COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Julij in avgust 20170 SPLOŠNO.


1. Tina Bilban, 50 abstraktnih izumov, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 290580992]

2. Sašo Dolenc, Vesolje zgodb : eseji o znanosti, Ljubljana, Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2017. [COBISS.SI-ID 287283456]

3. Ženske v znanosti, ženske za znanost : znanstvene perspektive žensk v Sloveniji in dejavniki sprememb, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS, 2013. [COBISS.SI-ID 269872640]


0(043.2) SPLOŠNO.


4. Katja Cegnar, Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Cegnar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4580. [COBISS.SI-ID 11653193]


004 RAČUNALNIŠTVO.


5. Aleš Žiberna, Osnovna statistična analiza v R-ju, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016, http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/osnovna-statisticna-analiza-v-rju.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 284426496]


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


6. Špela Zavrl, Zgodnje poučevanje računalništva v angleških osnovnih šolah : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Zavrl], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4590. [COBISS.SI-ID 11656521]


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


7. Rajka Bračun Sova, Likovna umetnost in estetska vzgoja, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 11618121]


1 FILOZOFIJA.


8. Alain Badiou, Pogoji, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. [COBISS.SI-ID 230767360]

9. Miran Božovič, Telo v novoveški filozofiji, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002. [COBISS.SI-ID 120507392]

10. Aleš Erjavec, Ljubezen na zadnji pogled : avantgarda, estetika in konec umetnosti, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. [COBISS.SI-ID 213613568]

11. Peter Klepec, Vznik subjekta, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. [COBISS.SI-ID 216900608]

12. Ernesto Laclau, Emancipacija, emancipacije, (Zbirka Philosophica, Prizma), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. [COBISS.SI-ID 240145664]

13. Jean-François Lyotard, Navzkrižje, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. [COBISS.SI-ID 127032832]


159.9 PSIHOLOGIJA.


14. Gary D. Chapman, Pet jezikov ljubezni : skrivnost trajne ljubezni, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290008576]

15. Ann Turnbull, Rud Turnbull, Elizabeth J. Erwin, Leslie C. Soodak, Karrie A. Shogren, Families, professionals, and exceptionality : positive outcomes through partnerships and trust, 7th ed., Upper Saddle River, N.J., Pearson, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11672905]

16. Karmen Kmetović Prkačin, Ivana Mijić Vulinović, Vodnik skozi razvezo zakonske zveze : psihološko-pravni priročnik, Ljubljana, Forma 7, 2017. [COBISS.SI-ID 290604288]

17. Darja Kobal Grum, Samopodoba v diferencialni psihologiji, (Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 290619136]

18. James T. Webb, Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults : ADHD, bipolar, OCD, Asperger's, depression, and other disorders, 2nd ed., Tuscon, AZ, Great potential press, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11659849]

19. Padraig O'Morain, Čuječnost za zaskrbljene : premagajate vsakdanji stres in tesnobo, Ljubljana, Vita, 2017. [COBISS.SI-ID 289736448]

20. Johnmarshall Reeve, Understanding motivation and emotion, 6th ed., Hoboken, (New Jersey), Wiley, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 2770775]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


21. Bojana Kvartuh, Pričakovanja učiteljev in učiteljic do identificiranih nadarjenih učencev in učenk v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Kvartuh], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4591. [COBISS.SI-ID 11657033]

22. Irena Podjed, Potrebe žalujočih otrok v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Podjed], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4530. [COBISS.SI-ID 11613513]


17 ETIKA.


23. Gary D. Chapman, Pet jezikov ljubezni najstnikov : skrivnost izražanja ljubezni najstnikom, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290248960]

24. Jelica Šumič-Riha, Mutacije etike : od utopije sreče do neozdravljive resnice, (Philosophica, Series Moderna), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002. [COBISS.SI-ID 120324864]


3 DRUŽBENE VEDE


25. Polona Sitar, "Ne le kruh, tudi vrtnice!" : potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji, (Zbirka Kulturni spomin, knj. 6), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017, http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1442. [COBISS.SI-ID 290333696]

26. Alison E. Woodward, Prizadevanja za uravnoteženo zastopanost žensk in moških : vodnik za uravnoteženje sprejemanja odločitev : dobri načini ravnanja, namenjeni doseganju uravnotežene zastopanosti spolov pri političnem in družbenem odločanju, (Zbirka Slovenija in Svet Evrope, št. 17), [Strasbourg], Svet Evrope, v Ljubljani, Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, Urad Vlade RS za enake možnosti, 2001. [COBISS.SI-ID 114490112]


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


27. Khalid Koser, Mednarodne migracije : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 27), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 290256384]


316 SOCIOLOGIJA.


28. Ruth Najda, Intercultural fluency : essential skills for engaging across cultures : toolkit : building good foundations and rapport across cultures, [S. l.], British Council, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11666249]

29. Kate Sullivan, Intercultural fluency : essential skills for engaging across cultures : toolkit : communicating across cultures, [S. l.], British Council, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11665993]


32 POLITIKA.


30. Bojana Skrt, Anja Šerc, Beti Hohler, Peter Mesarec, Jerneja Domajnko, Samo Novak, Debatirajmo o evropskem parlamentu! : izobraževalni priročnik, (Zbirka Za in proti, št. 1), Ljubljana, Za in proti, zavod za kulturo dialoga, 2007. [COBISS.SI-ID 233588992]


32(043.2) POLITIKA.


31. Maruša Gajić, Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Gajić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4576. [COBISS.SI-ID 11651913]


33 GOSPODARSTVO


32. Tomaž Pušnik, Mobilna Evropska unija, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016, http://knjigarna.fdv.si/knjige/i_727_mobilna-evropska-unija. [COBISS.SI-ID 287641344]


34 PRAVO.


33. Marko Kambič, Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem s posebnim ozirom na dedni red Karla VI., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. [COBISS.SI-ID 235009280]


34(043.2) PRAVO.


34. Špela Marussig, Negotovost pred odpustom in postpenalna obravnava obsojenk : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Marussig], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4543. [COBISS.SI-ID 11625545]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


35. Marsela Zlodej, Značilnosti in vodenje podpornih skupin in skupin za samopomoč namenjenih slepim in slabovidnim osebam : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Zlodej], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4593. [COBISS.SI-ID 11657545]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


36. Robin Alexander, Essays on pedagogy, London, New York, Routledge, 2008. [COBISS.SI-ID 60897378]

37. Robin Alexander, Towards dialogic teaching : rethinking classroom talk, 4th ed., [Thirsk], Dialogos, 2016. [COBISS.SI-ID 11627593]

38. An arena for educational ideologies : current practices in teacher education programs, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11633737]

39. Patricia Calton Buoncristiani, Martin Buoncristiani, Thinking in a digital world : taking our kids into the deep end, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11633225]

40. Amy K. Conley, Teachers, mindset, motivation, and mastery : research translated to K-12 practice, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11637577]

41. Mandy Swann, Creating learning without limits, Maidenhead, Open University Press, 2012. [COBISS.SI-ID 11604041]

42. The Dutch Way in education : teach, learn & lead the Dutch Way, 1st ed., Helmond, Uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen, 2017. [COBISS.SI-ID 11626825]

43. Sonja Filipič, Oblikovanje vizije osnovne šole z vidika vrednot : magistrsko delo, Maribor, [S. Filipič], 2011, http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=22206. [COBISS.SI-ID 18390536]

44. Kevin Hawkins, Mindful teacher, mindful school : improving wellbeing in teaching and learning, Los Angeles [etc.], Sage, 2017. [COBISS.SI-ID 11660617]

45. Roberta Israeloff, George McDermott, What went right : lessons from both sides of the teacher's desk, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11632713]

46. Marko Juhant, Teja Bučinel, Mali nasilnež : priročnik za starše in vzgojitelje, 1. izd., Mavčiče, Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2017. [COBISS.SI-ID 290414336]

47. Katja Kajič, Timsko delo socialnih pedagogov z vidika njihovih izkušenj in stališč : magistrsko delo, Novo mesto, [K. Kajič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4577. [COBISS.SI-ID 11655753]

48. Andrej Kociper, Razlogi ponavljanja dijakov v slovenskih srednjih šolah : magistrsko delo, Maribor, [A. Kociper], 2009. [COBISS.SI-ID 17736456]

49. Susan Hart, Learning without limits, Maidenhead, Open University Press, 2004. [COBISS.SI-ID 11604553]

50. Mami, očka, otrok in ---, Ljubljana, Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, 1977. [COBISS.SI-ID 618547]

51. Robert J. Marzano, The new art and science of teaching, Bloomington, Solution Tree Press, 2017. [COBISS.SI-ID 11603273]

52. Wendy Mogel, The blessing of a skinned knee : using Jewish teachings to raise self-reliant children, 1st Scribner trade pbk. ed., New York, Scribner, 2008. [COBISS.SI-ID 11628105]

53. Marinko Banjac, Novi pristopi k izobraževanju in tematike Evropske unije : emocije, humor in kritična misel, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017, http://knjigarna.fdv. si/knjige/interdisciplinarno/i_737_novi-pristopi-k-izobrazevanju-in-tematike-evropske-unije-emocije-humor-in-kriticna-misel. [COBISS.SI-ID 290909440]

54. Nenad Fanuko, Jadranka Goja, Miroslav Vujević, Gordana Bosanac, Vera Turković, Šime Pilić, Obrazovanje u kontekstu tranzicije : prilozi sociologiji obrazovanja, (Biblioteka Školskog vjesnika, knj. 3), Split, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split, Časopis Školski vjesnik, 2008. [COBISS.SI-ID 513056204]

55. Razsežnosti sodobnih učnih okolij, (Knjižnica Ludus, 3), Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2017. [COBISS.SI-ID 289080832]

56. Razvijanje kakovosti na Univerzi na Primorskem : [večavtorska znanstvena monografija], Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2015, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-65-7.pdf. [COBISS.SI-ID 280197120]

57. Reimagining utopias : theory and method for educational research in post-socialist contexts, (Bold visions in educational research, vol. 55), Rotterdam, Sense, 2017. [COBISS.SI-ID 64567394]

58. Majda Rižnar, Dileme osebnega in profesionalnega razvoja učiteljev osnovnih šol : magistrsko delo, Maribor, [M. Rižnar], 2012, http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=53376. [COBISS.SI-ID 19642888]

59. Michel Candelier, Antoinette Camilleri, Véronique Castellotti, Jean François De Pietro, Ildikó Lőrincz, Franz-Joseph Meißner, Artur Noguerol, Anna Schröder-Sura, ROPP - referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom in kulturam : zmožnosti in viri, Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 2017, http://www.zrss.si/pdf/pluralisticni-pristopi-k-jezikom.pdf. [COBISS.SI-ID 290671360]

60. Wendy Beth Rosen, Self-smart : the little book with big ideas to help kids thrive, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11635017]

61. Maura Sellars, Reflective practice for teachers, 2nd ed., Los Angeles [etc.], SAGE, 2017. [COBISS.SI-ID 11603529]

62. Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4524, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/. [COBISS.SI-ID 290780672]

63. Blaž Vrečko Ilc, Tomaž Pušnik, Marinko Banjac, Vloga (priznavanja) neformalnega izobraževanja v evropskih integracijskih procesih, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016, http://knjigarna.fdv.si/knjige/sociologija/i_714_vloga-priznavanja-neformalnega-izobrazevanja-v-evropskih-integracijskih-procesih. [COBISS.SI-ID 283294464]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


64. Lucija Peršin, Šole kot središča skupnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Peršin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4545. [COBISS.SI-ID 11628617]

65. Ana Mari Škodnik, Učeča se organizacija in učiteljev profesionalni razvoj : magistrsko delo, Ljubljana, [A. M. Škodnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4519. [COBISS.SI-ID 11608649]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


66. Robin Fogarty, Brian Pete, From staff room to classroom : a guide for planning and coaching professional development, 2nd ed., Thousand Oaks, California, Corwin, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11670857]

67. Stevan Krnjajić, Pogled u razred, (Biblioteka Pedagoška teorija i praksa, 20), Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, 2007. [COBISS.SI-ID 144267020]

68. Laura Mahalingappa, Terri L. Rodriguez, Nihat Polat, Supporting Muslim students : a guide to understanding the diverse issues of today's classrooms, Lanham, Rowman & Littlefield, 2017. [COBISS.SI-ID 11633481]

69. Marijanca Ajša Vižintin, Medkulturna vzgoja in izobraževanje : vključevanje otrok priseljencev, (Migracije, 27), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 290540544]


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


70. Nika Sedmak, Maruša Lojk, Dobre prakse uvajanja sprememb in profesionalni razvoj pedagoških delavcev : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Sedmak in M. Lojk], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4568. [COBISS.SI-ID 11644233]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


71. Kelly Avsenik Hanson, Likovne transformacije med risbo in kipom : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Avsenik Hanson], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4516. [COBISS.SI-ID 11602505]

72. Anja Bervar, Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Bervar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4596. [COBISS.SI-ID 11659081]

73. Urška Boštic, Medijska vzgoja v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Boštic], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4541. [COBISS.SI-ID 11623241]

74. Nastja Grenc, Otrokov odziv na abstraktno in realistično ilustracijo : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Grenc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4557. [COBISS.SI-ID 11639625]

75. Katja Janežič, Plesna dramatizacija pravljice Rumeno čudo : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Janežič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4547. [COBISS.SI-ID 11631689]

76. Romana Janežič, Vloga vzgojitelja pri izvajanju jezikovne vzgoje v javnem vrtcu in vrtcu Montessori : diplomsko delo, Ljubljana, [R. Janežič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4544. [COBISS.SI-ID 11628361]

77. Mima More, Vzgojiteljičina funkcionalna raba slovenskega jezika v vrtcu in 1. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana, [M. More], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4549. [COBISS.SI-ID 11632457]

78. Jerneja Nose, Psihoanalitični vzgojni koncept in uporaba psihoanalitične teorije pri vzgoji v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Nose], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4532. [COBISS.SI-ID 11618633]

79. Polona Oblak, Vloga lutke v socialnih interakcijah med otroki : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Oblak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4567. [COBISS.SI-ID 11643465]

80. Dunja Srdarev, Analiza kurikulov predšolske vzgoje na področju jezika : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Srdarev], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4562. [COBISS.SI-ID 11646537]

81. Tilen Stenovec, Analiza načrtovanja in izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu med metodo igre in klasičnimi metodami poučevanja : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Stenovec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4529. [COBISS.SI-ID 11613257]

82. Suzana Šumrada, Tabu teme v družini : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Šumrada], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4532. [COBISS.SI-ID 11617353]

83. Špela Torkar, Primerjava spodbujanja predbralnih in predpisalnih spretnosti po načelih NTC in Kurikuluma za vrtce : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Torkar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4548. [COBISS.SI-ID 11631945]

84. Mateja Tratnik, Plesne spodbude z nestrukturiranim materialom pri otrocih, starih 3-4 let : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Tratnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4540. [COBISS.SI-ID 11622985]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


85. Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Lili in Bine, [Delovni zvezek za opismenjevanje], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 287888128]

86. Urška Štamcar, Razvijanje poimenovalne zmožnosti z didaktičnimi igrami pri slovenščini : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Štamcar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4551. [COBISS.SI-ID 11633993]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


87. Selma Brdar, Načini kaznovanja v osnovni šoli, kot jih zaznavajo učenci : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Brdar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4588. [COBISS.SI-ID 11655497]

88. Urška Klopčič, Vpogled v stanje govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Klopčič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4571. [COBISS.SI-ID 11645769]

89. Urška Kovač, Ocenjevanje standardov znanja pri predmetu Šport v prvih petih razredih osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Kovač], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4538. [COBISS.SI-ID 11621449]

90. Tjaša Medved, Stališča študentov Pedagoške fakultete UL do Slovenskega pravopisa : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Medved], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4560. [COBISS.SI-ID 11640905]

91. Maja Mesojedec, Družabna igra in govorne zmožnosti prvošolcev : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Mesojedec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4556. [COBISS.SI-ID 11640137]

92. Nina Perme, Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Perme], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4539. [COBISS.SI-ID 11622729]

93. Katja Žibert, Diferencirano urjenje Paukove učne strategije pri družbi v 5. razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Žibert], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4570. [COBISS.SI-ID 11645513]


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


94. Mojca Jamnik, Koncept mednarodnega priznanja za mlade - MEPI v petem razredu kot program za interesno dejavnost : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Jamnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4574. [COBISS.SI-ID 11648329]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


95. Tony Booth, Mel Ainscow, The index for inclusion : a guide to school development led by inclusive values, 4th ed., Cambridge, Index for Inclusion Network, 2016. [COBISS.SI-ID 11627849]

96. Dyslexia and effective learning in secondary and tertiary education, Repr., London, Philadelphia, Whurr, 2005. [COBISS.SI-ID 11603017]

97. Inclusive educational practice in Europe : psychological perspectives, London, Trentham Books (an imprint of the UCL Institute of Education Press), cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11672393]

98. Andreja Vouk, Glasovna analiza : učni listi za prvo triletje : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 1. izd., Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 2017. [COBISS.SI-ID 289131520]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


99. Eva Bolčina, Učinki uporabe elektronske interaktivne knjige na zmožnosti pripovedovanja zgodbe pri gluhih in naglušnih učencih : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Bolčina], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4569. [COBISS.SI-ID 11644745]

100. Sara Ferlin, Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Ferlin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4522. [COBISS.SI-ID 11609673]

101. Nina Hočevar, Osebna pojmovanja učiteljev in staršev o učni (ne)uspešnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Hočevar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4578. [COBISS.SI-ID 11652425]

102. Tamara Hovnik, Ocenjevanje in izvedba programa za izboljšanje gibalnih sposobnosti in spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Hovnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4523. [COBISS.SI-ID 11609929]

103. Urška Ivančič, Program za spodbujanje razvoja fine motorike pri deklici z zaostankom v razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Ivančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4517. [COBISS.SI-ID 11605577]

104. Nika Jelenc, Motnje hranjenja in požiranja pri otrocih z razcepi v orofacialnem področju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Jelenc], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4552. [COBISS.SI-ID 11635273]

105. Janja Jurečič, Usposobljenost učiteljev likovne umetnosti za delo z učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Jurečič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4564. [COBISS.SI-ID 11642441]

106. Tina Kolar, Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Kolar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4537. [COBISS.SI-ID 11621705]

107. Katja Krašovec, Medvrstniško nasilje na osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Krašovec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4573. [COBISS.SI-ID 11646281]

108. Polona Kreže, Odnosi in interakcije med otroki z motnjami v duševnem razvoju in tretješolci : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Kreže], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4518. [COBISS.SI-ID 11606857]

109. Eva Moškon, Predopismenjevalne spretnosti deklice z zmerno govorno-jezikovno motnjo : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Moškon], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4597. [COBISS.SI-ID 11659337]

110. Lina Novak, Socialno pedagoško delo s pomočjo konja pri otrocih in mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Novak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4566. [COBISS.SI-ID 11642953]

111. Tina Pogorelčnik, Življenje posameznika v kronični fazi afazije : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Pogorelčnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4559. [COBISS.SI-ID 11640393]

112. Katjuša Rozman, (Samo)zaznavanje kompetentnosti in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Rozman], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4558. [COBISS.SI-ID 11639881]

113. Adrijana Skok, Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Skok], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4563. [COBISS.SI-ID 11646793]

114. Nina Sorić, Prepričanja učiteljev o pomenu gibanja in uporaba gibalnih dejavnosti pri poučevanju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Sorić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4561. [COBISS.SI-ID 11642185]

115. Monika Tostovršnik, Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Tostovršnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4526. [COBISS.SI-ID 11612489]

116. Anja Vidmar, Erna Žgur, Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Vidmar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4555. [COBISS.SI-ID 11639369]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


117. Jubilejno poročilo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, 1947-2007, in Poročilo o delu pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2006/2007, V Ljubljani, Pedagoška fakulteta, = Faculty of Education, 2007. [COBISS.SI-ID 235459584]


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


118. The Sage handbook of outdoor play and learning, London [etc.], Sage, 2017. [COBISS.SI-ID 11663433]


39 ETNOLOGIJA.


119. Bled v ljudski pripovedi, (Zbirka Slovenija - dežela legend), 3. dopolnjena izd., Ljubljana, Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2017. [COBISS.SI-ID 290119680]

120. Dušica Kunaver, Brigita Lipovšek, Legende treh rek : Ljubljanica, Soča, Sava, (Zbirka Slovenija, dežela legend), Ljubljana, Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2017. [COBISS.SI-ID 280508928]

121. Stori to : navodilo za lepo vedenje, (Zbirka Sanje), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 290253824]

122. Zlata skledica : pravljice z vsega sveta, (Zbirka Zlata ptica), 2., prenovljeni natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290372608]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


123. Contextualizing teaching to improve learning : the case of science and geography, (Education in a competitive and globalizing world), New York, Nova science, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11659593]

124. Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin, Radovednih pet, Naravoslovje in tehnika 4, [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290994944]

125. Jerneja Pavlin, Irena Demšar, Simona Hribar Kojc, Dominika Mesojedec, Naravoslovje in tehnika 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290862592]

126. Carla Nieto Martínez, Zabavni poskusi za otroke, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288966144]

127. Staša Tome, Blanka Ravnjak, Saša A. Glažar, Robert Repnik, Ste jo videli že, srno? : naravoslovje za 7. razred osnovne šole, Delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 290829568]


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


128. Tina Čampa, Poučevanje fizikalnih in kemijskih vsebin s sošolčevo razlago v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Čampa], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4527. [COBISS.SI-ID 11612745]

129. Maša Imperl, Prepoznavanje okolju prijaznih in škodljivih dejavnosti človeka pri šestošolcih in devetošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Imperl], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4592. [COBISS.SI-ID 11657289]

130. Barbara Jančič, Spoznavanje lastnosti snovi skozi učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Jančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4589. [COBISS.SI-ID 11656265]

131. Ana Janjac, Učenje z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole : učna tema snovi : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Janjac], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4553. [COBISS.SI-ID 11636297]

132. Viktorija Simončič, Zasnova in evalvacija didaktičnih iger za poučevanje tematskih sklopov snovi in svetloba pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Simončič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4535. [COBISS.SI-ID 11620937]

133. Sabina Zaleznik, Oblikovanje in evalvacija aktivnosti za pouk naravoslovja na prostem v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Zaleznik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4546. [COBISS.SI-ID 11629385]


51 MATEMATIKA.


134. Mara Cotič, Darjo Felda, Sanela Mešinović, Iksove zvezdice 3, Matematika : delovni listi za 3. razred osnovne šole, (Naša ulica), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 290681856]

135. Satyan L. Devadoss, Joseph O'Rourke, Discrete and computational geometry, Princeton, Oxford, Princeton University Press, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 17099865]

136. Jana Draksler, Marjana Robič, Znam za več, iMatematika 9+ : zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja, (Zbirka Znam za več), 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290172160]

137. Johan Gielis, The geometrical beauty of plants, [Paris?], Atlantis Press, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11660105]

138. Gregor Pavlič, Dušan Kavka, Marina Rugelj, Janez Šparovec, Planum novum : matematika za gimnazije, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2015. [COBISS.SI-ID 278055936]

139. Ernest Robert, Raziskujem zgodovino števil, (Zbirka Ugankarski zvezki), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290560000]

140. Alenka Stare, Matematika 9 : učbenik in delovni zvezek za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 1. izd., Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 2017. [COBISS.SI-ID 290353920]

141. Terezija Uran, Andrej Kuzman, Matematika za nižje poklicno izobraževanje : [učbenik], 1. prenovljena izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289412352]


51(043.2) MATEMATIKA.


142. Vesna Balant, Stališča učiteljev do koncepta realistične matematike : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Balant], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4542. [COBISS.SI-ID 11624009]

143. Darja Prevc Mavrin, Problem Steinerjevega drevesa : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Prevc Mavrin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4587. [COBISS.SI-ID 11655241]


52 ASTRONOMIJA.


144. Ivan Ketiš, Raziskovanje sončnega sistema, 1. natis, Maribor, Založba Obzorja, 2017. [COBISS.SI-ID 91916545]


53 FIZIKA.


145. Aleš Mohorič, Vito Babič, Fizika 3 : učbenik za fiziko v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 278816768]

146. Sašo Žigon, Matjaž Pintarič, Andreja Jagodic, Fizika 9 : samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v devetem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289371392]


54(043.2) KEMIJA.


147. Neja Benedetič, Študij formiranja grafenskih filmov in jakosti njihove sklopitve s substratom Ni(111) : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Benedetič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4528. [COBISS.SI-ID 11613001]

148. Urška Mesar, Uporaba konteksta o zgodovini razvoja kemije pri pouku kemije v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Mesar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4583. [COBISS.SI-ID 11654729]


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


149. Alejandro Algarra, Vreme in letni časi, (Mali radovednež), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290572800]

150. Miha Jeršek, Matija Križnar, Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 289726976]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


151. Barbara Bajd, Moje prve ribe celinskih voda : preprost določevalni ključ, 1. natis, Ljubljana, Hart, 2017. [COBISS.SI-ID 290328320]

152. Idan Ben-Barak, Ne liži te knjige, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 290697728]

153. Maja Božič, Romana Predin, Marinka Trehtar, Mikrobiologija : delovni zvezek za mikrobiološke vaje, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289034752]

154. Dušan Devetak, Bernarda Novak, Sistem živih bitij : preglednica za učence, 9. prenovljena izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 290366464]

155. Smilja Pevec, Biologija, Laboratorijsko delo, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2015. [COBISS.SI-ID 278116096]


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


156. Jaka Črtalič, Spremljanje aktivnosti srednje velikih zveri s pomočjo fotopasti : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Kos], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4581. [COBISS.SI-ID 11653705]

157. Saša Hladnik, Protiglivna aktivnost vodnih in organskih izvlečkov zlate rozge : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Hladnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4579. [COBISS.SI-ID 11652937]

158. Mitja Močilar, Ugotavljanje velikosti populacije sviščevega mravljiščarja Maculinea alcon (Lepidoptera:Lycaenidae) v povezavi z lastnostmi rastišč hranilne rastline v osrednji Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Močilar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4520. [COBISS.SI-ID 11608905]


61 MEDICINA.


159. Adolescent drug abuse : clinical assessment and therapeutic interventions, (NIDA research monograph, 156), (NIH publication, no. 95-3908), Rockville, MD, U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute on Drug Abuse, Division of Clinical and Services Research, 1995. [COBISS.SI-ID 11665737]

160. Foundations of expressive arts therapy : theoretical and clinical perspectives, London, Philadelphia, J. Kingsley Publishers, cop. 1999. [COBISS.SI-ID 11672649]

161. Christian Gostečnik, Družinske terapije in klinična praksa, (Monografije FDI, 20), (Znanstvena knjižnica, 53), Ljubljana, Brat Frančišek, Teološka fakulteta, Frančiškanski družinski inštitut, 2017. [COBISS.SI-ID 289717504]

162. Human nutrition, 13th ed., New York, Oxford University Press, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 3902856]

163. Erika Koncut, Maja Južnič Sotlar, Marko Vudrag, Azbest - nikoli dokončana zgodba, 1. ponatis, Nova Gorica, Društvo ko-RAK.si, 2016. [COBISS.SI-ID 286185728]

164. Urška Krišelj Grubar, Kdo se boji dr. Ruglja?, Ljubljana, Mangart, Delo revije, 2007. [COBISS.SI-ID 234564864]

165. Elisabeth Lukas, Osnove logoterapije : človeška podoba in metode, (Zbirka Smisel), 4., pregledana izd., Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, [Celje], Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 290416640]

166. Alenka Oven, Ustvarjalnost v delovni terapiji, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2016, http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/ustvarjalnost-v-delovni-terapiji_book.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 286486784]

167. Pozni zapleti pri bolnikih z okvaro hrbtenjače, Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2015. [COBISS.SI-ID 277562368]

168. Health hazards in adolescence, (Prevention and intervention in childhood and adolescence, 8), Berlin, New York, W. de Gruyter, cop. 1990. [COBISS.SI-ID 11664457]

169. Preventive nutrition : the comprehensive guide for health professionals, (Nutrition and health), New York, NY, Springer Science+Business Media, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11663177]

170. Tako velik, pa še vedno nevzgojen - mavričnost otrok z ADHD : zbornik prispevkov s strokovne konference, Ljubljana, 14. 4. 2017, Ljubljana, Zdravstvena fakulteta, 2017, http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/ADHD.pdf. [COBISS.SI-ID 290677504]


61(043.2) MEDICINA.


171. Mateja Balanč, Ugotavljanje kakovosti življenja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Balanč], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4585. [COBISS.SI-ID 11656009]

172. Karin Franko, Vpliv likovnega ustvarjanja na izboljšanje samopodobe osebe s poškodbo možganov : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Franko], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4575. [COBISS.SI-ID 11654473]

173. Vid Govejšek, Kako poslušanje različne glasbe vpliva na vzdražljivost motorične skorje? : študija s transkranialno magnetno stimulacijo : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Govejšek], 2016, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4533. [COBISS.SI-ID 11619657]


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


174. Julie A. Fast, John Preston, Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo : razumevanje in pomoč vašemu partnerju, (Zbirka Knjiga kot zdravilo), Ljubljana, Chiara, 2017. [COBISS.SI-ID 290528512]

175. Umska manjrazvitost : multidisciplinarni pristop, (Varstvo duševnega zdravja otrok, 1, posebna publ. št. 3), Ljubljana, Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo, 1985. [COBISS.SI-ID 1362539]


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


176. Damir Žniderič, Od jantarja do tiskanih vezij : zgodovinski pregled razvoja elektrotehnike, (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika), Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 290704896]


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


177. Jona Zalar, Kritično mišljenje pri pouku tehnike in tehnologije : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Zalar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4594. [COBISS.SI-ID 11658569]


64 GOSPODINJSTVO.


178. Simona Hribar Kojc, Gospodinjstvo 5, Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole, 2. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290960128]

179. Blanka Vombergar, Ivan Kreft, Marija Horvat, Stanko Vorih, Ječmen, Ljubljana, Kmečki glas, 2017. [COBISS.SI-ID 290409472]

180. Francka Lovšin, Marina Svečko, Gospodinjstvo 5, Učbenik, (Vedež 5), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289074688]

181. Cilka Sukič, Jedi nekdanjih in sedanjih dni : prekmurska, prleška in štajerska kuhinja, Ljubljana, Horvat M&M, 1997. [COBISS.SI-ID 65751552]


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


182. Petra Štirn, Odnos študentov do vsebin predmeta gospodinjstvo : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Štirn], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4595. [COBISS.SI-ID 11658825]


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


183. Tatjana Resnik Planinc, Matej Ogrin, Mojca Ilc Klun, Kristina Glojek, Implementation of sustainable mobility in education, (GeograFF, 23), 1st ed., Ljubljana, University Press, Faculty of Arts, = Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 290146048]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


184. Marina Gržinić, Situated contemporary art practices : art, theory and activism from (the east of) Europe, Ljubljana, Založba ZRC, = ZRC Publishing, Frankfurt am Main, Revolver - Archiv für aktuelle Kunst, 2004. [COBISS.SI-ID 215233280]

185. Zoran M. Jovanović, Slovenian artists in Belgrade, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2016. [COBISS.SI-ID 286853120]

186. Litterae pictae : scripta varia in honorem Nataša Golob septuagesimum annum feliciter complentis, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 289786112]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


187. Arhitektura [ni enako] umetnost : zbornik, (Knjižna zbirka Drugi prostori, 03), Ljubljana, Umetniško izobraževalno društvo Praznine, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, 2017. [COBISS.SI-ID 290159104]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


188. Maria Bonomi, Breda Škrjanec, Za vedno grafika : [16. 6.-29. 10. 2017, Galerija Jakopič] : [16. 6.-29. 10. 2017 Jakopič Gallery], Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, 2017. [COBISS.SI-ID 290482688]

189. Irena Borić, Kriterij rojstva : [kratki vodič] : [short guide], Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, 2017. [COBISS.SI-ID 290435840]

190. Črtomir Frelih, Ivo Mršnik, 1. međunarodni trijenale grafike Livno : 26. 6. - 01. 10. 2017. Livno, Livno, Franjevački muzej i galerija Gorica, = Franciscan Museum and Gallery Gorica, 2017. [COBISS.SI-ID 24121350]

191. Doroteja Rušnik Stramšak, Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Rušnik Stramšak], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4565. [COBISS.SI-ID 11642697]


78 GLASBA.


192. Brent Coppenbarger, Music theory secrets : 94 strategies for the starting musician, (Music secrets for the starting musician), Lanham, Maryland, Rowman & Littlefield, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 11662409]


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


193. Elizabeta M. Jenko, Doris Krajnc Cerny, Slovenija pod drobnogledom : družabni kviz o Sloveniji : quizspiel rund um Slowenien, Wien, = Dunaj, Liaunigg, [2013]. [COBISS.SI-ID 11632201]

194. Gareth Moore, Vadba za možgane : knjiga ugank, Trdi orehi za bistre glave, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288751872]

195. Gareth Moore, Vadba za možgane : knjiga ugank, Zapletene uganke, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288752384]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


196. Bojan Matković, Antropološka analiza košarkaške igre, Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta, cop. 2010. [COBISS.SI-ID 11669577]

197. Claudia Tunsch, Gregor Starc, Izboljševanje ključnih veščin deprivilegiranih mladih s športom, Ljubljana, Zavod za šport, 2006, cop. 2005. [COBISS.SI-ID 225201152]

198. Bojan Jošt, Teorija in metodika smučarskih skokov : (izbrana poglavja), Ljubljana, Fakulteta za šport, 2009. [COBISS.SI-ID 249015040]

199. Boris Neljak, Kineziološka metodika u osnovnom in srednjem školstvu, Zagreb, Gopal, 2013. [COBISS.SI-ID 11670345]

200. Boris Neljak, Opća kineziološka metodika, Zagreb, Gopal, 2013. [COBISS.SI-ID 11670089]

201. Športna vzgoja za novo tisočletje : zbornik referatov, Ljubljana, Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2000. [COBISS.SI-ID 109648128]


81 JEZIKOSLOVJE


202. Early language learning : complexity and mixed methods, (Early Language Learning in School Contexts, 1), St Nicholas House, Bristol, UK, Blue Ridge Summit, PA, USA, Multilingual Matters, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11662665]

203. Paolo Fabbri, Semiotski obrat, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 290441216]

204. Michael Alexander Kirkwood Halliday, Colin Yallop, Leksikologija : kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 28), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 290540032]

205. Roy Lyster, Content-based language teaching, (The Routledge e-modules on contemporary language teaching), New York, NY, Routledge, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11662921]

206. Fred Perry, Research in applied linguistics : becoming a discerning consumer, 3rd ed., New York, Routledge, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11664201]

207. Arran Stibbe, Ecolinguistics : language, ecology and the stories we live by, London, New York, Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. [COBISS.SI-ID 58962530]

208. Why gesture? : how the hands function in speaking, thinking and communicating, (Gesture studies, vol. 7), Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11660873]


811.111 ANGLEŠČINA.


209. Joanne Collie, Petra Bizjak, Maja Šantl, Way up, [Upper intermediate, Učbenik za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazij], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284546560]

210. Learning foreign languages in primary school : research insights, (Second language acquisition, 115), Bristol, Blue Ridge Summit, Multilingual Matters, 2017. [COBISS.SI-ID 11603785]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


211. Katja Kern, Avtonomija učencev šestega razreda pri pouku angleščine : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Kern], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4584. [COBISS.SI-ID 11654985]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


212. Ina Ferbežar, Nataša Pirih Svetina, Izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni : zbirka testov, 2. natis, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Izpitni center, 2008. [COBISS.SI-ID 237234944]

213. Marija Pisk, Suzana Boj, Rajko Tekalec, Iksove zvezdice 3, Slovenščina : delovni listi za 3. razred osnovne šole, (Naša ulica), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 291117568]

214. Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 53), 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, http://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/53-ssjlk/, doi: 10.4312/SSJLK.53. [COBISS.SI-ID 290542336]

215. Tanja Slemenjak, Katja Premru Kampuš, Dubravka Berc-Prah, Barve jezika 2, Učbenik za slovenščino v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 289839872]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


216. Vinko Cuderman, Silvo Fatur, Jakob J. Kenda, Samo Koler, Rajko Korošec, Boža Krakar-Vogel, Mojca Poznanovič, Adrijana Špacapan, Branja 2 : berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol, 1., prenovljena izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283463168]

217. Hella S. Haasse, Črno jezero, (Zbirka Svila), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 289846528]

218. Marjolijn Hof, Mama številka nič, (Zbirka Prva zorenja), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2009. [COBISS.SI-ID 248102400]

219. Andrus Kivirähk, Sara, Simon in skrivnost, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2015. [COBISS.SI-ID 278855168]

220. Guus Kuijer, Knjiga vseh stvari, (Zbirka !Najnaj), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2008. [COBISS.SI-ID 237986560]

221. Jana Kvas, Mlada obzorja, Književnost 1 : učbenik za 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283436288]

222. Tosca Menten, Mumija Dumi in zlati skarabej, (Knjižnica Sinjega galeba, 341), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 282247424]

223. Lidija Golc, Alenka Žbogar, Valentina Kobal, Klemen Lah, Janja Perko, Bernarda Lenaršič, Marijan Dović, Darja Pavlič, Odkrivajmo življenje besed 2 : učbenik za slovenščino - književnost v 2. letniku srednjih strokovnih šol, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290404608]

224. Viktor Olegovič Pelevin, Čelada groze : [mit o Tezeju in Minotavru], (Zbirka Miti), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2006. [COBISS.SI-ID 228053504]

225. Care Santos, Prodam mamo, 2. natis, Medvode, Malinc, 2017. [COBISS.SI-ID 288730112]

226. Care Santos, Prodam Rozinkota, 1. natis, Medvode, Malinc, 2017. [COBISS.SI-ID 289268224]

227. José Saramago, Kajn, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2011. [COBISS.SI-ID 257090560]


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


228. Patricija Urankar, Primerjava Heidi in Kekca kot literarnih in filmskih likov : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Urankar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4582. [COBISS.SI-ID 11654217]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


229. Mirjam Bratož, Mladinska dela Alenke Goljevšček : diplomska naloga, Nova Gorica, [M. Bratož], 1985. [COBISS.SI-ID 11669833]

230. Vlasta Bremec, Uporniška mladinska tematika pri Bevku : diplomska naloga, Nova Gorica, [V. Bremec], 1984. [COBISS.SI-ID 11668553]

231. Suzana Jakin, Knjige in filmi o Kekcu : diplomska naloga, Nova Gorica, [S. Jakinj], 1985. [COBISS.SI-ID 11667785]

232. Anka Jug, Lojze Kovačič : otroška proza : diplomska naloga, Nova Gorica, [A. Jug], 1985. [COBISS.SI-ID 11671625]

233. Denis Klinec, Zbirka pravljic Ele Peroci Za lahko noč : diplomska naloga, Nova Gorica, [D. Klinec], [1986]. [COBISS.SI-ID 11666505]

234. Irena Komic, Otroška proza Leopolda Suhodolčana : diplomska naloga, Nova Gorica, [I. Komic], 1984. [COBISS.SI-ID 11666761]

235. Desire Pahor, Tone Seliškar : mladinska dela med obema vojnama : diplomska naloga, Nova Gorica, [D. Pahor], 1985. [COBISS.SI-ID 11671881]

236. Katja Rijavec, France Bevk Tonček : diplomska naloga iz mladinske književnosti, Nova Gorica, [K. Rijavec], 1984. [COBISS.SI-ID 11669321]

237. Helena Sirk, Mladinska dela Karla Grabeljška : diplomska naloga, Nova Gorica, [H. Sirk], 1985. [COBISS.SI-ID 11668809]

238. Lilijana Skupek, Bevkove pastirske zgodbe : diplomska naloga, Nova Gorica, [L. Skupek], 1983. [COBISS.SI-ID 11669065]

239. Anica Sulič, Značilnosti mladinskih del Svetlane Makarovič : diplomsko delo, Nova Gorica, [A. Suličj], 1983. [COBISS.SI-ID 11668297]

240. Lorena Šuligoj, Umetne pravljice pri Slovencih : diplomska naloga, Nova Gorica, [L. Šuligoj], 1985. [COBISS.SI-ID 11668041]

241. Marija Šuligoj, Mladinska dela Bogomirja Magajne : diplomska naloga, Nova Gorica, [M. Šuligoj], 1984. [COBISS.SI-ID 11667529]


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


242. Lucija Orehar, Pravljične hišice kot učni pripomoček pri pouku književnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Orehar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4550. [COBISS.SI-ID 11632969]


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


243. Allan Lazar, Dan Karlan, Jeremy Salter, 101 najvplivnejša oseba, ki ni nikoli živela : kako liki iz književnosti, mitov, legend, filmov in s televizije oblikujejo družbo, vplivajo na naše vedenje in usmerjajo tok zgodovine, 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 290313216]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


244. Philip Ardagh, Grozni konec, (Zbirka Zvezdogled), (Trilogija neverjetnih dogodivščin Edija Dikensa, 1), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2015. [COBISS.SI-ID 281244928]

245. John Boyne, Deček na vrhu gore, (Zbirka Nekoč), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 290569984]

246. Lewis Carroll, Alice's adventures in Wonderland, 150th anniversary ed., New York, National Museum of Mathematics, Princeton, Oxford, Princeton University Press, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 84907521]

247. John Colapinto, Bruce Brenda David : deček, ki so ga vzgajali kot deklico, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290264576]

248. Jonathan Franzen, Območje nelagodja : osebna zgodovina, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina), Ljubljana, Študentska založba, 2010. [COBISS.SI-ID 250505472]

249. Magdalena Novak, Reach for the stars 5, Učbenik za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 290381568]

250. Wendy Orr, Nimin otok, (Zbirka Čiv!), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2008. [COBISS.SI-ID 240331264]

251. Chris Riddell, Otilija in rumena mačka, 1. natis, Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2015. [COBISS.SI-ID 278998784]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


252. John Green, Katherine, Katherine, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 284236800]

253. Jodi Picoult, The storyteller : a novel, New York [etc.], Washington Square Press, 2013. [COBISS.SI-ID 11663689]

254. Amy Krouse Rosenthal, Pujsek, (Knjižnica Čebelica, 445), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 280232448]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


255. Anna Seghers, Izlet mrtvih deklet, (Zbirka Svila), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 290164480]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


256. Marcel Proust, Radosti in dnevi, (Nostalgija), 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 290464000]

257. Antoine de Saint-Exupéry, Letalo in planet, Ljubljana, Študentska založba, 2007. [COBISS.SI-ID 232314112]

258. Caroline Valentiny, Pot na rob praznine : [moje življenje z depresijo in anoreksijo], 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 290183168]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


259. Marija Arh, V dveh deželah doma : kdor je tujec, še ni vsiljivec, Zagorje ob Savi, OŠ Toneta Okrogarja, 2007. [COBISS.SI-ID 11665481]

260. Lidija Jesenovec, Analiza izbranih kratkih sodobnih pravljic Svetlane Makarovič in teorija karnevala Mihaila Bahtina : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Jesenovec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4572. [COBISS.SI-ID 11646025]

261. Petra Kodre, Od glasov do knjižnih svetov 9 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole : jezik in književnost], 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284465408]

262. Miroslav Košuta, Mavrična školjka : [izbrane in nove štirivrstičnice], Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2011. [COBISS.SI-ID 254406656]

263. Kajetan Kovič, Moj prijatelj Piki Jakob, (Zbirka Deteljica), 16. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 284508928]

264. Mojca Kumerdej, Temna snov, (Knjižna zbirka Beletrina), 2. natis, Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 290430720]

265. Feri Lainšček, Velecirkus Argo, Ljubljana, Beletrina, 2015. [COBISS.SI-ID 278832128]

266. Anita Leskovec, Pujsek in ura, (Knjižnica Čebelica, 446), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015. [COBISS.SI-ID 280233472]

267. Desa Muck, Blazno resno o šoli, (Zbirka Blazno resno o ---), Darilna izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2011. [COBISS.SI-ID 256534272]

268. Slavko Pregl, Odprava Zelenega zmaja, Ljubljana, Študentska založba, 2013. [COBISS.SI-ID 269142016]

269. France Prešeren, A toast, 1st ed., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290318848]

270. France Prešeren, Zdravljica, (Zbirka Velike slikanice), 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014. [COBISS.SI-ID 273364736]

271. Ivan Sivec, Samotna divja roža : [Veronika Deseniška] : o ubogem Mihaelu Turnškem ter o ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško, (Zbirka Slovenska zgodovina, št. 10), (Celjski grofje in knezi, 4), Mengeš, Ico, 2016. [COBISS.SI-ID 281688320]

272. Damijan Stepančič, Lucija Stepančič, Strip kolumne, (Zbirka Littera picta, 4), Ljubljana, LUD Literatura, 2017. [COBISS.SI-ID 290279424]

273. Peter Svetina, Uho sveta, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 290581504]

274. Peter Svetina, Vsakdanje geometrije, (Zbirka Prišleki), Ljubljana, LUD Literatura, 2017. [COBISS.SI-ID 289551360]

275. Špela Tratnik, Zgodba o vitezu Galu Timoteju in treh princeskah, Dornberk, samozal., 2008. [COBISS.SI-ID 238536704]

276. Janja Vidmar, Peklenske počitnice : za dekleta, ki ne verjamejo v lastno moč, in za fante, ki grdo govorijo o njih, (Zbirka Slovenska košarica, knj. 3), Ljubljana, DZS, 2004. [COBISS.SI-ID 216131072]

277. Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak, Slovenščina 9, Samostojni delovni zvezek za slovenščino v devetem razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290098176]

278. Matjaž Zupančič, Obiskovalec, (Zbirka Žepnice, (Iz)brano leposlovje), Ljubljana, Mladinska knjiga, 2006. [COBISS.SI-ID 227679488]

279. Danila Žorž, Primer neznanega letečega predmeta, (Zbirka Najhit), 1. izd., V Ljubljani, Karantanija, 2009. [COBISS.SI-ID 248365312]


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


280. Vesna Kosmatin, Motiv sanj v sodobni slovenski mladinski književnosti : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Kosmatin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4554. [COBISS.SI-ID 11636553]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


281. Franci Just, Porabje, (Knjižna zbirka Vse o), Murska Sobota, Franc-Franc, 2009. [COBISS.SI-ID 63528961]

282. Ranko Rajović, Milivoj Stankovič, Slovenija : pobarvanka z nalogami, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291126016]

283. Jurij Senegačnik, Svet : geografija za 2. letnik gimnazij, 10., prenovljena izd., Ljubljana, Modrijan, 2015. [COBISS.SI-ID 277805568]

284. Slovenija VII : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva], (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa), 1. izd., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. [COBISS.SI-ID 290204160]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


285. Hazel Carey, Ubuntu : my life in other people, Kibworth Beauchamp, Matador, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11660361]


93 ZGODOVINA.


286. Jawaharlal Nehru, Očetova pisma hčerki, Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2014. [COBISS.SI-ID 275972608]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


287. Vilma Brodnik, Robert A. Jernejčič, Srečko Zgaga, Zgodovina 1, Učbenik za prvi letnik gimnazije, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289073920]

288. Jelka Miranda Razpotnik, Helena Verdev, Raziskujem preteklost 8, Samostojni delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290472704]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO