COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti junij0 SPLOŠNO.


1.
ALDERSON, Priscilla
        The ethics of research with children and young people : a practical handbook / Priscilla Alderson and Virginia Morrow. - 2nd ed. - London [etc.] : SAGE, 2011. - VIII, 161 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 143-156. - Kazalo
ISBN 978-0-85702-136-6 (hbk) ISBN 978-0-85702-137-3 (pbk)
a) social research b) ethics c) data collection d) družbeno raziskovanje e) etika f) zbirka podatkov

001
001 ALDERSON, P. Ethics
COBISS.SI-ID 8797257

2.
BERUBE, Linda
        Do you Web 2.0? : public libraries and social networking / Linda Berube. - Oxford ; Cambridge ; New Delhi : Chandos, 2011. - XVI, 145 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Chandos internet series)

Bibliografija: str. 129-139. - Kazalo
ISBN 978-1-84334-436-0
a) public library b) information technology c) splošno-izobraževalna knjižnica d) informacijska tehnologija e) Web 2.0 f) socialna omrežja

02
02 BERUBE, L. Do you
COBISS.SI-ID 8794953

3.
        A GUIDE to practitioner research in education / Ian Menter ... [et al.]. - London : Sage, cop. 2011. - X, 264 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 250-256. - Kazalo
ISBN 1-84920-184-6 (hbk) ISBN 978-1-84920-184-1 (hbk) ISBN 978-1-84920-185-8 (pbk) ISBN 1-84920-185-4 (pbk)
a) educational research b) research method c) pedagoško raziskovanje d) raziskovalna metoda

001
001 A GUIDE to practitioner
COBISS.SI-ID 8798025

4.
PAVLIHA, Katarina
        Razvijanje bralnih spretnosti in bralnega razumevanja z metodo gibalnih zgodb : diplomsko delo / Katarina Pavliha. - Ljubljana : [K. Pavliha], 2011. - 98 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) learning difficulty b) reading difficulty c) teaching method d) učne težave e) težave pri branju f) didaktična metoda g) ustvarjalno gibanje

028:376.1-056.264(043.2)
Č II 02(043.2) PAVLIHA, K. Razvijanje
COBISS.SI-ID 8799817

5.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo Dreamweaver CS5 / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2011. - 56 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.
ISBN 961-6176-90-0
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) računalniški program Adobe Dreamweaver CS5 d) Dreamweaver CS5 e) računalniška grafika f) spletne strani

004.42(035)
004.774(035)
004.4 ŠULER, A. Spoznajmo Dream.
COBISS.SI-ID 7479326

6.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo Illustrator CS5 / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2011. - 79 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.
ISBN 961-6176-91-9
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) računalniški program Adobe Illustrator CS5 d) Illustrator CS5

004.42(035)
004.92(035)
004.4 ŠULER, A. Spoznajmo Illust.
COBISS.SI-ID 7511582

7.
THOMAS, Gary, 1950-
        How to do your case study : a guide for students and researchers / Gary Thomas. - Los Angeles ; London : Sage, cop. 2011. - XI, 231 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 219-224. - Kazalo
ISBN 978-0-85702-562-3 (hbk) ISBN 0-85702-562-7 (hbk) ISBN 978-0-85702-563-0 (pbk) ISBN 0-85702-563-5 (pbk)
a) social research b) research method c) case study d) družbeno raziskovanje e) raziskovalna metoda f) študija primera

001
001 THOMAS, G. How
COBISS.SI-ID 8798537


004 RAČUNALNIŠTVO.


8.
BAKER, Stephen, 1955-
        Numerati / Stephen Baker ; [prevod Leemeta]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011 ([Ljubljana] : Itagraf). - 228 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ventilator)

Prevod dela: The numerati. - 1.000 izv. - Spremni besedi / Lenart J. Kučič, Jurij F. Tasič: str. 201-206. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 216. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-23-2
a) data collection b) management c) zbirka podatkov d) vodenje e) internet

004.7
004.7 BAKER, S. Numerati
COBISS.SI-ID 256015104

9.
CROATIAN society for information and communication tehnology, electronics and microeletronics. International convention (34 ; 2011 ; Opatija)
        MIPRO 2011 [Elektronski vir] : conference proceedings / 34th international convention, May 23-27, 2011, Croatia - Adriatic Coast = zbornici radova / 34. međunarodni skup, 23.-27. svibnja 2011, Opatija, Hrvatska. - Rijeka : MIPRO, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (MIPRO, ISSN 1847-3946)

Prispevki v hrv. ali angl.
a) information science - conference b) computer science c) informatika - konferenca d) računalništvo e) informacijski sistemi f) komunikacijska tehnologija

004(082)
cdr 004 CROATIAN MIPRO 2011
COBISS.SI-ID 8794185

10.
VIDMAR, Tone, 1952-
        Računalništvo v oblaku : teorija distribuiranih sistemov / Tone Vidmar. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011. - 299 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 296-297
ISBN 978-961-6661-24-9
a) computer science b) računalništvo c) računalništvo v oblaku d) distribuirani sistemi e) komuniciranje f) mehanizmi nadzora g) operativni protokoli h) varnost i) nova sejna plast

004.7
004.7 VIDMAR, T. Računalništvo
COBISS.SI-ID 256198656


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


11.
JEREB, Simona, 1984-
        Uporaba spletne učilnice za spodbujanje sodelovanja učiteljev : diplomsko delo / Simona Jereb. - Ljubljana : [S. Jereb], 2011. - VII, 64 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) educational technology b) didactic use of computer c) teacher role d) izobraževalna tehnologija e) didaktična uporaba računalnika f) vloga učitelja g) timsko delo h) spletna učilnica i) moodle

004:37.011.3-051(043.2)
37.011.3-051:004(043.2)
Č II 004(043.2) JEREB, S. Uporaba
COBISS.SI-ID 8824905


1 FILOZOFIJA.


12.
CRAIG, Edward, 1942-
        Filozofija : zelo kratek uvod / Edward Craig ; [prevedel Andrej Adam]. - V Ljubljani : Krtina, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 147 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 15)

Prevod dela: Philosophy. - Opombe o literaturi ob koncu knjige. - 600 izv. - Kazali
ISBN 978-961-260-045-7
a) philosophy b) filozofija c) zgodovina filozofije

1(091)
1 CRAIG, E. Filozofija
COBISS.SI-ID 255782144

13.
        ESSAYS on aesthetic education for the 21st century / edited by Tracie Costantino, Boyd White. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense, cop. 2010. - X, 217 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-94-6091-120-0 (pbk) ISBN 978-94-6091-121-7 (hbk) ISBN 978-94-6091-122-4 (ebk)
a) aesthetic education b) art education c) curriculum d) estetska vzgoja e) likovna vzgoja f) kurikulum

111.852
111.852 ESSAYS
COBISS.SI-ID 2191447


159.9 PSIHOLOGIJA.


14.
SYLWESTER, Robert
        A child's brain : the need for nurture / Robert Sylwester. - Thousand Oaks, Calif. : Corwin Press, cop. 2010. - XI, 185 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 169-176. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-6271-1 (pbk) ISBN 1-4129-6271-4 (pbk) ISBN 978-1-4129-6270-4 (hbk) ISBN 1-4129-6270-6 (hbk)
a) child development b) cognitive development c) brain d) early childhood education e) razvoj otroka f) kognitivni razvoj g) možgani h) vzgoja v ranem otroštvu

159.922.7
159.922.7 SYLWESTER, R. A child's
COBISS.SI-ID 8797769

15.
        VYGOTSKY and creativity : a cultural-historical approach to play, meaning making, and the arts / edited by M. Cathrene Connery, Vera P. John-Steiner, & Ana Marjanovic-Shane. - New York [etc.] : Peter Lang, cop. 2010. - VIII, 245 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Educational psychology ; vol. 5)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-4331-0705-4 (pbk) ISBN 978-1-4331-0706-1 (hbk)
a) Vygotskii, Lev Semenovich (1896-1934) b) creativity c) play d) art e) ustvarjalnost f) igra g) umetnost

159.928
159.928 VYGOTSKY
COBISS.SI-ID 8815433


32 POLITIKA.


16.
        ANTOLOGIJA anarhizma 3 / izbral, [spremna beseda] Žiga Vodovnik ; [prevod Borut Cajnko]. - Ljubljana : Krtina, 2011. - 397 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 160)

ISBN 978-961-260-044-0
a) ideology b) ideologija c) anarhizem d) feminizem e) poststrukturalizem

329.285(082)
330.862(082)
32 ANTOLOGIJA anarhizma 3
COBISS.SI-ID 255948032


33 GOSPODARSTVO


17.
TURŠIČ, Marija
        Prekerno delo : nove oblike dela, nova pravila : diplomsko delo / Marija Turšič. - Ljubljana : [M. Turšič], 2011. - 120 str. : preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) labour b) capitalism c) employment d) delo e) kapitalizem f) zaposlitev g) prekerno delo h) delovno pravo

331(043.2)
Č II 3(043.2) TURŠIČ, M. Prekerno
COBISS.SI-ID 8795465


34 PRAVO.


18.
CHILDREN'S Identity and Citizenship in Europe Thematic Network. Conference (12 ; 2010 ; Barcelona)
        Lifelong learning and active citizenship [Dva medija] : proceedings of the twelfth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, Barcelona 2010 / edited by Peter Cunningham and Nathan Fretwell. - London : Children's Identity and Citizenship in Europe, CiCe : Institute for Policy Studies in Education, cop. 2010 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm 1 zv. (LX str.) ; 21 cm (Proceedings of the tenth CiCe Conference, ISSN 1470-6695)

Nasl. na CD-ROM-u. - V knjižici (tj. Part 1) so povzetki predavanj, na CD-ROM-u (tj. Part 2) pa so polna besedila v PDF
ISBN 978-1-907675-01-0
a) civics - conference b) lifelong learning c) curriculum d) državljanska vzgoja - konferenca e) vseživljenjsko učenje f) kurikulum

342.7(082)
cdr CHILDREN'S Lifelong
COBISS.SI-ID 8822857


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


19.
SAJOVIC, Sanja, 1987-
        Rejništvo skozi socialno pedagoško prizmo : diplomsko delo / Sanja Sajovic. - Ljubljana : [S. Sajovic], 2011. - 151 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social service b) socialna služba c) rejništvo d) zakonodaja e) socialni pedagogi

364-782.42(043.2)
Č II 36(043.2) SAJOVIC, S. Rejništvo
COBISS.SI-ID 8802889


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


20.
ALIEVA, Aigul
        Educational inequalities in Europe : performance of students with migratory background in Luxembourg and Switzerland / Aigul Alieva. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. - XVII, 227 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (European University Studies. Series XXII, Sociology ; Vol./Bd. 440, ISSN 0721-3379)

Bibliografija: str. 173-199
ISBN 978-3-631-59050-8
a) access to education - Europe b) equal opportunity c) immigration d) dostopnost izobraževanja - Evropa e) enakost možnosti f) imigracija

37.01
37.01 ALIEVA, A. Educational
COBISS.SI-ID 8815689

21.
        CHILDREN learning outside the classroom : from birth to eleven / edited by Susan Waite. - London [etc.] : SAGE, 2011. - 236 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 214-228. - Kazalo
ISBN 978-0-85702-047-5 (hbk) ISBN 978-0-85702-048-2 (pbk)
a) open air activities b) experiential learning c) activity method d) physical education e) dejavnosti na prostem f) izkustveno učenje g) aktivna metoda h) športna vzgoja

37.018
37.018 CHILDREN learning
COBISS.SI-ID 8797513

22.
CURK, Janina
        Ideje za poučevanje psihologije s filmom : [priročnik] / Janina Curk. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Present). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 126-128
ISBN 978-961-234-941-7
a) teaching aid b) film education c) učni pripomočki d) filmska vzgoja

37.091.3:159.9(035)
791.5
II 159.9 CURK, J. Ideje
COBISS.SI-ID 255663616

23.
JAVRH, Petra
        Razvoj učiteljeve poklicne poti. Učno gradivo 1, Splošne in andragoške zakonitosti razvoja kariere / Petra Javrh. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: Korak. - Štiridelni komplet v skupni mapi. - 200 izv. - Bibliografija: str. 75-78
ISBN 978-961-6130-98-1
a) teaching profession b) career development c) učiteljski poklic d) poklicni razvoj

37.091.12:005.963
371.13/.16 JAVRH , P. Razvoj
COBISS.SI-ID 252316672

24.
JAVRH, Petra
        Razvoj učiteljeve poklicne poti. Učno gradivo 2, Poklicanost / Petra Javrh. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 50 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: Korak. - Štiridelni komplet v skupni mapi. - 200 izv. - Bibliografija: str. 49-50
ISBN 978-961-6851-00-8
a) teaching profession b) career development c) career d) učiteljski poklic e) poklicni razvoj f) poklicna pot

37.091.12:005.963
371.13/.16 JAVRH, P. Razvoj
COBISS.SI-ID 254288384

25.
JAVRH, Petra
        Razvoj učiteljeve poklicne poti. Učno gradivo 3, Vzdržno načrtovanje kariere / Petra Javrh. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 34 str. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: Korak. - Štiridelni komplet v skupni mapi. - 200 izv. - Bibliografija: str. 33-34
ISBN 978-961-6851-01-5
a) teaching profession b) career development c) učiteljski poklic d) poklicni razvoj e) karierni razvoj f) vloga ravnatelja

37.091.12:005.963
371.13/.16 JAVRH, P. Razvoj
COBISS.SI-ID 254288640

26.
JAVRH, Petra
        Razvoj učiteljeve poklicne poti. Učno gradivo 4, Moč poklicne poti / Petra Javrh. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 39 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: Korak. - Štiridelni komplet v skupni mapi. - 200 izv. - Bibliografija: str. 39
ISBN 978-961-6851-02-2
a) teaching profession b) career development c) učiteljski poklic d) poklicni razvoj

37.091.12:005.963
371.13/.16 JAVRH, P. Razvoj
COBISS.SI-ID 254288896

27.
        KAKOVOST v šolstvu v Sloveniji / urednika Živa Kos Kecojević in Slavko Gaber. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 431 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-961-253-062-4
a) quality of education - Slovenia b) educational research c) kvaliteta izobraževanja - Slovenija d) pedagoško raziskovanje

37.01
37.01 KAKOVOST v šolstvu Č 37.01 KAKOVOST v šolstvu
COBISS.SI-ID 256045056

28.
        The OXFORD handbook of school psychology / edited by Melissa A. Bray and Thomas J. Kehle. - New York : Oxford University Press, 2011. - XX, 894 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Oxford library of psychology)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-19-536980-9 (hbk)
a) educational psychology b) school psychologist c) pedagoška psihologija d) šolski psiholog

37.015.3
37.015.3 OXFORD handbook
COBISS.SI-ID 8817481

29.
        POGOVARJAJMO se : skupnostni pristop v šoli / Vera Grebenc ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2010 ([Ljubljana] : Pleško). - 163 str. : tabele ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 151-157. - Kazali
ISBN 978-961-6569-35-4
a) parent-school relation b) democracy c) project d) odnos med starši in šolo e) demokracija f) projekt g) skupnostni pristop

37.015
37.015 POGOVARJAJMO
COBISS.SI-ID 255809536


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


30.
JORDAN, Barbara, 1986-
        Odzivi otrok na temo smrti v prvem in tretjem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Barbara Jordan. - Ljubljana : [B. Jordan], 2011. - 134 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 131-133. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) teaching objective c) mladinska književnost d) učni cilj e) tabu teme f) smrt (tema)

373.3(043.2)
Č II 373.3(043.2) JORDAN, B. Odzivi
COBISS.SI-ID 8825929

31.
PUŠKARIĆ, Ines
        Integracija neslovensko govorečih otrok v skupino v slovenskem vrtcu : diplomska naloga / Ines Puškarić. - Ljubljana : [I. Puškarić], 2011. - 70 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-66. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) integration c) foreign pupil d) predšolski otrok e) integracija f) tuji učenec

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) PUŠKARIĆ, I. Integracija
COBISS.SI-ID 8825417

32.
TALER, Nina
        Grafične tehnike v tretjem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Nina Taler. - Ljubljana : [N. Taler], 2011. - V, 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) graphic arts c) motivation d) likovna vzgoja e) grafika f) motivacija

373.3.016:76(043.2)
Č II 73/74(043.2) TALER, N. Grafične
COBISS.SI-ID 8805193


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


33.
HORVAT, Maja, 1989-
        Zagotavljanje ustrezne prehrane za otroka s celiakijo v vrtcu : diplomska naloga / Maja Horvat. - Ljubljana : [M. Horvat], 2011. - 51 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 45-47. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nutrition b) pre-school child c) diet d) prehrana e) predšolski otrok f) dieta g) celiakalija h) brezglutenska dieta

373.2:641.56-053.3(043.2)
Č II 61(043.2) HORVAT, M. Zagotavljanje
COBISS.SI-ID 8809289


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


34.
CIMRMANČIČ, Janja
        Uporaba poučnih knjig v vrtcu : diplomska naloga / Janja Cimrmančič. - Ljubljana : [J. Cimrmančič], 2011. - 46 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 45-46. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) children's book c) pre-school child d) mladinska književnost e) knjiga za otroke f) predšolski otrok g) knjižna vzgoja

373.2.016:82(043.2)
Č II 373.2(043.2) CIMRMANČIČ, J. Uporaba
COBISS.SI-ID 8819017

35.
JEREB, Špela, 1986-
        Ljudska pravljica v vrtcu : diplomska naloga / Špela Jereb. - Vrhnika : [Š. Jereb], 2011. - 60 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) fairy tale c) predšolski otrok d) pravljica e) knjižna vzgoja

373.2.016:82(043.2)
Č II 373.2(043.2) JEREB ŠPELA Ljudska
COBISS.SI-ID 8824649

36.
ŽNIDERŠIČ, Katja, 1988-
        Otrokovo soustvarjanje življenja v vrtcu : projekt Moj zabavni vrtec : diplomska naloga / Katja Žnideršič. - Ljubljana : [K. Žnideršič], 2011. - 77 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) participation c) project d) predšolska vzgoja e) soodločanje f) projekt g) aktivno učenje

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŽNIDERŠIČ, K. Otrokovo
COBISS.SI-ID 8803913


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


37.
        OKOLJE in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole / Dušan Krnel ... [et al.] ; [ilustratorji Davor Grgičević, Jože Glad, Robert Fister ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 (Ljubljana : Schwarz). - 2 zv.(56; 52 str.) : ilustr. ; 29 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-241-541-9 (zv. 1) ISBN 978-961-241-549-5 (zv. 2)
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
373.32.016:50 OKOLJE IN JAZ 1
COBISS.SI-ID 255836672

38.
        SYSTEMIC person-oriented study of child development in early primary school / edited by Aaro Toomela. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. - XII, 286 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-3-631-58764-5 (hbk)
a) child development b) bilingualism c) achievement d) peer group e) razvoj otroka f) dvojezičnost g) uspešnost h) vrstniki

373.3
373.3 SYSTEMIC person
COBISS.SI-ID 8814921

39.
        TEACHING media in primary schools / edited by Cary Bazalgette. - London : Sage, cop. 2010. - XII, 134 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-84920-575-7 (hbk) ISBN 1-84920-575-2 (hbk) ISBN 1-84920-576-0 (pbk) ISBN 978-1-84920-576-4 (pbk)
a) media education b) mass media c) advertising d) film education e) medijska vzgoja f) sredstva množičnega obveščanja g) oglaševanje h) filmska vzgoja i) medijska pismenost

373.32.016:3
373.32.016:3 TEACHING media
COBISS.SI-ID 8798281

40.
VUTE, Rajko
        Teorija športa z didaktiko športne vzgoje I. : študijsko gradivo : izročki/teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2011. - 20 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 19-20
a) physical education b) university studies c) športna vzgoja d) univerzitetni študij

373.32.016:79
II 373.32.016:79 VUTE, R. Teorija Č II 373.32.016:79 VUTE, R. Teorija
COBISS.SI-ID 8803145


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


41.
PODBORŠEK, Simon, 1983-
        Stališča učencev do živalskega kotička v razredu : diplomsko delo / Simon Podboršek. - Ljubljana : [S. Podboršek], 2011. - VIII, 84 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) animal c) pupil attitude d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) žival f) stališče g) živalski kotiček

373.3:379.827(043.2)
Č II 373.3(043.2) PODBORŠEK, S. Stališča
COBISS.SI-ID 8800841

42.
RUDOLF, Urška, 1987-
        Povezovanje risarskih in slikarskih nalog in uporaba različnih likovnih materialov : diplomsko delo / Urška Rudolf. - Ljubljana : [U. Rudolf], 2011. - V, 99 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-99. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) creativity c) motivation d) likovna vzgoja e) ustvarjalnost f) motivacija g) risarske tehnike h) likovne tehnike

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.3(043.2) RUDOLF, U. Povezovanje
COBISS.SI-ID 8807753

43.
TOMC, Lucija, 1974-
        Metoda ustvarjalnega giba pri naravoslovnih dejavnostih predmeta spoznavanje okolja v prvem razredu : diplomska naloga / Lucija Tomc. - Ljubljana : [L. Tomc], 2011. - VII, 90 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-90. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) teaching method c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) osnovna šola g) ustvarjalni gib h) spoznavanje okolja

373.32.016:50(043.2)
Č II 373.3(043.2) TOMC, L. Metoda
COBISS.SI-ID 8800073

44.
ŽUST, Urška, 1983-
        Otroške predstave o zraku in dejavnosti za spoznavanje lastnosti zraka : diplomska naloga / Urška Žust. - Ljubljana : [U. Žust], 2011. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school education c) concept formation d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) predšolska vzgoja f) oblikovanje pojma g) otroške predstave h) konstruktivizem i) lastnosti zraka

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŽUST, U. Otroške
COBISS.SI-ID 8804937


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


45.
CHILDREN'S Identity & Citizenship in Europe (European Conference) (13 ; 2011 ; Dublin)
        Europe's future : citizenship in a changing world : programme and abstract book / Thirteenth CiCe European Conference 9th - 11th June 2011, Dublin City University. - Dublin : City University, 2011. - 69 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - "An European Commission ERASMUS Life Long Learning Programme Academic Network"---> na ov.
a) civics - conference b) identity c) državljanska vzgoja - konferenca d) identiteta e) CiCe

374
II 374 CHILDREN'S Europe's
COBISS.SI-ID 3979479


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


46.
BATEMAN, Barbara D.
        Writing measurable IEP goals and objectives : complete updates for IDEA 2004 / Barbara D. Bateman and Cynthia M. Herr. - 2nd ed. - Verona, Wisc. : IEP Resources, cop. 2006. - 140 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 1-57861-149-0 (pbk) ISBN 978-1-57861-149-2 (pbk)
a) backward child b) individualization c) achievement measurement d) otrok s posebnimi potrebami e) individualizacija f) merjenje uspešnosti g) individualizirani programi

376.1
376.1 BATEMAN, B. D. Writing
COBISS.SI-ID 8808521

47.
        USPEŠNO vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI) : zbornik projekta : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 / [avtorji besedila Irena Bohte ... [et al.] ; fotografije arhiv ZIK, arhiv posameznih šol in avtorjev prispevkov]. - Črnomelj : Zavod za izobraževanje in kulturo, 2011 (Krasinec : Kapušin). - 151 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm

500 izv.
ISBN 978-961-92273-7-4
a) social integration b) intercultural education c) teaching programme d) socialna integracija e) medkulturna vzgoja f) učni programi g) Romi h) projekti i) Slovenija

376.1
376.1 USPEŠNO
COBISS.SI-ID 255842048

48.
        USPOSABLJANJE strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 / [urednika Karl Destovnik, Andreja Tasič]. - Ljubljana : SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011 (Bograf : Log pri Brezovici). - 295 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.
ISBN 978-961-269-466-1
a) backward child b) integration c) training course d) otrok s posebnimi potrebami e) integracija f) usposabljanje

376.1(082)
376.1 USPOSABLJANJE strokovnih
COBISS.SI-ID 256274432


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


49.
LOZEJ, Marjeta
        Dejavniki vključevanja v košarko na vozičku : diplomsko delo / Marjeta Lozej. - Ljubljana : [M. Lozej], 2011. - VI, 66 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 55-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physical handicap b) ball game c) telesna prizadetost d) igra z žogo e) košarka na vozičku

376:796.034-056.26(043.2)
Č II 376.1(043.2) LOZEJ, M. Dejavniki
COBISS.SI-ID 8803401

50.
MIHELČIČ, Nina, 1985-
        Stališča pedagoških delavcev gorenjske regije do učencev s čustvenimi in vedenjskimi težavami : diplomsko delo / Nina Mihelčič. - Ljubljana : [N. Mihelčič], 2011. - 88 str., [2] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) backward child b) behaviour disorder c) attitude d) otrok s posebnimi potrebami e) motnje vedenja f) stališče

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1-056.47(043.2) MIHELČIČ, N. Stališča
COBISS.SI-ID 8802633

51.
ŠTRUC, Ana, 1987-
        Odzivi na doživljajsko konjeniški tabor za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Ana Štruc. - Ljubljana : [A. Štruc], 2011. - X, 83 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) adult c) riding d) duševno prizadeti e) odrasli f) jahanje

376.1-056.34-053.81(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) ŠTRUC, A. Odzivi
COBISS.SI-ID 8804681

52.
ŽALIG, Mojca
        Otrok s hiperkinetično motnjo v razredu : diplomsko delo / Mojca Žalig. - Ljubljana : [M. Žalig], 2011. - 69, [4] str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 56-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) hyperactivity b) uproar c) teacher role d) hiperaktivnost e) nemirnost f) vloga učitelja

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1(043.2) ŽALIG, M. Otrok
COBISS.SI-ID 8809801


378 VISOKO ŠOLSTVO.


53.
DOBBINS, Michael, 1975-
        Higher education policies in Central and Eastern Europe : convergence towards a common model? / Michael Dobbins. - Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2011. - XVII, 233 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Transformations of the state)

Bibliografija: str. 213-228. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Historical Developments and Current Challenges ; Convergence in higher education governance? ; Higher Education Reform in the Czech Republic ; Higher Education Reform in Romania ; Higher Education Reform in Bulgaria ; Higher Education Reform in Poland ; Comparative Conclusions
ISBN 978-0-230-29139-3 (hbk)
a) higher education - Eastern Europe b) educational policy c) educational reform d) visokošolsko izobraževanje - Vzhodna Evropa e) politika vzgoje in izobraževanja f) reforma vzgoje in izobraževanja g) bolonjski proces

378
378 DOBBINS, M. Higher
COBISS.SI-ID 8808265

54.
ROTHMAN, Stanley, 1927-
        The still divided academy : how competing visions of power, politics, and diversity complicate the mission of higher education / Stanley Rothman, April Kelly-Woessner, and Matthew Woessner. - Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, cop. 2011. - XII, 282 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 259-270. - Kazalo
ISBN 978-1-4422-0806-3 (hbk) ISBN 978-1-4422-0808-7 (ebk)
a) higher education - USA b) educational policy c) academic freedom d) visokošolsko izobraževanje - ZDA e) politika vzgoje in izobraževanja f) akademska svoboda

378
378 ROTHMAN, S. Still
COBISS.SI-ID 8797001


39(043.2) ETNOLOGIJA.


55.
ŠTEFELIN, Janja
        Primerjava slovenskih ljudskih pravljic in ruskih ljudskih pravljic : diplomska naloga / Janja Štefelin. - Ljubljana : [J. Štefelin], 2011. - III, 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) pravljica c) teorija pravljic d) ljudske pravljice

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) ŠTEFELIN, J. Primerjava
COBISS.SI-ID 8806729


5 NARAVOSLOVNE VEDE


56.
        CVET skrivnosti : [vodnik po rastlinskem svetu Cerkniškega jezera in okolice] / [besedilo Jošt Stergaršek ... [et al.] ; fotografije Valentin Schein ... [et al.] ; risbe Jošt Stergaršek]. - 1. izd. - Cerknica : Notranjski regijski park, 2009 ([Cerknica] : Abakos). - 204 str. : ilustr. ; 20 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 10.000 izv. - Bibliografija: str. 198
ISBN 978-961-269-178-3
a) botany b) botanika c) rastlinstvo d) naravna dediščina e) Notranjska f) Cerkniško jezero g) albumi

581.9(497.471)(035)
58 CVET skrivnosti
COBISS.SI-ID 248765952

57.
HANDELSMAN, Jo
        Scientific teaching / Jo Handelsman, Sarah Miller, Christine Pfund. - [Wisconsin] : The Wisconsin Program for Scientific Teaching ; Englewood : Roberts and Company ; New York : W.H. Freeman and Company, cop. 2007. - XVI, 184 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 173-181. - Kazalo
ISBN 978-1-4292-0188-9 ISBN 1-4292-0188-6
a) science education b) teaching method c) problem solving d) motivation e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) didaktična metoda g) reševanje problemov h) motivacija i) konstruktivizem j) problemski pouk k) aktivno učenje l) preverjanje znanja

5
5 HANDELSMAN, J. Scientific
COBISS.SI-ID 8808009


51 MATEMATIKA.


58.
LANGERHOLC, Tina
        Barvanje grafov in Brooksov izrek : diplomsko delo / Tina Langerholc. - Ljubljana : [T. Langerholc], 2011. - VI f., 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-računalništvo
a) mathematics b) matematika c) teorija grafov d) kromatično število e) barvanje grafov f) Brooksov izrek

51(043.2)
Č II 51(043.2) LANGERHOLC, T. Barvanje
COBISS.SI-ID 8801609

59.
        SCIENCE, mind and creativity : the Bari symposium / Luciano L'Abate ... [et al.], editors. - New York : Nova Science Publishers, cop. 2009. - IX, 210 str. : ilustr., preglednice ; 26 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-60876-115-9 (hbk) ISBN 1-60876-115-0
a) natural sciences b) mathematics c) creativity d) naravoslovne vede e) matematika f) ustvarjalnost

51
51 SCIENCE
COBISS.SI-ID 8810569


51(043.2) MATEMATIKA.


60.
ŠALAMON, Tanja, 1987-
        Utrjevanje vsebin iz merjenja s pomočjo didaktičnih iger učencev 4. razreda : diplomsko delo / Tanja Šalamon. - Ljubljana : [T. Šalamon], 2011. - 73 str. [6] str. pril. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) educational game c) primary school d) matematika e) didaktična igra f) osnovna šola g) merjenje h) meroslovje

51(043.2)
Č II 51(043.2) ŠALAMON, T. Utrjevanje
COBISS.SI-ID 8811081


54 KEMIJA.


61.
ARH, Manca, 1985-
        Reševanje nalog s submikro-prezentacijami delcev snovi in problemskih nalog pri tekmovanju za Preglova priznanja : diplomsko delo = Solving problems and items with submicrorepresentations in primary school : graduation thesis / Manca Arh. - Ljubljana : [M. Arh], 2011. - 49 f. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: f. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) competition c) primary school d) kemija e) tekmovanje f) osnovna šola g) problemske naloge h) submikropredstavitve i) preizkusi znanja

54:37.091.26(043.2)
Č II 54(043.2) ARH, M. Reševanje
COBISS.SI-ID 8815177


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


62.
DERMASTIA, Marina
        Kjer se življenje začne --- : [biologija celice in genetika za gimnazije] / Marina Dermastia, Radovan Komel in Tom Turk ; [abecedno kazalo Alenka Dermastia ; ilustracije Marija Prelog, tehnične računalniške risbe Kristina Sepčić ; fotografije Dreamstime ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 297 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 296. - Kazalo
ISBN 978-961-271-126-9
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk

57(075.3)
575(075.3)
57(075.3) DERMASTIA, M. Kjer se
COBISS.SI-ID 254618112

63.
        JEZERO, ki izginja : monografija o Cerkniškem jezeru / uredila Alenka Gaberščik ; prevod v angleškem jeziku Henrik Ciglič]. - Ponatis. - Ljubljana : Društvo ekologov Slovenije, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 333 str. : ilustr. ; 28 cm

Podatek o izd. v CIP-u. - 200 izv. - Bibliografija in summary pri posameznih prispevkih
ISBN 961-238-124-0
a) biology b) biologija c) naravna dediščina d) rastlinstvo e) živalstvo f) Cerkniško jezero g) hidrologija h) Notranjska

58
II 58 JEZERO, ki izginja
COBISS.SI-ID 126271232


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


64.
BIZJAK, Mirjam, 1983-
        Kvantitativna analiza organizacije vsebine v štirih učbenikih za genetiko za srednje šole in gimnazije : diplomsko delo = Quantitative analysis of content organization in four textbooks of genetics for secondary and grammar schools : graduation thesis / Mirjam Bizjak. - Ljubljana : [M. Bizjak], 2008. - VII, 48 f., [19] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 46-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Biotehniška fak., Oddelek za biologijo
a) genetics b) textbook c) secondary school d) genetika e) učbenik f) srednja šola g) Bloomova taksonomija kognitivnih ciljev h) kvantitativna analiza

575(075.3)(043.2)
Č II 57(043.2) BIZJAK, M. Kvantitativna
COBISS.SI-ID 1888591

65.
PETERNEL, Ana
        Razlike med dečki in deklicami v učnih strategijah pri učenju biologije : diplomsko delo / Ana Peternel. - Ljubljana : [A. Peternel], 2011. - 130 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 106-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo [in] Biotehniška fak.
a) biology b) motivation c) sex difference d) primary school e) biologija f) motivacija g) spolna razlika h) osnovna šola

57:37.015.3(043.2)
Č II 57(043.2) PETERNEL, A. Razlike
COBISS.SI-ID 8824393

66.
URŠIČ, Sabina, 1986-
        Poznavanje podzemeljskih habitatov in organizmov med slovenskimi osnovnošolci : diplomsko delo / Sabina Uršič. - Ljubljana : [M. Bizjak], 2011. - VII, 79 f., [7] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 77-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. [in] Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) primary school c) biologija d) osnovna šola e) jame f) človeška ribica g) dinarski kras

591.522:551.44(043.2)
Č II 59(043.2) URŠIČ, S. Poznavanje
COBISS.SI-ID 8825161


61 MEDICINA.


67.
BALL, Martin John
        The Clinician's guide to linguistic profiling of language impairment / Martin J. Ball. - Kibworth : Far Communications, cop. 1992. - VI, 125 str. : obrazci ; 21 cm. - (Far communication disorders series )

Bibliografija: str.: 117-123. - Kazalo
ISBN 0-9514728-8-7
a) speech defect b) phonetics c) diagnosis d) govorna motnja e) fonetika f) diagnoza g) fonološko zavedanje h) klinična lingvistika

61
61 BALL, M. Clinician's
COBISS.SI-ID 8804425

68.
        BOLEZNI in sindromi v starosti 5 / [uredila Meta Mencej]. - Ljubljana : Gerontološko društvo Slovenije, 2011. - 256 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-92650-1-7
a) elderly person b) gerontology c) social security d) starejša oseba e) gerontologija f) socialna varnost g) nega bolnika h) zdravstvena nega i) padci

649-053.9(082)
364.4-053.9(082)
61 BOLEZNI in sindromi 5
COBISS.SI-ID 255960832

69.
CRYSTAL, David
        Introduction to language pathology / David Crystal, Rosemary Varley. - 4th ed. - London : Whurr Publishers, 2004, cop. 1998. - XVII, 267 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 252-253. - Kazali
ISBN 978-1-86156-071-1
a) speech defect b) pathology c) govorna motnja d) patologija

61
61 CRYSTAL, D. Introduction
COBISS.SI-ID 8806217

70.
CRYSTAL, David
        Profiling linguistic disability. - 2nd ed. - London : Whurr, cop. 1992. - IX, 229 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 224-227. - Kazalo
ISBN 1-870332-93-8 (broš.) ISBN 978-1-870332-934 (broš.)
a) speech defect b) diagnosis c) govorna motnja d) diagnoza e) fonologija f) lingvistični testi

61
61 CRYSTAL, D. Profiling
COBISS.SI-ID 8805449

71.
DRUŠTVO medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (Nova Gorica) [Štirideset]
        40 let ustanovitve in delovanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica / [urednica Damjana Polanc]. - Nova Gorica : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2011 (Ajdovščina : Papirna galanterija Sedmak). - 76 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv.
ISBN 978-961-92505-3-2
a) health service - Slovenia b) zdravstvena služba - Slovenija

61
II 61 DRUŠTVO 40 let
COBISS.SI-ID 256129536

72.
        The SAGE handbook of mental health and illness / edited by David Pilgrim, Anne Rogers and Bernice Pescosolido. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2011. - XVIII, 547 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-84787-382-8
a) mental health b) mental handicap c) mental illness d) duševno zdravje e) motnje v duševnem razvoju f) duševna bolezen

616
616 SAGE HANDBOOK
COBISS.SI-ID 8798793

73.
        SUPERVISION of dramatherapy / edited by Phil Jones and Ditty Dokter. - London : Routledge, cop. 2009. - XIII, 224 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Supervision in the arts therapies)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 978-0-415-44702-7 (hbk) ISBN 0-415-44702-X (hbk) ISBN 978-0-415-44703-4 (pbk) ISBN 0-415-44703-8 (pbk)
a) psychotherapy b) supervision c) psihoterapija d) supervizija e) pomoč z umetnostjo f) dramska terapija

615.851
615.851 SUPERVISION of dramatherapy
COBISS.SI-ID 8795721


61(043.2) MEDICINA.


74.
OVEN, Meta
        Uporaba drog med šolsko populacijo v Mestni občini Nova Gorica : diplomsko delo / Meta Oven. - Ljubljana : [M. Oven], 2011. - 149 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 136-144. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) drug addiction - narcotic b) adolescent c) prevention d) zasvojenost z drogami - narkotik e) mladostnik f) prevencija

613.83(043.2)
Č II 61(043.2) OVEN, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 8796489


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


75.
        SOUČASNÉ trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách [Elektronski vir] : strategie technického vzdělávání v reflexi doby. - Besedilni in slikovni (1 datoteka : 45,2 MB). - V Ústí nad Labem : Fakulta výrobních technologií a managementu, 2011. - 1 el. optični disk (DVD-ROM) : barve ; 12 cm

Podatki z ov. - Prispevki v češ., slovaš., angl. in polj. - El. zbornik v PDF-formatu obsega 394 str. - 150 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-80-7414-353-3
a) engineering b) curriculum c) teaching method d) tehnika e) kurikulum f) didaktična metoda

62:37
cdr 62 SOUČASNÉ
COBISS.SI-ID 18468872


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


76.
NAGODE, Barbara, 1987-
        Kombinirane slikarske tehnike v 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Barbara Nagode. - Ljubljana : [B. Nagode], 2011. - V, 98 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) creativity c) motivation d) likovna vzgoja e) ustvarjalnost f) motivacija g) slikarske tehnike

7(043.2)
Č II 7(043.2) NAGODE, B. Kombinirane
COBISS.SI-ID 8807497


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


77.
KLEVIŠAR, Darja, 1960-
        Slovensko ljudsko slikarstvo. Dediščina poslikanih panjskih končnic : diplomsko delo / Klevišar Darja. - Ljubljana : [D. Klevišar], 2011. - 61 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 59-61. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) cultural heritage c) slikarstvo d) kulturna dediščina e) panjske končnice f) poslikava

75.031.4(043.2)
7.041.5:373.32.016(043.2)
Č II 75(043.2) KLEVIŠAR, D. Slovensko
COBISS.SI-ID 8799305


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


78.
BOAL, Augusto, 1931-
        Theatre of the oppressed / Augusto Boal ; translated by Charles A. & Maria-Odilia Leal McBride. - New York : Theatre Communications Group, 1985, cop. 1979. - XIV, 197 str. ; 23 cm

Prevod dela: Teatro del oprimido y otras poéticas políticas. - Vsebina: Aristotle's coercive system of tragedy ; Machiavelli and the poetics of virtu ; Hegel and Brecht : the character as subject or the character as object? ; Poetics of the oppressed ; Development of the Arena Theater of Sao Paulo
ISBN 0-930452-49-6 (pbk) ISBN 978-0-930452-49-0 (pbk)
a) theatre b) gledališče c) politično gledališče

792
792 BOAL, A. Theatre
COBISS.SI-ID 8810825


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


79.
CESAR, Anja
        Vključitev gimnastičnih vaj in socialnih iger v vadbo za zdravo življenje starejših žensk : diplomsko delo / Anja Cesar. - Ljubljana : [A. Cesar], 2011. - 120 str. : ilustr., graf. prikazi, ; 30 cm

Bibliografija: str. 104-106. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) elderly person b) sport c) play d) starejša oseba e) šport f) igra g) gimnastične vaje h) socialne igre i) prilagojena športna dejavnost

796.4(043.2)
Č II 79(043.2) CESAR, A. Vključitev
COBISS.SI-ID 8803657

80.
LANIŠEK, Simona
        Gibalni razvoj otrok skozi teoretične diskurze in ocene pedagoških delavcev : diplomsko delo / Simona Lanišek. - Ljubljana : [S. Lanišek], 2011. - 116 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 103-106. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) motor development b) motor activity c) behaviour disorder d) gibalni razvoj e) motorika f) motnje vedenja

796.012(043.2)
Č II 79(043.2) LANIŠEK, S. Gibalni
COBISS.SI-ID 8796745

81.
MAJCEN, Tanja, 1984-
        Motivacija za športno dejavnost dečkov in deklic 7., 8. in 9. razreda OŠPP na Štajerskem : diplomsko delo / Tanja Majcen. - Ljubljana : [T. Majcen], 2011. - 61 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) motivation b) sport c) backward child d) motivacija e) šport f) otrok s posebnimi potrebami

796:376(043.2)
Č II 79(043.2) MAJCEN, T. Motivacija
COBISS.SI-ID 8804169


80/81


82.
        GRADIM slovenski jezik 6. [Delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole] / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Dreamstime]. - 3. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 135 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Na ov. tudi: Posodobljena izd. - 2.000 izv.
- - Gradim slovenski jezik 6. Rešitve k delovnemu zvezku za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. - 20 str. ; 27 cm
ISBN 978-961-271-119-1
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6 GRADIM slovenski 6
COBISS.SI-ID 255632640

83.
        GRADIM slovenski jezik 6. Učbenik za slovenščino v 6. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Dreamstime, Istockphoto, fotodokumentacija Dela]. - 3. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-271-118-4
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6 GRADIM slovenski
COBISS.SI-ID 255426048

84.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 8 : slovenščina za 8. razred osnovne šole. [Učbenik] / Marta Kocjan-Barle, Dragica Perme ; [ilustracije Iztok Sitar ; fotografije Metod Perme, Milan Grego ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 (Ljubljana : Schwarz). - 128 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 127-128
ISBN 978-961-241-513-6
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE, M. Znanka 8
COBISS.SI-ID 254408704

85.
MOTTA, Giorgio
        Magnet 2. [Učbenik za nemščino v osmem in devetem razredu osnovne šole] / Giorgio Motta ; [ilustracije Monica Fucini, Anikibobo ; fotografije Olaf Stemme ... [et al.] ; prevod navodil Nataša Kopač ; slovenska priredba Andreja Retelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 112 str. : ilustr. ; 28 cm

Prirejeno po: Magnet A1. Deutsch für junge Lerner ; Magnet A2. Deutsch für junge Lerner. - Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-271-106-1
a) German language - textbook b) primary education c) nemščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.112.2(075.2)
II 811.112.2 MOTTA, G. Magnet 2
COBISS.SI-ID 255318272


81(043.2) JEZIKOSLOVJE.


86.
BALANTIČ, Monika, 1988-
        Razvijanje jezikovne zmožnosti pri dvojezičnih otrocih : diplomska naloga / Monika Balantič. - Ljubljana : [M. Balantič], 2011. - 66 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 55-58. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) bilingualism c) language skill d) predšolski otrok e) dvojezičnost f) jezikovna veščina

81'246.2(436.5)(043.2)
Č II 811.163.6(043.2) BALANTIČ, M. Razvijanje
COBISS.SI-ID 8800329


811.111 ANGLEŠČINA.


87.
SAMMÜLLER, Sonja
        Učimo se angleško z medvedkom : za predšolske otroke in osnovnošolce / Sonja Sammüller ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011. - 83 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Mit Teddy Englisch lernen. - 5.000 izv.
ISBN 978-961-00-1171-2
a) English language - children's book b) angleščina - knjiga za otroke

811.111
II 811.111 SAMMÜLLER, S. Učimo
COBISS.SI-ID 255508992


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


88.
        NA pragu besedila 4. Učbenik za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [fotografije fotodokumentacija Dela, Istockphoto, Dreamstime]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-271-124-5
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) NA PRAGU 4 Učbenik
COBISS.SI-ID 255940096


811.163.6(043.2) SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


89.
KLJUČEVŠEK, Mirjam, 1987-
        Poučevanje slovenščine na avstrijskem Koroškem : diplomsko delo / Mirjam Ključevšek. - Ljubljana : [M. Ključevšek], 2011. - X, 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) bilingualism b) national minority c) language teaching d) dvojezičnost e) nacionalna manjšina f) jezikovni pouk g) Koroška h) manjšinsko šolstvo

811.163.6(436.5)(043.2)
Č II 811.163.6(043.2) KLJUČEVŠEK, M. Poučevanje
COBISS.SI-ID 8801353


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


90.
ROSIČ, Nives, 1987-
        Aplikacija teorije kratke sodobne pravljice Marjane Kobe na Svetlanine pravljice : diplomska naloga / Nives Rosič. - Ljubljana : [N. Rosič], 2011. - 67 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) pravljica c) sodobna pravljica

82-343(043.2)
Č II 82(043.2) ROSIČ, N. Aplikacija
COBISS.SI-ID 8807241


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


91.
        TEACHING science fiction / edited by Andy Sawyer and Peter Wright. - Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2011. - XXVII, 266 str. ; 22 cm. - (Teaching the new English)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-230-22851-1 (pbk) ISBN 0-230-22851-8 (pbk) ISBN 978-0-230-22850-4 (hbk) ISBN 0-230-22850-X (hbk)
a) science fiction b) teaching objective c) znanstvena fantastika d) učni cilj

82-93
82-93 TEACHING science
COBISS.SI-ID 8809033


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


92.
MCCOURT, Frank
        Učitelj / Frank McCourt ; prevedel Uroš Kalčič ; spremno besedo napisal Marko Trobevšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Celje] : Dikplast). - 304 str. ; 23 cm

Prevod dela: Teacher man. - Potiskani spojni listi. - 1.000 izv. - Učna leta Franka McCourta / Marko Trobevšek: str. 295-304
ISBN 978-961-241-340-8

821.111(73)
821.111(73) MCCOURT, F. Učitelj
COBISS.SI-ID 245839104


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


93.
BRUCKNER, Karl
        Zlati faraon / Karl Bruckner ; [prevedel Jože Šmit ; ilustriral Hans Thomas]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1978 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 250 str., [6] f. barvnih pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Biseri)

Prevod dela: Der goldene Pharao. - Zlati faraon / Jože Šmit: str. 7-8

821.112.2
821.112.2 BRUCKNER, K. Zlati
COBISS.SI-ID 38204


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


94.
        GRADIM svet iz besed : zgodbe zmagovalcev literarnega natečaja 2010/11 / [avtorji zgodb Tara Hadler ... [et al.] ; uvodno besedilo Renata Odlazek ; spremno besedilo Milena Mileva Blažić in Mateja Pezdirc Bartol ; ilustracije Tanja Komadina]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Celje] : Zlatečan). - 79 str. : ilustr. ; 19 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-271-127-6
a) composition b) ustvarjalno pisanje c) literarni natečaji d) osnovne šole

821.163.6
821.163.6 GRADIM svet 2010/11
COBISS.SI-ID 254917632


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


95.
TRAVNIK, Meta
        Tabujske teme v mladinskih pripovednih delih Ivana Sivca : diplomsko delo / Meta Travnik. - Ljubljana : [M. Travnik], 2011. - II, 50 f., VII f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 49-50. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) tabu teme

821.163.6:373.3.016(043.2)
Č II 82(043.2) TRAVNIK, M. Tabujske
COBISS.SI-ID 8825673


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


96.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Slovenijo 9. [Učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole] / Helena Verdev ; [zemljevidi Monde Neuf ; ilustracije Igor Šinkovec, tehnične risbe Gregor Štrukelj ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - 4.000 izv.
ISBN 978-961-271-111-5
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) VERDEV, H. Raziskujem 9
COBISS.SI-ID 255427584

97.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Zemljo 6. Delovni zvezek za geografijo v šestem razredu osnovne šole / [Helena Verdev ; ilustracije Igor Šinkovec ; zemljevidi Monde Neuf, Geodetski zavod Slovenije ; tehnične risbe Gregor Štrukelj, Mojca Sekulič Fo, Vasja Kožuh ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 35 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] f. pril. z nalepkami

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za geografijo v 6. razredu osnovne šole. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-209-770-7
a) geography - exercise b) primary education c) geografija - vaja d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) VERDEV, H. Raziskujem 6
COBISS.SI-ID 243482624


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


98.
BRAVNIČAR, Matija
        Spomini in srečanja / Matija Bravničar ; uredil Dejan Bravničar ; [slike in fotografije zasebni arhiv Dejana Bravničarja]. - Ljubljana : Forma 7, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - 118 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6181-71-6
a) Bravničar, Matija (1897-1977) b) music c) glasba d) skladatelji

929
929 BRAVNIČAR, M. Spomini
COBISS.SI-ID 255736320


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO