COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


MAJ 20170 SPLOŠNO.


1. Sašo Dolenc, Kratke zgodbice o skoraj vsem, Elektronska izd., Ljubljana, Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2016, http://www.biblos.si/lib/book/9789619407035. [COBISS.SI-ID 286027776]

2. Nancy Newman, Vzgajanje strastnih bralcev : 5 preprostih korakov do uspeha v šoli in življenju, Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. [COBISS.SI-ID 91212545]


004 RAČUNALNIŠTVO.


3. Anne Rooney, Ne bi hotel živeti brez interneta!, (Ne bi hotel ---), Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. [COBISS.SI-ID 91027713]

4. Tilen Žbona, Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli : doktorska disertacija, Ljubljana, [T. Žbona], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4446/. [COBISS.SI-ID 11528777]

5. Tamara Žnidar, Priročnik za spletno previdnost : varnost in zasebnost na spletu, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2017. [COBISS.SI-ID 289755904]


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


6. Ida Štimec, Spletna gradiva in aplikacije pri poučevanju in učenju angleščine v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Štimec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4473. [COBISS.SI-ID 11559753]


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


7. Rajka Bračun Sova, Museum education, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 11526985]


1 FILOZOFIJA.


8. Frédéric Gros, Filozofija hoje, (Zbirka Tridvaena, knj. 8), 1. izd., Ljubljana, V. B. Z., 2017. [COBISS.SI-ID 288342272]

9. Ludwig Wittgenstein, Modra in Rjava knjiga, (Knjižna zbirka Temeljna dela), Ljubljana, Krtina, 2016. [COBISS.SI-ID 286967808]


159.9 PSIHOLOGIJA.


10. Ashton Applewhite, Lepota let : manifest proti starizmu, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2017. [COBISS.SI-ID 289553152]

11. Hans Dieckmann, Kompleksi : diagnostika in terapija v analitični psihologiji, Ljubljana, Hermes IPAL, 2017. [COBISS.SI-ID 289153536]

12. Angela Duckworth, Grit : why passion and resilience are the secrets to success, London, Vermilion, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11543113]

13. Robert D. Enright, Odpuščanje je odločitev : korak za korakom se rešite jeze in si povrnite upanje, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 287993600]

14. John Gray, Arjuna Ardagh, Prebujeni moški, Ljubljana, Gnostica, 2017. [COBISS.SI-ID 289134592]

15. Thomas P. Hébert, Understanding the social and emotional lives of gifted students, Waco (Texas), Prufrock Press, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 19946248]

16. Ryan Holiday, Ego je naš sovražnik : obvladajmo svojega največjega nasprotnika, (Zbirka Preobrazba), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 289587200]

17. Adrian Predrag Kezele, Intuicija : modrost prave izbire, Ljubljana, Chiara, 2017. [COBISS.SI-ID 289727744]

18. Hetty van de Rijt, Frans X. Plooij, The wonder weeks : how to stimulate your baby's mental development and help him turn his 10 predictable, great, fussy phases into magical leaps forward, Updated ed., Arnhem, Kiddy World, 2013. [COBISS.SI-ID 11541065]

19. Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson, The whole-brain child : [12 proven strategies to nurture your child's developing mind], London, Robinson, 2012. [COBISS.SI-ID 11540297]


16 LOGIKA


20. Kognitivna znanost v šoli za 21. stoletje, Kamnik, Cirius, 2017. [COBISS.SI-ID 289744128]


17 ETIKA.


21. Vojko Strahovnik, Moralna teorija : o naravi moralnosti, (Dialogi, letn. 16), 1. izd., Maribor, Aristej, 2016. [COBISS.SI-ID 89944321]


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


22. Boljši, slabši, povprečni : statistični portret Slovenije v mednarodni skupnosti 2017, (Boljši, slabši, povprečni), [Slovenska tiskana izd.], Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije, 2017, http://www.stat.si/dokument/9467/boljsi_slabsi_povprecni.pdf. [COBISS.SI-ID 11545673]

23. Regije v številkah : statistični portret slovenskih regij 2017, (Regije v številkah), [Slovenska tiskana izd.], Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije, 2017, http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9374. [COBISS.SI-ID 11545417]


316 SOCIOLOGIJA.


24. Tibor Rutar, Sodobni zagovor historičnega materializma : sociologija, zgodovina, filozofija, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 287876352]

25. Melita Zajc, Medijski pojmovnik za mlade, (Zbirka Pojmovniki, knj. 8), 1. izd., Maribor, Aristej, 2016. [COBISS.SI-ID 89881345]


33 GOSPODARSTVO


26. Miroslav Rebernik, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus, Polona Tominc, Dinamika podjetniškega potenciala : GEM Slovenija 2016, (Slovenski podjetniški observatorij), Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2017, http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/GEM_2016__web.pdf. [COBISS.SI-ID 91360001]

27. Jim McGuigan, Neoliberalna kultura, (Dialogi, letn. 16), 1. izd., Maribor, Aristej, 2016. [COBISS.SI-ID 90057217]

28. Steven Van Belleghem, Ko digitalno postane človek : tranformacija odnosov s kupci, Ljubljana, Medijski partner, 2017. [COBISS.SI-ID 289441792]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


29. Tamara Zaner, Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Zaner], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4462. [COBISS.SI-ID 11543881]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


30. Angelin vrtec : 2002-2012 : zbornik ob 10-letnici, Ljubljana, Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, 2012. [COBISS.SI-ID 686251]

31. Jonathan Bergmann, Aaron Sams, Flip your classroom : reach every student in every class every day, Eugene, Washington, DC, International Society for Technology in Education, Alexandria, ASCD, 2012. [COBISS.SI-ID 11544905]

32. Brent A. Bogan, Matthew R. Ogles, Flipping the classroom : unconventional classroom, Murfreesboro, Unconventional Classroom, 2014. [COBISS.SI-ID 11546185]

33. Metka Cotič, Čudovito starševstvo : knjiga o vzgoji otrok, Ljubljana, Bistisk, 2017. [COBISS.SI-ID 289431552]

34. Catherine DePino, Helping kids live mindfully : a grab bag of classroom activities for middle school students, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11532105]

35. Education in the European Union : post-2003 member states, (Education around the world series), London [etc.], Bloomsbury Academic, 2017. [COBISS.SI-ID 11546441]

36. Kathleen P. Fulton, Time for learning : top 10 reasons why flipping the classroom can change education, Thousand Oaks, Corwin, 2014. [COBISS.SI-ID 11545161]

37. John Taylor Gatto, Weapons of mass instruction : a schoolteacher's journey through the dark world of compulsory schooling, 5th printing, Gabriola Island, New Society Publishers, 2015, cop. 2009. [COBISS.SI-ID 11541833]

38. Inspiration and innovation in teaching and teacher education, Lanham, Lexington Books, 2017. [COBISS.SI-ID 11531849]

39. Irena Lesar, O glasbi in z glasbo v pedagoškem procesu : pojmovanje glasbe in glasbeno izobraževanje skozi čas, 1. elektronska izd., Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017, http://www.biblos.si/lib/book/9789612532079. [COBISS.SI-ID 290138624]

40. Overcoming fragmentation in teacher education policy and practice, (The Cambridge Education Research series), Cambridge, Cambridge University Press, 2017. [COBISS.SI-ID 11544137]

41. Zora Rutar Ilc, Pristopi k poučevanju, preverjanju in ocenjevanju, (K novi kulturi pouka), 2. natis, Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004. [COBISS.SI-ID 216765440]

42. Margot Sunderland, Znanost o vzgoji : o ljubezni, vzgoji in igri z vašim otrokom, 2. izd., Radovljica, Didakta, 2017. [COBISS.SI-ID 288871936]

43. Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji : 2016/17, Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2017, http://www.eurydice.si/images/publikacije/BROSURA-vzgoja-in-izobrazevanje-v-RS-2016-17.pdf. [COBISS.SI-ID 22790962]

44. Writing studio pedagogy : space, place, and rhetoric in collaborative environments, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11531593]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


45. Carol A. Tomlinson, The differentiated classroom : responding to the needs of all learners, 2nd ed., Alexandria, VA, ASCD, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 11543625]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


46. Kako prebuditi otroka v sebi?, Ljubljana, Skupnost vrtcev Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 63798882]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


47. Katja Balažic, Zgodovinski pregled predšolskih ustanov hčera Marije Pomočnice v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Balažic], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4452. [COBISS.SI-ID 11534921]

48. Valentina Celarc, Pomen koordinacije za gibalno učinkovitost otrok : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Celarc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4457. [COBISS.SI-ID 11538249]

49. Ema Erzar, Ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Erzar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4468. [COBISS.SI-ID 11556425]

50. Mateja Golc, Zimski tabor za predšolske otroke : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Golc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4453. [COBISS.SI-ID 11535177]

51. Timeja Kragolnik Račnik, Pogledi vzgojitelja na dejavnike prikritega kurikuluma v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Kragolnik Račnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4455. [COBISS.SI-ID 11536969]

52. Irena Narobe, Mnenje vzgojiteljev o praksi : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Narobe], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4456. [COBISS.SI-ID 11537225]

53. Tina Nemanič, Spanje in počitek otrok v vrtcu : diplomsko delo, Metlika, [T. Nemanič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4459. [COBISS.SI-ID 11541577]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


54. Colin-Thibert, Bénédicte Colin, Christine Beigel, Sandrine Guilloré-Chotard, Brihtna glavca na počitnicah : naloge za kratek čas : 8-9 let, (Zbirka Brihtna glavca), 2. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 267934208]

55. Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, Claudio Battelli, Dotik okolja 2, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289123584]

56. Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, Iztok Devetak, Dotik okolja 3, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 283307008]

57. Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar, Dotik okolja 1, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289123328]

58. Alenka Rot Vrhovec, Simona Gomboc, Slovenščina, Zbirka nalog za 3. razred osnovne šole, (Brihtna glavca), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 285037824]

59. Tonka Tacol, Likovno izražanje 1, Priročnik za učitelje 1. razreda osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Debora, 2016. [COBISS.SI-ID 285096960]

60. Tonka Tacol, Likovno izražanje 2, Priročnik za učitelje 2. razreda osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Debora, 2016. [COBISS.SI-ID 285097472]

61. Tonka Tacol, Likovno izražanje 3, Priročnik za učitelje 3. razreda osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Debora, 2016. [COBISS.SI-ID 285097728]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


62. Lara Kuhar, Začetno opismenjevanje korejske deklice v slovenščini : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Kuhar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4460. [COBISS.SI-ID 11542089]

63. Doris Vidic, Učenje s fotografiranjem pri družboslovnih temah v prvem razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Vidic], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4465. [COBISS.SI-ID 11547977]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


64. Mojca Molek, Prehodi tečejo kot pesem : napotki za vzgojitelje in starše, ki otrokom olajšajo prehajanje od ene dejavnosti k drugi, Ljubljana, Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2017, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/knjizica-ic-pika-prehodi-tecejo-kot-pesem/. [COBISS.SI-ID 11534153]

65. 20 let : Javna dvojezična ljudska šola 24 : Öffentliche zweisprachige Volksschule 24, Klagenfurt am Wörthersee, Öffentliche zweisprachige Volkschule 24, = Celovec ob Vrbskem jezeru, Javna dvojezična ljudska šola 24 v Celovcu, Promlad, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 514651532]

66. Klara Popčević, Težave v komunikaciji : prepoznati in ukrepati, Ljubljana, Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2017, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/knjizica-ic-pika-prevod-tezave-v-komunikaciji/. [COBISS.SI-ID 11533897]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


67. Nuša Merzdovnik, Izgorelost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na delovnem mestu na Koroškem in v Velenju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Merzdovnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4470. [COBISS.SI-ID 11558985]

68. Nina Orgolič Štuhec, Odnos in stališča učencev brez učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Orgolič Štuhec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4454. [COBISS.SI-ID 11536713]

69. Ana Simončič, Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Simončič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4474. [COBISS.SI-ID 11560009]

70. Alja Strgar, Ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Strgar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4450. [COBISS.SI-ID 11534409]

71. Jana Šircelj, Vpliv nacionalne kulture na inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami v Sloveniji in na Japonskem : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Šircelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4471. [COBISS.SI-ID 11559241]

72. Alja Šumak, Reševanje konfliktov med učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v teoriji in praksi : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Šumak], 2017. [COBISS.SI-ID 11560521]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


73. 55 godina visokoga školovanja učitelja i odgojitelja u Puli, Pula, Sveučilište Jurja Dobrile, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016. [COBISS.SI-ID 11542601]


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


74. Denise Scicluna, Veseli kamenčki : iz preprostih kamnov do zabavne umetnine, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 287920896]


39 ETNOLOGIJA.


75. Milena Miklavčič, Ogenj, rit in kače niso za igrače, 1. elektronska izd., Žiri, Jutri 2052, 2017, http://www.biblos.si/lib/book/9789619287248. [COBISS.SI-ID 290172416]

76. Ta mala dujačesa, illustrazioni di Brunetta Di Lenardo], [S. l.], Circolo culturale resiano Rozajanski dum, 2004. [COBISS.SI-ID 2234860]

77. What to do with folklore? : new perspectives on folklore research, (B.A.S.I.S., vol. 9), Trier, Wissenschaftlicher Verlag, 2017. [COBISS.SI-ID 41521965]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


78. Science education for responsible citizenship : report to the European commission of the expert group on science education, (EUR (Luxembourg), 26893 EN), Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2015, http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education/KI-NA-26-893-EN-N.pdf. [COBISS.SI-ID 11535433]


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


79. Roger Canavan, Ne bi hotel živeti brez čiste vode!, (Ne bi hotel ---), Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. [COBISS.SI-ID 91033601]


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


80. Vika Planinšek, Predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Planinšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4469. [COBISS.SI-ID 11556937]

81. Veronika Škerbec, Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Škerbec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4463. [COBISS.SI-ID 11544393]


51 MATEMATIKA.


82. Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič, Vasja Kožuh, Skrivnosti števil in oblik 6, [Učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284847616]

83. Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež, Svet matematičnih čudes 3, Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283471616]

84. Francis M. Fennell, Beth McCord Kobett, Jonathan Wray, The formative 5 : everyday assessment techniques for every math classroom, Thousand Oaks, Corwin Mathematics, 2017. [COBISS.SI-ID 11544649]

85. History of mathematics : states of the art : flores quadrivii - studies in honor of Christoph J. Scriba, San Diego [etc.], Academic press, 1996. [COBISS.SI-ID 6665736]

86. Symmetry comes of age : the role of pattern in culture, Seattle, London, University of Washington Press, 2004. [COBISS.SI-ID 11528009]

87. Majda Vehovec, Matematika : [nacionalni preizkus znanja], Zbirka nalog z rešitvami za pripravo na nacionalni preizkus znanja v 6. razredu, (Brihtna glavca), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289557504]


52 ASTRONOMIJA.


88. Ben Morgan, Raziskovalec vesolja, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289060352]


52(043.2) ASTRONOMIJA.


89. Eva Premrl, Risanje zemljevidov učencev od 1. do 4. razreda : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Premrl], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4466. [COBISS.SI-ID 11552329]


53 FIZIKA.


90. Sonja Koranter, Zakaj zvoka ne vidimo?, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2017. [COBISS.SI-ID 289166848]


54 KEMIJA.


91. Relevant chemistry education : from theory to practice, Rotterdam, Boston, Taipei, Sense Publishers, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11543369]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


92. David Burnie, Raziskovalec žuželk, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289058816]


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


93. Amela Osmić, Vpliv selena in joda na izbrane biokemijske in morfološke lastnosti pri kalicah kolerabice (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.) : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Osmić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4475. [COBISS.SI-ID 11560265]


61 MEDICINA.


94. Urška Božič Križaj, Pravljična joga : priročnik za vadbo joge za otroke, stare od 2 do 5 let, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 263013632]

95. Essentials of dance movement psychotherapy : international perspectives on theory, research and practice, London, New York, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11561289]

96. Ciane Fernandes, The moving researcher : Laban/Bartenieff movement analysis in performing arts education and creative arts therapies, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2015. [COBISS.SI-ID 11561033]


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


97. Tamara Jensterle, Tehniška ustvarjalnost pri učenju s poizvedovanjem v 8. in 9. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Jensterle], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4464. [COBISS.SI-ID 11545929]


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


98. Ian Graham, Ne bi hotel živeti brez plastike!, (Ne bi hotel ---), Maribor, Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. [COBISS.SI-ID 91032833]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


99. Animals, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 2016. [COBISS.SI-ID 869103]

100. Documentary, (Documents of contemporary art), Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, London, Whitechapel Gallery, 2013. [COBISS.SI-ID 582383]

101. Ethics, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 2015. [COBISS.SI-ID 759535]

102. Eduardo Abaroa, Giorgio Agamben, Paul Barolsky, Larry Bell, John Berger, Daniel Birnbaum, Heike Bollig, Will Bradley, Bazon Brock, Johanna Burton, John Cage, Richard Hylton, Jennifer Higgie, Jörg Heiser, Renée Green, Clive Gillman, Liam Gillick, Joel Fischer, David Weiss, Peter Fischli, Russell Ferguson, Sam Durant, Brian Dillon, Emma Dexter, Gilles Deleuze, Tacita Dean, Gabriela Jauregui, Ray Johnson, Jean-Yves Jouannais, Inés Katzenstein, Søren Kierkegaard, Joseph Kosuth, Christy Lange, Lisa Lee, Lotte Møller, Stuart Morgan, Hans-Joachim Müller, Yoshua Okon, Simon Patterson, William Pope.L, Karl Raimund Popper, Mark Prince, Yvonne Rainer, Paul Ricoeur, Dieter Roth, Scott A. Sandage, Edgar Schmitz, Julian Schnabel, Robert Smithson, Abigail Solomon-Godeau, Frances Stark, Harald Szeemann, Sarah Thornton, Coosje van Bruggen, Marcus Verhagen, Paul Watzlawick, William Wegman, Michael Wilson, Ludwig Wittgenstein, Failure, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 2010. [COBISS.SI-ID 335087]

103. Forms of education : couldn't get a sense of it, [Seattle], Institute for new connotative action press, 2016. [COBISS.SI-ID 861679]

104. Information, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 2016. [COBISS.SI-ID 868847]

105. Materiality, (Documents of contemporary art), London, Whitechapel Gallery, Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 2015. [COBISS.SI-ID 809455]

106. Queer, (Documents of contemporary art), Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, 2016. [COBISS.SI-ID 841455]

107. Sexuality, (Documents of contemporary art), Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, London, Whitechapel Gallery, 2014. [COBISS.SI-ID 719855]

108. Time, (Documents of contemporary art), Cambridge (Mass.), London, The MIT Press, London, Whitechapel Gallery, 2013. [COBISS.SI-ID 582639]

109. Polona Tratnik, Umetnost kot intervencija, (Zbirka Naprej!), 1. natis, Ljubljana, Sophia, 2016. [COBISS.SI-ID 288254208]


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


110. Mojca Jeram, Razumevanje vizualnih identitet glasbenih albumov med učenci 9. razreda : magistrsko delo, Cerkno, [M. Jeram], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4451. [COBISS.SI-ID 11534665]

111. Marija Perdih, Spontano in naključno v likovnem delu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Perdih], 1995. [COBISS.SI-ID 11558473]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


112. Gernot Candolini, Labirinti : popotovanje po labirintih sveta, 1. izd., Ljubljana, Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev - zveza, 2017. [COBISS.SI-ID 289660416]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


113. Kasia Dudziuk, Preprosto risanje : po korakih, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2017. [COBISS.SI-ID 287793408]

114. Alex Irvine, Ceramic sculpture : making faces : a guide to modeling the head & face with clay, New York, Lark Ceramics, 2014. [COBISS.SI-ID 14582326]

115. Masterpieces of western art : a history of art in 900 individual studies : from the gothic to the present day, Köln [etc.], Taschen, cop. 2002. [COBISS.SI-ID 119867392]

116. Paul Andrew Wandless, Image transfer on clay : screen, relief, decal & monoprint techniques, 1st ed., New York, Lark Books, cop. 2006. [COBISS.SI-ID 2478190]


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


117. Marija Draksler, Krajina - barva skozi svetlobo : diplomska naloga, Ljubljana, [M. M. Draksler], 1992. [COBISS.SI-ID 11558729]

118. Jože Foltin, Barva kot izrazno sredstvo : diplomska naloga, Ljubljana, [J. Foltin], 1992. [COBISS.SI-ID 11558217]

119. Oto Jurgec, Snovnost barve : diplomska naloga, Ljubljana, [O. Jurgec], 1992. [COBISS.SI-ID 11557961]

120. Eva Osterman, Sakralna umetnost skozi ustvarjanje Marka Ivana Rupnika : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Osterman], 2005. [COBISS.SI-ID 11557705]


78 GLASBA.


121. Jani Kovačič, Besne pesmi : [prigodnice za vsakdanjo rabo], Ljubljana, Založba Radio Študent, 2017, http://radiostudent.si/glasba/tolpa-bumov/ana-pupedan-in-jani-kova%C4%8Di%C4%8D-besne-pesmi. [COBISS.SI-ID 13235486]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


122. Isabelle Petit-Jean, Pascale Chavanette-Iglesia, Lilas Nord, Sandrine Guilloré-Chotard, Brihtna glavca na počitnicah : naloge za kratek čas : 9-10 let, (Zbirka Brihtna glavca), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. [COBISS.SI-ID 262640384]


81 JEZIKOSLOVJE


123. Noumane Rahouti, Lawrence Baines, Optimal language learning : the strategies and epiphanies of gifted language learners, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11528265]

124. Peter Umek, Tolmačenje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 289404160]


811.111 ANGLEŠČINA.


125. Maja Krese, Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 8. in 9. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 285227776]

126. Špela Podlipnik, Maja Krese, Angleščina, Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole, (Brihtna glavca), 2. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 283528960]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


127. Maša Blaško, Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Blaško], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4467. [COBISS.SI-ID 11555145]

128. Dunja Đurić, Povezanost med spremljanjem televizijskih programov v angleškem jeziku in slušnim razumevanjem učencev 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Đurić], 2017. [COBISS.SI-ID 11561545]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


129. Mihaela Knez, Damjana Kern, Matej Klemen, Tjaša Alič, Čas za slovenščino 1, Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_DZ_web_lockd.pdf. [COBISS.SI-ID 281396480]

130. Mihaela Knez, Damjana Kern, Matej Klemen, Tjaša Alič, Čas za slovenščino 1, Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_Ucbenik_web_lockd.pdf. [COBISS.SI-ID 281396224]

131. Mihaela Knez, Tjaša Alič, Damjana Kern, Matej Klemen, Katja Kralj, Čas za slovenščino 2, Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo2_DZ_web_lockd.pdf. [COBISS.SI-ID 281546496]

132. Mihaela Knez, Damjana Kern, Tjaša Alič, Matej Klemen, Katja Kralj, Čas za slovenščino 2, Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo2_Ucbenik_web_lockd.pdf. [COBISS.SI-ID 281545984]

133. Mateja Hočevar Gregorič, Slovenščina, Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole, (Brihtna glavca), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 278268928]

134. Barbara Majcenovič Kline, Slovensko-francoski slikovni slovar, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 286894080]

135. Barbara Majcenovič Kline, Slovensko-hrvaški slikovni slovar, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 288270336]

136. Barbara Majcenovič Kline, Slovensko-makedonski slikovni slovar, Hoče, Skrivnost, 2016. [COBISS.SI-ID 285239808]

137. Barbara Majcenovič Kline, Slovensko-nemški slikovni slovar, 2. natis, Hoče, Skrivnost, 2016. [COBISS.SI-ID 286092288]

138. Barbara Majcenovič Kline, Slovensko-španski slikovni slovar, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 288283648]

139. aspm20172,aspmon2017,mcm2017,ohk2017majsla,bibl2017, Matej Meterc, Paremiološki optimum : najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini, (Zbirka Lingua Slovenica, 10), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 289617152]

140. Anita Smole, Nuša Otorepec, Sonja Osterman, Slovenščina, Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole, (Brihtna glavca), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 280448512]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


141. Stian Hole, Garmannovo poletje, (Gugalnica), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 289308160]

142. Beck Stanton, Matt Stanton, To je žoga, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 289667072]


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


143. Boris Akunin, Pisatelj in samomor, (Zbirka Labirinti, 48), Ljubljana, Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017. [COBISS.SI-ID 287320064]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


144. Jo Ellen Bogart, Beli muc in menih : po starodavni irski pesmi "Pangur Bán", 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 289049088]

145. Lauren Child, Malce nevidna : nastopata Čarli in Lola in pravposeben gost Soren Lorensen, Jezero, Morfem, 2014. [COBISS.SI-ID 268613120]

146. Lauren Child, Novi mali človeček, Jezero, Morfem, 2014. [COBISS.SI-ID 274477824]

147. Siobhan Dowd, Cesta utehe, 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 289049600]

148. Emily Gravett, Monkey and me, London, Macmillan Children's Books, 2008. [COBISS.SI-ID 11560777]
Nagrada: Winner of Booktrust Early Years Award: Best Emerging Illustrator 2007
Nagrada: Shortlisted for Kate Greenaway Medal 2008.

149. Marija Hočevar, Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 6. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 283990016]

150. Justin Richardson, Peter Parnell, In s Tango smo trije, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2010. [COBISS.SI-ID 248410368]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


151. J. P. Delaney, The girl before, London, Quercus, 2017. [COBISS.SI-ID 22445106]

152. Gayle Forman, Kamor je šla, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289130752]

153. R. J. Palacio, We're all wonders, London, Puffin, 2017. [COBISS.SI-ID 1113021790]


821.111(94) AVSTRALSKA KNJIŽEVNOST.


154. Margaret Wild, Simon in Skokec, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 288456704]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


155. Oliver Pötzsch, Rabljeva hči in črni menih : zgodovinski roman, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 266200064]

156. Michael Stavarič, Mala Matilda, Jezero, Morfem, 2014. [COBISS.SI-ID 274394368]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


157. Žiga Gombač, Črno belo, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 289698560]

158. Jure Jakob, Skrivni gozd, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 289110016]

159. Drago Jančar, In ljubezen tudi, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 289723648]

160. Manica Klenovšek Musil, Koza Cilka, Jezero, Morfem, 2013. [COBISS.SI-ID 266100992]

161. Jani Kovačič, Agencija za človeške vire, (Zbirka Hiša pesmi), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 288709120]

162. Helena Kraljič, Nimam časa, Jezero, Morfemplus, 2015. [COBISS.SI-ID 278278144]

163. Helena Kraljič, Pismo za Matjaža, (Serija Poštnice, 4), Jezero, Morfemplus, 2015. [COBISS.SI-ID 280683264]

164. Helena Kraljič, Veliki strašni volk, Jezero, Morfem, 2012. [COBISS.SI-ID 263307776]

165. Vera Nuhijev-Galičič, Zasledovalke sreče, Ljubljana, Forma 7, 2017. [COBISS.SI-ID 289107968]

166. Polona Glavan, Mojca Kumerdej, Davorin Lenko, Samo Rugelj, Ana Schnabl, Opazovani, 1. natis, Ljubljana, Društvo slovenskih pisateljev, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 289859328]

167. Andrej Predin, Gnusna kalnica, Jezero, Morfem, 2013. [COBISS.SI-ID 266533120]

168. Sanja Pregl, Pravi prijatelj, (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj, 11), Jezero, Morfemplus, 2017. [COBISS.SI-ID 288844288]

169. Nande Razboršek, Vlado Garantini, Vlado Poredoš, Šlemunga, Zagorje ob Savi, Občina, 2015. [COBISS.SI-ID 279817984]

170. Breda Smolnikar, Ko se tam gori olistajo breze : (ena od Zlatih dépovških pripovedk), Depala vas, samozal. B. Smolnikar, 2006. [COBISS.SI-ID 224342272]

171. Saša Šega Crnič, Buča zmagovalka, Jezero, Morfemplus, 2015. [COBISS.SI-ID 281423616]

172. Anja Štefan, Bobek in zlate kokoši, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289421056]

173. Irena Štusej, Nikolika, Jezero, Morfem, 2013. [COBISS.SI-ID 266535680]

174. Ti si čist normalen : raperske pesmi za mlade in vse druge, (Zbirka Sončnica), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289471232]

175. Karmen Vidmar, Generacija Z : oprosti mi, mama, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2017. [COBISS.SI-ID 289756416]

176. Anita Zupanc, Kilogram zarečenega kruha, prosim! : roman, (Zbirka Avtorji), Brežice, Primus, 2017. [COBISS.SI-ID 289203456]


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


177. Ksenja Knez, Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo petošolko : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Knez], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4461. [COBISS.SI-ID 11542345]


914/919 REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


178. Vid Jakša Opačić, Potepanja po zahodni Hrvaški : izleti po Istri, Kvarnerju, Gorskem kotarju in Liki, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289153792]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


179. Mons. Ivan Trinko : (1863-1954) : spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami = promotore della conoscenza e del dialogo tra culture : [zbornik posveta, Špeter, 16.10.2004 = atti del convegno, San Pietro al Natisone, [16.10.2004]], Čedad, Kulturno društvo Ivan Trinko, = Cividale, Circolo di cultura [Ivan Trinko], 2006. [COBISS.SI-ID 2708204]

180. Vladimir Šlebinger, Podobe iz albuma družine Simonič Šlebinger, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 91292929]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


181. Janez Mahnič, Zgodovina novega veka : za tretji razred nižjih srednjih šol, Trst, Zavezniška vojaška uprava, Britsko-ameriški pas Svobodnega tržaškega ozemlja, Urad za prosveto, 1948. [COBISS.SI-ID 2420460]


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


182. Eva Kocuvan, Kratka zgodovina Slovencev, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 288466432]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO