COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVEMBER 2018

Vsebina
0 Splošno.

1.

FERGUSON, Niall
    Trg in stolp : omrežja, hierarhije in boj za globalni vpliv / Niall Ferguson ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 700 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The square and the tower : networks, hierarchies and the struggle for global power. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 599-652. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-25-7 : 28,90 EUR

061.251

COBISS.SI-ID 2965544960(043.2) Splošno.

2.

PALOVŠNIK, Ana
    Diferenciacija bralne značke v tretjem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Ana Palovšnik. - Ljubljana : [A. Palovšnik], 2018. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

028:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12215369004 Računalništvo.

3.

OCEPEK, Uroš, 1987-
    [Sto osemindvajset]
    128 rešenih programerskih nalog : rešitve v jezikih C++, C#, Java in Python ter z diagramom poteka / Uroš Ocepek. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Present). - 244 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-94357-3-1 : 15,00 EUR

004.43(076.1/.2)

COBISS.SI-ID 296257024004(043.2) Računalništvo.

4.

TRŠAN, Melisa
    Sodobna digitalna tehnologija in preživljanje prostega časa učencev : magistrsko delo / Melisa Tršan. - Ljubljana : [M. Tršan], 2018. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5460. - Mentorica Francka Lovšin Kozina. - Bibliografija: str. 69-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

004(043.2)

COBISS.SI-ID 12204361069 Muzejska pedagogika

5.

    SPECTRUM : The UK museum collections management standard : Spectrum 5.0 / [edited by Kevin Gosling and Gordon McKenna]. - London : Collections Trust, cop. 2017. - 217 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-1-900642-24-8

069

COBISS.SI-ID 12195657069(043.2) Muzejska pedagogika

6.

ČAMPELJ, Eva
    Skozi umetnost do celovitejšega razumevanja zahtevnih vsebin = A more comprehensive understanding of demanding content through art : magistrsko delo / Eva Čampelj. - Ljubljana : [E. Čampelj], 2018. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorica Metoda Kemperl. - Bibliografija: str. 70-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje: Likovna pedagogika

069:7(043.2)

COBISS.SI-ID 12211273159.9 Psihologija.

7.

    The CREATIVE process : perspectives from multiple domains / Todd Lubart editor. - London : Palgrave Macmillan, 2018. - XVII, 327 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave studies in creativity and culture)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-137-50562-0 (trda vezava)

159.928(082)

COBISS.SI-ID 12226889

8.

GOSTEČNIK, Christian
    Psihoanaliza in sakralno izkustvo / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut, 2018 (Bled : Belin grafika). - 455 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 22) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 61)

"Rojstvo sakralnosti, hrepenenje po Bogu, občutje svetega, vrojenost ideje o Bogu, razlogi za vero in nevero" --> ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 441-452. - Zaključek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-52-9 (Brat Frančišek) : 20 EUR
ISBN 978-961-6844-63-5 (Teološka fakulteta)

159.964.2:2

COBISS.SI-ID 296024064

9.

GULDBERG, Helene
    Reclaiming childhood : freedom and play in an age of fear / Helene Guldberg. - London ; New York : Routledge, 2009. - IX, 205 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 181-196. - Kazalo. - Vsebina: The good, the bad, and the history: a balance sheet of modern childhood ; A childish panic about the next generation ; Cocooning children ; Childhood in historical perspective ; Freedom and child development ; Growing up: why risk-taking is good for kids ; Play: what is it good for? ; The bullying bandwagon ; Virtual lives? Media, brands and the MySpace generation ; Taking real responsibility: the role of adult society ; Let parents be parents: the myth of infant determinism ; Let teachers be teachers: not social workers and "happiness counsellors" ; Let strangers be friends: how the "stranger danger" panic is creating a hostile adult world ; Afterword

ISBN 978-0-415-47722-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-47723-9 (broš.)

159.922.7

COBISS.SI-ID 12227913

10.

MLADENOVIĆ, Dragana
    Algoritem za uspeh : nevrolingvistično programiranje / Dragana Mladenović ; [prevedla Nada Mulej]. - Žalec : Sledi, 2018 (Ljubljana : Itagraf). - 292 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Algoritam za uspjeh. - Predgovor / Nada Mulej: str. 8-9. - Beseda urednice / Kata Vuletić: str. 15-17. - O avtorici: str. 278-279. - Bibliografija: str. 275-277

ISBN 978-961-6105-13-2

159.946.3(035)

COBISS.SI-ID 296694528

11.

    PUBLICATION manual of the American Psychological Association. - 6th ed., 11th printing. - Washington (DC) : American Psychological Association, 2018. - XVIII, 272 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 255-257. - Kazalo

ISBN 1-4338-0559-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-4338-0561-5 (broš.)
ISBN 1-4338-0561-8 (broš.)
ISBN 1-4338-0562-6 (spiralna vezava)

159.9

COBISS.SI-ID 12219721

12.

ROTH, Wolff-Michael, 1953-
    Passibility : at the limits of the constructivist metaphor / Wolff-Michael Roth. - Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2011. - IX, 280 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Classics in science education ; 3)

Bibliografija: str. [267]-272. - Kazalo

ISBN 978-94-007-1907-1

159.953

COBISS.SI-ID 12194889

13.

STEWART, Ian, 1940-
    Transactional analysis counselling in action / Ian Stewart. - 4th ed. - London : Sage, cop. 2018. - XVII, 256 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. [241]-246. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-5327-4 (broš.)
ISBN 978-1-4462-5328-1 (trda vezava)

159.96

COBISS.SI-ID 1220205716(043.2) Logika.

14.

KOLENIK, Tine, kognitivni znanstvenik
    Computer modelling of the influence of natural selection on perceptual veridicality : master's thesis = Računalniško modeliranje vpliva naravnega izbora na veridičnost zaznavanja : magistrsko delo / Tine Kolenik. - Ljubljana : [T. Kolenik], 2018. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Urban Kordeš, somentor Igor Farkaš. - Bibliografija: str. 81-89. - Abstract ; Povzetek. - University of Ljubljana, Middle European interdisciplinary master's programme in Cognitive science in association with Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave and Eötvös Loránd Tudományegyetem. - Univ. v Ljubljani, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje, Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem

165:004.414.23(043.2)

COBISS.SI-ID 12208969

15.

RAJOVIĆ, Iva
    Boredom as a protection against death anxiety : a terror management approach : master's thesis = Dolgčas kot zaščita pred s smrtjo povezano tesnobo : pristop teorije upravljanja groze : magistrsko delo / Iva Rajović. - Ljubljana : [I. Rajović], 2018. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Olga Markič, somentor Borut Škodlar. - Bibliografija: str. 61-74. - Abstract ; Povzetek. - University of Ljubljana, The Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive science, in joint cooperation with Universität Wien, Sveučilište u Zagrebu, Univerzita Komenského v Bratislave and Eötvös Loránd Tudományegyetem. - Univ. v Ljubljani, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje, Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Sveučilište u Zagrebu, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem

165:364.624.6:612.67(043.2)

COBISS.SI-ID 122222813 Družbene vede

16.

    ZA enakost spolov v Ljubljani / [avtorice prispevkov Milica Antić Gaber ... [et al.] ; zbrale in uredile Tilka Klančar, Tanja Hodnik, Simona Topolinjak ; uvodne besede prispevala Zoran Janković, Tilka Klančar ; fotografije Miha Fras]. - Ljubljana : Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Ljubljana - zdravo mesto, 2018 ([Ljubljana] : Solos). - 70 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Ljubljana - zdravo mesto = [Ljubljana] - healthy city)

Dostopno tudi na: http://www.ljubljana.si/si/mol/publikacije/. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 67-69

305(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 43577645303 Metode družbenih ved

17.

NOOY, Wouter de
    Exploratory social network analysis with Pajek / Wouter de Nooy, Andrej Mrvar, Vladimir Batagelj. - 3rd ed., revised and expanded ed. for updated software. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2018. - XXX, 455 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Structural analysis in the social sciences ; 46)

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazali

ISBN 978-1-108-47414-6 (hardback)
ISBN 978-1-108-46227-3 (paperback)
doi: 10.1017/9781108565691

303.72:004.42

COBISS.SI-ID 2048531987316(043.2) Sociologija.

18.

ŠUTAR, Ana
    Stiska posameznika v neoliberalizmu : analiza neoliberalne ideologije v literaturi za samopomoč : magistrsko delo / Ana Šutar. - Ljubljana : [A. Šutar], 2018. - 75 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5464. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 69-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

316.6(043.2)

COBISS.SI-ID 1220538532 Politika.

19.

JAMNIK, Anton, 1961-
    Svet osamljenih tujcev : komunitarna in postmoderna kritika liberalizma / Anton Jamnik ; [spremne besede Boštjan Žekš, Ali Žerdin, Manica J. Ambrožič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 360 str. : fotogr. ; 25 cm

600 izv. - O avtorju: str. 359-360. - Svet ʺtujcevʺ in medčloveški odnosi / Boštjan Žekš: str.7-10. - Pogovoriti se moramo o ... liberalizmu / Ali Žerdin: str. 11-14. - Kako se zares etično odločati / Manica J. Ambrožič: str. 15-16. - Bibliografija: str. 339-352. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5326-9 : 29,99 EUR

329.12:17

COBISS.SI-ID 29670963233(043.2) Gospodarstvo.

20.

POLES, Anja
    Poklicna orientacija z vidika šolskih svetovalnih delavcev in predlog programa poklicne orientacije : magistrsko delo / Anja Poles. - Ljubljana : [A. Poles], 2018. - 99 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5454. - Mentorica Nataša Zrim Martinjak, somentorica Helena Jeriček Klanšček. - Bibliografija: str. 91-96. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

331.548:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 1219898534 Pravo.

21.

    KO sem pogledal skozi oči begunca : sporočila slovenskih otrok in mladine z begunsko izkušnjo = When I looked through the refugee's eyes : messages of Slovene children and young people to those who have experienced life as refugees / [zbrala in uredila Manca Šetinc Vernik ; prevajanje Abdullah A. Mohammed ... et al.]. - Ljubljana : Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas, 2017 ([Žirovnica] : Medium). - 63 str. ; 21 cm

Uvod v slov. in angl. - Vzporedno besedilo v angl., slov., arab., kurd. in v jeziku farsi in paštu. - Lat. in arab. pisava. - 500 izv.

ISBN 978-961-92394-8-3

342.7-054.73

COBISS.SI-ID 292506624

22.

    ŽENSKE in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo / [urednice Mojca M. Plesničar, Alenka Šelih, Katja Filipčič]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018 ([Ljubljana] : Interes City). - 208 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 36)

Prispevki v slov., angl., bos. ali hrv. - 300 izv. - Avtorice in avtorji: str. 201-203. - Recenzija / Vesna Leskošek: str. 204-205. - Recenzija / Viktorija Žnidaršič Skubic: str. 206-208. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-268-059-6 (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) : 15,00 EUR

343.3/.7-055.2(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 29685376036(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

23.

SOTLAR, Tjaša
    Institucionalno nasilje v obporodni skrbi : magistrsko delo / Tjaša Sotlar. - Ljubljana : [T. Sotlar], 2018. - 66 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5462. - Mentorica Darja Zorc Maver. - Bibliografija: str. 60-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

364.632:612.63.028(043.2)

COBISS.SI-ID 12203849

24.

STRGAR, Nina, 1992-
    Socialna vključenost in podpora starostnikom v družinskih domovih na Hrvaškem : magistrsko delo / Nina Strgar. - Ljubljana : [N. Strgar], 2018. - 74 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 66-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

364.4-053.9(043.2)

COBISS.SI-ID 1221383337 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

25.

CONFERENCE of the Association for Research in Neuroeducation (6 ; 2018 ; Paris)
    Neuroeducation [Elektronski vir] : a new science for school? : program and [abstracts] / 6th conference of the Association for Research in Neuroeducation, June 7-8, 2018, Paris, France. - El. zbornik. - Montréal : Association for Research in Neuroeducation, 2018

Način dostopa (URL): https://static1.squarespace.com/static/520e383ee4b021a19fa28bf7/t/5b184da98a922d8d29274088/1528319404680/Programme_Colloque_scientifique_2018_web_vf2.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne. - El. publikacija v PDF formatu obsega 14 str.

37.015.3

COBISS.SI-ID 12205129

26.

    INTERNATIONAL large-scale assessments in education : insider research perspectives / edited by Bryan Maddox. - London [etc.] : Bloomsbury Academic, 2019. - XIV, 230 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-3500-2360-4 (trda vezava)

37.091.26

COBISS.SI-ID 12219977

27.

    POROČILO o evalvaciji Predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (2018) [Elektronski vir] / zbrala in uredila Katarina Kocbek ; avtorice prispevkov in članice strokovne skupine za evalvacijo v okviru projekta "Izzivi medkulturnega sobivanja" Irena Lesar ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : ISA, 2018

Način dostopa (URL): http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Evalvacijsko-poro%C4%8Dilo_s-prilogami.pdf. - Projekt "Izzivi medkulturnega sobivanja". - Opis vira z dne 30. 11. 2018. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF obliki obsega 86 str. - Bibliografija: str. 86

37.01:341.215.4-054.72

COBISS.SI-ID 12230473

28.

    RAZISKOVANJE v vzgoji in izobraževanju : mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov : 3. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2018 / [organizatorji] Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) in Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ; [uredila Igor Ž. Žagar, Ana Mlekuž]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2018 ([Dob] : Grafika 3000). - 102 str. ; 30 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik povzetkov 3. nacionalne znanstvene konference. - Prispevki v slov. in/ali angl. - 150 izv.

ISBN 978-961-270-287-8

37.01(082)

COBISS.SI-ID 296467456

29.

WINTERHOFF, Michael
    Zakaj postajajo naši otroci tirani : vrnimo otrokom njihovo otroštvo / Michael Winterhoff ; v sodelovanju s Carstenom Tergastom ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU). - 178 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 376 = 206, 1. Priročniki)

Prevod dela: Warum unsere Kinder Tyrannen werden. - 1.000 izv. - Spremna beseda k slovenski izdaji / Bogdan Žorž: str. 5-9

ISBN 978-961-00-0973-3 : 10,90 EUR

37.018
159.922.7

COBISS.SI-ID 24885811237(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

30.

DOLAR, Urša
    Doseganje standardov znanja pri družboslovnih temah na začetku tretjega razreda osnovne šole : magistrsko delo / Urša Dolar. - Ljubljana : [U. Dolar], 2018. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Maja Umek. - Bibliografija: str. 58-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

37.091.26(043.2)

COBISS.SI-ID 12223561

31.

HAJDINJAK, Jasmina
    Spremembe v življenju otrok po namestitvi v vzgojni zavod kot jih zaznavajo otroci sami, starši in vzgojitelji : magistrsko delo / Jasmina Hajdinjak. - Ljubljana : [J. Hajdinjak], 2018. - 70 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5453. - Mentorica Jana Rapuš Pavel. - Bibliografija: str. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

37.018.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12198729

32.

TOMAŽIN, Sara, 1992-
    Gibalna ustvarjalnost pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo / Sara Tomažin. - Ljubljana : [S. Tomažin], 2018. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Helena Smrtnik Vitulić, somentorica Vesna Geršak. - Bibliografija: str. 51-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

37.091.33(043.2)

COBISS.SI-ID 12206409373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

33.

GARRICK, Ros
    Playing outdoors in the early years / Ros Garrick. - 2nd ed. - London : Continuum, 2009. - XI, 132 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 123-130. - Kazalo

ISBN 978-1-84706-547-6 (broš.)

373.2.016:50

COBISS.SI-ID 12228169

34.

JOYCE, Rosaleen
    Outdoor learning : past and present / Rosaleen Joyce. - Maidenhead : Open Univ Press, 2012. - X, 131 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 114-123. - Kazalo. - Vsebina: 1. Introduction : Approach to the study ; Review of the literature on outdoor learning: current influences at work ; Understanding present developments in a historical context ; 2. Outdoor learning in the historical context of childhood, 1500 to the present : Factors for change in the early modern period from 1500 to 1750 and the late modern period from 1750 to the present ; 3. Born to be educated: John Amos Comenius (1592-1670) : Education and society in the time of Comenius ; The early life and development of Comenius ; Implication of his ideas in practice ; 4. Born to learn: Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Education and society in the time of Pestalozzi ; The early life and development of Pestalozzi ; Implication of his ideas in practice ; Pestalozzi's legacy ; 5. Born to do: Friedrich Froebel (1782-1852) : Education and society in the time of Froebel ; The early life and development of Froebel ; Implication of his ideas in practice ; Froebel's legacy ; Influences and links with other pioneers ; 6. Born to breathe: Margaret McMillan (1860-1931) : Education and society in the time of McMillan ; The early life and development of McMillan ; Implication of her ideas in practice ; McMillan's legacy ; Influences and links with other pioneers ; 7. Born to learn in nature: Gösta Frohm in Sweden (1908-1999) : Education and society in the time of Frohm ; The early life and development of Frohm ; Implication of his ideas in practice ; Frohm's legacy: the Skogsmulle/I Ur och Skur concept ; 8. Born to be free: Forest Schools in the UK (1950s-present) : Education and society in the time of Forest Schools ; The early years and development of Forest Schools ; Implication of these ideas in my practice ; 9. Conclusion : War and persecution ; Utopianism ; Loss: personal and public ; The central role of the mother and the family ; The growth of teaching as a profession and education as a science

ISBN 978-0-33-524301-3 (broš.)
ISBN 978-0-33-524302-0 (e- knjiga)

373.2.016:50

COBISS.SI-ID 12228425

35.

    KHETAUN = (Skupaj) : s ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe / [urednica Petra Zgonec ; prevod Alt plus]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2017 (Begunje : Cicero). - 97 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Khetaun. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 150 izv. - Bibliografija: str. 94-[98]

ISBN 978-961-270-272-4 (broš.)

373.2(=214.58)

COBISS.SI-ID 293547776

36.

NEMEC, Bernarda
    Razvoj in učenje predšolskega otroka. Učbenik za modul Razvoj in učenje predšolskega otroka v programu Predšolska vzgoja / Bernarda Nemec, Maja Krajnc ; [ilustrirala Marta Bartolj ; avtorji in viri fotografij Maja Krajnc ... et al.]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Grafenauer, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 224 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 216-218

ISBN 978-961-92855-7-2 : 20,10 EUR

373.2(075.3)

COBISS.SI-ID 290699264373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

37.

BRAJER, Eva
    Narava kot spodbuda za ples - integracija ustvarjalnega giba v prvo starostno obdobje : diplomsko delo / Eva Brajer. - Ljubljana : [E. Brajer], 2018. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Vesna Geršak. - Bibliografija: str. 49-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 12206665

38.

FINŽGAR, Maja, predšolska vzgoja
    Delo z otroki, ki imajo astmo : diplomsko delo / Maja Finžgar. - Ljubljana : [M. Finžgar], 2018. - VIII, 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5456/. - Mentor Stanislav Košir, somentorica Damjana Kogovšek. - Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:376(043.2)

COBISS.SI-ID 12199497

39.

PODOBNIK, Ajda
    Mnenje vzgojiteljev o dejavnostih v naravnem okolju z otroki s posebnimi potrebami : magistrsko delo / Ajda Podobnik. - Ljubljana : [A. Podobnik], 2018. - 54 str., [7] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Janez Jerman, somentorica Mojca Vrhovski-Mohorič. - Bibliografija: str. 50-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, posebne razvojne in učne težave

373.2:159.922.76(043.2)

COBISS.SI-ID 12224329

40.

RUTAR, Sonja
    Participacija otrok v procesu predšolske vzgoje v vrtcu : doktorska disertacija / Sonja Rutar. - Ljubljana : [S. Rutar], 2012. - 360 f. : tabele ; 30 cm

Mentor Robi Kroflič. - Bibliografija: f. 340-360. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko

373.2(043.3)

COBISS.SI-ID 265047296373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

41.

MEDVED-Udovič, Vida
    Slovenščina 3 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za književnost v tretjem razredu osnovne šole / Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Gruden Ciber ; [ilustratorji Gorazd Vahen ... et al.]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na hrbtu knj.: Slovenščina 3 - delovni zvezek. - 500 izv.

ISBN 978-961-01-1324-9 : 14,10 EUR

373.32.016:82(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 285803008373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

42.

DOLENŠEK, Jana
    Uporaba konstruktivističnega pristopa pri poučevanju naravoslovja : magistrsko delo / Jana Dolenšek. - Ljubljana : [J. Dolenšek], 2018. - VIII, 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5450. - Mentorica Darja Skribe Dimec. - Bibliografija: str. 66-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

373.3:5(043.2)

COBISS.SI-ID 12197193

43.

ZAGRADIŠNIK, Maja
    Znanje učencev pri aritmetiki v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Maja Zagradišnik. - Ljubljana : [M. Zagradišnik], 2018. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Vida Manfreda Kolar. - Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

373.32.016:51(043.2)

COBISS.SI-ID 12223049374 Izobraževanje in vzgoja zunaj šole

44.

    SODOBNE paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc / [urednici Nives Ličen in Maja Mezgec]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 429 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., dva prispevka v hrv. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. in angl. ali hrv. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0120-3

374.7(082)

COBISS.SI-ID 296888576376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

45.

    ATTENTION-deficit hyperactivity disorder : a handbook for diagnosis and treatment / edited by Russell A. Barkley. - 4th ed. - New York, NY : Guilford Press, 2018, cop. 2015. - XIII, 898 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 852-860. - Kazali. - Vsebina: History of ADHD / Russell A. Barkley ; Primary symptoms, diagnostic criteria, subtyping, and prevalence of ADHD / Walter Roberts, Richard Milich, and Russell A. Barkley ; Emotional dysregulation is a core component of ADHD / Russell A. Barkley ; Developmental and neuropsychological deficits in children with ADHD / Lisa L. Weyandt and Bergljot Gyda Gudmundsdottir ; Comorbid psychiatric disorders in children with ADHD / Stephen R. Pliszka ; Educational impairments in children with ADHD / George J. DuPaul and Joshua M. Langberg ; Families and ADHD / Charlotte Johnston and Andrea Chronis-Tuscano ; Peer relationships of children with ADHD / Julia D. McQuade and Betsy Hoza ; Developmental progression and gender differences among individuals with ADHD / Elizabeth B. Owens, Stephanie L. Cardoos, and Stephen P. Hinshaw ; Executive function deficits in adults with ADHD / Mary V. Solanto ; Health problems and related impairments in children and adults with ADHD / Russell A. Barkley ; Educational, occupational, dating and marital, and financial impairments in adults with ADHD / Russell A. Barkley ; Comorbid psychiatric disorders and psychological maladjustment in adults with ADHD / Russell A. Barkley ; Etiologies of ADHD / Russell A. Barkley ; Theories of ADHD / Erik G. Willcutt ; Executive functioning and self-regulation viewed as an extended phenotype : implications of the theory for ADHD and its treatment / Russell A. Barkley ; Concentration deficit disorder (sluggish cognitive tempo) / Russell A. Barkley ; Psychological assessment of children with ADHD / Russell A. Barkley ; Psychological assessment of adults with ADHD / J. Russell Ramsay ; Diagnosing ADHD in adults in the primary care setting / Leonard A. Adler and Samuel Alperin ; Training parents of youth with ADHD / Anil Chacko, Carla C. Allan, Jodi Uderman, Melinda Cornwell, Lindsay Anderson, and Alyssa Chimiklis ; Training families of adolescents with ADHD / Arthur L. Robin ; Social skills training for youth with ADHD / Amori Yee Mikami ; Treatment of ADHD in school settings / Linda J. Pfiffner and George J. DuPaul ; Dietary management of ADHD / Elizabeth Hurt and L. Eugene Arnold ; Executive function training for children with ADHD / Mark D. Rapport, Sarah A. Orban, Michael J. Kotter, Lauren M. Friedman, and Jennifer Bolden ; Stimulant and nonstimulant medications for childhood ADHD / Daniel F. Connor ; Combined treatments for ADHD / Bradley H. Smith and Cheri J. Shapiro ; Driving risk interventions for teens with ADHD / Gregory A. Fabiano and Nicole K. Schatz ; Complementary and alternative medicine for ADHD / Amanda Bader and Andrew Adesman ; Psychological counseling of adults with ADHD / Kevin R. Murphy ; Cognitive-behavioral therapies for ADHD / Laura E. Knouse ; Assessment and management of ADHD in educational and workplace settings in the context of ADA accommodations / Michael Gordon, Lawrence J. Lewandowski, and Benjamin J. Lovett ; Counseling couples affected by adult ADHD / Gina Pera ; Pharmacotherapy of ADHD in adults / Jefferson B. Prince, Timothy E. Wilens, Thomas J. Spencer, and Joseph Biederman

ISBN 978-1-4625-3887-4 (broš.)
ISBN 978-1-4625-1772-5 (trda vezava)

376:616.89-008.47

COBISS.SI-ID 12201545

46.

    POMOČ učencem z učnimi težavami v osnovni šoli / [uredniški odbor Sandra Križnar]. - Ljubljana : Supra, zavod za izobraževanje, 2018 (Ljubljana : Cicero). - 434 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-93626-6-2

376

COBISS.SI-ID 297324544

47.

    USPEŠNO vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II : [zbornik projekta] / [urednici Marjeta Gašperšič, Darja Brezovar ; prevodi iz slovenščine v angleščino Andreja Rezelj, Nikolina Pleše]. - Kočevje : Ljudska univerza, 2012 ([Novo mesto] : S. Opara). - 199 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na ov. tudi v angl.: Successful inclusion of Roma into education II. - Dodatek k nasl. naveden v CIP-u. - Besedilo v slov., dva prispevka prevedena tudi v angl. - 2.500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetek v slov. in/ali angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-269-838-6

376-054.57(497.4=214.58)(082)

COBISS.SI-ID 264136960376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

48.

ČERNELA, Jana
    Trening spretnosti branja in pisanja romskih otrok : magistrsko delo / Jana Černela. - Ljubljana : [J. Černela], 2018. - 103 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5458. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 86-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(=214.58)(043.2)

COBISS.SI-ID 12202313

49.

FERLINC, Ana
    Veščine ravnanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter staršev z gibalno oviranimi otroki pri vsakodnevnih aktivnostih : magistrsko delo / Ana Ferlinc. - Ljubljana : [A. Ferlinc], 2018. - VIII, 74 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 68-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376:159.922.76-056.26(043.2)

COBISS.SI-ID 12212041

50.

HROVAT, Nina, 1992-
    Vzroki za glasovne motnje pri starostnikih : magistrsko delo / Nina Hrovat. - Ljubljana : [N. Hrovat], 2018. - X, 53 str., [5] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5463. - Mentorica Irena Hočevar Boltežar, somentorica Damjana Kogovšek. - Bibliografija: str. 50-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 12205897

51.

MARINIČ, Irena
    Skrb za starostnike z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji : magistrsko delo / Irena Marinič. - Ljubljana : [I. Marinič], 2018. - 83 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Mojca Lipec Stopar, somentorica Daniela Bratković. - Bibliografija: str. 73-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 12215625

52.

SKERLEP, Tatjana
    Odraščanje ob sorojencu z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo / Tatjana Skerlep. - Ljubljana : [T. Skerlep], 2018. - V, 56 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5455. - Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. 54-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

376(043.3)

COBISS.SI-ID 12199241

53.

VATOVEC, Maja
    Doživljanje izzivov starševstva in sodelovanje z učitelji v kontekstu otrokove motnje pozornosti in hiperaktivnosti : magistrsko delo / Maja Vatovec. - Ljubljana : [M. Vatovec], 2018. - 211 str., [6] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5467. - Mentor Janez Jerman, somentorica Suzana Pulec Lah. - Bibliografija: str. 192-211. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376-055.52(043.2)

COBISS.SI-ID 12207945

54.

VOURI, Doris
    Zaznavanje in doživljanje ovir, problemov ter konfliktov pri timskem delu v odnosu do delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v razvojnih oddelkih vrtca : magistrsko delo / Doris Vouri. - Ljubljana : [D. Vouri], 2018. - 119 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 86-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376:373.22(043.2)

COBISS.SI-ID 12216905378 Visoko šolstvo.

55.

    SVEUČILIŠTE u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci : 2006. - 2017. / urednici Lidija Vujičić, Željko Boneta, Marinko Lazzarich ; suradnici u pripremi teksta Dunja Anđić [et al.] ; fotografije Foto studio "Kurti" i arhiva Učiteljskog fakulteta. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, 2017 (Rijeka : Tiskara Sušak). - 148 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-953-7917-10-4

378.093.5:(497.5)

COBISS.SI-ID 12198473379.8 Oblikovanje prostega časa

56.

    EDUCATIONAL research : the educationalization of social problems / Paul Smeyers, Marc Depaepe, editors. - [Dordrecht] : Springer Science+Business, 2008. - VI, 247 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Educational research ; 3)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4020-9722-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-4020-9724-9 (e- knjiga)

37.01(082)

COBISS.SI-ID 1222714539 Etnologija.

57.

SLOVENSKI etnografski muzej
    Jaz, mi in drugi : podobe mojega sveta : vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja / [avtorji besedil Andrej Dular ... [et al.] ; urednica Janja Žagar]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2013 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 191 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6388-36-8 : 20 Eur

39(=163.6)(083.824)

COBISS.SI-ID 270172416

58.

SLOVENSKI etnografski muzej
    Med naravo in kulturo : vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja / [avtorji besedil Igor Cvetko ... [et al.] ; urednica Nena Židov]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2008 (Ljubljana : Para). - 191 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6388-15-3

39(=163.6)(083.824)

COBISS.SI-ID 239000320502/504(043.2) Priroda.Znanost o okolju.Ekologija.

59.

HKAVC, Tjaša
    Vpliv praktičnega dela na stališča in znanje učencev o plesnih : magistrsko delo / Tjaša Hkavc. - Ljubljana : [T. Hkavc], 2018. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Iztok Tomažič. - Bibliografija: str. 38-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

5:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 1222509751 Matematika.

60.

OLINICK, Michael
    Mathematical modeling in the social and life sciences / Michael Olinick. - Hoboken : Wiley, cop. 2014. - XIV, 574 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-118-64269-6

51

COBISS.SI-ID 1219540151(043.2) Matematika.

61.

PETEK, Ana, 1992-
    Hamiltonska povezanost Cayleyjevih grafov komutativnih grup : magistrsko delo / Ana Petek. - Ljubljana : [A. Petek], 2018. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Primož Šparl. - Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

51(043.2)

COBISS.SI-ID 12224073

62.

ŽUPANEC, Jelka
    Nabori nestandardnih kock s standardno porazdeljeno vsoto pik : magistrsko delo / Jelka Županec. - Ljubljana : [J. Županec], 2018. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5457. - Mentor Boštjan Kuzman. - Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

510.643.7(043.2)

COBISS.SI-ID 1220256953 Fizika.

63.

KOLOINI, Tine, 1940-2008
    Prenos toplote in snovi / Tine Koloini. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1999 (Ljubljana : Studio Print). - 273 str. : ilustr., tabele ; 26 cm

Bibliografija: str. 273

ISBN 961-6286-09-9

538.93(075.8)

COBISS.SI-ID 9726950453(043.2) Fizika.

64.

SUSMAN, Primož
    Vpliv lastnosti tekočine in cevi na pretakanje skozi natego : magistrsko delo / Primož Susman. - Ljubljana : [P. Susman], 2018. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5451/. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 48-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na predmetni stopnji

53(043.2)

COBISS.SI-ID 1219744954(043.2) Kemija.

65.

NUIĆ, Ines
    Integration of macroscopic and submicroscopic levels for understanding fundamental chemical concepts using web-based learning material : doctoral dissertation = Povezovanje makroskopske in submikroskopske ravni pri razumevanju osnovnih kemijskih pojmov z uporabo spletno podprtih učnih materialov : doktorska disertacija / Ines Nuić. - Ljubljana : [I. Nuić], 2018. - 277 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Bibliografija: str. 180-196. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.

54(043.3)

COBISS.SI-ID 1221280955 Geologija in sorodne vede. Meteorologija.

66.

GRAHAM, Ian, 1953-
    Znanost. Vreme : spreminjajoča se resnica o podnebju / napisal Ian Graham ; ilustrirala Caroline Romanet, [Bryan Beach ; prevod Tanja Rojc]. - Izola : Grlica, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The science of weather. - O avtorju: str. str. 2. - 500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-244-297-2 : 19,95 EUR

551.515(02.053.2)

COBISS.SI-ID 295987200

67.

WOOLF, Alex
    Znanost. Kamnine in minerali : trdna dejstva o zadevi pod našimi nogami / napisal Alex Woolf ; ilustriral Paco Sordo, [Bryan Beach ; prevajalka Tanja Rojc]. - Izola : Grlica, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The science of rock and minerals. - O avtorju: str. 2. - 500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-244-296-5 : 19,95 EUR. - ISBN 978-961-244-296-8!

552(02.053.2)

COBISS.SI-ID 29598489657/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

68.

PINTAR, Luka, 1929-
    Flowers in Slovenia / [photographs by] Luka Pintar ; tekst by Tone Wraber ; introductory essay Matjaž Kmecl ; [translation by Dejan Sušnik, Martin Cregeen]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1990 (Ljubljana : Delo). - 175 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: Rože na Slovenskem. - Kazalo

ISBN 86-341-0970-4 (DZS). - ISBN 00-14-3454-72!

582.5/.9(497.4)(084.1)
779:582.5/.9(497.4)

COBISS.SI-ID 1909222457/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

69.

FRIC, Uršula
    Predstave osnovnošolcev o razvrščanju ptic : magistrsko delo / Uršula Fric. - Ljubljana : [U. Fric], 2018. - VI, 67 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Iztok Tomažič. - Bibliografija: str. 63-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

57:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12223305

70.

GRAHEK, Petra, 1991-
    Pomen ekstenzivnih travnikov s kukavičevkami za dnevne metulje v občini Domžale : magistrsko delo / Petra Grahek. - Domžale : [P. Grahek], 2018. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5459. - Mentor Rudi Verovnik. - Bibliografija: str. 74-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje: Biologija-kemija

57:595.789(043.2)

COBISS.SI-ID 12201801

71.

MAROLT, špela, 1990-
    Predstave osnovnošolcev o razvrščanju sesalcev : magistrsko delo / Špela Marolt. - Ljubljana : [Š. Marolt], 2018. - V, 53 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Iztok Tomažič. - Bibliografija: str. 49-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje: Biologija-gospodinjstvo

57:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12223817

72.

TAJNŠEK, Ksenija
    Odnos osnovnošolcev v Savinjski dolini do biologije in njihovo znanje o procesu fotosinteze : magistrsko delo / Ksenija Tajnšek. - Ljubljana : [K. Tajnšek], 2018. - VII, 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5452. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 51-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

57:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12197705

73.

TREVEN, Lucija
    Učna pot v Rovtah : magistrsko delo / Lucija Treven. - Ljubljana : L. Treven], 2018. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5448. - Bibliografija: str. 89-92. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje, Biologija in kemija

58(043.2)

COBISS.SI-ID 1219616961 Medicina.

74.

    ARTS therapies in the treatment of depression / edited by Ania Zubala and Vicky Karkou. - London : Routledge, 2018. - XVI, 556 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International research in the arts therapies)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-138-21076-9

615.851

COBISS.SI-ID 12195145

75.

BUCHALTER, Susan Irene, 1955-
    Art therapy techniques and applications / Susan I. Buchalter. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, 2009. - 222 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 118-119. - Kazalo. - Vsebina: Warm-ups ; Mindfulness ; Drawing ; Painting ; Collages ; Clay ; Puppets and masks ; Combining modalities ; Multimedia ; Holiday projects/ celebrations ; The defensive client ; Computer assisted art therapy ; Murals ; Miscellaneous ; Open art studio

ISBN 978-1-84905-806-3

615.851

COBISS.SI-ID 12228937

76.

CLEMENT, Anna Maria
    Obleka krade zdravje : kako oblačila ogrožajo naše zdravje in kako se zaščitimo / Anna Maria Clement, Brian R. Clement ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 220 str. ; 20 cm

Prevod dela: Killer clothes. - Tisk po naročilu. - O avtorjih: str. 220

ISBN 978-961-6861-81-6 : 15,90 EUR

613.48

COBISS.SI-ID 296423168

77.

    ENVIRONMENTAL expressive therapies : nature-assisted theory and practice / edited by Alexander Kopytin and Madeline Rugh. - 1st ed. - New York ; London : Routledge, 2017. - XIII, 266 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Vsebina: Nature-assisted art therapy : technique or transformation? / Madeline Rugh ; Environmental and ecological expressive therapies : the emerging conceptual framework for practice / Alexander Kopytin ; Nature therapy ; highlighting steps for professional development / Ronen Berger ; Drawing nature / Jean Davis ; Inner and outer landscapes : bringing environment into the therapeutic relationship through expressive writing / Mary Reynolds Thompson and Kate Thompson ; The art of utilizing the metaphorical elements of nature as 'co-therapist' in ecopsychology play therapy / Janet A. Courtney ; The art of mindful walking in earth-based art therapy / Beverley A'court ; Marble house project : the creative process inspired by nature / Dina Schapiro ; Music ; nature ; therapy : outdoor music therapy and other nature-related approaches in music therapy / Eric Pfeifer ; Expressing the fullness of human nature through the natural setting / Lia Naor ; Digging bones and crossing thresholds : healing individuals and communities through nature-based expressive arts, ceremony and ritual / Sally Brucker ; Until death do us part : the relational heart of human-animal bonds / Straja Linder King

ISBN 978-1-138-23307-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-23308-9 (broš.)
ISBN 978-1-315-31045-9 (e- knjiga)

615.851(082)

COBISS.SI-ID 12227657

78.

MALINA, Robert M.
    Growth, maturation, and physical activity / Robert M. Malina, Claude Bouchard, Oded Bar-Or. - 2nd ed. - Champaign (Ill) : Human Kinetics, cop. 2004. - XIV, 712 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija za poglavji. - Kazalo. - Vsebina: Introductory concepts ; Prenatal growth and functional development ; Somatic growth ; Development of physique ; Body composition ; Bone tissue in skeletal growth and body composition ; Skeletal muscle tissue ; Adipose tissue ; Heart, blood, and lungs ; Motor development ; Strength and motor performance ; Aerobic performance ; Anaerobic performance ; Thermoregulation during growth ; Biological maturation : concepts and assessment ; Timing and sequence and changes during adolescence ; Maturity-associated variation in growth and performance ; Genetic regulation of growth, maturation, and performance ; Hormonal regulation of growth and maturation ; Energy and nutritional requirements ; Physical activity and energy expenditure : assessment, trends, and tracking ; Physical activity as a factor in growth, maturation, and performance ; Undernutrition in childhood and adolescence ; Obesity in childhood and adolescence ; Other factors affecting growth, maturation, performance, and activity ; Risk factors during growth and adult health ; Chronic clinical conditions and physical disabilities ; The young athlete ; Secular trends in growth, maturation, and performance

ISBN 0-88011-882-2 (hbk)

612-053.2/.6

COBISS.SI-ID 13371656

79.

MILOŠEVIĆ, Vladimir
    Psihodrama : sprememba skozi akcijo / Vladimir Milošević ; prevod Simona Prosen, Janja Milič. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 314 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: Kako radi psihodrama. - Tisk na zahtevo. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Razmislek in premislek o knjigi "Psihodrama - sprememba skozi akcijo" avtorja Vladimirja Miloševića / Gorazd V. Mrevlje: str. 303-307. - Bibliografija: str. 308-314

ISBN 978-961-7033-58-8 : 27,00 EUR

615.851.6(035)

COBISS.SI-ID 296338176

80.

SCHRODER, Deborah, 1957-
    Little windows into art therapy : small openings for beginning therapists / Deborah Schroder. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, 2005. - 106 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 101-102. - Kazalo. - Vsebina: Acknowledgements ; Introduction ; Part I. Getting to know you ; 1. Beginning a relationship using art ; 2. The path to the issue-working toward a plan ; 3. Getting to know the reluctant client ; 4. Welcome to the living room ; Part II. Deepening the relationship ; 5. Moving into deeper work ; 6. Exploring and containing sadness ; 7. Visualizing and expressing anger ; 8. Embracing all images ; 9. Thoughts on trauma ; 10. Moving toward healing ; Part II. Moving toward good-bye ; 11. Termination issues ; 12. Validating the work that was done ; 13. Anticipating the future ; Epilogue ; References

ISBN 1-84310-778-3 (broš.)
ISBN 978-1-84310-778-1

615.851

COBISS.SI-ID 12228681

81.

ŽGUR, Erna
    Aktivnosti s konjem - ASK : podporna terapevtska oblika pomoči osebam s posebnimi potrebami / [avtorici Erna Žgur, avtorica prispevkov o ASK, Uvoda in urednica brošure in Urška Poženel, avtorica prispevkov o prostem času in socialno-integrativnih dejavnostih] ; fotografije in ilustracije arhiv projekta ASK in Cirius Vipava]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2018 (Ljubljana : Birografika Bori). - 36 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 31-35

ISBN 978-961-253-235-2

615.825:798.2

COBISS.SI-ID 29722188861(043.2) Medicina.

82.

FABJAN, Sara
    Doživljanje čustev v sanjah : magistrsko delo / Sara Fabjan. - Ljubljana : [S. Fabjan], 2018. - 64 str. ; 30 cm

Mentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem

616.8-009.836.15:165.62(043.2)

COBISS.SI-ID 12216649

83.

HREN, Agata
    Svoboda poroda : subjektivna izkušnja poroda v povezavi z okoljem in odnosi s strokovnimi delavci : diplomsko delo / Agata Hren. - Ljubljana : [A. Hren], 2018. - 49 str., [11] str. pril. ; 30 cm

Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

612.63.028(043.2)

COBISS.SI-ID 12211785

84.

TOMAŽIČ, Tjaša, 1992-
    Doživljanje in razumevanje bolezni in hospitalizacije v zgodnjem in srednjem otroštvu : magistrsko delo / Tjaša Tomažič. - Ljubljana : [T. Tomažič], 2018. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Simona Prosen. - Bibliografija: str. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

616-01-053.2(043.2)

COBISS.SI-ID 12224585616.89(043.2) Psihiatrija.Duševne motnje.

85.

FABJAN, Jure
    Biološki označevalci verjetne Alzheimerjeve bolezni : magistrsko delo / Jure Fabjan. - Ljubljana : [J. Fabjan], 2018. - 36 str., [1] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Damjana Rozman, somentor Zvezdan Pirtošek. - Bibliografija: str. 31-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem

616.892.3(043.2)

COBISS.SI-ID 1221613762(043.2) Inženirske vede.Tehnika nasploh.

86.

BEVK, Marko
    Odnos učencev do tehnike in tehnologije ter okolja : povezovalni vidiki za vzdržno okolje : magistrsko delo / Marko Bevk. - Ljubljana : [M. Bevk], 2018. - VIII, 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5449. - Mentor Stanislav Avsec. - Bibliografija: str. 81-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

62:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 1219642564 Gospodinjstvo.

87.

    DANES bom pojedel vse : recepti za pripravo okusnih jedi iz sestavin, ki so ponovno uporabljene / [avtorji Stojan Kostanjevec ... [et al.] ; fotografije Karmen Krapež ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2018 (Ljubljana : Collegium graphicum). - [97] str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. in podnasl. na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-253-230-7

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 296627200

88.

GOLOB, Tina, 3.7.1977-
    Teleščkom prijazen futr to-go / Tina Golob ; [fotografije Jurij Vižintin]. - 1. natis. - Mozirje : samozal., 2017 (Velenje : Eurograf). - 77 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-283-976-5 : 8,99 EUR

641.55:642.1"378.5"(083.12)

COBISS.SI-ID 291004416

89.

MINDELL, Earl
    Zdravilna moč česna : presenetljivi vpliv česna na najresnejše bolezni sodobnega časa : + 150 česnovih receptov / Earl L. Mindell ; [drugi del s česnovimi recepti zbrala in uredila Aurelija Vetrovec ; prevod Darjan Werbos]. - 2. izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 216 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Garlic. - Hrbtni nasl.: Zdravilna moč česna + 150 česnovih receptov. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 86. - Vsebuje tudi: Česnove jedi / zbrala in uredila Aurelija Vetrovec

ISBN 978-961-6861-82-3 : 14,90 EUR

641.55:635.262(083.12)

COBISS.SI-ID 29709542464(043.2) Gospodinjstvo.

90.

MEGLIČ, Maja, 1994-
    Ugotavljanje poznavanja posledic (vplivov) svetlobnega onesnaževanja med osnovnošolci : magistrsko delo / Maja Meglič. - Ljubljana : [M. Meglič], 2018. - 47 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Francka Lovšin Kozina. - Bibliografija: str. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje: Predmetno poučevanje

64:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 1221639373/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

91.

BASQUIAT, Jean-Michel
    Basquiat / edited by Marc Mayer ; essays by Fred Hoffman ... [et al.]. - London : Merrell ; New York : Brooklyn Museum, 2010. - 224 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 978-1-8589-4519-4

75(73)

COBISS.SI-ID 12194377

92.

FRANKOVIĆ, Maja
    Netoksična grafika = Green printmaking / Maja Franković, Jasna Šikanja, Tihana Karlović. - Rijeka : Akademija primijenjenih umjetnosti, 2018. - 63 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 62

ISBN 978-953-7684-06-8

76

COBISS.SI-ID 12198217

93.

SUHY, Branko
    Branko Suhy in tradicija v umetnosti = [Branko Suhy] and the tradition of art : [Festivalna dvorana, Bled, 30. 5.-30. 6. 2018, Grad Bled, 30. 5.-30. 10. 2018] / [besedila Barbara Ravnik, Milček Komelj ; prevodi v angleški jezik Arven Šakti Kralj Szomi ; fotografije Miha Benedičič ... et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 128 str. : ilustr. ; 31 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv. - Izbor iz bibliografije: str. 121-127

ISBN 978-961-6981-29-3 : 26 EUR

76(497.4):9

COBISS.SI-ID 294942208

94.

TRŠAR, Drago
    Monument - Drago Tršar : monumentalnost in množica = monumentality and multitude : pregledna razstava monumentalnega kiparstva =a survey exhibition of monumental sculpture : Moderna galerija, Ljubljana, 14. jun. - 30. sept. 2018 / [besedila Marko Jenko ; biografija in bibliografija Bojana Rogina ; prevodi Tamara Soban, Marko Jenko ; fotografija Mojca Gregorski ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 241 str. : ilustr. ; 29 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - Življenjepis: str. 180-182. - Seznam razstavljenih del: str. 236-240. - 800 izv. - Bibliografija: str. 226-235

ISBN 978-961-206-135-7 : 30 EUR

730(497.4):929Tršar D.

COBISS.SI-ID 29581696073/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

95.

AMBROŽIČ, Nastja
    Zasnova za izobraževalno računalniško igro o likovnih spremenljivkah : diplomsko delo / Nastja Ambrožič. - Ljubljana : [N. Ambrožič], 2018. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jurij Selan, somentor Matej Zapušek. - Bibliografija: str. 42-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

73:004(043.2)

COBISS.SI-ID 1222484179 Zabava. Igre. Šport

96.

    FRAN Levstik Martin Krpan : divja lutkovna prigoda : Lutkovno gledališče Ljubljana, sezona 2018 / 2019 / [avtorji besedil Milena Mileva Blažić ... [et al.] ; ilustracije, tehnične skice Špela Trobec]. - Ljubljana : Lutkovno gledališče, 2018. - [30] str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 2000 izv.

792

COBISS.SI-ID 12204105

97.

RUTAR, Dušan
    Matrica forever : totalna analiza filmske trilogije / Dušan Rutar. - Ljubljana : UMco, 2003 ([Ljubljana] : Potens). - 439 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Premiera ; št. 30. Modra premiera)

300 izv. - Revolucionarni pre-load / Samo Rugelj: str. 7-8. - Opombe in literatura: str. 429-435

ISBN 961-6445-20-0

791.43(73):159.964.2

COBISS.SI-ID 126635520

98.

SADAR, Suzana
    Fizična aktivnost in kvaliteta življenja starostnikov : magistrsko delo / Suzana Sadar. - Ljubljana : [S. Sadar], 2018. - 74 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5461. - Mentorica Jana Rapuš Pavel. - Bibliografija: str. 61-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

796-053.9(043.2)

COBISS.SI-ID 12204617796 Šport. Športne igre

99.

GORIŠEK, Gorazd
    Slovenska planinska pot. Del 1, Od Maribora do Mojstrane / Gorazd Gorišek ; [zemljevidi in profili Geodetska družba ; avtorji fotografij Gorazd Gorišek ... [et al.] ; avtorji perorisb Tone Rojc, Jadran Lasnibat, Špela Oblak]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 99 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Zvd. na sprednjem spojnem listu. - 800 izv. - Spremna beseda / Jože Drab: str. 6-7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6870-32-0 : 16,90 EUR

796.52(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 296390912

100.

POLJANEC, Andraž
    Slovenska planinska pot. Del 3, Od Julijskih Alp do morja / Andraž Poljanec ; [zemljevidi in profili Geodetska družba ; avtorji fotografij Franci Horvat ... [et al.] ; avtorji perorisb Tone Rojc, Jadran Lasnibat, Špela Oblak]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 79 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Zvd. na sprednjem spojnem listu. - 800 izv. - Spremna beseda / Jože Drab: str. 6-7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6870-34-4 : 16,90 EUR

796.52(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 296391680

101.

STRITAR Kučuk, Mojca
    Slovenska planinska pot. Del 2, Julijske Alpe od Mojstrane do Petrovega Brda / Mojca Stritar Kučuk ; [zemljevidi in profili Geodetska družba ; avtorji fotografij Andreja Tomšič Drab ... [et al.] ; avtorji perorisb Tone Rojc, Jadran Lasnibat, Špela Oblak]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 91 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Zvd. na sprednjem spojnem listu. - 1.300 izv. - Spremna beseda / Jože Drab: str. 6-7. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6870-33-7 : 16,90 EUR

796.52(234.323.6)(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 29639142481 Jezikoslovje

102.

FARRELL, Thomas Sylvester Charles
    Reflective language teaching : practical applications for TESOL teachers / Thomas S. C. Farrell. - 2nd ed. - London ; New York : Bloomsbury Academic, cop. 2007, 2018. - VIII, 283 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [267]-281. - Kazalo

ISBN 978-1-3500-2134-1 (broš.)
ISBN 978-1-3500-2135-8 (trda vezava)

81:37

COBISS.SI-ID 12201033

103.

MAJCENOVIČ Kline, Barbara
    Slovensko-kitajski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Špela Oberstar ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2018. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-7048-07-0 : 21,90 EUR

811.163.6'374=581(02.053.2)

COBISS.SI-ID 29623884882 Književnost nasploh.

104.

BJELČIĆ, Ratko
    Izdajalec / Ratko Bjelčić ; [ilustriral Dalibor Zupančič ; prevedla Đurđa Strsoglavec]. - Ljubljana : Mladika, 2003 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 36)

Prevod dela: Izdajica. - O avtorju: str. [121]

ISBN 961-205-109-7

821.163.42-31

COBISS.SI-ID 126575360

105.

JANIKOVSZKY, Éva
    Pred ogledalom : najstnikov monolog / Éva Janikovszky ; z ilustracijami Tiborja Kárpátija ; [prevod Maja Likar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [30] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: A tükör előtt. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-318-7

821.511.141-93-32

COBISS.SI-ID 296720384

106.

NESBØ, Jo, 1960-
    Leopard / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - 1. izd., 2. ponatis. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 671 str. ; 20 cm

Prevod dela: Panserhjerte. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-382-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-380-8 (broš.) : 17,99 EUR

821.113.5-312.4

COBISS.SI-ID 293527296

107.

NESBØ, Jo, 1960-
    Netopir / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - Ponatis 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). - 357 str. ; 20 cm

Prevod dela: Flaggermusmannen. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-450-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-449-2 (broš.) : 17,99 EUR

821.113.5-312.4

COBISS.SI-ID 293527040

108.

NESBØ, Jo, 1960-
    Policija / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2016 (natisnjeno v EU). - 536 str. ; 21 cm

Prevod dela: Politi. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-261-420-1 (trda vezava) : 37,99 EUR
ISBN 978-961-261-421-8 (broš.) : 17,99 EUR

821.113.5-312.4

COBISS.SI-ID 28461798482-93 Mladinska književnost.

109.

PRØYSEN, Alf
    Čajna ženička / Alf Prøysen ; ilustriral Bjørn Berg ; prevedla Marija Zlatnar Moe. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - [117] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

1.000 izv. - O avtorju: str. [117]. - Vsebina: Čajna ženička gre po borovnice = Teskjekjerringa på blåbærtur ; Čajna ženička na bazarju = Teskjekjerringa på basar ; Čajna ženička in skriti zaklad = Teskjekjerringa og den skjulte skatten ; Čajna ženička in los = Teskjekjerringa og elgen

ISBN 978-961-7047-09-7 : 19,90 EUR

821.113.5-93-32

COBISS.SI-ID 296094464

110.

RIBEIRO, João Manuel de Oliveira, 1968-
    Moj dedek, kralj majhnih stvari / João Manuel Ribeiro ; ilustracije Catarina Pinto ; prevedla Mojca Medvedšek. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 97 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Meu avô, rei de coisa pouca. - 500 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6886-60-4 : 20,00 EUR

821.134.3-93-32

COBISS.SI-ID 29675187282-93(043.2) Mladinska književnost.

111.

PRELOGAR, Maša
    Primerjava doživljanja knjige in filma Matilda pri učencih 5. razreda : magistrsko delo / Maša Prelogar. - Ljubljana : [M. Prelogar], 2018. - 104 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 59-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

82-93(043.2)

COBISS.SI-ID 12215113821.111 Angleška književnost.

112.

PIERCE, Nick
    Tok! Tok! : kdo je? : slikanica za navajanje na stranišče / napisal Nick Pierce ; narisala Elissambura ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Grlica, 2018. - [44] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Knock! Knock!. - Potiskani notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-244-293-4 : 16,95 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 295987456821.111(73) Ameriška književnost.

113.

FAULKNER, William, 1897-1962
    Zlikovci : roman / William Faulkner ; [prevedla Vera Boštjančič-Turk]. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1968. - 264 str. ; 18 cm. - (Ljudska knjiga ; 97)

Prevod dela: The reivers

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 2606593

114.

GRUEN, Sara
    Voda za slone / Sara Gruen ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ljubljana] : Formatisk). - 384 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec)

Prevod dela: Water for elephants. - 1.000 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-241-247-0 : 25 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 238938880

115.

RIGGS, Ransom
    Votlo mesto : nadaljevanje romana Otok nenavadnih otrok / Ransom Riggs ; [prevedla Maja Ropret]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 383 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Luna)

Prevod dela: Hollow city. - 700 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-274-556-1 (trda vezava) : 32 EUR
ISBN 978-961-274-555-4 (broš.) : 15,95 EUR

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 294828288

116.

TARTT, Donna
    Lišček / Donna Tartt ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 2. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 (natisnjeno v Indiji). - 877 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The goldfinch. - 800 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-284-2 : 18,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 294833664821.112.2 Nemška književnost.

117.

HELMBOLD, Ute, 1958-
    Jezdec : risoroman po noveli Theodorja Storma / Ute Helmbold ; [prevod Mojca Kranjc]. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 233 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Der Schimmelreiter : Graphic Novel nach Theodor Storm. - 500 izv.

ISBN 978-961-94305-5-2

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 296162048821.131.1 Italijanska književnost.

118.

D'ANDREA, Luca, 1979-
    V senci zla / Luca D'Andrea ; [prevedel Vasja Bratina]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Indiji). - 500 str., [1] str. pril. z zvd. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La sostanza del male. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5230-9 : 15,99 EUR

821.131.1-312.4

COBISS.SI-ID 294737152

119.

ECO, Umberto, 1932-2016
    Foucaultovo nihalo / Umberto Eco ; prevedel Vasja Bratina. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 695 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Il pendolo di Foucault

ISBN 86-11-17069-5

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 224839936

120.

FERRANTE, Elena
    O tistih, ki bežijo, in tistih, ki ostajajo : srednja leta / Elena Ferrante ; prevedla Anita Jadrič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 383 str. ; 24 cm. - (Neapeljski cikel ; knj. 3)

Prevod dela: Storia di chi fugge e di chi resta. - Potiskani spojni listi. - 1.500 izv. - O avtorici na sprednjem spojnem listu

ISBN 978-961-282-015-2 : 29,99 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 296464384821.133.1 Francoska književnost.

121.

CUSSET, Catherine, 1963-
    Tisti, ki smo ga oboževali / Catherine Cusset ; [prevedel Iztok Ilc]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Indiji). - 253 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: L'autre qu'on adorait. - 800 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-5205-7 : 13,99 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 294903040821.163.6 Slovenska književnost.

122.

DEKLEVA, Milan
    Knjigožer / Milan Dekleva ; ilustrirala Suzi Bricelj. - Jezero : Morfemplus, 2018 (tiskano v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 32 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-41-7 : 21,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 294383872

123.

GARANTINI, Vlado
    Frpruh : pesniška zbirka na kolmi zrasla / pesnik Vlado Garantini ; slikar Jože Ovnik. - Zagorje ob Savi : Občina, 2015. - 54 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-92025-4-8

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 279897600

124.

JANČAR, Drago
    Severni sij : roman / Drago Jančar. - 2. izd. - Celovec ; Salzburg : Wieser, 1993 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 199 str. ; 19 cm

O avtorju in njegovem delu ter fotografija na zavihkih ov.

ISBN 3-85129-068-2

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 34933248

125.

KOMEL, Mirt
    Medsočje / Mirt Komel. - 2. natis. - Novo mesto : Goga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 350 str. ; 20 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5765 - predstavitve knjig. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-277-202-4 : 17,90 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 296550400

126.

KOS, Vladimir, 1924-
    Kot sonca zlat zaton / Vladimir Kos ; [uredila in napisala spremno besedo Maja Melinc Mlekuž]. - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 2018 (Gorica : Grafica Goriziana). - 88 str. ; 21 cm

Pozdrav iz dežele vzhajajočega sonca / Maja Melinc Mlekuž: str. 7-12. - Od prekmurskih ravnic do japonskih otokov / Maja Melinc Mlekuž: str. 85-88. - Povečani tisk

ISBN 978-88-96632-73-4 : 10,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 10372844

127.

KOVAČIČ, Lojze, 1928-2004
    Dva zmerjavca / Lojze Kovačič ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

1.300 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-5257-6 : 17,99 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 296921088

128.

KUKOVICA, Tomaž
    Maščevanje preteklosti : [roman - kriminalka] / Tomaž Kukovica. - Ljubljana : Lala, 2006 ([Ljubljana] : Littera picta). - 264 str. ; 20 cm

Dodatek k nasl. navedena na str. 1

ISBN 961-238-868-7
ISBN 978-961-238-868-3

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 230485248

129.

KUŽEL, Petja
    Vrnitev : pisma bivšega odvisnika / Petja Kužel. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 317 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Predgovor / Sara Zupan: str. 5-7

ISBN 978-961-7033-59-5 : 25,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 296355584

130.

PREŠEREN, France, 1800-1849
    Krst pri Savici / France Prešeren ; [ilustracije] Damijan Stepančič ; [spremna beseda Iztok Ilich, Damijan Stepančič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 63 str. : ilustr. ; 27 cm

700 izv. - Razmišljanje ob risanju / Damijan Stepančič: [str. 66-67]. - Krst pri Savici - prvič tudi v celoti upodobljen / Iztok Ilich: str. [68-71]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-306-4 : 26,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 295124992

131.

ROZMAN, Andrej, 1955-
    Pesmi iz galerije / Andrej Rozman Roza ; [spremljevalna besedila in uredila Kristina Preininger ; ilustracije Jakob Klemenčič ; risbe portretov slikarjev Katja Kastelic ; fotografija Janko Dermastja, Bojan Salaj ; ureditev literature Nataša Ciber]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2018 (Kranj : Gorenjski tisk). - 135 str. : ilustr. ; 25 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 134-135

ISBN 978-961-6743-71-6 : 17,00 EUR

821.163.6-93-1:75(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296185600

132.

SANABOR, Špela
    Vedno nekje vmes, ostajam ekstra! / Špela Sanabor. - 1. ponatis. - Postojna : [s. n.], 2016 ([Ljubljana] : Inženiring grafičnih storitev). - 53 str. ; 22 cm

50 izv.

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 12209225

133.

SKUBIC, Andrej E.
    Babi nima več telefona / Andrej E. Skubic ; ilustrirala Tanja Komadina. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 62 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Trio Golaznikus ; 2)

1.800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-5253-8 : 17,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 296413696

134.

SPACAL, Alenka
    Kako ti je ime? / napisala in naslikala Alenka Spacal. - Maribor : Bajalka, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - [27] str. : ilustr. ; 28 cm

Velike tiskane črke. - 300 izv.

ISBN 978-961-94370-0-1 : 20 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 93997569

135.

    STAREJŠI mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski / [urednika Urška Perenič, Aleksander Bjelčevič] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 322 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Obdobja, ISSN 1408-211X ; 37)

Prispevki v slov., eden v nem. - Od rokopisa k tisku, od tiska k rokopisu / Urška Perenič: str. 7-11. - 320 izv. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Izvlečki v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-06-0128-9

821.163.6(091)(082)

COBISS.SI-ID 297044992

136.

    TRALALA, hopsasa, tu je Cicido doma : [izbor besedil in ilustracij iz dvajsetih letnikov revije Cicido] / [uredila Maja Žugič]. - Darilna izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018. - 56 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-01-5296-5

821.163.6-93-82

COBISS.SI-ID 296526336

137.

VIDMAR, Janja, 1962-
    Črna vrana / Janja Vidmar ; [spremna beseda Boštjan Videmšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 249 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

1.000 izv. - Humanistični Tour de Force / Boštjan Videmšek: str. 245-249

ISBN 978-961-01-5236-1 : 27,99 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 296444672821.163.6(043.2) Slovenska književnost.

138.

LUKAN, Anja, 1993-
    Pregled in predstavitev tabujskih tem v slovenski mladinski književnosti = Overview and presentation of taboo issues in Slovenian youth literature : magistrsko delo / Anja Lukan. - Ljubljana : [A. Lukan], 2018. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5447. - Besedilo v slov. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 91-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

821.163.6-93(043.2)

COBISS.SI-ID 12193353908+91 Domoznanstvo. Geografija.

139.

CATLING, Simon
    Understanding and teaching primary geography / Simon Catling, Tessa Willy. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2018. - XIII, 581 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 518-564 ter na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-5264-0838-9
ISBN 978-1-5264-0839-6 (broš.)

91:371.3

COBISS.SI-ID 12194633

140.

    GEOGRAFIJA Afrike in Novega sveta. Učbenik za 8. razred osnovne šole / Karmen Kolenc-Kolnik ... [et al.] ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Bojan Brecelj ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 115, [5] str. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv. - Kazali

ISBN 978-961-7053-18-0 : 13,90 EUR

913(100)(075.2)

COBISS.SI-ID 296897792

141.

    SLOVENIJA VIII : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva] / [urednik Drago Kladnik ; kartografija Miha Klemenčič ; fotografije Robert Brglez ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 (Ljubljana : Abo grafika). - 221 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva. Evropa, ISSN 1408-6395)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 450 izv. - Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Vsebina na nasl. str.: Maribor ; A v Prlekijo bi šli? Kje pa je to? ; Velenje z okolico ; Sevnica z okolico ; Kočevska ; V Baško grapo, Čepovanski dol in Trebušo ; Po poteh rapalske meje - zgodovinska pot Podbrdo ; Triglavski narodni park - Bohinj in Pokljuka ; Nekatere geološke in geomorfološke posebnosti Doline Triglavskih jezer

ISBN 978-961-05-0120-6 : 15 EUR

908(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 296518912929 Biografske in sorodne študije

142.

BROOKS, Ben
    Zgodbe za fante, ki si drznejo biti drugačni : [resnične zgodbe o osupljivih fantih, ki so spremenili svet, ne da bi ubijali zmaje] / Ben Brooks ; ilustriral Quinton Winter ; [prevedla Maja Kogej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 207 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Stories for boys who dare to be different. - Ilustr. na spojnih listih. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3906-8 : 19,99 EUR

929-055.1(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296278016

143.

VURNIK, Blaž
    Ivan Cankar : vodnik po razstavi / [avtor Blaž Vurnik ; soavtor Janez Polajnar ; citati Ivan Cankar ; ilustracije Bernard Kolle ; fotografije Muzej in galerije mesta Ljubljane ... et al.]. - Ljubljana : Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 60 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 600 izv. - Predgovor / Blaž Peršin: str. 5. - Bibliografija: str. [62]

ISBN 978-961-6509-55-8 : 10 EUR

929

COBISS.SI-ID 29531468893 Zgodovina.

144.

TRŠKAN, Danijela
    Ustna zgodovina kot del kulturne dediščine : intervjuji malo drugače / Danijela Trškan. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 32 f. : tabele ; 30 cm

Ov. nasl. - 100 izv.

ISBN 978-961-93589-6-2 : brezplačno

930.2:37.091.3

COBISS.SI-ID 296442880

145.

TRŠKAN, Danijela
    Ustni viri kot del kulturne dediščine : aktivna ustna zgodovina pri pouku zgodovine / Danijela Trškan. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 311 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Prispevek k projektu Vloga ustnih virov kot del kulturne dediščine pri pouku zgodovine pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO (2015-2018). - 250 izv. - Seznam literature o ustni zgodovini za učitelje: str. 293-295. - Bibliografija: str. 297-309. - Kazalo

ISBN 978-961-93589-7-9 : brezplačno

93/94:37.091.3

COBISS.SI-ID 296443136
Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 1. 12. 2018