COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti v letu 2018 v Knjižnici UL PEF

Vsebina
0 Splošno.

1. Jamey Acosta, Comprehension and critical thinking : grade 6, Huntington beach: Shell education, cop. 2008, 112 str., ilustr., ISBN 978-1-4258-0246-2. [COBISS.SI-ID 11937609]
2. Tina Bilban, Tilka Jamnik, Knjige na temo staranja in starosti : didaktično gradivo ob paketu knjig, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 42 str., ilustr., ISBN 978-961-272-313-2. [COBISS.SI-ID 296185088]
3. Alenka Divjak, Slovenski pedagoški tisk v borbi proti potujčevanju naše mladine 1860-1918, Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2017, 236 str., ISBN 978-961-7014-02-0. [COBISS.SI-ID 292528128]
4. Martin Ivanič, E.enciklopedija, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006, 448 str., ilustr., ISBN 86-11-17123-3. [COBISS.SI-ID 226972928]
5. Niall Ferguson, Trg in stolp : omrežja, hierarhije in boj za globalni vpliv, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2018, 700 str., ilustr., ISBN 978-961-7050-25-7. [COBISS.SI-ID 296554496]
6. Proceedings from GARI summer multidisciplinary research symposium on 18th May, 2018, Colombo, Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka: Global Academic Research Institute, cop. 2018, 53 str., International Journal of Management (Colombo. Print), ISSN 2424-6425. [COBISS.SI-ID 12008777]
7. Nataša Golob, Na pergamentu in papirju : rokopisi in tiski iz mariborskih zbirk : [vodnik po razstavi], Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, 32 str., ilustr., ISBN 978-961-6981-22-4. [COBISS.SI-ID 292763904]
8. Nataša Golob, Srednjeveški in renesančni rokopisi : materiali, strukture, predstavitve, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, 301 str., ilustr., Razprave FF, ISBN 978-961-237-974-2, ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 292775936]
9. Ritsert C. Jansen, Leading your research team in science, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, ISBN 978-1-108-60199-3, ISBN 978-1-108-70186-0, https://doi.org/10.1017/9781108601993. [COBISS.SI-ID 12248649]
10. Marta Verginella (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), Slovenka : prvi ženski časopis (1897-1902), 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, 117 str., ilustr., portreti, ISBN 978-961-237-999-5. [COBISS.SI-ID 292945664]
11. Zoran Smiljanić, Blaž Vurnik, Ivan Cankar : podobe iz življenja, Ljubljana: Forum, 2018, 124 str., ilustr., Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka Republika Strip, 25, ISBN 978-961-6553-91-9. [COBISS.SI-ID 296311552]
12. Willie Tan, Research methods : a practical guide for students and researchers, Singapore: World Scientific, 2017, XII, 216 str., ilustr., ISBN 978-981-32-2961-7, ISBN 978-981-32-2958-7. [COBISS.SI-ID 12891932]
13. Tereza Žerdin, Nesrečko! : zgodbe za otroke, ki ne marajo brati, 1. ponatis, Ljubljana: T. Žerdin: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2016, 93 str., ilustr., ISBN 978-961-93422-0-6. [COBISS.SI-ID 285616896]


0(043.2) Splošno.

14. Alenka Cimerman, Bralna pismenost študentov Pedagoške fakultete : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Cimerman], 2018, 57 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5255. [COBISS.SI-ID 12097865]
15. Barbara Hribar, Razvijanje bralne zmožnosti pri domačem branju in bralni znački v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Hribar Pavli], 2018, 70 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4982. [COBISS.SI-ID 11916617]
16. Anja Mlakar, Partnerski odnos vrtca in staršev - kazalnik kakovosti družinskega branja : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Mlakar], 2018, III, 49 str., graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5425. [COBISS.SI-ID 12181577]
17. Ana Palovšnik, Diferenciacija bralne značke v tretjem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Palovšnik], 2018, 78 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5481. [COBISS.SI-ID 12215369]
18. Alja Premože, Vpliv učiteljeve povratne informacije na učenčevo bralno samopodobo v tujem jeziku : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Premože], 2017, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4977. [COBISS.SI-ID 11911753]


004 Računalništvo.

19. Michael F. D. Young (urednik), Exploding the castle : rethinking how video games and game mechanics can shape the future of education, Charlotte, NC: Information Age Publishing, cop. 2017, XIV, 286 str., ilustr., Psychological perspectives on contemporary educational issues, ISBN 978-1-68123-935-4, ISBN 978-1-68123-936-1. [COBISS.SI-ID 11891017]
20. Peter Krebelj (avtor, fotograf), Vzdrževanje informacijske programske opreme : učbenik za programe Tehnik računalništva, Elektrotehnik, Računalnikar, 1. izd., Podsmreka: Pipinova knjiga, 2018, 224 str., ilustr., ISBN 978-961-94357-2-4. [COBISS.SI-ID 294741760]
21. Sonja Lajovic, Python za otroke, 1. natis, Ljubljana: Pasadena, 2018, 173 str., ilustr., ISBN 978-961-6661-74-4. [COBISS.SI-ID 294530560]
22. Uroš Ocepek, 128 rešenih programerskih nalog : rešitve v jezikih C++, C#, Java in Python ter z diagramom poteka, 1. izd., Podsmreka: Pipinova knjiga, 2018, 244 str., ilustr., ISBN 978-961-94357-3-1. [COBISS.SI-ID 296257024]
23. Julie Pallant, SPSS survival manual : a step by step guide to data analysis using IBM SPSS, 6th ed., Sydney [etc.]: Allen & Unwin, cop. 2016, XV, 352 str., ilustr., ISBN 978-1-76029-195-2. [COBISS.SI-ID 12140617]
24. Gregor Anželj, Janez Brank, Andrej Brodnik, Luka Fürst, Matija Lokar, Andrej Brodnik (urednik), Slikovno programiranje : e-učbenik za uvod v programiranje, Ljubljana: Založba Fakultete za računalništvo in informatiko; Maribor: Založba Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2018, ISBN 978-961-7059-99-1, ISBN 978-961-286-192-6, https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/. [COBISS.SI-ID 296343808]
25. Janez Škrubej, Hladna vojna in bitka za informacijsko tehnologijo, Ljubljana: Pasadena, 2008, XV, 282 str., ilustr., Zbirka Ventilator, ISBN 978-961-6361-98-9. [COBISS.SI-ID 238893568]


004(043.2) Računalništvo.

26. Maruša Bukovec, Uporaba LEGO Mindstorms EV3 robotov pri poučevanju fizičnega računalništva v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Bukovec], 2018, VI, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5316. [COBISS.SI-ID 12123977]
27. Klemen Černe, Razvoj aplikacij za šolsko laboratorijsko delo temelječih na bluetooth povezavi med pametnim telefonom in Arduinom : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Černe], 2018, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5430. [COBISS.SI-ID 12188233]
28. Maja Hladnik, Prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Hladnik], 2018, 24 str, XI, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5258. [COBISS.SI-ID 12107593]
29. Anka Katrašnik, Upravljanje nagibnega labirinta s pomočjo Arduina : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Katrašnik], 2018, IV, 29 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5226. [COBISS.SI-ID 12085833]
30. Anja Koron, Labirint v Scratchu : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Koron], 2018, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5346. [COBISS.SI-ID 12136009]
31. Matej Mavri, Poznavanje in varna uporaba spleta ter oblačnih storitev med osnovnošolskimi učlitelji : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mavri], 2018, VI, 47, III str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5235. [COBISS.SI-ID 12089673]
32. Vanessa Pipan, Izdelava mobilnih aplikacij med učenci drugega triletja osnovne šole s programom App Inventor : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Pipan], 2018, 49 str., [14] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5009. [COBISS.SI-ID 11942217]
33. Žan Ternik, Učna analitika v izobraževalnih računalniških igrah : diplomsko delo, Ljubljana: [Ž. Ternik], 2018, 42 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5259. [COBISS.SI-ID 12108105]
34. Melisa Tršan, Sodobna digitalna tehnologija in preživljanje prostega časa učencev : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Tršan], 2018, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5460. [COBISS.SI-ID 12204361]
35. Bogdan Urdih, Nekonvencionalni načini poučevanja rekurzije : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Urdih], 2018, IV, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5094. [COBISS.SI-ID 12017225]


005 Menedžment.

36. Peter Stokes (urednik), Organizational management : approaches and solutions, London; Philadelphia: Kogan Page, 2016, XIII, 279 str., ilustr., ISBN 978-0-7494-6836-1. [COBISS.SI-ID 12076361]
37. Janja Vuga Beršnak, Anica Ferlin, Priprave in odziv na kompleksno krizo : priročnik o strukturi kriznega upravljanja in vodenja, Elektronska izd., Ljubljana: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2018, ilustr., ISBN 978-961-93677-8-0, http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2018/MORS_Priprave_in_odziv_na_kompleksno_krizo.pdf. [COBISS.SI-ID 293874432]


069 Muzejska pedagogika

38. Jože Hudales, "Ekomuzej in druge oblike sodobnih lokalnih muzejev", V: Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije : idejna zasnova za stalno muzejsko postavitev v Žalcu, Vito Hazler (ur.), Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 48-52, Zbirka Kulturna dediščina, zv. 6, Elektronske izdaje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ISBN 978-961-237-454-9, http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/73/2/2011/EKOMUZEJ_HMELJARSTVA_IN_PIVOVARSTVA_SLOVENIJE_2147.pdf. [COBISS.SI-ID 46674018]
39. Mateja Kos, Alenka Miškec (avtor, urednik), Tomaž Lazar (avtor, fotograf), Nataša Nemeček (avtor, fotograf), Saša Rudolf, Žiga Šmit (avtor, fotograf, ilustrator), Zora Žbontar, Mihael Budja (avtor, ilustrator, fotograf), Tomislav Kajfež, Katja Mahnič, Eva Menart (avtor, fotograf), Nives Ogrinc, Urša Pajk, Daša Pavlovič, Miran Pflaum (avtor, fotograf), Tjaša Tolar, Matija Turk (avtor, fotograf), Peter Turk, Anton Velušček, Preteklost pod mikroskopom : naravoslovne raziskave v muzeju, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, 161 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6981-20-0. [COBISS.SI-ID 292033280]
40. Kevin Gosling (urednik), Gordon McKenna (urednik), Spectrum : The UK museum collections management standard : Spectrum 5.0, London: Collections Trust, cop. 2017, 217 str., ilustr., ISBN 978-1-900642-24-8. [COBISS.SI-ID 12195657]


069(043.2) Muzejska pedagogika

41. Tajda Blazinšek, Pojmovanja edukacijske vloge muzeja pri kustosih in kustosih pedagogih : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Blazinšek], 2018, VI, 83 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5534. [COBISS.SI-ID 12251721]
42. Eva Čampelj, Skozi umetnost do celovitejšega razumevanja zahtevnih vsebin = A more comprehensive understanding of demanding content through art : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Čampelj], 2018, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5473. [COBISS.SI-ID 12211273]
43. Renata Čeh, Družinsko učenje v muzeju = Family learning in museums : magistrsko delo, Ljubljana: [R. Čeh], 2018, 55 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5357. [COBISS.SI-ID 12141897]
44. Katarina Sučič, Uporaba IKT v muzejski pedagogiki = The use of ICT in museum pedagogy : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Sučič], 2018, V, 56, IX str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5499. [COBISS.SI-ID 12235593]


1 Filozofija.

45. Louis Althusser, Ideologija in ideološki aparati države in drugi spisi, Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 231 str., Rdeča zbirka, ISBN 978-961-257-091-0. [COBISS.SI-ID 296095488]
46. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Anti-Ojdip : kapitalizem in shizofrenija, Nova razširjena izd., Ljubljana: Krtina, 2017, 491 str., ilustr., Knjižna zbirka Temeljna dela, ISBN 978-961-260-109-6, ISSN 2536-2089. [COBISS.SI-ID 292382464]
47. Mladen Dolar, Heglova Fenomenologija duha, 2. natis, Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2017, 409 str., ilustr., Zbirka Analecta, ISBN 978-961-6376-75-4. [COBISS.SI-ID 292704000]
48. Terry Eagleton, Upanje brez optimizma, Ljubljana: Beletrina, 2018, 207 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-284-364-9. [COBISS.SI-ID 293552384]
49. Aleš Erjavec, Heteronomija umetnosti in avantgard, Ljubljana: Maska, 2017, 215 str., ilustr., Zbirka Transformacije, knj. št. 40, ISBN 978-961-6572-49-1. [COBISS.SI-ID 293009408]
50. Zdeňka Kalnická, Prevpraševanja o filozofiji z vidika spola : razpravi, Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2018, 107 str., Zbirka Fraktal, 42, ISBN 978-961-7054-05-7. [COBISS.SI-ID 295944192]
51. Aude Lancelin, Marie Lemonnier, Filozofi in ljubezen : ljubiti - od Sokrata do Simone de Beauvoir, 1. natis, Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018, 223 str., ISBN 978-961-94287-2-6. [COBISS.SI-ID 296093696]
52. Toma Strle (urednik), Olga Markič (urednik), Kognitivna znanost : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8.-12. oktober 2018, [Ljubljana, Slovenia : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 21th International Multiconference Information Society - IS 2018, 8th-12th October, 2018, Ljubljana, Slovenia : volume B, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2018, ilustr., https://is.ijs.si/archive/proceedings/2018/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 7980634]
53. Ana Mehle, Slovenska filozofska bibliografija 1970-1980, 1. izd., elektronska izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, ISBN 978-961-237-901-8, http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Knjige/e-books/slovenska_filo_biblio.pdf. [COBISS.SI-ID 289242624]
54. Bertrand Russell, The problems of philosophy, 2nd ed., Oxford; New York: Oxford University Press, 2001, XVI, 102 str., ISBN 0-19-285423-2. [COBISS.SI-ID 12167497]
55. Anton Stres, Leksikon filozofije, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, XXIV, 999 str., ISBN 978-961-278-405-8. [COBISS.SI-ID 296938752]
56. Marjan Šimenc, Nove prakse filozofije, 2. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, 118 str., ISBN 978-961-253-228-4. [COBISS.SI-ID 295511808]


159.9 Psihologija.

57. Sarah Andersen, Odraslost je mit, Brežice: Primus, 2018, 109 str., ilustr., Zbirka Prima za mlade, ISBN 978-961-7033-43-4. [COBISS.SI-ID 295850240]
nagrada: Goodreads Choice Award, 2016
58. Artemidorus Ephesius, Maja Sunčič (prevajalec, avtor dodatnega besedila, urednik), Interpretacija sanj, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017, 364 str., Zbirka Dialog z antiko, 30, ISBN 978-961-6192-74-3, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 292992256]
59. Enid Zimmerman (urednik), Artistically and musically talented students, Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press, cop. 2004, XXXIV, 143 str., ilustr., Essential readings in gifted education, 9, ISBN 1-4129-0434-X. [COBISS.SI-ID 11995465]
60. Lundy Bancroft, Zakaj to počne? : kaj se dogaja v glavah jeznih in nadzirajočih moških, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2018, 498 str., ilustr., Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-6954-99-0. [COBISS.SI-ID 293830912]
61. Kay Barnham, Ljubosumen sem!, Jezero: Morfemplus, 2018, 32 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-96-4. [COBISS.SI-ID 292632832]
62. Kay Barnham, Žalosten sem!, Jezero: Morfemplus, 2018, 32 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-95-7. [COBISS.SI-ID 292633088]
63. Katherine Benziger, Thriving in mind : the art and science of using your whole brain, Carbondale, Illinois: The human resources technology company, cop. 2006, 332 str., ilustr., ISBN 1-880931-11-7. [COBISS.SI-ID 12168009]
64. Laura E. Berk, Infants, children, and adolescents, 4th ed., Boston: Allyn and Bacon, cop. 2002, XXXII, 639 str., ilustr., ISBN 0-205-33606-X. [COBISS.SI-ID 12179529]
65. Michele Borba, Unselfie : why empathetic kids succeed in our all-about-me world, 1st ed., New York: Touchstone, 2016, XXI, 262 str., ISBN 978-1-5011-1003-0. [COBISS.SI-ID 11986249]
66. Simon Bradley, Nicole Price, Critical thinking : proven strategies to improve decision making skills, increase intuition and think smarter!, [S. l.]: [s. n.], cop. 2016, IX, 96 str., ISBN 978-1-5352-9910-7. [COBISS.SI-ID 11921481]
67. Brené Brown, Darovi nepopolnosti : sprejmite to, kar ste! : vodič do življenja z vsem srcem, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2018, 167 str., ISBN 978-961-04-0513-9. [COBISS.SI-ID 296219136]
68. Alenka Cemič, Jera Gregorc, Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2018/2019, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018, 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12160841]
69. Gary D. Chapman, Pet jezikov ljubezni za samske : [skrivnost, ki bo revolucionarno spremenila vaše odnose], 1. izd., Ljubljana: Družina, 2018, 196 str., ISBN 978-961-04-0492-7. [COBISS.SI-ID 294504192]
70. Aurélie Chien Chow Chine (avtor, ilustrator), Rožle je jezen : [kako z vajo iz sofrologije preženemo jezo], 1. natis, Brežice: Primus, 2018, [28] str., ilustr., Zbirka Prepoznavam čustva, Zbirka Prima za mlade, ISBN 978-961-7033-51-9. [COBISS.SI-ID 296171264]
71. Aurélie Chien Chow Chine (avtor, ilustrator), Rožle je žalosten : [kako z vajo iz sofrologije preženemo žalost], 1. natis, Brežice: Primus, 2018, [28] str., ilustr., Zbirka Prepoznavam čustva, Zbirka Prima za mlade, ISBN 978-961-7033-52-6. [COBISS.SI-ID 296171776]
72. Aurélie Chien Chow Chine (avtor, ilustrator), Rožleta je strah : [kako z vajo iz sofrologije preženemo strah], 1. natis, Brežice: Primus, 2018, [28] str., ilustr., Zbirka Prepoznavam čustva, Zbirka Prima za mlade, ISBN 978-961-7033-53-3. [COBISS.SI-ID 296172032]
73. Lizzie Cox, Hej, punca : vse o odraščanju, 1. izd., Tržič: Učila International, 2017, 64 str., ilustr., ISBN 978-961-00-3592-3. [COBISS.SI-ID 291868672]
74. Todd I. Lubart (urednik), The creative process : perspectives from multiple domains, London: Palgrave Macmillan, 2018, XVII, 327 str., ilustr., Palgrave studies in creativity and culture, ISBN 978-1-137-50562-0. [COBISS.SI-ID 12226889]
75. Claudia Croos-Müller, Z ljubeznijo --- : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob žalosti, žalitvah in raznih neprijaznostih, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 40 str., ilustr., ISBN 978-961-278-376-1. [COBISS.SI-ID 293408256]
76. Tracy L. Cross, On the social and emotional lives of gifted children : understanding and guiding their development, 5th ed., Waco: Prufrock Press Inc., 2018, XXVI, 348 str., ISBN 978-1-61821-669-4. [COBISS.SI-ID 11986761]
77. Robert Cvetek, Raziskujemo medosebne odnose : priročnik za izvedbo kvantitativne empirične raziskave : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani], 2. izd., Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017, 128 str., ilustr., Priročniki TEOF, 22, ISBN 978-961-6844-60-4. [COBISS.SI-ID 292295168]
78. Ana Čertanec, (Ne)srečni konci : priročnik za soočanje z življenjem po razhodu in pri iskanju novih priložnosti v življenju, 1. izd., Ljubljana: Pravno-ekonomsko svetovanje Čertanec, 2017, 175 str., ISBN 978-961-94335-0-8. [COBISS.SI-ID 292861952]
79. John S. Dacey, Lindsey Neves Baillargeron, Nancy Tripp, Integrating SEL into your ELA curriculum : practical lesson plans for grades 6-8, New York; London: Routledge, 2019, X, 239 str., ilustr., ISBN 978-1-138-34526-3, ISBN 978-1-138-35257-5. [COBISS.SI-ID 12233545]
80. Peg Dawson, Richard Guare, Executive skills in children and adolescents : a practical guide to assessment and intervention., 2nd ed., New York; London: Guilford Press, cop. 2010, 224 str., ilustr., The Guilford practical intervention in the schools series, ISBN 978-1-60623-571-3. [COBISS.SI-ID 11938121]
81. Peg Dawson, Richard Guare, Executive skills in children and adolescents : a practical guide to assessment and intervention, 3rd ed., New York; London: Guilford Press, cop. 2018, 332 str., ilustr., The Guilford practical intervention in the schools series, ISBN 978-1-46253-531-6. [COBISS.SI-ID 12073033]
82. Peg Dawson, Richard Guare, Smart but scattered : the revolutionary "executive skills" approach to helping kids reach their potential, New York; London: Guilford Press, cop. 2009, VI, 314 str., ilustr., ISBN 978-1-59385-445-4, ISBN 978-1-59385-987-9. [COBISS.SI-ID 12233289]
83. Edward De Bono, Paralelno razmišljanje : od sokratskega do debonovskega razmišljanja, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 272 str., ilustr., portret, Zbirka Esenca, ISBN 978-961-01-5122-7. [COBISS.SI-ID 295994880]
84. Santosh K. Srivastava (urednik), Developing human relations and ethnic understanding : proceedings of the 2nd Asian and 33rd IAAP international Conference, 26-28 February, 1997, Hardwar (U.P.), India: Dept. of Psychology Gurukul Kangri University, 1997, 336 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12078153]
85. Jean-Marc Dewaele, Emotions in multiple languages, Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, cop. 2010, XVI, 264 str., ilustr., ISBN 978-1-403-94316-3, ISBN 978-1-137-35476-1. [COBISS.SI-ID 12096585]
86. Adele Faber, Elaine Mazlish, Na pomoč, moji otroci se kregajo! : kako spodbuditi dobre odnose med sorojenci, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2018, 239 str., ilustr., ISBN 978-961-04-0465-1. [COBISS.SI-ID 293071104]
87. Sigmund Freud, Pet analiz, 1. ponatis, Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo: Studia humanitatis, 2017, 525 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6376-26-6. [COBISS.SI-ID 292704512]
88. Jared Cooney Horvath (urednik), From the laboratory to the classroom : translating science of learning for teachers, London; New York: Routledge, 2017, XI, 312 str., ilustr., ISBN 978-1-138-64964-4, ISBN 978-1-138-64963-7. [COBISS.SI-ID 12072777]
89. Christian Gostečnik, Bolečina ločenosti, Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2018, 343 str., Monografije FDI, 21, Znanstvena knjižnica, 58, ISBN 978-961-6873-50-5, ISBN 978-961-6844-61-1. [COBISS.SI-ID 292889600]
90. Christian Gostečnik, Psihoanaliza in sakralno izkustvo, Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2018, 455 str., Monografije FDI, 22, Znanstvena knjižnica, 61, ISBN 978-961-6873-52-9, ISBN 978-961-6844-63-5. [COBISS.SI-ID 296024064]
91. Helene Guldberg, Reclaiming childhood : freedom and play in an age of fear, London; New York: Routledge, 2009, IX, 205 str., ISBN 978-0-415-47722-2, ISBN 978-0-415-47723-9. [COBISS.SI-ID 12227913]
92. Monica Thielking (urednik), Mark D. Terjesen (urednik), Handbook of Australian school psychology : integrating international research, practice, and policy, Cham, Switzerland: Springer, cop. 2018, LVI, 799 str., ilustr., ISBN 978-3-319-92879-1, ISBN 978-3-319-45164-0. [COBISS.SI-ID 12157001]
93. Adil Huselja, Stres v uniformi, 1. izd., Ljubljana: Chiara, 2017, 342 str., ilustr., ISBN 978-961-94116-6-7. [COBISS.SI-ID 292552192]
94. Marko Iršič, Conflict competence : understanding, assessing and improving the ability to deal with conflicts, 1st electronic ed., Ljubljana: Zavod Rakmo, 2017, ISBN 978-961-94310-5-4, ISBN 978-961-94310-6-1, ISBN 978-961-94310-7-8, http://www.rakmo.si/books.html, https://www.biblos.si/isbn/9789619431054. [COBISS.SI-ID 293207296]
95. Marko Iršič, Umetnost obvladovanja konfliktov, 1. elektronska izd., Ljubljana: Zavod Rakmo, 2018, ISBN 978-961-94400-3-2, ISBN 978-961-94400-4-9, ISBN 978-961-94400-5-6, http://www.rakmo.si/literatura/e-knjige.html, https://www.biblos.si/isbn/9789619440032. [COBISS.SI-ID 294262016]
96. Daniel Kahneman, Razmišljanje, hitro in počasno, 1. ponatis, Ljubljana: UMco, 2017, 710 str., ilustr., Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-6954-65-5. [COBISS.SI-ID 289748736]
97. Urša Čižman Štaba (urednik, avtor), Karmen Resnik Robida (urednik, avtor), Nika Bolle (urednik), Kognitivna rehabilitacija : integrativni nevropsihološki pristop : zbornik prispevkov, Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2017, 125 str., ilustr., ISBN 978-961-6060-99-8. [COBISS.SI-ID 292745984]
98. James M. Lang, Small teaching : everyday lessons from the science of learning, 1st ed., San Francisco, CA: Jossey-Bass, cop. 2016, XI, 259 str., ISBN 978-1-118-94449-3. [COBISS.SI-ID 11953737]
99. Joel Levy, Okrepite si možgane : [več kot 300 vaj in namigov za boljši spomin], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 192 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4658-2. [COBISS.SI-ID 290528000]
100. Florence Littauer, Osebnostni plus : kako razumeti druge z razumevanjem samega sebe, Izboljšana in razširjena izd., Ljubljana: Chiara, 2018, 223 str., ilustr., ISBN 978-961-94342-9-1. [COBISS.SI-ID 296209152]
101. Elisabeth Lukas, Reinhardt Wurzel, Od strahu do notranjega miru, 1. izd., Ljubljana: Novi svet, 2018, 139 str., sl. avtorjev, ISBN 978-961-6878-74-6. [COBISS.SI-ID 297259776]
102. Barica Marentič-Požarnik, Psihologija učenja in pouka : od poučevanja k učenju, 2. prenovljena izd., Ljubljana: DZS, 2018, 320 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0946-1. [COBISS.SI-ID 294765056]
103. Jeffrey Masson, Končna analiza : kako postati in ne ostati psihoanalitik, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2018, 285 str., Zbirka Odkrito, ISBN 978-961-6954-98-3. [COBISS.SI-ID 293206272]
104. Grozdanka Gojkov (urednik), Snežana Prtljaga (urednik), Latest developments and perspectives in gifted education = Dostignuća i perspektive u obrazovanju darovitih : book of abstracts = zbornik rezimea, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 2018, 118 str., Biblioteka Zbornik rezimea, 24, ISBN 978-86-7372-262-7, http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2018/04/Zbornik-rezimea-24.pdf. [COBISS.SI-ID 324000007]
105. Maja Megla, Stres, kuga sodobnega časa, Ljubljana: Chiara, 2018, 341 str., ilustr., Zbirka Knjiga kot zdravilo, ISBN 978-961-94342-5-3. [COBISS.SI-ID 294064896]
106. David A. Sousa (urednik), Mind, brain, & education : neuroscience implications for the classroom, Bloomington: Solution Tree Press, cop. 2010, VI, 302 str., ilustr., ISBN 978-1-935249-63-4. [COBISS.SI-ID 12105801]
107. Dragana Mladenović, Algoritem za uspeh : nevrolingvistično programiranje, Žalec: Sledi, 2018, 292 str., ilustr., ISBN 978-961-6105-13-2. [COBISS.SI-ID 296694528]
108. Jennifer Moore-Mallinos, Čustva : kaj pomenijo?, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4974-3. [COBISS.SI-ID 291604480]
109. Brooke Noel Moore, Richard B. Parker, Critical thinking, 11th ed., New York: McGraw-Hill Education, cop. 2015, XXII, 484 str., ilustr., ISBN 978-0-078-11914-9, ISBN 0-078-11914-6, ISBN 978-1-259-25395-9, ISBN 1-259-25395-3. [COBISS.SI-ID 14373713]
110. Yoon Phaik Ooi, Rebecca P. Ang, Nikki Lim-Ashworth, Effective anger management for children and youth : the manual, New Jersey [etc.]: World Scientific, cop. 2015, 129 str., ilustr., ISBN 978-981-459-612-1. [COBISS.SI-ID 11971145]
111. Yoon Phaik Ooi, Rebecca P. Ang, Nikki Lim-Ashworth, Effective anger management for children and youth : the workbook, New Jersey [etc.]: World Scientific, cop. 2015, 35 str., ilustr., ISBN 978-981-459-612-1. [COBISS.SI-ID 11971401]
112. Osho, Knjiga o otrocih : podprimo svobodo in inteligenco novega rodu : vpogledi v nov način življenja, Brežice: Primus, 2018, 221 str., Zbirka Primula, ISBN 978-961-7033-40-3. [COBISS.SI-ID 295354112]
113. Allan Pease, Barbara Pease, Velika šola govorice telesa : nebesedno izražanje, kulturni vzorci sporazumevanja in branje med vrsticami, 1. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, 384 str., ilustr., Zbirka Ogledalo, ISBN 978-86-11-17588-1. [COBISS.SI-ID 284412160]
114. Susan Perrow, Zdravilne zgodbe za vedenjske izzive, Ljubljana: Zavod RWŠV Slovenije - Zveza, 2018, 283 str., ISBN 978-961-93675-4-4. [COBISS.SI-ID 293984000]
115. Veronika Podgoršek, Ljubezen po ljubezni : vse o razhajanju, pravnih postopkih, otrocih, sostarševanju in odnosu v končanem in novem partnerstvu, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 279 str., Zbirka Ogledalo, ISBN 978-961-01-5144-9. [COBISS.SI-ID 295152128]
116. Maja Zupančič (urednik), Melita Puklek Levpušček (urednik), Prehod v odraslost : sodobni trendi in raziskave, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 294 str., ilustr., Razprave FF, ISBN 978-961-06-0033-6, ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 293805312]
117. Publication manual of the American Psychological Association, 6th ed., Washington (DC): American Psychological Association, 2018, XVIII, 272 str., ilustr., ISBN 1-4338-0559-6, ISBN 978-1-4338-0561-5, ISBN 1-4338-0561-8, ISBN 1-4338-0562-6. [COBISS.SI-ID 12219721]
118. Mark C. Purcell, Jason R. Murphy, Mindfulness for teen anger : a workbook to overcome anger & aggression using MBSR & DBT skills, Oakland: New Harbinger Publications, cop. 2016, VI, 136 str., tabele, An instant help book for teens, ISBN 978-1-60882-916-3. [COBISS.SI-ID 11970889]
119. Anja Podlesek (urednik), Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016, ISBN 978-961-237-877-6, http://superpsiholog.si/, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Q41HWYFQ. [COBISS.SI-ID 287755776]
120. Walter Riso, Pravico imaš reči ne : z asertivnostjo do večje samozavesti, 1. natis, Medvode: Malinc, 2018, Zbirka Na poti k sebi, ISBN 978-961-6886-59-8. [COBISS.SI-ID 295549696]
121. Mitja Rot, Kaj nam govorijo poteze obraza, 1. izd., Kamnik: Zavod Santvil net, cop. 2018, 79 str., ilustr., ISBN 978-961-94473-0-7. [COBISS.SI-ID 295814912]
122. Wolff-Michael Roth, Passibility : at the limits of the constructivist metaphor, Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2011, IX, 280 str., ilustr., Classics in science education, 3, ISBN 978-94-007-1907-1. [COBISS.SI-ID 12194889]
123. Tatjana Rožič, Supervizija v psihoterapiji : regulacija afekta v relacijski superviziji in terapiji, 1. izd., Ljubljana; Vienna: Sigmund Freud University Press, 2015, 284 str., ilustr., ISBN 978-961-93861-0-1. [COBISS.SI-ID 280379904]
124. Cvetka Rutar, Jaz - na potovanju do sebe : priročnik osebnega raziskovanja za učence tretjega triletja, Dobrova: Animayush, 2018, 45 str., ilustr., ISBN 978-961-94114-4-5. [COBISS.SI-ID 296725760]
125. John W. Santrock, Life-span development, 6th ed., Madison, WI: Brown & Benchmark Publishers, cop. 1997, XXVII, 705 str., ilustr., ISBN 0-697-23583-1, ISBN 0-697-23582-3. [COBISS.SI-ID 12179785]
126. Ignac Schmidt, Ime mi je jeza : mladostnikovo iskanje identitete, 1. izd., Maribor: Pivec, 2018, 271 str., ilustr., ISBN 978-961-7026-63-4. [COBISS.SI-ID 95047169]
127. Helena Smrtnik Vitulić, Razvojna psihologija : gradivo za študente razrednega pouka : študijsko leto 2018/19, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018, 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12160585]
128. Ivana Solc, Mavrični zaklad : [odkrij zaklad, ki se skriva v tebi --- ], Trst: Mladika, 2017, 33 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-257-0. [COBISS.SI-ID 10036972]
129. Ian Stewart, Transactional analysis counselling in action, 4th ed., London: Sage, cop. 2018, XVII, 256 str., ilustr., ISBN 978-1-4462-5327-4, ISBN 978-1-4462-5328-1. [COBISS.SI-ID 12202057]
130. Bruno Šimleša, Ljubeznoslovje, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 335 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-4480-9. [COBISS.SI-ID 287234304]
131. Eckhart Tolle, Nova zemlja : prebujeno in zavestno življenje, 1. izd., Kranj: Ganeš, 2018, 243 str., ISBN 978-961-200-051-6. [COBISS.SI-ID 294149376]
132. Eckhart Tolle, Zdaj! : resnično tvoj je samo ta trenutek : [vodnik za samouresničenje], 10. ponatis, Kranj: Ganeš, 2018, XXV, 204 str., ISBN 978-961-200-046-2. [COBISS.SI-ID 294465792]
133. Eckhart Tolle, Živeti v sedanjem trenutku : temeljni nauki iz knjige Zdaj! v praksi, 9. natis, Kranj: Ganeš, 2018, 154 str., ISBN 978-961-200-048-6. [COBISS.SI-ID 296194816]
134. Jakob von Uexküll, Potikanja po okolnih svetovih živali in ljudi : slikanica nevidnih svetov, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 156 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0062-6. [COBISS.SI-ID 294327296]
135. Alan Watts, Knjiga o tabuju spoznanja, kdo ste, 1. izd., Ljubljana: V. B. Z., 2018, 115 str., ilustr., Zbirka Prestop, knj. 13, ISBN 978-961-6468-91-6. [COBISS.SI-ID 293882880]
136. Michael Winterhoff, Carsten Tergast, Naj naši otroci ne postanejo tirani : še je čas za pozitivne spremembe, 1. izd., Tržič: Učila International, 2011, 177 str., Zbirka Žepna knjiga, 449 = 206, 2, ISBN 978-961-00-1187-3. [COBISS.SI-ID 254414592]
137. Marko Ivanišin (urednik), Zbornik povzetkov, Maribor: [s. n.], 2018, http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2018/11/zbornik-povzetkov-posveta.pdf. [COBISS.SI-ID 12244297]
138. Nataša Rijavec Klobučar (avtor, avtor dodatnega besedila), Mateja Cvetek, Saša Poljak Lukek, Tanja Repič Slavič, Barbara Simonič, Christian Gostečnik, Drago Jerebic, Robert Cvetek, Nataša Rijavec Klobučar (urednik), Živeti in ljubiti po ločitvi, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 196 str., graf. prikazi, tabele, ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 293985792]


159.9(043.2) Psihologija.

139. Judita Bendelja, Razvoj mentorskih kompetenc v supervizijskem procesu : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Bendelja], 2018, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5439. [COBISS.SI-ID 12190281]
140. Alisa Delić, Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije = Motivational teaching in chemistry classroom : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Delić], 2018, 61 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5045. [COBISS.SI-ID 11976009]
141. Simona Golob, Introvertiranost v izobraževalnem sistemu : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Golob], 2018, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5355. [COBISS.SI-ID 12141641]
142. Sanja Gregorc, Načini obvladovanja stresa v interventnih službah = Ways of coping with stress in emergency services : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Gregorc], 2018, 74 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5513. [COBISS.SI-ID 12242505]
143. Urška Jerovšek, Značilnosti mišljenja pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Jerovšek], 2018, 105 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5153. [COBISS.SI-ID 12051273]
144. Lara Likar, Sporočanje diagnoze Downovega sindroma otroka materam v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Likar], 2018, 100 str., [15] str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5151. [COBISS.SI-ID 12050249]
145. Nina Mezinec, Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Mezinec], 2018, 118 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5152. [COBISS.SI-ID 12050505]
146. Roberta Noemi, Učenje v supervizijskem procesu s poudarkom na razvoju kritičnega mišljenja : magistrsko delo, Ljubljana: [R. Noemi], 2018, 122, 13. str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5409. [COBISS.SI-ID 12160073]
147. Jasmina Perko, Samopodoba romskih učencev in njihov odnos do šole in učenja v novomeških osnovnih šolah : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Perko], 2018, 64 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5400. [COBISS.SI-ID 12155209]
148. Vilma Peternel, Likovno-jezikovna primerjava likovnega razvoja trojčic od 1. do 12. leta starosti : magistrsko delo, Žiri: [V. Peternel], 2018, 115 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5068. [COBISS.SI-ID 11990601]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018
149. Urška Poljšak, Pomen pravljic za spodbujanje čustvenega razvoja otrok ob vstopu v šolo : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Poljšak], 2018, 98 f., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5353. [COBISS.SI-ID 12140873]
150. Tamara Prajndl, Pravljice kot učno gradivo za spodbujanje samopodobe učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Prajndl], 2018, 138 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5070. [COBISS.SI-ID 11991625]
151. Urša Zupan, Doživljanje mater ob rojstvu otroka z Downovim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Zupan], 2018, 53 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5106. [COBISS.SI-ID 12021833]
152. Estera Žibert, Značilnosti čustvovanja mladostnikov v vzgojnem zavodu : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Žibert], 2018, 92 str., [7] f. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5236. [COBISS.SI-ID 12089929]


16 Logika

153. Georges Canguilhem, Jože Vogrinc (urednik), Epistemologija in zgodovina znanosti : izbrani spisi, Ljubljana: Studia humanitatis, 2017, 168 str., Studia humanitatis, ISBN 978-961-6798-73-0. [COBISS.SI-ID 292975616]
154. Peter Hochenauer (urednik), Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2018, Bratislava: Comenius University, 2018, 109 str., ISBN 978-80-223-4547-7. [COBISS.SI-ID 12028745]
155. Elisabeth Zimmermann (urednik), Stephanie Schreitter (urednik), Dirk Eichhorn (urednik), Brigitte Roemmer-Nossek (urednik), Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2010, [Zagreb: University], cop. 2010, 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11985225]
156. Elisabeth Zimmermann (urednik), Raphael Deimel (urednik), Irene Stepniczka (urednik), Brigitte Roemmer-Nossek (urednik), Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2011, [Ljubljana: University], 2011, 73 str. [COBISS.SI-ID 11985481]
157. Matjaž Potrč (avtor, prevajalec povzetka), Pojavi in psihologija : fenomenološki spisi, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1995, 247 str., graf. prikazi, Razprave Filozofske fakultete, ISBN 86-7207-079-8. [COBISS.SI-ID 55577344]
158. Dariusz Kubok (urednik), Thinking critically : what does it mean? : [the tradition of philosophical criticism and its forms in the European history of ideas], Boston; Berlin: de Gruyter, cop. 2018, VI, 304 str., ISBN 978-3-11-056008-4. [COBISS.SI-ID 12158537]
159. Francisco J. Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch, Utelešeni um : kognitivna znanost in človeško izkustvo, Ljubljana: Krtina, 2017, 466 str., ilustr., Knjižna zbirka Temeljna dela, ISBN 978-961-260-111-9, ISSN 2536-2089. [COBISS.SI-ID 293381632]


16(043.2) Logika.

160. Tine Kolenik, Computer modelling of the influence of natural selection on perceptual veridicality : master's thesis = Računalniško modeliranje vpliva naravnega izbora na veridičnost zaznavanja : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Kolenik], 2018, 100 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5468. [COBISS.SI-ID 12208969]
161. Viktorija Lipič, Analiza fenomenoloških konceptualizacij zavesti v kontekstu empiričnega raziskovanja doživljanja : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Lipič], 2018, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5434. [COBISS.SI-ID 33964761]
162. Iva Rajović, Boredom as a protection against death anxiety : a terror management approach : master's thesis = Dolgčas kot zaščita pred s smrtjo povezano tesnobo : pristop teorije upravljanja groze : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Rajović], 2018, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5482. [COBISS.SI-ID 12222281]


17 Etika.

163. Nijole Vaicaitis Benokraitis, Marriages and families : changes, choices, and constraints, 5th ed., Upper Saddle River: Pearson, Prentice Hall, cop. 2005, XXIII, 618 str., ilustr., ISBN 0-13-130516-6. [COBISS.SI-ID 12177737]
164. Simon Blackburn, Marjan Šimenc (urednik), Etika : zelo kratek uvod, V Ljubljani: Krtina, 2018, 157 str., ilustr., Knjižna zbirka Kratka, 31, ISBN 978-961-260-113-3, ISSN 2536-2097. [COBISS.SI-ID 295547904]
165. Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, Janez Justin, Eva Klemenčič, Maja Zupančič, Eva Klemenčič (urednik), Domovinska in državljanska kultura in etika. Delovni zvezek za 8. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: i2, 2018, 83 str., ilustr., Planet znanja, ISBN 978-961-7038-05-7. [COBISS.SI-ID 293400320]
166. Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, Janez Justin, Eva Klemenčič, Vinko Potočnik, Maja Zupančič, Eva Klemenčič (urednik), Domovinska in državljanska kultura in etika. Delovni zvezek za 7. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: i2, 2018, 85 str., ilustr., Zbirka Učbeniška gradiva, Planet znanja, ISBN 978-961-7038-04-0. [COBISS.SI-ID 293400064]
167. Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, Janez Justin, Eva Klemenčič, Vinko Potočnik, Janez Zavrl, Maja Zupančič, Eva Klemenčič (urednik), Domovinska in državljanska kultura in etika. Učbenik za 7. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: i2, 2018, 71 str., ilustr., Zbirka Planet znanja, ISBN 978-961-7038-03-3. [COBISS.SI-ID 293190656]
168. Emerson Eggerichs, Mati in sin : kako s spoštovanjem preseči odnos s sinom, Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2018, XIV, 280 str., ISBN 978-961-93718-7-9. [COBISS.SI-ID 293847040]
169. Janez Juhant (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), Mateja Pevec Rozman (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), Evropska unija in vrednote, Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017, 149 str., ilustr., Znanstvena knjižnica, 56, ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 290198784]
170. Daša Ganna Mahmoud, Elissa Tawitian, Mateja Zupančič, Jaz, midva, mi 7. Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 104 str., ilustr., ISBN 978-961-271-854-1. [COBISS.SI-ID 294296576]
171. Jordan B. Peterson, 12 pravil za življenje : protistrup za kaos, 1. ponatis, Ljubljana: Družina, 2018, 363 str., ISBN 978-961-04-0487-3. [COBISS.SI-ID 295751424]
172. Bruno Šimleša, Umetnost življenja : naučite se ljubiti - sebe in druge, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 278 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-5047-3. [COBISS.SI-ID 292839936]
173. Luigi Zoja, The father : historical, psychological and cultural perspectives, Revised ed., London; New York: Routledge, 2018, XVII, 328 str., ilustr., ISBN 978-1-138-50091-4, ISBN 978-1-138-50068-6. [COBISS.SI-ID 12177993]


17(043.2) Etika.

174. Sara Resnik, Soočanje očetov z ločitvijo : magistrska naloga, Ljubljana: [S. Resnik], 2018, 59 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5414. [COBISS.SI-ID 12164425]


2 Verstvo.

175. Igor Grdina (urednik), Jona Vizjak (urednik), Toleranca in medreligijski dialog : zbornik znanstvenih razprav, 1. natis, Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018, 83 str., ilustr., Zbirka Strokovne monografije, ISBN 978-961-6966-27-6. [COBISS.SI-ID 292887040]


3 Družbene vede

176. Eduardo Galeano, Narobe : [šola narobe sveta], 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2011, 300 str., ilustr., Zbirka Dokumenta, ISBN 978-961-274-043-6. [COBISS.SI-ID 259354368]
177. Daša Ganna Mahmoud, Elissa Tawitian, Mateja Zupančič, Jaz, midva, mi 7 : samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 130 str., ilustr., ISBN 978-961-271-853-4. [COBISS.SI-ID 293666048]
178. Emma Goldman, Ana Beguš (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), Feministični eseji, 1. izd., Koper: Libris, 2017, 121 str., ilustr., ISBN 978-961-6618-54-0. [COBISS.SI-ID 292963840]
179. Reece Jones, Nasilne meje : begunci in pravica do gibanja, Ljubljana: Založba /*cf., 2017, 249 str., ilustr., zvd., Rdeča zbirka, ISBN 978-961-257-085-9. [COBISS.SI-ID 293244672]
180. Milica Antić Gaber, Vesna Leskošek, Miha Lobnik, Simona Topolinjak, Tilka Klančar (urednik, avtor dodatnega besedila), Tanja Hodnik (urednik), Simona Topolinjak (urednik), Za enakost spolov v Ljubljani, Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Ljubljana - zdravo mesto, 2018, 70 str., ilustr., Ljubljana - zdravo mesto, http://www.ljubljana.si/si/mol/publikacije/. [COBISS.SI-ID 43577645]


303 Metode družbenih ved

181. Wouter de Nooy, Andrej Mrvar, Vladimir Batagelj, Exploratory social network analysis with Pajek, 3rd ed., Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, cop. 2018, XXX, 455 str., ilustr., Structural analysis in the social sciences, 46, ISBN 978-1-108-47414-6, ISBN 978-1-108-46227-3, DOI: 10.1017/9781108565691. [COBISS.SI-ID 2048531987]


311/314 Statistika kot znanost.

182. Damir Josipovič (avtor, fotograf, kartograf), Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji ; fotograf Damir Josipovič, Ljubljana: Založba ZRC, 2013, Geografija Slovenije, 9, ISBN 978-961-254-507-9, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545079, http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616500678.pdf. [COBISS.SI-ID 269330432]
183. Miha Kosmač, Etnično homogena Evropa : preselitve prebivalstva v Istri in Sudetih 1945-1948, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2017, 301 str., ilustr., ISBN 978-961-6964-88-3. [COBISS.SI-ID 293140736]
184. Marie Pislar Fernandez, Slovenci v železni Loreni (1919-1939) skozi družinske pripovedi = Slovènes en Lorraine du fer (1919-1939) à travers des récits de familles, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, 341 str., ilustr., Migracije, 5, ISBN 961-6500-61-9. [COBISS.SI-ID 215921664]
185. Janja Žitnik Serafin (urednik, lektor), Aleksej Kalc (urednik), Raziskovanje slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine, 1. e-izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2017, ISBN 978-961-05-0041-4, http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1201. [COBISS.SI-ID 292870912]
186. Tjaša Učakar, Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju, 1.izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, Zbirka Dela, 2017, 4, ISBN 978-961-237-962-9, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/5/42/315-1. [COBISS.SI-ID 292215552]


316 Sociologija.

187. Anja Andrejč, Razveza staršev in otroci, 1. natis, Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2018, XVII, 288 str., graf. prikazi, tabele, Zbirka Znanstvena monografija, 001, ISBN 978-961-7030-33-4, ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 94684161]
188. Ron Avi Astor, Rami Benbenishty, Mapping and monitoring bullying and violence : building a safe school climate, New York: Oxford University Press, 2018, XVI, 96 str., ilustr., ISBN 978-0-19-084706-7. [COBISS.SI-ID 12248905]
189. Zygmunt Bauman, Retrotopija, Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 175 str., Rdeča zbirka, ISBN 978-961-257-090-3. [COBISS.SI-ID 295828992]
190. Igor Ž. Žagar (urednik), Neža Kogovšek Šalamon (urednik), Marina Lukšič-Hacin (urednik), Ana Mlekuž (urednik), Dean Zagorac (urednik), The disaster of European refugee policy : perspectives from the "Balkan route", Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, VIII, 287 str., ilustr., zvd., ISBN 978-1-5275-0870-5, ISBN 1-5275-0870-6. [COBISS.SI-ID 3211607]
191. Mary Douglas, Kako mislijo institucije, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, 156 str., ilustr., ISBN 978-961-253-223-9. [COBISS.SI-ID 295307008]
192. Tamara Narat (urednik), Urban Boljka (urednik), Generaciji navidezne svobode : otroci in starši v sodobni družbi, 1. natis, Ljubljana: Sophia, 2017, IX, 332 str., graf. prikaz, Zbirka Naprej!, ISBN 978-961-7003-20-8, ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 293519872]
193. Jana Goriup, Danijela Lahe, Poglavja iz socialne gerontologije, 1. natis, Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018, 215 str., ilustr., Zbirka Znanstvene monografije, ISBN 978-961-6966-26-9. [COBISS.SI-ID 292884736]
194. Florence Hartmann, Žvižgači : slaba vest naših demokracij, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2017, 206 str., Zbirka Dokumenta, ISBN 978-961-274-542-4. [COBISS.SI-ID 292977920]
195. Carl Honoré, Hvalnica počasnosti : svetovno gibanje, ki kljubuje kultu hitrosti, Ljubljana: Chiara, 2018, 237 str., ISBN 978-961-94342-6-0. [COBISS.SI-ID 294281472]
196. Sue C. OʼNeill (urednik), Incarcerated youth transitioning back to the community : international perspectives, New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, cop. 2018, XIII, 278 str., ilustr., ISBN 978-981-13-0751-5. [COBISS.SI-ID 12102473]
197. Ivan Bernik, Tina Kogovšek, Roman Kuhar, Alenka Švab, Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018, 164 str., tabele, Knjižna zbirka Ost, 16, ISBN 978-961-235-842-6. [COBISS.SI-ID 294473472]
198. Marko Iršič, Introduction to interpersonal conflict resolution, 1st electronic ed., Ljubljana: Zavod Rakmo, 2018, ISBN 978-961-94310-8-5, ISBN 978-961-94310-9-2, ISBN 978-961-94400-0-1, https://www.biblos.si/isbn/9789619431085, http://www.rakmo.si/books.html. [COBISS.SI-ID 294177024]
199. Bruce Burgett (urednik), Glenn Hendler (urednik), Keywords for American cultural studies, 2nd ed., New York; London: New York University Press, cop. 2014, VIII, 296 str., ISBN 978-0-8147-2531-3. [COBISS.SI-ID 11960393]
200. Anton Komat, Brodolomci na splavu Meduze : umetnost preživetja, Ljubljana: Buča; Domžale: [samozal.] A. Komat, 2018, 448 str., ilustr., ISBN 978-961-6704-79-3. [COBISS.SI-ID 297170176]
201. Vlado Kotnik, Homo academicus in mediji : Bourdieujevske meditacije, Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016, 235 str., ISBN 978-961-6964-67-8. [COBISS.SI-ID 288007424]
202. Thomas Leoncini (oseba, ki intervjuva), Zygmunt Bauman (intervjuvanec), Tekoča generacija : spremembe v tretjem tisočletju, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2018, 89 str., ISBN 978-961-04-0528-3. [COBISS.SI-ID 296927232]
203. Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, John G. Oetzel, Theories of human communication, 11th ed., Long Grove: Weveland Press, 2017, XIII, 498 str., ilustr., ISBN 978-1-4786-3405-8. [COBISS.SI-ID 11904329]
204. Andrej Naterer (urednik), Mladi in mediji : [znanstvena monografija], 1. natis, Maribor: Kulturni center, 2018, 152 str., ilustr., Frontier, 117, Teorija, Subkulture, št. 16, Tematska izdaja, ISBN 978-961-7030-25-9. [COBISS.SI-ID 93981953]
205. David A. Frenkel (urednik), Old issues : new perspectives, Athens: Athens Institute for Education and Research, cop. 2018, 173 str., ilustr., ISBN 978-960-598-174-7. [COBISS.SI-ID 12101961]
206. Haim Omer, The new authority : family, school, and community, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011, XI, 283 str., ISBN 978-0-521-76137-6, ISBN 978-0-521-13776-8. [COBISS.SI-ID 30322781]
207. Susan Eva Porter, Bully nation : why America's approach to childhood aggression is bad for everyone, 1st ed., St. Paul, MN: Paragon House, cop. 2013, XVIII, 189 str., ISBN 978-1-55778-904-4. [COBISS.SI-ID 11995209]
208. Simona Rajšp (urednik), Resolucija o družinski politiki 2018-2028 : vsem družinam prijazna družba, Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2018, 130 str., ilustr., ISBN 978-961-6471-43-5. [COBISS.SI-ID 294493952]
209. Eric W. Rothenbuhler, Ritualno komuniciranje : od vsakdanje konverzacije do medijsko posredovane ceremonije, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2016, 222 str., Knjižna zbirka Theoria, 1, ISBN 978-961-235-794-8. [COBISS.SI-ID 286429184]
210. Tibor Rutar, Mikrotemelji in makrovzroki družbenih pojavov : sodobna sociološka metateorija, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 138 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0104-3. [COBISS.SI-ID 296359680]
211. Tibor Rutar, Od klasične sociologije k mednarodni historični sociologiji : izvori in narava modernosti, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, 164 str., Zbirka Dela, 2017, 5, ISBN 978-961-237-968-1. [COBISS.SI-ID 292603904]
212. Michel Serres, Palčica, Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2018, 91 str., ISBN 978-961-7016-30-7. [COBISS.SI-ID 294841856]
213. Louise Spilsbury, Rasizem in nestrpnost, Jezero: Morfemplus, 2018, 32 str., ilustr., Otroci v našem svetu, ISBN 978-961-7034-00-4. [COBISS.SI-ID 291644928]
214. Louise Spilsbury, Svetovni spori, Jezero: Morfemplus, 2018, 32 str., ilustr., Otroci v našem svetu, ISBN 978-961-7034-01-1. [COBISS.SI-ID 291645440]
215. Mojca Šorn (urednik), Starost - izzivi historičnega raziskovanja, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017, 334 str., ilustr., Zbirka Vpogledi, 18, ISBN 978-961-6386-83-8, ISSN 2350-5656. [COBISS.SI-ID 292673792]
216. Claude M. Steele, Whistling Vivaldi : how stereotypes affect us and what we can do, 1st ed., New York; London: W. W. Norton & Company, 2011, XII, 242 str., Issues of our time, ISBN 978-0-393-06249-6, ISBN 978-0-393-33972-7. [COBISS.SI-ID 67845121]
217. Darko Štrajn, From Walter Benjamin to the end of cinema : identities, illusion and signification within mass culture, politics and aesthetics, Ljubljana: Pedagoški inštitut: = Educational Research Institute, 2017, 1 optični disk (CD-ROM), ilustr., Digitalna knjižnica, Dissertationes, 29, ISBN 978-961-270-254-0, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=165. [COBISS.SI-ID 290199296]
218. Stuart W. Twemlow, Frank C. Sacco, Preventing bullying and school violence, 1st. ed., Washington; London: American Psychiatric Publishing, cop. 2012, XXI, 315 str., ilustr., ISBN 978-1-58562-384-6. [COBISS.SI-ID 12105033]
219. Mirjana Ule, Socialna psihologija, 1. ponatis, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005, 453 str., ilustr., Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja, ISBN 961-235-159-7. [COBISS.SI-ID 222568448]
220. Ksenija H. Vidmar, Periferna Evropa : tranzitologija in postkrizni diskurzi v jugovzhodni Evropi, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 138 str., ilustr., Zbirka Razprave FF, ISBN 978-961-06-0061-9, ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 294310144]
221. Meik Wiking, Lykke : dansko iskanje najsrečnejših ljudi na svetu, 1. izd., Tržič: Učila International, 2018, 285 str., ilustr., ISBN 978-961-00-3868-9. [COBISS.SI-ID 295622400]
222. Mirjana Ule (urednik), Tanja Kamin (urednik), Alenka Švab (urednik), Zasebno je politično : kritične teorije vsakdanjega življenja, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018, 354 str., ilustr., Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja, ISBN 978-961-235-843-3. [COBISS.SI-ID 294473728]
223. Zmanjševanje razlik v času ene generacije : [izboljševanje enakosti na področju zdravja z vplivanjem na socialne determinante zdravja], Slovenska izd., Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Sektor za zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva, 2009, 73 str., ilustr., ISBN 978-961-6523-34-9. [COBISS.SI-ID 245289472]


316(043.2) Sociologija.

224. Mateja Andrinek, Vpliv skupinske dinamike na nasilje v razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Andrinek], 2018, 85 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5402. [COBISS.SI-ID 12154441]
225. Kaja Klevišar, Doživljanje neplodnosti : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Klevišar], 2018, 38 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5351. [COBISS.SI-ID 12139337]
226. Neja Komočar, Odnos študentov in visokošolskih učiteljev pedagoških fakultet do obravnave teme mavričnih družin : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Komočar], 2018, 93 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5395. [COBISS.SI-ID 12153161]
227. Ajda Oven Brecelj, Stališča učenk in učencev 1. in 5. razreda o vlogah moških in žensk v sodobni družbi : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Oven Brecelj], 2018, 74 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5196. [COBISS.SI-ID 12072009]
228. Maja Ramšak, Pomen socialnega marketinga za uspešnost komunikacijskih kampanj : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Ramšak], 2018, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5530. [COBISS.SI-ID 12251465]
229. Ana Šutar, Stiska posameznika v neoliberalizmu : analiza neoliberalne ideologije v literaturi za samopomoč : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Šutar], 2018, 75 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5464. [COBISS.SI-ID 12205385]
230. Sanja Zgonec, Odpravljanje neenakosti med spoloma na osnovnih šolah v Gambiji : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Zgonec], 2018, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5443. [COBISS.SI-ID 12191305]


32 Politika.

231. Anne Applebaum, Gulag : zgodovina sovjetskih taborišč, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 828 str., ilustr., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-5169-2. [COBISS.SI-ID 294052608]
232. Hannah Arendt, Vlasta Jalušič (urednik), Mirt Komel (urednik, prevajalec), O revoluciji, Ljubljana: Krtina, 2017, 345 str., Knjižna zbirka Temeljna dela, ISBN 978-961-260-101-0. [COBISS.SI-ID 289020160]
233. Franček Drenovec, O blaginji in napredku : kratki vodnik po neoliberalizmu, Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 64 str., Oranžna zbirka, ISBN 978-961-257-094-1. [COBISS.SI-ID 296749568]
234. Bogomil Ferfila, Države v vojni na Bližnjem vzhodu : Iraški Kurdistan in Irak, Turčija, Izrael in Palestina, Afganistan, Sirija, Libanon, Libija, Mali, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017, 2 zv. (899 str.), zvd., tabele, Knjižna zbirka Politični procesi in institucije, ISBN 978-961-235-832-7, ISBN 978-961-235-833-4, ISBN 978-961-235-834-1. [COBISS.SI-ID 292943616]
235. Anton Jamnik, Svet osamljenih tujcev : komunitarna in postmoderna kritika liberalizma, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 360 str., fotogr., ISBN 978-961-01-5326-9. [COBISS.SI-ID 296709632]
236. Sandro Mezzadra, Brett Neilson, Ksenija H. Vidmar (avtor dodatnega besedila, urednik), Meja kot metoda ali Pomnoževanje dela, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 349 str., ISBN 978-961-06-0019-0. [COBISS.SI-ID 293577216]
237. Slavko Podmenik, Kako in zakaj je razpadel samoupravni realsocializem?, Medvode: [samozal.] S. Podmenik, 2016, 288 str., ilustr., ISBN 978-961-283-795-2. [COBISS.SI-ID 287719168]


33 Gospodarstvo

238. Albert O. Hirschman, Izhod, glas in lojalnost : odzivi na upadanje v podjetjih, organizacijah in državah, Ljubljana: Krtina, 2018, 203 str., graf. prikazi, Knjižna zbirka Temeljna dela, ISBN 978-961-260-115-7. [COBISS.SI-ID 295652864]
239. Maruška Željeznov Seničar (urednik), Promocija zdravja v VIZ : zbornik, Ljubljana: MiB, 2018, 320 str., ilustr., ISBN 978-961-7040-02-9. [COBISS.SI-ID 294447360]
240. Sergeja Planko, Bojana Drev, Suzana Duralija, Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, Ljubljana: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 2017, ISBN 978-961-285-878-0, ISBN 978-961-285-879-7, ISBN 978-961-285-880-3, ISBN 978-961-285-881-0, http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi/katalog-upravljanja-starejsih-zaposlenih/. [COBISS.SI-ID 291833856]
241. Črt Poglajen (urednik), Črt Kostevc (urednik), Nataša Dernovšček Hafner (urednik), Prekarnost in družbena negotovost : interdisciplinarni pogledi na prekariat, Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2018, 311 str., ilustr., Zbirka Maksima, ISBN 978-961-240-333-1. [COBISS.SI-ID 294064640]
242. Tomáš Sedláček, Oliver Tanzer, Lilit in demoni kapitala : ekonomija na Freudovem kavču, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2018, 271 str., ISBN 978-961-04-0451-4. [COBISS.SI-ID 292485376]
243. Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matjaž Denac, Dijana Močnik, Miroslav Rebernik (urednik), Karin Širec (urednik), Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo : slovenski podjetniški observatorij 2017, Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018, 119 str., ilustr., Slovenski podjetniški observatorij (Maribor), ISBN 978-961-286-135-3, ISSN 1854-8040, DOI: 10.18690/978-961-286-135-3. [COBISS.SI-ID 93945857]
244. Guy Standing, Prekariat : nevarni novi razred, Ljubljana: Krtina, 2018, 319 str., Zbirka Krt, 184, ISBN 978-961-260-106-5, ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 293361920]
245. Urban Boljka, Tomaž Gerdina (avtor dodatnega besedila, urednik), Usoda tržnega dna : nuja, želja ali skriti nameni?, Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018, 58 str., fotogr., Zbirka Opuščeni program, ISBN 978-961-94287-3-3. [COBISS.SI-ID 296616704]


33(043.2) Gospodarstvo.

246. Lana Brezovec, Doživljanje smisla življenja brezposelnih mladih : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Brezovec], 2018, 81 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5535. [COBISS.SI-ID 12252233]
247. Anja Poles, Poklicna orientacija z vidika šolskih svetovalnih delavcev in predlog programa poklicne orientacije : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Poles], 2018, 99 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5454. [COBISS.SI-ID 12198985]


34 Pravo.

248. Klaus-Dieter Borchardt, Osnove prava Evropske unije, Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2017, 136 str., ilustr., ISBN 978-92-79-63700-1. [COBISS.SI-ID 4789659]
249. Marko Iršič, Mediacija : pomoč pri razreševanju konfliktov, Elektronska izd., Ljubljana: Zavod Rakmo, 2017, ISBN 978-961-94310-1-6, ISBN 978-961-94400-1-8, ISBN 978-961-94400-2-5, https://www.biblos.si/isbn/9789619431016, http://www.rakmo.si/literatura/e-knjige.html. [COBISS.SI-ID 292477952]
250. Manca Šetinc Vernik (urednik), Ko sem pogledal skozi oči begunca : sporočila slovenskih otrok in mladine z begunsko izkušnjo = When I looked through the refugee's eyes : messages of Slovene children and young people to those who have experienced life as refugees, Ljubljana: Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas, 2017, 63 str., ISBN 978-961-92394-8-3. [COBISS.SI-ID 292506624]
251. Jasna Podreka, Bila si tisto, kar je molčalo : intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, 317 str., ilustr., ISBN 978-961-237-960-5. [COBISS.SI-ID 291989504]
252. Stephen J. Morse (urednik), Adina L. Roskies (urednik), A primer on criminal law and neuroscience : a contribution of the law and neuroscience project, New York: Oxford University Press, cop. 2013, XXIII, 293 str., fotogr., Oxford series in neuroscience, law, and philosophy, ISBN 978-0-19-985917-7, ISBN 0-19-985917-5. [COBISS.SI-ID 1683022]
253. Gustav Radbruch, Arthur Kaufmann, Marijan Pavčnik, Marijan Pavčnik (urednik), Zakonsko (ne)pravo, 1. natis, Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018, 87 str., Zbirka Pravna obzorja, Mali format, 2, ISBN 978-961-247-383-9. [COBISS.SI-ID 294554880]
254. Miha Slapničar, Vesna Ferk Savec, Iztok Devetak, Naravoslovje v forenziki in športu : teoretične osnove in navodila za laboratorijske vaje, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, ISBN 978-961-253-221-5, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Naravoslovje%20v%20forenziki%20in%20%C5%A1portu.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4937. [COBISS.SI-ID 293264640]
255. Alenka Markov (urednik), Ana Polak Petrič (urednik), Kristina Nastovska (urednik), Splošna deklaracija človekovih pravic, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2018, XXVII, 23 str., Zbirka Mednarodno pravo, Mednarodni dokumenti, ISBN 978-961-235-845-7. [COBISS.SI-ID 294645248]
256. Raymond Wacks, Zasebnost : zelo kratek uvod, V Ljubljani: Krtina, 2018, 177 str., ilustr., Knjižna zbirka Kratka, 32, ISBN 978-961-260-117-1, ISSN 2536-2097. [COBISS.SI-ID 296309248]
257. Mojca Mihelj Plesničar (urednik), Alenka Šelih (urednik), Katja Filipčič (urednik), Ženske in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018, 208 str., tabele, graf. prikazi, Razprave, 36, ISBN 978-961-268-059-6. [COBISS.SI-ID 296853760]


34(043.2) Pravo.

258. Tjaša Božič, Vzgoja psov v zavodih za prestajanje kazni zapora : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Božič], 2018, VI, 87 str., [14] str. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5143. [COBISS.SI-ID 12047689]
259. Ana Lovšin, Nastanitev oseb z mednarodno zaščito : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Lovšin], 2018, 33 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5320. [COBISS.SI-ID 12125513]
260. Leja Markelj, Materinstvo in partnerski odnosi seksualnih delavk v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Markelj], 2018, 134 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5184. [COBISS.SI-ID 12067145]
nagrada: Študentska Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2018
261. Anina Matiš, Odzivanje in doživljanje vzgojiteljev ob samopoškodbenem vedenju otrok v vzgojnem zavodu : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Matiš], 2018, 89 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5180. [COBISS.SI-ID 12064073]
262. Suzana Poropat, Stališča učiteljev razrednega pouka in svetovalnih delavcev o zlorabah otrok : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Poropat], 2018, 95 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5186. [COBISS.SI-ID 12070729]
263. Maša Viršček, Analiza diskurza forumov na temo evropske begunske krize : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Viršček], 2018, 113 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5368. [COBISS.SI-ID 12146505]


36 Skrbstvo. Socialno delo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo

264. Klavdija Aničić, Tjaša Hrovat, Ana Mlinar Kolarič, Besede o nasilju, pogumu in vztrajnosti, Elektronska izd., Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo, 2018, ISBN 978-961-94249-4-0, https://www.drustvo-dnk.si/publikacije.html. [COBISS.SI-ID 294261504]
265. Klavdija Aničić, Tjaša Hrovat, Ana Mlinar Kolarič, Besede o nasilju, pogumu in vztrajnosti, Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo, 2017, 388 str., ilustr., ISBN 978-961-94249-2-6. [COBISS.SI-ID 293070848]
266. Tjaša Hrovat, Moč za spremembo : priročnik za samopomoč po preživetem nasilju, Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo, 2017, 285 str., ilustr., ISBN 978-961-94249-1-9. [COBISS.SI-ID 292895744]
267. Tjaša Hrovat, Moč za spremembo : priročnik za samopomoč po preživetem nasilju, Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo, 2018, ISBN 978-961-94249-3-3, https://www.drustvo-dnk.si/publikacije.html. [COBISS.SI-ID 294216448]
268. Malcolm Payne, Modern social work theory, 4th ed., New York: Oxford University Press, 2016, XX, 441 str., ilustr., ISBN 978-0-19-061524-6. [COBISS.SI-ID 11901769]
269. Darja Zaviršek, Skrb kot nasilje, Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 299 str., ilustr., Oranžna zbirka, ISBN 978-961-257-087-3. [COBISS.SI-ID 294022144]


36(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

270. Rok Demšar, Socialnopedagoški koncepti v načrtovanju podpore lokalne skupnosti = Use of social pedagogical concepts in planning local community support : magistrsko delo, Ljubljana: [R. Demšar], 2018, 109 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5064. [COBISS.SI-ID 11989321]
271. David Gobbo, Udejstvovanje v športnih aktivnostih in kvaliteta življenja brezdomnih : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Gobbo], 2018, 53 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5437. [COBISS.SI-ID 12189001]
272. Monika Kalman, Zaposlitveni klub za mlade kot oblika pomoči mladim brezposelnim : magistrsko delo, Kranjska Gora: [M. Kalman], 2018, 55 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5101. [COBISS.SI-ID 12021321]
273. Marina Laharnar, Mala hiša : primer kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Laharnar], 2018, 130 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5039. [COBISS.SI-ID 11972937]
274. Tjaša Sotlar, Institucionalno nasilje v obporodni skrbi : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Sotlar], 2018, 66 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5462. [COBISS.SI-ID 12203849]
275. Ines Stajan, Spletno nasilje : nova oblika medvrstniškega nasilja : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Stajan], 2018, 55 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5016. [COBISS.SI-ID 11952713]
276. Nina Strgar, Socialna vključenost in podpora starostnikom v družinskih domovih na Hrvaškem : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Strgar], 2018, 74 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5471. [COBISS.SI-ID 12213833]
277. Blanka Šiško, Uporaba lego kock pri socialno pedagoškem delu s socialno ogroženimi otroki : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Šiško], 2018, 117 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5158. [COBISS.SI-ID 12056137]
278. Maja Urekar, Sodelovanje med centrom za socialno delo, izvorno in rejniško družino otroka : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Urekar], 2018, 88 str., tabele. [COBISS.SI-ID 12257097]
279. Nuša Vogrin, Mreža služb na področju brezdomstva v Mariboru : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Vogrin], 2018, 66 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5415. [COBISS.SI-ID 12164937]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

280. Michael W. Apple, Janez Krek (urednik), Ali edukacija lahko spremeni družbo? in drugi spisi, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, 308 str., ISBN 978-961-253-224-6. [COBISS.SI-ID 294755072]
281. Robert E. Larzelere (urednik), Amanda Sheffield Morris (urednik), Amanda W. Harrist (urednik), Authoritative parenting : synthesizing nurturance and discipline for optimal child development, 1st ed., Washington: American Psychological Association, 2013, IX, 280 str., ilustr., ISBN 978-1-4338-1240-8, ISBN 1-4338-1240-1. [COBISS.SI-ID 77659649]
282. Helena Bizjak, Učna ura pod cvetočo češnjo : priročnik za vzgojo vrednot v šoli : šolski esej kot vrednota, Ljubljana: Salve, 2018, 172 str., ilustr., ISBN 978-961-211-949-2. [COBISS.SI-ID 294469376]
283. Sharon Boller, Karl M. Kapp, Play to learn : everything you need to know about designing effective learning games, Alexandria: ATD Press, cop. 2017, VI, 161 str., ilustr., ISBN 1-56286-577-3, ISBN 978-1-56286-577-1. [COBISS.SI-ID 11921737]
284. The book of trends in education 2.0, Gdynia, Poljska: Young digital planet SA a Sanoma company, cop. 2015, 334 str., ilustr., ISBN 978-83-62484-09-6. [COBISS.SI-ID 12167753]
285. Jenna Gillett-Swan (urednik), Vicki Coppock (urednik), Children's rights, educational research and the UNCRC : past, present and future, Didcot: Symposium Books, 2016, 166 str., ISBN 978-1-873927-95-3. [COBISS.SI-ID 61130338]
286. Neuroeducation : a new science for school? : program and [abstracts], Montréal: Association for Research in Neuroeducation, 2018, https://static1.squarespace.com/static/520e383ee4b021a19fa28bf7/t/5b184da98a922d8d29274088/1528319404680/Programme_Colloque_scientifique_2018_web_vf2.pdf. [COBISS.SI-ID 12205129]
287. Martin V. Covington, Linda Marie Von Hoene, Dominic Jon Voge, Life beyond grades : designing college courses to promote intrinsic motivation, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, XVIII, 293 str., ISBN 978-0-521-80523-0, ISBN 978-0-521-80137-9. [COBISS.SI-ID 11952969]
288. Ronald A. Beghetto (urednik), Bharath Sriraman (urednik), Creative contradictions in education : cross disciplinary paradoxes and perspectives, [Basel]: Springer, 2017, XIII, 354 str., ilustr., Creativity theory and action in education, vol. 1, ISBN 978-3-319-21923-3, ISSN 2509-5781, DOI: 10.1007/978-3-319-21924-0. [COBISS.SI-ID 12059977]
289. Joan M. Lucariello, Mojca Juriševič (urednik), Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, ISBN 978-961-253-234-5, https://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/creative-talented/top-principles-gifted-slovenian.pdf. [COBISS.SI-ID 296750336]
290. Steven Bialostok (urednik), Robert L. Whitman (urednik), William S. Bradley (urednik), Education and the risk society : theories, discourse and risk identities in education contexts, Rotterdam; Boston: Sense Publishers, 2012, Contexts of education, Vol. 5, ISBN 978-94-6091-959-6, ISBN 978-94-6091-960-2. [COBISS.SI-ID 11904585]
291. Nevenka Tatković (urednik), Iva Blažević (urednik), Mirjana Radetić Paić (urednik), Maja Ružić (urednik), Fulvio Šuran (urednik), Đeni Zuliani (urednik), Education for development, Pula: Juraj Dobrila University of Pula, Department of Educational Sciences, 2014, 452 str., ilustr., tabele, ISBN 978-953-7498-93-1. [COBISS.SI-ID 1537363396]
292. Sabine Hofmann-Reiter (urednik), Gabriele Kulhanek-Wehlend (urednik), Peter Riegler (urednik), Forschungsperspektiven : fokus unterrichtspraxis : projekte, modelle und konzepte, Wien: LIT, 2017, III, 235 str., ilustr., Forschungsperspektiven, ISBN 978-3-643-50821-8, ISSN 2412-799X. [COBISS.SI-ID 11946057]
293. Christian Fridrich (urednik), Forschungsperspektiven 9, Wien: LIT, 2017, II, 257 str., ilustr., Forschungsperspektiven, Bd. 9, ISBN 978-3-643-50822-5, ISSN 2412-799X. [COBISS.SI-ID 11946313]
294. Paulo Freire, Pedagogy of the oppressed, [S. l.]: Penguin books, 2017, 156 str., Penguin modern classics, ISBN 978-0-241-30111-1. [COBISS.SI-ID 11969353]
295. Dale H. Schunk (urednik), Jeffrey A. Greene (urednik), Handbook of self-regulation of learning and performance, 2nd ed., New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2018, XV, 513 str., ilustr., Educational psychology handbook series, ISBN 978-1-138-90319-7, ISBN 978-1-138-90318-0. [COBISS.SI-ID 12037193]
296. John A. C. Hattie, Klaus Zierer, 10 mindframes for visible learning : teaching for success, London; New York: Routledge, 2018, XXV, 180 str., ilustr., ISBN 978-1-138-63552-4, ISBN 978-1-138-63551-7. [COBISS.SI-ID 11922505]
297. John A. C. Hattie, Vidno učenje za učitelje : maksimiranje učinka na učenje, Griže: Svetovalno-izobraževalni center MI, 2018, 336 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-961-92707-7-6. [COBISS.SI-ID 293468160]
298. Hana Svobodová (urednik), Petr Vlček (urednik), Curriculum and teaching in physical education and geography : interdisciplinary and international perspectives : book of proceedings, Brno: Masaryk University, 2018, 96 str., ISBN 978-80-210-9075-0, https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1019/3158/803-1. [COBISS.SI-ID 12251977]
299. Bryan Maddox (urednik), International large-scale assessments in education : insider research perspectives, London [etc.]: Bloomsbury Academic, 2019, XIV, 230 str., ilustr., ISBN 978-1-3500-2360-4. [COBISS.SI-ID 12219977]
300. Noël Janis-Norton, Mirnejše, lažje, srečnejše otroštvo pred zasloni : za starše malčkov, otrok in najstnikov : vodnik, ki vam bo pomagal, da spet prevzamete nadzor nad tehnologijo, Izola: Vita, 2017, 262 str., ISBN 978-961-94285-0-4, ISBN 978-961-94285-1-1. [COBISS.SI-ID 291693312]
301. Noël Janis-Norton, Mirnejše, lažje, srečnejše starševstvo : [pet strategij, s katerimi odpravimo vsakodnevne bitke in pripravimo otroke, da že prvič slišijo naša navodila], [Izola]: Vita, 2017, 435 str., tabele, ISBN 978-961-93908-8-7, ISBN 978-961-93908-9-4. [COBISS.SI-ID 291642624]
302. Anamarija Slabe (avtor, urednik, fotograf), Lidija Turk, Maja Žun, Petra Perne (avtor, fotograf), Tamara Urbančič, Tina Ličina, Urša Šebenik, Alessio Surian, Jej lokalno, misli globalno! : priročnik globalnega učenja za učitelje, 1. izd., elektronska, Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2017, ISBN 978-961-94311-0-8, http://www.solskiekovrt.si/wp-content/uploads/2017/11/jej-misli-prirocnik1.pdf. [COBISS.SI-ID 292428800]
303. Marko Juhant, Kazen : v vzgoji, 1. izd., Mavčiče: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2018, 98 str., ilustr., ISBN 978-961-94240-1-8. [COBISS.SI-ID 294913792]
304. Branka D. Jurišić (avtor, fotograf), Vedenje in razredna pravila : postopki, poučevanje in podpora pozitivnemu vedenju, 1. izd., Ljubljana: Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2018, 103 str., ilustr., ISBN 978-961-94503-0-7. [COBISS.SI-ID 296472576]
305. Jesper Juul, Od vzgoje do odnosa : avtentični starši - kompetentni otroci, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2018, 182 str., ISBN 978-961-261-506-2. [COBISS.SI-ID 296878848]
306. Jesper Juul, Vodja krdela : vodenje družine z ljubeznijo, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2018, 173 str., ISBN 978-961-261-475-1. [COBISS.SI-ID 293707520]
307. Katarina Kesič Dimic, Vzgojarije : 64 skrivnosti, norosti in radosti vzgajanja, Celje; Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2018, 248 str., ilustr., ISBN 978-961-278-394-5. [COBISS.SI-ID 295158784]
308. Petar Pijanović (urednik), Leksikon obrazovnih termina, 1. izd., Beograd: Učiteljski fakultet, 2014, 907 str., ISBN 978-86-7849-202-0. [COBISS.SI-ID 212174092]
309. Maruška Željeznov Seničar (urednik), Strukturni dejavniki pouka : zbornik, Ljubljana: MiB, 2018, 367 str., ilustr., ISBN 978-961-7040-04-3. [COBISS.SI-ID 297265920]
310. Maruška Željeznov Seničar (urednik), Alternativne učne in vzgojne strategije v OPB : zbornik, Ljubljana: MiB, 2018, 289 str., ilustr., ISBN 978-961-7040-03-6. [COBISS.SI-ID 296070656]
311. Nives Kreuh (urednik, prevajalec), Nives Markun Puhan (urednik), Alenka Andrin (urednik, fotograf), Barbara Lesničar (urednik, prevajalec), Goran Bezjak (urednik), Katarina Dolgan (urednik), Mojca Dolinar (urednik), Skupaj v izzive = Addressing challenges together : SIRIKT 2018 : zbornik povzetkov = book of abstracts, 1. izd., Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0406-7, https://www.zrss.si/pdf/Sirikt2018.pdf. [COBISS.SI-ID 294545920]
312. Peter Merrotsy, Pedagogy for creative problem solving, London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2017, XIII, 240 str., ilustr., ISBN 978-1-138-70425-1, ISBN 978-1-138-70465-7, ISBN 978-1-315-19801-9. [COBISS.SI-ID 12037449]
313. Anne Meyer, David Howard Rose, David T. Gordon, Universal design for learning : theory and practice, Wakefield, MA: CAST Professional Publishing, cop. 2014, 234 str., ilustr., ISBN 978-0-989-86740-5. [COBISS.SI-ID 1538897604]
314. David R. Mitchell, Diversities in education : effective ways to reach all learners, London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, [2017], XVIII, 316 str., ilustr., ISBN 978-1-138-92468-0, ISBN 978-1-138-92470-3. [COBISS.SI-ID 11995721]
315. Jane Nelsen, Pozitivna disciplina, Griže: Svetovalno-izobraževalni center MI, 2014, 314 str., ISBN 978-961-92707-5-2. [COBISS.SI-ID 275491584]
316. Nela Bejat Krajnc, Tanja Rupnik Vec (avtor, urednik), Anton Polšak (urednik), Orodja za formativno spremljanje prečnih veščin : mednarodni projekt Assesment of Transversal Skills - ATS2020, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0405-0, https://www.zrss.si/pdf/OrodjazaSpremljanjePrecnihVescin.pdf. [COBISS.SI-ID 294490368]
317. Danijela Makovec (urednik), Pedagogika in andragogika med bolonjo in preživetjem : zbornik, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, 45 str., ISBN 978-961-237-630-7, http://www.pedagogika-andragogika.com/files/PAD2014/Zbornik_PAD14.pdf. [COBISS.SI-ID 272198656]
318. Marko Strle (urednik), Pomen socialnega prilagajanja in sprejetja otrok, mladostnikov ter odraslih s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXVI. izobraževalni dnevi, Portorož, 27., 28. marec 2018, Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2018, ISBN 978-961-90995-7-5, https://www.drustvo-srp.si/images/Id_2018_-_Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 294443776]
319. Irena Lesar, Sonja Rutar, Anja Podlesek, Mateja Štirn, Mojca Jelen Madruša, Ivana Majcen, Katarina Kocbek (urednik, avtor), Poročilo o evalvaciji Predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (2018), Ljubljana: ISA, 2018, http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Evalvacijsko-poro%C4%8Dilo_s-prilogami.pdf. [COBISS.SI-ID 12230473]
320. Gašper Otrin (avtor, urednik), Sanja Obaha Brodnjak, Mojca Hojnik, Matjaž Veber, Psihosocialno interaktivne igre za otroke in mlade : zbirka iger za učitelje, pedagoge, vzgojitelje, trenerje, animatorje, socialne in mladinske delavce, 1. natis, Ljubljana: Salve, 2017, 112 str., ilustr., Zbirka Mladinska knjižnica, 59, ISBN 978-961-211-893-8. [COBISS.SI-ID 289549312]
321. Igor Ž. Žagar (urednik), Ana Mlekuž (urednik), Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov : 3. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2018, Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2018, 102 str., ISBN 978-961-270-287-8. [COBISS.SI-ID 296467456]
322. José A. León (urednik), Inmaculada Escudero (urednik), Reading comprehension in educational settings, Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2017, XIII, 198 str., ilustr., Studies in Written Language and Literacy, vol. 16, ISBN 978-90-272-1812-4, ISBN 978-90-272-6521-0, ISSN 0929-7324. [COBISS.SI-ID 11904841]
323. Martyn D. Barrett, Pavel Zgaga, et al., Reference framework of competences for democratic culture, Strasbourg: Council of Europe, cop. 2018, 3 zv., ilustr., ISBN 978-92-871-8573-0, ISBN 978-92-871-8575-4, https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture. [COBISS.SI-ID 12008265]
324. Louis B. Rosenblatt, Rethinking the way we teach science : the interplay of content, pedagogy, and the nature of science, New York: Routledge, cop. 2011, 174 str., ilustr., Teaching and learning in science series, ISBN 978-0-415-87733-6, ISBN 978-0-415-87734-3. [COBISS.SI-ID 12167241]
325. Joy A. Palmer Cooper (urednik), The Routledge encyclopaedia of educational thinkers, London: New York: Routledge, 2018, XXIV, 619 str., ISBN 978-1-138-65448-8, ISBN 978-1-138-82614-4. [COBISS.SI-ID 12073289]
326. Tim Seldin, Vzgoja po metodi montessori : [celosten priročnik za razvoj otrokove ustvarjalnosti, samozavesti in samostojnosti], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 208 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5039-8. [COBISS.SI-ID 293432064]
327. Marc Smith, Jonathan Firth, Psychology in the classroom : a teacher's guide to what works, London; New York: Routledge, 2018, VI, 278 str., ilustr., ISBN 978-1-138-05969-6, ISBN 978-1-138-05967-2. [COBISS.SI-ID 11929673]
328. Vilma Brodnik (avtor, urednik), Radovan Krajnc, Špela Bregač, Mateja Sirnik, Anton Polšak, Spodbujanje razvoja veščin dela z viri s formativnim spremljanjem : mednarodni projekt Assesment of Transversal Skills - ATS2020, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0404-3, https://www.zrss.si/pdf/VescineDelazViri.pdf. [COBISS.SI-ID 294489344]
329. Mariza Skvarč (avtor, urednik), Andreja Bačnik, Simona Slavič, Saša Kregar, Janina Žorž, Natalija Kušar, Spodbujanje razvoja veščin znanstvenega raziskovanja s formativnim spremljanjem : mednarodni projekt Assesment of Transversal Skills - ATS2020, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0403-6, https://www.zrss.si/pdf/VescineZnanstvenegaRaziskovanja.pdf. [COBISS.SI-ID 294485760]
330. Viljem Ščuka, Šolar na poti do sebe : oblikovanje osebnosti : priročnik za učitelje in starše, [3. natis], Radovljica: Didakta, 2008, 414 str., ilustr., ISBN 978-961-6646-16-1. [COBISS.SI-ID 239606016]
331. Nevenka Štraser (avtor, urednik), Vera Bevc, Spodbujanje razvoja veščin sodelovanja in komuniciranja s formativnim spremljanjem : mednarodni projekt Assesment of Transversal Skills - ATS2020, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0402-9, https://www.zrss.si/pdf/VescineSodelovanjaKomuniciranja.pdf. [COBISS.SI-ID 294484736]
332. Teaching careers in Europe : access, progression and support : Eurydice report, Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 2018, 128 str., ilustr., Education and training, ISBN 978-92-9492-692-0, ISBN 978-92-9492-690-6, https://www.zrss.si/ups/wp-content/uploads/Teaching-Careers-in-Europe-Access-Progression-and-Support-2018.pdf. [COBISS.SI-ID 12169033]
333. Patricia K. Kubow (urednik), Allison H. Blosser (urednik), Teaching comparative education : trends and issues informing practice, Oxford: Symposium Books, 2016, 212 str., ilustr., Oxford studies in comparative education, ISBN 978-1-873927-82-3, ISSN 0961-2149. [COBISS.SI-ID 62445666]
334. Shefali Tsabary, Ozaveščeni starši : spreminjamo sebe in povečujemo moč svojih otrok, 1. izd., Tržič: Učila International, 2018, 312 str., ISBN 978-961-00-3744-6, ISBN 978-961-00-3745-3. [COBISS.SI-ID 294201344]
335. Majda Schmidt (urednik), Danijela Rus Kolar (urednik), Eva Kranjec (urednik), Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju : konferenčni zbornik, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018, 308 str., ilustr., ISBN 978-961-286-161-2, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/337, DOI: 10.18690/978-961-286-161-2. [COBISS.SI-ID 94594049]
336. Lidija Vujičić, Petra Pejić Papak, Milena Valenčič Zuljan, Okruženje za učenje i kultura ustanove, Rijeka: Učiteljski fakultet, 2018, 150 str., tabele, ISBN 978-953-7917-15-9. [COBISS.SI-ID 12147529]
337. Michael Winterhoff, Carsten Tergast, Zakaj postajajo naši otroci tirani : vrnimo otrokom njihovo otroštvo, 1. izd., Tržič: Učila International, 2009, 178 str., Zbirka Žepna knjiga, 376 = 206, 1, Priročniki, ISBN 978-961-00-0973-3. [COBISS.SI-ID 248858112]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

338. Urška Bedek, Socialna izključenost otrok v osnovni šoli = Social exclusion of children in primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Bedek], 2018, 120 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5111. [COBISS.SI-ID 12027209]
339. Urša Dolar, Doseganje standardov znanja pri družboslovnih temah na začetku tretjega razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Dolar], 2018, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5487. [COBISS.SI-ID 12223561]
340. Valerija Erbus, Problemski pouk pri vsebini domača pokrajina v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Erbus], 2018, 81 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5313. [COBISS.SI-ID 12123209]
341. Monika Ganić, Krepitev čustveno-socialne kompetence otrok v osnovni šoli skozi likovne dejavnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Ganić], 2018, 115 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5403. [COBISS.SI-ID 12155977]
342. Tjaša Golobič Štucin, Branje strokovnih revij in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka na področju poučevanja naravoslovja : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Golobič Štucin], 2018, 103 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5263. [COBISS.SI-ID 12110921]
343. Jasmina Hajdinjak, Spremembe v življenju otrok po namestitvi v vzgojni zavod kot jih zaznavajo otroci sami, starši in vzgojitelji : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Hajdinjak], 2018, 70 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5453. [COBISS.SI-ID 12198729]
344. Miroslav Huzjak, Vpliv medpredmetnega povezovanja na uspešnost učencev pri pouku likovne vzgoje : doktorska disertacija, Ljubljana: [M. Huzjak], 2018, XV, 295 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5012. [COBISS.SI-ID 11947849]
345. Martina Kač Nemanič, Učinki inovativnega didaktičnega pristopa na razvoj likovne ustvarjalnosti pri grafičnem oblikovanju v srednji šoli : doktorska disertacija, Ljubljana: [M. Kač Nemanič], 2017, 218 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5013. [COBISS.SI-ID 11947081]
346. Lana Klopčič, Vzpostavljanje avtoritete učitelja v razredu z vidika učencev in učiteljev : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Klopčič], 2018, 99 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5050. [COBISS.SI-ID 11975497]
347. Simona Kokalj, Učiteljeva pojmovanja kakovostnega učbenika za predmet družba v 4. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Kokalj], 2018, 80 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5033. [COBISS.SI-ID 11960137]
348. Klemen Kos, Potrebe razrednih učiteljev po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju s področja slovenščine : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Kos], 2018, 117 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5181. [COBISS.SI-ID 12066633]
349. Mihaela Kosmač, Bloomova in SOLO taksonomija v poučevanju matematike : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Kosmač], 2018, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5254. [COBISS.SI-ID 12108617]
350. Sabina Krajnc Dular, Didaktične dimenzije kakovostnega učnega procesa za učence priseljence : doktorska disertacija, Ljubljana: [S. Krajnc Dular], 2018, XIX, 269 str., [22] str. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5508. [COBISS.SI-ID 12241737]
351. Zala Krajnc, Konceptualizacija transferja med učiteljem in učencem : magistrsko delo, Ljubljana: [Z. Krajnc], 2017, 60 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4951. [COBISS.SI-ID 11899721]
352. Adrijana Mastnak, Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja : doktorska disertacija, Ljubljana: [A. Mastnak], 2018, 416 str., [84] str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5083. [COBISS.SI-ID 12008009]
353. Mojca Pečar, Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom učencev : doktorska disertacija, Ljubljana: [M. Pečar], 2018, XX, 318 str., [45] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5019. [COBISS.SI-ID 11957577]
354. Julija Petek, Formativno samopreverjanje z rubrikami pri matematiki : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Petek], 2018, 37 f., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5298. [COBISS.SI-ID 12119625]
355. Helena Plazl, Vsakdanje življenje ljudi po 65. letu : magistrsko delo, Ljubljana: [H. Plazl], 2018, 135 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5128. [COBISS.SI-ID 12041545]
356. Veronika Rogelj, Uporabnost strukturiranih tehnik umetnostne terapije pri socialno pedagoškem delu z mladostniki v vzgojnem zavodu : diplomsko delo, Ljubljana: [V. Rogelj], 2018, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5276. [COBISS.SI-ID 12099913]
357. Katrin Sevšek, Samostojnost prvošolcev pri šolskem delu in pri skrbi zase : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Sevšek], 2018, 95 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5191. [COBISS.SI-ID 12069705]
358. Nina Steklasa, Pristop k reševanju šolskega osipa : primer Danske : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Steklasa], 2018, 104 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5397. [COBISS.SI-ID 12152905]
359. Adela Strniša, Poučevanje strategij zapisovanja v šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Strniša], 2018, XI, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5441. [COBISS.SI-ID 12191817]
360. Ana Suhadolnik, Vloga razrednika na predmetni stopnji osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Suhadolnik], 2018, 53 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5344. [COBISS.SI-ID 12138057]
361. Ina Šmalc, Razredna klima, kot jo zaznavajo in si jo želijo učitelji v različnih fazah profesionalnega razvoja = Class climate as perceived and desired by teachers in different stages of professional development : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Šmalc], 2018, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5504. [COBISS.SI-ID 12237129]
362. Sara Tomažin, Gibalna ustvarjalnost pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Tomažin], 2018, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5474. [COBISS.SI-ID 12206409]
363. Ana Varjačič, Vloga šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju duševnih stisk mladih : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Varjačič], 2018, 91 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5372. [COBISS.SI-ID 12146761]
364. Miha Žarn, Formativno spremljanje s skriptami : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Žarn], 2018, 33 f., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5271. [COBISS.SI-ID 12112713]


371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

365. John S. Dacey, Gian Criscitiello, Maureen Devlin, Integrating SEL into your curriculum : activities and reproducibles for academic success, New York, NY; London: Routledge, cop. 2018, XII, 203 str., ilustr., ISBN 978-1-138-63153-3, ISBN 978-1-138-63206-6. [COBISS.SI-ID 12234057]
366. Leonida Novak (avtor, urednik), Majda Anzelc, Formativno spremljanje na razredni stopnji : priročnik za učitelje, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, 152 str., ilustr., ISBN 978-961-03-0393-0. [COBISS.SI-ID 294478336]
367. Mojca Suban, Formativno spremljanje pri matematiki : priročnik za učitelje, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, 152 str., ilustr., ISBN 978-961-03-0392-3. [COBISS.SI-ID 294213120]
368. Andreas Walther (urednik), Governance of educational trajectories in Europe : pathways, policy and practice, London [etc.]: Bloomsbury Academic, 2017, XIV, 332 str., ilustr., ISBN 978-1-3500-5338-0, ISBN 978-1-4725-8952-1. [COBISS.SI-ID 11932233]
369. Joseph A. Durlak (urednik), Celene E. Domitrovich (urednik), Roger P. Weissberg (urednik), Thomas P. Gullotta (urednik), Handbook of social and emotional learning : research and practice, New York: The Guilford Press, [2015], XXII, 634 str., ilustr., ISBN 978-1-4625-2015-2. [COBISS.SI-ID 2818135]
370. Mary Hayden (urednik), John Thompson (urednik), International schools : current issues and future prospects, Didcot, Oxford, United Kingdom: Symposium Books, cop. 2016, 240 str., Oxford studies in comparative education, Vol. 26, št. 2, ISBN 978-1-873927-92-2, ISSN 0961-2149. [COBISS.SI-ID 11932745]
371. Geoff Whitty (urednik), John Furlong (urednik), Knowledge and the study of education : an international exploration, Oxford, United Kingdom: Symposium Books, cop. 2017, 288 str., ilustr., Oxford studies in comparative education, Vol. 27, št. 1, ISBN 978-1-873927-97-7, ISSN 0961-2149. [COBISS.SI-ID 11931721]
372. Catherine Lawless Frank (urednik), Joni L. Baldwin (urednik), Jennifer T. Christman (urednik), Stephen B. Richards (urednik), Managing classrooms and student behavior : a response to intervention approach for educators, New York, NY: Routledge, cop. 2019, VI, 329 str., ilustr., ISBN 978-1-138-72312-2, ISBN 978-1-138-72311-5. [COBISS.SI-ID 12234569]
373. Malini Sivasubramaniam (urednik), Ruth Hayhoe (urednik), Religion and education : comparative and international perspectives, Oxford, United Kingdom: Symposium Books, cop. 2018, 388 str., ilustr., Oxford studies in comparative education, Vol. 27, št. 2, ISBN 978-1-910744-01-7, ISSN 0961-2149. [COBISS.SI-ID 11932489]
374. Anna Szafrańska, Alena Seberová, Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Selected problems of teachers' functioning in central and eastern Europe : a polish-czech-slovak study, Ostrava: Faculty of Education, Ostrava University, 2017, 154 str., ilustr., Trans-Border Meetings, ISBN 978-80-7464-952-3. [COBISS.SI-ID 11990089]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

375. Manuel Luís Pinto Castanheira (urednik), Tatjana Devjak (urednik), Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia, Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2018, ISBN 978-972-745-239-2, https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/16975/3/Pre-School_Education_in_Portugal_and_Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 11997257]
376. Ester Derganc, Od črte do črke : delovni zvezek z grafomotoričnimi vajami za otroke od 4. do 5. leta (1. del) : predopismenjevalne vaje za razvoj grafomotoričnih sposobnosti in spretnosti, Trst: ZTT: = EST, 2018, 44 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-233-5. [COBISS.SI-ID 10420716]
377. Ester Derganc, Rišem, brišem in packam : delovni zvezek za otroke od 3. do 4. leta : vaje za razvoj grafomotoričnih sposobnosti in spretnosti, Trst: ZTT: = EST, 2018, 32 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-232-8. [COBISS.SI-ID 10420972]
378. Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Vzgoja predšolskega otroka, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, 288 str., ilustr., ISBN 978-961-253-219-2. [COBISS.SI-ID 292865536]
379. Ros Garrick, Playing outdoors in the early years, 2nd ed., London: Continuum, 2009, XI, 132 str., ilustr., ISBN 978-1-84706-547-6. [COBISS.SI-ID 12228169]
380. Breda Jontes, Likovni razvoj in otroška risba, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, [2001], 153 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12068937]
381. Rosaleen Joyce, Outdoor learning : past and present, Maidenhead: Open Univ Press, 2012, X, 131 str., ilustr., ISBN 978-0-33-524301-3, ISBN 978-0-33-524302-0. [COBISS.SI-ID 12228425]
382. Marta Licardo (urednik), Dragica Haramija (urednik), Kako razvijati družinsko pismenost v predšolskem obdobju, 1. izd., Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017, II, 82 str., ilustr., ISBN 978-961-286-095-0, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/281. [COBISS.SI-ID 93155841]
383. Petra Zgonec (urednik), Khetaun = (Skupaj) : s ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe, Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017, 97 str., ilustr., ISBN 978-961-270-272-4. [COBISS.SI-ID 293547776]
384. Tamara Malešević, Tanja Bezić (sodelavec pri raziskavi), Petra Gregorčič Mrvar (sodelavec pri raziskavi), Načrtovanje, spremljanje in evalvacija svetovalnega dela v vrtcu : analiza stanja s priporočili, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0391-6, https://www.zrss.si/pdf/AnalizaStanjaSPriporocili.pdf. [COBISS.SI-ID 293815040]
385. Maruška Željeznov Seničar (urednik), Alternativne vzgojne in učne strategije v vrtcu : zbornik, Ljubljana: MiB, 2018, 280 str., ilustr., ISBN 978-961-7040-01-2. [COBISS.SI-ID 293307136]
386. Maria Montessori, Nagovori staršem : nasveti o vzgoji priznane pedagoginje Marie Montessori : izbor člankov Marie Montessori s predgovorom Paule Polk Lillard, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2018, 124 str., fotogr., ISBN 978-961-261-490-4. [COBISS.SI-ID 295340544]
387. Bernarda Nemec (avtor, fotograf), Maja Krajnc (avtor, fotograf), Razvoj in učenje predšolskega otroka. Učbenik za modul Razvoj in učenje predšolskega otroka v programu Predšolska vzgoja, 2. ponatis, Ljubljana: Grafenauer, 2017, 224 str., ilustr., ISBN 978-961-92855-7-2. [COBISS.SI-ID 290699264]
388. Mateja Videmšek, Damir Karpljuk, Dušan Videmšek, Peter Breskvar (avtor, fotograf), Tasja Videmšek (avtor, fotograf), Prvi koraki v svet športa, Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2018, 198 str., barvne ilustr., ISBN 978-961-6843-79-9. [COBISS.SI-ID 293081856]
389. Juliet Robertson, Messy maths : a playful, outdoor approach for early years, Bancyfelin: Independent thinking press, 2017, III, 242 str., ilustr., ISBN 978-1-78135-266-3. [COBISS.SI-ID 11952201]
390. Christine Stephen, Susan Edwards, Young children playing and learning in a digital age : a cultural and critical perspective, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, cop. 2017, XII, 160 str., ilustr., ISBN 978-1-138-65468-6, ISBN 978-1-138-65469-3. [COBISS.SI-ID 11887433]
391. Sue Dale Tunnicliffe, Starting inquiry-based science in the early years : look, talk, think and do, London; New York: Routledge, 2015, 164 str., ilustr., ISBN 978-1-138-77856-6, ISBN 978-1-138-77855-9, ISBN 978-1-315-77190-8. [COBISS.SI-ID 12231241]
392. Sue Dale Tunnicliffe, Talking and doing science in the early years : a practical guide for ages 2-7, London; New York: Routledge, 2013, XI, 177 str., ilustr., ISBN 978-0-415-69089-8, ISBN 978-0-415-69090-4. [COBISS.SI-ID 294339072]
393. Eva Johansson (urednik), Anette Emilson (urednik), Maija Puroila (urednik), Values education in early childhood settings : concepts, approaches and practices, Cham: Springer, 2018, 317 str., ilustr., International perspectives on early childhood education and development, Vol. 23, ISBN 978-3-319-75558-8. [COBISS.SI-ID 66971234]
394. Alexander K. Zvonkin, Math from three to seven : the story of a mathematical circle for preschoolers, Berkeley: Mathematical Sciences Research Institute, MSRI; Providence: American Mathematical Society, AMS, 2011, XIII, 300 str., ilustr., Mathematical Circles Library, MCL, 5, ISBN 978-0-8218-6873-7. [COBISS.SI-ID 11926089]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

395. Sabina Agić, Šivanje kot oblika tehnične dejavnosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Agić], 2018, 60 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5213. [COBISS.SI-ID 12079177]
396. Suzana Bajc, Evalvacija vzgojiteljevega načrtovanja in izvajanja geometrijskih dejavnosti v predšolskem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Bajc], 2018, 70 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5350. [COBISS.SI-ID 12139081]
397. Jera Balderman, Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Balderman], 2018, 99 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5086. [COBISS.SI-ID 12010057]
398. Diana Baloh, Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti in njena uporabnost v vrtcu : diplomsko delo, Zgornji Tuhinj: [D. Baloh], 2018, 49 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4997. [COBISS.SI-ID 11930185]
399. Tea Blagus, Dvojezičnost in medkulturna vzgoja v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Blagus], 2018, 60 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5278. [COBISS.SI-ID 12099145]
400. Danijela Blanuša Trošelj, Professional development of preschool teachers in Croatia : doctoral dissertation, Ljubljana: [D. Blanuša Trošelj], 2018, V, 402 str., [51] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5122/. [COBISS.SI-ID 12034121]
401. Lara Bogataj, Razlike med plezanjem in hojo po stopnicah v trenutno usvojenih stopnjah : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Bogataj], 2018, 28 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5286. [COBISS.SI-ID 12115273]
402. Eva Brajer, Narava kot spodbuda za ples - integracija ustvarjalnega giba v prvo starostno obdobje : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Brajer], 2018, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5475. [COBISS.SI-ID 12206665]
403. Tina Breščak, Uporaba slikanic Hervéja Tulleta kot spodbuda pri učenju barv v angleškem jeziku na predšolski stopnji : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Breščak], 2018, 56 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5023. [COBISS.SI-ID 11961417]
404. Katarina Bukovec, Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja s pomočjo nestrukturiranega materiala : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Bukovec], 2018, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5082. [COBISS.SI-ID 12007497]
405. Nuša Cegnar, Vpliv aktivizirajoče knjige na razvoj predbralnih in predpisalnih spretnosti v drugi starostni skupini vrtca : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Cegnar], 2018, VII, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5218. [COBISS.SI-ID 12081481]
406. Darja Cencelj, Igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok = Playground in preschool as a place for children's active learning and play : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Cencelj], 2018, 56 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5011. [COBISS.SI-ID 11945289]
407. Sanja Davidović, Obravnava pesmi Otona Župančiča v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Davidović], 2018, 112 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5093. [COBISS.SI-ID 12015177]
408. Maja Dragan, Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o rabi knjižnega jezika v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Dragan], 2018, 56 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5342. [COBISS.SI-ID 12137033]
409. Tina Dragić, Tehnične delavnice z zabojem za ustvarjanje in medpredmetno učenje : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Dragić], 2018, VIII, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5390. [COBISS.SI-ID 12152137]
410. Maja Finžgar, Delo z otroki, ki imajo astmo : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Finžgar], 2018, VIII, 29 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5456/. [COBISS.SI-ID 12199497]
411. Taja Geč, Obravnava izbranih rezijanskih pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije (2014) : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Geč], 2018, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5306. [COBISS.SI-ID 12121417]
412. Martina Grašič, Naravni in odpadni material kot pobuda za izkušnjo aktivnega učenja : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Grašič], 2018, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5305. [COBISS.SI-ID 12121161]
413. Tina Gril, Tehnične sestavljanke v predšolskem obdobju za razvijanje tehnoloških kompetenc : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Gril], 2018, VII f., 58 str., [4] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5046/. [COBISS.SI-ID 11978569]
414. Irena Grubar, Otroški literarni junaki v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Grubar], 2018, 83 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5389. [COBISS.SI-ID 12152393]
415. Ana Grum, Tehnološka pismenost otrok, starih od 2 do 3 let : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Grum], 2018, VI, 55 str., II, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5201. [COBISS.SI-ID 12075081]
416. Nika Guna, Vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Guna], 2018, 68 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5077. [COBISS.SI-ID 12002889]
417. Zala Hafnar, Pravljica kot biblioterapevtsko sredstvo v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [Z. Hafnar], 2018, 39 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5309. [COBISS.SI-ID 12122185]
418. Meta Hostnik, Optimalna obremenitev otrok glede na njihovo gibalno učinkovitost : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Hostnik], 2018, [77] str., [10] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5237. [COBISS.SI-ID 12090185]
419. Mateja Jagodić, Spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti s filmsko vzgojo : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Jagodić], 2018, 54 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4995. [COBISS.SI-ID 11927369]
420. Ivana Jakša, Spretnosti timskega dela pri strokovnih delavcih v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Jakša], 2018, 91 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5081. [COBISS.SI-ID 12007753]
421. Neja Janet, Omogočanje soudeležbe otrok v razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Janet], 2018, IX, 80 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5052. [COBISS.SI-ID 11974217]
422. Marko Jenko, Participacija otrok v vsakdanjem življenju v vrtcu : mesec želja : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Jenko], 2018, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5424. [COBISS.SI-ID 12180809]
423. Manca Jeras, Učenje o čebelah s pomočjo igre vlog : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Jeras], 2018, 38 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5171. [COBISS.SI-ID 12062537]
424. Nastja Karlič, Spodbujanje sodelovanja s socialnimi igrami v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Karlič], 2018, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4988. [COBISS.SI-ID 11924041]
425. Simona Kavka, Vpliv vrtnarjenja na znanje in odnos predšolskih otrok do rastlin : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Kavka], 2018, X, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5302. [COBISS.SI-ID 12120905]
426. Anna Kočar, Obravnava slikanic v predšolskem obdobju : [diplomsko delo], Murska Sobota: [A. Kočar], 2017, 45 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4948. [COBISS.SI-ID 11891785]
427. Julija Kozorog, Doživljanje pomladi ob plesu : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Kozorog], 2018, 37 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5185. [COBISS.SI-ID 12066889]
428. Ema Krelj, Analiza stališč vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v vrtec : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Krelj], 2018, 61 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5311. [COBISS.SI-ID 12122953]
429. Anja Križaj, Ljudsko izročilo in predopismenjevanje pri predšolskih otrocih : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Križaj], 2018, 89 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5288. [COBISS.SI-ID 12114761]
430. Hana Kumar, Odnos staršev predšolskih otrok do družinske pismenosti : diplomsko delo, Ljubljana: [H. Kumar], 2018, VIII f., 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5223. [COBISS.SI-ID 12084041]
431. Daša Lampič, Razvoj govora s spodbujanjem razvoja sinaps v možganih po načelih NTC-programa : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Lampič], 2018, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5099. [COBISS.SI-ID 12020041]
432. Nina Lapanja, Razumevanje kemijskih pojmov snov in plin v predšolskem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Lapanja], 2018, 138 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4996. [COBISS.SI-ID 11930441]
433. Eva Lederer, Dialog ob sodobnih umetniških praksah kot povod za proaktivno reševanje naravovarstvenih problemov v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Lederer], 2018, 57 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5270. [COBISS.SI-ID 12112201]
434. Kristina Levstik, Profesionalni razvoj pedagoških delavcev v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Levstik], 2017, 41 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4953. [COBISS.SI-ID 11900233]
435. Mihela Maček, Preobremenjenost vzgojiteljic predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Maček], 2017, 87, 10 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4955. [COBISS.SI-ID 11905865]
436. Darja Marn, Odnos vzgojiteljev do dietne prehrane v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Marn], 2018, XIII, 55 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5225. [COBISS.SI-ID 12086089]
437. Matic Mavri, Uporaba igrač za razvoj fine motorike pri otrocih, starih 5 in 6 let : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Mavri], 2018, VII, 75 str., III, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5173. [COBISS.SI-ID 12063817]
438. Špela Mur, Raba slikanice brez besedila : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Mur], 2018, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5123. [COBISS.SI-ID 12035145]
439. Janja Narat, Obravnava slikanice Muca Copatarica v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Narat], 2017, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4970. [COBISS.SI-ID 11908937]
440. Petra Novak, Dejavnosti v gozdu za predšolske otroke prvega starostnega obdobja : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Novak], 2018, 45 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5252. [COBISS.SI-ID 12098889]
441. Petra Obadič, Kakovost v slovenskih vrtcih : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Obadič], 2018, 54 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5097. [COBISS.SI-ID 12020297]
442. Ana Ocvirk, Razvijanje predbralnih in predpisalnih zmožnosti s pomočjo slikanice : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Ocvirk], 2018, 41 str., [3] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5217. [COBISS.SI-ID 12081225]
443. Mojca Padežnik, Načrtovanje planinskih izletov s programom Ciciban planinec v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Padežnik], 2017, 156 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4975. [COBISS.SI-ID 11910473]
444. Klara Papež, Zastopanost fizikalnih vsebin v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Papež], 2018, VIII, 36 str., [4] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5326. [COBISS.SI-ID 12130633]
445. Neža Pavli, Prepoznavanje in odziv vzgojiteljev ter strokovnih delavcev na težavno vedenje otrok v predšolskem odbobju : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Pavli], 2018, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4980. [COBISS.SI-ID 11915593]
446. Anja Pirc, Primerjava sodelovanja javnega in zasebnega vrtca z institucijami v lokalni skupnosti : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Pirc], 2018, 42 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5287. [COBISS.SI-ID 12115017]
447. Mateja Podgorelec, Zaznavanje in doživljanje kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Podgorelec], 2018, XI, 95 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5197. [COBISS.SI-ID 12072521]
448. Ajda Podobnik, Mnenje vzgojiteljev o dejavnostih v naravnem okolju z otroki s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Podobnik], 2018, 54 str., [7] str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5484. [COBISS.SI-ID 12224329]
449. Marta Pogačar, Izkustveno učenje v vrtcu ob izdelkih iz Fimo mase : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Pogačar], 2018, 46 str., [16] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5126. [COBISS.SI-ID 12042313]
450. Irena Pohleven, Kurikularna uspešnost dečka z diagnozo Aspergerjevega sindroma na treh področjih dejavnosti v oddelku vrtca : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Pohleven], 2018, IV, 49 str., IV str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5047/. [COBISS.SI-ID 11978825]
451. Lučka Postružin, Pogledi strokovnih delavcev Vrtca Ledina na pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Postružin], 2018, VI, 130 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5354. [COBISS.SI-ID 12141129]
452. Andreja Potokar, Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Potokar], 2018, VII f., 57 str., [VIII] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5049. [COBISS.SI-ID 11979849]
453. Katarina Praprotnik, Stališča vzgojiteljev in staršev do bralne značke v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Praprotnik], 2018, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5208. [COBISS.SI-ID 12077641]
454. Lara Prettner, Od ideje do izdelka v procesu izdelave in preizkušanja motorične table : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Prettner], 2018, V, 82 str., IV, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5275. [COBISS.SI-ID 12113225]
455. Polonca Repovž, Znanje predšolskih otrok o ekologiji gozdnih živali : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Repovž], 2018, VII, 58 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5345. [COBISS.SI-ID 12136521]
456. Nika Ribarič, Uporaba komunikacijske matrike pri predšolskih otrocih v starosti od 1. do 3. leta : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Ribarič], 2018, 54 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5280. [COBISS.SI-ID 12113737]
457. Žan Rode, Učinkovitost učenja s pomočjo učbenika v 7. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana: [Ž. Rode], 2018, XI, 34 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5219. [COBISS.SI-ID 12081737]
458. Sonja Rutar, Participacija otrok v procesu predšolske vzgoje v vrtcu : doktorska disertacija, Ljubljana: [S. Rutar], 2012, 360 f., tabele. [COBISS.SI-ID 265047296]
459. Ema Simonič, Fazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Simonič], 2018, 138 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5032. [COBISS.SI-ID 11960649]
460. Urška Skobe, Biblioterapija kot del vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Skobe], 2018, 65 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5332. [COBISS.SI-ID 12132937]
461. Marija Slevc, Plesne dejavnosti in dinamika v skupini predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Slevc], 2018, 87 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5051. [COBISS.SI-ID 11975753]
462. Alenka Stanonik, Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Stanonik], 2018, 27 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5382. [COBISS.SI-ID 12150089]
463. Nina Šantej, Stališča strokovnih delavcev do logopedskega dela : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Šantej], 2017, 58 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4946. [COBISS.SI-ID 11892041]
464. Maša Šeme, Primerjava dnevne rutine v slovenskem in finskem mednarodnem vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Šeme], 2018, 56 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5274. [COBISS.SI-ID 12113481]
465. Lea Šifrer, Usmerjene glasbene dejavnosti za otroke 1. starostnega obdobja : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Šifrer], 2018, 71 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5110. [COBISS.SI-ID 12026697]
466. Neža Šipelj, Učenje angleščine s pomočjo glasbenih dejavnosti na predšolski stopnji : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Šipelj], 2018, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5384. [COBISS.SI-ID 12150601]
467. Špela Škerbec, Prek čutil do ustvarjalnega giba v gozdu : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Škerbec], 2018, 41 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4978. [COBISS.SI-ID 11916105]
468. Sandra Šunkar, Ustvarjalne tehnične dejavnosti z uporabo lesenih profilov z otroki starimi 5-6 let : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Šunkar], 2018, X, 102 str., XXV str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5315. [COBISS.SI-ID 12125001]
469. Nina Šuštar, Razvijanje tehnološke pismenosti pri otrocih, starih od 4 do 6 let ob projektih iz odpadne embalaže : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Šuštar], 2018, X, 86 str., IV, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5531. [COBISS.SI-ID 12250441]
470. Ines Tomažin, Vzgojiteljeva pripravljenost izvajanja programov za spodbujanje rezilientnosti otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Tomažin], 2018, 42 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5407. [COBISS.SI-ID 12161353]
471. Maja Toplak Primc, Stališča vzgojiteljev do področja matematika v Kurikulumu za vrtce : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Toplak Primc], 2018, 95 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5056. [COBISS.SI-ID 11983433]
472. Vesna Trček, Razstavna dejavnost v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [V. Trček], 2018, 96 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5090. [COBISS.SI-ID 12015433]
473. Špela Tršinar, Spodbujanje pripovednih sposobnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in/ali odstopanji v motoričnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Tršinar], 2018, 81 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5022. [COBISS.SI-ID 11958089]
474. Maja Volek Potočar, Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske pisateljice Helene Kraljič : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Volek Potočar], 2018, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5329. [COBISS.SI-ID 12133961]
475. Maša Vrtačnik, Obravnava izbranih kratkih sodobnih pravljic z motivom strahu : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Vrtačnik], 2018, V, 72 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5243. [COBISS.SI-ID 12093001]
476. Nika Založnik, Značilnosti branja in pripovedovanja pravljic v predšolskem obdobju : študija primera pravljic Anje Štefan : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Založnik], 2018, IX, 63 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5088. [COBISS.SI-ID 12011337]
477. Nina Založnik, Vloga vzgojitelja pri obravnavi problemske tematike smrt in metode obravnave v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Založnik], 2018, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5331. [COBISS.SI-ID 12133193]
478. Petra Žgajnar, Vloga ravnatelja pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Žgajnar], 2018, 99 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5207. [COBISS.SI-ID 12077897]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

479. Peter Becker (urednik), Barbara Humberstone (urednik), Chris Loynes (urednik), Jochem Schirp (urednik), The changing world of outdoor learning in Europe, 1st ed., Abingdon: Routledge, cop. 2018, 283 str., ilustr., Routledge research in education, ISBN 978-1-13-804766-2. [COBISS.SI-ID 12027977]
480. Irena Hergan (avtor, fotograf), Saša Biderman (avtor, fotograf), Jerneja Pavlin (avtor, fotograf), Spoznavanje okolja 2. Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 91 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5022-0. [COBISS.SI-ID 294533120]
481. Viljenka Jalovec, Marko Kočevar (ilustrator), Poštevanka pokrivanka : didaktična igra za učenje množenja : starost 7-12 let, [Ljubljana]: Lenaja, [2014?], 1 komplet (1 igralna plošča in 102 žetona), papir. [COBISS.SI-ID 24474679]
482. Viljenka Jalovec, Marko Kočevar (ilustrator), Računam do 10 : didaktična igra za seštevanje in odštevanje : starost 5-8 let, [Ljubljana]: Lenaja, [2014?], 1 komplet (1 igralna plošča, 132 žetonov in 2 kocki), papir, plastika. [COBISS.SI-ID 24474423]
483. Mira Kramarič, Milka Kern (avtor, fotograf), Majda Pipan (avtor, fotograf), Lili in Bine. [Delovni zvezek za opismenjevanje], 2. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2016, 2 zv. (116 str), ilustr., ISBN 978-961-271-315-7. [COBISS.SI-ID 284270336]
484. Barbara A. Lewis, Kaj nas uči narava? : zgodbe z dejavnostmi za oblikovanje značaja učencev, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 159 str., ilustr., ISBN 978-961-271-811-4. [COBISS.SI-ID 293467392]
485. Vida Medved-Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Gruden-Ciber, Slovenščina 3 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za književnost v tretjem razredu osnovne šole, 2. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, 68 str., ilustr., ISBN 978-961-01-1324-9. [COBISS.SI-ID 285803008]
486. Marija Pisk, Zalka Uršič, Sabina Višček, Berem z iksom 2 : dodatne vaje za branje v 2. razredu, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 47 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0907-2. [COBISS.SI-ID 293426688]
487. Tanja Rupnik Vec, Vesna Gros, Petra Mikeln, Mateja Drnovšek, Spodbujanje razvoja veščin kritičnega mišljenja s formativnim spremljanjem : mednarodni projekt Assesment of Transversal Skills - ATS2020, Spletna izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, ISBN 978-961-03-0401-2, https://www.zrss.si/pdf/VescineKriticnegaMisljenja.pdf. [COBISS.SI-ID 294483712]
488. Katja Širca, Motivacija in učinki prostovoljstva pri osnovnošolskih učencih prostovoljcih : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Širca], 2018, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5042. [COBISS.SI-ID 11974985]
489. Tanja Rupnik Vec (avtor, urednik, fotograf), Nevenka Sreš, Damjan Snoj, Mateja Drnovšek, Vilma Brodnik, Verica Peterle Grahonja, Marjeta Teraž, Karmen Škafar, Lijana Kočar, Aleksandra Pobega (avtor, fotograf), Mojca Markelj, Jerneja Bone, Gabriela B. Blokar, Andreja Sever, Špela Bregač, Maja Matrić (avtor, fotograf), Vesna Gros, Maja Kovačič, Petra Mikeln, Lidija Novak (avtor, fotograf), Jasmina Vučič, Ines Celin (avtor, fotograf), Nina Pulko (avtor, fotograf), Tatjana Gulič (avtor, fotograf), Valentina Mlakar, Saša Krajšek, Nevenka Sreš, Damjan Snoj, Veščine kritičnega mišljenja : primeri nalog za spodbujanje kritičnega mišljenja pri različnih predmetih v osnovni šoli : mednarodni projekt Assessment of Transversal skills - ATS2020, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017, ISBN 978-961-03-0389-3, https://www.zrss.si/pdf/vescine-kriticnega-misljenja.pdf. [COBISS.SI-ID 293157888]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

490. Katarina Ančimer Aljaž, Zbirka poskusov za ugotavljanje pristopov učencev k reševanju naravoslovnih problemov : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Ančimer Aljaž], 2018, 118 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5008. [COBISS.SI-ID 11941705]
491. Ana Barle, Zaznavanje prednosti, spretnosti in učinkovitosti timskega dela med strokovnimi delavkami v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole = Primary school teachersʹ perceptions of advantages, skills and efficacy of team work in school : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Barle], 2018, 89 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5121/. [COBISS.SI-ID 12034377]
492. Katja Bobnar, Agresivno vedenje otrok do živali : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Bobnar], 2018, 70 str., tabele, graf. peikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5412. [COBISS.SI-ID 12164169]
493. Kristina Božič, Sposobnost vizualizacije različnih likovnih prostorov v zemljevidih pri učencih 6. razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Božič], 2018, 189 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4981. [COBISS.SI-ID 11916361]
494. Manca Cimperman, Trening za razvoj napisovalnih spretnosti pri učencu iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Cimperman], 2018, VI, 79 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5234. [COBISS.SI-ID 12089417]
495. Jana Dolenšek, Uporaba konstruktivističnega pristopa pri poučevanju naravoslovja : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Dolenšek], 2018, VIII, 78 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5450. [COBISS.SI-ID 12197193]
496. Jerneja Fefer, Otroške delavnice o koliščarjih za stalno razstavo Moja Ljubljanica : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Fefer], 2018, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5124. [COBISS.SI-ID 12040521]
497. Tanja Gnidovec, Znanje o sovah med učenci četrtih in petih razredov osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Gnidovec], 2018, VIII, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5279. [COBISS.SI-ID 12100425]
498. Ines Huber, Gozdna pedagogika na primeru vsebin tehnike in tehnologije : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Huber], 2018, VI, 40, III str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5244. [COBISS.SI-ID 12092745]
499. Anja Hudales, Poučevanje angleškega jezika v drugem razredu s pomočjo aktivizirajoče slikanice : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Hudales], 2018, 105 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5025. [COBISS.SI-ID 11963721]
500. Jasmina Jakovljević, Sodelovanje Osnovne šole Puconci z lokalnimi društvi : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Jakovljević], 2018, 78 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5108. [COBISS.SI-ID 12024905]
501. Špela Jenko, Uporaba zunanjih šolskih površin za organizirano učenje in prosto igro : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Jenko], 2018, X, 87 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5444. [COBISS.SI-ID 12190793]
502. Urša Kisovec, Uporaba metode didaktične igre pri obravnavi učne vsebine svetloba v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Kisovec], 2018, IX, 151 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4973. [COBISS.SI-ID 11909961]
503. Ana Kovačič, Prilagoditve pouka družboslovja za učence, ki imajo težave z razumevanjem slovenščine : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Kovačič], 2018, 66 str., [8] str. pril., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5495. [COBISS.SI-ID 12235337]
504. Sabina Krajnik, The correlation between student achievements in English as a foreign language and the use of ICT in teaching English as a foreign language in Slovenia and in the Netherlands in 11- and 12-year old students : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Krajnik], 2018, XI f., 128 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5157. [COBISS.SI-ID 12054601]
505. Martina Krušič, Bralna pismenost v povezavi s poučevanjem geometrijskih pojmov v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Krušič], 2018, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5041. [COBISS.SI-ID 11974729]
506. Karmen Lazić, Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Lazić], 2018, 93 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5148. [COBISS.SI-ID 12052297]
507. Urša Malavašič, Razvoj sistemskega mišljenja pri družbi v 4. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Malavašič], 2018, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5230. [COBISS.SI-ID 12087369]
508. Nives Malovrh, Projekt radijska igra : od besedila do predvajanja na šolskem radiu : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Malovrh], 2018, 56 str., [15] str. pril., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5199. [COBISS.SI-ID 12073801]
509. Mojca Novak, Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Novak], 2018, VIII, 164 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5206. [COBISS.SI-ID 12075337]
510. Nejc Novak, Usnjarstvo v Domžalah kot družboslovna vsebina v 4. razredu devetletne osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Novak], 2018, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5231. [COBISS.SI-ID 12088905]
511. Nina Oblak, Medpredmetno povezovanje matematike in glasbe v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Oblak], 2018, 51 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5314. [COBISS.SI-ID 12125257]
512. Urška Omahna, Glasbene dejavnosti kot pomoč učencu s čustvenimi in z vedenjskimi težavami : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Omahna], 2018, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5232. [COBISS.SI-ID 12088649]
513. Anja Podlogar, Interakcija med sliko in fotografijo v likovni ustvarjalnosti učencev 9. razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Podlogar], 2018, 81 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5125. [COBISS.SI-ID 12042569]
514. Nina Potrč, Nove naloge razrednih učiteljev pri obravnavi umetnostnega besedila in njihova diferenciacija v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Potrč], 2018, 70 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5027. [COBISS.SI-ID 11963209]
515. Nastja Pugelj, Poučevanje učnih vsebin veter in kroženje vode z namiznimi didaktičnimi igrami v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Pugelj], 2018, XVIII, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5220. [COBISS.SI-ID 12082249]
516. Vanja Resnik, Nadarjeni učenci pri pouku družbe v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Resnik], 2018, 101 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5193. [COBISS.SI-ID 12071497]
517. Nina Sever, Poučevanje o medkulturnosti v okviru predmeta družba : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Sever], 2018, 131 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4985. [COBISS.SI-ID 11918409]
518. Petra Stražar, Primerjava pouka družboslovja na razredni stopnji v Sloveniji in španski Andaluziji : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Stražar], 2018, 83 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5440. [COBISS.SI-ID 12190537]
519. Tamara Sunarić, Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Sunarić], 2018, 187 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4979. [COBISS.SI-ID 11915849]
520. Romana Šarec, Izražanje čustev pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo, Ljubljana: [R. Šarec], 2018, 102 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4992. [COBISS.SI-ID 11927113]
521. Eva Šebjanič, Primeri dobre prakse pouka na prostem v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Šebjanič], 2018, VI f., 180 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4983. [COBISS.SI-ID 11916873]
nagrada: Ferbarjeva nagrada UL PEF za leto 2018
522. Sara Šenica, Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Šenica], 2018, 100 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4984. [COBISS.SI-ID 11918153]
523. Mateja Verbanec, Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Verbanec], 2018, 115 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5048. [COBISS.SI-ID 11979593]
524. Ana Vrečar, Tekmovalnost atletov na šolskem in športnem področju : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Vrečar], 2018, 47 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5343. [COBISS.SI-ID 12136777]
525. Maja Zagradišnik, Znanje učencev pri aritmetiki v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Zagradišnik], 2018, 74 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5485. [COBISS.SI-ID 12223049]
526. Jana Zajc, Vzpostavljanje discipline v sodobni osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Zajc], 2018, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5293. [COBISS.SI-ID 12117065]
527. Maja Zalaznik, Poučevanje zvoka z didaktičnimi igrami v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Zalaznik], 2018, VI f., 116 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4972. [COBISS.SI-ID 11909705]
528. Helena Zanjko, Zaznavanje in stališča predmetnih učiteljev v Pomurju na področju timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi : magistrsko delo, Ljubljana: [H. Zanjko], 2018, 130 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5102. [COBISS.SI-ID 12020809]
529. Natalija Zdovc, Uporaba metode napovej-opazuj-razloži pri obravnavi temperature in toplote v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Zdovc], 2018, 228 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5233. [COBISS.SI-ID 12088393]
530. Eva Zore, Odnos razrednih učiteljev do poučevanja glasbene umetnosti v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Zore], 2018, 61 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5063. [COBISS.SI-ID 11988809]
531. Špela Zorman, Analiza vsebinskih povezav med predmetoma gospodinjstvo in kemija v osnovni šoli s pomočjo pojmovnih zemljevidov : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Zorman], 2018, VIII, 30 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5272. [COBISS.SI-ID 12111945]
532. Mojca Žveglič Mihelič, Metodološki vidiki notranjega preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli : doktorska disertacija, Ljubljana: [M. Žveglič Mihelič], 2017, XXII, 332 str., [55] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4986. [COBISS.SI-ID 11921225]


374 Izobraževanje in vzgoja zunaj šole

533. Nives Ličen (urednik), Maja Mezgec (urednik), Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 429 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0120-3. [COBISS.SI-ID 296888576]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

534. Russell A. Barkley (urednik), Attention-deficit hyperactivity disorder : a handbook for diagnosis and treatment, 4th ed., New York; London: The Guilford Press, cop. 2015, XIII, 898 str., ilustr., ISBN 978-1-4625-1772-5, ISBN 1-4625-1772-2. [COBISS.SI-ID 2048291179]
535. Russell A. Barkley (urednik), Attention-deficit hyperactivity disorder : a handbook for diagnosis and treatment, 4th ed., New York, NY: Guilford Press, 2018, cop. 2015, XIII, 898 str., ilustr., ISBN 978-1-4625-3887-4, ISBN 978-1-4625-1772-5. [COBISS.SI-ID 12201545]
536. Bruce L. Baker, Alan Brightman, Steps to independence : teaching everyday skills to children with special needs, 4th ed., Baltimore; London; Sydney: Paul H. Brookes, 2018, XIV, 359 str., ilustr., ISBN 978-1-55766-697-0, ISBN 1-55766-697-0. [COBISS.SI-ID 11992649]
537. Tanja Černe, Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti : [nasveti za starše in učitelje], 1. natis, Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2016, 69 str., ilustr., ISBN 978-961-93422-2-0. [COBISS.SI-ID 283956224]
538. Michele Daloiso, Supporting learners with dyslexia in the ELT classroom, Oxford: Oxford University Press, 2017, VIII, 205 str., ilustr., Oxford handbooks for language teachers, ISBN 978-0-19-440332-0. [COBISS.SI-ID 1114219614]
539. Darja Zaviršek, Dušan Rutar (avtor, urednik), Irena Lesar, Špela Razpotnik, Darij Zadnikar, Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami, 1. natis, Kamnik: Cirius, 2018, 254 str., ilustr., ISBN 978-961-93866-8-2. [COBISS.SI-ID 296852992]
540. Andreja Gamser Abram, Vanda Kočar Junkar, Marysia Szmatula Černe (ilustrator), Hiška znanja : [delovni listi za Posebni program vzgoje in izobraževanja], 1. izd., Ljubljana: Center Janeza Levca, 2017, 37 f., ilustr., ISBN 978-961-93096-7-4. [COBISS.SI-ID 290643200]
541. Andrea Gašpar, Lorena Koštić, Patricija Karaman, Leisure time of pupils with intellectual disability, Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, cop. 2016, 45 str., ilustr., ISBN 978-3-659-94487-1. [COBISS.SI-ID 11987529]
542. David Grant (urednik), That's the way I think : dyslexia, dyspraxia, ADHD and dyscalculia explained, 3rd ed., New York: Routledge, cop. 2017, IX, 174 str., ilustr., ISBN 978-1-138-12621-3, ISBN 978-1-138-12622-0. [COBISS.SI-ID 12037705]
543. Liz Hannah, Učenje mlajših otrok z motnjami avtističnega spektra : priročnik za starše in strokovnjake v rednih šolah in vrtcih, 3. izd. slovenskega prevoda, Mengeš: Svetovalnica za avtizem, 2018, 105 str., ilustr., ISBN 978-961-94425-0-0. [COBISS.SI-ID 294712576]
544. Irena Hočevar-Boltežar, Nataša Prebil, Glasovne motnje pri profesionalnih uporabnikih glasu : študijsko gradivo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017, 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12078409]
545. Irena Hočevar-Boltežar, Razcepi v orofacialnem področju : Kraniofacialne govorne motnje in motnje primarnih oralnih funkcij : [študijsko gradivo], Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Logopedija in surdopedagogika, 2017, 28 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12078665]
546. Kelley Johnson, Jan Walmsley, Marie Wolfe, People with intellectual disabilities : towards a good life?, Bristol: Policy, 2010, 204 str., ISBN 978-1-84742-068-8, ISBN 1-84742-068-0. [COBISS.SI-ID 3487845]
547. Branka D. Jurišić, Družine in rutine : priročnik za izvajalce zgodnje obravnave, 1. elektronska izd., Ljubljana: Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2018, ISBN 978-961-93096-9-8, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/prirocnik-druzine-in-rutine/. [COBISS.SI-ID 293348608]
548. Anthony Jackson (urednik), Chris Vine (urednik), Learning through theatre : new perspectives on theatre in education, 3rd ed., London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013, XIII, 326 str., ilustr., ISBN 978-0-415-53070-5, ISBN 978-0-415-53071-2, ISBN 978-0-203-11675-3. [COBISS.SI-ID 360179]
549. Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov, Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018, 344 str., ilustr., ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 296555520]
550. Maja Odar (avtor, ilustrator), Barbara Vindiš, Maša Čuk Gaber, Moj vodič * za pripravo na pisni in ustni preizkus znanja, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018, https://drive.google.com/file/d/1tZVRO-HA2WDGlP_MaweqOSe1urRBMwlM/view, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5164. [COBISS.SI-ID 12026185]
551. Haim Omer (avtor, prevajalec), Nonviolent resistance : a new approach to violent and self-destructive children, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, X, 217 str., ISBN 0-521-82948-8, ISBN 0-521-53623-5. [COBISS.SI-ID 1561957]
552. Špela Pirc, Merske karakteristike slovenskega prevoda vprašalnika "The Swal-QOL" : magistrsko delo = Measurement characteritics of Slovenian translation of "The SWAL-QOL" questionnaire, Ljubljana: [Š. Pirc], 2018, X, 101 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5156. [COBISS.SI-ID 12055369]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018
553. Sandra Križnar (urednik), Pomoč učencem z učnimi težavami v osnovni šoli, Ljubljana: Supra, zavod za izobraževanje, 2018, 434 str., ilustr., ISBN 978-961-93626-6-2. [COBISS.SI-ID 297324544]
554. Marta Licardo (urednik), Nika Golob (urednik), Priložnosti za uspeh : priročnik za vzgojitelje in učitelje pri delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij, 1. izd., V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2017, ISBN 978-961-286-090-5, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/273, DOI: 10.18690/978-961-286-090-5. [COBISS.SI-ID 92976641]
555. Roy I. Brown (urednik), Rhonda Faragher (urednik), Quality of life and intellectual disability : knowledge application to other social and educational challenges, New York: Nova publishers, cop. 2018, XIII, 349 str., ilustr., ISBN 978-1-53613-063-8, ISBN 978-1-62948-264-4. [COBISS.SI-ID 11993929]
556. Thomas Lachmann (urednik), Tina Weis (urednik), Reading and dyslexia : from basic functions to higher order cognition, Cham: Springer, 2018, IX, 339 str., ilustr., Literacy studies, 16, ISBN 978-3-319-90804-5. [COBISS.SI-ID 12247881]
557. Gavin Reid, Jane Kirk, Dyslexia in adults : education and employment, Chichester; New York: John Wiley, cop. 2001, XI, 244 str., ilustr., ISBN 0-471-85205-8. [COBISS.SI-ID 12096329]
558. Dušan Rutar (avtor, fotograf), Inkluzija otrok s posebnimi potrebami : za družbeno pravičnost, 1. natis, Kamnik: CIRIUS, 2017, 257 str., ilustr., ISBN 978-961-93866-6-8. [COBISS.SI-ID 292186112]
559. Kenneth G. Shipley, Julie G. McAfee (urednik), Assessment in speech-language pathology : a resource manual, 5th ed., Boston, MA, USA: Cengage Learning, cop. 2016, XXIII, 702 str., ilustr., ISBN 978-1-2851-9805-7, ISBN 978-1-2851-9807-1. [COBISS.SI-ID 11938633]
560. Ana Filipič, Nastja Maver, Anja Rakovec, Ana Šuštar, Smernice za delo z učencem z motnjo avtističnega spektra (AS) in motnjo pozornosti : priročnik, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018, https://drive.google.com/file/d/1RyO8hICDOzWkI85Tme4Psmj93yqC9leK/view, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5165. [COBISS.SI-ID 12026953]
561. Anne Margaret Smith, Including dyslexic language learners : activities that accommodate neurodiversity in the language classroom, Lancaster, UK: ELT well, cop. 2017, 74 str., ilustr., ISBN 978-0-9932641-4-6. [COBISS.SI-ID 12061513]
562. Anne Margaret Smith, Raising awareness of specific learning differences (SpLDs) : activities to build a supportive learning environment, Morecambe, UK: ELT well, cop. 2017, 38 str., ilustr., ISBN 978-0-9932641-5-3. [COBISS.SI-ID 12061769]
563. Betsy de Thierry, The simple guide to child trauma : what it is and how to help, London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2017, 80 str., ilustr., ISBN 978-1-78592-136-0. [COBISS.SI-ID 12235849]
564. Betsy de Thierry, The simple guide to sensitive boys : how to nurture children and avoid trauma, London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2018, 102 str., ilustr., ISBN 978-1-78592-325-8. [COBISS.SI-ID 12236361]
565. Betsy de Thierry, The simple guide to understanding shame in children : what it is, what helps and how to prevent further stress or trauma, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2019, 109 str., ilustr., ISBN 978-1-78592-505-4. [COBISS.SI-ID 12236105]
566. Rebecca Joan McCauley (urednik), Marc E. Fey (urednik), Ronald B. Gillam (urednik), Treatment of language disorders in children, 2nd ed., Baltimore: Brookes Publishing, cop. 2017, XXVIII, 520 str., ilustr., Communication and language intervention series, ISBN 978-1-59857-979-6. [COBISS.SI-ID 11953481]
567. Marjeta Gašperšič (urednik), Darja Brezovar (urednik), Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II : [zbornik projekta], Kočevje: Ljudska univerza, 2012, 199 str., ilustr., ISBN 978-961-269-838-6. [COBISS.SI-ID 264136960]
568. Tadeja F. Zupančič, Milena Košak Babuder (recenzent, urednik), Marija Kavkler (recenzent, urednik), Mama na misiji : pomoč otroku z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami : priročnik za starše in učitelje, 1. natis, Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-92931-8-8. [COBISS.SI-ID 296476416]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

569. Barbara Bizjak, Sistem podpore inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v angleški osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Bizjak], 2018, VI, 168 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5026. [COBISS.SI-ID 11963465]
570. Tanja Centa, Poučevanje angleščine od 3. do 6. razreda z metodo pripovedovanja zgodb pri slepih in slabovidnih učencih : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Centa], 2018, 89 str., [31] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4993. [COBISS.SI-ID 11927625]
571. Kristina Cigale, Logografska metoda opismenjevanja in predopismenjevalne zmožnosti pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju = Logographic method of literacy and prereading skills of children with moderate intellectual disabilities : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Cigale], 2018, 114 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5104. [COBISS.SI-ID 12022089]
572. Nadja Čavničar, Sodelovanje tiflopedagogov in staršev v času zgodnje obravnave : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Čavničar], 2018, 64 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5135. [COBISS.SI-ID 12043337]
573. Jana Černela, Trening spretnosti branja in pisanja romskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Černela], 2018, 103 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5458. [COBISS.SI-ID 12202313]
574. Lucija Černilogar, Bralna anksioznost, bralno razumevanje in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Černilogar], 2018, 85 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5074. [COBISS.SI-ID 12001609]
575. Tamara Donaj, Poklicno izgorevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Donaj], 2017, XII, 65 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4945. [COBISS.SI-ID 11889737]
576. Tjaša Dovč, Dostopnost javnih objektov za osebe z gibalno oviranostjo v večjih mestih gorenjske regije : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Tjaša], 2017, 89 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4950. [COBISS.SI-ID 11894857]
577. Patricija Drašček, Samozagovorniške spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja v procesu soustvarjanja individualiziranega programa : magistrsko delo, [S. l.]: [P. Drašček], 2018, V, 111 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5080. [COBISS.SI-ID 12006217]
578. Ajda Felkl, Samostojnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju pri praktičnih spretnostih = Independence of people with moderate intellectual disability at practical skills : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Felkl], 2018, 90 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5297. [COBISS.SI-ID 12119881]
579. Ana Ferlinc, Veščine ravnanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter staršev z gibalno oviranimi otroki pri vsakodnevnih aktivnostih : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Ferlinc], 2018, VIII, 74 str., [5] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5469. [COBISS.SI-ID 12212041]
580. Ana Florjančič, Funkcionalna pismenost oseb, ki so zaključile prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Florjančič], 2018, 69 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5428. [COBISS.SI-ID 12182601]
581. Urška Golčman, Vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli in njegov profesionalni razvoj : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Golčman], 2018, 103 str., [8] str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5179. [COBISS.SI-ID 12065865]
582. Monika Hamler, Problematika mobilnih specialnih pedagogov v vrtcih v Pomurju : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Hamler], 2018, XII, 86 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5089. [COBISS.SI-ID 12013897]
583. Nina Hinić, Uporaba tipne knjige kot didaktične igrače pri otroku z Apertovim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Hinić], 2018, 105 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5209. [COBISS.SI-ID 12077385]
584. Nina Hrovat, Vzroki za glasovne motnje pri starostnikih : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Hrovat], 2018, X, 53 str., [5] f. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5463. [COBISS.SI-ID 12205897]
585. Jasna Jakopič Meze, Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o prednostih in slabostih poučevanja v kombiniranih oddelkih : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Jakopič Meze], 2018, 66 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5139. [COBISS.SI-ID 12046665]
586. Karmen Javornik, Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Javornik], 2018, XV, 128 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5021. [COBISS.SI-ID 11957065]
nagrada: Študentska Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2018
587. Barbara Kirić, Nadomestna in dopolnilna komunikacija pri osebi s cerebralno paralizo : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Kirić], 2018, 63 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5066. [COBISS.SI-ID 11989577]
588. Anja Kleinberger, Vpliv socialnih iger na socialno strukturo razreda v tretjem obdobju osnovne šole prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Kleinberger], 2018, VII, 71 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4999. [COBISS.SI-ID 11936841]
589. Tina Kogovšek, Vloga socialnega pedagoga pri uresničevanju inkluzije v osnovnih šolah : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Kogovšek], 2018, 91 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5222. [COBISS.SI-ID 12084553]
590. Lucija Kokić, Slovenski in hrvaški učitelji razrednega pouka o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Kokić], 2018, 92 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5512. [COBISS.SI-ID 12242761]
591. Ajda Krstulović, Oblika zaposlitve in njen vpliv na kvaliteto življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Krstulović], 2018, 88 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5240. [COBISS.SI-ID 12091465]
592. Slavica Majcen, Uporaba didaktične igre pri razvijanju tekočnosti branja otrok v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Majcen], 2018, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4954. [COBISS.SI-ID 11901001]
593. Irena Marinič, Skrb za starostnike z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Marinič], 2018, 83 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5479. [COBISS.SI-ID 12215625]
594. Tjaša Mežnaršič, Medosebni odnosi mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z odnosi normativnih mladostnikov : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Mežnaršič], 2018, 65 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4974. [COBISS.SI-ID 11909449]
595. Nikola Milošević, Stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole v Sloveniji in na Češkem : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Milošević], 2018, 83 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5503. [COBISS.SI-ID 12236873]
596. Anja Mislej, Zdravje mladostnikov po namestitvi v vzgojni zavod : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Mislej], 2018, VI, 61 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5076. [COBISS.SI-ID 12001865]
597. Sabina Mulec, Izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v osnovni šoli in njihovo sodelovanje z učitelji : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Mulec], 2018, 71 str., [11] str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5283. [COBISS.SI-ID 12116041]
598. Maja Obolnar Hrnjičić, Glasbene dejavnosti kot spodbuda za razvoj fonološkega zavedanja in branja pri učencu z disleksijo : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Obolnar Hrnjičić], 2017, 119 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4958. [COBISS.SI-ID 11906377]
599. Suzana Panić, Slikopisi Anje Štefan v tipni obliki : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Panić], 2018, VII f., 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5212. [COBISS.SI-ID 12078921]
600. Mojca Paradiž, Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Paradiž], 2018, 106 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5177. [COBISS.SI-ID 12066377]
601. Anja Pencelj, Delo strokovnih delavcev z otrokom s cistično fibrozo v vrtcu in osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Pencelj], 2018, 60 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5078. [COBISS.SI-ID 12003913]
602. Sandra Pentek, Profil bralnih zmožnosti prekmurskih učencev iz eno- in dvojezične osnovne šole na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja : magistrsko delo, Ljubljana: [S. pentek], 2018, VIII, 80 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5091. [COBISS.SI-ID 12015945]
603. Polona Pirš, Razvijanje socialnih veščin učenke 3. razreda z Aspergerjevim sindromom znotraj razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Pirš], 2018, VIII, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5144. [COBISS.SI-ID 12050761]
604. Nadja Plestenjak, Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Plestenjak], 2018, 107 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5375. [COBISS.SI-ID 12148553]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018
605. Lucija Polenik, Igra in razvijanje socialnih veščin pri otrocih z Aspergerjevim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana: [l. Polenik], 2018, VII, 66, 45 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5178. [COBISS.SI-ID 12066121]
606. Maja Ravnikar, Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Ravnikar], 2018, 71 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5221. [COBISS.SI-ID 12084809]
607. Vesna Rižnik, Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Rižnik], 2018, 158 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5411. [COBISS.SI-ID 12163913]
608. Peter Rot, Avdio deskripcija kot prilagoditev za osebe s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Rot], 2018, IV, 58 str., [47] str. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5242. [COBISS.SI-ID 12090697]
609. Sandra Rusec Belaj, Učinkovitost treninga delovnega spomina z računalniškim programom Jungle Memory pri učencih v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Rusec Belaj], 2018, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5511. [COBISS.SI-ID 12243273]
610. Alisa Selan, Doživljanja staršev otrok z učnimi težavami : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Selan], 2018, 99 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5523. [COBISS.SI-ID 12245321]
611. Tatjana Skerlep, Odraščanje ob sorojencu z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Skerlep], 2018, V, 56 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5455. [COBISS.SI-ID 12199241]
612. Ines Stamcar, Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu osnovne šole : magistrsko delo, [Ljubljana]: [I. Stamcar], 2018, 168 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5100. [COBISS.SI-ID 12020553]
613. Janja Sunčič, Kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju z njihove perspektive = Quality of life of persons with intellectual disabilities from their viewpoint : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Sunčič], 2018, 77 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5432. [COBISS.SI-ID 12189769]
614. Saša Širnik, Učinkovitost zapomnitve informacij z uporabo slovenskega znakovnega jezika pri slišečih učencih : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Širnik], 2018, 104 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5369. [COBISS.SI-ID 12145481]
615. Jerneja Terčon, Odkrivanje in celostna specialno pedagoška diagnostična ocena petletnih otrok z razvojno motnjo koordinacije : doktorska disertacija, Ljubljana: [J. Terčon], 2018, 237 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5062. [COBISS.SI-ID 11988553]
616. Janja Trunk, Strah učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Trunk], 2018, 8, 84 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5241. [COBISS.SI-ID 12091209]
617. Vesna Turičnik, Dejavniki poklicnega stresa : primerjalna študija med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in učitelji v osnovni šoli = Occupational stress factors : a comparative study of special and rehabilitation educators and primary school teachers : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Turičnik], 2018, 67 str., [7] str. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5182. [COBISS.SI-ID 12069193]
618. Maja Vatovec, Doživljanje izzivov starševstva in sodelovanje z učitelji v kontekstu otrokove motnje pozornosti in hiperaktivnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Vatovec], 2018, 211 str., [6] str. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5467. [COBISS.SI-ID 12207945]
619. Saša Voler, Obravnava otroka z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem po programu It Takes Two to Talk : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Voler], 2018, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5211. [COBISS.SI-ID 12076873]
620. Doris Vouri, Zaznavanje in doživljanje ovir, problemov ter konfliktov pri timskem delu v odnosu do delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v razvojnih oddelkih vrtca : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Vouri], 2018, 119 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5480. [COBISS.SI-ID 12216905]
621. Ingrid Vrabl, Model podpore na delovnem mestu pri osebi z Aspergerjevim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Vrabl], 2018, VI, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5373. [COBISS.SI-ID 12149065]
622. Danica Zec, Pomoč z likovno umetnostjo osebam z motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi čustveno-vedenjskimi težavami = Art therapy for people with intellectual disabilities and emotional behavioral disorders : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Zec], 2018, 151 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5145. [COBISS.SI-ID 12051017]
623. Sandra Zelko Sitar, Sprostitvene dejavnosti za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju v času podaljšanega bivanja : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Zelko Sitar], 2018, 104 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5142. [COBISS.SI-ID 12047433]
624. Neja Zupanc, Bralno razumevanje učencev z intelektualnimi primanjkljaji in uporaba sobesedila : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Zupanc], 2018, 106 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5168. [COBISS.SI-ID 12060745]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018


377 Strokovno izobraževanje.

625. Stefan Schellander (urednik), Marija Perne (urednik, prevajalec), Urša Šebat (urednik, avtor dodatnega besedila), Jubilejni zbornik : ob 110-letnici izobraževalne ustanove Zavoda šolskih sester v Št. Petru = Festschrift : 110 Jahre Bildungseinrichtung des Konvents der Schulschwestern in St. Peter, 1. izd., V Celovcu: Mohorjeva družba; = In Klagenfurt: Hermagoras, 2018, 336 str., ilustr., ISBN 978-3-7086-1030-6. [COBISS.SI-ID 297153024]


378 Visoko šolstvo.

626. Sonja Rutar (urednik), Internacionalizacija kot pot k sodelovanju in povezovanju v vzgoji in izobraževanju : internacionalizacija kot pristop za izboljšanje visokošolskega izobraževanja v sodobni družbi = Internationalization as a path to collaboration and partnership in education : university students' views on the impact of student mobility on their achievements and future prospects, Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2018, 175 str., graf. prikazi, tabele, Sodobna pedagogika, 2018, 2, ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 12074313]
627. Helen Crompton (urednik), John Traxler (urednik), Mobile learning and higher education : challenges in context, New York; London: Routledge, 2018, XI, 210 str., ilustr., ISBN 978-1-138-23876-3, ISBN 978-1-138-23877-0, ISBN 978-1-315-29673-9. [COBISS.SI-ID 11893577]
628. Mobility scoreboard : higher education background report, Luxembourg: Publications Office of the European Union, cop. 2016, 108 str., ilustr., Eurydice Report, ISBN 978-92-9492-367-7, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/b/b7/EN_Mobility_Scoreboard.pdf, DOI: 10.2797/7958. [COBISS.SI-ID 1169731]
629. Modernisation of higher education in Europe : academic staff : Eurydice report, Luxembourg: Publications Office of the European Union, cop. 2017, 168 str., tabele, graf.prikazi, ISBN 978-92-9492-508-4, DOI: 10.2797/9642. [COBISS.SI-ID 1184067]
630. Lidija Vujičić (urednik), Željko Boneta (urednik), Marinko Lazzarich (urednik), Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci : 2006. - 2017., Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, 2017, 148 str., ilustr., ISBN 978-953-7917-10-4. [COBISS.SI-ID 12198473]


378(043.2) Visoko šolstvo.

631. Maruša Hauptman Komotar, Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu v Sloveniji in na Nizozemskem : doktorska disertacija, Ljubljana: [M. Hauptman Komotar], 2018, XVIII, 317 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5192. [COBISS.SI-ID 12071753]


379.8 Oblikovanje prostega časa

632. Fiona Bird, 101 način zabave v naravi za otroke : uživajmo v naravi!, 1. izd., Podsmreka: Pipinova knjiga, 2018, 128 str., ilustr., ISBN 978-961-94079-7-4. [COBISS.SI-ID 292425984]
633. Paul Smeyers (urednik), Marc Depaepe (urednik), Educational research : the educationalization of social problems, [Dordrecht]: Springer Science+Business, 2008, VI, 247 str., ilustr., Educational research, 3, ISBN 978-1-4020-9722-5, ISBN 978-1-4020-9724-9. [COBISS.SI-ID 12227145]
634. Špela Kaplja (avtor, ilustrator, fotograf), Gozdna knjiga : vaje globoke ekologije za pristno povezavo z naravnim svetom, Ponatis, Radomlje: Društvo za globoko ekologijo Terra Anima, 2017, 113 str., ilustr., ISBN 978-961-285-525-3. [COBISS.SI-ID 289396992]


379.8(043.2) Oblikovanje prostega časa.

635. Majda Grbec Plestenjak, Skupno preživljanje prostega časa staršev in njihovih predšolskih otrok = Free time spent together between parents and their preschool children : [magistrsko delo], [S. l.]: [M. Grbec Plestenjak], [2018], XI, 139 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5200. [COBISS.SI-ID 12074057]


39 Etnologija.

636. Matija Nared (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), Antešaške pripovedke : ljudsko izročilo z Madagaskarja, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 94 str., ilustr., ISBN 978-961-278-365-5. [COBISS.SI-ID 292843008]
637. Tatjana Ban (avtor, ilustrator, fotograf), Metuljeve pisanice : otrok ustvarja, Domžale: Tamaj, 2018, 31 str., ilustr., ISBN 978-961-94489-0-8. [COBISS.SI-ID 296134400]
638. Janez Bogataj (scenarist), Kamnarji in kamnoseki : Log nad Dobovcem, Povir, Hotavlje, Naklo, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2011, Domače obrti na Slovenskem, http://4d.rtvslo.si/arhiv/domace-obrti-na-slovenskem/116721498. [COBISS.SI-ID 1113644126]
639. Janez Bogataj (scenarist), Pletarji : Gomila, Grabe, Bučkovci, Dolski, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2011, Domače obrti na Slovenskem, http://4d.rtvslo.si/arhiv/domace-obrti-na-slovenskem/117314129. [COBISS.SI-ID 1114331230]
640. Janez Bogataj (scenarist), Puškarji : Kamnik pod Krimom, Borovlje/Ferlach (Avstrija), Zg. Duplje, Kamnik, Ljubljana, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2011, Domače obrti na Slovenskem, http://4d.rtvslo.si/arhiv/domace-obrti-na-slovenskem/116137283. [COBISS.SI-ID 1114331486]
641. Janez Bogataj (avtor, fotograf), Slovenija : kulturna dediščina na stičišču Alp, Sredozemlja, Panonske nižine in Balkana, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2018, XII, 105 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-43-9. [COBISS.SI-ID 296248320]
642. Ljudmila Bokal (avtor, fotograf), Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Tončke Stanonik, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-254-650-2. [COBISS.SI-ID 271455488]
643. Monika Kropej Telban (urednik, avtor dodatnega besedila), Roberto Dapit (urednik), Čudežne pravljice slovenskih pokrajin : čarobni svet princev in vilincev, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2017, Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi, ISBN 978-961-261-460-7, http://www.biblos.si/lib/book/9789612614607, http://www.didakta.si/e-knjigarna/leposlovje/mladinsko_leposlovje/cudezne_pravljice_slovenskih_pokrajin.html. [COBISS.SI-ID 288738304]
644. Dušan Štepec (urednik), Vito Hazler (urednik), Dežela kozolcev : muzeji na prostem in ekomuzeji koz izziv sodobnemu varstvu in popularizaciji kulturne dediščine - primer Dežele kozolcev : zbornik referatov mednarodnega kolokvija z okroglo mizo, [Šentrupert na Dolenjskem, Galerija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, 31. marec 2014], 1. izd., V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 223 str., ilustr., Kulturna dediščina, zv. 12, ISBN 978-961-06-0047-3. [COBISS.SI-ID 294002944]
645. Roman Gašperin (urednik, zbiratelj), Enci benci na kamenci 4 : slovensko otroško izročilo, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 103 str., ilustr., Zbirka Žlabudron, ISBN 978-961-01-5154-8. [COBISS.SI-ID 293872640]
646. Jurij Fikfak (urednik), Maria Vivod (urednik), Europe : imagination & practices, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2009 [i. e.] 2010, 178 str., ilustr., ISBN 978-961-254-186-6. [COBISS.SI-ID 250883328]
647. Marjetka Golež Kaučič, Saša Babič (urednik), Slovenska ljudska balada, 1. naklada, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, 429 str., ilustr., zvd., note, Zbirka Folkloristični zvezki, 2, ISBN 978-961-05-0071-1, ISSN 2335-4038. [COBISS.SI-ID 294047488]
648. Miha Hančič (ilustrator), Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš : ta ljudske v stripu, Ljubljana: Forum, 2017, [24] str., ilustr., Zbirka Minimundus, 17, Posebna izdaja revije Stripburger, ISBN 978-961-6553-85-8. [COBISS.SI-ID 292510976]
649. Primož Hieng (avtor, fotograf), Pirhi, pisanice, remenke : 80 idej za izdelavo pirhov, 1. natis, Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2018, 104 str., ilustr., ISBN 978-961-6008-50-1. [COBISS.SI-ID 292773376]
650. Iztok Ilich (avtor, fotograf), Brezmejna Slovenija : trdoživost ljudskega izročila, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 319 str., ilustr., ISBN 978-961-282-296-5. [COBISS.SI-ID 293645056]
651. Barbara Ivančič Kutin (avtor, fotograf), Monika Kropej Telban (urednik), Krivopete : divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, 174 str., ilustr., Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 13, ISBN 978-961-05-0087-2, ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 294906112]
652. Tanja Komadina (ilustrator), Igor Šinkovec (ilustrator), Zakaj se psi vohajo? : ta ljudske v stripu, Ljubljana: Forum, 2017, [35] str., ilustr., Zbirka Minimundus, 15, Posebna izdaja revije Stripburger, ISBN 978-961-6553-87-2. [COBISS.SI-ID 292511744]
653. Matej Lavrenčič (ilustrator), Prevzetna opica : ta ljudske v stripu, Ljubljana: Forum, 2017, [36] str., ilustr., Zbirka Minimundus, 16, Posebna izdaja revije Stripburger, ISBN 978-961-6553-86-5. [COBISS.SI-ID 292511232]
654. Rajko Muršič, Napravi sam : nevladna samonikla prizorišča, tvornost mladih in medgeneracijsko sodelovanje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, 96 str., Zbirka Kulturna dediščina, zv. 7, Elektronske izdaje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ISBN 978-961-237-474-7, http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/73/2/2011/Rajko_Mursič_-_končna_in_lektorirana_2197.pdf. [COBISS.SI-ID 259365120]
655. Ljudmil Dimitrov (urednik, avtor dodatnega besedila), Petelinček Kratkorepec in druge bolgarske ljudske o živalih, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 147 str., ilustr., Zbirka Zlata ptica, ISBN 978-961-01-4528-8. [COBISS.SI-ID 293678592]
656. Marjeta Pisk, Marija Klobčar (urednik), Vi čuvarji ste obmejni : pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, 159 str., ilustr., note, zvd., Zbirka Folkloristika, 8, ISBN 978-961-05-0055-1, ISSN 2232-3791. [COBISS.SI-ID 293440256]
657. Polona Pivec (scenarist), Oblačilna kultura na Slovenskem, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod; Maribor: Regionalni RTV center Maribor, 2018, Sledi, http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi/174515141. [COBISS.SI-ID 1114376798]
658. Franc Miklošič (urednik), Andreja Časar (urednik, avtor dodatnega besedila), Pravljice iz Bukovine, ki jih je skozi raziskovanje romskega jezika v izvirni obliki in z medvrstičnim prevodom v latinski jezik zapisal Franc Miklošič, 1. izd., Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča, 2013, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-91369-6-6. [COBISS.SI-ID 76034049]
659. Maryna Bilash (urednik, prireditelj), Pravljice nekdanje Sovjetske zveze = Skazki byvšego Sovetskogo Sojuza, 1. izd., Ljubljana: Linguarus, 2017, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-93540-8-7, ISBN 978-961-93313-7-8. [COBISS.SI-ID 291917568]
660. Silke Schneider-Flaig, Veliki novi bonton : primerno vedenje za vsako priložnost, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 315 str., ilustr., ISBN 978-961-01-1205-1. [COBISS.SI-ID 293327104]
661. Franz Xaver von Schönwerth, Erika Eichenseer (urednik, avtor dodatnega besedila, zbiratelj), The Turnip princess and other newly discovered fairy tales, New York: Penguin Books, 2015, XX, 264 str., ilustr., Penguin classics, ISBN 978-0-14-310742-2. [COBISS.SI-ID 39026221]
662. Jana Sedláčková, Zgodovina mode : moda od prazgodovinskih časov do danes : za otroke, 1. izd., Jezero: Morfemplus, 2018, 79 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-79-7. [COBISS.SI-ID 293335040]
663. Slovenske ljudske pravljice, Ljubljana: Genija, 2016, ISBN 978-961-280-336-0, ISBN 978-961-280-337-7, ISBN 978-961-280-338-4, http://www.biblos.si/lib/book/9789612803360, http://www.e-knjiga.si/more_cover.php?recordID=187. [COBISS.SI-ID 286419200]
664. Janja Žagar (urednik), Jaz, mi in drugi : podobe mojega sveta : vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2013, 191 str., ilustr., ISBN 978-961-6388-36-8. [COBISS.SI-ID 270172416]
665. Igor Cvetko, Nena Židov (urednik, avtor), Ralf Čeplak Mencin, Andrej Dular, Marko Frelih, Sonja Kogej-Rus, Daša Koprivec, Bojana Rogelj Škafar, Anja Serec Hodžar, Polona Sketelj, Inja Smerdel, Marija Mojca Terčelj, Nadja Valentinčič Furlan, Janja Žagar, Med naravo in kulturo : vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2008, 191 str., ilustr., ISBN 978-961-6388-15-3. [COBISS.SI-ID 239000320]
666. Antonín Šplíchal (ilustrator), Martin Pitro, Stare grške bajke in povesti, Jezero: Morfemplus, 2017, 45 str., ilustr., Strip - zgodbe v slikah, ISBN 978-961-6988-68-1. [COBISS.SI-ID 290161408]


39(043.2) Etnologija.

667. Maja Berčič, Primerjalna analiza slovenskih ljudskih pravljice Zlata ptica in njenih različic po teoriji Vladimirja Proppa : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Berčič], 2018, 148 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5393. [COBISS.SI-ID 12153417]
668. Sandra Voh, Primerjalna analiza izbranih slovenskih in srbskih ljudskih pravljic : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Voh], 2018, 85 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5202. [COBISS.SI-ID 12074825]


5 Naravoslovne vede

669. Bernarda Barbo, Doroteja Fon, Dotik narave 6. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 176, [3] str., ilustr., ISBN 978-961-271-861-9. [COBISS.SI-ID 296107520]
670. Doroteja Fon, Tjaša Mrak, Dotik narave 7. Samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 185 str., [36] str. pril., ilustr., ISBN 978-961-271-862-6. [COBISS.SI-ID 296114176]
671. Dušan Krnel (avtor, fotograf), Barbara Bajd (avtor, fotograf), Seta Oblak, Saša A. Glažar, Igor Hostnik, Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, 6., prenovljena izd., Ljubljana: Modrijan, 2013, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-241-638-6. [COBISS.SI-ID 265453056]
672. Patricia G. Patrick (urednik), Preparing informal science educators : perspectives from science communication and education, Cham: Springer international publishing, cop. 2017, XXXIV, 600 str., ilustr., ISBN 978-3-319-50396-7. [COBISS.SI-ID 11955017]
673. Darja Skribe-Dimec, Ana Gostinčar-Blagotinšek (avtor, fotograf), Franko Florjančič (avtor, fotograf), Sonja Zajc (avtor, fotograf), Raziskujemo in gradimo 5. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole, 3. izd., Ljubljana: DZS, 2018, [127] str., ilustr., ISBN 978-961-02-0643-9. [COBISS.SI-ID 293536768]
674. Miha Slapničar, Iztok Devetak, Naravoslovje - kemijske vsebine : za študente razrednega pouka : teoretične osnove in navodila za terenske vaje, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, ISBN 978-961-253-233-8, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5416/. [COBISS.SI-ID 296660736]
675. Colin Stuart, Mladi znanstvenik. Naravoslovje : osupljivi atomi in neukročena snov, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 80 str., ilustr., ISBN 978-961-251-440-2. [COBISS.SI-ID 294724864]
676. Andrej Šorgo, Saša A. Glažar, Mitja Slavinec, Aktivno v naravoslovje 1. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 144 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0115-1. [COBISS.SI-ID 293495296]
677. Andrej Šorgo, Boris Čeh (avtor, ilustrator), Mitja Slavinec, Aktivno v naravoslovje 2. Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 176 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0252-3. [COBISS.SI-ID 293495552]
678. Iztok Tomažič, Sašo Žigon, Petra-Štefanija Kavčič, Naravoslovje 6 : samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v šestem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 210 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5025-1. [COBISS.SI-ID 294046720]


502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

679. Oliver Jeffers (avtor, ilustrator), Here we are : notes for living on planet Earth, London: HarperCollins Children's Books, 2017, [42] str., ilustr., ISBN 978-0-00-826616-5. [COBISS.SI-ID 8847288]
680. Will McCallum, How to give up plastic : a guide to changing the world, one plastic bottle at a time, [London] [etc.]: Penguin Life, 2018, XI, 210 str., ilustr., ISBN 978-0-241-36321-8. [COBISS.SI-ID 23863346]
681. Trevor C. Weekes, Andrew Howells, Prue Sailer, Bernadette Drabsch, Daniel Atkins, Observe, research, create : case studies in natural history illustration PhD projects, Champaign, IL: Common Ground Research Networks, cop. 2018, XII, 90 str., ilustr., ISBN 978-1-61229-976-1, ISBN 978-1-61229-977-8. [COBISS.SI-ID 12094281]


502/504(043.2) Priroda.Znanost o okolju.Ekologija.

682. Petra Bezeljak, Razumevanje koncepta trajnostnega razvoja in vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj med bodočimi učitelji biologije = [Understanding of sustainability and education for sustainable development among students teachers of biology ] : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Bezeljak], 2018, VIII, 82 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12257353]
683. Tjaša Hkavc, Vpliv praktičnega dela na stališča in znanje učencev o plesnih : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Hkavc], 2018, 44 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5491. [COBISS.SI-ID 12225097]
684. Jani Lavrenčič, Razumevanje atmosferskih okoljskih problemov pri učencih devetega razreda osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Lavrenčič], 2018, V, 54 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5334. [COBISS.SI-ID 12132425]
685. Maruša Novljan, Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v 4. In 5. razredu osnovne šole na prostem v okolici šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Novljan], 2018, XII, 80 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5265. [COBISS.SI-ID 12109385]
686. Tea Žmavčič, Izvedba in evalvacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri izbirnem predmetu organizmi v naravi in umetnem okolju : [magistrsko delo], Ljubljana: [T. Žmavčič], 2018, 61 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5410. [COBISS.SI-ID 12163657]


51 Matematika.

687. Ian Anderson, A first course in discrete mathematics, London; Berlin; Heidelberg: Springer, 2001, VIII, 200 str., ilustr., Springer undergraduate mathematics series, ISBN 1-85233-236-0, ISSN 1615-2085. [COBISS.SI-ID 23899653]
688. Titu Andreescu, Zuming Feng, A path to combinatorics for undergraduates : counting strategies, Boston; Basel; Berlin: Birkhäuser, cop. 2004, XVIII, 228 str., ilustr., ISBN 0-8176-4288-9, ISBN 3-7643-4288-9. [COBISS.SI-ID 12024137]
689. Janet Beissinger, Vera Pless, The cryptoclub : using mathematics to make and break secret codes, Boca Raton; London; New York: CRC Press: A K Peters book, cop. 2006, XVI, 199 str., ilustr., ISBN 1-56881-223-X, ISBN 978-1-5688-1223-6. [COBISS.SI-ID 11970121]
690. Tanja Bogataj, Valentina Prušnik, Matematik Nande 2 : zbirka nalog za matematiko v 2. razredu, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 92 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5021-3. [COBISS.SI-ID 293573632]
691. Boštjan Frelih (urednik), [Book of abstracts], Koper: UP FAMNIT: UP IAM, 2018, https://conferences.famnit.upr.si/indico/event/7/material/0/4.pdf. [COBISS.SI-ID 12064329]
692. Joe Cameron, Jože Stabej (prevajalec, urednik), Umski izziv : preizkusite se in izboljšajte svoj IQ. Logične zavozlanke, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 208 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4484-7. [COBISS.SI-ID 288660992]
693. Pascale Chavanette-Iglesia, Marina Rugelj (urednik, prevajalec), Helena Horvat (urednik, prevajalec), Matematika. Zbirka nalog z rešitvami za 2. razred osnovne šole, 4. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 67, XXIV str., ilustr., Brihtna glavca, ISBN 978-961-01-1770-4. [COBISS.SI-ID 288933120]
694. Jaka Cimprič, Jasna Prezelj-Perman, Rešene naloge iz analize IV, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, 151 str., ilustr., Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 51, ISBN 978-961-212-286-7, ISSN 1408-0850. [COBISS.SI-ID 292729600]
695. Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Mešinović, Računam z iksom 3 : dodatne vaje za matematiko v 3. razredu, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 116 str., ilustr., Naša ulica, ISBN 978-961-02-0941-6. [COBISS.SI-ID 294332928]
696. Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik, Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: DZS, 2017, 2 zv. (95; 87 str.), ilustr., ISBN 978-961-02-0349-0, ISBN 978-961-02-0350-6. [COBISS.SI-ID 289028864]
697. Mara Cotič, Iwona Dubok Ražman, Svet matematičnih čudes 3. Učni listi za matematiko v 3. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: DZS, 2016, 175 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0479-4. [COBISS.SI-ID 283472896]
698. Gareth A. Jones (urednik), Jürgen Wolfart (urednik), Dessins d'enfants on Riemann surfaces, New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, cop. 2016, XIV, 259 str., ilustr., Springer monographs in mathematics, ISBN 978-3-319-24709-0. [COBISS.SI-ID 11976521]
699. Sergei Aleksandrovich Dorichenko, A Moscow math circle : week-by-week problem sets, Berkeley, Calif.: Mathematical Sciences Research Institute; Providence. R.I.: American Mathematical Society, cop. 2011, XXIII, 240 str., ilustr., MSRI mathematical circles library, 8, ISBN 978-0-8218-6874-4. [COBISS.SI-ID 11938377]
700. Arthur Engel, Problem-solving strategies, New York; Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 1998, X, 403 str., graf. prikazi, Problem books in mathematics, ISBN 0-387-98219-1. [COBISS.SI-ID 7887193]
701. Stéphanie Grison, Isabelle Petit-Jean, Marina Rugelj (urednik, prevajalec), Karmen Kranjec Klopčič (urednik, prevajalec), Matematika. Zbirka nalog z rešitvami za 1. razred osnovne šole, 4. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 71, XXIV str., ilustr., Brihtna glavca, ISBN 978-961-01-1769-8. [COBISS.SI-ID 288932608]
702. Jennifer S. McCray (urednik), Jie-Qi Chen (urednik), Janet Eisenband Sorkin (urednik), Growing mathematical minds : conversations between developmental psychologists and early childhood teachers, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, XVII, 213 str., ilustr., Eye on education books, ISBN 978-1-138-18236-3, ISBN 978-1-138-18237-0. [COBISS.SI-ID 12234825]
703. John Haigh, Mathematics in everyday life, [Cham]: Springer, cop. 2016, IX, 159 str., ilustr., ISBN 978-3-319-27937-4. [COBISS.SI-ID 11970633]
704. Eva Horvat, Zbirka nalog iz elementarne geometrije, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, 115 str., ilustr., ISBN 978-961-253-229-1. [COBISS.SI-ID 295533824]
705. Dierk Schleicher (urednik), Malte Lackmann (urednik), An invitation to mathematics : from competitions to research, Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2011, XIV, 220 str., ilustr., ISBN 978-3-642-19532-7, ISBN 978-3-642-19533-4. [COBISS.SI-ID 13984566]
706. Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan, Znam za več. Matematika 7 : razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2013, 121 str., ilustr., Zbirka Znam za več, ISBN 978-961-209-722-6. [COBISS.SI-ID 264836352]
707. László Lovász, József Pelikán, K. Vesztergombi, Discrete mathematics : elementary and beyond, New York; Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2003, IX, 290 str., graf. prikazi, Undergraduate texts in mathematics, ISBN 0-387-95585-2. [COBISS.SI-ID 12413017]
708. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek, Druga matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole, Dopolnjena izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 2 zv. (131, 127 str.), ilustr., ISBN 978-961-01-3570-8, ISBN 978-961-01-3571-5. [COBISS.SI-ID 293033728]
709. Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban, Marina Rugelj, Matematika 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v četrtem razredu osnovne šole, 1. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 2 zv. (150; 177 str.), ilustr., ISBN 978-961-01-4361-1, ISBN 978-961-01-4362-8. [COBISS.SI-ID 289558784]
710. Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban, Marina Rugelj, Matematika 5. Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole, 2. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 2 zv. (161; 156 str.), ilustr., ISBN 978-961-01-4363-5, ISBN 978-961-01-4364-2. [COBISS.SI-ID 293151744]
711. Mara Cotič, Darjo Felda, Simon Dražič, Sanela Mešinović, Amalija Žakelj, Matematika 6 : samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 2 zv. (159; 159 str.), ilustr., ISBN 978-961-02-0914-0. [COBISS.SI-ID 294967808]
712. Ana Hriberšek, Matematika 8. Samostojni delovni zvezek za matematiko v osmem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018-, Zv. 1 (137 str., [3] f. pril.), ilustr., ISBN 978-961-01-5024-4. [COBISS.SI-ID 294127616]
713. László Mérő, Moral calculations : game theory, logic, and human frailty, New York: Copernicus, cop. 1998, XI, 276 str., ilustr., ISBN 0-387-98419-4. [COBISS.SI-ID 10089702]
714. Michael Olinick, Mathematical modeling in the social and life sciences, Hoboken: Wiley, cop. 2014, XIV, 574 str., ilustr., ISBN 978-1-118-64269-6. [COBISS.SI-ID 12195401]
715. Scott Olsen, Zlati rez : največja skrivnost narave, Horjul: Lotos mediji, 2017, 58 str., ilustr., ISBN 978-961-285-539-0. [COBISS.SI-ID 287622912]
716. Marija Pisk, Računam in pišem z iksom : komplet dodatnih vaj za 1. razred, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 72 str., ilustr., Naša ulica, ISBN 978-961-02-0930-0. [COBISS.SI-ID 293426176]
717. Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Mešinović, Suzana Boj, Lucija Kromar, Računam z iksom 2 : dodatne vaje za matematiko v 2. razredu, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 108 str., ilustr., Naša ulica, ISBN 978-961-02-0939-3. [COBISS.SI-ID 294366720]
718. Računske igrice in vaje s plakatom. Poštevanka : [7-8 let], [5. ponatis], [Ljubljana]: Mladinska knjiga, [cop. 2013], [24] str., [1] zganj. f. pril., ilustr., ISBN 978-86-11-15527-2. [COBISS.SI-ID 266814464]
719. Marko Razpet, Plemljeva najplodnejša leta in časopisje : študijsko gradivo : zgodovina matematike, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2018, http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Plemelj_casopisje_01.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5421. [COBISS.SI-ID 12174409]
720. Marko Razpet, Vincenc Borštner Plemljev gimnazijski profesor : študijsko gradivo : zgodovina matematike, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2018, http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Borstner_01.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5422/. [COBISS.SI-ID 12174153]
721. Natasha Rozhkovskaya (avtor, prevajalec), Math circles for elementary school students, Berkeley: Mathematical Sciences Research Institute, MSRI; Providence: American Mathematical Society, AMS, 2014, XVI, 166 str., ilustr., Mathematical Circles Library, MCL, 13, ISBN 978-1-4704-1695-9. [COBISS.SI-ID 11924553]
722. Marjorie Senechal (urednik), George M. Fleck (urednik), Stan Sherer (urednik), Shaping space : exploring polyhedra in nature, art, and the geometrical imagination, New York; London: Springer, cop. 2013, X, 341 str., ilustr., ISBN 978-0-387-92713-8. [COBISS.SI-ID 11977289]
723. Arkadii Slinko, Algebra for applications : cryptography, secret sharing, error-correcting, fingerprinting, compression, Cham [etc.]: Springer, cop. 2015, XIV, 328 str., ilustr., Springer undergraduate mathematics series, ISBN 978-3-319-21950-9, ISBN 978-3-319-21951-6, ISSN 1615-2085. [COBISS.SI-ID 18223449]
724. Gregor Pavlič (avtor, fotograf), Dušan Kavka, Marina Rugelj (avtor, fotograf), Janez Šparovec, Spatium novum : matematika za gimnazije, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2015, 320 str., ilustr., ISBN 978-961-241-738-3. [COBISS.SI-ID 278056192]
725. William A. Stein, Elementary number theory : primes, congruences, and secrets : a computational approach, New York: Springer, cop. 2009, X, 166 str., Undergraduate texts in mathematics, ISBN 978-0-387-85524-0, ISSN 0172-6056. [COBISS.SI-ID 15046489]
726. John Stillwell, Mathematics and its history, 3rd ed., New York [etc.]: Springer, cop. 2010, XXI, 660 str., ilustr., Undergraduate texts in mathematics, ISBN 978-1-4419-6052-8, ISBN 978-1-4419-6053-5. [COBISS.SI-ID 15664729]
727. Mateja Škrlec, Soraya Sternad, Matura. Matematika : za pripravo na splošno maturo, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 207 str., ilustr., Tako lahko, ISBN 978-961-02-0505-0. [COBISS.SI-ID 293442816]
728. Kristopher Tapp, Symmetry : a mathematical exploration, New York [etc.]: Springer, cop. 2012, XIV, 215 str., ilustr., ISBN 978-1-4614-0298-5, ISBN 1-4614-0298-0, ISBN 978-1-4614-0299-2, DOI: 10.1007/978-1-4614-0299-2. [COBISS.SI-ID 36574981]
729. Vida Trošt Vidic, Znam za več. Matematika 4 : razlage in vaje za boljše ocene v četrtem razredu, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2016, 111 str., ilustr., Zbirka Znam za več, ISBN 978-961-271-304-1. [COBISS.SI-ID 284607744]
730. Jože Stabej (prevajalec, urednik), Umski izziv : preizkusite se in izboljšajte svoj IQ. Miselni orehi, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 208 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4485-4. [COBISS.SI-ID 294963712]
731. Terezija Uran, Francka Bitenc, Snežana Mutić, Kocka 4 : matematika za 4. razred osnovne šole, 3. izd., Ljubljana: Modrijan, 2011, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-6357-83-8. [COBISS.SI-ID 249827072]
732. Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer, Matematika za radovedneže 4. Delovni zvezek za pouk matematike v 4. razredu devetletne osnovne šole, Kamnik: Ico, 2011, 2 zv. (201 str., [4] str. pril.), ilustr., ISBN 978-961-6287-85-2. [COBISS.SI-ID 254928896]
733. Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer, Matematika za radovedneže 4. Učbenik za pouk matematike v 4. razredu devetletne osnovne šole, Kamnik: Ico, 2011, 140 str., ilustr., ISBN 978-961-6287-84-5. [COBISS.SI-ID 254928640]
734. Žiga Virk, Rešene naloge iz uvoda v diferencialno geometrijo, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, V, 97 str., ilustr., Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 52, ISBN 978-961-212-287-4, ISSN 1408-0850. [COBISS.SI-ID 292730624]
735. Lucija Željko, Andreja Verbinc, Mitja Vatovec, Matematika 6. Učbenik za matematiko v šestem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, 287 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4355-0. [COBISS.SI-ID 284855808]


51(043.2) Matematika.

736. Petra Čačkov, Riemannova funkcija zeta in praštevila : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Čačkov], 2018, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5423. [COBISS.SI-ID 12180041]
737. Iza Hanžek Šušteršič, Kombinatorični izrek o ničlah : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Hanžek Šušteršič], 2018, 24 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5385. [COBISS.SI-ID 12150857]
738. Nik Hlade, Tlakovanje ravnine s konveksnimi petkotniki : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Hlade], 2017, 72 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4956. [COBISS.SI-ID 11905609]
739. Mitja Hočevar, Ramseyeva števila in njihove posplošitve : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Hočevar], 2018, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5374. [COBISS.SI-ID 12148809]
740. Anja Janc, Ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri petošolcih : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Janc], 2018, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5061. [COBISS.SI-ID 11985737]
741. Petra Kastelic, Stališča učiteljev in učencev do obravnave naravnih števil do 10 000 v četrtem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Kastelic], 2017, 87 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4959. [COBISS.SI-ID 11906121]
742. Teja Koprivc, Robne vrednosti potenčnih vrst : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Koprivc], 2018, 28 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5363. [COBISS.SI-ID 12117321]
743. Teja Koprivnikar, Matematično modeliranje zombi apokalipse : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Koprivnikar], 2018, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5300. [COBISS.SI-ID 12120393]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018
744. Anja Kos, Množice nezveznosti realnih funkcij : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Kos], 2018, 21 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5380. [COBISS.SI-ID 12149577]
745. Miha Krašna, Računanje vsote neskončnih vrst : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Krašna], 2018, II, 23 str., graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5267. [COBISS.SI-ID 12111433]
746. Dejan Krejić, Hamiltonskost vozliščno tranzitivnih grafov : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Krejić], 2018, 77 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5238. [COBISS.SI-ID 12090441]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018
747. Urška Lamovec, Schurova števila : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Lamovec], 2018, 42 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5386. [COBISS.SI-ID 12151113]
748. Natalija Lokar, Bralno razumevanje in reševanje matematičnih besedilnih nalog : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Lokar], 2018, 83 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5492. [COBISS.SI-ID 12231753]
749. Maša Medvešček, Razmerje med obsegom in premerom kroga v ravninskih metrikah : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Medvešček], 2018, 24 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5377. [COBISS.SI-ID 12148041]
750. Rebeka Mežan, Takagijeva faktorizacija : diplomsko delo, Ljubljana: [R. Mežan], 2018, 26 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5356. [COBISS.SI-ID 12141385]
751. Nina Miklavžina, Razvoj matematične notacije : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Miklavžina], 2017, VI, 75 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4969. [COBISS.SI-ID 11908425]
752. Tadeja Nemanič, Stili spoznavanja in učenje matematike s fizičnimi ter virtualnimi pripomočki : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Nemanič], 2018, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5533. [COBISS.SI-ID 12249161]
753. Marko Obid, Konveksne funkcije : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Obid], 2018, 47 str., graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5446. [COBISS.SI-ID 12192585]
754. Tina Perše, Liouvilleova števila : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Perše], 2018, 31 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5388. [COBISS.SI-ID 12151625]
755. Ana Petek, Hamiltonska povezanost Cayleyjevih grafov komutativnih grup : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Petek], 2018, 74 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5489. [COBISS.SI-ID 12224073]
756. Jerneja Rojko, Kriteriji za učiteljevo izbiro kakovostnega učnega gradiva za matematiko v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Rojko], 2017, 99 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4949. [COBISS.SI-ID 11893833]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018
757. Martina Salamon, Formativno spremljanje znanja pri matematiki : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Salamon], 2018, 101 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5146. [COBISS.SI-ID 12051529]
758. Polona Šenkinc, Laplaceova transformacija in linearne diferencialne enačbe : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Šenkinc], 2018, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5224. [COBISS.SI-ID 12086345]
759. Katarina Šifrer, Didaktični vidiki dela z nadarjenimi učenci pri pouku matematike : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Šifrer], 2018, V, 79 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5406. [COBISS.SI-ID 12161609]
760. Tina Štupar, Načini dela pri dopolnilnem pouku matematike od 2. do 5. razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Štupar], 2017, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4942. [COBISS.SI-ID 11890249]
761. Marina Tomažič, Izrek o metulju in porizem o tetivnih štirikotnikih : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Tomažič], 2018, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5396. [COBISS.SI-ID 12152649]
762. Maja Zakrajšek, Prostorske predstave pri matematiki v 5. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Zakrajšek], 2018, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5281. [COBISS.SI-ID 12116553]
763. Mateja Železnik, Učiteljeva in učenčeva stališča do matematičnih nalog pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Železnik], 2018, 85 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5067. [COBISS.SI-ID 11990857]
764. Karmen Žugič, Nekateri geometrijski problemi z lestvijo : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Žugič], 2018, 60 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5134. [COBISS.SI-ID 12043593]
765. Jelka Županec, Nabori nestandardnih kock s standardno porazdeljeno vsoto pik : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Županec], 2018, 74 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5457. [COBISS.SI-ID 12202569]


52 Astronomija.

766. Guillaume Cannat, Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2018 : [priročnik za opazovanje v letu 2018], 1. natis, Ljubljana: Cambio, 2017, 137 str., ilustr., ISBN 978-961-92148-6-2. [COBISS.SI-ID 292862976]


52(043.2) Astronomija.

767. Anja Nadvešnik, Določanje tirnice umetnih satelitov in meteorjev s stereoskopskimi meritvami : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Nadvešnik], 2018, IV, 39 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5324. [COBISS.SI-ID 12129353]


53 Fizika.

768. Leatrice Eiseman, Popoln vodnik po barvni harmoniji : strokovni pregled barv za profesionalne rezultate, Pantone izd., Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 216 str., ilustr., ISBN 978-961-251-441-9. [COBISS.SI-ID 295356928]
769. Vito Babič, Aleš Drolc (urednik), Joži Trkov (urednik), Fizika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017, 1. izd., Ljubljana: Državni izpitni center, 2018, 536 str., ilustr., Maturitetni izpiti, ISBN 978-961-6899-42-0. [COBISS.SI-ID 294875392]
770. Samo Jamšek, Fizika 8 : samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0916-4. [COBISS.SI-ID 295007488]
771. Tine Koloini, Prenos toplote in snovi, Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1999, 273 str., ilustr., tabele, ISBN 961-6286-09-9. [COBISS.SI-ID 97269504]
772. Lillian C. McDermott, Peter S. Shaffer, Tutorials in introductory physics, 1st ed., Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, cop. 2002, 2 zv. (IX, 245; IX, 179 str.), ilustr., Prentice Hall series in educational innovation, ISBN 0-13-066245-3. [COBISS.SI-ID 11953225]
773. Jon Richards, Znanost v infografikah. Sile, Jezero: Morfemplus, 2018, 33 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-99-5. [COBISS.SI-ID 292633600]
774. Franc Rozman, Potovanje v središče atoma, Tržič: samozal. F. Rozman, 2018, 101 str., ilustr., ISBN 978-961-288-083-5. [COBISS.SI-ID 292575744]
775. Barbara Rovšek (zbiratelj, avtor dodatnega besedila, urednik), Bilten 38. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja : šolsko leto 2017/2018, Ljubljana: DMFA, 2018, https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/ArhivNalog.aspx. [COBISS.SI-ID 12054089]


53(043.2) Fizika.

776. Sara Čufer, Vrtenje togega telesa okoli stalne osi : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Čufer], 2018, 20 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5387. [COBISS.SI-ID 12151881]
777. Tinka Gerjevič, Analiza nalog s področja elektrike na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2016/2017 : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Gerjevič], 2018, V, 25 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5364. [COBISS.SI-ID 12145225]
778. Jernej Gorenc, Radon in njegovi potomci : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Gorenc], 2018, 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12149321]
779. Nataša Jelen, Učenje fizike za učence z nižjo uspešnostjo pri fiziki kot pri drugih predmetih : magistrsko delo, Trbovlje: [N. Jelen], 2018, 44 f., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5509. [COBISS.SI-ID 12241993]
780. Maša Kenda, Uporaba svetlečih palčk pri pouku kemije in fizike : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Kenda], 2018, VII, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5176/. [COBISS.SI-ID 12065353]
781. Kelli Kogoj, Ponazoritev gravitacijskega lečenja s preprostim modelom : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Kogoj], 2018, VI, 36 str., [3] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5341. [COBISS.SI-ID 12135497]
782. Luka Kukovica, Tirnice asteroidov z natančnimi meritvami satelita Gaia : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Kukovica], 2018, V, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5340. [COBISS.SI-ID 12135753]
783. Sandra Palcich, Izvajanje eksperimentov in odnos učencev do fizike : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Palcich], 2018, 51 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5335. [COBISS.SI-ID 12137801]
784. David Pungert, Odboj svetlobe na obarvanih površinah : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Pungert], 2018, 100 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5399. [COBISS.SI-ID 12155465]
785. Primož Susman, Vpliv lastnosti tekočine in cevi na pretakanje skozi natego : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Susman], 2018, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5451/. [COBISS.SI-ID 12197449]
786. Mojca Špende, Učenje z raziskovanjem in barve tekočekristalnega zaslona : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Špende], 2018, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5433. [COBISS.SI-ID 12189513]
787. Matej Špoljar, Uporaba mobilnih aplikacij pri spektralni analizi glasbil : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Špoljar], 2018, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5360. [COBISS.SI-ID 12144457]
788. Petra Šter, Merjenje energijskih tokov pri fosforescenci : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Šter], 2017, 63 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4952. [COBISS.SI-ID 11899977]
789. Urša Župec, Analiza nalog s področja gibanja na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2017/2018 : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Župec], 2018, 28 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5391. [COBISS.SI-ID 12151369]


54 Kemija.

790. Jan Apotheker, Chemistry for higher education : a practical guide to designing a course in chemistry, 1st ed., Boston, MA: De Gruyter, cop. 2018, XIII, 94 str., ilustr., De gruyter textbook, ISBN 978-3-11-056957-5. [COBISS.SI-ID 12157257]
791. Boris Čeh (avtor, ilustrator), Splošna kemija, 1. izd., Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2018, XIII, 389 str., ilustr., ISBN 978-961-6756-89-1. [COBISS.SI-ID 295759104]
792. Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin, Samo Jamšek, Peti element 9. [Delovni zvezek za kemijo v devetem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2012, 79 str., ilustr., ISBN 978-961-271-110-8. [COBISS.SI-ID 259406336]
793. Darko Dolenc (avtor, ilustrator), Mojca Graunar, Barbara Modec, Kemija danes 2. Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0282-0. [COBISS.SI-ID 293660160]
794. Miha Jeršek (avtor, ilustrator, fotograf), Meta Dobnikar, Franc Arbeiter, Dragulji : v kamen ujeta barva, Olševek: Narava; Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2005, 168 str., barv. ilustr., ISBN 961-91407-6-1. [COBISS.SI-ID 222156288]
795. Mojca Graunar, Barbara Modec, Darko Dolenc (avtor, ilustrator), Alenka Gabrič, Milica Slatinek-Žigon, Kemija danes 1. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2017, 104 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0283-7. [COBISS.SI-ID 289064192]
796. Mojca Graunar, Mojca Podlipnik, Jona Mirnik (avtor, ilustrator), Alenka Gabrič, Milica Slatinek-Žigon, Kemija danes 1. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0645-3. [COBISS.SI-ID 293873920]
797. Tomaž Makovec, Toliko ml? : kemijsko računstvo v medicini : zbirka nalog z rešitvami in postopki reševanja, Ljubljana: samozal., 2017, 150 str., ilustr., ISBN 978-961-288-070-5. [COBISS.SI-ID 292477696]
798. Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik (avtor, ilustrator), Katarina Senta Wissiak Grm, Špela Fortuna (urednik), Moja prva kemija 2 : kemija za 9. razred osnovne šole, 2. natis, Ljubljana: Modrijan, 2008, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-241-022-3. [COBISS.SI-ID 240131840]
799. Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik (avtor, ilustrator), Katarina Senta Wissiak Grm, Moja prva kemija 2 : kemija za 9. razred osnovne šole. Delovni zvezek, 8. izd., Ljubljana: Modrijan, 2014, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-241-045-2. [COBISS.SI-ID 266673408]
800. Margareta Vrtačnik (avtor, ilustrator, fotograf), Katarina Senta Wissiak Grm (avtor, fotograf), Saša A. Glažar, Andrej Godec (avtor, fotograf), Moja prva kemija. Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2017, 239 str., ilustr., ISBN 978-961-241-719-2. [COBISS.SI-ID 288373504]
801. Rachel Mamlok-Naaman, Professional development of chemistry teachers : theory and practice, London: Royal Society of Chemistry, cop. 2018, XV, 203 str., ilustr., Advances in chemistry series, ISBN 978-1-78262-706-7, ISBN 978-1-78801-340-6. [COBISS.SI-ID 12096841]
802. Andrej Smrdu, Kemija. Snov in spremembe 2 : učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazije, 3. izd. po učnem načrtu iz leta 2008, Ljubljana: Jutro, 2017, 152 str., ilustr., Svet kemije, ISBN 978-961-6746-22-9. [COBISS.SI-ID 290448128]
803. Andrej Smrdu, Kemija. Snov in spremembe 3 : učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije, 2. izdaja po učnem načrtu iz leta 2008, Ljubljana: Jutro, 2016, 184 str., ilustr., Svet kemije, ISBN 978-961-6433-94-5. [COBISS.SI-ID 285548800]
804. Andrej Smrdu, Kemijo razumem, kemijo znam 2 : naloge iz kemije za 2. letnik gimnazije in drugih srednjih šol, Ponatis, Ljubljana: Jutro, 2018, 168 str., ilustr., Svet kemije, ISBN 978-961-6746-20-5. [COBISS.SI-ID 295034624]
805. Andrej Smrdu, Kemijo razumem, kemijo znam 3 : naloge iz kemije za 3. letnik gimnazije in drugih srednjih šol, Ponatis, Ljubljana: Jutro, 2018, 2 zv. (96; 136 str.), ilustr., Svet kemije, ISBN 978-961-6746-28-1. [COBISS.SI-ID 295034880]
806. Andrej Smrdu, Od molekule do makromolekule. Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole, 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011, Ljubljana: Jutro, 2018, 152 str., ilustr., Svet kemije, ISBN 978-961-6746-69-4. [COBISS.SI-ID 295035136]


54(043.2) Kemija.

807. Martina Bahor, Razumevanje agregatnih stanj in prehodov med njimi pri učencih, dijakih in študentih : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Bahor], 2018, VII, 81 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5057. [COBISS.SI-ID 11984201]
808. Valentina Brzuhalski, Reakcije bakrovega(II) kinaldinata s hidrokspiridini : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Brzuhalski], 2018, 59 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5299. [COBISS.SI-ID 12118857]
809. Mateja Burgar, Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije za izvajanje eksperimentalnega dela pri pouku kemije : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Burgar], 2018, VII, 132 str., [16] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5325. [COBISS.SI-ID 12130121]
810. Vesna Hribar, Razvoj kriterijev analize pisnih preizkusov znanja iz kemije : diplomsko delo, Ljubljana: [V. Hribar], 2018, X, 43 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5303. [COBISS.SI-ID 12117833]
811. Anja Kotar, Pomen konteksta pri poučevanju kemije v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Kotar], 2018, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5506. [COBISS.SI-ID 12237641]
812. Hrvoje Malkoč, Gostota in viskoznost binarnih mešanic etanola in metanola : diplomsko delo, Ljubljana: [H. Malkoč], 2018, VI, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5497. [COBISS.SI-ID 12233801]
813. Ines Nuić, Integration of macroscopic and submicroscopic levels for understanding fundamental chemical concepts using web-based learning material : doctoral dissertation = Povezovanje makroskopske in submikroskopske ravni pri razumevanju osnovnih kemijskih pojmov z uporabo spletno podprtih učnih materialov : doktorska disertacija, Ljubljana: [I. Nuić], 2018, 277 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5470. [COBISS.SI-ID 12212809]
814. Aleš Peternelj, Vključevanje vsebin o bioplastiki v pouk kemije v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Peternelj], 2018, VI, 78 str., [18] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5017. [COBISS.SI-ID 11955273]
815. Sandra Starešinič, Vrednotenje upoštevanja principov zelene kemije pri eksperimentalnem delu v osnovni šoli metodo Zelene zvezde = Evaluation of green chemistry priciples in the primary school experimental work using the Green star method : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Starešinič], 2018, XVIII, 255 str., [75] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5239. [COBISS.SI-ID 12090953]
816. Alenka Stražar, Učna diferenciacija in individualizacija eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Stražar], 2018, 95 str., [62] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5413. [COBISS.SI-ID 12164681]
817. Barbara Zaman, Razumevanje kemijskih reakcij na ravni delcev pri devetošolcih : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Zaman], 2018, 69 str., [5] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5370. [COBISS.SI-ID 12145737]
818. Nina Zupanc, Pomen zunanjih preverjanj znanja iz vidika učiteljev kemije v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Zupanc], 2018, VI, 33 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5060. [COBISS.SI-ID 11984969]


55 Geologija in sorodne vede. Meteorologija.

819. Ivan Turk (urednik), Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji = Divje babe I : upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia, Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2013-, Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13, ISBN 978-961-254-527-7, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545277, http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540197.pdf. [COBISS.SI-ID 269367808]
820. Matevž Novak (urednik), Nina Rman (urednik), Geološki atlas Slovenije = Geological atlas of Slovenia, 2., popravljena in dopolnjena izd., Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2018, 1 atlas (128 str.), barve, ISBN 978-961-6498-55-5. [COBISS.SI-ID 296177664]
821. Ian Graham, Znanost. Vreme : spreminjajoča se resnica o podnebju, Izola: Grlica, 2018, 32 str., ilustr., ISBN 978-961-244-297-2. [COBISS.SI-ID 295987200]
822. Mateja Nadbath, Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011. 4, Meteorološka opazovanja II, Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2016, 2 zv. (245; 235 str.), ilustr., ISBN 978-961-6024-66-2, ISBN 978-961-6024-67-9. [COBISS.SI-ID 289904384]
823. Gregor Vertačnik, Renato Bertalanič, Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011. 3, Značilnosti podnebja v Sloveniji, Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2017, 197 str., ilustr., ISBN 978-961-6024-71-6. [COBISS.SI-ID 292317696]
824. Alex Woolf, Znanost. Kamnine in minerali : trdna dejstva o zadevi pod našimi nogami, Izola: Grlica, 2018, 32 str., ilustr., ISBN 978-961-244-296-5. [COBISS.SI-ID 295984896]
825. Alma Bavdek, Alenka Čuk (avtor, urednik), Andrej Mihevc, Magda Peršič (avtor, urednik), Slavko Polak, Muzej krasa = Karst Museum : vodnik stalne razstave, Postojna: Zavod Znanje, OE Notranjski muzej, 2015, 159 str., ilustr., ISBN 978-961-91093-8-0. [COBISS.SI-ID 280281088]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

826. Barbara Bajd, Kranjska sivka : čebelica, od kod in kam?, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2018, 46 str., ilustr., Utripi sveta, ISBN 978-961-6882-40-8. [COBISS.SI-ID 294832896]
827. Rudi Beiser, Užitne divje rastline : prepoznavanje, nabiranje in priprava, 1. natis, Kranj: Narava, 2015, 278 str., ilustr., ISBN 978-961-6893-63-3. [COBISS.SI-ID 279111168]
828. Gregor Belušič, Biologija 2 : o zgradbi in delovanju organizmov : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 287 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5065-7. [COBISS.SI-ID 295280128]
829. Aljoša Bavec, Majda Kamenšek-Gajšek (avtor, urednik), Saša Kregar, Marija Meznarič, Andrej Podobnik, Helena Potočnik Vičar, Katja Stopar, Tom Turk, Maruša Vencelj, Biologija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017, 1. izd., Ljubljana: Državni izpitni center, 2017, 343 str., ilustr., Maturitetni izpiti, ISBN 978-961-6899-40-6. [COBISS.SI-ID 292867840]
830. Meike Bosch, Drevesa : prepoznavanje po listih : 64 listavcev in iglavcev, 1. natis, Kranj: Narava, 2018, 111 str., ilustr., sl. avtorice, ISBN 978-961-7031-23-2. [COBISS.SI-ID 296923648]
831. Polly Cheeseman, Dinozavri in druge živali iz pradavnine : [delovni zvezek], 1. natis, Kranj: Narava, 2017, 48 str., [2] f., [1] zganj. list., ilustr., Zbirka Zanimivosti, 2, ISBN 978-961-7031-02-7. [COBISS.SI-ID 290964992]
832. Niklas Gericke (urednik), Marcus Grace (urednik), Challenges in biology education research : [a selection of papers presented at the XIth conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB), Karlstad, 5-9 September 2016], Karlstad, Sweden: University printing office, 2018, 392 str., ilustr., ISBN 978-91-7063-850-3, ISBN 978-91-7063-945-6. [COBISS.SI-ID 12048969]
833. Vicky Egan, Sesalci : svet čudovitih bitij : [delovni zvezek], 1. natis, Kranj: Narava, 2017, 48 str., ilustr., Zbirka Zanimivosti, 1, ISBN 978-961-7031-03-4. [COBISS.SI-ID 290965248]
834. Ivan Esenko (avtor, fotograf), Kako živijo čebele, Ljubljana: Okaši, 2015, Zbirka Kako živijo, ISBN 978-961-6929-96-7, http://www.biblos.si/lib/book/9789616929967. [COBISS.SI-ID 281821952]
835. Markéta Glozarová, Moj prvi herbarij s krtkom, 1. natis, Kranj: Narava, 2016, 1 kartonka ([12] str.), ilustr., ISBN 978-961-6893-80-0. [COBISS.SI-ID 283466496]
836. Andrej Gogala (avtor, fotograf), Divje čebele v Sloveniji = Wild bees of Slovenia, [Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije], feb. 2016, http://www2.pms-lj.si/andrej/cebele.htm, http://www2.pms-lj.si/andrej/bees.htm, http://www2.pms-lj.si/andrej/apoidea.htm. [COBISS.SI-ID 1594357]
837. Marijan Govedič, Velike školjke celinskih voda Slovenije : razširjenost, ekologija, varstvo, Miklavž na Dravskem polju: Center za kartografijo favne in flore, 2017, 32 str., ilustr., Življenje okoli nas, ISBN 978-961-93280-1-9. [COBISS.SI-ID 93303297]
838. Pavla Hanáčková, Sožitje, Jezero: Morfemplus, 2018, 35 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-86-5. [COBISS.SI-ID 290817024]
839. Hannu Jännes, Owen Roberts, Oglašanje naših ptic, Nova, razširjena izd., Kranj: Narava, 2015, 64 str., ilustr., 1 CD (ca 68 min), stereo, ISBN 978-961-6582-96-4. [COBISS.SI-ID 278096384]
840. Tatjana Keržan, Ugotavljanje velikosti populacije in ogroženosti deteljinega modrina (Polyommatus thersites) na Savskih prodih pri Ljubljani : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Keržan], 2018, 61 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5147. [COBISS.SI-ID 12052041]
841. Elizabeth Kolbert, Šesto izumrtje : nenaravna zgodovina, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2018, 384 str., ilustr., zvd., Zbirka S terena, ISBN 978-961-7050-07-3. [COBISS.SI-ID 294902272]
842. Urška Lunder, Dotik življenja 8 : [učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole], 3. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 149 str., ilustr., ISBN 978-961-271-863-3. [COBISS.SI-ID 294927360]
843. Claudio Battelli (avtor, fotograf), Staša Tome (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila), Naše malo veliko morje, 2., popravljena in dopolnjena izd., Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2018, 285 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6367-46-2. [COBISS.SI-ID 294498816]
844. Luka Pintar (fotograf), Tone Wraber (avtor dodatnega besedila), Flowers in Slovenia, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1990, 175 str., barvne ilustr., ISBN 86-341-0970-4. [COBISS.SI-ID 19092224]
845. Vlado Ravnik (avtor, ilustrator, fotograf), Alpsko cvetje Slovenije in izbor nekaterih drugih gorskih rastlin, 2. natis, Kranj: Narava, 2011, 232 str., ilustr., ISBN 978-961-6582-68-1. [COBISS.SI-ID 255842816]
846. Jon Richards, Znanost v infografikah. Rastline, Jezero: Morfemplus, 2018, 33 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-97-1. [COBISS.SI-ID 292634112]
847. Jon Richards, Znanost v infografikah. Življenjski prostori, Jezero: Morfemplus, 2018, 33 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-98-8. [COBISS.SI-ID 292633856]
848. Adam Rutherford, A brief history of everyone who ever lived : the stories in our genes, London: Weidenfeld & Nicolson, 2017, XII, 419 str., ISBN 978-1-78022-907-2. [COBISS.SI-ID 11902025]
849. Bülent Şen (urednik), Oscar Grillo (urednik), Selected studies in biodiversity, London, UK: IntechOpen, cop. 2018, XII, 388 str., ilustr., ISBN 978-1-78923-232-5. [COBISS.SI-ID 12069449]
850. Margot Spohn, Dietmar Aichele, Kaj neki tu cveti? : s fotografijami : zanesljivo prepoznavanje po barvi, 1. natis, Preddvor: Narava, 2011, 447 str., ilustr., S knjigo v naravo, ISBN 978-961-6582-84-1. [COBISS.SI-ID 255813120]
851. Marjanca Starčič Erjavec, Vesna Klokočovnik, Dotik življenja 9. [Učbenik za biologijo v 9. razredu osnovne šole], 2. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 147 str., ilustr., ISBN 978-961-271-864-0. [COBISS.SI-ID 294828544]
852. Kostas Kampourakis (urednik), Michael Jonathan Reiss (urednik), Teaching biology in schools : global research, issues, and trends, New York; London: Routledge, 2018, XVII, 291 str., ilustr., Teaching and learning in science series, ISBN 978-1-138-08798-9, ISBN 978-1-138-08794-1. [COBISS.SI-ID 12076105]
853. Britta Teckentrup (avtor, ilustrator), The egg, Munich; London; New York: Prestel, cop. 2017, [96] str., ilustr., ISBN 978-3-7913-7294-5. [COBISS.SI-ID 23889970]
854. Milan Vogrin (avtor, fotograf), Dvoživke in plazilci Slovenije in okoliških regij : [opazovanje in prepoznavanje vrst], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 144 str., ilustr., fotogr., Zbirka Narava na dlani, ISBN 978-961-01-4523-3. [COBISS.SI-ID 292122112]
855. Peter Wohlleben, Skrivne mreže narave : kako drevesa naredijo oblake in deževniki krotijo divje svinje, 1. natis, Kranj: Narava, 2018, 178 str., ISBN 978-961-7031-13-3. [COBISS.SI-ID 295107584]
856. Peter Wohlleben, Skrivno življenje živali : ljubezen, žalost, sočutje - razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev, 1. natis, Kranj: Narava, 2017, 194 str., ISBN 978-961-6893-91-6. [COBISS.SI-ID 288470272]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

857. David Baler Petrović, Pojavljanje in pogostost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ob reki Ledavi : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Baler Petrović], 2018, VI, 33 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5087. [COBISS.SI-ID 12011593]
858. Maja Dacar, Optične lastnosti cvetov črnega teloha : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Dacar], 2018, IX f., 29 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5214. [COBISS.SI-ID 12079433]
859. Doroteja Drnovšek, Stališča bodočih učiteljev biologije o dobrobiti živali : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Drnovšek], 2018, 39 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5169. [COBISS.SI-ID 12061001]
860. Uršula Fric, Predstave osnovnošolcev o razvrščanju ptic : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Fric], 2018, VI, 67 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5486. [COBISS.SI-ID 12223305]
861. Martina Furlani, Razumevanje pomena opraševanja in pestrosti opraševalcev pri osnovnošolcih in širši javnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Furlani], 2018, 46 str., [7] str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5187. [COBISS.SI-ID 12070473]
862. Nika Glavina, Razumevanje konceptov živega in živali med slovenskimi in gambijskimi učenci : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Glavan], 2018, IV, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5282. [COBISS.SI-ID 12116297]
863. Taja Gorenšček, Znanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o sklepih pri človeku : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Gorenšček], 2018, IV, 48 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5322. [COBISS.SI-ID 12124489]
864. Petra Grahek, Pomen ekstenzivnih travnikov s kukavičevkami za dnevne metulje v občini Domžale : magistrsko delo, Domžale: [P. Grahek], 2018, 79 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5459. [COBISS.SI-ID 12201801]
865. Nika Klobučar, Analiza vrstne sestave rastlin v domačih zeliščnih likerjih : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Klobučar], 2018, III, 35 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5289. [COBISS.SI-ID 12114249]
866. Anita Kočevar, Učenčevo razumevanje turgorskega tlaka in plazmolize v izbrani rastlini na makroskopski, mikroskopski in submikroskopski ravni : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Kočevar], 2018, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5296. [COBISS.SI-ID 12118345]
867. Neja Lavrič, Lokalizacija encima ACC-oksidaze v plodovih paradižnika (Solanum lycopersicum) : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Lavrič], 2018, VIII, 23 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5347. [COBISS.SI-ID 12138313]
868. Špela Likovič, Znanje učencev 6. in 7. razreda osnovne šole o celici : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Likovič], 2018, 33 str., 11 str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5348. [COBISS.SI-ID 12138569]
869. Katja Malovrh, Pomladna flora Ljubljane kot izhodišče za poučevanje botanike v osnovni šoli = Spring flora of Ljubljana as a tool for teaching botany in primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Malovrh], 2018, X, 112 str., [1] f. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5493. [COBISS.SI-ID 12230985]
870. Urša Malovrh, Vpliv ultravijoličnega sevanja in suše na optične lastnosti listov prosa (Panicum miliaceum) : magistrsko delo = Effects of utraviolet radiation and drought on optical properties of millet (Panicum miliaceum) : master's thesis, Ljubljana: [U. Malovrh], 2018, VI, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5198. [COBISS.SI-ID 12073545]
871. špela Marolt, Predstave osnovnošolcev o razvrščanju sesalcev : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Marolt], 2018, V, 53 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5488. [COBISS.SI-ID 12223817]
872. Tilen Miklavčič, Jetrenjaki iz rodu Conocephalum v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Miklavčič], 2018, VI, 26 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5359. [COBISS.SI-ID 12144969]
873. Tanja Murn, Vloga antioksidantov in selenovih spojin v listih navadne (Fagopyrum esculentum) in tatarske (Fagopyrum tataricum) ajde na prenos in učinke živega srebra vzdolž prehranjevalne verige : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Murn], 2018, VIII, 47 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5189. [COBISS.SI-ID 12070217]
874. Urška Pančur, Zanimanje učencev Kamnika za uporabne rastline, njihova samopodoba in stališča do drog : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Pančur], 2018, XII f., 69 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5210. [COBISS.SI-ID 12077129]
875. Erika Potrebuješ, Odnos srednješolcev v ljubljanski regiji do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Potrebuješ], 2018, X, 75 str., 20 str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5103. [COBISS.SI-ID 12021577]
876. Urška Praznik, Znanje irskih osnovnošolcev o evoluciji človeka : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Praznik], 2018, V, 50 str., [ 9] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5154. [COBISS.SI-ID 12051785]
877. Lucija Razinger, Stališča osnovnošolcev do kačjih pastirjev : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Razinger], 2018, 33 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5349. [COBISS.SI-ID 12138825]
878. Bojana Ropret, Optične lastnosti skorje pri izbranih grmovnih vrstah : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Ropret], 2018, X, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5112. [COBISS.SI-ID 12027721]
879. Ksenija Tajnšek, Odnos osnovnošolcev v Savinjski dolini do biologije in njihovo znanje o procesu fotosinteze : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Tajnšek], 2018, VII, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5452. [COBISS.SI-ID 12197705]
880. Lucija Treven, Učna pot v Rovtah : magistrsko delo, Ljubljana: L. Treven], 2018, 106 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5448. [COBISS.SI-ID 12196169]
881. Lea Turk, Ugotavljanje napačnih predstav učencev o razvrščanju živali med nevretenčarje in vretenčarje : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Turk], 2018, 66 str., [3] f. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5269. [COBISS.SI-ID 12111689]
882. Ines Uršnik, Marko Kreft (mentor), Damjan Janeš (somentor), Priprava učnih gradiv za poskus fermentacije boze - pijače iz žit : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Uršnik], 2018, VI, 48 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5371. [COBISS.SI-ID 12145993]
883. Marko Vrbec, Vsebinska analiza nacionalnega preverjanja znanja iz biologije 2017 : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Vrbec], 2018, 100 str., [26] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5247. [COBISS.SI-ID 12091977]
884. Tjaša Zamida, Znanje učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole o evoluciji človeka : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Zamida], 2018, 42 str., [2] str. pril., graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5307. [COBISS.SI-ID 12121673]
885. Marta Zupančič, Ocena naravovarstvenega pomena ekstenzivnih travnikov na podlagi vrstne pestrosti dnevnih metuljev in kukavičevk v Beli krajini : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Zupančič], 2018, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5204. [COBISS.SI-ID 12075849]


61 Medicina.

886. Roberta S. Adler, Olga V. Samsonova-Jellison, Music therapy for multisensory and body awareness in children and adults with severe to profound multiple disabilities : the MuSense manual, London, UK; Philadelphia, PA, USA: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2017, 208 str., ilustr., ISBN 978-1-78592-736-2. [COBISS.SI-ID 11891273]
887. Stuart Allardyce, Peter Yates, Working with children who display harmful sexual behaviour, Edinburgh: Dunedin Academic Press, cop. 2018, XX, 198 str., ilustr., Protecting children and young people, ISBN 978-1-78046-068-0. [COBISS.SI-ID 11977545]
888. Monica Prendergast (urednik), Applied theatre : international case studies and challenges for practice, Bristol; Chicago: Intellect, cop. 2009, VII, 224 str., ISBN 978-1-84150-281-6. [COBISS.SI-ID 12059721]
889. Ania Zubala (urednik), Vassiliki Karkou (urednik), Arts therapies in the treatment of depression, London: Routledge, 2018, XVI, 556 str., ilustr., International research in the arts therapies, ISBN 978-1-138-21076-9. [COBISS.SI-ID 12195145]
890. Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso, Neuroscience : exploring the brain, 4th ed., Philadelphia: Wolters Kluwer, cop. 2016, XLIII, 975 str., ilustr., ISBN 978-0-7817-7817-6. [COBISS.SI-ID 11890761]
891. Sonja Bertalanič, Post in celostna hrana človeka, Maribor: Društvo Ibis, 2017, 185 str., ilustr., ISBN 978-961-285-694-6. [COBISS.SI-ID 290124288]
892. Susan Irene Buchalter, Art therapy techniques and applications, London; Philadelphia: Jessica Kingsley, 2009, 222 str., ilustr., ISBN 978-1-84905-806-3. [COBISS.SI-ID 12228937]
893. Anna Maria Clement, Brian R. Clement, Obleka krade zdravje : kako oblačila ogrožajo naše zdravje in kako se zaščitimo, 1. izd., Ljubljana: Ara, 2018, 220 str., ISBN 978-961-6861-81-6. [COBISS.SI-ID 296423168]
894. Jay S. Cohen, Magnezij, rešitev za visok krvni tlak : uporaba magnezija za preprečevanje in lajšanje visokega krvnega tlaka, 1. izd., Ljubljana: Ara, 2018, 109 str., tabele, ISBN 978-961-6861-73-1. [COBISS.SI-ID 293968128]
895. Rebecca Cook, Introduction to hippotherapy : book one, [Lexington]: [s. n.], cop. 2013, 55 str., ilustr., Brown pony series, ISBN 978-1-493-69603-1, ISBN 1-49369-603-3. [COBISS.SI-ID 11979081]
896. Rebecca Cook, Risk management & safety in hippotherapy : book two, [S. l: s. n.], cop. 2017, 120 str., ilustr., Brown pony series, ISBN 978-1-503-18719-1, ISBN 1-50318-719-5. [COBISS.SI-ID 11979337]
897. Lizzie Cox, Hej, fant : vse o odraščanju, 1. izd., Tržič: Učila International, 2017, 64 str., ilustr., ISBN 978-961-00-3593-0. [COBISS.SI-ID 291868928]
898. Claudia Croos-Müller, Dobro spi! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč pri težavah s spanjem, nočnih morah in podobnih tegobah, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 41 str., ilustr., ISBN 978-961-278-375-4. [COBISS.SI-ID 293334272]
899. Kathryn Dawson, Bridget Kiger Lee, Drama-based pedagogy : activating learning across the curriculum, Bristol; Chicago: Intellect, 2018, XII, 363 str., ilustr., ISBN 978-1-78320-739-8. [COBISS.SI-ID 12076617]
900. Jadranka Jovanović (avtor dodatnega besedila, urednik), Dišiš mi po pomladi : zbornik izbranih likovnih izdelkov učencev pomurskih osnovnih šol iz natečaja na temo promocije nekajenja med mladimi Smešna plat najstniških zagat : šolsko leto 2014-15, Murska Sobota: Pomursko društvo za boj proti raku, 2016, ilustr., ISBN 978-961-93457-4-0, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/publikacija2_pdbpr_koncna.pdf. [COBISS.SI-ID 283608064]
901. Helena Jeriček Klanšček, Saška Roškar, Matej Vinko, Nuša Konec Juričič, Ada Hočevar-Grom, Maja Bajt, Anja Čuš, Lucija Furman, Gaja Zager Kocjan, Alenka Hafner, Tina Medved, Mark Floyd Bračič, Mircha Poldrugovac, Helena Jeriček Klanšček (urednik), Saška Roškar (urednik), Matej Vinko (urednik), Ada Hočevar-Grom (urednik), Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018, 261 str., ISBN 978-961-7002-57-7, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_9_05_18.pdf. [COBISS.SI-ID 294736640]
902. Alexander Kopytin (urednik), Madeline M. Rugh (urednik), Environmental expressive therapies : nature-assisted theory and practice, 1st ed., New York; London: Routledge, 2017, XIII, 266 str., ilustr., ISBN 978-1-138-23307-2, ISBN 978-1-138-23308-9, ISBN 978-1-315-31045-9. [COBISS.SI-ID 12227657]
903. Jutta Fiegl, Tako mlad, pa že psihoterapevt : empirična raziskava o neposrednem akademskem študiju psihoterapije, 1. izd., Ljubljana; Vienna: Sigmund Freud University Press, 2016, 207 str., ilustr., ISBN 978-961-93861-2-5. [COBISS.SI-ID 285458688]
904. Alojzija Fink (avtor, fotograf), Marija Edita Černelč, Pomoč in oskrba 1 : učbenik za modul Nega in oskrba v programu Bolničar-negovalec : [učbenik za bolničarje negovalce], 1. izd., Ljubljana: DZS, 2017, 143 str., ilustr., ISBN 978-86-341-3954-9. [COBISS.SI-ID 289035008]
905. Alojzija Fink (avtor, fotograf), Marija Edita Černelč, Pomoč in oskrba 2 : učbenik za modul Nega in oskrba v programu Bolničar-negovalec : [učbenik za bolničarje negovalce], 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 183 str., ilustr., ISBN 978-86-341-3955-6. [COBISS.SI-ID 293496064]
906. Minka Gantar, Ko imajo hormoni žur : kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli in telo, 4. izd., Škofja Loka: Srečno življenje, Gantar Minka, 2017, 413 str., ilustr, ISBN 978-961-94164-2-6. [COBISS.SI-ID 290749440]
907. Christian Gostečnik, Relacijska družinska terapija, Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2004, 382 str., Monografije FDI, 5, ISBN 961-6326-39-2. [COBISS.SI-ID 215802880]
908. Matej Gregorič, Mojca Bevc, Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Izvajanje promocije zdravja v šolskem okolju, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016, 58 str., ISBN 978-961-6911-95-5, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/izvajanje_promocije_zdravja_16.6.2016_zadnja.pdf. [COBISS.SI-ID 284876288]
909. Andrea Grignolio, Kdo se boji cepiv?, Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 288 str., ilustr., Zbirka Varia, ISBN 978-961-257-096-5. [COBISS.SI-ID 297262848]
910. Cathy A. Malchiodi (urednik), The handbook of art therapy and digital technology, London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2018, 416 str., ilustr., ISBN 978-1-78592-792-8. [COBISS.SI-ID 12059465]
911. Naoki Higashida, Zakaj skačem : glas dečka iz tišine avtizma, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 207 str., ilustr., Zbirka Upanje, ISBN 978-961-01-4322-2. [COBISS.SI-ID 291985664]
912. Matej Vinko (urednik), Tatjana Kofol-Bric (urednik), Aleš Korošec (urednik), Sonja Tomšič (urednik), Mitja Vrdelja (urednik), Kako skrbimo za zdravje? : z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije 2016, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018, ISBN 978-961-7002-59-1, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/kako_skrbimo_za_zdravje_splet_0506_koncna.pdf. [COBISS.SI-ID 295149568]
913. Ursula Keicher, Otroške bolezni : kako jih hitro ugotovimo in učinkovito zdravimo, 1. natis, Kranj: Narava, 2016, 192 str., ilustr., ISBN 978-961-6893-83-1. [COBISS.SI-ID 284027648]
914. Jožica Anžič, Majda Benedik-Dolničar (avtor, urednik), Ko otrok zboli za rakom, 4. izd., Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2018, 103 str., ilustr., ISBN 978-961-278-415-7. [COBISS.SI-ID 296994560]
915. Robert M. Malina, Claude Bouchard, Oded Bar-Or, Growth, maturation, and physical activity, 2nd ed., Champaign (Ill): Human Kinetics, cop. 2004, XIV, 712 str., ilustr., ISBN 0-88011-882-2. [COBISS.SI-ID 13371656]
916. Paul T. Mason, Randi Kreger, Ne stopajte več po prstih : kako ponovno zaživeti svoje življenje, če ima vaš bližnji mejno osebnostno motnjo, 1. ponatis [i. e. 2. izd.], Ljubljana: Chiara, 2015, XIX, 283 str., Zbirka Knjiga kot zdravilo. [COBISS.SI-ID 280615680]
917. Patrick McKeown, Dober dih : s pravilnim dihanjem do zdravja, moči in vitkosti, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 278 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5171-5. [COBISS.SI-ID 295724800]
918. Vladimir Milošević, Psihodrama : sprememba skozi akcijo, Brežice: Primus, 2018, 314 str., ilustr., Zbirka Nezavedno, ISBN 978-961-7033-58-8. [COBISS.SI-ID 296338176]
919. Michael Mosley, 8 tednov za urejen krvni sladkor : z dieto izgubite težo in reprogramirajte telo : [kako preprečiti in izboljšati diabetes tipa 2 (ter ostati brez zdravil)], 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 260 str., [8] str. pril., ilustr., ISBN 978-961-272-279-1. [COBISS.SI-ID 292873472]
920. Deja Muck, Martina Kosec, Pot ljubezni - pot k sebi : z metodo fraktalne risbe do svobode srca, 1. natis, Ljubljana: Fraktalnost, 2018, 156 str., ilustr., ISBN 978-961-94420-0-5. [COBISS.SI-ID 294451200]
921. Peter Nemetschek, Sistemska družinska terapija z otroki, mladostniki in starši : model reke življenja in analogne metode, 1. izd., Ljubljana; Vienna: Sigmund Freud University Press, 2016, 457 str., ilustr., ISBN 978-961-93861-1-8. [COBISS.SI-ID 284426240]
922. Susanne Neyen, Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim!, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014, ISBN 978-961-6911-32-0, http://www.nijz.si/Mp.aspx/?ni=118&pi=5&_5_Filename=attName.png&_5_MediaId=7864&_5_AutoResize=false&pl=118-5.3., http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dobro_da_imam_usesa_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 272405248]
923. John O`Toole, The process of drama : negotiating art and meaning, London; New York: Routledge, 1992, VII, 260 str., ilustr., ISBN 0-415-08243-9, ISBN 0-415-08244-7. [COBISS.SI-ID 192603]
924. Vassiliki Karkou (urednik), Sue Oliver (urednik), Sophia Lycouris (urednik), The Oxford handbook of dance and wellbeing, New York, NY: Oxford University Press, cop. 2017, XXXVIII, 968 str., ilustr., ISBN 978-0-19-994929-8. [COBISS.SI-ID 11925577]
925. Haim Omer (urednik), Parental vigilant care : a guide for clinicians and caretakers, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2017, 143 str., ISBN 978-1-138-65104-3, ISBN 978-1-138-65105-0. [COBISS.SI-ID 12178505]
926. Lora Pavilack, Nikki Alstedter, Vaje za hrbtenico brez bolečin : 40 dinamičnih, enostavnih vaj za čudovit videz in odlično počutje : doma, v pisarni, na poti, 1. natis, Maribor: Zavod Gaia planet, 2017, 155 str., ilustr., ISBN 978-961-94248-4-1. [COBISS.SI-ID 292575232]
927. Jožica Petek, Odnos do telesa na poti iz odvisnosti, 1. izd., Ljubljana: Sonce, 2008, 104 str., ISBN 978-961-92473-0-3. [COBISS.SI-ID 240106752]
928. Polona Pivec (scenarist), Sanitetna služba, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod; Maribor: Regionalni RTV center Maribor, 2018, Sledi, http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi/174526714. [COBISS.SI-ID 1114377310]
929. Milica Prešeren (scenarist), Posebne zgodbe, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018, Dokumentarni filmi in oddaje, Izobraževalni program, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174529876. [COBISS.SI-ID 1114423902]
930. Mateja Rok-Simon, Tina Medved, Nina Scagnetti, Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017, ISBN 978-961-7002-25-6, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/imenik_politik_ukrepov_otroci_in_mladostniki_2017_obl_1.pdf. [COBISS.SI-ID 289479680]
931. Deborah Schroder, Little windows into art therapy : small openings for beginning therapists, London; Philadelphia: Jessica Kingsley, 2005, 106 str., ilustr., ISBN 1-84310-778-3, ISBN 978-1-84310-778-1. [COBISS.SI-ID 12228681]
932. Naomi Scott, Special needs, special horses : a guide to the benefits of therapeutic riding, Denton (Texas): University of North Texas Press, cop. 2005, XIV, 226 str., ilustr., Practical guide series, 4, ISBN 978-1-57441-192-8, ISBN 1-57441-192-6. [COBISS.SI-ID 11969609]
933. Srečko Soršak, Hipnoterapija v svetovalnem delu, Dopolnjena izd., Maribor: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2013, 311 str., ISBN 978-961-93367-1-7. [COBISS.SI-ID 75672321]
934. Thomas Stephen Szasz, Kraja človeka : eseji proti medikalizaciji vsakdanjega življenja, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2013, 288 str., Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-6803-78-6. [COBISS.SI-ID 268741632]
935. Andrejka Štenkler, Uporaba gline v procesu podpore dolgotrajno brezposelni osebi : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Štenkler], 2018, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5301. [COBISS.SI-ID 12120649]
936. Philip Taylor, Applied theatre : creating transformative encounters in the community, Portsmouth, NH: Heinemann, cop. 2003, XXX, 137 str., ISBN 0-325-00535-4. [COBISS.SI-ID 12057929]
937. Mojca Vozel, Hrana za zdravje družine : kaj jesti za krepitev razvoja, zdravja in odpornosti, Trbovlje: Zavod Hrast, 2018, 103 str., ilustr., ISBN 978-961-94380-0-8. [COBISS.SI-ID 293805056]
938. Philip Whitaker, Težavno vedenje in avtizem : razumevanje je edina pot do napredka : [priročnik za preprečevanje in obvladovanje težavnega vedenja], 2. izd. slovenskega prevoda, Mengeš: Svetovalnica za avtizem, 2018, 107 str., ilustr., ISBN 978-961-94425-1-7. [COBISS.SI-ID 294712064]
939. Tasha Colbert (urednik), Cornelia Bent (urednik), Working across modalities in the arts therapies : creative collaboration, London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2018, XXV, 186 str., ilustr., ISBN 978-1-138-65642-0, ISBN 978-1-138-65643-7. [COBISS.SI-ID 11893321]
940. Irvin D. Yalom, Kako sem postal, kar sem : psihiatrovi spomini, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2018, 399 str., ilustr., Zbirka Odkrito, ISBN 978-961-7050-15-8. [COBISS.SI-ID 295678976]
941. Vesna Pucelj (urednik), Za boljše zdravje otrok in mladostnikov : priročnik za izvajalce vzgoje za zdravje v okviru primarnega zdravstvenega varstva, Dopolnjena izd., Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015, ISBN 978-961-6911-74-0, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/za_boljse_zdravje_otrok_in_mladostnikov_zadnja_24092015.pdf. [COBISS.SI-ID 281378304]
942. Boštjan Čampa (urednik), Edin Duraković (urednik), Miha Rutar (urednik), Anja Vilotič (urednik), Andreja Vukmir (urednik), Tanja Bučar (urednik), Predstavitev Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije - ZDT.SI, Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije - ZDT.SI, 2013, 83 str., ilustr., ISBN 978-961-92819-1-8. [COBISS.SI-ID 266444032]
943. Matjaž Zwitter, Pogovori o zdravniški etiki, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 202 str., tabele, ISBN 978-961-282-311-5. [COBISS.SI-ID 294449408]
944. Erna Žgur, Urška Poženel, Aktivnosti s konjem - ASK : podporna terapevtska oblika pomoči osebam s posebnimi potrebami, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, 36 str., ilustr., ISBN 978-961-253-235-2. [COBISS.SI-ID 297221888]


61(043.2) Medicina.

945. Kaja Antončič, Seznanjenost dijakov s tveganji za spolno prenosljive okužbe : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Antončič], 2017, 63 str., graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4957. [COBISS.SI-ID 11905353]
946. Melani Bernjak, Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Bernjak], 2018, 81 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5248. [COBISS.SI-ID 12093513]
947. Sara Fabjan, Doživljanje čustev v sanjah : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Fabjan], 2018, 64 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5476. [COBISS.SI-ID 12216649]
948. Agata Hren, Svoboda poroda : subjektivna izkušnja poroda v povezavi z okoljem in odnosi s strokovnimi delavci : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Hren], 2018, 49 str., [11] str. pril., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5472. [COBISS.SI-ID 12211785]
949. Teja Kern, Soočanje žensk z rakom dojke in življenje z izkušnjo raka dojke = Women facing breast cancer and living with experience of breast cancer : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Kern], 2018, 59 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5229. [COBISS.SI-ID 12086857]
950. Gašper Klemenčič, Prehransko znanje in prehranske navade mladih športnikov : diplomsko delo, Ljubljana: [G. Klemenčič], 2018, VI, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5361. [COBISS.SI-ID 12144201]
951. Bruna Korent, Auditory and visual P300 potential as biomarkers in patients with Alzheimerʹs type dementia : masterʹs thesis, Ljubljana: [B. Korent], 2017, 79 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5024. [COBISS.SI-ID 11961673]
952. Karmen Kragelj, Kreativni mediji v procesu pomoči in podpore pri soočanju z motnjami hranjenja : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Kragelj], 2018, 96 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5040. [COBISS.SI-ID 11972681]
953. Nikol Krizmancic, Poznavanje psihogenih disfonij med logopedi in zdravstvenimi delavci : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Krizmančič], 2017, 90 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4944. [COBISS.SI-ID 11889993]
954. Emina Mehanović, Risk factors for alcohol use among Slovenian adolescents : master thesis, Ljubljana: [E. Mehanović], 2018, 74, 12 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5317. [COBISS.SI-ID 12126793]
955. Špela Osolnik, Prehranska pismenost čeških osnovnošolcev : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Osolnik], 2018, 66 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5137. [COBISS.SI-ID 12045129]
956. Dorotea Pavlovič, Praktični vidiki pomoči z umetnostjo - slika kot komunikacijski most med osebo in okoljem : magistrsko delo, Brežice: [D. Pavlovič], 2017, 68 str., pril., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5031. [COBISS.SI-ID 33552601]
957. Ana Potočnik, Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Potočnik], 2018, XII, 99 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5085. [COBISS.SI-ID 12011081]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018
958. Špela Primar, Odnos staršev in vzgojiteljev do vključevanja živil z več sladkorja v prehrano otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Primar], 2018, XI, 54 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5285. [COBISS.SI-ID 12115529]
959. Tanja Rudolf, Pomoč z likovno umetnostjo kot opora pri vstopu v tretje življenjsko obdobje : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Rudolf], 2018, 78 str., XXVII, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5194. [COBISS.SI-ID 12071241]
960. Aleksandra Schuller, Telo, ki ve : Disciplina Avtentično gibanje : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Schuller], 2017, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5018. [COBISS.SI-ID 11955529]
961. Tjaša Tomažič, Doživljanje in razumevanje bolezni in hospitalizacije v zgodnjem in srednjem otroštvu : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Tomažič], 2018, 89 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5483. [COBISS.SI-ID 12224585]
962. Timea Urdih, Vpliv ketogene diete na telesno maso in počutje : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Urdih], 2018, 42 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5378. [COBISS.SI-ID 12147785]
963. Teja Zalar, Neformalno prehransko izobraževanje študentov : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Zalar], 2018, 56 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5376. [COBISS.SI-ID 12148297]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

964. Flora von Spreti (urednik), Kunsttherapie bei psychischen Störungen, 2. Aufl., München: Elsevier, Urban & Fischer, 2012, XV, 313 str., ilustr., ISBN 978-3-437-23791-1. [COBISS.SI-ID 12231497]
965. Rebekah Pierre, Gymtherapy : developing emotional wellbeing and resilience in children through the medium of movement, London; New York: Routledge, 2018, XIII, 159 str., ilustr., ISBN 978-1-138-50482-0. [COBISS.SI-ID 12234313]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

966. Theo Stickley (urednik), Stephen Clift (urednik), Arts, health and wellbeing : a theoretical inquiry for practice, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, VIII, 235 str., ilustr., ISBN 978-1-4438-9136-3. [COBISS.SI-ID 11905097]
967. Ana Cajnko, Demenca, moja učiteljica, 2. dopolnjena izd., Mokronog: Muck Blažina, 2018, 223 str., ISBN 978-961-94144-1-5. [COBISS.SI-ID 294130944]
968. Ksenija Jovanović, Brazgotine na duši : samopoškodbeno vedenje kot strategija preživetja in samouničevalno vedenje, Ljubljana: Samopodoba, Ksenija Jovanović, 2018, 142 str., ISBN 978-961-288-470-3. [COBISS.SI-ID 295012864]
969. Branka D. Jurišić (avtor, fotograf), Otroci z avtizmom : priročnik za učitelje in starše, 1. izd., Ljubljana: Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca, 2016, 88 str., ilustr., ISBN 978-961-93096-5-0. [COBISS.SI-ID 286630400]
970. Morris Nitsun, The anti-group : destructive forces in the group and their creative potential, Classic ed., London: New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2015, X, 265 str., Routledge mental health classic edition, ISBN 978-0-415-81373-0, ISBN 978-0-415-81374-7. [COBISS.SI-ID 12107081]
971. Morris Nitsun, Beyond the anti-group : survival and transformation, First Edition., London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2015, XV, 250 str., ISBN 978-0-415-68736-2, ISBN 978-0-415-68738-6. [COBISS.SI-ID 12107337]


616.89(043.2) Psihiatrija.Duševne motnje.

972. Jure Fabjan, Biološki označevalci verjetne Alzheimerjeve bolezni : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Fabjan], 2018, 36 str., [1] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5477. [COBISS.SI-ID 12216137]


62 Inženirske vede. Tehnika nasploh.

973. Nick Arnold, Mladi znanstvenik. Tehnologija : orodja, robotika in veliko izumov, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 80 str., ilustr., ISBN 978-961-251-439-6. [COBISS.SI-ID 294725376]
974. Natan Bernot, Delo in energija za gospodarski in kulturni razvoj Slovenije : organizacija dela, Ljubljana: Chiara, 2018, 456 str., ilustr., ISBN 978-961-94342-4-6. [COBISS.SI-ID 294861824]
975. David Macaulay (avtor, ilustrator), Neil Ardley, Kako kaj deluje zdaj, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 400 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4620-9. [COBISS.SI-ID 291368448]
976. Pete Moorhouse, Learning through woodwork : introducing creative woodwork in the early years, Abingdon, Oxon; New York: Routledge, cop. 2017, 191 str., ilustr., ISBN 978-1-138-07108-7, ISBN 978-1-138-07110-0. [COBISS.SI-ID 11920713]
977. Dragica Pešaković (avtor, fotograf), Andrej Šafhalter, Doroteja Kobal Černe, Prava tehnika 7. Učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu osnovne šole ; [fotografije Dragica Pešaković, Shutterstock in drugi viri], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 76 str., ilustr., ISBN 978-961-271-856-5. [COBISS.SI-ID 293404160]
978. Stjepan Androlić, Prava tehnika 6. Učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu osnovne šole ; [fotografije David Guček ... et al.], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-271-855-8. [COBISS.SI-ID 293403904]
979. Ben Redwood, Filemon Schöffer, Brian Garret, The 3D printing handbook : technologies, design and applications, Amsterdam, The Netherlands: 3D Hubs B.V., cop. 2017, 289 str., ilustr., ISBN 978-90-827485-0-5. [COBISS.SI-ID 11920969]
980. Gregor Trtnik, Gradbene konstrukcije skozi čas, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 80 str., ilustr., Posebna izdaja revije Življenje in tehnika pri 2018, št. 7/8, ISBN 978-961-251-442-6. [COBISS.SI-ID 295467008]


62(043.2) Inženirske vede.Tehnika nasploh.

981. Marko Bevk, Odnos učencev do tehnike in tehnologije ter okolja : povezovalni vidiki za vzdržno okolje : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Bevk], 2018, VIII, 90 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5449. [COBISS.SI-ID 12196425]
982. Patricija Bizjak, Možnosti razvijanja tehnološke pismenosti preko tehničnih zgodb : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Bizjak], 2018, 32 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5312. [COBISS.SI-ID 12123465]
983. Mitja Juvan, Tehniško naravoslovni dan : model vozila na reaktivni pogon : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Juvan], 2018, VI, 77 str., XV, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5161. [COBISS.SI-ID 12055113]
984. Barbara Pajk, Primerjalni vidiki tehnološke pismenosti učiteljev in bodočih učiteljev tehnike in tehnologije : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Pajk], 2018, VI, 81 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5260. [COBISS.SI-ID 12109641]
985. Liza Penov, Primerjava tehniških predmetov v javni ter alternativnih osnovnih šolah : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Penov], 2018, 50 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5195. [COBISS.SI-ID 12072265]
986. Nika Rupel, Začetno učenje elektronike ob podpori okolja Arduino : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Rupel], 2018, VI, 70 str., [20] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5494. [COBISS.SI-ID 12232521]
987. Miklavž Šef, Model regulacije vrtljajev gredi turbinskega motorja z dušilno loputo : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Šef], 2018, 46 str., XXXIV, ilustr., načrti, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5172. [COBISS.SI-ID 12062281]
988. Sebastjan Škrjanc, Merilni sistem za določitev izkoristka dvotaktnega motorja : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Škrjanc], 2018, 45 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5170. [COBISS.SI-ID 12062793]
989. Irena Uljančič, Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Uljančič], 2018, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5266. [COBISS.SI-ID 12108873]
990. Jona Zalar, Prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z učnimi težavami : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Zalar], 2018, V, 85 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5308. [COBISS.SI-ID 12122441]


62(075.2) Tehnika.U<cv>beniki.

991. Dragica Pešaković, Andrej Šafhalter, Prava tehnika 8. Učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 71 str., ilustr., ISBN 978-961-271-857-2. [COBISS.SI-ID 294196480]


63 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

992. Barbara Bajd, Pleveli : raznovrstnost in ogroženost plevelov Slovenije, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2018, 40 str., ilustr., Utripi sveta, ISBN 978-961-6882-41-5. [COBISS.SI-ID 295425536]
993. Cvetoče okrasne rastline od A do Ž, 1. izd., Olševek: Narava, 2007, 1007 str., ilustr., ISBN 978-961-6582-20-9. [COBISS.SI-ID 236340480]
994. Ivan Esenko (avtor, fotograf), Svet čebel : o čebelah in čebelarstvu v Sloveniji, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2018, 239 str., ilustr., ISBN 978-961-04-0496-5. [COBISS.SI-ID 294795008]
995. Urša Vilhar (odgovorni urednik), Boris Rantaša (odgovorni urednik), Handbook for learning and play in the forest, 1st ed., Ljubljana: Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Forestry Institute, 2017, 110 str., ilustr., Collection The forest of experiments, ISBN 978-961-6993-27-2, http://dx.doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0008. [COBISS.SI-ID 290586112]
996. Rada Kos (avtor, fotograf), Iz lončka v lonec : naravno vrtnarjenje za male in velike vrtnarje ter odlični recepti iz domače kuhinje, 1. natis, Ljubljana: Allegro, 2017, 150 str., ilustr., Ustvarjalni priročniki, ISBN 978-961-92238-3-3. [COBISS.SI-ID 292574464]
997. Mojca Trampuš (avtor, fotograf), Naša Šapa, 1. natis, Kranj: Narava, 2018, 64 str., ilustr., ISBN 978-961-7031-21-8. [COBISS.SI-ID 296114944]
998. Peter Wohlleben, Wohllebnov vodnik po gozdu : [prepoznavanje živali in rastlin - odkrivanje ekosistema], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 264 str., ilustr., Narava na dlani, ISBN 978-961-01-5068-8. [COBISS.SI-ID 293505280]
999. Maja Ivana Smodiš Škerl (urednik), 2. znanstveno posvetovanje o čebelah in čebelarstvu [tudi] Poklukarjevi dnevi, Ljubljana, 25. oktober 2016, Zbornik referatov, Ljubljana: Slovensko akademsko čebelarsko društvo: Kmetijski inštitut Slovenije, 2016, ISBN 978-961-6998-04-8, http://www.kis.si/f/docs/Poklukarjevi_dnevi_2016/Zbornik_referatov.pdf. [COBISS.SI-ID 287011584]


64 Gospodinjstvo.

1000. Janez Bogataj (avtor, fotograf), Slovenska potica : vseh sladic kraljica, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2018, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-36-1, ISBN 978-961-6882-37-8. [COBISS.SI-ID 293792768]
1001. Stojan Kostanjevec, Martina Erjavšek (avtor dodatnega besedila), Danes bom pojedel vse : recepti za pripravo okusnih jedi iz sestavin, ki so ponovno uporabljene, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, [97] str., ilustr., ISBN 978-961-253-230-7. [COBISS.SI-ID 296627200]
1002. Stojan Kostanjevec, Martina Erjavšek, Lena Tajnšek, Lea Kolman, Gloria Krapež, Anja Fabijan (avtor, fotograf), Kristina Krnjak, Nastja Cerjak, Mojca Jevšnik, Tina Šaula, Danes bom pojedel vse : recepti za pripravo okusnih jedi iz sestavin, ki so ponovno uporabljene, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, ISBN 978-961-253-231-4, https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/Danes-bom-pojedel-vse_Recepti.pdf. [COBISS.SI-ID 296586496]
1003. Janez Frelih, Alfred Polak (avtor, fotograf), Strežba : [učbenik], 3. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 263 str., ilustr., ISBN 978-86-341-3678-4. [COBISS.SI-ID 293504768]
1004. Tina Golob, Teleščkom prijazen futr to-go, 1. natis, Mozirje: samozal., 2017, 77 str., ilustr., ISBN 978-961-283-976-5. [COBISS.SI-ID 291004416]
1005. Kako deluje hrana : [dejstva na dlani], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 255 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5111-1. [COBISS.SI-ID 293679616]
1006. Darja Kocjan Ačko (avtor, fotograf), Andrej Goljat, Krompir, Ponatis, Ljubljana: Kmečki glas, 2018, 157 str., ilustr., ISBN 978-961-203-286-9. [COBISS.SI-ID 293740032]
1007. Mojca Koman, Jedi z rižem, Ljubljana: Kmečki glas, 2018, 159 str., ilustr., ISBN 978-961-203-494-8. [COBISS.SI-ID 295899136]
1008. Lea Kužnik, Marjetka Rangus, Okusi Posavja : izzivi prehranske kulturne dediščine za sodobnost, Ljubljana: Kmečki glas, 2017, 126 str., ilustr., ISBN 978-961-203-475-7. [COBISS.SI-ID 292779520]
1009. Darja Lovšin, Slovenska diabetična kuharica : izbrani recepti sodobne slovenske kulinarike za vse, ki želijo zdravo jesti, Ljubljana: Zavod Diabetes: KUD Strela, 2017, 172 str., ilustr., Zbirka Diabetes, ISBN 978-961-92538-5-4. [COBISS.SI-ID 292518400]
1010. Earl Mindell, Zdravilna moč česna : presenetljivi vpliv česna na najresnejše bolezni sodobnega časa : + 150 česnovih receptov, 2. izd., Ljubljana: Ara, 2018, 216 str., ilustr., ISBN 978-961-6861-82-3. [COBISS.SI-ID 297095424]
1011. Sharon Y. Nickols (urednik), Remaking home economics : resourcefulness and innovation in changing times, Athens; London: University of Georgia Press, cop. 2015, 273 str., ilustr., ISBN 978-0-8203-4807-0, ISBN 978-0-8203-4806-3. [COBISS.SI-ID 11952457]


64(043.2) Gospodinjstvo.

1012. Kristina Ferlan, Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Ferlan], 2018, 103 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5020. [COBISS.SI-ID 11957321]
1013. Lara Maček, Poznavanje novih znakov kakovosti na embalaži živil med osnovnošolci : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Maček], 2018, 49 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5381. [COBISS.SI-ID 12149833]
1014. Marjeta Medved, Vpliv predmeta gospodinjstvo na poklicno odločitev osnovnošolcev : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Medved], 2018, 53 str., [2] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5295. [COBISS.SI-ID 12118601]
1015. Maja Meglič, Ugotavljanje poznavanja posledic (vplivov) svetlobnega onesnaževanja med osnovnošolci : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Meglič], 2018, 47 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5478. [COBISS.SI-ID 12216393]
1016. Eva Pivk, Vsebine gospodinjstva v Waldorfski osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Pivk], 2018, 45 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5246. [COBISS.SI-ID 12092233]
1017. Tina Ris, Osveščenost učencev o piktogramih na pogosto uporabljenih živilih : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Ris], 2018, 32 str., [5] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5337. [COBISS.SI-ID 12137545]
1018. Vanesa Urek, Stališča staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Urek], 2018, 81 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4961. [COBISS.SI-ID 11907657]
1019. Tanja Zupančič, Stališča učiteljev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Zupančič], 2018, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5294. [COBISS.SI-ID 12119113]
1020. Nives Žabkar, Stališča učencev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Žabkar], 2018, 71 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5394. [COBISS.SI-ID 12153673]


65 Vodenje in organizacija poslovanja.

1021. Digital dividends, Washington (D.C.): World Bank, cop. 2016, XXIII, 330 str., tabele, graf. prikazi, World development report, 2016, ISBN 978-1-4648-0671-1, ISBN 978-1-4648-0728-2, ISBN 978-1-4648-0672-8, ISSN 0163-5085, DOI: 10.1596/978-1-4648-0671-110.1596/978-1-4648-0728-2. [COBISS.SI-ID 1798030]
1022. Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus, Karin Širec, Miroslav Rebernik (urednik), Karin Širec (urednik), Rast podjetniških priložnosti : GEM Slovenija 2017, 1. izd., V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2018, 131 str., ilustr., Slovenski podjetniški observatorij, ISBN 978-961-286-154-4, ISSN 1854-8040, DOI: 10.18690/978-961-286-153-7. [COBISS.SI-ID 94342657]


655(043.2) Tiskarstvo.

1023. Mihael Furjan, Grafična podoba v družabnih igrah : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Furjan], 2018, 43 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5264. [COBISS.SI-ID 12110665]


66/68 Kemijska tehnika. Razne industrije in obrti.

1024. Bojan Knific, Klobčič in nit, stari modni hit : tržiški nogavičarji, tkalci in modrotiskarji, 1. izd., Tržič: Tržiški muzej, 2018, 87 str., ilustr., ISBN 978-961-92838-7-5. [COBISS.SI-ID 293385216]
1025. Polona Pivec, Kuhinja - srce doma, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod; Maribor: Regionalni RTV center Maribor, 2017, Sledi, http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi/174482332. [COBISS.SI-ID 94198017]
1026. Jože Rataj, Steklo na Celjskem : od 18. stoletja do danes = Glass in the Celje region : from the 18th century to the present, 1. izd., Celje: Pokrajinski muzej, 2017, 210 str., ilustr., ISBN 978-961-6411-34-9. [COBISS.SI-ID 292559104]
1027. Myriam Veit, Zdravilna kozmetika iz narave : domača priprava negovalnih mazil, olj in esenc, 1. natis, Kranj: Narava, 2014, 198 str., ilustr., ISBN 978-961-6893-35-0. [COBISS.SI-ID 270017792]


7.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

1028. Dana Arnold, Marjan Šimenc (urednik), Umetnostna zgodovina : zelo kratek uvod, Ljubljana: Krtina, 2018, 135 str., ilustr., Knjižna zbirka Kratka, 30, ISBN 978-961-260-112-6, ISSN 2536-2097. [COBISS.SI-ID 295087616]
1029. Philip Taylor (urednik), Assessment in arts education, Portsmouth: Heinemann, cop. 2006, XXVII, 163 str., ISBN 978-0-325-00795-3, ISBN 0-325-00795-0. [COBISS.SI-ID 12060233]
1030. Dieter Buchhart (urednik), Eleanor Nairne (urednik), Lotte Johnson (urednik), Basquiat : boom for real, Munich; London; New York: Prestel, cop. 2017, 295 str., ilustr., ISBN 978-3-7913-5122-3. [COBISS.SI-ID 12179017]
1031. Felicity Allen (urednik, avtor dodatnega besedila), Education, London: Whitechapel Gallery; Cambridge (Mass.): The MIT Press, 2011, 238 str., Documents of contemporary art, ISBN 978-0-262-51636-5, ISBN 978-0-85488-192-5. [COBISS.SI-ID 396783]
1032. Lucy Steeds (urednik, avtor dodatnega besedila), Exhibition, London: Whitechapel Gallery; London; Cambridge (Mass.): The MIT Press, 2014, 238 str., Documents of contemporary art, ISBN 978-0-262-52658-6, ISBN 978-0-85488-225-0. [COBISS.SI-ID 759279]
1033. Peter Ferlan (umetnik), Glavni junak Martin Krpan : sreča je v knjigah, sreča je v slikanicah : razstava ob 100-letnici izida prve slovenske slikanice : razstava del študentov MA1 Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij smeri ilustracija AL ALUO : 3. 12. 2017-3. 2. 2018, Narodna in univerzitetna knjižnica, Kavarna NUK, Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2017, 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 293870848]
1034. Nenad Jelesijević, Performans-kritika : zasuk v odpravo umetnosti, 1. izd., Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2018, 375 str., ilustr., Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 170, ISBN 978-961-6369-44-2. [COBISS.SI-ID 295235584]
1035. Natasha Degen (urednik), The market, Cambridge (Mass.); London: The MIT Press; London: Whitechapel Gallery, 2013, 239 str., Documents of contemporary art, ISBN 978-0-85488-216-8, ISBN 978-0-262-51967-0. [COBISS.SI-ID 581871]
1036. Milenko Matanovič (umetnik), Igor Španjol (avtor, urednik), Beti Žerovc, Valovi : 50 let umetniškega delovanja Milenka Matanoviča : Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana, 29. 3.-24. 6. 2018 = Waves : 50 years of Milenko Matanovič art : Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, [29. 3.-24. 6. 2018], Ljubljana: Moderna galerija, 2018, 99 str., ilustr., ISBN 978-961-206-131-9. [COBISS.SI-ID 294149120]
1037. Antony Hudek (urednik, avtor dodatnega besedila), The object, London: Whitechapel Gallery; Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 2014, 239 str., Documents of contemporary art, ISBN 978-0-262-52576-3, ISBN 978-0-85488-218-2. [COBISS.SI-ID 633583]
1038. Tomo Stanič, Podoba in njena zunanjost, 1. natis, Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2018, 217 str., ilustr., Zbirka Analecta, ISBN 978-961-6376-80-8. [COBISS.SI-ID 295453696]
1039. Edward A. Shanken (urednik, avtor dodatnega besedila), Systems, London: Whitechapel Gallery; Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 2015, 239 str., Documents of contemporary art, ISBN 978-0-262-52719-4, ISBN 978-0-85488-234-2. [COBISS.SI-ID 759791]
1040. Giorgio Vasari, Življenja umetnikov, Ljubljana: Studia humanitatis, 2007, 377 str., ilustr., Studia humanitatis, ISBN 978-961-6262-81-1. [COBISS.SI-ID 231094784]
1041. Richard Wagner, Gregor Pompe (avtor dodatnega besedila, urednik), Neda Pagon (urednik), Umetnost in družba : izbrani spisi, Ljubljana: Studia humanitatis, 2014, 320 str., Studia humanitatis, ISBN 978-961-6798-49-5. [COBISS.SI-ID 277152768]


7.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

1042. Neža Benedičič, Likovna naloga kot sredstvo za motiviranje učencev pri pouku likovne umetnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Benedičič], 2018, 110 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5401. [COBISS.SI-ID 12154953]
1043. Dea Ferfolja, Risba in plakat kot odraz skupnih slogovnih konceptov v konstruktivizmu in pop artu : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Ferfolja], 2018, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5290. [COBISS.SI-ID 12114505]
1044. Lea Grčar, Grafiti v Ljubljani in okolici : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Grčar], 2018, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5362. [COBISS.SI-ID 12143945]
1045. Nuša Jurjevič, Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces = Integration of dance and fine arts into the learning process : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Jurjevič], 2018, 258 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5526. [COBISS.SI-ID 12247369]
1046. Petja Kolenko, Vpliv glasbe na likovno ustvarjanje : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Kolenko], 2018, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5109. [COBISS.SI-ID 12026441]
1047. Urša Koželj, Uporaba hrane v sodobni umetnosti in pri predmetu likovna umetnost : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Koželj], 2018, 91 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5431. [COBISS.SI-ID 12187977]
1048. Amanda Likar, Preoblikovanje telesa v sodobnih umetniških praksah : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Likar], 2018, 32 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5328. [COBISS.SI-ID 12131657]
1049. Maša Mlinarič, Likovno raziskovanje v opártu : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mlinarič], 2018, 55 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5528. [COBISS.SI-ID 12247113]
1050. Petra Novak, Izrazne zmožnosti barve in oblike : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Novak], 2018, 45 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5327. [COBISS.SI-ID 12131145]
1051. Eva Pondrk, Manipuliranje z živimi organizmi v sliki : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Pondrk], 2018, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5333. [COBISS.SI-ID 12132681]
1052. Jernej Pustoslemšek, Odnos dijakov do sodobne umetnosti pri likovni umetnosti v gimnaziji : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Pustoslemšek], 2018, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5058. [COBISS.SI-ID 11983945]
1053. Ajda Skrbinšek, Odnos med barvo in simboli v likovni ustvarjalnosti devetošolcev : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Skrbinšek], 2018, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5096. [COBISS.SI-ID 12019273]
1054. Filip Vurnik, Body art kot navdih za osebno umetniško ustvarjanje : diplomsko delo, Ljubljana: [F. Vurnik], 2018, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5392. [COBISS.SI-ID 12153929]


71/72 Urbanizem. Arhitektura.

1055. Zvezda Delak Koželj, Sistemski vidiki vključevanja kulturne dediščine v razvoj, 1. izd., Ljubljana: Slovensko društvo evalvatorjev, 2018, Delovni zvezki Slovenskega društva evalvatorjev, letn. 11, št. 1, ISBN 978-961-94323-2-7, https://www.sdeval.si/2-uncategorised/630-dz-sde-11-1-sistemski-vidiki-vkljucevanja-kulturne-dediscine-v-razvoj. [COBISS.SI-ID 293332992]
1056. Andrej Doblehar (scenarist), Zgodovina arhitekture. Barok, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2009, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/30007410. [COBISS.SI-ID 1114374238]
1057. Andrej Doblehar (scenarist), Zgodovina arhitekture. Gotika, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2013, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/171328021. [COBISS.SI-ID 1114333534]
1058. Andrej Doblehar (scenarist), Zgodovina arhitekture. Klasicizem in historizem, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2010, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/59828743. [COBISS.SI-ID 1114374494]
1059. Andrej Doblehar (scenarist), Zgodovina arhitekture. Pionirji sodobne arhitekture, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2010, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/62720372. [COBISS.SI-ID 1114375006]
1060. Andrej Doblehar (scenarist), Zgodovina arhitekture. Povojna arhitektura, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2010, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/61152817. [COBISS.SI-ID 1114374750]
1061. Andrej Doblehar (scenarist), Zgodovina arhitekture. Renesansa, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2009, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/29552149. [COBISS.SI-ID 1114333278]
1062. Andrej Doblehar (scenarist), Zgodovina arhitekture. Romanika, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2010, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/73191507. [COBISS.SI-ID 1114333790]
1063. Andrej Doblehar (scenarist), Zgodovina arhitekture. Sodobna arhitektura, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2010, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/61283028. [COBISS.SI-ID 1114375262]
1064. Andrej Hrausky (avtor, fotograf), Plečnikova arhitektura v Ljubljani, Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: Galerija Dessa, 2017, 301 str., ilustr., ISBN 978-961-93900-8-5. [COBISS.SI-ID 292565760]
1065. Matej Klemenčič, Nataša Golob (scenarist, urednik), Pogled na arhitekturno dejavnost Valentina Fabria, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017, Pogled na, http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-na/174511391. [COBISS.SI-ID 1114379358]
1066. Boris Leskovec, Na brzicah življenja : življenjska pot arhitekta Ivana Vurnika in slikarke Helene Kottler Vurnik, Ljubljana: Arhitektura in svetovanje, 2017, 155 str., ilustr., ISBN 978-961-285-708-0. [COBISS.SI-ID 290225664]
1067. Jože Marinko, Atlas arhitekturnih form : arhitektura skozi prostor in čas, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 91 str., ilustr., ISBN 978-961-278-393-8. [COBISS.SI-ID 295379712]
1068. Daniel Brumund (urednik), Milica Radulović (urednik), Monumenti : promenljivo lice sećanja = the changing face of remembrance : [Centar za kulturnu dokumentaciju, Belgrade, 11-28 June 2012] ; prevodi, translations Luan Morina ... et al.], Belgrade: Forum Ziviler Friedensdienst, [2012], 96 str., ilustr., ISBN 978-86-915567-0-9. [COBISS.SI-ID 60872290]
1069. Juhani Pallasmaa, Utelešena podoba : imaginacija in imaginarij v arhitekturi, Ljubljana: Studia humanitatis, 2017, 202 str., ilustr., Zbirka Varia, ISBN 978-961-6798-72-3. [COBISS.SI-ID 292339200]
1070. Milica Prešeren (scenarist), Tipično slovensko. Kozolci, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017, Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174499874. [COBISS.SI-ID 1114326878]
1071. Vili Prinčič, Neme priče vojnih grozot 1915-1918, Trst: Mladika, 2018, 253 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-260-0. [COBISS.SI-ID 10180588]
1072. Štěpánka Sekaninová, Zanimive zgodbe zgradb, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-251-438-9. [COBISS.SI-ID 294327040]
1073. Barbara Žetko, Pod zeleno streho, 1. izd., Trst: Založništvo tržaškega tiska ZTT-EST, 2018, 223 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-234-2. [COBISS.SI-ID 10430444]


71/72(043.2) Urbanizem.Arhitektura.

1074. Svetlana Jakimovska-Rodić, Merilo pri nalogah iz arhitekturnega oblikovanja v 2. vzgojno izobraževalnem obdobju OŠ : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Jakimovska Rodić], 2018, 87 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5136. [COBISS.SI-ID 12045385]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

1075. Jean-Michel Basquiat (umetnik), Marc Daniel Mayer (urednik), Basquiat, London: Merrell; New York: Brooklyn Museum, 2010, 224 str., ilustr., ISBN 978-1-8589-4519-4. [COBISS.SI-ID 12194377]
1076. Tanja Cappell, Rišemo črke : okrasne pisave za vsako roko in vse priložnosti, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 143 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5109-8. [COBISS.SI-ID 296802816]
1077. Riva Castleman, Prints of the twentieth century : [a history] : with 179 illustrations, 30 in colour, London: Thames and Hudson, cop. 1976, 216 str., ilustr., fotogr., The world of art library, ISBN 0-500-18155-1. [COBISS.SI-ID 723310]
1078. Marjeta Ciglenečki, Forma viva Maribor : (1967-1986), Ljubljana: Založba ZRC, 2017, 65 str., ilustr., Umetnine v žepu, 14, ISBN 978-961-05-0043-8, ISSN 2232-3775. [COBISS.SI-ID 293085696]
1079. Rosa Maria Curto (avtor, ilustrator), Risanje z 8 preprostimi geometrijskimi liki, 1. natis, Kranj: Narava, 2015, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-6893-62-6. [COBISS.SI-ID 278583808]
1080. Dragica Čadež Lapajne (avtor, fotograf), Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti, Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2018, 71 str., ilustr., Likovni odsevi, 32, ISBN 978-961-7010-31-2. [COBISS.SI-ID 297049088]
1081. Janez Vogrinc (avtor dodatnega besedila), Jurij Selan (avtor dodatnega besedila), Črtomir Frelih (avtor dodatnega besedila, umetnik), Jurij Selan (urednik, grafični oblikovalec), Črtomir Frelih : [the] second phenomenon : 1895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018, Ljubljana: Faculty of education, [2018], 27 str., ilustr., ISBN 978-961-253-226-0. [COBISS.SI-ID 11996233]
1082. Hubert Damisch, Teorija oblaka : prispevek k zgodovini slikarstva, Ljubljana: Studia humanitatis, 2017, 394 str., [8] str. pril., ilustr., Studia humanitatis, ISBN 978-961-6798-75-4. [COBISS.SI-ID 293392896]
1083. Domestic appliance, London: Flowers East, 2008, [62] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11906889]
1084. Ema Doplihar, (Avto)biografija v postmedijskem slikarstvu pri nas : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Doplihar], 2018, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5043. [COBISS.SI-ID 11975241]
1085. Anamarija Bukovec (umetnik), et al., Jurij Selan (urednik, grafični oblikovalec, avtor dodatnega besedila), Faculty of Education University of Ljubljana Student Exhibition Linked silk road : 1895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018, Ljubljana: Faculty of education, [2018], 27 str., ilustr., ISBN 978-961-253-227-7. [COBISS.SI-ID 11996745]
1086. Maja Franković (avtor, urednik, fotograf), Jasna Šikanja, Tihana Karlović, Netoksična grafika = Green printmaking, Rijeka: Akademija primijenjenih umjetnosti, 2018, 63 str., ilustr., ISBN 978-953-7684-06-8. [COBISS.SI-ID 12198217]
1087. Friderik Hrast (umetnik), Slikarstvo kot način življenja, Ljubljana: samozal., 2017, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-288-058-3. [COBISS.SI-ID 292288256]
1088. Črtomir Frelih (avtor dodatnega besedila, umetnik), Zora Stančič (umetnik), et al., Milena Koren-Božiček (urednik), Iskanje matrice : Galerija Velenje, 22. december 2016 - 8. januar 2017, Velenje: Festival Velenje, Galerija, 2018, 77 str., ilustr., ISBN 978-961-94427-0-8. [COBISS.SI-ID 294778624]
1089. Ivan Meštrović (umetnik), Zorana Jurić Šabić, Dalibor Prančević (avtor, urednik), Zorana Jurić Šabić, Barbara Vujanović, Nina Pirnat-Spahić (urednik), Ivan Meštrović : telesnost in erotika v kiparstvu = corporeality and eroticism in sculpture : Cankarjev dom, Ljubljana, 13. 2.-20. 5. 2018, Ljubljana: Cankarjev dom, 2018, 178 str., ilustr., ISBN 978-961-6157-60-5. [COBISS.SI-ID 293380096]
1090. Boris Jesih (umetnik, avtor dodatnega besedila, fotograf), Povezave = Connections : [30. 11. 2017-11. 3. 2018], Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2017, 126 str., ilustr., ISBN 978-961-6229-65-4. [COBISS.SI-ID 292726016]
1091. Maja Kastelec, Vloga barve v impresionizmu : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Kastelec], 2018, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5257. [COBISS.SI-ID 12099657]
1092. Ivana Kobilca (umetnik), Ivana Kobilca (1861-1926) : "Slikarija je vendar nekaj lepega ---" : vodnik po razstavi, Ljubljana: Narodna galerija, 2018, 59 str., ilustr., ISBN 978-961-6743-68-6. [COBISS.SI-ID 295293184]
1093. Ivana Kobilca (umetnik), Nataša Ciber (urednik, avtor dodatnega besedila), Barbara Jaki (urednik, avtor dodatnega besedila), Alenka Simončič (urednik, avtor dodatnega besedila), Ivana Kobilca (1861-1926) : "Slikarija je vendar nekaj lepega ---" : [monografija] : Ljubljana, Narodna galerija, 20. junij 2018 - 10. februar 2019, Ljubljana: Narodna galerija, 2018, 507 str., ilustr., ISBN 978-961-6743-70-9. [COBISS.SI-ID 296166400]
1094. Metka Krašovec (umetnik, avtor dodatnega besedila), Martina Vovk (avtor dodatnega besedila, urednik), Metka Krašovec : pregledna razstava : Moderna galerija, 31. januar - 29. april 2012 = a retrospective : Museum of Modern Art, Ljubljana, 31 January - 29 April 2012, Ljubljana: Moderna galerija: = Museum of Modern Art, 2012, 102 str., ilustr., ISBN 978-961-206-099-2. [COBISS.SI-ID 259671040]
1095. Leonardo da Vinci (umetnik), Charles Donald O'Malley (urednik), John Bertrand de Cusance Morant Saunders (urednik, avtor dodatnega besedila), Leonardo da Vinci on the human body : the anatomical, physiological, and embryological drawings of Leonardo da Vinci, New York: Greenwich House, 1982, 506 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34549248]
1096. Tomaž Gorjup (umetnik), Zora Stančič (umetnik), et al., Petra Kosi (urednik), Grafika : umetniška grafika osnovnega in razširjenega polja : Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana, Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2018, 155 str., ilustr., ISBN 978-961-94417-1-8. [COBISS.SI-ID 296666112]
1097. Katarina Brešan (avtor, urednik), Klavdija Figelj, Pavla Jarc (avtor, urednik), Brane Kovič, David Kožuh (avtor, urednik), Mateja Poljšak Furlan (urednik), Na začetku je bila črta : [70 let likovne ustvarjalnosti v mestu] : pregledna razstava : od začetkov do okoli 1990, Grad Kromberk, 28. 9. 2017 - junij 2018 : od okoli 1990 do danes, Mestna galerija Nova Gorica, 29. 9.-17. 11. 2017, Nova Gorica: Goriški muzej: Kulturni dom, 2017, 173 str., ilustr., ISBN 978-961-6201-70-4. [COBISS.SI-ID 292828928]
1098. Twylene Moyer (urednik), Glenn Harper (urednik), The new earthwork : art, action, agency, 1st ed., Hamilton, NJ: ISC Press; Seattle, WA: Distributed by University of Washington Press, cop. 2011, 316 str., ilustr., Perspectives on contemporary sculpture, v. 4, ISBN 978-0-295-99164-1. [COBISS.SI-ID 12036681]
1099. Tina Ponebšek, Kaja Žgur, Tanja Cigoj, Vodnik po stalni zbirki Vena Pilona, 1. izd., Ajdovščina: Pilonova galerija, 2016, 143 str., ilustr., ISBN 978-961-6713-20-7. [COBISS.SI-ID 287571200]
1100. Monika Plemen, Abjektno telo v mojem slikarstvu : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Plemen], 2018, 35 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5203. [COBISS.SI-ID 12074569]
1101. Marij Pregelj (umetnik), Martina Vovk (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave), Marij Pregelj : [retrospektiva = a retrospective : Moderna galerija, Museum of Modern Art, Ljubljana, 14. 12. 2017-20. 5. 2018], Ljubljana: Moderna galerija: = Museum of Modern Art, 2017, 453 str., ilustr., ISBN 978-961-206-127-2. [COBISS.SI-ID 292715520]
1102. Tatjana Pregl Kobe, Likovne impresije : [eseji], Grosuplje: Mondena, 2000-<2007>, Zv. <1-3>, Zbirka Ésprit slovène, zv. 7; 11; 13, ISBN 961-6319-25-6, ISBN 961-6319-73-6, ISBN 978-961-6319-71-3. [COBISS.SI-ID 110001664]
1103. Glenn Harper (urednik), Twylene Moyer (urednik), A sculpture reader : contemporary sculpture since 1980, Hamilton, NJ: ISC Press; Seattle, WA: Distributed by University of Washington Press, cop. 2006, 290 str., ilustr., ISBN 978-0-295-98621-0. [COBISS.SI-ID 2793582]
1104. Bill Jones (urednik), Sculpture techniques, Westerville, Ohio: The American Ceramic Society, cop. 2016, VIII, 136 str., ilustr., Ceramics arts handbook series, ISBN 978-1-57498-375-3. [COBISS.SI-ID 12060489]
1105. Alenka Simončič, Podobe prestiža : antične zgodbe v steklu po gemah iz zbirke kneza Stanisława Poniatowskega (1754-1833) : iz zasebne zbirke v Sloveniji : Narodna galerija, 16. november 2017-11. februar 2018, Ljubljana: Narodna galerija, 2017, 94 str., ilustr., ISBN 978-961-6743-65-5. [COBISS.SI-ID 292348160]
1106. Alenka Simončič, Nataša Golob (scenarist, urednik), Pogled na geme, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018, Pogled na, http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-na/174512448. [COBISS.SI-ID 1114379870]
1107. Kate Singleton, Ceramics : contemporary artists working in clay, San Francisco: Chronicle Books, cop. 2016, 176 str., ilustr., ISBN 978-1-452148-0-90. [COBISS.SI-ID 12036937]
1108. Branko Suhy (umetnik), Branko Suhy in tradicija v umetnosti = [Branko Suhy] and the tradition of art : [Festivalna dvorana, Bled, 30. 5.-30. 6. 2018, Grad Bled, 30. 5.-30. 10. 2018], Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2018, 128 str., ilustr., ISBN 978-961-6981-29-3. [COBISS.SI-ID 294942208]
1109. Samo Štefanac, Nataša Golob (scenarist, urednik), Pogled na križana iz Kopra in Pirana, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017, Pogled na, http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-na/174510637. [COBISS.SI-ID 1114381662]
1110. Drago Tršar (umetnik), Marko Jenko (avtor, prevajalec, urednik), Monument - Drago Tršar : monumentalnost in množica = monumentality and multitude : pregledna razstava monumentalnega kiparstva =a survey exhibition of monumental sculpture : Moderna galerija, Ljubljana, 14. jun. - 30. sept. 2018, Ljubljana: Moderna galerija, 2018, 241 str., ilustr., ISBN 978-961-206-135-7. [COBISS.SI-ID 295816960]
1111. William Tucker, The Language of Sculpture, Reprinted, London: Thames and Hudson, 1988, 174 str., ilustr., ISBN 0-500-27104-6. [COBISS.SI-ID 555528]
1112. Mateja Velušček, Sobivanje risbe in slike ter papir kot temeljni nosilec podobe : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Velušček], 2018, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5162. [COBISS.SI-ID 12053833]
1113. Louisa Elderton (urednik), Rebecca Morrill (urednik), Vitamin C : clay + ceramic in contemporary art, London: Phaidon, 2017, 303 str., ilustr., ISBN 978-0-7148-7460-9. [COBISS.SI-ID 12179273]


73/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

1114. Nastja Ambrožič, Zasnova za izobraževalno računalniško igro o likovnih spremenljivkah : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Ambrožič], 2018, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5496. [COBISS.SI-ID 12224841]
1115. Gloria Ana Belopavlovič, Grafika v zinu : diplomsko delo, Ljubljana: [G. A. Belopavlovič], 2018, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5095. [COBISS.SI-ID 12019529]
1116. Saša Bitenc, Razumevanje perspektive kot likovno-sintaktičnega pojava pri učencih 9. razreda = Understanding perspective as a visual syntax phenomenon amongst year nine students : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Bitenc], 2018, 64 f., [14] f. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5105. [COBISS.SI-ID 12022345]
1117. Anamarija Bukovec, Izrazne zmožnosti grafita = Graphiteʼs capabilities of expression : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Bukovec], 2018, 88 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5352. [COBISS.SI-ID 12139593]
1118. Živa Čuk, Tkanje in tekstura v slikarstvu : magistrsko delo, Ljubljana: [Ž. Čuk], 2018, XII, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5438. [COBISS.SI-ID 12188745]
1119. Martina Dominković, Kolagrafija, svetlenje iz temne osnove : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Dominković], 2018, 38 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5310. [COBISS.SI-ID 12122697]
1120. Mojca Frlic, Razumevanje vloge celostne grafične podobe med dijaki srednjih poklicnih šol : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Frlic], 2018, 79 str., [10] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5079. [COBISS.SI-ID 12004425]
1121. Pika Gačnik, Linija in njene grafične modalitete v globokem tisku : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Gačnik], 2018, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5262. [COBISS.SI-ID 12110409]
1122. Kristina Gruden, Prenova celostne grafične podobe vinske blagovne znamke Škerjanec : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Gruden], 2018, 71 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5339. [COBISS.SI-ID 12136265]
1123. Tina Jakopič, Ploski tisk v šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Jakopič], 2018, 54 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5436. [COBISS.SI-ID 12189257]
1124. Nika Jakopin, V iskanju identitete skozi linijo : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Jakopin], 2018, 61 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5330. [COBISS.SI-ID 12133449]
1125. Petra Javornik, OHO gibanje in Srečo Dragan v pedagoškem kontekstu ustvarjalne igre : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Javornik], 2018, 35 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5215. [COBISS.SI-ID 12079689]
1126. Katja Kovačič, Valerski ključi kot nosilci razpoloženjskega vtisa slike : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Kovačič], 2018, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5256. [COBISS.SI-ID 12100169]
1127. Letricija Linardić, Vloga sodobnih grafičnih tehnik pri likovni vzgoji : doktorska disertacija, Ljubljana: [L. Linardić], 2018, XIII, 367 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4998. [COBISS.SI-ID 11931977]
1128. Marina Matančić Šendula, Zamaknjenje svetega Frančiška : eno prvih sakralnih del Michelangela Merisia da Caravaggia : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Matančić Šendula], 2018, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5245. [COBISS.SI-ID 12092489]
1129. Manca Mugerli, Vključevanje slike v grafiko : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Mugerli], 2018, 39 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5268. [COBISS.SI-ID 12111177]
1130. Anja Oset, Angažirani plakat 80ih in 90ih let 20. stoletja na Slovenskem : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Oset], 2018, 43, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5527. [COBISS.SI-ID 12246857]
1131. Valerija Pegam, Likovni prostor v abstraktnem ekspresionizmu : diplomsko delo, Ljubljana: [V. Pegam], 2018, 45 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5175. [COBISS.SI-ID 12065609]
1132. Jakob Puh, Sitotisk v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Puh], 2018, 35 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5383. [COBISS.SI-ID 12150345]
1133. Eva Rak, "Križanke v jeseni" : Rihard Jakopič : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Rak], 2018, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5098. [COBISS.SI-ID 12019785]
1134. Nika Rosman, Vključevanje risarskih pripomočkov v pouk likovne umetnosti v 9. razred osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Rosman], 2018, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5445. [COBISS.SI-ID 12192329]
1135. Špela Rous, Pristop k poučevanju likovne umetnosti za otroke s primanjkljaji na posameznem učnem področju : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Rous], 2018, 65 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5427. [COBISS.SI-ID 12181833]
1136. Blanka Štorgel, Mehanski vmesniki in nastajanje kiparskega dela : diplomsko delo, Ljubljana: [B. Štorgel], 2018, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5505. [COBISS.SI-ID 12237385]
1137. Tjaša Travižan, Uporaba naravnih materialov pri grafiki v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Travižan], 2018, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5338. [COBISS.SI-ID 12137289]
1138. Damjana Urbar, Strategije pomoči učencem z dispraksijo pri pouku likovne umetnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Urbar], 2018, 100 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5524. [COBISS.SI-ID 12244809]


77 Fotografija.

1139. Martha Rosler, Dva spisa o fotografiji, Ljubljana: Membrana, 2017, 96 str., ilustr., Fotografija, 2017, 74, ISBN 978-961-94062-3-6, ISSN 1408-3566. [COBISS.SI-ID 292656640]


78 Glasba.

1140. Peter Ajdič, Preuoske so stazice : Beneški fantje : zgodbe nekega ansambla, Ljubljana: Tiskovna agencija Morel, 2002, 76 str., ilustr., ISBN 961-90983-0-7. [COBISS.SI-ID 117063168]
1141. Frank Abrahams, Timothy S. Brophy (urednik), The practice of assessment in music education : frameworks, models, and designs, Chicago: GIA Publications, cop. 2010, 538 str., ilustr., ISBN 978-1-57999-796-0. [COBISS.SI-ID 12007241]
1142. Maud Hickey, Music outside the lines : ideas for composing in K-12 music classrooms, New York: Oxford University Press, 2012, 168 str., ilustr., ISBN 978-0-19-982677-3, ISBN 978-0-19-982679-7. [COBISS.SI-ID 11901513]
1143. Micheál Houlahan, Philip Tacka, Kodály today : a cognitive approach to elementary music education, 2nd ed., Oxford; New York: Oxford university press, cop. 2015, XV, 644 str., ilustr., Kodály today handbook series, ISBN 978-0-19-023577-2, ISBN 978-0-19-025501-5. [COBISS.SI-ID 11954249]
1144. Lenčka Kupper (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi), Iz škratove krošnjice : otroške pesmi skozi leto, 1. izd., Celovec: Mohorjeva družba, 2018, 111 str., ilustr., ISBN 978-3-7086-0994-2. [COBISS.SI-ID 294251008]
1145. Nina Mav Hrovat, Miška želi prijatelja : glasbena pravljica : scenarij za gledališko-glasbeno predstavo, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 17 str., ilustr., ISBN 978-961-272-300-2. [COBISS.SI-ID 294917888]
1146. Tadeja Mraz Novak, Jože Lango, Radovednih pet. Glasbena umetnost 4. [Učbenik], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-271-322-5. [COBISS.SI-ID 295660032]
1147. Rajko Muršič, Glasbeni pojmovnik za mlade, 1. izd., Maribor: Aristej, 2017, 144 str., ilustr., Zbirka Pojmovniki, knj. 9, ISBN 978-961-220-114-2. [COBISS.SI-ID 93704961]
1148. Gary McPherson (urednik), Musical prodigies : interpretations from psychology, education, musicology, and ethnomusicology, 1st ed., Oxford: Oxford University Press, 2016, XXVII, 801 str., ilustr., ISBN 978-0-19-968585-1. [COBISS.SI-ID 11986505]
1149. Albinca Pesek, Glasba danes in nekoč 7. [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 7. razredu osnovne šole], 2. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-271-892-3. [COBISS.SI-ID 295627008]
1150. Albinca Pesek, Glasba danes in nekoč 7. [Učbenik za glasbeno umetnost v 7. razredu osnovne šole], 3. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 140 str., ilustr., ISBN 978-961-271-891-6. [COBISS.SI-ID 295628032]
1151. Udo Rauchfleisch, Musik schöpfen, musik hören : ein psychologischer zugang, Göttingen; Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 1996, 125 str., Transparent, Bd. 33, ISBN 3-525-01723-5, ISBN 978-3-525-01723-4. [COBISS.SI-ID 11929417]
1152. Mitja Reichenberg (skladatelj), Zima : 12 pesmi za otroke, 1. izd., Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017, [24] str., ilustr., Zbirka Drugačni, 002, ISBN 979-0-709057-40-5. [COBISS.SI-ID 93604353]
1153. Tjaša Ribizel, Osrednje glasbene ustanove v Ljubljani v očeh dnevnega časopisja 1945-1963, 1. izd., elektronska izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, 126 str., Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918, ISBN 978-961-237-639-0, http://issuu.com/leonstefanija/docs/ribizel_glasbene_kritike_v_petdeset, DOI: 10.4312/9789612376390. [COBISS.SI-ID 273206016]
1154. Milena Nograšek (urednik), 70 skladbic za klavir : instruktivna izdaja, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2017, 67 str. [COBISS.SI-ID 288783104]
1155. Alenka Slokar Bajc, Sandra Jamnik, Osnove vokalne tehnike s podporo funkcionalne vadbe za doseganje pravilne kontrole preponskega dihanja, Ljubljana: Salve, 2017, 108 str., ilustr., note, ISBN 978-961-211-925-6. [COBISS.SI-ID 293090304]
1156. Žiga Valetič, 80ta : desetletje mladih : zgodba slovenskega pop-rocka v času, ko je popularna glasba krojila podobo (in usodo) sveta, 1. natis, Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2018, 302 str., ilustr., ISBN 978-961-94296-3-1, ISBN 978-961-94296-4-8. [COBISS.SI-ID 293922560]


78(043.2) Glasba.

1157. Tamara Biderman, Načrtovanje glasbenodidaktičnih iger pri pouku glasbene umetnosti v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Biderman], 2018, 74 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5059. [COBISS.SI-ID 11983689]
1158. Sonja Čenčič, Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti s slovenskim ljudskim izročilom v četrtem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Čenčič], 2018, 84 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5404. [COBISS.SI-ID 12159305]
1159. Manca Kukenberger, Kompetence zborovodij otroških pevskih zborov v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Kukenberger], 2018, 86 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5205. [COBISS.SI-ID 12075593]
1160. Nina Mulej, Zastopanost slovenske ljudske pesmi v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole v mestnem in podeželskem okolju : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Mulej], 2018, 64 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5367. [COBISS.SI-ID 12146249]
1161. Polona Peternelj, Uresničevanje glasbenih projektov v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Peternelj], 2018, 69 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5183. [COBISS.SI-ID 12068681]
1162. Melita Rožič, Zborovsko petje v predšolskem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Rožič], 2018, 71 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5321. [COBISS.SI-ID 12124745]


79 Zabava. Igre. Šport

1163. Emmanuel Barot, Camera politica : dialektika realizma v političnem in militantnem filmu : (skupine Medvedkin, Francesco Rosi, Peter Watkins), 1. izd., Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!: Membrana, 2017, 134 str., Zbirka Kamera, 03, ISBN 978-961-92783-7-6. [COBISS.SI-ID 291660800]
1164. Alain Bergala, Vzgoja za film : razprava o poučevanju filma v šolah in drugih okoljih, 1. izd., Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!: Membrana, 2017, 178 str., Zbirka Kamera, 02, ISBN 978-961-92783-6-9. [COBISS.SI-ID 289155328]
1165. Bojana Cvejić, Gregor Moder (urednik), Koreografiranje problemov : izrazni pojmi v evropskem sodobnem plesu, Ljubljana: Maska, 2018, 252 str., ilustr., Zbirka TRANSformacije, knj. št. 41, ISBN 978-961-6572-50-7. [COBISS.SI-ID 294589952]
1166. Romana Ercegović, Obredno gledališče : od misterijev matriarhalne Evrope do obujanja svetosti v gledališču našega časa, Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, 2017, 223 str., ISBN 978-961-6860-21-5. [COBISS.SI-ID 293207808]
1167. Milena Blažič, Brina Klampfer, Aljaž Krivec, Svetlana Slapšak, Fran Levstik Martin Krpan : divja lutkovna prigoda : Lutkovno gledališče Ljubljana, sezona 2018 / 2019, Ljubljana: Lutkovno gledališče, 2018, [30] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12204105]
1168. Vesna Geršak (avtor, fotograf), Uršula Podobnik, Črtomir Frelih (avtor, fotograf), Nuša Jurjevič, Gib in njegova sled : učbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, 80 str., ilustr., ISBN 978-961-253-192-8. [COBISS.SI-ID 294225920]
1169. Marina Dekleva (avtor, fotograf), Mateja Videmšek, Milan Čoh, Damir Karpljuk, Branko Dekleva, Igriva atletika : program atletike za otroke, Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2017, 119 str., ilustr., ISBN 978-961-6843-74-4. [COBISS.SI-ID 288711680]
1170. Frane Erčulj (avtor, urednik), Blaž Bergant, Dejan Gašparin (avtor, fotograf), Aleš Sila, Košarka v obdobju osnovne šole, Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018, 370 str., ilustr., ISBN 978-961-6843-82-9. [COBISS.SI-ID 294320640]
1171. Maja Pohar Perme, Lov za pozabljenim zakladom : logične uganke za najmanjše, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2017, 91 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5048-0. [COBISS.SI-ID 292847872]
1172. Dušan Rutar, Matrica forever : totalna analiza filmske trilogije, Ljubljana: UMco, 2003, 439 str., ilustr., Knjižna zbirka Premiera, št. 30, Modra premiera, ISBN 961-6445-20-0. [COBISS.SI-ID 126635520]
1173. Suzana Sadar, Fizična aktivnost in kvaliteta življenja starostnikov : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Sadar], 2018, 74 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5461. [COBISS.SI-ID 12204617]
1174. Maja Šorli (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), Andreja Kopač (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), Skupnost emancipiranih misli in teles : metodologije beleženja slovenskih avtoric sodobnega plesa 1, Ljubljana: Emanat, 2018, 132 str., fotogr., XS Prehodi, št. 6, ISBN 978-961-93643-2-1. [COBISS.SI-ID 295851520]
1175. Tim Taylor, A beginner's guide to mantle of the expert : a transformative approach to education, Norwich: Singular Publishing, 2017, 255 str., ilustr., ISBN 978-0-9935572-0-0. [COBISS.SI-ID 12029513]


79(043.2) Zabava.Igre.šport.

1176. Alja Jurkošek, Najpogostejše napake učencev pri izvedbi osnovnih plavalnih tehnik po 20-urnem plavalnem tečaju v prvem triletju osnovne šole = The most common mistakes in the basic swimming techniques after a 20-hour swimming course in the first cycle of the primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Jurkošek], 2018, X, 72 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5138. [COBISS.SI-ID 12046153]
1177. Petra Kos, Vpliv risank na razvoj otrok : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Kos], 2018, [71] str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5065. [COBISS.SI-ID 11990345]
1178. Sara Marolt, Primerjava Andersenove pravljice Snežna kraljica in animiranega filma Ledeno kraljestvo : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Marolt], 2018, 34 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5216. [COBISS.SI-ID 12079945]
1179. Tina Mikulandra, Obudimo igre preteklosti : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Mikulandra], 2018, 61 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5273. [COBISS.SI-ID 12112969]


792.97 Lutkovno in marionetno gledališče.

1180. Michael Anderson (urednik), Drama education with digital technology, London; New York: Continuum, cop. 2009, XV, 234 str., ilustr., Education and digital technology series, ISBN 978-1-4411-1664-2. [COBISS.SI-ID 12029257]
1181. Samo M. Strelec, Jaz in moja otroška gledališka skupina : priročnik, priumnik, prisrčnik, Ptuj: Zavod Novi Zato., 2017, 80 str., Od besed k dejanjem, ISBN 978-961-285-994-7. [COBISS.SI-ID 93489409]


796 Šport. Športne igre

1182. Marii Bilskiej (urednik), Rajko Vute (urednik, recenzent), Bartłomiej Kargulewicz (urednik), Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych = Movement activities in disabled children, youth and the elderly, Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, cop. 2017, 194 str., ilustr., ISBN 978-83-61509-47-9. [COBISS.SI-ID 11980617]
1183. Gorazd Gorišek (avtor, fotograf), Slovenska planinska pot. Del 1, Od Maribora do Mojstrane, Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2018, 99 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6870-32-0. [COBISS.SI-ID 296390912]
1184. Maja Pajek (urednik), Športna rekreacija invalidov : zbornik prispevkov, Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, 2018, 104 str., ilustr., ISBN 978-961-6476-19-5, http://www.zsis.si/wp-content/uploads/2018/11/OKS-kongres-sporta-za-vse_2018-web2-1.pdf. [COBISS.SI-ID 297391360]
1185. Borut Pistotnik (avtor, fotograf), Osnove gibanja v športu : osnove gibalne izobrazbe, Popravljena izd., Ljubljana: Fakulteta za šport, 2017, 180 str., ilustr., ISBN 978-961-6843-76-8. [COBISS.SI-ID 289809408]
1186. Andraž Poljanec, Slovenska planinska pot. Del 3, Od Julijskih Alp do morja, Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2018, 79 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6870-34-4. [COBISS.SI-ID 296391680]
1187. Katarina Barborič, Andreja Holsedl, Tina Jeromen, Tanja Kajtna, Katja Kodelja, Dubravka Martinović, Maja Smrdu, Aleš Vičič, Blaž Zagorc, Praktični vidiki športne psihologije, Ljubljana: Fakulteta za šport: Društvo psihologov Slovenije, Sekcija za psihologijo športa, 2018, 159 str., ilustr., tabele, ISBN 978-961-6843-83-6. [COBISS.SI-ID 295117056]
1188. Mojca Stritar Kučuk, Slovenska planinska pot. Del 2, Julijske Alpe od Mojstrane do Petrovega Brda, Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2018, 91 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6870-33-7. [COBISS.SI-ID 296391424]
1189. Marko Zadražnik, Gabrijela Marinko (avtor, fotograf), 50 odbojkarskih treningov : interesne dejavnosti v osnovni šoli, 2. izd., Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018, 145 str., ilustr., ISBN 978-961-6843-81-2. [COBISS.SI-ID 293980672]


796(043.2) šport.športne igre.

1190. Tadeja Begelj, Odnos učencev 4. in 5. razreda do predmeta šport glede na indeks telesne mase : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Begelj], 2018, 62 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4987. [COBISS.SI-ID 11922761]
1191. Eva Planinšek, Vpliv joge na gibalne sposobnosti otrok v 1. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Planinšek], 2018, 102 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5159. [COBISS.SI-ID 12055881]
1192. Tajda Vidič, Planinski športni dnevi z medpredmetnim povezovanjem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Tolminskem : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Vidič], 2018, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5127. [COBISS.SI-ID 12041801]
1193. Klara Volaj, Materialni pogoji za poučevanje športa v 1. in 2. triletju osnovnih šol v Ljubljani in njeni bližnji okolici : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Volaj], 2018, 83 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5044. [COBISS.SI-ID 11976265]
1194. Gordana Vukman, Poučevanje rolanja v športni in temelji fazi : diplomsko delo, Ljubljana: [G. Vukman], 2017, VI, 38 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4971. [COBISS.SI-ID 11909193]


81 Jezikoslovje

1195. Dina Tsagari (urednik), George Spanoudis (urednik), Assessing L2 students with learning and other disabilities, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, 294 str., ilustr., ISBN 1-4438-5136-1, ISBN 978-1-4438-5136-7. [COBISS.SI-ID 9858377]
1196. Adrian Blackledge, Angela Creese, Multilingualism : a critical perspective, London; New York: Continuum, cop. 2010, IX, 255 str., Advances in sociolinguistics, ISBN 978-0-8264-9210-4, ISBN 978-0-8264-9209-8. [COBISS.SI-ID 12156489]
1197. Vivian James Cook, Second language learning and language teaching, 5th ed., New York: Routledge, cop. 2016, 334 str., ilustr., ISBN 978-0-415-71377-1, ISBN 978-0-415-71380-1. [COBISS.SI-ID 12140105]
1198. Vladimir Dumka, Aleš Pogačnik (urednik), Primož Ponikvar (urednik), Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski slovar = Ukraïnsʹko-slovensʹkyj ta slovensʹko-ukraïnsʹkyj slovnyk, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, 703 str., ISBN 978-961-05-0078-0, https://www.termania.net/. [COBISS.SI-ID 294389504]
1199. John Edwards, Multilingualism : understanding linguistic diversity, London; New York: Continuum International Pub. Group, cop. 2012, XV, 131 str., ISBN 978-1-4411-2695-5, ISBN 978-1-4411-2348-0. [COBISS.SI-ID 12156233]
1200. Thomas Sylvester Charles Farrell, Reflective language teaching : practical applications for TESOL teachers, 2nd ed., London; New York: Bloomsbury Academic, cop. 2007, 2018, VIII, 283 str., ilustr., ISBN 978-1-3500-2134-1, ISBN 978-1-3500-2135-8. [COBISS.SI-ID 12201033]
1201. Jeanette Altarriba (urednik), Roberto R. Heredia (urednik), An introduction to bilingualism : principles and processes, 2nd ed., New York, NY: Routledge, cop. 2018, XV, 457 str., ilustr., ISBN 978-1-84872-585-0, ISBN 978-1-84872-586-7. [COBISS.SI-ID 12006729]
1202. Key data on teaching languages at school in Europe, 2017 ed., Brussels: Publishing Office of the European Union, cop. 2017, 176 str., tabele, graf. prikazi, Key data on teaching languages at school in Europe, ISBN 978-92-9492-482-7, ISSN 1830-2076, https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/0/06/KDL_2017_internet.pdf, DOI: 10.2797/04255. [COBISS.SI-ID 1179459]
1203. Barbara Majcenovič Kline, Slovensko-kitajski slikovni slovar, Hoče: Skrivnost, 2018, 75 str., ilustr., ISBN 978-961-7048-07-0. [COBISS.SI-ID 296238848]
1204. Darja Fišer (urednik), Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine, 1. izd., e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISBN 978-961-06-0069-5, ISBN 978-961-06-0070-1, ISSN 2335-335X, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/, DOI: 10.4312/9789610600701. [COBISS.SI-ID 294718208]
1205. Aisha Walker, Goodith White, Technology enhanced language learning : connecting theory and practice, Oxford: Oxford University Press, cop. 2013, XVI, 208 str., ilustr., Oxford handbooks for language teachers, ISBN 978-0-19-442368-7. [COBISS.SI-ID 12140361]


81(043.2) Jezikoslovje.

1206. Martina Škoflek, Interakcija med otrokom in materjo : analiza posnemanja prozodičnih elementov govora pri dojenčku v prvem letu življenja : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Škoflek], 2018, 137 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5155. [COBISS.SI-ID 12052553]


811.111 Angleščina.

1207. Jure Aljaž, Vpliv pesmi na učenje in pomnjenje besedišča pri učenju angleščine v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Aljaž], 2018, VI, 61 f., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5190. [COBISS.SI-ID 12069961]
1208. Mikyung Kim Wolf (urednik), Yuko Goto Butler (urednik), English language proficiency assessments for young learners, New York, NY: Routledge, cop. 2017, XVI, 278 str., ilustr., Innovations in language learning and assessment at ETS, ISBN 978-1-138-94035-2, ISBN 978-1-138-94036-9. [COBISS.SI-ID 12139849]
1209. The Farlex grammar book. Volume 1, Complete English grammar rules : examples, exceptions, exercises, and everything you need to master proper grammar, [United States]: Farlex International, cop. 2016, 518 str., ISBN 978-1-5353992-0-3. [COBISS.SI-ID 12156745]
1210. Nevenka Jesenik, Znam za več. Angleščina 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2008, 95 str., ilustr., Zbirka Znam za več, ISBN 978-961-209-717-2. [COBISS.SI-ID 239489792]
1211. Nevenka Jesenik, Jana Kunčič, Znam za več. iAngleščina 9+ : zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2017, 95 str., ilustr., Zbirka Znam za več, ISBN 978-961-271-814-5. [COBISS.SI-ID 290171392]
1212. Richard R. Day (urednik), New ways in teaching reading, Revised ed., Alexandria (Virginia): TESOL International Association, cop. 2012, XIV, 352 str. str., ilustr., New ways in TESOL series, ISBN 978-1-931185-74-5. [COBISS.SI-ID 12095561]
1213. Szilvia Papp, Shelagh Rixon, John Field, Examining young learners : research and practice in assessing the English of school-age learners, Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, cop. 2018, XIII, 844 str., ilustr., Studies in language testing, 47, ISBN 978-1-316-63820-0. [COBISS.SI-ID 12233033]
1214. Annamaria Pinter, Teaching young language learners, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, cop. 2017, XVII, 217 str., ilustr., Oxford handbooks for language teachers, ISBN 978-0-19-440318-4. [COBISS.SI-ID 12105289]
1215. Herbert Puchta, Karen Elliott, Activities for very young learners, Cambridge: Cambridge University Press, cop. 2017, IX, 228 str., ilustr., Cambridge handbooks for language teachers, ISBN 978-1-316-62273-5. [COBISS.SI-ID 12178761]
1216. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones, Super Minds 1. Delovni zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 128 str., ilustr., ISBN 978-961-271-878-7. [COBISS.SI-ID 295283200]
1217. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones, Super Minds 1. Učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 168 str.[2] f. pril., ilustr., ISBN 978-961-271-877-0. [COBISS.SI-ID 295283968]
1218. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones, Super Minds 2. Delovni zvezek za angleščino v 5. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 128 str., ilustr., ISBN 978-961-271-880-0. [COBISS.SI-ID 295283456]
1219. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones, Super Minds 2. Učbenik za angleščino v 5. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 168 str., [1] f. pril., ilustr., ISBN 978-961-271-879-4. [COBISS.SI-ID 295283712]
1220. Sue Garton (urednik), Fiona Copland (urednik), The Routledge handbook of teaching English to young learners, London; New York: Routledge, 2019, XVIII, 544 str., ilustr., Routledge handbooks in applied linguistics, ISBN 978-1-138-64377-2. [COBISS.SI-ID 12232265]
1221. Joan Kang Shin, JoAnn (Jodi) Crandall, Teaching young learners English : from theory to practice, Boston; National Geographic Learning: Heinle Cengage Learning, cop. 2014, IX, 403 str., ilustr., ISBN 978-1-111-77137-9, ISBN 1-111-77137-5. [COBISS.SI-ID 12105545]
1222. John Soars, Liz Soars, New Headway. Intermediate. Workbook with key, 4th ed., Oxford: Oxford University Press, 2017, cop. 2012, 102 str., ilustr., ISBN 978-0-19-477027-9, ISBN 978-0-19-477023-1, ISBN 978-0-19-477019-4. [COBISS.SI-ID 19132936]
1223. Liz Soars, John Soars, New Headway. Intermediate. Student's book, 4th ed., Oxford: Oxford University Press, 2017, cop. 2012, 159 str., ilustr., ISBN 978-0-19-477025-5, ISBN 978-0-19-477020-0, ISBN 978-0-19-477014-9. [COBISS.SI-ID 19132680]
1224. Lilijana Štepic, Angleško besedotvorje : za srednješolce in odrasle : priročnik za učinkovito učenje angleškega besedotvorja : razlaga pravil v slovenskem jeziku, veliko vaj z rešitvami in testi, 1. izd., Višnja Gora: Korekt plus, 2018, 126 str., ilustr., ISBN 978-961-94497-0-7. [COBISS.SI-ID 296302848]


811.111(043.2) Angleščina.

1225. Maša Cokan, Vključevanje vsebin športa v pouk angleščine v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Cokan], 2018, 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12253769]
1226. Mirjam Grahut, Kompetentnost učiteljev za poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Grahut], 2018, 84 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5536. [COBISS.SI-ID 12253513]
1227. Mojca Jesenko, Glasovna metoda za opismenjevanje v angleščini kot tujem jeziku : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Jesenko], 2016, XII, 104 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5069. [COBISS.SI-ID 11991369]
1228. Manca Lipoglavšek, Analiza naravoslovnih vsebin astronomija, kroženje vode v naravi in vreme v učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Lipoglavšek], 2018, X, 87 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5092. [COBISS.SI-ID 12015689]
1229. Maja Pušenjak, Poučevanje slovnice pri pouku angleščine v četrtem in petem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Pušenjak], 2018, 70 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5160. [COBISS.SI-ID 12054857]
1230. Ana Skalar, Neformalno učenje angleškega jezika v lokalnem okolju : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Skalar], 2018, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5429. [COBISS.SI-ID 12187721]
1231. Tadeja Tomlje, Anksioznost učencev pri pouku angleščine : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Tomlje], 2018, 59 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5284. [COBISS.SI-ID 12115785]


811.16/.17 Slovanski jeziki.

1232. Tjaša Alič, Ina Ferbežar, Tanja Jerman, Mihaela Knez, Metka Lokar, Mojca Nidorfer-Šiškovič, Nataša Pirih Svetina, Mojca Stritar Kučuk, Matej Šekli (urednik), Med Slovani = Among the Slavs, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017, 83 str., preglednice, ISBN 978-961-237-925-4. [COBISS.SI-ID 290617088]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

1233. Andrea Albretti, Colloquial Slovene : the complete course for beginners, Reprinted, London; New York: Routledge, 2003, VI, 323 str., ilustr., 2 zvočni kaseti, stereo, 2 CD, The colloquial series, ISBN 0-415-08946-8, ISBN 0-415-08947-6, ISBN 0-415-30491-1, ISBN 0-415-30625-6. [COBISS.SI-ID 10014770]
1234. Peter Avbar, Damijana Dolenc, Od glasov do knjižnih svetov 6 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole : jezik in književnost], 2. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 191 str., ilustr., ISBN 978-961-271-783-4. [COBISS.SI-ID 292741632]
1235. Dragica Debeljak, Jožica Jožef-Beg, Slovenski jezik : delovni učbenik za slovenščino v 1. in 2. letniku nižjega poklicnega izobraževanja, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 191 str., ilustr., ISBN 978-86-341-3831-3. [COBISS.SI-ID 293648128]
1236. Mateja Gomboc, Besede 5. Delovni zvezek za slovenski jezik za 2. leto poklicno-tehniškega izobraževanja, 2. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 155 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0650-7. [COBISS.SI-ID 293672960]
1237. Mateja Gomboc, Besede 5. Učbenik za slovenski jezik za 2. leto poklicno-tehniškega izobraževanja, 2. izd., Ljubljana: DZS, 2015, 115 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0648-4. [COBISS.SI-ID 279763456]
1238. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Gradim slovenski jezik 4. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole], 2. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2016, 2 zv. (128; 99 str.), ilustr., ISBN 978-961-209-949-7. [COBISS.SI-ID 284432640]
1239. Mateja Hočevar Gregorič, Milena Čuden, Slovenščina 6. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v šestem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 2 zv. (120; 148 str.), ilustr., ISBN 978-961-01-4495-3, ISBN 978-961-01-4496-0. [COBISS.SI-ID 287735552]
1240. Mateja Hočevar Gregorič, Milena Čuden, Slovenščina 6. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v šestem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 2 zv. (120; 148 str.), ilustr., ISBN 978-961-01-4495-3, ISBN 978-961-01-4496-0. [COBISS.SI-ID 290863360]
1241. Elizabeta M. Jenko, Grammatik der slowenischen Sprache : eine Einführung, Klagenfurt; = Celovec: Drava, cop. 2000, 135 str., ISBN 3-85435-339-1. [COBISS.SI-ID 670932]
1242. Milka Kern, Mira Kramarič, Majda Pipan, Branje - pisanje je igra : neumetnostna besedila : 3. razred 8-letne OŠ, 4. razred 9-letne OŠ, Jesenice: Antus, 2008, 80 str., ilustr., ISBN 978-961-6508-15-5. [COBISS.SI-ID 240698112]
1243. Petra Kodre, Od glasov do knjižnih svetov 7 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole : jezik in književnost], 2. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 191 str., ilustr., ISBN 978-961-271-784-1. [COBISS.SI-ID 292742144]
1244. Petra Kodre, Od glasov do knjižnih svetov 8 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole : jezik in književnost], 2. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 215 str., ilustr., ISBN 978-961-271-785-8. [COBISS.SI-ID 292793344]
1245. Petra Kodre, Od glasov do knjižnih svetov 9 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole : jezik in književnost], 2. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 247 str., ilustr., ISBN 978-961-271-786-5. [COBISS.SI-ID 292793600]
1246. Domen Krvina, Helena Dobrovoljc (urednik), Glagolski vid v sodobni slovenščini. 1, Besedotvorje in pomen, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, 267 str., tabele, Zbirka Lingua Slovenica, 13, ISBN 978-961-05-0074-2, ISSN 1855-9425. [COBISS.SI-ID 294251520]
1247. Rada Lečič, Igraje do znanja slovenščine = Learning Slovene by playing games = Spielend Slowenisch lernen = Imparare lo sloveno giocando, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, 56 igralnih kart, papir, barve, ilustr., ISBN 961-6568-80-9, ISBN 978-961-6568-80-7. [COBISS.SI-ID 228799232]
1248. Martina Križaj, Marja Bešter, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Darinka Ambrož, Stanislava Židan, Na pragu besedila 1 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 2 zv. (131, 148 str.), ilustr., ISBN 978-961-271-876-3. [COBISS.SI-ID 294918144]
1249. Igor Saksida, Naša ulica 1. Slovenščina : delovni zvezek za 1. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 2 zv. (88; 87 str.), ilustr., ISBN 978-961-02-0849-5. [COBISS.SI-ID 293576192]
1250. Igor Saksida, Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 2 zv. (93, 87 str.), ilustr., ISBN 978-961-02-0853-2. [COBISS.SI-ID 294194944]
1251. Marija Pisk, Igor Saksida, Suzana Boj, Rajko Tekalec, Sabina Višček, Naša ulica 3. Slovenščina. Delovni zvezek za 3. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 2 zv. (87 str., [2] f. z nalepkami; 87 str., [2] f. z nalepkami), ilustr., ISBN 978-961-02-0835-8. [COBISS.SI-ID 293660416]
1252. Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar, A, B, C --- gremo : učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega in tujega jezika, 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 123 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0044-2. [COBISS.SI-ID 293899520]
1253. Marija Pisk, Zalka Uršič, Sabina Višček, Pišem z iksom 2 : dodatne vaje za slovenščino v 2. razredu, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 71 str., ilustr., Naša ulica, ISBN 978-961-02-0940-9. [COBISS.SI-ID 293635072]
1254. Nataša Potočnik, Sonja Osterman, Slovenščina 4. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 2 zv. (111 str.), ilustr., ISBN 978-961-01-4493-9, ISBN 978-961-01-4494-6. [COBISS.SI-ID 287967744]
1255. Nataša Potočnik, Sonja Osterman, Slovenščina 4. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 2 zv. (111, 132 str.), ilustr., ISBN 978-961-01-4493-9, ISBN 978-961-01-4494-6. [COBISS.SI-ID 295743232]
1256. Tanja Slemenjak, Katja Premru Kampuš, Barve jezika. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 2 zv. (95, 97 str.), ilustr., ISBN 978-961-271-874-9. [COBISS.SI-ID 294989568]
1257. Tanja Slemenjak, Katja Premru Kampuš, Barve jezika. Učbenik za slovenščino v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 87 str., ilustr., ISBN 978-961-271-873-2. [COBISS.SI-ID 294835456]
1258. Tjaša Alič, Mojca Nidorfer-Šiškovič (avtor dodatnega besedila), Mojca Nidorfer-Šiškovič (urednik), Sllovenishtja në xhepin tuaj = Žepna slovenščina, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, 123 str., ilustr., ISBN 978-961-237-933-9. [COBISS.SI-ID 290464256]
1259. Slovar sopomenk sodobne slovenščine, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017-, ISSN 2591-247X, http://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/. [COBISS.SI-ID 294177280]
1260. Andreja Žele (urednik), Matej Šekli (urednik), Slovenistika in slavistika v zamejstvu - Videm, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2018, 406 str., ilustr., Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 28, ISBN 978-961-6715-27-0, ISSN 1408-3043, https://en.calameo.com/read/000889460692ab68eba44. [COBISS.SI-ID 296274688]
1261. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Slovenščina za vsak dan 6. Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 2 zv. (148,149 str.), ilustr., ISBN 978-961-271-846-6. [COBISS.SI-ID 293138432]
1262. Janja Štrbenk, Pouk slovenščine v računalniški učilnici : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Štrbenk], 2018, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5150. [COBISS.SI-ID 12048713]
1263. Ada Vidovič-Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, 2. razširjena in dopolnjena izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 444 str., ilustr., Razprave FF, ISBN 978-961-06-0052-7. [COBISS.SI-ID 294025984]
1264. Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak, Slovenščina 8. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v osmem razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 2 zv. (127; 130 str.), ilustr., ISBN 978-961-01-3568-5, ISBN 978-961-01-3569-2. [COBISS.SI-ID 293169152]
1265. Nana Cajhen, Neža Cigüt, Nevenka Drusany, Irena Hodnik, Dragica Kapko, Petra Podlesnik, Znam za več. Slovenščina 9+ : zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2016, 2 zv., ilustr., Zbirka Znam za več, ISBN 978-961-209-721-9. [COBISS.SI-ID 284544256]


82 Književnost nasploh.

1266. Hans Christian Andersen, Grdi raček, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5007-7. [COBISS.SI-ID 292672512]
1267. Fredrik Backman, Babica vas pozdravlja in se opravičuje, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, 428 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-4025-2. [COBISS.SI-ID 286088704]
1268. Fredrik Backman, Mož z imenom Ove, 1. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 398 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-3649-1. [COBISS.SI-ID 290988032]
1269. Fredrik Backman, Tu je bila Britt-Marie, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 383 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-4705-3. [COBISS.SI-ID 291887360]
1270. Bandi, Obtožba : prepovedane zgodbe iz Severne Koreje, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2018, 214 str., ISBN 978-961-287-077-5. [COBISS.SI-ID 293286400]
1271. Maria Tatar (urednik), Beauty and the beast : classic tales about animal brides and grooms from around the world, New York: Penguin books, cop. 2017, XXXV, 196 str., Penguin classics, ISBN 978-0-14-311169-6. [COBISS.SI-ID 12104777]
1272. Bono Bidari, Jaz, Elvis Riboldi, in Boris, supernadarjeni, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 221 str., ilustr., Knjižna zbirka Karjola, ISBN 978-961-6970-99-0. [COBISS.SI-ID 293794560]
1273. Bono Bidari, Jaz, Elvis Riboldi, in kitajska restavracija, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017, 211 str., ilustr., Knjižna zbirka Karjola, ISBN 978-961-6970-75-4. [COBISS.SI-ID 289575680]
1274. Ratko Bjelčić, Izdajalec, Ljubljana: Mladika, 2003, 119 str., ilustr., Knjižna zbirka Trepetlika, št. 36, ISBN 961-205-109-7. [COBISS.SI-ID 126575360]
1275. Sergej Petrovič Borodin, Zvezde nad Samarkandom : roman v dveh knjigah, [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1970, 2 zv. (491; 391) str., Knjižnica Levstikov hram. [COBISS.SI-ID 1073694]
1276. Vinko Cuderman, Silvo Fatur, Jakob J. Kenda, Samo Koler, Rajko Korošec, Boža Krakar-Vogel, Mojca Poznanovič, Adrijana Špacapan, Vesna Velkovrh-Bukilica (urednik), Majda Degan-Kapus (urednik), Igor Gedrih (urednik), Cene Omerzel (urednik), Tanja Viher (urednik), Branja 2 : berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol, 1., prenovljena izd., Ljubljana: DZS, 2017, 445 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0053-6. [COBISS.SI-ID 289214464]
1277. Darinka Ambrož, Majda Degan-Kapus, Jakob J. Kenda, Boža Krakar-Vogel, Irena Novak-Popov, Marjan Štrancar, Katarina Torkar-Papež, Alojzija Zupan Sosič, Branja 3 : berilo in učbenik za 3. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol, 1., prenovljena izd., Ljubljana: DZS, 2018, 431 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0177-9. [COBISS.SI-ID 293532416]
1278. Maria Giulia Cotini (avtor, avtor dodatnega besedila), Shotaro : deček, ki je hotel postati samuraj, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2018, 196 str., ISBN 978-961-04-0485-9. [COBISS.SI-ID 294004224]
1279. Jan De Kinder (avtor, ilustrator), Se v gozdu bojiš, Veliki volk?, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, [35] str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-7047-02-8. [COBISS.SI-ID 294040064]
1280. Ellen DeLange, Vedno te bom vesela, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-278-360-0. [COBISS.SI-ID 292892672]
1281. Hana Doskočilová, Kako je Krtek ozdravil miško, 1. izd., Preddvor: Narava, 2012, 85 str., ilustr., ISBN 978-961-6893-02-2. [COBISS.SI-ID 261345024]
1282. Fedor Mihajlovič Dostoevskij, Zapiski iz mrtvega doma, Ljubljana: Beletrina, 2018, 447 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-375-5. [COBISS.SI-ID 295070976]
1283. Slavenka Drakulić, Mileva Einstein, teorija žalosti, Ljubljana: Beletrina, 2018, 208 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-284-367-0. [COBISS.SI-ID 293554944]
1284. Holger Ehrhardt, Die Marburger Märchenfrau, oder, Aufhellungen eines "nicht einmal Vermutungen erlaubenden Dunkels", Kassel: Verlag Boxan, cop. 2016, 107 str., ilustr., ISBN 978-3-945042-17-5. [COBISS.SI-ID 11997001]
1285. Anna Ehring, Mira in Martin, 1. natis, Hlebce: Zala, 2018, 108 str., ilustr., ISBN 978-961-6994-38-5. [COBISS.SI-ID 293162496]
1286. Euripides, Trojanke ; Andromaha, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017, 170 str., Zbirka Dialog z antiko, 28, ISBN 978-961-6192-72-9, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 292890368]
1287. Milena Michiko Flašar, Klical sem ga Kravata, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014, 164 str., Zbirka Roman, ISBN 978-961-01-3532-6. [COBISS.SI-ID 276297216]
1288. Hendrik Groen, Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 85 let : do konca se živi, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 421 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-5227-9. [COBISS.SI-ID 293972992]
1289. Vasilij Semenovič Grossman, Vse teče, Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018, XX, 235 str., Zbirka Izzivi svobode, ISBN 978-961-7014-07-5. [COBISS.SI-ID 294785792]
1290. Daniil Harms, Si videl leva?, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, [23] str., ilustr., ISBN 978-961-272-302-6. [COBISS.SI-ID 295123712]
1291. Pimm van Hest, Na begu, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-278-359-4. [COBISS.SI-ID 292896256]
1292. Homerus, Jelena Isak Kres (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), Iliada : prvi, tretji, šesti, deseti, štirinajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 331 str., ilustr., Knjižnica Kondor, zv. 359, ISBN 978-961-01-4057-3. [COBISS.SI-ID 293399808]
1293. Susanna Isern, Saj to ni džungla, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, [33] str., ilustr., ISBN 978-961-278-382-2. [COBISS.SI-ID 293926144]
1294. Helena Janežič, Čukec Nukec : zgodbe o malem čuku, ki živi v Nuku, Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2017, 27 str., ilustr., ISBN 978-961-6551-78-6. [COBISS.SI-ID 292422912]
1295. Éva Janikovszky, Pred ogledalom : najstnikov monolog, 1. izd., Dob: Miš, 2018, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-272-318-7. [COBISS.SI-ID 296720384]
1296. Jonas Jonasson, Morilec, ki je hotel v nebesa, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 319 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-4706-0. [COBISS.SI-ID 291937536]
1297. Kęstutis Kasparavičius (avtor, ilustrator), Kratke zgodbe, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 79 str., ilustr., ISBN 978-961-7047-01-1. [COBISS.SI-ID 293827072]
1298. Karl Ove Knausgård, Moj boj, 3. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016-<2018>, Zv. <1-2>, Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-3965-2, ISBN 978-961-01-4018-4. [COBISS.SI-ID 283393792]
1299. Michael Katz Krefeld, Grob greha, 1. izd., Tržič: Učila International, 2018, 382 str., ISBN 978-961-00-3812-2, ISBN 978-961-00-3813-9. [COBISS.SI-ID 295043584]
1300. Milan Kundera, Nesmrtnost : roman, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991, 396 str., ISBN 86-11-06858-0. [COBISS.SI-ID 23015168]
1301. Astrid Lindgren, Vsi mi otroci iz Hrupnega, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 94 str., ilustr., Zbirka Pisanice, ISBN 978-961-01-4532-5. [COBISS.SI-ID 293264384]
1302. Javier Marías, Benetke, interier, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 44 str., Zbirka S poti, ISBN 978-961-282-318-4. [COBISS.SI-ID 294732544]
1303. Morris (ilustrator), René Goscinny, Tekmeci iz Painful Gulcha, Izola: Graffit, 2018, 46 str., ilustr., Zbirka Lucky Luke, ISBN 978-961-6145-24-4, ISBN 978-961-6145-25-1. [COBISS.SI-ID 294272256]
1304. Nadia Murad, Jenna Krajeski, Zadnje dekle : moja zgodba o ujetništvu in boju proti Islamski državi, 1. izd., Tržič: Učila International, 2018, 319 str., [8] str. barvnih pril., zvd., ISBN 978-961-00-3708-8, ISBN 978-961-00-3709-5. [COBISS.SI-ID 293638400]
1305. Jo Nesbø, Fantom, 1. ponatis, Radovljica: Didakta, 2017, 472 str., ISBN 978-961-261-408-9, ISBN 978-961-261-402-7. [COBISS.SI-ID 289902336]
1306. Jo Nesbø, Leopard, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2018, 671 str., ISBN 978-961-261-382-2, ISBN 978-961-261-380-8. [COBISS.SI-ID 293527296]
1307. Jo Nesbø, Macbeth : [kri bo maščevana s krvjo], 1. izd., Radovljica: Didakta, 2018, 526 str., ISBN 978-961-261-491-1, ISBN 978-961-261-487-4. [COBISS.SI-ID 294494464]
1308. Jo Nesbø, Netopir, Ponatis 1. izd., Radovljica: Didakta, 2018, 357 str., ISBN 978-961-261-450-8, ISBN 978-961-261-449-2. [COBISS.SI-ID 293527040]
1309. Jo Nesbø, Odrešenik, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2014, 479 str., ISBN 978-961-261-359-4, ISBN 978-961-261-361-7, https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=887. [COBISS.SI-ID 276196352]
1310. Jo Nesbø, Policija, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2016, 536 str., ISBN 978-961-261-420-1, ISBN 978-961-261-421-8. [COBISS.SI-ID 284617984]
1311. Jo Nesbø, Snežak, 3. ponatis 1. izd., Radovljica: Didakta, 2017, 439 str., ISBN 978-961-261-362-4. [COBISS.SI-ID 292123136]
1312. Jo Nesbø, Ščurki, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2018, 367 str., ISBN 978-961-261-466-9. [COBISS.SI-ID 294766336]
1313. Jo Nesbø, Žeja, 1. ponatis 1. izd., Radovljica: Didakta, 2018, ISBN 978-961-261-469-0. [COBISS.SI-ID 294120704]
1314. Erich Neumann, Amor and psyche : the psychic development of the feminine : a commentary on the tale by Apuleius, Princenton: Princeton University Press, 1971, 181 str., Bollingen series, 54, ISBN 978-0-691-01772-3, ISBN 0-691-01772-7. [COBISS.SI-ID 12096073]
1315. Branislav Nušić, Sumljiva oseba ; Pokojnik, V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1964, 151 str., pril., ilustr., Knjižnica Kondor, 68. [COBISS.SI-ID 2855425]
1316. Bárđur Oskarsson (avtor, ilustrator), Drevo, 1. izd., Hlebce: Zala, 2017, [33] str., ilustr., ISBN 978-961-6994-37-8. [COBISS.SI-ID 292990976]
1317. Arto Paasilinna, Deset prisrčnih trmoglavk, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 215 str., Zbirka Žepnice, Roman, ISBN 978-961-01-5231-6. [COBISS.SI-ID 293973248]
1318. Connie Palmen, Ti si rekel, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2018, 260 str., Zbirka Bralec, 114, ISBN 978-961-287-072-0. [COBISS.SI-ID 292919040]
1319. Igor Saksida (urednik, avtor dodatnega besedila), Aleš Šteger (urednik), Pesem sem : razumljive pesmi za nerazumljive čase, Ljubljana: Beletrina, 2018, 167 str., ilustr., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-388-5. [COBISS.SI-ID 297092352]
1320. Ivo Stropnik (urednik), Urška Zupančič (urednik), Planeti z lastno svetlobo : 100 pesnikov in pesnic XXI. st. iz 21 evropskih literatur (v slovenskih prevodih 41 prevajalcev) : izbrane pesmi iz 13 letnikov revije/festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2005-2017) : festivalna antologija evropske poezije XXI. st., Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2017, mRp./Lirikon21, letn. 13, 2017, ISBN 978-961-6427-25-8, https://www.biblos.si/isbn/9789616427258, http://uvkf.si. [COBISS.SI-ID 293362944]
1321. Maja Sunčič (avtor dodatnega besedila, urednik), Prepovedana ljubezen, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017, 177 str., Dialog z antiko, 29, ISBN 978-961-6192-73-6, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 292975104]
1322. Zahar Prilepin, Samostan, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017, 718 str., ISBN 978-961-282-279-8. [COBISS.SI-ID 292947968]
1323. Aleksandr Sergeevič Puškin, Dušan Muc (umetnik), Pravljica o zlatem petelinčku : pesem Aleksandra Sergejeviča Puškina, Ljubljana: samozal. D. Muc, 1997, 1 zgibanka ([24] str.), ilustr., ISBN 961-90554-0-3. [COBISS.SI-ID 69956864]
1324. Mercè Seix, Meritxell Noguera, Čas pred zasloni, Ljubljana: Založba Lekarna Ljubljana, 2018, 35 str., ilustr., ISBN 978-961-7008-08-1. [COBISS.SI-ID 294033664]
1325. Mercè Seix, Meritxell Noguera, Nič več dude, Ljubljana: Založba Lekarna Ljubljana, 2018, 35 str., ilustr., ISBN 978-961-7008-09-8. [COBISS.SI-ID 294033920]
1326. Mercè Seix, Meritxell Noguera, Nič več plenic, Ljubljana: Založba Lekarna Ljubljana, 2018, 35 str., ilustr., ISBN 978-961-7008-07-4. [COBISS.SI-ID 294033152]
1327. Mercè Seix, Meritxell Noguera, Vedno sem čist, Ljubljana: Založba Lekarna Ljubljana, 2018, 35 str., ilustr., ISBN 978-961-7008-06-7. [COBISS.SI-ID 294033408]
1328. Maurice Sendak (avtor, ilustrator), Tja, kjer so zverine doma, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013, [40] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-2709-3. [COBISS.SI-ID 264993280]
1329. Goce Smilevski, Sestra Sigmunda Freuda, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012, 284 str., ISBN 978-961-231-875-8. [COBISS.SI-ID 260575232]
1330. Toon Tellegen, Sredi noči, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 79 str., ilustr., ISBN 978-961-272-281-4. [COBISS.SI-ID 293031936]
1331. Suzana Tratnik, Tombola ali življenje!, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 253 str., Zbirka Odisej, ISBN 978-961-01-4540-0. [COBISS.SI-ID 289063168]
1332. Ivo Stropnik (urednik), Urška Zupančič (urednik), A voyage across self-illuminated planets : 2 x XXIst century Slovenian poets in translation by 39 translators in 16 European languages, Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2017, mRp./Lirikon21, vol. 1, 2017, ISBN 978-961-6427-24-1, https://www.biblos.si/isbn/9789616427241, http://uvkf.si/sl/a-voyage-across-self-illuminated-planets-potovanje-po-planetih-z-lastno-svetlobo. [COBISS.SI-ID 293359104]
1333. Anke de Vries (ilustrator), Antonia, 1st UK ed., London: Lemniscaat, 2018, [22] str., ilustr., ISBN 978-1-78807-017-1. [COBISS.SI-ID 23884338]
1334. Anna Woltz, Aljaska, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 178 str., Zbirka Z(o)renja, ISBN 978-961-272-283-8. [COBISS.SI-ID 293268224]
1335. Jack David Zipes, Tales of wonder : retelling fairy tales through picture postcards, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, cop. 2017, XXI, 224 str., [2] f. pril., ilustr., ISBN 978-1-5179-0259-9. [COBISS.SI-ID 11951945]
1336. Martinš Zutis (avtor, ilustrator), Odkritje, ki ga ni bilo, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, [28] str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-7047-03-5. [COBISS.SI-ID 294146304]
1337. Sergij Žadan, Vorošilovgrad, Ljubljana: Beletrina, 2018, 464 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-284-368-7. [COBISS.SI-ID 293553152]
1338. Igor Žunkovič, Evolucija in literatura : literarni darvinizem v precepu literarne vede, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 165 str., Razprave FF, ISBN 978-961-06-0004-6, ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 293257472]


82-93 Mladinska književnost.

1339. Zorana Opačić (urednik, avtor dodatnega besedila), Antologija književnosti za decu. 1, Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, 2018, 443 str., Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti, knj. 116, ISBN 978-86-80730-13-4. [COBISS.SI-ID 320580615]
1340. Bettina Hürlimann, Three centuries of children's books in Europe, London: Oxford University Press, 1967, XVIII, 297 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12235081]
1341. Medved išče pestunjo : ruska ljudska pravljica, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [23] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-4266-9. [COBISS.SI-ID 294195200]
1342. Kenneth B. Kidd (urednik), Joseph T. Thomas (urednik), Prizing children's literature : the cultural politics of children's book awards, New York; London: Routledge, 2017, vi, 248 str., Children's literature and culture, ISBN 978-1-138-65054-1, ISBN 978-1-315-62524-9. [COBISS.SI-ID 11977033]
1343. Alf Prøysen, Čajna ženička, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, [117] str., ilustr., Zbirka Čudaške prigode, ISBN 978-961-7047-09-7. [COBISS.SI-ID 296094464]
1344. João Manuel de Oliveira Ribeiro, Moj dedek, kralj majhnih stvari, 1. natis, Medvode: Malinc, 2018, 97 str., ilustr., ISBN 978-961-6886-60-4. [COBISS.SI-ID 296751872]
1345. Pauline Greenhill (urednik), Jill Terry Rudy (urednik), Naomi Hamer (urednik), Lauren Bosc (urednik), The Routledge companion to media and fairy-tale cultures, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2018, XVI, 664 str., ilustr., ISBN 978-1-138-94615-6. [COBISS.SI-ID 11995977]
1346. Bettina Kümmerling-Meibauer (urednik), The Routledge companion to picturebooks, London: New York: Routledge, 2018, XX, 525 str., ilustr., Routledge companions to literature series, ISBN 978-1-138-85318-8, ISBN 978-1-315-72298-6. [COBISS.SI-ID 11893065]
1347. Jack David Zipes (urednik), The sorcerer's apprentice : an anthology of magical tales, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, cop. 2017, XXIV, 403 str., ilustr., ISBN 978-0-691-17265-1. [COBISS.SI-ID 11951433]
1348. Grigor Vitez, Kad bi drveće hodalo, 5. izd., Zagreb: Mladost, 1973, 78 str., ilustr., Biblioteka Vjeverica. [COBISS.SI-ID 11926345]
1349. Grigor Vitez, Pravljica o glinasti ptici in druge zgodbe, [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1964, 142 str., ilustr., Cicibanova knjižnica. [COBISS.SI-ID 2951944]


82-93(043.2) Mladinska književnost.

1350. Zorana Opačić (urednik, avtor dodatnega besedila), Antologija književnosti za decu. 2, Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, 2018, 361 str., Antologijska edicija Deset vekova Srbske književnosti, knj. 116, ISBN 978-86-80730-14-1. [COBISS.SI-ID 321047047]
1351. Sara Barle, Skrivnost iz Kellsa : animirani film in slikanica : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Barle], 2018, VI, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5319. [COBISS.SI-ID 12126281]
1352. Milena Beguš, Otroška poezija Alojza Gradnika : diplomska naloga, Nova Gorica: [M. Beguš], 1984, 25 f. [COBISS.SI-ID 11948873]
1353. Verena Buzzi, Utrinki iz sodobne mladinske zamejske književnosti na Goriškem : diplomsko delo, Gorica; Ljubljana: [V. Buzzi], 1989, 43 f. [COBISS.SI-ID 11948361]
1354. Ava Curk, Niko Grafenauer kot mladinski pisatelj : diplomska naloga, Nova Gorica: [A. Curk], 1984, 36 f. [COBISS.SI-ID 11948617]
1355. Anja Jereb, Motiv deklice v sodobni mladinski književnosti : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Jereb], 2018, 44 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5113. [COBISS.SI-ID 12028489]
1356. Nadja Kompara, Grimmove pravljice v naših povojnih izdajah : diplomska naloga, Nova Gorica: [N. Kompara], 1985, 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 11948105]
1357. Čelestina Kranjc, Pravljične zgodbe Kristine Brenkove : diplomska naloga, Nova Gorica: [Č. Kranjc], 1986, 28 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 11949641]
1358. Saša Plesničar, Mladinska dela Branke Jurca : diplomska naloga iz mladinske književnosti, Nova Gorica: [S. Plesničar], 1986, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 11947593]
1359. Maša Prelogar, Primerjava doživljanja knjige in filma Matilda pri učencih 5. razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Prelogar], 2018, 104 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5490. [COBISS.SI-ID 12215113]
1360. Lavra Rojc, Ingoličeva mladinska proza : diplomska naloga, Nova Gorica: [L. Rojc], 1986, 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 11947337]
1361. Maruša Rupert, Primerjalna analiza Roalda Dahla: Gravža in Andreja Rozmana Roze: Mali rimski cirkus : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Rupert], 2018, 39 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5323. [COBISS.SI-ID 12124233]
1362. Tamara Škvorc, Literarna analiza štirih antologij (Čudežni vrt, Drevo pravljic, Pravljični cvet in Zlata ptica) : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Škvorc], 2018, XVIII, 161 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5304. [COBISS.SI-ID 12118089]
1363. Lea Zupančič, Slikaniški projekt s Kozlovsko sodbo v Višnji Gori : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Zupančič], 2018, 74 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5253. [COBISS.SI-ID 12100681]
1364. Dolores Žnidarčič, Pravljične živalske zgodbe : diplomska naloga, Nova Gorica: [Ž. Dolores], 1983, 62 f. [COBISS.SI-ID 11949129]


82(043.2) Književnost nasploh.

1365. Sabina Bahorič, Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo : primerjava pravljice in risanke : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Bahorič], 2018, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5053. [COBISS.SI-ID 11980361]
1366. Manca Frlan, Motiv mater otrok s posebnimi potrebami v pravljicah Grdi raček in Veveriček posebne sorte : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Frlan], 2017, IX, 77 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4960. [COBISS.SI-ID 11907913]
1367. Mirjam Gazvoda, Smrt v sodobni madinski književnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Gazvoda], 2018, VII, 61 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5408. [COBISS.SI-ID 12161097]
1368. Manja Gradišar, Stališča razrednih učiteljev prvega triletja osnovnih šol do vključevanje medkulturne vzgoje v pouk književnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Gradišar], 2018, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5149. [COBISS.SI-ID 12048457]


821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

1369. Holger Ehrhardt (urednik), Dorothea Viehmann, Kassel: Euregioverlag, cop. 2012, 160 str., ilustr., Region trifft sich-die Region erinnert sich, ISBN 978-3-933617-51-4. [COBISS.SI-ID 11999561]
1370. Adrijana Špacapan, Zoran Božič, Lidija Golc, Eva Kraševec, Andrej Adam, Esej na maturi 2019 : [maturitetna romana: Andreï Makine: Francoski testament, Maja Haderlap: Angel pozabe], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 176 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5061-9. [COBISS.SI-ID 294790400]
1371. Perry Nodelman (urednik), Naomi Hamer (urednik), Mavis Reimer (urednik), More words about pictures : current research on picturebooks and visual/verbal texts for young people, New York: Routledge, cop. 2017, XIX, 223 str., ilustr., Children's literature and culture, [vol.] 111, ISBN 978-1-138-65664-2. [COBISS.SI-ID 11894089]
1372. Perry Nodelman, Words about pictures : the narrative art of children's picture books, Athens; London: The University of Georgia Press, 1988, XII, 318 str., ilustr., ISBN 0-8203-1036-0, ISBN 0-8203-1271-1. [COBISS.SI-ID 18365704]
1373. Gianni Rodari, The grammar of fantasy : an introduction to the art of inventing stories, New York: Teachers & Writers Collaborative, cop. 1996, XX, 139 str., ISBN 0-915924-50-1, ISBN 0-915924-51-X. [COBISS.SI-ID 11929161]
1374. Magdaleny Dyras (urednik), Alicji Fidowicz (urednik), Marleny Grudy (urednik), Słowiańskie światy wyobraźni = Slavic worlds of imagination, Krakow: Uniwersytet Jagielloński, cop. 2018, 249 str., ilustr., ISBN 978-83-66084-16-2. [COBISS.SI-ID 12160329]


821.111 Angleška književnost.

1375. Edwin Abbott Abbott, Dežela Ravnina : pripovedka o več dimenzijah z avtorjevimi ilustracijami, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2018, 159 str., ilustr., Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-6954-55-6. [COBISS.SI-ID 284055296]
1376. Adventures on inkling island, [S. l.]: ELT Well, [2018], 14 str., ilustr., Dekko comics. [COBISS.SI-ID 12062025]
1377. Margaret Eleanor Atwood, Deklina zgodba, 3. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 428 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-5005-3. [COBISS.SI-ID 292424192]
1378. Enid Blyton, Skrivnih sedem, 1. natis, Ljubljana: Karantanija, 2018, 124 str., ilustr., Zbirka Skrivnih sedem, 1, ISBN 978-961-275-189-0. [COBISS.SI-ID 294052864]
1379. Jen Campbell, Franklin's flying bookshop, Reprinted, London: Thames & Hudson, 2017, [30] str., ilustr., ISBN 978-0-500-65109-4. [COBISS.SI-ID 12029001]
1380. Lewis Carroll, Aličine pustolovščine v Deželi čudes, Jezero: Morfemplus, 2016, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-33-9. [COBISS.SI-ID 285330944]
1381. Roald Dahl, Bine in milinci, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 106 str., ilustr., Zbirka Pisanice, ISBN 978-961-01-5254-5. [COBISS.SI-ID 296328960]
1382. Roald Dahl, Danny, prvak sveta, 2. popravljeni natis, Ljubljana: Sanje, 2018, 220 str., ilustr., ISBN 978-961-274-510-3. [COBISS.SI-ID 290968320]
1383. Roald Dahl, Jakec in breskev velikanka, 2. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 206 str., ilustr., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-1043-9. [COBISS.SI-ID 292969216]
1384. Julia Donaldson, Palčič, 1. natis z dodanim DVD-jem, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [31] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5156-2. [COBISS.SI-ID 293470208]
1385. Julia Donaldson, Pet grdin, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [32] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5157-9. [COBISS.SI-ID 293469696]
1386. Ken Follett, Propad velikanov : prva knjiga trilogije Stoletje, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 962 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-2266-1. [COBISS.SI-ID 293084160]
1387. Libby Gleeson, Ogrlica in darilo, 1. izd., Dob: Miš, 2018, [58] str., ilustr., Zbirka Zgodbe o Kati, ISBN 978-961-272-297-5. [COBISS.SI-ID 294375680]
nagrada: Knjiga je prejela nagrado za knjigo leta pri The children's book Council of Australia
1388. Mandy Hager, Pesem za kitovo pot domov, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 279 str., Zbirka Z(o)renja+, ISBN 978-961-272-284-5. [COBISS.SI-ID 293268480]
nagrada: Margaret Mahy, 2015; New Zealand Book Awards for Children and Young Adults, 2015; Storylines Notable Young Adult Fiction Award, 2015
1389. Vladimír Hulpach, Zgodbe iz Shakespearja, 1. natis, Preddvor: Narava, 2012, 157 str., ilustr., ISBN 978-961-6582-99-5. [COBISS.SI-ID 261046528]
1390. Stephen Michael King, Konec izmene, 1. izd., Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018, 445 str., Trilogija o Billu Hodgesu, ISBN 978-961-7035-65-0, ISBN 978-961-7035-66-7. [COBISS.SI-ID 94291201]
1391. Alex La Guma, Čas ptice ubijalke, Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 175 str., Kaif, ISBN 978-961-257-093-4. [COBISS.SI-ID 296527872]
1392. John Lanchester, Capital, London: Faber and Faber, cop. 2012, 577 str., ISBN 978-0-571-23461-5. [COBISS.SI-ID 12230729]
1393. Ian McEwan, Cementni vrt, 2. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 175 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-231-822-2. [COBISS.SI-ID 293950976]
1394. Brendan McManus, Odrešilna pot : z bremenom tragične izgube na Caminu, Ljubljana: Založba Dravlje, 2018, 231 str., fotogr., zvd., ISBN 978-961-6748-49-0. [COBISS.SI-ID 293922304]
1395. Michael Morpurgo, Črna kraljica, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 90 str., ilustr., ISBN 978-961-272-320-0. [COBISS.SI-ID 296767744]
1396. Michael Morpurgo (avtor, avtor dodatnega besedila), Sneženi mož : nova zgodba, navdahnjena z izvirnikom Raymonda Briggsa, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-272-323-1. [COBISS.SI-ID 297037824]
1397. Heather Morris, Tetovator iz Auschwitza, 1. izd., Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, cop. 2018, 267 str., ISBN 978-961-7035-53-7, ISBN 978-961-7035-54-4. [COBISS.SI-ID 94115329]
1398. George Orwell, Svoboda ali suženjstvo? : V kitovem trebuhu in drugi eseji, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2017, 205 str., Zbirka Sanje, ISBN 978-961-274-528-8. [COBISS.SI-ID 292496640]
1399. Danny Parker, Monika in Mija, Hoče: Skrivnost, 2018, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-7048-00-1. [COBISS.SI-ID 293877248]
1400. Helen Parker, Pirate Patch and the treasure map, Harlow (Essex): Pearson Education; [London]: Penguin Books, 2014, 15 str., ilustr., Penguin kids, Level 2, ISBN 978-1-4082-8829-0. [COBISS.SI-ID 20112946]
1401. Nick Pierce, Tok! Tok! : kdo je? : slikanica za navajanje na stranišče, Izola: Grlica, 2018, [44] str., ilustr., ISBN 978-961-244-293-4. [COBISS.SI-ID 295987456]
1402. J. K. Rowling, Zelo dobra življenja : o postranskih koristih neuspeha in moči domišljije, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 69 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5137-1. [COBISS.SI-ID 293433088]
1403. David Walliams, Babica barabica, 3. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 255 str., ilustr., ISBN 978-961-01-3278-3. [COBISS.SI-ID 293843200]
1404. Bill Watterson (avtor, ilustrator), Znanstveni napredek je naredil "pok" : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2018, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-261-486-7. [COBISS.SI-ID 294006016]
1405. Marija Zlatnar Moe, Hamlet med Slovenci : recepcija in slogovne paradigme šestih slovenskih Hamletov, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 229 str., ilustr., Razprave FF, ISBN 978-961-06-0006-0, ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 293373440]


821.111(043.2) Angleška književnost.

1406. Petra Kožuh, Interpretativno branje poezije pri angleščini = Interpretative poetry reading at English lessons : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Kožuh], 2018, 83 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5532. [COBISS.SI-ID 12249929]


821.111(73) Ameriška književnost.

1407. E. D. Baker, A prince among frogs : book eight in the tales of the frog princess, New York: Bloomsbury, cop. 2010, 211 str., ISBN 978-1-59990-689-8. [COBISS.SI-ID 11921993]
1408. Saul Bellow, Planet gospoda Sammlerja, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2017, 260 str., Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-274-518-9. [COBISS.SI-ID 292530944]
nagrada: National Book Award for Fiction, 1971
1409. Beth Bracken, Sramežljivi Staš in govorni nastop, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-278-388-4. [COBISS.SI-ID 294257408]
1410. Lesley Choyce, Konec skrivalnic, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 93 str., Zbirka Iziberi, ISBN 978-961-272-280-7. [COBISS.SI-ID 292928768]
1411. Harlan Coben, Pogrešam te, 1. izd., Tržič: Učila International, 2018, 379 str., ISBN 978-961-00-3752-1, ISBN 978-961-00-3753-8. [COBISS.SI-ID 294376192]
1412. Matt De la Peña, Ljubezen, 1. izd., Zagorje ob Savi: Ocean, 2018, [38] str., ilustr., ISBN 978-961-94306-5-1. [COBISS.SI-ID 294114048]
1413. Kate DiCamillo, Čudežno potovanje Edwarda Tulana, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 210 str., ilustr., Zbirka Zvezdogled, ISBN 978-961-6970-95-2. [COBISS.SI-ID 293405184]
1414. Emily Dickinson, Poezija 1 : 1850-1861, Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2018, 218 str., sl. avtorice, Poetikonove lire, knj. 73, ISBN 978-961-7016-29-1. [COBISS.SI-ID 293637376]
1415. Dr. Seuss, Lisica Nogavica, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [62] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-4263-8. [COBISS.SI-ID 293019648]
1416. Dr. Seuss, Muc Kapuc, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [63] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-4261-4. [COBISS.SI-ID 293019392]
1417. William Faulkner, Zlikovci : roman, V Ljubljani: Prešernova družba, 1968, 264 str., Ljudska knjiga, 97. [COBISS.SI-ID 2606593]
1418. Julie Gassman, Dobiš, kar dobiš, pa brez trmarjenja!, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-278-389-1. [COBISS.SI-ID 294258688]
1419. John Green, Neskončen stolp želv, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 262 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-5240-8. [COBISS.SI-ID 294513152]
1420. Sara Gruen, Voda za slone, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2008, 384 str., ilustr., Zbirka Bralec, ISBN 978-961-241-247-0. [COBISS.SI-ID 238938880]
1421. Henry James, Kaj je vedela Maisie, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2017, 318 str., ISBN 978-961-272-276-0. [COBISS.SI-ID 292051200]
1422. Christianne Jones, Lara Kosmulja, mala klepetulja, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-278-390-7. [COBISS.SI-ID 294257664]
1423. Christianne Jones, Živijo, adijo, na laži te vedno dobijo, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-278-387-7. [COBISS.SI-ID 294257152]
1424. Rupi Kaur (avtor, ilustrator), Med in mleko, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 204 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4999-6. [COBISS.SI-ID 291888384]
1425. Sinclair Lewis, The prodigal parents, [S. l.: s. n.], [2014], 149 str., ISBN 978-1-5025-4263-2. [COBISS.SI-ID 11930953]
1426. Corinna Luyken (avtor, ilustrator), The book of mistakes, New York: Dial Books for Young Readers, cop. 2017, [48] str., ilustr., ISBN 978-0-7352-2792-7. [COBISS.SI-ID 23881010]
1427. R. J. Palacio, Charlottina zgodba, 1. natis, Zagorje ob Savi: Ocean, 2018, 139 str., ilustr., ISBN 978-961-94306-6-8, ISBN 978-961-94306-7-5. [COBISS.SI-ID 295865088]
1428. Ransom Riggs, Votlo mesto : nadaljevanje romana Otok nenavadnih otrok, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2018, 383 str., ilustr., Zbirka Luna, ISBN 978-961-274-556-1, ISBN 978-961-274-555-4. [COBISS.SI-ID 294828288]
1429. Kathy Stinson, Violinist, 1. natis, Hlebce: Zala, 2015, [33] str., ilustr., ISBN 978-961-6859-79-0. [COBISS.SI-ID 278784768]
nagrada: Best Books for Kids and Teens, TD Children's Literature Award, White Ravens
1430. Donna Tartt, Lišček, 2. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 877 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-282-284-2. [COBISS.SI-ID 294833664]


821.111(94) Avstralska književnost.

1431. Peter Carnavas (avtor, ilustrator), Zadnje drevo v mestu, Hoče: Skrivnost, 2018, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-6936-89-7. [COBISS.SI-ID 292650240]
1432. Marc Martin (avtor, ilustrator), Vse, 1. izd., Dob: Miš, 2018, [33] str., ilustr., ISBN 978-961-272-291-3. [COBISS.SI-ID 293391616]
1433. Kate McCaffrey, Tista noč, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 189 str., Zbirka Z(o)renja+, ISBN 978-961-272-310-1. [COBISS.SI-ID 295500032]


821.112.2 Nemška književnost.

1434. Kasilda Bedenk (avtor, prevajalec), Milena Blažič, Pravljice bratov Grimm - od prvotne rokopisne zbirke iz leta 1810 do recepcije na Slovenskem, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018, 360 str., ilustr., ISBN 978-961-253-215-4. [COBISS.SI-ID 293230080]
1435. Bertolt Brecht, Sveta Ivana Klavniška ; Opombe k "Sveti Ivani Klavniški", Ljubljana: Založba /*cf., 2018, 133 str., Zelena zbirka, ISBN 978-961-257-095-8. [COBISS.SI-ID 297077504]
1436. Jana Frey, Ne čutim se : [Elinina zgodba o samopoškodovanju], Izola: Grlica, 2018, 154 str., Zbirka Na robu, ISBN 978-961-244-277-4. [COBISS.SI-ID 293327872]
1437. Ute Helmbold, Jezdec : risoroman po noveli Theodorja Storma, Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige, 2018, 233 str., ilustr., ISBN 978-961-94305-5-2. [COBISS.SI-ID 296162048]
1438. Heinz Janisch, "Majhno težavo imam," je rekel medved, 1. izd., Hlebce: Zala, 2018, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-6994-40-8. [COBISS.SI-ID 293894144]
1439. Alma M. Karlin, Jerneja Jezernik (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila), Magični obrazi Andov, 1. izd., Ljubljana: Založništvo J. Jezernik, 2016, 172 str., Zbirka Z Almo v svet, Peru, 4, ISBN 978-961-94032-2-8. [COBISS.SI-ID 285793792]
1440. Alma M. Karlin, Jerneja Jezernik (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila), Najmlajša vnukinja častitljivega I Čaa, 1. izd., Ljubljana: Založništvo J. Jezernik, 2016, 72 str., Zbirka Z Almo v svet, Kitajska, 1, ISBN 978-961-94032-0-4. [COBISS.SI-ID 284771072]
1441. Alma M. Karlin, Jerneja Jezernik (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila), Vodna vrba, 1. izd., Ljubljana: Založništvo J. Jezernik, 2016, 177 str., Zbirka Z Almo v svet, Kitajska, 2, ISBN 978-961-94032-1-1. [COBISS.SI-ID 284771328]
1442. Alma M. Karlin, Jerneja Jezernik (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila), Vroča in grešna, 1. izd., Ljubljana: Založništvo J. Jezernik, 2016, 185 str., Zbirka Z Almo v svet, Panama, 3, ISBN 978-961-94032-3-5. [COBISS.SI-ID 286244096]
1443. Rudolf Steiner, Koledar duše, Volčji Grad: Sfera, 2018, 123 str., ilustr., avtorj. sl., ISBN 978-961-94202-2-5. [COBISS.SI-ID 294063360]
1444. Stefan Zweig, Neznankino pismo, 1. natis, Ljubljana: eBesede, 2017, 96 str., Zbirka Kofetek, 1, ISBN 978-961-6922-99-9, ISBN 978-961-7022-00-1. [COBISS.SI-ID 289174016]


821.131.1 Italijanska književnost.

1445. Pietro Bartolo, Lidia Tilotta, Giacomo Bartolo, Lampedusa : sredi morja solza, Ljubljana: Družina, 2018, 146 str., ISBN 978-961-04-0481-1. [COBISS.SI-ID 293774336]
1446. Gabriele Clima, Sonce med prsti, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 166 str., ISBN 978-961-278-408-9. [COBISS.SI-ID 296311808]
nagrada: Andersenova nagrada, 2017
1447. Carlo Collodi, Ostržek, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5011-4. [COBISS.SI-ID 292672768]
1448. Luca D'Andrea, V senci zla, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 500 str., [1] str. pril. z zvd., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-5230-9. [COBISS.SI-ID 294737152]
1449. Alessandro D'Avenia, Umetnost krhkosti : kako ti Leopardi lahko reši življenje, Ljubljana: Družina, 2018, 239 str., ISBN 978-961-04-0503-0. [COBISS.SI-ID 294976512]
1450. Umberto Eco, Foucaultovo nihalo, 1. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006, 695 str., ilustr., Zbirka Roman, ISBN 86-11-17069-5. [COBISS.SI-ID 224839936]
1451. Elena Ferrante, O novem priimku : mladost, 2. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 439 str., Zbirka Žepnice, Neapeljski cikel, knj. 2, ISBN 978-961-231-820-8. [COBISS.SI-ID 293979648]
1452. Elena Ferrante, O tistih, ki bežijo, in tistih, ki ostajajo : srednja leta, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 383 str., Neapeljski cikel, knj. 3, ISBN 978-961-282-015-2. [COBISS.SI-ID 296464384]
1453. Cesare Pavese, Lepo poletje, Posebna izd. za Delo, Ljubljana: Delo, 2004, 88 str., Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 29, ISBN 961-6332-37-6. [COBISS.SI-ID 128970752]


821.133.1 Francoska književnost.

1454. Clélie Avit, Tukaj sem, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 184 str., ISBN 978-961-278-371-6. [COBISS.SI-ID 294463232]
nagrada: Prix nouveau talent, 2015
1455. Christian Bobin, Bela dama, Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2017, 104 str., Zbirka Ginko, knj. 10, ISBN 978-961-6758-68-0. [COBISS.SI-ID 282823936]
1456. Pierre Corneille, Maja Sunčič (urednik), Ojdip, Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2018, 118 str., Dialog z antiko, 31, ISBN 978-961-6192-75-0, ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 296888320]
1457. Catherine Cusset, Tisti, ki smo ga oboževali, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 253 str., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-5205-7. [COBISS.SI-ID 294903040]
1458. André Gide, Ponarejevalci denarja, Posebna izd. za Delo, Ljubljana: Delo, 2005, 348 str., Delova knjižnica Vrhunci stoletja, 48, ISBN 961-6332-76-7. [COBISS.SI-ID 217443840]
1459. Jean Giraudoux, Tri drame, V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1961, 285 str., Zbirka Bela krizantema. [COBISS.SI-ID 6886201]
1460. Maylis de Kerangal, Na tej točki noči, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2018, 51 str., Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-274-546-2. [COBISS.SI-ID 293632000]
1461. Maylis de Kerangal, Rojstvo mostu, Ljubljana: Beletrina, 2018, 322 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-284-366-3. [COBISS.SI-ID 293555456]
nagrada: Prix Médicis, 2010
1462. Emmanuelle Pagano, Jamski najstniki, Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2017, 165 str., Zbirka Ginko, knj. 14, ISBN 978-961-7016-07-9, https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5263. [COBISS.SI-ID 292389888]
nagrada: European Union Prize for Literature, 2009
1463. Charles Perrault, Pepelka, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5012-1. [COBISS.SI-ID 292673024]
1464. Charles Perrault, Rdeča kapica, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5008-4. [COBISS.SI-ID 292672000]
1465. Émile Zola, Umetnina, Ljubljana: Beletrina, 2017, 561 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-291-8. [COBISS.SI-ID 291748352]


821.163.6 Slovenska književnost.

1466. Peter Ajdič, Vse to je življenje, Ljubljana: Tiskovna agencija Morel, 1999, 87 str. [COBISS.SI-ID 100311808]
1467. Tina Arnuš Pupis, Božo in Vili, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 45 str., ilustr., Zbirka Miškolinke, ISBN 978-961-272-285-2. [COBISS.SI-ID 293389056]
1468. Damjana Bakarič, Na boljše, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 182 str., ilustr., Zbirka Upanje, ISBN 978-961-01-5145-6. [COBISS.SI-ID 295019264]
1469. Tatjana Ban (avtor, ilustrator), Istrske uganke?, Domžale: Tamaj, 2018, [23] str., ilustr., ISBN 978-961-94190-8-3. [COBISS.SI-ID 296133376]
1470. Tatjana Ban (avtor, ilustrator), Kresnička : [pravljica v sličicah], Domžale: Tamaj, 2018, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-94190-9-0. [COBISS.SI-ID 296133888]
1471. Tatjana Ban (avtor, ilustrator), Ovčka Belka na Oljki gori : pravljica v verzih, Domžale: Tamaj, 2018, [31] str., ilustr., ISBN 978-961-94489-1-5. [COBISS.SI-ID 296134912]
1472. Marta Bartolj (avtor, ilustrator), Kje si?, 1. izd., Dob: Miš, 2018, [72] str., ilustr., ISBN 978-961-272-282-1. [COBISS.SI-ID 293122304]
1473. Jana Bauer, Ding dong zgodbe, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 63, 63 str., ilustr., Zbirka Čudaške prigode, ISBN 978-961-6970-93-8. [COBISS.SI-ID 293242112]
1474. Jana Bauer, Groznovilca in divja zima, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017, 158 str., ilustr., Zbirka Čudaške prigode, ISBN 978-961-6970-81-5. [COBISS.SI-ID 290761472]
1475. Franc Belčič, Iskrica v glavi : rešitev na dlani : 60 ugank, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 23 str., ilustr., ISBN 978-961-278-399-0. [COBISS.SI-ID 295389952]
1476. Andreja Borin (avtor, ilustrator), V mesto mravlja se odpravlja, Maribor: Litera, 2009, [32] str., ilustr., Zbirka Mladež, ISBN 978-961-6780-02-5. [COBISS.SI-ID 63429889]
1477. Meta Brulec, Kroki in prijatelji, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [24] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 455, ISBN 978-961-01-5243-9. [COBISS.SI-ID 295449600]
1478. Ivan Cankar, France Dobrovoljc (urednik, avtor dodatnega besedila), Moje življenje, 2. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 142 str., ISBN 978-961-01-1419-2. [COBISS.SI-ID 293872896]
1479. Ivan Cankar, Podobe iz sanj, Ljubljana: Beletrina, 2018, 249 str., ilustr., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-350-2. [COBISS.SI-ID 292998400]
1480. Ivan Cankar, Skodelica kave = A cup of coffee, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, [44] str., ilustr., ISBN 978-961-272-253-1. [COBISS.SI-ID 290176768]
1481. Ivan Cankar, Srce ne pozna malenkosti : misli Ivana Cankarja iz sto leposlovnih in drugih spisov ter pisem, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 135 str., ISBN 978-961-282-301-6. [COBISS.SI-ID 293724416]
1482. Ivan Cankar, Šopek Cankarjevih pisem iz Slovenskih Goric na Rožnik, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 181 str., ilustr., Jubilejna zbirka, ISBN 978-961-01-5041-1. [COBISS.SI-ID 292947712]
1483. Andrej Capuder, Zamrznjene besede : eseji, 1. izd., V Celovcu: Mohorjeva: = Hermagoras, 2017, 243 str., ISBN 978-3-7086-0939-3. [COBISS.SI-ID 289185792]
1484. Matej De Cecco (ilustrator), Staša Tome, Črno zlato, črna smrt, Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015, 24 str., ilustr., Zbirka Leonora pripoveduje, 2, ISBN 978-961-6367-34-9. [COBISS.SI-ID 282382080]
1485. Matej De Cecco (ilustrator), Staša Tome, Leonorini novi prijatelji, Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015, 24 str., ilustr., Zbirka Leonora pripoveduje, 3, ISBN 978-961-6367-35-6. [COBISS.SI-ID 282382336]
1486. Matej De Cecco (ilustrator), Staša Tome, Rojstvo pod morsko gladino, Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015, 24 str., ilustr., Zbirka Leonora pripoveduje, 1, ISBN 978-961-6367-33-2. [COBISS.SI-ID 282380288]
1487. Milan Dekleva, Knjigožer, Jezero: Morfemplus, 2018, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-41-7. [COBISS.SI-ID 294383872]
1488. Lucia Emiliani, Izgubljeno jajce, Jezero: Morfemplus, 2018, [26] str., ilustr., Zbirka Gozdne pravljice, ISBN 978-961-6988-89-6. [COBISS.SI-ID 291191808]
1489. Lucia Emiliani, Sivi volk na pikniku, Jezero: Morfemplus, 2017, [26] str., ilustr., Zbirka Gozdne pravljice, ISBN 978-961-6988-59-9. [COBISS.SI-ID 289315840]
1490. Saša Eržen, Maruša Ivančič, Kobrowsky, Rozagroza in Plavalava, 2. izd., Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017, ISBN 978-961-6471-42-8. [COBISS.SI-ID 290875648]
1491. Evald Flisar, Zbiralec sanj : roman, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017, 328 str., Izbrana dela, Proza, ISBN 978-961-6970-90-7. [COBISS.SI-ID 292918016]
1492. Jasmin Frelih, Bleda svoboda, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017, 190 str., ISBN 978-961-282-271-2. [COBISS.SI-ID 293489152]
1493. Alja Furlan, Od spodaj navzgor, 1. natis, Branik: Margarana, 2018, [35] str., ilustr., ISBN 978-961-94134-2-5. [COBISS.SI-ID 295901440]
1494. Alja Furlan, Tri sestre, 1. natis, Branik: Margarana, 2018, [38] str., ilustr., ISBN 978-961-94134-3-2. [COBISS.SI-ID 296925184]
1495. Barbara Fürst, Polomljena kočija, Ponatis 1. izd., Ljubljana: Komisija za preprečevanje korupcije, 2017, [19] str., ilustr., ISBN 978-961-93390-1-5. [COBISS.SI-ID 292527616]
1496. Vlado Garantini, Frpruh : pesniška zbirka na kolmi zrasla, Zagorje ob Savi: Občina, 2015, 54 str., ilustr., ISBN 978-961-92025-4-8. [COBISS.SI-ID 279897600]
1497. Romana Glavač (avtor, ilustrator), Čarobno pero : 7 pravljic za male in velike, 1. natis, Črenšovci: Kulturno-turistično društvo, 2014, 45 str., ilustr., ISBN 978-961-281-636-0. [COBISS.SI-ID 276674304]
1498. Polona Glavan, Gverilci, 2. izd., Ljubljana: Beletrina, 2018, 139 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-437-0. [COBISS.SI-ID 295523584]
1499. Polona Glavan, Noč v Evropi, Ljubljana: Študentska založba, 2012, 213 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-242-507-4. [COBISS.SI-ID 262740992]
1500. Jelka Godec Schmidt (avtor, ilustrator), Tomaž Tomšič, Cicibanda, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [40] str., ilustr., Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5299-6, ISBN 978-961-01-4373-4. [COBISS.SI-ID 295844352]
1501. Žiga Gombač, Gobčko in Hopko, 1. izd., Dob: Miš, 2018, [24] str., ilustr., ISBN 978-961-272-289-0. [COBISS.SI-ID 293390336]
1502. Žiga Gombač, Moja abeceda, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, [28] str., ilustr., ISBN 978-961-272-288-3. [COBISS.SI-ID 293390080]
1503. Darja R. Gorup-Godar, Tabu ; erotika, šolstvo, norišnica, cerkev, Ljubljana: samozal., 2018, 134 str., ISBN 978-961-288-487-1. [COBISS.SI-ID 295105792]
1504. Niko Grafenauer, Možbeseda Pedenjped, 1. natis, Ljubljana: Grafenauer, 2017, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-6864-28-2. [COBISS.SI-ID 292509184]
1505. Igo Gruden, Miška osedlana in druge otroške pesmi, Trst: ZTT: = EST, 2018, 102 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-227-4. [COBISS.SI-ID 10183148]
1506. Maja Haderlap, Angel pozabe, 2. ponatis, Maribor: Litera, 2018, 211 str., ISBN 978-961-6780-74-2. [COBISS.SI-ID 94342145]
nagrada: Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch, 2011; Rauriser Literaturpreis, 2012
1507. Mateja Hana Hočevar, Hai Ottenheim, Zmajeva deklica : prerokba : pravljica za vse starosti, Ljubljana: Chiara, 2018, 105 str., ilustr., ISBN 978-961-94342-0-8, ISBN 978-961-94342-3-9. [COBISS.SI-ID 292980736]
1508. Alojz Ihan, Slike z razstave, Ljubljana: Študentska založba, 2013, 253 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-242-900-3. [COBISS.SI-ID 269497088]
1509. Jelena Isak Kres, Hiša norčij, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 30 str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5155-5. [COBISS.SI-ID 293520384]
1510. Jure Jakob, Tri vrane s platane : o živalih, otrocih in drevesih, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 31 str., ilustr., ISBN 978-961-272-303-3. [COBISS.SI-ID 295123968]
1511. Drago Jančar, Severni sij : roman, 2. izd., Celovec; Salzburg: Wieser, 1993, 199 str., ISBN 3-85129-068-2. [COBISS.SI-ID 34933248]
1512. Amalija Jelen-Mikša, Vražji grižljaj : iskanja, 1. natis, Maribor: Obzorja, 2018, 104 str., ISBN 978-961-230-529-1. [COBISS.SI-ID 94997505]
1513. Dušan Jelinčič, Zvezdnate noči : z uvodnim esejem avtorja, 2., spremenjena in predelana izd., Ljubljana: Sanje, 2018, 300 str., Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-6387-75-0. [COBISS.SI-ID 295950592]
1514. Franc Jeza, Vojka Havlas (avtor dodatnega besedila, urednik), Zakasnela pomlad in druge kratke zgodbe, 1. natis, Hajdina: Občina, 2010, 144 str., ISBN 978-961-269-216-2. [COBISS.SI-ID 250119936]
1515. Dušan Jovanović, Portreti slovenskih pisateljev, [Ljubljana]: Študentska založba: Društvo slovenskih pisateljev, 2010, 3 video DVD-ji (109 min, 17 min ; 130 min , 57 sek ; 116 min, 5 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 265980]
1516. Andrej Jus, Na trati, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2015, 61 str., ilustr., Zbirka Sanjska knjigica, ISBN 978-961-274-357-4. [COBISS.SI-ID 278580992]
1517. Varja Kališnik, Živa groza : zgodba za pogumne punce, 1. izd., Ljubljana: Skrivnosti, 2009, 170 str., ilustr., ISBN 978-961-92739-0-6. [COBISS.SI-ID 247744512]
1518. Igor Karlovšek, Preživetje, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 291 str., Zbirka Srečanja, ISBN 978-961-272-294-4. [COBISS.SI-ID 293888512]
1519. Damjana Kenda Hussu, Zaljubljeni zmaj, Domžale: Studio Hieroglif, 2018, [15] str., ilustr., Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki, ISBN 978-961-94233-8-7. [COBISS.SI-ID 294024960]
1520. Milena Kerndl, Med resničnostjo in fikcijo : avtobiografsko v delih sodobnih slovenskih romanopisk, 1. natis, Murska Sobota: BoMa, 2018, 196 str., Zbirka Znanstvene monografije, ISBN 978-961-93791-9-6. [COBISS.SI-ID 291155712]
1521. Katarina Kesič Dimic, Kamaroni s parabajzovo omako, 1. natis, Ljubljana: Alba 2000, 2010, 32 [i. e. 23] str., ilustr., ISBN 978-961-6668-19-4. [COBISS.SI-ID 250553344]
1522. Anja Klančar, Ko izgubiš --- : zgodba o prebolevanju samomora v družini, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2018, 102 str., ISBN 978-961-04-0486-6. [COBISS.SI-ID 294004736]
1523. Matjaž Kmecl, Branko Šömen, Poet : scenarij za televizijski film o življenju in nehanju Franceta Prešerna, Ljubljana: Prešernova družba, 2000, 263 str., Prešernova Koledarska zbirka 2001, ISBN 961-6261-64-9. [COBISS.SI-ID 108410624]
1524. Vitka Kolar, Pokrij me, mami, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2011, 182 str., Zbirka Sanje, Roman, ISBN 978-961-274-045-0. [COBISS.SI-ID 255642112]
1525. Mirt Komel, Medsočje, 2. natis, Novo mesto: Goga, 2018, 350 str., Literarna zbirka Goga, ISBN 978-961-277-202-4, https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5765. [COBISS.SI-ID 296550400]
1526. Nataša Konc Lorenzutti, Avtobus ob treh (ali Društvo mlajših starejših bratov), 2. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 223, VII str., Zbirka Z(o)renja, ISBN 978-961-272-309-5. [COBISS.SI-ID 295461376]
1527. Simona Kopinšek, Ljubezenke, Murska Sobota: Franc-Franc, 2012, 76 str., ilustr., ISBN 978-961-255-047-9. [COBISS.SI-ID 70069505]
1528. Simona Kopinšek, Pajkodlak in Kresnica, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017, [34] str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-6970-92-1. [COBISS.SI-ID 293177088]
1529. Simona Kopinšek, Vetrnice, Murska Sobota: Franc-Franc, 2013, 79 str., ilustr., ISBN 978-961-255-066-0. [COBISS.SI-ID 269359360]
1530. Gaja Kos, Grdavši in presenečenje, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, [22] str., ilustr., ISBN 978-961-272-290-6. [COBISS.SI-ID 293390592]
1531. Janko Kos, Misliti Cankarja, Ljubljana: Beletrina, 2018, 312 str., ISBN 978-961-284-397-7. [COBISS.SI-ID 293414400]
1532. Vladimir Kos, Maja Melinc Mlekuž (urednik), Kot sonca zlat zaton, Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2018, 88 str., ISBN 978-88-96632-73-4. [COBISS.SI-ID 10372844]
1533. Srečko Kosovel, Pravica : mladi verujejo vate, Pravica, Ljubljana: Sanje, 2012, 75 str., Zbirka Sanje, ISBN 978-961-274-143-3, ISBN 978-961-274-142-6. [COBISS.SI-ID 262432512]
1534. Lojze Kovačič, Dva zmerjavca, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [31] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5257-6. [COBISS.SI-ID 296921088]
1535. Lojze Kovačič, Prišleki, 2. izd., Ljubljana: Beletrina, 2018, 2 knj. (1331 str.), Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-387-8. [COBISS.SI-ID 296604160]
1536. Kajetan Kovič, Moj prijatelj Piki Jakob, 17. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 122 str., ilustr., Zbirka Deteljica, ISBN 978-86-11-01420-3. [COBISS.SI-ID 290719744]
1537. Helena Kraljič, Dva prijatelja, Jezero: Morfemplus, 2018, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-6988-90-2. [COBISS.SI-ID 291284736]
1538. Jela Krečič, Knjiga drugih, Ljubljana: Beletrina, 2018, 319 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-372-4. [COBISS.SI-ID 294698496]
1539. Tomaž Kukovica, Maščevanje preteklosti : [roman - kriminalka], Ljubljana: Lala, 2006, 264 str., ISBN 961-238-868-7, ISBN 978-961-238-868-3. [COBISS.SI-ID 230485248]
1540. Tone Kuntner, Zamrznjena Pomlad, 1. izd., Ljubljana: Karantanija, 2018, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-275-188-3. [COBISS.SI-ID 293847296]
1541. Petja Kužel, Vrnitev : pisma bivšega odvisnika, Brežice: Primus, 2018, 317 str., Zbirka Avtorji, ISBN 978-961-7033-59-5. [COBISS.SI-ID 296355584]
1542. Ambrož Kvartič, Kdo in kaj? Razvozlaj!, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [16] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 456, ISBN 978-961-01-5244-6. [COBISS.SI-ID 295315456]
1543. Feri Lainšček, Ne : pesmi, Maribor: Litera, 2018, 69 str., ilustr., ISBN 978-961-7018-84-4. [COBISS.SI-ID 94199041]
1544. Zvezdana Majhen, Čas, 1. izd., Maribor: Pivec, 2018, 1 kartonka ([20] str.), ilustr., Zbirka Nanizanka za modrijane, 1, ISBN 978-961-7026-46-7. [COBISS.SI-ID 94766081]
1545. Zvezdana Majhen, Gospodinjski aparati in stroji, 1. izd., Maribor: Pivec, 2018, 1 kartonka ([20] str.), ilustr., Zbirka Nanizanka za modrijane, 5, ISBN 978-961-7026-18-4. [COBISS.SI-ID 94767873]
1546. Zvezdana Majhen, Poglejmo v širni svet, 1. izd., Maribor: Pivec, 2018, 1 kartonka ([20] str.), ilustr., Zbirka Nanizanka za modrijane, 6, ISBN 978-961-7026-48-1. [COBISS.SI-ID 94768129]
1547. Zvezdana Majhen, Poklici, 1. izd., Maribor: Pivec, 2018, 1 kartonka ([20] str.), ilustr., Zbirka Nanizanka za modrijane, 4, ISBN 978-961-7026-19-1. [COBISS.SI-ID 94767361]
1548. Svetlana Makarovič (avtor, ilustrator), Naj bo poleti, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [71] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5153-1. [COBISS.SI-ID 293647872]
1549. Svetlana Makarovič, Pod medvedovim dežnikom, 1. ponatis 3., prenovljenega natisa, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, [15] str., ilustr., Zbirka Svetlanovčki, ISBN 978-961-01-1748-3. [COBISS.SI-ID 284720896]
1550. Svetlana Makarovič, Prekleti kadilci, 1. ponatis, Ljubljana: Sanje, 2018, 95 str., Zbirka Kiosk, ISBN 978-961-6653-48-0. [COBISS.SI-ID 294473216]
1551. Hans Christian Andersen, Marjan Manček (ilustrator, urednik, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), Marta Manček (urednik), Irena Matko Lukan (urednik), Mančkarada : zgodbice, pesmice in stripeki, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 375 str., ilustr., Zbirka Sončnica, ISBN 978-961-01-5251-4. [COBISS.SI-ID 294353664]
1552. Katarina Marinčič, Prikrita harmonija, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001, 415 str., Zbirka Nova slovenska knjiga, ISBN 86-11-15991-8. [COBISS.SI-ID 112351744]
nagrada: Kresnik, 2002
1553. Jana Ozimek (urednik, avtor dodatnega besedila), Mati je ena sama : slovenske materinske pesmi, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015, 127 str., ISBN 978-961-278-181-1. [COBISS.SI-ID 277645824]
1554. Matimatimati, Ko izgine svet, 1. ponatis, Komen: Matimatimati, 2018, ISBN 978-961-288-053-8. [COBISS.SI-ID 295043072]
1555. Silva Matos, Nevidne vezi, 1. izd., Celovec: Mohorjeva družba, 2018, 184 str., ilustr., ISBN 978-3-7086-1002-3. [COBISS.SI-ID 294146048]
1556. Susanna Mattiangeli, Učiteljica, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, [26] str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-6970-94-5. [COBISS.SI-ID 293242368]
1557. Neža Maurer, Nekaj zelo zelo lepega : zbrane pesmi za otroke, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2018, 652 str., ilustr., Zbirka Sanje, ISBN 978-961-274-529-5. [COBISS.SI-ID 293242624]
1558. Miha Mazzini, Pohlep, Novo mesto: Goga, 2018, 162 str., ISBN 978-961-277-203-1. [COBISS.SI-ID 294904576]
1559. Vinko Möderndorfer, Jaz sem Andrej, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 172 str., ilustr., Zbirka Odisej, ISBN 978-961-01-5234-7. [COBISS.SI-ID 295569152]
1560. Brane Mozetič, Murenček in Polhek, Ljubljana: Škuc, 2017, 58 str., ilustr., Zbirka Lambda, 132, ISBN 978-961-6983-19-8. [COBISS.SI-ID 292661760]
1561. Nina Novak Kerbler, Zbogom, prijatelj moj, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 41 str., ilustr., Zbirka Prijazna družba, ISBN 978-961-278-401-0. [COBISS.SI-ID 295597056]
1562. Tanja Novak, Ježek Snežek in 112 : kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili, 2. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018, 16 str., ilustr., ISBN 978-961-90934-8-1. [COBISS.SI-ID 293154560]
1563. Jani Oswald, Quaran Tanja : homeland eastland west lend Fremd end konec, Klagenfurt; = Celovec: Drava, cop. 2013, 91 str., ISBN 978-3-85435-700-1. [COBISS.SI-ID 515351692]
1564. Saša Pavček, Rumi in kapitan, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 67 str., ilustr., ISBN 978-961-272-322-4. [COBISS.SI-ID 297037312]
1565. Tone Pavček, Poganske hvalnice, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976, 102 str., Nova slovenska knjiga. [COBISS.SI-ID 9829633]
1566. Barbara Pešak Mikec, Nataša Budna Kodrič, Miška Mica in njeni egipčanski predniki z gradu Fužine, Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2017, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-6247-45-0. [COBISS.SI-ID 291659776]
1567. Milan Petek Levokov, Skrivnost oblačne gore, 1. natis, Ljubljana: Družba Piano, 2011, 224 str., ISBN 978-961-6693-63-9, ISBN 978-961-6693-64-6. [COBISS.SI-ID 255793664]
1568. Matejka Peterlin, Iz dnevnika mlade družine, Trst: Mladika, 2018, 91 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-259-4. [COBISS.SI-ID 10119148]
1569. Sanja Pocrnjić (avtor, ilustrator), Jezen, jezen škrat, Ljubljana: Forum, 2018, [24] str., ilustr., Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka O, ISBN 978-961-6553-88-9. [COBISS.SI-ID 294159872]
1570. Mojiceja Podgoršek (avtor, avtor dodatnega besedila), Ivan in skodelica črne kave, 1. izd., Domžale: Epistola, 2018, [28] str., ilustr., ISBN 978-961-6976-57-2. [COBISS.SI-ID 293565952]
1571. Mojiceja Podgoršek, Si že ali še boš?, 1. izd., Domžale: Epistola, 2018, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-6976-53-4. [COBISS.SI-ID 293305856]
1572. Katja Klopčič Lavrenčič (urednik), Pogovori z Evaldom Flisarjem : o ljubezni in smrti, smislu in nesmislu življenja ..., Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016, 223 str., ISBN 978-961-6970-49-5. [COBISS.SI-ID 285951232]
1573. Rada Polajnar (avtor, ilustrator), Nekaj lahkega, čisto nekaj lahkega : zgodbe in sporočila v pomoč otrokom na poti čustvenega dozorevanja in kaj naj bi o tem vedeli starši in pedagogi, Dovje: samozal.; Žirovnica: Medium, 2018, 85 str., ilustr., ISBN 978-961-6895-17-0. [COBISS.SI-ID 294703360]
1574. Lilijana Praprotnik-Zupančič (avtor, ilustrator), Zmaji?!, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [34] str., ilustr., Zbirka Žlabudron, ISBN 978-961-01-5174-6. [COBISS.SI-ID 293721344]
1575. Tatjana Pregl Kobe, Arabeska : [pesmi], Ljubljana: Edina, 2006, 93 str., ISBN 961-6364-23-5, ISBN 978-961-6364-23-2. [COBISS.SI-ID 229543680]
1576. Tatjana Pregl Kobe, Slika v sliki : venec nonetov, Grosuplje: Mondena, 2011, 131 str., Zbirka Eos, 7, ISBN 978-961-6319-93-5. [COBISS.SI-ID 256241152]
1577. Slavko Pregl, Kraljična, 1. izd., Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017, [13, 13] str., ilustr., Zbirka Biberbav, ISBN 978-961-6970-86-0. [COBISS.SI-ID 292237824]
1578. Janez Premk, Pojoča gora, 1. izd., Škofja Loka: Domus, 2017, 145 str., ISBN 978-961-94083-2-2. [COBISS.SI-ID 292543488]
1579. France Prešeren, Krst pri Savici, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2018, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-272-306-4. [COBISS.SI-ID 295124992]
1580. Alojz Rebula, Korintski steber : roman, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017, 200 str., ISBN 978-961-278-334-1. [COBISS.SI-ID 292948480]
1581. Stanislava Repar, Iniciacije ali Književnost onkraj vidnega : [subverzivna premišljevanja o ustvarjanju žensk in reprezentacijah ženske diskurzivnosti v literaturi], 1. izd., Závod: Fraktál, 2018, 262 str., avtor. sl., Zbirka Large, 1, ISBN 978-80-972950-5-9. [COBISS.SI-ID 293411840]
1582. Andrej Rozman, Kristina Preininger (avtor, urednik), Pesmi iz galerije, Ljubljana: Narodna galerija, 2018, 135 str., ilustr., ISBN 978-961-6743-71-6. [COBISS.SI-ID 296185600]
1583. Špela Sanabor, Vedno nekje vmes, ostajam ekstra!, 1. ponatis, Postojna: [s. n.], 2016, 53 str. [COBISS.SI-ID 12209225]
1584. Nejka Selišnik (avtor, ilustrator), Erazem Predjamski, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, [36] str., ilustr., ISBN 978-961-278-398-3. [COBISS.SI-ID 295330048]
1585. Mojca Smolej (urednik), 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 145 str., ilustr., Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISBN 978-961-06-0077-0, ISSN 2386-0561, http://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/54-ssjlk/. [COBISS.SI-ID 295357696]
1586. Marija Pirjevec (urednik, avtor dodatnega besedila), Ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem : [dopolnjeni zbornik predavanj s Simpozija Slovenska ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem od začetka 20. stoletja do sodobnosti, ki ga je organiziralo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm na Opčinah pri Trstu, 5. in 6. maja 2016], Trst: Mladika: Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, 2017, 316 str., ISBN 978-88-7342-255-6. [COBISS.SI-ID 10016492]
1587. Andrej E. Skubic, Babi nima več telefona, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 62 str., ilustr., Zbirka Trio Golaznikus, 2, ISBN 978-961-01-5253-8. [COBISS.SI-ID 296413696]
1588. Andrej E. Skubic, Telefon ali Tisoč stvari, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 37 str., ilustr., Zbirka Deteljica, ISBN 978-961-01-5248-4. [COBISS.SI-ID 295770880]
1589. Lana Slapal, V iskanju dežele Hareonim, V Domžalah: samozal., 2013, 56 str., ilustr., ISBN 978-961-276-877-5. [COBISS.SI-ID 270052096]
1590. David Tasič (urednik), Slon in bonbon : 50 najbolj priljubljenih pesmi naših klasikov za osnovnošolske otroke, 1. natis, Ljubljana: Karantanija, 2018, 79 str., ilustr., ISBN 978-961-275-181-4. [COBISS.SI-ID 292993792]
1591. Cvetka Sokolov, Vsak s svojega planeta, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 232 str., Zbirka Z(o)renja+, ISBN 978-961-272-293-7. [COBISS.SI-ID 293888256]
1592. Alenka Spacal (avtor, ilustrator), Kako ti je ime?, Maribor: Bajalka, 2018, [27] str., ilustr., ISBN 978-961-94370-0-1. [COBISS.SI-ID 93997569]
1593. Marija Stanonik, Literarjenje, kronopisje in rokopisje v teoriji in praksi, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 578 str., ISBN 978-961-254-253-5. [COBISS.SI-ID 254851840]
1594. Urška Perenič (urednik), Aleksander Bjelčevič (urednik), Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski, 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 322 str., ilustr., Obdobja, 37, ISBN 978-961-06-0128-9, ISSN 1408-211X. [COBISS.SI-ID 297044992]
1595. Tomaž Šalamun, Posmrtni boj, 1. izd., Dob: Miš, 2018, [115] str., ilustr., ISBN 978-961-272-292-0. [COBISS.SI-ID 293463040]
1596. Dušan Šarotar (avtor, fotograf), Panorama : pripoved o poteku dogodkov, Ljubljana: Beletrina, 2014, 217 str., fotogr., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-043-3. [COBISS.SI-ID 277085440]
nagrada: Finalist nagrade kresnik, 2015
1597. Jasna Šebjanič Pupis, Nana, človeška ribica, 1. izd., Podsmreka: Pipinova knjiga, 2018, 45 str., ilustr., ISBN 978-961-94079-8-1. [COBISS.SI-ID 293125376]
1598. Bina Štampe Žmavc, Nabiralka samot, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2018, 93 str., Zbirka Hiša pesmi, ISBN 978-961-274-560-8. [COBISS.SI-ID 295131904]
1599. Anja Štefan, 7 medvedov, Darilna izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [16] str., ilustr., Cicibanova zbirka, ISBN 978-961-01-5037-4. [COBISS.SI-ID 293269248]
1600. Anja Štefan, Škratovske oči, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [32] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5283-5. [COBISS.SI-ID 295508736]
1601. Katarina Sokač, Andrej Rozman, Miklavž Komelj, Jelka Godec Schmidt (avtor, ilustrator), Nataša Konc Lorenzutti, Neža Maurer, Barbara Gregorič Gorenc, Cvetko Zagorski, Meta Rainer, Anica Černej, Andreja Borin, Ela Peroci, Cvetka Sokolov, Branka Jurca, Ksenija Šoster Olmer, Mira Voglar, Mateja Bizjak Petit, Anita Leskovec, Martina Bačič, Slavica Remškar, Feri Lainšček, Dane Zajc, Lev Nikolaevič Tolstoj, Ivan Minatti, Anja Štefan (ilustrator), Maja Žugič (urednik), Tralala, hopsasa, tu je Cicido doma : [izbor besedil in ilustracij iz dvajsetih letnikov revije Cicido], Darilna izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 56 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5296-5. [COBISS.SI-ID 296526336]
1602. Ljerka Trampuž, Miška in slonček pri gozdnih živalih, Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015, [22] str., ilustr., ISBN 978-961-6367-31-8. [COBISS.SI-ID 278337280]
1603. Katja Klopčič Lavrenčič (urednik), Trideset esejev o Flisarjevi prozi, Ljubljana: Sodobnost International, 2018, 392 str., ISBN 978-961-7047-14-1. [COBISS.SI-ID 297063680]
1604. Metod Turnšek, Milan Dolgan (urednik), Dramatika : velika karantansko-panonska trilogija, Pregledna izd., Ljubljana: samozal. M. Dolgan, 2018, 269 str., ilustr., ISBN 978-961-288-275-4. [COBISS.SI-ID 293781248]
1605. Josip Vandot, Kekec and Pehta, Ljubljana: Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2017, 30 str., ilustr., ISBN 978-961-6979-13-9. [COBISS.SI-ID 292675072]
1606. Gregor Grešak (avtor, fotograf), Ana Porenta (avtor, fotograf), Sara Samsa, Anže Starič, Urša Zalar, Videzi sveta : štiri besedila za mladinska gledališča, 1. izd., Velike Lašče: Zavod za razvijanje ustvarjalnosti: KUD Primož Trubar, 2006, 170 str., ilustr., Zbirka Gledeja, ISBN 961-91323-2-7. [COBISS.SI-ID 227167232]
1607. Janja Vidmar, Črna vrana, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 249 str., Zbirka Odisej, ISBN 978-961-01-5236-1. [COBISS.SI-ID 296444672]
1608. Janja Vidmar, Elvis Škorc, genialni štor, 1. izd., Dob: Miš, 2018, 210 str., ISBN 978-961-272-287-6. [COBISS.SI-ID 293389824]
1609. Milan Vincetič, Luna na mesecu = Luna na mejseci, Murska Sobota: Argo, društvo za humanistična vprašanja; [Monošter]: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2017, 234 str., Knjižna zbirka Med Rabo in Muro, 20, ISBN 978-961-93225-6-7. [COBISS.SI-ID 292841472]
1610. Jani Virk, Brez imena, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 195 str., Nova slovenska knjiga, ISBN 978-961-01-5262-0. [COBISS.SI-ID 295697408]
1611. Alojz Ihan (avtor dodatnega besedila, urednik), Vsaka ljubezen je pesem : najlepše slovenske ljubezenske pesmi po izboru slovenskih pesnikov, Nova izd., Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2010, 191 str., ISBN 978-961-6547-46-8. [COBISS.SI-ID 250470912]
1612. Sofya-Agnessa Yakuntsova, Antologija brez kože, Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2017, 94 str., sl. avtorice, ISBN 978-961-6481-47-2. [COBISS.SI-ID 292781312]
1613. Marta Zabret, Martematične prigode, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017, 145 str., ilustr., ISBN 978-961-212-283-6. [COBISS.SI-ID 292521472]
1614. Urša Zabukovec, Vseživo : eseji, Ljubljana: KUD Logos, 2017, 174 str., Knjižna zbirka Collectanea, 09, ISBN 978-961-7011-45-6. [COBISS.SI-ID 292617472]
1615. Cvetko Zagorski, Pika, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [16] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 457, ISBN 978-961-01-5245-3. [COBISS.SI-ID 295341056]
1616. Kristina Zupančič, Barve = Colours, Portorož: Center za komunikacijo, sluh in govor, 2016, [11] str., ilustr., Zbirka Zlata ribica, ISBN 978-961-91901-7-3. [COBISS.SI-ID 287281920]


821.163.6(043.2) Slovenska književnost.

1617. Nika Cotič, Primerjava pouka slovenske književnosti v četrtem razredu slovenske osnovne šole in osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji = Comparison between the Slovenian literature teaching methods in the fourth grade of elementary school in Slovenia and the elementary school with the Slovene language in Italy : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Cotič], 2018, 114 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5398. [COBISS.SI-ID 12155721]
1618. Ana Kovačič, Motivno-tematska analiza pesmi v reviji Vrtec (1871-1945) : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Kovačič], 2018, 72 str., [81] str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5442. [COBISS.SI-ID 12191561]
1619. Anja Lukan, Pregled in predstavitev tabujskih tem v slovenski mladinski književnosti = Overview and presentation of taboo issues in Slovenian youth literature : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Lukan], 2018, 120 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5447. [COBISS.SI-ID 12193353]
1620. Mia Nardin Žagar, Tri generacije šolskih beril in tematik v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Nardin Žagar], 2018, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5073. [COBISS.SI-ID 11994185]
1621. Katja Ratej, Motiv družine in problemske tematike v zbirki Anica Dese Muck : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Ratej], 2018, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5318. [COBISS.SI-ID 12126537]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

1622. Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik (avtor, fotograf), Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji, Ljubljana: Založba ZRC, 2013, Georitem, 13, ISBN 978-961-254-557-4, ISSN 1855-1963, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545574, http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612541415.pdf. [COBISS.SI-ID 269517568]
1623. Simon Catling, Tessa Willy, Understanding and teaching primary geography, 2nd ed., Los Angeles [etc.]: Sage, cop. 2018, XIII, 581 str., ilustr., ISBN 978-1-5264-0838-9, ISBN 978-1-5264-0839-6. [COBISS.SI-ID 12194633]
1624. Andrej Doblehar (scenarist, urednik, voditelj oddaje), Mestne promenade. Izola, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018, Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174513509. [COBISS.SI-ID 1114319966]
1625. Andrej Doblehar (scenarist, urednik, voditelj oddaje), Mestne promenade. Ptuj, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017, Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174510199. [COBISS.SI-ID 1114319198]
1626. Andrej Doblehar (scenarist, urednik, voditelj oddaje), Mestne promenade. Ribnica, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018, Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174512445. [COBISS.SI-ID 1114323806]
1627. Andrej Doblehar (scenarist, urednik, voditelj oddaje), Mestne promenade. Škofja Loka, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017, Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174511236. [COBISS.SI-ID 1114319454]
1628. Igor Drnovšek (avtor, fotograf), Najlepše stvari so zastonj : 42 doživetij po Sloveniji za vse čute in letne čase, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 199 str., ilustr., zvd., portret, ISBN 978-961-01-5118-0. [COBISS.SI-ID 296191488]
1629. Janko Ferk, Ines Božič Skok (urednik, prevajalec), Parenzana : po poti stare železnice od Trsta do Poreča, Ljubljana: Sidarta, 2017, 160 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-6027-83-0. [COBISS.SI-ID 289591808]
1630. Karmen Kolnik, Ana Vovk Korže, Marta Otič, Jurij Senegačnik (avtor, fotograf), Geografija Afrike in Novega sveta. Učbenik za 8. razred osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2018, 115, [5] str., ilustr., ISBN 978-961-7053-18-0. [COBISS.SI-ID 296897792]
1631. Anna Sangawa Hmeljak, Ljubljana in bubbles : [a collection of short comics], 2nd international issue, Ljubljana: The literatura society for literature and the arts: = LUD Literatura, 2016, [75] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11896905]
1632. Kinga Ludvik-Tittel (avtor, fotograf), Čudovita Budimpešta, 1. natis, Ljubljana: Hart, 2018, 40 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-44-6. [COBISS.SI-ID 296950528]
1633. Dejan Rebernik (avtor, fotograf), Osnove fizične geografije Evrope, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 184 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0060-2. [COBISS.SI-ID 294302208]
1634. Tatjana Resnik Planinc, Matej Ogrin, Mojca Ilc Klun, Trajnostna mobilnost v procesu izobraževanja, Prva izd., elektronska izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, GeograFF, 17, ISBN 978-961-06-0010-7, ISBN 978-961-06-0011-4, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/39/94/2045-1, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0UFQ7G0L, DOI: 10.4312/9789610600114. [COBISS.SI-ID 293397760]
1635. Jurij Senegačnik (avtor, fotograf), Igor Lipovšek, Mirko Pak, Evropa : geografija za 2. in 3. letnik gimnazij, 7., prenovljena izd., Ljubljana: Modrijan, 2016, 168 str., ilustr., ISBN 978-961-241-894-6. [COBISS.SI-ID 283939072]
1636. Drago Kladnik (urednik), Slovenija VIII : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva], Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, 221 str., ilustr., zvd., Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa, ISBN 978-961-05-0120-6, ISSN 1408-6395. [COBISS.SI-ID 296518912]
1637. Uroš Stepišnik (avtor, fotograf, prevajalec, kartograf), Dejan Cigale (urednik), Barbara Lampič (urednik), Dinarski kras : plitvi kras Zgornje Pivke, 1. izd., elektronska izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, 115 str., fotogr., zvd., E-GeograFF, 10, ISBN 978-961-237-922-3, https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/1733/dinarski-kras/. [COBISS.SI-ID 290141696]
1638. Mimi Urbanc (avtor, fotograf, kartograf), Kulturne pokrajine v Sloveniji, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013, Geografija Slovenije, 5, ISBN 978-961-254-499-7, http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616358642.pdf, http://www.biblos.si/lib/book/9789612544997. [COBISS.SI-ID 269325824]
1639. Jernej Zupančič, Socialna geografija : človek, prostor in čas, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, 226 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0034-3. [COBISS.SI-ID 293805568]


908+91(043.2) Domoznanstvo. Geografija.

1640. Alen Nedeljko, Kulturna dediščina Franca Miklošiča in učna pot od Ljutomera do Radomerščaka : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Nedeljko], 2017, 102 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4947. [COBISS.SI-ID 11891529]


914/919 Regionalno-geografski opisi posameznih dežel.

1641. Ljubica Ćorović, Belgrade tourist guide, 4th ed., Belgrade: Kreativni centar, 2011, 283 str., ilustr., zvd., ISBN 978-86-7781-242-3. [COBISS.SI-ID 1103912798]


929 Biografske in sorodne študije

1642. Ben Brooks, Zgodbe za fante, ki si drznejo biti drugačni : [resnične zgodbe o osupljivih fantih, ki so spremenili svet, ne da bi ubijali zmaje], 1. izd., Tržič: Učila International, 2018, 207 str., ilustr., ISBN 978-961-00-3906-8. [COBISS.SI-ID 296278016]
1643. Anja Čuček (scenarist), Ana Zalokar : portret, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015, Pozabljeni Slovenci, Pozabljeni, http://4d.rtvslo.si/arhiv/pozabljeni-slovenci/174336732. [COBISS.SI-ID 1113618270]
1644. Mira Delavec Touhami, Josipina Urbančič Turnograjska : die erste slowenische Dichterin, Schriftstellerin und Komponistin, 1. Aufl., Graz: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark - Pavelhaus; Laafeld; = Potrna: Pavelhaus: = Pavlova Hiša, 2012, 237 str., ilustr., Wissenschftliche Schriftenreihe des Pavelhauses, bd. 13, ISBN 978-3-900181-62-8. [COBISS.SI-ID 53927522]
1645. Elena Favilli, Francesca Cavallo, Zgodbe za lahko noč za uporniške punce : 100 zgodb o izjemnih ženskah, 1. izd., Tržič: Učila International, 2018, 212 str., ilustr., ISBN 978-961-00-3749-1. [COBISS.SI-ID 294320128]
1646. Igor Grdina, Ivan Cankar : portret genija, Ljubljana: Beletrina, 2018, 252 str., [36] str. pril., Knjižna zbirka Koda, ISBN 978-961-284-395-3. [COBISS.SI-ID 297017088]
1647. Slavko Hren (scenarist, režiser), Mila naša Mila : z okusom po grenkem : portret Mile Kačičeve, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2010, Zvezde slovenskega filma, Portret, http://4d.rtvslo.si/arhiv/portret/61293499. [COBISS.SI-ID 1114382686]
1648. Mira Delavec Touhami (urednik), Franc Križnar (urednik), Josipina Urbančič Turnograjska : kdor dušno živi, ne umrje! : zbornik razprav ob mednarodnem simpoziju in 185-letnici rojstva Josipine Urbančič Turnograjske (1833-1854), prve slovenske pesnice, pisateljice, skladateljice, pianistke in pravljičarke, 1. natis, Mače pri Preddvoru: KD Josipine Turnograjske, 2018, 155 str., ilustr., ISBN 978-961-288-439-0. [COBISS.SI-ID 294839808]
1649. Alina Lovrečić Carli (urednik), Barbara Boneta (urednik), Elizabeta Danev (urednik), Mira Grgič (urednik), Xenia Kante (urednik), Jutri bo sonce in Kras bo čudovit : Pinko Tomažič v besedi in sliki, Trst: ZTT: = EST; Trebče: COŠ Pinko Tomažič, 2018, 37 str., ilustr., ISBN 978-88-7174-228-1. [COBISS.SI-ID 10201068]
1650. Nika Kovač, Pogumne punce, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [128] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5273-6. [COBISS.SI-ID 296352256]
1651. Pierre Lunel (oseba, ki intervjuva), Pedro Opeka (intervjuvanec), Uprite se!, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 111 str., [16] str. pril., ISBN 978-961-278-414-0. [COBISS.SI-ID 297043712]
1652. Miloš Mijatović, Izumitelji : [ilustrirana enciklopedija], 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 35 str., ilustr., Ljudje, ki so spremenili svet, ISBN 978-961-251-437-2. [COBISS.SI-ID 293717248]
1653. Miloš Mijatović, Pisatelji : [ilustrirana enciklopedija], 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 35 str., ilustr., Ljudje, ki so spremenili svet, ISBN 978-961-251-436-5. [COBISS.SI-ID 293716736]
1654. Petra Testen (urednik), Saša Poljak Istenič (urednik), Minka Skabernè : (1882-1965) : pobudnica in ustanoviteljica prve slovenske knjižnice za slepe, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, 197 str., ilustr., portreti, Zbirka Življenja in dela, 15, Biografske študije, 11, ISBN 978-961-05-0054-4, ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 293577728]
1655. Matej Mljač (scenarist), Boris Bezić (scenarist, režiser), Arhitekt Mediterana : portret Vojteha Ravnikarja, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2012, Portret, http://4d.rtvslo.si/arhiv/portret/151453938. [COBISS.SI-ID 1114385502]
1656. Igor Grdina (urednik), Oto Luthar (urednik), Ob osemdesetletnici Franceta Bernika, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, 179 str., portret, ISBN 978-961-6568-99-9. [COBISS.SI-ID 232487168]
1657. Jelka Piškurić, Neža Strajnar, Skozi čas preizkušenj : politična zapornica Jelka Mrak Dolinar, Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017, 109 str., ilustr., ISBN 978-961-93925-6-0. [COBISS.SI-ID 292065792]
1658. Polona Pivec (scenarist), Bleščeči um Slovenskih goric : Janez Puh : 1863-1914, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod; Maribor: Regionalni RTV center Maribor, 2016, Sledi, http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi/174422223. [COBISS.SI-ID 1114378078]
1659. Irena Avsenik Nabergoj, Neža Zajc (urednik), Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo : v zgodovinski perspektivi, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017, 302 str., ilustr., portreti, Zbirka Življenja in dela, 14, Biografske študije, 10, ISBN 978-961-05-0036-0, ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 292441344]
1660. Eva Premk (oseba, ki intervjuva), Francka Premk (intervjuvanec), Janez Premk (intervjuvanec), Srečevanja z Martinom Kojcem, 1. izd., Škofja Loka: Domus Litisia, 2016, 92 str., ilustr., ISBN 978-961-285-160-6. [COBISS.SI-ID 283858176]
1661. Sven Rausch, Rimska antika : najpomembnejše osebnosti od Romula do Konstantina, predstavljene v esejih Svena Rauscha, Slovenska izd., Kranj: Narava, 2011, 271 str., ilustr., Zbirka 50 znamenitih, ISBN 978-961-6582-79-7. [COBISS.SI-ID 254612992]
1662. Vesna Teržan (scenarist), Barbara Predan (scenarist), Slavko Hren (scenarist, režiser), Niko Kralj : kralj slovenskega industrijskega oblikovanja, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2013, Portret, http://4d.rtvslo.si/arhiv/portret/173102298. [COBISS.SI-ID 1114384990]
1663. Martin Turk (scenarist, režiser), Doberdob : roman upornika, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016, Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174438548. [COBISS.SI-ID 1113625694]
1664. Blaž Vurnik, Janez Polajnar, Ivan Cankar (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, avtor), Ivan Cankar : vodnik po razstavi, Ljubljana: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2018, 60 str., ilustr., ISBN 978-961-6509-55-8. [COBISS.SI-ID 295314688]
1665. Huiqin Wang (avtor, ilustrator), Jaz, Marco Polo, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [32] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5285-9. [COBISS.SI-ID 295243520]
1666. Nicolas Wright, Izjemne ženske, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018, 144 str., ilustr., ISBN 978-961-251-451-8. [COBISS.SI-ID 297213952]


93 Zgodovina.

1667. Patrick Boucheron, Kaj zmore zgodovina : nastopno predavanje na Collège de France, 17. decembra 2015, Ljubljana: Studia humanitatis, 2018, 46 str., Studia humanitatis, ISBN 978-961-6798-77-8. [COBISS.SI-ID 294794752]
1668. Salim T. S. Al-Hassani (urednik), 1001 inventions : the enduring legacy of Muslim civilization, 3rd ed., Washington (D.C.): National Geographic, cop. 2012, 351 str., ilustr., ISBN 978-1-4262-0934-5, ISBN 1-4262-0934-7, ISBN 978-1-4262-0947-5, ISBN 1-4262-0947-9. [COBISS.SI-ID 1107581534]
1669. Danijela Trškan, Ustna zgodovina kot del kulturne dediščine : intervjuji malo drugače, 1. izd., Ljubljana: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, 2018, 32 f., tabele, ISBN 978-961-93589-6-2. [COBISS.SI-ID 296442880]
1670. Danijela Trškan, Ustni viri kot del kulturne dediščine : aktivna ustna zgodovina pri pouku zgodovine, 1. izd., Ljubljana: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, 2018, 311 str., graf. prikazi, tabele, ISBN 978-961-93589-7-9. [COBISS.SI-ID 296443136]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

1671. Vilma Brodnik (avtor, urednik), Formativno spremljanje pri zgodovini : priročnik za učitelje, 1. izd., Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018, 119 str., ilustr., ISBN 978-961-03-0416-6. [COBISS.SI-ID 295622912]
1672. Josef Indig-Ithai, Jaša Drnovšek (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), Helena Dobrovoljc (urednik, avtor dodatnega besedila), Joškovi otroci : beg in alija skozi Evropo 1940-1943 : poročilo Josefa Indiga, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, 287 str., ilustr., ISBN 978-961-05-0044-5. [COBISS.SI-ID 293111040]
1673. Matjaž Klemenčič, Aleš Maver, Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes, Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017, 274 str., ilustr., Zora, 124, ISBN 978-961-286-116-2, DOI: 10.18690/978-961-286-116-2. [COBISS.SI-ID 93467393]
1674. Miha Kosi, Miha Preinfalk (urednik), Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek "dežele Kras" : vojaška in politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, 264 str., ilustr., zvd., rodosl. tabele, Thesaurus memoriae, Opuscula, 6, ISBN 978-961-05-0075-9, ISSN 2232-3430. [COBISS.SI-ID 294253312]
1675. Bogdana Marinac, Čez morje na nepoznani daljni vzhod : potovanja pomorščakov avstrijske in avstro-ogrske vojne mornarice v Vzhodno Azijo, Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017, 191 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-94328-1-5. [COBISS.SI-ID 292889856]
1676. Aleš Maver, Od klinopisa do Teodore : sprehod skozi zgodovino starega veka, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018, 332 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-278-410-2. [COBISS.SI-ID 296612608]
1677. Dušan Mlacović, Nataša Urankar, Zgodovina 2 : učbenik za drugi letnik gimnazije, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 304 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0067-3. [COBISS.SI-ID 293407744]
1678. Renato Podbersič, Jeruzalem ob Soči : judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes, Ljubljana: Študijski center za narodno spravo; Gorica: Goriška Mohorjeva družba; Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2017, XVI, 510 str., ilustr., ISBN 978-961-94353-0-4, ISBN 978-88-96632-69-7. [COBISS.SI-ID 293191168]
1679. Miljana Cunta (urednik), V iskanju svobode : leto 1968 in njegova dediščina, Ljubljana: Beletrina, 2018, 149 str., ilustr., ISBN 978-961-284-473-8. [COBISS.SI-ID 297016576]
1680. Alenka Cedilnik, Gordana Popovič Lozar, Sonja Škrlj Počkaj, Maja Vičič Krabonja, Mirjam Oblak, Irena Paradžik, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Zgodovina 1 : prazgodovina in stari vek : učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazij, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 319 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-01-5064-0. [COBISS.SI-ID 295418624]


949.712 Zgodovina Slovenije

1681. Marta Milena Keršič (urednik), Damjan Hančič (urednik), Človekove pravice in temeljne svoboščine: za vse čase! : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta [v Škofji Loki, 7. in 8. decembra 2016], Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017, 268 str., ilustr., ISBN 978-961-93925-9-1. [COBISS.SI-ID 293103616]
1682. Nuša Ekar (scenarist), Ruska kapelica : elegija pod Vršičem, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016, Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174444673. [COBISS.SI-ID 1114330718]
1683. Milena Štrajnar (urednik), Tanja Velagić (urednik), Ilegalčki : vojna Ljubljana 1941-1945 : iz zapuščine Ade Krivic, 1. izd., Ljubljana: Društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, 2004, 2 zv. (305; 347 str.), ilustr., Knjižnica ZAK, knj. 1, ISBN 961-90628-7-6. [COBISS.SI-ID 214436352]
1684. Peter Kovačič Peršin, Stopinje v pesku zgodovine, Ljubljana: Društvo Knjižna zadruga: distribucija Buča, 2018, 175 str., ISBN 978-961-6140-71-3. [COBISS.SI-ID 294776064]Naslovno kazalo

Imensko kazalo