COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti julij0 SPLOŠNO.


1.
LANKSHEAR, Colin
        A handbook for teacher research : from design to implementation / Colin Lankshear and Michele Knobel. - Repr. - Maidenhead ; New York : Open University Press, 2008, cop. 2004. - XI, 399 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 375-391. - Kazali
ISBN 0-335-21065-1 (hbk) ISBN 0-335-21064-3 (pbk) ISBN 978-0-335-21065-7 (hbk)
a) action research b) educational research c) qualitative research d) akcijsko raziskovanje e) pedagoško raziskovanje f) kvalitativno raziskovanje

001
001 LANKSHEAR, C. Handbook
COBISS.SI-ID 8393545


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
ERZETIČ, Blaž
        3D od točke do upodobitve / Blaž Erzetič, Helena Gabrijelčič. - 2., izpopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2010 (Postojna : ČukGraf). - 275 str. : ilustr. ; 21 x 22 cm

1.000 izv. - O avtorjih na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 270-271. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-11-9
a) computer graphics b) računalniška grafika c) modeliranje d) animacija e) fotografska tehnika

004.92(075.8)
004 ERZETIČ, B. 3D od točke
COBISS.SI-ID 250829568

3.
RICHARDSON, Will
        Blogs, wikis, podcasts, and other powerful Web tools for classrooms / Will Richardson. - 3rd ed. - Thousand Oaks, Calif. : Corwin, cop. 2010. - XI, 171 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 161-164. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-7747-0 (pbk)
a) didactic use of computer b) multimedia system c) didaktična uporaba računalnika d) multimedijski sistem e) internet f) blogi g) socialna omrežja

004.4
004.4 RICHARDSON, W. Blogs
COBISS.SI-ID 8379465


005 MENEDŽMENT.


4.
BATTELLE, John, 1965-
        Iskanje : kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila posla in preoblikovali našo kulturo / John Battelle ; [prevod Živa Verbič]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 352 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Ventilator)

Prevod dela: The search. - Nasl. v kolofonu: Iskanje, ali kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila poslovanja. - 1.000 izv. - Opombe: str. 323-338. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-07-2
a) computer science b) računalništvo c) internet d) brskalniki e) Google

005.21
004 BATTELLE, J. Iskanje
COBISS.SI-ID 250539520


159.9 PSIHOLOGIJA.


5.
        CHILDREN'S understanding and production of pictures, drawings, and art / Constance Milbrath, Hanns M. Trautner, editors. - Toronto : Hogrefe & Huber, cop. 2008. - XII, 339 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm

Ov. nasl.: Children's understanding and production of pictures, drawings & art. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-88937-350-1
a) child psychology b) drawing c) aesthetics d) psihologija otroka e) risanje f) estetika g) otroške risbe h) razvoj otroške risbe i) vrednotenje

159.9
159.9 CHILDREN'S
COBISS.SI-ID 8396361

6.
PETERMANN, Franz, 1953-
        Trening s agresivnom djecom / Franz Petermann, Ulrike Petermann ; [prijevod Katarina Vilić]. - Prijevod 11., potpuno prer. izd. - Jastrebarsko : Slap, 2010. - XIII, 370 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 optični disk (CD ROM)

Bibliografija: str. 353-360. - Kazalo
ISBN 978-953-191-382-9
a) aggressiveness b) therapy c) group psychotherapy d) agresivnost e) terapija f) skupinska psihoterapija

159.9
159.9 PETERMANN, F. Trening
COBISS.SI-ID 8372809


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


7.
MERJAK, Maša, 1983-
        Socialna anksioznost v mladostništvu : diplomsko delo / Maša Merjak. - Ljubljana : [M. Merjak], 2010. - 74 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) anxiety b) adolescence c) self-esteem d) anksioznost e) adolescenca f) samospoštovanje g) socialna anksioznost

159.922.8(043.2)
Č II 159.9(043.2) MERJAK, M. Socialna
COBISS.SI-ID 8374089

8.
TUŠAR, Maja, 1985-
        Vpliv iger, igrač in medijev na agresivno vedenje predšolskih otrok : diplomska naloga / Maja Tušar. - Ljubljana : [M. Tušar], 2010. - 65, 6 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 62-64. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) aggressiveness c) toy d) mass media e) predšolski otrok f) agresivnost g) igrača h) sredstva množičnega obveščanja

159.922.7(043.2)
Č II 159.9(043.2) TUŠAR, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 8376393


34 PRAVO.


9.
        JUVENILE delinquency in Europe and beyond : results of the second international self-report delinquency study / Josine Junger-Tas [et al.]. - Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2010. - XVI, 434 str. : tabele, graf. prikazi ; 27 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-387-95981-8 ISBN 978-0-387-95982-5 (e-ISBN)
a) juvenile delinquency - Europe - research report b) behaviour disorder c) delinquency d) mladoletniško prestopništvo - Evropa - raziskovalno poročilo e) motnje vedenja f) delinkvenca

343.915
II 343.915 JUVENILE delinquency
COBISS.SI-ID 8393801


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


10.
KOVAČ Šebart, Mojca
        The public school, values and educational discourse / Mojca Kovač Šebart, Janez Krek. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - 35, [170] str. ; 20 cm

Bibliografija: str. [189-201]. - Kazalo
ISBN 978-80-7395-387-7
a) public education b) moral education c) value d) intercultural education e) javno šolstvo f) moralna vzgoja g) vrednota h) medkulturna vzgoja

37.01
37.01 KOVAČ ŠEBART, M. Public
COBISS.SI-ID 8395849

11.
OSLER, Audrey
        Students' perspectives on schooling / Audrey Osler. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2010. - XII, 172 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 161-168. - Kazalo
ISBN 0-335-22360-5 (pb) ISBN 0-335-22359-1 (hb) ISBN 978-0-335-22360-2 (pb) ISBN 978-0-335-22359-6 (hb)
a) educational policy b) pupil attitude c) rights of the child d) social adjustment e) educational opportunities f) politika vzgoje in izobraževanja g) stališče učencev h) socialna prilagojenost i) možnosti izobraževanja

37.01
37.01 OSLER, A. Students'
COBISS.SI-ID 8394057

12.
SALECL, Renata
        Disciplina kot pogoj svobode / Renata Salecl ; [uredil Zdravko Kobe]. - 2., popravljena izd. - Ljubljana : Krtina, 2010. - 176 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 155)

400 izv. - Bibliografija: str. 171-176
ISBN 978-961-260-030-3
a) discipline b) freedom c) disciplina d) svoboda e) šolstvo f) družbeno nadzorstvo g) družbeni red

37.01
37.01 SALECL, R. Disciplina
COBISS.SI-ID 251128576


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


13.
BLATNIK, Lidija
        Mnenja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o lastni retorični usposobljenosti : diplomska naloga / Lidija Blatnik. - Ljubljana : [L. Blatnik], 2010. - 60 str., [4] str. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) predšolska vzgoja c) retorika d) govorništvo e) javno nastopanje f) trema

373.2:37.011.3-051(043.2)
Č II 373.2(043.2) BLATNIK, L. Mnenja
COBISS.SI-ID 8387145

14.
FILIPAN, Nevenka, 1985-
        Motivacija pri pouku matematike : diplomsko delo / Nevenka Filipan. - Ljubljana : [N. Filipan], 2010. - 113 str., [25] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 109-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) motivation c) primary school d) matematika e) motivacija f) osnovna šola g) motivacijska sredstva

37.015.3:51(043.2)
Č II 51(043.2) FILIPAN, N. Motivacija
COBISS.SI-ID 8370761

15.
FIŠTER, Irena, 1960-
        Primerjalna analiza materinstva romskih in neromskih mater : diplomsko delo / Irena Fišter. - Ljubljana : [I. Fišter], 2010. - 110 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mother b) gypsy c) family d) mati e) cigan f) družina g) materinstvo h) Romi

37(=214.58)(043.2)
Č II 37(043.2) FIŠTER, I. Primerjalna
COBISS.SI-ID 8380233

16.
HUDEJ, Nives, 1985-
        Samoocena študentov o njihovih kompetencah za vzgojno delovanje : diplomsko delo / Nives Hudej. - Ljubljana : [N. Hudej], 2010. - 98 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher education b) career development c) teaching aptitude d) izobraževanje učiteljev e) poklicni razvoj f) sposobnost poučevanja

37.091.322(043.2)
Č II 371(043.2) HUDEJ , N. Samoocena
COBISS.SI-ID 8385097

17.
IZLAKAR, Ines, 1986-
        Pripisovanje vzrokov za učno uspešnost v osnovni šoli : diplomsko delo / Ines Izlakar. - Ljubljana : [I. Izlakar], 2010. - V, 72 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) achievement gain b) motivation c) teacher role d) šolska uspešnost e) motivacija f) vloga učitelja g) atribucijska teorija h) učna uspešnost

37.015.3(043.2)
Č II 37(043.2) IZLAKAR, I. Pripisovanje
COBISS.SI-ID 8367689

18.
KAMIN, Alenka
        Nalezljive bolezni in njihovo preprečevanje v vrtcu : diplomska naloga / Alenka Kamin. - Ljubljana : [A. Kamin], 2010. - 57 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) disease c) predšolski otrok d) bolezen e) nalezljive bolezni f) preprečevanje

373.2:616-057(043.2)
Č II 373.2(043.2) KAMIN, A. Nalezljive
COBISS.SI-ID 8386377

19.
KRAVANJA Šorli, Iris
        Mladina med izbirami in omejitvami na prehodu šolanja : diplomsko delo / Iris Kravanja Šorli. - Ljubljana : [I. Kravanja Šorli], 2010. - 82 f., [2] f. pril. ; 30 cm

Bibliografija: f. 76-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) socialization c) achievement gain d) dropout e) adolescent f) socializacija g) šolska uspešnost h) osip

37.015.3:159.922.7(043.2)
Č II 37(043.2) KRAVANJA Šorli Mladina
COBISS.SI-ID 8372041

20.
LANGO, Karol, 1984-
        Vloga učitelja v sodobni šoli : diplomsko delo / Karol Lango. - Ljubljana : [K. Lango], 2010. - 88 str., [9] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) teaching profession b) career development c) učiteljski poklic d) poklicni razvoj e) kompetence

37.011.3-051(043.2)
Č II 371(043.2) LANGO, K. Vloga
COBISS.SI-ID 8388425

21.
MESOJEDEC, Dominika, 1985-
        Rebus kot motivacijska spodbuda pri poučevanju naravoslovja : diplomsko delo / Dominika Mesojedec. - Ljubljana : [D. Mesojedec], 2010. - IX, 139 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 92-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Biotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) science education b) teaching method c) motivation for studies d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) motivacija za učenje g) rebusi h) ugankarstvo

37.091.33:5(043.2)
Č II 5(043.2) MESOJEDEC, D. Rebus
COBISS.SI-ID 8383049

22.
MIŠMAŠ, Tadeja, 1984-
        Otroške ideje o učenju socialnih spretnosti : diplomsko delo / Tadeja Mišmaš. - Ljubljana : [T. Mišmaš], 2010. - 72 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) social learning b) socialization c) primary school d) socialno učenje e) socializacija f) osnovna šola g) otrokove ideje

37.06(043.2)
Č II 37(043.2) MIŠMAŠ, T. Otroške
COBISS.SI-ID 8378185

23.
PLOT, Mateja, 1985-
        Socialna interakcija - učenje socialnih spretnosti v razredu : diplomsko delo / Mateja Plot. - Ljubljana : [M. Plot], 2010. - X, 112 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 104-106. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) social interaction b) social learning c) socialna interakcija d) socialno učenje e) socialne veščine f) sodelovalno učenje

37.06(043.2)
Č II 37(043.2) PLOT, M. Socialna
COBISS.SI-ID 8369993

24.
SLAPŠAK, Mojca, 1987-
        Objektivnost ocenjevanja pri slovenščini v 4. razredu : diplomsko delo / Mojca Slapšak. - Ljubljana : [M. Slapšak], 2010. - 77 str., [8] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) marking b) learning test c) ocenjevanje d) test znanja e) učni proces f) preizkusi znanja g) pravilniki

373.32:37.091.321(043.2)
Č II 373.32.016:81(043.2) SLAPŠAK, M. Objektivnost
COBISS.SI-ID 8386121

25.
SORKO, Nataša
        Me mora biti sram, ker delam z alkoholiki? : stigmatiziranost strokovnjakov : diplomsko delo / Nataša Sorko. - Ljubljana : [N. Sorko], 2010. - 115 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 105-109. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) alcoholism b) labelling c) therapist d) alkoholizem e) etiketiranje f) terapevt g) odvisnost h) predsodki i) socialni pedagogi

37.015:178.1(043.2)
Č II 37(043.2) SORKO, N. Me mora
COBISS.SI-ID 8371529

26.
ŠEPEC, Tanja, 1986-
        Pričakovanja do učiteljev : diplomsko delo / Tanja Šepec. - Ljubljana : [T. Šepec], 2010. - 137 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 117-119. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) parent-teacher relation b) social interaction c) expectancy d) odnos med starši in učiteljem e) socialna interakcija f) pričakovanje

37.011.3-051(043.2)
Č II 371(043.2) ŠEPEC, T. Pričakovanja
COBISS.SI-ID 8382537

27.
ŠINIGOJ, Vandy, 1986-
        Didaktične igre v vlogi motivacije pri pouku matematike v prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Vandy Šinigoj. - Ljubljana : [V. Šinigoj], 2010. - 78 str., [19] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-78. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) educational game c) motivation for studies d) primary school e) matematika f) didaktična igra g) motivacija za učenje h) osnovna šola

37.026:51(043.2)
Č II 51(043.2) ŠINIGOJ, V. Didaktične
COBISS.SI-ID 8370505


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


28.
KORŠIČ, Neža, 1982-
        Preverjanje znanja pri družboslovju v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Neža Koršič. - Ljubljana : [N. Koršič], 2010. - 142 str., [20] f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 139-141. - Izvleček ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) marking b) learning test c) taxonomy d) individualization e) ocenjevanje f) test znanja g) taksonomija h) individualizacija i) standardi znanja j) Bloomova taksonomija

37.091.26:376(043.2)
Č II 371.2(043.2) KORŠIČ, N. Preverjanje
COBISS.SI-ID 8371785


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


29.
CASEY, Theresa
        Inclusive play : practical strategies for working with children from birth to eight / Theresa Casey. - 2nd ed. - London ; Thousand Oaks, Calif. : SAGE, 2010. - XIII, 118 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 112-115. - Kazalo
ISBN 978-1-84920-123-0 (hbk) ISBN 978-1-84920-124-7 (pbk)
a) play b) pre-school child c) igra d) predšolski otrok e) inkluzivna igra f) inkluzija

373.2
II 373.2 CASEY, T. Inclusive
COBISS.SI-ID 8379721


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


30.
BARTOL, Jana, 1987-
        Vplivi vzgojiteljice na govorni razvoj predšolskega otroka : diplomska naloga / Jana Bartol. - Ljubljana : [J. Bartol], 2010. - 83 str., [7] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) trainer c) pre-school child d) govor e) vzgojitelj f) predšolski otrok g) govorni razvoj

373.2.016:81'233(043.2)
Č II 373.2(043.2) BARTOL, J. Vplivi
COBISS.SI-ID 8373065

31.
DABIĆ, Mirjana
        Živali pozimi : diplomska naloga / Mirjana Dabić. - Ljubljana : [M. Dabić], 2010. - 120 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 118-120. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok e) konstruktivizem

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) DABIĆ, M. Živali
COBISS.SI-ID 8368713

32.
GREGORIČ, Ana, 1986-
        Ustvarjalna igra predšolskih otrok in učenje v naravnem okolju : diplomska naloga / Ana Gregorič. - Ljubljana : [A. Gregorič], 2010. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) play d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) igra g) učenje na prostem h) gozd

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) GREGORIČ, A. Ustvarjalna
COBISS.SI-ID 8398921

33.
MELE, Barbara, 1984-
        Pevski zbor in glasbene delavnice v vrtcu : diplomska naloga / Barbara Mele. - Ljubljana : [B. Mele], 2010. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Abstract - Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music education b) pre-school child c) glasbena vzgoja d) predšolski otrok e) pevski zbori f) glasbene sposobnosti

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2(043.2) MELE, B. Pevski
COBISS.SI-ID 8373577

34.
MENCIN, Tina, 1987-
        Dejavniki spodbujanja otrokove bralne pismenosti v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Tina Mencin. - Ljubljana : [T. Mencin], 2010. - 78 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) reading c) literacy d) predšolski otrok e) branje f) pismenost g) bralna pismenost

373.2.016:003-028.31(043.2)
Č II 373.2(043.2) MENCIN, T. Dejavniki
COBISS.SI-ID 8373321

35.
PEČARIČ, Urška
        Dejavnosti v okviru praznovanj v vrtcu : diplomska naloga / Urška Pečarič. - Ljubljana : [U. Pečarič], 2010. - VII, 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 76. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) project method c) predšolski otrok d) projektna metoda e) prazniki f) dejavnosti

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) PEČARIČ, U. Dejavnosti
COBISS.SI-ID 8375881

36.
ŠTRUCELJ, Tjaša
        Otroci v vrtcu ustvarjajo z belokranjskim platnom : diplomska naloga / Tjaša Štrucelj. - Ljubljana : [T. Štrucelj], 2010. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) project method c) predšolski otrok d) projektna metoda e) tekstil f) belokranjsko platno

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŠTRUCELJ, T. Otroci
COBISS.SI-ID 8376137

37.
URH, Urška, 1988
        Praznovanja in razvijanje patriotizma na predšolski stopnji : diplomska naloga / Urška Urh. - Ljubljana : [U. Urh], 2010. - 119 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 104-107. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) predšolska vzgoja c) prazniki d) šege e) patriotizem

373.2.016:172.15(043.2)
Č II 373.2(043.2) URH, U. Praznovanja
COBISS.SI-ID 8387401

38.
ZUPET, Jasmina, 1986-
        Govorne igre v drugem starostnem obdobju : diplomska naloga / Jasmina Zupet. - Ljubljana : [J. Zupet], 2010. - VI f., 74 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) pre-school child c) govor d) predšolski otrok e) govorni razvoj f) govorne igre

373.2.016:81'233(043.2)
Č II 373.2(043.2) ZUPET, J. Govorne
COBISS.SI-ID 8374345


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


39.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 3. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu / Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež ; [ilustrirali Ksenija Konvalinka, Simon Kajtna ; fotografije so prispevali Igor Modic ... et al.]. - 1. izd., 9. natis, ponatis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 3 zv. (51; 55; 55 str.) : ilustr. ; 29 cm. - (Zakajček 3)

Podrejeni nasl. na ov.: Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole. - 10.200 izv., vsak zv.
ISBN 978-86-341-2812-3 (zv. 1) ISBN 978-86-341-2813-0 (zv. 2) ISBN 978-86-341-2814-7 (zv. 3)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51(075.2)
II 373.32.016:51 COTIČ, M. Svet 3
COBISS.SI-ID 244016640

40.
KAPŠ, Urša, 1984-
        Pouk naravoslovja na razredni stopnji na mednarodnih International Baccalaureate šolah v Ljubljani in Helsinkih : diplomsko delo / Urša Kapš. - Ljubljana : [U. Kapš], 2010. - 72 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) project method c) interdisciplinary approach d) primary school e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) projektna metoda g) medpredmetni pristop h) osnovna šola i) konstruktivizem

373.32.016:50(043.2)
Č II 373.3(043.2) KAPŠ, U. Pouk
COBISS.SI-ID 8380489


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


41.
GLOBOČNIK, Petra, 1982-
        Gibalno, likovno in besedno ustvarjanje ob glasbi v 1. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Petra Globočnik. - Ljubljana : [P. Globočnik], 2010. - VI, 78 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) creativity c) teaching aid d) glasbena vzgoja e) ustvarjalnost f) učni pripomočki

373.32.016:78(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) GLOBOČNIK, P. Gibalno
COBISS.SI-ID 8377673

42.
HOČEVAR, Marjetka, 1986-
        Predstave učencev o pokrajinah po svetu : diplomsko delo / Marjetka Hočevar. - Ljubljana : [M. Hočevar], 2010. - V, 100 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) geography b) concept formation c) primary school d) geografija e) oblikovanje pojma f) osnovna šola g) spoznavanje družbe h) pokrajine i) otrokove predstave j) konstruktivizem

373.32.016:908(043.2)
Č II 373.3(043.2) HOČEVAR, M. Predstave
COBISS.SI-ID 8377929


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


43.
GOLDFUS, Carol
        The turnabout programme : [a step-by-step guidebook for parents ; help your child to overcome dyslexia and ADHD and make a turnabout to achievement and success] / Carol Goldfus, Enid Korn. - Victoria, B.C. : Trafford, cop. 2004. - 169 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. podnasl.
ISBN 1-4120-2955-4
a) dyslexia b) hyperactivity c) disleksija d) hiperaktivnost e) pomoč učencem f) vaje

376.1-056.264
376.1-056.264 GOLDFUS, C. Turnabout
COBISS.SI-ID 8394825

44.
PINSON, Halleli, 1973-
        Education, asylum and the non-citizen child : the politics of compassion and belonging / Halleli Pinson, Madeleine Arnot and Mano Candappa. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XV, 259 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 236-248. - Kazalo
ISBN 978-0-230-52468-2 (hbk)
a) refugee b) migrant c) access to education d) begunci e) migrant f) dostopnost izobraževanja g) inkluzija h) azilanti i) pripadnost

376.1
376.1 PINSON, H. Education
COBISS.SI-ID 8382281


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


45.
BOŽIČ, Mateja, 1986-
        Deklice z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo : diplomsko delo / Mateja Božič. - Ljubljana : [M. Božič], 2010. - 83 str.,[20] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) hyperactivity b) girl c) peer group d) hiperaktivnost e) deklica f) vrstniki g) motnja pozornosti s hiperaktivnostjo h) ADHD

376:616-008.61(043.2)
Č II 376.1(043.2) BOŽIČ, M. Deklice
COBISS.SI-ID 8387657

46.
BRUS, Smiljana
        Pomoč učencem z vedenjskimi in čustvenimi težavami v osnovni šoli : magistrsko delo / Smiljana Brus. - Ljubljana : [S. Brus], 2010. - 237 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 105-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko
a) behaviour disorder b) emotional disorder c) integration d) primary school e) motnje vedenja f) čustvene motnje g) integracija h) osnovna šola

376.1:159.922.76-056.49(043.2)
II 376.1-056.47(043.2) BRUS, S. Pomoč Č II 376.1-056.47(043.2) BRUS, S. Pomoč
COBISS.SI-ID 8379209

47.
BURJEK, Andreja
        Slep in slaboviden otrok pri športni vzgoji na razredni stopnji v redni osnovni šoli : diplomsko delo / Andreja Burjek. - Ljubljana : [A. Burjek], 2010. - V, 147 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 111-113. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek razredni pouk
a) visually handicapped - blind b) integration c) physical education d) slabovidni - slepi e) integracija f) športna vzgoja

376.1-056.262(043.2)
Č II 376.1(043.2) BURJEK, A. Slep
COBISS.SI-ID 8369225

48.
GERŠAK, Mateja, 1984-
        Naravne oblike gibanja pri otrocih v oddelkih vzgoje in izobraževanja : diplomsko delo / Mateja Geršak. - Ljubljana : [M. Geršak], 2010. - IX f., 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Abstrakt. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) motion c) motor activity d) duševno prizadeti e) gibanje f) motorika

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) GERŠAK, M. Naravne
COBISS.SI-ID 8369481

49.
GOLOBIČ, Manja, 1984-
        Kreativen gledališki medij pri delu z ljudmi : metoda AV v skupini oseb z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Manja Golobič. - Ljubljana : [M. Golobič], 2010. - 130 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 106-115. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mentally handicapped b) theatre c) creativity d) duševno prizadeti e) gledališče f) ustvarjalnost g) metoda AV (Ars Vitae)

376:792.05(043.2)
Č II 376.1(043.2) GOLOBIČ, M. Kreativen
COBISS.SI-ID 8374857

50.
KOKOT, Barbara, 1979-
        Otrok s selektivnim mutizmom v osnovni šoli : diplomsko delo / Barbara Kokot. - Ljubljana : [B. Kokot], 2010. - VII, 128 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 116-118. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) anxiety b) fear c) mutism d) anksioznost e) strah f) molčečnost g) selektivni mutizem h) socialna fobija

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) KOKOT, B. Otrok
COBISS.SI-ID 8374601

51.
LUKMAN, Terezija
        Vpliv uporabe lutke pri spreminjanju motečega vedenja mlajših šolskih otrok : specialistično delo / Terezija Lukman. - Ljubljana : [T. Lukman], 2010. - 152 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-111. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) misconduct b) puppetry c) therapy d) neprimerno vedenje e) lutke f) terapija g) moteče vedenje h) pomoč z umetnostjo i) umetnostna terapija

376.1:688.721(043.2)
PP II 376.1(043.2) LUKMAN, T. Vpliv Č II 376.1(043.2) LUKMAN, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 8386889

52.
MARKOVIĆ, Suzana, 1971-
        Predšolski otrok s cerebralno paralizo - njegovo gibalno in socialno vedenje : diplomsko delo / Suzana Marković. - Ljubljana : [S. Marković], 2010. - 121 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 120-121. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) cerebral palsy b) pre-school child c) motor development d) social behaviour e) cerebralna paraliza f) predšolski otrok g) gibalni razvoj h) socialno vedenje

376.1-056.26(043.2)
Č II 376.1(043.2) MARKOVIĆ, S. Predšolski
COBISS.SI-ID 8368969

53.
MRAK, Andreja, 1986-
        Razvoj računskih strategij pri učencih drugega razreda : diplomsko delo / Andreja Mrak. - Ljubljana : [A. Mrak], 2010. - 89 f.,[7] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 86-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) mathematics c) teaching method d) učne težave e) matematika f) didaktična metoda g) računske strategije h) pomoč učencem i) kooperativno poučevanje

376:51(043.2)
Č II 376.1(043.2) MRAK, A. Razvoj
COBISS.SI-ID 8387913

54.
PIVK, Sonja, 1986-
        Učiteljevo poznavanje disleksije in prilagajanje dela učencem z disleksijo : diplomsko delo / Sonja Pivk. - Ljubljana : [S. Pivk], 2010. - 85 str.[4] str. pril. : ilustr., preglednice, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) dyslexia b) learning difficulty c) teacher role d) disleksija e) učne težave f) vloga učitelja

376.1:616.89-008.434.5(043.2)
Č II 376.1(043.2) PIVK, S. Učiteljevo
COBISS.SI-ID 8370249

55.
TKAVC, Maša, 1986-
        Težave pri prepoznavanju Aspergerjevega sindroma : diplomsko delo / Maša Tkavc. - Ljubljana : [M. Tkavc], 2010. - 74 f., [7] f. pril. ; 30 cm

Bibliografija: f. 70-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) avtizem c) Aspergerjev sindrom d) diagnostika

376.1:616.896(043.2)
Č II 376.1(043.2) TKAVC, M. Težave
COBISS.SI-ID 8367433

56.
VINTAR, Marko, 1983-
        Vpliv učnih težav na splošno, socialno in matematično anksioznost : diplomsko delo / Marko Vintar. - Ljubljana : [M. Vintar], 2010. - 66 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) anxiety c) učne težave d) anksioznost

376(043.2)
Č II 376.1(043.2) VINTAR, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 8381001

57.
VOJSK, Jasmina, 1985-
        Učenci s težavami na področju pozornosti brez hiperaktivnosti : diplomsko delo / Jasmina Vojsk. - Ljubljana : [J. Vojsk], 2010. - 92 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-78. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) attention b) achievement c) pozornost d) uspešnost e) motnje pozornosti

376(043.2)
Č II 376.1(043.2) VOJSK , J. Učenci
COBISS.SI-ID 8380745


378 VISOKO ŠOLSTVO.


58.
DORE, Ronald Philip
        The diploma disease : education, qualification and development / Ronald Dore. - 2nd ed., repr. - London : Institute of Education, University of London, 2000, cop. 1997. - 214 str. : graf. prikaz. ; 21 cm

Bibliografija: str. 199-205. - Kazalo
ISBN 0-85473-498-8 ISBN 978-0-85473498-6
a) education system b) developing country c) academic degree d) quality of education e) sistem vzgoje in izobraževanja f) država v razvoju g) akademska stopnja h) kvaliteta izobraževanja

378
378 DORE, R. Diploma
COBISS.SI-ID 8398665


5 NARAVOSLOVNE VEDE


59.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Mathematica do bruhanja II / [Marko Gašperšič]. - Trzin : samozal., 2010. - 134 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 50 izv.
ISBN 978-961-92523-7-6
a) mathematics b) matematika c) mathematica (računalniški program)

51
II 51 GAŠPERŠIČ, M. Mathematica
COBISS.SI-ID 251716864

60.
        ZAKAJ se dogaja?. Gibanje in elektrika 9. Delovni zvezek za fiziko v devetem razredu osnovne šole / Ambrož Demšar ... [et al.] ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije iStockphoto ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-271-002-6
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)(076.1)
II 53 ZAKAJ se dogaja? Gibanje 9
COBISS.SI-ID 251359488


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


61.
TORKAR, Gregor
        Vplivi učiteljevih vrednot na njegovo vzgojno izobraževalno delovanje na področju varstva narave : doktorska disertacija = The influences of teacher's values on his/her educational work in nature conservation : doctoral dissertation / Gregor Torkar. - Ljubljana : [G. Torkar], 2006. - 182 str. : ilustr. ; 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_torkar_gregor.pdf. - Bibliografija: str. 170-182. - Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Podiplomski študij Varstvo naravne dediščine
a) environmental protection b) curriculum c) teacher role d) value e) varstvo okolja f) kurikulum g) vloga učitelja h) vrednota i) varstvo narave j) logoterapija

502(043.3)
Č II 502 TORKAR, G. Vplivi
COBISS.SI-ID 1793190


51 MATEMATIKA.


62.
BON Klanjšček, Mirjam
        Matematika 2 : učbenik za gimnazije / Mirjam Bon Klanjšček, Bojana Dvoržak, Darjo Felda ; [ilustriral Uroš Horvat, tehnične risbe Ksenija Konvalinka ; fotografije prispevali Bedenk & Co in arhiv DZS]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010. - 219 str. : ilustr. ; 30 cm

5.000 izv.
ISBN 978-961-02-0065-9
a) mathematics - textbook b) secondary education c) matematika - učbenik d) srednješolski pouk

51(075.3)
II 51(075.3) BON KLANJŠČEK, M. Matematika 2
COBISS.SI-ID 251276288

63.
RAZPET, Marko, 1949-
        Naloge iz diferencialnih enačb z rešitvami : študijsko gradivo / Marko Razpet. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2010. - 237 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 237
a) mathematics - exercise b) university studies c) matematika - vaja d) univerzitetni študij e) diferencialne enačbe

517.9 (075.8)
II 51(075.8) RAZPET, M. Naloge Č II 51(075.8) RAZPET, M. Naloge
COBISS.SI-ID 8397129

64.
STRNAD, Milena
        Stičišče 7. Slikovno gradivo za preglednješe zapiske : dopolnilo k učbeniku / Milena Strnad ; [ilustracije Matjaž Schmidt, tehniške risbe Martin Zemljič in Matjaž Željko]. - Ljubljana : Jutro, 2010 (natisnjeno v Sloveniji). - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-6746-31-1
a) mathematics - teaching aid b) primary school c) matematika - učni pripomočki d) osnovna šola

51(075.2)
II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče 7 Slik.
COBISS.SI-ID 251386368


51(043.2) MATEMATIKA.


65.
BRATUN, Tina, 1986-
        Vključevanje slikanic Erica Carla v pouk matematike : diplomsko delo / Tina Bratun. - Ljubljana : [T. Bratun], 2010. - 110 str., [27] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 106-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) motivation c) picture book d) matematika e) motivacija f) slikanica

51:821.111(73)(043.2)
Č II 51(043.2) BRATUN, T. Vključevanje
COBISS.SI-ID 8371273

66.
CINGERLE, Dolores, 1982-
        Reševanje učnih težav pri matematiki dijakov v dijaškem domu : diplomsko delo / Dolores Cingerle. - Ljubljana : [D. Cingerle], 2010. - 80 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) learning difficulty c) dormitory d) matematika e) učne težave f) dijaški dom

51:37.011.3-052(043.2)
Č II 37(043.2) CINGERLE, D. Reševanje
COBISS.SI-ID 8377417

67.
NAHTIGAL, Vesna, 1985-
        Matematika v vsakdanjem življenju : diplomsko delo / Vesna Nahtigal. - Ljubljana : [V. Nahtigal], 2010. - XII, 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 109-114. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) matematika c) uporabnost matematike d) vsakdanje življenje e) umetnost f) narava

51:394(043.2)
Č II 51(043.2) NAHTIGAL, V. Matematika
COBISS.SI-ID 8371017


54 KEMIJA.


68.
DEVETAK, Iztok
        Peti element 8. Delovni zvezek za kemijo v osmem razredu osnovne šole / Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije iStockphoto ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-209-997-8
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) DEVETAK, I. Peti 8
COBISS.SI-ID 251552256


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


69.
BAVCON, Jože
        Botanični vrt Univerze v Ljubljani = University Botanic Gardens in Ljubljana / Jože Bavcon ; [fotografije Jože Bavcon ... [et al.] ; prevod Helena Smolej]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2010. - 231 str. : ilustr. ; 27 cm

1.100 izv. - Bibliografija: str. 226-228. - Kazalo
ISBN 978-961-203-367-5
a) botany b) botanika c) botanični vrtovi d) zgodovinski pregledi

58:069.029(497.4Ljubljana)
II 58 BAVCON, J. Botanični
COBISS.SI-ID 251430656

70.
GAŠPERŠIČ, Maja
        Fongoli chimpanzees (pan troglodytes verus) and baobab (adansonia digitata) fruits : modeling the evolution of Hominin material culture on percussive technology : ph.D. thesis = Šimpanzi skupnosti Fongoli in plodovi baobaba : tehnologija tolčenja kot osnova za evolucijo materialne kulture med Hominini / Maja Gašperšič. - Ljubljana : [M. Gašperšič], 2008. - 329 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 292-329. - Povzetek ; Abstract. - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij
a) biology b) biologija c) šimpanzi d) Fongoli e) kultura f) materialna kultura g) antropologija h) Afrika i) Hominini

599.88:316(6)
Č II 59 GAŠPERŠIČ, M. Fongoli
COBISS.SI-ID 1406861

71.
ŠPERNJAK, Andreja
        Učinkovitost različnih metod laboratorijskega dela pri pouku biologije : doktorska disertacija / Andreja Špernjak. - Maribor : [A. Špernjak], 2010. - XXV, 255 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Besedilo pri slikah in tabelah v slov. in angl. - Bibliografija: str. 197-213. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. Maribor, Fak. za naravoslovje in matematiko
a) biology b) laboratory work c) didactic use of computer d) biologija e) delo v laboratoriju f) didaktična uporaba računalnika

57(043.3)
Č II 57 ŠPERNJAK, A. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 251297024


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


72.
GOBEC, Katja, 1969-
        Temeljno biološko in okoljsko znanje kot izhodišče srednješolskega izobraževanja v kmetijstvu : magistrsko delo = Fundamental biological and environmental knowledge as a starting-point of the secondary school agricultural education : Master of Science Thesis / Katja Gobec. - Ljubljana : [K. Gobec], 2007. - XVIII, 242 f., [56] f. pril : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 233-242. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Oddelek za biologijo
a) vocational education b) agricultural science c) teaching objective d) poklicno izobraževanje e) kmetijske vede f) učni cilj g) biološko znanje h) okoljsko znanje i) kompetence

57:373.5(043.2)
373.5:57(043.2)
Č II 57(043.2) GOBEC, K. Temeljno
COBISS.SI-ID 584823

73.
KRAJŠEK, Saša
        Znanje učencev, dijakov in študentov o temeljnih botaničnih vsebinah 5. razred[a] osnovne šole : magistrsko delo = Knowledge of pupils, general upper secondary school students and students about the basic botanical teaching content in the fifth grade of primary school : master of science thesis / Saša Krajšek. - Ljubljana : [S. Krajšek], 2007. - X, 173 f., [32] f. pril : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 172-175. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Oddelek za biologijo
a) science education b) assessment c) memory d) primary school e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) vrednotenje g) spomin h) osnovna šola i) botanično znanje j) trajnost znanja k) pisno preverjanje l) utrjevanje znanja

58(043.2)
Č II 58(043.2) KRAJŠEK, S. Znanje
COBISS.SI-ID 570743

74.
ŠORGO, Andrej, 1957-
        Računalniško podprt laboratorij pri pouku biologije v programu gimnazije : magistrsko delo = Computerised laboratory in biology lessons in gimnazija programme : master of science thesis / Andrej Šorgo. - Ljubljana : [A. Šorgo], 2004. - X, 108 f. : ilustr., graf. prikazi, pril. ; 30 cm

Bibliografija: f. 100-106. - Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Oddelek za biologijo
a) biology b) experiment c) didactic use of computer d) secondary school e) biologija f) eksperiment g) didaktična uporaba računalnika h) srednja šola i) računalniško podprt laboratorij j) vmesnik

57:004.9(043.2)
004.9:57(043.2)
Č II 57(043.2) ŠORGO, A. Računalniško
COBISS.SI-ID 1472847


61 MEDICINA.


75.
ZORIĆ, Ana
        Kako d postaje r : logopedski priručnik / Ana Zorić, Katarina Pavičić Dokoza. - Zagreb : Alinea, 2007. - 87 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Pedagogija logopedija ; I. kolo ; 3. knj.)

Nasl. na ov. tudi: Vodič kroz splet vježbi za postizanje ispravnog izgovora glasa r po verbotonalnoj metodi. - Bibliografija: str. 85-86
ISBN 978-953-180-149-2
a) speech defect b) speech therapy c) govorna motnja d) logopedija e) verbotonalna metoda f) rotacizem g) dislalija h) terapevtski postopki i) korekcija govora j) glas r k) vaje

616.89-008.434(035)
376.1-056.264 ZORIĆ, A. Kako
COBISS.SI-ID 512025408


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


76.
STALLARD, Paul, 1955-
        Misli dobro, osjećaj se dobro : kognitivno-behavioralna terapija u radu s djecom i mladim ljudima : vodič za kliničare / Paul Stallard ; [prijevod Rozana Kramar]. - Jastrebarsko : Slap, 2010. - VIII, 192 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Psihoterapijski niz)

Bibliografija: str. 183-190. - Kazalo
ISBN 978-953-191-384-3
a) psychotherapy b) psihoterapija c) vedenjske terapija d) kognitivno vedenjska terapija

616.89
616.89 STALLARD, P. Misli dobro
COBISS.SI-ID 8372553


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


77.
REMIH, Tanja, 1982-
        Verbalna in neverbalna komunikacija pri pouku tehnike in tehnologije : diplomsko delo / Tanja Remih. - Ljubljana : [T. Remih], 2010. - III f., 108 str., IV str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 105-106. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) verbal communication b) non-verbal communication c) teaching method d) engineering e) verbalna komunikacija f) neverbalna komunikacija g) didaktična metoda h) tehnika i) učne oblike

62:316.454.5(043.2)
Č II 62(043.2) REMIH, T. Verbalna
COBISS.SI-ID 8375113

78.
VODUŠEK, Damijan, 1981-
        Sončni zbiralnik iz pločevink kot primer projekta na temo obnovljivih virov energije : diplomsko delo / Damijan Vodušek. - Ljubljana : [D. Vodušek], 2010. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) engineering b) environmental protection c) tehnika d) varstvo okolja e) energija f) fosilna goriva g) obnovljivi viri energije h) sončna energija

62:502/504(043.2)
Č II 62(043.2) VODUŠEK, D. Sončni
COBISS.SI-ID 8373833


62(075.2) TEHNIKA.UBENIKI.


79.
JUG, Marjeta
        Poznavanje blaga. Tekstilno področje / Marjeta Jug. - [3. natis]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1990. - 87 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Vzgojnoizobraževalni program: trgovinska dejavnost)

a) tekstilna vlakna b) naravna vlakna c) umetna vlakna d) učbeniki

62(075.3)
62 JUG, M. Poznavanje
COBISS.SI-ID 16652032


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


80.
SAPAČ, Igor
        Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 3, Območje Nove Gorice in Gorice / Igor Sapač. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 356 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; št. 22)

600 izv. - Bibliografija: str. 344-349. - Kazala
ISBN 978-961-6057-75-2
a) architecture - Slovenia b) arhitektura - Slovenija c) stavbna dediščina d) graščine e) vile f) dvorci g) Nova Gorica h) zgodovinski pregledi

728.81(497.4-15)
FRASCATI:
6-303
72 SAPAČ, I. Grajske
COBISS.SI-ID 251324928


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


81.
DROBNIČ, Katarina, 1977-
        Avtentični učni proces - izhodišče spodbujanja likovnega razvoja učencev : magistrsko delo / Katarina Drobnič. - Ljubljana : [K. Drobnič], 2010. - 219 str., [50] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 211-218. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) art education b) activity method c) primary school d) likovna vzgoja e) aktivna metoda f) osnovna šola g) avtentični učni proces h) likovne naloge i) likovni problemi

74:373.3(043.2)
373.3:74(043.2)
Č II 73/74(043.2) DROBNIČ, K. Avtentični
COBISS.SI-ID 8384841

82.
ŽURGA, Zala, 1984-
        Slikarski objekti : diplomsko delo / Zala Žurga. - Ljubljana : [Z. Žurga], 2010. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) slikarstvo c) postmodernizem d) informel e) kič

75(043.2)
Č II 75(043.2) ŽURGA, Z. Slikarski
COBISS.SI-ID 8379977


73/77


83.
TRIENALE sodobne slovenske umetnosti (6 ; 2010 ; Ljubljana)
        Ideja za življenje : realizem in realno v sodobni umetnosti v Sloveniji / U3 - 6. trienale sodobne slovenske umetnosti, [Ljubljana, 15. junij - 5. september 2010] ; [besedila Zdenka Badovinac ... [et al.] ; urednika Tamara Soban, Igor Španjol ; prevod Tamara Soban ; fotografije Igor Andjelić ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2010. - A-Ž : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-206-086-2
a) art - 21st cent. - Slovenia - catalogue b) umetnost - 21. stol - Slovenija - katalog

73/77
73/74 TRIENALE Ideja
COBISS.SI-ID 251226880


77(043.2) FOTOGRAFIJA.


84.
ZANOŠKI, Jasmina, 1981-
        Prestreženi prostori : diplomsko delo / Jasmina Zanoški. - Ljubljana : [J. Zanoški], 2010. - 105 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 104-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) photography b) fotografija c) modernizem

77(043.2)
Č II 75(043.2) ZANOŠKI, J. Prestreženi
COBISS.SI-ID 8381257


78(043.2) GLASBA.


85.
STRES, Maruša
        Usposobljenost učiteljev razrednega pouka za poučevanje ljudskega plesa pri glasbeni vzgoji : diplomsko delo / Maruša Stres. - Ljubljana : [M. Stres], 2010. - 82 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Otroška folklorna skupina Breznica. Odrska postavitev: K' pa j' to? [Elektronski vir] / avtorica odrske postavitve Maruša Stres. - 1 optični disk (DVD) ; 12 cm
a) music education b) folk dance c) further education of teachers d) glasbena vzgoja e) ljudski ples f) izpopolnjevanje učiteljev

78.085.7:373.32.016(043.2)
Č II 78(043.2) STRES, M. Usposobljenost Č DVD II 78(043.2) STRES, M. Usposobljenost
COBISS.SI-ID 8378441


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


86.
REJC, Tanja, 1978-
        Bansi za dvoletnike : diplomska naloga / Tanja Rejc. - Ljubljana : [T. Rejc], 2010. - 126 str. : ilustr., note ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 123-124. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) creativity c) motion d) ples e) ustvarjalnost f) gibanje g) bansi

793.3:373.2.016(043.2)
Č II 79(043.2) REJC, T. Bansi
COBISS.SI-ID 8368457


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


87.
        DRAMA education with digital technology / edited by Michael Anderson, John Carroll and David Cameron. - London ; New York : Continuum, cop. 2009. - XV, 234 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Education and digital technology series)

Bibliografija na poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-84706-266-6 (hbk) ISBN 978-1-4411-5298-5 (ebk)
a) dramatization b) didactic use of computer c) computer game d) information technology e) dramatizacija f) didaktična uporaba računalnika g) računalniška igra h) informacijska tehnologija

792
792 DRAMA
COBISS.SI-ID 8384585


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


88.
LISJAK, Erika, 1986-
        Šport in študentje Oddelka za razredni pouk : diplomsko delo / Erika Lisjak. - Ljubljana : [E. Lisjak], 2010. - VIII, 92 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) recreation c) motivation d) športna vzgoja e) rekreacija f) motivacija

796:37.091.212(043.2)
Č II 79(043.2) LISJAK, E. Šport
COBISS.SI-ID 8369737


80/81


89.
DELEUZE, Gilles
        Kritika in klinika / Gilles Deleuze ; prevedla Suzana Koncut. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Demat). - 244 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Critique et clinique. - 500 izv. - Med metaforo in metamorfozo : Deleuze in literatura / Rok Benčin: str. 219-244
ISBN 978-961-242-290-5
a) literature b) literatura c) analiza diskurza

808.1(091)
821.09:81'38
82.0Deluze G.
82 DELEUZE, G. Kritika
COBISS.SI-ID 250921728


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


90.
        GRADIM slovenski jezik 5. Delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Istockphoto, Dreamstime]. - 3. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Na nasl. str. tudi: Posodobljena izd. - 2.000 izv.
- - Gradim slovenski jezik 5. Rešitve k delovnemu zvezku za slovenščino v 5. razredu osnovne šole. - 19 str. ; 28 cm
ISBN 978-961-271-013-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) GRADIM slovenski 5
COBISS.SI-ID 251156736

91.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 7 : slovenščina za 7. razred osnovne šole. [Učbenik] / Marta Kocjan-Barle, Milena Smisl ; [ilustracije Iztok Sitar ; fotografije Bigstock ... [et al.] ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 127 str. : ilustr. ; 29 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 127
ISBN 978-961-241-423-8
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE, M. Znanka 7
COBISS.SI-ID 250452224


82.0


92.
JAKOB, Jure
        Otroški pogled : elementi dvoglasja v avtobiografskem pripovedništvu Lojzeta Kovačiča / Jure Jakob. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2010. - 158 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi)

ISBN 978-961-6717-42-7
a) literary genre b) literarna zvrst c) avtobiografije

82.0-94
82.0-312.6
821.163.6.09Kovačič L.
821.163.6.09 JAKOB, J. Otroški pogled
COBISS.SI-ID 251154432


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


93.
JELENC Hreščak, Ana
        Motiv Rdeče kapice v mladinski književnosti : diplomska naloga / Ana Jelenc Hreščak. - Ljubljana : [A. Jelenc Hreščak], 2010. - 45 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 43-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) pravljica c) ljudska pravljica d) Rdeča kapica

82-343(043.2)
Č II 82(043.2) JELENC H., A. Motiv
COBISS.SI-ID 8375625

94.
SLANŠEK, Maruša, 1985-
        Model kratke sodobne pravljice mladinskega pisatelja Francija Rogača : diplomsko delo / Maruša Slanšek. - Ljubljana : [M. Slanšek], 2010. - 56 f., [1] f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 53-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) pravljica c) sodobna pravljica

82-343(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) SLANŠEK, M. Model
COBISS.SI-ID 8375369


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


95.
STELLMACHER, Hermien
        Kako je Maja odgnala pošasti ali Kako premagamo strah pred temo / Hermien Stellmacher ; [ilustracije] Regine Altegoer ; [prevod Ana Marija Toman]. - Radovljica : Didakta, 2010. - [32] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Marie verjagt die Schattenmonster oder keine Angst mehr in der Nacht
ISBN 978-961-261-136-1

821.112.2-93-32
II 821.112.2 STELLMACHER, H. Kako
COBISS.SI-ID 249645056


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


96.
ŠINK, Jure
        Gospa Bovary, Auguste Flaubert : priročnik za spoznavanje književnih del / [Jure Šink]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 88 str. ; 21 cm. - (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - 4.000 izv. - Bibliografija: str. 88
ISBN 978-961-271-067-5
a) Flaubert, Gustave (1821-1880) b) francoski pisatelji c) književne vsebine d) literarni komentarji e) matura

821.133.1.09
821.133.1 ŠINK, J. Gospa
COBISS.SI-ID 251668992


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


97.
        NOVI svet iz besed 4 : berilo za 4. razred osnovne šole / [sestavili] Milena Mileva Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Polona Lovšin ; fotografije arhiv založbe Rokus Klett ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 174 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na hrbtu: Berilo 4. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. [175]. - Kazalo
ISBN 978-961-271-011-8
a) literature - texzbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) čitanke

821.163.6(075.2)
II 821.163.6(075.2) NOVI svet 4
COBISS.SI-ID 251228672

98.
ŠINK, Jure
        Ločil bom peno od valov, Feri Lainšček : priročnik za spoznavanje književnih del / [Jure Šink]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 105 str. ; 21 cm. - (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - 4.000 izv. - Bibliografija: str. [106]
ISBN 978-961-271-068-2
a) Lainšček, Feri (1959-) b) slovenski roman c) literarni komentarji d) priročniki e) knjižne vsebine f) matura

821.163.6.09
821.163.6.09 ŠINK, J. Ločil
COBISS.SI-ID 251436032

99.
VEGRI, Saša
        Jure kvak kvak / Saša Vegri ; ilustriral Kostja Gatnik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 23 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

ISBN 978-961-01-1343-0

821.163.6-93-32
II 821.163.6 VEGRI, S. Jure kvak kvak
COBISS.SI-ID 251337472


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


100.
ČEČ, Jana, 1984-
        Vpliv ekskurzije na znanje učencev o kraških pojavih : diplomsko delo / Jana Čeč. - Ljubljana : [J. Čeč], 2010. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) excursion b) teaching objective c) ekskurzija d) učni cilj e) spoznavanje družbe

908(497.4):331.348(043.2)
Č II 908(043.2) ČEČ, J. Vpliv
COBISS.SI-ID 8377161


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


101.
HRAUSKY, Andrej
        Maks Fabiani : Dunaj, Ljubljana, Trst / Andrej Hrausky, Janez Koželj ; fotografije Miran Kambič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 189 str. : fotogr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 187-188
ISBN 978-961-231-736-2
a) Fabiani, Maks (1865-1962) b) architecture c) arhitektura d) slovenska arhitektura e) urbanizem f) biografije

929Fabiani M.
II 929 HRAUSKY, A. Maks
COBISS.SI-ID 251285504


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO