COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti oktober


1.
GLEITZMAN, Morris
        Potem / Morris Gleitzman ; prevedel Dušan Ogrizek. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 203 str. ; 21 cm

Prevod dela: Then. - 500 izv.
ISBN 978-961-272-048-3
a) Židje b) holokavst c) vojna d) otroci

821.111(94)
821.111 GLEITZMAN, M. Potem
COBISS.SI-ID 256142080


0 SPLOŠNO.


2.
MURRAY, Rowena
        Writing for academic journals / Rowena Murray. - 2nd ed. - Maidenhead ; New York : Open University Press, 2011, cop. 2009. - XII, 220 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 213-218. - Kazalo
ISBN 978-0-33-523458-5 (pbk) ISBN 0-33-523458-5 (pbk)
a) written expression b) academic degree c) scientific studies d) pisno izražanje e) akademska stopnja f) znanstvene študije g) znanstvene revije h) članki i) nasveti za pisanje

001
001 MURRAY, R. Writing
COBISS.SI-ID 8961865


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
INTERNATIONAL Conference on Information Communication Technologies in Education (2011 ; Rhodes, Greece)
        ICICTE 2011 [Elektronski vir] : proceedings of the International conference on information communication technologies in education, Rhodes, Greece, July 7-9, 2011 / [editors Ken Fernstrom and Kostas Tsolakidis]. - [S. l. : s. n.], cop. 2011. - 1 optični disk (CD-ROM)

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat Reader. - Dostopno tudi na: http://www.icicte.org/ICICTE11Proceedings.htm. - Nasl. z nasl. zaslona. - Povzetki in bibliografija pri vseh prispevkih. - El. zbornik
ISBN 1-895802-50-4
a) information technology b) educational technology c) educational innovation d) informacijska tehnologija e) izobraževalna tehnologija f) pedagoška inovacija

004.7
cdr 004.7 INTERNATIONAL ICICTE 2011
COBISS.SI-ID 15273750


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


4.
BREZOVAR, Lenka, 1985-
        Razvoj didaktične igre za platformo Android : diplomsko delo / Lenka Brezovar. - Ljubljana : [L. Brezovar], 2011. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/344 . - Bibliografija: str. 70-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer engineering b) operating system c) educational game d) računalniška tehnika e) operacijski sistem f) didaktična igra g) Android (operacijski sistem) h) mobilna aplikacija i) Točke in kvadrati

004.451(043.2)
ZZ II 004(043.2) BREZOVAR, L. Razvoj
COBISS.SI-ID 8940873

5.
GLAVAČ, Špela
        Glasovalni sistemi pri skupinskem preverjanju znanja v osnovni šoli : diplomsko delo / Špela Glavač. - Ljubljana : [Š. Glavač], 2011. - 57 f., 17 f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/393 . - Bibliografija: str. 57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) achievement measurement b) marking c) feedback d) merjenje uspešnosti e) ocenjevanje f) odziv g) preverjanje znanja h) stili zaznavanja i) glasovalni sistem

004:37.091.26(043.2)
ZZ II 004(043.2) GLAVAČ, Š. Glasovalni
COBISS.SI-ID 8951881


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


6.
        CHALLENGING the classroom standard through museum-based education : school in the park / edited by Ian Pumpian, Douglas Fisher, and Susan Wachowiak. - Mahwah, New Jersey : L. Erlbaum Associates, cop. 2006. - XVIII, 160 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 0-8058-5635-8 (c) ISBN 978-0-8058-5635-4 (c) ISBN 0-8058-5636-6 (pbk) ISBN 978-0-8058-5636-1 (pbk)
a) museum b) out of school education c) muzej d) zunajšolsko izobraževanje e) muzejska pedagogika

069
069 CHALLENGING the classroom
COBISS.SI-ID 8966473

7.
        GREŠ tudi ti v muzej? : pedagoški in andragoški programi v letu 2005 / [besedilo Andreja Brancelj Bednaršek, Alenka Misja ; fotografije Leon Gregorčič, Alenka Misja]. - Metlika : Belokranjski muzej, 2005 (Novo mesto : Opara). - [12] str. : ilustr. ; 15 x 22 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 500 izv.
ISBN 961-90181-4-1
a) museum b) muzej

069
069 GREŠ tudi
COBISS.SI-ID 217925120

8.
RAMMAPUDI, Thatayamodimo
        The museum as an educational resource in public school classrooms : the Botswana National Museum as an educational resource in public school classrooms / Thatayamodimo Rammapudi. - Saarbrücken : Verlag Dr. Müller, cop. 2011. - XII, 267 str. : tabele ; 22 cm

Bibliografija: str. 239-263
ISBN 978-3-639-37574-9
a) museum b) curriculum c) public education - Botswana d) muzej e) kurikulum f) javno šolstvo - Botsvana g) muzejska pedagogika

069
069 RAMMAPUDI, T. The museum
COBISS.SI-ID 8966729


084.11+087.5


9.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Eko zmajček / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Evgenija Jarc. - Domžale : Epistola, 2010. - [32] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 750 izv. - Spremna beseda Lučke Kajfež Bogataj na prelim. str.
ISBN 978-961-92719-4-0

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. Eko zmajček
COBISS.SI-ID 250703360

10.
PODGORŠEK, Mojiceja
        O petelinu, ki je hotel znesti jajce / Mojiceja Podgoršek ; ilustracije Ivan Mitrevski. - Domžale : Epistola, 2011. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-92719-7-1

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. O petelinu
COBISS.SI-ID 254029056

11.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Škratja šola / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Daša Simčič. - Domžale : Epistola, 2010. - [26] str. : ilustr. ; 30 cm

700 izv.
ISBN 978-961-92719-2-6
a) disleksija b) knjige za otroke

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. Škratja šola
COBISS.SI-ID 249455616


1 FILOZOFIJA.


12.
SALECL, Renata
        (Per)verzije ljubezni in sovraštva / Renata Salecl ; [prevedla Polona Mesec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 213 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura)

Prevod dela: (Per)versions of love and hate. - 1.300 izv. - O avtorici na zavihkih ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-01-1598-4
a) psychoanalysis b) psihoanaliza c) teoretska psihoanaliza d) filozofija kulture

130.2
1 SALECL, R. (Per)verzije
COBISS.SI-ID 256722944


159.9 PSIHOLOGIJA.


13.
BEEVER, Sue
        Srečni otroci, srečni mi : uporaba NLP-ja za izvabljanje najboljšega iz sebe in naših otrok / Sue Beever ; [prevedla Nataša Šilec]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2011 ([Bled] : Mat grafika). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Happy kids, happy you. - 450 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 235-237
ISBN 978-961-275-055-8 (trda vezava) ISBN 978-961-275-056-5 (broš.)
a) parent-child relation b) parents c) odnos med starši in otrokom d) starši e) nevrolingvistično programiranje f) nasveti

159.922.7
159.922.7 BEEVER, S. Srečni
COBISS.SI-ID 256407040

14.
CEMIČ, Alenka
        Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2011/2012 / Alenka Cemič, Jera Zajec. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na nasl. str.: Gradivo je nelektorirano in namenjeno izključno za interno uporabo študentom 2. letnika Predšolske vzgoje, Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete. - Bibliografija: f. 62
a) pre-school child b) motor development c) motor activity d) predšolski otrok e) gibalni razvoj f) motorika

159.9
Č II 159.9 CEMIČ, A. Motorika
COBISS.SI-ID 8980297

15.
GOSTEČNIK, Christian
        Inovativna relacijska družinska terapija : inovativni psiho-biološki model / Christian Gostečnik ; [genograme naredila Tanja Repič-Slavič in Janko Slavič]. - Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut : Teološka fakulteta, 2011 (Bled : Belin grafika). - 415 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 13) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta)

1000 izv. - Bibliografija: str. 399-412. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6326-98-8 (Brat Frančišek)
a) family b) interpersonal relations c) psychoanalysis d) družina e) medosebni odnosi f) psihoanaliza g) relacijska družinska terapija

173:159.97
173 GOSTEČNIK, C. Inovativna
COBISS.SI-ID 257613568

16.
MEĐUNARODNI naučni skup Daroviti u procesu globalizacije. Okrugli sto (16 ; 2011 ; Vršac)
        Daroviti u procesu globalizacije [Elektronski vir] : zbornik / Međunarodni naučni skup, 16. okrugli sto, Vršac, 2011 ; [uredili Grozdanka Gojkov, Aleksandar Stojanović ; prevodilac u engleski jezik Jelena Prtljaga]. - El. knjiga. - Vršac : Visoka škola strukovnih studia za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov" ; Arad : Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v srb. ali angl. - Povzetki v angl. pri vseh prispevkih. - Vsebuje tudi: Porodica kao faktor podsticanja darovitosti / 14. okrugli sto, Vršac, 2008 ; Daroviti i društvena elita / 15. okrugli sto, Vršac, 2009
ISBN 978-86-7372-132-3
a) gifted - conference b) nadarjeni - konferenca

159.928
cdr 159.92 MEĐUNARODNI Daroviti
COBISS.SI-ID 8939593


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


17.
KLJAJIĆ, Maja
        Navezanost otroka na mater : diplomska naloga / Maja Kljajić. - Ljubljana : [M. Kljajić], 2011. - 55 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/394 . - Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) mother-child relation c) attachment d) predšolski otrok e) odnos med materjo in otrokom f) navezanost

159.922.7(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) KLJAJIĆ, M. Navezanost
COBISS.SI-ID 8957769

18.
PIBERNIK, Petra, 1987-
        Čustvena inteligentnost in osebnostna dimenzija ekstravertnost-introvertnost otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Petra Pibernik. - Ljubljana : [P. Pibernik], 2011. - 84 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/364 . - Bibliografija: str. 79-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.,Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) intelligence b) emotional adjustment c) backward child d) inteligentnost e) čustvena prilagojenost f) otrok s posebnimi potrebami g) čustvena inteligentnost h) osebnostne lastnosti

159.942:376(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) PIBERNIK, P. Čustvena
COBISS.SI-ID 8946249


17 ETIKA.


19.
GARTNER, Smiljana
        Povej mi s pravljico : raziskovanje etike z majhnimi in velikimi otroki / Smiljana Gartner, Bojan Musil. - Nova Gorica : Melior, Založba Educa, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 70 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 69-70
ISBN 978-961-6753-27-2
a) ethics - children's book b) etika - knjiga za otroke c) vrednote d) vrline e) prijateljstvo f) drugačnost

17
17 GARTNER, S. Povej mi
COBISS.SI-ID 254811648

20.
RAMŠAK, Mojca, 1969-
        Čast ni balast / Mojca Ramšak. - Maribor : Litera, 2011 ([Ljubljana] : Demat). - 193 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Nova znamenja ; 37)

350 izv. - Bibliografija: str. 161-172. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6780-46-9
a) ethics b) etika c) sramota d) čast e) kaznovanje f) etnologija g) socialna antropologija

17
17 RAMŠAK, M. Čast
COBISS.SI-ID 67500033


17(043.2) ETIKA.


21.
AMBROŽIČ, Ana
        Povezovalno starševstvo : diplomska naloga / Ana Ambrožič. - Ljubljana : [A. Ambrožič], 2011. - VI, 60 str., V : ilustr., graf, prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/432 . - Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) parent-child relation c) attachment d) predšolski otrok e) odnos med starši in otrokom f) navezanost

173.5-055.52(043.2)
ZZ II 17(043.2) AMBROŽIČ, A. Povezovalno
COBISS.SI-ID 8975945


2 VERSTVO.


22.
HOLBACH, Paul Henri Dietrich, 1723-1789
        Razkrito krščanstvo ali Pregled načel in učinkov krščanske religije / Paul-Henri Thiry d'Holbach ; [prevedla Vera Troha ; spremna beseda Gregor Kroupa]. - Ljubljana : Krtina, 2011. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Le christianisme dévoilé ou Examen des principes & des effets de la religion chrétienne. - 400 izv.
ISBN 978-961-260-050-1
a) Christianity b) krščanstvo

2
2 HOLBACH, P. H. D. Razkrito
COBISS.SI-ID 257597440


3 DRUŽBENE VEDE


23.
        MIGRANTS and their descendants : guide to policies for the well-being of all in pluralist societies / [authors ... Laurent Bonelli ... [et al.] ; illustrations Nicolas Wild]. - Strasbourg : Council of Europe, 2010. - 294 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Franc. izd.: Les migrants et leurs descendants : guide des politiques pour le bien-etre de tous dans les sociétés plurielles. - Introduction / Gilda Farrell: str. 7-9. - Bibliografija: str. 269-294
ISBN 978-92-871-6853-5 (Council of Europe) ISBN 978-92-871-6832-0 (French edition)
a) intercultural education b) immigrant c) stereotype d) medkulturna vzgoja e) priseljenec f) stereotip g) večkulturnost h) tujska politika

3
II 3 MIGRANTS
COBISS.SI-ID 32544301


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


24.
KOŽUH, Boris
        Statistične metode v pedagoškem raziskovanju / Boris Kožuh. - 4. ponatis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 (Ljubljana : Birografika Bori). - 216 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 205-207
ISBN 978-961-237-038-1
a) educational research - textbook b) statistical method c) pedagoško raziskovanje - učbenik d) statistična metoda

311
31 KOŽUH, B. Statistične
COBISS.SI-ID 257588992


311/314(043.2) STATISTIKA KOT ZNANOST.


25.
KADUNC, Urška, 1985-
        Izkušnje mladih priseljencev z osnovnošolskim izobraževanjem v Sloveniji : diplomsko delo / Urška Kadunc. - Ljubljana : [U. Kadunc], 2011. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/417 . - Bibliografija: str. 93-96. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) immigrant b) intercultural education c) social integration d) primary school e) priseljenec f) medkulturna vzgoja g) socialna integracija h) osnovna šola

314.117-057.874(043.2)
ZZ II 3(043.2) KADUNC, U. Izkušnje
COBISS.SI-ID 8971593


316 SOCIOLOGIJA.


26.
        AUF die Menschen kommt es an : GlückWunsche an die IGfH-Beiträge zum fünfzigjährigen Bestehen der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen / Anne Frommann, Klaus Münstermann, Katrin Schröter (Hg.) ; [illustration Andrey Gradetchliev]. - Münster : Münstermann : Ibbenbüren, cop. 2011. - 174 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-3-943084-00-9
a) social work b) socially handicapped c) socialno delo d) socialno prizadeti e) socialna pedagogika

316.6(082)
316.6 AUF DIE
COBISS.SI-ID 8959561


32 POLITIKA.


27.
BALLUCH, Martin
        Upor v demokraciji : državljanska nepokorščina in konfrontacijske kampanje / Martin Balluch ; [prevod Marko Bratina, Manja Kisner ; spremna beseda Urška Breznik]. - Ljubljana : Krtina, 2011. - 140 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 161)

Prevod dela: Widerstand in der Demokratie
ISBN 978-961-260-047-1
a) democracy b) politics c) ethics d) demokracija e) politika f) etika

323.25
32 BALLUCH, M. Upor
COBISS.SI-ID 257225216


34(043.2) PRAVO.


28.
RAJŠTER, Tina, 1986-
        Mladoletni prosilci za azil brez spremstva in participacija v vsakdanjem življenju : diplomsko delo / Tina Rajšter. - Ljubljana : [T. Rajšter], 2011. - 139 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/361 . - Bibliografija: str. 100-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) legal minority b) refugee c) participation d) mladoletnost e) begunci f) soodločanje g) prosilci za azil

341.43-053.6(043.2)
ZZ II 34(043.2) RAJŠTER, T. Mladoletni
COBISS.SI-ID 8943177


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


29.
VERBOVŠEK, Uroš
        Participacija mladih v institucionalnih oblikah pomoči : diplomsko delo / Uroš Verbovšek. - Ljubljana : [U. Verbovšek], 2011. - 133 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/418 . - Bibliografija: str. 86-90. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) participation c) group d) motnje vedenja e) soodločanje f) skupina g) stanovanjske skupine h) opolnomočenje

364-053.81(043.2)
ZZ II 36(043.2) VERBOVŠEK, U. Participacija
COBISS.SI-ID 8972617


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


30.
        COMPETENCE modelling for vocational education and training : innovations for learning and development / Christian M. Stracke (Ed.). - [Herzogenrath] : Shaker, cop. 2011. - 122 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih
ISBN 978-3-8440-0341-3
a) vocational education b) teaching model c) poklicno izobraževanje d) didaktični model e) kompetence

37
37 COMPETENCE
COBISS.SI-ID 8961609

31.
FIELDING, Michael, 1945-
        Radical education and the common school : a democratic alternative / by Michael Fielding and Peter Moss. - London ; New York : Routledge, cop. 2011. - X, 190 str. : tabele ; 25 cm. - (Foundations and futures of education)

Bibliografija: str. 186-190. - Kazalo
ISBN 978-0-415-49828-9 (hbk) ISBN 0-415-49828-7 (hbk) ISBN 978-0-415-49829-6 (pbk) ISBN 0-415-49829-5 (pbk) ISBN 978-0-203-83740-5 (ebk) ISBN 0-203-83740-1 (ebk)
a) educational innovation b) aims of education c) educational reform d) philosophy of education e) pedagoška inovacija f) vzgojni cilji g) reforma vzgoje in izobraževanja h) pedagoška filozofija i) alternativno izobraževanje j) radikalna pedagogika

37.01
37.01 FIELDING, M. Radical
COBISS.SI-ID 8980553

32.
        FLEKSIBILNI predmetnik - priložnost za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela šol / [uredila Fani Nolimal]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 260 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD-ROM

600 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-234-989-9
a) primary school b) curriculum development c) quality of education d) osnovna šola e) izpopolnitev kurikuluma f) kvaliteta izobraževanja g) predmetniki

37.091.2
II 371.2 FLEKSIBILNI cdr II 371.2 FLEKSIBILNI
COBISS.SI-ID 257582080

33.
GINOTT, Haim G.
        Med staršem in otrokom : klasična uspešnica, ki je revolucionirala komunikacijo med starši in otroki / Haim G. Ginott ; predelala in posodobila Alice Ginott & H. Wallace Goddard ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2011. - 247 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Between parent and child
ISBN 978-961-6803-29-8
a) parent-child relation b) family education c) odnos med starši in otrokom d) družinska vzgoja e) starševstvo f) vzgojni nasveti

37.018.1
159.913-053.2
37.018 GINOTT, H. G. Med staršem
COBISS.SI-ID 257304064

34.
PANTOVIĆ, Dijana
        Uporaba programov za delo z grafiko v osnovni šoli : diplomsko delo / Dijana Pantović. - Ljubljana : [D. Pantović], 2011. - VII, 75, IX str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/332 . - Bibliografija: str. 74-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) didactic use of computer b) computer graphics c) didaktična uporaba računalnika d) računalniška grafika e) CorelDRAW f) Inspiration

37:004(043.2)
ZZ II 004(043.2) PANTOVIĆ, D. Uporaba
COBISS.SI-ID 8955465

35.
PEČEK, Mojca
        Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika razrednega pouka / Mojca Peček Čuk, Karmen Dedić. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 23 f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 23
a) pedagogical theory b) teaching practice c) pedagoška teorija d) učna praksa

37.01
II 37 PEČEK, M. Teorija
COBISS.SI-ID 8962121

36.
PLACE, Marie-Hélene, 1961- [Sto]
        100 dejavnosti za učenje branja in pisanja po metodi Montessori / avtorica Marie-Hélene Place ; prevod Majda Vode Travnik ; [slikovno gradivo Claire Delfino ... [et al.] ; spremna beseda Melita Demšar Kordeš]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 200 str., [38] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 100 activités Montessori pour préparer mon enfant á lire á écrire
ISBN 978-961-01-1750-6
a) pre-reading b) pre-writing c) priprave na učenje branja d) priprave na učenje pisanja e) začetni pouk f) pedagogika Montessori

37.091.4Montessori
373.2:003-028.31
371.481 PLACE, M. H. 100 dejavnosti
COBISS.SI-ID 257776384

37.
        SLOVENSKI šolski sistem v številkah = Slovene education system in numbers / [redakcija EUTRIP ; delovno skupino Ministrstva za šolstvo in šport je vodila Alenka Šverc]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007 ([Ljubljana] : Orbis). - 54 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

- Dostopno tudi na: http://portal.mss.edus.si/pls/portal/docs/PAGE/PORTAL_SOLSTVO_MSS/MSS_STRANI/MSS_DOKUMENTI_ZA_SPLET/SLOVENSKI_SOLSKI_SISTEM_V_STEVILKAH. PDF. - Vzporedno slov. besedilo in prevod v angl.
ISBN 978-961-6101-36-3
a) education system - Slovenia - statistical data b) sistem vzgoje in izobraževanja - Slovenija - statistični podatki

37(497.4)
37 SLOVENSKI šolski
COBISS.SI-ID 235981056

38.
        SLOVENSKO šolstvo včeraj, danes, jutri / [pri pripravi besedila so sodelovali Alenka Šverc ... [et al.] ; fotografije Slovenski šolski muzej in Vincenc Filipčič]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007 ([Ljubljana] : Orbis). - 174, 150 str. : ilustr. ; 25 cm

Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: The Slovene educational system yesterday, today, tomorrow
ISBN 978-961-6101-37-0
a) education system - Slovenia b) sistem vzgoje in izobraževanja - Slovenija

37(497.4)
37 SLOVENSKO šolstvo
COBISS.SI-ID 236176896

39.
        UDEJANJANJE načel vseživljenjskega učenja v vrtcu, osnovni in srednji šoli s pomočjo razvojnega načrtovanja : gradivo za razvojno načrtovanje : Program Phare 2003 - vseživljenjsko učenje / [avtorji Mirko Zorman ... [et al.] ; prevodi Mirko Zorman]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2006 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 223 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

1.100 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 961-234-575-9
a) lifelong learning b) educational planning c) vseživljenjsko učenje d) načrtovanje izobraževanja

37.01
37.01 UDEJANJANJE načel cdr 37.01 UDEJANJANJE načel
COBISS.SI-ID 227382016

40.
        USTVARIMO ogledalo za svojo šolo : Comenius 3 mreža o samoevalvaciji / [prevod Jan Trbižan]. - Ljubljana : Komisija za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, 2005 ([Ilirska Bistrica] : Bor). - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Create a mirror for your school. - "Komisija za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju uvršča publikacijo na seznam priporočenih gradiv za razvoj šol in vrtcev" --> nasl. str. - 1.000 izv.
ISBN 961-238-516-5
a) quality of education b) self-evaluation c) schooling d) kvaliteta izobraževanja e) samovrednotenje f) šolanje

37
II 37 USTVARIMO
COBISS.SI-ID 222272256

41.
        VRTEC in lokalno okolje : priročnik / [urednice] Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Monika Ivančič Fajfar ; [fotografije arhivi vrtcev, fotografije urednic Marko Turk]. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - 97 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/prirocnik_vrtec_in_lokalno%20okolje.pdf . - 500 izv.
ISBN 978-961-253-068-6
a) pre-school education - reference book b) local community c) predšolska vzgoja - priročnik d) lokalna skupnost

373.2(035)
II 373.2 VRTEC in lokalno DVD II 373.2 VRTEC in lokalno
COBISS.SI-ID 257574912

42.
ŽIBERT, Samanta
        Vpliv samopodobe na osebnost in učno uspešnost učenca / Samanta Žibert ; [ilustracije Valentina Bek, Tim Čuček]. - Nova Gorica : Melior, Založba Educa, 2011. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 95-96
ISBN 978-961-6753-32-6
a) self-concept b) achievement gain c) school failure d) samopodoba e) šolska uspešnost f) šolski neuspeh

37.015.3
37.015.3 ŽIBERT, S. Vpliv
COBISS.SI-ID 256483328


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


43.
DOLENC, Anja, 1987-
        Koncepti sodobnega starševstva : diplomsko delo / Anja Dolenc. - Ljubljana : [A. Dolenc], 2011. - 100 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/392 . - Bibliografija: str. 66-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) parent-child relation c) childhood d) družina e) odnos med starši in otrokom f) otroštvo g) sodobno starševstvo h) razvajenost

37.018(043.2)
ZZ II 37(043.2) DOLENC, A. Koncepti
COBISS.SI-ID 8951625

44.
DROBNIČ, Tina
        Potrebe mladostnic in vloga vzgojitelja v dijaškem domu : diplomsko delo / Tina Drobnič. - Ljubljana : [T. Drobnič], 2011. - 138 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/381 . - Bibliografija: str. 132-135. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) teacher-pupil relation c) dormitory d) mladostnik e) odnos med učiteljem in učencem f) dijaški dom g) vloga vzgojitelja h) kompetence i) preventivni vzgojni sistem

37.018.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) DROBNIČ, T. Potrebe
COBISS.SI-ID 8949833

45.
FRICE, Lea, 1987-
        Didaktična aplikacija za preverjanje znanja z Excelom : diplomsko delo / Lea Frice. - Ljubljana : [L. Frice], 2011. - 62 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/352 . - Bibliografija: str. 59-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) achievement measurement b) software c) marking d) merjenje uspešnosti e) programska oprema f) ocenjevanje g) preverjanje znanja h) Microsoft Office Excel

37.011.33:004.738.5(043.2)
ZZ II 004(043.2) FRICE, L. Didaktična
COBISS.SI-ID 8956489

46.
GRAPULIN Bavčar, Tina
        Timsko delo učiteljev pri naravoslovnih predmetih : diplomsko delo / Tina Grapulin Bavčar. - Ljubljana : [T. Grapulin Bavčar], 2011. - 93, 4 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/339 . - Bibliografija: str. 90-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija, Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak.
a) team teaching b) interdisciplinary approach c) science education d) timski pouk e) medpredmetni pristop f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje

37.011.3-051:5(043.2)
ZZ II 5(043.2) GRAPULIN Bavčar Timsko
COBISS.SI-ID 8953929

47.
GRDINA, Sonja, 1986-
        K likovni vsebini umetniške grafike : diplomsko delo / Sonja Grdina. - Ljubljana : [S. Grdina], 2011. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/353 . - Bibliografija: str. 67-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) graphic arts c) likovna vzgoja d) grafika e) likovne vsebine f) likovne oblike

37:7(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) GRDINA, S. K likovni
COBISS.SI-ID 8955977

48.
JAMNIK, Erika, 1981
        Participacija mladih v izbiri preživljanja prostega časa : magistrsko delo / Erika Jamnik. - Ljubljana : [E. Jamnik], 2011. - IX, 146 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/359 . - Bibliografija: str. 120-125. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko
a) socialization b) identity c) educational institution d) socializacija e) identiteta f) vzgojno-izobraževalna ustanova

37.013.42-053.6(043.2)
ZZ II 379.8(043.2) JAMNIK, E. Participacija
COBISS.SI-ID 8959305

49.
KOBAL, Karolina, 1984-
        Šola v naravi v Kampu Vrhpolje : diplomsko delo / Karolina Kobal. - Ljubljana : [K. Kobal], 2011. - VIII, 72 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi, zvd. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/419 . - Bibliografija: str. 67-68. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air school b) curriculum c) primary school d) šola v naravi e) kurikulum f) osnovna šola

37.018.53(043.2)
ZZ II 37(043.2) KOBAL, K. Šola
COBISS.SI-ID 8971849

50.
KOCBEK, Janja, 1987-
        Študentova samoocena lastne kompetentnosti s področja učnih metod in oblik : diplomsko delo / Janja Kocbek. - Ljubljana : [J. Kocbek], 2011. - 79 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/346 . - Bibliografija: str. 71-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching method b) teacher c) career development d) didaktična metoda e) učitelj f) poklicni razvoj g) učne oblike h) kompetence učiteljev

37.091.322(043.2)
ZZ II 371(043.2) KOCBEK, J. Študentova
COBISS.SI-ID 8959049

51.
LONČAR, Damjana
        Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 2. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Damjana Lončar. - Ljubljana : [D. Lončar], 2011. - 164 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/330 . - Bibliografija: str. 161-162. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching method b) motion c) creativity d) didaktična metoda e) gibanje f) ustvarjalnost g) ustvarjalni gib h) gibalne dejavnosti

37.091.33:793(043.2)
ZZ II 79(043.2) LONČAR, D. Poučevanje
COBISS.SI-ID 8952393

52.
MERČNIK, Veronika, 1987-
        Tekmovanje in sodelovanje v angleškem in slovenskem razredu : diplomsko delo / Veronika Merčnik. - Ljubljana : [V. Merčnik], 2011. - IV, 106 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/370 . - Bibliografija: str. 90-91. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) competition b) cooperation c) interpersonal relations d) tekmovanje e) sodelovanje f) medosebni odnosi

37.091.2(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) MERČNIK, V. Tekmovanje
COBISS.SI-ID 8947785

53.
MIHEVC, Anja, 1988-
        Pedagoški delavci v vzgojnih zavodih o konfliktih in mediaciji : diplomsko delo / Anja Mihevc. - Ljubljana : [A. Mihevc], 2011. - 103 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/424 . - Bibliografija: str. 93-97. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) conflict b) dispute settlement c) konflikt d) reševanje sporov e) mediacija f) pedagoški delavci

37.018.3:341.623(043.2)
ZZ II 37(043.2) MIHEVC, A. Pedagoški
COBISS.SI-ID 8973897

54.
NAPRET, Monika, 1984-
        Socialna pedagogika v osnovni šoli : diplomsko delo / Monika Napret. - Ljubljana : [M. Napret], 2011. - 69 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/421 . - Bibliografija: f. 65-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) educational guidance b) educationalist c) primary school d) šolsko svetovanje e) pedagog f) osnovna šola g) socialni peagogi

37.013.42(043.2)
ZZ II 37(043.2) NAPRET, M. Socialna
COBISS.SI-ID 8972361

55.
NIŠANDŽIĆ, Damjana, 1988-
        Vloga vzgojiteljice v prvem razredu devetletke : diplomska naloga / Damjana Nišandžić. - Ljubljana : [D. Nišandžić], 2011. - 50 str., [2] str. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/430 . - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) primary school b) trainer c) osnovna šola d) vzgojitelj e) timsko delo f) odnos med vzgojiteljem in učiteljem

37.011.3-051(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) NIŠANDŽIĆ, D. Vloga
COBISS.SI-ID 8977993

56.
PEK, Natalija
        Vpliv ustvarjalnega giba na hipoaktivne učence : diplomsko delo / Natalija Pek. - Ljubljana : [N. Pek], 2011. - 56 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/298 . - Bibliografija: str. 54-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching method b) motion c) backward child d) didaktična metoda e) gibanje f) otrok s posebnimi potrebami g) ustvarjalni gib h) gibalne dejavnosti i) hipoaktivni učenci

37.091.33:793(043.2)
ZZ II 37(043.2) PEK, N. Vpliv
COBISS.SI-ID 8951113

57.
POGLAJEN Ručigaj, Katja
        Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok : magistrsko delo / Katja Poglajen Ručigaj. - Ljubljana : [K. Poglajen Ručigaj], 2011. - 189 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/360 . - Bibliografija: str. 170-183. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za temeljni pedagoški študij
a) parents b) emotional disorder c) behaviour disorder d) starši e) čustvene motnje f) motnje vedenja g) rejništvo h) starševske prakse i) navezanost

37.013.42-347.633(043.2)
ZZ II 37(043.2) POGLAJEN Ručigaj Rejnikovo
COBISS.SI-ID 8962889

58.
PRAVNE, Romana
        Razredne učiteljice o povezanosti socialnih iger in preventivne discipline : diplomsko delo / Romana Pravne. - Ljubljana : [R. Pravne], 2011. - 103 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/412 . - Bibliografija: str. 99-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Razredni pouk
a) discipline b) play c) interpersonal relations d) disciplina e) igra f) medosebni odnosi g) oratorij h) socialne igre i) preventivna disciplina

37.01(043.2)
ZZ II 37(043.2) PRAVNE, R. Razredne
COBISS.SI-ID 8941641

59.
RISTIĆ, Milena, 1967-
        Opismenjevanje z elementi pedagogike M. Montessori : diplomsko delo / Milena Ristić. - Ljubljana : [M. Ristić], 2011. - VIII f., 82 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/338 . - Bibliografija: str. 73-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) language teaching - reading - writing b) teaching method c) jezikovni pouk - branje - pisava d) didaktična metoda e) Montessori pedagogika f) glasovno zavedanje g) bralno-pismene spretnosti

37.013(043.2)
COBISS.SI-ID 8953417

60.
RUS, Petra, 1983-
        Avtoriteta učitelja v javni šoli : diplomsko delo / Petra Rus. - Ljubljana : [P. Rus], 2011. - 52 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/288 . - Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) public education b) authority c) transfer d) javno šolstvo e) avtoriteta f) transfer

37.01(043.2)
ZZ II 37(043.2) RUS, P. Avtoriteta
COBISS.SI-ID 8950345

61.
TRAVEN, Jerneja, 1985-
        Odnos med otrokom in očetom po ločitvi : diplomsko delo / Jerneja Traven. - Ljubljana : [J. Traven], 2011. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/355 . - Bibliografija: str. 99-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) divorce b) father-child relation c) father d) ločitev e) odnos med očetom in otrokom f) oče

37.013.42:173.1(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) TRAVEN, J. Odnos
COBISS.SI-ID 8955721

62.
TROBEC, Neža, 1979-
        Barva, oblika in glasba : diplomsko delo / Neža Trobec. - Ljubljana : [N. Trobec], 2011. - 99 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/439 . - Bibliografija: f. 99. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) music c) graphic arts d) likovna umetnost e) glasba f) grafika

37:7(043.2)
ZZ II 7(043.2) TROBEC, N. Barva
COBISS.SI-ID 8975177

63.
VREČAR, Barbara
        Nihilizem in mladi : vloga socialnega pedagoga : diplomsko delo / Barbara Vrečar. - Ljubljana : [B. Vrečar], 2011. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/342 . - Bibliografija: f. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth b) value c) mladina d) vrednota e) nihilizem f) družba tveganja g) smisel življenja h) logoterapija i) socialna pedagogika

37.013.42:17.037(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) VREČAR, B. Nihilizem
COBISS.SI-ID 8952905


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


64.
        ANALIZA dejavnikov, ki vplivajo na trajnejše znanje z razumevanjem naravoslovno-tehniških vsebin : ciljno raziskovalni projekt : poročilo / [odgovorni nosilec Saša Aleksij Glažar ; sodelavke in sodelavci Barbara Bajd... et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - 61 str. ; graf. prikazi, tabele : 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 60-61
a) science education b) teaching aid c) motivation for studies d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) učni pripomočki f) motivacija za učenje g) naravoslovne kompetence h) e-gradiva

37.091.3
Č II 371.3 ANALIZA dejavnikov
COBISS.SI-ID 8941129


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


65.
ANTIČ, Suzana
        Sodoben vrtec - zadovoljni starši / Suzana Antič, Anita Trnavčevič, Janez Jerman. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2011. - 100 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-78
ISBN 978-961-270-076-8
a) pre-school education b) nursery school c) parent-school relation d) predšolska vzgoja e) vrtec f) odnos med starši in šolo

373.2
II 373.2 ANTIČ, S. Sodoben
COBISS.SI-ID 257380608

66.
        METODOLOŠKI vodič ERATO : prihvatiti raznolikost u dječjim vrtićima (0-6 godina) : analizirati, evaluirati, inovirati / koordinator EADAP (Društvo za razvoj i kreativne aktivnosti djece) s podrškom Fondacije Bernard van Leer. - [S. l. : s. n., 20--]. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-64
ISBN 978-953-212-424-8
a) pre-school education b) interpersonal relations c) quality of education d) predšolska vzgoja e) medosebni odnosi f) kvaliteta izobraževanja g) projekt ERATO

373.2
II 373.2 Metodološki vodič ERATO
COBISS.SI-ID 8980041


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


67.
BURJA, Tanja, 1987-
        Spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 1 leta do 2 let = Promoting speech in children aged 1 to 2 : diplomska naloga / Tanja Burja. - Ljubljana : [T. Burja], 2011. - 48 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/349 . - Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) language development d) predšolski otrok e) govor f) jezikovni razvoj

373.2.016:81'233(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BURJA, T. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 8943433

68.
GRABLJEVEC, Darinka, 1978-
        Razlike v pripovedovanju otrok staršev z različno stopnjo izobrazbe : diplomska naloga / Darinka Grabljevec. - Ljubljana : [D. Grabljevec], 2011. - 59 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/365 . - Bibliografija: str. 59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) comprehension d) predšolski otrok e) govor f) razumevanje

373.2.016:003(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GRABLJEVEC, D. Razlike
COBISS.SI-ID 8945737

69.
IVANČIČ, Nika, 1987-
        Spolnost kot tabu tema v vrtcu : diplomska naloga / Nika Ivančič. - Ljubljana : [N. Ivančič], 2011. - 72 f., [4] f. pril. : graf, prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/431 . - Bibliografija: f. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) sex education c) curriculum d) predšolski otrok e) spolna vzgoja f) kurikulum

373.2:612.6.057(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) IVANČIČ, N. Spolnost
COBISS.SI-ID 8973641

70.
KOPAČ, Polona
        Vpliv vedenja vzgojitelja na celostno odzivnost otrok pri gibalni dejavnosti : diplomska naloga / Polona Kopč. - Ljubljana : [P. Kopač], 2011. - 36 str., 19 str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/376 . - Bibliografija: str. 35-36. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motor development c) teacher role d) predšolski otrok e) gibalni razvoj f) vloga učitelja

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOPAČ, P. Vpliv
COBISS.SI-ID 8948553

71.
KOREN, Simona, 1981-
        Vloga lutke pri razvijanju socialne prilagojenosti otrok prvega starostnega obdobja : diplomska naloga / Simona Koren. - Ljubljana : [S. Koren], 2011. - X f., 86 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/356 . - Bibliografija: str. 84-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) social adjustment c) pre-school child d) lutke e) socialna prilagojenost f) predšolski otrok

373.2:688.721.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOREN, S. Vloga
COBISS.SI-ID 8954185

72.
KUNSTELJ, Polona, 1987-
        Vključevanje otrok z ADHD (primankljajem pozornosti in motnjo hiperaktivnosti) v vrtec : diplomska naloga / Polona Kunstelj. - Ljubljana : [P. Kunstelj], 2011. - 63 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/382 . - Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) hyperactivity c) predšolski otrok d) hiperaktivnost e) pomoč otrokom f) ADHD

373.2.016:376.1(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KUNSTELJ, P. Vključevanje
COBISS.SI-ID 8950857

73.
KUZMA, Tatjana
        Kaznovanje: nujnost ali zlo v vzgoji otrok? : diplomska naloga / Tatjana Kuzma. - Ljubljana : [T. Kuzma], 2011. - 54 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/378 . - Bibliografija: str. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) punishment c) predšolski otrok d) kaznovanje

373.2.016:37.091.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KUZMA, T. Kaznovanje
COBISS.SI-ID 8949065

74.
MAHKOVIC, Alja, 1988-
        Kaj vse se dogaja na železnici : diplomska naloga / Alja Mahkovic. - Ljubljana : [A. Mahkovic], 2011. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/434 . - Bibliografija: str. 49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) teacher role d) predšolski otrok e) aktivna metoda f) vloga učitelja g) aktivno učenje

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MAHKOVIC, A. Kaj vse
COBISS.SI-ID 8973385

75.
STENOVEC, Sabina
        Kakšna besedila pišejo vzgojiteljice staršem svojih otrok? : diplomska naloga / Sabina Stenovec. - Mavčiče : [S. Stenovec], 2011. - 59 str, 4 f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/414 . - Bibliografija: str. 58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) Slovenian language b) written expression c) trainer d) slovenščina e) pisno izražanje f) vzgojitelj g) uradni jezik h) uradni dopisi

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) STENOVEC, S. Kakšna
COBISS.SI-ID 8942409

76.
VIVOD, Jelka
        Obravnava svetlobe in sence v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Jelka Vivod. - Ljubljana : [J. Vivod], 2011. - 77 str., [25] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/415 . - Bibliografija: str. 76-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) svetloba f) senca g) dejavnosti za otroke

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VIVOD, J. Obravnava
COBISS.SI-ID 8941897

77.
ŽNIDARIČ, Alojzija
        Postopno uvajanje otrok v vrtec : diplomska naloga / Alojzija Žnidarič. - Ljubljana : [A. Žnidarič], 2011. - 55 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/375 . - Bibliografija: str. 46-47. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) attachment c) nursery school d) predšolski otrok e) navezanost f) vrtec g) uvajanje v vrtec

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽNIDARIČ, A. Postopno
COBISS.SI-ID 8948297


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


78.
MANFREDA Kolar, Vida
        Interaktivna prva matematika [Elektronski vir] : e-učbenik za matematiko v prvem razredu osnovne šole / avtorici vsebinske zasnove Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; avtorica zasnove interaktivnega učbenika Majda Jurkovič ; ilustrator Damijan Stepančič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Domžale] : Ciklus). - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm + 4 str. spremnega teksta

Nasl. s CD-ROM-a. - 200 izv.
ISBN 978-961-01-1736-0
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole b) začetni pouk

373.32.016:51
cdr 373.32.016:51 MANFREDA K., V. Interaktivna
COBISS.SI-ID 258185216


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


79.
CAFUTA, Aneja
        Družabno-plesne igre v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Aneja Cafuta. - Ljubljana : [A. Cafuta], 2011. - IV, 102 str. : ilustr. ; 30 cm + 2 optična diska (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/405 . - Bibliografija: str. 99-101. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) dance c) lesson preparation d) športna vzgoja e) ples f) učne priprave

373.32.016:79(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) CAFUTA, A. Družabno-plesne
COBISS.SI-ID 8945481

80.
JAKOPIČ, Sara, 1986-
        Slikarske naloge s pomočjo digitalne fotografije na razredni stopnji : diplomsko delo / Sara Jakopič. - Ljubljana : [S. Jakopič], 2011. - IV, 64 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/372 . - Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) photography c) primary school d) likovna vzgoja e) fotografija f) osnovna šola

373.32.016:77(043.2)
77:373.32.016(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) JAKOPIČ, s. Slikarske
COBISS.SI-ID 8951369

81.
MAVRIČ, Irena, 1984-
        Kakovostno poučevanje glasbene vzgoje na razredni stopnji z vidika učiteljevih kompetenc : diplomsko delo / Irena Mavrič. - Ljubljana : [I. Mavrič], 2011. - V, 65 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) teaching quality c) teacher role d) glasbena vzgoja e) kvaliteta pouka f) vloga učitelja

373.32.016:78(043.2)
78:373.32.016(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MAVRIČ, I. Kakovostno
COBISS.SI-ID 8943689

82.
PETAČ, Dominika
        Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti učencev v prvem triletju 9-letne osnovne šole : diplomsko delo / Dominika Petač. - Ljubljana : [D. Petač], 2011. - XI, 89 f., [35] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/401 . - Bibliografija: f. 87-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) creativity b) composition c) teaching method d) ustvarjalnost e) ustvarjalno pisanje f) didaktična metoda g) umetnostna besedila h) književna vzgoja

373.3:82(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) PETAČ, D. Razvijanje
COBISS.SI-ID 8943945

83.
PLETERSKI, Mirjam, 1986-
        Prikaz obravnave otroka z avtizmom po metodi ABA : diplomsko delo / Mirjam Pleterski. - Ljubljana : [M. Pleterski], 2011. - III f., 146, 1 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 143-145. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) behaviour disorder c) affective behaviour d) avtizem e) motnje vedenja f) čustveno vedenje g) aplikativna vedenjska analiza

373.3:616.896(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PLETERSKI, M. Prikaz
COBISS.SI-ID 8974153

84.
PRAŠNIKAR, Tadeja, 1987-
        Časovne predstave učencev 4. in 5. razreda : diplomsko delo / Tadeja Prašnikar. - Ljubljana : [T. Prašnikar], 2011. - IV f., 98 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/438 . - Bibliografija: str. 96-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) time perception b) concept formation c) history d) časovno zaznavanje e) oblikovanje pojma f) zgodovina

373.3:9(043.2)
ZZ II 93(043.2) PRAŠNIKAR, T. Časovne
COBISS.SI-ID 8974921

85.
SEKIĆ, Emina
        Matematično opismenjevanje preko preglednic in diagramov : diplomsko delo / Emina Sekić. - Ljubljana : [E. Sekić], 2011. - IX, 78 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/408 . - Bibliografija: f. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) literacy c) data processing d) primary school e) matematika f) pismenost g) obdelava podatkov h) osnovna šola

373.32.016:51(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) SEKIĆ, E. Matematično
COBISS.SI-ID 8955209

86.
VRBIČ, Barbara
        Vloga socialnega pedagoga pri delu z nadarjenimi učenci v osnovni šoli : diplomsko delo / Barbara Vrbič. - Ljubljana : [B. Vrbič], 2011. - 84 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/436 . - Bibliografija: str. 75-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) gifted b) educationalist c) role d) nadarjeni e) pedagog f) vloga g) socialnopedagoško delo

373.3:159.922.76-056.45(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) VRBIČ, B. Vloga
COBISS.SI-ID 8974409


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


87.
BRULC, Gaja, 1984-
        Izobraževanje starejših odraslih za uporabo IKT : diplomsko delo / Brulc Gaja. - Ljubljana : [G. Brulc], 2011. - VIII, 80 str., X : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/369 . - Bibliografija: str. 75-80. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) information technology b) adult education c) informacijska tehnologija d) izobraževanje odraslih

374:004(043.2)
ZZ II 374(043.2) BRULC, G. Izobraževanje
COBISS.SI-ID 8947529


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


88.
        CREATIVE learning for inclusion : creative approaches to meet special needs in the classroom / edited by Edward Sellman. - New York : Routledge, cop. 2012. - 97 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Creative teaching/Creative schools series)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-57080-0 (hbk) ISBN 978-0-415-57081-7 (pbk) ISBN 978-0-203-81814-5 (ebk)
a) backward child b) pupil integration c) otrok s posebnimi potrebami d) integracija učencev e) inkluzija

376.1
376.1 CREATIVE learning
COBISS.SI-ID 8979785

89.
OSEMDESET
        80 let organiziranega delovanja odraslih gluhih in naglušnih na Slovenskem : (1931 - 2011) / [zbrala in uredila Aljoša Redžepovič in Matjaž Juhart]. - Ljubljana : Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2011. - 303 str. : ilustr. ; 32 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 303
ISBN 978-961-93152-0-0
a) aurally handicapped - deaf - Slovenia b) social integration c) rehabilitation d) naglušni - gluhi - Slovenija e) socialna integracija f) rehabilitacija

376.1-056.263
II 376.1-056.263 OSEMDESET 80 let
COBISS.SI-ID 257591552


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


90.
ANDREJC, Mojca
        Vpliv družinskega okolja na otrokov jezikovni razvoj ter vloga jezika pri oblikovanju človekovega pogleda na stvarnost : diplomsko delo / Mojca Andrejc. - Ljubljana : [M. Andrejc], 2011. - 67 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/449 . - Bibliografija: str. 64-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) language development b) ability c) sociolinguistics d) jezikovni razvoj e) zmožnost f) sociolingvistika

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ANDREJC, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 8976457

91.
BELŠAK, Tadeja
        Možnosti lutke pri otrocih s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Tadeja Belšak. - Ljubljana : [T. Belšak], 2011. - 76 str., 2 f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/404 . - Bibliografija: str. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) puppetry b) backward child c) therapy d) lutke e) otrok s posebnimi potrebami f) terapija

376.1:792.97(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BELŠAK, T. Možnosti
COBISS.SI-ID 8946761

92.
BIDER, Ivanka, 1987-
        Razvijanje časovne orientacije pri učenki z učnimi težavami : diplomsko delo / Ivanka Bider. - Ljubljana : [I. Bider], 2011. - IX, 99 str., X : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/347 . - Bibliografija: str. 93-98. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) mathematics c) time perception d) učne težave e) matematika f) časovno zaznavanje g) časovne merske enote h) pomoč učencem

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BIDER, I. Razvijanje
COBISS.SI-ID 8945225

93.
DESPOTOVIĆ, Adrijana
        Polžev vsadek : diplomska naloga / Adrijana Despotović. - Ljubljana : [A. Despotović], 2011. - II, 49 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/413 . - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Abstarct. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) aurally handicapped - deaf b) motion c) naglušni - gluhi d) gibanje e) slušni pripomočki f) polžev vsadek

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) DESPOTOVIĆ, A. Polžev
COBISS.SI-ID 8941385

94.
KLANČAR, Tjaša, 1987-
        Slovenska različica testa za afazijo pri dvojezični osebi: norme za 50-60 let stare govorce : diplomsko delo / Tjaša Klančar. - Ljubljana : [T. Klančar], 2011. - 72 str., [31] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/441 . - Bibliografija: str. 69-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech defect b) bilingualism c) adult d) govorna motnja e) dvojezičnost f) odrasli g) afazija

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KLANČAR, T. Slovenska
COBISS.SI-ID 8976201

95.
POŽIN, Anita
        Vpliv motnje senzorne integracije na otrokovo delovanje na področju govora, vedenja in učenja : diplomsko delo / Anita Požin. - Ljubljana : [A. Požin], 2011. - 94 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/406 . - Bibliografija: f. 82-84. - Povzetek ; Summary. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Surdopedagogika in logopedija
a) sensorimotor coordination b) speech c) learning difficulty d) behaviour disorder e) senzomotorična koordinacija f) govor g) učne težave h) motnje vedenja

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) POŽIN, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 8945993

96.
STIPANIĆ, Jelena
        Vadba moči in ravnotežja za otroke z avtizmom starih 12 let : diplomsko delo / Jelena Stipanić. - Ljubljana : [J. Stipanić], 2011. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/341 . - Bibliografija: str. 93-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) motor activity c) motor development d) avtizem e) motorika f) gibalni razvoj

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) STIPANIĆ, J. Vadba
COBISS.SI-ID 8953161

97.
SVETIN, Anja
        Strategije in načini pomoči otroku s selektivnim mutizmom v vrtcu in šoli : študija primera : diplomsko delo / Anja Svetin. - Ljubljana : [A. Svetin], 2011. - 137 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/395 . - Bibliografija: str. 132-134. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) backward child b) otrok s posebnimi potrebami c) selektivni mutizem d) komunikacijska anksioznost e) socialna fobija f) pomoč otrokom

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SVETIN, A. Strategije
COBISS.SI-ID 8958537

98.
ŠKRBEC, Jasmina
        Primerjava motoričnih sposobnosti enajst letnih [!] dečkov z in brez lažje motnje v duševnem razvoju : diplomsko delo / Jasmina Škrbec. - Ljubljana : [J. Škrbec], 2011. - IX, 54 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/340 . - Bibliografija: str. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) motor activity c) mental handicap d) otrok s posebnimi potrebami e) motorika f) motnje v duševnem razvoju

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠKRBEC, J. Primerjava
COBISS.SI-ID 8953673

99.
ŠVIGELJ, Marjeta, 1987-
        Ocenjevanje predbralnih sposobnosti : diplomsko delo / Marjeta Švigelj. - Ljubljana : [M. Švigelj], 2011. - IV, 168 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/443 . - Bibliografija: str. 126-130. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) reading b) reading difficulty c) assessment d) branje e) težave pri branju f) vrednotenje g) bralne sposobnosti h) bralna učinkovitost

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠVIGELJ, M. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 8976713

100.
VUČKO, Rebeka
        Razsežnosti timskega dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov : diplomsko delo / Rebeka Vučko. - Ljubljana : [R. Vučko], 2011. - 78 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/429 . - Bibliografija: str. 68-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special school teacher b) backward child c) primary school d) specialni pedagog e) otrok s posebnimi potrebami f) osnovna šola g) timsko delo

376:37.091.312(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) VUČKO, R. Razsežnosti
COBISS.SI-ID 8975433


378 VISOKO ŠOLSTVO.


101.
        PATHS to internationalisation : higher education policies, trends and strategies in Europe and Slovenia / Klemen Miklavič (Ed.) ; [translated Alt Plus, Alenka Metljak]. - Ljubljana : CMEPIUS, Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes, 2011 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 192 str. : graf. prikazi ; 24 cm

500 izv. - Povzetki v angl. in bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-6628-34-1
a) higher education b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje d) politika vzgoje in izobraževanja e) globalizacija f) internacionalizacija

378
378 PATHS to
COBISS.SI-ID 256807680

102.
        PRILOŽNOSTI v izobraževanju z bolonjsko reformo v Sloveniji / [urednici Ana Vovk Korže in Nataša Vihar]. - Maribor : Filozofska fakulteta, 2007 (Maribor : Grafični studio OK). - 102 str. : ilustr. ; 28 cm

350 izv. - Projekt Podporne aktivnosti za implementacijo bolonjskih procesov, šifra projekta ESS_VS_06-29, številka pogodbe 3211-06-000079. - Št. pog. 3211-06-000079. - Bibliografije pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-6656-06-1
a) higher education b) development of education c) visokošolsko izobraževanje d) razvoj vzgoje in izobraževanja e) bolonjski procesi f) visoko šolstvo g) prenova visokega šolstva

378
II 378 PRILOŽNOSTI
COBISS.SI-ID 59016193


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


103.
LUŠINA, Barbara
        Prosti čas : diplomsko delo / Barbara Lušina. - Ljubljana : [B. Lušina], 2011. - 72 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/407 . - Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) leisure b) society c) curriculum d) prosti čas e) družba f) kurikulum

379.8(043.2)
ZZ II 379.8(043.2) LUŠINA, B. Prosti
COBISS.SI-ID 8946505


39 ETNOLOGIJA.


104.
SICHERL-Kafol, Barbara
        Ringaraja, pesem nas razvaja / Barbara Sicherl-Kafol ; ilustrirala Aleksandra Šepec ; [Otroška igra in ples Adriana Gaberščik, Otroške ljudske pesmi z gibanjem, petjem in igro na orffova glasbila Konstanca Zalar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 91 str. : ilustr., note ; 27 cm + 1 CD

2.000 izv. - Bibliografija: str. 81 in 91
ISBN 978-961-01-1712-4
a) music education - reference book b) pre-school education c) educational game d) glasbena vzgoja - priročnik e) predšolska vzgoja f) didaktična igra

398.8
II 398.8 SICHERL-KAFOL Ringaraja cd 398.8 SICHERL-KAFOL Ringaraja Č II 398.8 SICHERL-KAFOL Ringaraja
COBISS.SI-ID 256273408

105.
        SLOVENIAN folk tales / collected and translated by Dušica Kunaver. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2007 (Begunje : Žbogar). - 111 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. [112]
ISBN 978-961-6179-68-3
a) fairy tale b) pravljica c) slovenske ljudske pravljice

398.2(497.4)
398(497.4):94(497.4)
398 SLOVENIAN folk tales
COBISS.SI-ID 234618368


39(043.2) ETNOLOGIJA.


106.
BUDNA, Eva
        Ljudsko slovstvo v Zgornji Savinjski dolini : diplomsko delo / Eva Budna. - Ljubljana : [E. Budna], 2011. - 68 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/400 . - Bibliografija: str. 62-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) folk culture b) literary genre c) ljudska kultura d) literarna zvrst e) Zgornja Savinjska dolina f) ljudsko slovstvo g) ljudsko izročilo

398.2(043.2)
ZZ II 39(043.2) BUDNA, E. Ljudsko
COBISS.SI-ID 8944969


5 NARAVOSLOVNE VEDE


107.
FIAMMINGO, Raphaël
        Življenja Marie Curie : žena v zgodovini kemije / Fiami ; [prevedel Alojzij Franc Kodre]. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 40 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Presekova knjižnica ; 45)

Prevod dela: Les vies de Marie Curie. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-212-245-4
a) Curie-Skłodowska, Marie (1867-1934) b) chemistry c) kemija d) radioaktivnost e) stripi

539.16(091)(084.11)
084.11
II 54 FIAMMINGO, R. Življenja
COBISS.SI-ID 257423616

108.
        GEOLOGIJA Slovenije = The geology of Slovenia / [avtorji, authors Miloš Bavec ... et al.] ; uredniki, editors M. Pleničar, B. Ogorelec & M. Novak ; [prevod, translation Simon Pirc]. - Ljubljana : Geološki zavod Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - XI, 612 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 1.000 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazala
ISBN 978-961-6498-24-1 (broš.) ISBN 978-961-6498-26-5 (trda vezava)
a) geology - Slovenia b) geologija - Slovenija c) tektonika d) stratigrafija e) magmatske kamnine f) mineralne surovine g) energetske surovine h) hidrologija i) kras (geologija) j) seizmologija

55(497.4)(082)
II 55 GEOLOGIJA Slovenije
COBISS.SI-ID 252691456


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


109.
MUHIČ, Katja, 17.7.1985-
        Analiza vprašanj v učbenikih in delovnih zvezkih pri predmetu naravoslovje in tehnika : diplomsko delo / Katja Muhič. - Ljubljana : [K. Muhič], 2011. - X, 77 str., [45] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/377 . - Bibliografija: str. 73-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) textbook c) question d) knowledge level e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) učbenik g) vprašanje h) stopnja znanja

50:37.091.64(043.2)
ZZ II 5(043.2) MUHIČ, K. Analiza
COBISS.SI-ID 8948809


51 MATEMATIKA.


110.
AKIYAMA, Jin
        Dogodivščine v deželi matematičnih čudes / Jin Akiyama in Mari-Jo Ruiz ; [prevedla Darja Antolin ; ilustracije Frances Alcaraz]. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010 (Ljubljana : Pleško). - IV, 233 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 42)

Prevod dela: A day's adventure in math wonderland. - 500 izv. - Bibliografija: str. 229-233
ISBN 978-961-212-224-9
a) mathematics - book for youth b) matematika - knjiga za mladino

51
51 AKIYAMA, J. Dogodivščine
COBISS.SI-ID 252873216

111.
        MATEMATIKA 3. Zbirka nalog za gimnazije / Mirjam Bon Klanjšček ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije so prispevali Bedenk & Co. in arhiv DZS ; tehnične risbe izdelala Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011 ([Ljubljana] : Hren). - 226 str. : ilustr. ; 25 cm

2.500 izv.
ISBN 978-961-02-0224-0
a) mathematics - exercise b) secondary education c) matematika - vaja d) srednješolski pouk

51(075.3)
51(075.3) MATEMATIKA 3 Zbirka nalog
COBISS.SI-ID 257493248

112.
SOSINSKIJ, Aleksej Bronislavovič, 1937-
        Vozli : razvoj neke matematične teorije / Aleksej B. Sosinski : [prevedel Jože Vrabec]. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011 (Ljubljana : Birografika Bori). - 151 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 91)

Prevod dela: Nouds. - 400 izv. - Predgovor prevajalca / Jože Vrabec: str. 5-6. - Bibliografija: str. [152]
ISBN 978-961-212-237-9
a) mathematics b) matematika c) topologija d) vozli e) kite

515.162
MSC 2010:
57M25
515.1 SOSINSKIJ, A. B. Vozli
COBISS.SI-ID 256157696


51(043.2) MATEMATIKA.


113.
ANTONČIČ, Iva, 1986-
        Hamiltonskost usmerjenih cirkulantov : diplomsko delo / Iva Antončič. - Ljubljana : [I. Antončič], 2011. - V f., 66 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Cayleyev diagraf d) usmerjeni cirkulant e) hamiltonskost f) Hamiltonov cikel

519.17(043.2)
ZZ II 51(043.2) ANTONČIČ, I. Hamiltonskost
COBISS.SI-ID 8903753

114.
NAGLIČ, Natalija, 11.10.1986-
        Stereografska projekcija : diplomsko delo / Natalija Naglič. - Ljubljana : [N. Naglič], 2011. - VII, 55 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/379 . - Bibliografija: str. 52-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) stereografska projekcija d) koordinatni sistem

514(043.2)
ZZ II 51(043.2) NAGLIČ, N. Stereografska
COBISS.SI-ID 8949321

115.
PROSEN, Sanja
        Matematične domače naloge na razredni stopnji : diplomsko delo / Sanja Prosen. - Ljubljana : [S. Prosen], 2011. - VIII, 82 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/428 . - Bibliografija: str. 79-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) homework c) primary school d) matematika e) domača naloga f) osnovna šola

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) PROSEN, S. Matematične
COBISS.SI-ID 8977737

116.
ROZMAN, Teja, 1987-
        Vivianijeva krivulja : diplomsko delo / Teja Rozman. - Ljubljana : [T. Rozman], 2011. - VII f., 60 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/289 . - Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) krivulje

514(043.2)
ZZ II 51(043.2) ROZMAN, T. Vivianijeva
COBISS.SI-ID 8958025


53(043.2) FIZIKA.


117.
ŽEBOVEC, Marta, 1987-
        Tekočekristalni elastomeri : diplomsko delo / Marta Žebovec. - Ljubljana : [M. Žebovec], 2011. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/397 . - Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. [in] Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in matematika
a) physics b) fizika c) tekoči kristali d) elastomeri e) tekočekristalni elastomeri

532.783(043.2)
ZZ II 53(043.2) ŽEBOVEC, M. Tekočekristalni
COBISS.SI-ID 8954441


54 KEMIJA.


118.
KOKIĆ, Amela
        Uporaba submikropredstavitev pri pouku kemije na dveh osnovnih šolah v Ljubljani : diplomsko delo / Amela Kokić. - Ljubljana : [A. Kokić], 2011. - 53 f. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/384 . - Bibliografija: f. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.; Fak. za matematiko in fiziko; Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo; Naravoslovnotehniška fak., Kemija in fizika
a) chemistry b) teaching method c) primary school d) kemija e) didaktična metoda f) osnovna šola g) STRP model h) submikropredstavitve

54:373.3.016(043.2)
ZZ II 54(043.2) KOKIĆ, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 8971337

119.
SLOVENSKI kemijski dnevi (2011 ; Portorož)
        Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011 [Elektronski vir] : [zbornik referatov] / organizirala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru v sodelovanju s Slovenskim kemijskim društvom ... [et al.] ; uredili Zdravko Kravanja, Darinka Brodnjak-Vončina, Miloš Bogataj. - El. zbornik. - Maribor : FKKT, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Acrobat Reader. - Prispevki v slov. ali angl. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija in povzetek v slov. ali angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-248-289-3
a) chemistry - conference b) kemija - konferenca

54
cdr 54 SLOVENSKI Slovenski 2011
COBISS.SI-ID 67608577

120.
SLOVENSKI kemijski dnevi (2011 ; Portorož)
        Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja / Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14. in 16. september 2011 ; [organizirala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru v sodelovanju s Slovenskim kemijskim društvom ... [et al.] ; uredili Zdravko Kravanja, Darinka Brodnjak-Vončina, Miloš Bogataj]. - Maribor : FKKT, 2011. - 309 str. : ilustr. ; 21 cm

Uredniki so navedeni v kolofonu. - 450 izv. - Povzetki v slov. ali angl. - Bibliografije pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-248-288-6
a) chemistry - conference b) kemija - konferenca

54
54 SLOVENSKI Zbornik 2011
COBISS.SI-ID 67608321


54(043.2) KEMIJA.


121.
JANEŽIČ, Lea, 1985-
        Vpliv izvedbe eksperimentalne učne enote na kakovost in trajnost znanja : diplomsko delo / Lea Janežič. - Ljubljana : [L. Janežič], 2011. - 80 str. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/474 . - Bibliografija: str. 56-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.; Biotehniška fak.; Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo,; Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) experiential learning c) knowledge d) kemija e) izkustveno učenje f) znanje

54:37.091.313(043.2)
ZZ 54(043.2) JANEŽIČ, L. Vpliv
COBISS.SI-ID 8972873


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


122.
MEDNARODNI posvet Biološka znanost in družba (2011 ; Ljubljana)
        Povezanost procesov : zbornik prispevkov = Interdependence of processes : proceedings / Mednarodni posvet Biološka znanost in družba, Ljubljana, 6. in 7. oktober 2011 = Conference on Bioscience and Society, October 6-7, 2010, Ljubljana, Slovenia ; [organizatorji] Zavod Republike Slovenije za šolstvo ... [et al.] = [organizers] The National Education Institute ... [et al.] ; [avtorji prispevkov Frances Ashcroft ... [et al.] ; uvodniki Danilo Türk, Minka Vičar ; prevodi Jure Jugovič ... [et al.] ; urejanje Minka Vičar, Saša Kregar]. - 1. izd., 1. natis = 1st ed. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Present). - 159 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki v slov. in/ali angl. - 600 izv. - Bibliografija ter izvleček in abstract pri večini prispevkov
ISBN 978-961-234-990-5
a) biology - conference b) biologija - konferenca c) živi procesi d) celice e) biotski procesi f) družba

57
II 57 MEDNARODNI Povezanost
COBISS.SI-ID 257633280


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


123.
KOČEVAR, Minka, 1964
        Pomen urejanja šolske učne poti skozi projektno delo pri dodatnem pouku biologije : diplomsko delo / Minka Kočevar. - Ljubljana : [M. Kočevar], 2011. - XII, 94 f., 25 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/383 . - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.; Naravoslovnotehniška fak.; Biotehniška fak.; Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kemija in biologija. - Bibliografija: str. f. 93-94. - Izvleček ; Abstract
a) biology b) project method c) experiential learning d) primary school e) biologija f) projektna metoda g) izkustveno učenje h) osnovna šola

57:37.091.313(043.2)
ZZ II 57(043.2) KOČEVAR, M. Pomen
COBISS.SI-ID 2419535


61 MEDICINA.


124.
ASHCROFT, Frances M.
        Življenje v skrajnostih : umetnost preživetja / Frances Ashcroft ; [prevod Nikolaj Pečenko]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011 (Ljubljana : Present). - 292 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Life in the extremes
ISBN 978-961-234-991-2
a) physiology b) fiziologija c) preživetje d) ekstremni pogoji e) vzdržljivost

61
61 ASHCROFT, F.M. Življenje
COBISS.SI-ID 257812736

125.
KOS, Špela, 1985-
        Modne diete in mladi : diplomsko delo / Špela Kos. - Ljubljana : [Š. Kos], 2011. - XI, 102 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/368 . - Bibliografija: str. 86-94. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., ; Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) diet c) prehrana d) dieta e) modne diete

613.2-053.6(043.2)
ZZ II 61(043.2) KOS, Š. Modne
COBISS.SI-ID 8947273

126.
STRAŽAR, Barbara, 1985-
        Spodbujanje uživanja sadja in zelenjave pri predšolskih otrocih : diplomska naloga / Barbara Stražar. - Ljubljana : [B. Stražar], 2011. - 85 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/276 . - Bibliografija: str. 79-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nutrition c) predšolski otrok d) prehrana

613.22(043.2)
ZZ II 61(043.2) STRAŽAR, B. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 8957001


61(043.2) MEDICINA.


127.
BOŽIČ, Anja, 16.12.1987-
        Motnje hranjenja - podreditev ali odpor družbenim normam : diplomsko delo / Anja Božič. - Ljubljana : [A. Božič], 2011. - II, 104 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/374 . - Bibliografija: str. 94-102. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) metabolism disorder b) society c) motnje metabolizma d) družba e) motnje hranjenja f) samonadzorovanje g) samokaznovanje h) norme

616.89(043.2)
ZZ II 61(043.2) BOŽIČ, A. Motnje
COBISS.SI-ID 8948041

128.
KOČEVAR, Petra, 1987-
        Pogostost ploskih stopal pri osnovnošolcih : diplomsko delo / Petra Kočevar. - Ljubljana : [P. Kočevar], 2011. - VI f., 59 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/448 . - Bibliografija: str. 56-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) human body b) človeško telo c) ploskost stopal

611.718:37(043.2)
ZZ II 61(043.2) KOČEVAR, P. Pogostost
COBISS.SI-ID 8976969

129.
TOMC, Tina, 1986-
        Značilnosti uporabe prepovedanih drog in obravnave uporabnic prepovedanih drog v zaporih : diplomsko delo / Tina Tomc. - Ljubljana : [T. Tomc], 2011. - 107 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/440 . - Bibliografija: str. 103-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) drug addiction - narcotic b) prison c) zasvojenost z drogami - narkotik d) zapor

613.83(043.2)
ZZ II 61(043.2) TOMC, T. Značilnosti
COBISS.SI-ID 8975689

130.
TURK, Eva, 1987-
        Primerjava izmerjenih Clarkovih kotov na izbrane načine : diplomsko delo / Eva Turk. - Ljubljana : [E. Turk], 2011. - VI, 45 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/447 . - Bibliografija: str. 42-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) human body b) človeško telo c) ploskost stopal d) metode določanja

611.718:37(043.2)
ZZ II 61(043.2) TURK, E. Primerjava
COBISS.SI-ID 8977225


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


131.
STEPIŠNIK, Jure, 1984-
        Razumevanje tehniških pojmov trdota in trdnost med učenci od 6. do 8. razreda osnovne šole : diplomsko delo / Jure Stepišnik. - Ljubljana : [J. Stepišnik], 2011. - VI, 90 str., XVI : ilustr., graf. prikazi, tabele, načrti ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/371 . - Bibliografija: str. 86-87. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in tehnika
a) engineering b) comprehension c) primary school d) tehnika e) razumevanje f) osnovna šola g) trdota h) trdnost i) konstruiranje

62(043.2)
ZZ II 62(043.2) STEPIŠNIK, J. Razumevanje
COBISS.SI-ID 8957257


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


132.
LAMPRET, Branko
        Uporaba industrijskih krmilnikov v tehniškem izobraževanju : diplomsko delo / Branko Lampret. - Ljubljana : [B. Lampret], 2011. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/399 . - Bibliografija: str. 67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika - tehnika [in] Fak. za matematiko in fiziko
a) engineering b) primary school c) tehnika d) osnovna šola e) industrijski krmilniki f) plc-programiranje g) analogne povezave h) digitalne povezave

62(043.2)
ZZ II 62(043.2) LAMPRET, B. Uporaba
COBISS.SI-ID 8954697

133.
MARKUTA, Andreja
        Ugotavljanje predznanja učencev pri pouku tehnike in tehnologije : diplomsko delo / Andreja Markuta. - Ljubljana : [A. Markuta], 2011. - VI f., 63 str., V str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/389 . - Bibliografija: str. 60-63. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) lesson preparation c) knowledge level d) tehnika e) učne priprave f) stopnja znanja

62(043.2)
ZZ II 62(043.2) MARKUTA, A. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 8950601


65(043.2) VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


134.
NAGODE, Maja, 1987-
        Poznavanje zgodovine prometa na Vrhniki v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Maja Nagode. - Ljubljana : [M. Nagode], 2011. - 81 str., [14] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/279 . - Bibliografija: str. 77-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) traffic b) local studies c) promet d) domoznanstvo e) Vrhnika f) zgodovina prometa g) transport

656(043.2)
ZZ II 65(043.2) NAGODE, M. Poznavanje
COBISS.SI-ID 8958281


66/68(043.2) KEMIJSKA TEHNIKA.RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


135.
KASTELIC, Katja, 1987-
        Krušna peč in peka kruha : diplomsko delo / Katja Kastelic. - Ljubljana : [K. Kastelic], 2011. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/426 . - Bibliografija: str. 92-94. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition - food b) industry c) prehrana - hrana d) industrija e) krušna peč f) kmečka peč g) pečnice h) peka kruha

664.61(043.2)
ZZ II 66(043.2) KASTELIC, K. Krušna
COBISS.SI-ID 8974665


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


136.
KEMPERL, Metoda
        Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti : skripta : 1. letnik : Seminar Umetnostnozgodovinski spomeniki Ljubljane / Metoda Kemperl. - Ljubljana : [Pedagoška fakulteta], 2011. - [22] str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. [18-22]
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost e) študijsko gradivo

7
II 7 KEMPERL, M. Zgodovina Č II 7 KEMPERL, M. Zgodovina
COBISS.SI-ID 8970313

137.
LAIB, Wolfgang
        Wolfgang Laib : Durchgang - Übergang : [Eine Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen / Texte Barbara Catoir ... [et al.] ; Fotos Wolfgang Laib ... [et al.]]. - [Berlin] : ifa, Institut für Auslandsbeziehungen, 2000. - 123 str. : ilustr. ; 29 cm

a) fine arts b) likovna umetnost

7Laib W.
II 7 LAIB, W. Wolfgang
COBISS.SI-ID 8963913


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


138.
STANIČ, Tomo
        Arhitekturni gledalec / Tomo Stanič. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2011 (Ljubljana : Studio Print). - 212 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

500 izv. - Bibliografija: str. 205-212
ISBN 978-961-6798-20-4
a) architecture b) arhitektura c) bivalna kultura

72
72 STANIČ, T. Arhitekturni
COBISS.SI-ID 257596416


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


139.
GRAFIČNI bienale (29 ; 2011 ; Ljubljana)
        Dogodek = The event / 29. grafični bienale, Ljubljana, 23. september - 20. november 2011 = The 29th Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, 23 September-20 November 2011 ; [urednika kataloga Peter Kisin, Beti Žerovc ; zapisi o umetniških delih Bababa International ... [et al.] ; prevod iz slovenščine v angleščino Rawley Grau, prevod iz angleščine v slovenščino Katja Grabnar]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center = International Centre of Graphic Arts, 2011. - 239 str. : ilustr. ; 23 cm

800 izv.
ISBN 978-961-6229-37-1
a) graphic arts - 21st cent. - exhibition b) grafika - 21. stol. - razstava

76
Č 76 GRAFIČNI Dogodek
COBISS.SI-ID 257585664


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


140.
VRESK, Katja
        Estetika grdega v kiparstvu : diplomsko delo / Katja Vresk. - Ljubljana : [K. Vresk], 2011. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/354 . - Bibliografija: f. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) aesthetics c) kiparstvo d) estetika e) estetske vrednote f) lepota g) grdo

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) VRESK, K. Estetika
COBISS.SI-ID 8956233


73/77


141.
BRATUŠA, Mirko
        Grelci za vroče občutke : Slovenski paviljon, 2011, 4. junij - 30. oktober 2011, [54. beneški bienale] / Mirko Bratuša ; [besedili Jure Mikuž, Nadja Zgonik ; intervju Patricija Maličev ; dokumentacija Sandra Bratuša ; fotografije Tomo Brejc ... et al.]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2011 (Ljubljana : R-tisk). - 93 str. : ilustr. ; 25 cm

Izbrana bibliografija: str. 92-93
ISBN 978-961-6684-22-4
a) Bratuša, Mirko (1963-) b) sculpture - exhibition c) kiparstvo - razstava

73
73/74 BRATUŠA, M. Grelci
COBISS.SI-ID 255919104

142.
GLODEŽ, Srečko
        Tehnično risanje / Srečko Glodež. - 4. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011 ([Ljubljana] : Schwarz). - 208 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 203
ISBN 978-86-365-0558-8
a) engineering - reference book b) tehnika - priročnik c) tehnično risanje d) tehnična dokumentacija

744(035)
II 73/74 GLODEŽ, S. Tehnično
COBISS.SI-ID 256173568

143.
MEDNARODNA likovna kolonija Lijalent (13 ; 2011 ; Maribor)
        Druženje z umetniki : [razstava v razstavišču Lija, 29. 9.-24. 12. 2011] / [Trinajsta mednarodna likovna kolonija] Lijalent 2011, [Maribor, 30. 6.-3. 7. 2011] ; [avtor besedila in prevoda Mario Berdič ; fotografije Branimir Ritonja]. - Maribor : Dijaški dom Lizike Jančar, 2011 (Požeg : Grafis). - [16] str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. in korporativni avtor na ov. - Korporativni avtor v angl. na zadnji str. ov. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 100 izv. - Razstavljalo je 9 umetnikov
a) painting - exhibition b) slikarstvo - razstava c) mednarodne razstave d) skupinske razstave e) mariborski umetniki

75
II 75 MEDNARODNA Druženje
COBISS.SI-ID 258170368


77 FOTOGRAFIJA.


144.
FREEMAN, Michael, 1945-
        Fotografov pogled : kompozicija in oblikovanje za boljše digitalne fotografije / Michael Freeman ; [prevod Miha Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011 (Natisnjeno na Kitajskem). - 191 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: The photographer's eye. - 1.700 izv. - Bibliografija: str. 191
ISBN 978-961-251-254-5
a) photography b) fotografija c) digitalna fotografija d) kompozicija

77
II 77 FREEMAN, M. Fotografov
COBISS.SI-ID 255694592


78 GLASBA.


145.
BOROTA, Bogdana
        Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje / Bogdana Borota ; [notografija Bogdana Borota, Jasmina Tomšič]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011 ([Ljubljana] : Boex DTP). - 160 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus)

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 145-147. - Kazalo
ISBN 978-961-6328-96-8
a) music b) glasba c) glasba d) ritem e) melodija f) harmonija g) notacija h) oblikoslovje i) terorija glasbe

78
78 BOROTA, B. Osnove
COBISS.SI-ID 256324608

146.
MAJHEN, Zvezdana
        Zemlja je ogromen dom, rad si ga delim še s kom --- [Zvočni posnetek] / pesmice je napisala Zvezdana Majhen ; uglasbil in zaigral Dominik Krt ; zapeli Dominik Krt in otroci pevskega zbora iz Podnanosa. - [Domžale] : Studio Hieroglif, 2011. - 1 CD : stereo ; 12 cm

Priloga k reviji Zmajček
STH CD 007 Hieroglif
a) music b) glasba c) otroške pesmi

784.67
cd 78 MAJHEN, Z. Zemlja
COBISS.SI-ID 8940105

147.
        USPAVANKE / [zbrala in uredila Metka Pušenjak] ; naslikala Jelka Reichman. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 26 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

ISBN 978-961-01-1714-8
a) Uspavanke - Knjige za otroke

784.64(02.053.2)
82-93 USPAVANKE Č cd 82-93 USPAVANKE
COBISS.SI-ID 257601536


78+791/792


148.
        SLON 5 [Videoposnetek] : osem animiranih filmov. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga : Animateka, 2011. - 1 video DVD (80 min, 36 sek.) : barve, zvok ; 12 cm

Priloga revij Cicido in Ciciban, november 2011. - Videogram je nastal v sodelovanju z Mednarodnim festivalom animiranega filma Animateka in Društvom za oživljanje zgodbe 2 koluta. - Vsebina: Mimina pomlad = Le printemps de Mélie / Pierre-Luc Granjon. Kolesa, obliži in lizike = Ruedas, tiritas y piruletas / Maria Medel. Pletene noči = Wollmond / Gil Alkabetz. Mobile / Verena Fels. Pasje ozemlje = Sobačja ploščadka / Leonid Šmelkov. Lumo / Antje Heyn. Zadeni kot TV! = Kick it like Ferni! / Daniel Faigle. Ribarjenje na ledu = Isfiske / Atle S. Blakseth
a) film b) animirani filmi c) risani filmi d) filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
Č DVD 398 SLON 5
COBISS.SI-ID 512120384


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


149.
GRUIĆ, Iva
        Prolaz u zamišljeni svijet : procesna drama ili drama u nastajanju : priručnik za odgajatelje, učitelje, nastavnike i sve one koji se bave dramskim radom s djecom i mladima / Iva Gruić. - Zagreb : Golden marketing, 2002. - 123 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 121-123
ISBN 953-212-086-6
a) dramatization b) theatre c) dramatizacija d) gledališče e) gledališka vzgoja f) procesna drama

792
792 GRUIĆ, I. Prolaz
COBISS.SI-ID 8978249


791/792


150.
CVETKO, Igor
        Veliko malo prstno gledališče / [avtor besedila in ilustracij] Igor Cvetko ; [avtor fotografije Borko Tepina ; prevod v angleščino David Burbidge]. - 1. natis. - Radovljica : Didakta, 2010. - 68 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv. - Oder v rokah / Jelena Sitar Cvetko: str. 5. - Povzetek v angl.
ISBN 978-961-261-193-4
a) puppetry b) lutke c) prstne lutke d) lutkovno gledališče

688.721.25(035)
792.97
821.163.6-93-2
II 792.97 CVETKO, I. Veliko
COBISS.SI-ID 252743680


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


151.
IVON, Hicela
        Dijete, odgojitelj i lutka : pedagoške mogućnosti lutke u odgoju i obrazovanju / Hicela Ivon ; [prevele sa slovenskoga Anita Peti-Stantić, Jelena Tušek]. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, cop. 2010 (Zagreb : Profil). - 120 str. ; 27 cm

Bilješka o autorici: str. 119. - Bibliografija: str. 95-107. - Kazali
ISBN 978-953-212-417-0
a) puppetry b) pre-school education c) teacher role d) lutke e) predšolska vzgoja f) vloga učitelja

792.97
II 79 IVON, H. Dijete
COBISS.SI-ID 8978761


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


152.
BRDAR, Dijana
        Medpredmetne povezave pri planinski vzgoji : diplomsko delo / Dijana Brdar. - Ljubljana : [D. Brdar], 2011. - VI, 69 str., 3 str. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/409 . - Bibliografija: str. 66-68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) open air activities c) interdisciplinary approach d) primary school e) športna vzgoja f) dejavnosti na prostem g) medpredmetni pristop h) osnovna šola i) planinska vzgoja

796.52:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) BRDAR, D. Medpredmetne
COBISS.SI-ID 8947017

153.
BRVAR, Petra
        Ocenjevanje športne vzgoje v ljubljanski regiji : diplomsko delo / Petra Brvar. - Ljubljana : [P. Brvar], 2011. - XIII, 134 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/410 . - Bibliografija: str. 121-127. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) marking c) primary school d) športna vzgoja e) ocenjevanje f) osnovna šola

796:37.091.26(043.2)
ZZ II 79(043.2) BRVAR, P. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 8942153

154.
ČERIN, Vesna, 1986-
        Trenutno stanje športne aktivnosti članov v podružnicah Združenja multiple skleroze Slovenije : diplomsko delo / Vesna Čerin. - Ljubljana : [V. Čerin], 2011. - 71 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/423 . - Bibliografija: str. 59-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) disease b) sport c) bolezen d) šport e) multipla skleroza f) športna aktivnost

796.035:616.832(043.2)
ZZ II 79(043.2) ČERIN, V. Trenutno
COBISS.SI-ID 8973129

155.
HEBAR, Stanka, 1971-
        Pohodništvo in gorništvo v podaljšanem bivanju : diplomsko delo / Stanka Hebar. - Ljubljana : [S. Hebar], 2011. - VI, 61 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/446 . - Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) primary school c) dejavnosti na prostem d) osnovna šola e) podaljšano bivanje f) pohodništvo g) gorništvo

796.51:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) HEBAR, S. Pohodništvo
COBISS.SI-ID 8977481

156.
KALAN, Jasna
        Analiza izvedbe športnih programov Zlati sonček in Krpan v gorenjski regiji : diplomsko delo / Jasna Kalan. - Ljubljana : [J. Kalan], 2011. - VI, 49 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/380 . - Bibliografija: str. 46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) sport c) primary school d) športna vzgoja e) šport f) osnovna šola g) Zlati sonček h) Krpan i) gibalne dejavnosti

796:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) KALAN, J. Analiza
COBISS.SI-ID 8949577

157.
MARC, Urša, 1988-
        Razlike v prilagajanju na vodo med dečki in deklicami : diplomska naloga / Urša Marc. - Ljubljana : [U. Marc], 2011. - 72 f., [2] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/367 . - Bibliografija: f. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) swimming b) sex difference c) pre-school child d) plavanje e) spolna razlika f) predšolski otrok

797.2-053.4(043.2)
ZZ II 79(043.2) MARC, U. Razlike
COBISS.SI-ID 8944713


80/81


158.
        NA pragu besedila 1. Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Janez Pukšič, fotodokumentacija Dela, iStockphoto]. - 2. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 149 str. : ilustr. ; 30 cm

13.000 izv. - Bibliografija: str. [151-152]
- - Na pragu besedila 1. Rešitve k delovnemu zvezku za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. - 47 str. ; 27 cm
ISBN 978-961-209-765-3
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6
II 811.163.6 NA PRAGU 1 Delovni
COBISS.SI-ID 249157632

159.
        NA pragu besedila 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol : posodobljena izdaja / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Miha Maček, Fotodokumentacija Dela, iStockPhoto]. - 3. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 178 str. : ilustr. ; 30 cm

14.000 izv.
- - Na pragu besedila 2. Rešitve. - 47 str. ; 27 cm
ISBN 978-961-209-934-3
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6 NA PRAGU 2 Delovni
COBISS.SI-ID 248953088

160.
        NA pragu besedila 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Janez Pukšič ... et al.]. - 3. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Češký Těšín] : Finidr). - 126 str. : ilustr. ; 30 cm

9.000 izv. - Bibliografija: str. [128]
ISBN 978-961-209-905-3
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6 NA PRAGU 2 Učbenik
COBISS.SI-ID 248952832

161.
        NA pragu besedila 4. [Delovni zvezek za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol] / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [fotografije Fotodokumentacija Dela ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 131 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 6.500 izv. - Bibliografija: str. [136]
- - Na pragu besedila 4. Rešitve k delovnemu zvezku za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. - 31 str. ; 28 cm
ISBN 978-961-271-125-2
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)(076)
II 811.163.6(075.3) NA pragu 4 Delovni
COBISS.SI-ID 257153024

162.
TOPORIŠIČ, Jože
        Jezikovni pogovori iz Sedem dni / Jože Toporišič. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 355 str. ; 25 cm

O avtorju na ov. - 1.000 izv. - Kazali
- - Jezikovni pogovori iz Sedem dni : razmišljanja slovenskih jezikoslovcev o knjigi. - 12 str. ; 22 cm
ISBN 978-961-6494-58-8
a) Slovenian language b) language sciences c) slovenščina d) jezikoslovje e) jezikovna kultura f) jezikovna pravila g) knjižni jezik

811.163.6
811.163.6 TOPORIŠIČ, J. Jezikovni
COBISS.SI-ID 59242753


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


163.
        NA pragu besedila 3. Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Fotodokumentacija Dela ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 166 str. : ilustr. ; 30 cm

Na nasl. str.: Posodobljena izd. - Bibliografija: str. [168]
- - Na pragu besedila 3. Rešitve. - 53 str. ; 27 cm
ISBN 978-961-271-020-0
a) secondary education b) slovenščina - vaja c) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)(076)
II 811.163.6(075.3) NA pragu 3 Delovni
COBISS.SI-ID 251868672

164.
SLOVENSKI slavistični kongres (2011 ; Maribor)
        Slavistika v regijah - Maribor / [Slovenski slavistični kongres, Maribor, 29. september-1. oktober 2011] ; uredila Boža Krakar Vogel. - Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011 (Ljubljana : Birografika Bori). - 303 str. : portr., ilustr. ; 24 cm. - (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043 ; 22)

Uvodnik : Slovenski slavistični kongres v Mariboru / Boža Krakar Vogel: str. 7-8. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki. - Vsebina na nasl. str.: Slovenistično jezikoslovje na Univerzi v Mariboru ; Literarna veda na Univerzi v Mariboru ; Mladinska književnost in njena didaktika ; Didaktika slovenščine v srednjih strokovnih in poklicnih šolah ; Odprta vprašanja lektorstva ; Iz slovanske slavistike ; Študijski zaključki - profesionalni začetki ; Okrogla miza Slovenščina v javnosti in izobraževalni sistem v Republiki Sloveniji
ISBN 978-961-6715-08-9
a) Slavic languages b) language sciences c) slovanski jeziki d) jezikoslovje e) slovenščina v javnosti f) slovenska književnost g) literarna veda h) jezikovna didaktika i) književna diaktika j) srednje poklicne šole k) srednje strokovne šole l) lektoriranje m) okrogle mize n) zborniki o) kongresi p) Maribor

811.163.6
811.163.6 SLOVENSKI Slavistika
COBISS.SI-ID 257452544


811.163.6(043.2) SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


165.
KOZINA, Urška
        Mnenje učiteljev o učnih gradivih za slovenščino v 4. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Urška Kozina. - Ljubljana : [U. Kozina], 2011. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/402 . - Bibliografija: str. 58-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) Slovenian language b) textbook c) primary school d) slovenščina e) učbenik f) osnovna šola g) učna gradiva h) jezikovni pouk i) metode dela

811.163.6(043.2)
ZZ II 811.163.6(043.2) KOZINA, U. Mnenje
COBISS.SI-ID 8944457


821


166.
        NAJLEPŠE pravljice / [uredil in spremne opombe napisal Andrej Ilc ; napisali, prevedli in priredili Fran Albreht ... [et al.] ; ilustrirali Suzi Bricelj ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 460 str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 5.500 izv. - O pravljičarjih --- in ilustratorjih / str. 447-460
ISBN 978-961-01-1541-0
a) fairy tale b) pravljica

821-93-34
398.8(100)(02.053.2)
821.09-34:929
75.056(497.4):929
II 398 NAJLEPŠE pravljice
COBISS.SI-ID 255637504


821.111(73)(043.2) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


167.
PIBERNIK, Lana Milana, 1986-
        Primerjalna analiza fantastične pripovedi Čarovnik iz Oza Lymana Franka Bauma ter filmske priredbe : diplomsko delo / Lana Milana Pibernik. - Ljubljana : [L.M. Pibernik], 2011. - 67 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/420 . - Bibliografija: f. 65-67. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) fantastična pripoved d) film e) primerjalna analiza

821.111(73)(043.2)
ZZ II 82(043.2) PIBERNIK, L. Primerjalna
COBISS.SI-ID 8972105


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


168.
KOZINC, Darinka
        Pravili so jim Aleksandrinke / Darinka Kozinc ; [spremna beseda Dorica Makuc ; ilustracije Anna Törrönen]. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2008 (Ljubljana : Potens). - 27 str. : ilustr. ; 23 cm

Zgodovinski oris obdobja, v katerem je živela in rasla Mančina babica / Dorica Makuc: str. 27. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6753-04-3
a) Aleksandrinke

821.163.6
821.163.6 KOZINC, D. Pravili
COBISS.SI-ID 241894400

169.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Medvedek Maks / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Daša Simčič. - Domžale : Epistola, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.
ISBN 978-961-92719-9-5

821.163.6
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. Medvedek
COBISS.SI-ID 252128256

170.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Zgodba o volku in lisici / Mojiceja Podgoršek ; naslikala Jelka Godec Schmidt. - Preserje : Morfem, 2009 ([Ljubljana] : Itagraf). - [17] str. : ilustr. ; 31 cm

V kolofonu letnica izd. 2009, v CIP-u 2008. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6549-86-8

821.163.6
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. Zgodba
COBISS.SI-ID 241128704

171.
        SLIKOPESMI : [izbor pesmi za (ne)besedno branje za mlade+] / [preoblikovanje pesmi v slikopesmi, spremna beseda Pšena Kovačič ; izbor pesmi, spremna beseda Milena Mileva Blažić]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 87 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-271-144-3

821.163.6
821.163.6 SLIKOPESMI
COBISS.SI-ID 256976640

172.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Svilnate rime : izbrane pesmi za otroke / Bina Štampe Žmavc ; izbral in spremno besedo napisal Igor Saksida ; ilustriral Daniel Demšar ; [bibliografijo sestavila Katja Kemperle]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 131 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica)

1.200 izv. - Poprh pravljičnine, zven svilnatih rim / Igor Saksida: str. 115-127. - Bibliografija knjižnih izdaj Bine Štampe Žmavc: str. 129-131
ISBN 978-961-01-1493-2
a) Štampe Žmavc, Bina (1951-)

821.163.6
821.163.6 ŠTAMPE ŽMAVC, B. Svilnate
COBISS.SI-ID 257487104


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


173.
ŠUŠTAR, Andreja, 14.12.1986-
        Analiza in vrednotenje likovne ustvarjalnosti Jelke Reichman : diplomsko delo / Andreja Šuštar. - Ljubljana : [A. Šuštar], 2011. - VIII, 102 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/345 . - Bibliografija: str. 99-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) illustration b) stereotype c) ilustracija d) stereotip

821.163.6:373.3.016(043.2)
ZZ II 82(043.2) ŠUŠTAR, A. Analiza
COBISS.SI-ID 8952137


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


174.
WIDMAR Stewart, Jacqueline
        Finding Slovenia : a guide to old Europe's new country / [text by Jacqueline Widmar Stewart ; photographs and maps contributed by Marjan Garbajs ... et al.]. - 1st reprint. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 181 str. : fotogr. ; 25 cm

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 1.300 izv.
ISBN 978-961-01-0851-1
a) local studies - Slovenia b) domoznanstvo - Slovenija c) turistični vodniki

908(497.4)
913(497.4)(036)
908(497.4) WIDMAR Stewart Finding
COBISS.SI-ID 254713088


929(043.2) BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE.


175.
PEČJAK, Anja, 1988-
        Znani Suhokranjci : diplomsko delo / Anja Pečjak. - Ljubljana : [A. Pečjak], 2011. - 144 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

- Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/348 . - Bibliografija: str. 122-125. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) domoznanstvo c) Suha krajina d) kulturna dediščina e) naravna dediščina f) znane osebnosti

929(497.4)(043.2)
ZZ II 929(043.2) PEČJAK, A. Znani
COBISS.SI-ID 8944201


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


176.
REŽEK, Mateja, 1970-
        Zgodovina 4 : učbenik za 4. letnik gimnazije / Mateja Režek, Aleš Gabrič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011. - 308 str. : ilustr. ; 27 cm

6.000 izv. - Kazali
ISBN 978-961-02-0179-3
a) history - textbook b) secondary education c) zgodovina - učbenik d) srednješolski pouk

94(075.3)
II 94(075.3) REŽEK, P. Zgodovina 4
COBISS.SI-ID 257680128


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO