COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


novosti april


1.
BALAKRISHNAN, V. K., 1931-
        Schaum's outline of theory and problems of combinatorics : [ including concepts of graph theory] / V.K. Balakrishnan. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 1995. - VIII, 200 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Schaum's outline series)

Ov. dodatek k nasl. - Kazalo

ISBN 0-07-003575-X
a) mathematics b) matematika c) kombinatorika d) teorija grafov

519.1(075.8)
II 51(075.8) BALAKRISHNAN V. Schaum's
COBISS.SI-ID 39506689

2.
        HANDBOOK : phenomenology and cognitive science / editors Elisabeth Baumgartner ... [et al.] ; illustrations by Edo Podreka. - Dettelbach : Röll, 1996. - 390 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: 363-379. - Kazala: 381-390

ISBN 3-927522-70-8

165
II 16 HANDBOOK phenomenology
COBISS.SI-ID 5460744

3.
INTERNATIONAL Technology, Education and Development Conference (9 ; 2015 ; Madrid)
        INTED 2015 [Elektronski vir] : abstracts / 9th International Technology, Education and Development Conference, March 2nd-4th 2015, Madrid, Spain ; edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. - El. zbornik. - Madrid : IATED Academy, 2015. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona

ISBN 978-84-606-5761-3
a) education b) technology c) vzgoja in izobraževanje d) tehnologija e) izobraževanje f) učenje g) učenje na daljavo h) informacijska tehnologija i) konference

004:37
cdr 004 INTERNATIONAL INTED 2015
COBISS.SI-ID 10528329


0 SPLOŠNO.


4.
EGBERT, Joy
        Writing education research : guidelines for publishable scholarship / Joy Egbert and Sherry Sanden. - New York, NY : Routledge, 2015. - XII, 225 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-79646-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-79647-8 (broš.)
ISBN 978-1-315-75787-2 (e-knjiga)
a) writing b) research c) education d) pisava e) raziskovanje f) vzgoja in izobraževanje g) znanstveno publiciranje h) raziskovalni krog i) objavljanje j) zbiranje podatkov

001.8
001 EGBERT, J. Writing
COBISS.SI-ID 10515273


004 RAČUNALNIŠTVO.


5.
BENEDIČIČ, Andrej
        Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli : diplomsko delo / Andrej Benedičič. - Ljubljana : [A. Benedičič], 2015. - VII f., 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2777. - Bibliografija: str. 53-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) primary education c) računalništvo d) osnovnošolski pouk e) e-gradivo

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) BENEDIČIČ, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 10522697

6.
GIBSON, Jeremy
        Introduction to game design, prototyping, and development : from concept to playable game - with Unity and C# / Jeremy Gibson. - Upper Saddle River : Addison-Wesley, 2014. - XXXI, 908 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Game design)

Kazalo. - Vsebina: Game Design and Paper Prototyping: Thinking Like a Designer ; Game Analysis Frameworks ; The Layered Tetrad ; The Inscribed Layer ; The Dynamic Layer ; The Cultural Layer ; Acting Like a Designer ; Design Goals ; Paper Prototyping ; Game Testing ; Math and Game Balance ; Puzzle Design ; Guiding the Player ; The Digital Game Industry. Digital Prototyping: Thinking in Digital Systems ; Introducing Our Development Environment: Unity ; Introducing Our Language: C# ; Hello World: Your First Program ; Variables and Components ; Boolean Operations and Conditionals ; Loops ; Lists and Arrays ; Functions and Parameters ; Debugging ; Classes ; Object-Oriented Thinking ; The Agile Mentality. Game Prototype Examples and Tutorial: Prototype 1: Apple Picker ; Prototype 2: Mission Demolition ; Prototype 3: Space SHMUP ; Prototype 4: Prospector Solitaire ; Prototype 5: Bartok ; Prototype 6: Word Game ; Prototype 7: QuickSnap ; Prototype 8: Omega Mage. Appendices: Standard Project Setup Procedure ; Useful Concepts ; Online Reference

ISBN 978-0-321-93316-4 (broš.)
ISBN 0-321-93316-8 (broš.)
a) computer game b) programming language c) računalniška igra d) programski jezik

004.4
004.4 GIBSON, J. Introduction
COBISS.SI-ID 10510921

7.
HETLAND, Magnus Lie
        Beginning Python : from novice to professional / Magnus Lie Hetland. - 2nd ed. - Berkeley : Apress, cop. 2008. - XXX, 656 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The expert's voice in open source)

Kazalo

ISBN 1-59059-982-9
ISBN 978-1-59059-982-2
ISBN 978-1-4302-0634-7 (electronic)
a) computer science b) računalništvo c) računalništvo d) programski jeziki e) Python f) objektno orientirano programiranje g) internetno programiranje h) numerično programiranje i) aplikacije j) priročniki

004.43
004.4 HETLAND, M. L. Beginning Č 004.4 HETLAND, M. L. Beginning
COBISS.SI-ID 29925637

8.
HETLAND, Magnus Lie
        Python algorithms : mastering basic algorithms in the Python language / Magnus Lei Hetland. - 2nd ed. - New York : Apress, 2014. - XXII, 295 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The expert's voice in Python)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4842-0056-8 (broš.)
ISBN 978-1-4842-0055-1 (e-knjiga)
a) computer science b) programming language c) računalništvo d) programski jezik e) Python f) računalniški programski jeziki g) računalniški algoritmi h) računalništvo

004.43
004.4 HETLAND, M. L. Python
COBISS.SI-ID 10512457

9.
SEDGEWICK, Robert
        Algorithms / Robert Sedgewick and Kevin Wayne. - 4th ed. - Upper Saddle River [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2011. - XII, 955 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-0-321-57351-3 (trda vez., brezkislinski papir)
ISBN 0-321-57351-X (trda vez., brezkislinski papir)
a) computer science b) računalništvo c) algoritmi d) računalniški algoritmi e) učbeniki

004.021(075.8)
004 SEDGEWICK, R. Algorithms
COBISS.SI-ID 8741972


159.9 PSIHOLOGIJA.


10.
KOHLER, Richard, pedagog in psiholog
        Jean Piaget / Richard Kohler. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014, cop. 2008. - X, 326 str. ; 24 cm. - (Bloomsbury library of educational thought)

Bibliografija: str. 267-308. - Kazali

ISBN 978-1-4725-1888-0 (broš.)
ISBN 978-0-8264-8411-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-4411-4444-7 (e-knjiga)
a) biography b) psychology c) biografija d) psihologija e) delovanje

159.9:37.01
159.9 KOHLER, R. Jean
COBISS.SI-ID 10545225

11.
VEER, René van der, 1952-
        Lev Vygotsky / René van der Veer. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014, cop. 2007. - XI, 169 str. ; 24 cm. - (Bloomsbury library of educational thought)

Bibliografija: str. 143-158. - Kazali

ISBN 978-1-4725-0492-0 (broš.)
ISBN 978-0-8264-8409-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-4411-8127-5 (e-knjiga)
a) biography b) educational psychology c) biografija d) pedagoška psihologija e) delovanje

159.9:37.01
159.9 VEER, R. van der Lev Vygotsky
COBISS.SI-ID 10544713

12.
        The WILEY international handbook of clinical supervision / edited by C. Edward Watkins, Jr., and Derek L. Milne. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2014. - XVI, 723 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-119-94332-7
a) supervision b) supervizija c) klinična psihologija d) psihoterapija e) supervizija f) zborniki g) clinical psychology h) psychotherapy i) professional supervision j) readers

159.9:615.851(082)
CC-APA:
3310
159.9 WILEY international
COBISS.SI-ID 55324514


32 POLITIKA.


13.
        EVROPSKA unija od A do Ž / urednika Sabina Kajnč in Damjan Lajh ; [stvarno kazalo Damjan Lajh]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 502 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

60 izv. - Bibliografija: str. 451-483. - Kazalo

ISBN 978-961-204-435-0
a) Evropska unija - Zborniki b) European communities (institutions) c) international cooperation d) Evropska skupnost (organizacije) e) mednarodno sodelovanje f) organizacija g) delovanje

321(082)
061.1EU(082)
32 EVROPSKA unija
COBISS.SI-ID 263007488


33 GOSPODARSTVO


14.
GUZELJ, Tamara
        Kako do službe : kako v 7 hitrih korakih priti do dobre zaposlitve, ko ni objavljenih prostih delovnih mest / Tamara Guzelj. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Formatisk). - 191 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 190-191

ISBN 978-961-204-577-7
a) employment opportunities b) možnosti zaposlitve c) delovna mesta d) predstavitev e) iskanje dela f) družbena omrežja g) prijavljanje h) zaposlitev i) brezposelnost

331.5
330 GUZELJ, T. Kako
COBISS.SI-ID 276689152


34 PRAVO.


15.
NOVAK, Barbara, profesorica prava
        Družinsko pravo / Barbara Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 347 str. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 301-308. - Kazalo

ISBN 978-961-204-574-6
a) family b) law c) družina d) pravo e) zakonska zveza f) otroci g) starši h) družinsko pravo i) preživljanje j) vzgoja k) partnerska zveza

347.61/.64(497.4)(094.5)
364(497.4)(094.5)
34 NOVAK, B. Družinsko
COBISS.SI-ID 276097792


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


16.
JANEVSKI, Stevan
        Varstvo potrošnikov : prodaja in nakup potrošniškega blaga in storitev s sodno prakso, primeri iz prakse in obrazci / Stevan Janevski. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 237 str. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 237

ISBN 978-961-204-427-5
a) consumption b) law c) potrošnja d) pravo e) prodaja f) nakup g) oglaševanje h) poslovna praksa i) poslovna praksa j) terjatve k) odgovornost l) inšpekcijski nadzor m) zakonodaja n) Evropa

366.5
36 JANEVSKI, S. Varstvo
COBISS.SI-ID 244122112


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


17.
BARROW, Robin
        Plato / Robin Barrow. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014, cop. 2007. - XVI, 199 str. ; 24 cm. - (Bloomsbury library of educational thought)

Bibliografija: str. 183-194. - Kazala

ISBN 978-1-4725-0485-2 (broš.)
ISBN 978-1-4411-1509-6 (e-knjiga)
a) education b) philosophy c) biography d) vzgoja in izobraževanje e) filozofija f) biografija g) moralna vzgoja h) vrednote i) človeška narava j) Platon

37.01:37.091.4
37.01 BARROW, R. Plato
COBISS.SI-ID 10539081

18.
        DOTIK okolja 3. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Mojca Lampe Kajtna ... et al.]. - 7. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 2 zv. (68, [2] f. pril. z nalepkami; 76 str.) : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv

ISBN 978-961-01-0600-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0601-2 (zv. 2)
a) environmental education - exercise b) primary education c) okoljska vzgoja d) osnovnošolski pouk e) narava

5(075.2)(076.1)
3(075.2)(076.1)
II 373.32.016:50 DOTIK okolja 3
COBISS.SI-ID 278250496

19.
        GAMES, learning, and society : learning and meaning in the digital age / edited by Constance Steinkuehler, Kurt Squire, Sasha Barab. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - XXI, 464 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Learning in doing : social, cognitive, and computational perspectives)

Bibliografija pri vseh prispevkih Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-521-19623-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-14452-0 (broš.)
a) learning b) society c) play d) učenje e) družba f) igra g) digitalno okolje h) kurikulum i) kultura j) video igre k) oblikovalci

37.015.31:004(082)
37.015.3 GAMES, learning
COBISS.SI-ID 10535497

20.
GRAHAM, Lorraine
        Sustainable learning : inclusive practices for 21st century classrooms / Lorraine Graham, Jeanette Berman, Anne Bellert. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - XIII, 233 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-107-69595-5 (broš.)
a) teaching b) class c) learning d) pouk e) razred f) učenje g) trajnostno učenje h) inkluzija i) različnost j) branje

37.01
37.01 GRAHAM, L. Sustainable
COBISS.SI-ID 10534473

21.
LI, Jin, 1957-
        Cultural foundations of learning : East and West / Jin Li. - New York : Cambridge University Press, 2012. - XIV, 385 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 353-379. - Kazalo

ISBN 978-0-521-76829-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-16062-9 (broš.)
a) psychology b) learning c) culture d) psihologija e) učenje f) kultura g) modeli učenja h) učni proces i) razum

37.015.31:37.01
37.015.3 LI, J. Cultural
COBISS.SI-ID 10536777

22.
MEDNARODNA multikonferenca Informacijska družba (17 ; 2014 ; Ljubljana)
        Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi - VIVID 2014 [Elektronski vir] : zbornik referatov = Education in information society : conference proceedings / 17. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS 2014, 10. oktober 2014 = 17th International Multiconference Information Society IS 2014, 10th October 2014, Ljubljana, Slovenia ; organizatorji konference Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede ... [et al.] ; uredili, edited by Vladislav Rajkovič, Mojca Bernik, Uroš Rajkovič. - El. zbornik. - Kranj : Fakulteta za organizacijske vede, 2014

Način dostopa (URL): http://vivid.fov.uni-mb.si/sites/vivid.fov.uni-mb.si/files/IS2014-web.v2.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 10. 2014. - Prispevki v slov. in angl. - El. publikacija v PDF formatu obsega 287 str. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-232-278-6
a) Informacijska družba - Vzgoja - Posvetovanja b) Informacijska družba - Izobraževanje - Posvetovanja c) Informacijska tehnologija - Uporaba - Posvetovanja d) Komunikacijska tehnologija - Uporaba - Posvetovanja e) Izobraževanje - Informacijska tehnologija - Posvetovanja f) Izobraževalna tehnologija - Posvetovanja g) zborniki

37:659.2(082)(086.034.4)
37:004(082)(086.034.4)
659.2:004(082)(086.034.4)
37.091.64(082)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 275790848

23.
        OBZORJA učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive / zbral in uredil Tomaž Grušovnik ; [prevod povzetkov Mirko Zorman]. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2015 (Grafika 3000). - 547 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

200 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Povzetki v slov. in angl. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-14-2
a) education b) learning c) vzgoja in izobraževanje d) učenje e) pouk f) učenec g) etika h) vodenje i) pedagoško raziskovanje j) pristopi

37.01(082)
37.01 OBZORJA učenja
COBISS.SI-ID 278931968

24.
ROTVEJN Pajič, Leonida, 1971
        Hiperaktiven, nemiren ali samo živahen otrok? / Leonida Rotvejn Pajič ; [ilustriral Zvonko Čoh ; spremna beseda Suzana Pulec]. - 2. natis. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2015. - 59 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 59

ISBN 978-961-91056-9-6
a) hyperactivity b) child c) hiperaktivnost d) otrok e) hiperkinetična motnja f) šola g) svetovalni center

376.1-056.47
159.922.76(035)
376.1-056.47 ROTVEJN P., L. Hiperaktiven
COBISS.SI-ID 278701056

25.
SAHLBERG, Pasi
        Finnish lessons 2.0 : what can the world learn from educational change in Finland? / Pasi Sahlberg ; foreword by Diane Ravitch and Andy Hargreaves. - 2nd ed. - New York ; London : Teachers College, Columbia University, 2015. - XXVI, 237 str. : ilustr. ; 23 cm

Winner of the Grawemeyer Award in Education in 2013. - Bibliografija: str. 211-223. - Kazalo

ISBN 978-0-8077-5585-3 (broš.)
ISBN 978-0-8077-7329-1 (e-knjiga)
a) education - Finland b) educational policy c) education - Finska d) politika vzgoje in izobraževanja e) reforme f) organiziranost g) učitelji h) globalizacija i) znanje

37.01
37.01 SAHLBERG, P. Finnish
COBISS.SI-ID 10512201

26.
        SVETOVANJE v praksi / [avtorice izvajalki in študentke magistrskega študija Socialne pedagogike v okviru predmeta Svetovalni procesi Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani] ; uredila Alenka Kobolt ; [prevod povzetkov v angleški jezik Andrejka Lep]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 212 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

O nastajanju in namenu monografije / Alenka Kobolt: str. 7-8. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v slov. pri vseh prispevkih, povzetki v angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-253-171-3
a) guidance b) education c) social work d) svetovanje e) vzgoja in izobraževanje f) socialno delo g) psihoterapija h) praksa

37.048:005.942
364-785
371 SVETOVANJE v praksi Č 371 SVETOVANJE v praksi
COBISS.SI-ID 278668032

27.
        TEACHING for learning : a reference guide for results-oriented teachers / [editor Lorin W. Anderson]. - Beograd : Gama Digital Centar, 2013 (Beograd : Gama Digital Centar). - 254 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Glossary: str. 248-254.

ISBN 978-86-6371-000-9 (broš.)
a) teaching b) learning c) teacher d) pouk e) učenje f) učitelj g) učna okolja h) tehnologija i) navodila

37.015.3(082)
37.091.33:159.953(082)
37.015 TEACHING for learning
COBISS.SI-ID 200893452

28.
ULLRICH, Heiner
        Rudolf Steiner / Heiner Ullrich ; translated by Janet Duke and Daniel Balestrini. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014, cop. 2008. - XVI, 261 str. ; 24 cm. - (Bloomsbury library of educational thought)

Bibliografija: str. 225-250. - Kazalo

ISBN 978-1-4725-1889-7 (broš.)
ISBN 978-0-8264-8419-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-4411-7457-4 (e-knjiga)
a) educational policy b) biography c) politika vzgoje in izobraževanja d) biografija e) antropozofija f) walfdorska šola g) kurikulum

37.01:37.091.4
37.091.4
371.4 ULLRICH, H. Rudolf Steiner
COBISS.SI-ID 10544457

29.
ZNANSTVENI posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4 ; 2015 ; Portorož)
        Sodelovanje v teoriji in praksi : zbornik povzetkov / IV. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, Portorož, 31. marec in 1. april 2015 ; [uredili Mateja Brejc in Petra Weissbacher]. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskana prednja notr. str. ov. - 240 izv.
a) school b) education c) šola d) vzgoja in izobraževanje e) pouk f) profesionalizem g) ravnatelji h) učitelji i) poklicni razvoj

37.01(082)
II 37 ZNANSTVENI Sodelovanje
COBISS.SI-ID 10523977


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


30.
        DOTIK okolja 2. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Mojca Lampe Kajtna ... et al.]. - 7. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 2 zv. (56, [2] f. pril. z nalepkami; 68 str.) : ilustr. ; 30 cm

800 izv.

ISBN 978-961-01-0598-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0599-2 (zv. 2)
a) environmental education - exercise b) primary education c) okoljska vzgoja d) osnovnošolski pouk e) narava

373.32.016:50(075.2)(076.1)
II 373.32.016:50 DOTIK okolja 2
COBISS.SI-ID 278250240

31.
MANFREDA Kolar, Vida
        Druga matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - Dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015-. - 2 zv. (131; 127 str.) : ilustr. ; 30 cm + 4 listi

2.000 izv.

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2015
Del 2. - 2015

ISBN 978-961-01-3570-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-3571-5 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) računanje

373.32.016:51(075.2)(076.1)
II 373.32.016:51 MANFREDA K., V. Druga
COBISS.SI-ID 277638400


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


32.
TOMAZIN, Klara
        Kako uporabimo pravljico "Nekega deževnega dne" za plesno dramatizacijo : diplomsko delo / Klara Tomazin. - Ljubljana : [K. Tomazin], 2015. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2763. - Bibliografija: str. 47-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dramatization c) dance d) predšolski otrok e) dramatizacija f) ples g) plesna dramatizacija

373.2.016:793.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TOMAZIN, K. Kako
COBISS.SI-ID 10512969


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


33.
        ZBORNIK strokovnega simpozija ob 60-letnici Svetovalnega centra : 60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju / [urednik Zoran Pavlović]. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2015 (Ljubljana : Tiskarna Januš). - 448 str. : ilustr., tabele ; 22 cm

Bibliografija na koncu posameznega prispevka. - Povzetek ; Abstract pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93422-1-3
a) social psychology - Zborniki b) child - Zborniki c) socialna psihologija - Zborniki d) otrok - Zborniki e) zgodovina f) svetovalni center g) čustvene težave h) vedenjske motnje i) motnje pozornosti j) učne težave k) zaposleni l) mladi

376.1(082)
316.472.4-053.2(082)
376.1 ZBORNIK strokovnega
COBISS.SI-ID 278688768


39 ETNOLOGIJA.


34.
        MODROST pravljične školjke : izbor svetovnih pravljic / [izbor in spremno didaktično gradivo Dragica Haramija]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 199 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3373-5
a) fairy tale b) pravljica

398.2(100)(02.053.2)
398 MODROST pravljične
COBISS.SI-ID 277601536


51 MATEMATIKA.


35.
BALAKRISHNAN, V. K., 1931-
        Schaum's outline of theory and problems of graph theory / V. K. Balakrishnan. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1997. - VIII, 293 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Schaum's outline series)

Kazalo. - Bibliografija: str. 287

ISBN 0-07-005489-4
ISBN 978-0-07-005489-9
a) mathematics b) matematika c) matematika d) kombinatorika e) teorija grafov f) grafi g) povezave h) pretoki i) učbeniki

519.17(075.8)
II 51(075.8) BALAKRISHNAN, V. Schaum's
COBISS.SI-ID 17561349

36.
BÓNA, Miklós
        A walk through combinatorics : an introduction to enumeration and graph theory / Miklós Bóna ; [with a foreword by Richard Stanley]. - 3rd ed., reprinted. - New Jersey [etc.] : World Scientific, 2013. - XVIII, 550 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 541-543. - Kazalo

ISBN 978-981-4460-00-2 (broš.)
ISBN 978-981-4335-23-2
ISBN 981-4335-23-1
a) mathematics b) matematika c) matematika d) kombinatorika e) preštevanja f) teorija grafov g) Ramseyeva teorija h) delna urejenost i) algoritmi j) naloge k) rešitve

519.1
MSC 2000:
05-01
519.1 BÓNA, M. Walk
COBISS.SI-ID 16766041

37.
DUMMIT, David Steven
        Abstract algebra / David S. Dummit, Richard M. Foote. - 3rd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XII, 932 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 0-471-43334-9 (acid-free paper)
ISBN 0-471-45234-3 (WIE)
ISBN 978-0-471-43334-7
ISBN 978-0-471-45234-8 (WIE)
a) mathematics b) algebra c) matematika d) algebra e) algebra f) matematika g) teorija grup h) teorija obročev i) teorija modulov j) teorija polja k) vektorski prostori

512
512 DUMMIT, D. S. Abstract
COBISS.SI-ID 5111892

38.
STARČIČ, Tadej
        Naloge iz logike in množic z rešitvami : učno gradivo / Tadej Starčič. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2015. - 50 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2789. - Ov. nasl. - Bibliografija: str. 50
a) mathematics b) matematika c) naloge

510.6
Č II 510 STARČIČ, T. Naloge
COBISS.SI-ID 10536265

39.
STARČIČ, Tadej
        Naloge iz matematične analize z rešitvami : učno gradivo / Tadej Starčič. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2015. - 61 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2781. - Ov. nasl. - Bibliografija: str. 61
a) mathematics b) matematika c) naloge d) matematična analiza

517
Č II 51 STARČIČ, T. Naloge
COBISS.SI-ID 10532169


51(043.2) MATEMATIKA.


40.
MIKLAVŽINA, Nina
        Kako so indijske števke osvojile svet? : diplomsko delo / Nina Miklavžina. - Ljubljana : [N. Miklavžina], 2015. - V f., 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2778. - Bibliografija: str. 36-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in matematika
a) number b) število c) babilonski številski sistem d) egipčanski številski sistem e) starogrški številski sistem f) rimski številski sistem g) algoritmi h) desetiški sistem

511(043.2)
ZZ II 51(043.2) MIKLAVŽINA, N. Kako
COBISS.SI-ID 10522441

41.
PRIMOŽIČ, Matic
        Ploskve in krivulje v prostoru z anaglifnimi slikami : diplomsko delo / Matic Primožič. - Ljubljana : [M. Primožič], 2015. - V, 64 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2762. - Bibliografija: f. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) geometry b) geometrija c) diferencialna geometrija d) anaglifne slike e) GeoGebra

514.7(043.2)
ZZ II 51(043.2) PRIMOŽIČ, M. Ploskve
COBISS.SI-ID 10510665


54 KEMIJA.


42.
TRŠEK, Špela
        Verige in obroči. Učbenik za kemijo v gimnaziji / Špela Tršek, Janez Cerkovnik ; [tehnične risbe Darko Simeršek ; modeli Igor Cerar ; fotografije Tomaž Lunder ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 199 str. : ilustr. ; 27 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 198. - Kazalo

ISBN 978-961-241-539-6
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk e) organska kemija f) organske spojine g) modeli spojin

547(075.3)
54(075.3) TRŠEK, Š. Verige
COBISS.SI-ID 255825664


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


43.
MASTNAK, Matjaž, 1963-
        Poletne cvetlice / [[besedilo], fotografije] Matjaž Mastnak. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2015. - 209 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka O cvetani in živani)

Kazali

ISBN 978-961-272-179-4
a) botany b) plant c) botanika d) plant

582.5/.9(497.4)
58 MASTNAK, M. Poletne
COBISS.SI-ID 278436096


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


44.
MEDVED, Katarina, 1989-
        Določljivost vrst kosmuljkov (Anthericum spp.) po fotografijah : diplomsko delo = Determinability of Anthericum species by photos : graduation thesis / Katarina Medved. - Ljubljana : [K. Medved], 2015. - XII, 53 f., [46] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2779. - Besedilo v slov. - Bibliografija: f. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) botanika c) Anthericum liliago d) Anthericum ramosum e) morfometrija f) analiza fotografij g) kosmuljki h) navadni kosmuljek i) grozdasti kosmuljek

582.585.1(043.2)
ZZ II 58(043.2) MEDVED, K. Določljivost
COBISS.SI-ID 10524489

45.
PUHALIĆ, Nada
        Etanol, ocetna in mlečna kislina kot ključni dražljaji za predelavo hrane v čebelji družini : diplomsko delo = Ethanol, acetic and lactic acid as key stimuli for food processing in bee colony : graduation thesis / Nada Puhalić. - Ljubljana : [N. Puhalić], 2015. - X, 82 f., [2] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2775. - Bibliografija: f. 75-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) biologija c) med d) čebele e) čebelarstvo f) čebelje družine g) ocetna kislina h) mlečna kislina i) etanol j) prehranjevanje čebel

595.799:577.121(043.2)
ZZ II 59(043.2) PUHALIĆ, N. Etanol
COBISS.SI-ID 10519369


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


46.
LEACH, Penelope
        Otrok od rojstva do šole : [priročnik za nego in vzgojo otroka] / Penelope Leach ; fotografije Jenny Matthews ; [prevod Tina Česen, Meta Belšak, Tea Mejak]. - 5. dopolnjena in prenovljena izd., ponatis. - Ljubljana : Domus, 2008 (natisnjeno v EU). - 559 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Your baby & child. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Na nasl. str. tudi: Nova izd. za nove generacije. - Predgovor k slovenski izdaji / Damjana Šmid: str. 1. - O avtorici: str. 5. - Kazalo

ISBN 978-961-6170-85-7
a) early childhood education b) child development c) child rearing d) vzgoja v ranem otroštvu e) razvoj otroka f) nega otroka g) dojenčki h) predšolski otroci i) higiena j) domača vzgoja k) nasveti

613.95(035)
37.018.1(035)
613.95 LEACH, P. Otrok
COBISS.SI-ID 240924928


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


47.
TAVČAR, Živa, 1983-
        Balkoni : diplomsko delo / Živa Tavčar. - Ljubljana : [Ž. Tavčar], 2015. - IV, 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2776. - Bibliografija: str. 67-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) art b) architecture c) umetnost d) arhitektura e) namembnost balkonov f) slovenska arhitektura

643.575:72(043.2)
ZZ II 64(043.2) TAVČAR, Ž. Balkoni
COBISS.SI-ID 10522953


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


48.
KLENOVŠEK, Maja, likovna pedagoginja
        Sporočilna moč plakata kot umetniškega medija v komunikaciji z družbo : diplomsko delo / Maja Klenovšek. - Ljubljana : [M. Klenovšek], 2015. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2801. - Bibliografija: str. 84-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) communication c) grafika d) komunikacija e) plakat f) grafično oblikovanje g) umetniška in industrijska grafika h) socialno angažirana umetnost i) slovenski plakat j) komunikacijska moč plakata

7.036(043.2)
ZZ II 75(043.2) KLENOVŠEK, M. Sporočilna
COBISS.SI-ID 10545481


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


49.
STUPICA, Gabrijel
        Gabrijel Stupica : [(1913-1990) : retrospektiva : Moderna galerija, 18. december 2013-15. maj 2014 = a retrospective : Museum of Modern Art, Ljubljana, 18 December 2013-15 May 2014] / [urednica kataloga Martina Vovk ; besedila Tomaž Brejc ... [et al.] ; biografija in bibliografija Jana Intihar Ferjan ; prevod v angleški jezik Tamara Soban, Olga Vuković, Katja Zakrajšek ; fotografije Dejan Habicht ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 325 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v slov. in prevod v angl. - Dodatka k nasl. navedena v kolofonu. - 1.200 izv. - Oris življenja, samostojne in skupinske razstave, izbor literature: str. 256-269

ISBN 978-961-206-104-3
a) Stupica, Gabrijel (1913-1990) - Razstavni katalogi b) painting c) biography d) slikarstvo e) biografija f) slovensko slikarstvo g) osebne razstave

75(497.4):929Stupica G.
II 75 STUPICA, G. Gabrijel
COBISS.SI-ID 270511360


81 JEZIKOSLOVJE


50.
        EARLY years second language education : international perspectives on theory and practice / edited by Sandie Mourao and Mónica Lourenço. - London ; New York : Routledge, 2015. - XX, 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge research in early childhood education)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-70527-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-88994-8 (e-knjiga)
a) English language b) second foreign language c) early learning d) teacher e) child f) angleščina g) drugi tuji jezik h) zgodnje učenje i) učitelj j) otrok k) starši l) kognitivni vidik m) bilingvizem n) branje o) slikanice p) razred

81'243(082)
81 EARLY years second
COBISS.SI-ID 10538313

51.
        An INTRODUCTION to language and linguistics / edited by Ralph Fasold and Jeff Connor-Linton. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - XVI, 557 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 535-550. - Kazalo

ISBN 978-1-107-07064-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-63799-3 (broš.)
a) linguistics b) languages c) dialekti d) kultura e) jezikovna politika f) možgani g) drugi tuji jezik h) pisanje i) naloge j) semantika k) računalniški jezik

81(075.8)
81 INTRODUCTION to language
COBISS.SI-ID 10538569


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


52.
ADAMSON, Jean, 1928-
        Topsy and Tim. The big race / by Jean and Gareth Adamson. - London : Ladybird Books, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 2)

ISBN 978-0-72329-371-2
a) prirejene izdaje b) učenje angleščine

821.111-93-34
Č 821.111 ADAMSON, J. Topsy
COBISS.SI-ID 10516809

53.
        BEAUTY and the beast / illustrated by Marsela Hajdinjak-Krec. - London : Ladybird Books, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 2)

ISBN 978-0-72329-369-9
a) pravljice b) angleščina c) prirejene izdaje

821.111-93
Č 821.111 BEAUTY and
COBISS.SI-ID 10529609

54.
        CHICKEN licken / illustrated by Richard Johnson. - London : Ladybird Books, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 2)

ISBN 978-0-72329-369-9
a) pravljice b) angleščina c) prirejene izdaje

821.111
Č 821.111 CHICKEN licken
COBISS.SI-ID 10515785

55.
CHILD, Lauren
        Charlie and Lola. I am inventing an invention / characters created by Lauren Child. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 4)

ISBN 978-0-72329-373-6
a) angleščina b) prirejene izdaje

821.111-93-34=111
Č 821.111 CHILD, L. Charlie
COBISS.SI-ID 10525257

56.
CHILD, Lauren
        Charlie and Lola. You won't like this present as much as I do! / characters created by Lauren Child. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 3)

ISBN 978-0-72329-373-6
a) angleščina b) prirejene izdaje

821.111-93-34=111
821.111 CHILD, L. Charlie
COBISS.SI-ID 10518345

57.
        The ELVES and the shoemaker / illustrated by Virginia Allyn. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 3)

ISBN 978-0-72329-369-9

821.111-93
Č 821.111 ELVES and the
COBISS.SI-ID 10521161

58.
GAKUYA, Edward
        Tinga Tinga tales. Why lion roars! / based on a script by Edward Gakuya, Bridget Hurst and Claudia lloyd. - London : Ladybird Books, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 2)

ISBN 978-0-72327-334-9
a) prirejene izdaje b) učenje angleščine

821.111-93-34
Č 821.111 GAKUYA, E. Tinga
COBISS.SI-ID 10516297

59.
        HANSEL and Gretel / illustrated by Marina Le Ray. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 3)

ISBN 978-0-72329-369-9
a) pravljice b) angleščina c) prirejene izdaje

821.111(02.053.2)
Č 821.111 HANSEL and Gretel
COBISS.SI-ID 10518601

60.
        HEIDI / illustrated by Tamsin Hinrichsen. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 4)

ISBN 978-0-72329-369-9
a) prirejene izdaje

821.111-93
Č 811.111 HEIDI
COBISS.SI-ID 10521929

61.
HORSLEY, Lorraine
        Peppa Pig. Nature trail / written by Lorraine Horsley. - London : Ladybird Books, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 2)

ISBN 978-0-72329-376-7
a) prirejene izdaje b) učenje angleščine

821.111-93-34
Č 821.111 HORSLEY, L. Peppa
COBISS.SI-ID 10517577

62.
HORSLEY, Lorraine
        Peppa Pig. Sports day / written by Lorraine Horsley. - London : Ladybird Books, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 2)

ISBN 978-0-72329-376-7
a) prirejene izdaje b) učenje angleščine

821.111-93-34
Č 821.111 HORSLEY, L. Peppa
COBISS.SI-ID 10517321

63.
        JACK and the beanstalk / illustrated by Laura Barella. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself. Level 3)

ISBN 978-0-72329-369-9

821.111-93-34=111
Č 821.111 JACK and
COBISS.SI-ID 10518857

64.
        The PIED piper of Hamelin / illustrated by Tamsin Hinrichsen. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 4)

ISBN 978-0-72329-369-9

821.111-93
Č 821.111 PIED piper
COBISS.SI-ID 10524233

65.
POTTER, Beatrix, 1866-1943
        The tale of Jemima Puddle-Duck / based on the original tale by Beatrix Potter. - London : Ladybird Books, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 2)

ISBN 978-0-72329-375-0
a) pravljice b) angleščina c) prirejene izdaje

821.111-93
Č 821.111 POTTER, B. Tale
COBISS.SI-ID 10517833

66.
RANDALL, Ronne
        Furi on Music Island / written by Ronne Randall ; illustrated by Lea Wade. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 3)

ISBN 978-0-72329-377-4
a) pravljice b) angleščina c) prirejene izdaje

821.111-93
Č 821.111 RANDALL, R. Furi
COBISS.SI-ID 10520393

67.
RANDALL, Ronne
        Katsuma and the art thief / written by Ronne Randall ; illustrated by Fran and David Brylewska. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 4)

ISBN 978-0-72329-377-4
a) pravljice b) angleščina c) prirejene izdaje

821.111-93
Č 821 RANDALL, R. Katsuma
COBISS.SI-ID 10527561

68.
RANDALL, Ronne
        Luvli and the Glump-a-tron / written by Ronne Randall ; illustrated by Fran and David Brylewska. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 4)

ISBN 978-0-72329-377-4
a) pravljice b) angleščina c) prirejene izdaje

821.111-93
Č 821.111 RANDALL, R. Luvli
COBISS.SI-ID 10527817

69.
RANDALL, Ronne
        Poppet stows away / written by Ronne Randall ; illustrated by Lea Wade. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 3)

ISBN 978-0-72329-377-4
a) pravljice b) angleščina c) prirejene izdaje

821.111-93
Č 821.111 RANDALL, R. Poppet
COBISS.SI-ID 10520649

70.
RANDALL, Ronne
        The red knight / written by Ronne Randall ; illustrated by Emma McCann. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 3)

ISBN 978-0-72329-369-9
a) pravljice b) angleščina c) prirejene izdaje

821.111-93-34=111
Č 821.111 RANDALL, R. Red knight
COBISS.SI-ID 10518089

71.
        RAPUNZEL / illustrated by Tamsin Hinrichsen. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 3)

ISBN 978-0-72329-369-9

821.111-93-34=111
Č 821.111 RAPUNZEL
COBISS.SI-ID 10519113

72.
ROSS, Mandy
        Dom's dragon / written by Mandy Ross ; illustrated by Emma McCann. - London : Ladybird Books, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself. Level 2)

ISBN 978-0-72329-369-9
a) prirejene izdaje

821.111-93-34(0.046.6)=111
Č 821.111 ROSS, M. Dom's
COBISS.SI-ID 10516041

73.
ROSS, Mandy
        Sam and the robots / written by Mandy Ross ; illustrated by Lisa Hunt. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 4)

ISBN 978-0-72329-369-9
a) prirejene izdaje

821.111-93
Č 821.111 ROSS, M. Sam
COBISS.SI-ID 10525001

74.
        SNOW white and the seven dwarfs / illustrated by Tanja Maiboroda. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 4)

ISBN 978-0-72329-369-9
a) pravljice b) angleščina c) prirejene izdaje

821.111(02.053.2)
Č 821.111 SNOW white
COBISS.SI-ID 10522185

75.
        TOWN mouse and country mouse / illustrated by Alexandra Steele-Morgan. - London : Ladybird Books, 2014. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 2)

ISBN 978-0-72329-369-9

821.111-93-34
Č 821.111 TOWN mouse
COBISS.SI-ID 10517065

76.
WHYBROW, Ian
        Harry and the bucketful of dinosaurs / written by Ian Whybrow ; illustrated by Adrian Reynolds. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 3)

ISBN 978-0-72329-374-3
a) knjige za otroke b) učenje angleščine

821.111-93
Č 821.111 WHYBROW, I. Harry
COBISS.SI-ID 10519625

77.
WHYBROW, Ian
        Harry and the dinosaurs united / written by Ian Whybrow ; illustrated by Adrian Reynolds. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 4)

ISBN 978-0-72329-374-3
a) knjige za otroke b) učenje angleščine

821.111-93
Č 821.111 WHYBROW, I. Harry
COBISS.SI-ID 10524745

78.
        The WIZARD of Oz / illustrated by Richard Johnson. - London : Ladybird Books, 2014. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read it yourself with Ladybird. Level 4)

ISBN 978-0-72329-369-9

821.111-93
Č 821.111 WIZARD of Oz
COBISS.SI-ID 10523721


821.111(043.2) ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


79.
GOJKOŠEK, Monika
        Zgodbe iz Narnije C. S. Lewisa in domišljija : diplomsko delo / Monika Gojkošek. - Ljubljana : [M. Gojkošek], 2015. - 76 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2780. - Bibliografija: str. 61-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) Lewis, Clive Staples (1898-1963) b) children's and youth literature c) imagination d) mladinska književnost e) domišljija f) fantastična pripoved g) fantazijska književnost

821.111-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) GOJKOŠEK, M. Zgodbe
COBISS.SI-ID 10528841


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


80.
REBA, Matea
        Skokomavh / Mateja Reba ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2015 ([Ljubljana] : Schwarz print). - [16] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

Priloga revije Zmajček

ISBN 978-961-93704-2-1

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 REBA, M. Skokomavh
COBISS.SI-ID 278492672

81.
ZUPAN, Vitomil
        Plašček za Barbaro / Vitomil Zupan ; ilustrirala Ana Zavadlav. - Prenovljena izdaja, 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - [21] str. : ilustr. ; 26 cm

800 izv.

ISBN 978-961-272-177-0

821.163.6-93-32
821.163.6 ZUPAN, V. Plašček
COBISS.SI-ID 277672704


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


82.
MIKUŠ-Kos, Anica
        Moje življenje, moje delovanje / Anica Mikuš Kos ; [prolog Igor M. Ravnik ; fotografije zasebni arhiv Anice Mikuš Kos]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 293 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Za prag in za pot! / Igor M. Ravnik: str. 7-10. - 500 izv.

ISBN 978-961-278-177-4
a) social psychology b) socialna psihologija c) vojna d) duševno zdravje e) otroci f) begunci g) psihosocialna pomoč h) prostovoljno delo i) humanitarna dejavnost j) dnevniki

929Kos-Mikuš A.
616.89:314.151.3-054.73
929 MIKUŠ-KOS, A. Moje
COBISS.SI-ID 278231296


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


83.
        LJUBLJANA : podobe iz njene zgodovine / [knjiga je bila urejena v Mestnem arhivu Ljubljane (s sodelovanjem Boža Otorepca ... [et al.] ; zemljevide risala Dragica Kregelj, Vlasto Kopač ; fotografije Foto Slovenija ... [et al.] ; risbe Boris Kobe]. - Turistična izd. - Ljubljana : "Kronika", 1962 (v Ljubljani : Delo). - 119, VIII str. : ilustr. ; 21 cm

Podatki o avtorjih na str. 118. - Zvd. na spojnih listih. - Priloga na str. I-VIII uvezana na začetku knjige. - 4.000 izv.
a) Ljubljana b) zgodovina

94(497.4 Ljubljana)
ZZ 94(497.4) LJUBLJANA podobe
COBISS.SI-ID 2986497


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


84.
        OD fašističnega škvadrizma do pokolov v Rižarni : (sporočilom o procesu) : Trst - Istra - Furlanija 1919-1945 / uredniški odbor Filibert Benedetič...[et al.]. - Trst : Aned, 1974. - 158 str. : ilustr. ; 21 cm

a) history - Italy b) zgodovina - Italija c) koncentracijska taborišča d) fašizem e) Italija

949.712
ZZ 94(497.4) OD fašističnega
COBISS.SI-ID 187441

85.
PAHOR, Milan
        Bazovica : ob 80. obletnici ustanovitve Borbe in Tigra : (1927-2007) / Milan Pahor ; [izdajatelj Odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici, pubblicato a cura del Comitato per le onoranze per gli eroi di Basovizza presso la Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste ; prevod slovenskega besedila v italijanščino Monica Rebeschini, traduzione del testo sloveno in italiano Monica Rebeschini ; prevod slovenskega besedila v angleščino Vesna Bajc, traduzione del testo sloveno in inglese Vesna Bajc ; fotografsko gradivo Odsek za zgodovino pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu, fotografie Sezione storia della Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste]. - Trst [i. e.] iz Gorice : Sklad Dorče Sardoč = Trieste [i. e.] Gorizia : Fondazione "Dorče Sardoč", 2007 (v Divači : Mljač). - 141 str. : ilustr. ; 21 cm

Na nasl. str. z oznako: Narodna in študijska knjižnica. - besedilo v slov. in it. prevod. - Bibliografija: str. [142]. - Povzetek v angl.
a) history - Slovenia b) zgodovina - Slovenija c) Primorska d) zgodovina e) fašizem f) antifašizem g) Slovenci h) narodna glibanja i) prvi tržaški proces j) politično nasilje

94(450.36=163.6)"1930"
94(497.4-15)"1930"
ZZ II 94(497.4) PAHOR, M. Bazovica
COBISS.SI-ID 2941164


949.712(043.2) ZGODOVINA SLOVENIJE.


86.
MATIĆ, Dragan, 1964-
        Kulturni utrip Ljubljane med prvo svetovno vojno : kulturne in družabne prireditve v sezonah 1913/14 - 1917/18 / Dragan Matić ; [prevajanje v nemščino Niko Hudelja ; izdelava fotografij Milan Štupar, Darinka Mladenovič, Dragica Kokalj]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 1995 ([Ljubljana] : Skušek). - 347 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Gradivo in razprave / Zgodovinski arhiv Ljubljana ; 15)

O avtorju in delu / Janez Cvirn: str. 5. - Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Zusammenfassung

ISBN 961-90054-6-5
a) Družabno življenje - Ljubljana - 1913-1918 b) Ljubljana - Kulturna zgodovina - 1913-1918 c) Ljubljana d) kulturna zgodovina e) slovenska kultura f) politika g) družabno življenje h) kulturno življenje i) 1913/1918

930.85(497.4 Ljubljana)"1913/1918"
316.7(497.4 Ljubljana)"1913/1918"
394(497.4 Ljubljana)"1913/1918"
ZZ 94(497.4) MATIĆ, D. Kulturni
COBISS.SI-ID 55663616


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO