COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


majske novosti0(043.2) SPLOŠNO.


1.
KAVČIČ, Simona, 1964-
        Bralna motivacija pri pouku v šoli : diplomsko delo / Simona Kavčič. - Ljubljana : [S. Kavčič], 2012. - 104 str., [21] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1435. - Bibliografija: str. 100-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading taste b) motivation c) teaching d) bralni interes e) motivacija f) pouk g) projekt Beremo skupaj

028.5:316.628(043.2)
ZZ II 02(043.2) KAVČIČ, S. Bralna
COBISS.SI-ID 9626441

2.
STRAH, Laura
        Funkcionalna pismenost diplomiranih vzgojiteljic in diplomiranih medicinskih sester : diplomska naloga / Laura Strah. - Ljubljana : [L. Strah], 2013. - 108 str. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1439. - Bibliografija: str. 96-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) functional literacy b) trainer c) funkcionalna pismenost d) vzgojitelj e) bralna pismenost f) pismenosti g) vprašalnik h) vzgojitelji i) medicinske sestre

028.5:373.2(043.2)
ZZ II 02(043.2) STRAH, L. Funkcionalna
COBISS.SI-ID 9627209


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
MUIR, Nancy, 1954-
        Windows 8 : hitro in jasno / Nancy Muir. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2013. - 316 str. : ilustr. ; 17 X 21 cm

Prevod dela: Windows 8 plain & simple

ISBN 978-961-6661-45-4
a) Microsoft Windows 8 (operacijski sistem) - Priročniki b) computer science c) operating system d) računalništvo e) operacijski sistem f) operacijski sistem Microsoft Windows 8

004.451(035)
004.4 MUIR, N. Windows 8
COBISS.SI-ID 265654784


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


4.
ČURK, Igor, 1988-
        Razvoj elektronskega učbenika za platformo Android : diplomsko delo / Igor Čurk. - Ljubljana : [I. Čurk], 2013. - VII, 51 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1445. - Bibliografija: str. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) education c) software d) računalništvo e) vzgoja in izobraževanje f) programska oprema g) tablični računalniki h) splet i) Google play

004.4:37(043.2)
ZZ II 004(043.2) ČURK, I. Razvoj
COBISS.SI-ID 9628233

5.
KREK, Anže, 1982-
        Okoljsko izobraževalne igre : diplomsko delo / Anže Krek. - Ljubljana : [A. Krek], 2013. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1449. - Bibliografija: str. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) computer science b) environmental education c) software d) računalništvo e) okoljska vzgoja f) programska oprema g) spletne igre h) Adobe Flash

004.4:37:502/504(043.2)
ZZ II 004(043.2) KREK, A. Okoljsko
COBISS.SI-ID 9629257

6.
LAVRIČ, Andrej, 1984-
        Uporaba e-publikacijskega formata EPUB 3 za učne priprave pri pouku Tehnike in tehnologije : diplomsko delo / Andrej Lavrič. - Ljubljana : [A. Lavrič], 2013. - X, 118 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1448. - Bibliografija: str. 97-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) computer science b) engineering c) software d) računalništvo e) tehnika f) programska oprema g) elektronske publikacije h) e-bralniki i) tablični računalniki j) osnovna šola

004.4:37(043.2)
ZZ II 004(043.2) LAVRIČ, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 9629001

7.
MIHOVEC, Nastja
        Programska orodja za 3D modeliranje v okviru tehnike in tehnologije v osnovni šoli : diplomsko delo / Nastja Mihovec. - Ljubljana : [N. Mihovec], 2013. - 145 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1456. - Bibliografija: str. 133-135. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) computer science b) primary school c) engineering d) software e) računalništvo f) osnovna šola g) tehnika h) programska oprema i) program Blender j) 3D tiskanje k) 3D optično branje l) tehnika in tehnologija

004.4:62(043.2)
ZZ II 004(043.2) MIHOVEC, N. Programska
COBISS.SI-ID 9632841

8.
RAVNIK, Špela
        Generacijske razlike pri računalniškem opismenjevanju : diplomsko delo / Špela Ravnik. - Ljubljana : [Š. Ravnik], 2013. - VII, 67 str.,V str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1454. - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) literacy c) računalništvo d) pismenost e) starejši f) odrasli g) tečaji h) didaktika i) vprašalnik

004(043.2)
ZZ II 004(043.2) RAVNIK, Š. Generacijske
COBISS.SI-ID 9632329

9.
SMOLIČ, Ksenja, 1987-
        Didaktično e-gradivo "mehanske lastnosti lesa" v tehnologiji HTML5 : diplomsko delo / Ksenja Smolič. - Ljubljana : [K. Smolič], 2013. - VII f., 160 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1447. - Bibliografija: str. 118-120. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) computer science b) education c) software d) računalništvo e) vzgoja in izobraževanje f) programska oprema g) e-izobraževanje h) canvas i) animacija

004.4:37(043.2)
ZZ II 004(043.2) SMOLIČ, K. Didaktično
COBISS.SI-ID 9628745


1 FILOZOFIJA.


10.
        DISKURZ [Elektronski vir] : od filozofije govorice do teorije ideologije / Jernej Habjan (ur.). - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 19, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik
Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=122. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-obsegu 364 str. - 100 izv. - Recenzenta Janez Justin, Primož Krašovec. - Bibliografija. - Kazalo

ISBN 978-961-270-118-5 (CD-ROM)
ISBN 978-961-270-119-2 (pdf)
ISBN 978-961-270-120-8 (swf)
ISBN 978-961-270-121-5 (zip iso)
a) Diskurz - Filozofija jezika - Zborniki b) Ideologija - Zborniki c) philosophy d) semantics e) prevajanje f) filozofija g) semantika h) prevajanje i) polifonija j) ideologija

1(082)(0.034.2)
cdr 1 DISKURZ
COBISS.SI-ID 263739904

11.
ŠTRAJN, Darko
        Umetnost v realnosti [Elektronski vir] : Walter Benjamin in transformacija estetike v dobi množične reprodukcije / Darko Štrajn. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 18, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik
Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=120. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 136 str. - 100 izv. - Recenzenta Drago B. Rotar, Janez Justin. - Bibliografija: str. 129-131. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-270-117-8 (CD-ROM)
ISBN 978-961-270-114-7 (pdf)
ISBN 978-961-270-115-4 (swf)
ISBN 978-961-270-116-1 (zip iso)
a) Benjamin, Walter (1892-1940) b) Estetika c) Umetnost - Družbeni vidik d) art e) umetnost f) epistemologija g) množična kultura h) družbena gibanja i) gledališče Pupilije Ferkeverk j) Laibach k) reprodukcija l) estetika

111.852(0.034.2)
cdr 111.852 ŠTRAJN, D. Umetnost
COBISS.SI-ID 263319296


159.9 PSIHOLOGIJA.


12.
FLEER, Marilyn
        Early learning and development : cultural-historical concepts in play / Marilyn Fleer ; [foreword by Mariane Gedegaard]. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2010. - 243 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 221-236. - Kazalo

ISBN 978-0-521-12265-8
a) early childhood education b) developmental psychology c) play d) learning e) learning theory f) vzgoja v ranem otroštvu g) razvojna psihologija h) igra i) učenje j) teorija učenja k) teorije otroške igre

159.922.7
159.922.7 FLEER, M. Early
COBISS.SI-ID 9637193

13.
SCHMIDT, John J., 1946-
        Making & keeping friends : ready-to-use lessons, stories, and activities for building relationships : grades 4-8 / John J. Schmidt. - San Francisco : Jossey-Bass, a Wiley Inprint, cop. 1997. - XXII, 229 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 225-229

ISBN 0-87628-553-1
ISBN 0-7879-6626-6 (layflat)
a) friendship b) primary education c) prijateljstvo d) osnovna šola

159.922.7
159.922.7 SCHMIDT, J. Making
COBISS.SI-ID 9638217

14.
SIEGEL, Daniel J., 1957-
        Celostni razvoj otroških možganov : 12 revolucionarnih metod, s katerimi spodbujamo razvoj otroških možganov / Daniel J. Siegel in Tina Payne Bryson ; [prevedel Primož Trobevšek ; ilustracije Tuesday Mourning]. - 1. izd. - Domžale : Družinski in terapevtski center Pogled, 2013 ([Grosuplje] : Partner Graf). - 165 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The whole brain child. - 700 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Ivan Platiša: str. 7. - Dragi bralci in drage bralke / Andreja Vukmir in Barbara Vister: str. 9. - O avtorjih: str. [167]. - Kazalo

ISBN 978-961-93462-0-4
a) Otroška psihologija - Priročniki b) Možgani - Razvoj - Spodbujanje - Priročniki c) child psychology d) brain e) psihologija otroka f) možgani g) otroci h) razvojna psihologija i) starševstvo j) vzgoja

159.922.72(035)
159.922.7 SIEGEL, D. J. Celostni
COBISS.SI-ID 266024192

15.
SMITH, Laura L.
        Child psychology & development for dummies / Laura L. Smith and Charles H. Elliott. - Hoboken : Wiley, 2011. - XX, 358 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

Includes index. - Vsebina: Introduction ; Understanding children: the big picture ; Watching kids grow ; Growing great kids ; Spotting troubled development ; Getting the right therapies ; The part of tens ; Appendix: Developmental milestones

ISBN 978-0-470-91885-2 (broš.)
a) Child psychology b) Child development c) Child psychology d) Child development e) child development f) child psychology g) razvoj otroka h) psihologija otroka

159.922.7
159.922.7 SMITH, L. L. Child
COBISS.SI-ID 9635657


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


16.
TOMAŽIN, Maja, 1990-
        Socialne igre pri predšolskih otrocih : diplomsko delo / Maja Tomažin. - Ljubljana : [M. Tomažin], 2013. - 35 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1441. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) social behaviour c) predšolski otrok d) socialno vedenje e) socialne veščine f) aktivno učenje

159.922.7(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) TOMAŽIN, M. Socialne
COBISS.SI-ID 9626697


17(043.2) ETIKA.


17.
ŠOŠTARIĆ, Manca, 1988-
        Dojemanje ljubezni in partnerstva različnih generacij v postmoderni družbi : diplomsko delo / Manca Šoštarić. - Ljubljana : [M. Šoštarić], 2013. - 128 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1450. - Bibliografija: str. 105-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) love b) ethics c) society d) ljubezen e) etika f) družba

177.6(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) ŠOŠTARIĆ, M. Dojemanje
COBISS.SI-ID 9629513


3 DRUŽBENE VEDE


18.
DILLMAN, Don A., 1941-
        Internet, mail, and mixed-mode surveys : the tailored design method / Don A. Dillman, Jolene D. Smyth and Leah Melani Christian. - 3rd ed. - Hoboken (N.J.) : Wiley, cop. 2009. - XII, 499 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 458-475. - Kazalo

ISBN 978-0-471-69868-5
a) survey b) question c) questionnaire d) research method e) anketa f) vprašanje g) vprašalnik h) raziskovalna metoda i) družboslovno raziskovanje j) ankete k) anketni vprašalniki l) anketiranje m) metode

31
31 DILLMAN, D. Internet
COBISS.SI-ID 27778141

19.
HRŽENJAK, Majda
        Nevidno delo / Majda Hrženjak. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2007 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 135, 137 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Zbirka Politike)

500 izv. - Bibliografija: str. 123-129. - Kazalo. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Invisible work / [translation Olga Vuković]

ISBN 978-961-6455-46-6
a) Delo - Ekonomski vidik b) home economics c) worker d) gospodinjstvo e) delavec f) plačano domače delo g) neplačano domače delo h) gospodinje

331.101
1:351.85(497.4)
330 HRŽENJAK, M. Nevidno delo
COBISS.SI-ID 234362112


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


20.
BANFI, Eva
        Vključevanje romskih učencev v osnovno šolo : diplomsko delo / Eva Banfi. - Ljubljana : [E. Banfi], 2013. - 119 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1453. - Bibliografija: str. 116-119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) primary school b) education c) osnovna šola d) vzgoja in izobraževanje e) etnične skupine f) Romi g) otroci

316.35:373.3(043.2)
ZZ II 3(043.2) BANFI, E. Vključevanje
COBISS.SI-ID 9632073

21.
JURCA, Ana
        Subkulture mladih glasbenikov : analiza besedil rock, narodno-zabavne in rap glasbe : diplomsko delo / Ana Jurca. - Ljubljana : [A. Jurca], 2013. - 108 str., XLVIII str. pril. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1452. - Bibliografija: str. 106-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) music b) subculture c) glasba d) subkultura e) mladinska kultura f) zabava

316.723:78.071(043.2)
ZZ II 3(043.2) JURCA, A. Subkulture
COBISS.SI-ID 9631817

22.
OGULIN, Tjaša
        Stališča (bodočih) razrednih učiteljev in učiteljic do homoseksualnosti in njene obravnave pri pouku : diplomsko delo / Tjaša Ogulin. - Ljubljana : [T. Ogulin], 2013. - II, 103 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1437. - Bibliografija: str. 98-103. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) attitude b) homoseksualnost c) teacher d) stereotype e) stališče f) homoseksualnost g) učitelj h) stereotip i) mavrične družine j) homofobija k) istospolna partnerska razmerja l) razredni učitelji

316.367.7:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 3(043.2) OGULIN, T. Stališča
COBISS.SI-ID 9627721


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


23.
        POT do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene : gradiva konference, Ljubljana 30. maja 2013 / [uredil Bojan Dekleva]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2013. - 164 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-92747-4-3
a) Brezdomci - Družbeni položaj - Slovenija - Posvetovanja b) Brezdomci - Vladna politika - Slovenija - Posvetovanja c) revščina d) družbena izključenost e) marginalne skupine f) zborniki

364.65
364.65 POT do trajne
COBISS.SI-ID 266823168


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


24.
KRAKAR-Vogel, Boža
        Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi / Boža Krakar Vogel, Milena Mileva Blažić ; [bibliografija Tomaž Bešter]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2013. - 94 str. : ilustr. ; 23 cm

Viri in literatura: str. 86-94. - Kazalo

ISBN 978-961-270-159-8
a) Književnost - Didaktika b) literature c) didactics d) literatura e) didaktika f) slovenska književnost g) slovenska poezija h) slovenski pesniki i) didaktika književnosti j) sistemska didaktika književnosti

37.02:821.09
37.02 KRAKAR-VOGEL, B. Sistemska
COBISS.SI-ID 266484736

25.
        O naravi učenja : uporaba raziskav za navdih prakse / uredili Hanna Dumont, David Istance in Francisco Benavides ; [prevedli Sonja Sentočnik ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 303 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf. - Prevod dela: The nature of learning. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek

ISBN 978-961-03-0073-1
a) Učenje - Psihologija - Zborniki b) Učenje - Motivacija - Zborniki c) educational psychology d) learning e) pedagoška psihologija f) učenje

37.015.3(082)
37.015.3 O NARAVI učenja
COBISS.SI-ID 265132032

26.
        OTROKOV glas v procesu učenja in pomoči : priročnik za vrtce, šole in starše / [avtorice Gabi Čačinovič Vogrinčič ... et al.] ; Tadeja Kodele in Nina Mešl (ur.). - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013 (Ljubljana : Littera Picta). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-03-0083-0 (28,50 EUR)
a) komunikacija z otrokom b) medosebni odnosi c) učenje

37.015.3(035)
37.015.3 OTROKOV
COBISS.SI-ID 265843200

27.
PUKLEK Levpušček, Melita
        Dejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009 [Elektronski vir] / Melita Puklek Levpušček, Anja Podlesek, Klaudija Šterman Ivančič. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 21, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik
Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=124. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 134 str. - 100 izv. - Bibliografija: str. 125-129. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-270-137-6 (CD-ROM)
ISBN 978-961-270-138-3 (pdf)
ISBN 978-961-270-139-0 (swf)
ISBN 978-961-270-140-6 (zip iso)
a) Funkcionalna pismenost - Raziskave b) bralna pismenost c) mednarodne raziskave d) preverjanje znanja e) elektronske knjige f) PISA 2009

37.014.22(0.034.2)
cdr 37.01 PUKLEK L., M. Dejavniki
COBISS.SI-ID 264594944

28.
        TEACHER competencies and educational goals / Cirila Peklaj ed[itor] ; [translated by Simona Nagernik]. - Aachen : Shaker Verlag, 2010. - 171 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft ; Bd. 6)

Bibliografija na koncu poglavja. - Kazali

ISBN 978-3-8322-9661-2
a) teacher b) education c) učitelj d) vzgoja in izobraževanje e) učitelji f) kompetence g) vzgojno izobraževalni cilji h) zborniki i) teachers j) competencies k) educative educational goals l) readers

37.011.3-051
37.01 TEACHER competencies
COBISS.SI-ID 44728930

29.
ZADEL, Aleksander
        Dva obraza enega sveta / [avtor Aleksander Zadel ; fotografije vir Shutterstock.com]. - Koper : Inštitut C. A. R., 2012 ([Ljubljana] : Tiskarna DTP). - 83 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-269-835-5
a) Otroci - Vzgoja b) education c) home d) vzgoja in izobraževanje e) dom f) domača vzgoja g) družina h) starši

37.018.1
37.018 ZADEL, A. Dva obraza
COBISS.SI-ID 264125440


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


30.
JERAJ, Bojan, 1979-
        Pomen spola razrednih učiteljev pri vzgoji in izobraževanju dečkov in deklic : doktorska disertacija / Bojan Jeraj. - Ljubljana : [B. Jeraj], 2013. - 355 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1444. - Bibliografija: str. 315-339. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) teacher-pupil relation b) teacher role c) odnos med učiteljem in učencem d) vloga učitelja e) spolne razlike f) poklic g) učna uspešnost h) vprašalnik i) stališča j) osebnostne lastnosti k) vedenje

37.046.2(043.3)
ZZ II 37(043.2) JERAJ, B. Pomen
COBISS.SI-ID 9629769

31.
LAMUT, Andreja, 1988-
        Skupine starih ljudi za samopomoč in kakovostna starost : diplomsko delo / Andreja Lamut. - Ljubljana : [A. Lamut], 2012. - 86 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1458. - Bibliografija: f. 67-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) elderly person b) age c) starejša oseba d) starost

37.013.42:2-483(043.2)
ZZ II 37(043.2) LAMUT, A. Skupine
COBISS.SI-ID 9634121

32.
VERNIG, Manca, 1981-
        Oblike dela in aktivnosti na socialnem in emocionalnem področju za nadarjene učence v osnovnih šolah : magistrsko delo / Manca Vernig. - Ljubljana : [M. Vernig], 2012. - VIII, 220 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1431. - Bibliografija: str. 209-216. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) gifted b) socialization c) affective development d) nadarjeni e) socializacija f) čustveni razvoj g) individualizirani programi h) socialni razvoj i) emocionalni razvoj j) asinhroni razvoj

37.091.212.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) VERNIG, M. Oblike
COBISS.SI-ID 9624393


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


33.
        SCIENCE in early childhood / edited by Coral Campbell and Wendy Jobling. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2012. - XI, 207 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-107-62331-6
a) pre-school child b) science education c) learning theory d) play e) environmental education f) predšolski otrok g) naravoslovna vzgoja in izobraževanje h) teorija učenja i) igra j) okoljska vzgoja

373.2.016:50
373.2.016:50 SCIENCE
COBISS.SI-ID 9637449

34.
        YOUNG children and the environment : early education for sustainability / edited by Julie M. Davis. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2010. - XII, 305 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-521-73612-1
a) pre-school child b) environmental education c) early childhood education d) predšolski otrok e) okoljska vzgoja f) vzgoja v ranem otroštvu g) sonaravni razvoj h) trajnostni razvoj

373.2.016:50
373.2.016:50 YOUNG
COBISS.SI-ID 9637705


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


35.
BENEC, Ema
        Sodelovanje vrtca s starši : primer Angelinega vrtca : diplomsko delo / Ema Benec. - Ljubljana : [E. Benec], 2013. - 98 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1438. - Bibliografija: f. 82-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) pre-school education b) parent-teacher relation c) predšolska vzgoja d) odnos med starši in učiteljem e) starši f) vzgojitelji g) komuniciranje h) medosebni odnosi i) pedagogika Montessori

373.2:048.87(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BENEC, E. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 9627977

36.
GAŠPERIČ, Urška, 1991-
        Razlike v prilagajanju na vodo med šolskimi in predšolskimi otroki : diplomsko delo / Urška Gašperič. - Ljubljana : [U. Gašperič], 2013. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1462. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) swimming b) child c) plavanje d) otrok e) predšolski otroci f) strah g) plavalni tečaj

373.2.016:797.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GAŠPERIČ, U. Razlike
COBISS.SI-ID 9636169

37.
HRIBAR, Veronika, 1990-
        Spoznavanje geometrijskih teles, likov in črt v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Veronika Hribar. - Ljubljana : [V. Hribar], 2013. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1440. - Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) mathematics c) geometry d) predšolska vzgoja e) matematika f) geometrija

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HRIBAR, V. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 9626953

38.
LEVAČIČ, Anita, 1975-
        Blago v simbolni igri najmlajših otrok v vrtcu : diplomsko delo / Anita Levačič. - Ljubljana : [A. Levačič], 2013. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1443. - Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nursery school c) predšolski otrok d) vrtec e) simbolna igra f) aktivno učenje

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) LEVAČIČ, A. Blago
COBISS.SI-ID 9630025

39.
NOVAK, Jasmina, 1987-
        Vloga vzgojitelja pri usvajanju slovenščine neslovensko govorečih otrok : magistrsko delo / Jasmina Novak. - Ljubljana : [J. Novak], 2013. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1466. - Bibliografija: str. 144-147. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) Slovenian language b) trainer c) child d) slovenščina e) vzgojitelj f) otrok g) vrtec h) učenje

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) NOVAK, J. Vloga
COBISS.SI-ID 9638985

40.
VRANKAR, Vladimira, 1981-
        Stališča in izkušnje strokovnih delavcev do participacije otrok pri dnevni rutini in igri v vrtcu : magistrsko delo / Mira Vladimira Vrankar. - Ljubljana : [M. V. Vrankar], 2013. - 93 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1457. - Bibliografija: str. 79-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pre-school child b) trainer c) curriculum d) predšolski otrok e) vzgojitelj f) kurikulum

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VRANKAR, V. Stališča
COBISS.SI-ID 9634377


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


41.
LOUV, Richard
        Last child in the woods : saving our children from nature-deficit disorder / Richard Louv. - Rev. and updated ed. - London : Atlantic, 2010, cop. 2005. - X, 388 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 317-332. - Kazalo

ISBN 978-1-84887-944-7
ISBN 978-1-84887-083-3 (broš.)
a) Children and the environment b) Nature - Psychological aspects c) environmental education d) child e) okoljska vzgoja f) otrok g) narava h) igre na prostem i) gibanje

373.32.016:50
373.32.016:50 LOUV, R. Last
COBISS.SI-ID 9640265

42.
        RAZISKUJEM in razmišljam 2. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon ; fotografije Maja Čonč... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Ribnica] : KVM-grafika). - 40 str. : ilustr. ; 29 cm + 17 listov

2.000 izv.

ISBN 978-961-02-0323-0
a) Spoznavanje okolja - Vaje za osnovne šole b) začetni pouk

373.32.016:50
II 373.32.016:50 RAZISKUJEM in razmišljam 2

COBISS.SI-ID 266391552

43.
ROA, Michael L., 1946-
        Environmental science activities kit : ready-to-use lessons, labs, and worksheets for grades 7-12 / Michael L. Roa. - 2nd ed. - San Francisco : Jossey-Bass, 2009. - XXII, 486 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Jossey-Bass teacher)

Bibliografija: str. 483-486

ISBN 978-0-470-23955-1
a) Environmental sciences - Study and teaching (Secondary) - Activity programs - Great Britain b) Environmental education - Activity programs c) Environmental sciences - Problems, exercises, etc d) Sciences de l'environnement - Étude et enseignement (Secondaire) - Méthodes actives - Grande-Bretagne e) Environnement - Étude et enseignement - Méthodes actives f) Sciences de l'environnement - Problemes et exercices g) environmental education h) primary education i) okoljska vzgoja j) osnovnošolski pouk k) prehrana l) prebivalstvo m) človek n) pokrajina o) zemlja p) življenje v divjini q) voda r) atmosfera s) energija t) vladne organizacije

373.32.016:50
II 373.32.016:50 ROA, M. L. Environmental
COBISS.SI-ID 9639753

44.
TOMAŽIČ, Iztok, 1974-
        Z igro v čarobni svet narave : priročnik za naravoslovje v prvem triletju / Iztok Tomažič, Tatjana Vidic ; [ilustracije Polona Lovšin, Iztok Tomažič ; fotografije Iztok Tomažič, Irena Hergan, arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Miklavž na Dravskem polju : Florjančič). - 122 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD-ROM

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2133-6
a) Naravoslovje - Metodika pouka - Osnovne šole - Priročniki b) science education c) primary education d) educational game e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) osnovnošolski pouk g) didaktična igra h) začetni pouk i) učni listi j) zgoščenka k) metodika l) človek m) pojavi n) živa bitja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 TOMAŽIČ, I. Z igro cdr 373.32.016:50 TOMAŽIČ, I. Z igro
COBISS.SI-ID 265910784

45.
VANCLEAVE, Janice Pratt
        Janice VanCleave's teaching the fun of science to young learners : grades pre-K-2 / Janice VanCleave. - San Francisco : Jossey-Bass : Wiley, 2008. - V, 202 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-0-471-47184-4
a) Science - Study and teaching (Elementary) b) pre-school child c) science education d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje

373.32.016
II 373.32.016 VANCLEAVE, J. P. Janice
COBISS.SI-ID 9640009


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


46.
GORTNAR, Mateja
        Učinkovitost grafomotoričnega treninga v tretjem razredu redne osnovne šole : študija dveh primerov : diplomsko delo / Mateja Gortnar. - Ljubljana : [M. Gortnar], 2013. - XI, 107 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1426. - Bibliografija: str. 103-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) graphomotor activity b) dysgraphia c) motor activity d) case study e) grafomotorika f) disgrafija g) motorika h) študija primera i) pisanje j) grafomotorični trening za izboljšanje pisanja

373.32.016:003(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) GORTNAR, M. Učinkovitost

COBISS.SI-ID 9621065

47.
ŽIVIC, Kristina, 1989-
        Ustvarjalni gib kot interesna dejavnost v prvem in drugem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Kristina Živic. - Ljubljana : [K. Živic], 2013. - V f., 111 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1459. - Bibliografija: str. 110-111. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) motion b) extra-curricular activities c) primary school d) gibanje e) interesne dejavnosti f) osnovna šola g) ples

373.3(043.2)
ZZ II 373.3 ŽIVIC, K. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 9634633


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


48.
PULEC Lah, Suzana
        Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo : doktorska disertacija / Suzana Pulec Lah. - Ljubljana : [S. Pulec Lah], 2013. - 310 str., [47] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1467. - Bibliografija: str. 296-309. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) hyperactivity b) teacher c) pupil d) hiperaktivnost e) učitelj f) učenec g) kognitivne teorije h) teorije samoučinkovitosti i) vprašalnik

376.1(043.3)
ZZ II 376.1(043.2) PULEC Lah, S. Dejavniki
COBISS.SI-ID 9638729

49.
RIEF, Sandra F.
        The dyslexia checklist : a practical reference for parents and teachers / Sandra F. Rief, Judith M. Stern. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, 2010. - XVIII, 313 str. ; 23 cm. - (Jossey-Bass teacher)

Kazalo. - Bibliografija: str. 298-299

ISBN 978-0-470-42981-5 (broš.)
a) specialna pedagogika - učne težave - disleksija - ZDA b) Learning disabled children - Education - United States c) dyslexia d) reading difficulty e) writing f) disleksija g) težave pri branju h) pisava i) starši j) učitelji

376.1
376.1 RIEF, S. F. Dyslexia
COBISS.SI-ID 65012481


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


50.
DERVARIČ, Karmen
        Usposobljenost učiteljev za diferenciacijo pri učencih s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Karmen Dervarič. - Ljubljana : [K. Dervarič], 2013. - V, 76 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1451. - Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) special education c) differentiation d) teacher e) otrok s posebnimi potrebami f) pouk po prilagojenem programu g) diferenciacija h) učitelj i) inkluzija

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) DERVARIČ, K. Usposobljenost

COBISS.SI-ID 9631561

51.
GERŽEVIČ, Tjaša
        Motivi in stališča stanovalcev Doma starejših občanov Šiška do vadbe v Senior vadbenem parku = Motives and attitudes of residents of the Home for elderly towards practice in Senior exercise park : diplomsko delo / Tjaša Gerževič. - Ljubljana : [T. Gerževič], 2012. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1430. - Bibliografija: f. 56-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) sport b) elderly person c) šport d) starejša oseba e) športna rekreacija f) vadba g) vadbeni parki h) gibalna aktivnost i) sarkopenija

376:2-483(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) GERŽEVIČ, T. Motivi
COBISS.SI-ID 9620553

52.
NOVAK, Eva, 1988-
        Boccia kot tekmovalna, rekreativna in inkluzivna igra : diplomsko delo / Eva Novak. - Ljubljana : [E. Novak], 2013. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1427. - Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) handicapped b) mentally handicapped c) integration d) cerebral palsy e) prizadeti f) duševno prizadeti g) integracija h) cerebralna paraliza i) dvoransko balinanje j) inkluzija

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) NOVAK, E. Boccia
COBISS.SI-ID 9621833

53.
RAJH, Maja, 30.6. 1987-
        Medsebojna povezanost globalne ocene in načrtovanih ciljev v individualiziranih programih : diplomsko delo / Maja Rajh. - Ljubljana : [M. Rajh], 2013. - 100 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1465. - Bibliografija: f. 92-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) individualized teaching c) otrok s posebnimi potrebami d) individualiziran pouk e) individualiziran program f) timsko delo g) globalna ocena

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) RAJH, M. Medsebojna
COBISS.SI-ID 9640521

54.
ROVAN, Katja
        Pravljica v očeh psihoanalize - pravljica kot metoda terapije pri logopedski obravnavi patologije selektivnega mutizma : diplomsko delo / Katja Rovan. - Ljubljana : [K. Rovan], 2013. - X, 66 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1442. - Bibliografija: str. 61-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Surdopedagogika in logopedija
a) speech defect b) speech therapy c) fairy tale d) psychoanalysis e) therapy f) govorna motnja g) logopedija h) pravljica i) psihoanaliza j) terapija

376.1-056.264:615.851(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ROVAN, K. Pravljica
COBISS.SI-ID 9627465

55.
ZIDARIČ, Nuša, 1989-
        Timski pristop pri delu z vedenjsko motečimi učenci v osnovni šoli : diplomsko delo / Nuša Zidarič. - Ljubljana : [N. Zidarič], 2013. - 85 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1461. - Bibliografija: str. 81-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) team teaching c) primary school d) motnje vedenja e) timski pouk f) osnovna šola g) socialni pedagog h) svetovalna služba

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ZIDARIČ, N. Timski
COBISS.SI-ID 9635913

56.
ŽAVBI, Anja
        Spoprijemanje s hiperkinetično motnjo pri otroku : diplomsko delo / Anja Žavbi. - Ljubljana : [A. Žavbi], 2013. - 116 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1463. - Bibliografija: str. 71-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) hyperactivity b) child c) hiperaktivnost d) otrok e) družina f) šola g) študija primera

376.1:37.013.42(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŽAVBI, A. Spoprijemanje
COBISS.SI-ID 9636425


378 VISOKO ŠOLSTVO.


57.
        (PRE)DRZNA Slovenija [Elektronski vir] / Igor Ž. Žagar in Anej Korsika (ur.). - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1. - (Digitalna knjižnica. Documenta, ISSN 1855-9646 ; 4)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik
Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=117. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 442 str. - 100 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-270-107-9 (zip iso)
ISBN 978-961-270-108-6 (pdf)
ISBN 978-961-270-109-3 (swf)
a) Znanstvenoraziskovalno delo - Slovenija - Zborniki b) Visoko šolstvo - Slovenija - Zborniki c) Nacionalni program visokega šolstva d) NPVŠ e) Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije f) RISS g) Nacionalni raziskovalni in inovacijski program h) NRIP i) Nacionalni raziskovalni in razvojni program

378(497.4)(082)(086.034.4)
cdr 378 (PRE)DRZNA Slovenija
COBISS.SI-ID 261164288


5 NARAVOSLOVNE VEDE


58.
        PROJECTS & forum : crossing borders in science teaching / Science on Stage Festival, Słubice, Frankfurt (Oder), 25 - 28 April 2013. - Berlin : Science on Stage Deutschland, 2013. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) science education b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje

5
II 5 PROJECTS & forum
COBISS.SI-ID 9622857

59.
        SCIENCE teaching : winning hearts and minds : Europäische Ideen und Konzepte für den naturwissenschaftlichen Unterricht / Science on Stage Festival, 16.-19. April in Kopenhagen, Dänemark. - 1. Aufl. - Berlin : Science on Stage Deutschland, 2011. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. ali nem. - 4.000 izv.

ISBN 978-3-942524-04-9
a) Aufsatzsammlung b) Naturwissenschaftlicher Unterricht c) science education d) pre-school education e) primary education f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje g) predšolska vzgoja h) osnovnošolski pouk i) raziskovalno učenje j) tehnologije k) medpredmetne povezave

5
II 5 SCIENCE teaching
COBISS.SI-ID 9622601


53(043.2) FIZIKA.


60.
OZEBEK, Rok, 1989-
        Privlačne magnetne sile : diplomsko delo / Rok Ozebek. - Ljubljana : [R. Ozebek], 2013. - VI, 42 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1446. - Bibliografija: f. 42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) meritve

53.084.88(043.2)
ZZ II 53 OZEBEK, R. Privlačne
COBISS.SI-ID 9628489


54 KEMIJA.


61.
        EXPERIMENTS in green and sustainable chemistry / edited by Herbert W. Roesky, Dietmar K. Kennepohl ; foreword by Jean-Marie Lehn. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2009. - XXIV, 283 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-527-32546-7
a) Environmental chemistry - Experiments b) environment c) chemistry d) okolje e) kemija f) kemija okolja g) eksperimentala kemija h) kataliza i) topila j) sinteze k) omejevanje odpadkov

54
54 EXPERIMENTS in green
COBISS.SI-ID 22708007

62.
KOCJAN, Matej, 1978-
        Skrivnostni svet elementov : razvoj sodobne kemije v stripu / Matej Kocjan Koco. - Ljubljana : Forum, 2013 (Žirovnica : Medium). - 111 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Republika Strip ; 18)

Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv. - Pričujoči strip je predelava literarnega dela, ki ga je I. Nečajev (rojstno ime Jakob Salomonovič Pan, 1906-1941) prvič objavil v Rusiji leta 1940. Pri nas ga je izdala Mladinska knjiga pod naslovom Povesti o elementih (1947, prevod Stanko Janež).

ISBN 978-961-6553-59-9
a) Kemijski elementi - Stripi b) Kemija - Razvoj - Stripi c) chemistry d) kemija e) comics f) strip g) elektrika h) ogenj i) svetloba j) element

54:084.11
II 54 KOCJAN, M. Skrivnostni
COBISS.SI-ID 266281984

63.
        TEACHING chemistry - a studybook : a practical guide and textbook for student teachers, teacher trainees and teachers / edited by Ingo Eilks and Avi Hofstein. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense Publishers, 2013. - XIII, 336 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - kazalo. - Vsebina: How to allocate the chemistry curriculum between science and society ; How to outline objectives for chemistry education and how to assess them ; How to motivate students and raise their interest in chemistry education ; How to balance chemistry education between observing phenomena and thinking in models ; How to deal with linguistic issues in chemistry classes ; How to learn in and from the chemistry laboratory ; How to organise the chemistry classroom in a student-active mode ; How to promote chemistry learning through the use of ICT ; How to benefit from the informal and interdisciplinary dimension of chemistry in teaching ; How to keep myself being a professional chemistry teacher ; How to teach science in emerging and developing environments

ISBN 978-94-6209-139-9 (trda vezava)
ISBN 978-94-6209-138-2 (broš.)
ISBN 978-94-6209-140-5 (e-knjiga)
a) Chemistry - Study and teaching b) Chemistry teachers - Methodology c) chemistry d) teaching e) kemija f) pouk

54
54 TEACHING chemistry
COBISS.SI-ID 9635401


54(043.2) KEMIJA.


64.
LIPUŠČEK, Janja, 1987-
        Antioksidanti v kozmetičnih izdelkih - v kremah = Antioxidants in cosmetics products - in facial creams : diplomsko delo / Janja Lipušček. - Ljubljana : [J. Lipušček], 2013. - XVII, 77 f., [15] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 70-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija

54(043.2)
ZZ II 54(043.2) LIPUŠČEK, J. Antioksidanti
COBISS.SI-ID 9623881


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


65.
KOLENC, Tina, 1989-
        Vsebnost selena v semenih poljščin, pridelanih v različnih območjih Slovenije : diplomsko delo = Concentration of selenium in the seeds from crops, grown in different areas in Slovenia : graduation thesis / Tina Kolenc. - Ljubljana : [T. Kolenc], 2013. - X, 68 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1464. - Bibliografija: str. 61-68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) chemistry c) botanika d) kemija

581.48:546.23(497.4)(043.2)
ZZ II 57(043.2) KOLENC, T. Vsebnost
COBISS.SI-ID 9636681


61(043.2) MEDICINA.


66.
JERMAN, Petra, 1989-
        Razlike v ploskosti stopal učencev mestne in primestne šole : diplomsko delo / Petra Jerman. - Ljubljana : [P. Jerman], 2013. - VI, 61 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1428. - Bibliografija: str. 55-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical characteristics b) pupil c) telesne značilnosti d) učenec e) ploskost stopal f) Čižinova metoda

611.718-057.874(043.2)
ZZ II 61(043.2) JERMAN, P. Razlike
COBISS.SI-ID 9622089


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


67.
ŠULIN, Maja, 1984-
        Sociopragmatične spretnosti otrok z avtizmom : diplomsko delo / Maja Šulin. - Ljubljana : [M. Šulin], 2013. - VIII f., 80 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1455. - Bibliografija: str. 79-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) communication b) autism c) komunikacija d) avtizem e) pragmatika f) asertivnost g) vprašalnik

616.896(043.2)
ZZ II 61(043.2) ŠULIN, M. Sociopragmatične
COBISS.SI-ID 9632585


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


68.
ŠTIBELJ, Maruša
        Sporočilnost barve v filmu : diplomsko delo / Maruša Štibelj. - Ljubljana : [M. Štibelj], 2013. - VIII, 64 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1460. - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) colour b) film c) barva d) film e) barvni simbolizem f) rdeča g) modra h) filmska delavnica

7.017.4:771.531.3(043.2)
ZZ II 7(043.2) ŠTIBELJ, M. Sporočilnost
COBISS.SI-ID 9633865


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


69.
KEMPERL, Metoda
        Arhitekturna tipologija romarskih cerkva v 17. in 18. stoletju na Slovenskem / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Slovenska matica, 2012. - 235 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 188-218. - Zusammenfassung. - Kazali

ISBN 978-961-213-232-3
a) Cerkve - Slovenija - 17.-18.st. b) Božje poti - Slovenija - 17.-18.st. c) architecture d) church e) arhitektura f) cerkev g) arhitekturna tipologija h) romarske cerkve i) baročna umetnost j) cerkvena umetnost

726:27-523.4(497.4)"16/17"
72 KEMPERL, M. Arhitekturna
COBISS.SI-ID 266245632


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


70.
JURIŠIĆ, Branka D.
        Priročnik za risanje ljudi in domišljijskih likov / [avtor besedila in risb] Branka D. Jurišić. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2013 ([s. l.] : [s. n.]). - [144] str. : ilustr. ; 30 cm

Prečni format. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-6929-05-9
a) Risanje - Priročniki b) Risarske tehnike - Knjige za otroke c) drawing d) risanje e) osebe f) domišljijski liki

73/74
II 73/74 JURIŠIĆ, B. D. Priročnik
COBISS.SI-ID 266040576

71.
JURIŠIĆ, Branka D.
        Priročnik za risanje živali / [avtor besedila in risb] Branka D. Jurišić. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2013 ([s. l.] : [s. n.]). - [112] str. : ilustr. ; 30 cm

Prečni format. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6929-04-2
a) Risanje - Priročniki b) Živali - Risarske tehnike - Knjige za otroke c) drawing d) risanje

73/74
II 73/74 JURIŠIĆ, B. D. Priročnik
COBISS.SI-ID 266043904

72.
REIJNDERS, Anton
        The ceramic process : a manual and source of inspiration for ceramic art and design / European Ceramic Work Centre ; Anton Reijnders. - Repr. - London : A & C Black ; Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2007. - 320 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 314. - Kazala. - Vsebina: Material, method and process ; Clay body and casting slip ; Preparations prior to making ; Handbuilding ; Using moulds ; Drying ; Firing biscuit ; Glazes and (sinter) engobes ; Painting and decoration ; Terra sigillata ; Firing glazes ; Non-ceramic treatment ; Advanced section: clay ; Advanced section : clay ; Advanced section: glaze ; Advanced section: terra sigillata ; Appendix 1: Unity formulas and percentage analyses ; Appendix 2: Further reading ; Appendix 3: Glaze calculation software ; Appendix 4: Suppliers list ; Appendix 5: Names of participants 1991-2003

ISBN 978-0-7136-6768-4 (A&C Black)
ISBN 0-8122-3932-6 (University of Pennsylvania Press)
a) Europees Keramisch Werkcentrum b) Ceramic materials c) Ceramics - Technique d) art e) umetnost f) unikatno oblikovanje g) keramika

738
II 738 REIJNDERS, A. Ceramic
COBISS.SI-ID 2477934


78 GLASBA.


73.
ŽVAR, Dragica
        Grlica za otroke [Glasbeni tisk] : izbor otroških zborovskih pesmi revije Grlica od 1953 do 1988 / Dragica Žvar ; [avtor predgovora Mitja Reichenberg]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 1 partitura (440 str.) ; 24 cm

600 izv. - Kazala

ISMN 979-0-709015-06-1
a) Grlica (periodika) - 1953-1988 b) Otroške zborovske pesmi - Pedagoški vidik c) Otroški zbori - Klavir d) music e) glasba f) otroški zbori g) pesmi h) note i) besedila

784.67
78 ŽVAR, D. Grlica
COBISS.SI-ID 263949056


78(043.2) GLASBA.


74.
OBLAK, Špela, 1987-
        Otroški ljudski plesi in rajalne igre v učnem načrtu za glasbeno vzgojo od 1. do 5. razreda : diplomsko delo / Špela Oblak. - Ljubljana : [Š. Oblak], 2013. - 122 str. : ilustr., graf. prikazi, note ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1468. - Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) folk dance b) primary education c) curriculum d) music education e) ljudski ples f) osnovnošolski pouk g) kurikulum h) glasbena vzgoja i) otroško ljudsko izročilo j) slovenska ljudska glasba k) učni načrti

78:373.3.016(043.2)
ZZ II 78(043.2) OBLAK, Š. Otroški
COBISS.SI-ID 9640777


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


75.
FELDMAN, Jean R., 1947-
        Complete handbook of indoor and outdoor games and activities for young children / Jean R. Feldman ; illustrations by Rebecca Feldman Foster. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 1994. - XV, 304 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 303-304. - Vsebina: Language games and ideas ; Math magic activities ; Science surprises ; Arts and crafts ; Water, sand, and block play ; Dramatic play ; Motor skills and homemade equipment ; Group games ; Super snacks and silly songs ; Special days

ISBN 978-0-87628-119-2
a) Early childhood education - Activity programs - Handbooks, manuals, etc b) Educational games - Handbooks, manuals, etc c) open air activities d) child e) play f) dejavnosti na prostem g) otrok h) igra i) igre j) matematika k) jeziki l) umetnost m) znanost n) dramske igre o) motorične sposobnosti p) pesmi q) prazniki

796.1
II 796.1 FELDMAN, J. R. Complete
COBISS.SI-ID 9639241

76.
KOVAČ, Marjeta, 1956-
        Izpeljava športne vzgoje : didaktični pojavi, športni programi in učno okolje / Marjeta Kovač, Gregor Jurak ; [fotografije Katarina Bizjak ... et al.]. - 2. dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 283 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6843-30-0
a) Športna vzgoja - Didaktika - Učbeniki za visoke šole b) physical education c) teaching method d) curriculum e) športna vzgoja f) didaktična metoda g) kurikulum

796
796 KOVAČ, M. Izpeljava
COBISS.SI-ID 263274240


811.111 ANGLEŠČINA.


77.
BRANDVIK, Mary Lou
        The English teacher's survival guide : ready-to-use techniques & materials for grades 7-12 / Mary Lou Brandvik, Katherine S. McKnight. - 2nd ed. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2011. - XV, 320 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Jossey-Bass teacher)

Bibliografija: str. 305-312. - Kazalo. - Vsebina: Beginning the school year ; Managing your classroom ; Creating a master plan, individual units, and daily lessons ; Designing, monitoring, and grading cooperative learning activities ; Teaching writing ; Teaching reading and literature ; Teaching listening and speaking ; Using technology and media in the classroom ; Working with others ; Avoiding burnout and becoming a more effective teacher

ISBN 978-0-470-52513-5
a) Language arts (Secondary) - United States - Handbooks, manuals, etc b) High school teaching - United States - Handbooks, manuals, etc c) Classroom management - United States - Handbooks, manuals, etc d) English teachers - United States - Handbooks, manuals, etc e) English language f) teacher g) angleščina h) učitelj i) učna priprava j) branje k) pisanje l) poslušanje m) učne tehnologije

811.111
II 811.111 BRANDVIK, M. L. English
COBISS.SI-ID 9639497

78.
LEDBETTER, Mary Ellen
        The writing teacher's activity-a-day : 180+ reproducible prompts and quick-writes for the secondary classroom : [Grades 6-12] / Mary Ellen Ledbetter. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, a Wiley imprint, cop. 2010. - XXV, 193 str. ; 24 cm. - (Jossey-Bass teacher. 5-minute fundamentals)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-0-470-46132-7
a) English language - teacher's guide b) composition c) primary education d) written expression e) language skill f) angleščina - priročnik za učitelje g) ustvarjalno pisanje h) osnovnošolski pouk i) pisno izražanje j) jezikovna veščina

811.111
811.111 LEDBETTER, M. Writing
COBISS.SI-ID 9636937


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


79.
        ANALIZA jezikovnih težav učencev : korpusni pristop / avtorji Iztok Kosem ... [et al.] ; [prevod povzetka, urednik Iztok Kosem]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 132 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm. - (Zbirka Sporazumevanje)

150 izv. - Recenzenta Helena Dobrovoljc, Nataša Logar Berginc. - Bibliografija: str. 129-131. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-92983-8-1
a) Slovenščina - Metodika pouka - Zborniki b) Slovenian language c) pupil d) didactics e) slovenščina f) učenec g) didaktika h) korpusno jezikoslovje i) jezikovne težave j) napake

811.163.6(082)
811.163.6 ANALIZA jezikovnih
COBISS.SI-ID 264940032

80.
HOČEVAR Gregorič, Mateja
        Slovenščina 6. Samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 6. razredu osnovne šole / Mateja Hočevar Gregorič, Milena Čuden ; [ilustratorka Tanja Komadina ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Schutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (99; 138 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. na ov.: Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v šestem razredu osnovne šole. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2650-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-2651-5 (zv. 2)
a) Slovenščina - Vaje za osnovne šole b) Slovenian language - exercise c) primary education d) slovenščina - vaja e) osnovnošolski pouk f) slovenščina g) osnovne šole h) vaje

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) HOČEVAR G., M. Slovenščina 6

COBISS.SI-ID 265326848

81.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 8. Samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 8. razredu osnovne šole / Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak ; [ilustrator Damjan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock in drugi viri]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 2 zv. (146; 158 str.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-01-2140-4 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-2141-1 (zv. 2)
a) Slovenščina - Vaje za osnovne šole b) Slovenian language - exercise c) primary education d) slovenščina - vaja e) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) VOGEL, J. Slovenščina 8

COBISS.SI-ID 265623040


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


82.
SCHIMEL, Lawrence
        Boš bral knjigo z mano? / Lawrence Schimel ; ilustrirala Sara Rojo Pérez ; prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2009 ([Medvode] : Littera picta). - 29 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Aleph ; 126)

Prevod dela: Lees un libro conmigo?. - Potiskani spojni listi. - 500 izv.

ISBN 978-961-6036-98-6
a) Branje - V otroškem leposlovju b) literature c) literatura

821.134.2-93-32
821.134.2 SCHIMEL, L. Boš bral
COBISS.SI-ID 244235008

83.
SCHIMEL, Lawrence
        Cecilija in zmaj / Lawrence Schimel ; lustrirala Sara Rojo Pérez ; prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 27 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm. - (Aleph ; 139)

Prevod dela: La aventura de Cecilia y el dragon. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6789-11-0
a) Zmaji (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju b) literature c) literatura

821.134.2-93-32
821.134.2 SCHIMEL, L. Cecilija
COBISS.SI-ID 250808576

84.
SCHIMEL, Lawrence
        Sosedje in prijatelji / Lawrence Schimel ; ilustrirala Sara Rojo Pérez ; iz španščine prevedla Marjeta Drobnič. - Ljubljana : ŠKUC, 2008 ([Ljubljana] : Littera picta). - 31 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Lambda ; 69)

Prevod dela: Amigos y vecinos. - 500 izv.

ISBN 978-961-6085-98-4
a) Spolna diskriminacija - V otroškem leposlovju b) literature c) literatura d) spolne manjšine e) homoseksualci f) družina g) strpnost

821.134.2-93-32
821.134.2 SCHIMEL, L. Sosedje
COBISS.SI-ID 237632768

85.
SCHIMEL, Lawrence
        Tak kot drugi = Just like them / napisal Lawrence Schimel = written by Lawrence Schimel ; ilustriral Doug Cushman = illustrated by Doug Cushman ; iz španščine prevedel Brane Mozetič. - Slovensko-angleška izd. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 29 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Aleph ; 144)

Prevod dela: Igual que ellos. - Vzporedno. slov. in angl. besedilo. - 500 izv.

ISBN 978-961-6789-16-5
a) Posvojeni otroci - V otroškem leposlovju b) Družina - V otroškem leposlovju c) literature d) literatura

821.134.2-93-32
821.134.2 SCHIMEL, L. Tak kot
COBISS.SI-ID 255506944


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


86.
POTOCCO, Marcello
        Nacionalni imaginariji. Literarni imaginariji [Elektronski vir] : različice nacionalnega poziva v literaturi in v literarnih kontekstih / Marcello Potocco. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 20, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik
Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=123. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 286 str. - 100 izv. - Recenzenta Boris A. Novak, Janez Vrečko. - Bibliografija: str. 253-279. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-270-131-4 (CD-ROM)
ISBN 978-961-270-132-1 (pdf)
ISBN 978-961-270-133-8 (swf)
ISBN 978-961-270-134-5 (zip iso)
a) Narodnostno vprašanje - Književnost b) nacionalne književnosti c) kanadska književnost d) literarne študije

821.0:323.1(0.034.2)
cdr 821 POTOCCO, M. Nacionalni
COBISS.SI-ID 264292352


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


87.
GRIMM, Jacob
        Železni Janez / Jacob in Wilhelm Grimm ; ilustriral Damijan Stepančič ; prevedla Polonca Kovač. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Der Eisenhans. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2704-8
a) picture book b) fairy tale c) slikanica d) pravljica

821.112.2-93-34
II 821.112.2 GRIMM, J. Železni
COBISS.SI-ID 265653760


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


88.
ŠTOK-Vojska, Nelda
        Sem ptiček droben, mil / Nelda Štok-Vojska ; ilustracije Nejka Selišnik. - Koper : Osnovna šola = Capodistria : Scuola elementare, 2013 (Divača : Mljač). - 41 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-269-958-1
a) Ptice b) Ptice pevke - V leposlovju c) animal d) children's and youth literature e) žival f) mladinska književnost g) ptice

821.163.6-1
821.163.6 ŠTOK-VOJSKA, N. Sem
COBISS.SI-ID 266034432


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


89.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Moja prva geografija : delovni zvezek za 6. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik, Andreja Senegačnik]. - 10., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 26 str. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - 6.500 izv.

ISBN 978-961-241-708-6
a) Geografija - Vaje za osnovne šole b) geography c) geografija

91(075.2)(076.1)
II 91(075.2) SENEGAČNIK, J. Moja DZ 6
COBISS.SI-ID 265527296

90.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Moja prva geografija : učbenik za 6. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik ... et al.]. - 7., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 70 str. : ilustr. ; 29 cm

2.500 izv. - Kazali

ISBN 978-961-241-699-7
a) Geografija - Učbeniki za osnovne šole b) geography c) geografija

91(075.2)
II 91(075.2) SENEGAČNIK, J. Moja 6
COBISS.SI-ID 265291264


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


91.
FURLAN, Marjeta, 1989-
        Vodne žage na Vrhniki in terensko delo z učenci 5. razreda osnovne šole : diplomsko delo / Marjeta Furlan. - Ljubljana : [M. Furlan], 2013. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1429. - Bibliografija: str. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) field research b) local studies c) primary school d) terensko raziskovanje e) domoznanstvo f) osnovna šola

908(497.4)(043.2)
ZZ II 908(043.2) FURLAN, M. Vodne
COBISS.SI-ID 9620809


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO