COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti maj 0110 SPLOŠNO.


1.
DRUGI
        2. april - mednarodni dan knjig za otroke [Elektronski vir] : poslanice in plakati : 1994-2011 / zbrala in uredila Tilka Jamnik. - El. knjiga. - Ljubljana : Slovenska sekcija IBBY, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-269-410-4
a) children's book b) knjiga za otroke

028
cdr 028 DRUGI april
COBISS.SI-ID 255037184

2.
VILICER, Breda
        Razvoj in stanje splošnoizobraževalne knjižnice v občini Kočevje : diplomska naloga / Breda Vilicer. - Ljubljana : [B. Vilicer], 1987. - 34 str. ; 30 cm

Bibliografija: str.34
a) public library b) splošno-izobraževalna knjižnica c) razvoj knjižnic d) Kočevje

027.022(043.2)
ZZ II 02 VILICER, B. Razvoj
COBISS.SI-ID 16574976


001


3.
DUNLEAVY, Patrick
        Authoring a PhD : how to plan, draft, write, and finish a doctoral thesis or dissertation / Patrick Dunleavy. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2003. - XIII, 297 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave study skills)

Bibliografija: str. 287-290. - Kazalo
ISBN 1-4039-1191-6 (hbk) ISBN 1-4039-0584-3 (pbk)
a) doctorate b) doktorat c) znanstveno delo d) pisanje e) citiranje

001
001 DUNLEAVY, P. Authoring
COBISS.SI-ID 22504541


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
SMITH, Jon, 1975-
        Google AdWords - recept za uspeh : sedem skrivnosti, kako zaslužiti z najbolj priljubljenim iskalnikom na svetu : 52 genialnih idej / Jon Smith ; [prevod Iolar]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011. - 155 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Bodite vidni na spletu)

Prevod dela: Google adwords that work. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-17-1
a) computer science b) računalništvo c) internet d) iskalniki e) Google

004.7
004.7 SMITH, J. Google
COBISS.SI-ID 254449408

5.
SMITH, Jon, 1975-
        Obvladujte tržišče s Twitterjem / Jon Smith, José Llinares ; [prevod Iolar] : "pritweetajte" si poslovni uspeh. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011 (Ljubljana : Itagraf). - 153 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Bodite vidni na spletu)

Prevod dela: Dominate your market with Twitter. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-18-8
a) computer science b) računalništvo c) socialna omrežja d) Twitter

004.738:339.13
004.7 SMITH , J. Obvladujte
COBISS.SI-ID 254447104

6.
SMITH, Jon, 1975-
        Učinkovite spletne strani : skrivnosti zmagovalnih spletnih strani : 52 genialnih idej : [52 nasvetov za spletne strani po meri obiskovalcev] / Jon Smith ; [prevod Iolar]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011. - XVI, 241 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Bodite vidni na spletu)

Prevod dela: Web sites that work. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-6661-19-5
a) computer science b) računalništvo c) internet d) spletne strani e) priročniki

004.4
004.4 SMITH, J. Učinkovite
COBISS.SI-ID 254449664

7.
SMITH, Jon, 1975-
        V postelji z Googlom : tehnike optimizacije spletnih strani za vrhunsko uvrstitev v iskalnik : 52 genialnih idej / Jon Smith ; [prevod Iolar]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011 (Ljubljana : Itagraf). - 180 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Bodite vidni na spletu)

Prevod dela: Get into bed with Google. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-20-1
a) computer science b) računalništvo c) internet d) iskalniki e) Google

004.4
004.4 SMITH, J. V postelji
COBISS.SI-ID 254450176


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


8.
        HERITAGE and identity : engagement and demission in the contemporary world / edited by Marta Anico and Elsa Peralta. - London ; New York : Routledge, 2009. - XII, 196 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Museum meanings)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-415-45335-6 (hbk) ISBN 0-415-45335-6 (hbk) ISBN 978-0-415-45336-3 (pbk) ISBN 0-415-45336-4 (pbk) ISBN 978-0-203-88600-7 (ebk) ISBN 0-203-88600-3 (ebk)
a) cultural heritage b) cultural property c) cultural identity d) museum e) kulturna dediščina f) kulturno bogastvo g) kulturna identiteta h) muzej

069
069 HERITAGE
COBISS.SI-ID 8769865

9.
HOOPER-Greenhill, Eilean, 1945-
        Museums and the interpretation of visual culture / Eilean Hooper-Greenhill. - London ; New York : Routledge, cop. 2000. - XIV, 195 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Museum meanings)

Bibliografija: str. 176-190. - Kazalo
ISBN 0-415-08632-9 (hbk) ISBN 978-0-415-08632-5 (hbk) ISBN 0-415-08633-7 (pbk) ISBN 978-0-415-08633-2 (pbk)
a) museum b) culture c) aims of education d) muzej e) kultura f) vzgojni cilji g) muzejska pedagogika h) vizualne komunikacije

069
069 HOOPER-Greenhill Museums
COBISS.SI-ID 8767561

10.
HOOPER-Greenhill, Eilean, 1945-
        Museums and the shaping of knowledge / Eilean Hooper-Greenhill. - 1ed. - London ; New York : Routledge, cop. 1992. - 232 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The Heritage)

Bibliografija: str. 216-228. - Kazalo
ISBN 0-415-07031-7
a) museum b) muzej c) muzeologija d) management e) muzejska pedagogika f) muzejske tehnike

069.5
069 HOOPER-Greenhill Museums
COBISS.SI-ID 80236

11.
HOOPER-Greenhill, Eilean, 1945-
        Museums and their visitors / Eilean Hooper-Greenhill. - London ; New York : Routledge, 2005. - XV, 206 str. : ilustr. ; 27 cm. - (The heritage : Care-Preservation-Management)

"Transferred to digital printing" -- Kolofon. - Bibliografija: str. 198-206. - Kazalo
ISBN 0-415-06857-6 ISBN 978-0-415-06857-4
a) museum b) communication c) muzej d) komunikacija e) muzejska pedagogika f) učno oklje

069
069 HOOPER-GREENHILL Museums
COBISS.SI-ID 8769609

12.
        LEARNING conversations in museums / edited by Gaea Leinhardt, Kevin Crowley, Karen Knutson. - Mahwah : Lawrence Erlbaum, 2002. - XIII, 461 str. : ilustr ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali
ISBN 080-5840-52-4 (hbk) ISBN 978-0-8058-4052-0 (hbk)
a) museum b) teaching objective c) conversation d) muzej e) učni cilj f) konverzacija g) muzejska pedagogika

069
069 LEARNING conversations
COBISS.SI-ID 8766537

13.
TALBOYS, Graeme K.
        Using museums as an educational resource : an introductory handbook for students and teachers / Graeme K. Talboys. - 2n ed. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2010. - X, 184 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 173-177. - Kazalo
ISBN 978-1-4094-0145-2 (hbk) ISBN 978-1-4094-0146-9 (ebk) (ebook)
a) museum b) lesson preparation c) teaching objective d) muzej e) učne priprave f) učni cilj g) muzejska pedagogika

069
069 TALBOYS, G. K. Using
COBISS.SI-ID 8766281


084.11+087.5


14.
MAV Hrovat, Nina
        O kralju, ki ni maral pospravljati / Nina Mav Hrovat ; ilustrirala Suzi Bricelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 421)

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0635-7

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 MAV Hrovat, N. O kralju
COBISS.SI-ID 239580672


159.9 PSIHOLOGIJA.


15.
BRANCH, Rhena
        Kognitivno-vedenjska terapija za telebane / Rhena Branch, Rob Wilson ; [prevod Darja Budja]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011 ([Ljubljana] : Itagraf). - XVIII, 389 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Cognitive bahavioural therapy for dummies. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. III. - Predgovor / Doris Adamčič Pavlović: str. V-VI. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-27-0
a) affective behaviour b) affective education c) mental stress d) čustveno vedenje e) čustvena vzgoja f) duševni stres g) vedenjsko-kognitivna terapija

159.955
159.955 BRANCH, R. Kognitivno
COBISS.SI-ID 255182336

16.
ENNULAT, Gertrud
        Strahovi u dječjem vrtiću : priručnik za roditelje i odgojitelje / Gertrud Ennulat ; [prijevod Nikolina Palašić]. - 1. izd. - Split : Harfa, 2010. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Ängste im kindergarten
ISBN 978-953-7351-20-5
a) child development b) emotion c) fear d) razvoj otroka e) emocija f) strah

159.922.7
159.922.7 ENNULAT, G. Strahovi
COBISS.SI-ID 8768073

17.
        HANDBOOK of self-regulation of learning and performance / edited by Barry J. Zimmerman, Dale H. Schunk. - London ; New York : Routledge, cop. 2011. - XIV, 484 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 978-0-415-87111-2 (hbk) ISBN 0-415-87111-5 (hbk) ISBN 978-0-415-87112-9 (pbk) ISBN 0-415-87112-3 (pbk) ISBN 978-0-203-83901-0 (ebk) ISBN 0-203-83901-3 (ebk)
a) learning b) self-control c) motivation d) achievement e) učenje f) samokontrola g) motivacija h) uspešnost

159.953
159.953 HANDBOOK of self-
COBISS.SI-ID 8767817

18.
KINDLON, Daniel James, 1953-
        Odrastanje Kaina : kako zaštititi emocionalni život dječaka / Dan Kindlon i Michael Thompson u suradnji s Teresom Baker = [prevele Ljiljana Lež-Drnjević i Dubravka Reicher]. - Zagreb : ArtLogos, 2002. - 282 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Mali veliki čovjek)

Prevod dela: Raising Cain. - Bibliografija: str. 269-281
ISBN 953-6941-05-08 !
a) boy b) affective development c) father-child relation d) deček e) čustveni razvoj f) odnos med očetom in otrokom

159.922.7
159.922.7 KINDLON, D. Odrastanje
COBISS.SI-ID 8770121

19.
NANCY, Jean-Luc
        Corpus ; Noli me tangere ; Rojstvo prsi / Jean-Luc Nancy ; prevod Mirt Komel, Varja Balžalorsky. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 (Ljubljana : Demat). - 292 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevodi del: Corpus ; Noli me tangere ; La naissance des seins. - Bibliografija: str. 293
ISBN 978-961-242-361-2
a) human body b) symbol c) človeško telo d) simbol e) dotik f) krščanska kultura

159.9
159.9 NANCY, J. Corpus
COBISS.SI-ID 255261440

20.
SUNCOV, Anastasija
        Pažnja!. Razvijamo pažnju u igri : igre i vježbe, savjeti stručnjaka : [za djecu od 5 do 10 godina] / Anastasija Suncov ; ilustrirala Julija Aržanov ; [prijevod Ilona Posokhova]. - 1. izd. - Zagreb : Planet Zoe, 2010. - 95, 29 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Razvojna biblioteka Kišobran)

Bibliografija: str. 94-95
- - Pažnja! [Elektronski vir] : radni listovi : 29 zadataka za razvoj pažnje / Anastasija Suncov. - 1 optični disk (DVD) ; 12 cm
ISBN 978-953-7685-19-5
a) attention b) play c) pozornost d) igra

159.953
159.953 SUNCOV, A. Pažnja DVD 159.953 SUNCOV, A. Pažnja
COBISS.SI-ID 8768585

21.
WIMMER, Marina C.
        The development of ambiguous figure perception / Marina C. Wimmer and Martin J. Doherty. - Boston (Massachusetts) ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2011. - VIII, 130 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X ; Serial no. 298, vol. 76, no. 1, 2011)

Potiskani notr. str. ov. - Bibliografija: str. 107-113. - Kazalo
a) mental development b) perception c) duševni razvoj d) zaznavanje e) podoba f) dvoumnost

159.9
159.9 WIMMER, M. Development
COBISS.SI-ID 66990593


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


22.
KOCJANČIČ, Natalija
        Risanje in oblikovanje človeške figure v starosti 9-12 let : magistrsko delo / Natalija F. Kocjančič. - Ljubljana : [N. F. Kocjančič], 2011. - 162 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 158-163. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) art education b) drawing c) motor activity d) likovna vzgoja e) risanje f) motorika g) likovno izražanje h) plastično oblikovanje i) psihomotorika

159.954(043.2)
Č II 159.9(043.2) KOCJANČIČ F., N. Risanje
COBISS.SI-ID 8790089


16 LOGIKA


23.
FOUCAULT, Michel
        Arheologija vednosti / Michel Foucault ; [prevod Uroš Grilc ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 250 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: L'archéologie du savoir. - Kazali
ISBN 961-6262-31-9
a) philosophy b) filozofija c) spoznavna teorija d) vedenjske znanosti e) napake f) razlike g) metodologija h) epistemologija i) strukturalizem j) discourse k) methodology l) epistemology m) structuralism

16
16 FOUCAULT, M. Arheologija
COBISS.SI-ID 114999808

24.
MARKIČ, Olga
        Kognitivna znanost : filozofska vprašanja / Olga Markič. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - 143 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 11)

400 izv. - Bibliografija: str. 129-134. - Kazali
ISBN 978-961-220-076-3
a) Fodor, Jerry A. b) Damasio, Antonio R. (1944-) c) Wegner, Daniel M. (1948-) d) cognition e) philosophy f) kognicija g) filozofija h) kognitivna znanost i) filozofija znanosti j) nevrofilozofija

16
16 MARKIČ, O. Kognitivna
COBISS.SI-ID 66755841


17 ETIKA.


25.
GOSTEČNIK, Christian
        Neprodirna skrivnost intime : [intima, regulacija afekta, zaljubljenost, najzgodnejša doživetja, ponovitev primarnega odnosa] / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 389 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 12)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 375-384. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6326-91-9 (Brat Frančišek)
a) family b) interpersonal relations c) družina d) medosebni odnosi e) klinična psihologija f) relacijska družinska terapija

173
173 GOSTEČNIK, C. Neprodirna
COBISS.SI-ID 253006336


316 SOCIOLOGIJA.


26.
BOURDIEU, Pierre
        Sociologija, zgodovina, književnost / Pierre Bourdieu, Roger Chartier, Carlo Ginzburg ; [prevod Varja Balžalorsky, Ignac Fock, Tomaž Jurca ; izbor in spremna beseda Neda Pagon]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2011 (Ljubljana : Studio print). - 232 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

600 izv. - Bibliografija: str. 185-189, 192-189
ISBN 978-961-6798-18-1
a) literature b) sociology c) history d) literatura e) sociologija f) zgodovina

316
316 BOURDIEU, P. Sociologija
COBISS.SI-ID 255531008

27.
        MLADINA 2010 : družbeni profil mladih v Sloveniji / [avtorji in avtorici] Miran Lavrič ... [et al.] ; [urednik Miran Lavrič]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino ; Maribor : Aristej, 2011 ([Šentvid pri Stični] : Ednas print). - 599 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazali
ISBN 978-961-220-077-0 (Aristej)
a) youth - Slovenia b) youth policy c) youth welfare d) mladina - Slovenija e) mladinska politika f) socialna podpora mladim

316.7
316.7 MLADINA 2010
COBISS.SI-ID 66649857

28.
        OKVIRI in izzivi mladinskega dela v Sloveniji : znanstvena monografija / uredili Metka Kuhar in Špela Razpotnik. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011 (Domžale : Vovk). - 268 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Socialno pedagoške teme ; 9)

Bibliografija in povzetek v slov. ter angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-253-057-0
a) youth policy - Slovenia b) social work c) voluntary work d) mladinska politika - Slovenija e) socialno delo f) prostovoljno delo g) mladinsko delo

316
316 OKVIRI in izzivi
COBISS.SI-ID 255837184

29.
        ZBORNIK zaključnih nalog pri predmetu Odzivi na drugačnost in oblikovanje identitet : tematska skupina "Migracije, manjšine, medkulturnost" : drugostopenjski študij Predšolske vzgoje : študijsko leto 2010/2011 / avtorice Jera Balderman ...[et al.] ; uredila Kristina Debenjak. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 185 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
a) intercultural education b) social integration c) pre-school education d) medkulturna vzgoja e) socialna integracija f) predšolska vzgoja g) socialna pedagogika h) pogovori

316.6
Č II 3 ZBORNIK zaključnih
COBISS.SI-ID 8777801


32 POLITIKA.


30.
RUPEL, Dimitrij
        Slovenija na svetovnem prizorišču : (od Brionske deklaracije do arbitražnega sporazuma, od cone A do točke 5) / Dimitrij Rupel. - Ljubljana : Slovenska matica, 2011 (Hren : Ljubljana). - 563 str. : zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 549-554. - Kazalo
ISBN 978-961-213-210-1
a) politics - Slovenia - 1991- b) politika - Slovenija - 1991-

32(497.4)
32 RUPEL, D. Slovenija
COBISS.SI-ID 255755776


33(043.2) GOSPODARSTVO.


31.
KOŽUH, Anja, 1981-
        Stališča zaposlenih ljudi do zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Anja Kožuh. - Ljubljana : [A. Kožuh], 2011. - 91 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) invalid b) employment opportunities c) employment policy d) invalid e) možnosti zaposlitve f) zaposlovalna politika g) osebe s posebnimi potrebami h) zaposlovanje

331.108.32-056(043.2)
Č II 330(043.2) KOŽUH, A. Stališča
COBISS.SI-ID 8767305


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


32.
KUKOVIČ, Ana
        Socialnopedagoško delo v okviru centra za socialno delo : diplomsko delo / Ana Kukovič. - Ljubljana : [A. Kukovič], 2011. - 102 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-69. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social work b) social service c) socialno delo d) socialna služba e) socialni pedagog f) socialnopedagoške intervencije

364.65(043.2)
Č II 36(043.2) KUKOVIČ, A. Socialnopedagoško
COBISS.SI-ID 8783689


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


33.
        ADULTS in formal education : policies and practice in Europe / [prepared by] EACEA, Eurydice. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, cop. 2011. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

- Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/128EN.pdf. - Bilbiografija: str. 75-77
ISBN 978-92-9201-147-5
doi: 10.2797/51592 a) adult education b) lifelong learning c) in-service training d) izobraževanje odraslih e) vseživljenjsko učenje f) usposabljanje ob delu g) formalno izobraževanje

37(4)
COBISS.SI-ID 658764

34.
BEADLE, Phil
        Kako učiti / Phil Beadle ; [prevod Helena Marko]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011. - 231 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: How to teach
ISBN 978-961-251-223-1
a) teaching technique - teachers' guide b) class management c) lesson preparation d) didaktična tehnika - priročnik za učitelje e) vodenje razreda f) učne priprave

37.091.3(035)
371.3 BEADLE, P. Kako
COBISS.SI-ID 255427328

35.
BEUERMANN, Dimitrij
        Celostna šola : proces sedmih izzivov : kam? kako? zakaj? : (da o glasbi niti ne govorimo) / Dimitrij Beuermann ; [avtorji slik, fotografij in skic Dimitrij Beuermann ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2011 ([Ljubljana] : Schwarz). - 188 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 172-174. - Kazalo
ISBN 978-961-6525-69-5
a) teaching model b) creativity c) problem solving d) music e) didaktični model f) ustvarjalnost g) reševanje problemov h) glasba i) učenje j) holistični pristopi k) celostna vzgoja in izobraževanje

37.01
37.01 BEUERMANN, D. Celostna
COBISS.SI-ID 253067520

36.
        DEMOCRATIC education : Antioch college, Democratic education, Sudbury Valley School, Summerhill School, A. S. Neill, Malting House School, Sudbury school, List of democratic schools, Rowen House School, Indigo Sudbury Campus, Free school, The Beach School, List of Sudbury schools, Village Free School, Sands School. - Memphis : Books LLC, 2010. - V, 125 str. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 978-1-155-85320-8
a) educational institution - USA - directory b) vzgojno-izobraževalna ustanova - ZDA - adresar c) alternativne šole d) demokratične šole

371.4
371.4 DEMOCRATIC education
COBISS.SI-ID 8780361

37.
        EVROPSKE dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji : zbornik radova. Knj. 6, Obrazovanje u koordinatnom sistemu evropskih integracija = European dimensions of changes in the educational system in Serbia : proceedings of papers. Vol. 6, Education in the coordinate system of European integrations / [urednik Olivera Gajić ; prevodilac Jasna Milošević]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2010 (Budisava : Krimel). - 319 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v srb. in angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-86-6065-052-0
a) education system - Serbia b) quality of education c) curriculum d) sistem vzgoje in izobraževanja - Srbija e) kvaliteta izobraževanja f) kurikulum

37.014.5
37.01 EVROPSKE dimenzije
COBISS.SI-ID 259613447

38.
MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT (2011 ; Kranjska Gora)
        (Zbornik) / Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2011, Kranjska Gora, 13.-16. april 2011, 13th-16th April 2011 ; [uredile Andreja Bačnik ... [et al.] ; prevod Ana Šavli]. - Ljubljana : Miška, 2011. - 336 str. ; 23 cm

- Dostopno tudi na: http://www.sirikt.si/fileadmin/Sirikt2011/program_2011/urnik-slo.html
ISBN 978-961-92837-1-4
a) educational technology b) information technology c) didactic use of computer d) izobraževalna tehnologija e) informacijska tehnologija f) didaktična uporaba računalnika g) komunikacijska tehnologija h) informacijski sistemi i) zborniki

37
37 MEDNARODNA Splet
COBISS.SI-ID 255403776

39.
NEMEC, Bernarda
        Razvoj in učenje predšolskega otroka : učbenik za modul Razvoj in učenje predšolskega otroka v programu Predšolska vzgoja / Bernarda Nemec, Maja Krajnc ; [ilustrirala Marta Bartolj ; avtorji in viri fotografij Maja Krajnc ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer založba, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 224 str. : ilustr. ; 28 cm

1000 izv. - Bibliografija: str. 215-217
ISBN 978-961-92855-7-2
a) pre-school education - textbook b) predšolska vzgoja - učbenik c) razvojna psihologija d) telesni razvoj e) kognitivni razvoj f) psihosocialni razvoj g) otroška risba h) otroška igra i) otroci s posebnimi potrebami j) srednješolski učbeniki k) učenje

373.2(075)
CC-APA:
2800
5-100
II 373.2 NEMEC, B. Razvoj
COBISS.SI-ID 255551744

40.
        OPEN educational resources : conversations in cyberspace / [edited by Susan D'Antoni and Catriona Savage]. - Paris : UNESCO publishing, 2009. - 172 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Education on the move series)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-92-3-104085-6
a) educational technology b) didactic use of computer c) distance study d) educational software e) izobraževalna tehnologija f) didaktična uporaba računalnika g) izobraževanje na daljavo h) didaktična programska oprema i) internet j) odprtokoda programska oprema

37.01
37.01 OPEN educational
COBISS.SI-ID 8766793

41.
POLAK, Alenka
        Izbrane teme iz pedagoške psihologije : študijsko gradivo za 1. letnik Predšolske vzgoje (bolonjski študij) / Alenka Polak. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 63
a) educational psychology b) pedagoška psihologija c) študijsko gradivo

37.015.3
Č 37.015.3 POLAK, A. Izbrane
COBISS.SI-ID 8780105


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


42.
FRANK, Mateja, 1987-
        Stališča učiteljev o uporabi ustvarjalnega giba pri pouku : diplomsko delo / Mateja Frank. - Ljubljana : [M. Frank], 2011. - V, 62 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching method b) motion c) didaktična metoda d) gibanje e) ustvarjalni gib

37.091.33:793(043.2)
Č II 371.3(043.2) FRANK, M. Stališča
COBISS.SI-ID 8770633

43.
FRONTINI, Marija, 1963-
        Zaznavni stili učencev in učne težave pri naravoslovju : diplomsko delo / Marija Frontini. - Ljubljana : [M. Frontini], 2011. - 66 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) learning difficulty b) cognitive style c) socialization d) učne težave e) kognitivni stil f) socializacija

37.015.3(043.2)
Č II 37(043.2) FRONTINI, M. Zaznavni
COBISS.SI-ID 8792393

44.
MAVSAR, Maja, 1988-
        Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 4. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Maja Mavsar. - Ljubljana : [M. Mavsar], 2011. - 93 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching method b) motion c) creativity d) didaktična metoda e) gibanje f) ustvarjalnost g) ustvarjalni gib h) učni pristop

37.091.33:793(043.2)
Č II 371.3(043.2) MAVSAR, M. Poučevanje
COBISS.SI-ID 8770377

45.
PODOBNIK, Jana, 1986-
        Ustvarjalni gib v tretjem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Jana Podobnik. - Ljubljana : [J. Podobnik], 2011. - 114 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 112-114. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching method b) motion c) didaktična metoda d) gibanje e) ustvarjalni gib

37.091.33:793(043.2)
Č II 371.3(043.2) PODOBNIK, J. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 8771145

46.
ŠEGA, Frančiška, 1968-
        Didaktična diferenciacija pri spoznavanju okolja v 2. razredu : diplomsko delo / Frančiška Šega. - Ljubljana : [F. Šega], 2011. - 73 str., [27] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) differentiated teaching b) taxonomy c) diferenciran pouk d) taksonomija e) spoznavanje okolja

37.091.3:50(043.2)
Č II 371.3(043.2) ŠEGA, F. Didaktična
COBISS.SI-ID 8782921


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


47.
JUG, Anita
        Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje 2008-2013 : evalvacijsko poročilo : (tretje projektno leto, 2010/2011) / Anita Jug. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 30 f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) pre-school education b) further education of teachers c) predšolska vzgoja d) izpopolnjevanje učiteljev e) Reggio Emilia (vzgojni koncept)

373.2
Č II 373.2 JUG, A. Profesionalno
COBISS.SI-ID 8777545

48.
JUG, Anita
        Ravnateljice/i : raziskovalno poročilo / Anita Jug. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 61 f. : tabele ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 52-53
a) pre-school education b) further education of teachers c) predšolska vzgoja d) izpopolnjevanje učiteljev e) Reggio Emila (vzgojni koncept)

373.2
Č II 373.2 JUG, A. Ravnateljice/i
COBISS.SI-ID 8776777


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


49.
AVBAR, Tina
        Razlika v pripovedovanju zgodbe 3- in 5-letnih otrok v Vrtcu Čebelica v Šentvidu pri Stični : diplomska naloga / Tina Avbar. - Ljubljana : [T. Avbar], 2011. - 44 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) story telling d) predšolski otrok e) govor f) pripovedovanje zgodb

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) AVBAR, T. Razlika
COBISS.SI-ID 8787017

50.
CULETTO, Tanja, predšolska vzg.
        Vedenjske posebnosti otrok v vrtcu - resen problem ali pomanjkanje participacje? : diplomsko delo / Tanja Culetto. - Ljubljana : [T. Culetto], 2011. - 109 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 106-109. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) pre-school child b) social learning c) child development d) predšolski otrok e) socialno učenje f) razvoj otroka

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) CULETTO, T. Vedenjske
COBISS.SI-ID 8793417

51.
OGRIN, Nataša
        Matematične igre in dejavnosti s plastičnimi zamaški : diplomska naloga / Nataša Ogrin. - Vrhnika : [N. Ogrin], 2011. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 47. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) mathematics c) teaching aid d) predšolski otrok e) matematika f) učni pripomočki

373.2.016:51-8(043.2)
Č II 373.2(043.2) OGRIN, N. Matematične
COBISS.SI-ID 8795209

52.
SMOLEJ, Maja, 1983-
        Jezikovna izrazila prikritega kurikuluma : diplomska naloga / Maja Smolej. - Ljubljana : [M. Smolej], 2011. - 71 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) hidden curriculum c) intercultural education d) predšolska vzgoja e) kurikulum z vzgojnimi vsebinami f) medkulturna vzgoja

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) SMOLEJ, M. Jezikovna
COBISS.SI-ID 8772169

53.
VEREŠ, Lidija, 1981-
        Negotovost staršev ob uvajanju otroka v vrtec : diplomska naloga / Lidija Vereš. - Ljubljana : [L. Vereš], 2011. - 48 str. : preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 39. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) attachment c) predšolski otrok d) navezanost e) uvajanje v vrtec f) stiske otroka

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) VEREŠ, L. Negotovost
COBISS.SI-ID 8769097

54.
ZEVNIK, Katja, 1988-
        Naravoslovne didaktične igre za predšolske otroke v gozdu = Forest nature games for preschool children : diplomska naloga / Katja Zevnik. - Ljubljana : [K. Zevnik], 2011. - 55 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) educational game d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) didaktična igra

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) ZEVNIK, K. Naravoslovne
COBISS.SI-ID 8770889


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


55.
GASSER, Ingrid
        Paša za oči 1 : učbenik za likovno vzgojo za 1. in 2. razred / Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel ; [prevod Gabi Frank ; ilustracije in fotografije Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel, Alojzij Kalinšek]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva, 2011. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 1.000 izv.
ISBN 978-3-7086-0567-8
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.01611:74(075.2)
II 373.32.016 GASSER, I. Paša
COBISS.SI-ID 252854016

56.
GASSER, Ingrid
        Paša za oči 2 : učbenik za likovno vzgojo za 3. in 4. razred / Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel ; [prevod Gabi Frank ; ilustracije in fotografije Ingrid Gasser, Regina Zachhalmel, Alojzij Kalinšek]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva, 2011. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 1.000 izv.
ISBN 978-3-7086-0568-5
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:74(075.2)
II 373.32.016:74 GASSER, I. Paša
COBISS.SI-ID 252854272

57.
        INQUIRY-based mathematics education for gifted children in primary school / Volker Ulm (ed.) ; [translation form German to English Kim Freundlich, Natalie Selinski ; illustrations Dietmar Griese]. - Augsburg : University of Augsburg, cop. 2011. - 93, [3] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD ROM)

Prevod dela: Matematische begabungen fördern
ISBN 978-3-00-033657-7
a) mathematics b) teaching method c) educational game d) matematika e) didaktična metoda f) didaktična igra

373.32.016:51
II 373.32.016:51 INQUIRY-based mathematics Č cdr 373.32.016:51 INQUIRY-based mathematics
COBISS.SI-ID 8773449

58.
PESEK, Albinca
        Glasba 1 [Zvočni posnetek] : [zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo] : za prvi razred osnovne šole / [producenti Robert Novak, Albinca Pesek, Zvonko Tepeš]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2006 (Rogatec : studio BON-TON). - 1 CD (56 min, 46 sek) ; 12 cm

Dodatek k nasl. in podatki o odgovornosti na ov. - Pesmi št. 12, 18, 21, 37, je priredil Robert Novak. - Pojejo: Emica Potočnik (pesmi št. 4, 21); Mira Prel (pesem št. 10); Inge Šipek Vodnjev (pesmi št. 12, 18, 37); Albinca Pesek (pesem št. 12); Metka Dulmin (pesem št. 14); otroški zbor OŠ Franca Lešnika, Slivnica (pesmi št.1, 3, 5, 6, 10, 23, 29, 30, 38)
Vsebina:
Mišji karneval ; Vremenska napoved ; Odmev ; Trenutki ; Zimska pravljica ; Medo nizkojedo ; Ptica visokica ; Živali v gozdu ; Živalske zgodbe (zajček) ; Koliko je ura / Robert Novak. Glasbene miške ; Kdo bo torto danes jedel ; Ropotulja / Albinca Pesek. Ura ; Dedek Mraz ; Kukavica ; Burja piha / Janez Bitenc. Čmrljev let / Nikolaj Rimski-Korsakov. Andante iz sinfonije v D-duru, op. 101 (ura) / Joseph Haydn. Zima iz letnih časov / Antonio Vivaldi. Vprezimo sani / J. Pierpoint. Jaz imam pa goslice / Janez Kuhar. Kokošje dvorišče ; Osebe z dolgimi ušesi / Camille Saint-Saëns
Posnetki oglašanja različnih živali (konj, slavček, pes, krava, raca, puran)
Posnetki glasov različnih ur
Diradi čindara
In mi smo lačni
Abraham 'ma sedem sinov
Vremenska poročila
Živalski jeziki
Ko sveti vsi
Jutro na vasi
Kukavice
Petelin in putke
Mačji prepir
Nadležni komar
Biba leze
S kom bi plesala deklica?
a) music education - CD b) primary school c) glasbena vzgoja - CD d) osnovna šola

373.32.016:78
cd 373.32.016:78 PESEK, A. Glasba 1
COBISS.SI-ID 11945116

59.
        SINUS Bavaria : exploring new paths in teaching mathematics and science / [editor in chief Christoph Hammer ; translated by Reineke Team] ; prepared at State Institute for quality schooling and research Education. - München : Bavarian State Ministry of Education and Cultural affairs, 2010. - 127 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 26 cm

- Sorodni elektronski vir: http://www.sinus-transfer.eu
a) education system - Bavaria b) school system c) teaching model d) sistem vzgoje in izobraževanja - Bavarska e) šolski sistem f) didaktični model

373.32.016:51
373.32.016:51 SINUS
COBISS.SI-ID 8775497

60.
        TOWARDS new teaching in mathematics : SINUS and SINUS-Transfer / [editors Peter Baptist, Carsten Miller, Dagmar Raab]. - Bayreuth : University of Bayreuth, [2008?]. - 3 zv.(52; 78; 66 str.) : ilustr. ; 28 cm. - (SINUS International)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
a) mathematics b) teaching method c) curriculum d) matematika e) didaktična metoda f) kurikulum

373.32.016:51
II 373.32.016:51 TOWARDS new
COBISS.SI-ID 8773193


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


61.
ŠUBIC, Damjana
        Didaktični vidiki uporabe radijske igre pri razvijanju poslušanja v 1. in 2. triletju : magistrsko delo / Damjana Šubic. - Ljubljana : [D. Šubic], 2011. - 268 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 172-176. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) Slovenian language b) teaching model c) listening d) radio play e) slovenščina f) didaktični model g) poslušanje h) radijska igra i) komunikacijski model pouka j) domišljijske predstave

373.32.016:81(043.2)
II 373.32.016:81(043.2) ŠUBIC, D. Didaktični Č II 373.32.016:81(043.2) ŠUBIC, D. Didaktični
COBISS.SI-ID 8789833


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


62.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Kemija : splošna in anorganska kemija / Anita Poberžnik ... [et al.] ; [uredili Anita Poberžnik, Andrej Bačnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011 ([Žirovnica] : Medium). - 232 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Leto izida v CIP-u 2011. - 280 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-234-932-5
a) chemistry b) curriculum development c) secondary school d) kemija e) izpopolnitev kurikuluma f) srednja šola

373.5
II 373.5 POSODOBITVE Kemija cdr II 373.5 POSODOBITVE Kemija
COBISS.SI-ID 254574848


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


63.
BERGLEZ, Klavdija, 1984-
        Integracija/inkluzija predšolskih otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-varstvenem zavodu : diplomsko delo / Klavdija Berglez. - Ljubljana : [K. Berglez], 2011. - 97 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 92-97. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) backward child b) integration c) nursery school d) otrok s posebnimi potrebami e) integracija f) vrtec g) inkluzija

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) BERGLEZ, K. Integracija
COBISS.SI-ID 8789577

64.
SUHOVRŠNIK, Alojzija
        Kontekstualni pristop in smernice za delo z otrokom s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami v osnovni šoli : diplomsko delo / Alojzija Suhovršnik. - Ljubljana : [A. Suhovršnik], 2011. - V, 92 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) motnje vedenja c) socialnopedagoške intervencije d) večperspektivni pogled e) samoprezentacija

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1(043.2) SUHOVRŠNIK, A. Kontekstualni
COBISS.SI-ID 8783433


378 VISOKO ŠOLSTVO.


65.
        DRZNA Slovenija : predloga Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020 / [uredili Jana Kolar in Janja Komljenovič]. - Ljubljana : Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2011 ([Ljubljana] : Bori). - XV, 191 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

- Dostopno tudi na: http://www.drznaslovenija.mvzt.gov.si. - 1.000 izv. - Ov. nasl.
ISBN 978-961-6215-30-5
a) higher education - Slovenia b) science policy c) research policy d) visokošolsko izobraževanje - Slovenija e) znanstvena politika f) raziskovalna politika g) izobraževalna politika h) razvojna strategija

378
378 DRZNA Slovenija
COBISS.SI-ID 255613696

66.
        NON-university higher education in Europe / James S. Taylor...[et al.], editors. - Dordrecht : Springer, cop. 2010. - XV, 260 str. : graf. prikazi, preglednice ; 24 cm. - (Higher education dynamics ; vol. 23)

- Sorodni elektronski vir: http://www.springerlink.com/content/x3w111#section=147425&page=1. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij
ISBN 978-90-481-7847-6 ISBN 978-1-4020-8335-8 (ebk)
a) higher education b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje d) politika vzgoje in izobraževanja e) neuniverzitetno izobraževanje f) politehnika g) strokovno izobraževanje

378
378 NON-UNIVERSITY
COBISS.SI-ID 8792649


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


67.
KOŠIR, Nina, 1986-
        Izbira interesnih dejavnosti pri učencih osnovne šole : diplomsko delo / Nina Košir. - Ljubljana : [N. Košir], 2011. - graf. prikazi ; 30 cm. - VIII, 76 str., [7] str. pril.

Bibliografija: str. 72-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) extra-curricular activities b) leisure c) interest d) interesne dejavnosti e) prosti čas f) interes

379.8(043.2)
Č II 379.8(043.2) KOŠIR, N. Izbira
COBISS.SI-ID 8771401


39 ETNOLOGIJA.


68.
        ZA 2 groša fantazije [Zvočni posnetek] : sedem pravljic 8 / izbor pravljic Irena Matko Lukan ; uredila Alenka Veler. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 2011. - 1 CD (22 min, 51 sek) : stereo ; 12 cm

Zgoščenka je priloga revij Cicido in Ciciban, junij 2011. - Zgoščenka je nastala v sodelovanju z Radiem Študent. - Vsebina: Avizo : Za dva groša fantazije / glasba Frane Milčinski Ježek ; Rokavička : ruska ljudska / prevedla in priredila Kristina Brenkova ; Zajčkova zadnja želja : rezijanska ljudska ; Tri botrice lisičke : rezijanska ljudska ; Lonček balonček : nemška ljudska / prevedla Kristina Brenkova ; Zajčkova hišica : ruska ljudska / prevedla Kristina Brenkova ; Medved : ruska ljudska / prevedel France Bevk ; O starki, ki je živela v steklenici za kis : angleška ljudska / prevedla Urša Vidic ; Odvizo : Za dva groša fantazije / glasba Frane Milčinski Ježek
MKZ CD 029 SAZAS
a) fairy tale b) pravljica c) ljudske pravljice

398.2
cd 398 ZA 2 GROŠA 8
COBISS.SI-ID 3965911


5 NARAVOSLOVNE VEDE


69.
DOLENC, Sašo, 1973-
        Kratke zgodbice o skoraj vsem / Sašo Dolenc ; ilustriral Arjan Pregl. - Ljubljana : Kvarkadabra, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 77 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju in ilustratorju na str. 76. - Na odru sveta / Milan Dekleva: str. 77
ISBN 978-961-92545-3-0
a) natural sciences b) naravoslovne vede c) zanimivosti d) poljudni prikazi

5/6
5 DOLENC, S. Kratke
COBISS.SI-ID 255082752

70.
        NARAVOSLOVJE za 7. razred devetletne osnovne šole / Anton Brancelj ... [et al.] ; [ilustracije Jože Glad ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 150 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 7)

Nasl. v kolofonu: Naravoslovje za 7. razred. Učbenik. - Kazalo
ISBN 86-341-3640-X
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk

5(075.2)
II 5(075.2) NARAVOSLOVJE 7
COBISS.SI-ID 125175040

71.
ŽELJKO, Matjaž
        Rešene naloge iz matematike s srednješolskih tekmovanj. Del 5, Izbirna in državna tekmovanja : 1997-2006 / Matjaž Željko. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011. - 165 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 83)

ISBN 978-961-212-201-0
a) mathematics - exercise b) secondary school c) matematika - vaja d) srednja šola e) šolska tekmovanja

51(079.1)(497.4)
37.091.27:51(497.4)
MSC 2000:
97U40
51(075.3) ŽELJKO, M. Rešene
COBISS.SI-ID 255529472

72.
ŽELJKO, Matjaž
        Rešene naloge iz matematike z državnih in izbirnih tekmovanj. Del 4, Državna tekmovanja 1988-1996, izbirna tekmovanja 1992-1996 / [besedilo in izdelava slik] Matjaž Željko. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011 (Ljubljana : Birografika Bori). - 133 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 60)

Prej izhajalo z nasl.: Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj. - 200 izv.
ISBN 978-961-212-057-3
a) mathematics - exercise b) secondary school c) matematika - vaja d) srednja šola e) šolska tekmovanja

51(079.1)(497.4)
37.091.27:51(497.4)
51(075.3) ŽELJKO, M. Rešene
COBISS.SI-ID 255513088


51 MATEMATIKA.


73.
GESSEN, Masha
        Perfect rigor : a genius and the mathematical breakthrough of the century / Masha Gessen. - Boston ; New York : Houghton Mifflin Harcourt, cop. 2009. - XI, 242 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 216-233. - Kazalo
ISBN 978-0-15-101406-4
a) Perelman, Grigori (1966-) b) mathematics c) matematika d) ruski matematiki

51
51 GESSEN, M. Perfect
COBISS.SI-ID 8775241


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


74.
CAMPBELL, Neil A., 1946-2004
        Biologija 1 : učbenik za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol / [Neil A.] Campbell, [Jane B.] Reece ; [sodelavci in svetovalci Lisa A.] Urry ... [et al.] ; [prevajalci in avtorji priredbe Metka Kralj, Tomaž Amon, Borut Lazar ; ilustracije in fotografije po izvirniku in Shutterstock, fotografija na strani 25 Mateja Erdani Kreft]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 136 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Biology, 8th ed. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-3-7086-0569-2
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk

57(075.3)
57(075.3) CAMPBELL, N. Biologija 1
COBISS.SI-ID 254704640

75.
        TANATOCENOZA [Videoposnetek] / scenarij Minka Vičar ; režija Ana Nuša Dragan. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1999. - 1 videokaseta (VHS, PAL)(ca 5 min) : barve, zvok. - (Modeli poučevanja in učenja. Biologija)

E 5
a) biology b) biologija c) vodni ekosistemi d) fosili e) Koper

574
vk 574 TANATOCENOZA
COBISS.SI-ID 57469

76.
VIČAR, Minka, 1956-
        Tanatocenoza : priročnik za učitelje / [besedilo in] fotografije Minka Vičar. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000 (Ljubljana : Littera picta). - 27 str. : ilustr. ; 17 X 24 cm. - (Modeli poučevanja in učenja. Biologija)

500 izv. - Bibliografija: str. 24
ISBN 961-234-247-4
a) biology - teachers' guide b) biologija - priročnik za učitelje c) vodni ekosistemi d) opazovanje e) fosili

574
574 VIČAR, M. Tanatocenoza
COBISS.SI-ID 106829312


57


77.
        VEDENJE živali, biotehnologija in mikrobiologija, človek in naravni viri, biološke osnove zdravega življenja : izbirni del : biologija v gimnaziji / Bernarda Devetak ... [et al.] ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić ; računalniške risbe Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Davorin Tome ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011 ([Ljubljana] : Tiskarna Hren). - 300 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Biologija v gimnaziji)

Kazalo
ISBN 978-961-020-083-3
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk

57(075.3)
II 57(075.3) VEDENJE
COBISS.SI-ID 254242304


61 MEDICINA.


78.
JOVANOVIĆ, Ksenija, 1979-
        Izgubljeni v iskanju sebe : knjiga o bulimiji nevrozi, kompulzivnem prenajedanju in avtoagresiji / Ksenija Jovanović ; [ilustracije Loni Jovanović]. - Šmarje-Sap : Buča, 2011 (tiskano v Sloveniji). - 120 str. : ilustr. ; 25 cm

V CIP-u leto izida 2010. - 600 izv. - Izgubljeni v iskanju sebe / Magdič Jožef: str. 6-9. - Bibliografija: str. 120
ISBN 978-961-6704-20-5
a) metabolism disorder b) anorexia c) motnje metabolizma d) anoreksija e) nevroze f) bulimija g) kompulzivno prenajedanje h) avtoagresija

616.89
616.89 JOVANOVIĆ, K. Izgubljeni
COBISS.SI-ID 253154560

79.
MORIYA, Dafna
        Art therapy in schools : effective integration of art therapists in schools : [strategies for dealing with the challenges facing the art therapist in the school system] / Dafna Moriya. - Ramat Hasharon : Dafna Moriya, 2000. - 78 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 76-78
a) psychotherapy b) psihoterapija c) umetnostna terapija d) pomoč z umetnostjo e) terapevti

615.851
615.851 MORIYA, D. Art
COBISS.SI-ID 8784201


61(043.2) MEDICINA.


80.
MERHAR, Jerneja, 1985-
        Ignacij Merhar in gasilstvo v Dolenji vasi : diplomsko delo / Jerneja Merhar. - Ljubljana : [J. Merhar], 2011. - 58 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) domoznanstvo c) gasilstvo d) Dolenja vas

614.8(043.2)
Č II 61(043.2) MERHAR, J. Ignacij
COBISS.SI-ID 8781897


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


81.
MAVRIN, Darja
        Mleko in mlečni izdelki : učbenik za modul Predelava živil živalskega izvora (vsebinski sklop Predelava mleka v mlečne izdelke) za izobraževalni program Živilsko-prehranski tehnik SSI in PTI / Darja Mavrin, Tatjana Šubic ; [risbe Mojca Sekulič Fo, tehnične risbe Dairy processing handbook, Tetra Pak Processing Systems AB]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011 ([Ljubljana] : Hren). - 197 str. : ilustr. ; 29 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 197
ISBN 978-961-02-0185-4
a) nutrition - textbook b) secondary education c) prehrana - učbenik d) srednješolski pouk e) mlekarstvo f) predelava živil

637.1/.3(075.3)
II 636/639 MAVRIN, D. Mleko
COBISS.SI-ID 255011072


7


82.
HESKETT, John
        Oblikovanje : zelo kratek uvod / John Heskett ; [prevedla Nataša Velikonja]. - V Ljubljani : Krtina, 2011. - 162 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 14)

Prevod dela: Design
ISBN 978-961-260-041-9
a) art b) umetnost c) umetniško oblikovanje

7.05
7 HESKETT, J. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 255251456


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


83.
ELKINS, James, 1955-
        How to use your eyes / James Elkins. - New York ; London : Routledge, 2000. - XIII, 258 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 247-253
ISBN 978-0-415-99363-0 (pbk) ISBN 978-0-203-94341-0 (ebk) ISBN 0-415-99363-6 (pbk) ISBN 0-203-94341-4 (ebk)
a) art b) umetnost c) perspektiva d) vizualne komunikacije

7
II 7 ELKINS, J. How
COBISS.SI-ID 1855342


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


84.
MEDNARODNI bienale grafike (19 ; 1991 ; Ljubljana)
        19. mednarodni grafični bienale = [19th] International Biennial of Graphic Art : Moderna galerija, Cankarjev dom, Galerija Tivoli Ljubljana, 22. junij, June - 30. september, September 1991 / organizator Mednarodni grafični likovni center = organizer International Centre for Graphic Art. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 1991 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 251 str. : črnobele ilustr. ; 22 cm

Slov. besedilo in vzpor. angl. prevod
a) graphic arts - 20th cent. - exhibition b) grafika - 20. stol. - razstava

76
76 MEDNARODNI bienale
COBISS.SI-ID 24677120

85.
MEDNARODNI grafični bienale (21 ; 1995 ; Ljubljana) [Enaindvajseti]
        21. mednarodni grafični bienale = [21st] International Biennial of Graphic Art : Moderna galerija, Cankarjev dom, Galerija Tivoli, Ljubljana, 16. junij, June- 30. september, September 1995 / organizator Mednarodni grafični likovni center = organiser International Center of Graphic Arts ; [ureditev kataloga Breda Škrjanec]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center = International Center of Graphic Arts, 1995 (Ljubljana : Tiskarna Slovenija). - 303 str. : ilustr. ; 22 cm

Vzpor. slov. in angl. besedilo
a) graphic arts - 20th cent. - exhibition b) grafika - 21. stol. - razstava

76
76 MEDNARODNI 21. mednarodni
COBISS.SI-ID 158574


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


86.
LOGAR, Polona, 1986-
        Otroška risba in njen kulturni kontekst : diplomsko delo / Polona Logar. - Ljubljana : [P. Logar], 2011. - 62 f., [50] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) drawing b) cultural environment - Malawi c) risanje d) kulturno okolje - Malavi e) otroška risba f) univerzalna interpretacija

741:159.922.7(043.2)
Č II 73/74(043.2) LOGAR, P. Otroška
COBISS.SI-ID 8767049

87.
MARAŽ, Ana, 1985-
        Moleskine : knjiga umetnika : diplomsko delo / Ana Maraž. - Ljubljana : [A. Maraž], 2011. - 61 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD)

Bibliografija: f. 58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) knjiga umetnika d) futurizem e) konceptualna umetnost f) Moleskine

766-096(043.2)
Č II 75(043.2) MARAŽ, A. Moleskine
COBISS.SI-ID 8768841


73/77


88.
MEDNARODNI bienale grafike (13 ; 1979 ; Ljubljana)
        13. mednarodni bienale grafike = 13. biennale de gravure Yougoslavie = 13th biennial of graphic art Yugoslavia : Moderna galerija Ljubljana, 8. VI. - 15. IX. 1979 / [ureditev kataloga, rédacteur en chef Zoran Kržišnik]. - Ljubljana : Sekretariat za prireditev bienal in mednarodnih grafičnih razstav = Secrétariat pour l'organisation des biennales et expositions internationales de gravure, 1979 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - XLIII, 407 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Moderna galerija, Ljubljana : [razstave ; 151])

Slov. besedilo in vzpor. franc. prevod
a) graphic arts - 20th cent. - exhibition b) grafika - 20. stol. - rasztava

76(100)"19"(083.824)
76 MEDNARODNI bienale / 13
COBISS.SI-ID 34565633


78 GLASBA.


89.
NOGRAŠEK, Milena
        Piške sem pasla [Glasbeni tisk] : priročnik / Milena Nograšek, Katarina Virant Iršič ; [ilustracije otroci VVE Horjul in učenci OŠ Horjul]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 199 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 195. - Kazala
ISMN 979-0-709020-04-1
a) music education - teachers' guide b) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje

78
78 NOGRAŠEK, M. Piške
COBISS.SI-ID 253490688


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


90.
LUZNAR, Sandra, 1986-
        Pouk športne vzgoje na prostem : diplomsko delo / Sandra Luznar. - Ljubljana : [S. Luznar], 2011. - V, 55 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 50-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) open air activities c) športna vzgoja d) dejavnosti na prostem e) športni dan

796(043.2)
Č II 79(043.2) LUZNAR, S. Pouk
COBISS.SI-ID 8789065

91.
ZIMA, Anja, 1987-
        Analiza uvodnega dela ure športne vzgoje : diplomsko delo / Anja Zima. - Ljubljana : [A. Zima], 2011. - V, 41 str., [3] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) lesson preparation c) športna vzgoja d) učne priprave e) ogrevanje f) elementarne igre g) gimnastične vaje

796(043.2)
Č II 79(043.2) ZIMA, A. Analiza
COBISS.SI-ID 8789321


80/81


92.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 5 : slovenščina za 5. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Marta Kocjan-Barle, Katja Briški, Mateja Miklavčič ; [ilustracije Davor Grgičević]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 108 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 108
ISBN 978-961-241-173-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE, M. Znanka
COBISS.SI-ID 246804480


811.111 ANGLEŠČINA.


93.
        PREVE(T)RIMO znanje iz angleščine 2 [Dva medija] : vaje iz angleščine za drugo obdobje osnovne šole : knjiga in dve zgoščenki / Mateja Dagarin Fojkar ... [et al.] ; [ilustracije Vera Kovačević, Nika Lopert, Valerija Gönter ; fotografije Photos.com, Foto arhiv založbe Pivec]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2011 (Brezovica : Mond grafika) 1 zv. : ilustr. 2 CD-ja (59 min, 17 sek) : stereo ; 12 cm

ISBN 978-961-6817-36-3
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)(076.1)
II 811.111 PREVE(T)RIMO znanje 2 cdr 811.111 PREVE(T)RIMO znanje 2 Č cdr 811.111 PREVE(T)RIMO znanje 2
COBISS.SI-ID 66556929


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


94.
KRLEŽA, Miroslav
        [Izabrana djela] / Miroslav Krleža ; [priredio Ivo Frangeš ; crteži i portret Josip Vaništa]. - Zagreb : Matica Hrvatska : Zora, 1973. - 5 zv. : ilustr. ; 21 cm. - (Pet stoljeća Hrvatske književnosti ; knj. 91; 92; 93; 94; 95)

Miroslav Krleža / Ivo Frangeš: zv 1, str. 7-29. - Bibliografija : prva i glavna izdanja djela Miroslava Krleža / Božena Šurina: zv. 1, str. 31-58
Vsebina:
1: Pan ; Ulica u jesenje jutro ; Pjesme ; Balade Petrice Kerempuha. - 335 str., [1] f. pril. z avtorj. sl.
2: Izabrane novele. - 347, [1] str.
3: Povratak Filipa Latinovicza ; Na robu pameti. - 437, [1] str.
4: Michelangelo Buonarroti ; Kraljevo ; U logoru ; Gospoda Glembajevi ; Aretej. - 426, [2] str.
5: Eseji i putopisi. - 458, [2] str.
a) hrvaška književnost b) izbrana dela

821.163.4
821.163 KRLEŽA, M. Izbrana
COBISS.SI-ID 587593

95.
LUSTIG, Arnošt, 1926-2011
        Molitev za Katarino Horovitz / Arnošt Lustig ; prevod [in spremna beseda] Nives Vidrih. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 134 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 62)

Prevod dela: Modli'tba pro Kateřinu Horovitzovou. - 500 izv. - Naivnost proti manipulaciji ali Žensko kot aktivni princip / Nives Vidrih: str. 117-134
ISBN 978-961-231-833-8
a) Lustig, Arnošt (1926-2011)

821.162.3
821.162.3 LUSTIG, A. Molitev
COBISS.SI-ID 255089664

96.
PAASILINNA, Arto
        Srečni človek / Arto Paasilinna ; [prevedla Jelka Ovaska]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 210 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Onnellinen mies
ISBN 978-961-01-1590-8

821.511.111
821.511.111 PAASILINNA, A. Srečni
COBISS.SI-ID 255012096

97.
VLAŠIĆ, Mila
        Gora sa sedam čudesa. Šeherezadeje 5 : ili pjesme s Krša našega / Mila Vlašić Gvozdić ; [spremni besedi Marjan Pungartnik, Vlado Pandžić]. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2010 (Prevalje : Forma film Rado Žaže s. p.). - 71 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Oglej ; 17)

ISBN 978-961-6483-97-1
a) Hrvaška književnost - Poezija

821.163.4
821.163 VLAŠIĆ, M. Gora
COBISS.SI-ID 66112513


82.0


98.
NOLTZE, Holger
        Goethe na kratko / Holger Noltze ; prevedel in opremil s pojasnili za uporabo na Slovenskem Jaroslav Novak. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2011. - 136 str. ; 20 cm

Prevod dela: Goethe für die Westentasche
ISBN 978-961-218-923-5
a) Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)

821.112.2.09Goethe J.W.von(031)
821.112.2.09 NOLTZE, H. Goethe
COBISS.SI-ID 255108096


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


99.
KOROŠEC, Vladimira
        Stopinjice v svet književnosti : delovni zvezek za pouk književnosti v sedmem, osmem in devetem razredu osnovne šole z dodatkom literarne zgodovine in literarne teorije / [Vladimira Korošec, Danica Rangus ; ilustracije Primož Rok Korošec]. - 1. natis. - Pesnica pri Mariboru : Garb, 2009 (Pesnica pri Mariboru : Garb). - 168 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za pouk književnosti v tretjem triletju (7., 8. in 9. razred) osnovne šole z dodatkom literarne zgodovine in literarne teorije. - Avtorici navedeni na ov. in v kolofonu. - 20.000 izv. - Bibliografija: str. 166
ISBN 978-961-92697-0-1
a) literature - exercise b) primary education c) literatura - vaja d) osnovnošolski pouk e) književnost f) literarna zgodovina

821.163.6.09(075.2)
II 821.163.6(075.2) KOROŠEC, V. Stopinjice
COBISS.SI-ID 246940928

100.
MANČEK, Marjan
        Brundo se igra / Marjan Manček ; [avtorica spremne besede Vida Medved Udovič ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - [36] str. : iustr. ; 21 cm. - (Zbirka Knjiga pred noskom)

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1707-0

821.163.6
821.163.6 MANČEK, M. Brundo
COBISS.SI-ID 255377408

101.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Brez / Janja Vidmar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 184 str. ; 19 cm. - (Zbirka Iziberi)

700 izv.
ISBN 978-961-272-042-1

821.163.6
821.163.6 VIDMAR, J. Brez
COBISS.SI-ID 255083008

102.
ZUPAN, Vitomil
        Pravljica o črnem šejku z rdečo rožo / Vitomil Zupan ; ilustriral Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 39 str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Samum in zefir, čudežna vetrova časa / Ifigenija Simonović: str. 38-39
ISBN 978-961-272-040-7

821.163.6
II 821.163.6 ZUPAN, V. Pravljica
COBISS.SI-ID 254745088


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


103.
PAHOR de Maiti, Ana, 1984-
        Andrej Rozman Roza v 1. in 2. triletju : diplomsko delo / Ana Pahor de Maiti. - Ljubljana : [A. Pahor de Maiti], 2011. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 57-60. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) reading c) mladinska književnost d) branje e) književna didaktika f) estetika grdega g) bralna značka

821.163.6:373.3.016(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) PAHOR DE MAITI Andrej
COBISS.SI-ID 8783177


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


104.
GAULDIE, Robin
        Kreta : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / [Robin Gauldie] ; [prevedla Vesna Jurca Tadel]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 144 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10)

Prevod dela: Crete. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtor naveden v kolofonu. - Zvd. na notr. str. ov. - 2.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1414-7
a) Kreta b) turistični vodniki

913(495.9)(036)
914/919 GAULDIE, R. Kreta
COBISS.SI-ID 252641792


914/919 REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


105.
BRAMBLETT, Reid
        Toskana : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / Reid Bramblett ; [prevedla Petra Piber]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011. - 160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10 : turistični vodniki za popotnike)

Prevod dela: Tuscany. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - 2.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0602-9
a) Toskana b) turistični vodniki

914/919
914/919 BRAMBLETT, R. Toskana
COBISS.SI-ID 252769280

106.
FACAROS, Dana
        Tuscany / Dana Facaros and Michael Pauls. - 5th ed. - London : Cadogan Guides, 2010. - 448 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Cadogan Guides)

Bibliografija: str. 439-440. - Kazalo
ISBN 978-1-86011-431-1 (broš.)
a) Toskana b) turistični vodniki

914/919
914/919 FACAROS, D. Tuscany
COBISS.SI-ID 8790345

107.
        TUSCANY / [editor Cathy Muscat]. - 4th ed., updated. - Singapore : APA Publications, 2009. - 304 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 zvd. - (Insight guides)

Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-981-282-074-7
a) Toskana b) turistični vodniki

914/919
914/919 TUSCANY
COBISS.SI-ID 8792137

108.
        TUSCANY. - Clermont-Ferrand ; Watford : Michelin, cop. 2007. - 384 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Michelin green guide)

Kazalo
ISBN 978-1-906261-14-6 ISBN 1-906261-14-8
a) Toskana b) turistični vodniki

91(450.5/.6)(036)
914/919 TUSCANY
COBISS.SI-ID 8791881


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


109.
PIRJEVEC, Jože
        Tito in tovariši / Jože Pirjevec. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011. - 712 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-231-844-4
a) Broz, Josip (1892-1980) b) Kardelj, Edvard (1910-1979) c) Ranković, Aleksandar (1909-1983) d) twentieth century history - Yugoslavia e) zgodovina dvajsetega stoletja - Jugoslavija f) socializem g) biografije h) mednarodni odnosi

929Broz J.-Tito
929 PIRJEVEC, J. Tito
COBISS.SI-ID 255664896


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


110.
        V zlatih črkah v zgodovini : razprave v spomin Olgi Janša-Zorn / [urednik Miha Preinfalk ; prevodi Niko Hudelja, Cvetka Puncer, Chiara Comandi]. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009. - 554 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Kronika, ISSN 0023-4923 ; 57)

ISBN 978-961-6777-01-8
a) Janša-Zorn, Olga (1938-2008) b) Janša-Zorn, Olga (1938-2008) - Bibliografije c) history - Slovenia d) zgodovina - Slovenija e) slovensko zgodovinopisje f) zgodovinarke

94(497.4)
II 94(497.4) V ZLATIH črkah
COBISS.SI-ID 245372928


94(043.2) ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA.


111.
SUHADOLNIK, Živa, 1986-
        Poučevanje teme Slovenci skozi čas v petem razredu : diplomsko delo / Živa Suhadolnik. - Ljubljana : [Ž. Suhadolnik], 2011. - IX, 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-77. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) history b) curriculum c) teaching method d) educational game e) zgodovina f) kurikulum g) didaktična igra h) učni pripomočki

94(497.4)(043.2)
Č II 94(043.2) SUHADOLNIK, Ž. Poučevanje
COBISS.SI-ID 8785993


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO