COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


MAREC 20170 SPLOŠNO.


1. Catalogus librorum qui nundinis Labacensibus autumnalibus in officina libraria Joannis Baptistæ Mayr, venales prostant : anno M. DC. LXXVII., Faksimile, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1966. [COBISS.SI-ID 7962120]

2. Anja Dular, Živeti od knjig : zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja, (Knjižnica "Kronike", časopisa za slovensko krajevno zgodovino, zv. 7), Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2002, http://hdl.handle.net/11686/29984. [COBISS.SI-ID 119736320]

3. Antonija Kolerič, Marjan Pertot, Bibliografija slovenskega tiska v Italiji med dvema vojnama : 1918 - 30. 4. 1945, Trst, Narodna in študijska knjižnica, 1966. [COBISS.SI-ID 28726017]

4. Pavel Plesničar, Narod naš dokaze hrani : bibliografski pregled slovenskega tiska na Primorskem do konca l. 1918, V Ljubljani, [s. n.], 1940. [COBISS.SI-ID 28726273]

5. Ana Hofman, Znanost (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola, 1. e-izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017, http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1277. [COBISS.SI-ID 288273920]


0(043.2) SPLOŠNO.


6. Jasmina Melavc, Bralne navade podeželskih in mestnih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Melavc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4390. [COBISS.SI-ID 11475785]


004 RAČUNALNIŠTVO.


7. Carol Vorderman, Računalniško programiranje za otroke, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287635200]


1 FILOZOFIJA.


8. Louis Althusser, Predavanja o Rousseauju, (Nova znamenja, 53), Maribor, Študentska založba Litera, 2017. [COBISS.SI-ID 90843393]

9. Sarah Kofman, Camera obscura : ideologije : Alexandru Jacquesu Derridaju, (Zbirka Kamera, 01), 1. izd., Ljubljana, Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, Membrana, 2016. [COBISS.SI-ID 287304448]

10. Tomo Virk, Trojka s Filozofske : spisi o Vebru, Bartolu in Jugu, (Zbirka Historia facultatis), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 288973824]


159.9 PSIHOLOGIJA.


11. Thomas Armstrong, Pametniji si nego što misliš : dečji vodič do višestrukih inteligencija, (Edicija Kreativna škola), 1. izd., Beograd, Kreativni centar, 2004. [COBISS.SI-ID 116956428]

12. Tilka Kren, Razumevanje lastnih čustev, Maribor, Obzorja, 2017. [COBISS.SI-ID 90528769]

13. Dušica Kunaver, Učim se pomagati učiti : priročnik za starše, (Zbirka Učitelji - učenci - starši), Ljubljana, Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2016. [COBISS.SI-ID 286879488]

14. Janko Stergar, Vpeljava čuječnosti in čuječnostnih praks v razvojno-edukativni model supervizije : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Stergar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4410. [COBISS.SI-ID 11490121]

15. Bruno Šimleša, Šola življenja : kako ustvarjati pristno srečo, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287235072]

16. Alenka Tacol, 10 korakov do boljše samopodobe : priročnik za učitelje za preventivno delo z razredom : delavnice za mladostnike, 2. natis, Celje, Zavod za zdravstveno varstvo, 2011. [COBISS.SI-ID 258599424]

17. Alenka Tacol, To sem jaz, verjamem vase : priročnik za fante in punce : 10 korakov do boljše samopodobe, 2. natis, Celje, Zavod za zdravstveno varstvo, 2011. [COBISS.SI-ID 258599680]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


18. Sara Drožđek, Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Drožđek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4405. [COBISS.SI-ID 11489353]

19. Meta Kurent Golob, Spodbujanje celostnega razvoja otroka po vzgojno-izobraževalnem programu ˝Vzgoja za življenje˝ : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Kurent Golob], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4406. [COBISS.SI-ID 11489097]


316 SOCIOLOGIJA.


20. Theodor W. Adorno, Uvod v sociologijo, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 287156480]

21. Helena Haraštová, Pavla Hanáčková, Kako živijo otroci po svetu, Jezero, Morfemplus, 2016. [COBISS.SI-ID 285092096]

22. Anne Berest, Kako biti Parižanka vedno in povsod : ljubezen, stil in razvade, 1. natis, Ljubljana, Totaliteta, 2017. [COBISS.SI-ID 289120768]

23. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Manca Košir, Igor Koršič, Mitja Svete, Goran Šoster, Matjaž Hanžek, Ana Murn, Dušan Plut, Stojan Habjanič, Miha Humar, Andreja Kutnar, Mitja Piškur, Renata Karba, Vida Ogorelec Wagner, Matej Zonta, Jože Vogrinc, Boris Vezjak, Franček Drenovec, Janez Malačič, Marjetka Anžič, Igor Pribac, Kam plovemo? : premisleki o izhodu iz krize, (Zbirka Aktivni državljani), 1. izd., Ljubljana, Sanje, 2013. [COBISS.SI-ID 266110464]

24. Katja Praznik, Paradoks neplačanega umetniškega dela : avtonomija umetnosti, avantgarda in kulturna politika na prehodu v postsocializem, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 288252416]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


25. Best practices in writing instruction, 2nd ed., New York, London, Guilford Press, 2013. [COBISS.SI-ID 11478089]

26. Paul Bloomberg, Barb Pitchford, Leading impact teams : building a culture of efficacy, Thousand Oaks, Corwin, 2017. [COBISS.SI-ID 11497033]

27. Celodnevna šola - odpiranje šole, (Sodobna pedagogika, letn. 56, št. 3), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 14237192]

28. Ada Holcar Brunauer, Formativno spremljanje v podporo učenju : priročnik za učitelje in strokovne delavce, 2. dopolnjena izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. [COBISS.SI-ID 288472064]

29. Kdo bo z nami šel v gozdiček? : berilo 3 : za tretji razred osnovne šole, 4. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 279206144]

30. Jože Kokole, Bibliografija doktorskih disertacij univerze in drugih visokošolskih in znanstvenih ustanov v Ljubljani 1920-1968, Ljubljana, Univerza, 1969. [COBISS.SI-ID 8388869]

31. Pravice in pravičnosti v izobraževanju, (Sodobna pedagogika, Letn. 54, št. 4(2003)), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2003. [COBISS.SI-ID 570188]

32. Skriti kurikulum, (Sodobna pedagogika, Letn. 55, št. 2(2004)), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2004. [COBISS.SI-ID 9826716]

33. Student (under) achievement : perspectives, approaches, challenges, (Digitalna knjižnica), Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2016. [COBISS.SI-ID 287383040]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


34. Disciplina in/ali vzgoja v javni šoli oziroma vrtcu, (Sodobna pedagogika, letn. 56, št. 4), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2005. [COBISS.SI-ID 20153400]

35. Frank Furedi, Zapravljeno : zakaj šola ne izobražuje več, (Knjižna zbirka Krt, 181), Ljubljana, Krtina, 2016. [COBISS.SI-ID 286968320]

36. Svetovalno delo v vrtcih in šolah, (Sodobna pedagogika, letn. 59, št. 2, 2008), Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2008. [COBISS.SI-ID 13652022]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


37. Britta Vorbach, Moja mala šola, Barve, oblike in števila : 3-4 leta, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 286649600]

38. Britta Vorbach, Moja mala šola, Prijateljice besede : 5-6 let, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 286651392]

39. Britta Vorbach, Moja mala šola, Prijateljice črke : 5-6 let, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 286650880]

40. Britta Vorbach, Moja mala šola, Rešujem zabavne naloge : 3-4 leta, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 286651648]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


41. Nina Ajdič, Pomoč vrtca družini : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Ajdič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4394. [COBISS.SI-ID 11487561]

42. Katja Benčina, Lutka v vrtcu : diplomska naloga, Ljubljana, [K. Benčina], 1990. [COBISS.SI-ID 11491913]

43. Janja Levičnik, Matematični kotiček v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Levičnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4391. [COBISS.SI-ID 11476041]

44. Špela Mirtič, Uporaba lutke v različnih starostnih skupinah otrok v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Mirtič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4407. [COBISS.SI-ID 11488841]

45. Miranda Novak, Lutka v vrtcu : diplomska naloga, Ljubljana, [M. Novak], 1991. [COBISS.SI-ID 11492169]

46. Barbara Pogačnik Hlade, Lutkovna dejavnost v vrtcu : diplomska naloga, Ljubljana, [B. Pogačnik Hlade], 1996. [COBISS.SI-ID 11492425]

47. Kaja Sevčnikar, Odzivi vzgojiteljic in strokovnih delavk na stiske otrok v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Sevčnikar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4389. [COBISS.SI-ID 11475017]

48. Mojca Štrukelj, Igrajmo se lutkovno gledališče : diplomska naloga, Koper, [M. Štrukelj], 2004. [COBISS.SI-ID 1200087]

49. Alja Vidmar, Primerjava pogledov staršev in vzgojitelja na proces uvajanja otroka v vrtec : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Vidmar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4408. [COBISS.SI-ID 11489609]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


50. Silvo Šinkovec, Vzgojni načrt v šoli : spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev, Ljubljana, Jutro, Inštitut Franca Pedička, 2017. [COBISS.SI-ID 288857344]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


51. Marjana Ražen, Uporaba interaktivne table in/ali tabličnega računalnika pri pouku angleščine v 1. triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Ražen], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4393. [COBISS.SI-ID 11485257]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


52. Vanja Jurič, Miofunkcionalna terapija pri osebah z Downovim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Jurič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4409. [COBISS.SI-ID 11489865]


39 ETNOLOGIJA.


53. Helena Haraštová, Pavla Hanáčková, Kako otroci po svetu praznujejo praznike, Jezero, Morfemplus, 2016. [COBISS.SI-ID 285143296]

54. Kaj so nam zapustili na Krasu : ljudski običaji, prazniki, pesmi in navade, 1. izd., Koper, Libris, 2016. [COBISS.SI-ID 287460352]

55. Bojan Knific, Gregorjevo : ko gre luč v vodo in se prične pomlad, 1. izd., Tržič, Tržiški muzej, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 288891136]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


56. Saša A. Glažar, Metka Kralj, Mitja Slavinec, Uroš Herlec, Naravoslovje za 6. razred devetletne osnovne šole, Delovni zvezek, (Vedež 6), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2009. [COBISS.SI-ID 244168192]


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


57. Lučka Kajfež-Bogataj, Planet, ki ne raste, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 288443904]

58. Jaroslav Biolek, Svet med vrsticami : priročnik za učitelje, ki jih zanima globalno učenje, Ljubljana, Društvo Humanitas, 2012, http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1368621342.pdf. [COBISS.SI-ID 264079104]


51 MATEMATIKA.


59. Seymour Lipschutz, Marc Lars Lipson, Schaum's outline of discrete mathematics, (Schaum's outline series), 3rd ed., New York [etc.], McGraww Hill, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 64875521]

60. Seymour Lipschutz, Marc Lars Lipson, Schaum's outlines probability, (Schaum's outline series), 2nd ed., New York [etc.], McGraww Hill, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 11478601]


51(043.2) MATEMATIKA.


61. Petra Klinc, Strategije reševanja matematičnih problemov pri nadarjenih učencih 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Klinc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4412. [COBISS.SI-ID 11491145]

62. Gloria Vidmar, Funkcijski prostori, odvod in integral : magistrsko delo, Ljubljana, [G. Vidmar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4396. [COBISS.SI-ID 11488585]


54 KEMIJA.


63. Boris Čeh, Darko Dolenc, Snovi, okolje, prehrana : učbenik za kemijo v srednjih strokovnih šolah, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283478528]

64. Darko Dolenc, Mojca Graunar, Barbara Modec, Kemija danes 2, Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283466240]

65. Mojca Graunar, Barbara Modec, Darko Dolenc, Alenka Gabrič, Milica Slatinek-Žigon, Kemija danes 1, Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283467008]

66. Mojca Graunar, Mojca Podlipnik, Jona Mirnik, Alenka Gabrič, Milica Slatinek-Žigon, Kemija danes 1, Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2015. [COBISS.SI-ID 280307968]

67. Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Senta Wissiak Grm, Moja prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole, 3. izd., Ljubljana, Modrijan, 2009. [COBISS.SI-ID 246640640]

68. Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Senta Wissiak Grm, Moja prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole, Delovni zvezek, 11. izd., Ljubljana, Modrijan, 2014. [COBISS.SI-ID 273374208]

69. Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Senta Wissiak Grm, Moja prva kemija 2 : kemija za 9. razred osnovne šole, Delovni zvezek, 5. izd., Ljubljana, Modrijan, 2010. [COBISS.SI-ID 249880832]

70. Margareta Vrtačnik, Katarina Senta Wissiak Grm, Saša A. Glažar, Andrej Godec, Moja prva kemija, Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2016-2017. [COBISS.SI-ID 285692160]

71. Andrej Smrdu, Kemija, Snov in spremembe 1 : učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije, (Svet kemije), 2. izd. (posodobljena) po učnem načrtu iz leta 2008, Ljubljana, Jutro, 2015. [COBISS.SI-ID 279887872]

72. Andrej Smrdu, Od atoma do molekule, Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu devetletne osnovne šole, (Svet kemije), 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011, Ljubljana, Jutro, 2012. [COBISS.SI-ID 260540672]

73. Margareta Vrtačnik, Nataša Zupančič-Brouwer, Organska kemija : [učbenik za pouk kemije v gimnaziji], 2. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2003. [COBISS.SI-ID 122568960]


61 MEDICINA.


74. Peter Likar, Borut Likar, Bioritem, Ljubljana, Korona, 1989. [COBISS.SI-ID 14051072]

75. Marie-Claire Pasquier, Gaëlle Tertrais, Kaj je ljubezen?, 1. ponatis, Ljubljana, Emanuel, 2016. [COBISS.SI-ID 286897408]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


76. John Joseph Donvan, Caren Brenda Zucker, In a different key : the story of autism, London, Allen Lane, 2016. [COBISS.SI-ID 11478345]

77. Eric Emerson, Stewart L. Einfeld, Challenging behaviour, (Cambridge medicine), 3rd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2011. [COBISS.SI-ID 11497289]


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


78. Marjeta Trček Kavčič, Celostna obravnava odrasle osebe z dizartrijo po travmatski poškodbi glave : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Trček Kavčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4392. [COBISS.SI-ID 11481417]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


79. Stjepan Kovačević, Smiljana Zrilić, Violeta Valjan Vukić, Magdalena Miočić, Miroslav Huzjak, Hicela Ivon, Umjetnički odgoj i obrazovanje u školskom kurikulu, Split, Filozofski fakultet, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split, 2010. [COBISS.SI-ID 513051596]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


80. Katarina Mohar, Vila Bled, (Umetnine v žepu, 13), Ljubljana, Založba ZRC, 2016. [COBISS.SI-ID 288008192]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


81. Miloš Mijatović, Slikarji : [ilustrirana enciklopedija], (Ljudje, ki so spremenili svet), 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 288891648]


77 FOTOGRAFIJA.


82. George Barr, From camera to computer : how to make fine photographs through examples, tips, and techniques, 1st ed., Santa Barbara, CA, Rocky Nook, Sebastopol, CA, Distributed by O'Reilly Media, cop. 2009. [COBISS.SI-ID 11487817]

83. Roland Barthes, Camera lucida : zapiski o fotografiji, (Studia humanitatis), 2. natis, Ljubljana, Studia humanitatis, 2004. [COBISS.SI-ID 215750400]


78 GLASBA.


84. Miloš Mijatović, Skladatelji : [ilustrirana enciklopedija], (Ljudje, ki so spremenili svet), 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 288891392]


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


85. Karin Ropotar, Lutka, ljubljenec skupine : vsi enaki, vsi drugačni : all the same, all different : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Ropotar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4395. [COBISS.SI-ID 11488329]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


86. Lado Grgurič, Futsal od A do Ž, 6-9 let, (Zbirka Futsal program Peros, 1), 1. izd., Breg pri Ribnici, samozal. L. Grgurič, 2016. [COBISS.SI-ID 283871488]

87. Lado Grgurič, Futsal od A do Ž, 10-11 let, (Zbirka Futsal program Peros, 2), 1. izd., Breg pri Ribnici, samozal. L. Grgurič, 2016. [COBISS.SI-ID 283871744]

88. Lado Grgurič, Futsal od A do Ž, 12-13 let, (Zbirka Futsal program Peros, 3), 1. izd., Breg pri Ribnici, samozal. L. Grgurič, 2016. [COBISS.SI-ID 283872000]

89. Lado Grgurič, Futsal od A do Ž, 14-15 let, (Zbirka Futsal program Peros, 4), 1. izd., Breg pri Ribnici, samozal. L. Grgurič, 2016. [COBISS.SI-ID 283872256]

90. Lado Grgurič, Futsal od A do Ž, 16-18 let, (Zbirka Futsal program Peros, 5), 1. izd., Breg pri Ribnici, samozal. L. Grgurič, 2016. [COBISS.SI-ID 283872512]

91. Jurij Ravnik, Kraški rob : Slovenija, Italija : plezalni vodnik : Slovenia, Italy : climbing topo, 1. izd., Kranj, Toka Piki, 2017. [COBISS.SI-ID 288756736]


81 JEZIKOSLOVJE


92. Cathy Miyata, Kako postati dobar govornik : nastavne igre, vežbe i aktivnosti koje će vašim đacima pomoći da postanu dobri govornici i pripovedači, (Edicija Kreativna škola), 1. izd., Beograd, Kreativni centar, 2004. [COBISS.SI-ID 116556300]

93. Researching multilingualism : critical and ethnographic perspectives, London, New York, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11480649]


811.111 ANGLEŠČINA.


94. James Dean Brown, Introducing needs analysis and English for specific purposes, (Routledge introductions to English for specific purposes), London, New York, Routledge, 2016. [COBISS.SI-ID 11480137]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


95. Maša Oplotnik, Zaznave osem- do desetletnih učencev angleščine o nalogah višjih taksonomskih ravni pri pouku vsebinsko in jezikovno integriranega učenja : magistrsko delo, Breda, [M. Oplotnik], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4388. [COBISS.SI-ID 11474505]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


96. Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman, Oblike v oblakih, Slovnične preglednice, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 285162240]

97. Barbara Majcenovič Kline, Delovni zvezek za slikovne slovarje, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 289094144]

98. Sonja Osterman, Nataša Potočnik, Vida Medved-Udovič, Slovenščina 3 : s slikanico na rami, Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v tretjem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017-. [COBISS.SI-ID 288152576]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


99. Chimamanda Ngozi Adichie, Vsi moramo biti feministi, (Zbirka Sanje), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 289224192]

100. Hans Christian Andersen, Snežna kraljica, Jezero, Morfemplus, 2016. [COBISS.SI-ID 284967424]

101. Svetislav Basara, Fama o kolesarjih, (Literarna zbirka Goga), Novo mesto, Goga, 2015. [COBISS.SI-ID 280294656]

102. Siobhan Dowd, Uganka Londonskega očesa, 1. izd., Hlebce, Zala, 2016. [COBISS.SI-ID 288151552]

103. László Krasznahorkai, Vojna in vojna, (Zbirka Vilenica), 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2015. [COBISS.SI-ID 280647168]

104. Motovilka, (Čudoviti svet pravljic), [1. izd.], [Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012]. [COBISS.SI-ID 262667520]

105. Pavel Šrut, Lihožerci se vračajo, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2015. [COBISS.SI-ID 278779904]


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


106. Saška Škrubej, Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Škrubej], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4411. [COBISS.SI-ID 11490377]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


107. Jeffrey Archer, Best kept secret : The Clifton Chronicles : volume three, New York, St. Martin's Paperbcks, 2013. [COBISS.SI-ID 11481161]

108. Philip Ardagh, Grozljiva dejanja : druga knjiga v trilogiji Edija Dikensa, (Zbirka Zvezdogled), (Trilogija neverjetnih dogodivščin Edija Dikensa, knj. 2), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2016. [COBISS.SI-ID 288126976]

109. John Boyne, Obmiruj, nato odidi, (Zbirka Nekoč), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288128768]

110. Dan Brown, Da Vincijeva šifra, (Zbirka Žepnice, Kriminalke), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2006. [COBISS.SI-ID 224189952]

111. Julia Donaldson, Mamica, kje si?, (Zbirka Velike slikanice), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287336704]

112. Julia Donaldson, Zverjasec, (Zbirka Velike slikanice), 6. natis z dodanim DVD-jem, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287162112]

113. Toni Morrison, Bog pomagaj otroku, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016. [COBISS.SI-ID 287641088]

114. Oscar Wilde, Cantervillski duh, Jezero, Morfemplus, 2016. [COBISS.SI-ID 286256896]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


115. Nicholas Sparks, Two by two, New York, Boston, Grand Central Publishing, 2016. [COBISS.SI-ID 11480905]

116. Kobi Yamada, Kaj storiš s problemom?, 1. natis, Ljubljana, BP, 2017. [COBISS.SI-ID 288767232]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


117. Isabelle Pandazopoulos, Odločitev, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 282950912]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


118. Vojan Tihomir Arhar, Tratnice, 1. izd., Ljubljana, Genija, 2008. [COBISS.SI-ID 240068096]

119. Cvetka Bevc, Škampi v glavi, (Zbirka Lunapark, Zrcala), Novo mesto, Goga, 2010. [COBISS.SI-ID 249516800]

120. Bolna miška, Ljubljana, Vrtec Pedenjped, 2004. [COBISS.SI-ID 11491657]

121. Albina Gatej Ostrouška, Naša prva šola : trinajst zgodbic o partizanski šoli pri Zakovkarju v Davči 1944/1945 : napisano v Kopru leta 1975, 1. izd., Koper, Libris, 2017. [COBISS.SI-ID 288416768]

122. Drago Jančar, Klementov padec, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 287694336]

123. Nina Jelen, Ženičke in strički za daljnimi grički, 1. izd., Zagorje ob Savi, Ocean, 2017. [COBISS.SI-ID 288420352]

124. Dunja Jogan, Srečkov kovček, (Zbirka Mušnica), 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 288647424]

125. Manica Klenovšek Musil, Koza Cilka in kdo je popil vodo, Jezero, Morfem, 2014. [COBISS.SI-ID 274394112]

126. Majda Koren, Skuhaj mi pravljico!, (Gugalnica), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2016. [COBISS.SI-ID 287673600]

127. Ciril Kosmač, A day in spring, (Vilenica), Ljubljana, Mladinska knjiga International, Društvo slovenskih pisateljev, 1988. [COBISS.SI-ID 6765056]

128. Srečko Kosovel, Integrals, (Litterae slovenicae, 1998, 2), Ljubljana, Slovene Writers' Association, 1998. [COBISS.SI-ID 5080881]

129. Ambrož Kvartič, Pa se je to res zgodilo? : sodobne povedke v Sloveniji, (Zupaničeva knjižnica, št. 42), Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 288349440]

130. Josip Murn, Izbrane pesmi, (Klasje, zv. 26), 1. izd., Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1951. [COBISS.SI-ID 12992305]

131. Nina Novak, Jakob dobi sestrico, (Zbirka Prijazna družba), Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 288172544]

132. Maša Ogrizek, Krasna zgodba : ampak zares krasna zgodba o kavi, krofih, doktorju Knjigci, Kodru Klobučniku in ostalih prebivalcih Krasnograda, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 284524032]

133. Igor Plohl, Pustolovščine v Prlekiji, (Zbirka Prijatelji na potepu), 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 90038529]

134. Draga Potočnjak, Drame, Ljubljana, Knjižna zadruga, 2010. [COBISS.SI-ID 251964416]

135. Slavko Pregl, Poletje pod lastovičjim zvonikom, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288075776]

136. Slepomišnice : antologija pesmi o otrokovih pravicah, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2016. [COBISS.SI-ID 288182528]

137. Lucija Stepančič, Arsenije!, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 288198400]

138. Peter Svetina, Sosed pod stropom, (Zbirka Čudaške prigode), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2016. [COBISS.SI-ID 288406272]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


139. Miha Mlinar, Matija Turk, Mirjam Bajt Leban, Andrej Ferletic, Nina Gartner, Katja Kavkler, Viljem Kuhar, Petra Leben-Seljak, Tjaša Tolar, Prapoti skozi praproti : arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice : [katalog razstave], Tolmin, Tolminski muzej, 2016. [COBISS.SI-ID 287474944]

140. Morana Polovič, Slovenija : slikoviti zemljepis, Zagreb, Turistička naklada, 2017. [COBISS.SI-ID 289165312]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


141. Alan I. Forrest, Napoleon, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 288466176]

142. France Križanič, Splošno in posebno : [(nakladanja in otepanja)], (Zbirka Varia), Ljubljana, Studia humanitatis, 2003. [COBISS.SI-ID 127745792]

143. Novi Slovenski biografski leksikon, Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013-, http://www.slovenska-biografija.si/nsbl/. [COBISS.SI-ID 273223424]

144. Mojiceja Podgoršek, Božena Groboljšek, Zabavno do znanja : kviz o Juriju Vegi : od 6. leta dalje : družabna igra, 96 vprašanj, 2-6 igralcev, Moravče, Osnovna šola Jurija Vege, 2007. [COBISS.SI-ID 232149760]

145. Manca G. Renko, Lastno življenje : srečanje z Zofko Kveder, Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 288739328]

146. Tatjana Rojc, Tako sem živel : stoletje Borisa Pahorja, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2013. [COBISS.SI-ID 268060672]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


147. Christopher M. Clark, Mesečniki : kako je Evropa leta 1914 zabredla v vojno, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 287631104]


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


148. Katarina Jurjavčič, Nataša Strlič, Nikoli jim ni bilo bolje? : modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični Sloveniji, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 287837952]

149. Jožef Pernarčič, Kolišča : vasi sredi jezera = villages in the middle of the lake, Ljubljana, Gledališče EU Enigma ustvarjanja, 2015. [COBISS.SI-ID 277715456]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO