COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


OKTOBER 20170 SPLOŠNO.


1. Frank Furedi, Moč branja : od Sokrata do Twitterja, (Zbirka Knjige o knjigah), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 290906880]

2. V objemu besed : razvijanje družinske pismenosti, Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2017, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/268. [COBISS.SI-ID 92934657]


0(043.2) SPLOŠNO.


3. Ana Kočevar, Odzivi bralcev na sporočilnost slikanice brez besedila : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Kočevar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4833. [COBISS.SI-ID 11768393]


004 RAČUNALNIŠTVO.


4. Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning : FH Joaneumm, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 5-6 October 2017, Reading, Academic Conferences and Publishing International Limited, cop. 2017, https://drive.google.com/file/d/0B9RYIOgOsYw0OVJkcERkS3VHelk/view?ts=59ccda6c. [COBISS.SI-ID 11744329]

5. Aleš Hvasti, Upravljanje s programirljivimi napravami 1 : učbenik za modul Upravljanje s programirljivimi napravami (Osnove programiranja) v programih Tehnik računalništva, Elektrotehnik in Tehnik elektronskih komunikacij, 1. izd., Podsmreka, Pipinova knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289576448]


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


6. Luka Viktor Rogač, Neodločljivi problemi v teoriji izračunljivosti : magistrsko delo, Ljubljana, [L. V. Rogač], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4835. [COBISS.SI-ID 11768905]


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


7. 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Gledališče Tartini, Piran, Muzeji, dediščina in kulturna krajina : zbornik = acta, Radovljica, SMD, Slovensko muzejsko društvo, = Slovenian Museum Association, Ljubljana, SMS, Skupnost muzejev Slovenije, = Slovenian Museum Confederation, Celje, ICOM Slovenija, = ICOM Slovenia, 2017. [COBISS.SI-ID 291599104]

8. Tatjana Devjak, Barbara Pečnik, Veronika Vasič, Andrej Perhaj, Lidija Čop, Renata Lesar Hržič, Marija Lampret, Marija Oblak, Magda Grajš, Zum Jubiläum des Trubar-Hofes : 1986-2016, 1. Ausg., Velike Lašče, Gemeinde, 2017. [COBISS.SI-ID 290212864]


1 FILOZOFIJA.


9. Barry Hymer, Roger Sutcliffe, Filozofija za otroke : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 29), V Ljubljani, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 290816512]

10. Elisabeth Lukas, Vse se uglasi in izpolni : logoterapija v poznejšem življenjskem obdobju, (Zbirka Smisel), 2., dopolnjena izd., Celje, Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 291634432]


159.9 PSIHOLOGIJA.


11. APA handbook of giftedness and talent, (APA handbooks in psychology), 1st ed., Washington, American Psychological Association, 2017, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11795273]

12. Alenka Cemič, Jera Gregorc, Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2017/2018, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 11781193]

13. Tomaž Erzar, Dolga pot odpuščanja : [psihološka, socialna in terapevtska spoznanja], 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290220032]

14. Arnold M. Ludwig, How do we know who we are? : a biography of the self, Oxford, New York, Oxford University Press, cop. 1997. [COBISS.SI-ID 11761481]

15. Pozitivna psihologija v edukaciji : zbornik znanstvenih prispevkov študentov v letu 2016/2017, 1. izd., Brezovica pri Ljubljani, Ipsos, 2017, http://www.ipsos.si/popsed2017.pdf. [COBISS.SI-ID 291884032]

16. Yi Yuan Tang, Brain-based learning and education : principles and practice, London, United Kingdom, San Diego, CA, Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11745097]

17. Carol Vorderman, Kako se (na)učiti? : priročnik za učinkovito in uspešno učenje, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 291043328]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


18. Nataša Jokan, Socialna vključenost nadarjenih učencev : primerjava med učenci iz mestnih in podeželskih osnovnih šol : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Jokan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4795. [COBISS.SI-ID 11749705]


16(043.2) LOGIKA.


19. Ema Demšar, The circular character of the conceptual space of cognitive science : between scientific and lived realities of the mind : master's thesis : med znanstvenimi in življenjskimi resničnostmi duševnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Demšar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4847. [COBISS.SI-ID 11782473]


2 VERSTVO.


20. Svetlana Slapšak, Antična miturgija, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 291097088]


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


21. Povsod je lepo --- : turisti in turizem v številkah, Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 291588608]


316 SOCIOLOGIJA.


22. Tea Hvala, Anej Korsika, Kaja Kraner, Tjaša Pureber, Aleš Mendiževec, Osemdeseta o osemdesetih, Ljubljana, Moderna galerija, 2017. [COBISS.SI-ID 289220608]


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


23. Doris Špurej, Vloga prostovoljcev pri integraciji beguncev : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Špurej], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4801. [COBISS.SI-ID 11752265]


32 POLITIKA.


24. Noam Chomsky, Kdo vlada svetu?, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 290854656]

25. Ivan Lapajne, Kriza sistema : odsev časa: kje smo in kam gremo?, Brezovica pri Ljubljani, Lara, 2014. [COBISS.SI-ID 275401984]


33 GOSPODARSTVO


26. Daniel Miller, Potrošnja in njene posledice, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2017. [COBISS.SI-ID 291488512]

27. Iris Čop, Olga Tomšič, Janez Zalaznik, Janez Arko, Poklici in šole, Ljubljana, Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, 1978. [COBISS.SI-ID 28647681]


34 PRAVO.


28. Barbara Novak, Družinsko pravo, 2., spremenjena in dopolnjena izd., Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 290529792]


34(043.2) PRAVO.


29. Taja Lampe, Medvrstniško nasilje v osnovni šoli z vidika učencev in strokovnih delavcev : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Lampe], 2017. [COBISS.SI-ID 11793737]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


30. Judith Milner, John Stephen Myers, Patrick O'Byrne, Assessment in social work, 4th ed., Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan, 2015. [COBISS.SI-ID 4294757]

31. Anica Mikuš-Kos, Franc Zlatar, Marina Uzelac, Primož Jamšek, Priročnik za psihosocialno pomoč otrokom beguncem, 1. natis, Radovljica, Didakta, 2017. [COBISS.SI-ID 290527232]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


32. Greta Škarabot, Sodelovanje nevladnih organizacij s šolsko svetovalno službo pri obravnavi nasilja v družini : magistrsko delo, Ljubljana, [G. Škarabot], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4821. [COBISS.SI-ID 11760713]

33. Nežka Agnes Vodeb, Osnove dela z mladim na javnih površinah in različni pristopi : diplomsko delo, Ljubljana, [N.A. Vodeb], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4792. [COBISS.SI-ID 11748681]

34. Urša Železnikar, Stanovanjsko ranljive družine : magistrska naloga, Ljubljana, [U. Železnikar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4806. [COBISS.SI-ID 11753545]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


35. Katarina Aškerc Veniger, Internacionalizacija kurikuluma : vključevanje mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces : priročnik za visokošolske učitelje in podporno osebje, Ljubljana, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2017, https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Internacionalizacija-kurikuluma_NET.pdf. [COBISS.SI-ID 291312128]

36. Franjo Jakhel, Jerica Lorger, Štefanija Milošević, Alojz Širec, Franc Vodušek, Elementi za učiteljeve priprave na pouk fizike v 7. razredu osnovne šole in vzorec časovne razporeditve učne snovi - poskusna oblika, Ljubljana, Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja, 1979. [COBISS.SI-ID 702519]

37. Eye-tracking technology applications in educational research, (Advances in business information systems and analytics (ABISA) book series), Hershey, IGI Global, 2017. [COBISS.SI-ID 11753289]

38. Haim G. Ginott, Alice Ginott, H. Wallace Goddard, Med staršem in otrokom : klasična uspešnica, ki je revolucionirala komunikacijo med starši in otroki, (Zbirka Preobrazba), 2. izd., Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 291440384]

39. Global perspectives on teacher motivation, (Current perspectives in social and behavioral sciences), Cambridge, Cambridge University Press, 2017, doi: 10.1017/9781316225202. [COBISS.SI-ID 11778121]

40. Eva Hrovat-Kuhar, Izzivi sodobne vzgoje : z ljubeznijo, potrpežljivostjo in postavljanjem meja do sožitja v družini, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 291686144]

41. Zbornik izbranih prispevkov, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017, http://www.zrss.si/pdf/zbornik-prispevkov-kupm2016.pdf. [COBISS.SI-ID 290305024]

42. Zbornik prispevkov, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017, http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2017_zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 291683584]

43. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017, Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2017, http://konferenca.pei.si/wp-content/uploads/sites/10/2017/09/zbornik_2017_tekst_koncni.pdf. [COBISS.SI-ID 291616256]

44. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [strokovna monografija], (Digitalna knjižnica, Documenta, 12), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2017, http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-264-9.pdf. [COBISS.SI-ID 291711488]

45. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [večavtorska znanstvena monografija], (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 31), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2017, http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISBN/978-961-270-258-8.pdf. [COBISS.SI-ID 291297536]

46. Dragica Haramija, Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed : priročnik za starše, Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2017. [COBISS.SI-ID 92936449]

47. Helena Smrtnik Vitulić, Spoznavanje otrok v razredu : izbrane teme iz razvojne psihologije za izvajanje prakse, 1. izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 255960064]

48. Lawrence Stenhouse, An introduction to curriculum research and development, Oxford, Heinemann educational Books Ltd, 1975. [COBISS.SI-ID 2392]

49. Mednarodni znanstveni posvet Upoštevanje drugačnosti - korak k šoli enakih možnosti, Moravske Toplice, Slovenija, 7.- 8. april 2006, Upoštevanje drugačnosti - korak k šoli enakih možnosti, (Sodobna pedagogika, Letn. 57 (123), 2006, Posebna izdaja), Posebna izd., Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2006. [COBISS.SI-ID 10189389]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


50. Rebeka Kos, Vzgojni stili v družinah otrok v vzgojnih zavodih z vidika vzgojiteljev : magistrsko delo, Ljubljana, [R. Kos], 2017. [COBISS.SI-ID 11792457]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


51. Valentin Kubale, Priročnik za sodobno letno pripravljanje učiteljev na pouk ter pripravo učnih tem in učnih enot, 2. dopolnjena izd., Celje, samozal., Maribor, Piko's Printshop, 2014. [COBISS.SI-ID 524920601]

52. Model based learning and instruction in science, (Models and modeling in science education, vol. 2), New York, Springer, 2008. [COBISS.SI-ID 11795529]

53. Kathryn J. Strom, Adrian D. Martin, Becoming-teacher : a rhizomatic look at first-year teaching, (Imagination and praxis, 12), Rotterdam, Boston, Taipei, Sense Publishers, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11776585]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


54. Gregor Bucik, Izgubljene živali : labirinti, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291359744]

55. Nataša Bucik, Gregor Bucik, Miselne igrarije : miselne naloge za bistroumne, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291359488]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


56. Janja Avsenik, Ustvarjanje z gibom v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Avsenik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4844. [COBISS.SI-ID 11775561]

57. Tara Jaketič, Projekt v tehničnem kotičku : od gozda do pručke : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Jaketič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4815. [COBISS.SI-ID 11757385]

58. Kaja Ljubi, Ustvarjalni gib v 1. starostnem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Ljubi], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4832. [COBISS.SI-ID 11768137]

59. Zvezdana Peternel Amon, Sprostitvene dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [Z. Peternel Amon], 2017. [COBISS.SI-ID 11792969]

60. Barbara Pfeifer, Spoznavanje vesolja v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Pfeifer], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4843. [COBISS.SI-ID 11775817]

61. Hilda Plohl Križnar, Tehnološka pismenost pri otrocih, starih 5-6 let : diplomsko delo, Ljubljana, [H. Plohl Križnar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4840. [COBISS.SI-ID 11766345]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


62. Katja Bencak, Preverjanje in ocenjevanje znanja pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Vadarci, [K. Bencak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4834. [COBISS.SI-ID 11768649]

63. Anja Kopinič, Sodelovanje vzgojitelja in učitelja razrednega pouka pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja v 1. razredu : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Kopinič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4785. [COBISS.SI-ID 11746633]

64. Tina Marjanović, Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z namiznimi didaktičnimi igrami : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Marjanović], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4819. [COBISS.SI-ID 11758665]

65. Maja Salamon, Nacionalno preverjanje znanja pri slovenščini ob koncu 6. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Salamon], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4817. [COBISS.SI-ID 11758153]

66. Manela Suhonić, Poučevanje okoljske vzgoje, svetlobe in vremena v 3. razredu osnovne šole z didaktičnimi igrami : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Suhonić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4818. [COBISS.SI-ID 11758409]

67. Tadeja Tolar, Domače naloge pri slovenščini v 3., 4. in 5. razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Tolar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4802. [COBISS.SI-ID 11752009]


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


68. Boris Lipužič, Gimnazija : gradivo za sestavo predmetnika in učnega načrta, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1964. [COBISS.SI-ID 35498753]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


69. Lydia Kopel, Elissa Kilduff, IEP goal writing for speech-language pathologists : utilizing state standards, San Diego, Plural Publishing, Inc, 2016. [COBISS.SI-ID 11776841]

70. Colleen A. Thoma, Paul Wehman, Getting the most out of IEPs : an educator's guide to the student-directed approach, Baltimore, Paul H. Brookes Publishing Co, 2010. [COBISS.SI-ID 11776329]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


71. Nastja Beljev, Samoocena strokovne učinkovitosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na stil ustvarjalnega reševanja problemov : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Beljev], 2017. [COBISS.SI-ID 11754825]

72. Ana Kavčič, Govorno-jezikovne značilnosti slepih in slabovidnih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Kavčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4794. [COBISS.SI-ID 11750217]

73. Tara Koren, Ocena učnega medija pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Koren], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4800. [COBISS.SI-ID 11751241]

74. Petra Kuplenk, Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Kuplenk], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4850. [COBISS.SI-ID 11788617]

75. Jerneja Mežnarc, Pričakovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede sodelovanja z učitelji ob delu z učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Mežnarc], 2017. [COBISS.SI-ID 11793993]

76. Irena Nadler, Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Nadler], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4830. [COBISS.SI-ID 11766089]

77. Simona Pajnkiher, Soočanje staršev z diagnozo otrok s cerebralno paralizo in oblikovanje programa pomoči za starše : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Pajnkiher], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4816. [COBISS.SI-ID 11757641]

78. Eva Pančur, Proučevanje profesionalnega razvoja in rezilientnosti pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih z metodo poklicne biografije : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Pančur], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4848. [COBISS.SI-ID 11782729]

79. Veronika Pogačnik, Specialni in rehabilitacijski pedagogi o uporabi materialov Montessori pri pouku naravoslovja : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Pogačnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4845. [COBISS.SI-ID 11775305]

80. Katja Roškar, Analiza prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Roškar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4831. [COBISS.SI-ID 11767881]

81. Neža Sluga, Zlorabe oseb z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Sluga], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4804. [COBISS.SI-ID 11752521]

82. Tjaša Strniša, Razvoj strokovne samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Strniša], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4813. [COBISS.SI-ID 11756617]

83. Špela Šmitek, Učenje računalništva v šolah s prilagojenim programom : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Šmitek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4820. [COBISS.SI-ID 11758921]


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


84. Keri Smith, To ni knjiga, Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 290092032]


39 ETNOLOGIJA.


85. Kar tresla se je od lepote : folklorne pripovedi iz Selške doline, (Zbirka Glasovi, knj. 50), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 290915328]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


86. Dejan Govc, Unimodal category : doctoral thesis, Ljubljana, [D. Govc], 2017, http://www.matknjiz.si/doktorati/2017/Govc-14521-30.pdf. [COBISS.SI-ID 18139993]


51 MATEMATIKA.


87. Andrej Petrovič Kiselev, Kiselev's geometry. Book II, Stereometry, El Cerrito, Calif., Sumizdat, cop. 2008. [COBISS.SI-ID 11745353]

88. Valentin Kubale, Didaktika matematike, 2. dopolnjena izd., Celje, samozal. V. Kubale, Maribor, Piko's Printshop, 2010. [COBISS.SI-ID 64598273]

89. Anne Rooney, Matematika v 30 sekundah, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 289838848]


53(043.2) FIZIKA.


90. Dragana Jurić, Vpliv tipa nalog na uspešnost reševanja fizikalnih nalog : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Jurić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4793. [COBISS.SI-ID 11749449]

91. Maj Pirih, Izkušnja učenca z optično prevaro : Amesova soba : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Pirih], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4849. [COBISS.SI-ID 11782985]


54(043.2) KEMIJA.


92. Ines Horvat, Fizikalno kemijske lastnosti vodnih raztopin deciltrimetilamonijevega dekanoata : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Horvat], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4786. [COBISS.SI-ID 11746377]

93. Tadeja Klenar, Vpeljava elektroforeze DNA v pouk osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Klenar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4789. [COBISS.SI-ID 11747145]

94. Primož Trontelj, Bakrove(II) koordinacijske spojine s kinaldinatom in alkoholamini : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Trontelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4822. [COBISS.SI-ID 11760457]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


95. Tina Fornazarič, Selitvena dinamika vrtne penice (Sylvia Borin) v Sloveniji na podlagi obročkovalskih podatkov : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Fornazarič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4824. [COBISS.SI-ID 11761225]

96. Angelika Lang, Krmljenje ptic : [opazovanje in prepoznavanje najpogostejših vrst], (Narava na dlani), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290748928]


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


97. Uršula Fric, Morfološka analiza nevromastov pri človeški ribici : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Fric], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4826. [COBISS.SI-ID 11761737]

98. Anja Hace, Vedenjski odziv deževnikov na prisotnost različnih bakrovih soli in bakrovih pripravkov v prsti : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Hace], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4797. [COBISS.SI-ID 11750985]

99. špela Marolt, Optimalni umetni pogoji za gojenje in razmnoževanje krempljark (Xenopus laevis) : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Marolt], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4784. [COBISS.SI-ID 11746121]


61 MEDICINA.


100. Maja Bajt, Helena Jeriček Klanšček, Priprava programov promocije zdravja po korakih in evalvacija, Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/priprava_programov_pz_junij_2017_zadnja.pdf. [COBISS.SI-ID 290519040]

101. Helena Jeriček Klanšček, Lucija Furman, Saška Roškar, Maja Bajt, Evalvacija programa promocije duševnega zdravja v šolskem okolju, Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/evalvacija_programa_ko_ucenca_strese_stres_2017_zadnja.pdf. [COBISS.SI-ID 291239168]

102. Clive Gifford, Človeški možgani v 30 sekundah, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 289838080]

103. Patricia Leavy, Method meets art : arts-based research practice, New York, London, The Guilford Press, cop. 2009. [COBISS.SI-ID 11752777]

104. Sanja Lončar, Biljana Dušić, Adriana Dolinar, Kako ohraniti možgane, (Preverjene naravne rešitve za življenje in preživetje), Ljubljana, Jasno in glasno, 2017. [COBISS.SI-ID 291369728]

105. Helena Jeriček Klanšček, Saška Roškar, Karmen Britovšek, Nina Scagnetti, Marja Kuzmanić, Mladostniki o duševnem zdravju, Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/mladostniki_o_dusevnem_zdravju.pdf. [COBISS.SI-ID 287905792]

106. David Perlmutter, Kristin Loberg, Zdravi možgani : moč črevesnih mikrobov za zdravje in zaščito vaših možganov - za vse življenje, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 291439872]

107. Saška Roškar, Urška Kolar, Nuša Konec Juričič, Ksenija Lekić, Alenka Tančič Grum, Mirna Macur, Helena Jeriček Klanšček, Tatjana Škornik Tovornik, Mihaela Törnar, Vita Poštuvan, Bogdan Dobnik, Mojca Vatovec, Anamarija Zavasnik, Onja Tekavčič-Grad, Znanje strokovnjakom, pomoč ljudem - MOČ : ključni rezultati in ugotovitve projekta ter predlog smernic za oblikovanje ukrepov na področju javnega duševnega zdravja, Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kljucni_rezultati_in_ugotovitve_projekta_ter_predlog_smernic.pdf. [COBISS.SI-ID 3688421]


61(043.2) MEDICINA.


108. Špela Adam, Uporaba metode igre na področju obravnave zasvojenosti : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Adam], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4842. [COBISS.SI-ID 11771721]

109. Elisa Carmen Brumat, Catharsis and its relations between art, therapy and arts therapies : magistrsko delo, Ljubljana, [E. C. Brumat], 2017. [COBISS.SI-ID 11753801]

110. Bea De Cecco, Uporaba likovih del kot orodje pomoči z umetnostjo v procesu učne pomoči : magistrsko delo, Ljubljana, [B. De Cecco], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4796. [COBISS.SI-ID 11749961]

111. Eva Gruber, Prehranjevalne navade Erasmus študentov : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Gruber], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4799. [COBISS.SI-ID 11750473]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


112. Zalka Drglin, Zima v srcu : ko se materinstvu pridružita depresija in tesnoba, radost pa odide : kažipot skozi obporodne stiske, 2., posodobljena izd., Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/zima_v_srcu_zalka_drglin_2_izdaja_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 291115264]

113. Maja Bajt, Helena Jeriček Klanšček, Karmen Britovšek, Jasmina Krajnc, Duševno zdravje na delovnem mestu, Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015, http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dz_na_delovnem_mestu.pdf. [COBISS.SI-ID 282708224]

114. Using trauma theory to design service systems, (New directions for mental health services (Print), 89), San Francisco, Jossey-Bass, cop. 2001. [COBISS.SI-ID 11776073]


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


115. Lucija Benedičič, Ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti pri predšolskih otrocih z avtistično motnjo : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Benedičič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4810. [COBISS.SI-ID 11755337]

116. Pia Javornik, Premagovanje izzivov življenja z disleksijo od otroštva do odraslosti, študija primera : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Javornik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4836. [COBISS.SI-ID 11767369]

117. Vlatka Kolar, Fonološki razvoj in govorna razumljivost predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Kolar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4828. [COBISS.SI-ID 11764809]

118. Tina Turinek, Izkušnje mladih, njihovih staršev in učiteljev z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Turinek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4827. [COBISS.SI-ID 11761993]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


119. Mia Brunej, Matej Žibert, Video za začetnike. 2, Različni formati videa, (Zbirka Avtorji), Brežice, Primus, 2017. [COBISS.SI-ID 291422976]

120. France Mlakar, Splošne električne meritve, (Knjižnica "Elektrotehniškega vestnika", 7), 2., razširjena izd., Ljubljana, Uprava "Elektrotehniškega vestnika", 1951. [COBISS.SI-ID 3190017]


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


121. Bernarda Jančik, Spoznavanje lesa prek paličnih profilov z otroki, starimi 2-3 leta, v okviru tehnične vzgoje : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Jančik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4846. [COBISS.SI-ID 11775049]


64 GOSPODINJSTVO.


122. Helena Mrzlikar, Male skrivnosti dobre gospodinje, Ljubljana, Kmečki glas, 1998. [COBISS.SI-ID 76770816]

123. Irena Orešnik, Kuhajmo s siri, Ljubljana, Kmečki glas, 2017. [COBISS.SI-ID 291413504]


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


124. Sabrina Barbarič, Vsebine gospodinjskega izobraževanja v Grčiji, Malti, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Barbarič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4790. [COBISS.SI-ID 11747401]

125. Ana Murko, Didaktični pristopi pri poučevanju prehranskih vsebin, vključenih v predmet gospodinjstvo : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Murko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4814. [COBISS.SI-ID 11756873]


655(043.2) TISKARSTVO.


126. Daša Praznik, Razumevanje vloge vizualnih komunikacij pri trženju med srednješolci : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Praznik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4825. [COBISS.SI-ID 11759433]


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


127. Valentina Nagode, Skupinsko delo pri pouku likovne umetnosti v devetem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Nagode], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4851. [COBISS.SI-ID 11791945]

128. Tadeja Pogačnik, Eksperimentalna tipografija pri likovnem pouku v srednji šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Pogačnik], 2017. [COBISS.SI-ID 11754313]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


129. Marjan Ocvirk, Arhitekturna misel v skici, Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, 2017. [COBISS.SI-ID 289543680]

130. Robert Peskar, Milan Sagadin, Andrej Šebalj, Župnijska cerkev sv. Kancijana v Kranju : njeno obličje in pomen, Ljubljana, Slovensko konservatorsko društvo, 2017. [COBISS.SI-ID 288454400]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


131. Damir Globočnik, Likovno in simbolno : kolektivni spomin Slovencev v likovni umetnosti, Ljubljana, Slovenska matica, 2017. [COBISS.SI-ID 291571712]

132. Ivan Sedej, Sto znanih slovenskih umetniških slik, V Ljubljani, Prešernova družba, 1985. [COBISS.SI-ID 15652609]

133. Iztok Sitar, Zgodovina slovenskega stripa : 1927-2017 : devetdeset let stripa na Slovenskem, (Zbirka Dos Pesos), Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 290498304]


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


134. Ema Nunar, Oblikovanje celostne grafične podobe s področja avdio-video produkcije : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Nunar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4823. [COBISS.SI-ID 11760969]


77(043.2) FOTOGRAFIJA.


135. Metka Zupanič, Fotografski narcizem na socialnih omrežjih in v umetnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Zupanič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4805. [COBISS.SI-ID 11753033]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


136. Andrew Hewitt, Družbena koreografija : ideologija kot performans v plesu in vsakdanjem gibanju, (Zbirka Transformacije, knj. št. 39), Ljubljana, Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, 2017. [COBISS.SI-ID 291293952]

137. Hodim, plešem, sem, Ljubljana, JSKD, 2017. [COBISS.SI-ID 291883520]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


138. Branka Vajngerl, Ravnotežja v ritmični gimnastiki, 1. natis, Ljubljana, BP, 2017. [COBISS.SI-ID 291728384]


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


139. Sebastjan Kovač, Primerjava aerobne zmogljivosti mater in njihovih hčera : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Kovač], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4788. [COBISS.SI-ID 11746889]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


140. Manja Pratnemer, Stališča študentov razrednega pouka do učenja in poučevanja angleščine v prvem triletju : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Pratnemer], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4811. [COBISS.SI-ID 11756105]

141. Urša Svetek, Analiza interaktivnih gradiv Explorers za poučevanje angleščine v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Svetek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4812. [COBISS.SI-ID 11756361]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


142. Mihaela Knez, Damjana Kern, Matej Klemen, Tjaša Alič, Čas za slovenščino 1, Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike, 2. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_DZ_web_lockd.pdf. [COBISS.SI-ID 291323904]

143. Mihaela Knez, Matej Klemen, Tjaša Alič, Damjana Kern, Križ kraž 1, Priročnik za učitelje, 2. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 291212544]

144. Mihaela Knez, Matej Klemen, Tjaša Alič, Damjana Kern, Križ kraž 1, Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke, 2. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 291212288]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


145. Ana Marija Cetin Lapajne, Žarek, Brezovica pri Ljubljani, Lara, 2014. [COBISS.SI-ID 275402240]

146. Gabriel García Márquez, S poti po Vzhodni Evropi, (Zbirka S poti), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 291552000]

147. Ulf Stark, Ko mi je očka pokazal vesolje, 1. natis, Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 291013120]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


148. Canon constitution and canon change in children's literature, (Children's literature and culture), New York, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11777353]


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


149. Maja Rupnik, Primerjalna literarna analiza in prevod izbranih pravljic Tatjane Pregl Kobe v angleški jezik : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Rupnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4798. [COBISS.SI-ID 11750729]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


150. John Lennon, Pomisli, 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 289308928]

151. David Litchfield, Medved in klavir, 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 289399552]
Nagrada: Waterstone (najlepše ilustrirana knjiga), 2016

152. R. J. Palacio, Wonder, London, Puffin, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11780937]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


153. Lisa Papp, Zoja in Belka, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 290047488]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


154. Adolf Loos, Ornament in zločin, Volče, Kulturno društvo Myra Locatelli, 2017. [COBISS.SI-ID 290138880]

155. Rafik Schami, To ni papagaj!, 1. natis, Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 290719232]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


156. Tomi Ungerer, Pet fantastičnih živali : [pet slikanic v eni knjigi], (Zbirka Deteljica), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290748672]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


157. Slavica Biderman, Ravnovesje na visokih petkah : da lažje ubežimo demenci, Celje, KUD Art-energija, 2017. [COBISS.SI-ID 272892672]

158. Boštjan Gorenc, Kaj se skriva očku v bradi?, (Knjižnica Čebelica, 453), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290821888]

159. Tea Hvala, Špela Oberstar, Skrivna bolnišnica, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 290535936]

160. Miroslava Leban, Medved zobozdravnik, [Gorica], Zadruga Goriška Mohorjeva, 2017. [COBISS.SI-ID 9908972]

161. Fran Levstik, Martin Krpan, 2nd print, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290277888]

162. O slovenski književnosti v Italiji in Avstriji, Ljubljana, Slovenska matica, 2017. [COBISS.SI-ID 291747584]

163. Tone Partljič, Hotel sem prijeti sonce, Dopolnjena in razširjena izd., Ljubljana, Karantanija, 2016. [COBISS.SI-ID 284069888]

164. Mira Voglar, Biba buba baja, (Zbirka Žlabudron), 4., prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289541632]

165. Tina Vrščaj, Plah, plašen, najplašnejši Tapatapata : o zajcu, ki se je postavil zase, (Knjižnica Čebelica, 452), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290763776]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


166. Božidar Flajšman, Podsreda, zgodbe z razglednic, 1. izd., Podsreda, Kozjanski park, 2017. [COBISS.SI-ID 291510784]


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


167. Žiga Bokal, Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v družboslovju od 1. do 5. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [Ž. Bokal], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4791. [COBISS.SI-ID 11748169]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


168. Rajko Šugman, Drago Ulaga, (Zbirka Pomembne osebnosti slovenskega športa), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2006. [COBISS.SI-ID 228056576]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


169. Valentin Pečenko, Čudež pri Kobaridu, (Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program), (V fokusu), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174498666. [COBISS.SI-ID 1113831774]

170. TIGR v zgodovini in zgodovinopisju, (Zbirka Vpogledi, 17), Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. [COBISS.SI-ID 290693120]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO