COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJUNIJ 20171 FILOZOFIJA.


1. Franci Zore, Jan Ciglenečki, Začetki grškega mišljenja, (Knjižna zbirka Collectanea, 08), Ljubljana, KUD Logos, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 286750976]


159.9 PSIHOLOGIJA.


2. Andreja Avsec, Tina Kavčič, Mojca Petrič, Temeljni vidiki osebnosti, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 290146304]

3. Marko Iršič, Mediacija : pomoč pri razreševanju konfliktov, 1. natis, Ljubljana, Zavod Rakmo, 2017. [COBISS.SI-ID 289594368]

4. Veronika Podgoršek, Ljubezen na terapiji : vodnik do srečnega partnerstva, (Zbirka Ogledalo), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289949184]

5. Eva Škobalj, Čuječnost in vzgoja, Maribor, Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017. [COBISS.SI-ID 288647936]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


6. Katja Begelj, Uporaba čuječnosti pri konfliktih v alkoholni družini : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Begelj], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4478. [COBISS.SI-ID 11562313]

7. Tjaša Pikl, Poporodne duševne stiske in oblike pomoči v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Pikl], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4494. [COBISS.SI-ID 11582793]


17 ETIKA.


8. Claudia Croos-Müller, Vso srečo! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob črnogledosti, negotovosti, smoli in raznih spodrsljajih, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 288960512]


316 SOCIOLOGIJA.


9. Renata Salecl, Tek na mestu, (Kultura), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289804544]


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


10. Špela Ivančič, Razlike med spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Ivančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4477. [COBISS.SI-ID 11561801]


32 POLITIKA.


11. Eamonn Butler, Pravica do javne izbire, (Zbirka Izzivi svobode), Ljubljana, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017. [COBISS.SI-ID 290374144]

12. Timothy Snyder, O tiraniji : dvajset stvari, ki smo se jih naučili iz dvajsetega stoletja, 1. natis, Ljubljana, Totaliteta, 2017. [COBISS.SI-ID 290339072]


34 PRAVO.


13. Petra Christine Hardt, Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic, 2., predelana in posodobljena izd., Ljubljana, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 290042112]


34(043.2) PRAVO.


14. Matej Žalig, Oblastno nasilje nad ne-državljani na Madžarskem : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Žalig], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4506. [COBISS.SI-ID 11598409]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


15. Bojan Macuh, Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše : znanstvena monografija, (Knjižna zbirka Frontier, 101), 1. izd., Maribor, Kulturni center, 2017. [COBISS.SI-ID 91595265]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


16. Tanja Holcar, Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Holcar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4505. [COBISS.SI-ID 11597897]

17. Marie K. Iding, Robert Murray Thomas, Drop that chalk! : a guide to better teaching at universities and colleges, Lanham [etc.], Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11590729]

18. Naša ulica, Delovni listi : dodatne vaje za 1. razred, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2015. [COBISS.SI-ID 280295680]

19. NQT : the beginning teacher's guide to outstanding practice, London, Sage, 2017. [COBISS.SI-ID 11590473]

20. Gordon Tait, Schooling and society : myths of mass education, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. [COBISS.SI-ID 11590217]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


21. Eva Arh, Jezikovna usposobljenost učiteljev na razredni stopnji : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Arh], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4481. [COBISS.SI-ID 11572041]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


22. Simona Turičnik, Spodbujanje otrokovih predbralnih in predpisalnih spretnosti v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Turičnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4497. [COBISS.SI-ID 11585353]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


23. Dita Debeljak, Vzgojni slog staršev in njihov odnos do vzgojnega delovanja vzgojiteljev v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Debeljak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4493. [COBISS.SI-ID 11582537]

24. Klara Letnik, Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Letnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4503. [COBISS.SI-ID 11591497]

25. Petra Putre, Ravnanje vzgojiteljev ob motečem vedenju predšolskih otrok in njihov pogled na sodelovanje s svetovalno službo : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Putre], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4495. [COBISS.SI-ID 11583561]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


26. Marko Juhant, 62 napačnih razlogov : zakaj učitelji v osnovni šoli zahtevajo naloge in učenje med počitnicami in prazniki?, 1. izd., Mavčiče, Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2017. [COBISS.SI-ID 290141952]

27. Priročnik za učenje in igro v gozdu, (Zbirka Gozd eksperimentov), Elektronska izd., Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2016, http://dx.doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0003. [COBISS.SI-ID 284930816]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


28. Nives Kukovec, Stališča osnovnošolcev celjske in belokranjske regije do gensko spremenjenih organizmov : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Kukovec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4489/. [COBISS.SI-ID 11579721]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


29. Pika, Ljubljana, Izobraževalni center Pika, [201-]-, http://icpika.si/. [COBISS.SI-ID 11575625]

30. Pika Novak, Poglej me, govorim z rokami! : [pobarvanka z elementi slovenskega znakovnega jezika], 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika, 2016. [COBISS.SI-ID 285685504]

31. Matic Pavlič, Kako otrok z okvaro sluha usvoji jezik? : priročnik za starše in strokovne delavce, 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika, 2016. [COBISS.SI-ID 286058752]

32. Katarina Picelj, Znakolov : povej z rokami, [S. l.], Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Center za razvoj znakovnega jezika, 2015. [COBISS.SI-ID 512690240]

33. Ljubica Podboršek, Katja Krajnc, Naučimo se slovenskega znakovnega jezika : učbenik za slovenski znakovni jezik 3, 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 268145152]

34. Ljubica Podboršek, Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 1 : dodatek k učbeniku Naučimo se slovenskega znakovnega jezika, 2. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 277643008]

35. Ljubica Podboršek, Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 2 : dodatek k učbeniku Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 2, 2. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 287721984]

36. Ljubica Podboršek, Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 3 : dodatek k učbeniku Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 3, Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne, 2013. [COBISS.SI-ID 267014912]

37. Ljubica Podboršek, Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 4 : dodatek k učbeniku Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 4, 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 279900928]

38. Irena Stramljič Breznik, Ljubica Podboršek, Medmeti na presečišču slovenskega besednega in znakovnega jezika, 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 274113024]

39. Marko Štanta, Naglušni naglušnemu : o sluhu in slušnih aparatih, Nova Gorica, Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske, 2013. [COBISS.SI-ID 266344704]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


40. Pia Buh, Spremljanje procesa pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebi z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Buh], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4490. [COBISS.SI-ID 11579977]

41. Tadeja Deželan, Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Deželan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4492. [COBISS.SI-ID 11582025]

42. Melisa Herakovič, Stališča strokovnih delavcev o pomenu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Herakovič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4479. [COBISS.SI-ID 11562057]

43. Sara Kosec, Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Kosec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4488. [COBISS.SI-ID 11579465]

44. Tina Rajh, Poučevanje vsakodnevnih veščin otroka s Patavovim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Rajh], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4502. [COBISS.SI-ID 11588937]

45. Špela Senekovič, Analiza sistematskega logopedskega pregleda petletnikov v prekmurski regiji : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Senekovič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4496. [COBISS.SI-ID 11584073]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


46. Jože Ciperle, Tatjana Dekleva, Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919 : občasna razstava od decembra 2009 do februarja 2010, V Ljubljani, Univerza, 2009. [COBISS.SI-ID 248441088]

47. Raziskovalni vodiči, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2015-, http://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/index.php. [COBISS.SI-ID 290623744]

48. Ljubljanska univerza in njeni študenti : 1945-1960 : fotografski zbornik, III. del, V Ljubljani, Univerza, 2007. [COBISS.SI-ID 234630400]


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


49. Miha Zorec, Ustvarjalno recikliranje : od vetrnice do rakete, 1. natis, Grosuplje, Knjigca, 2017. [COBISS.SI-ID 289820672]


39 ETNOLOGIJA.


50. Jože Karlovšek, Ivan Grafenauer, Albert Papler, Dušan Ludvik, Boštjan Kenda, Monika Kropej Telban, Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe, 2. izd., Ljubljana, Društvo Slovenski staroverci, 2017. [COBISS.SI-ID 289601792]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


51. Samo Jamšek, Vasja Kožuh, Naša ulica 3, Spoznavanje okolja : delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289942272]

52. Mara Cotič, Igor Saksida, Darjo Felda, Marija Pisk, Janja Plazar, Nataša Dolenc-Orbanić, Sabina Višček, Zalka Uršič, Sanela Mešinović, Monika Rebec, Naša ulica 2, Medpredmetni delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : slovenščina, matematika, angleščina, okolje, umetnost, šport, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 282951424]


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


53. Samo Jamšek, Vasja Kožuh, Naša ulica 3, Spoznavanje okolja : učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289942016]

54. Nataša Dolenc-Orbanić, Igor Saksida, Naša ulica 1, Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 287729408]

55. Nataša Dolenc-Orbanić, Igor Saksida, Naša ulica 2, Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 288761600]


51 MATEMATIKA.


56. Tanja Bogataj, Mateja Rozman, Matematik Nande 3 : zbirka nalog za matematiko v 3. razredu, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290281984]

57. Mirjam Bon Klanjšček, Darjo Felda, Matematika 4 : učbenik za gimnazije, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2012. [COBISS.SI-ID 260606976]

58. Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Mešinović, Naša ulica 3, Matematika : delovni zvezek za 3. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 288552448]

59. Tatjana Hodnik Čadež, Terezija Uran, Matematika 5 : matematika za 5. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017-. [COBISS.SI-ID 289560064]

60. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek, Prva matematika, Samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole, 3. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289558016]

61. Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban, Marina Rugelj, Matematika 5, Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289559040]

62. Lucija Željko, Andreja Verbinc, Mitja Vatovec, Mateja Štefančič, Matematika 7 : samostojni delovni zvezek za matematiko v sedmem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289404672]

63. Mara Cotič, Igor Saksida, Naša ulica 1, Matematika : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 287978496]


51(043.2) MATEMATIKA.


64. Sara Arko, Učinkovitost direktnega pristopa pri poučevanju matematike : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Arko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4483. [COBISS.SI-ID 11574089]

65. Gorazd Vasiljević, O simetričnih Nest grafih : magistrsko delo, Ljubljana, [G. Vasiljević], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4501. [COBISS.SI-ID 11588681]


52 ASTRONOMIJA.


66. Hubert Reeves, Vesolje, kakor ga razlagam svojim vnukom, 2. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 290169600]


53 FIZIKA.


67. Rudolf Kladnik, Stane Kodba, Elektrika, magnetizem in atomi : učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 3, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 290015232]


54 KEMIJA.


68. Nika Cebin, Branka Klemenčič, Marjeta Prašnikar, Verige in obroči, zbirka nalog za kemijo v gimnaziji, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 288370176]

69. Boris Čeh, Darko Dolenc, Snovi, okolje, prehrana, Delovni zvezek za kemijo v srednjih strokovnih šolah, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289068288]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


70. Iztok Tomažič, Primož Zidar, Jasna Dolenc Koce, Jerneja Ambrožič, Biologija 1 : o biologiji, celicah in genetiki : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290044672]

71. Špela Pungaršek, 99 rastlinskih vrst Alpskega botaničnega vrta Juliana v Trenti, Ponatis, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 289007616]


61 MEDICINA.


72. Krystyna Lipka-Sztarbałło, Vprašanja iz kopalnice, Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 290031616]

73. Ulrike Raiser, Zdravilna moč limone : čudež narave, Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290156288]


61(043.2) MEDICINA.


74. Tamara Stojanović, Distribution of y-aminobutyric acid type A (GABAa) receptor subunits in human brain structures involved in motor learning and cognition : master´s thesis, Ljubljana, [T. Stojanović], 2017. [COBISS.SI-ID 11585609]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


75. Claudia Croos-Müller, Le pogum! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob razbijanju srca, strahu, paniki in podobnih stanjih, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 288960000]

76. Andrej Perko, Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju : ljudje v stiski in socialno-andragoška metoda, 1. natis, Ljubljana, Buča, 2017. [COBISS.SI-ID 289547264]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


77. Roman Makše, Objekti, Prazno, Gledalec, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Ribnica, Galerija Miklova hiša, 2017, http://www.biblos.si/lib/book/9789612532086. [COBISS.SI-ID 290289408]


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


78. Alenka Jan, Skice za jedkanico in akvatinto : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Jan], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4491. [COBISS.SI-ID 11582281]


78 GLASBA.


79. Kaja Avberšek, Peter Kus, Boštjan Gorenc, Pojoči grad : priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu!, (Zbirka Minimundus), (Posebna izdaja revije Stripburger), Ljubljana, Forum, 2010. [COBISS.SI-ID 252513280]

80. Tomaž Habe, Ura je na morje šla, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289992960]

81. Breda Oblak, Naša ulica 1, Glasbena umetnost : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 287183616]

82. Breda Oblak, Naša ulica 2, Glasbena umetnost : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 287183872]

83. Breda Oblak, Naša ulica 3, Glasbena umetnost : delovni zvezek za 3. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 288509440]

84. Nika Solce, Nesem sončnico na rami : [uglasbene Kosovelove otroške pesmi], [Koper], [samozal.] KD Matita, [2017]. [COBISS.SI-ID 13215006]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


85. Standing up, speaking out : stand-up comedy and the rhetoric of social change, New York, London, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11589193]


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


86. Eva Klemenčič, Aerobna vzdržljivost otrok od 2. do 5. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Klemenčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4482. [COBISS.SI-ID 11573577]


81 JEZIKOSLOVJE


87. Kitajščina : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico], 1. izd., Maribor, Lingea, 2017. [COBISS.SI-ID 289537536]

88. Ruščina : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico], 1. izd., Maribor, Lingea, 2017. [COBISS.SI-ID 289537280]


811.111 ANGLEŠČINA.


89. Bojana Mihelač, Reach for the stars, Delovni zvezek za pouk angleščine : 6. razred devetletne osnovne šole, (Vedež 6), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289075200]

90. Bojana Mihelač, Danica Š. Novosel, Reach for the stars, Učbenik za pouk angleščine : 6. razred devetletne osnovne šole, (Vedež 6), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289075712]

91. 1000 angleških besed : ilustrirani slovar, 1. natis, Kranj, Narava, 2014. [COBISS.SI-ID 274928896]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


92. Anja Praček, Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Praček], 2017. [COBISS.SI-ID 11602249]


811.16/.17 SLOVANSKI JEZIKI.


93. Tjaša Alič, Ina Ferbežar, Tanja Jerman, Mihaela Knez, Metka Lokar, Mojca Nidorfer-Šiškovič, Nataša Pirih Svetina, Mojca Stritar Kučuk, Med Slovani, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017. [COBISS.SI-ID 290223872]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


94. Rada Lečič, Osnove slovenskega jezika : slovnični priročnik, Dopolnjena izd., Cerkno, Gaya, 2016. [COBISS.SI-ID 286238720]

95. Igor Saksida, Naša ulica 1, Slovenščina : delovni zvezek za 1. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 287676416]

96. Irena Ceklin Bačar, Marijana Klemenčič Glavica, Nina Levstik, Robert Cazinkić, Slovenščina - jezik na maturi : zbirka nalog za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazijskih programov : [miselni vzorci, preglednice, naloge za ponovitev, analize neumetnostnih besedil], 6. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014. [COBISS.SI-ID 274152192]

97. Vida Medved-Udovič, Nataša Potočnik, Alenka Rot Vrhovec, Simona Gomboc, Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje, 8. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 283015680]

98. Jerica Vogel, Marjana Hodak, Silva Kastelic, Slovenščina 4 : z besedo do besede, Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 3. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014-. [COBISS.SI-ID 273626880]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


99. Eulàlia Canal, Prikazni ne potrkajo na vrata, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 289590272]

100. Jesús Carrasco, Na prostem, (Literarna zbirka Goga), Novo mesto, Goga, 2016. [COBISS.SI-ID 285841920]

101. Marija Mercina, Nada Barbarič, Esej na maturi 2018, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289922304]

102. Janja Perko, Marjana Hodak, Slovenščina na ustni maturi 2018 : priročnik, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289921280]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


103. Vinko Möderndorfer, Kit na plaži, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 280234752]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


104. Julian Barnes, Hrumenje časa, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289944320]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


105. Noah Charney, Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej, Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 289910784]

106. Jacob Grant, Ptiček in kletvica, 1. izd., Domžale, Epistola, 2017. [COBISS.SI-ID 288590592]

107. Joseph Kuefler, Vladarja na igrišču, 1. izd., Domžale, Epistola, 2017. [COBISS.SI-ID 288532224]

108. Jodi Picoult, Small great things, London, Hodder & Stoughton, 2017. [COBISS.SI-ID 11591241]

109. Nicola Yoon, The sun is also a star, London, Corgi Books, 2016. [COBISS.SI-ID 11590985]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


110. Jana Frey, Zrak za zajtrk, (Zbirka Na robu), Izola, Grlica, 2017. [COBISS.SI-ID 289737216]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


111. Laurent Binet, Sedma funkcija jezika, (Zbirka Roman), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289948416]
Nagrada: Prix du roman Fnac, 2015
Nagrada: Prix Interallié, 2015


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


112. France Bevk, Grivarjevi otroci, Pastirci, 13. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289540352]

113. Niko Grafenauer, Kraljice mačke, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2014. [COBISS.SI-ID 272422400]

114. Andreja Gregorič, Darilo, (Zbirka Mušnica), 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 290016768]

115. Uroš Grilc, Mali plac, (Zbirka Škratolovščine), Bevke, Škrateljc, Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja, 2017. [COBISS.SI-ID 289539328]

116. Aksinja Kermauner, Žiga špaget gre v širni svet : [zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik], 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 282317312]

117. Maja Klobučar, Podoba otroka v zbirki Za lahko noč pisateljice Ele Peroci : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Klobučar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4498. [COBISS.SI-ID 11585097]

118. Nataša Konc Lorenzutti, Bližina daljave, (Pretakanja, 5), 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 289599232]
Nagrada: Svetlobnica, 2016

119. Nataša Konc Lorenzutti, Lica kot češnje, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 277766400]

120. Helena Kraljič, Moj dedek, Jezero, Morfemplus, 2017. [COBISS.SI-ID 288356096]

121. Helena Kraljič, Moja babica, Jezero, Morfemplus, 2017. [COBISS.SI-ID 288281344]

122. Polona Kunaver Ličen, Skrivnostni gozd, 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 289787392]

123. Fran Levstik, Kdo je napravil Vidku srajčico? : priredba pravljice Frana Levstika v slovenskem znakovnem jeziku, 2. izd. pravljice Kdo je napravil Vidku srajčico v slovenskem znakovnem jeziku, Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 277361920]

124. Mojca Pokrajculja : koroška ljudska pripovedka v slovenskem znakovnem jeziku, 2. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 277362944]

125. Peter Klepec : priredba slovenske ljudske pravljice v slovenskem znakovnem jeziku, 2. izd. priredbe slovenske ljudske pravljice Peter Klepec v slovenskem znakovnem jeziku, Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 277361664]

126. Katarina Picelj, Zmajček in morska deklica : zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik, 1. izd., Ljubljana, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2016. [COBISS.SI-ID 287121408]

127. Mojiceja Podgoršek, Eko Papirko, 1. izd., Domžale, Epistola, 2017. [COBISS.SI-ID 286631424]


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


128. Katja Brinšek, France Prešeren v slikaniški obliki za otroke : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Brinšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4484. [COBISS.SI-ID 11573833]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


129. Andrijan Lah, Slovenski književniki in književnice v komunističnih zaporih, 1. natis, Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 289369856]

130. Sebag Montefiore, Stalin : na dvoru rdečega carja, (Zbirka Žepnice), 2. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2017. [COBISS.SI-ID 289061376]

131. Holger Noltze, Wagner na kratko, (Vademecum na kratko), Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, Ljubljana, Društvo Richarda Wagnerja, 2009. [COBISS.SI-ID 246401536]


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


132. Rado Gruden, Tom Marc, Jasna Rauber, Okno v svet Slovencev v Italiji : Primorski dnevnik, 1945 - 2015 : [70 let Primorskega dnevnika], Trst, DZP [i. e.] Družba za založniške pobude z enim družabnikom, 2015. [COBISS.SI-ID 4446647]