COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


JANUAR 20180 SPLOŠNO.


1. Alenka Divjak, Slovenski pedagoški tisk v borbi proti potujčevanju naše mladine 1860-1918, Ljubljana, Inštitut Nove revije, 2017. [COBISS.SI-ID 292528128]

2. Marta Verginella, Slovenka : prvi ženski časopis (1897-1902), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 292945664]


004 RAČUNALNIŠTVO.


3. Exploding the castle : rethinking how video games and game mechanics can shape the future of education, (Psychological perspectives on contemporary educational issues), Charlotte, NC, Information Age Publishing, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11891017]


1 FILOZOFIJA.


4. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Anti-Ojdip : kapitalizem in shizofrenija, (Knjižna zbirka Temeljna dela), Nova razširjena izd., Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 292382464]

5. Mladen Dolar, Heglova Fenomenologija duha, (Zbirka Analecta), 2. natis, Ljubljana, Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2017. [COBISS.SI-ID 292704000]


159.9 PSIHOLOGIJA.


6. Robert Cvetek, Raziskujemo medosebne odnose : priročnik za izvedbo kvantitativne empirične raziskave : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani], (Priročniki TEOF, 22), 2. izd., Ljubljana, Teološka fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 292295168]

7. Sigmund Freud, Pet analiz, 1. ponatis, Ljubljana, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Studia humanitatis, 2017. [COBISS.SI-ID 292704512]

8. Ivana Solc, Mavrični zaklad : [odkrij zaklad, ki se skriva v tebi --- ], Trst, Mladika, 2017. [COBISS.SI-ID 10036972]

9. Bruno Šimleša, Ljubeznoslovje, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287234304]


17 ETIKA.


10. Bruno Šimleša, Umetnost življenja : naučite se ljubiti - sebe in druge, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 292839936]


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


11. Raziskovanje slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine, 1. e-izd., Ljubljana, Založba ZRC, 2017, http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1201. [COBISS.SI-ID 292870912]


316 SOCIOLOGIJA.


12. Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, John G. Oetzel, Theories of human communication, 11th ed., Long Grove, Weveland Press, 2017. [COBISS.SI-ID 11904329]

13. Tibor Rutar, Od klasične sociologije k mednarodni historični sociologiji : izvori in narava modernosti, (Zbirka Dela, 2017, 5), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 292603904]


34 PRAVO.


14. Jasna Podreka, Bila si tisto, kar je molčalo : intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 291989504]

15. Miha Slapničar, Vesna Ferk Savec, Iztok Devetak, Naravoslovje v forenziki in športu : teoretične osnove in navodila za laboratorijske vaje, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2018, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Naravoslovje%20v%20forenziki%20in%20%C5%A1portu.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4937. [COBISS.SI-ID 293264640]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


16. Malcolm Payne, Modern social work theory, 4th ed., New York, Oxford University Press, 2016. [COBISS.SI-ID 11901769]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


17. Education and the risk society : theories, discourse and risk identities in education contexts, (Contexts of education, Vol. 5), Rotterdam, Boston, Sense Publishers, 2012. [COBISS.SI-ID 11904585]

18. Noël Janis-Norton, Mirnejše, lažje, srečnejše otroštvo pred zasloni : za starše malčkov, otrok in najstnikov : vodnik, ki vam bo pomagal, da spet prevzamete nadzor nad tehnologijo, Izola, Vita, 2017. [COBISS.SI-ID 291693312]

19. Noël Janis-Norton, Mirnejše, lažje, srečnejše starševstvo : [pet strategij, s katerimi odpravimo vsakodnevne bitke in pripravimo otroke, da že prvič slišijo naša navodila], [Izola], Vita, 2017. [COBISS.SI-ID 291642624]

20. Reading comprehension in educational settings, (Studies in Written Language and Literacy, vol. 16), Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2017. [COBISS.SI-ID 11904841]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


21. Zala Krajnc, Konceptualizacija transferja med učiteljem in učencem : magistrsko delo, Ljubljana, [Z. Krajnc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4951. [COBISS.SI-ID 11899721]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


22. Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Vzgoja predšolskega otroka, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2018. [COBISS.SI-ID 292865536]

23. Christine Stephen, Susan Edwards, Young children playing and learning in a digital age : a cultural and critical perspective, Abingdon, Oxon, New York, NY, Routledge, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11887433]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


24. Anna Kočar, Obravnava slikanic v predšolskem obdobju : [diplomsko delo], Murska Sobota, [A. Kočar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4948. [COBISS.SI-ID 11891785]

25. Kristina Levstik, Profesionalni razvoj pedagoških delavcev v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Levstik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4953. [COBISS.SI-ID 11900233]

26. Mihela Maček, Preobremenjenost vzgojiteljic predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Maček], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4955. [COBISS.SI-ID 11905865]

27. Nina Šantej, Stališča strokovnih delavcev do logopedskega dela : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Šantej], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4946. [COBISS.SI-ID 11892041]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


28. Branka D. Jurišić, Družine in rutine : priročnik za izvajalce zgodnje obravnave, 1. elektronska izd., Ljubljana, Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2018, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/prirocnik-druzine-in-rutine/. [COBISS.SI-ID 293348608]

29. Priložnosti za uspeh : priročnik za vzgojitelje in učitelje pri delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij, 1. izd., V Mariboru, Univerzitetna založba Univerze, 2017, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/273, doi: 10.18690/978-961-286-090-5. [COBISS.SI-ID 92976641]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


30. Tamara Donaj, Poklicno izgorevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Donaj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4945. [COBISS.SI-ID 11889737]

31. Tjaša Dovč, Dostopnost javnih objektov za osebe z gibalno oviranostjo v večjih mestih gorenjske regije : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Tjaša], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4950. [COBISS.SI-ID 11894857]

32. Slavica Majcen, Uporaba didaktične igre pri razvijanju tekočnosti branja otrok v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Majcen], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4954. [COBISS.SI-ID 11901001]

33. Maja Obolnar Hrnjičić, Glasbene dejavnosti kot spodbuda za razvoj fonološkega zavedanja in branja pri učencu z disleksijo : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Obolnar Hrnjičić], 2017. [COBISS.SI-ID 11906377]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


34. Mobile learning and higher education : challenges in context, New York, London, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11893577]


39 ETNOLOGIJA.


35. Ljudmila Bokal, Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Tončke Stanonik, 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. [COBISS.SI-ID 271455488]

36. Primož Hieng, Pirhi, pisanice, remenke : 80 idej za izdelavo pirhov, 1. natis, Brezovica pri Ljubljani, Harlekin No. 1, 2018. [COBISS.SI-ID 292773376]

37. Pravljice iz Bukovine, ki jih je skozi raziskovanje romskega jezika v izvirni obliki in z medvrstičnim prevodom v latinski jezik zapisal Franc Miklošič, 1. izd., Ljutomer, Gimnazija Franca Miklošiča, 2013. [COBISS.SI-ID 76034049]


51 MATEMATIKA.


38. Jaka Cimprič, Jasna Prezelj-Perman, Rešene naloge iz analize IV, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 51), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 292729600]

39. Scott Anthony Olsen, Zlati rez : največja skrivnost narave, Horjul, Lotos mediji, 2017. [COBISS.SI-ID 287622912]

40. Žiga Virk, Rešene naloge iz uvoda v diferencialno geometrijo, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 52), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 292730624]


51(043.2) MATEMATIKA.


41. Nik Hlade, Tlakovanje ravnine s konveksnimi petkotniki : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Hlade], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4956. [COBISS.SI-ID 11905609]

42. Petra Kastelic, Stališča učiteljev in učencev do obravnave naravnih števil do 10 000 v četrtem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Kastelic], 2017. [COBISS.SI-ID 11906121]

43. Tina Štupar, Načini dela pri dopolnilnem pouku matematike od 2. do 5. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Štupar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4942. [COBISS.SI-ID 11890249]


52 ASTRONOMIJA.


44. Guillaume Cannat, Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2018 : [priročnik za opazovanje v letu 2018], 1. natis, Ljubljana, Cambio, 2017. [COBISS.SI-ID 292862976]


53 FIZIKA.


45. Franc Rozman, Potovanje v središče atoma, Tržič, samozal. F. Rozman, 2018. [COBISS.SI-ID 292575744]


53(043.2) FIZIKA.


46. Petra Šter, Merjenje energijskih tokov pri fosforescenci : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Šter], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4952. [COBISS.SI-ID 11899977]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


47. Polly Cheeseman, Dinozavri in druge živali iz pradavnine : [delovni zvezek], (Zbirka Zanimivosti, 2), 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 290964992]

48. Vicky Egan, Sesalci : svet čudovitih bitij : [delovni zvezek], (Zbirka Zanimivosti, 1), 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 290965248]

49. Adam Rutherford, A brief history of everyone who ever lived : the stories in our genes, London, Weidenfeld & Nicolson, 2017. [COBISS.SI-ID 11902025]


61 MEDICINA.


50. Roberta S. Adler, Olga V. Samsonova-Jellison, Music therapy for multisensory and body awareness in children and adults with severe to profound multiple disabilities : the MuSense manual, London, UK, Philadelphia, PA, USA, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11891273]

51. Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso, Neuroscience : exploring the brain, 4th ed., Philadelphia, Wolters Kluwer, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11890761]

52. Naoki Higashida, Zakaj skačem : glas dečka iz tišine avtizma, (Zbirka Upanje), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291985664]

53. Michael Mosley, 8 tednov za urejen krvni sladkor : z dieto izgubite težo in reprogramirajte telo : [kako preprečiti in izboljšati diabetes tipa 2 (ter ostati brez zdravil)], 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 292873472]

54. Lora Pavilack, Nikki Alstedter, Vaje za hrbtenico brez bolečin : 40 dinamičnih, enostavnih vaj za čudovit videz in odlično počutje : doma, v pisarni, na poti, 1. natis, Maribor, Zavod Gaia planet, 2017. [COBISS.SI-ID 292575232]

55. Srečko Soršak, Hipnoterapija v svetovalnem delu, Dopolnjena izd., Maribor, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2013. [COBISS.SI-ID 75672321]

56. Working across modalities in the arts therapies : creative collaboration, London, New York, Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11893321]


61(043.2) MEDICINA.


57. Kaja Antončič, Seznanjenost dijakov s tveganji za spolno prenosljive okužbe : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Antončič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4957. [COBISS.SI-ID 11905353]

58. Nikol Krizmancic, Poznavanje psihogenih disfonij med logopedi in zdravstvenimi delavci : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Krizmančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4944. [COBISS.SI-ID 11889993]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


59. Arts, health and wellbeing : a theoretical inquiry for practice, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2017. [COBISS.SI-ID 11905097]


64 GOSPODINJSTVO.


60. Lea Kužnik, Marjetka Rangus, Okusi Posavja : izzivi prehranske kulturne dediščine za sodobnost, Ljubljana, Kmečki glas, 2017. [COBISS.SI-ID 292779520]


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


61. Jože Rataj, Steklo na Celjskem : od 18. stoletja do danes : from the 18th century to the present, 1. izd., Celje, Pokrajinski muzej, 2017. [COBISS.SI-ID 292559104]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


62. Education, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 2011. [COBISS.SI-ID 396783]

63. Exhibition, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, London, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 2014. [COBISS.SI-ID 759279]

64. The market, (Documents of contemporary art), Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, London, Whitechapel Gallery, 2013. [COBISS.SI-ID 581871]

65. The object, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 2014. [COBISS.SI-ID 633583]

66. Systems, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 2015. [COBISS.SI-ID 759791]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


67. Zvezda Delak Koželj, Sistemski vidiki vključevanja kulturne dediščine v razvoj, (Delovni zvezki Slovenskega društva evalvatorjev, letn. 11, št. 1), 1. izd., Ljubljana, Slovensko društvo evalvatorjev, 2018, https://www.sdeval.si/2-uncategorised/630-dz-sde-11-1-sistemski-vidiki-vkljucevanja-kulturne-dediscine-v-razvoj. [COBISS.SI-ID 293332992]

68. Andrej Hrausky, Plečnikova arhitektura v Ljubljani, Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Dessa, 2017. [COBISS.SI-ID 292565760]

69. Boris Leskovec, Na brzicah življenja : življenjska pot arhitekta Ivana Vurnika in slikarke Helene Kottler Vurnik, Ljubljana, Arhitektura in svetovanje, 2017. [COBISS.SI-ID 290225664]

70. Juhani Pallasmaa, Utelešena podoba : imaginacija in imaginarij v arhitekturi, (Zbirka Varia), Ljubljana, Studia humanitatis, 2017. [COBISS.SI-ID 292339200]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


71. Domestic appliance, London, Flowers East, 2008. [COBISS.SI-ID 11906889]

72. Boris Jesih, Povezave : [30. 11. 2017-11. 3. 2018], Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, 2017. [COBISS.SI-ID 292726016]

73. Marij Pregelj, Marij Pregelj : [retrospektiva = a retrospective : Moderna galerija, Museum of Modern Art, Ljubljana, 14. 12. 2017-20. 5. 2018], Ljubljana, Moderna galerija, = Museum of Modern Art, 2017. [COBISS.SI-ID 292715520]

74. Alenka Simončič, Podobe prestiža : antične zgodbe v steklu po gemah iz zbirke kneza Stanisława Poniatowskega (1754-1833) : iz zasebne zbirke v Sloveniji : Narodna galerija, 16. november 2017-11. februar 2018, Ljubljana, Narodna galerija, 2017. [COBISS.SI-ID 292348160]


78 GLASBA.


75. Maud Hickey, Music outside the lines : ideas for composing in K-12 music classrooms, New York, Oxford University Press, 2012. [COBISS.SI-ID 11901513]

76. Mitja Reichenberg, Zima : 12 pesmi za otroke, (Zbirka Drugačni, 002), 1. izd., Maribor, Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 93604353]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


77. Maja Pohar Perme, Lov za pozabljenim zakladom : logične uganke za najmanjše, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 292847872]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


78. Tjaša Alič, Mojca Nidorfer-Šiškovič, Sllovenishtja në xhepin tuaj, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 290464256]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


79. Helena Janežič, Čukec Nukec : zgodbe o malem čuku, ki živi v Nuku, Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, 2017. [COBISS.SI-ID 292422912]

80. Toon Tellegen, Sredi noči, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 293031936]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


81. The Routledge companion to picturebooks, (Routledge companions to literature series), London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11893065]


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


82. More words about pictures : current research on picturebooks and visual/verbal texts for young people, (Children's literature and culture, [vol.] 111), New York, Routledge, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11894089]

83. Perry Nodelman, Words about pictures : the narrative art of children's picture books, Athens, London, The University of Georgia Press, 1988. [COBISS.SI-ID 18365704]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


84. Helen Parker, Pirate Patch and the treasure map, (Penguin kids, Level 2), Harlow (Essex), Pearson Education, [London], Penguin Books, 2014. [COBISS.SI-ID 20112946]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


85. Lesley Choyce, Konec skrivalnic, (Zbirka Iziberi), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 292928768]

86. Henry James, Kaj je vedela Maisie, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 292051200]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


87. Jana Bauer, Groznovilca in divja zima, (Zbirka Čudaške prigode), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 290761472]

88. Andreja Borin, V mesto mravlja se odpravlja, (Zbirka Mladež), Maribor, Litera, 2009. [COBISS.SI-ID 63429889]

89. Romana Glavač, Čarobno pero : 7 pravljic za male in velike, 1. natis, Črenšovci, Kulturno-turistično društvo, 2014. [COBISS.SI-ID 276674304]

90. Andrej Jus, Na trati, (Zbirka Sanjska knjigica), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2015. [COBISS.SI-ID 278580992]

91. Barbara Pešak Mikec, Nataša Budna Kodrič, Miška Mica in njeni egipčanski predniki z gradu Fužine, Ljubljana, Zgodovinski arhiv, 2017. [COBISS.SI-ID 291659776]

92. Milan Petek Levokov, Skrivnost oblačne gore, 1. natis, Ljubljana, Družba Piano, 2011. [COBISS.SI-ID 255793664]

93. Slavko Pregl, Kraljična, (Zbirka Biberbav), 1. izd., Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 292237824]

94. Alojz Rebula, Korintski steber : roman, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 292948480]

95. Ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem : [dopolnjeni zbornik predavanj s Simpozija Slovenska ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem od začetka 20. stoletja do sodobnosti, ki ga je organiziralo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm na Opčinah pri Trstu, 5. in 6. maja 2016], Trst, Mladika, Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, 2017. [COBISS.SI-ID 10016492]

96. Lana Slapal, V iskanju dežele Hareonim, V Domžalah, samozal., 2013. [COBISS.SI-ID 270052096]

97. Josip Vandot, Kekec and Pehta, Ljubljana, Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2017. [COBISS.SI-ID 292675072]

98. Marta Zabret, Martematične prigode, Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 292521472]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


99. Anna Sangawa Hmeljak, Ljubljana in bubbles : [a collection of short comics], 2nd international issue, Ljubljana, The literatura society for literature and the arts, = LUD Literatura, 2016. [COBISS.SI-ID 11896905]


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


100. Alen Nedeljko, Kulturna dediščina Franca Miklošiča in učna pot od Ljutomera do Radomerščaka : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Nedeljko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4947. [COBISS.SI-ID 11891529]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


101. Jelka Piškurić, Neža Strajnar, Skozi čas preizkušenj : politična zapornica Jelka Mrak Dolinar, Ljubljana, Študijski center za narodno spravo, 2017. [COBISS.SI-ID 292065792]

102. Irena Avsenik Nabergoj, Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo : v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Življenja in dela, Biografske študije, 14, 10), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 292441344]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


103. Matjaž Klemenčič, Aleš Maver, Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes, (Zora, 124), Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2017, doi: 10.18690/978-961-286-116-2. [COBISS.SI-ID 93467393]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO