COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


februarske novosti0 SPLOŠNO.


1.
BAILEY, Stephen, 1947-
        Academic writing : a handbook for international students / Stephen Bailey. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2011. - 293 str. : graf. prikazi, preglednice ; 25 cm

Kazalo
ISBN 978-0-415-59580-3 (hbk) ISBN 978-0-415-59581-0 (pbk) ISBN 978-0-203-83165-6 (ebk)
a) English language b) written expression - reference book c) research of academic literature d) angleščina e) pisno izražanje - priročnik f) raziskovanje znanstvene literature g) oblikovanje besedil h) neliterarna besedila

001
001 BAILEY, S. Academic
COBISS.SI-ID 8688457


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
KEAR, Karen, 1957-
        Online and social networking communities : a best practice guide for educators / Karen Kear. - New York : Routledge, 2011. - XXI, 204 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Open and flexible learning series)

Bibliografija: str. 191-200. - Kazalo
ISBN 978-0-415-87246-1 (hbk) ISBN 978-0-415-87247-8 (pbk) ISBN 978-0-203-84273-7 (ebk)
a) computer network b) communication c) računalniška mreža d) komunikacija e) internet f) socialna omrežja g) e-učenje h) internetne skupnosti

004.7
004.7 KEAR, K. Online
COBISS.SI-ID 8691017


02


3.
        ENVISIONING future academic library services : initiatives, ideas and challenges / edited by Sue McKnight. - London : Facet, cop. 2010. - XXII, 247 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-85604-691-6 (pbk) ISBN 1-85604-691-5 (pbk)
a) university library b) library work c) univerzna knjižnica d) delo v knjižnici e) knjižničarstvo f) univerzitetne knjižnice g) informacijska tehnologija h) večuporabniška virtualna okolja i) elektronska gradiva j) publiciranje k) upravljanje s podatki l) dodana vrednost m) študije primerov n) zborniki

027.7
02 ENVISIONING future
COBISS.SI-ID 34139653


069


4.
TAVČAR, Lidija
        Homo spectator [Elektronski vir] : uvod v muzejsko pedagogiko / Lidija Tavčar. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 3, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP / Vista; Adobe reader 5.0 in višje verzije; CD pogon; priporočen tiskalnik. - Dostopno tudi na: http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_3/index.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - 50 izv. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 978-961-270-006-5
a) aesthetic education b) estetska vzgoja c) muzejska pedagogika

069:37.01
Č cdr 061.1 TAVČAR, L. Homo
COBISS.SI-ID 247238400


1 FILOZOFIJA.


5.
ČAČINOVIČ-Puhovski, Nadežda
        Čemu brati filozofe : v petdesetih kratkih poglavjih / Nadežda Čačinovič ; [prevedla Helena Motoh]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2010 ([Maribor] : Darima). - 194 str. ; 20 cm. - (Zbirka Varia / Založba /*cf.)

Prevod dela: Zašto čitati filozofe. - 500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-257-030-9
a) philosophy b) filozofija c) zgodovina filozofije d) filozofi

1
1 ČAČINOVIČ, N. Čemu
COBISS.SI-ID 253647104

6.
SAFRANSKI, Rüdiger
        Nietzsche : biografija njegovega mišljenja / Rüdiger Safranski ; [prevedel Tomo Virk]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. - 319 str. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti)

Prevod dela: Nietzsche: Biographie[!] seines Denkens. - Bibliografija: str. 312-317
ISBN 978-961-6717-47-2
a) Nietzsche, Friedrich (1844-1900) b) philosophy c) filozofija

1Nietzche F.
1 SAFRANSKI, R. Nietzsche
COBISS.SI-ID 252783872

7.
WINSTON, Joe, 1953-
        Beauty and education / Joe Winston. - New York ; London : Routledge, 2010. - XVI, 170 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge international studies in the philosophy of education ; 24)

Bibliografija: str. 157-164. - Kazalo. - Vsebina: Seeking beauty in education ; The meanings of beauty: a brief history ; Beauty as educational experience ; Beauty, education and the good society ; Beauty and creativity: examples from an arts curriculum ; Beauty in science and maths education ; Awakening beauty in education
ISBN 978-0-415-99490-3 (hbk) ISBN 0-415-99490-X (hbk)
a) philosophy of education b) aesthetics c) pedagoška filozofija d) estetika

111.852
111.852 WINSTON, J. Beauty
COBISS.SI-ID 8691273


159.9 PSIHOLOGIJA.


8.
        ACHIEVEMENT and motivation : a social-developmental perspective / edited by Ann K. Boggiano, Thane S. Pittman. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1992. - X, 291 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cambridge studies in social and emotional development)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-521-32220-0
a) achievement motivation b) achievement gain c) motivation for studies d) motivacija za uspešnost e) šolska uspešnost f) motivacija za učenje

159.953
159.953 ACHIEVEMENT and motivation
COBISS.SI-ID 26825826

9.
BRITZMAN, Deborah P., 1952-
        Freud and education / Deborah P. Britzman. - New York ; London : Routledge, 2011. - VIII, 165 str. ; 21 cm. - (Routledge key ideas in education series)

Bibliografija: str. 158-162. - Kazalo
ISBN 978-0-415-80225-3 (hbk) ISBN 978-0-415-80226-0 (pbk) ISBN 978-0-203-84150-1 (ebk)
a) Freud, Sigmund (1856-1939) b) psychoanalysis c) psihoanaliza

159.964.2
159.964.2 BRITZMAN, D. Freud
COBISS.SI-ID 8691785

10.
DE Bono, Edward, 1933-
        Šest klobukov razmišljanja / Edward de Bono ; [prevajalka Nastja Mulej. - Ljubljana : New moment, 2005 (Begunje : Cicero). - 173 str. : avtorj. sl. ; 20 cm. - (New moment, ISSN 1580-1322 ; No. 28)

Prevod dela: Six thinking hats. - O avtorju: str. 173
a) thinking b) communication c) creativity d) mišljenje e) komunikacija f) ustvarjalnost g) razmišljanje

159.9
159.9 DE BONO, E. Šest
COBISS.SI-ID 2087278

11.
HOFSTEDE, Geert H.
        Culture's consequences : comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations / Geert Hofstede. - 2nd ed. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2001. - XX, 596 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

Bibliografija: str. 525-568. - Kazali
(pbk) ISBN 978-0-8039-7323-7 (cloth) ISBN 978-0-8039-7324-4 (pbk)
a) value b) culture c) social inequality d) vrednota e) kultura f) socialna neenakost g) individualizem h) kolektivizem i) moškost j) ženskost k) družbene vrednote l) organizacije m) etnopsihologija

159.9
159.9 HOFSTEDE, G. Culture's
COBISS.SI-ID 22714717

12.
HUNT, Morton M.
        The story of psychology / Morton Hunt. - 2nd Anchor Books [updated and revised] ed. - New York : Anchor Books, cop. 2007. - XV, 877 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. [813]-852. - Kazalo
ISBN 978-0-307-27807-4 (pbk) ISBN 0-307-27807-7 (pbk)
a) psychology b) psychoanalysis c) psihologija d) psihoanaliza e) zgodovina psihologije

159.9
159.9 HUNT, M. The story
COBISS.SI-ID 8677449

13.
JURIŠEVIČ, Mojca
        NTC učenje : spodbujanje razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju : gradivo za strokovni seminar / Mojca Juriševič, Ranko Rajović, Leonora Drgan ; avtrorici fotografij in predstavljenih iger Vera Bubnič, Marija Bejek. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 40
a) gifted b) early learning c) nadarjeni d) zgodnje učenje e) NTC program

159.953
II 159.953 JURIŠEVIČ, M. NTC Č II 159.953 JURIŠEVIČ, M. NTC
COBISS.SI-ID 8677193

14.
PETERSON, Christopher
        Character strengths and virtues : a handbook and classification / Christopher Peterson & Martin E.P. Seligman. - Washington : American Psychological Association ; New York : Oxford University Press, 2004. - XIV, 800 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 645-762. - Kazalo. - Vsebina: Background. Introduction to a "Manual of the sanities" ; Universal virtues? : Lessons from history ; Previous classifications of character strengths ; Strengths of character. Introduction: Strengths of widsom and knowledge. Creativity [originality, ingenuity] ; Curiosity [interest, novelty-seeking, openness to experience] ; Open-mindedness [judgment, critical thinking] ; Love of learning ; Perspective [wisdom] ; Introduction: Strengths of courage. Bravery [valor] ; Persistence [perseverance, industriousness] ; Integrity [authenticity, honesty] ; Vitality [zest, enthusiasm, vigor, energy] ; Introduction: Strengths of humanity. Love ; Kindness [generosity, nurturance, care, compassion, altruistic love, "niceness"] ; Social intelligence [emotional intelligence, personal intelligence] ; Introduction: Strengths of justice. Citizenship [social responsibility, loyalty, teamwork] ; Fairness ; Leadership ; Introduction: Strengths of temperance. Forgiveness and mercy ; Modesty and humility ; Prudence ; Self-regulation [self-control] ; Introduction: Strengths of transcendence. Appreciation of beauty and excellence [awe, wonder, elevation] ; Gratitude ; Hope [optimism, future-mindedness, future orientation] ; Humor [playfulness] ; Spirituality [religiousness, faith, purpose] ; Conclusions. Assessment and applications
ISBN 978-0-19-516701-6
a) individual characteristics b) character c) individualna karakteristika d) značaj e) osebnost f) pogum g) duhovnost h) vrline

159.923
159.923 PETERSON, C. Character
COBISS.SI-ID 2420183

15.
SALECL, Renata
        Izbira / Renata Salecl ; [prevedla Marjana Karer]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 143 str. ; 23 cm. - (Zbirka Čas misli)

Prevod dela: Choice. - 400 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 125-127. - Kazalo
ISBN 978-961-231-779-9
a) psychology b) psihologija c) izbira d) filozofija kulture

159.9
159.9 SALECL, R. Izbira
COBISS.SI-ID 252676096

16.
SECUNDA, Victoria
        Če škripa med hčerjo in materjo : kako razvozlati ženski gordijski vozel / Victoria Secunda ; [prevod Branko Gradišnik]. - Ljubljana : Umco, 2011 ([Podolnica] : Franci Rožmanec, Potens). - 582 str. ; 22 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: When you and your mother can't be friends. - 350 izv. - Opombe: str. 539-563. - Bibliografija: str. 564-568. - Kazalo
ISBN 978-961-6803-00-7
a) mother-child relation b) personality c) odnos med materjo in otrokom d) osebnost e) matere in hčere f) medsebojni odnosi

159.923.2-055.2
159.922.2-055.2
159.923 SECUNDA, V. Če škripa
COBISS.SI-ID 247301888

17.
        SELF-regulation and social competence [Elektronski vir] : psychological studies in identity, achievement and work-family dynamics / edited by McWelling Todman. - El. knjiga. - Athens : Athens institute for education and research, ATINER, 2009

Sistemske zahteve: spletni brskalnik. - Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/Self_Regulation2009.pdf (Dostop z geslom za člane knjižnice UL Pedagoška fakulteta). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 2. 2. 2011. - El. publikacija v pdf formatu obsega 166 str. - Pdf tiskane izd. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-960-6672-49-1
a) social psychology b) identity c) achievement d) socialna psihologija e) identiteta f) uspešnost g) socialne kompetence h) samoregulacija

159.9
COBISS.SI-ID 8674121


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


18.
SLABE, Vesna, 1986-
        Razlike v spolu pri uporabi konstruktivne in destruktivne agresivne komunikacije : diplomsko delo / Vesna Slabe. - Ljubljana : [V. Slabe], 2011. - 75 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) aggressiveness b) communication c) sex role d) agresivnost e) komunikacija f) vloga spola

159.923(043.2)
Č II 159.9(043.2) SLABE, V. Razlike
COBISS.SI-ID 8676425


17 ETIKA.


19.
SERCOMBE, Howard
        Youth work ethics / Howard Sercombe. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2010. - X, 182 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 170-177. - Kazalo
ISBN 978-1-84787-603-4 ISBN 978-1-84787-604-1 (pbk)
a) social worker b) professional ethics c) career development d) socialni delavec e) poklicna etika f) poklicni razvoj g) delo z mladino

17
17 SERCOMBE, H. Youth
COBISS.SI-ID 8683081


2 VERSTVO.


20.
TRUBAR, Primož
        Ta celi novi testament : 1582 [Elektronski vir] / Primož Trubar ; Fanika Krajnc-Vrečko in Jonatan Vinkler (ur.) ; prevedla in spremno besedo napisala Fanika Krajnc-Vrečko ; opombe in komentarje napisali Fanika Krajnc-Vrečko, Edi Vrečko in Jonatan Vinkler. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Zbrana dela Primoža Trubarja ; 6)

- Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=88
ISBN 978-961-270-042-3
a) scripture b) sveto pismo c) Nova zaveza

2
Č cdr 2 TRUBAR, P. Ta celi
COBISS.SI-ID 254025984


3 DRUŽBENE VEDE


21.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 6. Priročnik za 6. razred osnovne šole [Elektronski vir] / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; ilustracije Iztok Sitar. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_matematika/6.%20razred/Prirocniki_priprave/3_12_skrivnosti_6_prirocnik.pdf
ISBN 978-961-209-802-5
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

371.3:51(035)
COBISS.SI-ID 236470784

22.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 7. Priročnik za 7. razred osnovne šole [Elektronski vir] / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; ilustracije Iztok Sitar. - 1. izd., 1. natis. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_matematika/7.%20razred/Prirocniki_priprave/Skrivnosti_stevil-oblik7.pdf
ISBN 978-961-209-739-4
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

371.3:51
COBISS.SI-ID 233638912

23.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 8. Priročnik za 8. razred osnovne šole [Elektronski vir] / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; ilustracije Iztok Sitar. - 1. izd., 1. natis. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_matematika/8.%20razred/Prirocniki_priprave/Skrivnosti_stevil-oblik8.pdf
ISBN 978-961-209-738-7
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

371.3:51
COBISS.SI-ID 233638656

24.
        IGRA števil in oblik 4. Priročnik za učitelje v 4. razredu osnovne šole [Elektronski vir] / Nataša Centa ... [et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_matematika/4.%20razred/Prirocniki_priprave/ISIO_4_PRIR.pdf. - Opis temelji na verziji z dne 05.06.2007
ISBN 978-961-209-646-5
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

371.3:51(035)
COBISS.SI-ID 233519360

25.
        IGRA števil in oblik 5. Priročnik za učitelje v 5. razredu osnovne šole [Elektronski vir] / Nataša Centa ... [et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_matematika/5.%20razred/Prirocniki_priprave/ISIO_5_prirocnik.pdf. - Opis temelji na verziji z dne 05.06.2007
ISBN 978-961-209-741-7
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

371.3:51(035)
COBISS.SI-ID 233519104

26.
        ODKRIVAM svoje okolje 2. Priročnik za učitelje za spoznavanje okolja za 2. razred 9-letne osnovne šole [Elektronski vir] / Milena Petauer ... [et al.] ; ilustracije Bojan Sumrak, Damjana Brumec ; fotografije Drago Mohar ... [et al.]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007

- Dostopno tudi na: http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_spoznavanje_okolja/2.%20razred/Prirocniki_priprave/odkrivam_okolje2_prirocnik.pdf
ISBN 978-961-209-751-6
a) environmental education - teachers' guide b) okoljska vzgoja - priročnik za učitelje c) spoznavanje okolja

371.3:502/504(086.034.4)
COBISS.SI-ID 231766784

27.
VENDRAMIN, Valerija
        Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije [Elektronski vir] / Valerija Vendramin in Renata Šribar. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Zbirka Digitalna knjižnica, ISSN 1855-9638. Dissertationes ; 11)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; Adobe Acrobat Reader 5.0. in višji; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik. - Dostopno tudi na: http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_11/. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 156 str. - 75 izv. - Bibliografija. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-270-036-2
a) sex b) violence c) mass media d) spol e) nasilje f) sredstva množičnega obveščanja

3
Č cdr 3 VENDRAMIN, V. Spoli
COBISS.SI-ID 252996096


30+316


28.
        LE vkup le vkup uboga gmajna : preganjanje kmetov in kmečki upor v Sloveniji 1945-1955 / uredil Jože Dežman ; oblikovanje simbola projekta Črtomir Frelih. - 1. izd. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva družba, 2011. - 480 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.
ISBN 978-3-7086-0533-3
a) agriculture - Slovenia - 1945-1955 b) kmetijstvo - Slovenija - 1945-1955 c) slovenski kmetje d) kmetijska politika e) podeželje

316
316 LE VKUP
COBISS.SI-ID 254152192

29.
ŽNIDARŠIČ-Žagar, Sabina
        Ženski so pa vzrasle svetlejše dolžnosti nego kuhati in prati --- [Elektronski vir] : podoba in pojavnost žensk na Slovenskem: Slovenke, od sredine 19. stoletja do 2. svetovne vojne : univerzitetni učbenik / Sabina Žnidaršič Žagar ; prevajalec povzetka Igor Ž. Žagar. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009. - 226 str., 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Zbirka Digitalna knjižnica. Compendia (univerzitetni učbeniki) ; 1, ISSN 1855-9654)

Sistemske zahteve: operacijski sistem Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; priporočena resolucija 1024 x 768 in višja; Adobe Acrobat Reader 5.0 in višje verzije; CD pogon; priporočen tiskalnik. - Način dostopa (URL): http://193.2.222.157/Sifranti/StaticPage.aspx?id=47. - Nasl. z nasl. zaslona. - 50 izv. - Bibliografija: str. 205-216. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6086-76-9
a) female - Slovenia - 1850-1941 b) social role c) social status d) ženska - Slovenija - 1850-1941 e) družbena vloga f) družbeni položaj g) Kranjska h) žensko vprašanje

305-055.2(497.4)"1850/1941"(075.8)
316.346.2-055.2(497.4)"1850/1941"(075.8)
Č DVD 316.7 ŽNIDARŠIČ-Žagar Ženski
COBISS.SI-ID 243489792


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


30.
        MIGRANTI v Sloveniji - med integracijo in alienacijo / zbrali in uredili Karmen Medica, Goran Lukič in Milan Bufon. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 270 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl.
ISBN 978-961-6732-19-2 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) immigration - Slovenia b) migrant worker c) social status d) imigracija - Slovenija e) migrantski delavec f) družbeni položaj

314.15(497.4)(082)
314.151.3-054.72(497.4)(082)
331.556.44(497.4)(082)
31 MIGRANTI v Sloveniji
COBISS.SI-ID 251591936


316 SOCIOLOGIJA.


31.
        DOSTA! Dovolj! : osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome! : priročnik. - Ljubljana : Informacijski urad Sveta Evrope v RS : Urad vlade RS za narodnosti, 2009. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

a) national minority - Slovenia b) stereotype c) nacionalna manjšina - Slovenija d) stereotip e) Romi f) predsodki

316.35
II 316.35 DOSTA!
COBISS.SI-ID 1188998

32.
        MEDIJSKA politika v postsocializmu [Elektronski vir] / Primož Krašovec, Igor Ž. Žagar (ur.). - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) + 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 5, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: operacijski sistem Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; priporočena resolucija 1024 x 768 in višja; Adobe Acrobat Reader 5.0 in višje verzije; CD pogon; priporočen tiskalnik. - Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=68. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 216 str. - 50 izv. - Bibliografija. - Kazali
ISBN 978-961-270-012-6
a) mass media b) politics c) sredstva množičnega obveščanja d) politika e) medijska politika f) množično komuniciranje g) postsocializem

316.7
cdr 316.7 MEDIJSKA
COBISS.SI-ID 247665152


34 PRAVO.


33.
        IZBIRNI protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije in Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih / [uredili Nina Lenardič Purkart in Smiljana Knez]. - Ljubljana : Ministrstvo za zunanje zadeve, 2010 ([Murska Sobota] : Klar). - 36 str. ; 24 cm

a) rights of the child b) pravice otroka c) mednarodne konvencije

342.7
342.7 IZBIRNI protokol
COBISS.SI-ID 251369216

34.
        KONVENCIJA o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin s protokoli in Poslovnik Evropskega sodišča za človekove pravice / [pripravila in uredila Liana Kalčina]. - Ljubljana : Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope (IDC Sveta Evrope) pri Narodni in univerzitetni knjižnici, 2005 ([Žabnica] : Pro Grafika). - 107 str. ; 23 cm. - (Zbirka Slovenija in Svet Evrope ; št. 41)

Nasl. v kolofonu: Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščinah (EKČP) s Poslovnikom Evropskega sodišča za človekove pravice. - 2.000 izv.
ISBN 961-6285-46-7
a) human rights b) človekove pravice c) varstvo človekovih pravic d) mednarodne konvencije e) Evropsko sodišče za človekove pravice

342.7
342.7 KONVENCIJA o varstvu
COBISS.SI-ID 223358976


35 JAVNA UPRAVA.


35.
        VOJAŠKI slovar / [uredniški odbor Tomo Korošec ... et al.]. - Predelana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Ministrstvo za obrambo, 2002 (Ljubljana : Delo). - 658 str. ; 22 cm

ISBN 961-228-043-6
a) terminološki slovarji b) vojaški slovarji

355
34 VOJAŠKI slovar
COBISS.SI-ID 117579520


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


36.
        CHANGE and challenge in education [Elektronski vir] / edited by Leslie Stuart Woodcock. - El. knjiga. - Athens : Athens institute for education and research, ATINER, 2008

Sistemske zahteve: spletni brskalnik. - Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/Change2008.pdf (Dostop z geslom za člane knjižnice UL Pedagoška fakulteta). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 2. 2. 2011. - El. publikacija v pdf formatu obsega 500 str. - Pdf tiskane izd. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-960-6672-35-4
a) pre-school education - conference b) curriculum development c) lifelong learning d) predšolska vzgoja - konferenca e) izpopolnitev kurikuluma f) vseživljenjsko učenje

37.01
COBISS.SI-ID 8673353

37.
CUXART, Bernadette
        Oblikovanje živali iz plastelina : [preprosti izdelki za vsakogar] / [besedilo in ilustracije] Bernadette Cuxart ; [fotografije Pep Herrero ; prevod Darja Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011 (natisnjeno v Španiji). - 95 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Modeling clay animals; izv. stv. nasl.: Apren modelar animals amb plastilina. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-251-217-0
a) manual skill b) ročna spretnost c) plastelin d) oblikovanje e) izdelki

371.38
II 371.38 CUXART, B. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 252333824

38.
        DISCIPLINES of education : their role in the future of education research / edited by John Furlong and Martin Lawn. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, 2011. - IX, 202 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-58205-6 (hbk) ISBN 978-0-415-58206-3 (pbk) ISBN 978-0-203-84413-7 (ebk)
a) sciences of education b) educational research c) pedagoške vede d) pedagoško raziskovanje

37.01
37.01 DISCIPLINES of education
COBISS.SI-ID 8690505

39.
DUCKWORTH, Julie
        Mala knjiga vrednot : izobraževanje otrok v misleče, samostojne, odgovorne in ljubeče državljane / Julie Duckworth ; [prevedla Ksenija Berk ; spremno besedilo Majda Koren]. - Ljubljana : Karantanija, 2011. - 152 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Little book of values
ISBN 978-961-275-017-6 (trda vezava) ISBN 978-961-275-023-7 (broš.)
a) moral education b) value c) moralna vzgoja d) vrednota

37.015
37.015 DUCKWORTH, J. Mala
COBISS.SI-ID 252832000

40.
        EUROPEAN dimensions of teacher education : similarities and differences / edited by Milena Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc ; reviewed by Pavel Zgaga. - Ljubljana : Faculty of Education ; Kranj : The National School of Leadership and Education, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - 338 str. : preglednice, graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-961-253-058-7 (Pedagoška fakulteta)
a) teacher education - Europe b) izobraževanje učiteljev - Evropa

37.091.12
371.13/.16 EUROPEAN dimensions
COBISS.SI-ID 254625024

41.
        GRADIM slovenski jezik 4, Gradim slovenski jezik 5, Gradim slovenski jezik 6, Slovenščina za vsak dan 7, Slovenščina za vsak dan 8, Slovenščina za vsak dan 9. Priročnik za učitelje - uvod [Elektronski vir] : za slovenščino v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu osnovne šole / uredila Dubravka Berc Prah. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/PR%20za%20ucitelje%20UVOD.pdf
ISBN 978-961-209-902-2
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6:37.091:373.3(035)
COBISS.SI-ID 248559360

42.
        HABERMAS, critical theory and education / edited by Mark Murphy and Ted Fleming. - New York ; London : Routledge, 2010. - VI, 216 str. ; 24 cm. - (Routledge international studies in the philosophy of education ; 22)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-80617-6 (hbk) ISBN 0-415-80617-8 (hbk) ISBN 0-203-86489-1 (ebk) ISBN 978-0-203-86489-0 (ebk)
a) Habermas, Jürgen (1929-) b) philosophy of education c) critical theory d) democracy e) pedagoška filozofija f) kritična teorija g) demokracija

37.01
37.01 HABERMAS critical
COBISS.SI-ID 8690761

43.
HERBERT, Anna, 1964-
        The pedagogy of creativity / Anna Herbert. - London ; New York : Routledge, 2010. - VIII, 150 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 136-144. - Kazalo
ISBN 978-0-415-54886-1 (hbk) ISBN 0-415-54886-1 (hbk) ISBN 978-0-415-54887-8 (pbk) ISBN 0-415-54887-X (pbk) ISBN 978-0-203-85546-1 (ebk) ISBN 0-203-85546-9 (ebk)
a) creativity b) educational psychology c) creative activities d) ustvarjalnost e) pedagoška psihologija f) ustvarjalne dejavnosti

37.015
37.015 HERBERT, A. Pedagogy
COBISS.SI-ID 8692041

44.
        ISSUES on education and research [Elektronski vir]. Volume 1 / edited by Gregory T. Papanikos. - El. knjiga. - Athens : Athens institute for education and research, ATINER, 2008

Sistemske zahteve: spletni brskalnik. - Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/Issues2008.pdf (Dostop z geslom za člane knjižnice UL Pedagoška fakulteta). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 2. 2. 2011. - El. publikacija v pdf formatu obsega 329 str. - Pdf tiskane izd. - "Most of the papers in this volume were presented at the education conference" ---> str. 1. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-960-6672-43-9
a) didactics b) teaching method c) learning d) educational research e) didaktika f) didaktična metoda g) učenje h) pedagoško raziskovanje

37.01
COBISS.SI-ID 8672841

45.
        ISSUES on education and research [Elektronski vir]. Volume 2 / edited by Gregory T. Papanikos. - El. knjiga. - Athens : Athens institute for education and research, ATINER, 2010

Sistemske zahteve: spletni brskalnik. - Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/Issues2010.pdf (Dostop z geslom za člane knjižnice UL Pedagoška fakulteta). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 2. 2. 2011. - El. publikacija v pdf formatu obsega 342 str. - Pdf tiskane izd. - "Most of the papers in this volume were presented at the education conference" ---> str. 1. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-960-6672-91-0
a) educational research b) research method c) pedagoško raziskovanje d) raziskovalna metoda

37.01
COBISS.SI-ID 8672585

46.
JAKOPIČ, Bogo
        Poslušati s srcem : zgodovina vzgoje in izobraževanja gluhih / Bogo Jakopič, Bogdan Knavs. - Ljubljana : Brat Frančišek : Verski center gluhih in naglušnih, 2007 (Ivančna Gorica : Impress). - 87 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6326-58-2 (Brat Frančišek)
a) deaf b) history of education - Slovenia c) gluhi d) zgodovina pedagogike - Slovenija

376.1-056.263(091)
376.1-056.263 JAKOPIČ, B. Poslušati
COBISS.SI-ID 233926400

47.
        KDO je uspešen v slovenskih šolah? [Elektronski vir] / Sergej Flere (ur.). - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica, ISSN 1855-9638. Dissertationes ; 9)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; Adobe Acrobat Reader 5.0. in višji; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik. - Dostopno tudi na: http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_9/index.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 181 str. - 100 izv. - Bibliografija. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-270-029-4
a) achievement gain b) school failure c) social status d) anxiety e) šolska uspešnost f) šolski neuspeh g) družbeni položaj h) anksioznost

37.01
Č cdr 37.01 KDO JE
COBISS.SI-ID 251569664

48.
        KNOWLEDGE, pedagogy and society : international perspectives on Basil Bernstein's sociology of education / edited by Daniel Frandji and Philippe Vitale. - 1st ed. - Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, cop. 2011. - XVI, 266 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [241]-258. - Kazalo
ISBN 978-0-415-56536-3 (hbk) ISBN 0-415-56536-7 (hbk) ISBN 978-0-203-84393-2 (ebk)
a) Bernstein, Basil B. (1924-2000) b) educational sociology c) philosophy of education d) language sciences e) pedagoška sociologija f) pedagoška filozofija g) jezikoslovje

37.01
37.01 KNOWLEDGE, pedagogy.
COBISS.SI-ID 8688201

49.
LUCKIN, Rosemary
        Re-designing learning contexts : technology-rich, learner-centred ecologies / Rosemary Luckin. - New York : Routledge, cop. 2010. - VIII, 198 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [176]-193. - Kazalo
ISBN 978-0-415-55441-1 (hbk) ISBN 0-415-55441-1 (hbk) ISBN 978-0-415-55442-8 (pbk) ISBN 978-0-203-85475-4 (ebk)
a) learning b) activity method c) didactic use of computer d) učenje e) aktivna metoda f) didaktična uporaba računalnika

371.3
371.3 LUCKIN, R. Re-designing
COBISS.SI-ID 8688713

50.
MAJHEN, Zvezdana
        Brez zmede do abecede / Zvezdana Majhen ; ilustriral Marjan Manček. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010. - [26] str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-261-189-7
a) abeceda

821.112.2-93-32
37.091.33:003-028.31
821.163.6 MAJHEN, Z. Brez zmede
COBISS.SI-ID 252743936

51.
MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT (2009 ; Kranjska Gora)
        Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15.-18. april 2009 [Elektronski vir] = International Conference Enabling Education and Research with ICT, SIRIKT 2009, Kranjska Gora, 15th-18th April 2009 / [organizatorji] ARNES - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije ... [et al.] ; [uredili Mojca Orel ... [et al.] ; prevod Fergus Souček-Smith, Viljenka Šavli. - El. knjiga. - Ljubljana : Arnes, 2009. - 1 pdf datoteka (33 MB - 981 str.)

Sistemske zahteve: spletni brskalnik, Adobe Reader. - Način dostopa (URL): http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/predstavitve/2009/ZBORNIK_Sirkt2009.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 11. 5. 2009. - Spletni zbornik
ISBN 978-961-6321-05-01 !
a) information technology - conference b) educational technology c) informacijska tehnologija - konferenca d) izobraževalna tehnologija e) informatika f) komunikacijska tehnologija g) informacijski sistemi h) uporaba računalnikov

37:004(082)
37.091.64:004(082)
004:37.091.3(082)
COBISS.SI-ID 15133785

52.
        NARAVOSLOVJE in tehnika 5 [Elektronski vir] : 5. razred osnovne šole. Priročnik / avtorji Irena Furlan ... [et al.] ; ilustracije Kristina Krhin, Marija Prelog. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_naravoslovje_in_tehnika/5.%20razred/Prirocniki_priprave/NIT_5_Prirocnik_notranjost. pdf
ISBN 978-961-271-088-0
a) science education - teachers' guide b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik za učitelje c) naravoslovje in tehnika

37.091.3:5(035)
37.091.3:62(035)
COBISS.SI-ID 253281792

53.
        PISA 2009 results. Vol. 1, What students know and can do : student performance in reading mathematics and science. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, cop. 2010. - 272 str. : ilustr. ; 28 cm

- Dostopno tudi na: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9810071E.PDF. - Bibliografija: str. 163
ISBN 978-92-64-09144-3 (pbk) ISBN 978-92-64-09145-0 (PDF)
a) achievement b) assessment c) reading d) mathematics e) natural sciences f) uspešnost g) vrednotenje h) branje i) matematika j) naravoslovne vede k) PISA l) bralna pismenost m) mednarodne raziskave

371.26
II 371.26 PISA 2009 results
COBISS.SI-ID 2120279

54.
PLESNIČAR, Martin, 1976-
        Kompas za starše / Martin Plesničar. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2011 (Ljubljana : Atelje Pance). - 170 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Učbeniki za tretje tisočletje)

ISBN 978-961-6654-61-6
a) family education - reference book b) parent-child relation c) družinska vzgoja - priročnik d) odnos med starši in otrokom e) vzgojni nasveti

37.018.1(035)
37.018 PLESNIČAR, M. Kompas
COBISS.SI-ID 253243648

55.
        RAZISKUJEM preteklost 8. Priročnik za zgodovino v osmem razredu osnovne šole [Elektronski vir] : priročnik za učitelje / Anita Mirjanić ... [et al.]. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/8.%20razred/Prirocniki_priprave/RP_8_PR_2010_notranjost.pdf
ISBN 978-961-271-087-3
a) history - teachers' guide b) zgodovina - priročnik za učitelje

37.091.3:93/94(035.034.2)
COBISS.SI-ID 253218304

56.
RAZPOTNIK, Jelka
        Raziskujem preteklost 7. Priročnik za učitelje za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole [Elektronski vir] / Jelka Razpotnik in Damjan Snoj. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_zgodovina/7.%20razred/Prirocniki_priprave/RP_7_PR_2010_notranjost.pdf
ISBN 978-961-271-069-9
a) history - teachers' guide b) zgodovina - priročnik za učitelje

37.091.3:93/94(035.034.2)
COBISS.SI-ID 251705344

57.
        RE-reading education policies : a handbook studying the policy agenda of the 21st century / edited by Maarten Simons, Mark Olssen, Michael A. Peters. - Rotterdam ; Boston : Sense, cop. 2009. - XVI, 810 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Educational futures ; vol. 32)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 978-90-8790-830-0 (hbk) ISBN 978-90-8790-829-4 (pbk) ISBN 908-90-8790-831-7 (ebk)
a) educational policy b) lifelong learning c) quality of education d) social integration e) teaching profession f) politika vzgoje in izobraževanja g) vseživljenjsko učenje h) kvaliteta izobraževanja i) socialna integracija j) učiteljski poklic k) družba znanja l) globalizacija m) inkluzija

37
37 RE-reading education
COBISS.SI-ID 8686409

58.
        RESEARCHING IT in education : theory, practice and future directions / edited by Anne McDougall, with John Murnane, Anthony Jones and Nick Reynolds. - London ; New York : Routledge, 2010. - XV, 214 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-56000-9 (hbk) ISBN 0-415-56000-4 (hbk) ISBN 978-0-415-56001-6 (pbk) ISBN 0-415-56001-2 (pbk) ISBN 978-0-203-86327-5 (ebk) ISBN 0-203-86327-5 (ebk)
a) educational technology b) information technology c) educational research d) izobraževalna tehnologija e) informacijska tehnologija f) pedagoško raziskovanje

37.091.6
371.6 RESEARCHING IT
COBISS.SI-ID 8689993

59.
SCHMIDT, Gordana
        Odzivanje na čutila [Elektronski vir] : seznanjanje z nevrolingvističnim programiranjem v povezavi s plesnim izražanjem : priročnik za študente predšolske vzgoje pri predmetih Plesno izražanje in Začetno naravoslovje / Gordana Schmidt. - El. knjiga. - Ljubljana : samozal., 2010

- Način dostopa (URL): http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/Odzivanje%20na%20%e8uutila.pdf
ISBN 978-961-245-950-5
a) pre-school education b) dance c) predšolska vzgoja d) ples

37.015.31:793.3
COBISS.SI-ID 251191040

60.
SCHOENFELD, Alan H.
        How we think : a theory of goal-oriented decision making and its educational applications / Alan H. Schoenfeld. - New York : Routledge, cop. 2011. - XVII, 245 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in mathematical thinking and learning)

Bibliografija: str. [237]-240. - Kazalo
ISBN 978-0-415-87864-7 (hbk) ISBN 0-415-87864-0 (hbk) ISBN 978-0-415-87865-4 (pbk) ISBN 978-0-203-84300-0 (ebk)
a) educational psychology b) interaction c) problem solving d) learning process e) pedagoška psihologija f) interakcija g) reševanje problemov h) učni proces

37.015
37.015 SCHOENFELD, A. H. How
COBISS.SI-ID 8688969

61.
        SLOVENŠČINA za vsak dan 7. Priročnik za učitelje [Elektronski vir] : predstavitev učnih enot za slovenščino v 7. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/7. %20razred/Prirocniki_priprave/SZVD%207%20PRI%20notranjost%20za%20splet_cip.pdf
ISBN 978-961-209-964-0
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

372.41/.45:371.3(035)
COBISS.SI-ID 248434176

62.
ŠPROGAR, Bojan
        Raziskujem Novi svet 8. Priročnik za geografijo v osmem razredu osnovne šole [Elektronski vir] / Bojan Šprogar, Karmen Lešnik. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/8.razred/prirocniki_priprave/GEO_8_PR_notranjost_1-30_72dpi.pdf Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/8.razred/prirocniki_priprave/GEO_8_PR_notranjost_31-60_72dpi.pdf Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/8.razred/prirocniki_priprave/GEO_8_PR_notranjost_61-96_72dpi.pdf
ISBN 978-961-271-081-1
a) geography - teachers' guide b) geografija - priročnik za učitelje

37.091.3:913(100)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 252561408

63.
ŠTRAJN, Darko
        Vzgoja družbe [Elektronski vir] / Darko Štrajn. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 2, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; Adobe Acrobat Reader 5.0 in višji; CD pogon; priporočena resolucija 1024 x 768 in višja; priporočen tiskalnik. - Dostopno tudi na: http://193.2.222.157/Sifranti/StaticPage.aspx?id=62. - Nasl. s prvega prikaza na zaslonu. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 202 str. - 50 izv. - Bibliografija. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-270-004-1
a) social studies b) social system c) education d) družboslovne študije e) družbeni sistem f) vzgoja in izobraževanje

37:316.334(0.034.2)
Č DVD 3 ŠTRAJN, D. Vzgoja
COBISS.SI-ID 247003648

64.
        VERSKI pouk v slovenskih šolah : ovrednotenje in perspektive : zbornik mednarodnega simpozija v Zavodu sv. Stanislava, 26. in 27. november 2009 = Religious education in Slovene schools : evaluation and perspectives : proceedings of the international symposium in St. Stanislav's Institution, 26th and 27th November 2009 / [urednik Roman Globokar ; prevodi Lily Schweiger Kotar ... et al.]. - Ljubljana : Zavod sv. Stanislava = St. Stanislav's Institution, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 364 str. : barvne fotogr., tabele ; 24 cm. - (Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava = Collection Symposia at St. Stanislav's Institution ; 5)

Prispevki v slov. in angl. - 300 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-6650-09-0
a) religion b) religious education - Slovenia c) religija d) verska vzgoja - Slovenija e) šolstvo f) verouk g) verski pouk h) religiozni pouk i) kateheza

37.01
37.01 VERSKI pouk
COBISS.SI-ID 253654272

65.
VOLK, Tjaša
        Družba smo mi 4. Priročnik za učitelje za družbo v četrtem razredu osnovne šole [Elektronski vir] / Tjaša Volk. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Prirocniki_priprave/DSM_4PR_2010_notranjost_lowres.pdf
ISBN 978-961-271-056-9
a) society - teachers' guide b) družba - priročnik za učitelje c) spoznavanje družbe

37.091.3:3(035.034.2)
37.091.3:908(035.034.2)
COBISS.SI-ID 249705216

66.
WIETE Annual Conference on Engineering and Technology Education (2 ; 2011 ; Pattaya)
        Inovation in engeenering and technology education [Elektronski vir] : conference proceedings / 2nd WIETE Annual Conference on Engineering and Technology Education, Pattaya, Thailand, 25 - 28 January 2011 ; edited by Zenon J. Pudlowski. - El. zbornik. - Melburne : World Institute for Engineering and Technology Education, WIETE, 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega 83 str. - Bibliografija in abstract pr posameznih prispevkih
ISBN 978-0-9807664-2-4
a) engineering - conference b) teaching c) tehnika - konferenca d) pouk

37:62
cdr 37 WIETE Inovation
COBISS.SI-ID 8679753


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


67.
LEŠČANEC, Tina
        Vpliv projekta Ekošola na odgovorno ravnanje osnovnošolcev do okolja : diplomsko delo / Tina Leščanec. - Ljubljana : [T. Leščanec], 2011. - IX, 121, [14] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 117-120. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) environmental education b) ecology c) primary school d) okoljska vzgoja e) ekologija f) osnovna šola g) ekošola h) zdrava šola i) trajnostni razvoj

37.018:502/504(043.2)
502/504:37.018(043.2)
Č II 37(043.2) LEŠČANEC, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 8691529


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


68.
        KURIKULARNA področja : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013 / nosilka in vodja projekta Tatjana Devjak ; avtorji poročila Anita Jug ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 156 f. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagošjih načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. - Bibliografija: f. 128-139
a) pre-school education b) further education of teachers c) predšolska vzgoja d) izpopolnjevanje učiteljev e) Reggio Emila (vzgojni koncept)

371.13/.16
Č II 371.13/.16 KURIKULARNA
COBISS.SI-ID 8685129

69.
MARINHO, Robson M.
        From the overhead projector to the digital classroom : case studies on the challenge of learning instructional technology / Robson Marinho. - Saarbrücken : VDM Verlag dr. Müller, cop. 2010. - 220 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 205-220
ISBN 978-3-639-28415-7
a) teaching aid b) educational technology c) learning process d) učni pripomočki e) izobraževalna tehnologija f) učni proces

371.3
371.3 MARINHO, R. From
COBISS.SI-ID 8689737


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


70.
        DEJAVNOSTI za predšolske otroke s poudarkom na spoznavanju matematičnih in naravoslovnih konceptov [Elektronski vir] / Tatjana Vonta in sodelavke (ur.) ; priredba Andreja Jaklič Šimnič ... [et al.] ; prevod Zoran Bizjak. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Zbirka Digitalna knjižnica. Compendia ; 2, ISSN 1855-9654)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; Adobe Acrobat Reader 5.0 in višji; CD pogon; priporočena resolucija 1024 x 768 in višja; priporočen tiskalnik. - Dostopno tudi na: http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Compendia_2/index.html. - Prevod dela: Creating child-centered materials for maths and science. - Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. na CD-ROM-u: Dejavnosti za predšolske otroke ---. - Besedilo v slov., predgovor tudi v angl. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 114 str. - 75 izv. - Bibliografija
ISBN 978-961-270-034-8
a) pre-school education b) science education c) mathematics d) predšolska vzgoja e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) matematika

373.2.016:51
cdr 373.2.016:51 DEJAVNOSTI za predšolske
COBISS.SI-ID 252819968

71.
POPOV, Darija
        Enciklopedija razvojnih igara za djecu od 3 do 7 godina / Darija Popov ; [prijevod Ilona Posokhova]. - 1. izd. - [Zagreb] : Planet Zoe, 2010. - 286 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Važna knjiga za roditelje)

ISBN 978-953-7685-15-7
a) educational game b) memory c) mathematics d) speech e) reading f) graphomotor activity g) didaktična igra h) spomin i) mathematics j) govor k) branje l) grafomotorika m) preproste igre

373.2
373.2 POPOV, D. Enciklopedija
COBISS.SI-ID 8676937

72.
SKATTEBOL, Jennifer
        (Re)searching for shared meanings between teachers and children : identities - being and belonging / Jennifer Skattebol. - Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, cop. 2010. - V, 244 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 219-243
ISBN 978-3-639-28461-4
a) teacher-pupil relation b) pre-school education c) identity d) attachment e) odnos med učiteljem in učencem f) predšolska vzgoja g) identiteta h) navezanost

373.2
373.2 SKATTEBOL, J. (Re)searching
COBISS.SI-ID 8689481


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


73.
CALLERY, Sean
        Denar, sveta vladar / Sean Callery ; [prevod Živa Hren ; fotografije in ilustracije po izvirniku]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Money matters. - 1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-251-227-9
a) money - children's book b) denar - knjiga za otroke

373.32.016:3
II 373.32.016:3 CALLERY, S. Denar
COBISS.SI-ID 252688896

74.
KOŠĆEC, Gordana
        Točka, crta, svijet 1 : udžbenik iz likovne kulture za prvi razred osnovne škole / Gordana Košćec i Ida Mati ; [fotografije Branislav Teslić, cavarpayer, Arhiva Profila]. - Zagreb : Profil International, 2007. - 47 str. : ilustr. ; 27 str.

ISBN 978-953-12-0412-5
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:74
II 373.32.016:74 KOŠĆEC, G. Točka
COBISS.SI-ID 8697673


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


75.
BANKO, Martina
        Portret na ploskvi in v prostoru : kako učenci dosegajo podobnost med portretirncem in portretom : diplomsko delo / Martina Banko. - Ljubljana : [M. Banko], 2011. - VII, 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) primary school c) likovna vzgoja d) osnovna šola e) portret f) likovno izražanje g) likovni motivi

373.32.016:7.041.5(043.2)
7.041.5:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) BANKO, M. Portret
COBISS.SI-ID 8676169

76.
NOVAK, Petra, 16.2.1980-
        Glasbeni postopki učenja in poučevanja v osnovni šoli : diplomsko delo / Petra Novak. - Ljubljana : [P. Novak], 2011. - VI, 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-92. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) teaching method c) glasbena vzgoja d) didaktična metoda

373.32.016:78(043.2)
78:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) NOVAK, P. Glasbeni
COBISS.SI-ID 8697929


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


77.
BERTIN, Mark
        The family ADHD solution : a scientific approach to maximizing your child's attention and minimizing parental stress / Mark Bertin. - New York : Palgrave Macmillan, cop. 2011. - 230 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. [207]-221. - Kazalo
ISBN 978-0-230-10505-8
a) hyperactivity b) attention c) hiperaktivnost d) pozornost

376.1-056.47
376.1-056.47 BERTIN, M. The family
COBISS.SI-ID 8694857

78.
        DISLEKSIJA : vodič za samostalno učenje studenata sa disleksijom / pripremili Marija Kavkler ... [at al.] ; urednici, priređivači i prevodioci Slavica Golubović, Zorana Golubović. - Beograd : Univerzitet, 2010 (Beograd : Merkur). - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Study support for dyslexic students. - "Identifikacija i podrška za studente sa disleksijom u visokom obrazovanju 144878-TEMPUS-2008-UKJPGR" ---> na vrhu nasl. str. - 300 izv.
ISBN 978-86-7522-038-1
a) student b) disleksija c) študent d) dyslexia

376.1
II 376.1 DISLEKSIJA vodič
COBISS.SI-ID 179727884

79.
DVESTO
        200 logopedskih igara : zabavne igre i aktivnosti za razvoj govora : [učimo misliti, razumjeti i govoriti] / priredila Ilona Posokhova ; ilustrirao Aleksej Bannih. - 3. izd. - Zagreb : Planet Zoe, 2010. - 158 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Praktična logopedija)

Drugi podnasl. na ov. - "Treće prošireno izdanje priručnika ranije tiskanog pod naslovom "145 logopedskih igara"". - Kazalo
ISBN 978-953-7685-14-0
a) speech therapy b) speech training - exercise c) logopedija d) govorna vzgoja - vaja

376.1-056.264
376.1-056.264 DVESTO logopedskih
COBISS.SI-ID 8675145

80.
INCLUSIVE and Supportive Education Congress (2010 ; Belfast)
        Promoting diversity and inclusive practice [Elektronski vir] : book of abstracts / Inclusive and Supportive Education Congress, 2 - 5 August 2010, Queen's University Belfast. - Belfast : Queen's University, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

- Dostopno tudi na: http://www.isec2010.org/conference-papers/. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega 231 str.
a) backward child b) integration c) otrok s posebnimi potrebami d) integracija e) inkluzija f) posvetovanja

376.1
cdr 376.1 INCLUSIVE Promoting
COBISS.SI-ID 8680777

81.
IVANOVSKY, Olga
        Vesela škola s logopedom : program poticanja govorno-jezičnog razvoja u djece starije predškolske i mlađe školske dobi / Olga Ivanovsky i Lilija Gadasin ; [prijevod], obradila i prilagodila Ilona Posokhova. - 1. izd. - [Zagreb] : Planet Zoe, 2010. - 238 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Praktična logopedija)

ISBN 978-953-7685-21-8
a) speech therapy b) speech training c) logopedija d) govorna vzgoja e) logopedske vaje

376.1-056.264
376.1-056.264 IVANOVSKY, O. Vesela
COBISS.SI-ID 8676681

82.
OSMANOVA, Guria [Stopetdeset]
        150 igara prstićima za razvoj fine motorike i govora : s pjesmicama na sve dječje teme / Guria Osmanova ; [prevela, prepjevala i uredila Ilona Posokhova] ; [ilustratori O. Voronova, O. Markina, L. Ivanov]. - 1. izd. - [Zagreb] : Planet Zoe, 2010. - 116 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Praktična logopedija)

Prevod dela: Novije igry s palčikami dlja razvitija melkoj motoriki
ISBN 978-953-7685-08-9
a) graphomotor activity b) play c) grafomotorika d) igra e) prstne igre

376.1-056.264
376.1-056.264 OSMANOVA, G. 150 igara
COBISS.SI-ID 8675913


378 VISOKO ŠOLSTVO.


83.
        ACCOUNTABILITY in higher education : global perspectives on trust and power / edited by Bjorn Stensaker, Lee Harvey. - New York : Routledge, cop. 2011. - XV, 270 str. ; 24 cm. - (International studies in higher education)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-87195-2 (hbk) ISBN 0-415-87195-6 (hbk) ISBN 978-0-415-87196-9 (pbk) ISBN 0-415-87196-4 (pbk) ISBN 978-0-203-84616-2 (ebk) ISBN 0-203-84616-8 (ebk)
a) higher education b) evaluation c) quality of education d) visokošolsko izobraževanje e) evalvacija f) kvaliteta izobraževanja

378
378 ACCOUNTABILITY in higher
COBISS.SI-ID 8687177

84.
BOURDIEU, Pierre
        Reproduction in education, society, and culture / Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron ; translated from the French by Richard Nice ; with a foreword by Tom Bottomore. - 2nd ed. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2000. - XXVI, 254 str., [4] str. pril. : tabele ; 23 cm. - (Theory, culture & society)

Prevod dela: La reproduction. - Bibliografija: str. 237-241. - Kazalo
ISBN 0-8039-8319-0 ISBN 0-8039-8320-4 (pbk)
a) educational theory b) educational sociology c) philosophy of education d) teorija vzgoje in izobraževanja e) pedagoška sociologija f) pedagoška filozofija g) izobraževalni sistemi h) družbena moč i) reprodukcija

378
378 BOURDIEU, P. Reproduction
COBISS.SI-ID 22807645

85.
CURATING the European university
        CTEU : exposition and public debate / Maarten Simons ... [et al.] (eds). - Leuven : Leuven University Press, cop. 2011. - 208 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studia Paedagogica. New Series ; 45)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-90-5867-874-4
a) higher education b) access to education c) university - Europe d) visokošolsko izobraževanje e) dostopnost izobraževanja f) univerza - Evropa g) bolonjski proces

378
378 CTEU
COBISS.SI-ID 8693577

86.
ĆULUM, Bojana
        Civilna misija sveučilišta : element u tragovima? / Bojana Ćulum, Jasminka Ledić. - 1. izd. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2010 (Opatija : Gravema). - 126 str. : preglednice ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 114-126
ISBN 978-953-6104-74-1
a) university - Croatia b) legislation c) development of education d) univerza - Hrvaška e) zakonodaja f) razvoj vzgoje in izobraževanja g) poslanstvo univerze h) statuti i) dokumenti

378
378 ĆULUM, B. Civilna
COBISS.SI-ID 8696649

87.
        HIGHER education management and development : compendium for managers / Jeroen Huisman, Attila Pausits (eds.). - Münster [etc.] : Waxmann, cop. 2010. - 229 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-3-8309-2286-5
a) higher education b) management c) financing d) visokošolsko izobraževanje e) vodenje f) financiranje

378
378 HIGHER
COBISS.SI-ID 8687945

88.
        HIGHER education management and development in Central, Southern and Eastern Europe / Attila Pausits ; Ada Pellert (eds.). - Münster ; New York ; München ; Berlin : Waxmann, cop. 2007. - 180 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-3-8309-1876-9
a) higher education - Europe b) management c) development of education d) visokošolsko izobraževanje - Evropa e) vodenje f) razvoj vzgoje in izobraževanja

378
378 HIGHER education
COBISS.SI-ID 8686153

89.
        The HISTORY of U.S. higher education : methods for understanding the past / edited by Marybeth Gasman. - New York ; London : Routledge, 2010. - XII, 222 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Core concepts in higher education)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-87364-2 (hbk) ISBN 0-415-87364-9 (hbk) ISBN 978-0-415-87365-9 (pbk) ISBN 0-415-87365-7 (pbk) ISBN 978-0-203-85244-6 (ebk) ISBN 0-203-85244-3 (ebk)
a) higher education - USA b) history of education c) visokošolsko izobraževanje - ZDA d) zgodovina pedagogike

378
378 HISTORY of U.S.
COBISS.SI-ID 8685641

90.
        INTERNATIONALISATION of European higher education : an EUA/ACA handbook / editors Michael Gaebel ... [et al.] . - Berlin : Dr. Josef Raabe, cop. 2008-. - 1 zv. (loč. pag.) ; 31 cm

Se občasno spreminja in dopolnjuje. - Opis po: verzija 2008
ISSN 1867-1713

378
COBISS.SI-ID 8699465

91.
MUSSELIN, Christine, 1958-
        The market for academics / Christine Musselin ; translated from the French by Amy Jacobs. - New York ; London : Routledge, 2010. - XVIII, 264 str. ; 24 cm. - (Studies in higher education)

Prevod dela: Le marché des universitaires. - Bibliografija: str. 241-255. - Kazalo. - Vsebina: Academic careers: each country has its own rules ; Three national labor supply construction models ; Forming collective judgments ; Exercising judgment to select a few candidates from among the many ; Uncertainty about quality ; "Pricing" academics ; Career dynamics and models of the academic profession
ISBN 978-0-415-99683-9 (hbk) ISBN 0-415-99683-X (hbk) ISBN 978-0-203-86306-0 (ebk) ISBN 0-203-86306-2 (ebk)
a) teacher b) career c) university d) učitelj e) poklicna pot f) univerza g) univerzitetni učitelji h) izobraževanje i) zaposlovanje

378
378 MUSSELIN, C. Market
COBISS.SI-ID 8685385

92.
        The RESEARCH mission of higher education institutions outside the university sector : striving for differentiation / Svein Kyvik, Benedetto Lepori, editors. - Dordrecht ; London : Springer, cop. 2010. - X, 282 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Higher education dynamics, ISSN 1571-0378 ; vol. 31)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 978-1-4020-9243-5 (hbk) ISBN 978-1-4020-9244-2 (ebk)
a) higher education - Europe b) research c) educational institution d) visokošolsko izobraževanje - Evropa e) raziskovanje f) vzgojno-izobraževalna ustanova

378
378 The RESEARCH mission
COBISS.SI-ID 8678985

93.
        The ROUTLEDGE international handbook of higher education / edited by Malcolm Tight ... [et al.]. - New York ; London : Routledge, 2009. - XIII, 525 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The Routledge international handbook series)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-43264-1 (hbk) ISBN 0-415-43264-2 (hbk) ISBN 978-0-203-88222-1 (ebk) ISBN 0-203-88222-9 (ebk)
a) higher education b) educational policy c) quality of education d) didactics e) visokošolsko izobraževanje f) politika vzgoje in izobraževanja g) kvaliteta izobraževanja h) didaktika

378
378 ROUTLEDGE
COBISS.SI-ID 40690274

94.
SCHRECKER, Ellen
        The lost soul of higher education : corporatization, the assault on academic freedom, and the end of the American University / Ellen Schrecker. - New York ; London : New Press, cop. 2010. - X, 290 str. ; 24 cm

Bibliografij: str. 235-279. - Kazalo
ISBN 978-1-59558-400-7
a) higher education - USA b) academic freedom c) economics of education d) visokošolsko izobraževanje - ZDA e) akademska svoboda f) ekonomika izobraževanja

378
378 SCHRECKER, E. Lost
COBISS.SI-ID 8689225

95.
        STRUCTURING mass higher education : the role of elite institutions / edited by David Palfreyman and Ted Tapper. - New York : Routledge, cop. 2009. - XXII, 345 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International studies in higher education)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-42604-6 (hbk) ISBN 0-415-42604-9 (hbk) ISBN 978-0-415-88507-2 (pbk) ISBN 0-415-88507-8 (pbk) ISBN 978-0-203-88972-5 (ebk) ISBN 0-203-88972-X (ebk)
a) higher education b) elite c) mass education d) visokošolsko izobraževanje e) elita f) množično izobraževanje g) globalizacija h) tranzicija

378
378 STRUCTURING mass
COBISS.SI-ID 8686921

96.
        TUNING sectoral framework for social sciences : final report : 2008-2010. - Bilbao : Publicaciones de la Universidad de Deusto, cop. 2008. - 98 str. : tabele ; 23 cm

Na vrhu ov.: Tuning educational structures in Europe
ISBN 978-84-9830-381-0
a) higher education b) vocational qualification c) academic degree d) visokošolsko izobraževanje e) poklicna kvalifikacija f) akademska stopnja g) bolonjski proces

378
378 TUNING sectoral
COBISS.SI-ID 8690249

97.
        UNACCOMPLISHED utopia : neoconservative dismantling of public higher education in the European Union / foreword by José Gimeno Sacristán ; Joao Menelau Paraskeva [ed.]. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense, cop. 2010. - XXIV, 149 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-90-8790-848-5 (hbk) ISBN 978-90-8790-847-8 (pbk) ISBN 978-90-8790-849-2 (ebk)
a) higher education - Europe b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje - Evropa d) politika vzgoje in izobraževanja e) bolonjski proces f) Evropska unija

378
378 UNACCOMPLISHED Utopia
COBISS.SI-ID 8685897

98.
        The UNIVERSITY and its disciplines : teaching and learning within and beyond disciplinary boundaries / edited by Carolin Kreber. - New York : Routledge, cop. 2009. - XXIII, 246 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-96520-0 (hbk) ISBN 0-415-96520-9 (hbk) ISBN 978-0-415-96521-7 (pbk) ISBN 0-415-96521-7 (pbk) ISBN 978-0-203-89259-6 (ebk) ISBN 0-203-89259-3 (ebk)
a) university studies b) curriculum c) teaching objective d) univerzitetni študij e) kurikulum f) učni cilj

378
378 The UNIVERSITY
COBISS.SI-ID 8686665

99.
UNIVERZA (Ljubljana)
        Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani [Elektronski vir] / avtorji Maja Dizdarevič ... [et al.] ; uredila Vanja Vučetić Dimitrovski. - Ljubljana : Univerza, 2007

- Način dostopa (URL): http://www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/univerzitetne_publikacije/Publikacije/Tutorski%20priro%C4%8Dnik.pdf
ISBN 978-961-6410-17-5
a) tutorial system b) university c) tutorski sistem d) univerza

378.4
COBISS.SI-ID 236914944

100.
WILSON, Alan Geoffrey, 1939-
        Knowledge power : interdisciplinary education for a complex world / Alan Wilson. - London ; New York : Routledge, 2010. - 169 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 153-162. - Kazalo
ISBN 978-0-415-55311-7 (pbk) ISBN 978-0-415-55310-0 (hbk) ISBN 0-415-55311-3 (pbk) ISBN 0-415-55310-5 (hbk) ISBN 978-0-203-85803-5 (ebk) ISBN 0-203-85803-4 (ebk)
a) higher education b) university-industry relationship c) interdisciplinary approach d) visokošolsko izobraževanje e) odnos med univerzo in industrijo f) medpredmetni pristop g) visoke šole h) globalizacija i) univerze j) struktura znanja k) interkulturno izobraževanje

378
378 WILSON, A. G. Knowledge
COBISS.SI-ID 44439650

101.
        WISDOM in the university / edited by Ronald Barnett and Nicholas Maxwell. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - VIII, 106 str. ; 25 cm

V kolofonu: Transferred to digital printing 2009. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-44934-2 (hbk) ISBN 0-415-44934-0 (hbk)
a) higher education b) aims of education c) knowledge d) visokošolsko izobraževanje e) vzgojni cilji f) znanje

378
378 WISDOM
COBISS.SI-ID 8687689


5 NARAVOSLOVNE VEDE


102.
KONČAN, Tanja
        Znam za več. Matematika 6 : razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu / Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan ; [ilustracije Marta Bartolj]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Celje] : Zlatečan). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

Dodatek k nasl. v kolofonu: Razlage in vaje za boljše ocene. - 5.000 izv.
ISBN 978-961-209-815-5
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
II 51(075.2) KONČAN , T. Znam za več 6
COBISS.SI-ID 248183808

103.
        OD mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustratorji Davor Grgičević ... [et al.] ; urednica Zvonka Kos ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 4. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 72 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-6357-88-3
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

5(075.2)
II 5(075.2) OD mravlje 1
COBISS.SI-ID 237029120

104.
        OD mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. Delovni zvezek / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustratorja Davor Grgičević, Jože Glad ; fotografije Barbara Bajd ... et al.]. - 8. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm + [5] f. pril.

4.000 izv.
ISBN 978-961-6357-89-0
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - exercise d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

5(075.2)
II 5(043.2) OD mravlje 1
COBISS.SI-ID 249785344

105.
        OD mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. Delovni zvezek / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ; zemljevid Mateja Rihtaršič ; fotografije Goran Antley ... et al.]. - 6. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 56 str. : ilustr. ; 29 cm

4.500 izv.
ISBN 978-961-6465-25-0
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

5(075.2
II 5(075.2) OD mravlje 2
COBISS.SI-ID 243201792

106.
        OD mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. Delovni zvezek / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ; zemljevid Mateja Rihtaršič ; fotografije Goran Antley ... et al.]. - 7. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 56 str. : ilustr. ; 29 cm

5.000 izv.
ISBN 978-961-6465-25-0
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

5(075.2
II 5(075.2) OD mravlje 2
COBISS.SI-ID 249785856

107.
PREVORČNIK, Simona
        Navodila za vaje iz zoologije nevretenčarjev / Simona Prevorčnik. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

ISBN 978-961-242-327-8
a) zoology - exercise b) zoologija - vaja c) nevretenčarji

592(075.8)(076.5)
II 59 PREVORČNIK, S. Navodila
COBISS.SI-ID 253533440


51 MATEMATIKA.


108.
CENCELJ, Matija
        Topologija / Matija Cencelj & Dušan Repovš. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - XVI, 169 : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Pitagora)

200 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 163-164
ISBN 978-86-7735-051-2
a) mathematics - textbook b) university studies c) matematika - učbenik d) univerzitetni študij e) topologija f) mathematics g) topology h) topologycal spaces i) metric spaces j) function spaces k) continuity l) compactness m) connectivity n) homeomorphisms o) fixed points

515.1(075.8)
515.1 CENCELJ, M. Topologija Č 515.1 CENCELJ, M. Topologija
COBISS.SI-ID 254230528

109.
HERSH, Reuben, 1927-
        Loving + hating mathematics : challenging the myths of mathematical life / Reuben Hersh and Vera John-Steiner. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, cop. 2011. - X, 416 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali
ISBN 978-0-691-14247-0 (hbk)
a) mathematics b) matematika c) matematiki d) biografije

51
51 HERSH, R. Loving
COBISS.SI-ID 8680521


52 ASTRONOMIJA.


110.
FIAMMINGO, Raphaël
        Galilejeva življenja : popotovanja skozi čas in astronomijo / Fiami ; [prevedel Alojzij Franc Kodre]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 38 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 44)

Prevod dela: Les vies de Galilée. - 1.000 izv. - Podatek o izd. naveden v CIP-u
ISBN 978-961-212-232-4
a) physics - chidren's book b) fizika - knjiga za otroke c) zgodovina fizike

52(091)
084.11
II 52 FIAMI Galilejeva
COBISS.SI-ID 253488384


53 FIZIKA.


111.
FIAMMINGO, Raphaël
        Einsteinova življenja : popotovanja skozi čas in zgodovino fizike / Fiami ; [prevedel Alojzij Franc Kodre]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 38 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 43)

Prevod dela: Les vies d'Einstein. - 1.000 izv. - Podatek o izd. naveden v CIP-u
ISBN 978-961-212-231-7
a) physics - children's book b) fizika - knjiga za otroke c) zgodovina fizike

53
084.11
II 53 FIAMI Einsteinova
COBISS.SI-ID 253488640

112.
PLANINŠIČ, Gorazd
        Didaktika fizike. 1, Mehanika in termodinamika : aktivno učenje ob poskusih / Gorazd Planinšič. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 215 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo, ISSN 1408-1571 ; 47)

200 izv. - Bibliografija: str. 207-215
ISBN 978-961-212-230-0
a) physics b) didactics c) experiment d) fizika e) didaktika f) eksperiment g) aktiven pouk h) didaktika fizike i) mehanika j) termodinamika

53:37.091.3
53:371.3 PLANINŠIČ, G. Didaktika
COBISS.SI-ID 253364480


54 KEMIJA.


113.
DEVETAK, Iztok
        Peti element 8 [Elektronski vir] : priročnik za učitelje za kemijo v osmem razredu osnovne šole / Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek. - Besedilni in slikovni podatki. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_kemija/prironik_kemija_8.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF formatu obsega 53 str. - Opis vira z dne 23. 2. 2011. - El. knjiga
a) chemistry - teachers' guide b) kemija - priročnik za učitelje

54(035)
COBISS.SI-ID 8696905

114.
        MOJA prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Saša A. Glažar ... [et al.] ; [ilustratorji Darko Simeršek ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan .... et al.]. - 6. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 116 str. : ilustr. ; 29 cm

3.500 izv.
- - Moja prva kemija 1 [Elektronski vir] : kemija za 8. razred osnovne šole / D. Dolničar ... [et al.]. - Verzija 2.0. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-6465-82-3
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) MOJA prva kemija 1 cdr 54(075.2) MOJA prva kemija 1
COBISS.SI-ID 244235264

115.
        MOJA prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Saša A. Glažar ... [et al.] ; [ilustratorji Darko Simeršek ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan .... et al.]. - 7. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 116 str. : ilustr. ; 29 cm

2.310 izv.
- - Moja prva kemija 1 [Elektronski vir] : kemija za 8. razred osnovne šole / D. Dolničar ... [et al.]. - Verzija 2.0. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-6465-82-3
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) MOJA prva kemija 1 cdr 54(075.2) MOJA prva kemija 1
COBISS.SI-ID 249880576

116.
        MOJA prva kemija 2 : kemija za 9. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Saša A. Glažar ... [et al.] ; [ilustratorji Jera Jakše ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Mojmir Fortuna, Tomaž Lunder]. - 4. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

2.500 izv.
- - Moja prva kemija 2 [Elektronski vir] : kemija za 9. razred osnovne šole / S. A. Glažar ... [et al.]. - Verzija 1.0. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-241-045-2
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) MOJA prva kemija 2 cdr 54(075.2) MOJA prva kemija 2
COBISS.SI-ID 243142144


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


117.
ŠERE, Mojca
        Izolacija in identifikacija izbranih gliv, osamljenih iz arktičnih ledenikov : diplomsko delo / Mojca Šere. - Ljubljana : [M. Šere], 2011. - XI, 85 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 80-85. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) glive d) mikroorganizmi e) Arktika f) Anktarktika

57:582.28(9)(043.2)
Č II 57(043.2) ŠERE, M. Izolacija
COBISS.SI-ID 8677705


61 MEDICINA.


118.
KRAJNČAN, Mitja
        Zdravje mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami / Mitja Kranjčan, Primož Miklavžin ; [fotografije Mitja Kranjčan, Primož Miklavžin in osebni arhivi]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2010 (Acordia). - 140 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazali. - Povzetek
ISBN 978-961-6523-50-9
a) behaviour disorder b) community home c) adolescent d) motnje vedenja e) vzgojni dom f) adolescent

613
613 KRAJNČAN, M. Zdravje
COBISS.SI-ID 254262528

119.
        ODRAŠČANJE: z ali brez alkohola? : rezultati raziskave med slovenskimi osnovnošolci / Darja Boben-Bardutzky ... [et al.] ; [uredila Nataša Sorko]. - Ljubljana : Društvo Žarek upanja, 2009 (Vodice : Kubelj). - 80 str. : graf. prikazi, zvd. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 59-60
ISBN 978-961-269-091-5
a) adolescent b) alcoholism c) prevention d) adolescent e) alkoholizem f) prevencija

613.8
613.8 ODRAŠČANJE z ali brez
COBISS.SI-ID 246636032

120.
THOMAS, Pat
        Skin deep : the essential guide to what's really in the toiletries and cosmetics you use / Pat Thomas. - London : Rodale, cop. 2008. - 185 str. ; 20 cm

Kazalo
ISBN 978-1-905744-23-7 (pbk)
a) hygiene b) higiena c) kozmetični pripomočki d) higienski pripomočki e) strupi

613
613 THOMAS, P. Skin
COBISS.SI-ID 8677961

121.
ZAJC, Dejana
        Soočanje z multiplo sklerozo ob pomoči likovne terapije : študija primera : specialistično delo / Dejana Zajc. - Ljubljana : [D. Zajc], 2010. - VIII, 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-102. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Pomoč z umetnostjo
a) fine arts b) psychotherapy c) likovna umetnost d) psihoterapija e) multipla skleroza f) likovna terapija g) kvaliteta življenja

615.851(043.2)
PP II 61(043.2) ZAJC, D. Soočanje Č II 61(043.2) ZAJC, D. Soočanje
COBISS.SI-ID 8670025


61(043.2) MEDICINA.


122.
MENCINGER, Kaja
        Starši in vzgojitelji kot nosilci ukrepov za preprečevanje širjenja nove gripe : diplomska naloga / Kaja Mencinger. - Ljubljana : [K. Mencinger], 2011. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 48-40. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) infectious disease c) prevention d) predšolski otrok e) infekcijske bolezni f) prevencija g) gripa

616.9:373.2.016(043.2)
373.2.016:616.9
Č II 61(043.2) MENCINGER, K. Starši
COBISS.SI-ID 8698185


7


123.
FRELIH, Črtomir
        Črtomir Frelih, akademski grafik, specialist / [[uvodno besedilo] Judita Krivec Dragan ; prevod v nem. Doris Debenjak, prevod v angl. Marjan Golobič ; fotografija Aleksander Kozarski]. - [S. l.] : Gorenje, 2001 (Kranj : Gorenjski tisk). - 44 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

Besedilo v slov. ter angl. in nem. prevod. - Razstavni katalog
a) Frelih, Črtomir (1960-) b) painting c) slikarstvo

76
76 FRELIH, Č. Črtomir Frelih
COBISS.SI-ID 116014848


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


124.
TRATNIK, Polona
        Transumetnost [Elektronski vir] : kultura in umetnost v sodobnih globalnih pogojih / Polona Tratnik. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica, ISSN 1855-9638. Dissertationes ; 10)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; Adobe Acrobat Reader 5.0 in višji; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik. - Dostopno tudi na: http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_10/index.html. - Nal. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 163 str. - 75 izv. - Bibliografija. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-270-031-7
a) art b) aesthetics c) umetnost d) estetika e) filozofija umetnosti

7
Č 7 TRATNIK, P. Transumetnost Č cdr 7 TRATNIK, P. Transumetnost
COBISS.SI-ID 251593984


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


125.
SAPAČ, Igor
        Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 4, Brda in Zgornje Posočje / Igor Sapač. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2011. - 366 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; št. 23)

Bibliografija: str. 360-363. - Kazalo
ISBN 978-961-6057-79-0
a) architecture - Slovenia b) arhitektura - Slovenija c) stavbna dediščina d) graščine e) vile f) dvorci g) Brda h) Posočje i) zgodovinski pregledi

728.81(497.473)
H 72 SAPAČ, I. Grajske
COBISS.SI-ID 254084608

126.
ŠMID, Andrej, 1971-
        Arhitekturni pojmovnik za mlade / Andrej Šmid ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - 153 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Pojmovniki ; knj. 6)

700 izv. - Bibliografija: str. [154]. - Kazalo
ISBN 978-961-220-074-9
a) architecture - book for youth b) arhitektura - knjiga za mladino

72(02.053.6)(038)
72 ŠMID, A. Arhitekturni
COBISS.SI-ID 65695489

127.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Prostor igre / [besedilo, fotografije in grafike] Beatriz Tomšič Čerkez, Domen Zupančič ; [prevajanje Milan Stepanovič, Beatriz Tomšič Čerkez, Mark Wolrab]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Fakulteta za arhitekturo, 2011. - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 152-155. - Kazalo
ISBN 978-961-253-053-2 (Pedagoška fakulteta)
a) play b) playground c) igra d) igrišče e) otroške igre f) otroška igrišča g) igrala h) otroci

712.256-053.2
71 TOMŠIČ Čerkez, B. Prostor igre Č 71 TOMŠIČ Čerkez, B. Prostor igre
COBISS.SI-ID 253519616


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


128.
BREJC, Tomaž
        Študije o slovenskem slikarstvu v 20. stoletju / Tomaž Brejc. - Ljubljana : Slovenska matica, 2010. - 341 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv.
ISBN 978-961-213-208-8
a) painting - Slovenia - 20th cent. b) slikarstvo - Slovenija - 20. stol.

75
75 BREJC, T. Študije
COBISS.SI-ID 254181376

129.
PETNAJSTA
        15. razstava umetniške kolonije na Dunaju = 15. Ausstellung der Kunstkolonie in Wien : Slovenski kulturni center Korotan, Slowenisches Kulturzentrum Korotan Wien, 14. 10. 2009-14. 11. 2009 / Črtomir Frelih ... [et al.] ; [prevod Darja Kapus ; fotografija Marjan Paternoster]. - Dunaj : Slovenski kulturni center Korotan, 2009 (Vetrinj : Mohorjeva-Hermagoras). - 20 str. : ilustr. ; 30 cm

a) graphic arts - 21st cent. - exhibition b) grafika - 21. stol. - razstava c) skupinske razstave

76
II 76 PETNAJSTA razstava
COBISS.SI-ID 247817216

130.
        PORTRET v novejši umetnosti : [oktober-november 2010, Galerija Velenje] / [besedila Aleksander Bassin ... [et al.] ; urednika Alenka Trebušak in Boris Gorupič]. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov ; Velenje : Galerija, 2010 (Slovenj Gradec : Cerdonis). - 112, [65] str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Razstavljalo je 33 umetnikov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. in pri nekaterih besedilih
ISBN 978-961-92208-6-3 (SDLK)
a) fine arts - Slovenia - 21st cent. b) likovna umetnost - Slovenija - 21. stol. c) slovenska umetnost d) portret

7
7 PORTRET
COBISS.SI-ID 252917248

131.
        PRI besedi z glasom in zvokom [Zvočni posnetek]. - [Ljubljana] : LUD Literatura, p 2011. - 1 CD (38 min, 10 sek) : stereo ; 12 cm

Posneto v studiu Sonolab, Ljubljana, januar 2011. - Plošček je nastal ob festivalu z naslovom Pri besedi z glasom in zvokom. Festival je potekal oktobra 2010 v Klubu Gromka v Ljubljani in je bil del programa Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010. - Vsebina: iT / Irena Tomažin. Štirje takti za medmet in skladatelja / Primož Čučnik, Ana Pepelnik, Tomaž Grom. Vesela nova ušesa / Gregor Podlogar in Sašo Kalan. Punkt (odlomek) / Milijon mrtu, Andrej Hočevar, Andraž Jež. Duh želve / Tone Škrjanec, Ille
LIT CD 001
a) slovenska poezija b) uglasbena poezija c) popularna glasba

78:821.163.6-1(086.76)
cd 78 PRI besedi
COBISS.SI-ID 659784

132.
        PRISOTNA odsotnost figure = Ubiquitous absence of a figure : [Galerija Velenje, 3. februar - 12. marec 2011] / [avtorji risb in besedil] Črtomir Frelih ... [et al.] ; [urednica kataloga, uvodna študija Milena Koren Božiček ; angleški prevod Miriam Drev ; fotografija Peter Marinšek]. - Velenje : Galerija, 2011 ([Velenje] : Eurograf). - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 300 izv.
ISBN 978-961-93020-0-2
a) Frelih, Črtomir (1960-) b) Huzjan, Zdenko (1948-) c) Mršnik, Ivo (1939-) d) Muhovič, Jožef (1954-) e) fine arts - exhibition f) likovna umetnost - razstava g) slovensko slikarstvo h) risbe i) skupinske razstave

73/74
II 73/74 PRISOTNA odsotnost
COBISS.SI-ID 254657792


78 GLASBA.


133.
GRAFENAUER, Niko
        Pedenjped [Zvočni posnetek] / Niko Grafenauer ; Otroški pevski zbor Glasbene Matice Ljubljana ; Tina Bohak, klavir ; Branka Rotar Pance, zborovodja ; [producenta Tone Jurca in Janja Velkavrh ; ilustracija Marjan Manček ; oblikovanje Evita Lukež]. - Ljubljana : Glasbena matica : Radio Slovenija : Grafenauer založba, 2010 ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (19 min, 42 sek) : stereo ; 12 cm

2.000 izv. - Vsebina: Pedenjped ; Pregled ; Zadrega ; Pedenjura ; Šlik-šlak / uglasbil Karol Pahor. Vrtnar / uglasbil Borut Lesjak. Pedenjhišica / uglasbil Peter Šavli. Slikar ; Glasbenik / uglasbila Tadeja Vulc. Učenjak / uglasbil Črt Sojar Voglar. Uspavanka in Korenjak / uglasbil Aldo Kumar. Dvojčka ; Trd oreh ; Sladkosned / uglasbil Matevž Goršič
CD GML 6
a) music b) glasba c) pesmi za otroke

78
cd 78 GRAFENAUER, N. Pedenjped
COBISS.SI-ID 7126046

134.
        KOLAČKI za pevce [Glasbeni tisk] : skladbe za otroške zbore s spremljavo / [gradivo izbrala in uredila Mihela Jagodic ; notografija Vito Primožič]. - 1. izd. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ; Tržič : Astrum, 2010 (Ljubljana : Accordia). - 1 partitura (146 str.) : note ; 30 cm

500 izv.
ISMN 979-0-709010-25-7
a) music b) glasba c) otroške pesmi d) zborovske skladbe

78
II 78 KOLAČKI
COBISS.SI-ID 252803584


80


135.
ŽAGAR, Igor Ž., 1960-
        Od performativa do govornih dejanj [Elektronski vir] / Igor Ž. Žagar. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 1, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; Adobe Acrobat Reader 5.0 in višji; CD pogon; priporočena resolucija 1024 x 768 in višja; priporočen tiskalnik. - Nasl. s prvega prikaza na zaslonu. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 184 str. - 50 izv. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 978-961-270-003-4
a) language b) jeziki c) jezikovna pragmatika d) filozofija jezika e) slovenščina f) digitalni dokumenti

81'33(0.034.2)
Č DVD 81 ŽAGAR, I. Ž. Od performativa
COBISS.SI-ID 245955584


81 JEZIKOSLOVJE


136.
DUCROT, Oswald
        Slovenian lectures [Elektronski vir] : introduction into argumentative semantics / Oswald Ducrot ; ed. Igor Ž. Žagar ; prevajalec Sebastian McEvoy. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 6, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: operacijski sistem Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; priporočena resolucija 1024 x 768 in višja; Adobe Acrobat Reader 5.0 in višje verzije; CD pogon; priporočen tiskalnik. - Dostopno tudi na: http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_6/index.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 116 str. - 50 izv. - Bibliografija. - Kazalo
ISBN 978-961-270-013-3
a) Ducrot, Oswald (1930-) b) argumentation c) argumentacija

81:1(0.034.2)
Č DVD 81 DUCROT, O. Slovenian
COBISS.SI-ID 247891712

137.
FOUCAULT, Michel
        Besede in reči : arheologija humanističnih znanosti / Michel Foucault ; [prevod Samo Tomšič in Ana Žerjav ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2010 (Ljubljana : Studio Print). - 492 str. ; 20 cm. - (Studia Humanitatis)

600 izv. - Prevod dela: Les mots et les choses. - Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 978-961-6798-13-6
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) culture c) civilization d) kultura e) civilizacija f) francoska filozofija g) filozofija kulture h) izkustvo i) govorica

81
81 FOUCAULT, M. Besede
COBISS.SI-ID 253485312

138.
ŽAGAR, Igor Ž., 1960-
        Argumentacija v jeziku [Elektronski vir] / Igor Ž. Žagar, Mojca Schlamberger Brezar. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 4, ISSN 1855-9638)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; Adobe Acrobat Reader 5.0 in višji; CD pogon; priporočena resolucija 1024 x 768 in višja; priporočen tiskalnik. - Dostopno tudi na: http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_4/index.html. - Nasl. s prvega prikaza na zaslonu. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 230 str. - 50 izv. - Bibliografija: 213-220. - Kazali
ISBN 978-961-270-009-6
a) argumentation b) argumentacija c) jezikovna pragmatika d) digitalni dokumenti

81
cdr 81 ŽAGAR, I. Ž. Argumentacija
COBISS.SI-ID 247373824

139.
ŽAGAR, Igor Ž., 1960-
        Jezikanja [Elektronski vir] / Igor Ž. Žagar. - 2. jubilejno-pomladanska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm. - (Digitalna knjižnica. Documenta ; 1, ISSN 1855-9646)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista; Adobe Acrobat Reader 5.0 in višji; CD pogon; priporočena resolucija 1024 x 768 in višja; priporočen tiskalnik. - Dostopno tudi na: http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Documenta_1/index.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v PDF-formatu obsega 180 str. - 75 izv.
ISBN 978-961-270-027-0
a) language sciences b) jezikoslovje c) jezikovna pragmatika

81
cdr 81 ŽAGAR, I. Ž. Jezikanja
COBISS.SI-ID 249647104


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


140.
        NA pragu besedila 1. Priročnik za učitelje za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol [Elektronski vir] / Martina Križaj Ortar ... [et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009

- Način dostopa (URL): http://www.srednja.net/resources/files/doc/test/SS_slovenscina/Prirocniki_priprave/NPB%201%20PR%202008_cip.pdf
ISBN 978-961-209-962-6
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6(035)
COBISS.SI-ID 248433664

141.
        NA pragu besedila 2. Priročnik za učitelje za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol [Elektronski vir] / Martina Križaj Ortar ... [et al.]. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009

- Način dostopa (URL): http://www.srednja.net/resources/files/doc/test/SS_slovenscina/Prirocniki_priprave/NPB%202%20PR%202009_cip.pdf
ISBN 978-961-209-953-4
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6(035)
COBISS.SI-ID 248433408

142.
        NA pragu besedila 3. Priročnik za učitelje za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol [Elektronski vir] / Martina Križaj Ortar ... [et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.srednja.net/resources/files/doc/test/SS_slovenscina/Prirocniki_priprave/NPB_3_PR_2010_150dpi_prenovljen.pdf
ISBN 978-961-271-079-8
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6(035)
COBISS.SI-ID 252485632


82.0


143.
LOTMAN, Jurij Mihajlovič
        Struktura umetniškega teksta / Jurij Mihajlovič Lotman ; [prevedel Borut Kraševec ; spremna beseda Blaž Podlesnik]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. - 407 str. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti)

Prevod dela: Struktura hudožestvennogo teksta. - Semiotika lepote in lepota semiotike / Blaž Podlesnik: str. 381-404. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.
ISBN 978-961-6717-50-2
a) Lotman, Jurij Mihajlovič (1922-1993) b) literary genre c) literarna zvrst d) književnost e) umetniško delo f) semiotika

82.0
82.0Lotman J.M.
82.09 LOTMAN, J. M. Struktura
COBISS.SI-ID 253191936


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


144.
MARÍAS, Javier
        Tvoj obraz jutri. Vročica in sulica / Javier Marías ; [prevedla Marjeta Drobnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 502 str. ; 21 cm

Prevod dela: Tu rostro manana. 1, Fiebre y lanza. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.
ISBN 978-961-231-674-7

821.134.2
821.134.2 MARÍAS, J. Tvoj
COBISS.SI-ID 240071680


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


145.
MÜLLER, Herta
        Danes se raje ne bi srečala / Herta Müller ; prevedla Mojca Kranjc. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 193 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Heute wär ich mir lieber nicht begegnet. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.
ISBN 978-961-242-322-3
a) politično nasilje b) Romunija

821.112.2
821.112.2 MÜLLER, H. Danes
COBISS.SI-ID 253262336


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


146.
GRAFENAUER, Niko
        Brez moči je vsak ukrep, Pedenjped ima spet rep / Niko Grafenauer ; ilustriral Marjan Manček. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer založba, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - [23] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-92855-1-0

821.163.6
II 821.163.6 GRAFENAUER, N. Brez
COBISS.SI-ID 251088384

147.
KREMPL, Urša
        Prvi april / Urša Krempl ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2008 (Ljubljana : Schwarz). - [16] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 11.000 izv.
ISBN 978-961-91460-9-5

821.163.6
821.163.6 KREMPL, U. Prvi
COBISS.SI-ID 237932032

148.
MERC, Dušan
        Pedagoški triptih / Dušan Merc ; [spremna beseda Eva Vrbnjak]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 241 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Zablode in skrivnosti pedagogike / Eva Vrbnjak: str. 235-[242]
ISBN 978-961-242-337-7
a) Merc, Dušan (1952-)

821.163.6-311.2
821.163.6.09Merc D.
821.163.6 MERC, D. Pedagoški
COBISS.SI-ID 254166016

149.
ZUPANČIČ, Tadej, 1965-
        Nekje drugje : devetnajst let v Londonu : kolumne, kritike, blogi --- / Tadej Zupančič. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 314 str. ; 24 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-259-084-0

821.163.6
821.163.6 ZUPANČIČ, T. Nekje
COBISS.SI-ID 252831232


902/904+93/94


150.
ČUČEK, Filip
        Slovenska zgodovina v preglednicah / [Filip Čuček, Janez Polajnar, Marko Zajc ; vir likovnega gradiva arhiv MKZ]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011. - 332 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: 330-332
ISBN 978-961-231-523-8
a) history - Slovenia b) zgodovina - Slovenija

94(497.4)
94(497.4) ČUČEK, F. Slovenska
COBISS.SI-ID 254044160

151.
ĆIRKOVIĆ, Sima
        Srbska zgodovina / Sima M. Ćirković ; prevedel Drago Bajt. - Ljubljana : Društvo Slovenska matica, 2009. - 268 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zgodovina držav in narodov ; 4)

Bibliografija: str. [255]-268
ISBN 978-961-213-207-1
a) history - Serbia b) zgodovina - Srbija

94(497.11)
94 ĆIRKOVIĆ, S. Srbska
COBISS.SI-ID 253528064


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


152.
        ČRNOMALJSKA in metliška knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja / [izbral in uredil, slikovno gradivo odbral Milček Komelj]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2010 (Ljubljana : Interes city). - 677 str. : ilustr. ; 25 str.

500 izv.
ISBN 978-961-213-205-7
a) local studies b) domoznanstvo c) Bela krajina d) likovni motivi e) literarni prispevki

908
908(497.4) ČRNOMALJSKA
COBISS.SI-ID 253229824


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


153.
INKRET, Andrej
        In stoletje bo zardelo : Kocbek, življenje in delo / Andrej Inkret ; [imensko kazalo Špelca Mrvar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 639 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

1.500 izv. - Bibliografija: str. 625-630. - Kazalo
ISBN 978-961-241-503-7
a) Kocbek, Edvard (1904-1981) b) Kocbek, Edvard (1904-1981) - Biografije c) Slovenija d) politična zgodovina e) slovenski politiki f) slovenski književniki

929Kocbek E.
821.163.6.09Kocbek E.
323(497.4)"19"
FRASCATI:
6-100
929 INKRET, A. In stoletje
COBISS.SI-ID 253693184

154.
KOMELJ, Milček
        Križeva sedmica Nika Grafenauerja / [[besedilo in] portretne risbe] Milček Komelj. - Ljubljana : SDLK - Slovensko društvo likovnih kritikov, 2010 ([Grosuplje] : Partner graf). - 187 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Eseji / Slovensko društvo likovnih kritikov)

400 izv.
ISBN 978-961-92208-7-0
a) Grafenauer, Niko (1940-) b) slovenski pesniki c) portreti

929Grafenauer N.
929 KOMELJ, M. Križeva
COBISS.SI-ID 252941312

155.
ŠUKLJE, Fran
        Sodobniki, mali in veliki : III. del spominov / Fran Šuklje ; [izbral, uredil in napisal spremno študijo Andrej Rahten ; spremno študijo prevedla Katharina Andraschke ; imensko kazalo sestavil Aljoša Špelec]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2010. - 445 str. : ilustr. ; 20 cm

"Politični patriarh s Kamna" - življenje in delo Frana Šukljeta / Andrej Rahten: str. 334-378. - Kazalo
ISBN 978-961-213-206-4
a) Šuklje, Fran (1849-1935) b) spomini

929Šuklje F.
929 ŠUKLJE, F. Sodobniki
COBISS.SI-ID 253799424


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO