COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


januarske novosti


1.
        The LIMITS of attention : temporal constraints in human information processing / edited by Kimron Shapiro. - Repr. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - X, 249 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 0-19-850515-9
a) attention b) cognitive psychology c) pozornost d) kognitivna psihologija e) predelava informacij f) percepcija g) vizualna pozornost h) motnje

159.952(082)
159.95 LIMITS of attention
COBISS.SI-ID 10407753


0 SPLOŠNO.


2.
CHALMERS, Alan F.
        What is this thing called science? / Alan Chalmers. - 4th ed. - Indianapolis, IN : Hackett Publishing Company, 2013. - XXI, 282 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 268-277. - Kazalo

ISBN 978-1-62466-039-9
ISBN 978-1-62466-038-2 (broš.)
a) filozofija znanosti b) znanstvene teorije c) znanstvene metode d) znanstveno raziskovanje e) eksperiment f) falsifikacionizem g) indukcija h) naravni zakoni

001.1:1
001 CHALMERS, A. F. What
COBISS.SI-ID 10413385

3.
        SREČANJA na spletu : potrebe slovenske mladine in spletno svetovanje / Ksenija Lekić ... [et al.] ; [predgovor Ivan Eržen, Mojca Gobec ; avtorica teoretičnega dodatka Metka Kuhar ; uredniki Alenka Tacol ... et al.]. - 1. natis. - [Ljubljana] : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 231 str. : ilustr. ; 24 cm

700 izv. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-6911-44-3
a) guidance b) information technology c) youth d) svetovanje e) informacijska tehnologija f) mladina g) splet h) svetovalno delo i) spletna raziskava j) spletna vprašanja

37.048-053.6:004.738.5(082)
004.7 SREČANJA na spletu
COBISS.SI-ID 276192000


1 FILOZOFIJA.


4.
GANERI, Jonardon
        The concealed art of the soul : theories of self and practices of truth in Indian ethics and epistemology / Jonardon Ganeri. - Repr. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - XI, 275 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 245-257. - Kazalo

ISBN 978-0-19-920241-6
a) ethics b) epistemology c) philosophy d) jaz e) duša f) samo-preobrazba g) literarna zgodovina h) literarno delo i) študije religije

1(540)
1 GANERI, J. Concealed
COBISS.SI-ID 10404169


159.9 PSIHOLOGIJA.


5.
DE Bono, Edward, 1933-
        Enostavnost v razmišljanju / Edward De Bono ; prevedla Nastja Mulej. - Maribor : Rotis, 2014. - 296 str. ; 24 cm

Prevod dela: Simplicity. - Dodatek k nasl.: Začnite razmišljati hitreje in jasneje

ISBN 978-961-6127-44-8
a) thinking b) mišljenje c) kognitivni procesi d) enostavnost e) ustvarjalnost f) priročniki g) simplicity h) cognitive processes i) creativity

159.955(035)
159.955 DE Bono, E. Enostavnost
COBISS.SI-ID 276756992

6.
PINEL, John P. J.
        Biopsychology / John P. J. Pinel. - 9th ed. - Boston [etc.] : Pearson, 2014. - XXXIII, 552 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 506-558. - Kazali

ISBN 978-0-205-91557-6 (Student edition)
ISBN 0-205-91557-4 (Student edition)
ISBN 978-0-205-97976-9 (A la carte edition)
ISBN 0-205-97976-9 (A la carte edition)
a) biopsihologija b) motivacija c) čustva d) kognitivni procesi e) visokošolski učbeniki f) biopsychology g) motivation h) emotions i) cognitive processes j) textbooks

159.929(075.8)
II 159.92 PINEL, J. P. J. Biopsychology
COBISS.SI-ID 10412617

7.
RUNCO, Mark A.
        Creativity : theories and themes : research, development, and practice / Mark A. Runco. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, 2014. - XIII, 500 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 429-484. - Kazalo. - Vsebina: 1. Cognition and creativity ; 2. Developmental trends and influences on creativity ; 3. Biological perspectives on creativity ; 4. Health and clinical perspectives ; 5. Social, attributional, and organizational perspectives ; 6. Educational perspectives ; 7. History and historiometry ; 8. Culture and creativity ; 9. Personality and motivation ; 10. Creativity and politics ; 11. Creativity and philosophy ; 12. Enhancement and the fulfillment of potential ; 13. Conclusion : what creativity is and what it is not

ISBN 978-0-12-410512-6
a) creativity b) kretivnost c) kognicija d) raziskovanje e) psihološke teorije f) spoznavni procesi g) psihološki razvoj h) biološki vidik i) zdravstveni vidik j) klinični vidik k) socialni vidik l) psihologija osebnosti m) psihosocialni dejavniki n) sociokulturni dejavniki o) izobraževalni vidik p) zgodovinski vidik q) motivacija r) kultura s) politika t) filozofija

159.954
159.954 RUNCO, M. A. Creativity
COBISS.SI-ID 10408265

8.
SOUSA, David A.
        Brainwork : the neuroscience behind how we lead others / David A. Sousa. - Bloomington, IN : Triple Nickel Press, 2012. - IV, 139 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 129-134. - Kazalo

ISBN 978-0-9833020-3-2
ISBN 978-0-9833020-4-9 (e-knjiga)
a) brain b) productivity c) management d) možgani e) produktivnost f) vodenje g) nevroznanost h) predelava informacij i) preobilje informacij j) različnost mnenj k) moralnost l) naloge m) čustva n) mišljenje

159.953
159.953 SOUSA, D. A. Brainwork
COBISS.SI-ID 10412873

9.
THOMPSON, Evan, 1962-
        Mind in life : biology, phenomenology, and the sciences of mind / Evan Thompson. - Cambridge, Mass. ; London : Belknap, 2010. - XIV, 543 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 483-525. - Kazalo. - Vsebina: Cognitive science and human experience ; The phenomenological connection ; Autonomy and emergence ; The structure of behavior ; Autopoiesis : the organization of the living ; Life and mind : the philosophy of the organism ; Laying down a path in walking : development and evolution ; Life beyond the gap ; Sensorimotor subjectivity ; Look again : consciousness and mental imagery ; Temporality and the living present ; Primordial dynamism : emotion and valence ; Empathy and enculturation ; Appendix A : Husserl and cognitive science ; Appendix B : emergence and the problem of downward causation

ISBN 978-0-674-05751-7 (broš.)
ISBN 978-0-674-02511-0 (trda vezava)
a) consciousness b) philosophy c) phenomenology d) cognition e) zavest f) filozofija g) fenomenologija h) kognicija i) razum j) biologija k) kognitivna znanost l) življenje

159.955:165.62
165.62:159.955
16 THOMPSON, E Mind
COBISS.SI-ID 10411849

10.
        The VIEW from within : first-person approaches to the study of consciousness / edited by Francisco J. Varela and Jonathan Shear. - 2nd repr. - Thorverton : Imprint Academic, 2002, cop. 1999. - 313 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Journal of consciousness studies, ISSN 1355-8250 ; 6, 2-3, 1999)

Posebna izdaja revije Journal of consciousness studies. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 0-907845-25-8 (broš.)
a) Experience b) Consciousness c) zavest

159.9
159.9 VIEW from
COBISS.SI-ID 10415433


16 LOGIKA


11.
CHEMERO, Anthony, 1969-
        Radical embodied cognitive science / Anthony Chemero. - 1st pb ed. - Cambridge, MA ; London : MIT Press, 2011. - XIV, 252 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 221-244. - Kazalo

ISBN 978-0-262-01322-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-262-51647-1 (broš.)
a) perception b) cognition c) zaznavanje d) kognicija e) kognitivna znanost f) utelešeno spoznanje g) predstave h) psihologija i) filozofija

165.194
16 CHEMERO, A. Radical
COBISS.SI-ID 10412105

12.
        METHODS in mind / edited by Carl Senior, Tamara Russell, and Michael S. Gazzaniga. - Cambridge, Mass. : MIT Press, 2006. - IX, 382 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cognitive neuroscience)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 0-262-19541-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-262-19541-6 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-262-51343-2 (broš.)
a) cognition b) brain c) developmental psychology d) kognicija e) možgani f) razvojna psihologija g) nevroznanost h) kognitivna znanost i) razum j) magnetna stimulacija k) nevropsihiatrija l) nevropsihologija m) odločanje n) nevroni o) obnašanje p) gibanje q) encefalografija r) podobe

165.194
16 METHODS in mind
COBISS.SI-ID 10413129


3 DRUŽBENE VEDE


13.
BOTTOMORE, Thomas Burton
        Elite in družba / Tom Bottomore ; [prevod Marko Kržan ; spremna beseda Anton Kramberger]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2014 ([Ljubljana] : Studio print). - 197 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Élites and society. - Vladajoči razred ali elite? / Anton Kramberger: str. 165-197. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-46-4
a) social structure b) differentiation c) družbena struktura d) diferenciacija e) politika f) enakost g) demokracija

316.344.42
316 BOTTOMORE, T. B. Elite
COBISS.SI-ID 276105984


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


14.
MAŽGON, Jasna
        Zbirka vaj iz pedagoške statistike / Jasna Mažgon. - 3. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 105 str. : tabele ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 105

ISBN 978-961-237-178-4
a) science of education b) statistics c) pedagoške vede d) statistika e) pedagoška statistika f) tehnične vaje g) reševanje

311.1:37.01(075.8)(076.1)
FRASCATI:
5-300
31 MAŽGON, J. Zbirka
COBISS.SI-ID 263009536


316 SOCIOLOGIJA.


15.
        INTERGROUP attitudes and relations in childhood through adulthood / edited by Sheri R. Levy, Melanie Killen. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - XII, 274 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-0-19-973973-8 (broš.)
a) society b) adult c) childhood d) group dynamics e) družba f) odrasli g) otroštvo h) skupinska dinamika i) stališča j) odnosi k) družbeno življenje l) vrednotenje

316.6
316.6 INTERGROUP attitudes
COBISS.SI-ID 10405961


33 GOSPODARSTVO


16.
GALE, Špela
        Nekaj ščepcev podatkov o hrani / [avtorica Špela Gale ; avtor infografik Peter Polončič Ruparčič]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2014. - 53 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

ISBN 978-961-239-315-1
a) nutrition b) prehrana c) statistični podatki d) samooskrba e) prehrambene navade f) nakupovanje

338.439(497.4)
613.2
613.2 GALE, Š. Nekaj
COBISS.SI-ID 276826112


34 PRAVO.


17.
        The HUMAN rights of persons with intellectual disabilities : different but equal / edited by Stanley S. Herr, Lawrence O. Gostin, Harold Hongju Koh. - Repr. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - XX, 551 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-19-926451-3
a) human rights b) človekove pravice c) umsko prizadete osebe d) kultura e) politika f) socialna politika g) standardi h) pravo i) antidiskriminacija j) enakost k) duševno motene osebe

342.7
342.7 HUMAN rights
COBISS.SI-ID 10402889


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


18.
CONFIDENTI, Marjanca
        Povezanost sodelovanja med šolo in starši z učenčevo šolsko uspešnostjo : magistrsko delo / Marjanca Confidenti. - Ljubljana : [M. Confidenti], 2014. - 167 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2721. - Bibliografija: str. 154-157. - Povzetek ; Schlüsselwörte. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary school b) teacher c) parents d) pupil e) school success f) osnovna šola g) učitelj h) starši i) učenec j) šolski uspeh k) družina l) stališča m) semantični diferencial n) partnerski odnos

37.064.1:37.091.262(043.2)
ZZ II 37(043.2) CONFIDENTI, M. Povezanost
COBISS.SI-ID 10415945

19.
HEACOX, Diane, 1949-
        Differentiation for gifted learners : going beyond the basics / Diane Heacox, Richard M. Cash ; foreword by Marcia Gentry. - Minneapolis : Free Spirit Publishing, 2014. - XI, 211 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str.200-205. - Kazalo

ISBN 978-1-57542-440-8
ISBN 1-57542-440-1
a) gifted b) education c) child d) differentiation e) talent f) teacher g) nadarjeni h) vzgoja in izobraževanje i) otrok j) diferenciacija k) talent l) učitelj m) obnašanje n) možgani o) programi p) tečaji q) zaostanki r) ocenjevanje

37.02:37.091.212.3
II 37 HEACOX, D. Differentiation
COBISS.SI-ID 10410569

20.
HOWARD-Jones, Paul
        Introducing neuroeducational research : neuroscience, education and the brain from contexts to practice / Paul Howard-Jones. - London ; New York : Routledge, 2010. - XIV, 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija str.: 206-228. - Kazalo. - Vsebina: What has neuroscience got to do with education? ; Neuromyths ; Educators on the brain, neuroscientists on education ; Neuroscience and education in dialogue ; A multi-perspective understanding of learning ; Methodology in neuroeducational research ; Neuroeducational ethics ; Neuroeducational research case study A: creativity ; Neuroeducational research case study B: learning games ; Neuroscience, education and the future ; Appendix 1: some neuroanatomy

ISBN 978-0-415-47200-5 (trda vezava)
ISBN 0-415-47200-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-47201-2 (broš.)
ISBN 0-415-47201-6 (broš.)
ISBN 978-0-203-86730-3 (e-knjiga)
ISBN 0-203-86730-0 (e-knjiga)
a) Learning b) Education - Research c) Neurosciences d) Learning - physiology e) Brain - physiology f) Education

37.015.3:004.032.26
37.015.3 HOWARD-JONES, P. Introducing
COBISS.SI-ID 10412361

21.
        PERSONAL epistemology : the psychology of beliefs about knowledge and knowing / edited by Barbara K. Hofer and Paul R. Pintrich. - New York ; London : Routledge, 2009. - XII, 430 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 0-8058-3518-0 (brezkislinski papir)
ISBN 0-8058-5235-2 (broš.)
a) educational psychology b) knowledge c) pedagoška psihologija d) znanje e) epistemologija f) prepričanja g) vednost h) konceptualni modeli i) metodologija

37.015.3:165
37.015.3 PERSONAL epistemology
COBISS.SI-ID 10402633

22.
        POT po Logarski dolini. Rinkova učna pot : navodila vodnikom / [Ema Erzar ... [et al.]. - Ljubljana : [Pedagoška fakulteta], 2014. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PKP_naravi_naproti/Rinkova_ucna_pot_KONCNI.pdf. - Ov. nasl. - Rinkova učna pot je nastala v okviru projekta "Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti" v sodelovanju Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in Logarske doline, d.o.o. - Bibliografija: str. 73
a) didactics b) didaktika c) izletništvo d) narava e) določevalni ključ f) bonton

37.091.33-027.22(497.4)(083.13)
II 37 POT po Logarski
COBISS.SI-ID 10381641

23.
SOUSA, David A.
        What principals need to know about the basics of creating brain-compatible classrooms / David A. Sousa. - Bloomington, IN : Solution Tree Press : Naesp, 2011. - VII, 108 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 99-104. - Kazalo. - Vsebina: What do we know about how the brain learns? ; What is brain-compatible curriculum? ; What is brain-compatible instruction? ; What is brain-compatible assessment? ; How do we help learners with different needs? ; What is brain-compatible leadership?

ISBN 978-1-935542-99-5 (perfect bound)
ISBN 978-1-935543-00-8 (library edition)
a) Learning, Psychology of b) Learning - Physiological aspects c) School improvement programs d) Neurosciences

37.015.3:159.953
II 37 SOUSA, D. A. What
COBISS.SI-ID 10415177

24.
        UGOTAVLJANJE kompleksnih dosežkov : preverjanje in ocenjevanje v medpredmetnih in kurikularnih povezavah. Priročnik za učitelje / uredila Zora Rutar Ilc. - 1. izd., 1. natis. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 280 str. : preglednice

Način dostopa (URL): http://www.zrss. si/projektiess/skladisce/pkp/podprojekt3/Strokovna%20gradiva/Projektni%20timi%20za%20KP%20in%20TP/Gradiva%202011-2012/ugotavljanje%20komplek snih%20dose%C5%BEkov%20%281%29.pdf

ISBN 978-961-03-0050-2 (pfd)
a) kurikulum b) medpredmetni pristop c) medpredmetno povezovanje d) učni predmeti e) preverjanje znanja f) ocenjevanje znanja g) srednje šole

37.016(082)
37.091.26(082)
COBISS.SI-ID 10408521


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


25.
ŽITKO, Petra
        Odnos med učno samoregulacijo pri učenju angleščine in dosežki učencev šestega razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine : magistrsko delo / Petra Žitko. - Ljubljana : [P. Žitko], 2014. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2658. - Bibliografija: str. 45-50. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) language skill b) primary school c) learning test d) jezikovna veščina e) osnovna šola f) test znanja g) učne strategije h) znanje

373.3.016:811.111:37.091.275(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ŽITKO, P. Odnos
COBISS.SI-ID 10380617


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


26.
BERČAN, Katarina
        Didaktični materiali za razvijanje jezikovnih zmožnosti v vrtcu : diplomsko delo / Katarina Berčan. - Ljubljana : [K. Berčan], 2015. - IX, 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 47-49. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) language c) predšolski otrok d) jezik

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BERČAN, K. Didaktični
COBISS.SI-ID 10416457

27.
CRNOBRNJA, Branka, 1991-
        Plesna dramatizacija pravljice Volk in sedem kozličkov v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Branka Crnobrnja. - Ljubljana : [B. Crnobrnja], 2014. - 72 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2660. - Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) pre-school child c) dramatization d) ples e) predšolski otrok f) dramatizacija g) plesna vzgoja h) gledališče i) gledališka uprizoritev j) participacija k) sodelovanje l) književnost

373.2.016:792.028.8(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) CRNOBRNJA, B. Plesna
COBISS.SI-ID 10380105

28.
JARC, Nina, 1991
        Predšolski otroci spoznavajo električni krog : diplomsko delo / Nina Jarc. - Naklo : [N. Jarc], 2015. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) elektrika f) električni krog

373.2.016:537(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JARC, N. Predšolski
COBISS.SI-ID 10413641

29.
KOVAČ, Katarina
        Vpliv igre v naravnem okolju na razvoj opazovalnih spretnosti predšolskega otroka : diplomsko delo / Katarina Kovač. - Ljubljana : [K. Kovač], 2014. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2665. - Bibliografija: str. 59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) predšolski otrok d) igra e) narava f) igra v gozdu g) opazovanje

373.22(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOVAČ, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 10386505

30.
MARJANOVIČ, Monika
        Moj novi vrtec : participacija otrok v vrtcu : diplomsko delo / Monika Marjanovič. - Ljubljana : [M. Marjanovič], 2014. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2664. - Bibliografija: str. 48-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nursery school c) participation d) predšolski otrok e) vrtec f) soodločanje g) Reggio Emilia h) projektno delo i) odprti tip reševanja problemov

373.2:005.56(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MARJANOVIČ, M. Moj
COBISS.SI-ID 10385993

31.
PAVLIC, Štefanija, 1963-
        Projekt Fibonacci kot podpora uvajanju naravoslovja v vrtcih : magistrsko delo / Štefanija Pavlic. - Ljubljana : [Š. Pavlic], 2014. - X, 80 str, [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2662. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: str. 78-80. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vgoja
a) pre-school education b) science education c) predšolska vzgoja d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) projekt Fibonacci

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PAVLIC, Š. Projekt
COBISS.SI-ID 10383689

32.
RAVNIKAR, Jana, 1989-
        Stopnja razumljivosti govora predšolskega otroka : diplomsko delo / Jana Ravnikar. - Ljubljana : [J. Ravnikar], 2015. - VIII, 62 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) predšolski otrok d) govor

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) RAVNIKAR, J. Stopnja
COBISS.SI-ID 10416201

33.
ROPOTAR Jagodic, Andreja, 1981-
        Vloga lutke pri usvajanju kurikularnih ciljev v vrtcu : magistrsko delo / Andreja Ropotar Jagodic. - Ljubljana : [A. Ropotar Jagodic], 2014. - 125 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2657. - Bibliografija: str. 116-121. - Povzetek ; Summary
a) nursery school b) curriculum c) puppetry d) vrtec e) kurikulum f) lutke g) simbolna igra h) spontana igra i) vzgojitelj j) komunikacija

373.2:688.721.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROPOTAR Jagodic Vloga
COBISS.SI-ID 10379337

34.
URANKAR, Urša
        Spoznavanje zvoka v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Urša Urankar. - Ljubljana : [U. Urankar], 2014. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2661. - Bibliografija: str. 57-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) sound d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) zvok g) fizika h) predstave

373.2.016:534.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) URANKAR, U. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 10379849

35.
VOJNOVIĆ, Sanja, 1986-
        Izdelava didaktičnih igrač z od 2- do 4-letnimi otroki : diplomska naloga / Sanja Vojnović. - Ljubljana : [S. Vojnović], 2015. - IV, 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) toy d) predšolski otrok e) praktično delo f) igrača g) didaktične igrače

373.2.016:688.72(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VOJNOVIĆ, S. Izdelava
COBISS.SI-ID 10415689

36.
ZELKO, Karin
        Vključevanje terapevtskega psa v pedagoško prakso vrtca : diplomska naloga / Karin Zelko. - Ljubljana : [K. Zelko], 2015. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 50-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) animal c) predšolski otrok d) žival e) pes f) odnos do živali g) terapija s psi

373.2.016:636.7.045(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZELKO, K. Vključevanje
COBISS.SI-ID 10411337


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


37.
BRODAR, Leona
        Besedila prekmurskih učencev 4. razreda iz eno- in dvojezične osnovne šole : magistrsko delo / Leona Brodar. - Ljubljana : [L. Brodar], 2015. - 107 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2676. - Bibliografija: str. 90-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) textual analysis c) bilingualism d) osnovnošolski pouk e) analiza besedila f) dvojezičnost g) sporazumevalna zmožnost h) pripovedovalno besedilo i) doživljajski spis j) dvojezično šolstvo

373.3:811.163.6(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BRODAR, L. Besedila
COBISS.SI-ID 10405193

38.
ŠTIMPFEL, Andrejka
        Didaktični pristop pri pouku književnosti za učenca priseljenca v tretjem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Andrejka Štimpfel. - Ljubljana : [A. Štimpfel], 2015. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2677. - Bibliografija: str. 89-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak, Poučevanje na razredni stopnji
a) teaching method b) literature c) pupil d) immigrant e) didaktična metoda f) literatura g) učenec h) priseljenec i) notranja diferenciacija j) individualizacija k) personalizacija l) motivacija m) poustvarjanje

373.3:821.163.6:314.117-054.52(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ŠTIMPFEL, A. Didaktični
COBISS.SI-ID 10405449

39.
UČAKAR, Katarina, 1989-
        Skladenjska analiza besedil v učnih gradivih za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina v tretjem in petem razredu : diplomsko delo / Katarina Učakar. - Ljubljana : [K. Učakar], 2014. - 73 str., [60] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2678. - Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) language teaching b) slovenščina c) primary school d) curriculum e) jezikovni pouk f) slovenščina g) osnovna šola h) kurikulum i) skladenjska zmožnost j) besedilne vrste k) besedilo

373.3:37.091.2:811.163.6(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) UČAKAR, K. Skladenjska
COBISS.SI-ID 10405705


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


40.
EIDE, Brock L., 1962-
        The dyslexic advantage : unlocking the hidden potential of the dyslexic brain / Brock L. Eide, Fernette F. Eide. - [London] : Hay House, 2011. - XVIII, 283 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija z opombami: str. 263-274. - Kazalo

ISBN 978-1-84850-639-8 (broš.)
a) dyslexia b) psychology c) brain d) disleksija e) psihologija f) možgani g) pomnjenje h) posamezniki i) razum j) izzivi k) poklici

376.1
376.1 EIDE, B. L. Dyslexic
COBISS.SI-ID 10407241

41.
        LANGUAGE learners with special needs : an international perspective / edited by Judit Kormos and Edit H. Kontra. - Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, 2008. - IX, 233 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Second language acquisition ; 31)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-84769-090-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-84769-089-0 (broš.)
a) learning b) special education c) foreign languages d) učenje e) pouk po prilagojenem programu f) tuji jeziki g) osebe s posebnimi potrebami h) pisne sposobnosti i) besedno učenje j) branje k) gluhi l) učitelji m) inkluzija

376.1
376.1 LANGUAGE learners
COBISS.SI-ID 10406985


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


42.
JAZBEC, Marija, 1963-
        Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom : specialistično delo / Marija Jazbec. - Ljubljana : [M. Jazbec], 2014. - XVII, 229 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2715. - Bibliografija: str. 190-206. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) programmed learning b) social inequality c) learning difficulty d) mathematics e) pupil f) programiran pouk g) socialna neenakost h) učne težave i) matematika j) učenec k) revščina l) matematično deklarativno m) kontinuum pomoči n) sistemski pristop

376:51(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) JAZBEC, M. Kompenzacijski

COBISS.SI-ID 10411081

43.
KONKOLIČ, Sabina, 1981-
        Prader-Willijev sindrom : vzgojno-izobraževalni profil : magistrsko delo / Sabina Konkolič. - Ljubljana : [S. Konkolič], 2014. - 340 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2714. - Bibliografija: str. 262-267. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) special education b) pouk po prilagojenem programu c) vedenje d) učenje e) podpora f) pomoč g) program h) puberteta i) delovanje j) študije primerov

376.1:616.4-053.2(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KONKOLIČ, S. Prader-Willijev

COBISS.SI-ID 10410057

44.
LAH, Vlasta
        Uporaba tabličnega računalnika pri logopedskem delu : diplomsko delo / Vlasta Lah. - Ljubljana : [V. Lah], 2014. - 110 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2663. - Bibliografija: f. 97-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer Surdopedagogika-logopedija
a) speech therapy b) computer c) speech therapist d) logopedija e) računalnik f) logoped g) tablični računalnik h) IKT i) informacijsko-komunikacijska tehnologija j) aplikacije

376.1-056.264:004.38(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LAH, V. Uporaba
COBISS.SI-ID 10383945

45.
LOTRIČ, Polona
        Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s poškodbo hrbtenjače : magistrsko delo / Polona Jevšnik. - Ljubljana : [P. Jevšnik], 2014. - XV, 162 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2669. - Bibliografija: str. 131-156. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) standard of living b) paraplegic c) sport d) življenjski standard e) paraplegik f) šport g) športnorekreativno udejstvovanje

376:616.8-009.11:796(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) JEVŠNIK, P. Subjektivna
COBISS.SI-ID 10388553

46.
PEKOLJ, Darja, 1983-
        Lutke pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo / Darja Pekolj. - Ljubljana : [D. Pekolj], 2014. - 221 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2656. - Bibliografija: str. 190-197. - Povzetek ; Abstract
a) pupil b) learning difficulty c) puppetry d) učenec e) učne težave f) lutke g) učenci s primanjkljaji h) otroške igre i) UNIMA j) metode dela

376:688.721.2(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PEKOLJ, D. Lutke
COBISS.SI-ID 10379593

47.
RUCHETON, Zorica
        Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do težav s spominom pri učencih s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Zorica Rucheton. - Ljubljana : [Z. Rucheton], 2015. - VII, 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 113-115. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) memory c) special school teacher d) attitude e) otrok s posebnimi potrebami f) spomin g) specialni pedagog h) stališče i) težave s spominom j) učenci s posebnimi potrebami

376:159.953.6(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) RUCHETON, Z. Stališča
COBISS.SI-ID 10414921


378 VISOKO ŠOLSTVO.


48.
DEEM, Rosemary
        Knowledge, higher education, and the new managerialism : the changing management of UK universities / Rosemary Deem, Sam Hillyard, Mike Reed. - Repr. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - XII, 245 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 200-227. - Kazalo

ISBN 978-0-19-926591-6
a) higher education b) management c) university d) visokošolsko izobraževanje e) vodenje f) univerza g) raziskave h) vodstveni položaji i) Velika Britanija j) procesi k) tehnologije l) reforme m) kariera n) znanje o) javne službe p) učenje

378
378 DEEM, R. Knowledge
COBISS.SI-ID 10406217


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


49.
        EBOOKS in education [Elektronski vir] : realising the vision / edited by Hanzel Woodward. - Elektronska izd. - El. knjiga. - London : Ubiquity Press, 2014

Način dostopa (URL): http://www.ubiquitypress.com/site/books/read/10/161/ebooks-in-education/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 1. 2015

ISBN 978-1-909188-37-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-909188-38-9 (EPub)
ISBN 978-1-909188-39-6 (PDF)
ISBN 978-1-909188-40-2 (Kindle)

doi: 10.5334/bal
a) book b) publishing industry c) education d) teaching e) knjiga f) založništvo g) vzgoja in izobraževanje h) pouk i) učbeniki j) elektronske knjige k) učenje na daljavo l) dostopnost m) mobilne naprave n) nabava o) raziskave p) medknjižnična izposoja q) odprti dostop

37.091.64(0.034.2)
COBISS.SI-ID 10394185

50.
        EKOSISTEMI Jadrana 2011 - delta Neretve / [avtorji besedila Nika Krivec ... [et al.] ; uredila Nika Krivec ; avtorji fotografij Tomaž Berce ... et al.]. - Ljubljana : Društvo študentov biologije, 2014. - 61 str. : ilustr. ; 21 cm

110 izv.

ISBN 978-961-93251-7-9
a) ecology b) ekologija c) mladinski raziskovalni tabori d) biologija e) flora f) favna

379.825(497.584)"2011"
57(497.584)"2011"
57 EKOSISTEMI Jadrana 2011
COBISS.SI-ID 274155264

51.
RAZISKOVALNI tabor študentov biologije (2012 ; Pivka / Dolnja Košana)
        Raziskovalni tabor študentov biologije, Pivka - Dolnja Košana 2012 / [besedilo Marko Ilić ... [et al.] ; uredil Primož Presetnik ; fotografije Maja Cipot ... [et al.] ; risba Eva Kocjan]. - Ljubljana : Društvo študentov biologije, 2014 ([Kranj] : Trajanus). - 104 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://dsb.biologija.org/dsb/wp-content/datoteke/rtsb/2012_Kosana.pdf. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 120 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih, povzetek v angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93251-8-6
a) biology b) biologija c) biologija d) flora e) favna f) zborniki

379.825(497.4Pivka)"2012"
591.9(497.471)(082)
581.9(497.471)(082)
57(497.471)(082)
57 RAZISKOVALNI tabor 2012
COBISS.SI-ID 274269184


39 ETNOLOGIJA.


52.
        KO so svetniki gostovali : slovenske ljudske legende / [izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo] Zmago Šmitek ; [ilustracije Polona Kunaver Ličen]. - 1. natis. - Radovljica : Didakta, 2010. - 48 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zakladnica slovenskih pripovedi)

1.000 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 45-47

ISBN 978-961-261-199-6
a) folk culture b) ljudska kultura c) slovensko ljudsko slovstvo d) svetniki

398.22(497.4)
27-36:398.22
398.22(04)
398 KO so svetniki
COBISS.SI-ID 253408512

53.
        RASLA je jelka do neba : zgodbe iz našega ljudskega herbarija / [izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo] Zmago Šmitek ; [ilustratorka Maria Magdalena Szmatuła]. - Radovljica : Didakta, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 92 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zakladnica slovenskih pripovedi)

1.000 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 87-90

ISBN 978-961-261-263-4
a) folk culture b) ljudska kultura c) folkloristika d) slovstvena folklora e) ljudsko slovstvo f) ustno slovstvo g) povedke h) rastline i) zdravilne rastline j) simbolika

398.2(497.4)
582:398(497.4)
FRASCATI:
5-402
398 RASLA je jelka
COBISS.SI-ID 263712768


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


54.
GAŠPERŠIČ, Eva, 1987
        Priprava in evalvacija informativnih tabel za naravoslovno učno pot : diplomsko delo = Preparation and evaluation of information panels for nature trail : graduation thesis / Eva Gašperšič. - Ljubljana : [E. Gašperšič], 2014. - XII, 53 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2699. - Bibliografija: str. 49-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) science education b) open air activities c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) dejavnosti na prostem e) naravoslovna učna pot f) informativne table g) zavarovana območja h) dvoživke

502/504:57(043.2)
ZZ II 5(043.2) GAŠPERŠIČ, E. Priprava
COBISS.SI-ID 10407497


51(043.2) MATEMATIKA.


55.
BOLTA, Sandra
        Lastne vrednosti grafa : diplomsko delo / Sandra Bolta. - Ljubljana : [S. Bolta], 2014. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2668. - Bibliografija: str. 33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in matematika
a) mathematics b) matematika c) teorija grafov d) matrika sosednosti e) spekter grafa f) standardne družine grafov

519.17(043.2)
ZZ II 51(043.2) BOLTA , S. Lastne
COBISS.SI-ID 10388297


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


56.
SCHRÖDINGER, Erwin
        What is life? : the physical aspect of the living cell with Mind and matter & Autobiographical sketches / Erwin Schrödinger. - 16th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - VIII, 184 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Canto classics)

ISBN 978-1-107-60466-7 (broš.)
a) Schrödinger, Erwin (1887-1961) - Fiziki - Biografije b) biology c) consciousness d) biologija e) zavest f) celica g) življenje h) fizikalni pristop i) dednost j) mutacije k) entropija l) vrsta m) motnja n) razumevanje o) religija

57:53
57 SCHRÖDINGER, E. What
COBISS.SI-ID 10404681


61 MEDICINA.


57.
BEAR, Mark F.
        Neuroscience : exploring the brain / Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso. - 3rd ed. - Philadelphia, PA : Lippincott Williams & Wilkins, 2007. - XXXVIII, 857 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bibliografija: str. [817]-836. - Kazalo
- - Neuroscience [Elektronski vir] : exploring the brain. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, sheme ; 12 cm

ISBN 0-7817-7607-4 (alk. paper)
ISBN 978-0-7817-7607-3 (alk. paper)
ISBN 0-7817-6003-8
ISBN 978-0-7817-6003-4 (13-mestna št.)
a) neurology b) brain c) nevrologija d) možgani e) nevroznanost f) živčni sistem g) senzorični sistem h) motorični sistem i) obnašanje j) nevroni k) gibanje l) nevrobiologija m) spomin n) učenje o) CD-ROM

616.8
II 61 BEAR, M. F. Neuroscience cdr 61 BEAR, M. F. Neuroscience
COBISS.SI-ID 2995476

58.
        The HEALING arts : an Oxford illustrated anthology / edited by R. S. Downie ; with a foreword by Kenneth C. Calman. - Repr. with corrections. - Oxford : Oxford University Press, 2000, cop. 1994. - XVIII, 334 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 326-329. - Kazala

ISBN 0-19-263257-4 (broš.)
ISBN 0-19-262319-2 (trda vezava)
a) art b) therapy c) umetnost d) terapija e) antologija f) življenjska obdobja g) duševne bolezni h) bolezni i) zdravniki j) psihiatri k) pacienti l) zdravljenje m) smrt n) etika

615.851
615.851 HEALING arts
COBISS.SI-ID 10404425


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


59.
        AUTISM : mind and brain / edited by Uta Frith and Elisabeth L. Hill. - Repr. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - XIX, 298 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 0-19-852924-4
a) autism b) brain c) avtizem d) možgani e) motnje f) študije g) razum h) kognitivne teorije i) Aspergerjev sindrom j) gibalne motnje k) zaznavanje

616.89
616.89 AUTISM mind
COBISS.SI-ID 10408009

60.
KONGRES logopedov Slovenije (4 ; 2014 ; Portorož)
        Sodobna logopedija med teorijo in prakso : zbornik prispevkov = Contemporary logopedy between theory and practice : conference proceedings / 4. kongres logopedov Slovenije, 13.-15. 11. 2014 ; [urednici Barbara Korošec, Valerija Marot]. - Maribor : Društvo logopedov Slovenije ; Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča, 2014 (Ljubljana : Birografika BORI). - 226 str. : ilustr. ; 30 cm

150 izv. - Bibliografija in povzetki pri večini prispevkov. - Prispevki v slov. ali angl., povzetki v slov. in angl.

ISBN 978-961-6060-93-6 (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča)
a) speech therapy b) speech defect c) logopedija d) govorna motnja e) jezik f) govor g) jezikovni razvoj h) mobilne aplikacije i) komunikacija j) zborniki

616.89-008.434(082)
376-056.264(082)
II 61 KONGRES 2014 Sodobna
COBISS.SI-ID 276145152


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


61.
ŠTEMBERGAR Zupan, Andrej
        Uporaba elektronskega panja za opazovanje sprememb v okolju : diplomsko delo = Use of electronic hive for observation of changes in environment : graduation thesis / Andrej Štembergar Zupan. - Ljubljana : [A. Štembergar Zupan], 2014. - VIII, 67 f., [12] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2672. - Bibliografija: f. 64-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) environment b) climate c) okolje d) podnebje e) medonosna čebela (apis mellifera carnica) f) monitoring g) odmiranje čebeljih družin h) čebelnjak i) vremenske razmere

638.141:502/504(043.2)
ZZ II 63(043.2) ŠTEMBERGAR ZUPAN Uporaba
COBISS.SI-ID 10393929


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


62.
RUGELJ, Samo
        Izgubljeni bralec : esej o slovenskem založništvu v kriznih časih / Samo Rugelj ; [izdelava imenskega in stvarnega kazala Neža Poznič]. - Maribor : Litera, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 275 str. ; 18 cm. - (Nova znamenja ; 48)

300 izv. - Bibliografija: str. 259-261. - Kazalo

ISBN 978-961-6949-38-5
a) publishing industry - Slovenia b) book c) založništvo - Slovenija d) knjiga e) založbe f) knjigarne g) knjižnice h) bralci i) ekonomska kriza

655.4(497.4)
65 RUGELJ, S. Izgubljeni
COBISS.SI-ID 79954689


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


63.
SKRBINŠEK, Ajda
        Slikarski prostor modre barve : diplomsko delo / Ajda Skrbinšek. - Ljubljana : [A. Skrbinšek], 2015. - V, 42 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) colour c) slikarstvo d) barva e) modra barva

7.017.4(043.2)
ZZ II 7(043.2) SKRBINŠEK, A. Slikarski
COBISS.SI-ID 10411593


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


64.
TAVČAR, Lidija
        Vzporedni svetovi : risarke in slikarke prve polovice 19. stoletja na Kranjskem / [avtorica, slikovno gradivo izbrala in uredila] Lidija Tavčar ; [urejanje bibliografije Nataša Kovačič ; urejanje fotodokumentacije Jassmina Marijan, Lidija Tavčar]. - 1. izd. - Ljubljana : Narodna galerija : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 454 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 428-444 in pri posameznih umetnicah. - Kazali

ISBN 978-961-6743-46-4 (Narodna galerija)
ISBN 978-961-241-871-7 (Modrijan)
a) painting - history b) slikarstvo - zgodovina c) slikarstvo d) ženske umetnice e) likovno izobraževanje f) biografije

75.071.1-055.2(497.4)"18"
75 TAVČAR, L. Vzporedni
COBISS.SI-ID 276699136


78 GLASBA.


65.
        MUSICAL beginnings : origins and development of musical competence / edited by Irene Deliege and John Sloboda. - Repr. - Oxford : Oxford University Press, 2003, cop.1996. - XIV, 222 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 0-19-852332-7
a) music b) ability c) developmental psychology d) child e) infant f) glasba g) zmožnost h) razvojna psihologija i) otrok j) dojenček k) glasbeni razvoj l) glasbene sposobnosti m) umetniške kompetence n) lingvistični razvoj o) mladi glasbeniki p) zarodek q) govor r) zaznavanje s) čas t) nosečnice

781
78 MUSICAL beginnings
COBISS.SI-ID 10404937

66.
        The SOCIAL psychology of music / edited by David J. Hargreaves and Adrian C. North. - Repr. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - XV, 319 str. : graf. prikazi, note ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-0-19-852383-3
a) music b) society c) therapy d) social psychology e) glasba f) družba g) terapija h) socialna psihologija i) socialne skupine j) osebnost k) glasbene sposobnosti l) nastop m) strah pred nastopom n) glasbena vzgoja o) spol p) socialni vpliv q) estetika r) skladateljska ustvarjalnost s) etnomuzikologija t) obnašanje potrošnikov u) glasbeni okus

78:316.6
78 SOCIAL psychology
COBISS.SI-ID 10403913


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


67.
BORČIĆ, Mirjana
        Odstiranje pogleda : spomini, izkušnje, spoznanja / Mirjana Borčić ; [fotografije osebni arhiv Mirjane Borčič ... et al.]. - Ljubljana : Javni zavod Kinodvor : Slovenska kinoteka, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - 113 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Spremna beseda / Barbara Kelbl: str. 104-107. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-92710-5-6 (Javni zavod Kinodvor)
a) Borčić, Mirjana (1925-) - Spomini b) film education c) youth d) filmska vzgoja e) mladina f) film g) metode h) filmsko doživetje i) biografija j) šola

791.5
37.015.31:791
929Borčić M.
821.163.6-94
79 BORČIĆ, M Odstiranje
COBISS.SI-ID 275622912


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


68.
KOROŠEC, Helena, 1969-
        Lutka in socialni odnosi v vrtcu : doktorska disertacija / Helena Korošec. - Ljubljana : [H. Korošec], 2015. - XIV, 247 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2670. - Bibliografija: str. 219-231. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) puppetry b) nursery school c) trainer d) lutke e) vrtec f) vzgojitelj g) socialno vedenje h) lutkovno-gledališke dejavnosti i) socialni razvoj j) igra k) vzgoja z umetnostjo l) stališča

792.97:373.2.16(043.2)
ZZ II 79(043.2) KOROŠEC, H. Lutka
COBISS.SI-ID 10387785


81 JEZIKOSLOVJE


69.
PHILLIPS, Sarah
        Drama with children / Sarah Phillips. - Oxford : Oxford Univerity Press, 2000. - 151 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Resource books for teachers)

Bibliografija: str. 149-151

ISBN 0-19-437220-0
a) theatre b) teaching c) child d) English language e) gledališče f) pouk g) otrok h) angleščina i) dramske aktivnosti j) lutke k) kratke igre l) improvizacija

811.111
II 811.111 PHILLIPS, S. Drama
COBISS.SI-ID 8159284


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


70.
KUHAR, Petra, 1989-
        Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske mladinske književnosti : diplomsko delo / Petra Kuhar. - Ljubljana : [P. Kuhar], 2014. - 101 str., VI str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2659. - Mentor: Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 97-101. - Povzetek ; Abstract
a) children's and youth literature b) Slovenia c) backward child d) mladinska književnost e) Slovenija f) otrok s posebnimi potrebami g) drugačnost h) tabu tema

821.163.6-93:376(043.2)
ZZ II 82(043.2) KUHAR, P. Tema
COBISS.SI-ID 10380361


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


71.
GOMBAČ, Žiga
        Živa in antični rojstni dan / Žiga X. Gombač ; ilustriral Ivan Mitrevski. - 1. izd. - Ljubljana : Vilinia, 2014. - [30] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Živa iz muzeja)

700 izv.

ISBN 978-961-93307-3-9
a) history b) literature c) zgodovina d) literatura e) Rimljani f) leposlovje

821.163.6-93-32
821.163.6 GOMBAČ, Ž. Živa
COBISS.SI-ID 276139776

72.
KOVIČ, Kajetan, 1931-2014
        Kako se vrtijo ure : izbrano delo za otroke / Kajetan Kovič ; ilustrirala Jelka Reichman ; [spremni besedi napisala Marjana Kobe in Igor Saksida ; bibliografijo sestavila Katja Kemperle]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). - 264 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica)

2.000 izv. - Igrivo pesniško popotovanje : Kovičeva poezija za otroke / Igor Saksida: str. 239-245. - Na meji med resničnostjo in domišljijo : Kovičeva pripovedna proza za otroke / Marjana Kobe: str. 247-259. - Bibliografija mladinskih knjižnih izdaj Kajetana Koviča: str. 261-264

ISBN 978-961-01-2230-2
a) Kovič, Kajetan (1931-2014) - Literarne študije b) Kovič, Kajetan (1931-2014) - Bibliografije

821.163.6-93-821
821.163.6.09Kovič K.
012Kovič K.
821.163.6 KOVIČ, K. Kako
COBISS.SI-ID 276619008

73.
        NAJLEPŠE pesmi o živalih / [napisali Janez Bitenc ... et al.] ; izbrala in naslikala Jelka Reichman. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [45] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3440-4
a) Živali - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-1(082)
087.5
II 821.163.6 NAJLEPŠE pesmi
COBISS.SI-ID 274506240


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO