COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


SEPTEMBER 2015


1.
SEN, Amartya
        The idea of justice / Amartya Sen. - London : Penguin Books, 2010. - XXVII, 468 str. ; 20 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 417-461

ISBN 978-0-141-03785-1
a) justice b) philosophy c) social psychology d) pravica e) filozofija f) socialna psihologija g) moralni čut h) politika i) razmišljanje j) demokracija

330.59:17
32 SEN, A. The idea
COBISS.SI-ID 66069761


0 SPLOŠNO.


2.
STROKOVNO srečanje knjižničarjev Univerze v Ljubljani (2014 ; Ljubljana)
        E-izobraževanje [Elektronski vir] : izzivi za visokošolske knjižnice : zbornik izvlečkov / Strokovno srečanje knjižničarjev Univerze v Ljubljani, 23. oktober 2014 ; uredila Melita Ambrožič. - El. knjiga. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica : Centralna tehniška knjižnica, 2014. - 31 str.

Način dostopa (URN): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-A3GP CNWT. - Pdf dokument obsega 31 str. besedila. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 1. 12. 2014

ISBN 978-961-6551-54-0 (Narodna in univerzitetna knjižnica, pdf)
a) Bibliotekarstvo - e-izobraževanje - Posvetovanja - Zborniki

027.7(082)(0.034.2)
37.018.43:004(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 276683008


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
BEVČIČ, Mateja
        Uporaba nalog s tekmovanja Bober za poučevanje računalništva v osnovni šoli : diplomsko delo / Mateja Bevčič. - Ljubljana : [M. Bevčič], 2015. - 51 str., XX : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jože Rugelj, somentorica Špela Cerar. - Bibliografija: str. 49-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika - Računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) konstruktivistično učenje d) problemsko učenje e) tekmovanje Bober f) dvojiški številski sistem g) sklad

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) BEVČIČ, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 10734153

4.
BOGATAJ, Tadej
        Primerjava razvojnih orodij za programiranje Android aplikacij : diplomsko delo / Tadej Bogataj. - Ljubljana : [T. Bogataj], 2015. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3059. - Mentor Jože Rugelj, somentor Matej Zapušek. - Bibliografija: str. 37-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Fizika in Računalništvo
a) computer science b) programming c) računalništvo d) programiranje e) poučevanje programiranj f) razvijanje algoritmičnih sposobnosti g) razvojno orodje h) programski jeziki i) Android j) Java

004.4:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) BOGATAJ, T. Primerjava
COBISS.SI-ID 10710089

5.
DROŽĐEK, Sara
        Mayerjeva načela v poučevanju programiranja : diplomsko delo / Sara Drožđek. - Ljubljana : [S. Drožđek], 2015. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3052. - Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) teaching c) računalništvo d) pouk e) učenje z multimedijo f) multimedijsko učno gradivo g) kognitivno procesiranje h) smiselno učenje

004.42:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) DROŽĐEK, S. Mayerjeva
COBISS.SI-ID 10702921

6.
HLADE, Nik
        Specifikacija in implementacije programske rešitve za računalniško podprto sodelovalno delo oseb s področja specialno rehabilitacijskih vsebin : diplomsko delo / Nik Hlade. - Ljubljana : [N. Hlade], 2015. - 22 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3057. - Mentor Jože Rugelj, somentorica Alenka Žerovnik. - Bibliografija: str. 20-22. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj - Matematika in Računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) načrtovanje spletnih strani d) oblikovanje spletnih strani e) prilagoditev spletnih strani za uporabnike s posebnimi potrebami f) osebe s posebnimi potrebami

004.774.6(043.2)
ZZ II 004(043.2) HLADE, N. Specifikacija
COBISS.SI-ID 10709065

7.
ROGAČ, Luka Viktor
        Končni avtomati : diplomsko delo / Luka Viktor Rogač. - Ljubljana : [L.V. Rogač], 2015. - 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3087. - Mentor Aleksander Malnič, somentor Matej Zapušek. - Bibliografija: str. 26. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) computer science b) računalništvo c) končni avtomat d) regularni izraz e) regularni jezik f) animiran prikaz procesiranja končnega avtomata

004.4(043.2)
ZZ II 004(043.2) ROGAČ, L. Končni
COBISS.SI-ID 10719305

8.
ŠMITEK, Špela
        Učenje programiranja z uporabo LEGO WeDo : diplomsko delo / Špela Šmitek. - Ljubljana : [Š. Šmitek], 2015. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3109. - Mentor Jože Rugelj, somentorica Špela Cerar. - Bibliografija: str. 35-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika in Računalništvo
a) computer science b) programming c) računalništvo d) programiranje e) konstrukcionistična teorija učenja f) LEGO Education WeDo g) Scratch

004.4:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) ŠMITEK, Š. Učenje
COBISS.SI-ID 10726729

9.
ZUPAN, Davor
        MOOC : varnost na internetu : diplomsko delo / Davor Zupan. - Ljubljana : [D. Zupan], 2015. - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3034. - Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) safety c) računalništvo d) varnost e) digitalne kompetence

004.738.5043.2)
ZZ II 004 ZUPAN, D. MOOC
COBISS.SI-ID 10696777


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


10.
KRIŽMAN, Peter, 1991-
        Projekt z Raspberry Pi za zgodnje učenje programiranja : diplomsko delo / Peter Križman. - Ljubljana : [P. Križman], 2015. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3089. - Bibliografija: str. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: matematika in računalništvo
a) computer science b) primary school c) early learning d) računalništvo e) osnovna šola f) zgodnje učenje g) programski jeziki h) problemsko učenje

004.4:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) KRIŽMAN, P. Projekt
COBISS.SI-ID 10705225

11.
LUŠTEK, Anja
        Priprava problemsko oblikovanih učnih gradiv za pouk pri predmetu računalništvo v drugem triletju : diplomsko delo / Anja Luštek. - Ljubljana : [A. Luštek], 2015. - 72 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3056. - Mentorica Irena Nančovska Šerbec, somentorica Alenka Žerovnik. - Bibliografija: str. 69-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika - Računalništvo
a) computer science b) primary education c) računalništvo d) osnovnošolski pouk e) problemski pouk f) računalniško razmišljanje g) problemski pouk pri predmetu računalništvo

004.4:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) LUŠTEK, A. Priprava
COBISS.SI-ID 10712393

12.
MOČNIK, Mariza
        Učenje programiranja : lov na zaklad : diplomsko delo / Mariza Močnik. - Ljubljana : [M. Močnik], 2015. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3058. - Mentor Janez Demšar, somentorica Irena Nančovska Šerbec. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika - Računalništvo
a) computer science b) programming c) računalništvo d) programiranje e) računalniško razmišljanje f) algoritmično razmišljanje g) didaktična namizna igra

004.4(043.2)
ZZ II 004(043.2) MOČNIK, M. Učenje
COBISS.SI-ID 10711369

13.
PREVC, Darja
        Učenje programiranja v Pythonu v osnovni šoli : diplomsko delo / Darja prevc. - Ljubljana : [D. Prevc], 2015. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3073. - Mentor Janez Demšar. - Bibliografija: str. 46-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika - Računalništvo
a) computer science b) programming c) primary education d) računalništvo e) programiranje f) osnovnošolski pouk g) programiranje v osnovnih šolah h) programski jezik Python i) knjižnica želva

004.4:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) PREVC, D. Učenje
COBISS.SI-ID 10715977

14.
SPAČAL, Gregor
        Spoznavanje delovanja računalnika s pomočjo Raspberry Pi : diplomsko delo / Gregor Spačal. - Ljubljana : [G. Spačal], 2015. - VII, 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3102. - Mentorica Irena Nančovska Šerbec, somentor Matej Zapušek. - Bibliografija: str. 31-33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika - Računalništvo
a) computer science b) primary education c) računalništvo d) osnovnošolski pouk e) von Neumannov model f) komplet Kano g) poučevanje delovanja računalnika

004.4:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) SPAČAL, G. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 10725705

15.
ZUPANČIČ, Katja, 1990
        Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike : magistrsko delo / Katja Zupančič. - Ljubljana : [K. Zupančič], 2015. - IV, 88 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3104. - Mentor Primož Šparl, somentor Jože Rugelj. - Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje
- - Poslednji zmaj [Elektronski vir] / Katja Zupančič. - 1 optični disk (DVD) ; 12 cm
a) computer game b) educational game c) logic d) računalniška igra e) didaktična igra f) logika g) didaktične računalniške igre h) matematična logika i) igrifikacija

004.4:510.6(043.2)
ZZ II 004(043.2) ZUPANČIČ, K. Didaktična
COBISS.SI-ID 10727497


1 FILOZOFIJA.


16.
POSOKHOVA, Ilona
        Razvoj govora i prevencija govornih poremećaja u djece : priručnik za roditelje / Ilona Posokhova. - 3. prerađeno izd. - Buševec : Ostvarenje, 2008. - 123 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Biblioteka Razvoj djeteta)

Bibliografija: 121-123

ISBN 978-953-6827-86-2
a) developmental psychology b) special education c) speech d) speech defect e) razvojna psihologija f) pouk po prilagojenem programu g) govor h) govorna motnja i) govorni razvoj j) preventiva k) logopedija l) disleksija m) disgrafija n) igre

159.946.3-053.2(035)
81'233-053.2(035)
376-056.264-053.2(035)
616.89-008.434(035)
159.922.7 POSOKHOVA, I. Razvoj
COBISS.SI-ID 6438942

17.
RANCIERE, Jacques
        Aisthesis : prizori iz estetskega režima umetnosti / Jacques Ranciere ; prevedla Sonja Dular. - Ljubljana : Maska, 2015 (Ljubljana : Cicero). - 226 str. ; 24 cm. - (Transformacije ; knj. št. 36)

Prevod dela: Aisthesis. - 400 izv. - Med mimesis in aisthesis / Rok Benčin: str. 211-219. - Kazalo

ISBN 978-961-6572-40-8
a) aesthetics b) philosophy c) art d) estetika e) filozofija f) umetnost g) filozofija umetnosti h) filozofski eseji i) umetniški primeri j) umetnostni diskurzi

111.852
7.01
82 RANCIERE, J. Aisthesis
COBISS.SI-ID 280452096

18.
REPAR, Primož
        Eksistencialna revolucija / Primož Repar. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 90 str. ; 16 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 61)

O avtorju: str. 87-88. - 5.000 izv. - Bibliografija: str. 89-90. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6894-15-9
a) philosophy b) existentialism c) filozofija d) eksistencializem e) gesta f) patos g) makoto h) razdalja i) nova oikonomija j) bližnjik k) eksistencialna revolucija

141.32:2-277.2
FRASCATI:
6-301
1 REPAR, P. Eksistencialna
COBISS.SI-ID 267911168


159.9 PSIHOLOGIJA.


19.
CAIN, Susan, 1968-
        Tihi : moč introvertnih ljudi v svetu, ki ne zna molčati / Susan Cain ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 403 str. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Quiet. - 900 izv. - O avtorici na zavihkih ov. - Opombe z bibliografijo: str. 351-389. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2811-3
a) Značaj - Vplivi b) introvertiranost c) samoopazovanje

159.923
159.923 CAIN, S. Tihi
COBISS.SI-ID 274992384

20.
CEMIČ, Alenka
        Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2015/2016 / Alenka Cemič, Jera Gregorc. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na nasl. str.: Gradivo je nelektorirano in namenjeno izključno za interno uporabo študentom 2. letnika Predšolske vzgoje, Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete. - Bibliografija: str. 62
a) pre-school child b) motor development c) motor activity d) predšolski otrok e) gibalni razvoj f) motorika

159.9
Č II 159.9 CEMIČ, A. Motorika
COBISS.SI-ID 10734409

21.
CIALDINI, Robert B.
        Vplivanje : psihologija prepričevanja / Robert B. Cialdini ; [prevod Jedrt Maležič ; izdelava kazala Neža Poznič]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 401 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Influence. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 366-383. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-28-0
a) persuasion b) influence c) prepričevanje d) vpliv e) psihologija vpliva f) potrošnik g) privolitev h) marketing i) motivi

159.955
159.955 CIALDINI, R. Vplivanje
COBISS.SI-ID 279216384

22.
JUNG, C. G.
        Rdeča knjiga : Liber novus / C. G. Jung ; uredil in uvodno besedo napisal Sonu Shamdasani ; predgovor Ulrich Hoerni ; prevedli Jan Ciglenečki ... [et al.]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 570 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Das rote Buch. - 600 izv. - Predgovor / Ulrich Hoerni: str. 11-14. - Liber novus : Rdeča knjiga C. G. Junga ; Uredniška opomba / Sonu Shamdasani: str. 21-112. - Opombe z bibliografjo na dnu str.

ISBN 978-961-284-078-5
a) Jung, Carl Gustav (1875-1961) b) globinska psihologija c) miti d) arhetipi e) simbolika

159.9:133.5
159.9Jung C.G.
159.9 JUNG C. G. Rdeča knjiga
COBISS.SI-ID 278733568

23.
MCTAVISH, Sandra
        Životne vještine za tinejdžere : 225 pripremljenih aktivnosti za usvajanje zdravih životnih navika / Sandra McTavish ; [preveo s engleskoga Dubravko Galić]. - Zagreb : Kosinj, cop. 2013 (Čakovec : Zrinski). - XX, 262 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Life skills: 225 Ready-to-Use Health Activities for Success and Well-Being (Grades 6 - 12). - O autorici: str. V. - Bibliografija: str. [261]-262

ISBN 978-953-6097-16-6
a) self-esteem b) family c) drug addiction d) samospoštovanje e) družina f) zasvojenost z drogami g) življenjske veščine h) alkohol i) kajenje j) seks k) hrana l) telo m) delovni listi

159.922.8(035)
II 159.922.8 MCTAVISH, S. Životne
COBISS.SI-ID 10682697

24.
MUSEK, Janek
        Osebnost, vrednote in psihično blagostanje / Janek Musek. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). - 242 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 215-231. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-237-757-1
a) personality b) psihologija c) osebnost d) psihologija osebnosti e) vrednote f) duševna higiena g) pozitivno mišljenje

159.923
159.923 MUSEK, J. Osebnost
COBISS.SI-ID 280434432

25.
PLUMMER, Deborah
        Kako pomoći djeci da izgrade samopoštovanje : priručnik s aktivnostima / Deborah M. Plummer ; ilustrirala Alice Harper ; [preveo s engleskoga Dubravko Galić]. - Zagreb : Kosinj, cop. 2009 (Čakovec : Zrinski). - 285 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Helping Children to Build Self-Esteem: A Photocopiable Activities Book. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali

ISBN 978-953-6097-10-4
a) self-esteem b) child c) extra-curricular activities d) samospoštovanje e) otrok f) interesne dejavnosti g) delovni listi h) starši

159.922.7
II 159.922.7 PLUMMER, D. Kako pomoći
COBISS.SI-ID 10678857

26.
PLUMMER, Deborah
        Kako pomoći djeci da prevladaju promjene, stres i tjeskobu : priručnik s aktivnostima / Deborah M. Plummer ; ilustrirala Alice Harper ; [preveo s engleskoga Dubravko Galić]. - Zagreb : Kosinj, cop. 2011 (Čakovec : Zrinski). - 142 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Helping Children to Cope with Change, Stress and Anxiety. - Kazali

ISBN 978-953-6097-13-5
a) child psychology b) play c) extra-curricular activities d) affection e) learning difficulty f) psihologija otroka g) interesne dejavnosti h) čustvo i) učne težave j) pomoč k) tesnoba l) spremembe m) stres n) delovni listi

159.922.7
II 159.922.7 PLUMMER, D. Kako pomoći
COBISS.SI-ID 10679113


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


27.
CERAR, Maja, 1989-
        Uravnavanje čustev pri učiteljih razrednega pouka in vzgojiteljih v vrtcih : diplomsko delo / Maja Cerar. - Ljubljana : [M. Cerar], 2015. - VIII, 54 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Helena Smrtnik Vitulić, somentorica Simona Prosen. - Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) affection b) affectivity c) teacher d) training personnel e) čustvo f) čustvenost g) učitelj h) vzgojitelji i) čustva j) zavedanje in razumevanje čustev k) učitelji razrednega pouka l) vzgojitelji v vrtcih

159.942:37-051(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) CERAR, M. Uravnavanje
COBISS.SI-ID 10731849

28.
FINK, Blaž
        Učne strategije nadarjenih učencev : diplomsko delo / Blaž Fink. - Ljubljana : [B. Fink], 2015. - 31 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3068. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 26-27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva
a) gifted b) pupil c) nadarjeni d) učenec e) nadarjeni učenci f) učne strategije g) samoocena učenja

159.922.76-056.45(043.2)
ZZ II 159.9 FINK, B. Učne
COBISS.SI-ID 10714953


17 ETIKA.


29.
GILBERT, Scott F., 1949-
        Bioetika in sodobna embriologija : izhodišča za razpravo / Scott F. Gilbert, Anna L. Tyler, Emily J. Zackin ; [prevod Mina Mušinović, Mira Hladnik, Tamara Mušinović Zadravec]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 296 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Bioethics and the new embryology. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 273-288. - Kazalo

ISBN 978-961-93354-3-7
a) biology b) ethics c) biologija d) etika e) oploditev z biomedicinsko pomočjo f) spol g) izbira h) kloniranje i) matične celice j) človeški genom k) genska terapija l) poskusi na živalih m) znanost n) religija

17:611.013
17 GILBERT, S. Bioetika
COBISS.SI-ID 267761152


17(043.2) ETIKA.


30.
MISLEJ, Anja
        Starševanje dvojčkom : diplomsko delo / Anja Mislej. - Ljubljana : [A. Mislej], 2015. - VI, 42 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2971. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) parents b) parent-child relation c) starši d) odnos med starši in otrokom e) dvojčki f) starši dvojčkov g) starševstvo

173.5-055.76(043.2)
ZZ II 17(043.2) MISLEJ, A. Starševanje
COBISS.SI-ID 10671433


3 DRUŽBENE VEDE


31.
FIELD, Evelyn M.
        Živjeti bez nasilja : kako pomoći djeci da izađu na kraj sa zadirkivanjem i nasiljem / Evelyn M. Field ; [preveo s engleskog Dubravko Galić] ; ilustracije Andrew Bell. - Zagreb : Naklada Kosinj, 2004. - 263 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Bully busting: how to help children deal with teasing and bullying. - Kazalo. - Bibliografija: str. [260]

ISBN 978-953-6097-03-6
a) bullying b) violence c) prevention d) self-esteem e) child f) ustrahovanje g) nasilje h) prevencija i) samospoštovanje j) otrok k) medvrstniško nasilje l) preprečevanje m) spoprijemalne strategije n) nasveti o) nasilje p) aktivnosti

316.6
316.6 FIELD, E. Živjeti
COBISS.SI-ID 10703689

32.
ŠTURM, Nina, 1991-
        Položaj islamske skupnosti v Republiki Sloveniji : diplomsko delo / Nina Šturm. - Ljubljana : [N. Šturm], 2015. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3004. - Bibliografija: str. 35-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) islam b) community c) Slovenia d) islam e) skupnost f) Slovenija g) muslimani h) diskriminacija i) džamija j) verska identiteta k) verski obredi l) halal prehrana

316.35:28-774(497.4)(043.2)
ZZ II 3(043.2) ŠTURM, N. Položaj
COBISS.SI-ID 10686025


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


33.
HAND, David J.
        Statistika : zelo kratek uvod / David J. Hand ; [prevedla Maja Žorga Dulmin]. - V Ljubljani : Krtina, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 137 str. : graf. prikazi ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 24)

Prevod dela: Statistics. - 400 izv. - Bibliografija: str. 130. - Kazalo

ISBN 978-961-260-085-3
a) statistics b) statistika c) zbiranje podatkov d) verjetnost e) statistični modeli in metode f) računalniško podprta statistika

311
31 HAND, D. Statistika
COBISS.SI-ID 280393472


316 SOCIOLOGIJA.


34.
ANATRELLA, Tony
        Teorija spola : kulturni izziv / Tony Anatrella ; [prevedla Marja Filipčič Redžić]. - Ljubljana : Novi svet, 2015 (Ljubljana : Pleško). - 143 str. ; 20 cm. - (Za družino)

Prevod dela: La teoria del gender e l'origine dell'omosessualita. - 600 izv.

ISBN 978-961-6878-49-4
a) homosexuality b) sex c) identity d) homoseksualnost e) spol f) identiteta g) ideologija družbenega spola h) istospolna usmerjenost i) spolna identiteta

316.723-055.34
316.7 ANATRELLA, T. Teorija
COBISS.SI-ID 280384768


32(043.2) POLITIKA.


35.
RADULOVIĆ, Iva
        Partnerski odnos v kontekstu zaporne kazni : magistrsko delo / Iva Radulović. - Ljubljana : [I. Radulović], 2015. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3076. - Bibliografija: str. 85-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) imprisonment b) marriage c) zaporna kazen d) zakonska zveza e) totalna ustanova f) stigma

326.95:316.361(043.2)
ZZ II 3(043.2) RADULOVIĆ, I. Partnerski
COBISS.SI-ID 10717513


33 GOSPODARSTVO


36.
CROWLEY, Katherine
        Delo s teboj me ubija : izpletite se iz čustvenih pasti na delovnem mestu / Katherine Crowley in Kathi Elster ; [prevedla Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Chiara, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - XXI, 230 str. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Working with you is killing me. - 1.000 izv. - Izjemno čtivo tako za vodje kot za zaposlene / Snežana Kragelj: str. XI-XIII. - Knjiga, vredna vašega časa / Nenad Filipović: str. XIV. - Kazalo

ISBN 978-961-93646-8-0
a) work environment b) interpersonal relations c) affection d) delovno okolje e) medosebni odnosi f) čustvo g) vodenje h) šefi i) nadrejeni j) podrejeni k) korporacijska kultura

331.104.2(035)
330 CROWLEY, K. Delo s teboj
COBISS.SI-ID 280110336


33(043.2) GOSPODARSTVO.


37.
PERGER, Nina
        Percepcija seksizma v visokošolskem prostoru : magistrsko delo / Nina Perger. - Ljubljana : [N. Perger], 2015. - 108 str., [14] str. pril. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3081. - Bibliografija: str. 97-108. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) perception b) sexism c) higher education d) zaznavanje e) seksizem f) visokošolsko izobraževanje g) androcentričnost h) spolno zaznamovana institucija i) asimetrična razmerja moči

331.101.232(043.2)
ZZ II 330(043.2) PERGER, N. Percepcija
COBISS.SI-ID 10719817


34 PRAVO.


38.
        MOŽGANI na zatožni klopi : nevroznanost, kazensko pravo in kriminologija / R. Salecl ... [et al.] ; uredila Renata Salecl. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2015 (Ljubljana : Itagraf). - 213 str. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-247-313-6 (IUS Software, GV založba)
a) brain b) criminology c) penal law d) možgani e) kriminologija f) kazensko pravo g) nevroznanost h) zločini i) sodno odločanje j) storilci k) kazenska odgovornost

343.2/.7
343.9:004.383.8
34 MOŽGANI na
COBISS.SI-ID 280190720

39.
ZAVRŠNIK, Aleš
        Kibernetska kriminaliteta / Aleš Završnik ; [stvarno in imensko kazalo Nika Skvarča]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2015 (Ljubljana : Itagraf). - 157 str. : ilustr. ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 121-136. - Povzetek ; Abstract. - Kazali

ISBN 978-961-247-314-3 (IUS Software, GV založba)
a) information technology b) criminology c) informacijska tehnologija d) kriminologija e) kibernetska kriminaliteta f) kazniva dejanja g) računalniška kriminaliteta h) svetovni splet i) internet

343.3/.7004.738.5
343 ZAVRŠNIK, A. Kibernetska
COBISS.SI-ID 280067072


34(043.2) PRAVO.


40.
GRILL, Tea
        Profesionalna identiteta socialnih pedagogov : magistrsko delo / Tea Grill. - Ljubljana : [T. Grill], 2015. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3121. - Bibliografija: str. 69-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta
a) identity b) socio-occupational category c) identiteta d) socialno-poklicna kategorija e) kompetence f) področja dela g) model profesionalne identitete

340.64:174(043.2)
ZZ II 34(043.2) GRILL, T. Profesionalna
COBISS.SI-ID 10731081


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


41.
BILČIĆ, Irena
        Zunajdružinska oskrba in brezdomstvo mladih : diplomsko delo / Irena Bilčić. - Ljubljana : [I. Bilčić], 2015. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3119. - Mentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 37-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth b) home c) mladina d) dom e) osamosvojitev

364.682.42-11.053.6(043.2)
ZZ II 36(043.2) BILČIĆ, I. Zunajdružinska
COBISS.SI-ID 10730569

42.
BRAČIČ, Tjaša
        Uporaba lutkovne dejavnosti v okviru četrtnega mladinskega centra : diplomsko delo / Tjaša Bračič. - Ljubljana : [T. Bračič], 2015. - 35 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3099. - Bibliografija: str. 32-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) puppetry b) youth centre c) lutke d) mladinski center e) otrok f) mladostnik g) ranljivost h) kreativni medij

364-53:688.721(043.2)
ZZ II 3(043.2) BRAČIČ, T. Uporaba
COBISS.SI-ID 10724937


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


43.
BRODNIK, Vilma
        Učni načrt. Program osnovna šola. Etnologija - kulturna dediščina in načini življenja [Elektronski vir] : izbirni predmet / [[pripravila] Komisija za pripravo učnega načrta Vilma Brodnik, Janez Bogataj, Vito Hazler]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Etnologija_kulturna_dediscina_izbirni. pdf

ISBN 978-961-03-0311-4 (Zavod RS za šolstvo, pdf)
a) Učni programi za osnovne šole - Etnologija

37.091.214:39(0.034.2)
COBISS.SI-ID 278332928

44.
GRABELJŠEK, Vlasta
        Pretežka šolska torba : klic po boljši šoli / Vlasta Grabeljšek. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 111 str. ; 21 cm

400 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 109-111

ISBN 978-961-261-375-4
a) education system b) school c) sistem vzgoje in izobraževanja d) šola e) šolski sistem f) šolska torba g) kakovost

373.3(497.4)
373.3 GRABELJŠEK, V. Pretežka
COBISS.SI-ID 280525824

45.
HOLC, Nada
        Učni načrt. Program osnovna šola. Nemščina [Elektronski vir] / članice predmetne komisije, avtorice učnega načrta Nada Holc, Stanka Emeršič, Herta Orešič. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_nemscina.pdf

ISBN 978-961-234-968-4 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Nemščina

37.091.214:811.112.2(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255944448

46.
JUHANT, Marko
        Punce, glavo gor! / Marko Juhant ; ilustracije Monika Zupanc. - 1. izd., 1. natis. - Mavčiče : Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2015 (Ljubljana : Primitus). - 135 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93268-4-8
a) Učiteljice - Pedagoško delo b) vzgoja c) poučevanje d) izobraževanje e) pedagoška psihologija

37.011.3-051-055.2
373.3 JUHANT, M. Punce
COBISS.SI-ID 280376576

47.
KONFERENCA Gluhi v Ljubljani nekoč in danes (2014 ; Ljubljana)
        Konferenca Gluhi v Ljubljani nekoč in danes, 16. 10. 2014 [Elektronski vir] / [uredila, spremno besedilo Petra Rezar ; fotografije arhiv Muzeja novejše zgodovine Slovenije, osebni arhiv predavateljev, fotografije s konference Urh Brvar]. - El. knjiga. - Ljubljana : Društvo učiteljev gluhih Slovenije, 2015

Način dostopa (URL): http://www.dugs.si/zbornik-ob-konferenci-gluhi-v-ljubljani-nekoc-in-danes/

ISBN 978-961-281-878-4 (pdf)
a) Gluhi - Ljubljana - Posvetovanja b) Gluhi - Sporazumevanje - Posvetovanja c) gluhi d) Ljubljana e) zgodovina

376-056.263(497.4Ljubljana)(082)(0.034.2)
81'221.24(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 279946752

48.
KOVAČ, Marjeta, 1956-
        Učni načrt. Program osnovna šola. Šport : neobvezni izbirni predmet [Elektronski vir] / [avtorica Marjeta Kovač]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod RS za šolstvo, 2013

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Sport_izbirni_neobvezni.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. knjiga v pdf formatu z obsegom 15 str.

ISBN 978-961-03-0204-9 (Zavod RS za šolstvo, pdf)
a) Učni programi za osnovne šole - Športna vzgoja

37.091.214:796(0.034.2)
COBISS.SI-ID 272204288

49.
        PARTNERSTVO Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015 [Elektronski vir] / urednica Tatjana Devjak. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015

Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2015_strokovna-monografija.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 10. 9. 2015. - El. publikacija v PDF formatu obsega 89 str. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-253-176-8 (pdf)
a) education b) teaching c) vzgoja in izobraževanje d) pouk e) družba f) participacija g) vzgojno-izobraževalne ustanove h) učitelji

37.01(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281022208

50.
PLUMMER, Deborah
        Dječje igre za razvoj socijalnih vještina / Deborah M. Plummer ; [preveo s engleskog Dubravko Galić] ; ilustracije Jane Serrurier ; predgovor Jannet Wright. - Zagreb : Naklada Kosinj, 2010. - 174 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Social skills games for children. - Kazali

ISBN 978-953-6097-11-1
a) child b) play c) socialization d) otrok e) igra f) socializacija g) socialne igre h) socialne veščine i) komunikacija j) učne težave k) vedenje

37.035
37.03 PLUMMER, D. Dječje
COBISS.SI-ID 10678601

51.
TRAMPUŠ, Mojca, 1963-
        Tačke v šoli : terapevtski pes - učiteljev pomočnik in šolarjev sopotnik / Mojca Trampuš ; [fotografije Sara Todorović ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 164 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - O avtorici: str. [165]. - Bibliografija: str. 161-164

ISBN 978-961-03-0244-5
a) Terapevtski psi - Šole - Priročniki b) terapevtske živali c) psi d) učenci e) pouk f) osnovne šole g) srednje šole h) učni proces i) pedagoška psihologija j) specialna pedagogika

37.015.3:636.7.045(035)
615.851 TRAMPUŠ, M. Tačke
COBISS.SI-ID 276379136

52.
TRŠKAN, Danijela
        Kazalniki kakovosti pedagoške prakse na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani [Elektronski vir] / Danijela Trškan, Luka Komidar, Luka Hrovat. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 247 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): : http://wff1.ff.uni-lj.si/oddelki/zgodovin/DANIJELA/DIDAKTIKAZGODOVINE/_private/Elektronske%20knjige/KazalnikikakovostipedagoskeprakseFFUL. pdf. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 247 str. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 18. 3. 2015. - Bibliografija: str. 239-243. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-728-1 (pdf)

doi: 10.4312/9789612377281
a) Filozofska fakulteta (Ljubljana) - Študij - Kvaliteta b) visokošolski študij c) evalvacija

378.6:1(497.4Ljubljana):005.336.3
FRASCATI:
5-300
COBISS.SI-ID 278175488

53.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Angleščina [Elektronski vir] / predmetna komisija Vineta Eržen ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_anglescina.pdf

ISBN 978-961-234-950-9 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Angleščina

37.091.214:811.111(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255937792

54.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Biologija [Elektronski vir] / avtorji Barbara Vilhar ... [et al.] ; pri nastajanju učnega načrta so s strokovnim svetovanjem pri posameznih vsebinskih sklopih sodelovali tudi Boris Sket ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_Biologija.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 3. 1. 2013. - El. publikacija v pdf formatu obsega 43 str.

ISBN 978-961-234-951-6 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Biologija b) osnovne šole c) učni programi

37.091.214:57(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255938048

55.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Drugi tuji jezik v 4. do 9. razredu [Elektronski vir] : neobvezni izbirni predmet / [članice delovne skupine za pripravo učnega načrta Katica Pevec Semec ... [et al.] ; uredila Katica Pevec Semec]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf

ISBN 978-961-03-0213-1 (Zavod RS za šolstvo, pdf)
a) Učni programi za osnovne šole - Tehnični pouk

37.091.214:81'243(0.034.2)
COBISS.SI-ID 272294912

56.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Družba [Elektronski vir] / predmetna komisija Meta Budnar ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 16. 11. 2011. - El. publikacija v pdf formatu obsega 21 str.

ISBN 978-961-234-952-3 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Spoznavanje družbe

37.091.214:3(0.034.2)
37.091.214:908(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255938304

57.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Državljanska in domovinska vzgoja ter etika [Elektronski vir] / predmetna komisija Pavla Karba ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_DDE__OS.pdf

ISBN 978-961-234-955-4 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Državljanska vzgoja b) Učni programi za osnovne šole - Etika

37.091.214:17(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255935488

58.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Fizika [Elektronski vir] / člani predmetne komisije, avtorji posodobljenega učnega načrta Ivo Verovnik ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_fizika.pdf

ISBN 978-961-234-956-1 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Fizika

37.091.214:53(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255938816

59.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Geografija [Elektronski vir] / predmetna komisija Karmen Kolnik ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_geografija.pdf. - Soavtorji: Marta Otič, Karmen Cunder, Tomaž Oršič, Danijel Lilek. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 28. 11. 2012

ISBN 978-961-234-957-8 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Geografija

37.091.214:91(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255939072

60.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Glasbena vzgoja [Elektronski vir] / predmetna komisija Ada Holcar ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_glasbena_vzgoja.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 20. 4. 2015. - El. publikacija v pdf formatu obsega 33 str.

ISBN 978-961-234-960-8 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Glasbena vzgoja

37.091.214:78(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255941632

61.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Gospodinjstvo [Elektronski vir] / predmetna komisija Irena Simčič ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_gospodinjstvo.pdf

ISBN 978-961-234-962-2 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Gospodinjstvo b) osnovne šole c) učni programi

37.091.214:64(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255942400

62.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Kemija [Elektronski vir] / predmetna komisija Andreja Bačnik ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_kemija.pdf

ISBN 978-961-234-963-9 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Kemija

37.091.214:54(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255942656

63.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja [Elektronski vir] / predmetna komisija Natalija F. Kocjančič ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 9. 1. 2014. - El. publikacija v pdf formatu obsega 28 str.

ISBN 978-961-234-964-6 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Likovna vzgoja

37.091.214:7(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255942912

64.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Matematika [Elektronski vir] / predmetna komisija Amalija Žakelj ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 10. 10. 2012. - El. publikacija v pdf formatu obsega 83 str.

ISBN 978-961-234-965-3 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Matematika b) učni načrti c) osnovne šole

37.091.214:51(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255943168

65.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje [Elektronski vir] / predmetna komisija Mariza Skvarč ... [et al.] ; avtorji vsebinskega sklopa Živa narava so Barbara Vilhar ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje.pdf

ISBN 978-961-234-966-0 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Naravoslovje b) osnovne šole c) učni programi

37.091.214:5(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255943424

66.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika [Elektronski vir] / predmetna komisija za posodabljanje učnega načrta za naravoslovje in tehniko Irena Vodopivec ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf

ISBN 978-961-234-967-7 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Naravoslovje b) Učni programi za osnovne šole - Tehnika

37.091.214:5(0.034.2)
37.091.214:62(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255943680

67.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Računalništvo : neobvezni izbirni predmet [Elektronski vir] / [člani delovne skupine Radovan Krajnc ... et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod RS za šolstvo, 2013

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni. pdf\\ .

ISBN 978-961-03-0205-6 (Zavod RS za šolstvo, pdf)
a) Učni programi za osnovne šole - Računalništvo

37.091.214:004(0.034.2)
COBISS.SI-ID 272205824

68.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Slovenščina [Elektronski vir] / člani predmetne komisije, avtorji posodobljenega učnega načrta Mojca Poznanovič Jezeršek ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Slovenscina_obvezni.pdf

ISBN 978-961-234-969-1 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Slovenščina b) slovenščina c) učni načrt d) učni cilji e) osnovne šole f) Slovene language g) curriculum h) learning objectives i) elementary schools

37.091.214:811.163.6(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255945216

69.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Tehnika [Elektronski vir] : neobvezni izbirni predmet / [člani delovne skupine Gorazd Fišer ... et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod RS za šolstvo, 2013

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Tehnika_izbirni_neobvezni.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 16. 09. 2014. - El. publikacija v pdf formatu obsega 13 str.

ISBN 978-961-03-0206-3 (Zavod RS za šolstvo, pdf)
a) Učni programi za osnovne šole - Tehnični pouk b) učni načrti c) tehnika

37.091.214:62(0.034.2)
COBISS.SI-ID 272206080

70.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Tehnika in tehnologija [Elektronski vir] / predmetna komisija za posodobitev učnega načrta za tehniko in tehnologijo Milan Fakin ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_tehnika_tehnologija.pdf

ISBN 978-961-234-974-5 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Tehnika b) tehnologija

37.091.214:62(0.034.2)
COBISS.SI-ID 255949568

71.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Tuji jezik v 1. razredu [Elektronski vir] : neobvezni izbirni predmet / [članice delovne skupine za pripravo učnega načrta Katica Pevec Semec ... [et al.] ; uredila Katica Pevec Semec]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf

ISBN 978-961-03-0215-5 (Zavod RS za šolstvo, pdf)
a) Učni programi za osnovne šole - Tuji jeziki

37.091.214:81'243(0.034.2)
COBISS.SI-ID 272294400

72.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu [Elektronski vir] / [članice delovne skupine za pripravo učnega načrta Katica Pevec Semec ... [et al.] ; uredila Katica Pevec Semec]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_TJ_2._in_3._razred_OS.pdf

ISBN 978-961-03-0214-8 (Zavod RS za šolstvo, pdf)
a) Učni programi za osnovne šole - Tuji jeziki

37.091.214:81'243(0.034.2)
COBISS.SI-ID 272293376

73.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Umetnost : neobvezni izbirni predmet [Elektronski vir] / [člani delovne skupine Inge Breznik ... et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod RS za šolstvo, 2013

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Umetnost_izbirni_neobvezni.pdf

ISBN 978-961-03-0203-2 (Zavod RS za šolstvo, pdf)
a) Učni programi za osnovne šole - Umetnostna vzgoja

37.091.214:7(0.034.2)
COBISS.SI-ID 272205056

74.
        UČNI načrt. Program osnovna šola. Zgodovina [Elektronski vir] / predmetna komisija Vojko Kunaver ... [et al.] ; uredila Alenka Štrukelj. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011

Način dostopa (URL): http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_zgodovina.pdf. - Publikacija v pdf formatu obsega 45 str.

ISBN 978-961-234-975-2 (Zavod RS za šolstvo)
a) Učni programi za osnovne šole - Zgodovina b) učni načrti c) učni programi d) osnovne šole e) zgodovina

37.091.214:93/94(0.034.2)
FRASCATI:
6-100
COBISS.SI-ID 255949824

75.
        VPLIV družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje / urednica Tatjana Devjak. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 444 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf
Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2983. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-961-253-177-5
a) education b) vzgoja in izobraževanje c) družba d) kultura e) vzgojno-izobraževalne ustanove f) vzgojitelji g) starši h) učitelji i) inkluzija j) participacija k) avtonomija l) praktično pedagoško usposabljanje

37.01(082)
37.01 VPLIV družbenih Č 37.01 VPLIV družbenih
COBISS.SI-ID 280950528

76.
        VPLIV družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje [Elektronski vir] / urednica Tatjana Devjak. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015

Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf
Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2983. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega 445 str. - Opis vira z dne 8. 9. 2015. - Bibliografija in povzetek na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-961-253-181-2 (pdf)
a) education b) society c) teacher d) parents e) vzgoja in izobraževanje f) družba g) učitelj h) starši i) kultura j) vzgojno-izobraževalne ustanove k) inkluzija l) participacija m) avtonomija n) praktično pedagoško usposabljanje

37.01(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281019648

77.
        Z roko v roki [Elektronski vir] : zbornik primerov dobrih praks v projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti / uredili Mateja Brejc, Tatjana Ažman. - El. knjiga. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2015. - (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582)

Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-81-7.pdf
Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-82-4/flipbook.html

ISBN 978-961-6637-81-7 (pdf)
ISBN 978-961-6637-82-4 (html)
a) Izobraževanje - Slovenija - Zborniki b) Lokalne skupnosti - Socialni kapital - Zborniki c) Lokalne skupnosti - Kulturni kapital - Zborniki d) vzgoja e) šolstvo f) enake možnosti

37:316.334(497.4)(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 278347008

78.
ZNANSTVENI posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4 ; 2015 ; Portorož)
        Sodelovanje v teoriji in praksi [Elektronski vir] : zbornik povzetkov / IV. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, Portorož, 31. marec in 1. april 2015 ; [uredili Mateja Brejc in Petra Weissbacher]. - El. knjiga. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2015

Način dostopa (URL): http://www.solazaravnatelje.si/srecanja-in-posveti/znanstveni-posvet-vodenje-v-izobrazevanju/. - El. knjiga v pdf formatu obsega 106 str.

ISBN 978-961-6637-83-1 (pdf)
a) Šole - Vodenje - Posvetovanja b) Izobraževanje - Posvetovanja c) vzgoja in izobraževanje d) pouk e) sodelovanje f) ravnatelji g) učitelji h) starši i) lokalne skupnosti

37:005.2(082)(0.034.2)
37.06(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 279163136


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


79.
GORJAN, Debora
        Motiviranost dijakov za učenje naravoslovja : diplomsko delo / Debora Gorjan. - Ljubljana : [D. Gorjan], 2015. - 38 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3026. - Bibliografija: str. 36-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in kemije
a) motivation b) secondary school c) science education d) motivacija e) srednja šola f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje g) naravoslovni predmeti

37.015.3:5(043.2)
ZZ II 37(043.2) GORJAN, D. Motiviranost
COBISS.SI-ID 10693193

80.
MEDVED, Ines
        Vpeljava načela vključitev in izključitev z razlago na daljavo : magistrsko delo / Ines Medved. - Ljubljana : [I. Medved], 2015. - 66 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3107. - Mentor Zlatan Magajna, somentor Jože Rugelj. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje
a) learning b) behaviourism c) teaching d) učenje e) behaviorizem f) pouk g) konstruktivizem h) obrnjeno učenje i) kombinatorika j) načelo vključitve in izključitve

37.091.313(043.2)
ZZ II 37(043.2) MEDVED, I. Vpeljava
COBISS.SI-ID 10726217

81.
SEVČNIKAR, Kaja
        Starševski stili vzgoje v Sloveniji in na Finskem : diplomsko delo / Kaja Sevčnikar. - Ljubljana : [K. Sevčnikar], 2015. - V f., 40 str., [6] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3043. - Bibliografija: str. 37-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) parents b) family education c) starši d) družinska vzgoja e) vzgojni stili

37.018.1(043.2)
ZZ II 37(043.2) SEVČNIKAR, K. Starševski
COBISS.SI-ID 10698057


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


82.
HERRMANN, Eve
        [Sto]
        100 dejavnosti za odkrivanje sveta po metodi Marie Montessori : [od 2. do 7. leta] / besedilo in fotografije Eve Herrmann ; [prevedla Marija Majda Travnik Vode]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 219 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 100 activités Montessori pour découvrir le monde. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [220]

ISBN 978-961-01-3635-4
a) Montessori, Maria (1870-1952) b) pre-school child c) open air activities d) science education e) predšolski otrok f) dejavnosti na prostem g) naravoslovna vzgoja in izobraževanje h) pedagogika Montessori i) opazovanje okolja

371.481
371.481 HERRMANN, E. STO dejavnosti
COBISS.SI-ID 280594432


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


83.
ARTAČ, Anja
        Kritični razmislek o bralni znački v vrtcu : diplomsko delo / Anja Artač. - Ljubljana : [A. Artač], 2015. - 47 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3082. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: f. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) reading c) literacy d) predšolski otrok e) branje f) pismenost g) predšolska bralna značka h) porajajoča se pismenost i) spodbujanje branja

373.2.016:028.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ARTAČ, A. Kritični
COBISS.SI-ID 10718281

84.
BERNIK, Sonja, 1991-
        Medkulturna vzgoja : projekt Žabec in tujec : diplomsko delo / Sonja Bernik. - Ljubljana : [S. Bernik], 2015. - 104 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3016. - Bibliografija: str. 103-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) intercultural education c) predšolski otrok d) medkulturna vzgoja e) induktivni pristop

373.2.016:316.7(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BERNIK, S. Medkulturna
COBISS.SI-ID 10693449

85.
BOBEN, Vesna
        Predstave predšolskih otrok o organizmih, ki se razvijejo iz jajc : diplomsko delo / Vesna Boben. - Ljubljana : [V. Boben], 2015. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2965. - Bibliografija: str. 78-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolska vzgoja e) razmnoževanje f) razvoj g) aktivno učenje

373.2.016:57(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BOBEN, V. Predstave
COBISS.SI-ID 10666825

86.
CIZELJ, Tanita
        Večjezični projekt : tri roke - drei hände - tre mani : diplomsko delo / Tanita Cizelj. - Ljubljana : [T. Cizelj], 2015. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2992. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) multilinguism c) predšolski otrok d) multilingvizem e) otrok in večjezičnost f) zgodnje učenje tujega jezika g) spodbujanje večjezičnosti v vrtcu h) pedagoške metode

373.2.016:81'246.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) CIZELJ, T. Večjezični
COBISS.SI-ID 10681673

87.
DOLINAR, Romana
        Opazovanje spreminjanja narave v letnih časih z uporabo pristopov gozdne pedagogike v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Romana Dolinar. - Ljubljana : [R. Dolinar], 2015. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2996. - Mentorica Marjanca Kos. - Bibliografija: f. 68-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) open air activities d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) dejavnosti na prostem g) začetno naravoslovje h) gozdna pedagogika i) letni časi j) spreminjanje narave skozi letne čase

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) DOLINAR, R. Opazovanje
COBISS.SI-ID 10684233

88.
FISTER, Zala
        Šolski vrt v sodelovanju z ekološko kmetijo : vpliv neposrednih izkušenj na znanje o vrtninah in njihovi pridelavi ter na odnos otrok do uživanja vrtnin : diplomsko delo / Zala Fister. - Ljubljana : [Z. Fister], 2015. - 105 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3015. - Bibliografija: str. 101-105. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) garden c) food d) predšolski otrok e) vrt f) hrana g) ekološko kmetovanje h) aktivno učenje i) učenje na prostem j) naravoslovje

373.2.016:635043.2)
ZZ II 373.2(043.2) FISTER, Z. Šolski
COBISS.SI-ID 10688329

89.
ILC, Martina, 1992
        Razvoj predšolske vzgoje v Ribnici na Dolenjskem : diplomsko delo / Martina Ilc. - Ljubljana : [M. Ilc], 2015. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2967. - Bibliografija: str. 41-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) history c) local studies d) Slovenia e) predšolska vzgoja f) zgodovina g) domoznanstvo h) Slovenija i) otroci j) vrtec

373.2:908(497.434)(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ILC, M. Razvoj
COBISS.SI-ID 10666313

90.
JAKLJEVIČ, Anja
        Bela Krajina v ljudskem pisnem izročilu : diplomsko delo / Anja Jakljevič. - Ljubljana : [A. Jakljevič], 2015. - 44 str., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3079. - Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) ethnic origin b) literature c) etnično poreklo d) književnost e) znani Belokranjci f) pripovedovanje g) zbiratelji pisnega izročila

821.163.6:398(497.434)(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JAKLJEVIČ, A. Bela Krajina

COBISS.SI-ID 10716489

91.
JAKOPIČ, Anja
        Usposobljenost vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami v rednih oddelkih vrtcev : diplomsko delo / Anja Jakopič. - Ljubljana : [A. Jakopič], 2015. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3017. - Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) backward child b) nursery school c) trainer d) otrok s posebnimi potrebami e) vrtec f) vzgojitelj g) inkluzija h) integracija i) individualiziran program j) sodelovanje s starši k) spremljevalci

373.2:376(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JAKOPIČ, A. Usposobljenost

COBISS.SI-ID 10693705

92.
JOVANOVSKA, Marjana
        Raziskujemo in ustvarjamo knjigo : participacija otrok v vrtcu : diplomsko delo / Marjana Jovanovska. - Ljubljana : [M. Jovanovska], 2015. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2995. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 101-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) participation c) predšolski otrok d) soodločanje e) pedagoški pristop Reggio Emilia f) pedagogika poslušanja in izražanja g) projektni pristop h) raziskovanje problema zaprtega tipa

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JOVANOVSKA, M. Raziskujemo

COBISS.SI-ID 10683977

93.
KNAP, Petra
        Uporaba jezika pri simbolni igri malčkov : diplomsko delo / Darija Skubic. - Ljubljana : [P. Knap], 2015. - 37 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2979. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 33-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) speech d) predšolski otrok e) igra f) govor g) simbolna igra h) jezik i) govorni razvoj j) predšolska vzgoja

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KNAP, P. Uporaba
COBISS.SI-ID 10677321

94.
KOŠALIN, Daniela
        Stališča vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu : magistrsko delo / Daniela Košalin. - Ljubljana : [D. Košalin], 2015. - [107] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3046. - Mentorica Mateja Dagarin Fojkar. - Bibliografija: str. 93-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) foreign languages c) predšolski otrok d) tuji jeziki e) zgodnje učenje tujega jezika f) vrtec g) vloga vzgojiteljev pri učenju tujega jezika h) kompetence vzgojiteljev za poučevanje tujega jezika

373.2.016:81'243(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOŠALIN, D. Stališča
COBISS.SI-ID 10703945

95.
LEVSTEK, Katja
        Formalne oblike sodelovanja med vrtcem in starši : diplomsko delo / Katja Levstek. - Ljubljana : [K. Levstek], 2015. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2966. - Bibliografija: str. 40-44. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) parent participation c) vrtec d) sodelovanje staršev e) družina f) komunikacija

373.2:37.064.1(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) LEVSTEK, K. Formalne
COBISS.SI-ID 10666569

96.
MAKOVŠEK, Barbara
        Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev za uspešno vzgojno delo : diplomsko delo / Barbara Makovšek. - Ljubljana : [B. Makovšek], 2015. - VII f., 40 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2968. - Bibliografija: str. [41-42]. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) trainer b) further training c) continuing education d) vzgojitelj e) nadaljnje usposabljanje f) continuing education g) vzgojiteljica h) pomočnica vzgojiteljice i) vseživljenjsko učenje j) profesionalni razvoj k) predšolski otroci

373.2.011.3-051:374.7(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MAKOVŠEK, B. Nadaljnje
COBISS.SI-ID 10666057

97.
MURN, Bojana
        Različni materiali za tehnično ustvarjalnost v vrtcu : diplomsko delo / Bojana Murn. - Ljubljana : [B. Murn], 2015. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2989. - Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) igra f) aktivno učenje

373.2.016:62043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MURN, B. Različni
COBISS.SI-ID 10680649

98.
PEKLAJ, Maruša
        Dosežki slepe deklice na treh področjih kurikula za vrtce : diplomsko delo / Maruša Peklaj. - Ljubljana : [M. Peklaj], 2015. - 46 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2972. - Mentor Stane Košir. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) blind c) curriculum d) predšolski otrok e) slepi f) kurikulum g) kurikul za vrtce h) slepota i) slabovidnost

373.2.016-056.262(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PEKLAJ, M. Dosežki
COBISS.SI-ID 10672201

99.
RAKAR, Tamara
        Otroci, stari 5 - 6 let, si izdelajo knjigo : diplomska naloga / Tamara Rakar. - Ljubljana : [T. Rakar], 2015. - VI f., 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2988. - Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) papir f) ustvarjalnost g) slikanica

373.2.016:686(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) RAKAR, T. Otroci
COBISS.SI-ID 10680393

100.
RALEVIĆ, Tijana
        Participacija otrok v vrtcu : škrat Željko izpolnjuje želje otrok : diplomsko delo / Tijana Ralević. - Ljubljana : [T. Ralević], 2015. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3031. - Bibliografija: str. 78-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nursery school c) predšolski otrok d) vrtec e) Reggio Emilia f) projektno delo g) raziskovanje problemov odprtega tipa

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) RALEVIĆ, T. Participacija

COBISS.SI-ID 10696009

101.
ROZMAN, Maja, vzgojiteljica
        Spoznavanje živali v vrtčevskem eko vrtu : diplomsko delo / Maja Rozman. - Ljubljana : [M. Rozman], 2015. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2997. - Mentorica Marjanca Kos. - Bibliografija: str. 73-76. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) animal d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) žival g) začetno naravoslovje h) aktivno učenje i) eko vrt j) živali v vrtu k) vrtčevski vrt

373.2.016:59(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROZMAN, M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 10684489

102.
ROZMAN, Mija
        Izkušnje in mnenja otrok in njihovih staršev o počitku in spanju v vrtcu : diplomsko delo / Mija Rozman. - Ljubljana : [M. Rozman], 2015. - 40 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3091. - Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) attitude b) sleep c) rest d) parents e) nursery school f) stališče g) spanje h) počitek i) starši j) vrtec

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROZMAN, M. Izkušnje
COBISS.SI-ID 10706249

103.
SAMSA, Maša
        Vloga staršev pri branju v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju : diplomsko delo / Maša Samsa. - Ljubljana : [M. Samsa], 2015. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3002. - Bibliografija: str. 42-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) reading c) parents d) predšolski otrok e) branje f) starši g) pismenost h) bralna motivacija i) pogovor

373.2:028(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SAMSA, M. Vloga
COBISS.SI-ID 10685513

104.
ŠTEBE, Irena
        Vključevanje spoznavanja likovne umetnosti v vrtce : diplomsko delo / Irena Štebe. - Ljubljana : [I. Štebe], 2015. - 36 str., [4] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3084. - Mentorica Metoda Kemperl. - Bibliografija: str. 36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) art education b) pre-school child c) nursery school d) likovna vzgoja e) predšolski otrok f) vrtec g) likovna umetnost v vrtcu h) odnos vzgojitelja

373.2.016:74(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠTEBE, I. Vključevanje
COBISS.SI-ID 10718537

105.
TOMŠIČ, Petra, vzgojiteljica
        Razlike v gibalni učinkovitosti med dečki in deklicami starimi štiri in šest let : diplomsko delo / Petra Tomšič. - Ljubljana : [P. Tomšič], 2015. - 51 str., [2] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2994. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 49-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) pre-school child b) motor development c) predšolski otrok d) gibalni razvoj e) gibalna učinkovitost f) gibalne sposobnosti otrok g) merjenje gibalne učinkovitosti

373.2.016:796(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TOMŠIČ, P. Razlike
COBISS.SI-ID 10683465

106.
TRČEK, Anja
        Pričakovanja staršev do vzgojiteljic predšolskih otrok : diplomsko delo / Anja Trček. - Ljubljana : [A. Trček], 2015. - IV, 41 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3054. - Bibliografija: str. 39-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) expectancy b) parents c) trainer d) pre-school child e) pričakovanje f) starši g) vzgojitelj h) predšolski otrok i) zgodovina vrtcev j) kompetence vzgojitelja k) komunikacija

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TRČEK, A. Pričakovanja
COBISS.SI-ID 10702153

107.
UGOVŠEK, Petra, 1992-
        Pomen ljubkovalne igrače v procesu vzgoje v vrtcu : diplomsko delo / Petra Ugovšek. - Ljubljana : [P. Ugovšek], 2015. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3078. - Bibliografija: str. 43-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nursery school c) toy d) predšolski otrok e) vrtec f) igrača g) kurikulum h) izobraževalni sistem i) dobra igrača j) vzgojitelj

373.2:688.7(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) UGOVŠEK, P. Pomen
COBISS.SI-ID 10717001

108.
VODNJOV, Kaja
        Konflikti v mladinski literaturi in reševanje konfliktov z mediacijo : diplomsko delo / Kaja Vodnjov. - Ljubljana : [K. Vodnjov], 2015. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3113. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) conflict c) mladinska književnost d) konflikt e) otrokove pravice v mladinski književnosti f) mediacija g) uvajanje mediacije v predšolsko skupino v vrtcu h) dramatizacija

373.2.016:82-93(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VODNJOV, K. Konflikti
COBISS.SI-ID 10728777

109.
VOLČINI, Anja
        Zverjasec : razlike v doživljanju zgodbe ob knjigi in animiranem filmu : diplomsko delo / Anja Volčini. - Ljubljana : [A. Volčini], 2015. - V f., 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3061. - Bibliografija: str. 42-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) puppetry c) book d) predšolski otrok e) lutke f) knjiga g) kurikulum h) vrtec i) govorni razvoj j) čustveni razvoj k) simbolna igra

373.2:028(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VOLČINI, A. Zverjasec
COBISS.SI-ID 10710345

110.
VOLEK, Katarina, 1994-
        Dejavnosti od 3- do 4-letnih otrok v tehničnem kotičku : diplomsko delo / Katarina Volek. - Ljubljana : [K. Volek], 2015. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2990. - Bibliografija: str. 52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) igra f) aktivno učenje

373.2.016:62043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VOLEK, K. Dejavnosti
COBISS.SI-ID 10680905

111.
ŽAKELJ, Katja, 12.5. 1992-
        Učenje angleškega jezika v predšolskem obdobju preko gibalnih dejavnosti : diplomsko delo / Katja Žakelj. - Ljubljana : [K. Žakelj], 2015. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3098. - Mentorica Mateja Dagarin Fojkar. - Bibliografija: str. 62-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) English language c) motion d) predšolski otrok e) angleščina f) gibanje g) poučevanje tujega jezika v predšolski dobi h) vrtec i) pristop celostni telesni odziv j) gibalne dejavnosti

373.2.016:811.111(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽAKELJ, K. Učenje
COBISS.SI-ID 10723657


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


112.
        NAŠA ulica 1 : medpredmetni delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, umetnost, šport / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustracije Gregor Goršič ... [et al.] ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 5 zv. (79 str., [2] f. z nalepkami; 77 str., [2] f. z nalepkami; 77 str., [2] f. z nalepkami; 77 str., [2] f. z nalepkami; 77 str., [2] f. z nalepkami) : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl. - 3.500 izv.

ISBN 978-961-02-0637-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-02-0699-6 (zv. 2)
ISBN 978-961-02-0700-9 (zv. 3)
ISBN 978-961-02-0701-6 (zv. 4)
ISBN 978-961-02-0702-3 (zv. 5)
a) primary education b) interdisciplinary approach c) osnovnošolski pouk d) medpredmetni pristop e) medpredmetno povezovanje f) slovenščina g) matematika h) spoznavanje okolja i) športna vzgoja j) umetnostna vzgoja

373.32.016
II 373.32.016 NAŠA ulica 1
COBISS.SI-ID 277739264

113.
        RAZISKUJEM in razmišljam 1. Delovni učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon, Dunja Kofler, Edo Podreka ; fotografije Dušan Vrščaj ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2015. - 85 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv.

ISBN 978-961-02-0120-5
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) letni časi

373.32.016:50
II 373.32.016:50 RAZISKUJEM in razmišljam 1

COBISS.SI-ID 280567552


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


114.
BAJC, Karin
        Ustvarjalno eksperimentiranje z likovnimi materiali pri likovnem pouku : diplomsko delo / Karin Bajc. - Ljubljana : [K. Bajc], 2015. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3072. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 41-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) creativity c) likovna vzgoja d) ustvarjalnost e) likovna ustvarjalnost f) likovni materiali

373.3:74(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BAJC, K. Ustvarjalno
COBISS.SI-ID 10715721

115.
GROM, Katarina, 1970-
        Uvajanje Cankarjevega tekmovanja v prvi razred osnovne šole : magistrsko delo / Katarina Grom. - Ljubljana : [K. Grom], 2015. - VIII f., 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3080. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 89-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary education b) competition c) reading d) osnovnošolski pouk e) tekmovanje f) branje g) bralna motivacija h) mladinska književnost i) začetno branje j) začetno pisanje k) zmožnejši bralci

373.3:028(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) GROM, K. Uvajanje
COBISS.SI-ID 10719049

116.
KLODIČ, Katja
        Didaktične igre pri obravnavi gibanja v 1. in 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Katja Klodič. - Ljubljana : [K. Klodič], 2015. - VIII, 158 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3074. - Bibliografija: str. 148-151. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) science education b) primary school c) educational game d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) osnovna šola f) didaktična igra g) učna metoda h) spoznavanje okolja

373.3:792.28
ZZ II 373.3(043.2) KLODIČ, K. Didaktične
COBISS.SI-ID 10718025

117.
KOSMAČ, Kaja, 1990-
        Primerjava učinkovitosti sijalk pri poučevanju tehnoloških vsebin : magistrsko delo / Kaja Kosmač. - Ljubljana : [K. Kosmač], 2015. - XII f., 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2986. - Bibliografija: str. 37-38. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary education b) technical education c) lighting d) osnovnošolski pouk e) tehniško izobraževanje f) osvetlitev g) varčna sijalka h) svetleča dioda i) svetlobni spekter j) rast rastlin k) ugodje človeka

373.3.016:62(043.2)
ZZ II 62(043.2) KOSMAČ, K. Primerjava
COBISS.SI-ID 10679881

118.
RUDAŠ, Katja
        Priprava interdisciplinarnih didaktičnih gradiv za vključevanje športnih dejavnosti v naravoslovno učno pot : diplomsko delo / Katja Rudaš. - Ljubljana : [K. Rudaš], 2015. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3019. - Bibliografija: str. 36-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) science education c) sport d) osnovnošolski pouk e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) šport g) integracija h) biologija

373.3:796:5(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) RUDAŠ, K. Priprava
COBISS.SI-ID 10694217

119.
ŠINIGOJ, Veronika, 1990-
        Primerjava učenja z odkrivanjem s klasičnim poučevanjem pri pouku tehnike in tehnologije : magistrsko delo / Veronika Šinigoj. - Ljubljana : [V. Šinigoj], 2015. - VI, 38 str., XXXVIII str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3075. - Bibliografija: str. 35-36. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) engineering b) primary education c) tehnika d) osnovnošolski pouk e) učni načrt f) Bloomova taksonomska lestvica g) kognitivno znanje h) električni krog i) stikala

62:373.3.016(043.2)
ZZ II 62(043.2) ŠINIGOJ, V. Primerjava
COBISS.SI-ID 10717769

120.
ŠVAJGER, Petra, 1990-
        Pesmi pri pouku angleščine v prvem in drugem triletju slovenskih osnovnih šol : mnenja in izkušnje učiteljev : magistrsko delo / Petra Švajger. - Ljubljana : [P. Švajger], 2015. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2985. - Bibliografija: str. 64-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary education b) English language c) music d) teacher e) osnovnošolski pouk f) angleščina g) glasba h) učitelj i) jezikovne zmožnosti j) jezikovne spretnosti

373.3.016:811.111(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ŠVAJGER, P. Pesmi
COBISS.SI-ID 10679625

121.
ZUPANČIČ, Andreja, 29.05. 1989
        Raznolikost vprašanj pri pouku družbe v 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Andreja Zupančič. - Ljubljana : [A. Zupančič], 2015. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2980. - Mentorica Maja Umek. - Bibliografija: str. 63-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) question c) society d) osnovnošolski pouk e) vprašanje f) družba g) spoznavanje družbe h) vprašanja pri pouku i) Bloomova taksonomija kognitivnih ciljev

373.3.016:908(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ZUPANČIČ, A. Raznolikost

COBISS.SI-ID 10677065

122.
ZVER, Nina, 1989-
        Ples kot interesna dejavnost na razredni stopnji v osnovni šoli : diplomsko delo / Nina Zver. - Ljubljana : [N. Zver], 2015. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3039. - Bibliografija: str. 70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) primary education b) dance c) osnovnošolski pouk d) ples e) gibanje f) gibalne igre g) zgodovina plesa

373.3.016:793.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ZVER, N. Ples
COBISS.SI-ID 10699337


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


123.
REJC, Nastja
        Stališča dijakov srednje strokovne šole do volkov : diplomsko delo / Nastja Rejc. - Ljubljana : [N. Rejc], 2015. - V, 30 str., [1] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3101. - Bibliografija: str. 28-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) secondary education b) animal c) srednješolski pouk d) žival e) učni načrt

373.5:599.744.111.1(043.2)
ZZ II 374(043.2) REJC, N. Stališča
COBISS.SI-ID 10725449

124.
STROKOVNO srečanje ravnateljic in ravnateljev za srednje šolstvo (21 ; 2014 ; Portorož)
        Podatki z analizo za srednje šole in dijaške domove [Elektronski vir] / XXI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev za srednje šolstvo, Portorož, 24. november - 25. november 2014 ; podatke obdelali in uredili Slavica Černoša in Tina Rački. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2015

Način dostopa (URL): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Publikacija/2015/Publikacija_2014.pdf. - Opis vira z dne 10. 9. 2015. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega 159 str.

ISBN 978-961-6637-84-8 (pdf)
a) secondary school - Slovenia b) dormitory c) srednja šola - Slovenija d) dijaški dom

373.5(497.4)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 279948032


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


125.
        The CLINICIAN'S guide to treating cleft palate speech / Sally J. Peterson-Falzone ... [et al.]. - St. Louis : Mosby, 2006. - XI, 196 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Early phonological development in babies and toddlers with cleft palate and non-cleft VPI ; Other effects of clefts in children and families ; Effects of cleft and non-cleft VPI on speech in older children ; Understanding instrumental evaluation of velopharyngeal function ; Understanding physical management of clefts and non-cleft VPI ; Perceptual assessment and diagnosis of cleft palate speech errors ; Sequenced speech-language intervention in the infant, toddler, and preschool years ; Articulation therapy for school-age children ; Special therapy techniques ; Communication between you and the team or other professionals providing care

ISBN 0-323-02526-9
ISBN 978-0-323-02526-3
a) child b) speech therapy c) speech handicapped d) speech defect e) otrok f) logopedija g) govorna motnja h) govorno prizadeti i) volčje žrelo j) diagnoze k) ocenjevanje l) CD-ROM

376.1-056.264
376.1-056.264 CLINICIAN'S guide cdr 376.1-056.264 CLINICIAN'S guide
COBISS.SI-ID 10731593

126.
GILER, Janet Z.
        Ja to znam i mogu : kako poučavati socijalnim vještinama djecu koja imaju ADHD, teškoće u učenju ili Aspergerov sindrom / Janet Z. Giler ; [preveo s engleskoga Dubravko Galić]. - Zagreb : Kosinj, cop. 2012 (Čakovec : Zrinski). - XIV, 209 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Socially ADDept: Teaching Social Skills to Children with ADHD, LD, and Asperger´s, Revised Edition. - O autorici: str. V. - Bibliografija: str. 195-202. - Kazalo

ISBN 978-953-6097-14-2
a) backward child b) learning difficulty c) hyperactivity d) behaviour disorder e) otrok s posebnimi potrebami f) učne težave g) hiperaktivnost h) motnje vedenja i) Aspergerjev sindom j) socialne veščine k) neverbalna komunikacija l) delovni listi

376
II 376.1 GILER, J. Z. Ja to znam
COBISS.SI-ID 10678345

127.
        KRITERIJI za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami [Elektronski vir] / uredila Natalija Vovk-Ornik. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 10. 9. 2015. - El. publikacija v PDF formatu obsega 40 str. - Bibliografija na koncu posameznega poglavja

ISBN 978-961-03-0316-9 (pdf)
a) backward child b) mentally handicapped c) aurally handicapped d) deaf e) blind f) visually handicapped g) motor handicapped h) autism i) emotional disorder j) otrok s posebnimi potrebami k) duševno prizadeti l) naglušni m) gluhi n) slabovidni o) slepi p) gibalno ovirani q) avtizem r) čustvene motnje

376-053.2(0.034.2)
COBISS.SI-ID 280174080


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


128.
ONUK, Anja
        Uporaba ultrazvoka v logopediji : magistrsko delo / Anja Onuk. - Ljubljana : [A. Onuk], 2015. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3077. - Bibliografija: str. 87-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) speech therapy b) logopedija c) terapija d) diagnostika e) artikulacija f) vidna povratna informacija

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ONUK, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 10717257

129.
PRIBAC, Tina
        Trening za razvijanje bralnega razumevanja in branja za učenje : diplomsko delo / Tina Pribac. - Ljubljana : [T. Pribac], 2015. - IX f., 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3003. - Bibliografija: str. 82-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary education b) reading difficulty c) osnovnošolski pouk d) težave pri branju e) govorno jezikovne motnje f) metakognitivni-interstavčni model

376.1:028(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PRIBAC, T. Trening
COBISS.SI-ID 10685769

130.
TEMENT, Evelina
        Ozaveščenost staršev o razvoju otrok z govorno-jezikovnimi težavami : magistrsko delo / Evelina Tement. - Ljubljana : [E. Tement], 2015. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2969. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) speech defect b) child c) parents d) govorna motnja e) otrok f) starši g) govorno-jezikovni razvoj

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TEMENT, E. Ozaveščenost
COBISS.SI-ID 10665545


378 VISOKO ŠOLSTVO.


131.
TRŠKAN, Danijela
        Kazalniki kakovosti pedagoške prakse na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani / Danijela Trškan, Luka Komidar, Luka Hrovat. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 247 str. : tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 239-243. - Povzetek ; Summary: Quality indicators of the teaching practice at Faculty of Arts of University of Ljubljana. - Kazalo

ISBN 978-961-237-727-4
a) higher education b) quality of education c) visokošolsko izobraževanje d) kvaliteta izobraževanja e) visokošolski študij f) evalvacija g) Filozofska fakulteta Ljubljana h) pedagoška praksa

378.6
378 TRŠKAN, D. Kazalniki
COBISS.SI-ID 278173184


39 ETNOLOGIJA.


132.
DELAKORDA Kawashima, Tinka, 1977-
        Religioznost in potrošništvo v sodobni japonski družbi / [[besedilo], fotografije] Tinka Delakorda Kawashima. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2015 (Begunje : Cicero). - 287 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Prostor, kraj, čas, ISSN 2335-4208 ; 5)

Dostopno tudi na: http://iaps.zrc-sazu.si/sites/default/files/pkc5_delakorda_kawashima.pdf. - 250 izv. - Bibliografija: str. 241-259. - Izvleček ; Summary: Religiosity and consumption in the contemporary Japanese society. - Kazalo

ISBN 978-961-254-761-5
a) folk culture - Japan b) religion c) consumption d) ljudska kultura e) religija f) potrošnja g) družba h) sekularizacija i) rituali j) etnologija k) kulturna antropologija

39:225-853(520)
39:330.567.22(520)
225-853:366.1(520)
39 DELAKORDA K., T. Religioznost
COBISS.SI-ID 277940992


5 NARAVOSLOVNE VEDE


133.
BUH, Darja
        Konstruktivistični pristop pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Darja Buh. - Ljubljana : [D. Buh], 2015. - XIII, 163 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3006. - Bibliografija: str. 123-131. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) science education b) primary school c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) osnovna šola e) tradicionalni pouk f) poučevanje

5
ZZ II 5(043.2) BUH, D. Konstruktiv.
COBISS.SI-ID 10686537

134.
CAMPBELL, Neil A., 1946-2004
        Biologija 4 : matura : učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole / Campbell, Reece ; [sodelavci in svetovalci] Urry ... [et al.] ; [prevajalci in avtorji priredbe Andrej Podobnik, Pavel Bone, Marija Poje ; ilustracije in fotografije po izvirniku in Shutterstock]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva založba, 2014 ([Ljubljana] : Pleško). - 173 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Biology, 9th ed. - 1.500 izv.

ISBN 978-3-7086-0810-5
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk e) biologija celice f) fiziologija g) evolucija (biologija) h) biotska raznovrstnost i) ekologija

57(075.3)
II 57(075.3) CAMPBELL, N. A. Biologija 4
COBISS.SI-ID 275060480

135.
KLADNIK, Rudolf
        Gibanje in sila : učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 1 / Rudolf Kladnik, Stane Kodba ; [risbe Slavko Sraka, Ivan Mitrevski ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2015. - 223 str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0653-8
a) physics - textbook b) secondary education c) fizika - učbenik d) srednješolski pouk e) mehanika

531(075.3)
II 53(075.3) KLADNIK, R. Gibanje
COBISS.SI-ID 280348672

136.
WORMS, Penny
        Poštevanka : uganke in naloge / [napisala Penny Worms ; ilustriral Graham Rich ; prevedel Jakob Rotar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Times tables puzzle and activity book

ISBN 978-961-01-3824-2
a) Poštevanka - Knjige za otroke

51(02.053.2)
373.32.016:51 WORMS, P. Poštevanka
COBISS.SI-ID 279732736

137.
WORMS, Penny
        Seštevanje in odštevanje : uganke in naloge / [napisala Penny Worms ; ilustriral Graham Rich ; prevedel Jakob Rotar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Adding and subtracting puzzle and activity book

ISBN 978-961-01-3825-9
a) Seštevanje - Knjige za otroke b) Odštevanje - Knjige za otroke

511.1(02.053.2)
373.32.016:51 WORMS, P. Seštevanje
COBISS.SI-ID 279732480


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


138.
POLAJNAR Horvat, Katarina
        Okolju prijazno vedenje / [[avtorica besedila in] kartografka] Katarina Polajnar Horvat ; [ilustrator Marijan Pečar ; prevod izvlečka DEKS]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 132 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Georitem, ISSN 1855-1963 ; 26)

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/georitem_26-screen1.pdf. - 250 izv. - O avtorici: str. 7. - Predgovor / Marko Polič: str. 11-12. - Bibliografija: str. 115-129. - Izvleček ; Abstract: Environmentally friendly behaviour

ISBN 978-961-254-814-8
a) environmental protection b) environment c) varstvo okolja d) okolje e) ozaveščanje javnosti f) okoljsko vedenje g) socialni dejavniki h) psihološki dejavniki i) metode socialnega vplivanja j) segmentacija prebivalcev

502.1
502/504 POLAJNAR HORVAT Okolju
COBISS.SI-ID 280561152


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


139.
DRNOVŠEK, Doroteja
        Ozaveščenost osnovnošolcev o onesnaževanju okolja v Zasavju : diplomsko delo / Doroteja Drnovšek. - Ljubljana : [D. Drnovšek], 2015. - VII f., 27 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3041. - Bibliografija: str. 22-24. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) science education c) pollution d) osnovnošolski pouk e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) onesnaževanje g) okolje h) strupene snovi

502/504(043.2)
ZZ II 5(043.2) DRNOVŠEK, D. Ozaveščenost
COBISS.SI-ID 10700361


51 MATEMATIKA.


140.
        MATEMATIKA na poklicni maturi : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2009-2014 / [avtorji Svjetlana Ćirković ... [et al.] ; urednici Mateja Jagodič in Joži Trkov]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2015 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 149 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirke nalog za poklicno maturo)

1.500 izv.

ISBN 978-961-6899-13-0
a) mathematics - exercise b) secondary education c) mathematics - vaje d) srednješolski pouk e) poklicna matura f) izpitne naloge

51(075.3)(079.1)
II 51(075.3) MATEMATIKA na poklicni
COBISS.SI-ID 279629824


51(043.2) MATEMATIKA.


141.
HOČEVAR, Mitja, 1991-
        Ramseyeva teorija : diplomsko delo / Mitja Hočevar. - Ljubljana : [M. Hočevar], 2015. - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3053. - Bibliografija: str. 29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) teorija grafov d) polni graf e) Ramseyevo število

519.17(043.2)
ZZ II 51(043.2) HOČEVAR, M. Ramseyeva
COBISS.SI-ID 10702409

142.
JEDRINOVIĆ, Sanja
        Model vodenega dokazovanja v geometriji : diplomsko delo / Sanja Jedrinović. - Ljubljana : [S. Jedrinović], 2015. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3060. - Mentor Zlatan Magajna. - Bibliografija: str. 48-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj matematike in računalništva
a) geometry b) geometrija c) deduktivno argumentiranje d) formalni dokaz e) geometrijski problemi f) opažanja v geometrijskih konstrukcijah g) poučevanje dokazov

514(043.2)
ZZ II 51(043.2) JEDRINOVIĆ, S. Model
COBISS.SI-ID 10710601

143.
KOS, Blaž, 1989-
        Rešljive grupe : diplomsko delo / Blaž Kos. - Ljubljana : [B. Kos], 2015. - 25 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3035. - Bibliografija: str. 25. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) (pod)normalna vrsta d) kompozicijska vrsta e) komutatorska vrsta

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) KOS, B. Rešljive
COBISS.SI-ID 10697033

144.
KREJIĆ, Dejan
        Delovanja grup in bloki neprimitivnosti : diplomsko delo / Dejan Krejić. - Ljubljana : [D. Krejić], 2015. - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3069. - Mentor Primož Šparl. - Bibliografija: str. 29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika-Računalništvo
a) mathematics b) matematika c) teorije grup d) blok neprimitivnosti e) delovanje grupe f) primitivnost g) sistem blokov neprimitivnosti

512.5(043.2)
ZZ II 51(043.2) KREJIĆ, D. Delovanja
COBISS.SI-ID 10714441

145.
MANDL, Polona
        Arhitas iz Tarenta : diplomsko delo / Polona Mandl. - Ljubljana : [P. Mandl], 2015. - VIII f., 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3088. - Bibliografija: str. 32-64. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) grški matematik

51(091)(043.2)
ZZ II 51(043.2) MANDL, P. Arhitas
COBISS.SI-ID 10701897

146.
PETELIN, Nika
        Weierstrassov izrek in Mittag-Lefflerjev izrek : magistrsko delo / Nika Petelin. - Ljubljana : [N. Petelin], 2015. - 45 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3106. - Mentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje: Predmetno poučevanje, Matematika in Računalništvo
a) mathematics b) matematika c) holomorfna funkcija d) neskončni produkt e) Rungejev izrek f) ničle g) konvergentnost h) faktorizacija i) meromorfna funkcija j) cela funkcija

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) PETELIN, N. Weierstrassov
COBISS.SI-ID 10726985

147.
PIRJEVEC, Lara
        Osnove modalne logike : diplomsko delo / Lara Pirjevec. - Ljubljana : [L. Pirjevec], 2015. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2982. - Mentor Andrej Bauer, somentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) mathematics b) matematika c) modalna logika d) načini resnice e) nujnost f) možni svet g) sheme formul

510.643(043.2)
ZZ II 51(043.2) PIRJEVEC, L. Osnove
COBISS.SI-ID 10681417

148.
POGAČAR, Janja
        Virtualni pripomočki pri učenju algebre : diplomsko delo / Janja Pogačar. - Ljubljana : [J. Pogačar], 2015. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3040. - Bibliografija: str. 29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj - matematika in računalništvo
a) mathematics b) primary education c) matematika d) osnovnošolski pouk e) učni pripomočki

512(043.2)
ZZ II 51(043.2) POGAČAR, J. Virtualni
COBISS.SI-ID 10701129

149.
PREMRU, Jože, 1984-
        Minimizacija vsote obteženih razdalj v evklidski ravnini : magistrsko delo / Jože Premru. - Ljubljana : [J. Premru], 2015. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3122. - Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta
a) mathematics b) matematika c) Webrov problem d) Fermat-Webrov problem e) Fermatova točka f) Fermat-Torricellijeva točka g) Weiszfieldov algoritem

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) PREMRU, J. Minimizacija
COBISS.SI-ID 10731337

150.
ŠUBIC, Sabina, 16.07.1992
        Logistična diferencialna enačba : diplomsko delo / Sabina Šubic. - Ljubljana : [S. Šubic], 2015. - 28 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2973. - Mentor Marko Slapar, somentor Tadej Starčič. - Bibliografija: str. 28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) mathematics b) matematika c) eksponentna rast d) logistična rast e) logistična diferencialna enačba s kritičnim pragom

512.625.55(043.2)
ZZ II 51(043.2) ŠUBIC, S. Logistična
COBISS.SI-ID 10673225

151.
TOMAŽIČ, Marina
        Geometrija urejenosti in Sylvestrov problem o kolinearnih točkah : diplomsko delo / Marina Tomažič. - Ljubljana : [M. Tomažič], 2015. - 19 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2964. - Bibliografija: str. 19. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Paschev aksiom d) Sylvester-Gallaijev izrek e) Kellyjev dokaz

514(043.2)
ZZ II 51(043.2) TOMAŽIČ, M. Geometrija
COBISS.SI-ID 10667081

152.
VIDMAR, Gloria, 1991-
        Konstrukcija nikjer odvedljive zvezne funkcije : diplomsko delo / Gloria Vidmar. - Ljubljana : [G. Vidmar], 2015. - 23 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3005. - Mentor Andrej Bauer, somentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 23. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) mathematics b) matematika c) realna funkcija d) Weierstrassova funkcija e) van der Waerden-Takagijeva funkcija

517.51(043.2)
ZZ II 51(043.2) VIDMAR, G. Konstrukcija
COBISS.SI-ID 10686281

153.
ŽNIDARIČ, Lucija
        Pomen poldirektnega produkta v teoriji grup : magistrsko delo / Lucija Žnidarič. - Ljubljana : [L. Žnidarič], 2015. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2978. - Mentor Primož Šparl. - Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje
a) mathematics b) matematika c) direktni produkt grup d) poldirektni produkt grup e) spletni produkt grup f) izomorfnost grup g) simetrije

512.54(043.2)
ZZ II 51(043.2) ŽNIDARIČ, L. Pomen
COBISS.SI-ID 10676809


53(043.2) FIZIKA.


154.
ANČIMER Aljaž, Katarina
        Segrevanje prostora s človeškim telesom : diplomsko delo / Katarina Ančimer Aljaž. - Ljubljana : [K. Ančimer Aljaž], 2015. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3013. - Bibliografija: str. 38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika-Matematika
a) physics b) heating c) human body d) fizika e) ogrevanje f) človeško telo g) zrak h) stene

536.68(043.2)
ZZ II 53(043.2) ANČIMER Aljaž, K. Segrevanje

COBISS.SI-ID 10689097

155.
BENEDETIČ, Neja
        Eksperimenti s tunelskim mikroskopom : diplomsko delo / Neja Benedetič. - Ljubljana : [N. Benedetič], 2015. - III, 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3037. - Bibliografija: str. 32-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) physics b) experiment c) fizika d) eksperiment e) tuneliranje f) površinski defekti g) grafen h) HOPG

53.086(043.2)
ZZ II 53(043.2) BENEDETIČ, N. Eksperimenti
COBISS.SI-ID 10698569

156.
JURIĆ, Dragana
        Vpliv časovne odmaknjenosti obravnave snovi na uspešnost na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike : diplomsko delo / Dragana Jurić. - Ljubljana : [D. Jurić], 2015. - 27 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3038. - Bibliografija: str. 27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in matematika
a) physics b) learning test c) fizika d) test znanja e) pozabljanje

53:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) JURIĆ, D. Vpliv
COBISS.SI-ID 10698825

157.
JUVAN, Mitja
        Šobe pri vozilih na reaktivni pogon : diplomsko delo / Mitja Juvan. - Ljubljana : [M. Juvan], 2015. - IV f., 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3014. - Bibliografija: str. 28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in tehnika
a) physics b) fizika c) dovodna cev d) prevožena razdalja e) preprost model

53:629.7.036(043.2)
ZZ II 53(043.2) JUVAN, M. Šobe
COBISS.SI-ID 10688841

158.
KLENAR, Tadeja
        Možnosti uporabe elektroforeze DNA pri pouku v osnovni šoli : diplomsko delo / Tadeja Klenar. - Ljubljana : [T. Klenar], 2015. - IV, 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3066. - Bibliografija: str. 47-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija-fizika
a) science education b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) osnovnošolski pouk e) forenzična znanost f) ločevanje zmesi

537.363:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) KLENAR, T. Možnosti
COBISS.SI-ID 10713161

159.
MAROŠEVIČ, Ilona
        Spektrometrija v osnovni šoli : diplomsko delo / Ilona Maroševič. - Ljubljana : [I. Maroševič], 2015. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3011. - Bibliografija: str. 26-27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) primary education b) physics c) osnovnošolski pouk d) fizika e) spekter svetlobe f) spektroskopija g) spektrometer

53:520.84:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) MAROŠEVIČ, I. Spektrometrija

COBISS.SI-ID 10689865

160.
MATIČIČ, Tjaša, 1991
        Nihanje membrane zvočnika : diplomsko delo / Tjaša Matičič. - Ljubljana : [T. Matičič], 2015. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3103. - Bibliografija: str. 33-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) impedanca zvočne tuljave d) izkoristek zvočnika

53:621.395.623.7(043.2)
ZZ II 53(043.2) MATIČIČ, T. Nihanje
COBISS.SI-ID 10725961

161.
PIRIH, Maj
        Amesova soba : diplomsko delo / Maj Pirih. - Ljubljana : [M. Pirih], 2015. - VII, 33 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3105. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj, Fizika-Matematika
a) visual perception b) optics c) vidno zaznavanje d) optika e) navidezna oddaljenost f) navidezna velikost g) percepcija globine h) optične prevare

535:612.84(043.2)
ZZ II 53(043.2) PIRIH, M. Amesova
COBISS.SI-ID 10727241

162.
ŠTER, Petra, 1990-
        Poskusi s fosforescenco : diplomsko delo / Petra Šter. - Ljubljana : [P. Šter], 2015. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3012. - Bibliografija: str. [31]-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) physics b) experiment c) photography d) fizika e) eksperiment f) fotografija g) intenziteta svetlobe

535.373(043.2)
ZZ II 53(043.2) ŠTER, P. Poskusi
COBISS.SI-ID 10689609

163.
URŠIČ, Blaž, 1992-
        Statična stabilnost jadrnice : diplomsko delo / Blaž Uršič. - Ljubljana : [B. Uršič], 2015. - VI, 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3024. - Bibliografija: str. 43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in tehnika
a) physics b) fizika c) statika d) plavanje

53:629.53(043.2)
ZZ II 53(043.2) URŠIČ, B. Statična
COBISS.SI-ID 10692681

164.
VALENČIČ, Matej, 1991-
        Umeritev šolskega spektrometra za merjenje izkoristka svetil : diplomsko delo / Matej Valenčič. - Ljubljana : [M. Valenčič], 2015. - 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3025. - Bibliografija: str. 27-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj - fizika in računalništvo
a) physics b) fizika c) svetila d) žarnice

53:628.94(043.2)
ZZ II 53(043.2) VALENČIČ, M. Umeritev
COBISS.SI-ID 10694473


54(043.2) KEMIJA.


165.
MELE, Maša
        Vloga mikro eksperimentov pri pouku kemije : diplomsko delo / Maša Mele. - Ljubljana : [M. Mele], 2015. - VI, 32 str., [48] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3120. - Mentorica Vesna Ferk Savec. - Bibliografija: str. 29-32. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Kemija - Gospodinjstvo
a) chemistry b) experiment c) primary education d) kemija e) eksperiment f) osnovnošolski pouk g) makro eksperimenti h) določanje vitamina C i) sinteza cikloheksena j) dokaz nenasičenosti k) sinteza aspirina

542.06:373.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) MELE, M. Vloga
COBISS.SI-ID 10730825

166.
ODER, Urška
        Analiza elementov zgodovine kemije v slovenskih osnovnošolskih učbenikih : diplomsko delo / Urška Oder. - Ljubljana : [U. Oder], 2015. - V f., 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3064. - Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija-Kemija
a) science education b) chemistry c) textbook d) primary school e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) kemija g) učbenik h) osnovna šola i) analiza dokumentov

54(091)(075.2)(497.4)(043.2)
ZZ II 54(043.2) ODER, U. Analiza
COBISS.SI-ID 10712137

167.
URŠNIK, Ines
        Priprava poskusa fermentacije boze - pijače z Bližnjega Vzhoda : diplomsko delo / Ines Uršnik. - Ljubljana : [I. Uršnik], 2015. - IV f., 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3020. - Bibliografija: str. 25-26. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) experiment b) chemistry c) eksperiment d) kemija e) mlečnokislinske bakterije

54:637.136.5(043.2)
ZZ II 54(043.2) URŠNIK, I. Priprava
COBISS.SI-ID 10694985


55(043.2) GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE.METEOROLOGIJA.


168.
MESEC, Maja
        Učinkovitost didaktičnih iger pri spoznavanju vremena in zmesi v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Maja Mesec. - Ljubljana : [M. Mesec], 2015. - XIII, 140 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3007. - Bibliografija: str. 90-96. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) science education b) primary school c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) osnovna šola e) spoznavanje okolja f) tradicionalni pristop

551.515:373.3
ZZ II 55(043.2) MESEC, M. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 10686793

169.
STANIĆ, Tanja
        Izvedba oddaljenega laboratorija preko GSM komunikacije s primeri uporabe pri šolskem eksperimentalnem delu : magistrsko delo / Tanja Stanić. - Ljubljana : [T. Stanić], 2015. - V, 66 str., XVII : ilustr. + 1 CD ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3114. - Mentor Slavko Kocijančič. - Bibliografija: str. 63-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje: Matematika-Tehnika
a) laboratory b) laboratorij c) oddaljeni laboratorij d) elektronski merilni sistem e) GSM komunikacija f) prenos podatkov na daljavo g) naravoslovni šolski laboratorij

556.023(043.2)
ZZ II 55(043.2) STANIĆ, T. Izvedba
COBISS.SI-ID 10728265


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


170.
DOLINAR, Branko
        Kukavičevke v Sloveniji / Branko Dolinar ; [fotografije Amadej Trnkoczy ... [et al.] ; ilustracije Jošt Stergaršek]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2015 ([Bled] : Belin grafika). - 183 str. : ilustr. ; 20 cm

600 izv. - Predgovor / Andrej Seliškar: str. 5. - Bibliografija: str. 183. - Kazalo

ISBN 978-961-93760-1-0
a) botany - Slovenia b) botanika - Slovenija c) divjerastoče orhideje d) kukavičevke e) rastišča f) rastlinska morfologija

582.581(497.4)
58 DOLINAR, B. Kukavičevke
COBISS.SI-ID 277892864


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


171.
BRUDAR, Nina
        Vpliv kobalt feritnih nanodelcev na rast sončnice (helianthus annuus l.) : diplomsko delo / Nina Brudar. - Ljubljana : [N. Brudar], 2015. - V, 23 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3047. - Mentorica Katarina Vogel Mikuš. - Bibliografija: str. 20-22. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) plant b) growth c) rastlina d) rast e) sončnica f) kobalt feritni nanodelci g) kobaltov klorid

582.991.131:546.73(043.2)
ZZ II 58(043.2) BRUDAR, N. Vpliv
COBISS.SI-ID 10704457

172.
ERZNOŽNIK, Tina
        Odbojni spektri in fotokemična učinkovitost pri navadnem rogovilarju (Pseudevernia furfuracea Zopf.) : diplomsko delo / Tina Erznožnik. - Ljubljana : [T. Erznožnik], 2015. - VII f., 41 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3067. - Bibliografija: str. 38-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) biology b) plant c) biologija d) rastlina e) grmičasti lišaji

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) ERZNOŽNIK, T. Odbojni
COBISS.SI-ID 10713417

173.
FERLIN, Barbara
        Optične lastnosti navadnega vodnega oreška : diplomsko delo = Optical properties of Trapa natans L. : graduation thesis / Barbara Ferlin. - Ljubljana : [B. Ferlin], 2015. - IX, 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3070. - Mentorica Alenka Gaberščik. - Bibliografija: str. 37-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija - Gospodinjstvo
a) biology b) plant c) biologija d) rastlina e) navadni vodni orešek f) odbojnost g) presevnost h) optične lastnosti listov

581.5:538.958(043.2)
ZZ II 58(043.2) FERLIN, B. Optične
COBISS.SI-ID 10716745

174.
FURLANI, Martina
        Razumevanje in odnos do evolucije med slovenskimi in italijanskimi mladostniki : diplomsko delo / Martina Furlani. - Ljubljana : [M. Furlani], 2015. - IX f., 36 str., [18] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3036. - Bibliografija: str. 35-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) comprehension c) youth d) Slovenia e) Italy f) biologija g) razumevanje h) mladina i) Slovenija j) Italija k) teorija evolucije

575.8:373.3(497.4)(450)(043.2)
ZZ II 57(043.2) FURLANI, M. Razumevanje
COBISS.SI-ID 10697545

175.
JORDAN, Katarina, 1990-
        Predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o človeški ribici : diplomsko delo / Katarina Jordan. - Ljubljana : [K. Jordan], 2015. - VII, 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3021. - Bibliografija: str. 38-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) primary education c) biologija d) osnovnošolski pouk e) proteus f) zgradba telesa

597.92:373.3(043.2)
ZZ II 59(043.2) JORDAN, K. Predstave
COBISS.SI-ID 10692169

176.
KOŠIR, Tjaša, 1992-
        Vpliv feritnih nanodelcev na rast rdeče ptujske čebule : diplomsko delo / Tjaša Košir. - Ljubljana : [T. Košir], 2015. - IX f., 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3118. - Mentorica Katarina Vogel Mikuš. - Bibliografija: str. 33-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) plant b) growth c) rastlina d) rast e) železov oksid f) Allium Cepa g) dolžinski prirastek korenin h) mitotski indeks i) oksidativni stres j) test viabilnosti

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) KOŠIR, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 10730313

177.
KRŽIČ, Marinka
        Vpliv svinca na rast in razvoj ranega mošnjaka (Noccaea praecox Wulf) : diplomsko delo / Marinka Kržič. - Ljubljana : [M. Kržič], 2015. - V f., 23 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3022. - Bibliografija: str. 22-23. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) pollution b) plant c) onesnaževanje d) rastlina e) tla f) svinec

582.546.61:543.272.82(043.2)
ZZ II 58(043.2) KRŽIČ, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 10691401

178.
KUKOVEC, Nives
        Priprava in evalavacija preizkusa znanja o genetiki pri devetošolcih : diplomsko delo / Nives Kukovec. - Ljubljana : [N. Kukovec], 2015. - 27 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3030. - Bibliografija: str. 25-27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) genetics c) osnovnošolski pouk d) genetika e) učni načrt f) znanje

575:373.3(043.2)
ZZ II 57(043.2) KUKOVEC, N. Priprava
COBISS.SI-ID 10695753

179.
MOČILAR, Mitja
        Biologija in ogroženost sviščevega mravljiščarja (Lepidoptera: Lycaenidae) v Sloveniji : diplomsko delo / Mtija Močilar. - Ljubljana : [M. Močilar], 2015. - 23 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3100. - Bibliografija: str. 21-23. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) biology b) zoology c) biologija d) zoologija e) Maculinea f) Phengaris g) M. alcon h) mirmekofilija i) razširjenost j) naravovarstvo

57:59(043.2)
ZZ II 57 MOČILAR, M. Biologija
COBISS.SI-ID 10725193

180.
MRVOLJAK, Amela
        Optične lastnosti listov plavčka (Salvinia auriculata) : diplomsko delo / Amela Mrvoljak. - Ljubljana : [A. Mrvoljak], 2015. - VIII, 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3023. - Bibliografija: str. 34-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) plant c) biologija d) rastlina e) optika f) odbojnost

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) MRVOLJAK, A. Optične
COBISS.SI-ID 10690889

181.
NOVAK, Anja, 17.6.1991-
        Vpliv sezone na spreminjanje optičnih lastnosti velikega zimzelena : diplomsko delo / Anja Novak. - Ljubljana : [A. Novak], 2015. - 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3027. - Bibliografija: str. 24-26. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj - biologija in kemija
a) biology b) plant c) biologija d) rastlina e) optika f) listi

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) NOVAK, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 10695497

182.
PETRIČ, Patricia
        Iskanje protimikrobnih snovi, ki jih izločajo bakterije izolirane iz jam : diplomsko delo / Patricia Petrič. - Ljubljana : P. Petrić], 2015. - VIII f., 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3050. - Bibliografija: str. 23-24. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) protimikrobna aktivnost d) odpornost e) izolati f) indikatorski sev

57(043.2)
ZZ II 57(043.2) PETRIČ, P. Iskanje
COBISS.SI-ID 10703433

183.
PODPAC, Monika
        Osveščenost prebivalcev Bleda in okolice o zebrasti školjki Dreissena polymorpha v Blejskem jezeru : diplomsko delo / Monika Podpac. - Ljubljana : [M. Podpac], 2015. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3083. - Mentor Primož Zidar. - Bibliografija: str. 32-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) biology b) biologija c) invazivne tujerodne vrste d) Blejsko jezero e) zebrasta školjka

57(043.2)
ZZ II 57(043.2) PODPAC, M. Osveščenost
COBISS.SI-ID 10718793

184.
PRAZNIK, Urška, 1991-
        Znanje o Darwinovi teoriji evolucije med učenci tretjega triletja osnovne šole : diplomsko delo / Urška Praznik. - Ljubljana : [U. Praznik], 2015. - VI, 38 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3032. - Bibliografija: str. 37-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) primary education c) knowledge d) biologija e) osnovnošolski pouk f) znanje

575.8:373.3(043.2)
ZZ II 57(043.2) PRAZNIK, U. Znanje
COBISS.SI-ID 10696265

185.
RENČOF, Maša
        Oblikovanje intervjuja za preverjanje čustev, stališč in znanja učencev v prilagojenem izobraževalnem programu v povezavi z vretenčarji : diplomsko delo / Maša Renčof. - Ljubljana : [M. Renčof], 2015. - 28 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3090. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) special education b) pupil c) affection d) attitude e) knowledge f) pouk po prilagojenem programu g) učenec h) čustvo i) stališče j) znanje k) intervju

59:376.1(043.2)
ZZ II 59(043.2) RENČOF, M. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 10705481

186.
SOVDAT, Tjaša
        Optične lastnosti steljke lišaja Pseudevernia furfuracea : diplomsko delo / Tjaša Sovdat. - Ljubljana : [T. Sovdat], 2015. - VIII f., 24 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3065. - Bibliografija: str. 23-24. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in kemija
a) biology b) plant c) biologija d) rastlina e) odbojnost f) navadni rogovilar g) lastnosti listov

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) SOVDAT, T. Optične
COBISS.SI-ID 10712649

187.
ŠIMENC, Goca
        Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 8. razred osnovne šole : diplomsko delo / Goca Šimenc. - Ljubljana : [G. Šimenc], 2015. - XII, 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 59-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in Kemija
a) biology b) textbook c) primary education d) biologija e) učbenik f) osnovnošolski pouk g) učbeniki za biologijo h) analiza besedil i) analiza ilustracij rastlin j) evalvacija učbenikov in delovnih zvezkov k) rastline

57(075.2)(043.2)
ZZ II 57(075.2) ŠIMENC, G. Kvantitativna
COBISS.SI-ID 10732105

188.
VREŠ, Ana
        Kartiranje habitatnih tipov okolice Podutika : diplomsko delo / Ana Vreš. - Ljubljana : [A. Vreš], 2015. - V, 33 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3045. - Mentorica Simona Strgulc Krajšek. - Bibliografija: str. 32-33. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva
a) botany b) botanika c) flora d) kartiranje e) habitatni tipi f) invazivne tujerodne vrste

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) VREŠ, A. Kartiranje
COBISS.SI-ID 10704713


61 MEDICINA.


189.
BERNSTEIN, Melissa
        Nutrition for the older adult / Melissa Bernstein, Nancy Munoz. - 2nd ed. - Burlington : Jones & Bartlett Learning, cop. 2016. - XXII, 456 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-284-04893-3 (broš.)
a) elderly person b) nutrition c) age d) physiology e) starejša oseba f) prehrana g) starost h) fiziologija i) staranje j) pijača k) vitamini l) minerali m) zdravje n) preventiva o) bolezni p) telo q) zdravila

613.2
II 613.2 BERNSTEIN, M. Nutrition
COBISS.SI-ID 10724425

190.
BIEL, Lindsey
        Senzorna integracija iz dana u dan : obiteljski priručnik za pomoć djeci s teškoćama senzorne integracije / Lindsey Biel i Nancy Peske ; [prijevod Irena Vresk]. - Buševec : Ostvarenje, 2007. - 389 str. ; 23 cm

Prevod dela: Raising a sensory smart child. - Bibliografija: str. 378-385. - Kazalo

ISBN 978-953-6827-66-4
a) sensation b) child psychology c) sensorimotor activity d) občutek e) psihologija otroka f) senzomotorika g) senzorna integracija h) motnje i) čutila j) koncentracija k) vsakodnevno življenje l) starševstvo

615.851.35
159.922.7 BIEL, L. Senzorna
COBISS.SI-ID 3919979

191.
CHERNOFF, Ronni
        Geriatric nutrition : the health professional's handbook / Ronni Chernoff. - 4th ed. - Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2014. - XVIII, 581 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-0-7637-8262-7
ISBN 0-7637-8262-9
a) nutrition b) elderly person - Physiology c) age d) physiology e) prehrana f) starejša oseba g) starost h) fiziologija i) proteini j) bolezni k) telo l) telesna vadba m) preventiva n) zdravje o) metabolizem p) vitamini q) maščobe r) čutila s) ustna higijena t) požiranje

613.2
II 613.2 CHERNOFF, R. Geriatric
COBISS.SI-ID 10724681

192.
DOLINAR, Marjana, 1967-
        Anatomija in fiziologija človeka : učbenik za programe Zdravstvena nega, Farmacevtski tehnik, Zobotehnik, Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine / Marjana Dolinar, Vera Cunk Manić, Ida Tarman Šmit ; [fotografije Shutterstock idr. ; ilustracije Jurij Ravnik ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 378 str. : ilustr. ; 27 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. [379]

ISBN 978-961-93760-3-4
a) anatomy b) physiology c) anatomija d) fiziologija e) človeško telo f) telesna zgradba g) delovanje

611(075.3)
II 61 DOLINAR, M. Anatomija
COBISS.SI-ID 279521280

193.
        OTROK tega noče jesti - kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za zdravo prehranjevanje / Anja Podlesek (ur.) ; [avtorici fotografij Tamara Urbančič, Tina Zidar]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 249 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - Bibliografija: str. 205-216. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-237-733-5
a) nutrition b) child c) prehrana d) otrok e) zdrava prehrana f) prehranjevanje otrok g) psihologija prehrane h) prehranjevalne navade i) zdravo prehranjevanje j) izbira hrane k) projekt PESCA l) kakovost življenja m) uživanje zdravih jedi n) izbirčnost pri hrani

613.22
613.2 OTROK tega
COBISS.SI-ID 278435840

194.
ŠALAMUN, Amadeja
        Uporaba prehranskih pojmov v osnovnošolskih učbenikih : diplomsko delo / Amadeja Šalamun. - Ljubljana : [A. Šalamun], 2015. - 46 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3093. - Mentor Stojan Kostanjevec, somentorica Martina Erjavšek. - Bibliografija: f. 34-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Gospodinjstvo-Kemija
a) textbook b) nutrition c) učbenik d) prehrana e) prehranski pojmi f) prehransko izobraževanje g) učni načrti h) prehranske vsebine pri predmetih i) analiza učbenikov

612.3(075.2)(043.2)
ZZ II 61(043.2) ŠALAMUN, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 10723145


61(043.2) MEDICINA.


195.
ANTONČIČ, Kaja
        Vpliv različic toksina Cdt bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitans na preživelost producentskih bakterij : diplomsko delo / Kaja Antončič. - Ljubljana : [K. Antončič], 2015. - 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3044. - Mentor Matej Butala. - Bibliografija: str. 24-26. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Biologija-Gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) bakterija Aggregatibacter actinomycetemcomitans d) toksin Cdt e) parodontalna bolezen f) zobni plak

616.314-083(043.2)
ZZ II 61(043.2) ANTONČIČ, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 10704969

196.
GRUBER, Eva
        Spodbujanje otrok k sprejemanju novih jedi : diplomsko delo / Eva Gruber. - Ljubljana : [E. Gruber], 2015. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3018. - Bibliografija: str. 33-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Gospodinjstvo in kemija
a) nutrition b) primary school c) prehrana d) osnovna šola e) neofobija f) izbirčnost g) senzorične lastnosti hrane

612.39:373.3(043.2)
ZZ II 61(043.2) GRUBER, E. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 10693961

197.
MAKOVEC, Manuela
        Uporaba komunikacijske matrike pri predšolskem otroku s cerebralno paralizo : diplomsko delo / Manuela Makovec. - Ljubljana : [M. Makovec], 2015. - 112 str., [14] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2999. - Mentor Janez Jerman, somentorica Damjana Kogovšek. - Bibliografija: str. 108-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) cerebral palsy c) communication d) predšolski otrok e) cerebralna paraliza f) komunikacija g) otrok s cerebralno paralizo h) komunikacijska matrika i) govorno-jezikovna komunikacija

616.831-053.4(043.2)
ZZ II 61(043.2) MAKOVEC, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 10685001

198.
PODOBNIK, Milka
        Menstrualnost skozi individualno izkušnjo : diplomsko delo / Milka Podobnik. - Ljubljana : [M. Podobnik], 2015. - 63 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2998. - Mentorica Špela Razpotnik, somentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 45-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) menstruation b) menstruacija c) individualne izkušnje žensk d) reprezentacije menstrualnosti e) spoprijemalne strategije

618.17-008.8(043.2)
ZZ II 61(043.2) PODOBNIK, M. Menstrualnost
COBISS.SI-ID 10684745


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


199.
STANIČ, Anja
        Doživljanje socialnega življenja odraslih oseb z avtističnimi motnjami : magistrsko delo / Anja Stanič. - Ljubljana : [A. Stanič], 2015. - 97 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3095. - Mentorica Nataša Zrim Martinjak. - Bibliografija: str. 82-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) autism b) adult c) social interaction d) avtizem e) odrasli f) socialna interakcija g) odrasle osebe z avtističnimi motnjami h) socialno življenje i) socialni odnosi j) avtistične motnje k) odrasli

616.896-053.8(043.2)
ZZ II 61(043.2) STANIČ, A. Doživljanje
COBISS.SI-ID 10724169


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


200.
KONDA, Mojca, 1992-
        Vključevanje goriv prihodnosti v pouk kemije : diplomsko delo / Mojca Konda. - Ljubljana : [M. Konda], 2015. - III, 27 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3071. - Mentorica Vesna Ferk Savec. - Bibliografija: str. 24-27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Kemija - Gospodinjstvo
a) chemistry b) primary education c) kemija d) osnovnošolski pouk e) biodizel f) alternativna goriva g) ekološki problemi h) sinteza biodizla

62-611:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) KONDA, M. Vključevanje
COBISS.SI-ID 10716233


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


201.
JENSTERLE, Tamara
        Uvajanje teme o bioplinu k pouku tehniških vsebin : diplomsko delo / Tamara Jensterle. - Ljubljana : [T. Jensterle], 2015. - VI, 79 str, XV : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3033. - Bibliografija: str. 31-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) technical education b) primary education c) tehniško izobraževanje d) osnovnošolski pouk e) pridobivanje bioplina f) uporaba bioplina g) anaerobna digestija h) bioplinarne i) učni načrti j) medpredmetno povezovanje

628.336.6:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) JENSTERLE, T. Uvajanje
COBISS.SI-ID 10696521

202.
MIKUŽ, Beti
        Uvajanje teme o lesni biomasi k pouku tehniških vsebin : diplomsko delo / Beti Mikuž. - Ljubljana : [B. Mikuž], 2015. - V, 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3092. - Bibliografija: str. 39-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj Matematika - tehnika
a) technical education b) primary education c) tehniško izobraževanje d) osnovnošolski pouk e) lesna biomasa f) lesni paleti g) učni načrti h) medpredmetno povezovanje

674.8:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) MIKUŽ, B. Uvajanje
COBISS.SI-ID 10705993


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


203.
TRAMPUŠ, Mojca, 1963-
        Šapa se predstavi / Mojca Trampuš ; [fotografije Tanja Ristič ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - 63 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv.

ISBN 978-961-03-0245-2
a) Terapevtski psi b) terapevtske živali

636.7.045
615.851 TRAMPUŠ, M Šapa
COBISS.SI-ID 276379648


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


204.
MURKO, Ana, 1991-
        Poznavanje žit med osnovnošolci : diplomsko delo / Ana Murko. - Ljubljana : [A. Murko], 2015. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3097. - Mentor Stojan Kostanjevec. - Bibliografija: str. 37-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj gospodinjstva in kemije
a) primary education b) nutrition education c) osnovnošolski pouk d) prehranska vzgoja e) žita f) osnovnošolci g) prehransko izobraževanje h) prehransko znanje

633.1:373.3(043.2)
ZZ II 63(043.2) MURKO, A. Poznavanje
COBISS.SI-ID 10723401


65(043.2) VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


205.
LESICA, Neva
        Odnos osnovnošolcev do oglaševanja = Attitude of primary school students towards advertising : diplomsko delo / Neva Lesica. - Ljubljana : [N. Lesica], 2015. - V, 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3094. - Besedilo v slov. - Mentor Stojan Kostanjevec. - Bibliografija: str. 33-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Gospodinjstvo-Kemija
a) pupil b) advertising c) učenec d) oglaševanje e) oglasi f) oglasna pismenost g) osnovnošolci h) otroci

659.1-053.5(043.2)
ZZ II 65(043.2) LESICA, N. Odnos
COBISS.SI-ID 10722633


655 TISKARSTVO


206.
        MERILA in kazalci informacijske pismenosti v visokem šolstvu [Elektronski vir] / [priprava] American Library Association - Ameriško združenje knjižnic ; iz angleščine prevedli Karmen Stopar ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010

Način dostopa (URL): http://www.old.zbds-zveza.si/dokumenti/merila-in-kazalci-informacijske-pismenosti-v-visokem-solstvu.pdf

ISBN 978-961-6683-13-5

659.2:371.3:003(0.034.2)
378.6(0.034.2)
COBISS.SI-ID 251883520


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


207.
KLEIN-Bednay, Ildiko Yolantha
        Textilia / Ildikó Klein-Bednay. - Münster : Instituts für Textilgestaltung der Westfälischen Wilhelms-Universität, 2001-2005. - 6 zv. : ilustr. ; 21 cm

Vsebina: Dokumentation Band 1: Ausstellungen 1996. - 2001. - 132 str. ; Dokumentation Band 2: Ausstellungen 1997. - 2002. - 148 str. ; Dokumentation Band 3: Ausstellungen 1998. - 2003. - 204 str. ; Dokumentation Band 4: Ausstellungen 1999-2000. - 2004. - 302 str. ; Dokumentation Band 5: Ausstellungen 2001-2002. - 2004. - 280 str. ; Dokumentation Band 6: Ausstellungen 2003-2005. - 2005. - 388 str.
a) exhibition b) razstava c) tekstil d) oblačila e) tekstilna umetnost f) oblikovanje oblačil

677
67/68 KLEIN-BEDNAY, I. Textilia
COBISS.SI-ID 10668105


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


208.
        WELTALLENDE / August Walla in umetniki iz Gugginga = August Walla und die Künstler aus Gugging ; [besedilo] Johann Feilacher ; [prevod v slovenščino Marko Košan ; fotografije arhiv Muzeja Gugging = Fotos Art Brut Center Gugging]. - Slovenj Gradec : Koroška galerija likovnih umetnosti, 2013 (Velenje : Eurograf). - 96 str. : ilustr. ; 28 cm

Besedilo v nem. in prevod v slov. - 600 izv. - Bibliografija: str. 94-95
a) art - exhibition b) umetnost - razstava c) obstranska umetnost d) Art Brut e) skupinske razstave

7.038.5(436)"19"(083.824):615.851
615.851:75
II 75 WELTALLENDE
COBISS.SI-ID 74149889


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


209.
BOLTE, Sara
        Sporočilnost likovnih del s prisotnostjo besedil : diplomsko delo / Sara Bolte. - Ljubljana : [S. Bolte], 2015. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3111. - Mentor Andrej Brumen Čop, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 61-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) likovna dela d) besedila e) povezanost med besedilom in podobo

7(043.2)
ZZ II 7(043.2) BOLTE, S. Sporočilnost
COBISS.SI-ID 10729289

210.
DOBNIK, Ida
        Sodobni avtoportret : diplomsko delo / Ida Dobnik. - Ljubljana : [I. Dobnik], 2015. - [72] str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3055. - Mentor Andrej Brumen Čop, somentorica Gabriela Beatriz Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. [65-69]. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) avtoportret d) sodobna umetnost e) spletni profil

7.041.53(043.2)
ZZ II 7(043.2) DOBNIK, I. Sodobni
COBISS.SI-ID 10708553

211.
KOTAR Škarjak, Ana
        Sodobna risba : diplomsko delo / Ana Kotar Škarjak. - Ljubljana : [A. Kotar Škarjak], 2015. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3086. - Mentor Črtomir Frelih, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 75-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) risba d) sodobna umetnost e) linija f) točka g) površina h) prostor

7.02(043.2)
ZZ II 7(043.2) KOTAR ŠKARJAK, A. Sodobna
COBISS.SI-ID 10719561

212.
LESAR, Urša, 1991
        Pomen barvnih modelov za poučevanje o barvi v osnovni šoli : magistrsko delo / Urša Lesar. - Ljubljana : [U. Lesar], 2015. - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3112. - Mentor Jurij Selan, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 107-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) colour c) primary education d) likovna vzgoja e) barva f) osnovnošolski pouk g) barvna sistematika h) barvni modeli i) barvni krogi j) barva telesa

7.017.4:373.3(043.2)
ZZ II 7(043.2) LESAR, U. Pomen
COBISS.SI-ID 10729033

213.
MATJAŠIČ, Eva, 1992-
        Risba v prostoru : diplomsko delo / Eva Matjašič. - Ljubljana : [E. Matjašič], 2015. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3085. - Mentor Andrej Brumen Čop, somentorica Gabriela Beatriz Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 34-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) risba v prostoru d) postmodernizem e) instalacija f) muzej

7.02(043.2)
ZZ II 7(043.2) MATJAŠIČ, E. Risba
COBISS.SI-ID 10720073

214.
MILOŠEVIĆ, Megi, 1988-
        E-atelje : diplomsko delo / Megi Milošević. - Ljubljana : [M. Milošević], 2015. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) computer science c) umetnost d) računalništvo e) virtualno f) mediji g) interaktivno h) video

7.022.82:004.738.5(043.2)
ZZ II 7(043.2) MILOŠEVIĆ, M. E-atelje
COBISS.SI-ID 10729801

215.
NEMEC, Špela, 1991-
        Likovne značilnosti grafičnih znakov v elektronski glasbi : diplomsko delo / Špela Nemec. - Ljubljana : [Š. Nemec], 2015. - 76 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3062. - Bibliografija: str. 76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) sign c) music d) umetnost e) znak f) glasba g) grafično oblikovanje h) logotip i) celostna grafična podoba

766(043.2)
ZZ II 75(043.2) NEMEC, Š. Likovne
COBISS.SI-ID 10711113


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


216.
ZUPAN, Darja, 1974-
        Zaznamovan prostor : diplomsko delo / Darja Zupan. - Ljubljana : [D. Zupan], 2015. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Zdenko Huzjan, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) architecture b) arhitektura c) land art d) happening e) odprti prostor f) skupina OHO

72(043.2)
ZZ II 7(043.2) ZUPAN, D. Zaznamovan
COBISS.SI-ID 10733641


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


217.
        AKT, pornografija, umetnost, kič / [redakcija Boris Gorupič]. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov, 2013

ISBN 978-961-93238-3-0
a) fine arts b) human body c) likovna umetnost d) človeško telo e) slikarstvo f) kiparstvo g) video instalacija h) fotografija i) slovenska umetnost j) sodobna umetnost k) figuralika

7.041.2(082)
7.03 AKT pornografija
COBISS.SI-ID 271047424

218.
        GENERACIJE v novejši umetnosti : [Galerija Velenje, (december 2014 - januar 2015)] / [redakcija Borut Gorupič]. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov ; Velenje : Galerija, 2014. - 208 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv.
Razstavljajo: Cveto Marsič, Samo Perpar, Ivo Prančič, Vlado Stjepić, Jože Šubic, Boris Zaplatil, Slavko Tihec, Vlasta Zorko, Radivoj Vojko Štuhec, Marijan Drev,Marijan Mirt,Janez Marenčič, Marko Aljančič, Emil Jalovec, 3kolektiv, Tomaž Milač, Iztok Šostarec, Maja Šubic, Ive Šubic, Vesna Lenić Kreže, JohnsmithŠpela Pavli, Aleksander Velišček, Maja Pučl, Majda Gregorič, Matej Tomažin, Iris Pokovec, Borut Peterlin, Jasna Samarin, Milan Rožmarin, Tomaž Gorjup, Darko Golija, Vladimir Makuc, France Slana, Jože Ciuha, Samo, Milan Golob, Klavdij Tutta

ISBN 978-961-93238-8-5 (Slovensko društvo likovnih kritikov)
a) fine arts - exhibition b) likovna umetnost - razstava c) novejša umetnost d) slikarstvo e) Slovenija

73/76(497.4)"20"(082)
73/74 GENERACIJE
COBISS.SI-ID 277674752

219.
KOMELJ, Milček
        Miha Maleš / Milček Komelj. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov, 2014. - (Umetnost na Slovenskem ; knj. 2)

ISBN 978-961-93238-6-1
a) painting b) graphic arts c) slikarstvo d) grafika e) poezija

75(497.4):929Maleš M.
75 KOMELJ, M. Miha Maleš
COBISS.SI-ID 274229248

220.
MEDNARODNI trienale keramike Unicum (3 ; 2015 ; Ljubljana)
        Unicum 2015 : keramika danes = ceramics today / III. mednarodni trienale keramike Unicum 2015, Ljubljana, Slovenija = III. International Ceramic Triennial Unicum 2015, Ljubljana, Slovenia ; [urednica Zora Žbontar ; besedila Barbara Ravnik ... [et al.] ; prevajalec Franc Smrke]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2015 (Ljubljana : Present). - 126 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 400 izv.

ISBN 978-961-6169-96-7
a) pottery - exhibition b) lončarstvo - razstava c) umetniška keramika d) keramični predmeti e) glina f) študijski modeli g) Narodni muzej h) Dragica Čadež

738(083.824)
II 738 MEDNARODNI Unicum 2015
COBISS.SI-ID 82254081

221.
POŽAR, Cvetka
        Stoletje plakata : plakat 20. stoletja na Slovenskem / Cvetka Požar ; [prevod iz slovenščine v angleščino Darja Horvatič, Jeff Bickert]. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) : Studia humanitatis, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 361 str. : ilustr. ; 29 cm

"Knjiga je izdana kot znanstvena monografija ob razstavi Stoletje plakata, 18. junij-1. november 2015 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje." --> kolofon. - 400 izv. - Bibliografija: str. 325-341. - A century of the poster : Slovenian poster design in the 20th century: str. 343-355. - Kazalo

ISBN 978-961-6669-32-0 (Muzej za arhitekturo in oblikovanje)
a) graphic arts - Slovenia - Historiography b) grafika - Slovenija - zgodovinski pregled c) slovenski plakati d) grafično oblikovanje na Slovenskem

766(497.4)"19"
II 76 POŽAR, C. Stoletje
COBISS.SI-ID 279899136

222.
PRŠA, Dejan
        Marko Šuštaršič / Dejan Prša. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov, 2014. - 43 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Umetnost na Slovenskem ; knj. 3)

Bibliografija: str. 40-42

ISBN 978-961-93238-4-7
a) painting b) graphic arts c) slikarstvo d) grafika e) motivi

75(497.4):929Šuštaršič M.
75 PRŠA, D. Marko
COBISS.SI-ID 274228736

223.
SOSIČ, Sarival
        Dragica Čadež / Sarival Sosič. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov, 2014. - 34 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Umetnost na Slovenskem ; knj. 1)

Bibliografija: str. 31-33

ISBN 978-961-93238-5-4
a) sculpture b) kiparstvo c) slovenske kiparke

730(497.4):929Čadež D.
73/74 SOSIČ, S. Dragica
COBISS.SI-ID 274228992


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


224.
ANTAUER, Gašper
        Antijunak v stripu : diplomsko delo / Gašper Antauer. - Ljubljana : [G. Antauer], 2015. - 122 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3049. - Mentor Jurij Selan, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 114-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) comics b) strip c) junak d) antijunak e) superjunak f) strip in sekvenčna umetnost g) stripovski veki

741.52(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ANTAUER, G. Antijunak
COBISS.SI-ID 10705737

225.
GANTAR, Barbara, likovna pedagoginja
        Sporočilo mladostniške risbe : diplomsko delo / Barbara Gantar. - Ljubljana : [B. Gantar], 2015. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3048. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 42-45. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) risba d) mladostniška risba e) mladostništvo f) avtoportret g) analiza risb

74(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) GANTAR, B. Sporočilo
COBISS.SI-ID 10704201

226.
JAKOPIČ, Tina, 1991-
        Fotopostopek v grafiki : cianotipija : diplomsko delo / Tina Jakopič. - Ljubljana : [T. Jakopič], 2015. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3063. - Bibliografija: str. 36-37. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) photography b) graphic arts c) fotografija d) grafika e) fotogram

76(043.2)
ZZ II 75(043.2) JAKOPIČ, T. Fotopostopek
COBISS.SI-ID 10711625

227.
KRALJ, Dejan
        Internet kot razstavni prostor : diplomsko delo / Dejan Kralj. - Ljubljana : [D. Kralj], 2015. - III, 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3051. - Bibliografija: f. 60-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) computer science b) art c) exhibition d) računalništvo e) umetnost f) razstava g) računalnik

73:004.738.5(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) KRALJ, D. Internet
COBISS.SI-ID 10703177

228.
NAGODE, Valentina
        Stirografija : diplomsko delo / Valentina Nagode. - Ljubljana : [V. Nagode], 2015. - VII, 30 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Črtomir Frelih, somentor Robert Potočnik. - Bibliografija: f. 29-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) visoki tisk d) primerjava tehnik e) likovni pouk

76(043.2)
ZZ II 75(043.2) NAGODE, V. Stirografija
COBISS.SI-ID 10733897

229.
ROSMAN, Nika
        Risba v prostoru : diplomsko delo / Nika Rosman. - Ljubljana : [N. Rosman], 2015. - 28 str., [11] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3042. - Bibliografija: str. 27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) drawing b) risanje c) skice d) Alexander Calder

74(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ROSMAN, N. Risba
COBISS.SI-ID 10699593

230.
SLADIČ, Nina
        Vladimir Leben in odnos do živali : diplomsko delo / Nina Sladič. - Ljubljana : [N. Sladič], 2015. - 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2987. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) artist b) painting c) animal d) umetnik e) slikarstvo f) žival g) Orthodogs h) formalna analiza i) ikonografska analiza j) ikonološka analiza k) medpredmetno povezovanje l) interpretacija m) Ways in

75(043.2)
ZZ II 75(043.2) SLADIČ, N. Vladimir
COBISS.SI-ID 10680137

231.
VRBAVAC, Marina
        Ženska v kiparstvu : diplomsko delo / Marina Vrbavac. - Ljubljana : [M. Vrbavac], 2015. - III, 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3096. - Mentor Roman Makše, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) female c) kiparstvo d) ženska e) ženski aspekt slikarstva skozi čas in prostor f) feminizem v umetnosti g) ženska kot navdih h) slovenske kiparke

73-055.2(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) VRBAVAC, M. Ženska
COBISS.SI-ID 10723913

232.
ZALAR, Urša, 1990-
        Likovna umetnina kot likovni motiv : diplomsko delo / Urša Zalar. - Ljubljana : [U. Zalar], 2015. - 30 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3117. - Mentor Črtomir Frelih, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: f. 27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) učenci d) risba e) opazovanje

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ZALAR, U. Likovna
COBISS.SI-ID 10730057


78 GLASBA.


233.
KUSTEC, Natalija, 1969-
        Čudoviti svet glasbe 4. Delovni učbenik za glasbeno umetnost v 4. razredu osnovne šole / Natalija Kustec ; [ilustracije Marko Renko ; fotografije Shutterstock, arhiv DZS in drugi viri]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 80 str. : ilustr., note ; 29 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni učbenik za glasbo v 4. razredu osnovne šole. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-02-0639-2
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) umetna glasba f) ljudsko izročilo g) filmska glasba h) glasba v gledališču

78(075.2)
II 78 KUSTEC, N. Čudoviti 4
COBISS.SI-ID 280520704

234.
VRBANČIČ, Ivan
        Glasba 8. Učbenik za glasbeno umetnost v osmem razredu osnovne šole / Ivan Vrbančič, Mira Prel, Jelka Veit ; [ilustratorja Matjaž Schmidt, Zvonko Čoh ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 112 str., 8 str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-961-01-3198-4
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja d) osnovnošolski pouk e) klasicizem f) romantika g) CD-ROM

78(075.2)
II 78 VRBANČIČ, I. Glasba 8 cd 78 VRBANČIČ, I. Glasba 8
COBISS.SI-ID 280119808


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


235.
SOVDAT, Mojca, 1991-
        Senzorično gledališče z vidika ustvarjalcev in udeležencev : diplomsko delo / Mojca Sovdat. - Ljubljana : [M. Sovdat], 2015. - VI, 44 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3108. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) theatre b) gledališče c) senzorično gledališče d) senzorična pot e) občinstvo f) aktiviranje čutov

792(043.2)
ZZ II 79(043.2) SOVDAT, M. Senzorično
COBISS.SI-ID 10726473


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


236.
FREYER, Agata
        Agata Freyer : od skice do lutke : [Bežigrajska galerija 1, 27. avgust - 30. oktober 2015, 27 August - 30 October 2015] / [besedilo Miloš Bašin, Agata Freyer, Edi Majaron ; angleški prevod Dunja Elikan ; fotografije Agata Freyer]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane = City of Ljubljana Museum and Art Galleries, 2015. - 32 str. : ilustr. ; 16 x 24 cm. - (Razstava = Exhibition / Bežigrajska galerija 1 ; 2015, 9,10)

Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu tudi v angl.: Drawings, paintings and prints. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Biografija: str. 25. - 200 izv.
a) exhibition - catalog b) puppetry c) razstava - katalog d) lutke e) lutke f) osebne razstave

792.97(497.4):929Freyer A.
792.97 FREYER, A. Agata
COBISS.SI-ID 10672457


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


237.
KUNSTELJ, Janja, Vzgojiteljica
        Vpliv pogostosti organizirane gibalne vadbe na gibalno učinkovitost otrok : diplomsko delo / Janja Kunstelj. - Ljubljana : [J. Kunstelj], 2015. - 36 str., [3] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2981. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 33-36. - Povzetek ; Summery. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motor development c) predšolski otrok d) gibalni razvoj e) gibalna vadba f) motorične sposobnosti g) gibalna učinkovitost

796.2-053.4(043.2)
ZZ II 79(043.2) KUNSTELJ, J. Vpliv
COBISS.SI-ID 10681161


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


238.
FINK, Katja, 1991-
        Vpliv zaporednega teka in počitka na srčno frekvenco ter uporaba aplikacije Sports tracker kot motivacijsko sredstvo za učence = Heart rate in sequence of running and res and use of Sports tracker application as motivation for pupils : diplomsko delo / Katja Fink. - Ljubljana : [K. Fink], 2015. - IV, 35 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3001. - Bibliografija: f. 32-33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) sport b) motivation c) motion d) šport e) motivacija f) gibanje g) telovadba h) kondicija i) telesna pripravljenost

796.012.412.5:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) FINK, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 10685257


811.112.2 NEMŠČINA.


239.
KOSEVSKI Puljić, Brigita
        Einführung in Theorie und Praxis der Didaktik Deutsch als Fremdsprache / Brigita Kosevski Puljić. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). - 248 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 217-227

ISBN 978-961-237-763-2
a) German language b) foreign languages c) teaching d) didactics e) nemščina f) tuji jeziki g) pouk h) didaktika i) spretnosti j) preverjanje znanja k) ocenjevanje l) govorne napake m) metodika

811.112.2'243:37.091.3(075.8)
811.112.2 KOSEVSKI PULJIĆ Einführung
COBISS.SI-ID 280681984


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


240.
PETEK, Tomaž, 26.4.1983-
        Slovenščina 5. Učbenik za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole / Tomaž Petek, Sonja Osterman ; [ilustratorka Tanja Komadina ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Schutterstock]. - 1. ponatis, 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 124 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv.

ISBN 978-961-01-2530-3
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) PETEK, T. Slovenščina 5

COBISS.SI-ID 280650496

241.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 8. Učbenik za slovenski jezik v osmem razredu osnovne šole / Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak ; [ilustrator Damjan Stepančič, ilustracija naslovnice Tanja Komadina ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-01-3201-1
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) VOGEL, J. Slovenščina 8

COBISS.SI-ID 280040704


811.163.6(043.2) SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


242.
FORTE, Mateja, 1987-
        Infrastruktura slovenskega jezika za slepe/slabovidne učence v redni osnovni šoli : idejna zasnova osnovnošolskega učbenika slovenskega jezika za program inkluzije : doktorska disertacija / Mateja Forte. - Koper : [M. Forte], 2015. - 335 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Vesna Mikolič. - Bibliografija: str. 317-328. - Izvleček ; Abstract. - Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije
a) blind b) pupil c) primary education d) Slovenian language e) slepi f) učenec g) osnovnošolski pouk h) slovenščina i) jezik j) sporazumevalna zmožnost k) učenje l) učni načrt m) kognicija n) zaznavanje o) oči p) posebne potrebe

811.163.6(075.2):617.751.98(043.3)
PP II 376.1(043.2) FORTE, M. Infrastruktura

COBISS.SI-ID 10734665


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


243.
HONZAK, Mojca
        Dober dan, književnost : zbirka nalog za učence od šestega do devetega razreda osnovne šole / Mojca Honzak ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 11. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 128 str., 26 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 126. - Kazalo
- - Dober dan, književnost. Rešitve nalog. - 26 str. ; 29 cm

ISBN 978-86-11-16122-8
a) literature b) literatura c) književnost d) literarna zgodovina e) slovenska književnost

82.0(075.2)(076)
821.163.6.09(075.2)(076)
II 821.163.6(075.2) HONZAK, M. Dober dan
COBISS.SI-ID 273094400

244.
        NA krilih besed : berilo 5 : za peti razred osnovne šole / [sestavili] Metka Kordigel Aberšek, Igor Saksida, Berta Golob ; [ilustratorji Damijan Stepančič idr.]. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 192 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 183-187. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3566-1
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovošolski pouk e) književnost

821-82(075.2)
821.163.6-82(075.2)
821.163.6(075.2) NA krilih 5
COBISS.SI-ID 278467072


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


245.
PAVLIČ, Veronika, 1989
        O pomenu pravljic : reševanje otrokove stiske : diplomsko delo / Pavlič Veronika. - Ljubljana : [V. Pavlič], 2015. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2993. - Mentor Saksida Igor. - Bibliografija: str. 96-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) primary education c) pravljica d) osnovnošolski pouk e) otrokov celostni razvoj f) sociološki pomen pravljice g) psihološki pomen pravljice h) razvojni in vzgojno-izobraževalni pomen pravljice i) otrokova stiska

82-343(043.2)
ZZ II 82(043.2) PAVLIČ, V. O pomenu
COBISS.SI-ID 10683721


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


246.
OGORELEC, Gašper
        Mladinska književnost in filmske predelave : študija primera Kekec : diplomsko delo / Gašper Ogorelec. - Ljubljana : [G. Ogorelec], 2015. - V, 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3115. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) film c) mladinska književnost d) film e) mladinski in otroški film f) filmska adaptacija g) literarna predloga h) Kekec

82-93:791(043.2)
ZZ II 82(043.2) OGORELEC, G. Mladinska
COBISS.SI-ID 10729545


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


247.
ŠEBJANIČ Pupis, Jasna
        Katarinin hrib : zgodbe zavodskih otrok, ki so poskušali stopiti na pravo pot / Jasna Šebjanič Pupis ; [spremna beseda Alenka Kobolt, Marko Juhant ; ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 2. natis. - Dobrova : Pipinova knjiga, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 110 str. : ilustr. ; 22 cm

200 izv. - Knjigi na pot / Alenka Kobolt, Marko Juhant: str. 110

ISBN 978-961-93354-9-9
a) community home b) vzgojni dom c) vzgojni zavodi d) Planina e) gojenci zavoda f) vzgojitelji g) spomini

821.163.6-94
821.163.6 ŠEBJANIČ PUPIS Katarinin
COBISS.SI-ID 279348224


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


248.
        FRANC Pediček, slovenski pedagog / [glavni in odgovorni urednik, predgovor Silvo Šinkovec]. - Ljubljana : Inštitut Franca Pedička : Društvo katoliških pedagogov Slovenije : Jutro, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 374 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Podatek o letu izida v CIP-u. - Predgovor / Silvo Šinkovec: str. 9-13. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali. - Povzetki v slov. in angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6746-66-3 (Jutro)
a) Pediček, Franc (1922-2008) - Zborniki b) education c) biography d) vzgoja in izobraževanje e) biografija f) delo g) življenjepis h) pedagogika i) šolstvo j) srečanja k) spomini l) pedagogi

929Pediček F.(082)
37.01:929Pediček F.(082)
37.01 FRANC PEDIČEK
COBISS.SI-ID 264565504

249.
KOROŠAK, Vinko
        Grofje Coronini Cronberg / [Vinko Korošak] ; [soavtor Radivoj Humar ; ilustracije Igor Sapač]. - Nova Gorica : Studio Ro - Humar, 2010. - 200 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Spoznavajmo Slovenijo)

Avtorja navedena v kolofonu in na ov. - O avtorju: str. 197-198. - Bibliografija: str. 194

ISBN 978-961-6097-32-1
a) history - Slovenia b) zgodovina - Slovenija c) plemiške rodbine d) Slovenija

929.52Coronini Cronberg
908(497.4) KOROŠAK, V. Grofje Coronini
COBISS.SI-ID 249913344

250.
WANG, Huiqin
        Liúsonglíng : Zijinchéng li de siluowénníyă rén = Ferdinand Avguštin Hallerstein : Slovenec v Prepovedanem mestu / [zasnovala, napisala in ilustrirala] Huiqin Wang ; [prevedla Natalija Toplišek ; slovar neznanih besed pripravila Tina Ilgo]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Vzporedno besedilo v kit. in slov. prevod. - Zvd. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3303-2
a) Hallerstein, Ferdinand Avguštin (1703-1774) b) China c) Kitajska d) misionarji e) 18. st. f) Slovenci na Kitajskem

929Hallerstein F.A.
II 929 WANG, H. Liúsonglíng
COBISS.SI-ID 271768064


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


251.
MARĐETKO, Aleš
        Miha spozna, kako je nastala Slovenija / avtorji besedila Aleš Marđetko, Jana Meško in Tajda Špes ; ilustracije Jana Meško in Tajda Špes. - Biš : Pika ; Dornava : OŠ dr. Franja Žgeča, 2015 ([Maribor] : Evrografis). - 22 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-93407-3-8 (Pika)
a) history - children's book - Slovenia b) zgodovina - knjige za otroke - Slovenija c) država

94(497.4)"1991/..."(02.053.2)
94(497.4)"19" MARĐETKO, A. Miha
COBISS.SI-ID 82863617


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO