COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


SEPTEMBER 2018004 RAČUNALNIŠTVO.


1. Julie Pallant, SPSS survival manual : a step by step guide to data analysis using IBM SPSS, 6th ed., Sydney [etc.], Allen & Unwin, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 12140617]


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


2. Maruša Bukovec, Uporaba LEGO Mindstorms EV3 robotov pri poučevanju fizičnega računalništva v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Bukovec], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5316. [COBISS.SI-ID 12123977]

3. Maja Hladnik, Prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Hladnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5258. [COBISS.SI-ID 12107593]

4. Anja Koron, Labirint v Scratchu : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Koron], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5346. [COBISS.SI-ID 12136009]

5. Žan Ternik, Učna analitika v izobraževalnih računalniških igrah : diplomsko delo, Ljubljana, [Ž. Ternik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5259. [COBISS.SI-ID 12108105]


069(043.2) MUZEJSKA PEDAGOGIKA


6. Renata Čeh, Družinsko učenje v muzeju : magistrsko delo, Ljubljana, [R. Čeh], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5357. [COBISS.SI-ID 12141897]


159.9 PSIHOLOGIJA.


7. Mind, brain, & education : neuroscience implications for the classroom, Bloomington, Solution Tree Press, cop. 2010. [COBISS.SI-ID 12105801]

8. Veronika Podgoršek, Ljubezen po ljubezni : vse o razhajanju, pravnih postopkih, otrocih, sostarševanju in odnosu v končanem in novem partnerstvu, (Zbirka Ogledalo), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295152128]

9. Walter Riso, Pravico imaš reči ne : z asertivnostjo do večje samozavesti, (Zbirka Na poti k sebi), 1. natis, Medvode, Malinc, 2018. [COBISS.SI-ID 295549696]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


10. Simona Golob, Introvertiranost v izobraževalnem sistemu : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Golob], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5355. [COBISS.SI-ID 12141641]

11. Urška Poljšak, Pomen pravljic za spodbujanje čustvenega razvoja otrok ob vstopu v šolo : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Poljšak], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5353. [COBISS.SI-ID 12140873]


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


12. Damir Josipovič, Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji, fotograf Damir Josipovič, (Geografija Slovenije, 9), Ljubljana, Založba ZRC, 2013, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545079, http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616500678.pdf. [COBISS.SI-ID 269330432]


316 SOCIOLOGIJA.


13. Anja Andrejč, Razveza staršev in otroci, (Zbirka Znanstvena monografija, 001), 1. natis, Maribor, Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2018. [COBISS.SI-ID 94684161]

14. Incarcerated youth transitioning back to the community : international perspectives, New York, NY, Springer Berlin Heidelberg, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 12102473]

15. Stuart W. Twemlow, Frank C. Sacco, Preventing bullying and school violence, 1st. ed., Washington, London, American Psychiatric Publishing, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 12105033]


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


16. Kaja Klevišar, Doživljanje neplodnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Klevišar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5351. [COBISS.SI-ID 12139337]


34(043.2) PRAVO.


17. Ana Lovšin, Nastanitev oseb z mednarodno zaščito : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Lovšin], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5320. [COBISS.SI-ID 12125513]

18. Maša Viršček, Analiza diskurza forumov na temo evropske begunske krize : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Viršček], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5368. [COBISS.SI-ID 12146505]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


19. Alternativne učne in vzgojne strategije v OPB : zbornik, Ljubljana, MiB, 2018. [COBISS.SI-ID 296070656]

20. Anne Meyer, David Howard Rose, David T. Gordon, Universal design for learning : theory and practice, Wakefield, MA, CAST Professional Publishing, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 1538897604]

21. Lidija Vujičić, Petra Pejić Papak, Milena Valenčič Zuljan, Okruženje za učenje i kultura ustanove, Rijeka, Učiteljski fakultet, 2018. [COBISS.SI-ID 12147529]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


22. Valerija Erbus, Problemski pouk pri vsebini domača pokrajina v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Erbus], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5313. [COBISS.SI-ID 12123209]

23. Tjaša Golobič Štucin, Branje strokovnih revij in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka na področju poučevanja naravoslovja : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Golobič Štucin], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5263. [COBISS.SI-ID 12110921]

24. Mihaela Kosmač, Bloomova in SOLO taksonomija v poučevanju matematike : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kosmač], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5254. [COBISS.SI-ID 12108617]

25. Julija Petek, Formativno samopreverjanje z rubrikami pri matematiki : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Petek], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5298. [COBISS.SI-ID 12119625]

26. Ana Suhadolnik, Vloga razrednika na predmetni stopnji osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Suhadolnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5344. [COBISS.SI-ID 12138057]

27. Ana Varjačič, Vloga šolske svetovalne službe pri obravnavanju duševnih stisk mladih : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Varjačič], 2018. [COBISS.SI-ID 12146761]

28. Miha Žarn, Formativno spremljanje s skriptami : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Žarn], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5271. [COBISS.SI-ID 12112713]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


29. Suzana Bajc, Evalvacija vzgojiteljevega načrtovanja in izvajanja geometrijskih dejavnosti v predšolskem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Bajc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5350. [COBISS.SI-ID 12139081]

30. Lara Bogataj, Razlike med plezanjem in hojo po stopnicah v trenutno usvojenih stopnjah : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Bogataj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5286. [COBISS.SI-ID 12115273]

31. Maja Dragan, Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o rabi knjižnega jezika v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Dragan], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5342. [COBISS.SI-ID 12137033]

32. Taja Geč, Obravnava izbranih rezijanskih pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije (2014) : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Geč], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5306. [COBISS.SI-ID 12121417]

33. Martina Grašič, Naravni in odpadni material kot pobuda za izkušnjo aktivnega učenja : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Grašič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5305. [COBISS.SI-ID 12121161]

34. Zala Hafnar, Pravljica kot biblioterapevtsko sredstvo v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [Z. Hafnar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5309. [COBISS.SI-ID 12122185]

35. Simona Kavka, Vpliv vrtnarjenja na znanje in odnos predšolskih otrok do rastlin : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Kavka], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5302. [COBISS.SI-ID 12120905]

36. Ema Krelj, Analiza stališč vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v vrtec : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Krelj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5311. [COBISS.SI-ID 12122953]

37. Anja Križaj, Ljudsko izročilo in predopismenjevanje pri predšolskih otrocih : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Križaj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5288. [COBISS.SI-ID 12114761]

38. Eva Lederer, Dialog ob sodobnih umetniških praksah kot povod za proaktivno reševanje naravovarstvenih problemov v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Lederer], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5270. [COBISS.SI-ID 12112201]

39. Klara Papež, Zastopanost fizikalnih vsebin v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Papež], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5326. [COBISS.SI-ID 12130633]

40. Anja Pirc, Primerjava sodelovanja javnega in zasebnega vrtca z institucijami v lokalni skupnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Pirc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5287. [COBISS.SI-ID 12115017]

41. Lučka Postružin, Pogledi strokovnih delavcev Vrtca Ledina na pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Postružin], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5354. [COBISS.SI-ID 12141129]

42. Lara Prettner, Od ideje do izdelka v procesu izdelave in preizkušanja motorične table : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Prettner], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5275. [COBISS.SI-ID 12113225]

43. Polonca Repovž, Znanje predšolskih otrok o ekologiji gozdnih živali : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Repovž], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5345. [COBISS.SI-ID 12136521]

44. Nika Ribarič, Uporaba komunikacijske matrike pri predšolskih otrocih v starosti od 1. do 3. leta : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Ribarič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5280. [COBISS.SI-ID 12113737]

45. Urška Skobe, Biblioterapija kot del vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Skobe], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5332. [COBISS.SI-ID 12132937]

46. Maša Šeme, Primerjava dnevne rutine v slovenskem in finskem mednarodnem vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Šeme], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5274. [COBISS.SI-ID 12113481]

47. Sandra Šunkar, Ustvarjalne tehnične dejavnosti z uporabo lesenih profilov z otroki starimi 5-6 let : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Šunkar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5315. [COBISS.SI-ID 12125001]

48. Maja Volek Potočar, Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske pisateljice Helene Kraljič : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Volek Potočar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5329. [COBISS.SI-ID 12133961]

49. Nina Založnik, Vloga vzgojitelja pri obravnavi problemske tematike smrt in metode obravnave v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Založnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5331. [COBISS.SI-ID 12133193]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


50. Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Lili in Bine, [Delovni zvezek za opismenjevanje], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284270336]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


51. Nina Oblak, Medpredmetno povezovanje matematike in glasbe v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Oblak], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5314. [COBISS.SI-ID 12125257]

52. Ana Vrečar, Tekmovalnost atletov na šolskem in športnem področju : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Vrečar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5343. [COBISS.SI-ID 12136777]

53. Jana Zajc, Vzpostavljanje discipline v sodobni osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Zajc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5293. [COBISS.SI-ID 12117065]

54. Špela Zorman, Analiza vsebinskih povezav med predmetoma gospodinjstvo in kemija v osnovni šoli s pomočjo pojmovnih zemljevidov : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Zorman], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5272. [COBISS.SI-ID 12111945]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


55. Liz Hannah, Učenje mlajših otrok z motnjami avtističnega spektra : priročnik za starše in strokovnjake v rednih šolah in vrtcih, 3. izd. slovenskega prevoda, Mengeš, Svetovalnica za avtizem, 2018. [COBISS.SI-ID 294712576]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


56. Ajda Felkl, Samostojnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju pri praktičnih spretnostih : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Felkl], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5297. [COBISS.SI-ID 12119881]

57. Sabina Mulec, Izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v osnovni šoli in njihovo sodelovanje z učitelji : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Mulec], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5283. [COBISS.SI-ID 12116041]

58. Nadja Plestenjak, Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Plestenjak], 2018. [COBISS.SI-ID 12148553]

59. Saša Širnik, Učinkovitost zapomnitve informacij z uporabo slovenskega znakovnega jezika pri slišečih učencih : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Širnik], 2018. [COBISS.SI-ID 12145481]


39 ETNOLOGIJA.


60. Tatjana Ban, Metuljeve pisanice : otrok ustvarja, Domžale, Tamaj, 2018. [COBISS.SI-ID 296134400]

61. Čudežne pravljice slovenskih pokrajin : čarobni svet princev in vilincev, (Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi), 1. izd., Radovljica, Didakta, 2017, http://www.biblos.si/lib/book/9789612614607, http://www.didakta.si/e-knjigarna/leposlovje/mladinsko_leposlovje/cudezne_pravljice_slovenskih_pokrajin.html. [COBISS.SI-ID 288738304]

62. Slovenske ljudske pravljice, Ljubljana, Genija, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789612803360, http://www.e-knjiga.si/more_cover.php?recordID=187. [COBISS.SI-ID 286419200]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


63. Colin Stuart, Mladi znanstvenik, Naravoslovje : osupljivi atomi in neukročena snov, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2018. [COBISS.SI-ID 294724864]


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


64. Jani Lavrenčič, Razumevanje atmosferskih okoljskih problemov pri učencih devetega razreda osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Lavrenčič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5334. [COBISS.SI-ID 12132425]

65. Maruša Novljan, Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v 4. In 5. razredu osnovne šole na prostem v okolici šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Novljan], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5265. [COBISS.SI-ID 12109385]


51 MATEMATIKA.


66. Mara Cotič, Darjo Felda, Simon Dražič, Sanela Mešinović, Amalija Žakelj, Matematika 6 : samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 294967808]


51(043.2) MATEMATIKA.


67. Mitja Hočevar, Ramseyeva števila in njihove posplošitve : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Hočevar], 2018. [COBISS.SI-ID 12148809]

68. Teja Koprivc, Robne vrednosti potenčnih vrst : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Koprivc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5363. [COBISS.SI-ID 12117321]

69. Teja Koprivnikar, Matematično modeliranje zombi apokalipse : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Koprivnikar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5300. [COBISS.SI-ID 12120393]

70. Miha Krašna, Računanje vsote neskončnih vrst : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Krašna], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5267. [COBISS.SI-ID 12111433]

71. Maša Medvešček, Razmerje med obsegom in premerom kroga v ravninskih metrikah : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Medvešček], 2018. [COBISS.SI-ID 12148041]

72. Rebeka Mežan, Takagijeva faktorizacija : diplomsko delo, Ljubljana, [R. Mežan], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5356. [COBISS.SI-ID 12141385]

73. Maja Zakrajšek, Prostorske predstave pri matematiki v 5. razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Zakrajšek], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5281. [COBISS.SI-ID 12116553]


53 FIZIKA.


74. Samo Jamšek, Fizika 8 : samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 295007488]


53(043.2) FIZIKA.


75. Tinka Gerjevič, Analiza nalog s področja elektrike na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2016/2017 : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Gerjevič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5364. [COBISS.SI-ID 12145225]

76. Kelli Kogoj, Ponazoritev gravitacijskega lečenja s preprostim modelom : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Kogoj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5341. [COBISS.SI-ID 12135497]

77. Luka Kukovica, Tirnice asteroidov z natančnimi meritvami satelita Gaia : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Kukovica], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5340. [COBISS.SI-ID 12135753]

78. Sandra Palcich, Izvajanje eksperimentov in odnos učencev do fizike : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Palcich], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5335. [COBISS.SI-ID 12137801]

79. Matej Špoljar, Uporaba mobilnih aplikacij pri spektralni analizi glasbil : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Špoljar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5360. [COBISS.SI-ID 12144457]


54(043.2) KEMIJA.


80. Valentina Brzuhalski, Reakcije bakrovega(II) kinaldinata s hidrokspiridini : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Brzuhalski], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5299. [COBISS.SI-ID 12118857]

81. Mateja Burgar, Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije za izvajanje eksperimentalnega dela pri pouku kemije : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Burgar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5325. [COBISS.SI-ID 12130121]

82. Vesna Hribar, Razvoj kriterijev analize pisnih preizkusov znanja iz kemije : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Hribar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5303. [COBISS.SI-ID 12117833]

83. Barbara Zaman, Razumevanje kemijskih reakcij na ravni delcev pri devetošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Zaman], 2018. [COBISS.SI-ID 12145737]


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


84. Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji : upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2013-, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545277, http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540197.pdf. [COBISS.SI-ID 269367808]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


85. Ivan Esenko, Kako živijo čebele, (Zbirka Kako živijo), Ljubljana, Okaši, 2015, http://www.biblos.si/lib/book/9789616929967. [COBISS.SI-ID 281821952]

86. Urška Lunder, Dotik življenja 8 : [učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole], 3. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 294927360]

87. Marjanca Starčič Erjavec, Vesna Klokočovnik, Dotik življenja 9, [Učbenik za biologijo v 9. razredu osnovne šole], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 294828544]


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


88. Nika Glavina, Razumevanje konceptov živega in živali med slovenskimi in gambijskimi učenci : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Glavan], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5282. [COBISS.SI-ID 12116297]

89. Taja Gorenšček, Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o sklepih pri človeku : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Gorenšček], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5322. [COBISS.SI-ID 12124489]

90. Nika Klobučar, Analiza vrstne sestave rastlin v domačih zeliščnih likerjih : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Klobučar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5289. [COBISS.SI-ID 12114249]

91. Anita Kočevar, Učenčevo razumevanje turgorskega tlaka in plazmolize v izbrani rastlini na makroskopski, mikroskopski in submikroskopski ravni : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Kočevar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5296. [COBISS.SI-ID 12118345]

92. Neja Lavrič, Lokalizacija encima ACC-oksidaze v plodovih paradižnika (Solanum lycopersicum) : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Lavrič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5347. [COBISS.SI-ID 12138313]

93. Špela Likovič, Znanje učencev 6. in 7. razreda osnovne šole o celici : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Likovič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5348. [COBISS.SI-ID 12138569]

94. Tilen Miklavčič, Jetrenjaki iz rodu Conocephalum v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Miklavčič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5359. [COBISS.SI-ID 12144969]

95. Lucija Razinger, Stališča osnovnošolcev do kačjih pastirjev : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Razinger], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5349. [COBISS.SI-ID 12138825]

96. Lea Turk, Ugotavljanje napačnih predstav učencev o razvrščanju živali med nevretenčarje in vretenčarje : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Turk], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5269. [COBISS.SI-ID 12111689]

97. Ines Uršnik, Marko Kreft, Damjan Janeš, Priprava učnih gradiv za poskus fermentacije boze - pijače iz žit : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Uršnik], 2018. [COBISS.SI-ID 12145993]

98. Tjaša Zamida, Znanje učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole o evoluciji človeka : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Zamida], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5307. [COBISS.SI-ID 12121673]


61 MEDICINA.


99. Alojzija Fink, Marija Edita Černelč, Pomoč in oskrba 2 : učbenik za modul Nega in oskrba v programu Bolničar-negovalec : [učbenik za bolničarje negovalce], 1. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293496064]

100. Minka Gantar, Ko imajo hormoni žur : kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli in telo, 4. izd., Škofja Loka, Srečno življenje, Gantar Minka, 2017. [COBISS.SI-ID 290749440]

101. Patrick McKeown, Dober dih : s pravilnim dihanjem do zdravja, moči in vitkosti, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295724800]

102. Andrejka Štenkler, Uporaba gline v procesu podpore dolgotrajno brezposelni osebi : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Štenkler], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5301. [COBISS.SI-ID 12120649]

103. Philip Whitaker, Težavno vedenje in avtizem : razumevanje je edina pot do napredka : [priročnik za preprečevanje in obvladovanje težavnega vedenja], 2. izd. slovenskega prevoda, Mengeš, Svetovalnica za avtizem, 2018. [COBISS.SI-ID 294712064]


61(043.2) MEDICINA.


104. Gašper Klemenčič, Prehransko znanje in prehranske navade mladih športnikov : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Klemenčič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5361. [COBISS.SI-ID 12144201]

105. Emina Mehanović, Risk factors for alcohol use among Slovenian adolescents : master thesis, Ljubljana, [E. Mehanović], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5317. [COBISS.SI-ID 12126793]

106. Špela Primar, Odnos staršev in vzgojiteljev do vključevanja živil z več sladkorja v prehrano otrok : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Primar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5285. [COBISS.SI-ID 12115529]

107. Timea Urdih, Vpliv ketogene diete na telesno maso in počutje : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Urdih], 2018. [COBISS.SI-ID 12147785]

108. Teja Zalar, Neformalno prehransko izobraževanje študentov : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Zalar], 2018. [COBISS.SI-ID 12148297]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


109. Morris Nitsun, The anti-group : destructive forces in the group and their creative potential, (Routledge mental health classic edition), Classic ed., London, New York, Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 12107081]

110. Morris Nitsun, Beyond the anti-group : survival and transformation, First Edition., London, New York, Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 12107337]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


111. Nick Arnold, Mladi znanstvenik, Tehnologija : orodja, robotika in veliko izumov, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2018. [COBISS.SI-ID 294725376]


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


112. Patricija Bizjak, Možnosti razvijanja tehnološke pismenosti preko tehničnih zgodb : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Bizjak], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5312. [COBISS.SI-ID 12123465]

113. Barbara Pajk, Primerjalni vidiki tehnološke pismenosti učiteljev in bodočih učiteljev tehnike in tehnologije : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Pajk], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5260. [COBISS.SI-ID 12109641]

114. Irena Uljančič, Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Uljančič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5266. [COBISS.SI-ID 12108873]

115. Jona Zalar, Prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z učnimi težavami : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Zalar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5308. [COBISS.SI-ID 12122441]


64 GOSPODINJSTVO.


116. Mojca Koman, Jedi z rižem, Ljubljana, Kmečki glas, 2018. [COBISS.SI-ID 295899136]


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


117. Marjeta Medved, Vpliv predmeta gospodinjstvo na poklicno odločitev osnovnošolcev : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Medved], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5295. [COBISS.SI-ID 12118601]

118. Tina Ris, Osveščenost učencev o piktogramih na pogosto uporabljenih živilih : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Ris], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5337. [COBISS.SI-ID 12137545]

119. Tanja Zupančič, Stališča učiteljev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Zupančič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5294. [COBISS.SI-ID 12119113]


655(043.2) TISKARSTVO.


120. Mihael Furjan, Grafična podoba v družabnih igrah : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Furjan], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5264. [COBISS.SI-ID 12110665]


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


121. Dea Ferfolja, Risba in plakat kot odraz skupnih slogovnih konceptov v konstruktivizmu in pop artu : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Ferfolja], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5290. [COBISS.SI-ID 12114505]

122. Lea Grčar, Grafiti v Ljubljani in okolici : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Grčar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5362. [COBISS.SI-ID 12143945]

123. Amanda Likar, Preoblikovanje telesa v sodobnih umetniških praksah : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Likar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5328. [COBISS.SI-ID 12131657]

124. Petra Novak, Izrazne zmožnosti barve in oblike : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Novak], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5327. [COBISS.SI-ID 12131145]

125. Eva Pondrk, Manipuliranje z živimi organizmi v sliki : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Pondrk], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5333. [COBISS.SI-ID 12132681]


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


126. Anamarija Bukovec, Izrazne zmožnosti grafita : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Bukovec], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5352. [COBISS.SI-ID 12139593]

127. Martina Dominković, Kolagrafija, svetlenje iz temne osnove : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Dominković], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5310. [COBISS.SI-ID 12122697]

128. Pika Gačnik, Linija in njene grafične modalitete v globokem tisku : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Gačnik], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5262. [COBISS.SI-ID 12110409]

129. Kristina Gruden, Prenova celostne grafične podobe vinske blagovne znamke Škerjanec : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Gruden], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5339. [COBISS.SI-ID 12136265]

130. Nika Jakopin, V iskanju identitete skozi linijo : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Jakopin], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5330. [COBISS.SI-ID 12133449]

131. Manca Mugerli, Vključevanje slike v grafiko : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Mugerli], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5268. [COBISS.SI-ID 12111177]

132. Tjaša Travižan, Uporaba naravnih materialov pri grafiki v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Travižan], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5338. [COBISS.SI-ID 12137289]


78 GLASBA.


133. Albinca Pesek, Glasba danes in nekoč 7, [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 7. razredu osnovne šole], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 295627008]


78(043.2) GLASBA.


134. Nina Mulej, Zastopanost slovenske ljudske pesmi v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole v mestnem in podeželskem okolju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Mulej], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5367. [COBISS.SI-ID 12146249]

135. Melita Rožič, Zborovsko petje v predšolskem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Rožič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5321. [COBISS.SI-ID 12124745]


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


136. Tina Mikulandra, Obudimo igre preteklosti : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Mikulandra], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5273. [COBISS.SI-ID 12112969]


81 JEZIKOSLOVJE


137. Vivian James Cook, Second language learning and language teaching, 5th ed., New York, Routledge, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 12140105]

138. Aisha Walker, Goodith White, Technology enhanced language learning : connecting theory and practice, (Oxford handbooks for language teachers), Oxford, Oxford University Press, cop. 2013. [COBISS.SI-ID 12140361]


811.111 ANGLEŠČINA.


139. English language proficiency assessments for young learners, (Innovations in language learning and assessment at ETS), New York, NY, Routledge, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 12139849]

140. Annamaria Pinter, Teaching young language learners, (Oxford handbooks for language teachers), 2nd ed., Oxford, Oxford University Press, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 12105289]

141. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones, Super Minds 1, Delovni zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 295283200]

142. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones, Super Minds 1, Učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 295283968]

143. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones, Super Minds 2, Delovni zvezek za angleščino v 5. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 295283456]

144. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones, Super Minds 2, Učbenik za angleščino v 5. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 295283712]

145. Joan Kang Shin, JoAnn (Jodi) Crandall, Teaching young learners English : from theory to practice, Boston, National Geographic Learning, Heinle Cengage Learning, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 12105545]

146. John Soars, Liz Soars, New Headway, Intermediate, Workbook with key, 4th ed., Oxford, Oxford University Press, 2017, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 19132936]

147. Liz Soars, John Soars, New Headway, Intermediate, Student's book, 4th ed., Oxford, Oxford University Press, 2017, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 19132680]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


148. Tadeja Tomlje, Anksioznost učencev pri pouku angleščine : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Tomlje], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5284. [COBISS.SI-ID 12115785]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


149. Beauty and the beast : classic tales about animal brides and grooms from around the world, (Penguin classics), New York, Penguin books, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 12104777]

150. Daniil Harms, Si videl leva?, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 295123712]

151. Mercè Seix, Meritxell Noguera, Čas pred zasloni, Ljubljana, Založba Lekarna Ljubljana, 2018. [COBISS.SI-ID 294033664]

152. Mercè Seix, Meritxell Noguera, Nič več dude, Ljubljana, Založba Lekarna Ljubljana, 2018. [COBISS.SI-ID 294033920]

153. Mercè Seix, Meritxell Noguera, Nič več plenic, Ljubljana, Založba Lekarna Ljubljana, 2018. [COBISS.SI-ID 294033152]

154. Mercè Seix, Meritxell Noguera, Vedno sem čist, Ljubljana, Založba Lekarna Ljubljana, 2018. [COBISS.SI-ID 294033408]


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


155. Sara Barle, Skrivnost iz Kellsa : animirani film in slikanica : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Barle], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5319. [COBISS.SI-ID 12126281]

156. Maruša Rupert, Primerjalna analiza Roalda Dahla: Gravža in Andreja Rozmana Roze: Mali rimski cirkus : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Rupert], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5323. [COBISS.SI-ID 12124233]

157. Tamara Škvorc, Literarna analiza štirih antologij (Čudežni vrt, Drevo pravljic, Pravljični cvet in Zlata ptica) : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Škvorc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5304. [COBISS.SI-ID 12118089]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


158. R. J. Palacio, Charlottina zgodba, 1. natis, Zagorje ob Savi, Ocean, 2018. [COBISS.SI-ID 295865088]


821.111(94) AVSTRALSKA KNJIŽEVNOST.


159. Kate McCaffrey, Tista noč, (Zbirka Z(o)renja+), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 295500032]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


160. Damjana Bakarič, Na boljše, (Zbirka Upanje), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295019264]

161. Tatjana Ban, Istrske uganke?, Domžale, Tamaj, 2018. [COBISS.SI-ID 296133376]

162. Tatjana Ban, Kresnička : [pravljica v sličicah], Domžale, Tamaj, 2018. [COBISS.SI-ID 296133888]

163. Tatjana Ban, Ovčka Belka na Oljki gori : pravljica v verzih, Domžale, Tamaj, 2018. [COBISS.SI-ID 296134912]

164. Jana Bauer, Ding dong zgodbe, (Zbirka Čudaške prigode), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2018. [COBISS.SI-ID 293242112]

165. Meta Brulec, Kroki in prijatelji, (Knjižnica Čebelica, 455), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295449600]

166. Ivan Cankar, Skodelica kave, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 290176768]

167. Alja Furlan, Od spodaj navzgor, 1. natis, Branik, Margarana, 2018. [COBISS.SI-ID 295901440]

168. Dušan Jelinčič, Zvezdnate noči : z uvodnim esejem avtorja, (Zbirka Sanje, Roman), 2., spremenjena in predelana izd., Ljubljana, Sanje, 2018. [COBISS.SI-ID 295950592]

169. Nataša Konc Lorenzutti, Avtobus ob treh (ali Društvo mlajših starejših bratov), (Zbirka Z(o)renja), 2. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 295461376]

170. Ambrož Kvartič, Kdo in kaj? Razvozlaj!, (Knjižnica Čebelica, 456), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295315456]

171. Zvezdana Majhen, Čas, (Zbirka Nanizanka za modrijane, 1), 1. izd., Maribor, Pivec, 2018. [COBISS.SI-ID 94766081]

172. Zvezdana Majhen, Gospodinjski aparati in stroji, (Zbirka Nanizanka za modrijane, 5), 1. izd., Maribor, Pivec, 2018. [COBISS.SI-ID 94767873]

173. Zvezdana Majhen, Poglejmo v širni svet, (Zbirka Nanizanka za modrijane, 6), 1. izd., Maribor, Pivec, 2018. [COBISS.SI-ID 94768129]

174. Zvezdana Majhen, Poklici, (Zbirka Nanizanka za modrijane, 4), 1. izd., Maribor, Pivec, 2018. [COBISS.SI-ID 94767361]

175. Andrej E. Skubic, Telefon ali Tisoč stvari, (Zbirka Deteljica), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295770880]

176. Anja Štefan, Škratovske oči, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295508736]

177. Jani Virk, Brez imena, (Nova slovenska knjiga), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295697408]

178. Cvetko Zagorski, Pika, (Knjižnica Čebelica, 457), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 295341056]


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


179. Katja Ratej, Motiv družine in problemske tematike v zbirki Anica Dese Muck : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Ratej], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5318. [COBISS.SI-ID 12126537]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


180. Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik, Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji, (Georitem, 13), Ljubljana, Založba ZRC, 2013, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545574, http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612541415.pdf. [COBISS.SI-ID 269517568]

181. Mimi Urbanc, Kulturne pokrajine v Sloveniji, (Geografija Slovenije, 5), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013, http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616358642.pdf, http://www.biblos.si/lib/book/9789612544997. [COBISS.SI-ID 269325824]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


182. Vilma Brodnik, Formativno spremljanje pri zgodovini : priročnik za učitelje, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018. [COBISS.SI-ID 295622912]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO