COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti september


1.
BARRIE, James Matthew, 1860-1937
        Peter Pan / James Matthew Barrie ; [prevedel Janko Moder ; ilustrirala Marlenka Stupica]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1986. - 285 str., [10] f. pril. ; 21 cm : ilustr. - (Zbirka Zlata knjiga)

Prevod del: Peter Pan in Kensington gardens ; Peter Pan and Wendy. - Zapisek o avtorju in delu / Janko Moder: str. 279-183. - Vsebina: Peter Pan v Kensingtonskem parku ; Peter Pan in Vendi

820(02.053.2)-34
820.09 Barrie J.M.
821.111 BARRIE, J. M. Peter Pan
COBISS.SI-ID 124469


0 SPLOŠNO.


2.
KESIČ Dimic, Katarina
        Priporočnik o branju / Katarina Kesič Dimic ; [ilustracije Andreja Panič]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2010. - 68 str. : ilustr. ; 22 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 65
ISBN 978-961-6668-18-7
a) reading b) reading difficulty c) dyslexia d) branje e) težave pri branju f) disleksija

028.5
028 KESIČ DIMIC, K. Priporčnik
COBISS.SI-ID 250512896


0(043.2) SPLOŠNO.


3.
PUCIHAR, Tina
        Raziskave oblike in metod dela pri pouku v petih mednarodnih revijah s področja izobraževanja v letih 2004-2008 : diplomsko delo = Researches of teaching forms and teaching methods in five international journals from educational field in years 2004-2008 : graduation thesis / Tina Pucihar. - Ljubljana : [T. Pucihar], 2010. - IX, 72 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 69-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo [in] Biotehniška fak.
a) science education b) research of academic literature c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) raziskovanje znanstvene literaure e) članki f) analiza

050:37.091.3(043.2)
37.091.3:050(043.2)
Č II 05(043.2) PUCIHAR, T. Raziskave
COBISS.SI-ID 8460617


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
RATHBONE, Andy
        Windows 7 za telebane / Andy Rathbone ; [prevod Iolar]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 414 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Windows 7 for dummies. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-08-9
a) operating system - reference book b) operacijski sistem - priročnik c) Windows 7

004.4
004.4 RATHBONE, A. Windows 7
COBISS.SI-ID 251439360

5.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo Excel 2010 / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2010. - 72 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.
ISBN 961-6176-81-1
a) software b) programska oprema c) Excel 2010 d) priročniki

004.4(035)
004.4 ŠULER, A. Spoznajmo Excel
COBISS.SI-ID 8439369

6.
ŠULER, Rok
        Spoznajmo Word 2010 / Rok Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2010. - 56 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.
ISBN 961-6176-82-X
a) software b) programska oprema c) računalniški program Word 2010 d) urejevalniki besedil

004.42(035)
004.4 ŠULER, R. Spoznajmo Word
COBISS.SI-ID 2031332


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


7.
OCEPEK, Uroš, 1987-
        Izobraževalne računalniške igre : diplomsko delo / Uroš Ocepek. - Ljubljana : [U. Ocepek], 2010. - VI, 69 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD ROM)

Bibliografija: str. 59-63. - Izvleček ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer game b) teaching aid c) primary school d) računalniška igra e) učni pripomočki f) osnovna šola

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) OCEPEK, U. Izobraževalne
COBISS.SI-ID 8426313

8.
PUNGARŠEK, Iztok
        Elektronski portfelj z orodji Spleta 2.0 : diplomsko delo / Iztok Pungaršek. - Ljubljana : [I. Pungaršek], 2010. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) portfelj d) e-portfelj e) Splet 2.0 f) programska oprema

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) PUNGARŠEK, I. Elektronski
COBISS.SI-ID 8439625

9.
REBEC, Ana, 1985-
        Programsko orodje za učenje seznamov, dreves in grafov : diplomsko delo / Ana Rebec. - Ljubljana : [A. Rebec], 2010. - III, 48 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 45-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) drevesa d) seznami e) grafi f) e-učenje g) Java

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) REBEC, A. Programsko
COBISS.SI-ID 8450889

10.
TAVČAR, Petra, 1983-
        Izobraževalne računalniške igre : diplomsko delo / Petra Tavčar. - Ljubljana : [P. Tavčar], 2010. - VI, 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-96. - Izvleček ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer game b) teaching aid c) primary school d) računalniška igra e) učni pripomočki f) osnovna šola

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) TAVČAR, P. Izobraževalne
COBISS.SI-ID 8425801


005 MENEDŽMENT.


11.
PENE, Maja, 1985-
        Ravnanje s človeškimi viri : delo kadrovika v profitnih in neprofitnih organizacijah : diplomsko delo / Maja Pene. - Ljubljana : [M. Pene], 2010. - 132 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) management b) NGO c) vodenje d) nevladna organizacija e) človeški viri f) kadrovanje g) vodenje ljudi

005.95/.96:331.108.2(043.2)
Č II 330(043.2) PENE, M. Ravnanje
COBISS.SI-ID 8451401


084.11+087.5


12.
BUTLER, M. Christina
        Nasmejani sneženi mož / M. Christina Butler ; [ilustrirala Tina Macnaughton ; prevedla Darja Marinšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010. - [24] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: The smiley snowman
ISBN 978-961-00-1098-2

821.111-93-32
087.5
II 821.111 BUTLER, M. C. Nasmejani
COBISS.SI-ID 249690112

13.
MILČINSKI, Frane, 1914-1988
        Zgodba o zamorčku Bambuleju in vrtoglavi žirafi / Frane Milčinski - Ježek ; ilustracije Tina Volarič. - Ljubljana : Sanje, 2010 ([Ljubljana] : Kadič & Co.). - 26 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-6767-21-7

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 MILČINSKI, F. Zgodba
COBISS.SI-ID 250049280


1 FILOZOFIJA.


14.
TRSTENJAK, Anton, 1906-1996
        Po sledeh človeka / Anton Trstenjak. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 332 str. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

ISBN 978-961-01-1172-6
a) philosophy b) individual psychology c) individuality d) filozofija e) individualna psihologija f) individualnost

141.319.8
159.923
1 TRSTENJAK, A. Po sledeh
COBISS.SI-ID 251822080


11/12


15.
URŠIČ, Marko, 1951-
        Štirje časi : filozofski pogovori in samogovori. Jesen : tretji čas. Daljna bližina neba : človek in kozmos / [besedilo, slike izbral] Marko Uršič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 700 str., XVI str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 657-672. - Kazalo
ISBN 978-961-231-767-6
a) Kant, Immanuel (1724-1804) b) Cassirer, Ernst (1874-1945) c) Einstein, Albert (1879-1955) d) Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) e) Gadamer, Hans-Georg (1900-2002) f) philosophy g) filozofija h) kozmologija i) filozofija narave j) hermenevtika k) univerzum l) multiverzum m) antropično načelo n) neskončnost o) kompleksnost

113/119
111.852
821.163.6-96
FRASCATI:
6-301
1 URŠIČ, M. Štirje časi
COBISS.SI-ID 249923072


159.9 PSIHOLOGIJA.


16.
        APPLIED research in child and adolescent development : a practical guide / edited by Valerie Maholmes, Carmela Gina Lomonaco. - New York ; London : Psychology Press, cop. 2010. - XVII, 322 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 978-1-84872-814-1 (hbk) ISBN 978-1-84872-815-8 (pbk)
a) child psychology b) child development c) applied research d) psihologija otroka e) razvoj otroka f) uporabno raziskovanje

159.922.7
159.922.7 APPLIED research
COBISS.SI-ID 8436041

17.
DE Bono, Edward, 1933-
        The 5 day course in thinking / Edward de Bono. - Reprinted. - London : Penguin books, 1991. - 160 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl.: The 5-day course in thinking. - General summary
ISBN 0-14-013789-0
a) thinking b) mnemonics c) mišljenje d) mnemotehnika

159.955
159.955 DE BONO, E. 5 day
COBISS.SI-ID 32378113

18.
DE Bono, Edward, 1933-
        Serious creativity : using the power of lateral thinking to create new ideas / Edward de Bono. - Pbk ed. - London : HarperCollins, 1995. - 338 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo
ISBN 0-00-637958-3
a) creativity b) thinking c) ustvarjalnost d) mišljenje

159.955
159.955 DE BONO, E. Serious
COBISS.SI-ID 8456265

19.
DUFFY, Bernadette, 1958-
        Supporting creativity and imagination in the early years / Bernadette Duffy. - 2nd ed. - Maidenhead : Open University Press, 2006. - 190 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Supporting early learning)

Bibliografija: str. 183-187
ISBN 0-335-21859-8 (pbk) ISBN 978-0335-21859-2 (pbk)
a) pre-school education b) creativity c) imagination d) predšolska vzgoja e) ustvarjalnost f) domišljija

159.954
159.954 DUFFY, B. Supporting
COBISS.SI-ID 8421961

20.
        PRAKTIČNI aspekti savremenih shvatanja darovitosti / [Grozdanka Gojkov urednik ; prevodioci Ćećilja Mikleu ... [et al.]]. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 2007 (Vršac : Triton). - 594 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, ISSN 1820-1911 ; 13)

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl., franc. in rus.
ISBN 978-86-7372-080-7
a) gifted - conference b) nadarjeni - konferenca

159.928
159.928 PRAKTIČNI aspekti
COBISS.SI-ID 227563015

21.
        RANA identifikacija darovitosti / Grozdanka Gojkov ...[et al.] ; [prevodioci Tamara Uzelac ...[et al.]]. - Vršac : Viša škola za obrazovanje vaspitača, 2002 (Vršac : Triton). - 239 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Istraživačke studije ; 7)

500 izv. - Bibliografija: str. 106-108. - Besedilo v hrv., povzetki v rus., franc., rom., angl., hrv. in nem.
ISBN 86-7372-020-6
a) gifted b) motor development c) language development d) socialization e) nadarjeni f) gibalni razvoj g) jezikovni razvoj h) socializacija i) odkrivanje nadarjenih

159.928
159.928 RANA identifikacija
COBISS.SI-ID 177527047


3 DRUŽBENE VEDE


22.
        ENAKOST žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji / uredila Dunja Mladenić. - 1. natis. - Grosuplje : Partner graf, 2006 ([Ljubljana] : Plusbiro). - 182 str. : ilustr., preglednice ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Central European Centre for Women and Youth in Science, EU Framework 6, Project no. SAS6-CT-2004-003582. - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Povzetek v angl.
ISBN 961-91072-4-1
a) research policy b) equal opportunity c) sex difference d) raziskovalna politika e) enakost možnosti f) spolna razlika

342.726-055.1/.2:001.891(497.4)
001 ENAKOST žensk
COBISS.SI-ID 227237376


316 SOCIOLOGIJA.


23.
LEVY, Zvi
        Negotiating positive identity in a group care community : reclaiming uprooted youth / Zvi Levy. - New York ; London ; Norwood : Haworth Press, cop. 1993. - XX, 123 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 123
ISBN 1-56024-514-X (alk. paper)
a) Canadian WIZO-Hadassim (Hadasim, Israel) b) community home - Israel c) identity d) immigrant e) Judaism f) vzgojni dom - Izrael g) identiteta h) priseljenec i) judizem

316.6
316.6 LEVY, Z. Negotiating
COBISS.SI-ID 8418889

24.
NEUBECK, Kenneth J.
        Social problems : a critical approach / Kenneth J. Neubeck. - 3rd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1991. - XIV, 562 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-07-557741-0 ISBN 978-0-07-557741-6
a) social research b) social conflict c) družbeno raziskovanje d) družbeni konflikt e) družbeni problemi f) vojne g) gospodarska kriza h) okoljski problemi i) kriminal j) droge

316
316 NEUBECK, K. Social
COBISS.SI-ID 8418633


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


25.
DIVJAK, Nina
        Motivi za uporabo Facebook-a : diplomsko delo / Nina Divjak. - Ljubljana : [N. Divjak], 2010. - 114 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 100-105. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) communication b) komunikacija c) socialna omrežja d) svetovni splet e) Facebook

316.77:004.738.5(043.2)
Č II 3(043.2) DIVJAK, N. Motivi
COBISS.SI-ID 8451913


34/35


26.
VILER Kovačič, Adrijana
        Okoljevarstvena zakonodaja / Adrijana Viler Kovačič ; [fotografije Wikimedia, Shutterstock, Andrej Cafuta]. - Celje : Fit media, 2010 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 108 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zelena Slovenija)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 80-82
ISBN 978-961-6283-37-3
a) environmental protection b) legislation c) varstvo okolja d) zakonodaja

349.6
34 VILER Kovačič, A. Okoljevarstvena
COBISS.SI-ID 250908928


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


27.
KILLÉN, Kari
        Izdani : zlostavljana djeca su odgovornost svih nas / Kari Killén ; prevele s engleskog Lidija Arambašić i Vlasta Vizek Vidović. - Zagreb : Društvo za psihološku pomoć : Sinapsa, 2001 (Zagreb : Kolarić). - 424 str. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

Prevod dela: Child abuse. - Izv. stv. nasl.: Sveket. - Bibliografija: str. 403-424
ISBN 953-6353-10-5
a) violence b) prevention c) mučen otrok d) nasilje e) prevencija f) battered child g) nasilje v družini h) žrtve i) psihosocialna zaščita

364.65(075.8)
364.65 KILLÉN, K. Izdani
COBISS.SI-ID 516305559

28.
RAMOVŠ, Jože, 1947-
        Skupine starih za samopomoč : metodični priročnik / Jože Ramovš, Tone Kladnik, Branka Knific in sodelavci. - Ljubljana : Inštitut za socialno medicino in socialno varstvo, 1992. - 359 str. ; 21 cm

a) gerontology b) social service c) group work d) gerontologija e) socialna služba f) skupinsko delo g) stari ljudje h) samopomoč i) socialno varstvo j) socialna gerontologija

364.467-053.9(497.12)
364.65 RAMOVŠ, J. Skupine
COBISS.SI-ID 30910464


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


29.
ENGELMAN, Andreja
        Nasilje v družini, posledice za otroka in možnosti prevencije družinskega nasilja : diplomska naloga / Andreja Engelman. - Ljubljana : [A. Engelman], 2010. - 51 str. : tabela ; 30 cm

Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) family b) violence c) prevention d) družina e) nasilje f) prevencija

364.63-027.553(043.2)
Č II 3(043.2) ENGELMAN, A. Nasilje
COBISS.SI-ID 8444489

30.
FRANK, Anja, 1975-
        Analiza sistema skrbi za občane, potrebne posebne družbene pomoči v občini Ilirska Bistrica = The analysis of the system of caring for members of the community that require special help in the Ilirska Bistrica commune : diplomsko delo / Anja Frank. - Ljubljana : [A. Frank], 2010. - 118 str., [115] str. pril. : tabele ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Socialna pedagogika. - Bibliografija: str. 112-118. - Povzetek ; Summary
a) mentally handicapped b) socially handicapped c) hyperactivity d) duševno prizadeti e) socialno prizadeti f) hiperaktivnost g) Ilirska Bistrica h) oblike pomoči i) posebne potrebe j) pomoč otrokom

364(043.2)
Č II 36(043.2) FRANK, A. Analiza
COBISS.SI-ID 8450633


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


31.
        The FIRST ten years after Bologna / [editors Otmar Gassner, Lucien Kerger, Michael Schrazt]. - Bucureşti : Editura Universităţii din BucureŞti, 2010. - 211 str. : ilustr. ; 23 cm

- Dostopno tudi na: http://entep.bildung.hessen.de/news-Dateien/Entep_BOOK-2010.pdf. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-973-737-766-1
a) higher education b) teacher education - Europe c) visokošolsko izobraževanje d) izobraževanje učiteljev - Evropa e) bolonjski proces

37.091
371.13/.16 FIRST ten
COBISS.SI-ID 8453961

32.
HAFNER, Peter, 1958-2009
        Matematika na maturi - vsak korak šteje : maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu / Peter Hafner. - Kamnik : Ico, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 166 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 48)

Peter Hafner (1958-2009) / Marko Špolad: str. 3. - Matematika skozi vse pore življenja / Tine Hafner: str. 4. - Kažipot po stezah zrelosti / Marko Špolad: str. 6
ISBN 978-961-6287-78-4
a) mathematics - exercise b) final examination c) srednja šola d) matematika - vaja e) zaključni izpit f) srednja šola g) matura

37.091.27:51:373.5
51:37.091.27:373.5
II 51(075.3) HAFNER, P. Matematika
COBISS.SI-ID 251610624

33.
JESENOVEC, Ana, 1960-
        Slovenščina - jezik na maturi / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. - Mengeš : Ico, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 200 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 44)

Bibliografija: str. 197-198
ISBN 978-961-6287-74-6
a) Slovenian language - exercise b) final examination c) secondary school d) slovenščina - vaja e) zaključni izpit f) srednja šola g) matura

37.091.27:811.163.6:373.5
II 811.163.6(075.3) JESENOVEC, A. Slovenščina
COBISS.SI-ID 251431424

34.
LOVŠIN, Francka
        Gospodinjstvo 5. Učbenik / Francka Lovšin Kozina, Marina Svečko ; [ilustracije Žiga Okorn ; fotografije Marina Svečko, Roman Remškar, arhiv DZS]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 84 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

1.200 izv.
ISBN 978-961-02-0082-6
a) home economics - textbook b) primary education c) gospodinjstvo - učbenik d) osnovnošolski pouk

64(075.2)
II 64(075.2) LOVŠIN, F. Gospodinjstvo 5
COBISS.SI-ID 251687168

35.
        MEDPREDMETNE in kurikularne povezave : priročnik za učitelje / [strokovno uredili Zora Rutar Ilc, Katja Pavlič Škerjanc]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 471 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

350 izv. - Bibliografija na koncu večine prispevkov
ISBN 978-961-234-847-2
a) interdisciplinary approach b) curriculum c) secondary school d) medpredmetni pristop e) kurikulum f) srednja šola g) medpredmetno povezovanje

373.5.016(082)
II 373.5 MEDPREDMETNE in kurikularne
COBISS.SI-ID 251082496

36.
        MOTIVATION via natural differentiation in mathematics / editors Božena Maj, Ewa Swoboda, Konstantinos Tatsis. - Rzseszów : Wydawnicteo Uniwersytetu, cop. 2010. - 412 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki
ISBN 978-83-7338-561-0
a) mathematics b) motivation for studies c) teaching method d) matematika e) motivacija za učenje f) didaktična metoda

37.091.3(082)
371.3 MOTIVATION via natural
COBISS.SI-ID 8426569

37.
MOŽINA, Tanja, 1969-
        Kakovost kot (z)možnost / Tanja Možina. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2010 ([Bevke] : Bograf). - 286 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Študije in raziskave / Andragoški center Slovenije ; 14)

250 izv. - Bibliografija: str. 257-275. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6130-96-7
a) quality of education b) kvaliteta izobraževanja c) kakovost v izobraževanju d) presojanje kakovosti e) znanje

37:005.336.3
37.01 MOŽINA, T. Kakovost
COBISS.SI-ID 251265792

38.
PAVLEKOVIĆ, Margita
        Integrirani preddiplomski i diplomski petogodišnji sveučilišni studij za školskoga učitelja/učiteljicu : magistar/magistra primarnog obrazovanja / Margita Pavleković. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Visoka učiteljska škola, 2005. - 253 str. : tabele ; 30 cm

a) teacher education - Croatia b) teaching programme c) university studies d) izobraževanje učiteljev - Hrvaška e) učni programi f) univerzitetni študij

371.13/.16
II 371.13/.16 PAVLEKOVIĆ, M. Integrirani
COBISS.SI-ID 8421449

39.
POSVET vrtcev Slovenije (2010 ; Cerklje na Gorenjskem)
        Ustvarjalni pristopi na področju spodbujanja jezikovnih zmožnosti in smiselna uporaba IKT v vrtcu : zbornik prispevkov / Posvet vrtcev Slovenije, [Cerklje na Gorenjskem, 10. junij 2010 ; urednica Mirjam Senica ; fotografije med sklopi Niko Bokan]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 201 str. : ilustr. ; 30 cm

350 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov
ISBN 978-961-234-854-0
a) pre-school education b) information technology c) learning d) predšolska vzgoja e) informacijska tehnologija f) učenje g) vrtci h) govorna vzgoja i) uporaba računalnikov

373.2
II 373.2 POSVET Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 251345408

40.
PUGH, Gillian
        The needs of parents : practice and policy in parent education / Gillian Pugh and Erica De'Ath. - Basingstoke : Macmillan, 1984. - XIV, 257 str. : ilustr. ; 22 cm. - (National Children's Bureau series)

Bibliografija: str. 235-251. - Kazalo
ISBN 0-333-37327-8 (pbk) ISBN 0-333-37326-X
a) parent education b) parent role c) family education d) izobraževanje staršev e) vloga staršev f) družinska vzgoja

37.018
37.018 PUGH, G. Needs
COBISS.SI-ID 8424777

41.
        RAZLIKE med spoloma pri izobražvalnih dosežkih : študija o položaju v Evropi in sprejetih ukrepih / [priprava] EACEA P9 Eurydice ; [prevajanje Božena Kenig]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010. - 129 str. : ilustr. ; 27 cm

- Dostopno tudi na: http://www.eurydice.si. - Prevod dela: Gender differences in educational outcomes. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 111-121
ISBN 978-961-6101-52-3
a) achievement gain b) sex difference c) equal opportunity d) educational policy - Europe e) šolska uspešnost f) spolna razlika g) enakost možnosti h) politika vzgoje in izobraževanja - Evropa i) razlike med spoloma j) enakost spolov k) organiziranost šol

37.014
II 37.01 RAZLIKE med spoloma
COBISS.SI-ID 251688960

42.
RIPOLL, Oriol
        Izdelajmo si igrače : [zabavno ustvarjanje] / besedilo Oriol Ripoll in Francesc Martín ; ilustracije in izdelava igrač Bernadette Cuxart ; [prevod Miha Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (natisnjeno v Španiji). - 127 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Com construir les teves joguines. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 127
ISBN 978-961-251-203-3
a) toy b) play c) igrača d) igra e) naredi sam f) izdelava igrač

37.091.38
II 371.38 RIPOLL, O. Izdelajmo
COBISS.SI-ID 250097920

43.
ROSIĆ, Vladimir
        Obiteljska pedagogija / Vladimir Rosić. - Rijeka : Filozofski fakultet, 1998 (Opatija : Graftrade). - 216 str ; 24 cm. - (Izdanja Filozofskoga fakulteta ; knj. 1)

Bilješka o autoru: str. 216. - Bibliografija: str. 207-215
a) family education b) parent-school relation c) parent education d) družinska vzgoja e) odnos med starši in šolo f) izobraževanje staršev

37.018
37.018 ROSIĆ, V. Obiteljska
COBISS.SI-ID 7104520


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


44.
ČRNIČ, Tina
        Priprava in uporaba video gradiv za osnovne šole : diplomsko delo / Tina Črnič. - Ljubljana : [T. Črnič], 2010. - VI, 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) teaching aid c) multimedia method d) računalništvo e) učni pripomočki f) multimedijska metoda g) video gradiva h) večpredstavnost i) internet

37.091.64:621.397(043.2)
621.397:37.091.64(043.2)
Č II 37(043.2) ČRNIČ, T. Priprava
COBISS.SI-ID 8445769

45.
JERALA, Tina, 1985-
        Učila in učni pripomočki pred množičnim pojavom IKT v OŠ (s posebnim poudarkom na prvih štirih razredih) : diplomsko delo / Tina Jerala. - Ljubljana : [T. Jerala], 2010. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching aid b) history of education c) primary school d) učni pripomočki e) zgodovina pedagogike f) osnovna šola

37.091.64(043.2)
Č II 37(043.2) JERALA, T. Učila
COBISS.SI-ID 8442185

46.
KOTNIK, Anja, 1986-
        Pedagoški pristopi k vzpostavljanju discipline v razredu : diplomsko delo / Anja Kotnik. - Ljubljana : [A. Kotnik], 2010. - 69 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) discipline b) teacher role c) misconduct d) disciplina e) vloga učitelja f) neprimerno vedenje

37.091.5(043.2)
Č II 371.5 KOTNIK, A. Pedagoški
COBISS.SI-ID 8445257

47.
MAHKOVIČ, Tjaša, 1986-
        Nivojski pouk kot mehanizem reprodukcije družbene neenakosti? : diplomsko delo / Tjaša Mahkovič. - Ljubljana : [T. Mahkovič], 2010. - 141 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 138-141. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) differentiation c) social inequality d) osnovna šola e) diferenciacija f) socialna neenakost g) nivojski pouk

37.091.212.3:316.34(043.2)
Č II 371.2(043.2) MAHKOVIČ, T. Nivojski
COBISS.SI-ID 8429641

48.
MALI, Andreja, 1969-
        Neoliberalizem in vzgojno-izobraževalni proces : diplomska naloga / Andreja Mali. - Ljubljana : [A. Mali], 2010. - IV, 56 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo. - Bibliografija: f. 53-56. - Izvleček ; Abstract
a) liberalism b) narcissism c) consumption d) liberalizem e) narcizem f) potrošnja g) patološki narcizem h) neoliberalizem i) potrošniška družba

37:330.831.8(043.2)
Č II 371(043.2) MALI, A. Neoliberalizem
COBISS.SI-ID 8447305

49.
MEDLE, Urša, 1986-
        Otrokovo doživljanje družine izraženo skozi risbo : diplomsko delo / Urša Medle. - Ljubljana : [U. Medle], 2010. - 104 str., [11] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 102-104. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family education b) battered child c) emotional disorder d) družinska vzgoja e) mučen otrok f) čustvene motnje g) izvendružinska vzgoja h) zloraba i) test risanja družine

37.015.3:347.783(043.2)
Č II 159.9(043.2) MEDLE, U. Otrokovo
COBISS.SI-ID 8451145

50.
MOLEK, Mojca, 1986-
        Finomotorične sposobnosti in antropometrične značilnosti deklice z Baller-Geroldovim sindromom : študij primera : diplomsko delo / Mojca Molek. - Ljubljana : [M. Molek], 2010. - VI, 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) handicapped b) motor activity c) prizadeti d) motorika e) Baller-Geroldov sindrom f) finomotorične sposobnosti g) Bruininks-Oseretsky test h) testni inštrumentarij

376(043.2)
Č II 376.1(043.2) MOLEK, M. Finomotorične
COBISS.SI-ID 8459081

51.
OBLAK, Tjaša, 1985-
        Možnosti uporabe mobilnih telefonov v šoli : diplomsko delo / Tjaša Oblak. - Ljubljana : [T. Oblak], 2010. - 56 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 53-56. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) teaching aid b) learning c) učni pripomočki d) učenje e) m-učenje f) mobilniki

37:621.873.2/.3(043.2)
Č II 004(043.2) OBLAK, T. Možnosti
COBISS.SI-ID 8446793

52.
VIDMAR, Irena, 1974-
        Avtoriteta učitelja matematike in disciplina v razredu : diplomsko delo / Irena Vidmar. - Ljubljana : [I. Vidmar], 2010. - 123 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 117-119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) authority b) discipline c) family education d) avtoriteta e) disciplina f) družinska vzgoja g) vzgojni pristopi

37.011.3:51(043.2)
Č II 51(043.2) VIDMAR, I. Avtoriteta
COBISS.SI-ID 8444745


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


53.
GARCÍA Sabatés, Berta
        Zabavne basni / Berta Garcia Sabatés ; [ilustracije] Francesc Rovira ; [prevod Simona Janež]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010. - 95 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Gaudeix amb les fabules. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-251-200-2
a) pre-school child b) manual skill c) predšolski otrok d) ročna spretnost e) basni f) izdelki g) knjige za otroke

373.2.016:3
II 373.2.016:3 GARCÍA SABATÉS Zabavne
COBISS.SI-ID 250148352

54.
JUG, Anita
        Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emila koncepta na področju predšolske vzgoje 2008-2013 : evalvacijsko poročilo : (drugo projektno leto, 2009/2010) / Anita Jug. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - 45 f. : preglednice ; 30 cm

Ov. nasl.
a) pre-school education b) further education of teachers c) predšolska vzgoja d) izpopolnjevanje učiteljev e) Reggio Emila (vzgojni koncept)

373.2
Č II 373.2 JUG, A. Profesionalno
COBISS.SI-ID 8463433

55.
JUG, Anita
        Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emila koncepta na področju predšolske vzgoje 2008-2013 : evalvacijsko poročilo : (prvo projektno leto, 2009) / Anita Jug. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - 20 f. : preglednice ; 30 cm

Ov. nasl.
a) pre-school education b) further education of teachers c) predšolska vzgoja d) izpopolnjevanje učiteljev e) Reggio Emila (vzgojni koncept)

373.2
Č II 373.2 JUG, A. Profesionalno
COBISS.SI-ID 8463177

56.
MEDNARODNI natečaj Otroški portret (3 ; 2010 ; Mengeš)
        Katalog mednarodnega natečaja Otroški portret III, OŠ Mengeš, 25. maja 2010 = Catalogue of the international contest Child portrait III, OŠ Mengeš, May 25th, 2010 / prevod Maja Mezgec Kristan in Anita Bezič. - Mengeš : Osnovna šola Mengeš, 2010 (Kamnik : Artpro). - [22] str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek o nasl. v kolofonu. - Nasl. na ov.: Otroški portret 3 = Child portrait 3. - Vzporedno slov. besedilo in prevod v angl. - 1000 izv.
a) art education - catalogue b) likovna vzgoja - katalog c) portret d) likovno izražanje

373.2.016:74
II 373.2.016:74 MEDNARODNI natečaj
COBISS.SI-ID 8429385


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


57.
JEMEC, Tina
        Aktivno reševanje konfliktov v vrtcu : diplomska naloga / Tina Jemec. - Ljubljana : [T. Jemec], 2010. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) conflict c) moral development d) predšolski otrok e) konflikt f) moralni razvoj

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) JEMEC, T. Aktivno
COBISS.SI-ID 8446281

58.
JEREB, Mateja, 1987-
        Igra s konstrukcijskimi igračami : diplomska naloga / Mateja Jereb. - Ljubljana : [M. Jereb], 2010. - 69 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) predšolski otrok d) igra e) konstrukcijske igre f) dobra igrača

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) JEREB, M. Igra
COBISS.SI-ID 8449353

59.
KOCMAN, Tomaž
        Spoznavanje zmajev v vrtcu skozi slovenske ljudske pripovedke : diplomska naloga / Tomaž Kocman. - Ljubljana : [T. Kocman], 2010. - 52, [72] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-R)

Bibliografija: str. 51-52. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) folk culture b) pre-school child c) ljudska kultura d) predšolski otrok e) ljudske pripovedke f) zmaji g) predstave

373.2.016:398(043.2)
398:373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOCMAN, T. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 8437833

60.
KOVAČ, Andreja, 1981-
        Vloga zasebnih vrtcev v sistemu predšolske vzgoje v Sloveniji : diplomska naloga / Andreja Kovač. - Ljubljana : [A. Kovač], 2010. - 70 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-64. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) private education c) legislation d) predšolska vzgoja e) privatno izobraževanje f) financiranje g) zasebni vrtci h) alternativni vzgojni programi

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOVAČ, A. Vloga
COBISS.SI-ID 8438089

61.
LESKOVEC, Mateja, 1977-
        Skozi spontano igro do matematičnih izkušenj pri najmlajših : diplomska naloga / Mateja Leskovec. - Ljubljana : [M. Leskovec], 2010. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) mathematics c) early learning d) predšolski otrok e) matematika f) zgodnje učenje g) spontana igra

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2(043.2) LESKOVEC, M. Skozi
COBISS.SI-ID 8443721

62.
NENADIĆ, Sanja
        Kako se vzgojiteljice soočajo s strahovi pri otrocih? : diplomska naloga / Sanja Nenadić. - Ljubljana : [S. Nenadić], 2010. - 79, [7] f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fear b) pre-school child c) teacher role d) strah e) predšolski otrok f) vloga učitelja

373.2.016:159.942(043.2)
159.942:373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) NENADIĆ, S. Kako
COBISS.SI-ID 8460361

63.
PODKRAJŠEK, Nina
        Ustvarjalni gib kot učni pristop, primeren za različne zaznavne tipe učencev : diplomsko delo / Nina Podkrajšek. - Ljubljana : [N. Podkrajšek], 2010. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-R)

Bibliografija: str. 98-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching method b) teaching style c) didaktična metoda d) stil pouka e) ustvarjalni gib f) celostno učenje g) zaznavni tipi

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) PODKRAJŠEK, N. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 8418377

64.
ŽALEC, Nika, 1987-
        Izdelava in uporaba didaktičnih igrač iz odpadnih materialov v vrtcu : diplomska naloga / Nika Žalec. - Črnomelj : [N. Žalec], 2010. - IV, 79 str., II : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) toy c) predšolski otrok d) igrača e) odpadni material f) didaktične igrače

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŽALEC, N. Izdelava
COBISS.SI-ID 8449097


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


65.
ANDREWS, Richard, 1.4.1953-
        Re-framing literacy : teaching and learning in English and the language arts / Richard Andrews. - New York ; London : Routledge, 2011. - XVII, 230 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Language, culture, and teaching)

Bibliografija: str. 213-222. - Kazalo
ISBN 978-0-415-99552-8 (hbk) ISBN 978-0-415-99553-5 (pbk) ISBN 978-0-203-85312-2 (ebk)
a) literacy b) pre-writing c) pre-reading d) pismenost e) priprave na učenje pisanja f) priprave na učenje branja g) jezikovno zavedanje

373.32.016:81
373.32.016:81 ANDREWS, R. Re-framing
COBISS.SI-ID 8448585


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


66.
DRAŠKOVIČ, Katja, 1985-
        Razvitost grafomotorične spretnosti pri učencih na začetku in koncu 1. razreda osnovne šole : diplomsko delo / Katja Draškovič. - Ljubljana : [K. Draškovič], 2010. - XIV, 96 str., [11] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-96. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) graphomotor activity b) writing c) literacy d) grafomotorika e) pisava f) pismenost g) začetno opismenjevanje h) orientacija i) razločevanje

373.3.016:796.012(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) DRAŠKOVIČ, K. Razvitost
COBISS.SI-ID 8441417

67.
PUŠNAR, Anita, 1984-
        Učiteljeva in učenčeva vprašanja pri pouku matematike na razredni stopnji : diplomsko delo / Anita Pušnar. - Ljubljana : [A. Pušnar], 2010. - 79 str., [3] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) questioning c) primary school d) matematika e) vpraševalna tehnika f) osnovna šola g) učenčeva vprašanja h) strategija spraševanja i) taksonomija znanja

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.3(043.2) PUŠNAR, A. Učiteljeva
COBISS.SI-ID 8422473

68.
SNOJ, Erika, 1984-
        Spodbujanje prosocialnega vedenja v prvi triadi osnovne šole : diplomsko delo / Erika Snoj. - Ljubljana : [E. Snoj], 2010. - V, 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) socialization b) social behaviour c) primary school d) socializacija e) socialno vedenje f) osnovna šola g) prosocialnost h) pedagogika skupnosti

373.3:316.6(043.2)
Č II 373.3(043.2) SNOJ, E. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 8445001

69.
VERBIČ, Neža
        Informacijsko-komunikacijska tehnologija kot uvodna motivacija pri likovni vzgoji v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Neža Verbič. - Ljubljana : [N. Verbič], 2010. - VI, 82 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) motivation c) information technology d) likovna vzgoja e) motivacija f) informacijska tehnologija

373.3.016:7(043.2)
Č II 7(043.2) VERBIČ, N. Informacijsko
COBISS.SI-ID 8448329


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


70.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Geografija / Anton Polšak ... [et al.] ; [uredil Anton Polšak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 272 str. : ilustr. ; 28 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in primerih
ISBN 978-961-234-900-4
a) geography b) curriculum c) teaching method d) secondary school e) geografija f) kurikulum g) didaktična metoda h) srednja šola

373.5
II 373.5 POSODOBITVE Geografija
COBISS.SI-ID 251501056

71.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Glasba / Ada Holcar ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 104 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD-ROM

180 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-234-853-3
a) music education b) secondary school c) curriculum d) glasbena vzgoja e) srednja šola f) kurikulum g) posodobitev pouka h) učni načrti i) primeri dobre prakse

373.5
II 373.5 POSODOBITVE Glasba cdr 373.5 POSODOBITVE Glasba
COBISS.SI-ID 251411200

72.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Informatika / Radoslav Wechtersbach ... [et al.] ; [uredil Radoslav Wechtersbach]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 80 str. : ilustr. ; 28 cm

320 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in primerih
ISBN 978-961-234-851-9
a) information science b) secondary education c) informatika d) srednješolski pouk e) posodobitev pouka f) učni načrti g) primeri dobre prakse

373.5
II 373.5 POSODOBITVE Informatika
COBISS.SI-ID 251091968

73.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Knjižnično informacijsko znanje / Majda Steinbuch ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Velenje] : Eurograf). - 284 str. : graf. prikazi, tabele ; 27 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-234-899-1
a) bibliotekarstvo b) curriculum c) secondary school d) library science e) kurikulum f) srednja šola g) knjižnična vzgoja h) posodobitev pouka i) primeri dobre prakse j) knjižnično informacijsko znanje

373.5
II 373.5 POSODOBITVE Knjižnično
COBISS.SI-ID 251520000

74.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Športna vzgoja / Jurij Novak ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 220 str. : ilustr. ; 27 cm

330 izv.
ISBN 978-961-234-907-3
a) physical education b) curriculum c) srednja šola d) športna vzgoja e) kurikulum f) srednja šola

373.5
II 373.5 POSODOBITVE Športna
COBISS.SI-ID 251884288

75.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Zgodovina / Vilma Brodnik ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 260 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

250 izv.
ISBN 978-961-234-906-6
a) history b) curriculum c) secondary school d) zgodovina e) kurikulum f) srednja šola

373.5
II 373.5 POSODOBITVE Zgodovina cdr 373.5 POSODOBITVE Zgodovina
COBISS.SI-ID 251881728


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


76.
BORN, Armin
        Lernen mit ADS-Kindern : ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten / Armin Born, Claudia Oehler. - 1. Aufl. - Stuttgart : Kohlhammer, cop. 2002. - XVIII, 170 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 167-168
ISBN 3-17-017585-8 (broš.) ISBN 978-3-17-017585-3 (broš.)
a) hyperactivity b) attention c) special education d) hiperaktivnost e) pozornost f) pouk po prilagojenem programu

376.1
376.1 BORN, A. Lernen
COBISS.SI-ID 8423241

77.
        DEVELOPMENT of a set of indicators - for inclusive education in Europe. - Odenese ; Brussels : European Agency for Development in Special Needs Education, 2009. - 44 str. : ilustr. ; 24 cm

- Dostopno tudi na: http://www.european-agency.org/agency-projects/indicators-for-inclusive-education/indicators-documents/Indicators-EN.pdf. - Bibliografija: str. 40-41
ISBN 978-87-92387-48-6 (printed) ISBN 978-87-92387-49-3 (electronic)
a) social integration - Europe b) backward child c) socialna integracija - Evropa d) otrok s posebnimi potrebami e) inkluzija

376.1
376.1 DEVELOPMENT of a set
COBISS.SI-ID 8458313

78.
EUROPEAN Agency for Development in Special Needs Education
        CD of publications (2009) [Elektronski vir] / European Agency for Development in Special Needs Education. - [Odenese] : European Agency for Development in Special Needs Education, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a
a) integration b) backward child c) integracija d) otrok s posebnimi potrebami e) inkluzija

376.1
cdr 376.1 EUROPEAN CD of publ.
COBISS.SI-ID 8460105

79.
        KEY principles for promoting quality in inclusive education : recommendations for policy makers / [edited by Amanda Watkins]. - Odenese ; Brussels : European Agency for Development in Special Needs Education, 2009. - 28 str. ; 24 cm

- Dostopno tudi na: http://www.european-agency.org/publications/ereports/key-principles-for-promoting-quality-in-inclusive-education/key-principles-EN.pdf. - Bibliografija: str. 25-28
ISBN 978-87-92387-81-3 (printed) ISBN 978-87-7110-004-4 (electronic)
a) integration b) teaching quality c) educational policy d) integracija e) kvaliteta pouka f) politika vzgoje in izobraževanja g) inkluzija

376.1
376.1 KEY principles
COBISS.SI-ID 8458825

80.
        MULTICULTURAL diversity and special needs education : summary report. - Odenese ; Brussels : European Agency for Development in Special Needs Education, 2009. - 86 str. ; 24 cm

- Dostopno tudi na: http://www.european-agency.org/news/news-files/Multicultural-Diversity-and-SNE.pdf. - Bibliografija: str. 77-80
ISBN 978-87-92387-50-9 (printed) ISBN 978-87-92387-51-6 (electronic)
a) backward child b) integration c) otrok s posebnimi potrebami d) integracija e) večkulturnost f) inkluzija

376.1
376.1 MULTICULTURAL diversity
COBISS.SI-ID 8457801

81.
        RAZVOJ inkluzivne prakse s pomočjo inkluzivnih timov : zbornik prispevkov / [avtorji Marija Kavkler ... [et al.] ; zbrala in uredila Irena Adlešič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 127 str. : graf. prikazi ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-234-749-9
a) backward child b) integration c) otrok s posebnimi potrebami d) integracija e) inkluzija

376.1
376.1 RAZVOJ inkluzivne
COBISS.SI-ID 251053056

82.
        STILOVI učenja čarobnjaci u komunikaciji : priručnik / Zrinjka Stančić, Ana Ivančan, Dubravka Periša, Elvira Dobrić Fajl. - Zagreb : Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom, 2010. - 116 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 96
ISBN 978-953-98120-3-2
a) learning b) skill c) communication d) učenje e) spretnost f) komunikacija g) stili učenja

376.1
376.1 STILOVI učenja
COBISS.SI-ID 8454985

83.
        VOM Objekt zum Subjekt : Inklusive pädagogik und Selbstbestimmung / Herbert Kaiser, Ernst Kočnik, Marion Sigot (Hg.). - Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras ; Celovec ; Ljubljana ; Dunaj = Mohorjeva, cop. 2005. - 203 str. ; 21 cm. - (Beiträge zu Inklusion und Selbstbestimmung. Reihe des Arbeitsberichts für Integrationspädagogik und des Beratungs-, Mobilitäts- und Kompetenzzentrums an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ; Bd. 1)

Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 3-7086-0182-3
a) backward child b) social integration c) otrok s posebnimi potrebami d) socialna integracija e) inkluzija

376.1
376.1 VOM Objekt
COBISS.SI-ID 8427081


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


84.
OBLAK, Tina, 1986-
        Komunikacija pri osebah s težkimi motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Tina Oblak. - Ljubljana : [T. Oblak], 2010. - 59 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 51-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) non-verbal communication c) duševno prizadeti d) neverbalna komunikacija

376:316.77(043.2)
Č II 376.1(043.2) OBLAK, T. Komunikacija
COBISS.SI-ID 8448841


378 VISOKO ŠOLSTVO.


85.
        ACADEMIC repression : reflections from the academic-industrial complex / edited by Anthony J. Nocella II, Steven Best, and Peter McLaren. - Edinburgh ; Oakland : AK Press, 2010. - 590 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 529-590
ISBN 978-1-904859-98-7 (pbk)
a) academic freedom b) university-industry relationship c) akademska svoboda d) odnos med univerzo in industrijo

378
378 ACADEMIC repression
COBISS.SI-ID 8422217

86.
        ADVANCING quality cultures for teacher education in Europe : tensions and opportunities / edited by Brian Hudson, Pavel Zgaga and Björn Astrand. - Umea : Umea School of Education, Umea University, cop. 2010. - 301 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija in povzetek pri vsakem prispevku. - Kazalo
ISBN 978-91-7459-042-5
a) teacher education - Europe b) university studies c) teaching quality d) izobraževanje učiteljev - Evropa e) univerzitetni študij f) kvaliteta pouka

378
378 ADVANCING quality
COBISS.SI-ID 8436297

87.
        DEBATING moral education : rethinking the role of the modern university / edited by Elizabeth Kiss and J. Peter Euben. - Durham ; London : Duke University Press, 2010. - XIV, 347 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 317-336. - Kazalo
ISBN 978-0-8223-4620-3 (cloth) ISBN 978-0-8223-4616-6 (pbk)
a) moral education b) higher education - USA c) moralna vzgoja d) visokošolsko izobraževanje - ZDA

378
378 DEBATING moral
COBISS.SI-ID 8422729

88.
        EXPLORING professionalism / edited by Bryan Cunningham ; foreword by David Watson. - London : Institute of Education, University of London, 2008. - XXIII, 214 str. ; 21 cm. - (The Bedford Way papers series ; 33)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-0-85473-805-2
a) teacher education b) post-graduate study c) professional ethics d) izobraževanje učiteljev e) podiplomski študij f) poklicna etika

378
378 EXPLORING professionalism
COBISS.SI-ID 8423753

89.
        FACILITATING effective student learning through teacher research and innovation / edited by Milena Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. - Ljubljana : Faculty of Education, 2010. - 490 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Povzetki
ISBN 978-961-253-051-8
a) higher education b) teacher education c) educational innovation d) visokošolsko izobraževanje e) izobraževanje učiteljev f) pedagoška inovacija

378.147(082)
378 FACILITATING effective
COBISS.SI-ID 251854592

90.
        FLEXIBLE higher education : international pioneers reflect / edited by Liz Burge. - Maidenhead ; Society for research into higher education : Open University Press : McGraw-Hill education, 2007. - XXVI, 166 str. ; 24 cm. - (The society for research into higher education)

Bibliografija: str. 157-160. - Kazalo
ISBN 978-0335-217779 (hbk) ISBN 0335-21777X (hbk) ISBN 0335-217761 (pbk) ISBN 978-0335-217762 (pbk)
a) higher education b) distance study c) educational technology d) visokošolsko izobraževanje e) izobraževanje na daljavo f) izobraževalna tehnologija

378
378 FLEXIBLE higher
COBISS.SI-ID 8447561

91.
HUSSEY, Trevor
        The trouble with higher education : a critical examination of our universities / Trevor Hussey and Patrick Smith. - New York ; London : Routledge, 2010. - IX, 153 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 137-142. - Kazalo
ISBN 978-0-415-87197-6 (hbk) ISBN 978-0-415-87198-3 (pbk) ISBN 0-415-87197-2 (hbk) ISBN 0-415-87198-0 (pbk) ISBN 978-0-203-86634-4 (ebk) ISBN 0-203-86634-7 (ebk)
a) higher education b) teaching objective c) university studies d) visokošolsko izobraževanje e) učni cilj f) univerzitetni študij

378
378 HUSSEY, T. Trouble
COBISS.SI-ID 8463689


39 ETNOLOGIJA.


92.
GARCÍA Sabatés, Berta
        Zabavna mitologija / Berta Garcia Sabatés ; ilustracije Francesc Rovira ; [prevod MO]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Natisnjeno v Španiji). - 95 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Gaudeix amb la mitologia
ISBN 978-961-251-199-9
a) mythology - children's book b) mitologija - knjiga za otroke c) grški miti

398
II 39 GARCÍA SABATÉS Zabavna
COBISS.SI-ID 250148608


5 NARAVOSLOVNE VEDE


93.
BUKOVEC, Nataša
        Kemija za gimnazije : učbenik za 2. letnik gimnazij / Nataša Bukovec ; [fotografije poskusov Nedžad Žujo, Nataša Bukovec ; tehniške risbe Vinko Volk, Hinko Šolinc ml., Aleksander Rovan]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 152 str. : ilustr. ; 27 cm

Nasl. v kolofonu in na hrbtu: Kemija za gimnazije 2. - 4.000 izv. - Bibliografija: str. 151. - Kazalo
ISBN 978-961-02-0078-9
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

54(075.3)
II 54(075.3) BUKOVEC, N. Kemija 2
COBISS.SI-ID 250484480

94.
CEBIN, Nika
        Kemijske reakcije. Laboratorijske vaje za kemijo v gimnaziji / Nika Cebin, Manica Perdan-Ocepek, Marjeta Prašnikar ; [tehnične risbe Darko Simeršek ; fotografije Tomaž Lunder, Marjeta Prašnikar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 121 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 26 cm

Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 121
ISBN 978-961-241-443-6
a) chemistry - exercise b) secondary education c) kemija - vaja d) srednješolski pouk

54(075.3)(076.5)
54(075.3) CEBIN, N. Kemijske
COBISS.SI-ID 251265536

95.
DOLENC, Darko
        Kemija za gimnazije 3. Učbenik za 3. letnik gimnazij / Darko Dolenc, Boris Šket ; [fotografije Nedžad Žujo ... [et al.] ; tehniške risbe Boris Čeh, Darko Dolenc, Aleksander Rovan]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010. - 192 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-02-0137-3
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

547(075.3)
II 54(075.3) DOLENC, D. Kemija 3
COBISS.SI-ID 251647488


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


96.
MONBIOT, George, 1963-
        Vroče : kako ustaviti pregrevanje planeta / George Monbiot ; [prevod Alenka Ropret]. - Ljubljana : Krtina, 2010. - 334 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 156)

Prevod dela: Heat
ISBN 978-961-260-032-7
a) ecology b) environmental protection c) ekologija d) varstvo okolja e) pregrevanje Zemlje f) podnebne spremembe

502/504
502/504 MONBIOT G. Vroče
COBISS.SI-ID 251876864

97.
        PRISPEVKI k Metodiki SN (NAR), SD (DRU) : gradivo za vaje in predavanja : delovni listi / [zbrala] Mojca Vrhovski. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2005. - 368 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) didactics - exercise b) didaktika - vaja c) naravoslovje d) družboslovje e) metodika pouka

502/504
Č II 502/504 PRISPEVKI k metodiki SN
COBISS.SI-ID 8432201

98.
        PRISPEVKI k Metodiki SN (NAR), SD (DRU) : gradivo za vaje in predavanja. Raziskovalne škatle / [zbrala] Mojca Vrhovski. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2003. - 296 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) didactics - exercise b) didaktika - vaja c) naravoslovje d) družboslovje e) metodika pouka

502/504
Č II 502/504 PRISPEVKI Raziskovalne
COBISS.SI-ID 8432457

99.
        PRISPEVKI k Metodiki SN (NAR), SD (DRU) : gradivo za vaje in predavanja. Učila, učni pripomočki, učbeniki in drugi informacijski viri / [zbrala] Mojca Vrhovski. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2002. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) didactics - exercise b) didaktika - vaja c) naravoslovje d) družboslovje e) metodika pouka

502/504
Č II 502/504 PRISPEVKI Učila
COBISS.SI-ID 8433225

100.
TEGELJ, Anita, 1986-
        Poučevanje naravoslovja z raziskovanjem : plavanje in potapljanje : diplomsko delo / Anita Tegelj. - Ljubljana : [A. Tegelj], 2010. - 34 str., [4] f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physics b) teaching method c) primary school d) fizika e) didaktična metoda f) osnovna šola g) pouk z raziskovanjem h) plavanje i) potapljanje j) gostota k) masa

50:37.091.3(043.2)
Č II 5(043.2) TEGELJ, A. Poučevanje
COBISS.SI-ID 8422985

101.
VRHOVSKI Mohorič, Mojca
        Prispevki k Metodiki SN (NAR), SD (DRU) : gradivo za vaje in predavanja : [navodila za pripravo in izvedbo projektnega učnega dela - l. 2010]. Projektno učno delo / Mojca Vrhovski. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2009. - 125 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) didactics - exercise b) didaktika - vaja c) naravoslovje d) družboslovje e) projektno delo

502/504
Č II 502/504 VRHOVSKI M., M. Prispevki
COBISS.SI-ID 8432969


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


102.
BARAGA, Hejdi, 1984-
        Mikorizna kolonizacija navadnega trsta (Phragmites australis) na Cerkniškem jezeru : diplomsko delo / Hejdi Baraga. - Ljubljana : [H. Baraga], 2010. - XI, 70 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 64-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) botany b) botanika c) mikoriza d) mokrišča e) presihajoče jezero f) Cerkniško jezero g) navadni trst

502:582.542(043.2)
Č II 5(043.2) BARAGA, H. Mikorizna
COBISS.SI-ID 8433737

103.
MEDVEŠEK, Ajda
        Povezanost stilov spoznavanja in hemisferičnosti z učno uspešnostjo : diplomsko delo / Ajda Medvešek. - Ljubljana : [A. Medvešek], 2010. - 80 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. [in] Biotehniška fak. [in] Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo [in] Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) cognitive style b) learning c) natural sciences d) kognitivni stil e) učenje f) naravoslovne vede g) učni stili h) hemisferičnost

5:37.015.3(043.2)
37.015.3:5(043.2)
Č II 5(043.2) MEDVEŠEK, A. Povezanost
COBISS.SI-ID 8438857


51 MATEMATIKA.


104.
DRINOVEC-Drnovšek, Barbara
        Naloge iz analize 1 : z odgovori, nasveti in rešitvami / Barbara Drinovec Drnovšek in Sašo Strle. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010. - 285 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 46)

Bibliografija: str. 285
ISBN 978-961-212-219-5
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) analiza d) zaporedja e) funkcije f) zveznost g) odvod h) integral i) vrste j) naloge k) rešitve l) mathematics m) analysis n) sequences o) functions p) continuity q) derivation r) integral s) series t) exercises u) solutions

517(075.8)(076.1)
517 DRINOVEC-DRNOVŠEK Naloge
COBISS.SI-ID 250561280

105.
STRNAD, Milena
        Stičišče 5. Matematični učbenik za 5. razred osnovne šole / Milena Strnad in Milena Štuklek ; [ilustracije Matjaž Schmidt ; tehniške risbe Martin Zemljič, Matjaž Željko, Milena Štuklek]. - Ljubljana : Jutro, 2010 (natisnjeno v Sloveniji). - 261 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv. - Kazalo
- - Spoznajmo evro bankovce [Slikovno gradivo]. - Ljubljana : Jutro. - [2] str.
- - Spoznajmo evro kovance [Slikovno gradivo]. - Ljubljana : Jutro. - [2] str.
- - Stičišče 5. Rešitve nalog : [priloga k učbeniku]. - 96 str.
Dodatek k nasl. naveden v kolofonu
ISBN 978-961-6746-32-8
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče 5 II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče 5 Reš.
COBISS.SI-ID 251386624

106.
STRNAD, Milena
        Stičišče 5. Slikovno gradivo za preglednejše zapiske : dopolnilo k učbeniku / Milena Strnad, Milena Štuklek ; [ilustracije Matjaž Schmidt ; tehniške risbe Martin Zemljič, Matjaž Željko, Milena Štuklek]. - Ljubljana : Jutro, 2010 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 f. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-6746-34-2
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče 5 Slik.
COBISS.SI-ID 251387392


51(043.2) MATEMATIKA.


107.
JANEŽIČ, Anja, 1987-
        Razumevanje pomenov znakov plus in minus : diplomsko delo / Anja Janežič. - Ljubljana : [A. Janežič], 2010. - 102 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 91-94. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) early learning c) matematika d) zgodnje učenje e) seštevanje f) odštevanje g) matematični simboli

51(043.2)
Č II 51(043.2) JANEŽIČ, A. Razumevanje
COBISS.SI-ID 8421705


53 FIZIKA.


108.
GIREP Conference (2008 ; Nicosia (Cyprus))
        Physics curriculum design, development and validation [Elektronski vir] : Proceedings / GIREP Conference 2008, August 18-22, Nicosia, Cyprus. - Nicosia : The learning in Science Group, Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-9963-689-21-7
a) physics - conference b) fizika - konferenca

53:371.3
cdr 53:371.3 GIREP Physics
COBISS.SI-ID 8423497


53(043.2) FIZIKA.


109.
PEČAR, Maja, 1985-
        Fizikalne osnove fotoaparata : diplomsko delo / Maja Pečar. - Ljubljana : [M. Pečar], 2010. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) fotoaparati d) leče e) osvetlitev f) digitalni fotoaparati

53:77(043.2)
Č II 53(043.2) PEČAR, M. Fizikalne
COBISS.SI-ID 8421193


54 KEMIJA.


110.
SMRDU, Andrej
        Kemijo razumem, kemijo znam 3 : naloge iz kemije za 3. letnik gimnazije in drugih srednjih šol / Andrej Smrdu. - Ljubljana : Jutro, 2010 (Natisnjeno v Sloveniji). - 2 zv. (96, 136 str.) : ilustr. ; 28 cm. - (Svet kemije / Jutro)

5.000 izv.
ISBN 978-961-6746-28-1
a) chemistry - exercise b) secondary school c) kemija - vaja d) srednja šola e) organska kemija f) naloge g) rešitve

54(075.3)
II 54(075.3) SMRDU, A. Kemijo
COBISS.SI-ID 250688256


54(043.2) KEMIJA.


111.
MEZGEC, Karin, 1985-
        Določanje alkalnosti in perokso spojin v pralnih sredstvih : diplomsko delo / Karin Mezgec. - Ljubljana : [K. Mezgec], 2010. - 57 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) pralni praški d) alkalije e) belilna sredstva

54(043.2)
Č II 54(043.2) MEZGEC, K. Določanje
COBISS.SI-ID 8448073


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


112.
OREHAR, Nina, 1977-
        Delovanje zavetišča za prosto živeče živali v Sloveniji : diplomsko delo / Nina Orehar. - Ljubljana : [N. Orehar], 2010. - VII, 40 f., [12] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 37-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) environmental protection b) varstvo okolja c) zavetišče d) prosto živeče živalske vrste e) ogrožene vrste

59:069.029(497.4)(043.2)
Č II 59(043.2) OREHAR, N. Delovanje
COBISS.SI-ID 8459849


6


113.
LOVŠIN, Francka
        Ekonomika gospodinjstva, tekstil in oblačenje. Učbenik za gospodinjstvo : 5. razred devetletne osnovne šole / Francka Lovšin, Bernarda Debeljak ; [ilustrirala Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 81 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

Ilustratorka navedena v CIP-u. - 700 izv.
ISBN 978-86-341-2775-1
a) home economics - textbook b) primary education c) gospodinjstvo - učbenik d) osnovnošolski pouk

64(075.2)
II 64(075.2) LOVŠIN, F. Ekonomika
COBISS.SI-ID 237292800


61 MEDICINA.


114.
        HEALTH education : contexts and inspiration / Evžen Řehulka (ed.). - 1st ed. - Brno : MSD : Masarykova univerzita, cop. 2010. - 432 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (School and health 21 ; 2010)

Besedilo na CD-ROMU v češč. in angl. - 400 izv. - Povzetki v angl. na začetku prispevkov in v češč. na koncu prispevkov. - Bibliografija: str. 387-408. - Kazali
- - Health education : context and inspiration = Výchova ke zdraví : souvislosti a inspirace [Elektronski vir] / Evžen Řehulka (ed.). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
ISBN 978-80-7392-132-3 (MSD, Brno) ISBN 978-80-210-5259-8 (Masarykova univerzita, Brno)
a) health education b) curriculum c) teacher education d) zdravstvena vzgoja e) kurikulum f) izobraževanje učiteljev

61
61 HEALTH education
COBISS.SI-ID 8434761

115.
        PAPERS on health education / Evžen Řehulka (ed.). - 1st ed. - Brno : MSD : Masarykova univerzita, cop. 2010. - 420 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (School and health 21 ; 2010)

Besedilo na CD-ROMU v češč. in angl. - 400 izv. - Povzetki v angl. na začetku prispevkov in v češč. na koncu prispevkov. - Bibliografija: str. 379-400. - Kazali
- - Papers on health education = Příspěvky k výchově ke zdraví [Elektronski vir] / Evžen Řehulka (ed.). - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
ISBN 978-80-7392-133-0 (MSD, Brno) ISBN 978-80-210-5260-4 (Masarykova univerzita, Brno)
a) health education b) curriculum c) interdisciplinary approach d) zdravstvena vzgoja e) kurikulum f) medpredmetni pristop

61
61 PAPERS ON health
COBISS.SI-ID 8433481

116.
PLUT, Štefan
        Anatomija in fiziologija človeka. Učbenik / Štefan Plut ; [ilustracije Tomaž Amon ; fotografije arhiv DZS]. - 1. izd., 5. natis, ponatis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 215 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 215. - Kazalo
ISBN 978-86-341-2962-5
a) human biology - textbook b) secondary education c) humana biologija - učbenik d) srednješolski pouk

611(075.3)
II 61 PLUT, Š. Anatomija
COBISS.SI-ID 243852288

117.
        STRATEGIES for studying suicide and suicidal behavior / edited by Irma S. Lann, Eve K. Mościcki, and Ronald Maris. - New York ; London : Guilford Press, [1989]. - XIII, 150 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na ov.: Strategies for studying suicide & suicidal behavior. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-89862-383-9
a) suicide b) adolescent c) samomor d) adolescent e) samomorilno vedenje

61
61 STRATEGIES for studying
COBISS.SI-ID 8425033

118.
ŠMID, Veronika, 1983-
        Stališča študentov Pedagoške fakultete do zdravega načina prehranjevanja : diplomsko delo / Veronika Šmid. - Ljubljana : [V. Šmid], 2010. - 86, [4] str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-85. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) eating habit c) attitude d) prehrana e) prehrambena navada f) stališče

613.2-057.875(043.2)
Č II 61(043.2) ŠMID, V. Stališča
COBISS.SI-ID 8442697


61(043.2) MEDICINA.


119.
FORTUN, Katja, 1985-
        Debelost - ne borba s kilogrami ampak z depresijo in predsodki : diplomsko delo / Katja Fortun. - Ljubljana : [K. Fortun], 2010. - 130 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) obesity b) depression c) metabolism disorder d) body image e) debelost f) depresija g) motnje metabolizma h) telesni izgled

613.25(043.2)
Č II 61(043.2) FORTUN, K. Debelost
COBISS.SI-ID 8430921

120.
ODER, Nastja
        Terapija z delfini za deklico s cerebralno paralizo : diplomsko delo / Nastja Oder. - Ljubljana : [N. Oder], 2010. - VIII, 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-87. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) cerebral palsy b) therapy c) cerebralna paraliza d) terapija e) terapija z delfini

616.831.2:615.8(043.2)
Č II 61(043.2) ODER, N. Terapija
COBISS.SI-ID 8458057

121.
SLANA, Anka
        Dejavniki kompulzivnega prenajedanja : diplomsko delo / Anka Slana. - Ljubljana : [A. Slana], 2010. - V, 108, 33 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 104-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) metabolism disorder b) obesity c) anorexia d) motnje metabolizma e) debelost f) anoreksija g) kompulzivno prenajedanje

613.25(043.2)
Č II 613.2 SLANA, A. Dejavniki
COBISS.SI-ID 8431177

122.
ŽAGAR, Rebeka, 1986-
        Vpliv faktorjev okolja in dednosti na pojav menarhe pri srednješolkah iz Kočevja = Influence of genetic and environmental factors on occurrence of menarche among secondary schoolgirls from Kočevje : diplomsko delo / Rebeka Žagar. - Ljubljana : [R. Žagar], 2010. - XI, 78 f., [3] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) physical development b) adolescence c) menstruation d) telesni razvoj e) adolescenca f) menstruacija g) menarha

618.172(043.2)
Č II 61(043.2) ŽAGAR, R. Vpliv
COBISS.SI-ID 8461897


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


123.
CALLISTER, William D.
        Fundamentals of materials science and engineering : an integrated approach : international student version / William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch. - 3rd ed. - Singapore : J. Wiley & Sons, cop. 2008. - XXIII, 882 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 978-0-470-23463-1
a) engineering b) tehnika c) materiali d) snovi e) nauk o materialih f) tehniški materiali g) tehnološki materiali

62
62 CALLISTER, W. D. Fundamentals
COBISS.SI-ID 1039099

124.
FLAŠKER, Jože
        Zobniška gonila / Jože Flašker, Srečko Glodež, Zoran Ren. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - VI, 395 str. : ilustr., tabele ; 25 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 393-395. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-12-6
a) mechanical engineering b) strojništvo c) valjasti zobniki d) stožčasti zobniki e) polžasti zobniki f) mazanje g) risanje h) toplotna obdelava i) zobniške dvojice

62
62 FLAŠKER, J. Zobniška
COBISS.SI-ID 250895616

125.
        MECHANICS of materials / Ferdinand P. Beer ... [et al.]. - 5th ed. in SI units. - Boston, Mass. : McGraw-Hill Higher Education, cop. 2009. - XVIII, 782 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 978-007-128422-6 (pbk)
a) engineering - textbook b) tehnika - učbenik c) materiali d) nosilnost e) obremenitve f) sile

62
62 MECHANICS of materials
COBISS.SI-ID 8424009

126.
MEDNARODNA elektrotehniška in računalniška konferenca (19 ; 2010 ; Portorož)
        Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.- 22. september 2010 / uredila Baldomir Zajc, Andrej Trost = Proceedings of the Nineteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2010 / edited by Baldomir Zajc, Andrej Trost. - Ljubljana : Slovenska sekcija IEEE, 2010. - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ..., ISSN 1581-4572)

Ov. nasl. - Prispevki v slov. ali angl. - Bibliografija ter izvleček v slov. ali angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
Vsebina:
Zv. A:
Zv. B: Računalništvo in informatika ; Umetna inteligenca ; Robotika ; Razpoznavanje vzorcev ; Biomedicinska tehnika ; Didaktika ; Študentski članki. - 414 str.
a) electrical engineering - conference b) elektrotehnika - konferenca

621.3(082)
II 62 MEDNARODNA Zbornik 19
COBISS.SI-ID 8453449

127.
WILLIAMS, Peter H. M.
        Teaching craft, design, and technology : five to thirteen / Peter H.M. Williams. - London [etc.] : Croom Helm, cop. 1985. - XI, 152 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Croom Helm teaching 5-13 series)

Bibliografija: str. 146-149. - Kazalo
ISBN 0-7099-2775-4 ISBN 0-7099-2776-2 (pbk)
a) art education b) curriculum c) teaching objective d) teaching aid e) likovna vzgoja f) kurikulum g) učni cilj h) učni pripomočki

62
62 WILLIAMS, P. Teaching
COBISS.SI-ID 8456777


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


128.
ŽNIDARŠIČ, Tjaša, 1986-
        Ocena kakovosti aromatiziranih vod na slovenskem tržišču : diplomsko delo = Assessment of flavoured waters on the Slovenian market : graduation thesis / Tjaša Žnidaršič. - Ljubljana : [T. Žnidaršič], 2010. - VIII, 67 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 62-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) prehrana c) voda z aromo d) označevanje e) energijska vrednost f) senzorična analiza

628.1(043.2)
Č II 62(043.2) ŽNIDARŠIČ, T. Ocena
COBISS.SI-ID 8442953


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


129.
ESENKO, Ivan
        Vrt, učilnica življenja / [avtor besedila, fotografije] Ivan Esenko. - 1. izd. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 251 str. : ilustr. ; 26 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 4.000 izv. - Bibliografija: str. 241. - Povzetek ; Summary. - Kazali
ISBN 978-961-6785-29-7
a) garden b) animal c) vrt d) žival e) vrtovi f) živali g) spoznavanje narave

635
635 ESENKO, I. Vrt
COBISS.SI-ID 249815808


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


130.
KRIVEC, Urška, 1984-
        Doseganje učnih ciljev s pomočjo projekta "Brez strahu pred psom" v šestem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Urška Krivec. - Ljubljana : [U. Krivec], 2010. - XIII, 113 f., [11] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 107-113. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) animal b) aims of education c) teaching d) žival e) vzgojni cilji f) pouk g) pes h) strah pred psom i) kinologija j) terapija s psom k) izkustveno učenje

636.7:37.017(043.2)
Č II 63(043.2) KRIVEC, U. Doseganje
COBISS.SI-ID 8462665


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


131.
REBOLJ, Neva
        Prehranski in zdravstveni vidiki čokolade : diplomsko delo / Neva Rebolj. - Ljubljana : [N. Rebolj], 2010. - X, 75 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 61-64. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. [in] Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition - food b) prehrana - hrana c) čokolada d) predelava e) antioksidanti f) vitamini

641.85:663.91(043.2)
663.91:641.85(043.2)
Č II 64(043.2) REBOLJ, N. Prehranski
COBISS.SI-ID 8441161


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


132.
IGLIČAR, Aleksander
        Izobraževanje vrhnjega managementa v okviru visokošolskih institucij / Aleksander Igličar. - 1. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2010 (Ljubljana : Copis). - I, 84 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 80-84
ISBN 978-961-240-196-2
a) management b) teaching programme c) higher education d) vodenje e) učni programi f) visokošolsko izobraževanje g) managersko izobraževanje

005:37(075.8)
378 IGLIČAR, A. Izobraževanje
COBISS.SI-ID 251294464


7


133.
GNAMUŠ, Nadja
        Slikovni modeli modernizma / Nadja Gnamuš. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2010 (Ljubljana : Studio print). - 266 str. ; 20 str. - (Zbirka Apes ; letnik 2010)

600 izv. - Bibliografija: str. 235-246. - Kazali
ISBN 978-961-6798-10-5
a) fine arts b) likovna umetnost c) modernizem d) teorija umetnosti

7
7 GNAMUŠ, N. Slikovni
COBISS.SI-ID 252159488

134.
GROVE, Elliot [Sto trideset]
        130 projektov za uvod v snemanje filmov / Elliot Grove ; [prevod Andrej Hiti Ožinger]. - Ljubljana : UMco : Slovenska kinoteka, 2010 (tiskano na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Priročniki)

Prevod dela: 130 projects to get you into filmmaking
ISBN 978-961-6803-08-3 (Umco)
a) filming b) film industry c) filmsko snemanje d) filmska industrija e) filmska režija f) filmska tehnika g) filmski triki

791.6(035)
II 79 GROVE, E. 130 projektov
COBISS.SI-ID 250614272


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


135.
BELL, Julian, 1952-
        Mirror of the world : a new history of art / Julian Bell. - London : Thames & Hudson, 2010, cop. 2007. - 496 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 978-0-500-28754-5
a) history of art b) umetnostna zgodovina

7
7 BELL, J. Mirror
COBISS.SI-ID 8424521

136.
        INTERPRETACIJE vizualnosti : študije o sodobni slovenski likovni umetnosti / zbral in uredil Tomislav Vignjevič ; [prevajanje Miloš Bartol (ang.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija z opombami na dnu strani. - Kazalo. - Abstracts
ISBN 978-961-6732-14-7 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) fine arts b) likovna umetnost c) sodobna umetnost d) študije

7.038.5(497.4)"20"(082)
7 INTERPRETACIJE vizualnosti
COBISS.SI-ID 248963328

137.
JONTES, Breda
        Likovni razvoj : študijsko gradivo za študente predšolske vzgoje 2008/9 / Breda Jontes. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, [2008]. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

a) art education b) pre-school education c) likovna vzgoja d) predšolska vzgoja e) likovni razvoj f) likovne dejavnosti

7
Č II 7 JONTES, B. Likovni
COBISS.SI-ID 8438345

138.
JONTES, Breda
        Narava in umetnost : študijsko gradivo za študente predšolske vzgoje / Breda Jontes. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, [2007]. - 1 zv. (loč. pag.) ; 30 cm

a) art education b) pre-school education c) likovna vzgoja d) predšolska vzgoja e) prostorsko oblikovanje f) likovno blikovanje

7
Č II 7 JONTES, B. Narava
COBISS.SI-ID 8438601


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


139.
        POKOPALIŠČA v Evropi : [vodič po evropskih pokopališčih] : zgodovinska dediščina, ki jo je treba spoznati in ohraniti / urednika Mauro Felicori & Annalisa Zanotti ; [v sodelovanju z mrežo ASCE, Združenjem kulturnopomembnih evropskih pokopališč]. - Bologna : Comune, 2004 (Bologna : Compositori industrie grafiche). - 227 str. : ilustr. ; 24 cm

Izvirni nasl.: Cemeteries of Europe
a) architecture b) arhitektura c) pokopališča d) Evropa e) nagrobniki f) kulturna krajina g) evropska kulturna dediščina h) ohranjanje i) spomeniško varstvo

726.8
72 POKOPALIŠČA
COBISS.SI-ID 153337


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


140.
        GIACOMETTI : critical essays / edited by Peter Read and Julia Kelly. - Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2009. - XIV, 240 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Subject/object--new studies in sculpture)

Bibliografija: str. 227-231. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-5446-9
a) Giacometti, Alberto (1901-1966) b) fine arts c) likovna umetnost

73/74
73/74 GIACOMETTI
COBISS.SI-ID 8424265


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


141.
SOSIČ, Tjaša
        Odsev Krasa v nakitu : diplomsko delo / Tjaša Sosič. - Ljubljana : [T. Sosič], 2010. - VI, 91 f. : ilustr. ; 22 x 30 cm

Bibliografija: f. 83-85. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
- - Odsev Krasa v nakitu : katalog nakita kot priloga k diplomskemu delu. - [10] str. : ilustr. ; 14 x 19 cm
a) fine arts b) likovna umetnost c) nakit d) oblikovanje e) naravni materiali

73.02:671.12(043.2)
671.12:73.02(043.2)
Č 73/74(043.2) SOSIČ, T. Odsev
COBISS.SI-ID 8447817


73/76+77


142.
HUZJAN, Zdenko
        Zdenko Huzjan : slike = paintings : [poravnave 2000-2005 = settlements 2000-2005] : Galerija Isis Ljubljana, 14. 4.-13. 5. 2005 / [besedilo Ješa Denegri ; prevod Katarina Sporar [!] (angleščina), Milojka Žalik Huzjan (slovenščina) ; fotografije Aleksander Lilik]. - Ljubljana : Isis, 2005 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 36 str. : ilustr. ; 28 cm

Drugi podnasl. naveden na ov. in na str. 3
ISBN 961-91546-0-6
a) Huzjan, Zdenko (1948-) b) painting c) slikarstvo d) slovensko slikarstvo e) 21.st. f) osebne razstave

75(497.4):929 Huzjan Z.
II 75 HUZJAN, Z. Zdenko Huzjan
COBISS.SI-ID 219259904


73/77


143.
        KIPARSTVO danes. Knj. 1, Komponente, stičišča in presečišča / [besedila Tomaž Brejc, Jîri Kočica, Polona Tratnik ; urednica kataloga Alenka Domjan ; prevod v angleščino Tanja Passoni ; fotografije Bojan Brecelj ... et al.]. - Celje : Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti, 2010 (Vojnik : Dinocolor). - 115 str. : ilustr. ; 20 cm

700 izv.
ISBN 978-961-92011-9-0
a) sculpture - 21st cent. - Slovenia b) kiparstvo - 21. stol. - Slovenija c) skupinske razstave

73/74
73/74 KIPARSTVO danes
COBISS.SI-ID 252360192

144.
        OTROCI odraslim 2010 : ponosni na dvajset let ustvarjanja / [uredila Sonja Žižek Fuis]. - Ljubljana : Petrol, 2010 ([Velenje] : Eurograf). - [71] str. : ilustr. ; 21 x 30 cm. - (1855-9336)

700 izv. - Ustvarjanje morja idej mladih ustvarjalcev / Tonka Tacol: str. [5-6]
a) art education - exhibition b) primary school c) likovna vzgoja - razstava d) osnovna šola

73/76(083.824)
73/74 OTROCI odraslim 2010
COBISS.SI-ID 8440393


77 FOTOGRAFIJA.


145.
BATCHEN, Geoffrey
        Goreč od želje : zasnovanje fotografije / Geoffrey Batchen ; [prevedel Pavel Koltaj ; spremna beseda Jan Babnik]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2010. - 339 str. ; 20 cm

Prevod dela: Burning with desire. - 600 izv.
ISBN 978-961-6798-09-9
a) photography b) fotografija c) interpretacije d) zasnovanje

77
77 BATCHEN, G. Goreč
COBISS.SI-ID 252111360


78 GLASBA.


146.
KUSTEC, Natalija, 1969-
        Čudoviti svet glasbe [4]. Učbenik za glasbeno vzgojo v četrtem razredu osnovne šole = Dva medija / Natalija Kustec ; [ilustracije Katja Gruber ; avtorji fotografij Ivan Vinovrški, Marjan Laznik, Iztok Kramberger]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Razvedrilo) 85 str. : ilustr. ; 29 cm 2 CD ; 12 cm (Vedež 4)

1.500 izv.
ISBN 978-961-02-0123-6
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 KUSTEC, N. Čudoviti 4 cd 78 KUSTEC, N. Čudoviti 4
COBISS.SI-ID 250306048


791/792


147.
OMERZU, Silvan
        Avtomati, lutke, igralci = Automatons, puppets, actors / Silvan Omerzu ; [besedila Blaž Lukan, Jure Mikuž ; prevodi Rawley Grau ; fotografija Nika Autor ... et al.]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 130 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Potiskane notr. str. ov. - 400 izv.
ISBN 978-961-6229-30-2
a) Omerzu, Silvan (1955-) b) puppetry c) lutke d) lutkarstvo e) lutkovno gledališče

792.97(497.4):929Omerzu S.
688.721.25
792.97 OMERZU, S. Avtomati
COBISS.SI-ID 249785600


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


148.
FERJAN, Nataša, 1966-
        Lutka kot spodbuda za govorni razvoj in komunikacijo med otroki prvega starostnega obdobja : diplomska naloga / Nataša Ferjan. - Ljubljana : [N. Ferjan], 2010. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) communication c) pre-school child d) lutke e) komunikacija f) predšolski otrok g) govorni razvoj

792.97:373.2.016(043.2)
Č II 79(043.2) FERJAN , N. Lutka
COBISS.SI-ID 8426057


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


149.
GRADIŠNIK, Nuša
        Dejavniki, ki vplivajo na vključevanje v tenis na vozičku : diplomsko delo / Nuša Gradišnik. - Ljubljana : [N. Gradišnik], 2010. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) handicapped b) sport c) prizadeti d) šport e) tenis na vozičkih f) paraplegiki

796.342:615.478.3(043.2)
615.478.3:796.342(043.2)
Č II 79(043.2) GRADIŠNIK, N. Dejavniki
COBISS.SI-ID 8460873

150.
VRHOVNIK, Anja, 1984-
        Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku športne vzgoje : diplomsko delo / Anja Vrhovnik. - Ljubljana : [A. Vrhovnik], 2010. - VIII, 57 str., 4 f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) information technology c) primary school d) športna vzgoja e) informacijska tehnologija f) osnovna šola

796:373.3.016(043.2)
Č II 79(043.2) VRHOVNIK, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 8462153

151.
ZORAN, Polona
        Analiza športnih dni v drugi triadi : diplomsko delo / Polona Zoran. - Ljubljana : [P. Zoran], 2010. - IV, 54 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) primary school c) šport d) osnovna šola e) športni dan f) druga triada

796.1(043.2)
Č II 79(043.2) ZORAN, P. Analiza
COBISS.SI-ID 8461129


80+81


152.
        NA pragu besedila 3. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [urednica Andreja Ponikvar ; ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Dia studio ... et al.]. - 4. natis. - Ljubljana : Rokus, 2003 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 117 str. : ilustr. ; 30 cm

9.000 izv. - Bibliografija: str. [118]
ISBN 961-209-240-0
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) NA PRAGU 3
COBISS.SI-ID 123208960


81 JEZIKOSLOVJE


153.
ČILAŠ Šimpraga, Ankica
        Prvi školski rječnik hrvatskog jezika / [autori Ankica Čilaš Šimpraga, Liljana Jojić, Kristian Lewis ; ilustratorica Ivana Guljašević]. - Zagreb : Školska knjiga : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2008. - 225 str. : ilustr. ; 27 cm

- - Prvi školski rječnik hrvatskog jezika : elektronički rječnik. - 1 optični disk (DVD-ROM), v škatli 19 x 14 x 1 cm
ISBN 978-953-0-40036-8
a) Croatian language - vocabulary b) hrvaščina - besednjak

81'373
II 81 ČILAŠ ŠIMPRAGA Prvi cdr 81 PRVI školski
COBISS.SI-ID 8447049


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


154.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 7 : slovenščina za 7. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Marta Kocjan-Barle, Milena Smisl ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 184 str. : ilustr. ; 29 cm

- - Znanka ali uganka 7 : slovenščina za 7. razred osnovne šole. Priročni slovarček / avtorica Marta Kocijan-Barle. - 39 str. ; 21 cm
ISBN 978-961-241-467-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE, M. Znanka 7 Slovar II 811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE, M. Znanka 7Delovni
COBISS.SI-ID 251824384


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


155.
MURAKAMI, Haruki
        Slon izginja : kratka proza / Haruki Murakami ; [prevedel in spremno besedo napisal Aleksander Mermal]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 403 str. ; 19 cm. - (Zbirka Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 332)

Prevod dela: Zo no shometsu
ISBN 978-961-01-1225-9
a) Murakami, Haruki (1949-) - Literarne študije

821.521-32
821.581 MURAKAMI, H. Slon
COBISS.SI-ID 251941888

156.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Mimi je drugačna / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Simon Bogatin. - 1. izd. - Kranj : Damodar, 2007 ([Ljubljana] : Littera picta). - [28] str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-91829-2-5

821.163.6-93-34
821.163.6 PODGORŠEK, M. Mimi je drugačna
COBISS.SI-ID 232969472


82.0


157.
JESENOVEC, Ana, 1960-
        Književnost na maturi 2011 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu] / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. - [Prenovljena izd.]. - Kamnik : Ico, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 272 str. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 45)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 271-272
ISBN 978-961-6287-76-0
a) literature b) secondary school c) literatura d) srednja šola e) književnost f) matura

821.09:37.091.27:373.5
37.091.27:821.09:373.5
II 821 JESENOVEC, A. Književnost 2011
COBISS.SI-ID 251610112


82-3/8


158.
HARRIS, Joanne
        Modrooki deček / Joanne Harris ; [prevedla Barbara Vitez]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 403 str. ; 24 cm

Prevod dela: Blueeyeedboy. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1069-2
a) psihološki trilerji

821.111-311.2
821.111 HARRIS, J. Modrooki
COBISS.SI-ID 251095552


82-311.2


159.
DÍAZ, Junot
        Kratko, čudovito življenje Oscarja Waa / Junot Díaz ; prevod Alenka Bole Vrabec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2009. - 410 str. ; 24 cm

Prevod dela: The brief wondrous life of Oscar Wao. - 500 izv. - Pojasnila
ISBN 978-961-6744-24-9

821.111(73)
821.111(73) DÍAZ, J. Kratko
COBISS.SI-ID 64338689


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


160.
BRGAN, Nina
        Ilustratorji na Slovenskem - zbirka Čebelica : diplomsko delo / Nina Brgan. - Ljubljana : [N. Brgan], 2010. - 77 str., [25] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-76. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) picture book c) illustration d) mladinska književnost e) slikanica f) ilustracija

82-93:75.056(497.4)(043.2)
Č II 82(043.2) BRGAN, N. Ilustratorji
COBISS.SI-ID 8440905


821.1/.9


161.
AESOPUS
        Osel in pes / Ezop ; ilustracije Nina Rupel ; prevod Danica Š. Novosel ; [spremna beseda za starše Milena Košak Babuder]. - 1. izd. - Ljubljana : Piano, 2010. - [17] str. : ilustr. ; 16 x 22 cm

ISBN 978-961-6693-46-2

821.14
821.14 AESOPUS Osel
COBISS.SI-ID 252377088


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


162.
ATWOOD, Margaret Eleanor, 1939-
        Slepi morilec / Margaret Atwood ; [prevod Alenka Razboršek]. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2010 (Natisnjeno v EU). - 541 str. ; 24 str.

Prevod dela: The blind assassin. - 500 izv. - O avtorici: str. [542]
ISBN 978-961-00-1060-9

821.111(73)
821.111(73) ATWOOD, M. Slepi
COBISS.SI-ID 251628032

163.
DAHL, Roald
        Takšen kot ti / Roald Dahl ; iz angleščine prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 316 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje)

Prevod dela: Someone like you. - Broš. izd. meri 20 cm. - 1.950 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. pri trdi vezavi
ISBN 978-961-6767-05-7 (mehka (šivana) vezava) ISBN 978-961-6767-65-1 (broš.)

821.111-32
821.111 DAHL, R. Takšen
COBISS.SI-ID 247686912

164.
ORWELL, George, 1903-1950
        Na robu in na dnu v Parizu in v Londonu / George Orwell ; prevedla [in spremno besedo napisala] Leonora Flis. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 258 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Down and out in Paris and London
ISBN 978-961-242-300-1

821.111-31
821.111 ORWELL, G. Na robu
COBISS.SI-ID 251781888

165.
STANSBIE, Stephanie
        Kaj slišiš, mali mišek? / Stephanie Stansbie ; ilustrirala Polona Lovšin ; prevedla Bina Štampe Žmavc. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (Natisnjeno na Kitajskem). - 18 str. : ilustr. ; 27 str.

Prevod dela: What's that noise, little mouse?. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-00-1036-4

821.111
II 821.111 STANSBIE, S. Kaj slišiš
COBISS.SI-ID 250608896


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


166.
KAFKA, Franz
        Dnevniki : 1912-1914 / Franz Kafka ; prevedel Tomo Virk. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 253 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-301-8

821.112.2(436)-94"1912/1914"
929Kafka F.
821.112.2 KAFKA, F. Dnevniki
COBISS.SI-ID 251782144


821.134.2/.3


167.
MUNOZ Avia, Rodrigo
        Psihologi, psihiatri in drugi norci / Rodrigo Munoz Avia ; [prevajalka Irena Levičar]. - Radovljica : Didakta, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 168 str. ; 21 cm. - (Zbirka Smeh. Podtoni)

Prevod dela: Psiquiatras, psicologos y otros enfermos
ISBN 978-961-261-042-5
a) Munoz Avia, Rodrigo (1967-)

821.134.2-311.2
821.134.2 MUNOZ Avia, R. Psihologi
COBISS.SI-ID 240712960


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


168.
BERGER, Aleš, 1946-
        Nono z Bleda / Aleš Berger ; ilustriral Marjan Manček. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 429)

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-1161-0

821.163.6-93-1
821.163.6 BERGER, A. Nono
COBISS.SI-ID 251118336

169.
DOLENC, Mate
        Polnočna kukavica in druge zgodbe / Mate Dolenc ; [ilustriral Adriano Janežič]. - Ljubljana : Mladika, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 81 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 49)

700 izv.
ISBN 978-961-205-144-0

821.163.6-93-32
821.163.6 DOLENC, M. Polnočna
COBISS.SI-ID 241291264

170.
GRAFENAUER, Niko
        Diham, da ne zaide zrak : zbrane in nove pesmi / Niko Grafenauer ; [spremna beseda Aleš Šteger ; ilustracije Andreja Brulc]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 (Ljubljana : Formatisk). - 569 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-305-6
a) Grafenauer, Niko (1940-)

821.163.6
821.163.6 GRAFENAUER, N. Diham
COBISS.SI-ID 252008192

171.
        LJUBKA Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva / [urednica Katja Mihurko Poniž ; prevodi v italijanščino David Bandelj]. - Nova Gorica : Univerza, 2010. - 221 str. ; 24 cm

Uvod / Katja Mihurko Poniž: str. 5-9. - 350 izv. - Bibliografija na koncu večine poglavij. - Povzetek v slov. in it.
ISBN 978-961-6311-61-8
a) Šorli, Ljubka (1910-1993) b) poetry c) poezija d) slovenske pesnice

821.163.6.09Šorli L.(082)
821.163.6.09 LJUBKA Šorli
COBISS.SI-ID 251649280

172.
OŠLAK, Vinko
        Krst na Auvi : zgodovinski roman / Vinko Ošlak. - Ljubljana : Slovenska matica, 2010. - 296 str. ; 21 cm

500 izv.
ISBN 978-961-213-199-9

821.163.6
821.163.6 OŠLAK, V. Krst
COBISS.SI-ID 251821568

173.
ROŽANC, Marjan
        Rdeči zajčki : izbrana kratka proza / Marjan Rožanc ; [izbral in spremno besedo napisal Urban Vovk]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 360 str. ; 19 cm. - (Zbirka Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 333)

Prva in vse ostale : o novelističnem opusu Marjana Rožanca / Urban Vovk: str. 305-323. - Kratka kronologija življenja in dela Marjana Rožanca: str. 325-326. - Izbrana bibliografija Marjana Rožanca / Matjaž Hočevar: str. 327-360
ISBN 978-961-01-1224-2
a) Rožanc, Marjan (1930-1990)

821.163.6-1
821.163.6 ROŽANC, M. Rdeči
COBISS.SI-ID 252010496

174.
SIMONITI, Iztok
        Historia magistra mortis : eseji / Iztok Simoniti. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 320 str. ; 21 cm

500 izv. - Živeti življenje / Tine Hribar: str. 9-18
ISBN 978-961-213-198-2
a) history b) civilization c) zgodovina d) civilizacija e) filozofija zgodovine f) socialna etika g) nasilje h) eseji

821.163.6
821.163.6 SIMONITI, I. Historia
COBISS.SI-ID 251382784

175.
ŠALAMUN, Tomaž
        Ko vdre senca = When the shadow breaks = Lorsque l'ombre force / Tomaž Šalamun ; izbral Michael T. Taren = selected by Michael T. Taren = choisi par Michael T. Taren ; predgovor Richard Jackson = introduction by Richard Jackson = préface par Richard Jackson ; [prevod v angleščino Michael T. Taren in Tomaž Šalamun, prevod v francoščino Barbara Pogačnik]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers' Association = Association des écrivains slovenes, 2010 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 215 str. ; 21 cm. - (Litterae Slovenicae : Slovenian literary magazine, ISSN 1318-0177 ; 2010, 1)

Besedilo v slov. ter angl. in franc. prevod. - 700 izv. - "Vlekel sem črto": uničenja pri Tomažu Šalamunu / Richard Jackson ; prevedla Alenka Jovanovski: str. 13-21. - "I draw a line": the destructions of Tomaž Šalamun / Richard Jackson ; translations of the poems by Michael Thomas Taren and Tomaž Šalamun: str. 73-82. - "J'ai tracé une ligne": les destructions de Tomaž Šalamun / Richard Jackson ; traduit par Ana Petkovšek, les citations dans le texte sont traduites par Barbara Pogačnik: str. 133-143. - O avtorju: str. 203-206. - Bibliografija avtorja: str. 193-202
ISBN 978-961-6547-51-2
a) Šalamun, Tomaž (1941-) - Literarne študije

821.163.6-1
821.163.6.09Šalamun T.
012Šalamun T.
821.163.6 ŠALAMUN, T. Ko vdre
COBISS.SI-ID 251963648


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


176.
KOŠUTA Skok, Ana, 1984-
        Podobe drugačnosti v sodobni slovenski mladinski književnosti in osnovnošolski pouk književnosti : magistrsko delo / Ana Košuta Skok. - Ljubljana : [A. Košuta Skok], 2010. - 137 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 111-115. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko
a) children's and youth literature b) reading c) teaching method d) mladinska književnost e) branje f) didaktična metoda g) problemsko-ustvarjalni pouk h) književna didaktika

821.163.6-93:373.3(043.2)
II 82(043.2) KOŠUTA SKOK, A. Podobe
COBISS.SI-ID 43364194


9(02.053.2)


177.
        VELIKI šolski atlas [Kartografsko gradivo] / uredniki [slovenske] knjige Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko ; prevajalci in prirejevalci besedil Jerneja Fridl ... [et al.] ; avtorji besedil [slov. priredbe] Mauro Hrvatin ... [et al.] ; avtorji tematskih zemljevidov Slovenije Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko. - Posodobljena izd. - [Različna merila]. - Tržič : Učila International, 2008. - 1 atlas (160 str.) : barve ; 30 cm

Prevod in priredba dela: Student atlas. - Imensko kazalo: str. 141-159
ISBN 978-961-00-0419-6
a) geography - atlas b) geografija - atlas

912.44(100)(075.2)
II 912 VELIKI šolski
COBISS.SI-ID 237703424


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


178.
DOLENC, Mojca, 1986-
        Kulturnozgodovinski spomeniki Škofje Loke : terensko delo po starem mestnem jedru za učence 4. in 5. razreda osnovne šole : diplomsko delo / Mojca Dolenc. - Ljubljana : [M. Dolenc], 2010. - 120 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 113-115. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) domoznanstvo c) Škofja Loka d) kulturnozgodovinski spomeniki e) terensko delo

908:373.3.016(497.452)(043.2)
Č II 908(043.2) DOLENC, M. Kulturnozgod...
COBISS.SI-ID 8441929


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


179.
PILON, Veno
        Na robu / Veno Pilon. - V Ljubljani : Slovenska matica, 1965. - 264 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Spomini in srečanja ; 1)

Kazalo

929
929 PILON, V. Na robu
COBISS.SI-ID 1967624


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO