COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


DECEMBER 20170 SPLOŠNO.


1. Stephen Bailey, Academic writing : a handbook for international students, 5th ed., London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11874633]

2. Stephen Bailey, The essentials of academic writing for international students, London, New York, Routledge, 2015. [COBISS.SI-ID 11861065]

3. Daniel J. Levitin, Terenski vodnik po lažeh : kritično razmišljanje v informacijski dobi, (Zbirka Angažirano), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2018. [COBISS.SI-ID 291440128]

4. Odklenjeni kriki : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2017 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2016, Ljubljana, Mestna knjižnica, 2017. [COBISS.SI-ID 292526848]


1 FILOZOFIJA.


5. Andreas Gelhard, Kritika kompetence, (Zbirka Krt, 183), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 292077568]


159.9 PSIHOLOGIJA.


6. Rebecca Campbell, Sestrstvo : kako osvoboditi modro, divjo žensko v sebi, 1. natis, Nova Gorica, Eno, 2017. [COBISS.SI-ID 292488448]

7. Kristina Duvnjak, Jasna Cvetković-Lay, Priručnik za rad s darovitim učenicima u razrednoj nastavi : mali vodič za provedbu projektne nastave u prirodoslovlju, Zagreb, Bioteka, udruga za promicanje biologije in srodnih znanosti, 2017. [COBISS.SI-ID 11862345]

8. Jesper Juul, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Steen Hildebrandt, Helle Jensen, Michael Stubberup, Empatija : pot do sebe in do drugega, 1. izd., Radovljica, Didakta, 2017. [COBISS.SI-ID 292507392]

9. Providing for the special needs of students with gifts & talents, Dublin, CTYI Press, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11840073]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


10. Marina Ristić, Soustvarjanje supervizijskega procesa : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Ristić], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4887. [COBISS.SI-ID 11842889]


17 ETIKA.


11. Michael J. Puett, Christine Gross-Loh, Pot : nov način razmišljanja o vsem, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 292688384]


3 DRUŽBENE VEDE


12. Komunikološka hrestomatija 1, Začetki komunikologije v Evropi in ZDA, (Knjižna zbirka Javnost), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2001. [COBISS.SI-ID 115175424]

13. Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji, Ljubljana, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017. [COBISS.SI-ID 292610304]


303 METODE DRUŽBENIH VED


14. Jennifer Mason, Qualitative researching, 3rd ed., Los Angeles [etc.], Sage, 2018. [COBISS.SI-ID 11861321]


316 SOCIOLOGIJA.


15. John Fiske, Uvod v komunikacijske študije, (Knjižna zbirka Maklen), Slovenska izd., Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2004. [COBISS.SI-ID 215760896]

16. David Graeber, Utopija pravil : o tehnologiji, neumnosti in skrivnih radostih birokracije, (Knjižna zbirka Koda), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 292382208]

17. Komunikološka hrestomatija 2, Razvoj empirične komunikologije v ZDA, (Knjižna zbirka Javnost), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 1999. [COBISS.SI-ID 98897920]

18. Komunikološka hrestomatija 3, Teorije javnega mnenja, (Knjižna zbirka Javnost), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2007. [COBISS.SI-ID 235009792]

19. Iztok Sitar, Kako je Jaka Racman postal fašist : eseji o družbeni kritiki in politični (ne)korektnosti v stripu, (Zbirka Varia), Ljubljana, Založba /*cf., 2017. [COBISS.SI-ID 291736832]

20. Lars Tornstam, Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju, Ljubljana, Opro, zavod za aplikativne študije, 2017. [COBISS.SI-ID 291750144]

21. Meik Wiking, Hygge : umetnost dobrega življenja po dansko, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 289175296]

22. Gita Zadnikar, Družbena gibanja in njihovi mediji : revolucionarna pot od svobodnega radia do televizije na ulici : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 28), Ljubljana, Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2016. [COBISS.SI-ID 284976128]


32 POLITIKA.


23. David Van Reybrouck, Proti volitvam, (Zbirka Krt, 185), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 292362240]


33 GOSPODARSTVO


24. Matjaž Nidorfer, Marja Milič, Kaj moramo starši o denarju naučiti svoje otroke, preden gredo od doma, Ljubljana, Revija Moje finance, Časnik Finance, 2017. [COBISS.SI-ID 290694400]


34 PRAVO.


25. Jure Jamnik, Uporabnost metode nadzorovanja resničnosti pri razlikovanju izjav o resničnih in na izkušnjah temelječih lažnih dogodkov : magistrsko delo, Koper, [J. Jamnik], 2017. [COBISS.SI-ID 1539859140]

26. Andraž Teršek, Socialna ustavna demokracija : iz filozofije in teorije v prakso, (Knjižnica Ludus, 4), Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2017. [COBISS.SI-ID 290838784]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


27. Gary Clapton, Social work with fathers : positive practice, (Policy and practice in health and social care, 18), Edingburgh, London, Dunedin Academic Press, 2013. [COBISS.SI-ID 11862089]

28. Julie Taylor, Anne Lazenbatt, Child maltreatment and high risk families, (Protecting children and young people series), Edinburgh, Dunedin, 2014. [COBISS.SI-ID 11867977]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


29. Lea Lah, Razumevanje, delovanje in doživljanje vzgojiteljev ob pojavu samopoškodbenega vedenja med mladostniki v njihovih stanovanjskih skupinah : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Lah], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4902. [COBISS.SI-ID 11866441]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


30. Terence Mark Cronin, Karen Argent, Christine Collett, Poverty and inclusion in early years education, (Diversity and inclusion in the early years), London, New York, Routledge, 2017, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11835465]

31. Reinhard Pekrun, Emotions at school, (Ed Psych Insights), New York, London, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11854409]

32. Matthew T. McCrudden, Danielle S. McNamara, Cognition in education, (Ed psych insights), New York, London, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11854665]

33. Alan Pritchard, Ways of learning : learning theories for the classroom, 4th ed., London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11836233]

34. Jana Grah, Vključujoča šola : priročnik za učitelje in strokovne delavce, 1. izd., Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. [COBISS.SI-ID 292219648]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


35. Tadeja Kodele, Participacija učencev v procesu reševanja njihovih učnih težav : doktorska disertacija, Ljubljana, [T. Kodele], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4890. [COBISS.SI-ID 11847753]

36. Tjaša Kramar, Načini spoprijemanja pedagoških delavcev z izkušnjo nasilja, povzročeno s strani učencev in dijakov : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Kramar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4926. [COBISS.SI-ID 11873097]


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


37. Učna motivacija : zbornik, Ljubljana, MiB, 2017. [COBISS.SI-ID 292673280]


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


38. Di Gammage, Playful awakening : releasing the gift of play in your life, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11876681]

39. An introduction to early childhood studies, 4th ed., Los Angeles [etc.], Sage, 2018. [COBISS.SI-ID 11861577]

40. Lynda Keith, Developing young children's mathematical learning outdoors : linking pedagogy and practice, London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11835721]

41. Supporting children's creativity through music, dance, drama and art : creative conversations in the early years, 2nd ed., London, New York, Routledge, 2018. [COBISS.SI-ID 11838025]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


42. Petra Cimermančič, Pričakovanja vzgojiteljev predšolskih otrok do staršev : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Cimermančič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4925. [COBISS.SI-ID 11873353]

43. Karin Govek, Stališča vzgojiteljev do uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce na področju matematike : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Govek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4888. [COBISS.SI-ID 11843145]

44. Gašper Kos, Spodbudno glasbeno okolje v zgodnjem otroštvu : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Kos], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4920. [COBISS.SI-ID 11870281]

45. Katja Kotnik, Spoznavanje matematičnih pojmov v naravnem okolju : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Kotnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4885. [COBISS.SI-ID 11839817]

46. Urša Zalar, Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana, [U. Zalar], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4927. [COBISS.SI-ID 11872841]

47. Petra Zidanšek, Senzomotorična igrača kot sredstvo tehniškega opismenjevanja v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Zidanšek], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4904. [COBISS.SI-ID 11864649]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


48. Anja Tisovec, Stališča staršev in učiteljev do finančnega opismenjevanja otrok v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Tisovec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4924. [COBISS.SI-ID 11870793]


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


49. Deborah Fry, Child protection and disability : methodological and practical challenges for research, (Protecting children and young people), Edinburgh, London, Dunedin, 2017. [COBISS.SI-ID 11874889]

50. Romana Ferlič, "Kaj je fer? : e-svetovanje IC Pika, 9. 10. 2017", Pika, http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/37-odgovorili-smo-kaj-je-fer/. [COBISS.SI-ID 11840329]

51. Branka D. Jurišić, Družine in rutine : priročnik za izvajalce zgodnje obravnave, 1. izd., Ljubljana, Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2017. [COBISS.SI-ID 292437504]


378 VISOKO ŠOLSTVO.


52. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu, (Knjižnica Ludus, 6), Koper, Založba Univerze na Primorskem, 2017. [COBISS.SI-ID 291631872]


39 ETNOLOGIJA.


53. Mateja Gomboc, Matic in Meta vsepovsod, (Zbirka Mavrična knjižnica), 1. ponatis, Ljubljana, Družina, 2015. [COBISS.SI-ID 279190272]

54. Irena Potočar Papež, Moj prijatelj BonTonček : [knjiga za otroke in odrasle o kulturnem vedenju ter pogovarjanju], Novo mesto, Peresa, 2017. [COBISS.SI-ID 292628992]

55. Repa velikanka : ruska narodna pravljica, 1. natis, Kranj, Narava, 2017. [COBISS.SI-ID 292379904]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


56. Enhancing learning with effective practical science 11-16, London [etc.], Bloomsbury Academic, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11844681]

57. Christopher Moore, Creating scientists : teaching and assessing science practice for the NGSS, (An eye on education book), New York, London, Routledge, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11875401]


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


58. Mateja Gomboc, Matic in Meta za ohranitev planeta, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 292083712]

59. Anton Komat, Zemlja, voda, seme, Domžale, [samozal.] A. Komat, Ljubljana, Buča, 2017. [COBISS.SI-ID 292113408]


51 MATEMATIKA.


60. Tadej Starčič, Nekaj nalog iz elementarne geometrije obarvanih z zgodovino : učno gradivo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4915/. [COBISS.SI-ID 11868745]


51(043.2) MATEMATIKA.


61. Petra Družinec, Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Družinec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4918. [COBISS.SI-ID 11869257]

62. Maruša Turk, Integracija in pozitivna mera : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Turk], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4919. [COBISS.SI-ID 11870537]


52 ASTRONOMIJA.


63. Vrtljiva zvezdna karta, [Ljubljana, Spika], 2017. [COBISS.SI-ID 11881289]


53 FIZIKA.


64. Matjaž Žitnik, Rešene naloge iz matematične fizike II, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 54), Ljubljana, DMFA - založništvo, 2017. [COBISS.SI-ID 291784960]


54(043.2) KEMIJA.


65. Tina Klun, Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Klun], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4889. [COBISS.SI-ID 11843401]


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


66. Barbara Bajd, Moje prve ptice pozimi : preprost določevalni ključ, Prenovljena izd., Ljubljana, Hart, 2017. [COBISS.SI-ID 292723200]

67. François Jacob, Logika živega : zgodovina dednosti, (Knjižna zbirka Temeljna dela), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 292519168]


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


68. Barbara Ferlin, Optične lastnosti listov in vsebnosti fitolitov v listih ječmena in pire : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Ferlin], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4928. [COBISS.SI-ID 11878217]


61 MEDICINA.


69. Art therapy in private practice : theory, practice and research in changing contexts, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11875913]

70. Sally Atkins, Melia Snyder, Nature-based expressive arts therapy : integrating the expressive arts and ecotherapy, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11875657]

71. Susan M. D. Carr, Portrait therapy : resolving self-identity disruption in clients with life-threatening and chronic illnesses, London, Philadelphia, PA, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11876937]

72. Edwina A. M. Kidd, Sally Joyston-Bechal, Essentials of dental caries : the disease and its management, 2nd ed., Oxford[ etc.], Oxford University Press, 2000. [COBISS.SI-ID 11869001]

73. Elisabeth Lukas, Tvoje življenje je tvoja priložnost : spodbude, kako oblikovati življenje s smislom, 1. izd., Ljubljana, Novi svet, 2017. [COBISS.SI-ID 292542464]

74. Mojca Mihelčič, Planet Asperger : kažipot za starše otrok z motnjo avtističnega spektra, 1. izd., Ljubljana, Mladika, 2017. [COBISS.SI-ID 291928576]

75. Bogi Pretnar, Zmagovalci : izkušnje in nasveti v pomoč staršem otrok z rakom, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, [Ljubljana], Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom, 2017. [COBISS.SI-ID 292558080]

76. Rhythms of relating in children's therapies : connecting creatively with vulnerable children, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11876169]


61(043.2) MEDICINA.


77. Maja Ljubič Pavalec, Kognitivne motnje in druge klinične značilnosti alfasinukleinopatij pri preiskovancih z idiopatsko REM-motnjo spanja : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Ljubič Pavalec], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4929. [COBISS.SI-ID 11878473]


64 GOSPODINJSTVO.


78. Saša Drobnič Škrjanec, Jedi iz sklede, Ljubljana, Kmečki glas, 2017. [COBISS.SI-ID 291063296]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


79. Ivan Stopar, Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji, Ljubljana, Slovenska matica, 2017. [COBISS.SI-ID 292516864]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


80. Roman Makše, Objekti, Prazno, Gledalec, 1. izd., V Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ribnica, Galerija Miklova hiša, 2017. [COBISS.SI-ID 292086016]

81. Breda Ilich-Klančnik, Miha Maleš, slikajoči pesnik, (Zbirka Album), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, Kamnik, Medobčinski muzej, 2017. [COBISS.SI-ID 291886080]

82. Vesna Benedetič, Na krilih galeba : slovenski ilustratorji v Italiji : gli illustratori sloveni in Italia, Trst, Založništvo tržaškega tiska, Zveza slovenskih kulturnih društev, = Trieste, Editoriale stampa triestina, Unione dei circoli culturali sloveni, 2017. [COBISS.SI-ID 9988844]

83. Patricija Simonič, Trženje duše : trženje umetnosti : [strokovna monografija], (Knjižna zbirka Frontier, Teorija, 105), 1. izd., Maribor, Kulturni center, 2017. [COBISS.SI-ID 92756993]

84. Helena Vurnik, Andrej Smrekar, Helena Vurnik : slikarka in oblikovalka, 1882-1962 : Narodna galerija, 20. september - 3. december 2017, Ljubljana, Narodna galerija, 2017. [COBISS.SI-ID 291566848]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


85. Kate Alexander, Anne Stafford, Children and organised sport, (Protecting children and young people series), Edinburgh, Dunedin Academic Press, 2011. [COBISS.SI-ID 11863369]

86. Fearne Cotton, Joga malčki, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 292024832]

87. Michel Doussot, Rokomet, 1. natis, Brežice, Primus, 2017. [COBISS.SI-ID 290529024]


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


88. Vesna Blatnik, Prilagajanje pouka športa debelim in prekomerno težkim učencem v prvem in drugem triletju : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Blatnik], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4903. [COBISS.SI-ID 11865929]

89. Melita Čibej, Odnos učencev 2. in 3. razreda do predmeta šport glede na indeks telesne mase : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Čibej], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4930. [COBISS.SI-ID 11877961]

90. Katja Štebe, Priprava, izvedba in vrednotenje planinskih športnih dni v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Štebe], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4931. [COBISS.SI-ID 11877705]


811.111 ANGLEŠČINA.


91. Diana Goodey, Noel Goodey, Terry Prosser, Tatjana Ignatov Žlebnik, Kristina Poljanšek, Messages 1, Učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 288101120]

92. Diana Goodey, Noel Goodey, Messages 2, Učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284343296]

93. Diana Goodey, Noel Goodey, Miles Craven, Messages 3, Učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284343040]

94. Diana Goodey, Noel Goodey, Meredith Levy, Messages 4, Učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284812288]

95. Noel Goodey, Diana Goodey, Karen Thompson, Alenka Cizel, Janja Černe, Tatjana Lukovnjak, Messages 1, Delovni zvezek za angleščino v 6. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 288101888]

96. Noel Goodey, Diana Goodey, David Bolton, Alenka Cizel, Janja Černe, Tatjana Lukovnjak, Messages 2, Delovni zvezek za angleščino v 7. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 288102144]

97. Nevenka Jesenik, Janez Skela, Viljenka Šavli, My sails 1 new, Student's book : učbenik za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole, 1. izd., Maribor, Obzorja, 2017. [COBISS.SI-ID 92041473]

98. Nevenka Jesenik, Janez Skela, Viljenka Šavli, My sails 1 new, Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole, 1. izd., Maribor, Obzorja, 2017. [COBISS.SI-ID 92041985]

99. Nevenka Jesenik, Janez Skela, Viljenka Šavli, My sails 2 - New, Student's book : učbenik za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 92686337]

100. Nevenka Jesenik, Janez Skela, Viljenka Šavli, My sails 2 new, Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 92673793]

101. Nevenka Jesenik, Tjaša Milijaš, Viljenka Šavli, My sails 3 - New, Student's book : učbenik za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 92772353]

102. Nevenka Jesenik, Tjaša Milijaš, Viljenka Šavli, My sails 3 - New, Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 93108225]

103. Meredith Levy, Noel Goodey, Diana Goodey, Simona Napast, 1971-Nevenka Jesenik, Messages 3, Delovni zvezek za angleščino v 8. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 288242944]

104. Meredith Levy, Noel Goodey, Diana Goodey, Simona Napast, Nevenka Jesenik, Messages 4, Delovni zvezek za angleščino v 9. razredu osnovne šole : new edition, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 288100096]

105. Hans Mol, Magic adventure 1, Delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega jezika, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016. [COBISS.SI-ID 284625152]

106. Hans Mol, Niki Joseph, Magic adventure 2, Delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega jezika, 1. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2017. [COBISS.SI-ID 290681600]

107. Magdalena Novak, Jožica Nuč, Reach for the stars 4, Delovni zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 289553664]

108. Magdalena Novak, Jožica Nuč, Reach for the stars, Delovni zvezek za pouk angleščine : 5. razred devetletne osnovne šole, (Vedež 5), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 290614784]

109. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones, Emma Szlachta, Garan Holcombe, Super minds, Studentʼs book 1, Cambridge, Cambridge University Press, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 23442184]

110. Janez Skela, Alenka Gvardjančič, Dunja Marguč, Touchstone 6 : angleški jezik za 6. razred osnovne šole, Delovni zvezek, 6. ponatis, Maribor, Obzorja, 2016. [COBISS.SI-ID 86978561]

111. Janez Skela, Alenka Gvardjančič, Dunja Marguč, Touchstone 6 : angleški učbenik za 6. razred osnovne šole, [Učbenik], 7. natis, Maribor, Obzorja, 2015. [COBISS.SI-ID 82440449]

112. Janez Skela, Lori King-Videtič, Touchstone 7 : angleški jezik za 7. razred devetletne osnovne šole, Učbenik, Ljubljana, Tangram, 2006. [COBISS.SI-ID 226999296]

113. Janez Skela, Alenka Kresevič, Touchstone 8 : angleški jezik za 8. razred osnovne šole, Prenovljeni delovni zvezek, 3. izd., Ljubljana, Tangram, 2016. [COBISS.SI-ID 284794368]

114. Janez Skela, Lori King-Videtič, Alenka Kresevič, Touchstone 9 : angleški jezik za 9. razred devetletne osnovne šole, Delovni zvezek, 1. natis, Ljubljana, Tangram, 2006. [COBISS.SI-ID 227412224]

115. Janez Skela, Touchstone 9 : angleški jezik za 9. razred devetletne osnovne šole, Učbenik, 1. izd., Ljubljana, Tangram, 2006. [COBISS.SI-ID 227293184]

116. Janez Skela, Lori King-Videtič, Bernarda Avsenik, Andrea German, Touchstone 7 : angleški jezik za 7. razred osnovne šole, Prenovljeni delovni zvezek, 3. izd., Ljubljana, Tangram, 2014. [COBISS.SI-ID 273518592]


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


117. Ana Stošič, Uporaba slikanic Julie Donaldson kot spodbuda za aktivno usvajanje tujega jezika v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Stošič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4917. [COBISS.SI-ID 11869769]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


118. Marko Stabej, Naj gre za jezik, 1. izd., Zagorje ob Savi, Ocean, 2017. [COBISS.SI-ID 292298240]

119. Damjana Šubic, Andreja Dvornik, Hej hoj 4, Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 283524608]

120. Damjana Šubic, Andreja Dvornik, Breda Sivec, Marija Sivec, Hej, hoj 4, Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2016. [COBISS.SI-ID 284718080]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


121. Wenxuan Cao, Bron in Sončnica, (Zbirka Odisej), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 292459776]

122. Federico De Rosa, Moj avtizem in moja vera, 1. izd., Ljubljana, Novi svet, 2017. [COBISS.SI-ID 292544000]

123. Fiona Higgins, Mamice, (Zbirka Popisano), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 289666560]

124. Titus Maccius Plautus, Perzijec, Kazina, (Zbirka Dialog z antiko, 27), Ljubljana, Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017. [COBISS.SI-ID 291678208]

125. Ivan Sivec, Kraljica s tremi kronami : o nesrečni sestri Mihelini Turnški, predvsem pa o trojni kraljici in cesarici Barbari Celjski, (Zbirka Slovenska zgodovina, št. 9), (Celjski grofje in knezi, 3), Mengeš, Ico, 2016. [COBISS.SI-ID 281686272]

126. Edmond Tupja, Ko bolečina obeta ljubezen : živeti z avtističnim otrokom, Ljubljana, samozal. A. Maliqi, 2017. [COBISS.SI-ID 291598336]


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


127. Rosana Šenk, Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo : primerjava pravljice in risanke : magistrsko delo, Ljubljana, [R. Šenk], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4905. [COBISS.SI-ID 11865161]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


128. Roni Natov, The courage to imagine : the child hero in children's literature, (Bloomsbury Perspectives on Children's Literature), London [etc.], Bloomsbury Academic, 2018. [COBISS.SI-ID 11860809]


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


129. Irena Avsenik Nabergoj, Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu, (Razprave in eseji, 72), Ljubljana, Slovenska matica, 2017. [COBISS.SI-ID 291696896]


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


130. Irena Avsenik Nabergoj, Janja Perko, Mihael Šorli, Esej na maturi 2018 : človek med preteklostjo in sedanjostjo, 1. izd., Ljubljana, Intelego, 2017. [COBISS.SI-ID 292657152]

131. Roald Dahl, Zbrane kratke zgodbe, (Zbirka Sanje), 1. ponatis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 287325696]

132. Mireille Messier, Moja veja, 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 291418624]

133. Danny Parker, Drevo : majhna zgodba o velikih stvareh, Hoče, Skrivnost, 2017. [COBISS.SI-ID 291538688]

134. J. K. Rowling, Harry Potter, Kamen modrosti, (Zbirka Harry Potter), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289676288]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


135. Oren Lavie, Medved, ki ga prej še ni bilo, in čarobni gozd, 1. izd., Hlebce, Zala, 2017. [COBISS.SI-ID 291905280]

136. E. Lockhart, Bili smo lažnivci, 1. izd., Tržič, Učila International, 2017. [COBISS.SI-ID 291898624]

137. Pripojedke : pravljična kuharska knjiga za mlade bralce, jedce in kuhalce, 1. izd., Maribor, Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 92759553]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


138. Torben Kuhlmann, Lindbergh : velika pustolovščina letečega Miška, Izola, Grlica, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 291059200]

139. Franz Xaver von Schönwerth, Schönwerthove pravljice, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 292052736]


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


140. Luigi Ballerini, Gospodična Evforbija : učiteljica slaščičarstva, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 291014400]
Nagrada: Andersenova nagrada, 2014


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


141. Drevo v letnih časih, Domžale, Epistola, 2017. [COBISS.SI-ID 290248192]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


142. Jiři Bezlaj, Evangelij za pitbule, (Nova slovenska knjiga), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 284385024]

143. Miha Blažič, Samoumevni svet, (Kultura), 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2016. [COBISS.SI-ID 286426624]

144. Bojan Brezigar, Šest dni v Kataloniji, 1. izd., Ljubljana, Modrijan, 2017. [COBISS.SI-ID 292521216]

145. Fran Saleški Finžgar, Pod svobodnim soncem, (Zbirka Prve prave), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 290581760]

146. Blaž Gracar, Tat not, 1. elektronska izd., Izola, Vseočesje, 2017, https://www.biblos.si/isbn/9789612859640, http://www.tatnot.si/TAT-NOT.epub. [COBISS.SI-ID 292594176]

147. Filip Jurkovič, Pa zbogom, junaki --- : vojni dnevnik Filipa Jurkoviča (1914-1918), Ljubljana, RTV Slovenija, MMC RTV Slovenija, 2017. [COBISS.SI-ID 292029184]

148. Tanja Komadina, Boštjan Gorenc, Moj lajf : po motivih povesti Moje življenje Ivana Cankarja, (Zbirka Cankar v stripu, št. 1), Bevke, Škrateljc, 2017. [COBISS.SI-ID 292347904]

149. Miroslav Košuta, Ponikalnice : petinsedemdeset ugank in ena ugotovitev, 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 291458048]

150. Miroslav Košuta, Zmaj v parku, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 292229376]

151. Ljuba Krušič, Od zrna do kruha : Nadinina pekarna, 1. natis, Ljubljana, Alba 2000, 2016 [i. e.] 2017. [COBISS.SI-ID 292151296]

152. Niko Kupper, Zmaji na poti, 1. izd., Celovec, Mohorjeva, 2017. [COBISS.SI-ID 292354304]

153. Zvezdana Majhen, Gnezdo srca, 1. natis, Maribor, Založba Obzorja, 2017. [COBISS.SI-ID 93176577]

154. Marjan Manček, Modre misli Malega muca : 154 izrekov znanih ljudi, 1. natis, Ljubljana, Buča, 2017. [COBISS.SI-ID 291660544]

155. Fran Milčinski, O dušici majceni, ki ni smela v nebesa, (Zbirka Sanjska knjigica), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292557568]

156. Fran Milčinski, Vila, (Zbirka Sanjska knjigica), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292557312]

157. Fran Milčinski, Zlata hruška, (Zbirka Sanjska knjigica), 1. natis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292558336]

158. Frane Milčinski, Sončna ura, (Zbirka Ježek), 1. ponatis, Ljubljana, Sanje, 2017. [COBISS.SI-ID 292415488]

159. Dragan Milkovič, Spoštujmo naravo, 1. natis, Ljubljana, Buča, 2017. [COBISS.SI-ID 291292928]

160. Erik Modic, Leteči Leo, 1. natis, Ljubljana, Buča, 2017. [COBISS.SI-ID 291840512]

161. Boris A. Novak, Vrata nepovrata : epos. Knj. 1, Zemljevidi domotožja, (Literarna zbirka Goga), 1. ponatis, Novo mesto, Goga, 2015, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 278890496]

162. Boris A. Novak, Vrata nepovrata : epos. Knj. 2, Čas očetov, (Literarna zbirka Goga), Novo mesto, Goga, 2015. [COBISS.SI-ID 282022144]

163. Boris A. Novak, Vrata nepovrata : epos. Knj. 3, Bivališča duš, (Literarna zbirka Goga), Novo mesto, Goga, 2017. [COBISS.SI-ID 288149248]

164. Sebastijan Pregelj, K morju, (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe, 3), 1. izd., Dob pri Domžalah, Miš, 2017. [COBISS.SI-ID 291458304]

165. Ana Schnabl, Razvezani : kratke zgodbe, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 289723904]

166. Skrivnosti naše ulice : berilo za 3. razred osnovne šole, (Naša ulica), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 291393280]

167. Damijan Stepančič, Andrej Rozman, Hlapci : ko angeli omagajo : po motivih drame Hlapci Ivana Cankarja, (Zbirka Cankar v stripu, št. 3), Bevke, Škrateljc, 2017. [COBISS.SI-ID 292347648]

168. Primož Suhodolčan, Goran : legenda o zmaju : Goran Dragić : resnična pravljica, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2017. [COBISS.SI-ID 290931968]

169. Ivo Svetina, Oče, tvoje oči gorijo : 2012-2016, (Knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, Beletrina, 2017. [COBISS.SI-ID 292380416]

170. Peter Svetina, Domače naloge, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014. [COBISS.SI-ID 276791296]

171. Tomaž Šalamun, Šepetanje, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 288316160]

172. Igor Šinkovec, Žiga Gombač, Hlapec Jernej in pasja pravica : po motivih povesti Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja, (Zbirka Cankar v stripu, št. 2), Bevke, Škrateljc, 2017. [COBISS.SI-ID 292346880]

173. Zoran Šteinbauer, Katka in polžka, Maribor, Založba Pivec, 2017. [COBISS.SI-ID 93341953]

174. Ljerka Trampuž, Miška, slonček in muzejsko morje : vodnik po morski diorami za predšolske otroke in otroke prvega triletja osnovne šole, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017. [COBISS.SI-ID 289863168]

175. Janez Zdešar, Pričevalec težkih dni : spomini na beg iz teharskega taborišča, 1. izd., Ljubljana, Družina, 2017. [COBISS.SI-ID 292082432]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


176. Integrating physical education and geography : a case study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark, (Physical education and health education, vol. 2), Brno, Masarykova univerzita, 2016. [COBISS.SI-ID 64037474]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


177. Dr. Aleš Bebler - Primož : življenje in delo : zbornik referatov znanstvenega sestanka, Ankaran, 11. december 2015, Koper, Univerzitetna založba Annales, 2017. [COBISS.SI-ID 291334912]

178. Andrea Wulf, Iznajdba narave : pustolovščine Alexandra von Humboldta, izgubljenega junaka znanosti, (Zbirka S terena), 1. natis, Ljubljana, UMco, 2017. [COBISS.SI-ID 291525888]


93 ZGODOVINA.


179. John Romer, Zgodovina starega Egipta. Del 2, Od velike piramide do zatona Srednjega kraljestva, Ljubljana, Slovenska matica, 2017. [COBISS.SI-ID 292228352]


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


180. Carlo M. Cipolla, Allegro ma non troppo, (Zbirka Varia), 5. natis, Ljubljana, Studia humanitatis, ZRC, ZRC SAZU, 2016. [COBISS.SI-ID 283015936]

181. Adam Makos, Larry Alexander, Višji klic : resnična zgodba o boju in viteštvu sredi razklanega neba druge svetovne vojne, Celje, Ljubljana, Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2017. [COBISS.SI-ID 292585472]

182. Mislimo revolucije : ob 100-letnici oktobrske revolucije, (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, letn. 45, št. 269), Ljubljana, Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2017. [COBISS.SI-ID 11851849]

183. Teaching contemporary Southeast European history : source books for history teachers, Thessaloniki, Center for democracy and reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE), 2016. [COBISS.SI-ID 62373986]


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


184. Bogumil Vošnjak, Peter Amalietti, Franc Miklošič, Matevž Ravnikar, Srečo Smole, Gospa sveta : zbornik, (Zbirka Zamolčana slovenska zgodovina), 1. izd., Ljubljana, Amalietti & Amalietti, 2017. [COBISS.SI-ID 290149888]

185. Ciril Ulčar, Orožje, uši in svoboda, 1. natis, Ljubljana, eBesede, 2017. [COBISS.SI-ID 289827072]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO