovstveno izročilo : drobci slovenskega slovstva, izročeni v rokopisih, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 271 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-278-463-8. [COBISS.SI-ID 302152192]
59. Milan Trobič, Po Krpanovih sledeh, Logatec [i. e.] Postojna: Amata, 2005, 367 str., ilustr., ISBN 961-90904-3-8. [COBISS.SI-ID 223474176]


51 Matematika.

60. Elliot Benjamin, Numberama : recreational number theory in the school system, Sharjah: Bentham Science Publishers, cop. 2017, 142 str., ilustr., ISBN 978-1-68108-513-5. [COBISS.SI-ID 12741449]
61. Mirjam Bon Klanjšček (avtor, ilustrator), Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko : zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, 11. dopolnjena izd., Nova Gorica: Bomi, 2019, 115 str., ilustr., ISBN 978-961-90764-9-1. [COBISS.SI-ID 299319808]
62. Roman Brilej (avtor, urednik), Barbara Kušar, Tatjana Robič, Zlatko Rojs, Omega 3. Ploščine, površine in prostornine, kotne funkcije : zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja, 1. izd., Ljubljana: Ataja, 2009, 157 str., ilustr., ISBN 978-961-6225-81-6. [COBISS.SI-ID 246187264]
63. Gregor Pavlič (avtor, fotograf), Dušan Kavka, Marina Rugelj (avtor, fotograf), Janez Šparovec, Tempus novum : matematika za gimnazije, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 351 str., ilustr., ISBN 978-961-7070-40-8. [COBISS.SI-ID 300884992]


52 Astronomija.

64. Róbert Farkas (avtor, ilustrator), Moja prva knjiga o vesolju : kako se rodijo zvezde?, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [36] str., ilustr., Pripovedke pametne lisice, ISBN 978-961-272-380-4. [COBISS.SI-ID 302431232]


54 Kemija.

65. Nadja Prijatelj, Farmakognozija. Kemijska struktura naravnih spojin : učbenik za 4. letnik programa Farmacevtski tehnik, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2015, 155 str., ilustr., ISBN 978-86-341-4016-3. [COBISS.SI-ID 278121728]


55 Geologija in sorodne vede. Meteorologija.

66. Miloš Bavec, Zgodbe iz podzemlja : geologija za vse otroke, Ljubljana: Študentska založba: Geološki zavod Slovenije, 2013, 58 str., ilustr., Zbirka Čuvaji planeta, ISBN 978-961-242-568-5. [COBISS.SI-ID 265447680]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

67. Bruce H. Lipton, Biologija prepričanj : znanstveni dokaz o nadvladi uma nad snovjo, Brežice: Primus, 2019, 340 str., ilustr., Zbirka NeZavedno, ISBN 978-961-7090-07-9. [COBISS.SI-ID 302192640]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

68. Taja Gorenšček, Mnenje učiteljev biologije o učnih ciljih za biologijo v osmem razredu osnovne šole = Viewpoints of biology teachers on biology learning objectives for eight graders : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Gorenšček], 2019, 74 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6101/. [COBISS.SI-ID 12710217]
69. Klara Lončar, Uporaba računalniške simulacije rasti in razvoja rastline pri pouku naravoslovja in tehnike v 4. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Lončar], 2019, 48 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6127/. [COBISS.SI-ID 12733513]


61 Medicina.

70. Gabor Maté, Ko telo reče ne : skriti stres terja davek, Brežice: Primus, 2019, 361 str., Zbirka InZdravje, ISBN 978-961-7090-04-8. [COBISS.SI-ID 302106112]
71. Maja Vovk, Čudovita princesa : knjiga za deklice ob vstopu v puberteto, Ljubljana: Zavod Iskreni, zavod za kulturo življenja, 2019, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-94646-1-8. [COBISS.SI-ID 301185024]


61(043.2) Medicina.

72. Petra Čeh, Uporaba drog na after partijih : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Čeh], 2019, 127 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6123. [COBISS.SI-ID 12727369]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

73. Gillie Bolton, The therapeutic potential of creative writing : writing myself, London; Philadelphia: Jessica Kingsley, 2008, 252 str., ISBN 978-1-85302-599-0. [COBISS.SI-ID 12743241]
74. Kathleen Adams (urednik), Expressive writing : classroom and community, Lanham ... [etc.]: Rowman & Littlefield, cop. 2014, XXIII, 240 str., ilustr., It's easy to W.R.I.T.E., Expressive writing series, ISBN 978-1-4758-1218-3, ISBN 978-1-4758-1217-6. [COBISS.SI-ID 12742985]
75. Celia Hunt, Therapeutic dimensions of autobiography in creative writing, London; Philadelphia: Jessica Kingsley, cop. 2006, 208 str., ISBN 978-1-85302-747-5, ISBN 1-85302-747-2. [COBISS.SI-ID 12742729]
76. Zoran Milivojević, Formule ljubezni : ne zapravimo življenja v iskanju prave ljubezni : nova izdaja s predgovorom avtorja, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 542 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-5620-8. [COBISS.SI-ID 302678784]
77. Vlasta Meden-Klavora, Breda Kroflič (avtor, urednik), Umetnostno ustvarjanje kot terapija, 1. izd., V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2019, 88 str., ilustr., ISBN 978-961-253-250-5. [COBISS.SI-ID 302818048]


615.851(043.2) Pomoč z umetnostjo.

78. Iryna Stanković, Mnenje starejših oseb o učinkih pomoči s plesno-gibalnimi dejavnostmi na njihovo počutje : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Stanković], 2019, 176 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6135. [COBISS.SI-ID 12746569]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

79. Simon Brezovar, Osebnostne motnje v teoriji in praksi : zakaj nastanejo, kako jih prepoznamo in kako zdravimo, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 642 str., tabele, Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-7050-51-6. [COBISS.SI-ID 302388224]
80. Manfred Spitzer, Osamljenost : nespoznana bolezen : boleča, nalezljiva, življenjsko nevarna, 1. izd., Ljubljana: Ara, 2019, 295 str., ilustr., ISBN 978-961-6861-92-2. [COBISS.SI-ID 302761472]


66/68 Kemijska tehnika. Razne industrije in obrti.

81. Evgen Gec, Ličenje : učbenik za modul Ličenje v programih Kozmetični tehnik in Frizer, 1. ponatis, Ljubljana: Grafenauer, 2019, 150 str., ilustr., ISBN 978-961-6864-23-7. [COBISS.SI-ID 299506176]
82. Nina Kočevar Glavač (avtor, urednik), Damjan Janeš (avtor, urednik, ilustrator), Mateja Lumpert, Katja Stojilkovski, Meta Kokalj, Eva Tavčar Benković, Mirjam Gosenca Matjaž, Helena Hendrychová, Mirjana Gašperlin, Mojca Lunder, Saša Baumgartner, Sodobna kozmetika : sestavine naravnega izvora, 1. izd., Velenje: Širimo dobro besedo, 2015, 943 str., ilustr., ISBN 978-961-285-016-6. [COBISS.SI-ID 281719808]
83. Irena Svoljšak Mežnaršič (avtor, ilustrator, fotograf), Kozmetični izdelki : učbenik za modul Kozmetični izdelki v izobraževalnem programu Kozmetični tehnik, 2. natis, Ljubljana: Grafenauer, 2017, 254 str., ilustr., ISBN 978-961-6864-24-4. [COBISS.SI-ID 291221760]
84. Irena Svoljšak Mežnaršič (avtor, fotograf, ilustrator), Kozmetologija : samostojni delovni zvezek za predmet Kozmetologija v 4. letniku programa Kozmetični tehnik, 2. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2009, 56 str., ilustr., tabele, ISBN 978-86-365-0652-3. [COBISS.SI-ID 248077824]
85. Irena Svoljšak Mežnaršič (avtor, fotograf, ilustrator), Kozmetologija. Učbenik za predmet Kozmetologija v 2. letniku programa Kozmetični tehnik, 2. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010, 121 str., ilustr., ISBN 978-86-365-0556-4. [COBISS.SI-ID 250888704]
86. Irena Svoljšak Mežnaršič (avtor, fotograf), Splošna kozmetologija : učbenik za modul Splošna kozmetologija za program Kozmetični tehnik, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 187 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0196-0. [COBISS.SI-ID 298547200]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

87. Françoise Claustres, Sveto pismo v 30 umetninah, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 74 str., ilustr., ISBN 978-961-278-451-5. [COBISS.SI-ID 300998400]
88. Boris Jesih, Grafika : visoki tisk, ploski tisk, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 116 str., ilustr., ISBN 978-961-253-251-2. [COBISS.SI-ID 302873600]
89. Sergej Kapus (umetnik, intervjuvanec, urednik), Futur antérieur, Ljubljana: Moderna galerija, 2019, 138 str., ilustr., ISBN 978-961-206-141-8. [COBISS.SI-ID 301821696]
90. Klavdij Tutta (urednik, avtor dodatnega besedila), Črno in belo = Black and white, Kranj: Zavod za turizem in kulturo: Gorenjski muzej: Likovno društvo - ZDSLU, 2018, 126 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16912694]


78 Glasba.

91. Jaka Strajnar, Boomwhackers - zabavne glasbene cevi : glasbene aktivnosti za vrtce, osnovne šole in glasbene šole, 1. izd., Škofja Loka: Strajnar Publishing, 2019, 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 301407744]
92. Jaka Strajnar (avtor, skladatelj), Svet ritmov. Aktivnosti, ritmi in skladbe za cajon, lastne inštrumente in druga tolkala, 1. izd., Škofja Loka: Strajnar Publishing, 2019, 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 301695744]
93. Katarina Zadnik, Nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli : med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019, Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918, ISBN 978-961-06-0159-3, ISSN 2350-6350, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/136. [COBISS.SI-ID 298714368]


79 Zabava. Igre. Šport

94. Hana Alhady, Julian Boal, Jana Burger, Kaja Jurgele, Petra Koritnik, Nina Mlakar, Barbara Polajnar (avtor, urednik), Katja Sešek, Jaka A. Vojevec (prevajalec, avtor), Ema Weixler, Michael Wrentschur, Urša Adamič (urednik), Gledališče zatiranih na delu : gledališče zatiranih kot metoda za raziskovanje in povezovanje družbe : zbornik 1. konference gledališča zatiranih, Spletna izd., Ljubljana: Kulturno umetniško društvo Transformator, 2018, ISBN 978-961-288-882-4, http://kudtransformator.com/wp-content/uploads/2018/11/Gledališče-zatiranih-na-delu_Zbornik-1.-Konference-gledališča-zatiranih-1.pdf. [COBISS.SI-ID 297274880]


79(043.2) Zabava.Igre.šport.

95. Jera Kunčič, Analiza borb inkluzivnega juda oseb s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Kunčič], 2019, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/6139/. [COBISS.SI-ID 12753737]


81 Jezikoslovje

96. Bojan Bizjak, Kreativno pisanje : teoretične osnove in vaje, Brežice: Primus, 2019, 87 str., Zbirka Avtorji, ISBN 978-961-7033-82-3. [COBISS.SI-ID 299654144]
97. Virginia Evans, Jenny Dooley, Elizabeth Norton, Science, Newbury: Express Publishing, 2014, 38, 40, 41 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-2688-6. [COBISS.SI-ID 1542013]


811.111 Angleščina.

98. Angela Christaki, Jenny Dooley, Nutrition & dietetics, Newbury: Express Publishing, 2018, 118 str. loč.pag., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-7221-0. [COBISS.SI-ID 1024911466]
99. Angela Christaki, Jenny Dooley, Nutrition & dietetics : teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2018, 124 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-4715-7222-7. [COBISS.SI-ID 1024912746]
100. Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers, Art & Design. [Teacherʼs guide], 2nd impression, Newbury: Express Publishing, 2016, 132 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-4715-3934-3. [COBISS.SI-ID 2025853]
101. Virginia Evans, Jenny Dooley, Will Kennedy, Computing, Newbury: Express Publishing, 2014, 117 str. loč. pag., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-1917-8. [COBISS.SI-ID 1464957]
102. Virginia Evans, Jenny Dooley, Will Kennedy, Computing. Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2017, 120 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-5417-9. [COBISS.SI-ID 1024766431]
103. Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley, Cooking, Newbury: Express Publishing, 2013, 117 str. loč.pag., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-1360-2. [COBISS.SI-ID 1024501098]
104. Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley, Cooking. [2], Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2016, 120 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-5190-1. [COBISS.SI-ID 12755785]
105. Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hallum, Food service industries, 4th impression, Newbury: Express Publishing, 2019, 118 str. loč.pag., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-2025-9. [COBISS.SI-ID 12753993]
106. Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hallum, Food service industries : teacher's guide, 2nd impression, Newbury: Express Publishing, 2018, 139 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-4715-3755-4. [COBISS.SI-ID 12754249]
107. Virginia Evans, Jenny Dooley, Rebecca Minor, Kindergarten Teacher, Newbury: Express Publishing, cop. 2014, 1 zv. (39, 39, 39 str.), ilustr., 2 zvočna CD (14 min, 29 sek; 14 min, 30 sek), stereo, Career paths, ISBN 978-1-4715-3335-8, ISBN 978-1-4715-3331-0, ISBN 978-1-4715-3332-7, ISBN 978-1-4715-3333-4. [COBISS.SI-ID 432892]
108. Virginia Evans, Jenny Dooley, Rebecca Minor, Kindergarten teacher. Teacher's guide, Newbury: Express, 2016, 131 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-5167-3. [COBISS.SI-ID 12756553]
109. Virginia Evans, Jenny Dooley, Trang M. Tran, Medical, 9th impression, Newbury: Express Publishing, 2019, 39, 39, 39 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-78098-657-9. [COBISS.SI-ID 12751945]
110. Virginia Evans, Jenny Dooley, Trang M. Tran, Medical. Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2014, 142 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-2156-0. [COBISS.SI-ID 12752201]
111. Virginia Evans, Jenny Dooley, John Kovacs, Natural gas 1, Newbury: Express Publishing, 2015, 39, 40, 39 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-3516-1. [COBISS.SI-ID 1541501]
112. Virginia Evans, Jenny Dooley, John Kovacs, Natural gas 1. Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2016, 133 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-5165-9. [COBISS.SI-ID 1542781]
113. Virginia Evans, Jenny Dooley, John Kovacs, Natural gas 2, Newbury: Express Publishing, 2016, 39, 39, 39 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-4938-0. [COBISS.SI-ID 12751433]
114. Virginia Evans, Jenny Dooley, John Kovacs, Natural gas 2. Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2016, 133 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-4940-3. [COBISS.SI-ID 12751689]
115. Virginia Evans, Jenny Dooley, Elizabeth Norton, Science. Teacherʹ s guide, Berkshire, UK: Express Publishing, cop. 2016, 131 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-4715-4825-3. [COBISS.SI-ID 12755017]
116. Virginia Evans, Jenny Dooley, John Joseph Cassidy, University studies, Newbury: Express Publishing, 2015, 119 str. loč. pag., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-4549-8. [COBISS.SI-ID 12755273]
117. Virginia Evans, Jenny Dooley, John Joseph Cassidy, University studies. Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2015, 120 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-4715-4550-4. [COBISS.SI-ID 12755529]
118. Marjorie Fuchs, Margaret Bonner, Jane Curtis, Focus on grammar workbook 4, 5th ed., Hoboken, New Jersey: Pearson Education, Inc., cop. 2017, V, 197 str., ilustr., ISBN 978-0-13-457960-3. [COBISS.SI-ID 12706633]
119. Carol A. Chapelle (urednik), Shannon Sauro (urednik), The handbook of technology and second language teaching and learning, 1st ed., Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., cop. 2017, XIV, 503 str., ilustr., Blackwell handbooks in linguistics, ISBN 978-1-118-91403-8, ISBN 978-1-119-10847-4. [COBISS.SI-ID 12709449]
120. Allison Pierce, Jenny Dooley, Museum management & curatorship, Newbury: Express Publishing, 2018, 38, 39, 41 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-7203-6. [COBISS.SI-ID 12752457]
121. Allison Pierce, Jenny Dooley, Museum management & curatorship. Teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2018, 133 str., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-7204-3. [COBISS.SI-ID 12752713]
122. Herbert Puchta, Günter Gerngross, The bully, [S. l.]: HelblingLanguages, [2016], 32 str., ilustr., The thinking train, ISBN 978-3-9904540-4-6. [COBISS.SI-ID 12754761]
123. Clare Reynolds, Jenny Dooley, Plant production, Newbury: Express Publishing, 2017, 117 str. loč.pag., ilustr., Career paths, ISBN 978-1-4715-6792-6. [COBISS.SI-ID 1024911722]
124. Clare Reynolds, Jenny Dooley, Plant production : teacher's guide, Newbury: Express Publishing, 2017, 144 str., ilustr., Career Paths, ISBN 978-1-4715-6793-3. [COBISS.SI-ID 1024912490]
125. Urška Vidmar, Nepravilni glagoli : za osnovno šolo, 1. natis, Ljubljana: Poučevanje jezikov, 2019, 50 str., ilustr., ISBN 978-961-93895-6-0. [COBISS.SI-ID 302285312]
126. Urška Vidmar, Poslovna angleščina : vsi nepogrešljivi izrazi in vse najpogostejše fraze na enem mestu, 1. natis, Ljubljana: Poučevanje jezikov, 2019, 16 str., tabele, ISBN 978-961-93895-7-7. [COBISS.SI-ID 302285568]
127. The wizard of Oz, [S. l.]: Young Learner Publications, [201-], [20] str., ilustr., Global ELT Fairy Tales, ISBN 978-1-78164-998-5. [COBISS.SI-ID 12754505]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

128. Mateja Gomboc, Slovenščina : po korakih do odličnega znanja, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 267 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5060-2. [COBISS.SI-ID 302369024]
129. Matic Pavlič, Bogdan Kuhar, Daša Peperko, Frida Planinc, Ljubica Podboršek, Maja Kuzma, Marija Möderndorfer, Metka Lah, Natalija Spark (prevajalec, avtor), Nina Orešnik, Robert Lah Veršič, Sabina Hmelina, Sonja Trampuž, Tamara Grm (prevajalec, avtor), Valerija Škof, Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika, Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, [2019], ISBN 978-961-94259-9-2, http://szj.si/default.aspx?category=a6a832d5-0699-11e9-8051-664613a3acef, https://www.youtube.com/channel/UC6cl7qGLmD70R8pbPn5Erpw/videos. [COBISS.SI-ID 301109248]


82 Književnost nasploh.

130. György Dragomán, Beli kralj : roman, 2. izd., Radovljica: Didakta, 2019, 269 str., ISBN 978-961-261-522-2. [COBISS.SI-ID 302332160]
131. Aleksandar Gatalica, Nevidni : pikareskni roman v pismih, Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 271 str., Prevodi iz svetovne književnosti, 20, ISBN 978-961-213-303-0. [COBISS.SI-ID 302340864]
132. Ferenc Molnár, Dečki Pavlove ulice, Ljubljana: Beletrina, 2018, 195 str., ilustr., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-378-6. [COBISS.SI-ID 294700032]
133. Jo Nesbø, Nož, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 509 str., Zbirka Krimi, ISBN 978-961-01-5616-1. [COBISS.SI-ID 302080512]
134. Titus Maccius Plautus, Maja Sunčič (urednik), Komedija prepoznave, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2019, 345 str., ilustr., Zbirka Dialog z antiko, 36, ISBN 978-961-6192-79-8, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 301728000]
135. Juraj Šebesta, Pes pa v smeh, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 349 str., Zbirka Najst, ISBN 978-961-282-275-0. [COBISS.SI-ID 295314944]
nagrada: Nagrada Bibiana, slovaška sekcija IBBY, 2008
136. Helen Exley (urednik), Verjemi vase : zbirka citatov, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [142] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5085-5. [COBISS.SI-ID 294539264]


82-93 Mladinska književnost.

137. Michael Morpurgo (urednik), Greatest magical stories, Oxford: Oxford University Press, 2017, 253 str., ilustr., ISBN 978-01-9-276403-4. [COBISS.SI-ID 16882834]
138. Ranka Javor (urednik), Dubravka Težak (urednik), Hrvatska dječja knjiga u europskom kontekstu : zbornik, Zagreb: Učiteljski fakultet: Knjižnice grada Zagreba, 2017, 139 str., ilustr., ISBN 978-953-8115-17-2, ISBN 978-953-337-081-1. [COBISS.SI-ID 12753225]
139. Michael Morpurgo (urednik), Magical myths and legends, Oxford: Oxford University Press, cop. 2018, 254 str., ilustr., ISBN 978-0-19-276735-6, ISBN 978-0-19-276736-3. [COBISS.SI-ID 12709705]
140. Berislav Majhut, Štefka Batinić, Hrvatska slikovnica do 1945., Zagreb: Hrvatski školski muzej: Učiteljski fakultet, 2017, 443 str., ilustr., ISBN 978-953-7262-19-8. [COBISS.SI-ID 24013064]
141. Kinga Rofusz (avtor, ilustrator), Doma, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2019, [62] str., ilustr., ISBN 978-961-6882-58-3. [COBISS.SI-ID 302127616]
142. Ruth Wielockx (avtor, ilustrator), Božično drevesce, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2019, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-6882-56-9. [COBISS.SI-ID 301513984]
143. Diana Zalar, Marijanka Boštjančić, Vikica Schlosser, Slikovnica i dijete. 1, Kritička i metodička bilježnica, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2008, 43 str., ilustr., ISBN 978-953-212-374-6. [COBISS.SI-ID 12756809]
144. Diana Zalar, Smiljana Kovač-Prugovečki, Zdenka Zalar, Slikovnica i dijete. 2, Kritička i metodička bilježnica, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2009, 51 str., ilustr., ISBN 978-953-212-398-2. [COBISS.SI-ID 12757065]


82-93(043.2) Mladinska književnost.

145. Petra Kvas, Spodbujanje branja slikanic : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Kvas], 2019, 84 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6109. [COBISS.SI-ID 12724553]


821.111 Angleška književnost.

146. Sarah Crossan, Zavetje vode, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 256 str., Zbirka Odisej, ISBN 978-961-01-5235-4. [COBISS.SI-ID 294876672]
147. Julia Donaldson, Lini in Lazi, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [32] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5490-7. [COBISS.SI-ID 299597824]
148. Joanna Nadin, Michael Morpurgo (urednik), Greatest animal stories, Oxford: Oxford University Press, 2017, 253 str., ilustr., ISBN 978-0-19-274863-8. [COBISS.SI-ID 23449138]
149. Jane Jolly, Mož s kratkimi lasmi, Maribor: Skrivnost, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-7048-20-9. [COBISS.SI-ID 301030144]
150. Nicholas Oldland (avtor, ilustrator), Zaletavi bober, 1. izd., Hlebce: Zala, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-6994-60-6. [COBISS.SI-ID 301152768]
151. The Usborne illustrated tales of King Arthur, London: Usborne, 2014, 304 str., ilustr., ISBN 978-1-4095-6326-6. [COBISS.SI-ID 12711497]


821.111(73) Ameriška književnost.

152. Sharon Creech, Za dve luni hoda, Izola: Grlica, 2019, 255 str., ISBN 978-961-244-304-7. [COBISS.SI-ID 299162624]
nagrada: John Newbery Medal, 1995
153. James Patterson, Christopher Tebbetts, Strašna šola. Smola, Izola: Grlica, 2019, 301 str., ilustr., ISBN 978-961-244-318-4, ISBN 978-961-244-319-1. [COBISS.SI-ID 301059584]
154. Annie Silvestro, Prvi šolski dan, 1. natis, Ljubljana: Grafenauer, 2019, [34] str., ilustr., Zbirka Zajčkov bralni krožek, ISBN 978-961-6864-42-8. [COBISS.SI-ID 299972352]


821.112.2 Nemška književnost.

155. Sandra Walkshofer, Sveta noč : kako je nastala najbolj znana božična pesem sveta : poetična knjiga s slikami in rimanimi verzi za vso družino, 1. izd., Celovec: Mohorjeva, 2019, 37 str., ilustr., ISBN 978-3-7086-1060-3. [COBISS.SI-ID 301719296]


821.131.1 Italijanska književnost.

156. Elena Ferrante, O izgubljeni deklici : zrela leta, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019, 437 str., Neapeljski cikel, knj. 4, ISBN 978-961-282-397-9. [COBISS.SI-ID 302516224]


821.133.1 Francoska književnost.

157. Jean Anouilh, Antigona, Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 233 str., Vezana beseda, 32, ISBN 978-961-213-302-3. [COBISS.SI-ID 302482432]
158. Céline Claire, Zavetje, 1. izd., Hlebce: Zala, 2019, [41] str., ilustr., ISBN 978-961-6994-64-4. [COBISS.SI-ID 301943808]
159. Pierre Corneille, Maja Sunčič (urednik), Zlato runo, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum studiorum humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2019, 149 str., Dialog z antiko, 37, ISBN 978-961-6192-80-4, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 301977600]
160. Marie-Laure Depaulis, Pesem velikanov, Trst: ZTT: = EST, 2019, [25] str., ilustr., ISBN 978-88-7174-236-6. [COBISS.SI-ID 10490092]
161. Gretchen Schultz (urednik, prevajalec), Lewis Carl Seifert (urednik, prevajalec), Fairy tales for the disillusioned : enchanted stories from the French decadent tradition, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2019, cop. 2016, XXXIII, 255 str., ilustr., Oddly modern fairy tales, ISBN 978-0-69119-1-416. [COBISS.SI-ID 12753481]


821.163.6 Slovenska književnost.

162. Eva Fürst (urednik, ilustrator), Barviti svet slovenske poezije, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 39 str., ilustr., ISBN 978-961-272-381-1. [COBISS.SI-ID 302625536]
163. Janez Bitenc, Špela Kranjec (urednik), Metuljček cekinček : izbor priljubljenih otroških pesmi Janeza Bitenca, 1. natis, Ljubljana: Hiša knjig, 2019, 35 str., ilustr., ISBN 978-961-94605-6-6. [COBISS.SI-ID 301937152]
164. Sabina Buchwald, Viktor in skrivnostna očala, 1. naklada, Celovec: Mohorjeva, 2019, 33 str., ilustr., ISBN 978-3-7086-1041-2. [COBISS.SI-ID 300431872]
165. Mira Dobravec, Z vsako smrtjo sem drugačna, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2019, 253 str., ISBN 978-961-04-0602-0. [COBISS.SI-ID 301548032]
166. Tadej Golob, Dolina rož, Novo mesto: Goga, 2019, 490 str., ISBN 978-961-277-236-9, ISBN 978-961-277-237-6. [COBISS.SI-ID 97566465]
167. Boris Karlovšek (avtor, avtor dodatnega besedila), Anabel, Dol pri Hrastniku: Marleys, 2019, 190 str., ilustr., Zbirka Aktualna knjiga, ISBN 978-961-290-406-7. [COBISS.SI-ID 301426176]
168. Igor Karlovšek, Ognjeno pleme. [2], V ujetništvu, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2019, 255 str., ilistr., Zbirka Ognjeno pleme, ISBN 978-961-272-367-5. [COBISS.SI-ID 301594880]
169. Jakob J. Kenda, Apalaška pot : 3500 kilometrov hribov in Amerike, Ljubljana: ISPO, 2018, 358 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-288-707-0. [COBISS.SI-ID 296396544]
170. Samira Kentrić (avtor, ilustrator), Pismo Adni, Ljubljana: Beletrina, 2016, [54] str., ilustr., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-284-170-6. [COBISS.SI-ID 283366400]
171. Marjan Manček (avtor, ilustrator), Hribci kremeniti, 2. izd., Ljubljana: Forum, 2019, [106] str., ilustr., Zbirka Minimundus, Posebna izdaja revije Stripburger, ISBN 978-961-7087-01-7. [COBISS.SI-ID 301925888]
172. Nina Mav Hrovat, En, dva , tri - slon!, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [24] str., ilustr., ISBN 978-961-272-379-8. [COBISS.SI-ID 302341376]
173. Franc Ksaver Meško, Tanja Ozvatič (urednik), Izbrani spisi Franca Ksaverja Meška, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 181 str., ISBN 978-961-278-470-6. [COBISS.SI-ID 302361088]
174. Božidar Jezernik (urednik), Ingrid Slavec Gradišnik (urednik), Močni, modri in dobri : junaki v slovenski folklori, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 283 str., ilustr., Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 48, ISBN 978-961-06-0262-0, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/173/269/4464-1. [COBISS.SI-ID 302266880]
financer: ARRS, Projekti, J6-5558, SI, Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi
175. Tone Pavček, Čenčarija, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 57 str., ilustr., ISBN 978-961-272-377-4. [COBISS.SI-ID 301904896]
176. Lilijana Praprotnik-Zupančič (avtor, ilustrator), Ptiči?!, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [31] str., ilustr., Zbirka Žlabudron, ISBN 978-961-01-5495-2. [COBISS.SI-ID 299879936]
177. Slavko Pregl (avtor, avtor dodatnega besedila), Odprava zelenega zmaja, 3. dopolnjena izd., Ljubljana: Beletrina, 2019, 114 str., ilustr., ISBN 978-961-284-583-4. [COBISS.SI-ID 300721920]
178. Slavko Pregl, Velika pustolovščina, Ljubljana: Študentska založba, 2013, 115 str., ilustr., ISBN 978-961-242-892-1. [COBISS.SI-ID 269141760]
179. Mira Susic, Čudni gosti, Ljubljana: Ekslibris, 2018, 165 str., ilustr., ISBN 978-961-6838-92-4. [COBISS.SI-ID 296995840]
180. Mira Susic, Zajčje dogodivščine, [Gorica]: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2019, 14, [11] str., ilustr., ISBN 978-88-96632-80-2. [COBISS.SI-ID 10673132]
181. Ana Toroš, Potovanje po neznanih poteh tržaškosti in Gradnikove poezije : izbrani spisi, Trst: Mladika: Slovenski raziskovalni inštitut, 2019, 157 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-276-1. [COBISS.SI-ID 10577132]
182. Milica Antić Gaber, Deja Crnović, Nina Perger, Jasna Podreka, Darja Tadič, Milica Antić Gaber (urednik), Vidiš, tukaj boš pa zdaj doma : življenjske zgodbe moških na prestajanju kazni zapora, 1. izd., Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2019, 185 str., ilustr., ISBN 978-961-94441-5-3. [COBISS.SI-ID 302411520]
183. Valentin Vodnik, Fran Wiesthaler (urednik), Valentina Vodnika izbrani spisi, (Ponatis izd. iz leta 1890), Ljubljana: Slovenska matica, 2019, 330 str., ilustr., ISBN 978-961-213-301-6. [COBISS.SI-ID 302381568]


914/919 Regionalno-geografski opisi posameznih dežel.

184. Primož Hieng, Z vami bom na rajžo šel : turistični vodnik za invalide : 52 izletov, 1. natis, Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2019, 258 str., ilustr., ISBN 978-961-6008-53-2. [COBISS.SI-ID 302127872]


929 Biografske in sorodne študije

185. Barbara Trnovec, Nataša Vampelj Suhadolnik, Maja Veselič, Klara Hrvatin, Helena Motoh, Nataša Visočnik, Chikako Shigemori Bučar, Tina Berdajs, Azija me je povsem uročila : katalog občasne razstave ob 130. obletnici rojstva Alme M. Karlin in 100. obletnici njenega odhoda na pot okrog sveta = Asia utterly bewitched me : catalogue of the temporary exhibition marking the 130th anniversary of Alma M. Karlin's birth and the centenary of her departure on her journey around the world : [Pokrajinski muzej Celje, 16. 10. 2019-31. 5. 2020], Celje: Pokrajinski muzej; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 109 str, ilustr., zvd., ISBN 978-961-6411-38-7. [COBISS.SI-ID 302055424]
186. Luka Vidmar (urednik), Baron Žiga Zois : nova spoznanja ob dvestoletnici smrti : program simpozija in povzetki referatov, Atrij ZRC, Ljubljana, Novi trg 2, 20-22. november 2019, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 2019, 22 str. [COBISS.SI-ID 302790656]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 30. 12. 2019