COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti april004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
BALOH, Peter, 1976-
        Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office 2010 : [vodnik za preživetje na delovnem mestu] / Peter Baloh in Peter Vrečar. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 194 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ujemi znanje / Pasadena)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-245-940-6
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) pisarniško poslovanje d) Microsoft Office 2010

004.42(035)
004.4 BALOH, P. Ob praktičnih
COBISS.SI-ID 250949632

2.
SOPER, Mark Edward
        Naučite se Windows 7 v 10 minutah / Mark Edward Soper ; [prevod Iolar]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2011 ([Ljubljana] : Itagraf). - 224 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Sams teach yourself Windows 7 in 10 minutes. - Nasl. na ov. in hrbtu: Naučite se Microsoft Windows 7 v 10 minutah. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-26-3
a) operating system - reference book b) operacijski sistem - priročnik c) Microsoft Windows 7

004.4
004.4 SOPER, M. Naučite
COBISS.SI-ID 254948352


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


3.
LEGAN, Asja, 1982-
        IKT v OŠ Simon Jenko Smlednik : diplomsko delo / Asja Legan. - Ljubljana : [A. Legan], 2011. - XII, 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) educational technology b) primary school c) izobraževalna tehnologija d) osnovna šola e) informacijska tehnologija

004:37(043.2)
Č II 004(043.2) LEGAN, A. IKT
COBISS.SI-ID 8764745


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


4.
GOLDING, Vivien
        Learning at the museum frontiers : identity, race and power / Viv Golding. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2009. - XIII, 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 203-221. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-4691-4 (hbk) ISBN 978-0-7546-8964-5 (ebk)
a) museum b) cultural heritage c) aims of education d) muzej e) kulturna dediščina f) vzgojni cilji g) muzejska pedagogika

069
069 GOLDING, V. Learning
COBISS.SI-ID 8752457

5.
HOOPER-Greenhill, Eilean, 1945-
        Museums and education : purpose, pedagogy, performance / Eilean Hooper-Greenhill. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - XVII, 231 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Museum meanings)

Bibliografija: str. 212-227. - Kazalo
ISBN 0-415-37935-0 (hbk) ISBN 978-0-415-37935-9 (hbk) ISBN 0-415-37936-9 (pbk) ISBN 978-0-415-37936-6 (pbk) ISBN 0-203-93752-X (ebk) ISBN 978-0-203-93752-5 (ebk)
a) museum b) aims of education c) muzej d) vzgojni cilji e) muzejska pedagogika f) postmuzeji

069
069 HOOPER-G., E. Museums
COBISS.SI-ID 36335


084.11+087.5


6.
BAN, Tatjana, 1970-
        Moj mali bratec / [besedilo, ilustracija] Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2010 ([Ljubljana] : Pleško). - [27] str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-92555-6-8

821.163.6-93-32
087.5
II 371.38 BAN, T. Moj mali
COBISS.SI-ID 252904960

7.
FRANKO, Matej
        Pujsek Rudi išče blato / Matej Franko in Tatjana Ban ; [ilustracija Tatjana Ban ; fotografija Andrej Franko]. - Domžale : Tamaj, 2010 ([Ljubljana] : Pleško). - [27] str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-92555-7-5

821.163.6-93-32
087.5
II 371.38 FRANKO, M. Pujsek
COBISS.SI-ID 252905216


1 FILOZOFIJA.


8.
MASLANKA, Christopher
        Aerobika za možgane : oblikujte lasten program za treniranje možganov / uganke Chris Maslanka in besedilo David Owen ; [prevod Vital Sever ; nadomestne uganke Jože Petelin]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011 (natisnjeno na Kitajskem). - 176 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Neurobics. - 1.500 izv. - Lahko izboljšate delovanje možganov? / Hakwan Lau: str. 6-11. - Kazalo
ISBN 978-961-251-221-7
a) brain b) intellectual development c) možgani d) intelektualni razvoj e) pomnjenje f) umske sposobnosti g) vaje

159.95(035)
159.95 MASLANKA, C. Aerobika
COBISS.SI-ID 252433408

9.
SALECL, Renata
        Izbira / Renata Salecl ; [prevedla Marjana Karer]. - 1. ponatis, 1. dotis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 143 str. ; 23 cm. - (Zbirka Čas misli)

Prevod dela: Choice. - 1.200 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 125-127. - Kazalo
ISBN 978-961-231-779-9
a) psychology b) psihologija c) izbira d) filozofija kulture

130.2
159.9 SALECL, R. Izbira
COBISS.SI-ID 254745856

10.
ŽIŽEK, Slavoj
        Poskusiti znova - spodleteti bolje / Slavoj Žižek ; [prevedla Simon Hajdini in Lidija Šumah ; napisal spremna besedila in spremno besedo Peter Klepec]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 485 str. ; 23 str. - (Zbirka Čas misli)

1.000 izv. - Bibliografija za opombami na dnu str.
ISBN 978-961-231-781-2
a) Žižek, Slavoj (1949-) b) philosophy c) filozofija d) slovenski filozofi e) 21.st.

1
1 ŽIŽEK, S. Poskusiti
COBISS.SI-ID 255036416


159.9 PSIHOLOGIJA.


11.
WHIPPLE, Guy Montrose, 1876-1941
        Classes for gifted children : an experimental study of methods of selection and instruction / Guy Montrose Whipple. - [Bloominghton] : Public school publishing company, cop. 1919. - 149 str. ; 25 cm

"Print on demand version from the original book" --> internet. - Bibliografiji: str. 142-149
a) gifted b) aptitude test c) test construction d) nadarjeni e) test sposobnosti f) sestava testov

159.928
159.928 WHIPPLE, G. M. Classes
COBISS.SI-ID 8758857


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


12.
SEVER, Nina, 1985-
        Sprejemanje otroka z motnjo v duševnem razvoju in sprejemanje nenadne smrti otroka = Acceptance of a child with mental disorder and acceptance of a child's sudden death : diplomsko delo / Nina Sever. - Ljubljana : [N. Sever], 2011. - 133 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 127-129. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) birth b) child at risk c) death d) rojstvo e) ogrožen otrok f) smrt g) žalovanje

159.96:316.36(043.2)
Č II 159.9(043.2) SEVER, N. Sprejemanje
COBISS.SI-ID 8741193


16 LOGIKA


13.
URBANČIČ, Ivan
        Zgodovina nihilizma : (od začetka do konca zgodovine filozofije) / Ivan Urbančič. - Ljubljana : Slovenska matica, 2011 ([Ljubljana] : Interes City). - 520 str. ; 20 cm. - (Slovenska filozofska misel ; 10)

600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-213-209-5
a) philosophy b) filozofija c) nihilizem

16
16 URBANČIČ, I. Zgodovina
COBISS.SI-ID 255204352


17(043.2) ETIKA.


14.
MIKOLA, Romana
        Družine z odraslo osebo z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Romana Mikola. - Ljubljana : [R. Mikola], 2011. - 116 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mentally handicapped b) adult c) family d) duševno prizadeti e) odrasli f) družina g) Zveza Sožitje h) pomoč

173-056.313-053.8(043.2)
Č II 17(043.2) MIKOLA, R. Družine
COBISS.SI-ID 8733769


3 DRUŽBENE VEDE


15.
MANFREDA Kolar, Vida
        Matematika 3. Delovni zvezek za matematiko v tretjem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 2 zv. (88; 84 str.) : ilustr. ; 30 cm + 2 lista nalepk, 2 lista s popravki

Spremno gradivo je v žepku 1. dela
ISBN 86-11-17505-0 (zv. 1) ISBN 86-11-17514-X (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

372.47(076.1)
II 373.32.016:51 MANFREDA Kolar V. Matematika3
COBISS.SI-ID 227803392

16.
PISTOTNIK, Borut
        Gibalna abeceda [Videoposnetek] : naravne oblike gibanja. Del. 1, Plazenja / avtor, scenarij, režija in tekst Borut Pistotnik ; sodelovec Stanislav Pinter ; kamera, grafika in montaža Bogdan Martinčič. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, cop. 2008. - 1 DVD : barve, zvok ; 12 cm

CIP zapis narejen 2005, letnica na nasl. zaslonu 2007, na DVD-ju in škatli pa cop. 2008
ISBN 961-6405-97-7 (DVD)
a) physical education b) športna vzgoja c) gibanje d) plazenja e) orodja

37.037.1(086.82)
796.012.4(086.82)
Č DVD 37 PISTOTNIK, B. Gibalna
COBISS.SI-ID 223362560


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


17.
JESENKO, Jože
        Multivariatne statistične metode / Jože Jesenko, Manca Jesenko. - Kranj : Moderna organizacija, 2007 (Ig : Fleks). - 346 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 345-346
ISBN 978-961-232-198-7
a) statistical method - textbook b) statistična metoda - učbenik c) multivariatne analize d) statistične analize

31:519.237(075.8)
31 JESENKO, J. Multivariatne
COBISS.SI-ID 231735040


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


18.
KOS, Tina, 1977-
        Nasilje v družinski vzgoji in vedenju učencev do vrstnikov v osnovni šoli s prilagojenim programom : magistrsko delo / Tina Kos. - Ljubljana : [T. Kos], 2010. - 192 str. : graf. prikaz, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 175-183. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna in rehabilitacijska pedagogika
a) social behaviour b) violence c) aggressiveness d) backward child e) socialno vedenje f) nasilje g) agresivnost h) otrok s posebnimi potrebami i) družinsko nasilje j) prosocialno vedenje k) vzgojni stili

316.6(043.2)
PP II 316.6 KOS, T. Nasilje Č II 3(043.2) KOS, T. Nasilje
COBISS.SI-ID 8738121


34/35


19.
        NOVA državljanstva v dobi globalizacije / [Jernej Pikalo ... et al.] ; Jernej Pikalo (ur.). - Ljubljana : Sophia, 2010 (Ljubljana : Rotosi). - V, 251 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 2010, 34)

Knjiga nastala v okviru projekta Državljan(stvo) v novi dobi: državljanska vzgoja za multikulturni in globaliziran svet. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6768-22-1
a) democracy b) politics c) demokracija d) politika e) multikulturalizem f) globalizacija g) državljanstvo

342.7
342.7 NOVA
COBISS.SI-ID 253935872


34 PRAVO.


20.
        DRŽAVLJANSTVO in globalizacija : k državljanski vzgoji za sodobni svet / Jernej Pikalo (ur.) ; [prevedli Tit Neubauer ... et al.]. - Ljubljana : Sophia, 2010 (Ljubljana : Rotosi). - IX, 268 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 2010, 33)

Knjiga nastala v okviru projekta Državljan(stvo) v novi dobi: državljanska vzgoja za multikulturni in globaliziran svet. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. pri večini prispevkov
ISBN 978-961-6768-20-7
a) državljanska vzgoja b) democracy c) državljanska vzgoja d) demokracija e) državljanstvo f) globalizacija g) multikulturalizem

342.7
342.7 DRŽAVLJANSTVO
COBISS.SI-ID 253766912


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Filozofija / Marjan Šimenc ... [et al.] ; [uredili Marjan Šimenc, Mišo Dačić, Alenka Hladnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 240 str. : ilustr. ; 27 cm

170 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-234-938-7
a) philosophy b) curriculum development c) secondary school d) filozofija e) izpopolnitev kurikuluma f) srednja šola

37.091.3:1(082)
II 373.5 POSODOBITVE Filozofija
COBISS.SI-ID 255116032

22.
STROKOVNI posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju (15 ; 2011 ; Portorož)
        Samoevalvacija kot temelj izboljšav : vseživljenjsko učenje - usposabljanje za vodenje šol in vrtcev : gradivo za udeležence / XV. strokovni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 29.-31. marec 2011, Portorož. - [Kranj] : Šola za ravnatelje, 2011. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

a) management b) school based management c) quality of education d) vodenje e) vodenje šole f) kvaliteta izobraževanja

37.01
II 37.01 STROKOVNI Samoevalvacija
COBISS.SI-ID 8736329

23.
VILLA, Richard A., 1952-
        A guide to co-teaching : practical tips for facilitating student learning / Richard A. Villa, Jacqueline S. Thousand, Ann I. Nevin. - 2nd ed. - Thousand Oaks : Corwin Press, cop., 2008. - XVII, 213 str. : ilustr. ; 28 cm

- Način dostopa (URL): http://opac.nebis.ch/cgi-bin/showAbstract.pl?u20=9781412960588. - "A joint publication of Corwin Press and the Council for exceptional children. - Bibliografija: str. 201-210. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-6059-5 (pbk) ISBN 978-1-4129-6058-8 (cloth)
a) teaching method b) team teaching c) didaktična metoda d) timski pouk e) timsko delo

37.091.3
II 371.3 VILLA, R. Guide
COBISS.SI-ID 8742473

24.
ZALOKAR Divjak, Zdenka
        Pedagoški in didaktični vidiki vzgoje / Zdenka Zalokar Divjak, Ivan Rojnik. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2010 (Hrastnik : Sinet). - 133 str. ; 24 cm. - (Zbirka Priročniki Teološke fakultete ; 19)

Bibliografija: str. 129-131
ISBN 978-961-92694-7-3
a) pedagogical theory b) aims of education c) value d) pedagoška teorija e) vzgojni cilji f) vrednota

37.01(075.8)
37.01 ZALOKAR Divjak Z. Pedagoški
COBISS.SI-ID 253040640


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


25.
GLUHAKOVIĆ, Deni, 1987-
        Timsko delo v doživljajsko-pedagoških projektih : diplomsko delo / Deni Gluhaković. - Ljubljana : [D. Gluhaković], 2011. - 88 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 66-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) open air activities b) project method c) dejavnosti na prostem d) projektna metoda e) timsko delo f) doživljajska pedagogika g) izskustveno učenje

37.091.312:376.1-056.47(043.2)
Č II 371.3(043.2) GLUHAKOVIĆ, D. Timsko
COBISS.SI-ID 8753225

26.
IGREC, Saša
        Projektni tehnični dnevi v devetletki. "Projektno učno delo" : svet živali - izdelki iz kartona in lepenke : diplomsko delo / Saša Igrec. - Ljubljana : [S. Igrec], 2002. - IV, 117 f., [13] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Razredni pouk. - Bibliografija: f. 115-117. - Povzetek ; Summary
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) papir h) lepenka i) izdelki

37:72.02(043.2)
ZZ II 62(043.2) IGREC, S. Projektni
COBISS.SI-ID 8737609

27.
KUGONIČ, Urška, 1985-
        Primerjava dveh načinov podajanja vsebin plavanja pri predšolskih otrocih : diplomska naloga / Urška Kugonič. - Ljubljana : [U. Kugonič], 2011. - 43, 26 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 42-43. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) swimming b) teaching method c) pre-school child d) plavanje e) didaktična metoda f) predšolski otrok

37.091.3:797.2-053.4(043.2)
Č II 79(043.2) KUGONIČ, U. Primerjava
COBISS.SI-ID 8745289

28.
OMAN, Mateja, 1987-
        Doživljanje institucionalnega nasilja z vidika otrok in mladostnikov, nameščenih v vzgojni zavod : diplomsko delo / Mateja Oman. - Ljubljana : [M. Oman], 2011. - 150 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 126-130. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) aggressiveness c) violence d) vzgojni dom e) agresivnost f) nasilje

37.018.3(043.2)
Č II 37(043.2) OMAN, M. Doživljanje
COBISS.SI-ID 8734025


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


29.
BAN, Tatjana, 1970-
        Ustvarjalna zbirka živali / [avtorica, ilustracija] Tatjana Ban ; [soavtor Matej Franko ; fotografija Andrej Franko]. - Domžale : Tamaj, 2010 ([Ljubljana] : Pleško). - 119 str. : ilustr. ; 22 cm

Potiskani spojni listi. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 2
ISBN 978-961-92555-5-1
a) manual skill - children's book b) ročna spretnost - knjiga za otroke c) papir d) oblikovanje

371.38
371.38 BAN, T. Ustvarjalna
COBISS.SI-ID 252904704


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


30.
        EXPERIENCING Reggio Emilia : implications for pre school provision / edited by Lesley Abbott and Cathy Nutbrown. - Repr. - Berkshire ; New York : Open University Press, 2010, cop. 2001. - XVI, 152 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-335-20704-9 ISBN 0-335-20703-0 (pbk)
a) pre-school education - Italy - case study b) school management c) predšolska vzgoja - Italija - študija primera d) upravljanje šole e) Reggio Emilia f) alternativni vzgojni modeli

373.2
373.2 EXPERIENCING Reggio
COBISS.SI-ID 8757833

31.
RINALDI, Carlina
        In dialogue with Reggio Emilia : listening, researching and learning / Carlina Rinaldi. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2010, cop. 2006. - XI, 226 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Contesting early childhood series)

Bibliografija: str. 210-219. - Kazalo
ISBN 0-415-34503-0 (hbk) ISBN 0-415-34504-9 (pbk) ISBN 978-0-415-34503-3 (hbk) ISBN 978-0-415-34504-0 (pbk)
a) pre-school education - Italy b) predšolska vzgoja - Italija c) reggio pedagogika d) vzgojni koncepti

373.2(450)
373.2 RINALDI, C. In dialogue
COBISS.SI-ID 8752713


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


32.
HRABRA, Miša
        Kako predšolskim otrokom približati srednjeveški ples : diplomska naloga / Miša Hrabra. - Ljubljana : [M. Hrabra], 2011. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 47. - izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) pre-school child c) ples d) predšolski otrok e) družabni plesi f) srednjeveški plesi

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.2(043.2) HRABRA, M. Kako
COBISS.SI-ID 8740169

33.
ZAJC, Urška, 25.4.1979-
        Znanje prve pomoči strokovnih delavcev vrtca : diplomska naloga / Urška Zajc. - Ljubljana : [U. Zajc], 2011. - 48, VI f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 47-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) first aid b) safety c) nursery school d) prva pomoč e) varnost f) vrtec

373.2:614.88(043.2)
Č II 373.2(043.2) ZAJC, U. Znanje
COBISS.SI-ID 8740937

34.
ZUPAN, Saša, 1986-
        Ekobranje za ekoživljenje v vrtcu : diplomska naloga / Saša Zupan. - Ljubljana : [S. Zupan], 2011. - 54 str., [2] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) fairy tale c) reading d) predšolski otrok e) pravljica f) branje g) ekošola h) ekovrtec

373.2.016:028.5(043.2)
Č II 373.2(043.2) ZUPAN, S. Ekobranje
COBISS.SI-ID 8741961


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


35.
FOSNOT, Catherine Twomey
        Young mathematicians at work. Constructing algebra / Catherine Twomey Fosnot, Bill Jacob. - Portsmouth : Heinemann ; Reston, VA : NCTM, National Council of Teachers of Mathematics, cop. 2010. - XVI, 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The young mathematicians at work series)

Bibliografija: str. 193-196. - Kazalo
ISBN 978-0-325-02841-5 ISBN 0-325-02841-9
a) mathematics b) teaching method c) primary school d) matematika e) didaktična metoda f) osnovna šola g) osnove algebre

373.32.016:51
373.32.016:51 FOSNOT, C. Young
COBISS.SI-ID 8737865

36.
        MLINČEK 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Dušan Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije Igor Modic, Bigstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011- (Hren : Ljubljana). - Zv. <1-> : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 110
Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2011
ISBN 978-961-241-519-8 (zv. 1)
a) environmental education - textbook b) mathematics - textbook c) Slovenian language - textbook d) primary education e) okoljska vzgoja f) matematika - učbenik g) slovenščina - učbenik h) osnovnošolski pouk

373.32.016(075.2)
II 373.32.016:003 MLINČEK 2 Delovni II 373.32.016:003 MLINČEK 2; Delovni
COBISS.SI-ID 254916608


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


37.
FURLAN, Anja, 1985
        Nacionalno preverjanje znanja iz matematike v 6. in 9. razredu : diplomsko delo / Anja Furlan. - Ljubljana : [A. Furlan], 2011. - IV, 87 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) marking c) primary school d) matematika e) ocenjevanje f) osnovna šola g) matematično znanje h) izbirni tipi nalog i) nacionalno preverjanje znanja

373.32.016:51(043.2)
Č II 51(043.2) FURLAN, A. Nacionalno
COBISS.SI-ID 8762697

38.
JONKE, Ana, 1985-
        Učna izdelava prometnih sredstev iz odpadnih papirnih gradiv v okviru ekošole : diplomsko delo / Ana Jonke. - Ljubljana : [A. Jonke], 2011. - VI, 76 str., XIX : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) creativity c) primary school d) tehnika e) ustvarjalnost f) osnovna šola g) papir h) izdelki i) prometna sredstva

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) JONKE, A. Učna
COBISS.SI-ID 8742985

39.
KOPAČIN, Barbara
        Povezava med glasbenim učenjem, inteligentnostjo in uspešnostjo pri pouku od četrtega do osmega razreda osnovne šole : doktorska disertacija / Barbara Kopačin. - Ljubljana : [B. Kopačin], 2011. - VII, 213 str., 21 str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 206-213. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) music education b) achievement gain c) intelligence d) gifted e) glasbena vzgoja f) šolska uspešnost g) inteligentnost h) nadarjeni i) glasbeni razvoj

373.3:78(043.3)
Č II 78(043.2) KOPAČIN, B. Povezava
COBISS.SI-ID 8763721

40.
PERČIČ, Nuša
        Težave otrok z neslovenskim prvim jezikom pri pouku slovenščine : diplomsko delo / Nuša Perčič. - Ljubljana : [N. Perčič], 2011. - 79, [51] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) bilingualism b) communication c) literacy d) dvojezičnost e) komunikacija f) pismenost

373.3.016:81(043.2)
Č II 373.3(043.2) PERČIČ, N. Težave
COBISS.SI-ID 8740681

41.
ZUPANČIČ, Mateja, 16.09.1986
        Pojmovanja učencev o tem, kaj je živo in kaj ni : diplomsko delo / Mateja Zupančič. - Ljubljana : [M. Zupančič], 2011. - VII, 92 str., [4] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) concept formation c) cognitive development d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) oblikovanje pojma f) kognitivni razvoj g) otrokove predstave h) spoznavanje okolja i) živa narava j) neživa narava

373.32.016:502/504(043.2)
Č II 373.3(043.2) ZUPANČIČ, M. Pojmovanja
COBISS.SI-ID 8763977


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


42.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Fizika : mehanika, topolota, nihanje / Miroslav Cvahte ... [et al.] ; [uredili Miroslav Cvahte, Ivanka Toman, Samo Božič ; risbe Samo Božič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 192 str. : ilustr. ; 27 str. + 1 optični disk (CD-ROM)

270 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-234-930-1
a) physics b) secondary school c) curriculum development d) fizika e) srednja šola f) izpopolnitev kurikuluma

373.5
II 373.5 POSODOBITVE Fizika cdr II 373.5 POSODOBITVE Fizika
COBISS.SI-ID 253666560


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


43.
MEĐUNARODNI skup studenata specijalne edukacije i rehabilitacije Specijalna edukacija i rehabilitacija (1 ; 2011 ; Beograd)
        Zbornik / Prvi međunarodni skup studenata specijalne edukacije i rehabilitacije "Specijalna edukacija i rehabilitacija", Beograd, 15-18. 04. 2011. = First International Conference of Students of Special Education and Rehabilitation "Special Education and Rehabilitation", Belgrade, 15-18. 04. 2011. ; [urednici, editors Srećko Potić ... et al.]. - Beograd : Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2011 (Beograd : Akademija). - 339 str. : ilustr. ; 24 cm

Lat. in cir. - 400 izv. - Vzpor. srb., slv. besedilo in prevod v angl. - Večji del prispevkov so izlečki. - Kazalo. - Sažetak ; Abstract
ISBN 978-86-6203-012-2
a) remedial instruction sciences - conference b) specialna pedagogika - konferenca c) inkluzija

376.1
376.1 MEĐUNARODNI Zbornik
COBISS.SI-ID 183163148

44.
        ŠOLA smučanja v CIRIUS Vipava / [avtorji člankov Tanja Princes ... [et al.] ; prispevki otrok Glasilo Studenček, izbor Petra Trbižan, Erika Čuk ; fotografije fotoarhiv Centra, izbor Liljana Lazar]. - Vipava : Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, 2011. - 34 str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 100 izv.
ISBN 978-961-93014-1-8
a) backward child b) winter sport c) otrok s posebnimi potrebami d) zimski šport e) smučanje

376.1
376.1 ŠOLA smučanja
COBISS.SI-ID 255438592


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


45.
DIVJAK, Veronika
        Pogledi učiteljev in vzgojiteljev v CIRIUS Kamnik na pojav nasilnih vedenj : diplomsko delo / Veronika Divjak. - Ljubljana : [V. Divjak], 2011. - 54 f. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 47-49. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) violence b) prevention c) primary school d) nasilje e) prevencija f) osnovna šola g) preventivni vzgojni programi

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1(043.2) DIVJAK, V. Pogledi
COBISS.SI-ID 8763465

46.
ŠKRLEC, Nuša, 1986-
        Ocena programa pomoči za učenko z govorno-jezikovno motnjo : študija primera : diplomsko delo / Nuša Škrlec. - Ljubljana : [N. Škrlec], 2011. - VI, 74 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech defect b) pronunciation c) threshold level (language) d) govorna motnja e) izgovorjava f) besedni zaklad

376.1-056.264(043.2)
Č II 376.1-056.26(043.2) ŠKRLEC, N. Ocena
COBISS.SI-ID 8741705


378 VISOKO ŠOLSTVO.


47.
CLARK, Burton R.
        Creating entrepreneurial universities : organizational pathways of transformation / Burton R. Clark. - Bingley : Emerald, cop. 1998. - XVI, 163 str. ; 24 cm. - (Issues in higher education / IAU press)

Bibliografija: str. 149-154. - Kazalo
ISBN 978-0-08-043354-7 (pbk) ISBN 0-08-043354-5 (pbk)
a) university - Europe b) educational reform - Europe c) univerza - Evropa d) reforma vzgoje in izobraževanja - Evropa e) visoko šolstvo f) analize

378
378 CLARK, B. R. Creating
COBISS.SI-ID 8757321

48.
        REFORM and change in higher education : analysing policy implementation / edited by Ase Gornitzka, Maurice Kogan, Alberto Amaral. - Dordrecht : Springer, 2007. - XIII, 361 str. : graf. prikazi, preglednice. - (Higher education dynamics ; volume 8)

- Dostopno tudi na: http://www.springerlink.com/content/mw0035/#section=596949&page=1. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij
ISBN 978-1-4020-5536-2 (pbk) ISBN 1-4020-5536-6 (pbk) ISBN 1-4020-3402-4 (hbk) ISBN 978-1-4020-3402-2 (hbk) ISBN 1-4020-3411-3 (ebk) ISBN 978-1-4020-3411-4 (ebk)
a) higher education b) educational reform c) educational policy d) visokošolsko izobraževanje e) reforma vzgoje in izobraževanja f) politika vzgoje in izobraževanja

378
378 REFORM and change
COBISS.SI-ID 8756809


5 NARAVOSLOVNE VEDE


49.
PLUT, Ivan
        Drevesna učna pot / [zamisel in besedilo Ivan Plut, Rosana Dular]. - [Dolenjske Toplice] : OŠ Dolenjske Toplice, 2007. - 76 str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl.: Gozdna učna pot. - 200 izv.
a) botany b) botanika c) drevesa d) rastišča e) učne poti

58
58 PLUT, I. Drevesna
COBISS.SI-ID 8758345

50.
WATSON, Fred
        Zakaj je Uran prekucnjen? : kar bi radi vedeli o astronomiji, pa niste nikoli vprašali / Fred Watson ; [prevedla Seta Oblak] ; [strokovni pregled Andreja Gomboc]. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010. - 241 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 89)

ISBN 978-961-212-233-1
a) astronomy b) astronomija

52
52 WATSON, F. Zakaj
COBISS.SI-ID 253947136


51 MATEMATIKA.


51.
SMOGAVEC, Jožica
        Matematika za radovedneže 9. Priročnik za učitelje [Elektronski vir] : priročnik za učitelje pri pouku matematike v 9. razredu devetletne osnovne šole / Jožica Smogavec, Cvetka Govejšek ; ilustracije Tina Švajger. - Škofljica : Pikal ; Mengeš : distribucija Ico, 2005 ([Ljubljana] : Euroadria). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 961-6368-32-X (Pikal)
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje

51:371.3
cdr 51 SMOGAVEC, J. Matematika 9
COBISS.SI-ID 217645056


51(043.2) MATEMATIKA.


52.
PUNGARŠEK, Gregor
        Verižnica : diplomsko delo / Gregor Pungaršek. - Ljubljana : [G. Pungaršek], 2011. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) verižnica d) krivulje e) hiperbolične funkcije

514.7(043.2)
Č II 51(043.2) PUNGARŠEK, G. Verižnica
COBISS.SI-ID 8742217


53(043.2) FIZIKA.


53.
ŠMID, Anja, 1986-
        Alpsko smučanje kot didaktični pripomoček pri fiziki : diplomsko delo / Anja Šmid. - Ljubljana : [A. Šmid], 2011. - III, 37 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. ; Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) sila trenja d) sila upora e) trajektorija f) alpsko smučanje

53:796.926(043.2)
Č II 53(043.2) ŠMID, A. Alpsko
COBISS.SI-ID 8762441

54.
VIDMAR, Gregor, 1983-
        Odboj žogice za namizni tenis : diplomsko delo / Gregor Vidmar. - Ljubljana : [G. Vidmar], 2010. - VII, 40 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 f. errata

Bibliografija: str. 40. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. ; Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) fizika c) Magnusov pojav d) zračni upor e) odboj žogice f) dinamika

533.6.013.12(043.2)
Č II 53(043.2) VIDMAR, G. Odboj
COBISS.SI-ID 8737353


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


55.
RODE, Sara, 1985-
        Pojmovanja fotosinteze : diplomsko delo / Sara Rode. - Ljubljana : [S. Rode], 2011. - IX, 70 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje c) fotosinteza d) dihanje e) prehranjevanje

581.1(043.2)
Č II 58(043.2) RODE, S. Pojmovanja
COBISS.SI-ID 8733513


61 MEDICINA.


56.
FINE, Cordelia
        Delusions of gender : how our minds, society, and neurosexism create difference / Cordelia Fine. - 1st ed. - New York ; London : W. W. Norton, cop. 2010. - XXIX, 338 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 289-327
ISBN 978-0-393-06838-2
a) brain b) sex difference c) sexuality d) možgani e) spolna razlika f) seksualnost

61
61 FINE, C. Delusion
COBISS.SI-ID 8742729

57.
        SMERNICE zdravega prehranjevanja za dojenčke / [avtorji Borut Bratanič ... [et al.] ; urednici Lidija Vertnik, Katja Povhe Jemec]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2010. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov. si/pageuploads/zakonodaja/mednarodna_zakonodaja/VARNOST_%C5%BDIVIL/SMERNICE_PREHRANJEVANJA_DOJENCKE_P-4_preview.pdf. - Bibliografija: str. 61-66
ISBN 978-961-6523-46-2
a) infant b) nutrition c) dojenček d) prehrana

613.2
II 613.2 SMERNICE zdravega
COBISS.SI-ID 253218816


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


58.
KOBENTAR, Radojka
        Modeli obravnave oseb z demenco v domovih starejših občanov : doktorska disertacija / Radojka Kobentar. - Ljubljana : [R. Kobentar], 2011. - XI, 165, [19] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 152-163. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) elderly person b) health service c) starejša oseba d) zdravstvena služba e) demenca f) institucionalna oskrba g) modeli obravnave h) socialna pedagogika i) integrirani model oskrbe

616.892(043.3)
Č II 61 KOBENTAR, R. Modeli
COBISS.SI-ID 8738377


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


59.
        The ART of making silk. - London : Heinle Cengage Learning, cop. 2009. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 DVD. - (Footprint reading library. Intermediate B1)

ISBN 978-1-4240-1194-0 ISBN 1-4240-1194-9 ISBN 978-1-4240-2663-0 (DVD) ISBN 1-4240-2663-6 (DVD)
a) svila b) tkanje c) manufakture d) Firenze

62
62 The ART of making Č cdr 62 The ART of making
COBISS.SI-ID 8739657


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


60.
BAŠIN, Nataša, 1957-
        Rastlinska hrana in poznavanje okoljskega vidika pridobivanja pri osnovnošolcih : diplomsko delo / Nataša Bašin. - Ljubljana : [N. Bašin], 2010. - X, 85 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 63-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. ; Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) food b) hrana c) rastlinska hrana d) užitne rastline e) nabiranje f) organsko kmetijstvo

641.3(043.2)
Č II 64(043.2) BAŠIN, N. Rastlinska
COBISS.SI-ID 8733257


65(043.2) VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


61.
MEDVED, Janez, pedagog
        Prometno-varnostni načrt na osnovni šoli : diplomska naloga / Janez Medved. - [Ljubljana : J. Medved], 1984. - 41 f., [3] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 3 zvd.

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za tehnično vzgojo
a) traffic b) safety education c) primary school d) promet e) varnostna vzgoja f) osnovna šola

656.05:373.3(043.2)
ZZ II 65(043.2) MEDVED, J. Prometno
COBISS.SI-ID 8739145


677


62.
STOREY, Joyce
        The Thames and Hudson manual of dyes and fabrics / Joyce Storey. - Reprinted. - London : Thames and Hudson, 1992. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Thames and Hudson manuals)

Bibliografija: str. 185. - Kazalo
ISBN 0-500-68016-7
a) tekstilna tehnologija b) vlakna c) tkanje d) barvanje

677
67/68 STOREY, J. Thames
COBISS.SI-ID 12738053


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


63.
FER, Briony
        O abstraktni umetnosti : razprava / Briony Fer ; [prevod Ljubica Klančar]. - Koper : Hyperion, 2010 (Izola : Repro point). - 291 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

Prevod dela: On abstract art. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6382-67-0
a) art b) umetnost c) abstraktna umetnost d) študije

7
7 FER, B. O abstraktni
COBISS.SI-ID 253707008

64.
RESMAN, Blaž
        Upravna enota Kočevje : občine Kočevje, Kostel in Osilnica / Blaž Resman, Helena Seražin ; [izdajatelj] Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 453 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Umetnostna topografija Slovenije)

400 izv. - Bibliografija: str. 447-452. - Kazala
ISBN 978-961-254-221-4
a) cultural heritage - Slovenia b) kulturna dediščina - Slovenija c) umetnostna topografija d) Kostel e) Osilnica f) Kočevje

7.03
7.03 RESMAN, B. Upravna
COBISS.SI-ID 252585216

65.
SHRIGLEY, David
        What the hell are you doing? : the essential David Shrigley / David Shrigley. - Edinburgh : Canongate, 2010. - [348] str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-1-84767-859-1
a) fine arts b) likovna umetnost c) surrealizem

7
7 SHRIGLEY, D. What
COBISS.SI-ID 8744265

66.
ŽEROVC, Beti
        Umetnost kuratorjev : vloga kuratorjev v sodobni umetnosti / Beti Žerovc ; [prevod povzetka Rawley Grau ; priprava imenskega in stvarnega kazala Peter Kisin]. - Prvi natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 192 str. ; 24 cm. - (Historia Artis : zbirka oddelka za umetnostno zgodovino)

500 izv. - Bibliografija: str. 159-184. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-237-415-0
a) fine arts b) likovna umetnost c) likovna teorija d) kuratorji e) protokuratorji f) razstave g) umetnostni trg

7
7 ŽEROVC, B. Umetnost
COBISS.SI-ID 255080960


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


67.
        PO zgodovinskih parkih in vrtovih Slovenije : [dvainštirideset slovenskih parkov in vrtov] / Petra Jernejec Babič ... [et al.] ; [uvodni tekst, urednik Mitja Simič ; fotografije Petra Jernejec Babič ... et al.]. - Šmarje-Sap : Buča, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 199 str. : ilustr. ; 25 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 198-199
ISBN 978-961-6704-07-6
a) cultural heritage - Slovenia b) kulturna dediščina - Slovenija c) urejanje krajine d) parki e) grajski vrtovi f) zgodovinski pregledi

712.26(497.4)
712.6(497.4)
71 PO zgodovinskih
COBISS.SI-ID 244180224


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


68.
GORJUP, Tomaž
        Zajetje v času : slike 2001-2011 : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 15. 4. 2011-22. 5. 2011 / Tomaž Gorjup ; [besedilo Metoda Kemperl, Asta Vrečko ; prevod Amidas ; fotografija Boris Gaberščik]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2011 ([Ljubljana] : R-Tisk). - [16] str. : ilustr. ; 29 cm

Besedilo v slov. in prevod v angl. - 500 izv.
a) Gorjup, Tomaž (1950-) b) painting c) slikarstvo d) osebne razstave

75
II 75 GORJUP, T. Zajetje
COBISS.SI-ID 8757577

69.
HART, Christopher
        Risani junaki : preprost vodnik za risarje začetnike : [nariši 80 živali!] / Christoper Hart ; [prevod Miha Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (natisnjeno na Kitajskem). - 120 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: You can draw cartoon animals. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-251-230-9
a) drawing - reference book b) risanje - priročnik c) risarski material d) motivi e) kompozicija f) tehnike

73/74
II 73/74 HART, C. Risani
COBISS.SI-ID 253226240

70.
JURIŠIĆ, Branka D.
        Priročnik za risanje živali / [avtor besedila in risb] Branka D. Jurišić. - Prenovljena in dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2011. - [114] str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

ISBN 978-961-6785-59-4
a) drawing - children's book b) risanje - knjiga za otroke c) risanje živali d) likovni motivi

73/74
II 73/74 JURIŠIĆ, B. D. Priročnik
COBISS.SI-ID 255036928

71.
SIMON, Apolonija
        Srečanja : [Galerija Velenje, 17. marec - 16. april 2011] / Apolonija Simon ; [besedili Goran Milovanović, Milena Koren Božiček ; dokumentacija Matic Tršar, Apolonija Simon ; fotografija Tomaž Grdin, Apolonija Simon, Boris Gaberščik]. - Velenje : Galerija, [2011] ([Ljubljana] : R-tisk). - [20] str. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na str. 1. - 300 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Srečanja / Dušan Tršar
a) painting b) sculpture c) slikarstvo d) kiparstvo e) slovensko slikarstvo f) slovensko kiparstvo g) 21.st.

75
II 75 SIMON, A. Srečanja
COBISS.SI-ID 255578112

72.
TRŠAR, Dušan
        Dušan Tršar / [besedilo] Jure Mikuž ; [prevod Anina Oblak ; dokumentacija Helena Trebar ; fotografija Boris Gaberščik ... et al.]. - Ljubljana : Zavod za kulturno dejavnost FRACT = Institute for Cultural Activities FRACT, 2009 ([Ljubljana] : R-tisk). - 160 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 600 izv. - Bibliografija: str. 158-159
ISBN 978-961-269-144-8
a) sculpture b) kiparstvo c) slovensko kiparstvo d) 21.st. e) osebne razstave

73/74Tršar D.
II 73/74 TRŠAR, D. Dušan
COBISS.SI-ID 247934976


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


73.
KACIN, Metka, 1986-
        Popart in kiparstvo : diplomsko delo / Metka Kacin. - Ljubljana : [M. Kacin], 2011. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko. - Bibliografija: f. 73-76. - Povzetek ; Abstract
a) sculpture b) kiparstvo c) dadaizem d) popart

73(043.2)
Č II 7(043.2) KACIN, M. Popart
COBISS.SI-ID 8746313


73/77


74.
        MNEMOSYNE : the time of Ljubljana's Biennial of Graphic Arts / [editor Vesna Teržan ; translation Arven Šakti Kralj Szomi ... [et al.] ; documentation Karla Železnik, MGLC and Documentation Department of Moderna galerija Ljubljana ; photographs Tihomir Pinter ... et al.]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center = International Centre of Graphic Arts, 2010 (Ljubljana : Formatisk). - 303 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6229-35-7
a) graphic arts b) grafika c) grafični bienale

76
76 MNEMOSYNE
COBISS.SI-ID 254460160

75.
SMREKAR, Andrej, 1954-
        Bojan Kovačič : grafika, risba = prints, drawings / [avtor, urednik, prevod] Andrej Smrekar ; [Kristina Preininger Kovačičevo pedagoško poslanstvo ; fotografija Janko Dermastja, Bojan Salaj ; ilustracije v besedilu Janez Bernik ... et al.]. - Šmarje-Sap : Buča ; Ljubljana : Narodna galerija, 2011. - 303 str. : ilustr. ; 30 cm

Izdano ob razstavi: Narodna galerija, 5. 4-29. 5. 2011. - Besedilo v slov. in vzporedno angl. prevod. - Bibliografija: str. 297-299
ISBN 978-961-6704-21-2 (Buča)
a) Kovačič, Bojan (1949-) b) graphic arts c) grafika d) risba e) osebne razstave

74/76(497.4):929Kovačič B.
II 76 SMREKAR, A. Bojan Kovačič
COBISS.SI-ID 255292672


77(043.2) FOTOGRAFIJA.


76.
HAJDINJAK, Ludvik, 1952-
        Fotografija brez fotoaparata : diplomska naloga / Ludvik Hajdinjak. - Ljubljana : [L. Hajdinjak], 1976. - 31 f. : ilustr., fotografije ; 30 cm

Pedagoška akademija v Ljubljani, Tehnična vzgoja
a) photography b) art education c) fotografija d) likovna vzgoja

77:37(043.2)
ZZ II 7(043.2) HAJDINJAK, L. Fotografija
COBISS.SI-ID 8739401

77.
VENINŠEK, Janez
        Fotografija v šoli : diplomska naloga / Janez Veninšek. - Luče : [J. Veninšek], 1973. - 102 f. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. iz besedila. - Bibliografija: f. 102. - Pedagoška akademija v Ljubljani, Tehnična vzgoja - fizika
a) photography b) teaching aid c) primary school d) fotografija e) učni pripomočki f) osnovna šola

77:37(043.2)
ZZ II 7(043.2) VENINŠEK, J. Fotografija
COBISS.SI-ID 8738889


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


78.
BOAL, Augusto, 1931-
        Games for actors and non-actors / Augusto Boal ; translated by Adrian Jackson. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2002. - XXIX, 301 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Jeux pour acteurs et non-acteurs. - Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 0-415-26761-7 (hbk) ISBN 978-0-415-26761-8 (hbk) ISBN 0-415-26708-0 (pbk) ISBN 978-0-415-26708-3 (pbk)
a) theatre b) gledališče c) predstave d) vrste gledališč e) maske f) rituali g) igralci h) gledališke tehnike

792
792 BOAL, A. Games
COBISS.SI-ID 8744521

79.
GROTOWSKI, Jerzy
        Towards a poor theatre / Jerzy Grotowski ; edited by Eugenio Barba, with a preface by Peter Brook. - London : Methuen Drama, 1991, cop. 1968. - 218 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-0-413-34910-1
a) theatre b) gledališče c) igranje d) igralci e) usposabljanje

792
792 GROTOWSKI, J. Towards
COBISS.SI-ID 8743497

80.
KUMIEGA, Jennifer, 1949-
        The theatre of Grotowski / Jennifer Kumiega. - London ; New York : Methuen, 1985. - XIV, 290 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 272-287. - Kazalo
ISBN 0-413-46640-X (hbk) ISBN 978-0-413-46640-2 (hbk) ISBN 0-413-58040-7 (pbk) ISBN 978-0-41-58040-5 (pbk)
a) Grotowski, Jerzy (1933-1999) b) theatre - Poland c) gledališče - Poljska d) eksperimentalno gledališče

792
792 KUMIEGA, J. Theatre
COBISS.SI-ID 8759113

81.
ŠUŠTERŠIČ, Ana, 1982-
        Sodobni ples pri pouku športne vzgoje v osnovni šoli / Ana Šušteršič, Meta Zagorc ; [fotografije Mateja Tuta, Ana Šušteršič]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2010 ([Hrastnik] : Sinet). - 86 str. : ilustr. ; 24 cm

Recenziji / Marjeta Kovač [in] Mirjam Lasan: str. [4]. - 400 izv. - Bibliografija: str. 85-86
ISBN 978-961-6843-05-8 (Fakulteta za šport)
a) dance b) physical education c) ples d) športna vzgoja e) sodobni ples f) gibanje g) tehnika h) učni načrt

793
793 ŠUŠTERŠIČ, A. Sodobni
COBISS.SI-ID 253564672

82.
WANGH, Stephen
        An acrobat of the heart : a physical approach to acting inspired by the work of Jerzy Grotowski / Stephen Wangh. - 1st ed. - New York : Vintage Books, cop., 2000. - xli,334 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 329-332
ISBN 0-375-70672-0
a) Grotowski, Jerzy (1933-1999) b) theatre c) gledališče d) igralci e) usposabljanje

792
792 WANGH, S. Acrobat
COBISS.SI-ID 8745545

83.
        YOUTH and theatre of the oppressed / edited by Peter Duffy and Elinor Vettraino. - 1st ed. - New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XVII, 286 str. ; 22 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-230-61917-3
a) theatre b) youth c) gledališče d) mladina e) gledališka vzgoja f) dramska terapija g) Gledališče zatiranih

792
792 YOUTH
COBISS.SI-ID 8743241


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


84.
ZAKONJŠEK, Jan
        Bagdadski tatič : po motivih pravljic iz Tisoč in ene noči : [gledališki list, sezona 2010/11] / priredba in režija Jan Zakonjšek ; avtor songa Andrej Rozman Roza ; likovna podoba lutk, scene in kostumov Shoshanna Utchenik. - Ljubljana : Lutkovno gledališče, [2011] ([Ljubljana : M-grafika]). - 23 str. : ilustr. ; 16 cm + 1 zgibanka. - (Gledališki list)

- Dostopno tudi na: http://www.veza.sigledal.org/prispevki/tiso%C4%8D-in-ena-no%C4%8D-ter-bagdadski-tati%C4%8D . - 600 izv.
a) theatre b) gledališče

792.97
792.97 ZAKONJŠEK, J. Bagdadski
COBISS.SI-ID 8740425


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


85.
KOVAČ, Marjeta, 1956-
        Izpeljava športne vzgoje : didaktični pojavi, športni programi in učno okolje / Marjeta Kovač, Gregor Jurak ; [fotografije Katarina Bizjak ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2010 ([Hrastnik] : Sinet). - 259 str. : ilustr. ; 24 cm

Recenziji / Stojan Burnik [in] Doljana Novak: str. 7-10. - 400 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih
ISBN 978-961-6843-00-3
a) physical education b) teaching method c) curriculum d) športna vzgoja e) didaktična metoda f) kurikulum g) šolski šport h) tekmovanje i) nadarjenost j) športnovzgojni karton k) opravičevanje l) varnost m) plavanje n) šolski sistem

796
796 KOVAČ, M. Izpeljava
COBISS.SI-ID 253296896

86.
        OTROCI potrebujemo gibanje : otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga : gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok / zbrali in uredili Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut, Rado Pišot. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Univerzitetna založba Annales, 2010 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 186 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales kinesiologiae)

300 izv. - Bibliografija: str. 129-155. - Povzetki ; Abstracts. - Kazalo
ISBN 978-961-6328-86-9
a) motor activity b) physical education c) sport d) motorika e) športna vzgoja f) šport g) gibalna vzgoja

796
796 OTROCI 796 OTROCI potrebujemo
COBISS.SI-ID 253708544

87.
        OTROK v gibanju doma in v vrtcu : povezanost gibalne/športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja / Jera Zajec ... [et al.] ; [prevajalec Matej Bevc]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Univerzitetna založba Annales, 2010 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 271 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Kinesiologiae)

300 izv. - Bibliografija: str. 225-255. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6328-88-3
a) physical education b) pre-school child c) motor development d) motor activity e) športna vzgoja f) predšolski otrok g) gibalni razvoj h) motorika i) gibalna vzgoja j) psihosocialni razvoj

796
796 OTROK v gibanju
COBISS.SI-ID 254043904

88.
        PEDAGOŠKO-psihološki vidiki športne vzgoje / Branko Škof ... [et al.] ; [fotografije Niko Slana, Danilo Emberšič, Aleš Mrak]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2005 ([Ljubljana] : Studio Print). - 237 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

O avtorjih na ovoju. - Bibliografija: str. 207-224. - Kazali
ISBN 961-6405-94-2
a) physical education b) teaching method c) motivation d) attitude e) športna vzgoja f) didaktična metoda g) motivacija h) stališče

796
796 PEDAGOŠKO- psihološki
COBISS.SI-ID 222404864

89.
PISTOTNIK, Borut
        Gibalna abeceda [Videoposnetek] : naravne oblike gibanja. Del 4, Vlečenja in potiskanja / Borut Pistotnik, Maja Pori, Stanislav Pinter ; spremni tekst Borut Pistotnik, Maja Pori, Stanislav Pinter. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2008. - 1 DVD (27 min, 52 sek) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6583-66-4
a) physical education b) športna vzgoja c) gibanje d) vlečenja e) potiskanja f) rekviziti

796
cdr 796 PISTOTNIK, B. Gibalna
COBISS.SI-ID 241732864


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


90.
CAJHEN, Nana
        Slovenščina. Pravopis : razlage in vaje / Nana Cajhen, Nevenka Drusany in Dragica Kapko ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Istockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Celje] : Grafika Zlatečan). - 104 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

3.000 izv.
ISBN 978-961-209-994-7
a) Slovenian language b) spelling - exercise c) slovenščina d) pravopis - vaja

811.163.6'35(075.2)(076)
II 811.163.6 CAJHEN, N. Slovenščina
COBISS.SI-ID 246403584


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


91.
GARDNER, John, 1933-1982
        Umetnost pripovedništva : mladim piscem namenjene beležke o veščini / John Gardner ; prevod in spremna beseda Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : Umco, 2010 ([Ljubljana] : NTD). - 287 str. ; 21 cm. - (Zbirka Knjige o knjigah)

Prevod dela: The art of fiction : notes on craft for young writers. - Priročnik za tiste, ki ne ljubijo priročnikov / Branko Gradišnik: str. 9-16. - 400 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6803-14-4
a) composition - reference book b) ustvarjalno pisanje - priročnik c) litararna tehnika d) kreativno pisanje e) pripovedništvo f) pisateljevanje

82
82 GARDNER, J. Umetnost
COBISS.SI-ID 254074112


82.0


92.
JAVORNIK, Miha
        Tuhtanja o ruski literaturi / Miha Javornik. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2011. - 326 str. ; 20 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 50)

Literatura: str. 311-318. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-6717-53-3
a) Bahtin, Mihail (1895-1975) b) Sorokin, Vladimir (1955-) c) Erofeev, Viktor (1947-) d) Pelevin, Viktor (1962-) e) Muhina, Olja (1970-) f) Griboedov, Aleksandr Sergeevič (1795-1829) g) Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1838) h) Gogol´, Nikolaj Vasil´evič (1809-1852) i) Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) j) Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) k) Bulgakov, Mihail (1891-1940) l) literature m) literatura n) ruska kultura o) 19./20.st. p) literarna avantgarda q) postmodernizem r) Oberiu

821.161.1.09
821.161.1 JAVORNIK, M. Tuhtanja
COBISS.SI-ID 254656512

93.
KNOP, Seta
        Od doktorja do mojstra : razvoj faustovskega motiva v evropski književnosti / Seta Knop. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2011. - 415 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 49)

Delo na osnovi doktorske disertacije. - Bibliografija: str. 393-404. - Kazalo. - Summary
ISBN 978-961-6717-52-6
a) Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) b) literature c) literatura d) evropska književnost e) literarni motivi f) literarni liki g) Faust h) primerjalne študije

821.112.2.09Goethe J.W.
82.091
821.163.6.091
821.112.2.09 KNOP, S. Od doktorja
COBISS.SI-ID 254575104


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


94.
SIMPOZIJ o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove (2011 ; Ljubljana)
        Obdarovanja / Simpozij o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove, [Ljubljana, 13. april 2011] ; [uredili Darja Lavrenčič Vrabec ... et al.]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2011. - 81 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 68. - Kazalo
ISBN 978-961-91187-9-5
a) Brenk, Kristina (1911-2009) b) children's and youth literature c) mladinska književnost

821.163.6.09Brenk K.
821.163.6.09 SIMPOZIJ Obdarovanja
COBISS.SI-ID 255517184


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


95.
GLEITZMAN, Morris
        Nekoč / Morris Gleitzman ; prevedel Dušan Ogrizek. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 167 str. ; 21 cm. - (Nekoč)

Prevod dela: Once. - 1.000 izv. - O avtorju: str. [174]
ISBN 978-961-272-041-4

821.111(94)-93-311.2
821.111 GLEITZMAN, M. Nekoč
COBISS.SI-ID 254745344

96.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Solar / Ian McEwan ; [prevedla Miriam Drev]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 421 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Solar. - 1.300 izv.
ISBN 978-961-01-1589-2
a) Klimatske spremembe - V leposlovju

821.111-311.2
821.111 MCEWAN, I. Solar
COBISS.SI-ID 254299648

97.
WOOLF, Virginia
        Ozki most umetnosti : izbrani eseji / Virginia Woolf ; [izbrala, prevedla in spremno besedo napisala Breda Biščak ; verze prevedla Ana Pepelnik]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2011 (Begunje : Cicero). - 187 str. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti)

Življenje, kako te ubesediti? / Breda Biščak: str. 171-184. - Bibliografska opomba: str. 170. - Kazalo
ISBN 978-961-6717-51-9
a) Woolf, Virginia (1882-1941) b) umetnost c) literarno ustvarjanje d) ženske e) angleška književnost

821.111
821.111 WOOLF, V. Ozki
COBISS.SI-ID 253252096


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


98.
BARTH, John
        Trgovec s tobakom / John Barth ; prevod Izar Lunaček in Julija Potrč ; [spremna beseda Matej Bogataj]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 884 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 59)

Prevod dela: The sot-weed factor. - 500 izv. - Vrnitev užitka v pripovedovanju / Matej Bogataj: str. 871-884
ISBN 978-961-231-786-7
a) Barth, John (1930-) b) Cook, Ebenezer (ok.1667-1732) c) kolonializem

821.111(73)
821.111(73) BARTH, J. Trgovec
COBISS.SI-ID 255407872


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


99.
BENNI, Stefano, 1947-
        Marjetka Sladkosnedka / Stefano Benni ; prevod [in spremna beseda] Janko Petrovec. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 197 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 61)

Prevod dela: Margherita Dolcevita. - 500 izv. - Humor v času strahu / Janko Petrovec: str. 185-197
ISBN 978-961-231-807-9

821.131.1-311.2
821.131.1 BENNI, S. Marjetka
COBISS.SI-ID 254339840


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


100.
KREMPL, Urša
        Drugačen škrat / Urša Krempl ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2011 (Ljubljana : Schwarz). - [16] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

Potiskana zadnja notr. str. ov. - Priloga revije Zmajček. - 7.500 izv.
ISBN 978-961-92466-8-9

821.163.6
821.163.6 KREMPL, U. Drugačen
COBISS.SI-ID 255230976

101.
PREGL Kobe, Tatjana
        Hlačke za oblačke / Tatjana Pregl Kobe ; ilustriral Arjan Pregl ; [izbor pesmi Majda Koren ; spremna beseda o poeziji Niko Grafenauer ; spremna beseda o ilustracijah Črtomir Frelih]. - Ljubljana : Edina, 2010 (Žirovnica : Medium). - 117 str. : ilustr. ; 24 cm

Radoživa igrivost v pesniški igri / Niko Grafenauer: str. 104-111. - Primeren kraj za varno odraščanje / Črtomir Frelih: str. 112-117. - 500 izv.
ISBN 978-961-6364-47-8

821.163.6
821.163.6 PREGL KOBE, T. Hlačke
COBISS.SI-ID 254174464


9


102.
HAM, Anthony
        Norway / Anthony Ham, Miles Roddis, Kari Lundgren. - 4th ed. - Footscray (Vic.) ; Oakland (CA) ; London : Lonely Planet, 2008. - 452 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

Potiskani notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-1-74104-579-6 (broš.) ISBN 1-74104-579-7 (broš.)
a) Norveška b) turistični vodniki

913(481)(036)
Č 91 HAM, A. Norway
COBISS.SI-ID 6257438


90/91


103.
BEDFORD, Neal
        Hungary / Neal Bedford, Lisa Dunford, Steve Fallon. - 6th ed. - Footscray, Vic. [etc.] : Lonely Planet Publications, 2009. - 420 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

Kazalo
ISBN 978-1-74104-694-6
a) Madžarska b) turistični vodniki

913(439)(036)=111
Č 91 BEDFORD, N. Hungary
COBISS.SI-ID 7691938


902/904+93/94


104.
KRANJC, Mojca, 1963-
        Nekoč Toplica - danes Dolenjske Toplice / Mojca Kranjc. - Dolenjske Toplice : Občina, 2001 ([Ljubljana] : Geodetski inštitut Slovenije). - 184 str. : ilustr. ; 22 cm

1.400 izv. - Bibliografija: str. 177-183
ISBN 961-6403-43-5
a) local studies b) domoznanstvo c) Dolenjske Toplice d) zgodovina e) zdravilišče f) šolstvo g) cerkev

94(497.4 Dolenjske Toplice)
908 KRANJC, M. Nekoč Toplica
COBISS.SI-ID 113046784


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


105.
ČOP, Teja
        Kulturnozgodovinska dediščina Kočevja : poznavanje kulturnozgodovinske dediščine Kočevja pri učencih četrtih in petih razredov ter uporaba zgodovinskih objektov pri učnem procesu : diplomsko delo / Teja Čop. - Ljubljana : [T. Čop], 2011. - 89 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-74. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) cultural heritage b) society c) textbook d) kulturna dediščina e) družba f) učbenik g) Kočevje h) terensko delo

908(043.2)
Č II 908(043.2) ČOP, T. Kulturnozgodo.
COBISS.SI-ID 8763209

106.
RAMUŠ, Mateja
        Spoznajmo kuhinjo naših babic : diplomsko delo / Mateja Ramuš. - Ljubljana : [M. Ramuš], 2011. - IV, 96 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 96. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) nutrition c) eating habit d) domoznanstvo e) prehrana f) prehrambena navada g) tradicionalna kuhinja h) tradicionalne jedi i) jedilniki

908:641(043.2)
Č II 908(043.2) RAMUŠ, M. Spoznajmo
COBISS.SI-ID 8762953


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


107.
SINGER, Isaac Bashevis, 1904-1991
        Ljubezen in izgnanstvo : avtobiografska trilogija / Isaac Bashevis Singer ; prevedel Primož Trobevšek ; spremno besedo napisal Klemen Jelinčič Boeta. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - 392 str. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Love and exile
ISBN 978-961-241-520-4
a) Singer, Isaac Bashevis (1904-1991)

929Singer I.S.
821.111(73)-312.6
821.112.28-312.6
929 SINGER, I. B. Ljubezen
COBISS.SI-ID 255002624


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO