COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDECEMBER 2018

Vsebina
0 Splošno.

1. Martin Ivanič, E.enciklopedija, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006, 448 str., ilustr., ISBN 86-11-17123-3. [COBISS.SI-ID 226972928]
2. Ritsert C. Jansen, Leading your research team in science, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, ISBN 978-1-108-60199-3, ISBN 978-1-108-70186-0, https://doi.org/10.1017/9781108601993. [COBISS.SI-ID 12248649]


069(043.2) Muzejska pedagogika

3. Tajda Blazinšek, Pojmovanja edukacijske vloge muzeja pri kustosih in kustosih pedagogih : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Blazinšek], 2018, VI, 83 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5534. [COBISS.SI-ID 12251721]
4. Katarina Sučič, Uporaba IKT v muzejski pedagogiki = The use of ICT in museum pedagogy : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Sučič], 2018, V, 56, IX str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5499. [COBISS.SI-ID 12235593]


1 Filozofija.

5. Louis Althusser, Ideologija in ideološki aparati države in drugi spisi, Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 231 str., Rdeča zbirka, ISBN 978-961-257-091-0. [COBISS.SI-ID 296095488]
6. Marcus Tullius Cicero, Pogovori v Tuskulu, Ljubljana: KUD Logos, 2018, 319 str., tabela, Knjižna zbirka KUD Logos, 62, ISBN 978-961-7011-58-6. [COBISS.SI-ID 296481024]
7. Zdeňka Kalnická, Prevpraševanja o filozofiji z vidika spola : razpravi, Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2018, 107 str., Zbirka Fraktal, 42, ISBN 978-961-7054-05-7. [COBISS.SI-ID 295944192]
8. Aude Lancelin, Marie Lemonnier, Filozofi in ljubezen : ljubiti - od Sokrata do Simone de Beauvoir, 1. natis, Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018, 223 str., ISBN 978-961-94287-2-6. [COBISS.SI-ID 296093696]
9. Anton Stres, Leksikon filozofije, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, XXIV, 999 str., ISBN 978-961-278-405-8. [COBISS.SI-ID 296938752]


159.9 Psihologija.

10. Brené Brown, Darovi nepopolnosti : sprejmite to, kar ste! : vodič do življenja z vsem srcem, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2018, 167 str., ISBN 978-961-04-0513-9. [COBISS.SI-ID 296219136]
11. John S. Dacey, Lindsey Neves Baillargeron, Nancy Tripp, Integrating SEL into your ELA curriculum : practical lesson plans for grades 6-8, New York; London: Routledge, 2019, X, 239 str., ilustr., ISBN 978-1-138-34526-3, ISBN 978-1-138-35257-5. [COBISS.SI-ID 12233545]
12. Peg Dawson, Richard Guare, Smart but scattered : the revolutionary "executive skills" approach to helping kids reach their potential, New York; London: Guilford Press, cop. 2009, VI, 314 str., ilustr., ISBN 978-1-59385-445-4, ISBN 978-1-59385-987-9. [COBISS.SI-ID 12233289]
13. Elisabeth Lukas, Reinhardt Wurzel, Od strahu do notranjega miru, 1. izd., Ljubljana: Novi svet, 2018, 139 str., sl. avtorjev, ISBN 978-961-6878-74-6. [COBISS.SI-ID 297259776]
14. Cvetka Rutar, Jaz - na potovanju do sebe : priročnik osebnega raziskovanja za učence tretjega triletja, Dobrova: Animayush, 2018, 45 str., ilustr., ISBN 978-961-94114-4-5. [COBISS.SI-ID 296725760]
15. Michael Winterhoff, Carsten Tergast, Naj naši otroci ne postanejo tirani : še je čas za pozitivne spremembe, 1. izd., Tržič: Učila International, 2011, 177 str., Zbirka Žepna knjiga, 449 = 206, 2, ISBN 978-961-00-1187-3. [COBISS.SI-ID 254414592]
16. Marko Ivanišin (urednik), Zbornik povzetkov, Maribor: [s. n.], 2018, http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2018/11/zbornik-povzetkov-posveta.pdf. [COBISS.SI-ID 12244297]


159.9(043.2) Psihologija.

17. Sanja Gregorc, Načini obvladovanja stresa v interventnih službah = Ways of coping with stress in emergency services : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Gregorc], 2018, 74 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5513. [COBISS.SI-ID 12242505]


316 Sociologija.

18. Ron Avi Astor, Rami Benbenishty, Mapping and monitoring bullying and violence : building a safe school climate, New York: Oxford University Press, 2018, XVI, 96 str., ilustr., ISBN 978-0-19-084706-7. [COBISS.SI-ID 12248905]
19. Anton Komat, Brodolomci na splavu Meduze : umetnost preživetja, Ljubljana: Buča; Domžale: [samozal.] A. Komat, 2018, 448 str., ilustr., ISBN 978-961-6704-79-3. [COBISS.SI-ID 297170176]
20. Thomas Leoncini (oseba, ki intervjuva), Zygmunt Bauman (intervjuvanec), Tekoča generacija : spremembe v tretjem tisočletju, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2018, 89 str., ISBN 978-961-04-0528-3. [COBISS.SI-ID 296927232]
21. Mirjana Ule, Socialna psihologija, 1. ponatis, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005, 453 str., ilustr., Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja, ISBN 961-235-159-7. [COBISS.SI-ID 222568448]


316(043.2) Sociologija.

22. Maja Ramšak, Pomen socialnega marketinga za uspešnost komunikacijskih kampanj : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Ramšak], 2018, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5530. [COBISS.SI-ID 12251465]


32 Politika.

23. Franček Drenovec, O blaginji in napredku : kratki vodnik po neoliberalizmu, Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 64 str., Oranžna zbirka, ISBN 978-961-257-094-1. [COBISS.SI-ID 296749568]
24. Slavko Podmenik, Kako in zakaj je razpadel samoupravni realsocializem?, Medvode: [samozal.] S. Podmenik, 2016, 288 str., ilustr., ISBN 978-961-283-795-2. [COBISS.SI-ID 287719168]


33 Gospodarstvo

25. Urban Boljka, Tomaž Gerdina (avtor dodatnega besedila, urednik), Usoda tržnega dna : nuja, želja ali skriti nameni?, Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018, 58 str., fotogr., Zbirka Opuščeni program, ISBN 978-961-94287-3-3. [COBISS.SI-ID 296616704]


33(043.2) Gospodarstvo.

26. Lana Brezovec, Doživljanje smisla življenja brezposelnih mladih : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Brezovec], 2018, 81 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5535. [COBISS.SI-ID 12252233]


34 Pravo.

27. Raymond Wacks, Zasebnost : zelo kratek uvod, V Ljubljani: Krtina, 2018, 177 str., ilustr., Knjižna zbirka Kratka, 32, ISBN 978-961-260-117-1, ISSN 2536-2097. [COBISS.SI-ID 296309248]


36(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

28. Maja Urekar, Sodelovanje med centrom za socialno delo, izvorno in rejniško družino otroka : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Urekar], 2018, 88 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5538. [COBISS.SI-ID 12257097]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

29. Hana Svobodová (urednik), Petr Vlček (urednik), Curriculum and teaching in physical education and geography : interdisciplinary and international perspectives : book of proceedings, Brno: Masaryk University, 2018, 96 str., ISBN 978-80-210-9075-0, https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1019/3158/803-1. [COBISS.SI-ID 12251977]
30. Jesper Juul, Od vzgoje do odnosa : avtentični starši - kompetentni otroci, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2018, 182 str., ISBN 978-961-261-506-2. [COBISS.SI-ID 296878848]
31. Petar Pijanović (urednik), Leksikon obrazovnih termina, 1. izd., Beograd: Učiteljski fakultet, 2014, 907 str., ISBN 978-86-7849-202-0. [COBISS.SI-ID 212174092]
32. Maruška Željeznov Seničar (urednik), Strukturni dejavniki pouka : zbornik, Ljubljana: MiB, 2018, 367 str., ilustr., ISBN 978-961-7040-04-3. [COBISS.SI-ID 297265920]
33. Belle Wallace (urednik), Dorothy A. Sisk (urednik), John Senior (urednik), The Sage handbook of gifted and talented education, 1st ed., Thousand Oaks, CA: SAGE Inc., cop. 2018, XXXIV, 583 str., ilustr., ISBN 978-1-5264-3115-8. [COBISS.SI-ID 12258121]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

34. Sabina Krajnc Dular, Didaktične dimenzije kakovostnega učnega procesa za učence priseljence : doktorska disertacija, Ljubljana: [S. Krajnc Dular], 2018, XIX, 269 str., [22] str. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5508. [COBISS.SI-ID 12241737]
35. Ina Šmalc, Razredna klima, kot jo zaznavajo in si jo želijo učitelji v različnih fazah profesionalnega razvoja = Class climate as perceived and desired by teachers in different stages of professional development : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Šmalc], 2018, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5504. [COBISS.SI-ID 12237129]


371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

36. John S. Dacey, Gian Criscitiello, Maureen Devlin, Integrating SEL into your curriculum : activities and reproducibles for academic success, New York, NY; London: Routledge, cop. 2018, XII, 203 str., ilustr., ISBN 978-1-138-63153-3, ISBN 978-1-138-63206-6. [COBISS.SI-ID 12234057]
37. Catherine Lawless Frank (urednik), Joni L. Baldwin (urednik), Jennifer T. Christman (urednik), Stephen B. Richards (urednik), Managing classrooms and student behavior : a response to intervention approach for educators, New York, NY: Routledge, cop. 2019, VI, 329 str., ilustr., ISBN 978-1-138-72312-2, ISBN 978-1-138-72311-5. [COBISS.SI-ID 12234569]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

38. Ester Derganc, Od črte do črke : delovni zvezek z grafomotoričnimi vajami za otroke od 4. do 5. leta (1. del) : predopismenjevalne vaje za razvoj grafomotoričnih sposobnosti in spretnosti, Trst: ZTT: = EST, 2018, 44 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-233-5. [COBISS.SI-ID 10420716]
39. Ester Derganc, Rišem, brišem in packam : delovni zvezek za otroke od 3. do 4. leta : vaje za razvoj grafomotoričnih sposobnosti in spretnosti, Trst: ZTT: = EST, 2018, 32 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-232-8. [COBISS.SI-ID 10420972]
40. Sue Dale Tunnicliffe, Starting inquiry-based science in the early years : look, talk, think and do, London; New York: Routledge, 2015, 164 str., ilustr., ISBN 978-1-138-77856-6, ISBN 978-1-138-77855-9, ISBN 978-1-315-77190-8. [COBISS.SI-ID 12231241]
41. Sue Dale Tunnicliffe, Talking and doing science in the early years : a practical guide for ages 2-7, London; New York: Routledge, 2013, XI, 177 str., ilustr., ISBN 978-0-415-69089-8, ISBN 978-0-415-69090-4. [COBISS.SI-ID 294339072]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

42. Nina Šuštar, Razvijanje tehnološke pismenosti pri otrocih, starih od 4 do 6 let ob projektih iz odpadne embalaže : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Šuštar], 2018, X, 86 str., IV, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5531. [COBISS.SI-ID 12250441]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

43. Ana Kovačič, Prilagoditve pouka družboslovja za učence, ki imajo težave z razumevanjem slovenščine : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Kovačič], 2018, 66 str., [8] str. pril., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5495. [COBISS.SI-ID 12235337]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

44. Darja Zaviršek, Dušan Rutar (avtor, urednik), Irena Lesar, Špela Razpotnik, Darij Zadnikar, Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami, 1. natis, Kamnik: Cirius, 2018, 254 str., ilustr., ISBN 978-961-93866-8-2. [COBISS.SI-ID 296852992]
45. Thomas Lachmann (urednik), Tina Weis (urednik), Reading and dyslexia : from basic functions to higher order cognition, Cham: Springer, 2018, IX, 339 str., ilustr., Literacy studies, 16, ISBN 978-3-319-90804-5. [COBISS.SI-ID 12247881]
46. Betsy de Thierry, The simple guide to child trauma : what it is and how to help, London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2017, 80 str., ilustr., ISBN 978-1-78592-136-0. [COBISS.SI-ID 12235849]
47. Betsy de Thierry, The simple guide to sensitive boys : how to nurture children and avoid trauma, London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2018, 102 str., ilustr., ISBN 978-1-78592-325-8. [COBISS.SI-ID 12236361]
48. Betsy de Thierry, The simple guide to understanding shame in children : what it is, what helps and how to prevent further stress or trauma, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2019, 109 str., ilustr., ISBN 978-1-78592-505-4. [COBISS.SI-ID 12236105]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

49. Lucija Kokić, Slovenski in hrvaški učitelji razrednega pouka o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Kokić], 2018, 92 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5512. [COBISS.SI-ID 12242761]
50. Nikola Milošević, Stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole v Sloveniji in na Češkem : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Milošević], 2018, 83 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5503. [COBISS.SI-ID 12236873]
51. Sandra Rusec Belaj, Učinkovitost treninga delovnega spomina z računalniškim programom Jungle Memory pri učencih v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Rusec Belaj], 2018, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5511. [COBISS.SI-ID 12243273]
52. Alisa Selan, Doživljanja staršev otrok z učnimi težavami : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Selan], 2018, 99 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5523. [COBISS.SI-ID 12245321]


377 Strokovno izobraževanje.

53. Stefan Schellander (urednik), Marija Perne (urednik, prevajalec), Urša Šebat (urednik, avtor dodatnega besedila), Jubilejni zbornik : ob 110-letnici izobraževalne ustanove Zavoda šolskih sester v Št. Petru = Festschrift : 110 Jahre Bildungseinrichtung des Konvents der Schulschwestern in St. Peter, 1. izd., V Celovcu: Mohorjeva družba; = In Klagenfurt: Hermagoras, 2018, 336 str., ilustr., ISBN 978-3-7086-1030-6. [COBISS.SI-ID 297153024]


502/504(043.2) Priroda.Znanost o okolju.Ekologija.

54. Petra Bezeljak, Razumevanje koncepta trajnostnega razvoja in vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj med bodočimi učitelji biologije = [Understanding of sustainability and education for sustainable development among students teachers of biology ] : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Bezeljak], 2018, VIII, 82 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5540. [COBISS.SI-ID 12257353]


51 Matematika.

55. Jennifer S. McCray (urednik), Jie-Qi Chen (urednik), Janet Eisenband Sorkin (urednik), Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, XVII, 213 str., ilustr., Eye on education books, ISBN 978-1-138-18236-3, ISBN 978-1-138-18237-0. [COBISS.SI-ID 12234825]
56. Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer, Matematika za radovedneže 4. Delovni zvezek za pouk matematike v 4. razredu devetletne osnovne šole, Kamnik: Ico, 2011, 2 zv. (201 str., [4] str. pril.), ilustr., ISBN 978-961-6287-85-2. [COBISS.SI-ID 254928896]
57. Lucija Željko, Andreja Verbinc, Mitja Vatovec, Matematika 6. Učbenik za matematiko v šestem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, 287 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4355-0. [COBISS.SI-ID 284855808]


51(043.2) Matematika.

58. Natalija Lokar, Bralno razumevanje in reševanje matematičnih besedilnih nalog : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Lokar], 2018, 83 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5492. [COBISS.SI-ID 12231753]
59. Tadeja Nemanič, Stili spoznavanja in učenje matematike s fizičnimi ter virtualnimi pripomočki : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Nemanič], 2018, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5533. [COBISS.SI-ID 12249161]


53(043.2) Fizika.

60. Nataša Jelen, Učenje fizike za učence z nižjo uspešnostjo pri fiziki kot pri drugih predmetih : magistrsko delo, Trbovlje: [N. Jelen], 2018, 44 f., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5509. [COBISS.SI-ID 12241993]


54 Kemija.

61. Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin, Samo Jamšek, Peti element 9. [Delovni zvezek za kemijo v devetem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2012, 79 str., ilustr., ISBN 978-961-271-110-8. [COBISS.SI-ID 259406336]
62. Darko Dolenc (avtor, ilustrator), Mojca Graunar, Barbara Modec, Kemija danes 2. Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0282-0. [COBISS.SI-ID 293660160]
63. Mojca Graunar, Barbara Modec, Darko Dolenc (avtor, ilustrator), Alenka Gabrič, Milica Slatinek-Žigon, Kemija danes 1. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2017, 104 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0283-7. [COBISS.SI-ID 289064192]
64. Mojca Graunar, Mojca Podlipnik, Jona Mirnik (avtor, ilustrator), Alenka Gabrič, Milica Slatinek-Žigon, Kemija danes 1. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0645-3. [COBISS.SI-ID 293873920]
65. Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik (avtor, ilustrator), Katarina Senta Wissiak Grm, Špela Fortuna (urednik), Moja prva kemija 2 : kemija za 9. razred osnovne šole, 2. natis, Ljubljana: Modrijan, 2008, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-241-022-3. [COBISS.SI-ID 240131840]
66. Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik (avtor, ilustrator), Katarina Senta Wissiak Grm, Moja prva kemija 2 : kemija za 9. razred osnovne šole. Delovni zvezek, 8. izd., Ljubljana: Modrijan, 2014, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-241-045-2. [COBISS.SI-ID 266673408]
67. Margareta Vrtačnik (avtor, ilustrator, fotograf), Katarina Senta Wissiak Grm (avtor, fotograf), Saša A. Glažar, Andrej Godec (avtor, fotograf), Moja prva kemija. Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2017, 239 str., ilustr., ISBN 978-961-241-719-2. [COBISS.SI-ID 288373504]
68. Andrej Smrdu, Od molekule do makromolekule. Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole, 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011, Ljubljana: Jutro, 2018, 152 str., ilustr., Svet kemije, ISBN 978-961-6746-69-4. [COBISS.SI-ID 295035136]


54(043.2) Kemija.

69. Anja Kotar, Pomen konteksta pri poučevanju kemije v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Kotar], 2018, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5506. [COBISS.SI-ID 12237641]
70. Hrvoje Malkoč, Gostota in viskoznost binarnih mešanic etanola in metanola : diplomsko delo, Ljubljana: [H. Malkoč], 2018, VI, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5497. [COBISS.SI-ID 12233801]


55 Geologija in sorodne vede. Meteorologija.

71. Matevž Novak (urednik), Nina Rman (urednik), Geološki atlas Slovenije = Geological atlas of Slovenia, 2., popravljena in dopolnjena izd., Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2018, 1 atlas (128 str.), barve, ISBN 978-961-6498-55-5. [COBISS.SI-ID 296177664]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

72. Meike Bosch, Drevesa : prepoznavanje po listih : 64 listavcev in iglavcev, 1. natis, Kranj: Narava, 2018, 111 str., ilustr., sl. avtorice, ISBN 978-961-7031-23-2. [COBISS.SI-ID 296923648]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

73. Katja Malovrh, Pomladna flora Ljubljane kot izhodišče za poučevanje botanike v osnovni šoli = Spring flora of Ljubljana as a tool for teaching botany in primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Malovrh], 2018, X, 112 str., [1] f. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5493. [COBISS.SI-ID 12230985]


61 Medicina.

74. Andrea Grignolio, Kdo se boji cepiv?, Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 288 str., ilustr., Zbirka Varia, ISBN 978-961-257-096-5. [COBISS.SI-ID 297262848]
75. Jožica Anžič, Majda Benedik-Dolničar (avtor, urednik), Ko otrok zboli za rakom, 4. izd., Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2018, 103 str., ilustr., ISBN 978-961-278-415-7. [COBISS.SI-ID 296994560]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

76. Flora von Spreti (urednik), Kunsttherapie bei psychischen Störungen, 2. Aufl., München: Elsevier, Urban & Fischer, 2012, XV, 313 str., ilustr., ISBN 978-3-437-23791-1. [COBISS.SI-ID 12231497]
77. Rebekah Pierre, Gymtherapy : developing emotional wellbeing and resilience in children through the medium of movement, London; New York: Routledge, 2018, XIII, 159 str., ilustr., ISBN 978-1-138-50482-0. [COBISS.SI-ID 12234313]
78. Vibeke Skov, Integrative art therapy and depression : a transformative approach, London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2015, 357 str., ilustr., ISBN 978-1-84905-577-2. [COBISS.SI-ID 12258377]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

79. Branka D. Jurišić (avtor, fotograf), Otroci z avtizmom : priročnik za učitelje in starše, 1. izd., Ljubljana: Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca, 2016, 88 str., ilustr., ISBN 978-961-93096-5-0. [COBISS.SI-ID 286630400]


62 Inženirske vede. Tehnika nasploh.

80. Natan Bernot, Delo in energija za gospodarski in kulturni razvoj Slovenije : organizacija dela, Ljubljana: Chiara, 2018, 456 str., ilustr., ISBN 978-961-94342-4-6. [COBISS.SI-ID 294861824]
81. David Macaulay (avtor, ilustrator), Neil Ardley, Kako kaj deluje zdaj, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 400 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4620-9. [COBISS.SI-ID 291368448]


62(043.2) Inženirske vede.Tehnika nasploh.

82. Nika Rupel, Začetno učenje elektronike ob podpori okolja Arduino : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Rupel], 2018, VI, 70 str., [20] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5494. [COBISS.SI-ID 12232521]


63 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

83. Rada Kos (avtor, fotograf), Iz lončka v lonec : naravno vrtnarjenje za male in velike vrtnarje ter odlični recepti iz domače kuhinje, 1. natis, Ljubljana: Allegro, 2017, 150 str., ilustr., Ustvarjalni priročniki, ISBN 978-961-92238-3-3. [COBISS.SI-ID 292574464]


7.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

84. Tomislav Vignjević, Besede o podobah : razprave o sodobni likovni umetnosti, Ljubljana: Studia humanitatis, 2018, 214 str., ilustr., Zbirka Apes, ISBN 978-961-6798-78-5. [COBISS.SI-ID 296596224]
85. Richard Wagner, Gregor Pompe (avtor dodatnega besedila, urednik), Neda Pagon (urednik), Umetnost in družba : izbrani spisi, Ljubljana: Studia humanitatis, 2014, 320 str., Studia humanitatis, ISBN 978-961-6798-49-5. [COBISS.SI-ID 277152768]


7.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

86. Nuša Jurjevič, Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces = Integration of dance and fine arts into the learning process : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Jurjevič], 2018, 258 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5526. [COBISS.SI-ID 12247369]
87. Maša Mlinarič, Likovno raziskovanje v opártu : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mlinarič], 2018, 55 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5528. [COBISS.SI-ID 12247113]


71/72 Urbanizem. Arhitektura.

88. Barbara Žetko, Pod zeleno streho, 1. izd., Trst: Založništvo tržaškega tiska ZTT-EST, 2018, 223 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-234-2. [COBISS.SI-ID 10430444]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

89. Tanja Cappell, Rišemo črke : okrasne pisave za vsako roko in vse priložnosti, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 143 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5109-8. [COBISS.SI-ID 296802816]
90. Riva Castleman, Prints of the twentieth century : [a history] : with 179 illustrations, 30 in colour, London: Thames and Hudson, cop. 1976, 216 str., ilustr., fotogr., The world of art library, ISBN 0-500-18155-1. [COBISS.SI-ID 723310]
91. Dragica Čadež Lapajne (avtor, fotograf), Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti, Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2018, 71 str., ilustr., Likovni odsevi, 32, ISBN 978-961-7010-31-2. [COBISS.SI-ID 297049088]
92. Tatjana Pregl Kobe, Likovne impresije : [eseji], Grosuplje: Mondena, 2000-<2007>, Zv. <1-3>, Zbirka Ésprit slovène, zv. 7; 11; 13, ISBN 961-6319-25-6, ISBN 961-6319-73-6, ISBN 978-961-6319-71-3. [COBISS.SI-ID 110001664]


73/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

93. Anja Oset, Angažirani plakat 80ih in 90ih let 20. stoletja na Slovenskem : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Oset], 2018, 43, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5527. [COBISS.SI-ID 12246857]
94. Blanka Štorgel, Mehanski vmesniki in nastajanje kiparskega dela : diplomsko delo, Ljubljana: [B. Štorgel], 2018, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5505. [COBISS.SI-ID 12237385]
95. Damjana Urbar, Strategije pomoči učencem z dispraksijo pri pouku likovne umetnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Urbar], 2018, 100 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5524. [COBISS.SI-ID 12244809]


78 Glasba.

96. Lenčka Kupper (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi), Iz škratove krošnjice : otroške pesmi skozi leto, 1. izd., Celovec: Mohorjeva družba, 2018, 111 str., ilustr., ISBN 978-3-7086-0994-2. [COBISS.SI-ID 294251008]


796 Šport. Športne igre

97. Maja Pajek (urednik), Športna rekreacija invalidov : zbornik prispevkov, Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, 2018, 104 str., ilustr., ISBN 978-961-6476-19-5, http://www.zsis.si/wp-content/uploads/2018/11/OKS-kongres-sporta-za-vse_2018-web2-1.pdf. [COBISS.SI-ID 297391360]


811.111 Angleščina.

98. Szilvia Papp, Shelagh Rixon, John Field, Examining young learners : research and practice in assessing the English of school-age learners, Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, cop. 2018, XIII, 844 str., ilustr., Studies in language testing, 47, ISBN 978-1-316-63820-0. [COBISS.SI-ID 12233033]
99. Sue Garton (urednik), Fiona Copland (urednik), The Routledge handbook of teaching English to young learners, London; New York: Routledge, 2019, XVIII, 544 str., ilustr., Routledge handbooks in applied linguistics, ISBN 978-1-138-64377-2. [COBISS.SI-ID 12232265]


811.111(043.2) Angleščina.

100. Maša Cokan, Vključevanje vsebin športa v pouk angleščine v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Cokan], 2018, 86 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5539. [COBISS.SI-ID 12253769]
101. Mirjam Grahut, Kompetentnost učiteljev za poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Grahut], 2018, 84 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5536. [COBISS.SI-ID 12253513]


811.16/.17 Slovanski jeziki.

102. Tjaša Alič, Ina Ferbežar, Tanja Jerman, Mihaela Knez, Metka Lokar, Mojca Nidorfer-Šiškovič, Nataša Pirih Svetina, Mojca Stritar Kučuk, Matej Šekli (urednik), Med Slovani = Among the Slavs, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017, 83 str., preglednice, ISBN 978-961-237-925-4. [COBISS.SI-ID 290617088]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

103. Andrea Albretti, Colloquial Slovene : the complete course for beginners, Reprinted, London; New York: Routledge, 2003, VI, 323 str., ilustr., 2 zvočni kaseti, stereo, 2 CD, The colloquial series, ISBN 0-415-08946-8, ISBN 0-415-08947-6, ISBN 0-415-30491-1, ISBN 0-415-30625-6. [COBISS.SI-ID 10014770]
104. Elizabeta M. Jenko, Grammatik der slowenischen Sprache : eine Einführung, Klagenfurt; = Celovec: Drava, cop. 2000, 135 str., ISBN 3-85435-339-1. [COBISS.SI-ID 670932]
105. Martina Križaj, Marja Bešter, Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? : priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 231 str., Učiteljeva orodja, ISBN 978-961-271-917-3. [COBISS.SI-ID 297626624]
106. Rada Lečič, Igraje do znanja slovenščine = Learning Slovene by playing games = Spielend Slowenisch lernen = Imparare lo sloveno giocando, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, 56 igralnih kart, papir, barve, ilustr., ISBN 961-6568-80-9, ISBN 978-961-6568-80-7. [COBISS.SI-ID 228799232]


82 Književnost nasploh.

107. Sergej Petrovič Borodin, Zvezde nad Samarkandom : roman v dveh knjigah, [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1970, 2 zv. (491; 391) str., Knjižnica Levstikov hram. [COBISS.SI-ID 1073694]
108. Milan Kundera, Nesmrtnost : roman, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991, 396 str., ISBN 86-11-06858-0. [COBISS.SI-ID 23015168]
109. Igor Saksida (urednik, avtor dodatnega besedila), Aleš Šteger (urednik), Pesem sem : razumljive pesmi za nerazumljive čase, Ljubljana: Beletrina, 2018, 167 str., ilustr., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-388-5. [COBISS.SI-ID 297092352]


82-93 Mladinska književnost.

110. Zorana Opačić (urednik, avtor dodatnega besedila), Antologija književnosti za decu. 1, Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, 2018, 443 str., Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti, knj. 116, ISBN 978-86-80730-13-4. [COBISS.SI-ID 320580615]
111. Zorana Opačić (urednik, avtor dodatnega besedila), Antologija književnosti za decu. 2, Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, 2018, 361 str., Antologijska edicija Deset vekova Srbske književnosti, knj. 116, ISBN 978-86-80730-14-1. [COBISS.SI-ID 321047047]
112. Bettina Hürlimann, Three centuries of children's books in Europe, London: Oxford University Press, 1967, XVIII, 297 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12235081]


821.111 Angleška književnost.

113. Roald Dahl, Bine in milinci, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 106 str., ilustr., Zbirka Pisanice, ISBN 978-961-01-5254-5. [COBISS.SI-ID 296328960]
114. Julia Donaldson, Palčič, 1. natis z dodanim DVD-jem, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [31] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5156-2. [COBISS.SI-ID 293470208]
115. Oliver Jeffers (avtor, ilustrator), An Alphabet of Stories, London: HarperCollins Children's Books, cop. 2018, [54] str., ilustr., ISBN 978-0-00-751429-8. [COBISS.SI-ID 12258633]
116. Oliver Jeffers (avtor, ilustrator), Sam Winston (avtor, ilustrator), A child of books, London: Walker Books, 2016, [32] str., ilustr., ISBN 978-1-4063-5831-5. [COBISS.SI-ID 27174711]
nagrada: BolognaRagazzi Award fiction 2017
117. Oliver Jeffers (avtor, umetnik), How to catch a star, 10th anniversary ed., London: HarperCollins Children's Books, 2014, [30] str., ilustr., ISBN 978-0-00-753659-7. [COBISS.SI-ID 12258889]
118. Oliver Jeffers (avtor, ilustrator), Lost and found, London: HarperCollins Childrenʼs Books, cop. 2015, [32] str., ilustr., ISBN 978-0-00-715036-6. [COBISS.SI-ID 11966100]
119. Oliver Jeffers (avtor, ilustrator), Stuck, London: HarperCollins Children's, 2012, [30] str., ilustr., ISBN 978-0-00-726389-9. [COBISS.SI-ID 5637856]
120. Alex La Guma, Čas ptice ubijalke, Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 175 str., Kaif, ISBN 978-961-257-093-4. [COBISS.SI-ID 296527872]
121. John Lanchester, Capital, London: Faber and Faber, cop. 2012, 577 str., ISBN 978-0-571-23461-5. [COBISS.SI-ID 12230729]
122. Michael Morpurgo, Črna kraljica, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 90 str., ilustr., ISBN 978-961-272-320-0. [COBISS.SI-ID 296767744]
123. Michael Morpurgo (avtor, avtor dodatnega besedila), Sneženi mož : nova zgodba, navdahnjena z izvirnikom Raymonda Briggsa, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-272-323-1. [COBISS.SI-ID 297037824]


821.111(043.2) Angleška književnost.

124. Petra Kožuh, Interpretativno branje poezije pri angleščini = Interpretative poetry reading at English lessons : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Kožuh], 2018, 83 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5532. [COBISS.SI-ID 12249929]


821.112.2 Nemška književnost.

125. Bertolt Brecht, Sveta Ivana Klavniška ; Opombe k "Sveti Ivani Klavniški", Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 133 str., Zelena zbirka, ISBN 978-961-257-095-8. [COBISS.SI-ID 297077504]
126. Werner Thuswaldner, Sveta noč, blažena noč!, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-278-417-1. [COBISS.SI-ID 297032192]


821.131.1 Italijanska književnost.

127. Cesare Pavese, Lepo poletje, Posebna izd. za Delo, Ljubljana: Delo, 2004, 88 str., Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 29, ISBN 961-6332-37-6. [COBISS.SI-ID 128970752]


821.133.1 Francoska književnost.

128. Pierre Corneille, Maja Sunčič (urednik), Ojdip, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2018, 118 str., Dialog z antiko, 31, ISBN 978-961-6192-75-0, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 296888320]
129. André Gide, Ponarejevalci denarja, Posebna izd. za Delo, Ljubljana: Delo, 2005, 348 str., Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 48, ISBN 961-6332-76-7. [COBISS.SI-ID 217443840]


821.163.6 Slovenska književnost.

130. Martina Bačič, Brin in ptičja hišica, 1. natis, Ljubljana: Grafenauer, 2018, 37 str., ilustr., ISBN 978-961-6864-34-3. [COBISS.SI-ID 295275520]
131. Franc Belčič, Iskrica v glavi : rešitev na dlani : 60 ugank, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 23 str., ilustr., ISBN 978-961-278-399-0. [COBISS.SI-ID 295389952]
132. Alja Furlan, Tri sestre, 1. natis, Branik: Margarana, 2018, [38] str., ilustr., ISBN 978-961-94134-3-2. [COBISS.SI-ID 296925184]
133. Niko Grafenauer, Pedenjped, [1. natis], [Ljubljana]: Grafenauer, [2018], 1 zgibanka ([8] str.), ilustr., ISBN 978-961-6864-35-0. [COBISS.SI-ID 296571904]
134. Igo Gruden, Miška osedlana in druge otroške pesmi, Trst: ZTT: = EST, 2018, 102 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-227-4. [COBISS.SI-ID 10183148]
135. Alojz Ihan, Slike z razstave, Ljubljana: Študentska založba, 2013, 253 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-242-900-3. [COBISS.SI-ID 269497088]
136. Jožica Čeh Steger (urednik, lektor, avtor povzetka), Simona Pulko (urednik, lektor, avtor povzetka), Melita Zemljak Jontes (urednik, lektor, avtor povzetka), Ivan Cankar v medkulturnem prostoru : ob stoti obletnici Cankarjeve smrti, Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018, 431 str., ilustr., Mednarodna knjižna zbirka Zora, 126, ISBN 978-961-286-206-0, DOI: 10.18690/978-961-286-206-0. [COBISS.SI-ID 95312641]
137. Varja Kališnik, Živa groza : zgodba za pogumne punce, 1. izd., Ljubljana: Skrivnosti, 2009, 170 str., ilustr., ISBN 978-961-92739-0-6. [COBISS.SI-ID 247744512]
138. Vitka Kolar, Pokrij me, mami, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2011, 182 str., Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-274-045-0. [COBISS.SI-ID 255642112]
139. Simona Kopinšek, Ljubezenke, Murska Sobota: Franc-Franc, 2012, 76 str., ilustr., ISBN 978-961-255-047-9. [COBISS.SI-ID 70069505]
140. Simona Kopinšek, Vetrnice, Murska Sobota: Franc-Franc, 2013, 79 str., ilustr., ISBN 978-961-255-066-0. [COBISS.SI-ID 269359360]
141. Lojze Kovačič, Prišleki, 2. izd., Ljubljana: Beletrina, 2018, 2 knj. (1331 str.), Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-387-8. [COBISS.SI-ID 296604160]
142. Svetlana Makarovič, Pekarna Mišmaš, 6. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, [24] str., ilustr., Zbirka Svetlanovčki, ISBN 978-86-11-14917-2. [COBISS.SI-ID 289540608]
143. Katarina Marinčič, Prikrita harmonija, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001, 415 str., Zbirka Nova slovenska knjiga, ISBN 86-11-15991-8. [COBISS.SI-ID 112351744]
nagrada: Kresnik, 2002
144. Matimatimati, Ko izgine svet, 1. ponatis, Komen: Matimatimati, 2018, ISBN 978-961-288-053-8. [COBISS.SI-ID 295043072]
145. Saša Pavček, Rumi in kapitan, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 67 str., ilustr., ISBN 978-961-272-322-4. [COBISS.SI-ID 297037312]
146. Sanja Pocrnjić (avtor, ilustrator), Jezen, jezen škrat, Ljubljana: Forum, 2018, [24] str., ilustr., Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka O, ISBN 978-961-6553-88-9. [COBISS.SI-ID 294159872]
147. Tatjana Pregl Kobe, Arabeska : [pesmi], Ljubljana: Edina, 2006, 93 str., ISBN 961-6364-23-5, ISBN 978-961-6364-23-2. [COBISS.SI-ID 229543680]
148. Tatjana Pregl Kobe, Slika v sliki : venec nonetov, Grosuplje: Mondena, 2011, 131 str., Zbirka Eos, 7, ISBN 978-961-6319-93-5. [COBISS.SI-ID 256241152]
149. Katja Klopčič Lavrenčič (urednik), Trideset esejev o Flisarjevi prozi, Ljubljana: Sodobnost International, 2018, 392 str., ISBN 978-961-7047-14-1. [COBISS.SI-ID 297063680]
150. Milan Vincetič, Luna na mesecu = Luna na mejseci, Murska Sobota: Argo, društvo za humanistična vprašanja; [Monošter]: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2017, 234 str., Knjižna zbirka Med Rabo in Muro, 20, ISBN 978-961-93225-6-7. [COBISS.SI-ID 292841472]
151. Alojz Ihan (avtor dodatnega besedila, urednik), Vsaka ljubezen je pesem : najlepše slovenske ljubezenske pesmi po izboru slovenskih pesnikov, Nova izd., Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2010, 191 str., ISBN 978-961-6547-46-8. [COBISS.SI-ID 250470912]
152. Sofya-Agnessa Yakuntsova, Antologija brez kože, Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2017, 94 str., sl. avtorice, ISBN 978-961-6481-47-2. [COBISS.SI-ID 292781312]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

153. Kinga Ludvik-Tittel (avtor, fotograf), Čudovita Budimpešta, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2018, 40 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-44-6. [COBISS.SI-ID 296950528]


929 Biografske in sorodne študije

154. Mira Delavec Touhami, Josipina Urbančič Turnograjska : die erste slowenische Dichterin, Schriftstellerin und Komponistin, 1. Aufl., Graz: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark - Pavelhaus; Laafeld; = Potrna: Pavelhaus: = Pavlova Hiša, 2012, 237 str., ilustr., Wissenschftliche Schriftenreihe des Pavelhauses, bd. 13, ISBN 978-3-900181-62-8. [COBISS.SI-ID 53927522]
155. Igor Grdina, Ivan Cankar : portret genija, Ljubljana: Beletrina, 2018, 252 str., [36] str. pril., Knjižna zbirka Koda, ISBN 978-961-284-395-3. [COBISS.SI-ID 297017088]
156. Alina Lovrečić Carli (urednik), Barbara Boneta (urednik), Elizabeta Danev (urednik), Mira Grgič (urednik), Xenia Kante (urednik), Jutri bo sonce in Kras bo čudovit : Pinko Tomažič v besedi in sliki, Trst: ZTT: = EST; Trebče: COŠ Pinko Tomažič, 2018, 37 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-228-1. [COBISS.SI-ID 10201068]
157. Nika Kovač, Pogumne punce, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [128] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5273-6. [COBISS.SI-ID 296352256]
158. Pierre Lunel (oseba, ki intervjuva), Pedro Opeka (intervjuvanec), Uprite se!, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 111 str., [16] str. pril., ISBN 978-961-278-414-0. [COBISS.SI-ID 297043712]
159. Nicolas Wright, Izjemne ženske, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 144 str., ilustr., ISBN 978-961-251-451-8. [COBISS.SI-ID 297213952]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

160. Aleš Maver, Od klinopisa do Teodore : sprehod skozi zgodovino starega veka, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 332 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-278-410-2. [COBISS.SI-ID 296612608]
161. Miljana Cunta (urednik), V iskanju svobode : leto 1968 in njegova dediščina, Ljubljana: Beletrina, 2018, 149 str., ilustr., ISBN 978-961-284-473-8. [COBISS.SI-ID 297016576]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 27. 12. 2018