COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJUNIJ 2018

Vsebina
004(043.2) Računalništvo.

1. Bogdan Urdih, Nekonvencionalni načini poučevanja rekurzije : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Urdih], 2018, IV, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5094. [COBISS.SI-ID 12017225]


159.9 Psihologija.

2. Kay Barnham, Ljubosumen sem!, Jezero: Morfemplus, 2018, 32 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-96-4. [COBISS.SI-ID 292632832]
3. Kay Barnham, Žalosten sem!, Jezero: Morfemplus, 2018, 32 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-95-7. [COBISS.SI-ID 292633088]
4. Grozdanka Gojkov (urednik), Snežana Prtljaga (urednik), Latest developments and perspectives in gifted education = Dostignuća i perspektive u obrazovanju darovitih : book of abstracts = zbornik rezimea, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 2018, 118 str., Biblioteka Zbornik rezimea, 24, ISBN 978-86-7372-262-7, http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2018/04/Zbornik-rezimea-24.pdf. [COBISS.SI-ID 324000007]
5. Maja Megla, Stres, kuga sodobnega časa, Ljubljana: Chiara, 2018, 341 str., ilustr., Zbirka Knjiga kot zdravilo, ISBN 978-961-94342-5-3. [COBISS.SI-ID 294064896]
6. Jakob von Uexküll, Potikanja po okolnih svetovih živali in ljudi : slikanica nevidnih svetov, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 156 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0062-6. [COBISS.SI-ID 294327296]


159.9(043.2) Psihologija.

7. Urša Zupan, Doživljanje mater ob rojstvu otroka z Downovim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Zupan], 2018, 53 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5106. [COBISS.SI-ID 12021833]


16 Logika

8. Peter Hochenauer (urednik), Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2018, Bratislava: Comenius University, 2018, 109 str., ISBN 978-80-223-4547-7. [COBISS.SI-ID 12028745]


17 Etika.

9. Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, Janez Justin, Eva Klemenčič, Vinko Potočnik, Maja Zupančič, Eva Klemenčič (urednik), Domovinska in državljanska kultura in etika. Delovni zvezek za 7. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: i2, 2018, 85 str., ilustr., Zbirka Učbeniška gradiva, Planet znanja, ISBN 978-961-7038-04-0. [COBISS.SI-ID 293400064]
10. Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, Janez Justin, Eva Klemenčič, Vinko Potočnik, Janez Zavrl, Maja Zupančič, Eva Klemenčič (urednik), Domovinska in državljanska kultura in etika. Učbenik za 7. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: i2, 2018, 71 str., ilustr., Zbirka Planet znanja, ISBN 978-961-7038-03-3. [COBISS.SI-ID 293190656]


311/314 Statistika kot znanost.

11. Miha Kosmač, Etnično homogena Evropa : preselitve prebivalstva v Istri in Sudetih 1945-1948, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2017, 301 str., ilustr., ISBN 978-961-6964-88-3. [COBISS.SI-ID 293140736]
12. Tjaša Učakar, Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju, 1.izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, Zbirka Dela, 2017, 4, ISBN 978-961-237-962-9, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/5/42/315-1. [COBISS.SI-ID 292215552]


316 Sociologija.

13. Simona Rajšp (urednik), Resolucija o družinski politiki 2018-2028 : vsem družinam prijazna družba, Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2018, 130 str., ilustr., ISBN 978-961-6471-43-5. [COBISS.SI-ID 294493952]
14. Ksenija H. Vidmar, Periferna Evropa : tranzitologija in postkrizni diskurzi v jugovzhodni Evropi, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 138 str., ilustr., Zbirka Razprave FF, ISBN 978-961-06-0061-9, ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 294310144]
15. Zmanjševanje razlik v času ene generacije : [izboljševanje enakosti na področju zdravja z vplivanjem na socialne determinante zdravja], Slovenska izd., Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Sektor za zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva, 2009, 73 str., ilustr., ISBN 978-961-6523-34-9. [COBISS.SI-ID 245289472]


32 Politika.

16. Anne Applebaum, Gulag : zgodovina sovjetskih taborišč, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 828 str., ilustr., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-5169-2. [COBISS.SI-ID 294052608]


36(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

17. Monika Kalman, Zaposlitveni klub za mlade kot oblika pomoči mladim brezposelnim : magistrsko delo, Kranjska Gora: [M. Kalman], 2018, 55 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5101. [COBISS.SI-ID 12021321]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

18. Anamarija Slabe (avtor, urednik, fotograf), Lidija Turk, Maja Žun, Petra Perne (avtor, fotograf), Tamara Urbančič, Tina Ličina, Urša Šebenik, Alessio Surian, Jej lokalno, misli globalno! : priročnik globalnega učenja za učitelje, 1. izd., elektronska, Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2017, ISBN 978-961-94311-0-8, http://www.solskiekovrt.si/wp-content/uploads/2017/11/jej-misli-prirocnik1.pdf. [COBISS.SI-ID 292428800]
19. Marko Juhant, Kazen : v vzgoji, 1. izd., Mavčiče: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2018, 98 str., ilustr., ISBN 978-961-94240-1-8. [COBISS.SI-ID 294913792]
20. Nives Kreuh (urednik, prevajalec), Nives Markun Puhan (urednik), Alenka Andrin (urednik, fotograf), Barbara Lesničar (urednik, prevajalec), Goran Bezjak (urednik), Katarina Dolgan (urednik), Mojca Dolinar (urednik), Skupaj v izzive = Addressing challenges together : SIRIKT 2018 : zbornik povzetkov = book of abstracts, 1. izd., Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0406-7, https://www.zrss.si/pdf/Sirikt2018.pdf. [COBISS.SI-ID 294545920]
21. Nela Bejat Krajnc, Tanja Rupnik Vec (avtor, urednik), Anton Polšak (urednik), Orodja za formativno spremljanje prečnih veščin : mednarodni projekt Assesment of Transversal Skills - ATS2020, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0405-0, https://www.zrss.si/pdf/OrodjazaSpremljanjePrecnihVescin.pdf. [COBISS.SI-ID 294490368]
22. Vilma Brodnik (avtor, urednik), Radovan Krajnc, Špela Bregač, Mateja Sirnik, Anton Polšak, Spodbujanje razvoja veščin dela z viri s formativnim spremljanjem : mednarodni projekt Assesment of Transversal Skills - ATS2020, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0404-3, https://www.zrss.si/pdf/VescineDelazViri.pdf. [COBISS.SI-ID 294489344]
23. Mariza Skvarč (avtor, urednik), Andreja Bačnik, Simona Slavič, Saša Kregar, Janina Žorž, Natalija Kušar, Spodbujanje razvoja veščin znanstvenega raziskovanja s formativnim spremljanjem : mednarodni projekt Assesment of Transversal Skills - ATS2020, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0403-6, https://www.zrss.si/pdf/VescineZnanstvenegaRaziskovanja.pdf. [COBISS.SI-ID 294485760]
24. Nevenka Štraser (avtor, urednik), Vera Bevc, Spodbujanje razvoja veščin sodelovanja in komuniciranja s formativnim spremljanjem : mednarodni projekt Assesment of Transversal Skills - ATS2020, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0402-9, https://www.zrss.si/pdf/VescineSodelovanjaKomuniciranja.pdf. [COBISS.SI-ID 294484736]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

25. Urška Bedek, Socialna izključenost otrok v osnovni šoli = Social exclusion of children in primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Bedek], 2018, 120 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5111. [COBISS.SI-ID 12027209]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

26. Tamara Malešević, Tanja Bezić (sodelavec pri raziskavi), Petra Gregorčič Mrvar (sodelavec pri raziskavi), Načrtovanje, spremljanje in evalvacija svetovalnega dela v vrtcu : analiza stanja s priporočili, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0391-6, https://www.zrss.si/pdf/AnalizaStanjaSPriporocili.pdf. [COBISS.SI-ID 293815040]
27. Mateja Videmšek, Damir Karpljuk, Dušan Videmšek, Peter Breskvar (avtor, fotograf), Tasja Videmšek (avtor, fotograf), Prvi koraki v svet športa, Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2018, 198 str., barvne ilustr., ISBN 978-961-6843-79-9. [COBISS.SI-ID 293081856]
28. Eva Johansson (urednik), Anette Emilson (urednik), Maija Puroila (urednik), Values education in early childhood settings : concepts, approaches and practices, Cham: Springer, 2018, 317 str., ilustr., International perspectives on early childhood education and development, Vol. 23, ISBN 978-3-319-75558-8. [COBISS.SI-ID 66971234]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

29. Danijela Blanuša Trošelj, Professional development of preschool teachers in Croatia : doctoral dissertation, Ljubljana: [D. Blanuša Trošelj], 2018, V, 402 str., [51] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5122/. [COBISS.SI-ID 12034121]
30. Sanja Davidović, Obravnava pesmi Otona Župančiča v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Davidović], 2018, 112 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5093. [COBISS.SI-ID 12015177]
31. Daša Lampič, Razvoj govora s spodbujanjem razvoja sinaps v možganih po načelih NTC-programa : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Lampič], 2018, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5099. [COBISS.SI-ID 12020041]
32. Špela Mur, Raba slikanice brez besedila : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Mur], 2018, 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12035145]
33. Petra Obadič, Kakovost v slovenskih vrtcih : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Obadič], 2018, 54 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5097. [COBISS.SI-ID 12020297]
34. Lea Šifrer, Usmerjene glasbene dejavnosti za otroke 1. starostnega obdobja : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Šifrer], 2018, 71 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5110. [COBISS.SI-ID 12026697]
35. Vesna Trček, Razstavna dejavnost v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [V. Trček], 2018, 96 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5090. [COBISS.SI-ID 12015433]
36. Nika Založnik, Značilnosti branja in pripovedovanja pravljic v predšolskem obdobju : študija primera pravljic Anje Štefan : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Založnik], 2018, IX, 63 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5088. [COBISS.SI-ID 12011337]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

37. Irena Hergan (avtor, fotograf), Saša Biderman (avtor, fotograf), Jerneja Pavlin (avtor, fotograf), Spoznavanje okolja 2. Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 91 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5022-0. [COBISS.SI-ID 294533120]
38. Tanja Rupnik Vec, Vesna Gros, Petra Mikeln, Mateja Drnovšek, Spodbujanje razvoja veščin kritičnega mišljenja s formativnim spremljanjem : mednarodni projekt Assesment of Transversal Skills - ATS2020, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0401-2, https://www.zrss.si/pdf/VescineKriticnegaMisljenja.pdf. [COBISS.SI-ID 294483712]
39. Tanja Rupnik Vec (avtor, urednik, fotograf), Nevenka Sreš, Damjan Snoj, Mateja Drnovšek, Vilma Brodnik, Verica Peterle Grahonja, Marjeta Teraž, Karmen Škafar, Lijana Kočar, Aleksandra Pobega (avtor, fotograf), Mojca Markelj, Jerneja Bone, Gabriela B. Blokar, Andreja Sever, Špela Bregač, Maja Matrić (avtor, fotograf), Vesna Gros, Maja Kovačič, Petra Mikeln, Lidija Novak (avtor, fotograf), Jasmina Vučič, Ines Celin (avtor, fotograf), Nina Pulko (avtor, fotograf), Tatjana Gulič (avtor, fotograf), Valentina Mlakar, Saša Krajšek, Nevenka Sreš, Damjan Snoj, Veščine kritičnega mišljenja : primeri nalog za spodbujanje kritičnega mišljenja pri različnih predmetih v osnovni šoli : mednarodni projekt Assessment of Transversal skills - ATS2020, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017, ISBN 978-961-03-0389-3, https://www.zrss.si/pdf/vescine-kriticnega-misljenja.pdf. [COBISS.SI-ID 293157888]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

40. Ana Barle, Zaznavanje prednosti, spretnosti in učinkovitosti timskega dela med strokovnimi delavkami v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole = Primary school teachersʹ perceptions of advantages, skills and efficacy of team work in school : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Barle], 2018, 89 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5121/. [COBISS.SI-ID 12034377]
41. Jasmina Jakovljević, Sodelovanje Osnovne šole Puconci z lokalnimi društvi : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Jakovljević], 2018, 78 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5108. [COBISS.SI-ID 12024905]
42. Helena Zanjko, Zaznavanje in stališča predmetnih učiteljev v Pomurju na področju timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi : magistrsko delo, Ljubljana: [H. Zanjko], 2018, 130 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5102. [COBISS.SI-ID 12020809]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

43. Anthony Jackson (urednik), Chris Vine (urednik), Learning through theatre : new perspectives on theatre in education, 3rd ed., London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013, XIII, 326 str., ilustr., ISBN 978-0-415-53070-5, ISBN 978-0-415-53071-2, ISBN 978-0-203-11675-3. [COBISS.SI-ID 360179]
44. Maja Odar (avtor, ilustrator), Barbara Vindiš, Maša Čuk Gaber, Moj vodič * za pripravo na pisni in ustni preizkus znanja, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018, https://drive.google.com/file/d/1tZVRO-HA2WDGlP_MaweqOSe1urRBMwlM/view. [COBISS.SI-ID 12026185]
45. Dušan Rutar (avtor, fotograf), Inkluzija otrok s posebnimi potrebami : za družbeno pravičnost, 1. natis, Kamnik: CIRIUS, 2017, 257 str., ilustr., ISBN 978-961-93866-6-8. [COBISS.SI-ID 292186112]
46. Ana Filipič, Nastja Maver, Anja Rakovec, Ana Šuštar, Smernice za delo z učencem z motnjo avtističnega spektra (AS) in motnjo pozornosti : priročnik, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018, https://drive.google.com/file/d/1RyO8hICDOzWkI85Tme4Psmj93yqC9leK/view. [COBISS.SI-ID 12026953]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

47. Kristina Cigale, Logografska metoda opismenjevanja in predopismenjevalne zmožnosti pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju = Logographic method of literacy and prereading skills of children with moderate intellectual disabilities : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Cigale], 2018, 114 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5104. [COBISS.SI-ID 12022089]
48. Monika Hamler, Problematika mobilnih specialnih pedagogov v vrtcih v Pomurju : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Hamler], 2018, XII, 86 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5089. [COBISS.SI-ID 12013897]
49. Sandra Pentek, Profil bralnih zmožnosti prekmurskih učencev iz eno- in dvojezične osnovne šole na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja : magistrsko delo, Ljubljana: [S. pentek], 2018, VIII, 80 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5091. [COBISS.SI-ID 12015945]
50. Ines Stamcar, Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu osnovne šole : magistrsko delo, [Ljubljana]: [I. Stamcar], 2018, 168 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5100. [COBISS.SI-ID 12020553]


39 Etnologija.

51. Dušan Štepec (urednik), Vito Hazler (urednik), Dežela kozolcev : muzeji na prostem in ekomuzeji koz izziv sodobnemu varstvu in popularizaciji kulturne dediščine - primer Dežele kozolcev : zbornik referatov mednarodnega kolokvija z okroglo mizo, [Šentrupert na Dolenjskem, Galerija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, 31. marec 2014], 1. izd., V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 223 str., ilustr., Kulturna dediščina, zv. 12, ISBN 978-961-06-0047-3. [COBISS.SI-ID 294002944]
52. Jurij Fikfak (urednik), Maria Vivod (urednik), Europe : imagination & practices, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2009 [i. e.] 2010, 178 str., ilustr., ISBN 978-961-254-186-6. [COBISS.SI-ID 250883328]
53. Jana Sedláčková, Zgodovina mode : moda od prazgodovinskih časov do danes : za otroke, 1. izd., Jezero: Morfemplus, 2018, 79 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-79-7. [COBISS.SI-ID 293335040]
54. Antonín Šplíchal (ilustrator), Martin Pitro, Stare grške bajke in povesti, Jezero: Morfemplus, 2017, 45 str., ilustr., Strip - zgodbe v slikah, ISBN 978-961-6988-68-1. [COBISS.SI-ID 290161408]


502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

55. Oliver Jeffers (avtor, ilustrator), Here we are : notes for living on planet Earth, London: HarperCollins Children's Books, 2017, [42] str., ilustr., ISBN 978-0-00-826616-5. [COBISS.SI-ID 8847288]
56. Will McCallum, How to give up plastic : a guide to changing the world, one plastic bottle at a time, [London] [etc.]: Penguin Life, 2018, XI, 210 str., ilustr., ISBN 978-0-241-36321-8. [COBISS.SI-ID 23863346]


51 Matematika.

57. Titu Andreescu, Zuming Feng, A path to combinatorics for undergraduates : counting strategies, Boston; Basel; Berlin: Birkhäuser, cop. 2004, XVIII, 228 str., ilustr., ISBN 0-8176-4288-9, ISBN 3-7643-4288-9. [COBISS.SI-ID 12024137]
58. Pascale Chavanette-Iglesia, Marina Rugelj (urednik, prevajalec), Helena Horvat (urednik, prevajalec), Matematika. Zbirka nalog z rešitvami za 2. razred osnovne šole, 4. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 67, XXIV str., ilustr., Brihtna glavca, ISBN 978-961-01-1770-4. [COBISS.SI-ID 288933120]
59. Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Mešinović, Računam z iksom 3 : dodatne vaje za matematiko v 3. razredu, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 116 str., ilustr., Naša ulica, ISBN 978-961-02-0941-6. [COBISS.SI-ID 294332928]
60. Stéphanie Grison, Isabelle Petit-Jean, Marina Rugelj (urednik, prevajalec), Karmen Kranjec Klopčič (urednik, prevajalec), Matematika. Zbirka nalog z rešitvami za 1. razred osnovne šole, 4. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 71, XXIV str., ilustr., Brihtna glavca, ISBN 978-961-01-1769-8. [COBISS.SI-ID 288932608]
61. Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Mešinović, Suzana Boj, Lucija Kromar, Računam z iksom 2 : dodatne vaje za matematiko v 2. razredu, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 108 str., ilustr., Naša ulica, ISBN 978-961-02-0939-3. [COBISS.SI-ID 294366720]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

62. Barbara Bajd, Kranjska sivka : čebelica, od kod in kam?, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2018, 46 str., ilustr., Utripi sveta, ISBN 978-961-6882-40-8. [COBISS.SI-ID 294832896]
63. Andrej Gogala (avtor, fotograf), Divje čebele v Sloveniji = Wild bees of Slovenia, [Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije], feb. 2016, http://www2.pms-lj.si/andrej/cebele.htm, http://www2.pms-lj.si/andrej/bees.htm, http://www2.pms-lj.si/andrej/apoidea.htm. [COBISS.SI-ID 1594357]
64. Pavla Hanáčková, Sožitje, Jezero: Morfemplus, 2018, 35 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-86-5. [COBISS.SI-ID 290817024]
65. Elizabeth Kolbert, Šesto izumrtje : nenaravna zgodovina, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2018, 384 str., ilustr., zvd., Zbirka S terena, ISBN 978-961-7050-07-3. [COBISS.SI-ID 294902272]
66. Britta Teckentrup (avtor, ilustrator), The egg, Munich; London; New York: Prestel, cop. 2017, [96] str., ilustr., ISBN 978-3-7913-7294-5. [COBISS.SI-ID 23889970]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

67. David Baler Petrović, Pojavljanje in pogostost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ob reki Ledavi : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Baler Petrović], 2018, VI, 33 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5087. [COBISS.SI-ID 12011593]
68. Erika Potrebuješ, Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Potrebuješ], 2018, X, 75 str., 20 str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5103. [COBISS.SI-ID 12021577]
69. Bojana Ropret, Optične lastnosti skorje pri izbranih grmovnih vrstah : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Ropret], 2018, X, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5112. [COBISS.SI-ID 12027721]


61 Medicina.

70. Jadranka Jovanović (avtor dodatnega besedila, urednik), Dišiš mi po pomladi : zbornik izbranih likovnih izdelkov učencev pomurskih osnovnih šol iz natečaja na temo promocije nekajenja med mladimi Smešna plat najstniških zagat : šolsko leto 2014-15, Murska Sobota: Pomursko društvo za boj proti raku, 2016, ilustr., ISBN 978-961-93457-4-0, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/publikacija2_pdbpr_koncna.pdf. [COBISS.SI-ID 283608064]
71. Helena Jeriček Klanšček, Saška Roškar, Matej Vinko, Nuša Konec Juričič, Ada Hočevar-Grom, Maja Bajt, Anja Čuš, Lucija Furman, Gaja Zager Kocjan, Alenka Hafner, Tina Medved, Mark Floyd Bračič, Mircha Poldrugovac, Helena Jeriček Klanšček (urednik), Saška Roškar (urednik), Matej Vinko (urednik), Ada Hočevar-Grom (urednik), Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018, 261 str., ISBN 978-961-7002-57-7, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_9_05_18.pdf. [COBISS.SI-ID 294736640]
72. Matej Gregorič, Mojca Bevc, Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Izvajanje promocije zdravja v šolskem okolju, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016, 58 str., ISBN 978-961-6911-95-5, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/izvajanje_promocije_zdravja_16.6.2016_zadnja.pdf. [COBISS.SI-ID 284876288]
73. Matej Vinko (urednik), Tatjana Kofol-Bric (urednik), Aleš Korošec (urednik), Sonja Tomšič (urednik), Mitja Vrdelja (urednik), Kako skrbimo za zdravje? : z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije 2016, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018, ISBN 978-961-7002-59-1, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/kako_skrbimo_za_zdravje_splet_0506_koncna.pdf. [COBISS.SI-ID 295149568]
74. Deja Muck, Martina Kosec, Pot ljubezni - pot k sebi : z metodo fraktalne risbe do svobode srca, 1. natis, Ljubljana: Fraktalnost, 2018, 156 str., ilustr., ISBN 978-961-94420-0-5. [COBISS.SI-ID 294451200]
75. Susanne Neyen, Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim!, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014, ISBN 978-961-6911-32-0, http://www.nijz.si/Mp.aspx/?ni=118&pi=5&_5_Filename=attName.png&_5_MediaId=7864&_5_AutoResize=false&pl=118-5.3., http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dobro_da_imam_usesa_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 272405248]
76. John O`Toole, The process of drama : negotiating art and meaning, London; New York: Routledge, 1992, VII, 260 str., ilustr., ISBN 0-415-08243-9, ISBN 0-415-08244-7. [COBISS.SI-ID 192603]
77. Mateja Rok-Simon, Tina Medved, Nina Scagnetti, Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017, ISBN 978-961-7002-25-6, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/imenik_politik_ukrepov_otroci_in_mladostniki_2017_obl_1.pdf. [COBISS.SI-ID 289479680]
78. Thomas Stephen Szasz, Kraja človeka : eseji proti medikalizaciji vsakdanjega življenja, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2013, 288 str., Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-6803-78-6. [COBISS.SI-ID 268741632]
79. Vesna Pucelj (urednik), Za boljše zdravje otrok in mladostnikov : priročnik za izvajalce vzgoje za zdravje v okviru primarnega zdravstvenega varstva, Dopolnjena izd., Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015, ISBN 978-961-6911-74-0, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/za_boljse_zdravje_otrok_in_mladostnikov_zadnja_24092015.pdf. [COBISS.SI-ID 281378304]
80. Boštjan Čampa (urednik), Edin Duraković (urednik), Miha Rutar (urednik), Anja Vilotič (urednik), Andreja Vukmir (urednik), Tanja Bučar (urednik), Predstavitev Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije - ZDT.SI, Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije - ZDT.SI, 2013, 83 str., ilustr., ISBN 978-961-92819-1-8. [COBISS.SI-ID 266444032]
81. Matjaž Zwitter, Pogovori o zdravniški etiki, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 202 str., tabele, ISBN 978-961-282-311-5. [COBISS.SI-ID 294449408]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

82. Ksenija Jovanović, Brazgotine na duši : samopoškodbeno vedenje kot strategija preživetja in samouničevalno vedenje, Ljubljana: Samopodoba, Ksenija Jovanović, 2018, 142 str., ISBN 978-961-288-470-3. [COBISS.SI-ID 295012864]


63 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

83. Ivan Esenko (avtor, fotograf), Svet čebel : o čebelah in čebelarstvu v Sloveniji, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2018, 239 str., ilustr., ISBN 978-961-04-0496-5. [COBISS.SI-ID 294795008]
84. Maja Ivana Smodiš Škerl (urednik), 2. znanstveno posvetovanje o čebelah in čebelarstvu [tudi] Poklukarjevi dnevi, Ljubljana, 25. oktober 2016, Zbornik referatov, Ljubljana: Slovensko akademsko čebelarsko društvo: Kmetijski inštitut Slovenije, 2016, ISBN 978-961-6998-04-8, http://www.kis.si/f/docs/Poklukarjevi_dnevi_2016/Zbornik_referatov.pdf. [COBISS.SI-ID 287011584]


64 Gospodinjstvo.

85. Janez Bogataj (avtor, fotograf), Slovenska potica : vseh sladic kraljica, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2018, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-36-1, ISBN 978-961-6882-37-8. [COBISS.SI-ID 293792768]
86. Kako deluje hrana : [dejstva na dlani], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 255 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5111-1. [COBISS.SI-ID 293679616]


7.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

87. Peter Ferlan (umetnik), Glavni junak Martin Krpan : sreča je v knjigah, sreča je v slikanicah : razstava ob 100-letnici izida prve slovenske slikanice : razstava del študentov MA1 Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij smeri ilustracija AL ALUO : 3. 12. 2017-3. 2. 2018, Narodna in univerzitetna knjižnica, Kavarna NUK, Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2017, 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 293870848]


7.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

88. Petja Kolenko, Vpliv glasbe na likovno ustvarjanje : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Kolenko], 2018, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5109. [COBISS.SI-ID 12026441]
89. Ajda Skrbinšek, Odnos med barvo in simboli v likovni ustvarjalnosti devetošolcev : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Skrbinšek], 2018, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5096. [COBISS.SI-ID 12019273]


73/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

90. Gloria Ana Belopavlovič, Grafika v zinu : diplomsko delo, Ljubljana: [G. A. Belopavlovič], 2018, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5095. [COBISS.SI-ID 12019529]
91. Saša Bitenc, Razumevanje perspektive kot likovno-sintaktičnega pojava pri učencih 9. razreda = Understanding perspective as a visual syntax phenomenon amongst year nine students : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Bitenc], 2018, 64 f., [14] f. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5105. [COBISS.SI-ID 12022345]
92. Eva Rak, "Križanke v jeseni" : Rihard Jakopič : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Rak], 2018, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5098. [COBISS.SI-ID 12019785]


78 Glasba.

93. Nina Mav Hrovat, Miška želi prijatelja : glasbena pravljica : scenarij za gledališko-glasbeno predstavo, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 17 str., ilustr., ISBN 978-961-272-300-2. [COBISS.SI-ID 294917888]


79 Zabava. Igre. Šport

94. Tim Taylor, A beginner's guide to mantle of the expert : a transformative approach to education, Norwich: Singular Publishing, 2017, 255 str., ilustr., ISBN 978-0-9935572-0-0. [COBISS.SI-ID 12029513]


792.97 Lutkovno in marionetno gledališče.

95. Michael Anderson (urednik), Drama education with digital technology, London; New York: Continuum, cop. 2009, XV, 234 str., ilustr., Education and digital technology series, ISBN 978-1-4411-1664-2. [COBISS.SI-ID 12029257]


81 Jezikoslovje

96. Darja Fišer (urednik), Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine, 1. izd., e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISBN 978-961-06-0069-5, ISBN 978-961-06-0070-1, ISSN 2335-335X, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/, DOI: 10.4312/9789610600701. [COBISS.SI-ID 294718208]


811.111(043.2) Angleščina.

97. Manca Lipoglavšek, Analiza naravoslovnih vsebin astronomija, kroženje vode v naravi in vreme v učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Lipoglavšek], 2018, X, 87 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5092. [COBISS.SI-ID 12015689]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

98. Marija Pisk, Zalka Uršič, Sabina Višček, Pišem z iksom 2 : dodatne vaje za slovenščino v 2. razredu, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 71 str., ilustr., Naša ulica, ISBN 978-961-02-0940-9. [COBISS.SI-ID 293635072]


82 Književnost nasploh.

99. Susanna Isern, Saj to ni džungla, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, [33] str., ilustr., ISBN 978-961-278-382-2. [COBISS.SI-ID 293926144]
100. Anke de Vries (ilustrator), Antonia, 1st UK ed., London: Lemniscaat, 2018, [22] str., ilustr., ISBN 978-1-78807-017-1. [COBISS.SI-ID 23884338]


82-93 Mladinska književnost.

101. Medved išče pestunjo : ruska ljudska pravljica, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [23] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-4266-9. [COBISS.SI-ID 294195200]


82-93(043.2) Mladinska književnost.

102. Anja Jereb, Motiv deklice v sodobni mladinski književnosti : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Jereb], 2018, 44 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5113. [COBISS.SI-ID 12028489]


821.111 Angleška književnost.

103. Jen Campbell, Franklin's flying bookshop, Reprinted, London: Thames & Hudson, 2017, [30] str., ilustr., ISBN 978-0-500-65109-4. [COBISS.SI-ID 12029001]
104. Lewis Carroll, Aličine pustolovščine v Deželi čudes, Jezero: Morfemplus, 2016, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-33-9. [COBISS.SI-ID 285330944]
105. Stephen Michael King, Konec izmene, 1. izd., Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018, 445 str., Trilogija o Billu Hodgesu, ISBN 978-961-7035-65-0, ISBN 978-961-7035-66-7. [COBISS.SI-ID 94291201]
106. Bill Watterson (avtor, ilustrator), Znanstveni napredek je naredil "pok" : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2018, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-261-486-7. [COBISS.SI-ID 294006016]


821.111(73) Ameriška književnost.

107. John Green, Neskončen stolp želv, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 262 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-5240-8. [COBISS.SI-ID 294513152]


821.111(94) Avstralska književnost.

108. Peter Carnavas (avtor, ilustrator), Zadnje drevo v mestu, Hoče: Skrivnost, 2018, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-6936-89-7. [COBISS.SI-ID 292650240]


821.112.2 Nemška književnost.

109. Heinz Janisch, "Majhno težavo imam," je rekel medved, 1. izd., Hlebce: Zala, 2018, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-6994-40-8. [COBISS.SI-ID 293894144]


821.131.1 Italijanska književnost.

110. Alessandro D'Avenia, Umetnost krhkosti : kako ti Leopardi lahko reši življenje, Ljubljana: Družina, 2018, 239 str., ISBN 978-961-04-0503-0. [COBISS.SI-ID 294976512]
111. Elena Ferrante, O novem priimku : mladost, 2. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 439 str., Zbirka Žepnice, Neapeljski cikel, knj. 2, ISBN 978-961-231-820-8. [COBISS.SI-ID 293979648]


821.163.6 Slovenska književnost.

112. Tina Arnuš Pupis, Božo in Vili, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 45 str., ilustr., Zbirka Miškolinke, ISBN 978-961-272-285-2. [COBISS.SI-ID 293389056]
113. Lucia Emiliani, Sivi volk na pikniku, Jezero: Morfemplus, 2017, [26] str., ilustr., Zbirka Gozdne pravljice, ISBN 978-961-6988-59-9. [COBISS.SI-ID 289315840]
114. Dušan Jovanović, Portreti slovenskih pisateljev, [Ljubljana]: Študentska založba: Društvo slovenskih pisateljev, 2010, 3 video DVD-ji (109 min, 17 min ; 130 min , 57 sek ; 116 min, 5 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 265980]
115. Milena Kerndl, Med resničnostjo in fikcijo : avtobiografsko v delih sodobnih slovenskih romanopisk, 1. natis, Murska Sobota: BoMa, 2018, 196 str., Zbirka Znanstvene monografije, ISBN 978-961-93791-9-6. [COBISS.SI-ID 291155712]
116. Gaja Kos, Grdavši in presenečenje, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, [22] str., ilustr., ISBN 978-961-272-290-6. [COBISS.SI-ID 293390592]
117. Helena Kraljič, Dva prijatelja, Jezero: Morfemplus, 2018, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-6988-90-2. [COBISS.SI-ID 291284736]
118. Hans Christian Andersen, Marjan Manček (ilustrator, urednik, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), Marta Manček (urednik), Irena Matko Lukan (urednik), Mančkarada : zgodbice, pesmice in stripeki, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 375 str., ilustr., Zbirka Sončnica, ISBN 978-961-01-5251-4. [COBISS.SI-ID 294353664]
119. Silva Matos, Nevidne vezi, 1. izd., Celovec: Mohorjeva družba, 2018, 184 str., ilustr., ISBN 978-3-7086-1002-3. [COBISS.SI-ID 294146048]
120. Rada Polajnar, Nekaj lahkega, čisto nekaj lahkega : zgodbe in sporočila v pomoč otrokom na poti čustvenega dozorevanja in kaj naj bi o tem vedeli starši in pedagogi, Dovje: samozal.; Žirovnica: Medium, 2018, 85 str., ilustr., ISBN 978-961-6895-17-0. [COBISS.SI-ID 294703360]
121. Janez Premk, Pojoča gora, 1. izd., Škofja Loka: Domus, 2017, 145 str., ISBN 978-961-94083-2-2. [COBISS.SI-ID 292543488]
122. Marija Stanonik, Literarjenje, kronopisje in rokopisje v teoriji in praksi, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 578 str., ISBN 978-961-254-253-5. [COBISS.SI-ID 254851840]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

123. Dejan Rebernik (avtor, fotograf), Osnove fizične geografije Evrope, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 184 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0060-2. [COBISS.SI-ID 294302208]


929 Biografske in sorodne študije

124. Elena Favilli, Francesca Cavallo, Zgodbe za lahko noč za uporniške punce : 100 zgodb o izjemnih ženskah, 1. izd., Tržič: Učila International, 2018, 212 str., ilustr., ISBN 978-961-00-3749-1. [COBISS.SI-ID 294320128]
125. Mira Delavec Touhami (urednik), Franc Križnar (urednik), Josipina Urbančič Turnograjska : kdor dušno živi, ne umrje! : zbornik razprav ob mednarodnem simpoziju in 185-letnici rojstva Josipine Urbančič Turnograjske (1833-1854), prve slovenske pesnice, pisateljice, skladateljice, pianistke in pravljičarke, 1. natis, Mače pri Preddvoru: KD Josipine Turnograjske, 2018, 155 str., ilustr., ISBN 978-961-288-439-0. [COBISS.SI-ID 294839808]
126. Igor Grdina (urednik), Oto Luthar (urednik), Ob osemdesetletnici Franceta Bernika, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, 179 str., portret, ISBN 978-961-6568-99-9. [COBISS.SI-ID 232487168]
127. Eva Premk (oseba, ki intervjuva), Francka Premk (intervjuvanec), Janez Premk (intervjuvanec), Srečevanja z Martinom Kojcem, 1. izd., Škofja Loka: Domus Litisia, 2016, 92 str., ilustr., ISBN 978-961-285-160-6. [COBISS.SI-ID 283858176]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

128. Miha Kosi, Miha Preinfalk (urednik), Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek "dežele Kras" : vojaška in politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, 264 str., ilustr., zvd., rodosl. tabele, Thesaurus memoriae, Opuscula, 6, ISBN 978-961-05-0075-9, ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 294253312]
129. Dušan Mlacović, Nataša Urankar, Zgodovina 2 : učbenik za drugi letnik gimnazije, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 304 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0067-3. [COBISS.SI-ID 293407744]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 22. 6. 2018