COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


januar 2013004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
KOŽUH, Boris
        Obdelava podatkov / Boris Kožuh, Janez Vogrinc. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 132 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

500 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 131-132

ISBN 978-961-237-277-4
a) data processing - textbook b) educational research c) obdelava podatkov - učbenik d) pedagoško raziskovanje e) SPSS

004.42(075.8)
004.4 KOŽUH, B. Obdelava
COBISS.SI-ID 255005952


1 FILOZOFIJA.


2.
HEDŽET Tóth, Cvetka
        Hermenevtika metafizike : metafizika - materializem - etika - utopija / Cvetka Hedžet Tóth. - Ljubljana : Društvo 2000, 2008 (Borovnica : Grafika M). - 499 str. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6533-26-3
a) philosophy b) filozofija c) metafizika d) materializem e) utopija f) kultura g) protestantizem

11:130.2
1 HEDŽET TÓTH, C. Hermenevtika
COBISS.SI-ID 242595328


159.9 PSIHOLOGIJA.


3.
        CREATIVITY and critical thinking / Edited by Steve Padget. - London ; New York : Routledge. - XV, 122 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-69282-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-69283-0 (broš.)
ISBN 978-0-203-08302-4 ! (e-knjiga)
a) creativity b) thinking c) ustvarjalnost d) mišljenje e) kritično mišljenje f) ustvarjalno učenje g) ustvarjalno poučevanje

159.955
159.955 CREATIVITY
COBISS.SI-ID 9534537

4.
HARRIS, Judith Rich
        No two alike : human nature and human individuality / Judith Rich Harris. - New York ; London : W.W. Norton, 2007. - XI, 329 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 287-310. - Kazalo

ISBN 978-0-393-32971-1 (broš.)
ISBN 0-393-32971-2 (broš.)

159.923
159.923 HARRIS, J. No two
COBISS.SI-ID 39082850

5.
        SELF-studies of science teacher education practices / Shawn M. Bullock, Tom Russell, editors. - Dordrecht : Springer, cop. 2012. - IX, 204 str. ; 25 cm. - (Self-study of teaching and teacher education practices, ISSN 1875-3620 ; vol. 12)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-94-007-3903-1 (trda vezava)
ISBN 978-94-007-3904-8 (e-knjiga)
a) science education b) teacher education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) izobraževanje učiteljev

159.953
159.953 SELF-STUDIES
COBISS.SI-ID 9530441

6.
WHITCOMB, Sara A.
        Behavioral, social, and emotional assessment of children and adolescents / Sara A. Whitcomb and Kenneth W. Merrell. - 4th ed. - New York ; London : Routledge, cop. 2013. - XXIII, 489 str. : tabele, graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija: str. 437-478. - Kazali

ISBN 978-0-415-87302-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-88460-0 (broš.)
ISBN 978-0-203-81859-6 (e-knjiga)
a) behaviour b) adolescent c) assessment d) vedenje e) mladostnik f) vrednotenje g) ocenjevanje vedenja

159.922.7
159.922.7 WHITCOMB, S. Behavioral
COBISS.SI-ID 9522505


34 PRAVO.


7.
CHILDREN'S Identity and Citizenship in Europe Erasmus Academic Network. Conference (14 ; 2012 ; York)
        Creating communities : local, national and global [Dva medija] : proceedings of the fourteenth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Erasmus Academic Network, York 2012 : [incorporating the Eight CitizED Conference and the First Creating Citizenship Communities Conference] / edited by Peter Cunningham and Nathan Fretwell. - London : Children's Identity and Citizenship in Europe, CiCe : Institute for Policy Studies in Education, cop. 2012
1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
1 zv. (XIIX, III str.) ; 21 cm
(Selected papers from the fourteenth CiCe Conference, ISSN 1470-6695)

V knjižici (tj. Part 1) so povzetki predavanj, na CD-ROM-u (tj. Part 2) pa so polna besedila v PDF

ISBN 978-1-907675-19-5
a) civics - conference b) community education c) državljanska vzgoja - konferenca d) družbena vzgoja e) CiCe

342.7(082)
342.7 CHILDREN'S Creating cdr 342.7 CHILDREN'S Creating
COBISS.SI-ID 9527625


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


8.
ROBINSON, Phil
        Working with young homeless people / Phil Robinson. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, cop. 2008. - 192 str. ; 23 cm

"Printed digitally since 2012" --> kolofon. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-1-84310-611-1
a) youth b) socially handicapped c) social service d) mladina e) socialno prizadeti f) socialna služba g) brezdomci h) brezdomstvo i) mladi

364.65
364.65 ROBINSON, P. Working
COBISS.SI-ID 9518921


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


9.
        The DICE has been cast : research findings and recommendations on educational theatre and drama : [a DICE resource]. - Belgrade [etc.] : DICE Consortium, 2010. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi.: DICE - Drama improves Lisbon key competences in education. - Bibliografija: str. 115-119, 123-125

ISBN 978-963-88397-4-9
a) school play b) teaching objective c) aesthetic education d) šolsko gledališče e) učni cilj f) estetska vzgoja g) gledališka vzgoja h) izobraževalno gledališče

37.01
37.01 DICE has been
COBISS.SI-ID 512120640

10.
ERASMUS Intensive Programme Summer School (2009 ; Haapsalu)
        Perspectives on European educational policy and practice (PEEPP) : papers from the Erasmus intensive programme summer school, In Haapsalu, Estonia 2009 and 2010 / edited by Paul Garland. - [S. l.] : Education and Culture DG, Lifelong learning programme ; Sheffield : Hallam University, [2010?]. - 189 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-1-84387-350-1
a) educational policy - Europe b) education system c) politika vzgoje in izobraževanja - Evropa d) sistem vzgoje in izobraževanja

37.01
37.01 ERASMUS Perspectives
COBISS.SI-ID 9528137

11.
        MAKING a world of difference : a DICE resource for practioners on educational theatre and drama. - Belgrade [etc.] : DICE Consortium, 2010. - 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: DICE-Drama improves Lisbon key competences in education

ISBN 978-963-88397-3-2
a) school play b) teaching objective c) aesthetic education d) šolsko gledališče e) učni cilj f) estetska vzgoja g) gledališka vzgoja h) izobraževalno gledališče

37.01
37.01 MAKING a world
COBISS.SI-ID 44800354

12.
        MEDIA in education : results from the 2011 ICEM and SIIE joint conference / António Moreira, Otto Benavides, António José Mendes, editors. - New York [etc.] : Springer, cop. 2013. - IX, 103 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-4614-3174-9
ISBN 978-1-4614-3175-6 ! (e-knjiga)
a) educational technology b) media education c) teaching aid d) izobraževalna tehnologija e) medijska vzgoja f) učni pripomočki

37.091.3
371.3 MEDIA
COBISS.SI-ID 9535049

13.
        OKOLJE in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred devetletne osnovne šole. Delovni zvezek / M. Antić ... [et al.] ; [ilustratorji Davor Grgičević, Jože Glad ; fotografije Zvonka Kos, Miha Pavšek, Jurij Senegačnik]. - 5. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2004 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 61 str., [3] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-6357-15-8
a) environmental education - exercise b) primary education c) okoljska vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.106:50
ZZ II 373.32.016:50 OKOLJE 2 Delovni
COBISS.SI-ID 128355584

14.
        SCHOOL-based research : a guide for education students / edited by Elaine Wilson. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2013. - XIII, 357 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 339-348. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-4748-8
ISBN 978-1-4462-4749-5 (broš.)
a) qualitative research b) educational research c) qualitative analysis d) kvalitativno raziskovanje e) pedagoško raziskovanje f) kvalitativna analiza

37.02
37.02 SCHOOL-BASED research
COBISS.SI-ID 9533257

15.
SELWYN, Neil
        Education in a digital world : global perspectives on technology and education / Neil Selwyn. - New York ; London : Routledge, cop. 2013. - IX, 179 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 165-176. - Kazalo

ISBN 978-0-415-80844-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-80845-3 (broš.)
ISBN 978-0-203-10817-8 (ebk)
a) didactic use of computer b) educational technology c) didaktična uporaba računalnika d) izobraževalna tehnologija e) internet f) digitalna tehnologija g) IKT

371.091.3
371.3 SELWYN, N. Education
COBISS.SI-ID 9534793

16.
ŠTEFANC, Damijan
        Kompetence v kurikularnem načrtovanju splošnega izobraževanja / Damijan Štefanc. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 230 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

Tisk na zahtevo. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: 203-226. - Povzetek ; Abstract. - Kazali

ISBN 978-961-237-547-8
a) Izobraževanje - Kompetence b) Šolstvo - Kompetence c) Kurikulum - Načrtovanje

37.016
37.01 ŠTEFANC, D. Kompetence
COBISS.SI-ID 264064256


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


17.
BERČNIK, Sanja
        Predšolska pedagogika : seminarji : gradivo za študente predšolske vzgoje / Sanja Berčnik. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2012/2013. - 110 f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija na začetku vsakega poglavja
a) pre-school education - seminar b) predšolska vzgoja - seminar

373.2(075.8)
Č II 373.2 BERČNIK, S. Predšolska
COBISS.SI-ID 9533513


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


18.
JELEN, Silvija
        Analiza in razvoj timskega vodenja vrtca (študija primera) : magistrsko delo / Silvija Jelen. - Ljubljana : [S. Jelen], 2012. - 203 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1249. - Bibliografija: str. 135-139. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) management b) nursery school c) action research d) vodenje e) vrtec f) akcijsko raziskovanje g) timsko delo h) timsko vodenje i) vodstveni tim

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JELEN, S. Analiza
COBISS.SI-ID 9520713


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


19.
JELENC, Manca
        Številske predstave - razumevanje števil do sto : diplomsko delo / Manca Jelenc. - Ljubljana : [M. Jelenc], 2012. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1253. - Bibliografija: str. 50. - Povzetek ;Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) number concept c) primary school d) matematika e) pojem števila f) osnovna šola

373.32.016:51(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) JELENC, M. Številske
COBISS.SI-ID 9523273


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


20.
STROKOVNO srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva (19 ; 2012 ; Portorož)
        Gradivo za udeležence / XIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, Portorož, 26.-27. november 2012 ; [uredila Petra Weissbacher]. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2012 (Ljubljana : Littera Picta). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv.
a) further education of teachers - meeting b) izpopolnjevanje učiteljev - srečanje

373.5
II 373.5 STROKOVNO Gradivo 2012
COBISS.SI-ID 9527881


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


21.
        GRUNDTVIG : zbornik projektov učna partnerstva : 2008-2009 / [zbrala in uredila Urša Bajželj]. - Ljubljana : CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2012 (Collegium Graphicum). - 58 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.
a) adult education b) lifelong learning c) izobraževanje odraslih d) vseživljenjsko učenje e) mednarodni projekti f) Grundtvig

374
374 GRUNDTVIG
COBISS.SI-ID 1865636


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


22.
        INFORMACIJE za vse : evropska pravila za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki / [prevod v slovenski jezik Katja Vadnal, Tereza Žerdin]. - [Ljubljana] : Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, [2012] ([Ljubljana] : Forma 1). - 36 str. : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.zveza-sozitje.si/uploads/File/Informacije%20za%20vse.pdf. - Publikacija je izdelana v okviru projekta Poti do izobraževanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju
a) mentally handicapped b) adult education c) duševno prizadeti d) izobraževanje odraslih e) inkluzija f) izobraževanje odraslih z motnjami v duševnem razvoju

376.1-056.34
II 376.1-056.34 INFORMACIJE
COBISS.SI-ID 9538889

23.
        NAREDIMO učenje lahko : priporočila učiteljem za pripravo uporabniku prijaznih tečajev vseživljenskega učenja / [prevod v slovenski jezik Katja Vadnal]. - [Ljubljana] : Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, [2012]. - 10 str. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.zveza-sozitje.si/uploads/File/NAREDIMO%20UCENJE%20LAHKO%20POPRAVEK.pdf. - Publikacija je izdelana v okviru projekta Poti do izobraževanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju
a) mentally handicapped b) learning process c) teacher role d) duševno prizadeti e) učni proces f) vloga učitelja

376.1
II 376.1 NAREDIMO učenje
COBISS.SI-ID 9539145

24.
        NE pišite za nas brez nas : sodelovanje ljudi z motnjami v duševnem razvoju pri pisanju lahko berljivih in razumljivih besedil / [prevod v slovenski jezik Katja Vadnal]. - [Ljubljana] : Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, [2012]. - 11 str. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.zveza-sozitje.si/uploads/File/NE%20PISITE%20ZA%20NAS%20POPRAVKI.pdf. - Publikacija je izdelana v okviru projekta Poti do izobraževanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju
a) mentally handicapped b) written expression c) duševno prizadeti d) pisno izražanje

376.1
II 376.1 NE PIŠITE za nas
COBISS.SI-ID 9539401

25.
        USPOSABLJANJE učiteljev vseživljenskega učenja : smernice za pisanje lahko berljivih in razumljivih besedil / [prevod v slovenski jezik Katja Vadnal]. - [Ljubljana] : Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, [2012] ([Ljubljana] : Forma 1). - 13 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.zveza-sozitje.si/uploads/File/USPOSABLJANJE%20UCITELJEV%20POPRAVEK.pdf. - Publikacija je izdelana v okviru projekta Poti do izobraževanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju
a) lifelong learning b) teacher education c) adult education d) mentally handicapped e) vseživljenjsko učenje f) izobraževanje učiteljev g) izobraževanje odraslih h) duševno prizadeti i) odrasli z motnjami v duševnem razvoju

376.1
II 376.1 USPOSABLJANJE
COBISS.SI-ID 9541449


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


26.
LANGUS, Jerneja
        Metode plesno gibalne terapije v preprečevanju težav na področju čustvovanja in vedenja v osnovni šoli : specialistično delo / Jerneja Langus. - Ljubljana : [J. Langus], 2012. - VI, IV f., 120 str., [8] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1256. - Bibliografija: str. 92-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) behaviour b) dance c) primary school d) vedenje e) ples f) osnovna šola g) gibalno-plesna terapija h) ustvarjalni gib i) celostne metode

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LANGUS, J. Metode
COBISS.SI-ID 9540681


378 VISOKO ŠOLSTVO.


27.
        HIGHER education and the state : changing relationships in Europe and East Asia / edited by Roger Goodman, Takehiko Kariya and John Taylor. - Oxford : Symposium Books, 2013. - 269 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford studies in comparative education, ISSN 0961-2149 ; Vol. 22, No. 1)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-873927-76-2
a) higher education - East Asia - Europe b) comparative education c) educational policy d) visokošolsko izobraževanje - Vzhodna Azija - Evropa e) primerjalna pedagogika f) politika vzgoje in izobraževanja

378
378 HIGHER education
COBISS.SI-ID 9533001


39 ETNOLOGIJA.


28.
SEREINIG, Uši
        Križ kraž kralj Matjaž : otroške pesmi, igre in igrače na južnem Koroškem / Uši Sereinig ; ilustracije Eva Tomaževič ; [fotografije Vincenc Gotthardt ... et al.]. - Celovec : Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jarnik, 2003 ([Ljubljana] : Littera picta). - 111 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - Pogled v neznano otroštvo / Martina Piko-Rustia: str. 9. - Radi se igramo / Tomaž Ogris: str. 10-11. - Knjigi na pot / Lucija Ogorevc-Feinig: str. 13. - Bibliografija: str. 103-105, 109-111

ISBN 3-7086-0028-2
a) folk art b) ljudska umetnost c) slovenske ljudske pesmi d) slovenske ljudske izštevanke e) avstrijska Koroška f) otroške pesmi g) igrače

398.831
398 SEREINIG, U. Križ
COBISS.SI-ID 214523648


51 MATEMATIKA.


29.
RAZPET, Marko, 1949-
        Dioklova cisoida : študijsko gradivo : zgodovina matematike / Marko Razpet. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2013. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 50
a) mathematics b) matematika c) Dioklova cisoida

51
II 51 RAZPET, M. Dioklova
COBISS.SI-ID 9523017

30.
RAZPET, Marko, 1949-
        Funkcija Lobačevskega : študijsko gradivo : zgodovina matematike / Marko Razpet. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2013. - 25 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 25
a) mathematics b) matematika

51
II 51 RAZPET, M. Funkcija
COBISS.SI-ID 9527369

31.
        UPORABA GeoGebre pri pouku matematike : posodobitveni program. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012. - 23 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Nadaljnje_izobra%C5%BEevanje/2012_2013/PSD/SeminarGgb-2012-12-08.pdf. - Ov. nasl.
a) mathematics b) educational software c) matematika d) didaktična programska oprema e) Geogebra

51:004
II 51 UPORABA GeoGebre
COBISS.SI-ID 9531465


54 KEMIJA.


32.
        CHEMISTRY education and sustainability in the global age / editors Mei-Hung Chiu ... [et al.]. - Dordrecht [etc.] : Springer, 2013. - XII, 351 str. : ilustr. ; 24 cm

Zbornik vsebuje izbor prispevkov z 21. konference ICCE, 8.-13. avgust 2010, Taipei --> str. V. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-94-007-4859-0 (trda vezava)
ISBN 978-94-007-4860-6 (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-94-007-4860-6

54
54 CHEMISTRY education
COBISS.SI-ID 9544777


61 MEDICINA.


33.
        HEALTH behaviour of adolescents in Slovenia - challenges and responses : policy brief / [authors Helena Koprivnikar ... [et al.] ; reviewed by Marija Seljak ... et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije = The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, 2012. - 65 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=78&pi=6&_6_Filename=attName.png&_6_MediaId=6192&_6_AutoResize=false&pl=78-6.3.. - 500 izv. - Bibliografija: str. 56

ISBN 978-961-6911-05-4
ISBN 978-961-6911-04-7 (pdf)
a) youth policy - Slovenia - 2002-2010 b) health policy c) mladinska politika - Slovenija - 2002-2010 d) zdravstvena politika e) prehrambene navade f) telesna aktivnost g) droge h) poškodbe i) ustna higiena j) tvegano vedenje k) mednarodne primerjave l) neenakost m) družbeno okolje n) statistični podatki

613.96(497.4)(082)
613 HEALTH behaviour
COBISS.SI-ID 264453376

34.
        Z zdravjem povezana vedenja mladostnikov v Sloveniji - izzivi in odgovori : izhodišča za načrtovanje politik / [avtorice Helena Koprivnikar ... et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2012 ([Dol pri Ljubljani] : Grafika 3000). - 56 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=0&pi=7&_7_Filename=attName.png&_7_MediaId=6118&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3.. - 500 izv. - Bibliografija: str. 52-56

ISBN 978-961-6659-99-4
ISBN 978-961-6911-01-6 (pdf)
a) youth policy - Slovenia - 2002-2010 b) health policy c) mladinska politika - Slovenija - 2002-2010 d) zdravstvena politika e) prehrambene navade f) telesna aktivnost g) droge h) poškodbe i) ustna higiena j) tvegano vedenje k) mednarodne primerjave l) neenakost m) družbeno okolje n) statistični podatki

613.96(497.4)"2002/2010"
613 Z ZDRAVJEM povezana
COBISS.SI-ID 263921152


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


35.
BERLOT, Uršula
        Duchamp in mimesis / Uršula Berlot ; [prevod Katarina Majerhold in Simona Šumrada]. - Ljubljana : Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2011 (Ljubljana : Partnergraf). - 349 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Acta / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ; 6)

300 izv. - Bibliografija str. 321-328.

ISBN 978-961-92733-7-1
a) Duchamp, Marcel (1887-1968) - Študije b) Mimesis - Teorija umetnosti c) filozofija umetnosti d) estetika

7Duchamp M.
7 BERLOT, U. Duchamp
COBISS.SI-ID 259552768

36.
        LIKOVNO in vizualno : umetniške prakse 20. in 21. stoletja / [redakcija Borut Gorupič]. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov, 2012. - 87 str., [51] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

400 izv.

ISBN 978-961-93238-1-6
a) fine arts b) likovna umetnost c) umetnostni kritiki

7
7 LIKOVNO in vizualno
COBISS.SI-ID 264512512

37.
        NEUE slowenische Kunst. - Ljubljana : RK ZSMS, 1985 ([Ljubljana] : Kresija). - 83 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 26 cm. - (Problemi, ISSN 0555-2419 ; let. 23, št. 6)

Ov. nasl. - Nasl. na str.: Vade retro : Laibach Kunst 1985
a) art - Slovenia - 20th cent. b) umetnost - Slovenija - 20.st. c) Neue Slowenische Kunst d) Laibach

7.03
7.03 NEUE Slowenische
COBISS.SI-ID 513612428


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


38.
CRESTI, Carlo
        Le Corbusier / Carlo Cresti ; [prevedel Bogo Stopar]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Zagreb : Naprijed, 1970. - 95 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Mojstri dvajsetega stoletja)

Pravo umetnikovo ime je Charles-Edouard Jeanneret. - Nasl. raztegnjen čez dve strani. - Bibliografija: str. 94
a) Le Corbusier (1887-1965) b) architecture c) arhitektura

71/72(494):929 Le Corbusier
II 71 CRESTI, C. Le Corbusier
COBISS.SI-ID 19062528

39.
        DESIGN intervention : toward a more humane architecture / edited by Wolfgang F.E. Preiser, Jacqueline C. Vischer, Edward T. White. - New York : Van Nostrand Reinhold, 1991. - X, 374 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo

ISBN 0-442-27333-9
a) architecture b) arhitektura c) arhitekturno oblikovanje

72
II 72 DESIGN intervention
COBISS.SI-ID 9540937

40.
HABIČ, Marko, 1956-
        Prestolnica Ljubljana nekoč in danes = A pictorial chronicle of a capital city / [fotografija] Marko Habič ; [besedilo] Blaženka First, Marjan Drnovšek ; [uvodno besedilo Dimitrij Rupel ; prevod v angleški jezik Rang'ichi Ng'inja ; razglednice Zmago Tančič]. - Ljubljana : DZS, 1997 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 327 str. : ilustr. ; 33 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Uvod / Dimitrij Rupel: str. 6

ISBN 86-341-2007-4
a) urban development b) architecture c) mestni razvoj d) arhitektura e) Ljubljana f) arhitekturna dediščina g) vedute h) stavbna zgodovina i) razglednice j) albumi

711.4(497.4 Ljubljana)(091)
II 71 HABIČ, M. Prestolnica
COBISS.SI-ID 67372544


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


41.
BOSWORTH, Joy
        Ceramics with mixed media / Joy Bosworth. - Repr. - London : A & C Black ; Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2011. - 112 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ceramics handbook)

Bibliografija: str.110. - Kazalo. - Vsebina: Metal inside the kiln ; Metal outside the kiln ; Mixed media surface treatments ; Electrical ; Textiles ; Glass ; Wood ; Gallery of sculptural approaches

ISBN 978-0-7136-6771-4 (A & C Black)
ISBN 978-0-8122-1962-3 (University of Pensilvania Press)
a) pottery b) lončarstvo c) unikatno oblikovanje d) keramika e) okraševanje

738
73/74 BOSWORTH, J. Ceramics
COBISS.SI-ID 9544265

42.
BRANFMAN, Steven
        Mastering raku : making ware, glazes, building kilns, firing / Steven Branfman. - New York : Lark Books, 2009. - 175 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo

ISBN 978-1-60059-295-9 (trda vezava)
ISBN 1-60059-295-3 (trda vezava)
a) pottery b) lončarstvo c) keramika d) oblikovanje gline e) raku tehnika f) primeri

738
II 73/74 BRANFMAN, S. Mastering
COBISS.SI-ID 35184389

43.
CEVC, Emilijan
        Gotska plastika na Slovenskem : [Narodna galerija, Ljubljana, 9. oktober - 30. december 1973] / [besedilo] Emilijan Cevc ; [uvodna beseda Anica Cevc ; katalog in literatura Anica in Emilijan Cevc ; prevod v francoščino Viktor Jesenik in Narcis Dembskij, v angleščino Jill Košak, v nemščino Nada Prašelj-Gspan ; fotografski posnetki Srečko Habič ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 1973. - 367 str. : ilustr. ; 22 cm

Podnasl. na prelim. str. in v kolofonu. - Kazala
a) Mojster Solčavske Marije b) Mojster ptujskogorskih portalnih angelov c) Mojster ptujskogorskega svetega Jakoba d) Hans iz Judenbuega e) Mojster trbojske Marije f) Caspar iz Brež g) Mojster Baierberškega oltarja h) Parth, Michael i) Kotell, Osbalt j) sculpture k) kiparstvo l) slovensko kiparstvo m) 13./16. st. n) gotika o) gotsko kiparstvo p) umetnostni spomeniki q) Slovenija r) razstavni katalogi

730.035.5(497.4)(064)
73/74 CEVC, E. Gotska
COBISS.SI-ID 1037825

44.
DE Waal, Edmund
        [Twentieth]
        20th century ceramics / Edmund de Waal. - London : Thames & Hudson, 2003. - 224 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

Bibliografija: str. 216-219. - Kazalo

ISBN 0-500-20371-7 (broš.)
ISBN 978-0-500-20371-2 (broš.)
a) pottery b) lončarstvo c) keramika d) zgodovinski pregledi e) 20.st.

738
73/74 DE WAAL, E. Twentieth
COBISS.SI-ID 3081838

45.
        DUNAJSKI bidermajer : [Narodna galerija Ljubljana 18.marec-3.maj 1981] / [razstavo pripravili Avstrijska galerija Dunaj, Avstrijski muzej uporabne umetnosti Dunaj, Zgodovinski muzej mesta Dunaja ; avtorji člankov in kataloga Hans Bisanz ... [et al.] ; ureditev kataloga Srečko Mrak]. - Ljubljana : Narodna galerija, 1981. - 185 str., 74 str.pril. : ilustr. ; 22 cm

4.000 izv. - Spremna beseda / Anica Cevc: str.5-6
a) Aigner, Josef Matthäus (1819-1886) b) Alt, Jakob (1989-1872) c) Alt, Rudolf von (1812-1905) d) Amerling, Friedrich von (1803-1887) e) Brenner, Adam (1800-1891) f) Daffinger, Moritz Michael (1790-1849) g) Dallinger, Dalling Johann Baptist von (1782-1868) h) Danhauser, Josef (1805-1845) i) Dobyaschofsky, Franz Joseph (1818-1867) j) Ender, Thomas (1793-1875) k) Engert, Erasmus von (1796-1871) l) Fendi, Peter (1796-1842) m) Fischer, Joseph (1769-1822) n) Führich, Josef von (1800-1867) o) Gauermann, Friedrich (1807-1862) p) Hartinger, Anton (1806-1890) q) Holzer, Joseph (1824-1876) r) Knapp, Johann (1778-1833) s) Krafft, Johann Peter (1780-1856) t) Krautzinger, Josef (1757-1829) u) Kupelwieser, Leopold (1796-1862) v) Lauer, Joseph (1818-1881) w) Lieder, Friedrich (1780-1859) x) Loos, Friedrich (1797-1890) y) Malek von Werthenfels, Franz (1793-1849) z) Marko, Karl, st. (1791-1860) {) Moreau, Nikolaus von (1803-1834) |) Neder, Michael (1807-1882) }) Nigg, Josef (1782-1863) ~) Passini, Johann Nepomuk (1798-1874) ) Pettenkofen, August von (1822-1889) !) Petter, Anton (1781-1858) ¤) Petter, Franz Xaver (1791-1866) c) Petter, Theodor (1822-1872) °) Rahl, Carl (1812-1865) Â) Ranftl, Johann Matthias (1804-1854) Ă) Rebell, Josef (1787-1828) A) Reiter, Johann Baptist (1813-1890) Á) Richter, Wilhelm (1824-1892) A) Ritter, Eduard (1808-1853) Ä) Russ, Karl (1779-1843) A) Russ, Leander (1809-1864) A) Sattler, Johann Michael (1786-1847) Ą) Scheffer von Leonhardshoff, Johann Evangelist (1795-1822) Č) Schindler, Albert (1805-1861) Ć) Schindler, Johann Josef (1777-1836) Ç) Schindler, Karl (1821-1842) Đ) Schnorr von Caolsfeld, Ludwig ferdinand (1788-1853) Ď) Schwind, Moritz von (1804-1871) D) Strindbrand, Franz (1794-1882) E) Treml, Friedrich (1816-1852) Ě) Waldmüller, georg Ferdinand (1793-1865) E) Wegmayr, Sebastian (1776-1857) É) Alt, Franz (1821-1914) Ë) Ender, Johan Nepomuk (1793-1854) Ę) painting G) slikarstvo G) Dunaj Î) kulturna zgodovina I) likovna umetnost I) avstrijska zgodovina Í) vsakdanje življenje I) glasba K) gledališče Ĺ) bidermajer Ł) bidermajersko slikarstvo Ň) 19. st. Ń) avstrijsko slikarstvo N) umetna obrt Ô) bidermajersko pohištvo O) razstavni katalogi

7.03:73/76
7.03 DUNAJSKI bidermajer
COBISS.SI-ID 15990784

46.
GILL, Bob, 1931-
        Graphic design made difficult / Bob Gill. - New York : Van Nostrand Reinhold, 1992. - 160 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo. - Vsebina: 1. The problem is the problem ; 2. Interesting words need boring graphics ; 3. Stealing is good ; 4. Black and white is beautiful ; 5. Boring words need interesting graphics ; 6. Never underestimate the cliche ; 7. Less is more ; 8. Squares ; 9. More is more ; 10. Portraits ; 11. Illusions ; 12. The check is in the mail, etc. ; 13. A diary ; 14. Old problems, new forms

ISBN 0-442-01098-2
a) graphic arts b) grafika

766
II 76 GILL, B. Graphic
COBISS.SI-ID 9541193

47.
JAMA, Matija, 1872-1947
        Matija Jama : retrospektivna razstava : [1872-1947] / [predgovor Zoran Kržišnik ; uvodna študija Mirko Juteršek ; življenjski podatki, pregled razstav in literatura o umetniku Mirko Juteršek ; seznam del in seznam razstavljenih del Mirko Juteršek in Melita Stele-Možina ; prevod v francoščino Viktor Jesenik]. - Ljubljana : Moderna galerija, 1974 (V Ljubljani : Ljudska pravica). - 174 str. : ilustr. ; 23 cm

Vzporedno slov. besedilo in prevod v franc. - Nasl. na vzporedni. nasl. str.
a) painting b) slikarstvo c) slovensko slikarstvo d) slovenski impresionizem e) retrospektivne razstave f) razstavni katalogi g) 19.st. h) 20.st

75(497.4)(083.824)
75 JAMA, M. Matija
COBISS.SI-ID 1043201

48.
KARINGER, Anton
        Anton Karinger : 1829-1870 : [retrospektivna razstava, Ljubljana, Narodna galerija 12. september - 18. november 1984] / Polonca Vrhunc, France Zupan ; [Gerda Fras prevod v angleščino ; fotografski posnetki Srečo Habič]. - V Ljubljani : Narodna galerija, 1984 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 206 str., VIII str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Narodna galerija, Ljubljana : [razstave] ; [57])

4.000 izv.
a) Karinger, Anton (1829-1870) b) painting c) slikarstvo d) slovensko slikarstvo e) krajine f) razstavni katalogi

75(497.4):929Karinger A.
75 KARINGER, A. Anton
COBISS.SI-ID 1041153

49.
KOBILCA, Ivana
        Ivana Kobilca : 1861-1926 : [retrospektivna razstava : Ljubljana, Narodna galerija maj/julij 1979] / [besedila] Anica Cevc ... [et al.] ; fotografski posnetki Srečo Habič]. - Ljubljana : Narodna galerija, 1979. - 289 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Narodna galerija Ljubljana : [razstave] ; [54])

Pavzetka v angl. in franc. - Bibliografija o umetnici: str.[86]-107
a) painting b) slikarstvo c) razstavni katalogi d) slovensko slikarstvo e) 19.st. f) 20.st.

75 Kobilca I.
75 KOBILCA, I. Ivana
COBISS.SI-ID 1039105

50.
SAGNER, Karin
        Claude Monet : 1840-1926 : a feast for the eyes / Karin Sagner ; [English translation Karen Williams]. - Hong Kong [etc.] : Taschen, cop. 2006. - 220 str. : ilustr. ; 31 cm

Ovojni nasl.: Monet

ISBN 978-3-8228-5024-4 (trda vezava)
ISBN 3-8228-5024-1
a) Monet, Claude (1840-1926) b) painting c) slikarstvo d) francosko slikarstvo e) 19. st.

75.071 Monet C.
II 75 SAGNER, K. Claude
COBISS.SI-ID 2043739

51.
SCHWARTZ, Judith S.
        Confrontational ceramics : the artist as social critic / Judith S. Schwartz. - London : A&C Black ; Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2008. - 256 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 254-255. - Vsebina: War and politics : societies run amok ; The social and human condition : internal and external realities ; Gender issues : Sexuality and psychosexuality : Guilty pleasure and the return to the body ; The environment : confronting decay and indifference ; Popular and material culture : consumerism, the marketplace and Disneyland aesthetics

ISBN 978-0-8122-4139-6 (trda vezava)
a) pottery - 20th cent. b) lončarstvo - 20.st. c) unikatno oblikovanje d) keramika e) družbena kritika f) angažirana umetnost

738
II 73/74 SCHWARTZ, J. S. Confrontational
COBISS.SI-ID 2649454

52.
TAYLOR, Louisa
        Ceramics : tools and techniques for the contemporary maker / Louisa Taylor. - London : Jacqui Small, 2011. - 287 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 278-279. - Kazalo

ISBN 978-1-906417-67-3
a) pottery b) lončarstvo c) unikatno oblikovanje d) keramika e) tehnike f) orodja g) priročniki

738
73/74 TAYLOR, L. Ceramics
COBISS.SI-ID 3012974


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


53.
GABER, Nina, 1987-
        Umetniška grafika na Slovenskem med obema svetovnima vojnama : diplomsko delo / Nina Gaber. - Ljubljana : [N. Gaber], 2012. - 76 f., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1252. - Bibliografija: f. 72-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts - Slovenia - 1918-1941 b) grafika - Slovenija - 1918-1945

76(043.2)
ZZ II 75(043.2) GABER, N. Umetniška
COBISS.SI-ID 9523529


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


54.
MAYRHOFER, Hans, 1941-
        Spiel mit! : beliebte Kinderspiele für drinnen und draußen / Hans Mayrhofer, Wolfgang Zacharias. - Ravensburg : Otto Maier, 1982, cop. 1977. - 144 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 3-473-41059-4
a) play b) creativity c) art d) igra e) ustvarjalnost f) umetnost

793
793 MAYRHOFER, H. Spiel
COBISS.SI-ID 9532745


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


55.
MARTÍ i Garbayo, Monica
        Na odru. Scenografija in ličenje : otroško gledališče : Pogumni krojaček, Tri pomaranče / Monica Martí, Isabel Sanz ; [fotografije Nos & Soto ... [et al.] ; prevod Mateja Jarc]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003 (natisnjeno v Španiji). - 64 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Escenografía y maquillaje. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 86-365-0417-1
a) school play b) šolsko gledališče c) gledališka vzgoja d) scenografija e) gledališka maska

792.021/.024(02.053.2)
II 792 MARTÍ I G, M. Na odru
COBISS.SI-ID 121025792


81 JEZIKOSLOVJE


56.
        Le DISCOURS parlé / [št. 52 uredila, responsable du numéro 52, Ana Zwitter Vitez]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 417 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Linguistica, ISSN 0024-3922 ; 52)

Prispevki večinoma v angl. ali franc., ostalo v nem., šp., it. ali slov., povzetki v slov. in angl., franc., nem., šp. ali it. - 450 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-961-237-555-3
a) language sciences b) jezikoslovje c) govorjeni diskurz d) analiza diskurza

81'42(082)
FRASCATI:
6-200
81 Le DISCOURS parlé
COBISS.SI-ID 264462848

57.
DOBSON, Alan
        Programa de educación bilingüe en Espana : informe de la evaluación : resultados de la investigación independiente sobre el proyecto de educación bilingüe del Ministerio de Educación y el Bristish Council en Espana / Alan Dobson, María Dolores Pérez Murillo, Richard Johnstone. - [Madrid] : British Council : Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa, 2010. - 162, 148 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo tiskano v obratni smeri. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Bilingual education project Spain : evaluation report : findings of the independent evaluation of the Bilingual Education Project Ministry of Education (Spain) and British Council (Spain)

ISBN 978-84-369-4991-9
a) bilingualism b) teaching programme c) language teaching d) dvojezičnost e) učni programi f) jezikovni pouk

81:373.32.016
COBISS.SI-ID 9530953


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


58.
        POSTMODERN picturebooks : play, parody, and self-referentiality / edited by Lawrence R. Sipe and Sylvia Pantaleo. - New York ; London : Routledge, 2012, cop. 2008. - 268 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Routledge research in education ; 16)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-54305-7 (broš.)
ISBN 978-0-415-96210-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-92697-0 (e-knjiga)
a) children's and youth literature - 20th cent. b) picture book c) mladinska književnost - 21. st. d) slikanica

82-93
82-93 POSTMODERN picturebooks
COBISS.SI-ID 9534281


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


59.
DEBELJAK, Aleš, 1961-
        Balkanska brv : eseji o književnosti "jugoslovanske Atlantide" / Aleš Debeljak. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 (Ljubljana : Formatisk). - 271 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 270-271

ISBN 978-961-242-324-7
a) jugoslovanske književnosti b) jugoslovanski književniki c) eseji d) portreti

821.163.6.09
821.163.6.09 DEBELJAK, A. Balkanska
COBISS.SI-ID 253262848

60.
MATIĆ Zupančič, Jadranka
        Tramontana / Jadranka Matić Zupančič ; [uredil in spremno besedo napisal Marjan Pungartnik]. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2012 ([Maribor] : Grafiti studio). - 88 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oglej ; 19)

ISBN 978-961-6483-36-0

821.163.42-1
821.163 MATIĆ Z., J. Tramontana
COBISS.SI-ID 71132417


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


61.
KRANJC, Petra, 1988-
        Znamenitosti Kostanjevice na Krki : orientacija za učence 4. razreda osnovne šole : diplomsko delo / Petra Kranjc. - Ljubljana : [P. Kranjc], 2012. - II, 62 str., [29] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1257. - Bibliografija: str. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) primary school c) domoznanstvo d) osnovna šola e) Kostanjevica na Krki f) kulturnozgodovinski spomeniki

908(497.434)(043.2)
ZZ II 908(043.2) KRANJC, P. Znamenitosti
COBISS.SI-ID 9540425


93 ZGODOVINA.


62.
KERŠEVAN, Marko, 1942-
        Protestanti(sti)ka / Marko Kerševan. - 1. izd., 1. dotis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012. - 208 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 191-201. - Kazalo

ISBN 978-961-231-894-9
a) Protestantism - Slovenia b) protestantizem - Slovenija c) reformacija d) trubariana e) protestantistika f) kulturna zgodoviana

930.85(497.4)
93 KERŠEVAN, M. Protestantistika
COBISS.SI-ID 264710912


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO