COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


September 20170 SPLOŠNO.


1. Irene C. Fountas, Gay Su Pinnell, Guided reading : responsive teaching across the grades, 2nd ed., Portsmouth, NH, Heinemann, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11705161]

2. Theories of reading development, (Studies in written language and literacy, 15), Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11686729]


0(043.2) SPLOŠNO.


3. Lara Bratec, Učiteljevo zastavljanje vprašanj po branju književnega dela : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Bratec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4740. [COBISS.SI-ID 11731785]

4. Leonard Mlodinow, Pokončni misleci : potovanje človeštva od življenja na drevju do razumevanja vesolja, 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 290497024]

5. Anja Moškerc, Analiza slikopisov v revijah Ciciban in Cicido : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Moškerc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4664. [COBISS.SI-ID 11701065]


004 RAČUNALNIŠTVO.


6. Maruša Perič Vučko, Peter Krebelj, Računalniška omrežja : učbenik za modul Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij v programih Tehnik računalništva, Računalnikar in Elektrikar ter za modul Upravljanje IK-sistemov v programu Tehnik računalništva, 1. izd., Podsmreka, Pipinova knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291196160]

7. Jože Vovk, Programiranje naprav : učbenik za predmet programiranje naprav v 2. letniku programa Mehatronik operater ali tehnik, 1. natis, Ljubljana, Hart, 2017. [COBISS.SI-ID 289888768]


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


8. Domen Brglez, Programiranje izobraževalnih iger v programu Unity : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Brglez], 2017. [COBISS.SI-ID 11741001]

9. Matija Čufer, Anja Knežević, Uporaba družbenih medijev za namen spodbujanja stikov iz oči v oči : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Čufer, A. Knežević], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4721. [COBISS.SI-ID 11726921]

10. Anja Jeglič, Računanje v Scratchu : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Jeglič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4772. [COBISS.SI-ID 11740489]

11. Anja Luštek, Zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Luštek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4728. [COBISS.SI-ID 11729225]

12. Sabina Perenič, Uporaba množičnih odprtih spletnih tečajev za osveščanje o varni rabi interneta v zadnjem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Perenič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4746. [COBISS.SI-ID 11733577]

13. Maja Ropret, Zgodnje učenje programiranja s programskim jezikom Scratch Junior : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Ropret], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4765. [COBISS.SI-ID 11737417]


159.9 PSIHOLOGIJA.


14. Kathleen Stassen Berger, The developing person through childhood and adolescence, 10th ed., New York, Worth Publishers, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11708489]

15. Angela Duckworth, Predanost : moč strasti in vztrajnosti v življenju in pri delu, (Zbirka Angažirano), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 290907136]

16. Norbert Jaušovec, Anja Pahor, Increasing intelligence, London [etc.], Elsevier, Academic Press, cop. 2017, http://www.sciencedirect.com/science/book/9780128094075. [COBISS.SI-ID 22979592]

17. Donald A. Schön, The reflective practitioner : how professionals think in action, Aldershot, U.K., Ashgate, 1991, cop. 1983. [COBISS.SI-ID 11719241]

18. Sandra Toni, Zmožnosti algoritmičnega razmišljanja pri različnih stopnjah kognitivnega razvoja : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Toni], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4647. [COBISS.SI-ID 11692873]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


19. Filip Agatić, Sensory information gating during perparatory control over emotional actions : magistrsko delo, Ljubljana, [F. Agatić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4754. [COBISS.SI-ID 11733833]

20. Sabina Blažević, Žalovanje mladostnika ob smrti starša : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Blažević], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4688. [COBISS.SI-ID 11714121]

21. Barbara Bon, Rezilientnost učiteljev razrednega pouka in njihova pripravljenost za spodbujanje rezilientnosti pri učencih : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Bon], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4748. [COBISS.SI-ID 11734345]

22. Teja Černe, Ali te bom še kdaj videl? : tema smrti in žalovanja v otroški literaturi : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Černe], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4693. [COBISS.SI-ID 11715913]

23. Ana Omerza, Odnos med telesno samopodobo in tveganjem za razvoj motenj hranjenja pri mladostnikih : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Omerza], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4660. [COBISS.SI-ID 11697737]

24. Alja Rožman, Učitelji in svetovalni delavci o vidikih pedagoškega dela in stresu na delovnem mestu : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Rožman], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4619. [COBISS.SI-ID 11681353]

25. Sebastijan Veselič, Assessing changes in cognitive functioning after estradiol administration using computational modelling and experiential probing : master's thesis : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Veselič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4745. [COBISS.SI-ID 11733065]


16(043.2) LOGIKA.


26. Elena Gobbo, Vpliv prisotnosti psa na psihofiziologijo osebe med opravljanjem kognitivne naloge : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Gobbo], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4738/. [COBISS.SI-ID 11730761]


17(043.2) ETIKA.


27. Tjaša Frumen, Vloga družine pri oblikovanju predstav o vrednotah in stališčih mladih o družini : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Frumen], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4620. [COBISS.SI-ID 11681609]

28. Maja Hercog, Predstave mladih o ljubezni in viri informacij : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Hercog], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4625. [COBISS.SI-ID 11682889]

29. Kristina Škerjanec, Odnos z mamo v družini po razvezi : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Škerjanec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4621. [COBISS.SI-ID 11681865]

30. Cirila Zorenč, Etika in sodobne čuječnostne prakse : magistrsko delo, Ljubljana, [C. Zorenč], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4666. [COBISS.SI-ID 11701321]


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


31. Dennis Howitt, Duncan Cramer, Introduction to statistics in psychology, 4th ed., Harlow, Prentice Hall, cop. 2008. [COBISS.SI-ID 11720521]

32. Tjaša Učakar, Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju, (Zbirka Dela, 2017, 4), 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 290709760]


311/314(043.2) STATISTIKA KOT ZNANOST.


33. Alenka Čuš, Pomen vzgoje in izobraževanja za vitalnost slovenske skupnosti v Torontu : doktorska disertacija, Koper, [A. Čuš], 2017, https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Cus-Alenka.pdf. [COBISS.SI-ID 1539360708]

34. Tjaša Leskovšek, Vrnitev mladostnikov v Slovenijo po življenju v tujini : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Leskovšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4673. [COBISS.SI-ID 11703881]


316 SOCIOLOGIJA.


35. Paul Stephens, Social pedagogy : heart and head, (Studies in comparative social pedagogies and international social work and social policy, XXIV), Bremen, EHV, 2013. [COBISS.SI-ID 11743817]


32 POLITIKA.


36. Wolfgang Reinhard, Zgodovina moderne države : od začetkov do sedanjosti, (Zbirka Krt, 182), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 290330880]


33 GOSPODARSTVO


37. Črt Poglajen, Skozi oči prekariata : brez konsenza : prekarno delo, delavsko organiziranje in četrta industrijska revolucija, 1. izd., Ljubljana, samozal., 2017. [COBISS.SI-ID 290408960]


34 PRAVO.


38. Veronika Bajt, Sovražni govor, (Časopis za kritiko znanosti, Let. 45, št. 268), Ljubljana, Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2017. [COBISS.SI-ID 1862625]

39. Young people and active citizenship in post-Soviet times : a challenge for citizenship education, (Asia-Europe education dialogue), Abingdon, Oxon, New York, NY, Routledge, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11708233]


34(043.2) PRAVO.


40. Sara Justin, Vloga strokovnega delavca pri delu z mladoletnimi begunci brez spremstva : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Justin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4715. [COBISS.SI-ID 11725129]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


41. Care work : present and future, London, New York, Routledge, cop. 2006. [COBISS.SI-ID 11709513]

42. Critical practice in social work, 2nd ed., Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009. [COBISS.SI-ID 11744073]

43. Handbook for practice learning in social work and social care : knowledge and theory, 3rd ed., London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11710025]

44. Barbra Teater, An introduction to applying social work theories and methods, 2nd ed., Maidenhead, Open University Press, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 11709769]

45. Pamela Trevithick, Social work skills and knowledge : a practice handbook, 3rd ed., Maidenhead, Berkshire, New York, Open University Press/McGraw-Hill, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 11710281]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


46. Natalija Kujavec, Iz rejništva v vzgojni zavod : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Kujavec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4714. [COBISS.SI-ID 11725385]

47. Kaja Leskovšek, Podpora ranljivim družinam na domu : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Leskovšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4638. [COBISS.SI-ID 11691337]

48. Tajda Lukan, Vzgojiteljska soba kot stimulativni prostor za individualno delo z mladostniki stanovanjske skupine : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Lukan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4681. [COBISS.SI-ID 11706185]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


49. Jessica Joelle Alexander, Iben Dissing Sandahl, Vzgoja po dansko : kaj eni najsrečnejših ljudi na svetu vedo o vzgoji samozavestnih in sposobnih otrok, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291106304]

50. Jerome Bruner, Toward a theory of instruction, Harvard, Cambridge, The Belknap press of Harvard University press, 1968. [COBISS.SI-ID 31634530]

51. Miranda Jefferson, Michael Anderson, Transforming schools : creativity, critical reflection, communication and collaboration, London, UK, New York, NY, Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, Plc, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11685449]

52. Teachers resource book : teaching ecology through apps : learning engagement and fun : TEALEAF project, [S. l.], [s. n.], [2017], https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dGVhbGVhZi1wcm9qZWN0LmV1fHRlYWxlYWYtcHJvamVjdHxneDpmZmM3OGIzOGEwOTE4MzU. [COBISS.SI-ID 11723593]

53. TEALEAF - Academic book : (Erasmus + Project 2014-FR01-KA201-008559), Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/TEALEAF_2017.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4633. [COBISS.SI-ID 291626240]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


54. Tjaša Dolinar, Podpora mladostnikom pri prehodu iz zunajdružinske oskrbe v samostojnost : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Dolinar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4617. [COBISS.SI-ID 11680841]

55. Anita Hrovatin, Analiza metod poučevanja naravoslovja in tehnike v učnih pripravah učiteljev s poudarkom na bioloških vsebinah : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Hrovatin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4761. [COBISS.SI-ID 11737673]

56. Branka D. Jurišić, "Učenci ne upoštevajo pravil in zahtev : e-svetovanje IC Pika, 21. 9. 2017", Pika, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/35-odgovorili-smo-ucenci-ne-upostevajo-pravil-in-zahtev/. [COBISS.SI-ID 11743305]

57. Husmira Kurtović, Poljudna literatura kot pomoč staršem pri vzgoji otrok : diplomsko delo, Ljubljana, [H. Kurtović], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4709. [COBISS.SI-ID 11722825]

58. Ivana Milič, Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Milič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4628. [COBISS.SI-ID 11685193]

59. Maja Petkovšek, Razumevanje opisne ocene v 1. razredu osnovne šole pri slovenščini z vidika staršev : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Petkovšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4758. [COBISS.SI-ID 11736905]

60. Katja Tandler, Stališča in izkušnje učiteljev ter staršev glede medsebojnega sodelovanja : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Tandler], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4635. [COBISS.SI-ID 11689289]

61. Jerneja Vraber Jagodic, Mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov o elektronskih in interaktivnih učbenikih : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Vraber Jagodic], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4648. [COBISS.SI-ID 11693129]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


62. Louise Derman-Sparks, Julie Olsen Edwards, Anti-bias education for young children and ourselves, (NAEYC, #254), Washington, DC, National Association for the Education of Young Children, cop. 2010. [COBISS.SI-ID 11739977]


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


63. Katarina Šifrer, Didaktični vidiki dela z nadarjenimi pri pouku matematike : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Šifrer], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4665. [COBISS.SI-ID 11700809]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


64. Emergent literacy : children's books from 0 to 3, (Studies in written language and literacy, v. 13), Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Pub. Co., cop. 2011. [COBISS.SI-ID 11742025]

65. Ève Herrmann, 100 dejavnosti za spodbujanje razvoja pri malčkih po metodi Montessori, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290502912]

66. Learning from picturebooks : perspectives from child development and literacy studies \ edited by Bettina Kümmerling-Meibauer, Jörg Meibauer, Kerstin Nachtigäller and Katharina J. Rohlfing, London, New York, Routledge, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11741769]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


67. Klavdija Cvitkovič, Načini vključevanja romskih otrok v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Cvitkovič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4611. [COBISS.SI-ID 11678793]

68. Nika Černe, Rezilientnost vzgojiteljev v povezavi z njihovim profesionalnim razvojem : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Černe], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4719. [COBISS.SI-ID 11724105]

69. Janet Čufer, Spolne zlorabe otrok : o nalogah vrtca in vzgojiteljev/vzgojiteljic, ki jih nalagajo pravilnik in zakoni, ter o pravnem vidiku s perspektive državne tožilke : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Čufer], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4609. [COBISS.SI-ID 11679561]

70. Ariana Dežman, Projekt mozaik v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Dežman], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4653. [COBISS.SI-ID 11693897]

71. Nataša Doutlik, Ustvarjanje in konstruiranje z večfunkcijsko didaktično igračo : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Doutlik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4762. [COBISS.SI-ID 11716937]

72. Jožica Frankovič, Postavljanje mej otrokom v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Frankovič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4720. [COBISS.SI-ID 11728201]

73. Claudia Gogala, Otrokova izkušnja smrti v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [C. Gogala], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4618. [COBISS.SI-ID 11681097]

74. Anja Goričan, Vpliv gojenja živali na odnos do njih pri predšolskih otrocih : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Goričan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4695. [COBISS.SI-ID 11716681]

75. Kaja Hegedič, Učenje in igra na prostem v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Hegedič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4710. [COBISS.SI-ID 11723081]

76. Tajda Ivanc, Vloga vzgojitelja pri vpeljavi NTC-dejavnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Ivanc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4632. [COBISS.SI-ID 11687753]

77. Lana Kaštelan, Uporaba slikanice pri razvijanju otrokovega besedišča : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Kaštelan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4613. [COBISS.SI-ID 11678281]

78. Brigita Klemenčič, Vpliv stališč in vednosti vzgojiteljic na mišljenje otrok o spolu : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Klemenčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4752. [COBISS.SI-ID 11735113]

79. Ana Leš, Vključevanje otrok, katerih slovenščina ni materni jezik, v slovenske vrtce : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Leš], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4608. [COBISS.SI-ID 11677769]

80. Sara Ložar, Mnenja staršev o branju z otrokom v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Domžale, [S. Ložar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4630. [COBISS.SI-ID 11685961]

81. Meta Oblak, Otroško ljudsko glasbeno izročilo v drugem starostnem obdobju v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Oblak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4639. [COBISS.SI-ID 11690825]

82. Špela Odar, Obravnava pesmi Otona Župančiča v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Odar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4718. [COBISS.SI-ID 11724361]

83. Katarina Okorn, Primerjava med vključevanjem predšolskih otrok v smučarske tečaje in na zimovanja : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Okorn], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4768. [COBISS.SI-ID 11737161]

84. Petra Petan, Spoznavanje polžev v skupini otrok, starih 3-4 let : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Petan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4698. [COBISS.SI-ID 11717705]

85. Anastazija Pograjc, Vloga vzgojiteljev in staršev v prepoznavanju govorno-jezikovnih odstopanj in spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja pri predšolskih otrocih : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Pograjc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4650. [COBISS.SI-ID 11693641]

86. Valentina Poljak, Prepoznavanje trpinčenja med otroki in ravnanje vzgojiteljev : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Poljak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4739. [COBISS.SI-ID 11730505]

87. Kristina Praprotnik, Otrokovo raziskovanje vpliva sončnega obsevanja na temperaturo v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Praprotnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4676. [COBISS.SI-ID 11702857]

88. Mija Pustoslemšek, Vaja tišine in pozornost otrok v javnih vrtcih : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Pustoslemšek], 2017. [COBISS.SI-ID 11742281]

89. Ula Rakuša, Pogledi staršev in vzgojiteljev na kakovost delovanja vrtca : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Rakuša], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4644. [COBISS.SI-ID 11691593]

90. Tina Remc, Pomen zgodbe pri izbiri in oblikovanju mehkih kiparskih materialov : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Remc], 2017. [COBISS.SI-ID 11742537]

91. Nina Valič, Sodelovanje staršev pri spodbujanju govornega razvoja otrok, starih od 2 do 4 let : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Valič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4610. [COBISS.SI-ID 11679305]

92. Nuša Verdev, Analiza izvajanja planinskih vsebin v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Verdev], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4614. [COBISS.SI-ID 11679049]

93. Urška Zupančič, Vloga logopeda pri informiranju vzgojiteljev za delo na področju odstopanj v govorno-jezikovni komunikaciji : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Zupančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4637. [COBISS.SI-ID 11691081]

94. Petra Žnidarčič, Vzgojiteljeva raba narečja v štajerskih vrtcih : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Žnidarčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4727. [COBISS.SI-ID 11728713]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


95. Walter Grudina, Napake in spake, proč! Pomagajmo Packotu! : [ob 70-letnici Pastirčka], (Pastirčkova knjižnica, 25), Gorica, Zadruga Goriška Mohorjeva, 2017. [COBISS.SI-ID 9884908]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


96. Kristina Bogataj, Komunikacijski stili razrednih učiteljev : razlike med učitelji začetniki in učitelji eksperti : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Bogataj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4755. [COBISS.SI-ID 11734089]

97. Ana Habjan, Stališča in izkušnje učencev glede domačih nalog pri matematiki v 3. vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Habjan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4656. [COBISS.SI-ID 11694665]

98. Tjaša Janežič, Značilnosti gibanja pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Janežič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4626. [COBISS.SI-ID 11684169]

99. Anita Jerman, Knjiga in film Pastirci kot učni medij pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Jerman], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4756. [COBISS.SI-ID 11735881]

100. Ana Jurca, Vrednotenje modela medpredmetnega povezovanja spoznavanja okolja in umetnosti z vidika razvoja mišljenja pri prvošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Jurca], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4736. [COBISS.SI-ID 11731273]

101. Nejc Mesesnel, Tekmovanja iz naravoslovja in tekmovalnost učencev v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Mesesnel], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4655. [COBISS.SI-ID 11697481]

102. Lidija Pečar, Zaznavanje testne anksioznosti v tretjem triletju osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Pečar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4767. [COBISS.SI-ID 11736649]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


103. Dorothy V. M. Bishop, The Children's communication checklist, 2nd ed., London, The Psychological Corporation, cop. 2003. [COBISS.SI-ID 11739209]

104. Handbook of (central) auditory processing disorder. Volume 1, Auditory neuroscience and diagnosis, San Diego, Oxford, Brisbane, Plural Publishing, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 11720265]

105. Branka D. Jurišić, "Prilagoditve in pričakovana vedenja (ADHD) : e-svetovanje IC Pika, 7. 9. 2017", Pika, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/34-odgovorili-smo-prilagoditve-in-pricakovana-vedenja-adhd/. [COBISS.SI-ID 11700041]

106. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, August 27 - September 1, Seoul, Korea, COPS : cognitive profiling system : the scientifically proven system for early identification of dyslexia, Comprehensive diagnostic assessment for ages 4 to 8, Yorkshire, Lucid research, cop. 2008, http://www.lucid-research.com/t/manuals#. [COBISS.SI-ID 11738953]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


107. Moira Berginc, Govorno-jezikovne zmožnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v Primorsko-kraški regiji : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Berginc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4699. [COBISS.SI-ID 11717961]

108. Barbara Berlot, Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Berlot], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4616. [COBISS.SI-ID 11680329]

109. Katarina Fijavž, Pismenost učencev 8. In 9. Razredov z motnjami branja in pisanja v primerjavi z učenci brez motenj branja in pisanja : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Fijavž], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4629. [COBISS.SI-ID 11685705]

110. Eva Krampl, Zaposlovanje oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Krampl], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4764. [COBISS.SI-ID 11738697]

111. Ana Medved, Spodbujanje glasbenega izražanja, socialnih veščin in izražanja čustev z glasbenimi dejavnostmi pri otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Medved], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4624. [COBISS.SI-ID 11682633]

112. Vita Peharc, Ozaveščenost in stališča odraslih ljudi do umestitve bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju v lokalno okolje na Gorenjskem : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Peharc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4675. [COBISS.SI-ID 11704393]

113. Ana Praprotnik, Uporaba profila SLO-LARSP za analizo slovnične zmožnosti triletnih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Praprotnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4747/. [COBISS.SI-ID 11733321]

114. Tina Tanacek, Prepoznavanje prednosti timskega dela v osnovni šoli pri delu z učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Tanacek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4622. [COBISS.SI-ID 11682121]

115. Betina Zamuda, Zaznavanje izobraževalnih potreb in kompetenc strokovnih delavcev v vrtcu za delo z otroki s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Zamuda], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4636. [COBISS.SI-ID 11690057]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


116. Mojca Kompara, Tomasz Stępień, Spatialisation of higher education : Poland and Slovenia, (Comparative studies on education, culture and technology, vol. 6), Frankfurt am Main, P. Lang, 2017, doi: 10.3726/b10587. [COBISS.SI-ID 1539017412]

117. The university as a critical institution?, (Higher education research in the 21st century series, 10), Rotterdam, Boston, Taipei, Sense Publishers, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11676233]


378(043.2) VISOKO ŠOLSTVO.


118. Sina Westa, Akademska svoboda v poučevanju v visokem šolstvu v Evropi in v azijsko-pacifiškem območju : doktorska disertacija, Ljubljana, [S. Westa], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4706. [COBISS.SI-ID 11722057]


39 ETNOLOGIJA.


119. Moja koklja špiklja špoklja : slovenska ljudska pesmica, (Knjižnica Čebelica, 454), 3. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290747648]

120. Marija Stanonik, Procesualnost slovstvene folklore : slovenska nesnovna kulturna dediščina, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. [COBISS.SI-ID 229144832]

121. Marija Stanonik, Slovstvena folkloristika : med jezikoslovjem in literarno vedo, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. [COBISS.SI-ID 215439872]


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


122. Sabina Kralj, Opazovanje razvoja fenofaz pri češnji kot primer učenja z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje v 6. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Kralj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4708. [COBISS.SI-ID 11722569]


51(043.2) MATEMATIKA.


123. Eva Benedičič, Ortogonalne krožnice : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Benedičič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4691. [COBISS.SI-ID 11715401]

124. Nuša Butala, Hamiltonska razčlenitev grafa in otroški plesi : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Butala], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4652. [COBISS.SI-ID 11694409]

125. Teja Franko, Preproste namizne igre kot modeli markovskih verig : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Franko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4694. [COBISS.SI-ID 11716169]

126. Marko Glavan, Diedrska simetrija : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Glavan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4687. [COBISS.SI-ID 11711561]

127. Maja Hladnik, Diskretne harmonične in analitične funkcije : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Hladnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4667. [COBISS.SI-ID 11701577]

128. Erik Hrvatin, Vizualizacija polarnega razcepa linearnih transformacij : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Hrvatin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4654. [COBISS.SI-ID 11695433]

129. Špela Jazbar, Šolsko matematično znanje in tekmovanje matematični Kenguru : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Jazbar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4686. [COBISS.SI-ID 11711305]

130. Sanja Jedrinović, Bralno razumevanje različnih načinov zapisovanja geometrijskih dokazov : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Jedrinović], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4662. [COBISS.SI-ID 11700297]

131. Matej Mencin, Slučajni grafi : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Mencin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4658. [COBISS.SI-ID 11695689]

132. Tilen Miklavec, Množica transcendentnih realnih števil : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Miklavec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4659. [COBISS.SI-ID 11696457]

133. Jošt Mlinarič, Kje je bila kamera : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Mlinarič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4690. [COBISS.SI-ID 11715145]

134. Ana Mrdavšič, Percepcija zahtevnosti algebrskih nalog med osnovnošolci : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Mrdavšič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4716. [COBISS.SI-ID 11724873]

135. Maša Nahtigal, Zlati rez v geometriji : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Nahtigal], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4642. [COBISS.SI-ID 11689801]

136. Tina Orejaš, Neštevne množice in igra realnih števil : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Orejaš], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4680. [COBISS.SI-ID 11705929]

137. Janja Pogačar, Kriteriji primernosti virtualnih pripomočkov za učenje začetne algebre : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Pogačar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4646. [COBISS.SI-ID 11692617]

138. Katarina Polc, Invariantni podprostori linearnih operatorjev nad R : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Polc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4701. [COBISS.SI-ID 11718473]

139. Nina Potočar, Riemannov upodobitveni izrek : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Potočar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4651. [COBISS.SI-ID 11694153]

140. Nežka Rugelj, Shorov algoritem : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Rugelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4668. [COBISS.SI-ID 11701833]

141. Jera Stojko, Preštevanje dreves : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Stojko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4723. [COBISS.SI-ID 11727689]

142. Urša Šega, Palično število in njegova uporaba : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Šega], 2017. [COBISS.SI-ID 11743561]

143. Nina Šere, Povezavno 3-obarvljivi grafi : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Šere], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4677. [COBISS.SI-ID 11704905]

144. Tina Špringer, Globalni izreki o sklenjenosti krivulj : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Špringer], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4661. [COBISS.SI-ID 11699785]

145. Sabina Šubic, Sistemi diferencialnih enačb in interakcije med dvema populacijama : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Šubic], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4674. [COBISS.SI-ID 11704137]

146. Maša Tomažič, Pomen in poznavanje definicije v osnovnošolski geometriji : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Tomažič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4670. [COBISS.SI-ID 11702601]

147. Andreja Vidervol, Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Vidervol], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4741. [COBISS.SI-ID 11732041]

148. Katarina Vidmar, Kombinatorični dokazi Fibonaccijevih in sorodnih identitet : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Vidmar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4725. [COBISS.SI-ID 11727177]

149. Urša Žitko, Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Žitko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4671. [COBISS.SI-ID 11703113]


53(043.2) FIZIKA.


150. David Croselli, Obravnava učinkov upora v vodi in zraku pri pouku fizike : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Croselli], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4643. [COBISS.SI-ID 11689545]

151. Urh Grobljar, Absorpcija svetlobe vidnega in UVA dela spektra v vodi : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Grobljar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4685. [COBISS.SI-ID 11711049]

152. Nika Marolt, Tlak in z njim povezane vsebine pri poučevanju v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Marolt], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4634. [COBISS.SI-ID 11689033]

153. Tjaša Matičič, Od gravitacije do črne luknje : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Matičič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4640. [COBISS.SI-ID 11690569]

154. Urša Pavlin, Analiza rezultatov pri odprti nalogi z državnega tekmovanja osmošolcev iz znanja fizike : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Pavlin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4703. [COBISS.SI-ID 11721289]

155. Neja Tkalec, Raziskovanje Kayevega pojava kot aktivnost za osnovnošolce : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Tkalec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4663. [COBISS.SI-ID 11700553]


54(043.2) KEMIJA.


156. Anja Bregar, Razumevanje fizikalnih in kemijskih sprememb na treh ravneh predstavitve kemijskih pojmov pri študentih razrednega pouka : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Bregar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4707. [COBISS.SI-ID 11722313]

157. Nina Brudar, Odziv male vodne leče (Lemna minor L.) na različne oblike in koncentracije selena : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Brudar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4749. [COBISS.SI-ID 11734601]

158. Ana Ferjančič, Vezava fluorescenčno označenih egerolizinov, ostreolizina A in erilizina A na in vitro kulturo diferenciranih živčnih celic in na celice človeške ustne sluznice : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Ferjančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4712. [COBISS.SI-ID 11725897]

159. Tanja Gnidovec, Vezava izbranih fluorescenčno označenih egerolizinov, ostreolizina A in erilizina A na in vitro kulturo nediferenciranih živčnih celic in človeške celice ustne sluznice : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Gnidovec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4713. [COBISS.SI-ID 11725641]

160. Staša Jerman Zagorc, Razvoj učenja z raziskovanjem na primeru kromatografije v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Jerman Zagorc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4731. [COBISS.SI-ID 11729737]

161. Tadeja Kosi, Strupenost in učinki vodne raztopine natrijevega klorata(I) na vodne bolhe (Daphnia magna) : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Kosi], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4735. [COBISS.SI-ID 11731529]

162. Urban Šček, Meritve lastnosti galvanskih členov : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Šček], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4770. [COBISS.SI-ID 11739465]

163. Tamara Trpin, Razvoj preizkusa znanja za ugotavljanje napačnih razumevanj izbranih kemijskih pojmov pri predmetu Naravoslovje v 7. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Trpin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4729. [COBISS.SI-ID 11728969]

164. Luka Vinko, Vpliv poli-L-lizina na urotelij sečnega mehurja miši : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Vinko], 2017. [COBISS.SI-ID 11742793]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


165. Paleoanthropology : recent advances and future prospects, Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty of Education, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 290575616]


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


166. Maja Dacar, Vedenjski odziv jamskih in površinskih vodnih osličkov (Asellus aquaticus) na vodni tok : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Dacar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4705. [COBISS.SI-ID 11721801]

167. Tina Fabijan, Revizija rodu diplotaxis (Brassicaceae) v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Fabijan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4733. [COBISS.SI-ID 11730249]

168. Anka Ferkolj, Morfologija kože človeške ribice (Proteus anguinus anguinus) : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Ferkolj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4704. [COBISS.SI-ID 11721545]

169. Lea Gešman, Odnos osnovnošolcev do biologije in njihovo znanje o evoluciji človeka : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Gešman], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4751. [COBISS.SI-ID 11735369]

170. Maruša Hribar Skubic, Načini razmnoževanja invazivnih tujerodnih rastlin v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Hribar Skubic], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4760. [COBISS.SI-ID 11737929]

171. Nina Kalc, Analiza vidnih sprememb kulturne krajine na in ob pivških presihajočih jezerih : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Kalc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4732. [COBISS.SI-ID 11729993]

172. Anja Novak, Možnosti uporabe živalskih organov namenjenih prehrani ljudi pri poučevanju bioloških vsebin v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Novak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4750. [COBISS.SI-ID 11735625]

173. Teja Osolnik, Vpliv izvlečka iz listov in korenik japonskega dresnika na celično delitev pri čebuli : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Osolnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4641. [COBISS.SI-ID 11690313]

174. Ana Posavec, Učinkovitost uporabe modela pljuč pri pouku biologije v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Posavec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4726. [COBISS.SI-ID 11728457]

175. Valentina Stojilkovič, Vpliv kompostiranja na kaljivost pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia L.) : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Stojilković], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4669. [COBISS.SI-ID 11702089]

176. Leo Šamanić, Spremembe v jadranski ihtiofavni : izbrane vrste rib, njihov socio-ekonomski pomen in mogoči vpliv na ekosistem Jadranskega morja : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Šamanić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4645. [COBISS.SI-ID 11692361]

177. Mojca Žemlja, Vpliv izvlečkov japonskega dresnika na rast korenin vrtne redkvice : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Žemlja], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4657. [COBISS.SI-ID 11695177]


61 MEDICINA.


178. Yael Adler, Koža od blizu : vse o našem največjem organu, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 290704128]

179. Jack Challoner, Možgani : z obogateno resničnostjo se podaj v svojo glavo, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 290039808]

180. Daisy Fancourt, Arts in health : designing and researching interventions, 1st ed., New York, NY, OUP, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11720009]


61(043.2) MEDICINA.


181. Alja Andromako, Vpliv sovrstnikov na odločitve srednješolcev o prehranjevanju : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Andromako], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4697. [COBISS.SI-ID 11717193]

182. Nina Burja, Odnos z družinskimi člani v času zdravljenja od prepovedanih drog v terapevtski skupnosti Sopotnica : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Burja], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4631. [COBISS.SI-ID 11686217]

183. Larisa Korva, Položaj sorojencev v družini z izkušnjo odvisnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Korva], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4683. [COBISS.SI-ID 11706697]

184. Damjana Lampe, Preverjanje učinkovitosti prehranskih kart : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Lampe], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4682. [COBISS.SI-ID 11706441]

185. Maja Meglič, Odnos osnovnošolcev do uživanja zelenjave : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Meglič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4724. [COBISS.SI-ID 11727433]

186. Nika Stradovnik, Klopni meningoencefalitis in borelioza : izkušnje in mnenja vzgojiteljev o problematiki : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Stradovnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4649. [COBISS.SI-ID 11693385]

187. Tina Trobec, Proučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s pomočjo očesnega sledilca : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Trobec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4627. [COBISS.SI-ID 11684681]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


188. Milenko Roš, Mihael Jožef Toman, Izrazi na področju voda, (Zbirka Zelena Slovenija), Celje, Fit media, 2017. [COBISS.SI-ID 290111488]


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


189. Barbara Pajk, Tehnološka pismenost učiteljev tehnike in tehnologije v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Pajk], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4623. [COBISS.SI-ID 11682377]

190. Nika Rupel, Obravnava svetlečih diod pri poučevanju lastnosti električnega kroga na predmetni stopnji : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Rupel], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4766. [COBISS.SI-ID 11736137]


62(075.2) TEHNIKA.UBENIKI.


191. Maksimilijan Mezek, Sončne celice kot obnovljiv vir za pridobivanje električne energije : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Mezek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4700. [COBISS.SI-ID 11718217]


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


192. Sanda Kostelac, Vsebine gospodinjstva v Montessori osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Kostelac], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4743. [COBISS.SI-ID 11732553]

193. Branka Krgović, Vsebine gospodinjskega izobraževanja v severnoevropskih državah : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Krgović], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4742. [COBISS.SI-ID 11732297]

194. Anja Krištof, Odnos uporabnikov restavracije Pedagoške fakultete do odgovornega ravnanja s hrano : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Krištof], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4744. [COBISS.SI-ID 11732809]

195. Irena Logar, Vsebinska aktualizacija modulov gospodinjstva z vidika trajnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Logar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4757. [COBISS.SI-ID 11736393]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


196. Martin Kemp, The science of art : optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat, New Haven, Yale University Press, cop. 1990. [COBISS.SI-ID 11713865]

197. Fred Leeman, Anamorphosen : ein spiel mit der wahrnehmung, dem schein und der wirklichkeit, Köln, DuMont Schauberg, cop. 1975. [COBISS.SI-ID 3204718]


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


198. Mateja Kališnik, Pomen barvnih odnosov pri doživljanju likovnih del : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kališnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4692. [COBISS.SI-ID 11715657]

199. Katja Kovše, Telo kot izhodišče umetniškega ustvarjanja : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Kovše], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4612. [COBISS.SI-ID 11678537]

200. Barbara Lapuh, Uporaba prostorskih ključev pri osmošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Lapuh], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4769. [COBISS.SI-ID 11739721]

201. Nina Sladič, Razvijanje empatije z umetnostjo pri medpredmetnem povezovanju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Sladič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4759. [COBISS.SI-ID 11738185]

202. Viviana Škrabec, Avtoportret renesančnih umetnic : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Škrabec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4722. [COBISS.SI-ID 11727945]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


203. Milena Koren-Božiček, Ivan Napotnik, (Umetnost na Slovenskem, knj. 5), Ljubljana, Slovensko društvo likovnih kritikov, 2016. [COBISS.SI-ID 283692800]

204. Michel Mohor, Nataša Kovačič, Ferdinand Šerbelj, Pot slovenskega impresionizma. Del 1, Pot sejalca, (Kulturne poti Sveta Evrope), Ljubljana, Narodna galerija, 2017. [COBISS.SI-ID 290419712]


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


205. Lavra Ambrož, Razlika med površinsko in globinsko geometrijo v slikarstvu : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Ambrož], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4717. [COBISS.SI-ID 11724617]

206. Valentina Cencič, Prenos risbe v grafiko : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Cencič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4753. [COBISS.SI-ID 11734857]

207. Žiga Eržen, Kiparska tehnologija ulivanja skulpture v bron : diplomsko delo, Ljubljana, [Ž. Eržen], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4684. [COBISS.SI-ID 11709257]

208. Aljaž Glavina, Kip med visokim modernizmom in pop artom : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Glavina], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4689. [COBISS.SI-ID 11714377]

209. Maruša Kokol, Vloga likovnih tehnik oglja in tuša v izraznosti risbe : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kokol], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4774. [COBISS.SI-ID 11741513]

210. Jure Plavec, Kregarjev vrhunec v sakralnem slikarstvu : Triptih: stvarjenje - odrešenje - poveličanje : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Plavec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4730. [COBISS.SI-ID 11729481]

211. Ana Šorli, Chine collé pri grafiki v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Šorli], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4702. [COBISS.SI-ID 11718729]


78 GLASBA.


212. Nuša Juvan, Lili in Bine 2, Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v drugem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284568064]

213. Nuša Juvan, Tadeja Mraz Novak, Lili in Bine 2, [Učbenik za glasbeno umetnost v drugem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290052864]

214. Nuša Juvan, Lili in Bine 3, [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v tretjem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2015. [COBISS.SI-ID 279850752]

215. Nuša Juvan, Tadeja Mraz Novak, Lili in Bine 3, [Učbenik za glasbeno umetnost v tretjem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290053120]

216. Tadeja Mraz Novak, Lili in Bine 1, [Učbenik za glasbeno umetnost v prvem razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290052608]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


217. Tim Dedopulos, Logični izzivi : preizkusite sposobnosti logičnega sklepanja in preverite svoj IQ z 200 ugankami, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290208768]

218. Tim Dedopulos, Ocenite svoj IQ : izziv za vašo možgansko moč z 200 sijajnimi ugankami, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290204928]


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


219. Katja Mulej, Izdelava animirane knjižice s pomočjo osnovnih animacijskih zakonitosti : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Mulej], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4771. [COBISS.SI-ID 11740233]


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


220. Helen Nicholson, Theatre, education and performance, New York, Palgrave Macmillan, 2011. [COBISS.SI-ID 2223959]

221. Playing in a house of mirrors : applied theatre as reflective practice, Rotterdam, The Netherlands, Boston, Sense Publishers, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11713609]


81 JEZIKOSLOVJE


222. Ofelia García, Susana Ibarra Johnson, Kate Seltzer, The translanguaging classroom : leveraging student bilingualism for learning, Philadelphia, Caslon, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11705417]

223. Language awareness and multilingualism, (Encyclopedia of language and education), 3rd ed., New York, NY, Springer Berlin Heidelberg, cop. 2017, doi: 10.1007/978-3-319-02240-6. [COBISS.SI-ID 11686473]

224. Carsten Roever, Aek Phakiti, Quantitative methods for second language research : a problem-solving approach, New York, NY, Routledge, 2017, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11687241]


811.111 ANGLEŠČINA.


225. Alan Cruttenden, Gimson's pronunciation of English, 8th ed., London, New York, Routledge, 2014. [COBISS.SI-ID 56298338]

226. Niki Joseph, Hans Mol, Magic adventure 3, Delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega jezika, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290247424]

227. Niki Joseph, Hans Mol, Magic adventure 3, Učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290246912]

228. Silva Bratož, Mojca Žefran, Anja Pirih, Polona Lilić, Reach for the stars 3 : delovni učbenik za angleščino v 3. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 290901760]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


229. Ana Gorenc, Izvenšolsko okolje kot pomemben dejavnik znanja angleškega jezika : primerjava Slovenije in Nizozemske : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Gorenc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4672. [COBISS.SI-ID 11703625]

230. Lucija Slapničar, Povezanost med dosežki bralnega razumevanja in medijem posredovanja besedila v angleščini pri slovenskih šestošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Slapničar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4763. [COBISS.SI-ID 11738441]

231. Tina Župan, Značilnosti angleških pisnih besedil slovenskih šestošolcev : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Župan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4679. [COBISS.SI-ID 11705673]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


232. Rocio Bonilla, Čuden ptič, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 289590528]

233. Marko Juvan, Hibridni žanri : študije o križancih izkustva, mišljenja in literature, (Zbirka Novi pristopi, 68), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017. [COBISS.SI-ID 290117632]

234. Dubravka Ugrešić, Evropa v sepiji, (Vilenica), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 291123200]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


235. New directions in picturebook research, New York, London, Routledge, 2012. [COBISS.SI-ID 11740745]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


236. R. J. Palacio, Julianova zgodba, 1. natis, Zagorje ob Savi, Ocean, 2017. [COBISS.SI-ID 290728448]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


237. Ève Herrmann, Na sprehodu, (Moje zgodbe), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291315968]

238. Ève Herrmann, Vse na svojem mestu, (Moje zgodbe), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291316224]

239. Larry Tremblay, Nasad oranževcev, (Pretakanja, 7), 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 285801472]
Nagrada: Prix des libraires du Québec, 2014
Nagrada: Prix littéraire des collégiens, 2015


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


240. Meta Brulec, Kroki praznuje, (Knjižnica Čebelica, 453), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290748160]

241. Ivana Djilas, Hiša, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 288125696]

242. Tadej Golob, Jezero, 1. ponatis, Novo mesto, Goga, 2016. [COBISS.SI-ID 288251136]

243. Nataša Konc Lorenzutti, Nisem smrklja, (Zbirka Deteljica), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289850880]

244. Miroslav Košuta, Spomini Angela Katice : skoraj družinski roman, (Knjižna zbirka Mornik), Elektronska izd., Trst, ZTT, = EST, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9788871742076. [COBISS.SI-ID 9428460]

245. Marko Sosič, Balerina, Balerina : kratki roman, 2. izd., Trst, Mladika, 2014, http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=1651. [COBISS.SI-ID 7050732]

246. Borut Spacal, Nočni cvet : spomini na očeta, Trst, ZTT, = EST, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9788871742069. [COBISS.SI-ID 9429228]

247. Primož Suhodolčan, Košarkar naj bo!, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Karantanija, 2017. [COBISS.SI-ID 290961408]

248. Lučka Susič, Mali gledališki vrtiljak : pet prizorčkov za vse priložnosti : ob 70-letnici revije Pastirček, (Pastirčkova knjižnica, 24), (Pastirčkov oder, 3), Gorica, Zadruga Goriška Mohorjeva, 2017. [COBISS.SI-ID 9872876]

249. Suzana Štravs, Ljubezen v nevihti in moški s tatujem na srcu : resnična zgodba, 1. natis, Prebold, Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje, 2017. [COBISS.SI-ID 290988288]

250. Lida Turk, Zora, Elektronska izd., Trst, ZTT, = EST, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9788871742052. [COBISS.SI-ID 9429740]

251. Janez Vrečko, Srečko Kosovel, (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 13), (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 247), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. [COBISS.SI-ID 258144512]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


252. Jelka Miranda Razpotnik, Anja Plazar, Helena Verdev, Raziskujem preteklost 9, Samostojni delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 291235584]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO