COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


junijske novosti004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
CROATIAN Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics. International Convention (36 ; 2013 ; Opatija)
        MIPRO 2013 [Elektronski vir] : Mipro proceedings / 36th International Convention, May 20-24, 2013, Opatija - Adriatic Coast, Croatia ; edited by Petar Biljanović ; organized by MIPRO Croatian Society. - El. zbornik. - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, cop. 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm. - (MIPRO ... (CD-ROM), ISSN 1847-3946)

Acrobat Reader. - Prispevki v ang., hrv. in bos. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 1720 str. - Bibliografija in povzetek v angl., hrv. ali bos. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-953-233-074-8
a) computer science b) engineering c) electronics d) računalništvo e) tehnika f) elektronika g) zborniki h) elektronika i) telekomunikacije j) računalništvo k) tehnika l) inteligentni sistemi m) mednarodne konference

004:621.3(082)
cdr 004 CROATIAN MIPRO 2013
COBISS.SI-ID 19872520

2.
VIDMAR, Tone, 1952-
        Računalniška omrežja z internetnimi storitvami / Tone Vidmar. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 285 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Spremna beseda / Mojca Ciglarič: str. 11-12. - O avtorju: str. 284-285. - Bibliografija: str. 282-283

ISBN 978-961-6661-25-6
a) Računalniška omrežja b) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki c) computer science d) računalništvo e) internet f) omrežja g) prenosni sistemi h) storitve i) telekomunikacijski sistemi j) N-plast k) informacijski sistemi l) transporna plast m) podporne storitve

004.7(035)
004.7 VIDMAR, T. Računalniška
COBISS.SI-ID 258505728


1 FILOZOFIJA.


3.
ARISTOTELES
        O nastajanju in propadanju / Aristotel ; [prevod in pojasnitve Valentin Kalan]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2013. - 264 str. ; 19 cm. - (Filozofska knjižnica, ISSN 1408-2160 ; zv. 60)

Prevedeno po: Aristotle on coming-to-be & passing-away; izv. nasl.: Aristoteloys Peri geneseos kai phthoras

ISBN 978-961-213-233-0
a) Aristoteles (384-322 pr.n.št.) - "Peri geneseos kai phthoras" b) philosophy c) filozofija d) grška filozofija

1Aristoteles
1 ARISTOTELES O nastajanju
COBISS.SI-ID 266460672


159.9 PSIHOLOGIJA.


4.
SVETINA, Matija
        Izbrane teme iz razvojnopsihološke diagnostike / Matija Svetina in Maja Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 175 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

Bibliografija: str. 133-164. - Kazali

ISBN 978-961-237-588-1
a) Razvojna psihologija - Psihodiagnostika b) developmental psychology c) marking d) razvojna psihologija e) ocenjevanje f) ustvarjalnost g) otroci h) risanje i) poklicni interesi j) odraslost k) osamosvajanje l) starostniki m) mladostniki n) družinsko okolje

159.922
159.92 SVETINA, M. Izbrane
COBISS.SI-ID 267450112


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


5.
JUUL, Jesper, 1948-
        [Štiri]
        4 vrednote, ki jih daste otroku za vse življenje / Jesper Juul ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno v Nemčiji). - 174 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: 4 Werte, die Kinder ein Leben lang tragen. - 2.500 izv. - O avtorju: str. 170-171. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2823-6
a) Otroci - Vzgoja b) child c) home d) family e) otrok f) dom g) družina h) družina i) vrednote j) starševstvo k) domača vzgoja

37.018.1
37.018 JUUL, J. Štiri
COBISS.SI-ID 266236160

6.
PHELAN, Thomas W., 1943-
        Štejem do tri : [učinkovita vzgoja otrok od 2. do 12. leta] / Thomas W. Phelan ; [ilustracije Dan Farrell ; prevod Živa Hren]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 226 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: 1-2-3 magic, 4th ed. - Dodatek k naslovu naveden na ov. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-343-6
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) Starševstvo - Priročniki c) education d) parents e) child f) vzgoja in izobraževanje g) starši h) otrok i) neprimerno vedenje j) preizkušanje k) manipulacija l) domača vzgoja m) medosebni odnosi n) družinsko življenje

37.018.1(035)
37.018 PHELAN, T. W. Štejem
COBISS.SI-ID 266837248


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


7.
        ČAROBNI svet pravljic [Elektronski vir] : berilo za 1. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / [sestavili] Tonka Klemenčič, Urša Bastarda Božič ; ilustracije Alenka Vuk. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-947-9
a) Književnost - Čitanke za osnovne šole b) Slovenian language c) literature d) slovenščina e) literatura f) učbeniki s prilagojenim programom

373.32.82(075.2):376.1
cdr 373.32.016:82 ČAROBNI svet
COBISS.SI-ID 251774976

8.
ĐUKIĆ, Mojca
        Spoznavanje okolja 1 [Elektronski vir] : učbenik za 1. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Mojca Đukić ; uredili Janka Laznik, Darinka Ložar ; ilustrirala Nina Drol ; fotografije Polona Demšar. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Racman Audio Video Studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 64 str. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-828-1
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) environmental education c) okoljska vzgoja d) posebne osnovne šole e) začetni pouk f) CD-ROM

373.32.016:50(075.3):376.1
cdr 373.32.016:50 ĐUKIĆ, M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 248099072

9.
GABERŠEK, Smilja
        Matematika 1 [Elektronski vir] : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : navodila za uporabo delovnega zvezka Matematika 1 za 1. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Smilja Gaberšek ; ilustracije Nina Drol ; fotografije Smilja Gaberšek, iStockphoto.com. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-936-3
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics c) matematika d) učbeniki s prilagojenim programom e) navodila f) CD-ROM

373.32.016:51(075.2):376.1
cdr 373.32.016:51 GABERŠEK, S. Matematika 1

COBISS.SI-ID 256876032

10.
JERŠAN Kojek, Helena
        Pajkec Piko [Elektronski vir] : grafomotorične vaje za 1. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Helena Jeršan Kojek, Alenka Vidic Grmek ; ilustrirala Alenka Vuk. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007 ([Postojna] : Čukgraf). - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 64 str. - 280 izv.

ISBN 978-961-234-597-6
a) Pisanje - Vaje za osnovne šole b) Branje - Vaje za osnovne šole c) literacy d) pismenost e) učbeniki s prilagojenim programom f) grafomotorika g) CD-ROM

373.32.016:003(075.2):376.1
cdr 373.32.016:003 JERŠAN KOJEK, H. Pajkec
COBISS.SI-ID 231468800

11.
JERŠAN Kojek, Helena
        Pajkec Piko [Elektronski vir] : posluša, govori, bere, piše : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Helena Jeršan Kojek, Damjana Škof Pavlinec ; ilustrirala Alenka Vuk ; fotografije Polona Demšar. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv. - Vsebina: Učbenik za 3. razred osnovne šole ; Delovni zvezek za 3. razred osnovne šole

ISBN 978-961-234-761-1
a) Branje - Vaje za osnovne šole b) Pisanje - Vaje za osnovne šole c) literacy d) pismenost e) učbeniki s prilagojenim programom f) CD-ROM

373.32.016:003(075.2):376.1
cdr 373.32.016:81 JERŠAN K., H. Pajkec
COBISS.SI-ID 244421888

12.
JERŠAN Kojek, Helena
        Pajkec Piko [Elektronski vir] : posluša, govori, bere, piše : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Helena Jeršan Kojek, Damjana Škof Pavlinec ; ilustrirala Alenka Vuk ; fotografije Polona Demšar. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

120 izv.

Vsebina:
Učbenik za 2. razred osnovne šole
Delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

ISBN 978-961-234-681-2 (učbenik)
ISBN 978-961-234-642-3 (delovni zvezek)
a) Branje - Vaje za osnovne šole b) Pisanje - Vaje za osnovne šole c) literacy d) pismenost e) Učbeniki s prilagojenim programom f) CD-ROM

373.32.016:003(075.2):376.1
cdr 373.32.016:003 JERŠAN K., H. Pajkec Piko

COBISS.SI-ID 238153728

13.
LAH, Urška, 1958-
        Spoznavanje okolja 3 [Elektronski vir] : učbenik za 3. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Urška Lah ; uredila Janka Laznik, Darinka Ložar ; ilustrirala Nina Drol ; fotografije Polona Demšar. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Racman Audio Video Studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Prvi dodatek k nasl. na CD-ROM-u: učbenik za 1. razred osnovne šole. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 72 str. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-837-3
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) environmental education c) okoljska vzgoja d) začetni pouk e) učbeniki za slabovidne f) CD-ROM

373.32.016:50(075.2):376.1
cdr 373.32.016:50 LAH, U. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 249465344

14.
        POJDI z menoj v svet zgodb [Elektronski vir] : berilo za 3. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / [sestavili] Marjeta Šmid, Helena Zupančič ; ilustrirala Alenka Vuk. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-644-7
a) Književnost - Čitanke za osnovne šole b) literature c) Slovenian language d) literatura e) slovenščina f) učbeniki s prilagojenim programom g) začetni pouk

373.32.016:82(075.2):376.1
cdr 373.32.016:82 POJDI z menoj
COBISS.SI-ID 237284096

15.
        POSTANI junak zgodb [Elektronski vir] : berilo za 2. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / [sestavili] Helena Zupančič, Marjeta Šmid ; ilustrirala Alenka Vuk. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-643-0
a) Književnost - Čitanke za osnovne šole b) Slovenian language c) literature d) slovenščina e) literatura f) učbeniki s prilagojenim programom

373.32.016:82(075.2):376.1
cdr 373.32.016:82 POSTANI junak
COBISS.SI-ID 237144576

16.
VIDIC Grmek, Alenka
        Spoznavanje okolja 2 [Elektronski vir] : učbenik za 2. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Alenka Vidic Grmek ; uredili Janka Laznik, Darinka Ložar ; ilustrirala Nina Drol ; fotografije Polona Demšar. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Racman Audio Video Studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Prvi dodatek k nasl. na CD-ROM-u: učbenik za 1. razred osnovne šole. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 70 str. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-829-8
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) posebne osnovne šole c) začetni pouk d) CD-ROM

373.32.016:50(075.2):376.1
cdr 373.32.016:50 VIDIC G., A. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 248099584


39 ETNOLOGIJA.


17.
        ZA devetimi gorami [Zvočni posnetek] / izbor slovenskih ljudskih pravljic, izbor slovenskih ljudskih pesmi [in] pripoveduje Anja Štefan ; glasba po motivih ljudskih pesmi Boštjan Gombač in Janez Dovč ; ilustracija Ančka Gošnik Godec ; režija Janez Dovč, Boštjan Gombač in Anja Štefan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 1 CD (41 min, 23 sek) : stereo ; 12 cm

Priloga revij Ciciban in Cicido, junij 2013. - Vse ljudske pripovedi so objavljene v knjigi Za devetimi gorami, MKZ, 2010. - Vsebina: Piskrček, kašo kuhaj! ; Oče zapusti osla trem sinovom ; Volk, petelin in lisica ; Gozdna pojedina ; Hudič in tobak ; Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš ; Zakleti grad

MKZ CD 043
a) fairy tale b) folk art c) pravljica d) ljudska umetnost e) ljudsko slovstvo f) ljudske pripovedi g) pravljice h) zvočni posnetki

398.21(497.4)(086.76)
cd 398 ZA devetimi
COBISS.SI-ID 817480


5 NARAVOSLOVNE VEDE


18.
BRITOVŠEK, Milena
        Naravoslovje 8 [Elektronski vir] : učbenik za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Milena Britovšek, Magda Gavriloska, Aleksander Vališer ; ilustracije Magda Češek ; fotografije Shutterstock. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a

ISBN 978-961-234-914-1
a) Naravoslovje - Učbeniki za osnovne šole b) science education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) posebne osnovne šole e) CD-ROM

5(075.2):376.1
cdr 5(075.2) BRITOVŠEK, M. Naravoslovje
COBISS.SI-ID 253520384

19.
CIZEJ, Vesna, 1952-
        Naravoslovje 5 [Elektronski vir] : učbenik za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Vesna Cizej, Martina Kalan, Darja Skribe-Dimec ; ilustracije Alenka Vuk ; fotografije Vesna in Stojan Cizej ... [et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-994-3
a) Naravoslovje - Učbeniki za osnovne šole b) science education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) posebne osnovne šole e) CD-ROM

5(075.2):376.1
cdr 5(075.2) CIZEJ, V. Naravoslovje
COBISS.SI-ID 262363392

20.
DOLENC, Ema
        Naravoslovje 6. Učbenik za 6. razred osnovne šole [Elektronski vir] : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Ema Dolenc ; ilustracije Alenka Vuk ; fotografije Ema Dolenc in Shutterstock. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-915-8
a) Naravoslovje - Učbeniki za osnovne šole b) science education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) posebne osnovne šole e) CD-ROM

5(075.2):376.1
cdr 5(075.2) DOLENC, E. Naravoslovje
COBISS.SI-ID 253031680

21.
SKUMAVC, Gregor, 1981-
        Naravoslovje 7 [Elektronski vir] : učbenik za 7. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Gregor Skumavc ; ilustracije Magda Češek ; fotografije Gregor Skumavc in Shutterstock. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-913-4
a) Naravoslovje - Učbeniki za osnovne šole b) science education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) posebne osnovne šole e) CD-ROM

5(075.2):376.1
cdr 5(075.2) SKUMAVC, G. Naravoslovje
COBISS.SI-ID 252383744

22.
VRTAČNIK Žveplan, Petra
        Naravoslovje 9 [Elektronski vir] : učbenik za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / [besedilo], fotografije Petra Vrtačnik Žveplan ; ilustracije Bojan Sumrak. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-734-5
a) Naravoslovje - Učbeniki za osnovne šole b) science education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) posebne osnovne šole e) CD-ROM

5(075.2):376.1
cdr 5(075.2) VRTAČNIK Ž., P. Naravoslovje
COBISS.SI-ID 241729280


51 MATEMATIKA.


23.
GAVRILOSKA, Marija
        Matematika 8 [Elektronski vir] : delovni zvezek za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Marija Gavriloska ; ilustracije Vid Sark. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a

ISBN 978-961-234-621-8
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics c) matematika

51(075.2)(076.1):376.1
cdr 51(075.2) GAVRILOSKA, M. Matematika 8
COBISS.SI-ID 235339264


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


24.
BAJD, Barbara
        Moji prvi morski raki : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije Borut Mavrič in Foto arhiv Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2013. - 38 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 38

ISBN 978-961-6882-09-5
a) Morski raki - Določevalni ključi - Knjige za otroke b) zoology c) zoologija

595.3.081.12(02.053.2)
59 BAJD, B. Moji
COBISS.SI-ID 266757888

25.
POLAK, Slavko, 1968-
        Opazovanje ptic : priročnik za opazovanje ptic na izbranih območjih Notranjske, Krasa in Obale = Birdwatching : a guide to birdwatching at selected sites of Notranjska, Kras and Obala / [besedilo Slavko Polak in Andrej Sovinc ; prevod besedila Amidas ; fotografije Slavko Polak ... et al.]. - Postojna : Postojnska jama, turizem, 2006 (Postojna : Čukgraf). - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorja navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in angl. prevod. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 961-6466-08-9
a) Ptice - Opazovanje - Notranjska - Priročniki b) Ptice - Opazovanje - Kras - Priročniki c) Ptice - Opazovanje - Slovensko primorje - Priročniki d) animal e) žival f) ptice g) Slovenija

598.2.081.11(497.4)
59 POLAK, S. Opazovanje
COBISS.SI-ID 227281152


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


26.
DUNDEK, Vito
        Tehnika in tehnologija 7 [Elektronski vir] : učbenik za 7. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Vito Dundek ; fotografije založba Izotech in Vito Dundek. - 1. izd. - Besedilni in slikovni podatki (el. datoteka v PDF-formatu obsega 60 str.). - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, p 2007 ([Ljubljana] : Racman, Audio Video Studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat 7.0. - Nasl. z nasl. zaslona. - 144 izv.

ISBN 978-961-234-594-5
a) Tehnični pouk - Učbeniki za osnovne šole b) engineering c) tehnika

62(075.2):376
cdr 62 DUNDEK, V. Tehnika 7
COBISS.SI-ID 231723520


62(075.2) TEHNIKA.UBENIKI.


27.
DUNDEK, Vito
        Tehnika in tehnologija 7 [Elektronski vir] : delovni zvezek za 7. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Vito Dundek ; fotografije Vito Dundek in Založba Izotech. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - 120 izv. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 50 str.

ISBN 978-961-234-666-9
a) Tehnični pouk - Učbeniki za osnovne šole b) engineering c) tehnika

62(075.2):376
cdr 62 DUNDEK, V. Tehnika 7
COBISS.SI-ID 241507072

28.
DUNDEK, Vito
        Tehnika in tehnologija 8 [Elektronski vir] : delovni zvezek za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Vito Dundek ; fotografije Vito Dundek in Založba Izotech. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - 120 izv. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 51 str.

ISBN 978-961-234-667-6
a) Tehnični pouk - Vaje za osnovne šole b) engineering c) tehnika

62(075.2):376.1
cdr 62 DUNDEK, V. Tehnika 8
COBISS.SI-ID 241702144

29.
DUNDEK, Vito
        Tehnika in tehnologija 8 [Elektronski vir] : učbenik za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Vito Dundek ; fotografije založba Izotech in Vito Dundek. - 1. izd. - Besedilni in slikovni podatki (el. datoteka v PDF-formatu obsega 44 str.). - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, p 2007 ([Ljubljana] : Racman, Audio Video Studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat 7.0. - Nasl. z nasl. zaslona. - 144 izv.

ISBN 978-961-234-595-2
a) Tehnični pouk - Učbeniki za osnovne šole b) engineering c) tehnika

62(075.2):376.1
cdr 62 DUNDEK, V. Tehnika 8
COBISS.SI-ID 231482368

30.
DUNDEK, Vito
        Tehnika in tehnologija 9 [Elektronski vir] : učbenik za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Vito Dundek ; fotografije založba Izotech in Vito Dundek. - 1. izd. - Besedilni in slikovni podatki (el. datoteka v PDF-formatu obsega 38 str.). - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, p 2007 ([Ljubljana] : Racman, Audio Video Studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat 7.0. - Nasl. z nasl. zaslona. - 144 izv.

ISBN 978-961-234-596-9
a) Tehnični pouk - Učbeniki za osnovne šole b) engineering c) tehnika

62(075.2):376.1
cdr 62 DUNDEK, V. Tehnika 9
COBISS.SI-ID 231723264

31.
DUNDEK, Vito
        Tehnika in tehnologija 9. Delovni zvezek za 9. razred osnovne šole [Elektronski vir] : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Vito Dundek ; fotografije Vito Dundek in založba Izotech. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - 120 izv. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 74 str.

ISBN 978-961-234-668-3
a) Tehnični pouk - Učbeniki za osnovne šole b) engineering c) tehnika

62(075.2):376.1
cdr 62 DUNDEK, V. Tehnika 9
COBISS.SI-ID 242161664


64 GOSPODINJSTVO.


32.
KRAMAR, Bernarda
        Gospodinjstvo 5 [Elektronski vir] : učbenik za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Bernarda Kramar ; ilustracije Alenka Vuk. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-735-2
a) Gospodinjstvo - Učbeniki za osnovne šole b) home economics c) gospodinjstvo d) posebne osnovne šole e) CD-ROM

64(075.2):376
cdr 64(075.2) KRAMAR, B. Gospodinjstvo
COBISS.SI-ID 244060160

33.
KRAMAR, Bernarda
        Gospodinjstvo 6 [Elektronski vir] : učbenik za 6. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Bernarda Kramar ; ilustracije Alenka Vuk ; fotografije Polona Demšar. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-736-9
a) Gospodinjstvo - Učbeniki za osnovne šole b) home economics c) gospodinjstvo d) posebne osnovne šole e) CD-ROM

64(075.2):376
cdr 64(075.2) KRAMAR, B. Gospodinjstvo
COBISS.SI-ID 244060416

34.
KRAMAR, Bernarda
        Gospodinjstvo 7 [Elektronski vir] : učbenik za 7. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Bernarda Kramar ; ilustracije Alenka Vuk ; fotografije Bernarda Kramar in Anita Jamšek. - 1. izd. - Besedilni in slikovni podatki (el. datoteka v PDF-formatu obsega 96 str.). - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, p 2007 ([Ljubljana] : Racman, Audio Video Studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat 7.0. - Nasl. z nasl. zaslona. - 144 izv.

ISBN 978-961-234-473-3
a) Gospodinjstvo - Učbeniki za osnovne šole b) home economics c) gospodinjstvo d) posebne osnovne šole

64(075.2):376
cdr 64(075.2) KRAMAR, B. Gospodinjstvo
COBISS.SI-ID 231206400

35.
KRAMAR, Bernarda
        Gospodinjstvo 8 [Elektronski vir] : učbenik za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Bernarda Kramar ; ilustracije Alenka Vuk ; fotografije Polona Demšar. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 144 izv.

ISBN 978-961-234-636-2
a) Gospodinjstvo - Učbeniki za osnovne šole b) home economics c) gospodinjstvo d) posebne osnovne šole e) CD-ROM

64(075.2):376
cdr 64(075.2) KRAMAR, B. Gospodinjstvo
COBISS.SI-ID 236211456

36.
KRAMAR, Bernarda
        Gospodinjstvo 9 [Elektronski vir] : učbenik za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Bernarda Kramar ; ilustracije Alenka Vuk ; fotografije Polona Demšar. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 144 izv.

ISBN 978-961-234-637-9
a) Gospodinjstvo - Učbeniki za osnovne šole b) home economics c) gospodinjstvo d) posebne osnovne šole e) CD-ROM

64(075.2):376
cdr 64(075.2) KRAMAR, B. Gospodinjstvo
COBISS.SI-ID 236212224


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


37.
BOURRIAUD, Nicolas
        Relacijska estetika ; Postprodukcija : kultura kot scenarij: kako umetnost reprogramira sodobni svet / Nicolas Bourriaud ; [obe deli] prevedla Tanja Lesničar-Pučko. - Ljubljana : Maska, 2007 ([Begunje] : Cicero). - 183 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Transformacije ; knj. št. 22)

Prevoda del: Esthétique relationnelle ; Postproduction. - 500 izv. - O avtorju na zavihku ov. - Relacijska estetika in Postprodukcija: koncepti, kritike in slovenski kontekst / Nataša Petrešin Bachelez: str. 159-174. - Bibliografija: str. 174, opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6572-09-5
a) Estetika b) Umetnost - Filozofija kulture c) Filozofija umetnosti d) aesthetics e) art f) philosophy g) estetika h) umetnost i) filozofija j) relacijska forma k) prostor l) paradigme m) subjektivnost n) čas o) sonavzočnost p) tehnologija q) razstava r) politika form

7
7 BOURRIAUD, N. Relacijska
COBISS.SI-ID 234828544

38.
        LIKOVNO izražanje : učbenik za 4. razred osnovne šole / Tonka Tacol ... [et al.] ; [ureditev besedila in slikovnega gradiva Tonka Tacol]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Karantanija : Debora, 2013. - 100 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. - Nasl. na ov.: Likovno izražanje 4. - Bibliografija: str. 100

ISBN 978-961-6525-76-3 (Debora)
a) Likovna umetnost - Učbeniki za osnovne šole b) Likovne tehnike - Učbeniki za osnovne šole

7(075.2)
COBISS.SI-ID 265798144

39.
        LIKOVNO izražanje : učbenik za 5. razred osnovne šole / Tonka Tacol ... [et al.] ; [ureditev besedila in slikovnega gradiva Tonka Tacol]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Karantanija : Debora, 2013. - 100 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. - Nasl. na ov.: Likovno izražanje 5. - Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-6525-77-0 (Debora)
a) Likovna umetnost - Učbeniki za osnovne šole b) Likovne tehnike - Učbeniki za osnovne šole

7(075.2)
COBISS.SI-ID 265798400

40.
        LIKOVNO izražanje : učbenik za 6. razred osnovne šole / Tonka Tacol ... [et al.] ; [ureditev besedila in slikovnega gradiva Tonka Tacol]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Karantanija : Debora, 2013. - 116 str. : ilustr. ; 28 cm

Nasl. na ov.: Likovno izražanje 6. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 116

ISBN 978-961-6525-78-7 (Debora)
a) Likovna umetnost - Učbeniki za osnovne šole b) Likovne tehnike - Učbeniki za osnovne šole

7(075.2)
COBISS.SI-ID 265798656

41.
        LIKOVNO izražanje : učbenik za 7. razred osnovne šole / Tonka Tacol ... [et al.] ; [ureditev besedila in slikovnega gradiva Tonka Tacol]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Karantanija : Debora, 2013. - 100 str. : ilustr. ; 28 cm

Nasl. na ov.: Likovno izražanje 7. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 100

ISBN 978-961-6525-79-4 (Debora)
a) Likovna umetnost - Učbeniki za osnovne šole b) Likovne tehnike - Učbeniki za osnovne šole

7(075.2)
COBISS.SI-ID 265798912

42.
        LIKOVNO izražanje : učbenik za 8. razred osnovne šole / Tonka Tacol ... [et al.] ; [ureditev besedila in slikovnega gradiva Tonka Tacol]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Karantanija : Debora, 2013. - 112 str. : ilustr. ; 28 cm

Nasl. na ov.: Likovno izražanje 8. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 111

ISBN 978-961-6525-80-0 (Debora)
a) Likovna umetnost - Učbeniki za osnovne šole b) Likovne tehnike - Učbeniki za osnovne šole

7(075.2)
COBISS.SI-ID 265799168

43.
        LIKOVNO izražanje : učbenik za 9. razred osnovne šole / Tonka Tacol ... [et al.] ; [ureditev besedila in slikovnega gradiva Tonka Tacol]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Karantanija : Debora, 2013. - 100 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. - Nasl. na ov.: Likovno izražanje 9. - Bibliografija: str. 100

ISBN 978-961-6525-81-7 (Debora)
a) Likovna umetnost - Učbeniki za osnovne šole b) Likovne tehnike - Učbeniki za osnovne šole

7(075.2)
COBISS.SI-ID 265799424


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


44.
ŠERBELJ, Ferdinand
        Izzvenevanje nekega obdobja : oris poznobaročnega slikarstva na Kranjskem / Ferdinand Šerbelj ; [predgovor Barbara Jaki ; prevod v nemščino Wolfgang Zitta ; fotografija Janko Dermastja]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 280 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo delno tudi v nem. - 400 izv. - Razstava v Narodni galeriji od 8. marca do 29. maja 2011. - Predgovor / Barbara Jaki: str. 8-9. - Bibliografija: str. 270-280

ISBN 978-961-6743-25-9
a) Baročno slikarstvo - Kranjska - Razstavni katalogi b) painting c) slikarstvo d) barok

75.034.7(497.4)(083.824)
II 75 ŠERBELJ, F. Izzvenevanje
COBISS.SI-ID 255001088


78 GLASBA.


45.
ŠIRCA Pavčič, Mojca
        Mali glasbeniki 2. Priročnik za učitelje [Glasbeni tisk] / Mojca Širca Pavčič, Brigita Tornič Milharčič. - Postojna : samozal., 2013. - 43 str. : note ; 30 cm

Bibliografija: str. 43

ISMN 979-0-709012-36-7
a) Solfeggio - Učbeniki b) music c) glasba d) učni načrt e) učne enote f) instrumenti g) didaktika

784.9(075)
II 78 ŠIRCA PAVČIČ, M. Mali 2
COBISS.SI-ID 266224128

46.
ŠIRCA Pavčič, Mojca
        Mali glasbeniki 2. Učbenik z elementi delovnega zvezka za 2. razred nauka o glasbi [Glasbeni tisk] / Mojca Širca Pavčič, Brigita Tornič Milharčič ; [ilustracije Urška Jurič]. - Postojna : samozal., 2013. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

ISMN 979-0-709012-37-4
a) Solfeggio - Učbeniki b) music c) glasba d) pesmi e) note

784.9(075)
II 78 ŠIRCA PAVČIČ, M. Mali 2
COBISS.SI-ID 266347520

47.
VRBANČIČ, Ivan
        Glasba 9. Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 9. razredu osnovne šole / Ivan Vrbančič, Mira Prel, Jelka Veit ; [ilustracije Matjaž Schmidt, Zvonko Čoh, Robert Fister ; fotografije arhiv MKZ ... et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - 87 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

ISBN 86-11-17237-X
a) Glasbena vzgoja - Vaje za osnovne šole b) music education - exercise c) primary school d) glasbena vzgoja - vaja e) osnovna šola f) glasbeni slogi g) glasbene smeri h) slovenski skladatelji i) pesmi j) note

78(075.2)(076)
II 78 VRBANČIČ, I. Glasba 9
COBISS.SI-ID 221480192

48.
VRBANČIČ, Ivan
        Glasba 9. Učbenik za glasbeno vzgojo v 9. razredu osnovne šole / Ivan Vrbančič, Mira Prel, Jelka Veit ; [ilustracije Matjaž Schmidt ; fotografije arhiv MKZ ... et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - 35 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

ISBN 86-11-17304-X
a) Glasbena vzgoja - Učbeniki za osnovne šole b) music education - textbook c) primary school d) glasbena vzgoja - učbenik e) osnovna šola f) glasbeni slogi g) slovenska glasba h) skladatelji

78(075.2)
II 78 VRBANČIČ, I. Glasba 9
COBISS.SI-ID 221545984


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


49.
        KAKO reševati probleme pri dejavnostih v naravi : učbenik za predmet Planinstvo in nekatere dejavnosti v naravi na Fakulteti za šport / Tanja Kajtna ... [et al.] ; [ilustratorka Marjeta Valcl]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 99 str. : ilustr. ; 21 cm

Soavtorji: Stojan Burnik, Tanja Brod, Maja Pori, Blaž Jereb. - Bibliografija: str. 97-99

ISBN 978-961-6843-40-9
a) Planinstvo - Učbeniki za visoke šole b) open air activities c) dejavnosti na prostem d) šola v naravi e) upravljanje f) vodenje g) šport h) težave i) nevarnosi j) bolezni k) športni dan l) reševanje

796.5
796.5 KAKO reševati
COBISS.SI-ID 266024960


811.111 ANGLEŠČINA.


50.
ČANDER, Katarina
        Professional English. Environmental protection and ecotechnologies / Katarina Čander. - Velenje : Visoka šola za varstvo okolja, 2012 (Velenje : Eurograf). - 166 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Ekotehnologije in trajnostni razvoj 2 ; [zv. 1])

300 izv. - Bibliografija: str. 161-165

ISBN 978-961-92734-5-6
a) Angleščina - Učbeniki za visoke šole b) Varstvo okolja - Učbeniki za visoke šole c) English language d) environmental protection e) angleščina f) varstvo okolja g) strokovni jezik h) ekotehnologije i) vreme j) klimatske spremembe k) energijski viri l) obnovljive energije

811.111:502/504(075.8)
II 811.111 ČANDER, K. Professional
COBISS.SI-ID 263792384

51.
ERBELI, Florina
        My English 1 [Elektronski vir] : učbenik in delovni zvezek za angleščino za 7. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Florina Erbeli ; ilustracije Sandra Sep. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv. - Vsebina: Učbenik za angleščino za 7. razred osnovne šole / notografija Tomaž S. Gartner in Mitja Reichenberg ; Delovni zvezek za angleščino za 7. razred osnovne šole

ISBN 978-961-234-659-1 (učbenik)
ISBN 978-961-234-660-7 (delovni zvezek)
a) Angleščina - Učbeniki za osnovne šole b) English language c) angleščina d) posebne osnovne šole e) CD-ROM

811.111(075.2):376
cdr 811.111 ERBELI, F. My English 1
COBISS.SI-ID 239136512

52.
PROSEN Zupančič, Helena
        My English 2 [Elektronski vir] : učbenik in delovni zvezek za angleščino za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Helena Prosen Zupančič, Alenka Blazinšek ; ilustracije Sandra Sep in Alenka Vuk ; fotografije Alenka Blazinšek in Shutterstock. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-843-4
a) Angleščina - Učbeniki za osnovne šole b) English language c) angleščina d) posebne osnovne šole

811.111(075.2)
cdr 811.111 PROSEN Z., H. My English 2
COBISS.SI-ID 250329088

53.
PROSEN Zupančič, Helena
        My English 3 [Elektronski vir] : učbenik in delovni zvezek za angleščino za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Helena Prosen Zupančič, Alenka Blazinšek ; ilustracije Sandra Sep in Alenka Vuk ; fotografije Alenka Blazinšek in Shutterstock. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-996-7
a) Angleščina - Učbeniki za osnovne šole b) English language c) angleščina d) posebne osnovne šole

811.111(075.2)
cdr 811.111 PROSEN Z., H. My English 3
COBISS.SI-ID 259602688


811.112.2 NEMŠČINA.


54.
PALDAUF, Klavdija
        Ich lerne Deutsch 1 [Elektronski vir] : delovni učbenik za 7. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Klavdija Paldauf ; ilustracije Sandra Sep. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007 (Kočevje : Kočevski tisk). - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 136 str. - 110 izv.

ISBN 978-961-234-601-0
a) German language b) nemščina c) Nemščina - Vaje za osnovne šole d) posebne osnovne šole

811.112.2(075.2):376
cdr 811.112.2 PALDAUF, K. Ich lerne 1
COBISS.SI-ID 231483648

55.
PALDAUF, Klavdija
        Ich lerne Deutsch 3 [Elektronski vir] : delovni učbenik za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Klavdija Paldauf ; ilustracije Sandra Sep. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007 (Ljubljana : Grafični studio K). - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 106 str. - 110 izv.

ISBN 978-961-234-603-4
a) Nemščina - Vaje za osnovne šole b) German language c) nemščina d) posebne osnovne šole

811.112.2(075.2):376
cdr 811.112.2 PALDAUF, K. Ich lerne 3
COBISS.SI-ID 231484160


811.112.2(043.2) NEMŠČINA.


56.
PALDAUF, Klavdija
        Ich lerne Deutsch 2 [Elektronski vir] : delovni učbenik za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Klavdija Paldauf ; ilustracije Sandra Sep. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007 (Kočevje : Kočevski tisk). - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 120 str. - 110 izv.

ISBN 978-961-234-602-7
a) Nemščina - Vaje za osnovne šole b) German language c) nemščina d) posebne osnovne šole

811.112.2(075.2):376
cdr 811.112.2 PALDAUF, K. Ich lerne 2
COBISS.SI-ID 231483904


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


57.
GRČA-Planinšek, Staša
        Brez zmede sejemo besede [Elektronski vir] : učbenik in delovni zvezek za slovenščino za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Staša Grča Planinšek ; ilustratorka Saša Kerkoš. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-897-7
a) Slovenščina - Učbeniki za osnovne šole b) učbeniki s prilagojenim programom

811.163.6(075.2):376
cdr 811.163.6(075.2) GRČA-P., S. Brez
COBISS.SI-ID 256875776

58.
GRČA-Planinšek, Staša
        Planet Črkosned [Elektronski vir] : učbenik in delovni zvezek za slovenščino za 4. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Staša Grča Planinšek, Polona Lotrič ; ilustratorka Saša Kerkoš. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011 (Ljubljana : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-03-0018-2
a) Slovenščina - Učbeniki za osnovne šole b) Slovenian language c) slovenščina d) učbeniki s prilagojenim programom

811.163.6(075.2):376.1
cdr 811.163.6(075.2) GRČA-P., S. Planet
COBISS.SI-ID 260292864

59.
HROVAT, Danila
        Kako povem, kako napišem [Elektronski vir] : učbenik in delovni zvezek za slovenščino za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Danila Hrovat ; ilustrirala Sandra Sep. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv. - El. publikaciji v PDF-formatu obsegata 120 in 130 str.

Vsebina:
Slovenščina. Učbenik za 8. razred osnovne šole
Slovenščina. Delovni zvezek za 8. razred osnovne šole

ISBN 978-961-234-739-0 (učbenik)
ISBN 978-961-234-751-2 (delovni zvezek)
a) Slovenščina - Učbeniki za osnovne šole b) Slovenian language c) slovenščina d) učbeniki s prilagojenim programom

811.183.6(075.2):376.1
cdr 811.163.6(075.2) HROVAT, D. Kako 8
COBISS.SI-ID 241529088

60.
LANGERHOLC, Dragica
        Kako povem, kako napišem [Elektronski vir] : učbenik in delovni zvezek za slovenščino za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Dragica Langerholc ; ilustrirala Sandra Sep. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv. - El. publikaciji v PDF-formatu obsegata 142 in 134 str.

Vsebina:
Slovenščina. Učbenik za 9. razred osnovne šole
Slovenščina. Delovni zvezek za 9. razred osnovne šole

ISBN 978-961-234-738-3 (učbenik)
ISBN 978-961-234-752-9 (delovni zvezek)
a) Slovenščina - Učbeniki za osnovne šole b) učbeniki s prilagojenim programom

811.183.6(075.2):376.1
cdr 811.163.6(075.2) LANGERHOLC, D. Kako 9
COBISS.SI-ID 241530112

61.
UJC, Danica
        Kako povem, kako napišem [Elektronski vir] : učbenik in delovni zvezek za slovenščino za 7. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Danica Ujc ; ilustrirala Sandra Sep. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv. - El. publikaciji v PDF-formatu obsegata 76 in 96 str.

Vsebina:
Slovenščina. Učbenik za 7. razred osnovne šole
Slovenščina. Delovni zvezek za 7. razred osnovne šole

ISBN 978-961-234-669-0 (učbenik)
ISBN 978-961-234-670-6 (delovni zvezek)
a) Slovenščina - Učbeniki za osnovne šole b) učbeniki s prilagojenim programom

811.183.6(075.2):376.1
cdr 811.163.6(075.2) UJC, D. Kako 7
COBISS.SI-ID 240719872


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


62.
PETTERSON, Per
        V Sibirijo / Per Petterson ; prevedla Marija Zlatnar Moe. - Maribor : Študentska založba Litera, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 187 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Til Sibir. - 500 izv.

ISBN 978-961-6780-84-1
a) Norveška književnost - Odraščanje - Smrt - Norveška - Avtorjeva sodobnost - Roman

821.113.5
821.113 PETTERSON, P. V Sibirijo
COBISS.SI-ID 73917441


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


63.
        BRANJE kot čudežno potovanje [Elektronski vir] : berilo za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / [sestavila] Irena Lušina ; ilustrirala Alenka Vuk. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Racman avdio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-758-1
a) Književnost - Čitanke za osnovne šole b) Slovenian language c) literature d) slovenščina e) literatura f) učbeniki s prilagojenim programom g) začetni pouk

821.163.6(075.2):376.1
cdr 821.163.6(075.2) BRANJE kot 5
COBISS.SI-ID 244650496

64.
        DOMIŠLJIJSKI svet mavričnih besed [Elektronski vir] : berilo za 6. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / [sestavili] Irena Ferlinc, Nataša Modrič ; ilustracije Alenka Vuk. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-855-7
a) Književnost - Čitanke za osnovne šole b) Slovenian language c) literature d) slovenščina e) literatura f) učbeniki s prilagojenim programom

821.163.6(075.2):376
cdr 821.163.6(075.2) DOMIŠLJIJSKI svet 6
COBISS.SI-ID 251459328

65.
KRALJIČ, Helena
        Imam downov sindrom / Helena Kraljić ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - [22] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 5)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-86-6
a) Downov sindrom - V otroškem leposlovju b) fairy tale c) pravljica

821.163.6
II 821.163.6 KRALJIČ, H. Imam
COBISS.SI-ID 265111296

66.
KRALJIČ, Helena
        Larina skrivnost / Helena Kraljič ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2012 ([Grosuplje] : Grafis trade). - [15] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 3)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Spremna beseda / David Neubauer: na začetni str.

ISBN 978-961-6840-52-1
a) Epilepsija - V otroškem leposlovju b) fairy tale c) pravljica

821.163.6
II 821.163.6 KRALJIČ, H. Larina
COBISS.SI-ID 261643776

67.
KRALJIČ, Helena
        O petelinčku, ki se je učil kikirikati / Helena Kraljič ; ilustriral Zvonko Čoh. - Jezero : Morfem, 2012 ([Ljubljana] : Korotan). - [19] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Petra Vrtačnik: začetne str.

ISBN 978-961-6840-66-8
a) Govorne motnje - V otroškem leposlovju b) fairy tale c) pravljica d) izgovorjava črk e) logopedija

821.163.6
II 821.163.6 KRALJIČ, H. O petelinčku
COBISS.SI-ID 263368448

68.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Katalena / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Kaja Kosmač. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - [28] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Aleph ; 135)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6789-07-3
a) fairy tale b) pravljica

821.163.6
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Katalena
COBISS.SI-ID 248257792

69.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Maček Tití / Svetlana Makarovič ; ilustriral Zvonko Čoh. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2011 ([Medvode] : Littera picta). - 27 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Aleph ; 146)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6789-19-6
a) fairy tale b) slikanica

821.163.6
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Maček
COBISS.SI-ID 257736192

70.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Mrtvec pride po ljubico / Svetlana Makarovič ; spremna beseda Matej Bogataj ; [slike Andrej Brumen-Čop ; fotografije Boris Gaberščik]. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2009 ([Ljubljana] : Grafos). - 71 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Aleph ; 127)

500 izv. - Mrtvec pride po ljubico ... / Matej Bogataj: str. 60-67. - Bibliografija: str. 68

ISBN 978-961-6036-99-3
a) Makarovič, Svetlana (1939-) - Literarne študije

821.163.6
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Mrtvec
COBISS.SI-ID 244581888

71.
        NA potep v deželo besed [Elektronski vir] : berilo za 4. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / [sestavila] Nevenka Vidmar ; ilustrirala Alenka Vuk. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Racman avdio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-757-4
a) Književnost - Čitanke za osnovne šole b) Slovenian language c) literature d) slovenščina e) literatura f) učbeniki s prilagojenim programom g) začetni pouk

821.163.6(075.2):376.1
cdr 821.163.6(075.2) NA POTEP v deželo 4
COBISS.SI-ID 244345088

72.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Juri Muri drugič v Afriki / Tone Pavček ; ilustracije Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - [37] str. : ilustr. ; 28 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-272-120-6
a) fairy tale b) pravljica c) slovenska književnost d) mladinska književnost e) knjige za otroke

821.163.6
II 821.163.6 PAVČEK, T. Juri
COBISS.SI-ID 266964992

73.
        POLETI z menoj med besede 7 [Elektronski vir] : berilo za 7. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / [sestavila] Emilija Mrlak, Aleksander Vališer ; ilustrirala Alenka Vuk. - Besedilni in slikovni podatki (el. datoteka v PDF-formatu obsega 112 str.). - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, p 2007 ([Ljubljana] : Racman, Audio Video Studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat 7.0. - Nasl. z nasl. zaslona. - 280 izv.

ISBN 978-961-234-598-3
a) Književnost - Čitanke za osnovne šole b) Slovenian language c) literature d) slovenščina e) literatura

821.163.6(075.2):376.1
cdr 821.163.6(075.2) POLETI z menoj 7
COBISS.SI-ID 231461376

74.
        POLETI z menoj med besede 8 [Elektronski vir] : berilo za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / [sestavili] Majda Jamnik, Emilija Mrlak, Aleksander Vališer ; ilustrirala Alenka Vuk. - Besedilni in slikovni podatki (el. datoteka v PDF-formatu obsega 114 str.). - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, p 2007 ([Ljubljana] : Racman, Audio Video Studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat 7.0. - Nasl. z nasl. zaslona. - 280 izv.

ISBN 978-961-234-599-0
a) Književnost - Čitanke za osnovne šole b) Slovenian language c) literature d) slovenščina e) literatura

821.163.6(075.2):376.1
cdr 821.163.6(075.2) POLETI z menoj 8
COBISS.SI-ID 231466752

75.
        POZDRAVLJENA, mladost [Elektronski vir] : berilo za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / [sestavila] Mojca Gajšek ; ilustrirala Alenka Vuk. - Besedilni in slikovni podatki (el. datoteka v PDF-formatu obsega 120 str.). - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, p 2007 ([Ljubljana] : Racman, Audio Video Studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat 7.0. - Nasl. z nasl. zaslona. - 280 izv.

ISBN 978-961-234-600-3
a) Književnost - Čitanke za osnovne šole b) Slovenian language c) literature d) slovenščina e) literatura

821.163.6(075.2)
cdr 821.163.6(075.2) POZDRAVLJENA mladost
COBISS.SI-ID 231467776

76.
SPACAL, Alenka
        Mavrična maškarada / napisala in ilustrirala Alenka Spacal. - Ljubljana : Škuc, 2013. - 26 str. : ilustr. ; 22 x 30 cm. - (Zbirka Lambda ; 104)

400 izv.

ISBN 978-961-6751-66-7
a) fairy tale b) pravljica

821.163.6
821.163.6 SPACAL, A. Mavrična
COBISS.SI-ID 266782976


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


77.
        DRUŽBOSLOVJE 9 [Elektronski vir] : učbenik za 9. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Nataša Dmitrovič ... [et al.] ; ilustrirala Alenka Vuk ; fotografije iStock ... [et al.] ; zemljevidi Monde neuf, commons.wikimedia.org. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-905-9
a) Regionalna geografija - Učbeniki za osnovne šole b) Svetovna zgodovina - Učbeniki za osnovne šole c) Etika - Učbeniki za osnovne šole d) Državljanska vzgoja - Učbeniki za osnovne šole e) social studies f) družboslovne študije g) učbeniki s prilagojenim programom h) CD-ROM

908(075.2):376.1
cdr 908(075.2) DRUŽBOSLOVJE 9 učbenik
COBISS.SI-ID 251633408

78.
FARIČ, Robert, 1976-
        Družboslovje 7 [Elektronski vir] : učbenik za 7. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Robert Farič, Aleksander Vališer ; ilustriral Vid Sark ; fotografije arhiv Slovenske treking lige ... [et al.] ; zemljevidi Boštjan Burger ... [et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 154 str. - 120 izv.

ISBN 978-961-03-0057-1
a) Slovenci - Zgodovina - Učbeniki za osnovne šole b) social sciences c) družbene vede d) Slovenija - Zgodovina - Učbeniki za osnovne šole e) Slovenija - Geografija - Učbeniki za osnovne šole f) učbeniki s prilagojenim programom g) CD-ROM

908(075.2):376.1
cdr 908(075.2) FARIČ, R. Družboslovje
COBISS.SI-ID 262180352

79.
ŠKOF Pavlinec, Damjana
        Družboslovje 4 [Elektronski vir] : učbenik in delovni zvezek za 4. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Damjana Škof Pavlinec, Helena Jeršan Kojek ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Helena Jeršan Kojek ... [et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - Nasl. v kolofonu: To je moja družba. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-992-9
a) Spoznavanje družbe - Učbeniki za osnovne šole b) Spoznavanje družbe - Vaje za osnovne šole c) social studies d) družboslovne študije e) domoznanstvo f) učbeniki s prilagojenim programom g) začetni pouk h) CD-ROM

908(075.2):376.1
cdr 908(075.2) ŠKOF PAVLINEC, D. Družboslovje

COBISS.SI-ID 262985472

80.
VALIŠER, Aleksander
        Družboslovje 8 [Elektronski vir] : učbenik za 8. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Aleksander Vališer, Helena Zupančič ; ilustracije Alenka Vuk, Andreja Peklar ; fotografije iStock ... [et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Racman audio video studio). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a. - 120 izv.

ISBN 978-961-234-756-7
a) Slovenci - Zgodovina - Učbeniki za osnovne šole b) social sciences c) družbene vede d) Evropa - Geografija - Učbeniki za osnovne šole e) učbeniki s prilagojenim programom f) CD-ROM

908(075.2):376.1
cdr 908(075.2) VALIŠER, A. Družboslovje
COBISS.SI-ID 244959488


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


81.
        RAZISKUJEM preteklost 9. Delovni zvezek za zgodovino za 9. razred osnovne šole / Milan Burkeljca ... [et al.] ; [ilustracije Iztok Sitar ; zemljevidi Monde Neuf ; slikovno gradivo Delo ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005 ([Murska Sobota] : Eurotrade print). - 164 str. : ilustr. ; 30 cm

5.000 izv.

ISBN 961-209-474-8
a) Svetovna zgodovina - Vaje za osnovne šole b) history c) zgodovina d) zgodovina e) 20.st. f) osnovne šole g) prva svetovna vojna h) druga svetovna vojna

94(075.2)(076.1)
II 94(075.2) RAZISKUJEM preteklost 9
COBISS.SI-ID 220058112


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO