COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


septembrske novosti


1.
UTHER, Hans-Jörg
        The types of international folktales : a classification and bibliography : based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson / by Hans-Jörg Uther. - 2nd printing. - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia = Academia Scientiarum Fennica, 2011. - 3 zv. ; 24 cm. - (FF communications, ISSN 0014-5815 ; no. 284; 285; 286)

Vsebina:
Pt. 1: Animal tales, tales of magic, religious tales, and realistic tales, with an introduction. - 619 str.

ISBN 978-951-41-1054-2 (zv. 1, trda vezava)
ISBN 978-951-41-1055-9 (zv. 2, trda vezava)
ISBN 978-951-41-1067-2 (zv. 3, trda vezava)
a) fairy tale - catalogue b) pravljica - katalog c) folkloristika d) ljudsko slovstvo e) ljudske pripovedke f) ljudske pravljice g) motivi h) klasifikacija

398
398 UTHER, H.-J. Types
COBISS.SI-ID 9368905


0 SPLOŠNO.


2.
ATKINS, Liz
        Qualitative research in education / Susan Wallace, Liz Atkins. - London : SAGE, cop. 2012. - VIII, 262 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Research methods in education)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-0806-9 (trda vezava)
ISBN 1-4462-0806-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-4462-0807-6 (broš.)
ISBN 1-4462-0807-9 (broš.)
a) educational research b) qualitative research c) pedagoško raziskovanje d) kvalitativno raziskovanje

001
001 ATKINS, L. Qualitative
COBISS.SI-ID 9359945

3.
        KVALITATIVNO raziskovanje v interdisciplinarni perspektivi / Frane Adam ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za razvojne in strateške analize, 2012. - 194 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-961-92399-7-1
a) qualitative research b) interdisciplinary approach c) kvalitativno raziskovanje d) medpredmetni pristop

001
001 KVALITATIVNO raziskovanje
COBISS.SI-ID 262087680


0(043.2) SPLOŠNO.


4.
GOLOB, Nina, 1990-
        Starši predšolskih otrok in njihove bralne navade : diplomsko delo / Nina Golob. - Ljubljana : [N. Golob], 2012. - 49 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1024. - Bibliografija: str.: 45-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) reading b) pre-school child c) parent role d) branje e) predšolski otrok f) vloga staršev

028.5-055.52(043.2)
ZZ II 02(043.2) GOLOB, N. Starši
COBISS.SI-ID 9366345


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


5.
        ERINNERN an den Zweiten Weltkrieg : Mahnmale und Museen in Mittel- und Osteuropa / Hrausgegeben von Stefan Troebst und Johanna Wolf. - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2011. - 272 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Schriften des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität ; Bd. 2)

Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-3-86583-548-2
a) museum b) culture c) muzej d) kultura e) druga svetovna vojna f) holokavst g) družbeni spomin

069
069 ERINNERN an den Zweiten
COBISS.SI-ID 9362761


1 FILOZOFIJA.


6.
BERLIN, Isaiah, 1909-1997
        Izvori romantike / Isaiah Berlin ; [prevedla Lucija Ana Simoniti ; spremna beseda Jure Simoniti]. - Ljubljana : Krtina, 2012. - 201 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: The roots of romanticism. - 400 izv.

ISBN 978-961-260-059-4
a) philosophy b) filozofija c) razsvetljenstvo

1
1 BERLIN, I. Izvori
COBISS.SI-ID 262944000


159.9 PSIHOLOGIJA.


7.
        EMOTIONS are a window into one's heart : a qualitative analysis of parental beliefs about children's emotions across three ethnic groups / Alison E. Parker ... [et al.]. - Boston ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2012. - VIII, 144 str. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development. Serial, ISSN 0037-976X. 2012 ; No. 304 ; Vol.77, no. 3 / series editor W. Andrew Collins)

Bibliografija: str. 110-131. - Kazalo. - Abstract
a) affective development b) parent-child relation c) emotion d) čustveni razvoj e) odnos med starši in otrokom f) emocija

159.942
159.942 EMOTIONS are a window
COBISS.SI-ID 9389641

8.
INTERNATIONAL Conference on Motivation (2012 ; Frankfurt am Main)
        Motivation in all spheres of life : program & abstracts / International Conference on Motivation 2012, August 28-30, Frankfurt am Main, Germany ; Thomas Martens, Regina Vollmeyer & Kathrin Rakoczy (eds.). - Lengerich [etc.] : Pabst Science Publishers, cop. 2012. - 197 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.icm2012.de/program/ICM2012_Printprogram.pdf

ISBN 978-3-89967-827-3
a) motivation b) achievement c) motivacija d) uspešnost

159.95
159.95 INTERNATIONAL Motivation
COBISS.SI-ID 9371721

9.
        VZGOJNO-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci osnovne šole : priročnik / [avtorji Tanja Bezić ... [et al.] ; uredništvo Tanja Bezić ; ilustrator Ronald Franzutti]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2012. - 359 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Povzetek in bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-03-0028-1
a) gifted - reference book b) primary school c) nadarjeni - priročnik d) osnovna šola

159.928
159.928 VZGOJNO- izobraževalno
COBISS.SI-ID 262311936


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


10.
SVETLIČ, Daša
        Razumevanje in uravnavanje čustev pri razrednih učiteljih glede na starost učencev : diplomsko delo / Daša Svetlič. - Ljubljana : [D. Svetlič], 2012. - VII, 56 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1033. - Bibliografija: str. 51-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) affection b) emotional adjustment c) teacher role d) čustvo e) čustvena prilagojenost f) vloga učitelja

159.942:372.32(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) SVETLIČ, D. Razumevanje
COBISS.SI-ID 9367881


17 ETIKA.


11.
DELEUZE, Gilles
        Spinoza : praktična filozofija / Gilles Deleuze ; [prevedla Marko Štempihar, Igor Pribac 4. [i. e. 3.] pogl.]. - Ljubljana : Krtina, 2012 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 129 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

Prevod dela: Spinoza : philosophie pratique

ISBN 978-961-260-058-7
a) Spinoza, Baruch de (1632-1677) b) philosophy c) filozofija d) praktična filozofija e) 20.st.

17
17 DELEUZE, G. Spinoza
COBISS.SI-ID 262616576

12.
        DRŽAVLJANSKA in domovinska vzgoja ter etika . Učbenik za 7. razred / [avtorji Mitja Čepič ... et al.] ; uredil Janez Justin ; [ilustracije 123 RF Stock Photos, Tomaž Lavrič, Damijan Stepančič ; fotografije 123 RF Stock Photos ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 64 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Učbeniška gradiva / i2)

3.000 izv.

ISBN 978-961-6348-69-0
a) civics - textbook b) primary education c) državljanska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) domovinska vzgoja

17(075.2)
II 17 DRŽAVLJANSKA in domovinska 7
COBISS.SI-ID 256195072

13.
JUSTIN, Janez, 1951-
        Državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Delovni zvezek za 7. razred / avtorji Janez Justin, Vinko Potočnik, Maja Zupančič ; uredil Janez Justin ; [ilustracije 123 RF Stock Photos ... [et al.] ; fotografije 123 RF Stock Photos ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 76 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Učbeniška gradiva / i2)

7.000 izv.

ISBN 978-961-6348-73-7
a) civics - exercise b) primary education c) državljanska vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk e) domovinska vzgoja

17(075.2)(076.1)
II 17 JUSTIN, J. Državljanska
COBISS.SI-ID 261680128

14.
JUSTIN, Janez, 1951-
        Državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Delovni zvezek za 8. razred / avtorja Janez Justin, Maja Zupančič ; uredil Janez Justin ; [ilustracije Tomaž Lavrič ... [et al]. ; fotografije 123RF Stock Photos ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 72 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Učbeniška gradiva / i2)

Potiskane notr. str. ov. - 8.000 izv.

ISBN 978-961-6348-74-4
a) civics - exercise b) primary education c) državljanska vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk e) domovinska vzgoja

17(075.2)(076.1)
II 17 JUSTIN, J. Državljanska 8.
COBISS.SI-ID 261749248


316 SOCIOLOGIJA.


15.
RIESMAN, David, 1909-2002
        Usamljena gomila : studija o promeni američkog karaktera / Dejvid Risman, Nejten Glajzer i Ruel Deni ; [prevela Olivera Stefanović]. - Beograd : Nolit, 1965. - 382 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Sazvežđa ; 11)

Prevod dela: The lonely crowd
a) social psychology b) personality c) moral value d) socialna psihologija e) osebnost f) moralna vrednota

316.6
316.6 RIESMAN, D. Usamljena
COBISS.SI-ID 4237312


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


16.
VODOPIVEC, Olga, 1968-
        Romi v osnovni šoli z romsko asistentko : diplomsko delo / Olga Vodopivec. - Ljubljana : [O. Vodopivec], 2012. - VII, 95 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1035. - Bibliografija: str. 89-92. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) right to education b) integration c) primary school d) pravica do izobraževanja e) integracija f) osnovna šola g) Romi

316.35:373.32(043.2)
ZZ II 316.35(043.2) VODOPIVEC, O. Romi
COBISS.SI-ID 9368393

17.
ZABUKOVEC, Maja
        Uporaba metode video-hometraininga pri delu z družino : diplomsko delo / Maja Zabukovec. - Ljubljana : [M. Zabukovec], 2012. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1104. - Bibliografija: str. 49-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) parent-child relation b) interaction c) communication d) odnos med starši in otrokom e) interakcija f) komunikacija g) video-hometraining

316.7:173(043.2)
ZZ II 3(043.2) ZABUKOVEC, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 9413705


32 POLITIKA.


18.
JEZA, Franc
        In zgodil se bo čudež : premišljevanja o slovenski samostojnosti in demokraciji / Franc Jeza ; [uredil in uvodno besedo napisal Boris Pahor ; gradivo zbral in spremno besedo napisal Primož Sturman]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2012 ([Ljubljana] : Studio Print). - 295 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 63)

500 izv. - Franc Jeza, pisatelj, politik in videc / Boris Pahor: str. 7-10. - Zbirki na pot / Primož Sturman: str. 292-295

ISBN 978-961-213-224-8
a) state b) democracy c) politics d) država e) demokracija f) politika g) državnost h) politične razmere i) Slovenija

321.7(497.4)
32 JEZA, F. In zgodil
COBISS.SI-ID 262093056


33(043.2) GOSPODARSTVO.


19.
GRUBELNIK, Tadeja
        Problematika brezposelnosti mladih v koroški regiji : diplomsko delo / Tadeja Grubelnik. - Ljubljana : [T. Grubelnik], 2012. - VI, 136 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1052. - Bibliografija: f. 127-133. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth unemployment b) labour market c) employment opportunities d) nezaposlenost mladih e) delovni trg f) možnosti zaposlitve

331.56-053.81(436.5)(043.2)
ZZ II 330(043.2) GRUBELNIK, T. Problematika

COBISS.SI-ID 9381193


34 PRAVO.


20.
        (O)KROG nasilja v družini in šoli : soočanje šole/vrtca z nasiljem nad otroki / avtorji Mitja Muršič ... [et al.] ; urednik Mitja Muršič. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2012. - 188 str. : graf. prikazi ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali

ISBN 978-961-6503-21-1
a) violence b) bullying c) prevention d) nasilje e) ustrahovanje f) prevencija

343.6
343 OKROG nasilja
COBISS.SI-ID 262388736

21.
        IZBEREMO nenasilje in smo svobodni : Vsak korak šteje. Kaj lahko storim jaz? / uredile Klara Nahtigal, Tanja Skornšek Pleš in Mateja Štirn ; [publikacijo so pripravile Ružica Petrovič ... et al. ; risbice so narisali otroci iz vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in učenci Osnovne šole Dušana Bordona Koper]. - [Ljubljana] : ISA institut, 2012. - 45 str. : ilustr. ; 22 cm

2.000 izv. - Projekt IN SEM, Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja v obdobju let 2010-2012. - Bibliografija: str. 45
a) violence b) prevention c) nasilje d) prevencija e) nenasilje f) IN SEM g) projekti

343
343 IZBEREMO nenasilje
COBISS.SI-ID 9360457


34(043.2) PRAVO.


22.
TADIČ, Darja, 1987-
        Večkrat zaprte osebe in njihovo doživljanje lastnega življenjskega položaja : diplomsko delo / Darja Tadič. - Ljubljana : [D. Tadič], 2012. - IV f., 122 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1047. - Bibliografija: str. 117-119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) prisoner b) crime c) punishment d) zapornik e) delikt f) kaznovanje g) povratništvo

343.261-052(043.2)
ZZ II 3(043.2) TADIČ, D. Večkrat
COBISS.SI-ID 9379401


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


23.
        NEOSOCIALNA Slovenija : smo lahko socialna, obenem pa gospodarsko uspešna družba? / Srečo Dragoš ... [et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2010 ([Ljubljana] : Boex DTP). - 234 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6328-89-0
a) social policy - Slovenia b) socialna varnost c) labour market d) socialna politika - Slovenija e) socialna varnost f) delovni trg g) socialna država h) ekonomija i) družba j) inovativnost

36
36 NEOSOCIALNA Slovenija
COBISS.SI-ID 254057216


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


24.
BURAPHA University International Conference (2012 ; Pattaya)
        Global change opportunity & risk [Elektronski vir] : proceedings of the Burapha University International Conference 2012, 9-11 July 2012, Pattaya, Thailand. - El. zbornik. - Pattaya : Burapha University, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. na ov.: Global change: opportunity & risk. - El. publikacija v PDF formatu obsega 693 str. - Bibliografija in povzetek pri posameznih prispevkih
a) health policy b) social sciences c) technology d) zdravstvena politika e) družbene vede f) tehnologija

37.01
cdr 37.01 BURAPHA Global
COBISS.SI-ID 9361481

25.
BURAPHA University International Conference (2012 ; Pattaya)
        Global change: opportunity & risk : programme and abstracts / Burapha University International Conference 2012, 9-11 July 2012, Pattaya, Thailand. - Pattaya : Burapha University, 2012. - XXXII, 157 str. : ilustr. ; 30 cm

Podnaslov na ov.: Abstract book
a) health policy b) social sciences c) technology d) zdravstvena politika e) družbene vede f) tehnologija

37.01
II 37.01 BURAPHA Global
COBISS.SI-ID 9361225

26.
JUUL, Jesper, 1948-
        Hura, gremo jest! / Jesper Juul ; prevedla Ivana Gradišnik. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 132 str. ; 23 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-261-255-9
a) family education b) eating habit c) družinska vzgoja d) prehrambena navada e) prehranska kultura f) bonton

37.018.1
37.018 JUUL, J. Hura
COBISS.SI-ID 262256384

27.
KODELJA, Zdenko
        Kritika in apologija / Zdenko Kodelja. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012 ([s. l.] : Grafika 3000). - 216 str. ; 20 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 215-216

ISBN 978-961-270-112-3
a) philosophy of education b) school autonomy c) educational policy d) pedagoška filozofija e) šolska avtonomija f) politika vzgoje in izobraževanja g) kritike h) kolumne

37.01(081)
37.01 KODELJA, Z. Kritika
COBISS.SI-ID 261998336

28.
LELAND, Christine
        Teaching children's literature : it's critical! / Christine Leland, Mitzi Lewison, Jerome Harste. - New York ; London : Routledge, cop. 2013. - XII, 231 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 203-218. - Kazalo

ISBN 978-0-415-50866-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-50868-1 (broš.)
ISBN 978-0-203-12531-1 (e-knjiga)
a) children's and youth literature b) teaching method c) reading taste d) mladinska književnost e) didaktična metoda f) bralni interes

373.32.016:82
373.32.016:82 LELAND, C. Teaching
COBISS.SI-ID 9363017

29.
MURŠAK, Janko
        Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja / Janko Muršak. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2012 ([Begunje] : Cicero). - 157 str. ; 18 cm

Dostopno tudi na: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/CPI_slovar_WEB.pdf. - 500 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6246-99-6
a) vocational education - glossary b) poklicno izobraževanje - glosar c) izobraževanje kadrov d) strokovno usposabljanje e) strokovno izobraževanje f) pojmovni slovar g) strokovni slovar h) poklicna pedagogika

377
377 MURŠAK, J. Temeljni
COBISS.SI-ID 262717440

30.
SOUTH-Eastern European Meeting on Physics Education (1 ; 2012 ; Ljubljana)
        Book of abstracts / SEEMPE 2012, 1st South-Eastern European Meeting on Physics Education 2012, 11th - 12th September, 2012, Ljubljana ; [edited by Katarina Susman]. - Ljubljana : Faculty of Education, 2012. - 44 str. ; 30 cm

Sorodni elektronski vir: http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_files/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. - Ov. nasl.
a) physics - meeting b) fizika - srečanje c) pouk fizike

37.091.3:53
II 37.01 SOUTH-EASTERN Book
COBISS.SI-ID 9372233

31.
        UČNE situacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju : priročnik z DVD-jem / [avtorji teoretičnega dela Damijan Štefanc ... [et al.], avtorji učnih situacij - praktični primeri Irena Leban ... [et al.] ; uredili Klara Skubic Ermenc, Jelka Drobne in Damijan Štefanc]. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2012 ([Begunje] : Cicero). - 162 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/zbornik_Ucne-situacije_WEB.pdf. - 500 izv. - Bibliografija: str. 161-162

ISBN 978-961-6904-00-1
a) vocational education b) lesson preparation c) teaching method d) poklicno izobraževanje e) učne priprave f) didaktična metoda g) strokovne šole h) šolska prenova i) načrtovanje pedagoškega procesa j) samoregulacijsko učenje

377
377 UČNE
COBISS.SI-ID 262721792

32.
VELIKONJA, Marija, 1938-
        Andragoško vodenje : za vodje izobraževanja odraslih in učitelje / Marija Velikonja, Metka Svetina, Tanja Možina. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2012. - 301 str. : ilustr. ; 30 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 267-278

ISBN 978-961-6851-13-8
a) adult education b) management c) teacher d) curriculum e) izobraževanje odraslih f) vodenje g) učitelj h) kurikulum i) andragogika

374.7
II 374 VELIKONJA, M. Andragoško
COBISS.SI-ID 262407424

33.
        Z evalvacijo do sprememb / [avtorji Klara Skubic Ermenc ... [et al.] ; glavna urednica Klara Skubic Ermenc ; prevajanje Amidas ; ilustracije Danijel Demšar]. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2012 ([Begunje na Gorenjskem] : Cicero). - 299 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/znanstvena_monografija_Z_EVALVACIJO_DO_SPREMEMB.pdf. - 500 izv. - Bibliografija: str. 285-294. - Kazali

ISBN 978-961-6246-98-9
a) vocational education b) teaching programme c) achievement measurement d) examination system e) poklicno izobraževanje f) učni programi g) merjenje uspešnosti h) izpitni sistem i) izobraževanje kadrov j) strokovno usposabljanje

377
377 Z EVALVACIJO
COBISS.SI-ID 262713600


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


34.
BOŽIČ, Irena, 1985-
        Socialna pedagogika in umetnost na križišču tradicije in sodobnosti : diplomsko delo / Irena Božič. - Ljubljana : [I. Božič], 2012. - 109 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1067. - Bibliografija: 101-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) pedagogical theory b) creativity c) art d) pedagoška teorija e) ustvarjalnost f) umetnost g) socialna pedagogika h) socialnopedagoške intervencije

37.01:7.01(043.2)
ZZ II 37(043.2) BOŽIČ, I. Socialna
COBISS.SI-ID 9385033

35.
BUDIN, Anita
        Učiteljeva vloga v procesu odkrivanja in dela z nadarjenimi v osnovni šoli : diplomsko delo / Anita Budin. - Ljubljana : [A. Budin], 2012. - 65 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gifted b) primary school c) teacher role d) nadarjeni e) osnovna šola f) vloga učitelja g) odkrivanje nadarjenih

37.091.212.3(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) BUDIN, A. Učiteljeva
COBISS.SI-ID 9414729

36.
GORENC, Martina
        Nabor vodenih aktivnosti za izvedbo dneva dejavnosti na turistični kmetiji na Hrastnem : diplomsko delo / Martina Gorenc. - Ljubljana : [M. Gorenc], 2012. - V, 120 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1096. - Bibliografija: str. 87-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) interdisciplinary approach b) social sciences c) primary school d) medpredmetni pristop e) družbene vede f) osnovna šola g) dnevi dejavnosti h) izkustveno učenje i) kmetija

37.018.53(043.2)
ZZ II 37(043.2) GORENC, M. Nabor
COBISS.SI-ID 9382217

37.
TRPIN, Lenka
        Izkušnje iz tujine priseljenih dijakov in dijakinj z integracijo v srednjih šolah Tehniškega šolskega centra Nova Gorica : diplomsko delo / Lenka Trpin. - Ljubljana : [L. Trpin], 2012. - IV, 111 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1068. - Bibliografija: str. 105-111. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) immigrant b) integration c) secondary school d) priseljenec e) integracija f) srednja šola

373.5:316(043.2)
ZZ II 37(043.2) TRPIN, L. Izkušnje
COBISS.SI-ID 9385289


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


38.
        PREDŠOLSKA vzgoja : od starega k novemu / Tatjana Devjak ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 130 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/monografija3.pdf
Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1084. - Na dnu nasl. str.: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje (2008-2013). - 350 izv. - Bibliografija: str. 123-126. - Kazalo

ISBN 978-961-253-095-2
a) pre-school education b) education system c) curriculum d) predšolska vzgoja e) sistem vzgoje in izobraževanja f) kurikulum g) otroški vrtci h) Reggio Emilia pedagoški koncept i) zgodovina predšolske vzgoje j) kurikulum za vrtce k) projektno delo

373.2
II 373.2 PREDŠOLSKA vzgoja
COBISS.SI-ID 263042560


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


39.
GORENC, Alenka, 1990-
        Razlike v hoji predšolskih otrok : diplomsko delo / Alenka Gorenc. - Ljubljana : [A. Gorenc], 2012. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1018. - Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor development b) pre-school child c) gibalni razvoj d) predšolski otrok e) hoja

373.2.016:796.421(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GORENC, A. Razlike
COBISS.SI-ID 9364297

40.
GORENJAK, Tanja
        Subjektivne teorije vzgojiteljic predšolskih otrok = Subjective theories of educators of preschool children : diplomska naloga / Tanja Gorenjak. - Ljubljana : [T. Gorenjak], 2012. - 41 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1045. - Bibliografija: f. 35-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) curriculum c) rights of the child d) predšolska vzgoja e) kurikulum f) pravice otroka g) aktivno učenje h) subjektivne teorije i) vzgojitelji

373.2:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GORENJAK, T. Subjektivne

COBISS.SI-ID 9378377

41.
GRDEŠIČ, Irena
        Glasbena kompetentnost vzgojiteljic : diplomska naloga / Irena Grdešič. - Ljubljana : [I. Grdešič], 2012. - 48 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1076. - Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music b) teacher c) teaching aptitude d) glasba e) učitelj f) sposobnost poučevanja

373.2.016:78(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GRDEŠIČ, I. Glasbena
COBISS.SI-ID 9383753

42.
JESENOVEC, Ines, 1970-
        Ugotavljanje razlik v gibalno-psihosocialnih odzivih od 2- do 3-letnih otrok glede na dva različna izvedbena kurikuluma : diplomska naloga / Ines Jesenovec. - Ljubljana : [I. Jesenovec], 2012. - 55 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1023. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor activity b) child development c) pre-school child d) motorika e) razvoj otroka f) predšolski otrok

373.2:796(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JESENOVEC, I. Ugotavljanje

COBISS.SI-ID 9365577

43.
KILAR, Maja
        Kaj vemo o dinozavrih? : diplomska naloga / Maja Kilar. - Ljubljana : [M. Kilar], 2012. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1032. - Bibliografija: str. 65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) activity method c) project method d) predšolska vzgoja e) aktivna metoda f) projektna metoda g) dinozavri

373.2.016:5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KILAR, M. Kaj vemo
COBISS.SI-ID 9367625

44.
KOCMUR, Katja, 1990-
        Najpogostejše govorne napake v drugem starostnem obdobju : diplomsko delo / Katja Kocmur. - Ljubljana : [K. Kocmur], 2012. - 48 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1021. - Bibliografija: str. 46-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech defect b) pre-school child c) govorna motnja d) predšolski otrok e) govorni razvoj f) govorne napake

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOCMUR, K. Najpogostejše

COBISS.SI-ID 9365065

45.
MAJETIČ, Natalija
        Analiza mnenj staršev in vzgojiteljev o gibalni aktivnosti na prostem : diplomska naloga / Natalija Majetič. - Ljubljana : [N. Majetič], 2012. - 57 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1034. - Bibliografija: str. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) open air activities b) pre-school child c) motion d) dejavnosti na prostem e) predšolski otrok f) gibanje

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MAJETIČ, N. Analiza
COBISS.SI-ID 9368137

46.
MOHORIČ, Martina, 1990-
        Gibalna dejavnost predšolskih otrok in njihovih staršev v občini Medvode : diplomsko delo / Martina Mohorič. - Ljubljana : [M. Mohorič], 2012. - VIII, 59 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1019. - Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor activity b) motor development c) pre-school child d) motorika e) gibalni razvoj f) predšolski otrok

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MOHORIČ, M. Gibalna
COBISS.SI-ID 9364553

47.
OSELI, Vesna
        Igra različno starih otrok v vrtcu in vloga odraslega : diplomska naloga / Vesna Oseli. - Ljubljana : [V. Oseli], 2012. - 87 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1059. - Bibliografija: str. 66-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) play b) adult-child relation c) social interaction d) igra e) odnos med odraslim in otrokom f) socialna interakcija

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) OSELI, V. Igra
COBISS.SI-ID 9380937

48.
PAVLIN, Saša
        Kako vzgojiteljice izrekajo pohvalo in grajo? : diplomska naloga / Saša Pavlin. - Grosuplje : [S. Pavlin], 2012. - 70 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1074. - Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) praise b) feedback c) teacher role d) pohvala e) odziv f) vloga učitelja

373.2.016:37.091.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PAVLIN, S. Kako
COBISS.SI-ID 9383497

49.
PERKO, Silva, 1968-
        Otroci, stari od pet do šest let, spoznavajo tekstil : diplomska naloga / Silva Perko. - Žužemberk : [S. Perko], 2012. - 62 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1017. - Bibliografija: str. 62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) engineering d) predšolski otrok e) praktično delo f) tehnika g) tekstilije h) tekstilna vlakna

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PERKO, S. Otroci
COBISS.SI-ID 9360713

50.
PRIMOŽIČ, Kristina
        Vpliv družinske pismenosti na zgodnje opismenjevanje otrok : diplomsko delo / Kristina Primožič. - Ljubljana : [K. Primožič], 2012. - 42 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1025. - Bibliografija: str.: 37-39. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) literacy b) pre-school child c) pismenost d) predšolski otrok e) družinska pismenost f) porajajoča se pismenost

373.2.016:003(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PRIMOŽIČ, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 9365833

51.
ROBLEK, Tadeja
        Spoznavanje kunca v vrtcu : diplomsko delo / Tadeja Roblek. - Ljubljana : [T. Roblek], 2012. - 33 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1104. - Bibliografija: str. 33. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) experiential learning d) picture book e) predšolski otrok f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje g) izkustveno učenje h) slikanica

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROBLEK, T. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 9413449

52.
ŠTRUKELJ, Klavdija, 1990-
        Poškodbe predšolskih otrok pri gibalnih dejavnostih v otroškem vrtcu Ajdovščina : diplomsko delo / Klavdija Štrukelj. - Ljubljana : [K. Štrukelj], 2012. - 56 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1020. - Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor activity b) pre-school child c) motorika d) predšolski otrok e) gibalne dejavnosti f) poškodbe g) nezgode

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠTRUKELJ, K. Poškodbe
COBISS.SI-ID 9364809

53.
VERBOVŠEK, Andreja
        Motivacija in usposobljenost vzgojiteljev za delo z glasbeno nadarjenimi otroki drugega starostnega obdobja : diplomska naloga / Andreja Verbovšek. - Ljubljana : [A. Verbovšek], 2012. - 47 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1071. - Bibliografija: str. 45-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music education b) motivation c) pre-school child d) glasbena vzgoja e) motivacija f) predšolski otrok g) glasbena nadarjenost h) glasbene sposobnosti

373.2.016:159.924(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VERBOVŠEK, A. Motivacija

COBISS.SI-ID 9383241

54.
VODIŠKAR, Alenka
        Poletje v povezavi s plesnim izražanjem pri otrocih, starih 2-3 let : diplomska naloga / Alenka Vodiškar. - Ljubljana : [A. Vodiškar], 2012. - VI, 101 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1050. - Bibliografija: str. 100-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) imagination c) pre-school child d) ples e) domišljija f) predšolski otrok g) ustvarjalni gib

373.2.016:793(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VODIŠKAR, A. Poletje
COBISS.SI-ID 9379657

55.
VRTAČ, Katarina, 1989-
        Spoznavanje zdravilnih rastlin s predšolskimi otroki : diplomska naloga / Katarina Vrtač. - Ljubljana : [K. Vrtač], 2012. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1022. - Bibliografija: f. 74-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) teaching method c) pre-school education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) predšolska vzgoja g) zdravilne rastline h) konstruktivizem

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VRTAČ, K. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 9365321

56.
ZRIMŠEK, Polona
        Didaktične kartice pri plesni vzgoji : diplomska naloga / Polona Zrimšek. - Ljubljana : [P. Zrimšek], 2012. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1057. - Bibliografija: str. 84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) teaching aid c) pre-school education d) ples e) učni pripomočki f) predšolska vzgoja g) didaktične kartice h) ustvarjalni gib

373.2.016:793(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZRIMŠEK, P. Didaktične
COBISS.SI-ID 9379913


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


57.
JALOVEC, Viljenka
        Pišem, berem, se učim : delovni zvezek za slovenski jezik : 2. razred / avtorica Viljenka Jalovec. - Ljubljana : Lenaja, 2011 ([Ljubljana] : Januš). - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

Del 1 / ilustracije Marko Kočevar. - 2011. - 91 str.
Del 2 / ilustracije Dunja Kofler. - 2011. - 111 str.

ISBN 978-961-93033-2-0 (zv. 1)
ISBN 978-961-93033-3-7 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003
II 373.32.016:003 JALOVEC, V. Pišem
COBISS.SI-ID 255163392

58.
KOKOL-Voljč, Vlasta
        Spoznavam matematiko 1 : delovni učbenik za 1. razred osnovne šole / Vlasta Kokol Voljč, Sonja Hernja, Tadeja Hernja Rumpf ; [ilustracije Nina Drol]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2012-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Delovni učbenik za pouk matematike v 1. razredu

Dosedanja vsebina:
Del 1: 2012 (Maribor : Dravski tisk). - 79 str. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-230-409-6 (zv. 1)
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 KOKOL-VOLJČ, V. Spoznavam
COBISS.SI-ID 69817089


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


59.
        RAZVIJANJE kakovosti izobraževanja odraslih = Quality development in adult education / [avtorice Tanja Možina ... [et al.] ; urednici Jasmina Orešnik Cunja, Tanja Možina ; prevajanje Barbara Skubic ; fotografije Arhiv ACS]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 49 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://kakovost.acs.si/doc/N-939-1.pdf. - 500 izv.

ISBN 978-961-6851-15-2
ISBN 978-961-6851-16-9 (pdf)
a) adult education b) quality of education c) izobraževanje odraslih d) kvaliteta izobraževanja

374.7
II 374 RAZVIJANJE kakovosti
COBISS.SI-ID 262744320


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


60.
BARTON, Erin Elizabeth
        Educating young children with autism spectrum disorders / Erin E. Barton, Beth Harn. - Thousand Oaks : Corwin, cop. 2012. - XI, 318 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 285-308. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-8728-8 (broš.)
ISBN 1-4129-8728-8 (broš.)
a) autism b) special education c) aims of education d) avtizem e) pouk po prilagojenem programu f) vzgojni cilji g) modifikacija vedenja h) veščine i) programi usposabljanja

376.1
376.1 BARTON, E. E. Educating
COBISS.SI-ID 9359433

61.
        INKLUZIJA in inkluzivnost : model nudenja pomoči učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke / [avtorji Dušan Rutar ... et al.] ; [zbral in] uredil Dušan Rutar. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2012. - 202 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 video DVD

200 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6246-85-9
a) backward child b) integration c) secondary school d) otrok s posebnimi potrebami e) integracija f) srednja šola g) mladostniki h) inkluzija

376.1
II 376.1 INKLUZIJA in inkluzivnost DVD II 376.1 INKLUZIJA in
COBISS.SI-ID 262722816

62.
PRETNAR, Tatjana, 1967-
        Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami : doktorska disertacija / Tatjana Pretnar. - Ljubljana : [T. Pretnar], 2012. - 196 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1027. - Bibliografija: str. 157-173. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) backward child b) integration c) attitude d) primary school e) otrok s posebnimi potrebami f) integracija g) stališče h) osnovna šola i) inkluzija

376.1(043.3)
ZZ II 376.1(043.2) PRETNAR, T. Medkulturna
COBISS.SI-ID 9366601

63.
ŽAGAR, Drago
        Drugačni učenci / Drago Žagar. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 178-184

ISBN 978-961-237-517-1
a) backward child b) backwardness c) remedial instruction sciences - textbook d) otrok s posebnimi potrebami e) razvojna motnja f) specialna pedagogika - učbenik

376.1
376.1 ŽAGAR, D. Drugačni
COBISS.SI-ID 262702080


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


64.
LUŽNIK, Monika
        Stališča vzgojiteljic do dela z gibalno oviranimi otroki : diplomsko delo / Monika Lužnik. - Ljubljana : [M. Lužnik], 2012. - 78 str., [4] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1038. - Bibliografija: str. 76-78. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) physically handicapped b) pre-school child c) teacher role d) telesno prizadeti e) predšolski otrok f) vloga učitelja

376.1-056.26(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LUŽNIK, M. Stališča
COBISS.SI-ID 9367113

65.
OBLAK, Tina, 7. 11. 1986-
        Težave s hranjenjem pri otrocih z motnjami v razvoju : diplomsko delo / Tina Oblak. - Ljubljana : [T. Oblak], 2012. - 95 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1048. - Bibliografija: str. 89-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) nutrition c) speech therapy d) otrok s posebnimi potrebami e) prehrana f) logopedija g) oralne funkcije h) motnje hranjenja i) logopedska obravnava

376.1:613.221(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) OBLAK, T. Težave
COBISS.SI-ID 9380169


378 VISOKO ŠOLSTVO.


66.
BOURDIEU, Pierre
        Homo academicus / Pierre Bourdieu ; spremni študiji prispevala in uredila Slavko Gaber in Pavel Zgaga ; [prevod Matej T. Vatovec in Varja Balžalorsky]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 295 str. : tabele ; 23 cm. - (Temeljne razprave)

Prevod dela: Homo academicus. - Homo academicus: O tistem, kar ostaja "tuje, ker je preveč domače" / Slavko Gaber: str. 257-270. - Knjiga, ki ne sme biti sežgana / Pavel Zgaga: str. 271-281. - 500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-253-061-7
a) educational sociology b) higher education - France c) pedagoška sociologija d) visokošolsko izobraževanje - Francija

378
378 BOURDIEU, P. Homo Č 378 BOURDIEU, P. Homo
COBISS.SI-ID 263170560

67.
CONSORTIUM of Higher Education Researchers. Post-conference symposium (2012 ; Ljubljana)
        The past, present and future of higher education research : between scholarship and policy making / CHER 2012 Post-conference symposium, University of Ljubljana, Slovenia, 13 September 2012. - Ljubljana : CEPS : University of Ljubljana, Faculty of Education, 2012. - 12 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://ceps.pef.uni-lj.si/knjiznica/doc/120915%20LJU%20POST-CHER%20SYMPOSIUM_BOOKLET.pdf. - Ov. nasl.
a) higher education b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje d) politika vzgoje in izobraževanja

378
II 378 Consortium Past
COBISS.SI-ID 9376329


5 NARAVOSLOVNE VEDE


68.
        INQUIRY based education (IBSE) in the primary school / editors Stevan Jokić, Dragana Miličić. - Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Science, 2012. - VIII, 112 str. : ilustr. ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-7306-106-1
a) science education b) teaching method c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) osnovnošolski pouk

5:373.3(082)
5 INQUIRY based
COBISS.SI-ID 190975500


51 MATEMATIKA.


69.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Določanje Jordanove oblike / [Marko Gašperšič]. - Trzin : samozal., 2012. - 80 str. ; 30 cm

ISBN 978-961-93303-1-9
a) mathematics b) matematika c) matrike d) Jordanova oblika

512.643.721
II 51 GAŠPERŠIČ, M. Določanje
COBISS.SI-ID 263080960

70.
SOSINSKIJ, Aleksej Bronislavovič, 1937-
        Geometries / A.B. Sossinsky. - Providence : American Mathematical Society, 2012. - XVI, 301 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Student mathematical library ; Volume 64)

Bibliografija: str. 297. - Kazalo

ISBN 978-0-8218-7571-1 (brezkislinski papir)
a) geometry - textbook b) geometrija - učbenik

514
514 SOSINSKIJ, A. B. Geometries
COBISS.SI-ID 9362249


51(043.2) MATEMATIKA.


71.
ŠTAMCAR, Nejc
        Totalna ukrivljenost krivulj v prostoru in Fáry-Milnorjev izrek : diplomsko delo / Nejc Štamcar. - Ljubljana : [N. Štamcar], 2012. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) geometry b) geometrija c) krivulje d) Fáry-Milnorjev izrek

514.7(043.2)
ZZ II 51(043.2) ŠTAMCAR, N. Totalna
COBISS.SI-ID 9414985

72.
ZUPANC, Kaja
        Problem trgovskega potnika : diplomsko delo / Kaja Zupanc. - Ljubljana : [K. Zupanc], 2012. - IV, 76 str., [14] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1026. - Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) teorija grafov d) problem trgovskega potnika e) algoritmi

519.1(043.2)
ZZ II 51(043.2) ZUPANC, K. Problem
COBISS.SI-ID 9366089


53(043.2) FIZIKA.


73.
MEDAR, Uroš, 1987-
        Poskusi na superprevodni tračnici : diplomsko delo / Uroš Medar. - Ljubljana : [U. Medar], 2012. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1108. - Bibliografija: str. 54-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) magnetizem d) superprevodnost e) poskusi

53(043.2)
ZZ II 53(043.2) MEDAR, U. Poskusi
COBISS.SI-ID 9413193

74.
TRČEK, Maja, 22.7.1988-
        Vpliv nanodelcev na tekočekristalno urejanje : diplomsko delo / Maja Trček. - Ljubljana : [M. Trček], 2012. - II, 33 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1036. - Bibliografija: f. 32-33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) tekoči kristali d) nanodelci

532.783(043.2)
ZZ II 53(043.2) TRČEK, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 9368649

75.
VEREŠ, Lara
        Pleteni vzorci kot model anizotropnih materialov : diplomsko delo / Lara Vereš. - Ljubljana : [L. Vereš], 2012. - 35 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1037. - Bibliografija: f. 34-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) anizotropija d) pleteni vzorci e) tekoči kristali

535.012.2(043.2)
ZZ II 53(043.2) VEREŠ, L. Pleteni
COBISS.SI-ID 9367369


54 KEMIJA.


76.
SMRDU, Andrej
        Od atoma do molekule. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole / Andrej Smrdu. - 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011. - Ljubljana : Jutro, 2012. - 128 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Svet kemije / Jutro)

Bibliografija: str. 6

ISBN 978-961-6746-56-4
a) chemistry - textbook b) primary education c) kemija - učbenik d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) SMRDU, A. Od atoma
COBISS.SI-ID 260540928


54(043.2) KEMIJA.


77.
GABRIJEL Cotič, Barbka
        Določanje nekaterih anorganskih in organskih onesnaževal v vodah : diplomsko delo = Determination of some inorganic and organic pollutants in water : graduation thesis / Barbka Gabrijel Cotič. - Ljubljana : [B. Gabrijel Cotič], 2012. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1044. - Bibliografija: f. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) voda d) onesnaževanje e) gnojila f) pesticidi

54(043.2)
ZZ II 54(043.2) GABRIJEL C., B. Določanje
COBISS.SI-ID 9369161

78.
KOCJAN, Alenka, 1988-
        Validacija spektrofotometrične metode za določanje mangana v jeklu : diplomsko delo / Alenka Kocjan. - Ljubljana : [A. Kocjan], 2012. - 59 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1106. - Bibliografija: f. 59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) spektrofotometrija d) mangan e) jeklo f) analizne metode

54(043.2)
ZZ II 54(043.2) KOCJAN, A. Validacija
COBISS.SI-ID 9412681


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


79.
NOVAK, Bernarda, 1962-
        Biologija 8. Učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole / Bernarda Novak ; [ilustracije Suzana Bužan, Vili Vrhovec, Marija Prelog]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 157 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 8)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 86-341-3825-9
a) biology - textbook b) primary education c) biologija - učbenik d) osnovnošolski pouk

57(075.2)
II 57(075.2) NOVAK, B. Biologija 8
COBISS.SI-ID 218011648

80.
PODOBNIK, Andrej
        Biologija : učbenik za splošne gimnazije. Raznolikost živih bitij / Andrej Podobnik, Dušan Devetak [in Tone Novak] ; [vprašanja za poglavje Raznolikost živih bitij je sestavila Nada Devetak ; ilustracije narisala Marija Prelog in Narcis Mršić ; urednik fotografskega gradiva Igor Longyka]. - 2. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 273 str. : ilustr. ; 26 cm

Predgovor / urednica in strokovno-redakcijski odbor: str. 3. - Bibliografija pri večini poglavij. - Povzetek pri nekaterih poglavjih. - Kazalo

ISBN 86-341-1898-3
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk

57(075.3)
57(075.3) PODOBNIK, A. Biologija
COBISS.SI-ID 122361856

81.
        RASTLINE / [prevod in priredba Nada Praprotnik ; avtor slikovnega gradiva Slavko Zgonc]. - Tržič : Učila International, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 361 str. : [16] str. barv. pril. ; 20 cm. - (Zbirka Tematski leksikoni)

Prevod dela: Die Pflanzen. - Na ov. in hrbtu tudi: Duden leksikon

ISBN 978-961-00-0554-4
a) botany - lexicon b) botanika - leksikon

582(031)
58 RASTLINE
COBISS.SI-ID 239613440

82.
STUŠEK, Peter
        Biologija : učbenik za splošne gimnazije. Celica / Peter Stušek, Andrej Podobnik, Nada Gogala ; [urednik fotografskega gradiva Igor Longyka ; ilustrirala Marija Prelog]. - 3. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 124 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri nekaterih poglavjih. - Kazalo

ISBN 86-341-1848-7
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk e) citologija

57(075.3)
57(075.3) STUŠEK, P. Biologija; Celica
COBISS.SI-ID 128488448


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


83.
BJELIĆ, Mersiha
        Določevanje dresnikov (Fallopia sect. Reynoutria) z molekulskimi metodami : diplomsko delo = Determination of Fallopia sect. Reynoutria taxa with molecular methods : graduation thesis / Mersiha Bjelić. - Ljubljana : [M. Bjelić], 2012. - X, 70, [5] f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1085. - Univ. Ljubljan, Pedagoška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Študijski program Kemija in Biologija. - Bibliografija: f. 64-70. - Izvleček ; Abstract
a) botany b) botanika c) invazivne rastline d) dresniki e) določevanje f) molekulske metode

582.657(043.2)
ZZ II 58(043.2) BJELIĆ, M. Določevanje
COBISS.SI-ID 9388617


61 MEDICINA.


84.
KLEMENC, Alenka, 1977-
        Kako je biti jaz? : knjiga o fantu z Aspergerjevim sindromom / Alenka Klemenc ; ilustrirala Urša Rožič ; spremna beseda Branka D. Jurišić, Katarina Kompan-Erzar. - 1. izd. - Ljubljana : DZC Janeza Levca, 2012. - 95 str. : ilustr. ; 21 x 25 cm

1.000 izv. - Aspergerjev sindorm / Branka D. Jurišić: str. 70-81. - Družina in Aspergerjev sindrom / Katarina Kompan Erzar: str. 82-87. - O avtoricah: str. 90-91. - Bibliografija: str. 88-89

ISBN 978-961-93096-1-2
a) backward child b) behaviour disorder c) otrok s posebnimi potrebami d) motnje vedenja e) Aspergerjev sindrom f) čutno zaznavanje g) osebna doživetja

616.896-053.2
616.89 KLEMENC, A. Kako
COBISS.SI-ID 260692736


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


85.
FRANKL, Viktor E.
        Zašto se niste ubili? : uvod u logoterapiju / Viktor E. Frankl ; [na hrvatski preveo Karlo Prendivoj]. - 4. izd. - Zagreb : [prevodilac], 1982. - 115 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Oko tri ujutro)

Prevod dela: Ein Psychologe erlebt das KZ
a) psychotherapy b) psihoterapija c) Oświęcim d) koncentracijska taborišča e) logoterapija f) zgodovinski pregledi

615.851
615.851 FRANKL, V. E. Zašto
COBISS.SI-ID 300803


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


86.
MAČEK, Mihela
        Analiza uspešnosti predšolske avtistične deklice : diplomsko delo / Mihela Maček. - Ljubljana : [M. Maček], 2012. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1039. - Bibliografija: str. 46-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) autism b) pre-school child c) integration d) avtizem e) predšolski otrok f) integracija

616.896-053.4(043.2)
ZZ II 61(043.2) MAČEK, M. Analiza
COBISS.SI-ID 9366857


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


87.
CARDWELL, Donald Stephen Lowell
        Wheels, clocks, and rockets : a history of technology / Donald Cardwell. - New York : W.W. Norton & Company, 2001, cop. 1995. - XVIII, 565 str. : ilustr. ; 21 cm. - (The Norton history of science series)

"Originally published in England under title: Fontana history of technology, first American edition published under the title: Norton history of technology" --> kolofon. - Bibliografija: str. 537-538. - Kazalo

ISBN 0-393-32175-4 (broš.)
ISBN 978-0-393-32175-3 (broš.)
a) technology - historiography b) engineering c) tehnologija - zgodovinski pregled d) tehnika

62
62 CARDWELL, D. Wheels
COBISS.SI-ID 9359689


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


88.
KOKALJ, Doris
        Zelenjava slovenskega izvora in potrošnik : diplomsko delo / Doris Kokalj. - Ljubljana : [D. Kokalj], 2012. - 107 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1103. - Bibliografija: f. 74-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) consumption b) food c) potrošnja d) hrana e) zelenjava f) ekološka pridelava g) označbe

635.1/.8:336(043.2)
ZZ II 63(043.2) KOKALJ, D. Zelenjava
COBISS.SI-ID 9413961


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


89.
BRATE, Maja, 1988-
        Ekonomski, ekološki in estetski vidik uporabe kaminske peči v gospodinjstvu : diplomsko delo / Maja Brate. - Ljubljana : [M. Brate], 2012. - II, 75 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1107. - Bibliografija: str. 62-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) housing b) home economics c) stanovanje d) gospodinjstvo e) kaminske peči f) kurivo g) ogrevanje h) ekološki vplivi

64:683.92(043.2)
ZZ II 64(043.2) BRATE, M. Ekonomski
COBISS.SI-ID 9412937

90.
KREGAR, Nina
        Oblačilna kultura učiteljev in učencev v 20. in 21. stoletju : diplomsko delo / Nina Kregar. - Ljubljana : [N. Kregar], 2012. - VI, 74 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1060. - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) cultural heritage c) primary school d) domoznanstvo e) kulturna dediščina f) osnovna šola g) oblačilna kultura h) moda i) učenci j) učitelji

646.4:373.3(043.2)
ZZ II 64(043.2) KREGAR, N. Oblačilna
COBISS.SI-ID 9384009


65(043.2) VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


91.
JAKOVLJEVIĆ, Gabrijela
        Varna šolska pot za učence Osnovne šole Grm v Novem mestu : diplomsko delo / Gabrijela jakovljević. - Ljubljana : [G. jakovljević], 2012. - 132 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1097. - Bibliografija: str. 119-120. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) road safety education b) road safety c) primary school d) prometna vzgoja e) prometna varnost f) osnovna šola

656.1(043.2)
ZZ II 65(043.2) JAKOVLJEVIĆ, G. Varna
COBISS.SI-ID 9379145


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


92.
        POKRAJINA v novejši umetnosti : od piktorializma do abstrakcije : [oktober-november 2011, Galerija Velenje / urednika Alenka Trebušak in Boris Gorupič]. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov ; Velenje : Galerija, 2011. - 128, [92] str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv.

ISBN 978-961-92208-9-4 (SDLK)
a) fine arts - Slovenia - 21st cent. - catalogue b) likovna umetnost - Slovenija - 21. stol. - katalog c) krajinsko slikarstvo

7.01
7.01 POKRAJINA v novejši
COBISS.SI-ID 258114560

93.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Likovne kuharije 2 : eksperimenti z likovnimi tehnikami / Beatriz Tomšič Čerkez, Barbara Tacar ; [ilustracije in slikovni material arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 131 str. : ilustr. ; 26 cm

2.300 izv. - Bibliografija: str. 131

ISBN 978-961-01-2131-2
a) art education - reference book b) likovna vzgoja - priročnik c) likovni motivi d) liovne tehnike

7
7 TOMŠIČ-Čerkez, B. Likovne 2
COBISS.SI-ID 262718976


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


94.
MARKOVIČ, Nives
        LJ : knjiga umetnika : diplomsko delo / Nives Marković. - Ljubljana : [N. Marković], 2012. - 112 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM) + 1 knjiga ([77 f.])

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1056. - Bibliografija: f. 110-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) knjiga umetnika d) konkretna poezija e) vizualna poezija f) poštna umetnost g) umetniška fotografija

7.01(043.2)
ZZ II 7(043.2) MARKOVIČ, N. LJ
COBISS.SI-ID 9382985

95.
MAROLT, Uroš, 1988-
        Filmska vzgoja v drugem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Uroš Marolt. - Ljubljana : [U. Marolt], 2012. - VI, 65 str. : ilustr. ; 30 cm + 2 optična diska (CD-ROM-a)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1055. - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) film education b) teaching method c) teaching aid d) filmska vzgoja e) didaktična metoda f) učni pripomočki

7.094:373.3(043.2)
ZZ II 7(043.2) MAROLT, U. Filmska
COBISS.SI-ID 9382729


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


96.
HORVAT, Vesna, profesorica razrednega pouka
        Izvajanje nalog iz prostorskega oblikovanja v 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Vesna Horvat. - Ljubljana : [V. Horvat], 2012. - VIII, 79 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1053. - Bibliografija: str. 67-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) teaching objective c) primary school d) likovna vzgoja e) učni cilj f) osnovna šola g) likovno izražanje

71:373.3.016(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) HORVAT, V. Izvajanje
COBISS.SI-ID 9381961


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


97.
FRELIH, Črtomir
        Natura morta : [Galerija Kresija, Ljubljana, 12. 6.-28. 7. 2012] / Črtomir Frelih ; [besedilo Judita Krivec Dragan]. - Ljubljana : Galerija Kresija, 2012. - 1 zloženka ([6] str.) : ilustr. ; 21 cm

a) Frelih, Črtomir (1960-) b) painting - exhibition c) slikarstvo - razstava

75
75 FRELIH, Č. Natura
COBISS.SI-ID 514921343

98.
GORUPIČ, Boris
        Pogovori s slikarji / Boris Gorupič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov, 2011. - 126 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv.

ISBN 978-961-92208-8-7
a) fine arts b) likovna umetnost c) slovenski slikarji d) pogovori

75
75 GORUPIČ, B. Pogovori
COBISS.SI-ID 253516800

99.
        LEPO slikarstvo je za nami = La belle peinture est derriere nous / [umetnice in umetniki Ronan Barrot ... [et al.] ; avtorji besedil Arne Brejc ... [et al.] ; prevodi iz francoščine v slovenščino in slovenščine v francoščino Špela Žakelj]. - Ljubljana : Kultura 21, 2012. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv.

ISBN 978-961-269-755-6
a) painting - 21st cent. - catalogue b) slikarstvo - 21. stol. - katalog c) evropsko slikarstvo d) skupinske razstave

75(4)"20"(083.824)
II 75 LEPO slikarstvo
COBISS.SI-ID 262551040

100.
        LIKOVNI kritiki izbirajo II. / [urednik Borut Gorupič]. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov, 2011. - 84 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Eseji / Slovensko društvo likovnih kritikov)

700 izv.

ISBN 978-961-93238-0-9
a) fine arts b) likovna umetnost c) likovni kritiki d) slovenska umetnost e) eseji

73/74
73/74 LIKOVNI kritiki II
COBISS.SI-ID 259578112

101.
        SLOVENIJA odprta za umetnost : mednarodna likovna delavnica = Slovenia open to art : international art workshop : 1993 - 2012 / [pisci besedil Milena Koren Božiček ... [et al.] ; prevod Sonja Škvarč, Danijela Likar, Pavlina Bizjak ; avtorji fotografij Boštjan Gunčar ... et al.]. - Col : Farming turizem Vidmar, 2012. - 124 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-92265-3-7
a) fine arts - 1993 - 2012 - catalogue b) likovna umetnost - 1993 - 2012 - katalog c) Sinji Vrh d) skupinske razstave e) mednarodne razstave

73/76(4)"1993/2012"(083.824)
II 75 SLOVENIJA odprta
COBISS.SI-ID 262341120


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


102.
BRUNŠEK, Marjeta, 1988-
        Akt v štirih grafičnih tehnikah : diplomsko delo / Marjeta Brunšek. - Ljubljana : [M. Brunšek], 2012. - IV, 83 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1046. - Bibliografija: f. 80-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) globoki tisk d) akt

76:7.041.3(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) BRUNŠEK, M. Akt
COBISS.SI-ID 9378889

103.
HANČIČ, Miha
        Avtorski strip : diplomsko delo / Miha Hančič. - Ljubljana : [M. Hančič], 2012. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 knjižica ([40] str. ; 21 cm) + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1063. - Bibliografija: f. 59-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) comics b) art education c) strip d) likovna vzgoja

741.5(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) HANČIČ, M. Avtorski
COBISS.SI-ID 9384777

104.
ŠUBELJ, Manca
        Moj Egipt v grafiki : diplomsko delo / Manca Šubelj. - Ljubljana : [M. Šubelj], 2012. - IX, 75 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1064. - Bibliografija: f. 72-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) motivi d) tehnike

76(043.2)
ZZ II 75(043.2) ŠUBELJ, M. Moj Egipt
COBISS.SI-ID 9377353

105.
VERŠNIK, Anže, 1985-
        Oblikovanje črkovne družine v sklopu celostne grafične podobe : diplomsko delo / Anže Veršnik. - Ljubljana : [A. Veršnik], 2012. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1061. - Bibliografija: str. 92-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) writing c) grafika d) pisava e) tipografija f) črkovna sporočila

766(043.2)
ZZ II 75(043.2) VERŠNIK, A. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 9384265


73/77


106.
        KITAJSKO slikarstvo dinastij Ming & Qing : [Narodna galerija Ljubljana, 15.april - 15.junij 1988 / predstavitev del razstave kitajskega slikarstva dinastij Ming in Qing Wang Zhimin ; imena vladavin in cesarjev dinastij Ming in Qing Mitja Saje ; odgovorna urednica Anica Cevc ; prevod iz kitajščine Mitja Saje ; prevod v angleščino Gerda Fras, Dejan Sušnik in Martin Cregeen ; fotografije Muzej prestolnice Beijing]. - Ljubljana : Narodna galerija, 1988 (Ljubljana : Delo). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Uvodni besedili v slov. in angl. - 10.000 izv. - Kratka predstavitev kitajske zgodovine dinastij Ming in Qing / Zhao Qichang: str. 13-14. - Elementi abstraktnosti v tradicionalnem kitajskem slikarstvu / Wang Huiqin: str. 17-20. - Na sprednji nasl. str.: 1368-1911, iz Muzeja prestolnice Beijing
a) painting - China - 1368 - 1911 - catalogue b) slikarstvo - Kitajska - 1368 - 1911 - katalog c) kitajsko slikarstvo

75(510)"14/18"(064)
II 75 KITAJSKO slikarstvo
COBISS.SI-ID 3887104


77(043.2) FOTOGRAFIJA.


107.
TURK, Vesna, 1982-
        Lomografija : diplomsko delo / Vesna Turk. - Ljubljana : [V. Turk], 2012. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1062. - Bibliografija: f. 59-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) photography b) art education c) fotografija d) likovna vzgoja e) lomografija f) lomo kamere

77(043.2)
ZZ II 75(043.2) TURK, V. Lomografija
COBISS.SI-ID 9384521


78 GLASBA.


108.
PESEK, Albinca
        Glasba 4. Delovni zvezek za glasbo v četrtem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 91 str. : ilustr., note ; 30 cm + 1 CD (65 min, 56 sek)

5.000 izv.

ISBN 978-961-01-2533-4
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 PESEK, A. Glasba 4 cd 78 PESEK, A. Glasba 4
COBISS.SI-ID 262368768

109.
PESEK, Albinca
        Glasba 5. Delovni zvezek za glasbo v petem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 104 str. : ilustr., note ; 30 cm + 1 CD (47 min, 7 sek)

ISBN 978-961-01-2534-1
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 PESEK, A. Glasba 5 cd 78 PESEK, A. Glasba 5
COBISS.SI-ID 262369024

110.
VRBANČIČ, Ivan
        Glasba 8. Samostojni delovni zvezek za glasbo v osmem razredu osnovne šole / Ivan Vrbančič, Mira Prel, Jelka Veit ; [ilustratorji Matjaž Schmidt, Zvonko Čoh, Robert Fister ; slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 120 str. : ilustr., note ; 30 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2143-5
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)(076)
II 78 VRBANČIČ, I. Glasba 8
COBISS.SI-ID 261560064


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


111.
PONIKVAR, Tjaša
        Kako športno vzgojo doživljajo učenci drugega triletja z območja Notranjske : diplomsko delo / Tjaša Ponikvar. - Ljubljana : [T. Ponikvar], 2012. - VII, 90 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1058. - Bibliografija: str. 84-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) fear c) primary school d) športna vzgoja e) strah f) osnovna šola

796:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) PONIKVAR, T. Kako
COBISS.SI-ID 9380425


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


112.
MEDNARODNI lutkovni festival Lutke (11 ; 2012 ; Ljubljana)
        Lutke 2012 / 11. mednarodni lutkovni festival Lutke 2012, Ljubljana, 11.-15. september 2012 = 11th International Puppet Theatre Festival Lutke 2012, Ljubljana, September 11th-15th 2012 ; [urednica Jedrt Jež Furlan ; prevod Nataša Jelić, Tatjana Radovič ; fotografije arhivi sodelujočih gledališč]. - Ljubljana : Lutkovno gledališče, 2012. - 102 str. : ilustr.l ; 19 cm

Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-92479-6-9
a) puppetry b) lutke c) lutkovna gledališča d) mednarodni festivali

792.97.079(100)"2012"
792.97 MEDNARODNI Lutke 2012
COBISS.SI-ID 262807040


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


113.
PAVLOVIČ, Renata
        Izboljšanje kakovosti dela v vrtcu z uporabo lutk : diplomska naloga / Renata Pavlovič. - Ljubljana : [R. Pavlovič], 2012. - XIV, 102 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1079. - Bibliografija: str. 96-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) motivation c) creativity d) pre-school child e) lutke f) motivacija g) ustvarjalnost h) predšolski otrok

792.97:373.2(043.2)
ZZ II 79(043.2) PAVLOVIČ, R. Izboljšanje
COBISS.SI-ID 9381449

114.
PRIMOŽIČ, Andreja, 1989-
        Z lutkami spoznavamo zdrav način prehranjevanja : diplomska naloga / Andreja Primožič. - Ljubljana : [A. Primožič], 2012. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1095. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) nutrition c) pre-school child d) lutke e) prehrana f) predšolski otrok

792.97:613.2(043.2)
ZZ II 79(043.2) PRIMOŽIČ, A. Z lutkami
COBISS.SI-ID 9381705

115.
ŠEME, Rebeka, 1988-
        Socializacija z lutko = Socialization through the puppet : diplomska naloga / Rebeka Šeme. - Ljubljana : [R. Šeme], 2012. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1054. - Bibliografija: str. 69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) socialization c) pre-school child d) lutke e) socializacija f) predšolski otrok

792.97:373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠEME, R. Socializacija
COBISS.SI-ID 9382473


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


116.
SCAINI, Carol
        [Fifty]
        50 games for going green : physical activities that teach healthy environmental concepts / Carol Scaini, Carolyn Evans. - Champaign : Human Kinetics, 2012. - XIV, 112 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 109

ISBN 978-1-4504-1990-1 (broš.)
ISBN 1-4504-1990-9 (broš.)
a) physical education b) play c) športna vzgoja d) igra e) gibalne dejavnosti

796
796 SCAINI, C. Fifty
COBISS.SI-ID 9360969


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


117.
OBLEŠČAK, Katja
        Analiza plavalnega tečaja tretješolcev Osnovne šole Šenčur : diplomsko delo / Katja Obleščak. - Ljubljana : [K. Obleščk], 2012. - V, 55 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1065. - Bibliografija: str. 54-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) swimming b) primary school c) plavanje d) osnovna šola e) plavalni tečaji f) plavalne sposobnosti

797.2(043.2)
ZZ II 79(043.2) OBLEŠČAK, K. Analiza
COBISS.SI-ID 9377609


81 JEZIKOSLOVJE


118.
        EVROPSKI jezikovni listovnik v Sloveniji / [avtorji prispevkov Nada Holc ... [et al.] ; urednica Nada Holc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 228 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-03-0020-5
a) language teaching - foreign languages b) teaching method c) jezikovni pouk - tuji jeziki d) didaktična metoda e) evropski jezikovni listovnik

81
81 EVROPSKI
COBISS.SI-ID 261813248

119.
        VEČJEZIČNOST nas bogati : tuji jeziki v osnovni šoli / [avtorji Lilijana Kač ... [et al.] ; urednica Lilijana Kač]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 302 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija s povzetki pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-03-0022-9
a) language teaching - foreign languages b) second foreign language c) lesson preparation d) assessment e) jezikovni pouk - tuji jeziki f) drugi tuji jezik g) učne priprave h) vrednotenje

81
81 VEČJEZIČNOST
COBISS.SI-ID 262138880


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


120.
ENZENSBERGER, Hans Magnus, 1929-
        Izbrana dela / Hans Magnus Enzensberger ; prevedel Alfred Leskovec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - 125 str. ; 23 cm. - (12 / umetnost prihodnosti = the art of future ; 02)

Izbor iz del Dialoge zwischen Unsterblichen, Lebendigen und Toten ter Die große Wanderung, 33 Markierungen. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6744-48-5
a) sociologija kulture b) politična kultura c) eseji

821.112.2
821.112.2 ENZENSBERGER, H. Izbrana
COBISS.SI-ID 69152513

121.
GRIMM, Jacob
        Zlate Grimmove pravljice / Jacob in Wilhelm Grimm ; ilustrirala Jelka Godec Schmidt ; [prevedla in uvodno besedo napisala Polonca Kovač ; izbral, uredil in spremno besedo napisal Andrej Ilc]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 344 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Veliki pravljičarji)

Izbor iz: Kinder- und Hausmärchen. - Jubilejna izd. ob 200-letnici Grimmovih pravljic. - 7.500 izv. - Grimmove pravljice tukaj in zdaj / Polonca Kovač: str. 9-10. - Nekoč sta živela dva brata --- / Andrej Ilc: str. 335-343. - O ilustracijah in ilustratorki: str. 344

ISBN 978-961-01-2076-6
a) Grimm, Jacob (1785-1863) b) Grimm, Wilhelm (1786-1859) c) fairy tale d) pravljica

821.112.2-93-34
II 821.112.2 GRIMM, J. Zlate
COBISS.SI-ID 261350656


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


122.
GRČAR, Ana, 1986-
        Zgodovina Mirne: učna pot za učence petega razreda osnovne šole : diplomsko delo / Ana Grčar. - Ljubljana : [A. Grčar], 2012. - VI, 79 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1049. - Bibliografija: str. 76-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) cultural heritage c) primary school d) domoznanstvo e) kulturna dediščina f) osnovna šola g) Mirna h) učne poti

908(497.434)(043.2)
ZZ II 908(043.2) GRČAR, A. Zgodovina Mirne
COBISS.SI-ID 9380681


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


123.
PUHAR, Alenka
        Mira Mihelič : družinska slika z gospo : življenje in delo Mire Mihelič (1912-1985) / [zasnovala, zbrala dokumente, eseje in pričevanja [ter del besedila napisala] Alenka Puhar ; bibliografija Tatjana Kovač ; slikovno gradivo Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Srbija : Rotografika). - 265 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Album / Mladinska knjiga)

1.000 izv. - Bibliografija Mire Mihelič / Tatjana Kovač: str. 251-265

ISBN 978-961-01-2283-8
a) Mihelič, Mira (1912-1985) b) slovenske pisateljice c) biografije d) bibliografije

929Mihelič M.
II 929 PUHAR, A. Mira
COBISS.SI-ID 262101248


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO