COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


december


1.
        NARAVA / [prevedla in strokovno priredila Meta Povž in Janez Gregori ; uredila Breda Konte]. - [Slovenska izd.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982. - 272 str. : barvne ilustr. ; 30 cm. - (Velika ilustrirana enciklopedija ; [2])

Prevod dela: The natural world

58(031)
59(031)
03:58/59
II 57 NARAVA
COBISS.SI-ID 19664641


0 SPLOŠNO.


2.
CREEMERS, Bert, P. M.
        Methodological advances in educational effectiveness research / Bert P.M. Creemers, Leonidas Kyriakides and Pam Sammons. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, 2010. - XIV, 361 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Quantitative methodology series)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-415-48175-5 (hbk) ISBN 0-415-48175-9 (hbk) ISBN 978-0-415-48176-2 (pbk) ISBN 0-415-48176-7 (pbk) ISBN 978-0-203-85100-5 (ebk) ISBN 0-203-85100-5 (ebk)
a) educational research b) methodology c) pedagoško raziskovanje d) metodologija

001
001 CREEMERS, B. Methodological
COBISS.SI-ID 8566601

3.
        EDUCATIONAL research and inquiry : qualitative and quantitative approaches / edited by Dimitra Hartas. - [London ; New York] : Continuum, cop. 2010. - XIV, 458 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-4411-8379-8 (hbk) ISBN 978-1-4411-7871-8 (pbk)
a) educational research b) qualitative research c) pedagoško raziskovanje d) kvalitativno raziskovanje

001
001 EDUCATIONAL research
COBISS.SI-ID 8565577

4.
KAJTNA, Tanja, 1977-
        Priročnik za izdelavo pisnih virov na Fakulteti za šport / Tanja Kajtna, Maja Ulaga, Mateja Videmšek. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 2009. - 40 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl.
a) certificate - reference book b) diploma - priročnik c) citiranje d) APA standard e) diplomske naloge f) seminarske naloge g) navodila h) Fakulteta za šport

001
001 KAJTNA, T. Priročnik Č 001 KAJTNA, T. Priročnik
COBISS.SI-ID 3672753

5.
        QUALITATIVE educational research : readings in reflexive methodology and transformative practice / edited by Wendy Luttrell. - New York ; London : Routledge, 2010. - XI, 507 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-95795-3 (hbk) ISBN 0-415-95795-8 (hbk) ISBN 978-0-415-95796-0 (pbk) ISBN 0-415-95796-6 (pbk)
a) educational research b) qualitative research c) pedagoško raziskovanje d) kvalitativno raziskovanje

001
001 QUALITATIVE educational
COBISS.SI-ID 8583753


004 RAČUNALNIŠTVO.


6.
SKUPNO posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (4 ; 2010 ; Ljubljana)
        Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov : zbornik prispevkov 4. skupnega posvetovanja Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije = Open access to the achievements of Slovenian scientists : proceedings of 4th Joint Conference of the Special Libraries Section and the Academic Libraries Section of the Slovenian Library Association, [Ljubljana, 27. in 28. oktober 2010] / [urednika Igor Zemljič, Maja Božič]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Datum posvetovanja na ov. - Prispevki v slov. ali angl. - 200 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov
ISBN 978-961-6683-15-9
a) information science b) informatika c) prost dostop d) digitalizacija e) prostodostopne zbirke f) repozitoriji g) hrambišča h) znanost i) znanstvene revije j) podatki k) metapodatkovni standardi

004
004 SKUPNO Prost dostop
COBISS.SI-ID 252883456

7.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo Photoshop CS5 / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2010. - 76 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.
ISBN 961-6176-88-9
a) software b) programska oprema c) računalniški programi d) Photoshop CS5

004
004 ŠULER, A. Spoznajmo
COBISS.SI-ID 55247

8.
ŠULER, Rok
        Spoznajmo Access 2010 / Rok Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2010. - 56 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.
ISBN 961-6176-87-0
a) software b) programska oprema c) računalniški programi d) Access 2010

004
004 ŠULER, R. Spoznajmo
COBISS.SI-ID 55503

9.
        V senci interneta : kako se osvoboditi kompulzivnega seksualnega vedenja na internetu / Patrick Carnes ... [et al.] ; prevedel Domen Cukjati ; predgovor napisal Peter Topić. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 272 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: In the shadows of the net. - O avtorjih: str. 271-272. - Bibliografija: str. 264-270
ISBN 978-961-241-490-0
a) computer network b) sexuality c) računalniška mreža d) seksualnost e) odvisnost od interneta f) internetni seks g) kompulzivno vedenje h) internet

004.7
004.7 V SENCI
COBISS.SI-ID 252855552


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


10.
AMBROŽ Stele, Urška, 1983-
        eLML - bodoči univerzalni jezik v e-učenju? : diplomsko delo / Urška Ambrož Stele. - Ljubljana : [U. Ambrož Stele], 2010. - X, 69 str., 25 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) teaching aid b) educational software c) učni pripomočki d) didaktična programska oprema e) e-gradiva f) e-učenje g) SCORM h) spletna učilnica i) ECLASS j) eLML

004.4:37(043.2)
Č II 004(043.2) AMBROŽ STELE, U. eLML
COBISS.SI-ID 8568137


084.11+087.5


11.
ŠKOBERNE, Biljana
        Kraške jame / besedilo Biljana Škoberne ; ilustracije Nataša Vertelj. - 1. izd. - Tržič : Loreda, 2010. - [32] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Polžki)

ISBN 978-961-92894-3-3
a) kraške jame

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 ŠKOBERNE, B. Kraške jame
COBISS.SI-ID 253188096


1 FILOZOFIJA.


12.
BAKRAČEVIČ Vukman, Karin
        Psihološki korelati učenja učenja : študije metakognicije in samoregulacije : razvoj in možne praktične aplikacije / Karin Bakračevič Vukman. - V Mariboru : Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - 127 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 72)

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 99-115. - Kazalo
ISBN 978-961-6656-43-6
a) cognition b) learning c) kognicija d) učenje e) učenje učenja f) samoregulacija g) metakognicija h) razvoj

159.953.5:37.015.3
159.953 BAKRAČEVIČ Vukman Psihološki
COBISS.SI-ID 66008833

13.
GROYS, Boris
        Uvod v antifilozofijo / Boris Groys ; prevedla Tanja Petrič in Tomaž Grušovnik. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 (Ljubljana : Demat). - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Einführung in die Anti-Philosophie
ISBN 978-961-242-312-4
a) Grojs, Boris (1947-) b) philosophy c) filozofija d) filozofija kulture e) postmodernizem

14
14 GROYS, B. Uvod
COBISS.SI-ID 252514816

14.
JULLIEN, François, 1951-
        Hvalnica pustosti : o kitajski filozofiji in estetiki pustosti / François Julliens ; prevod Tanja Ahlin ; [spremna beseda Katja Kolšek]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Eloge de la fadeur
ISBN 978-961-242-319-3
a) philosophy b) aesthetics c) filozofija d) estetika e) kitajska filozofija

1(510)
1 JULLIEN, F. Hvalnica
COBISS.SI-ID 252955136

15.
MUNC, Matic
        Nemoč nasilja / Matic Munc. - 1. izd. - Maribor : De Vesta, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 451 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv.
ISBN 978-961-6794-07-7
a) violence b) legislation c) nasilje d) zakon

159.942:316.624
316.6 MUNC, M. Nemoč
COBISS.SI-ID 65958401

16.
POMIAN, Krzysztof, 1934-
        Red časa / Krzysztof Pomian ; [prevod Vera Troha]. - Ljubljana : Krtina, 2010 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 375 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: L'ordre du temps. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-260-036-5
a) philosophy b) filozofija c) kronozofija d) kronologija e) čas f) realizem

115
1 POMIAN, K. Red časa
COBISS.SI-ID 253195520

17.
        SOCIALNE in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih = Social and emotional needs of gifted and talented : zbornik : II. mednarodna znanstvena konferenca 2010 = II. international scientific conference 2010 / [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MIB, 2010. - 424 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-92823-1-1
a) gifted - conference b) nadarjeni - konferenca c) socialne potrebe d) čustvene potrebe e) talentirani

159.924-053.5(082)
159.928 SOCIALNE in čustvene Č 159.928 SOCIALNE in čustvene
COBISS.SI-ID 253219328


159.9 PSIHOLOGIJA.


18.
        ČUSTVA / [uredništvo Barbara Beznec ... [et al.] ; urednica tematskega bloka Katarina Majerhold]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([s.l.] : Demat). - 152 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285. Letn. 38 ; št. 241)

Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
a) affection b) emotion c) čustvo d) emocija

159.954
159.954 ČUSTVA
COBISS.SI-ID 8576073

19.
GARDNER, Howard, 1943-
        Intelligence reframed : multiple intelligences for the 21st century / Howard Gardner. - New York : Basic Books, cop. 1999. - X, 292 str. ; 21 cm

Bibliografije: str.239-275. - Kazalo. - Vsebina: Intelligence and individuality ; Before multiple intelligences ; The theory of multiple intelligences ; Are there additional intelligences? ; Is there a moral intelligence? ; Myths and realities about multiple intelligences ; Issues and answers regarding multiple intelligences ; The intelligences of creators and leaders ; Multiple intelligences in the schools ; Multiple approaches to understanding ; Multiple intelligences in the wider world ; Who owns intelligence?
ISBN 0-465-02611-7 ISBN 978-0-465-02611-1
a) intelligence b) inteligentnost c) inteligenca d) individualnost e) moralna inteligenca

159.95
159.95 GARDNER, H. Intelligence
COBISS.SI-ID 1193815

20.
MACCONVILLE, Ruth
        Teaching happiness : a ten-step curriculum for creating positive classrooms / Ruth MacConville. - Reprinted. - London : Optimus Education, 2009. - 158 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 152-158
ISBN 978-1-906517-21-2
a) class management b) interpersonal relations c) vodenje razreda d) medosebni odnosi e) pozitivno mišljenje

159.9
II 159.9 MACCONVILLE, R. Teaching cdr II 159.9 MACCONVILLE, R. Teaching
COBISS.SI-ID 8606281

21.
        PSIHOLOGIJA. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi / Tanja Rupnik Vec ... [et al.] ; [uredila Tanja Rupnik Vec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 400 str. : ilustr. ; 27 cm

200 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-234-909-7
a) psychology b) curriculum c) secondary school d) psihologija e) kurikulum f) srednja šola

37.091.3:159.9(082)
II 159.92 PSIHOLOGIJA Č cdr 159.92 PSIHOLOGIJA
COBISS.SI-ID 251881216

22.
        ŠPORTNO nadarjeni otroci in mladina v slovenskem šolskem sistemu / [avtorji Gregor Jurak ... [et al.]] ; uredil Gregor Jurak ; [fotografije Niko Slana, Gašper Ambrož, arhiv revije Šport mladih]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo ; Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Založba Annales, 2005 ([S.l.] : Utrip). - 240 str. : fotogr., tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetek pri nekaterih prispevkih
ISBN 961-6583-01-8 (Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo)
a) gifted b) physical education c) competitive sport d) nadarjeni e) športna vzgoja f) tekmovalni šport g) športni oddelki h) športno nadarjeni i) status j) Slovenija k) zborniki

159.928
159.928 ŠPORTNO nadarjeni
COBISS.SI-ID 223802368


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


23.
JAKOVLJEVIĆ, Tatjana, 1985-
        Sodelovanje s starši pri zgodnji obravnavi otroka s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Tatjana Jakovljević. - Ljubljana : [T. Jakovljević], 2010. - 82 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) parent-school relation c) family d) razvojno moten otrok e) odnos med starši in šolo f) družina g) individualni družinski načrt

159.922.76(043.2)
Č II 159.9(043.2) JAKOVLJEVIĆ, T. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 8570697

24.
PFEIFER, Martina, 1982-
        Sindrom Cornelie de Lange : študija primera : diplomsko delo / Martina Pfeifer. - Ljubljana : [M. Pfeifer], 2010. - 87 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-87. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) mental retardation c) duševno prizadeti d) duševna zaostalost e) Cornelia de Lange sindrom f) razvojni zaostanki g) avtoagresija

159.922.76(043.2)
Č II 159.9(043.2) PFEIFER, M. Sindrom
COBISS.SI-ID 8590921

25.
VOŠNJAK, Špela
        Doživljanje čustev pri učencih v situacijah nasilja : diplomsko delo / Špela Vošnjak. - Ljubljana : [Š. Vošnjak], 2010. - 66, [9] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) violence b) affection c) peer group d) nasilje e) čustvo f) vrstniki g) medvrstniško nasilje h) žrtve

159.954(043.2)
Č II 159.9(043.2) VOŠNJAK, Š. Doživljanje
COBISS.SI-ID 8613961


17(043.2) ETIKA.


26.
POLAJNAR, Rada
        Soočanje s travmami iz otroštva : diplomsko delo / Rada Polajnar. - Ljubljana : [R. Polajnar], 2010. - 117 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 84-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) violence c) družina d) nasilje e) oblike pomoči f) trauma g) soočenje

173:364.632(043.2)
Č II 17(043.2) POLAJNAR, R. Soočanje
COBISS.SI-ID 8604745


2 VERSTVO.


27.
ERASMUS Desiderius
        Hvalnica norosti ; Tožba Mirú ; O svobodni volji / Erazem Rotterdamski ; [prevod [prvega dela] Anton Sovre, prevod [drugega in tretjega dela] Primož Simoniti ; predgovor [za vsa dela] Marko Uršič ; spremna beseda [za vsa dela] Aleš Bunta]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2010. - 319 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

ISBN 978-961-6798-12-9
a) Erasmus Desiderius (1469-1535) b) philosophy c) filozofija d) humanizem e) humanisti f) teologi

27-1Erazem Rotterdamski
821.124'04-82
1 ERASMUS D. Hvalnica norosti
COBISS.SI-ID 253255168


316 SOCIOLOGIJA.


28.
DOUGLAS, Mary
        Čisto in nevarno : analiza konceptov nečistosti in tabuja / Mary Douglas ; prevedla Marija Zadar. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 (Ljubljana : Demat). - 261 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Bibliografija: str. 254-261
ISBN 978-961-242-325-4
a) sociology b) sociologija c) kulturna antropologija d) socialna antropologija e) tabu f) obredna čistost

316.7
316.7 DOUGLAS, M. Čisto
COBISS.SI-ID 253367296

29.
MESCH, Gustavo S., 1957-
        Wired youth : the social world of adolescence in the information age / Gustavo S. Mesch and Ilan Talmud. - London ; New York : Routledge, cop. 2010. - 176 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 150-169. - Kazalo
ISBN 978-0-415-45993-8 (hbk) ISBN 978-0-415-45994-5 (pbk)
a) adolescent b) interpersonal relations c) adolescent d) medosebni odnosi e) internet f) socialna omrežja g) družabnost

316.6
316.6 MESCH G. S. Wired youth
COBISS.SI-ID 8575817

30.
        VČERAJ in danes : jubilejni zbornik socioloških razprav ob 50-letnici Oddelka za sociologijo : 1960-2010 / uredila Ksenija Vidmar Horvat in Avgust Lešnik ; [izdal] Oddelek za sociologijo. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. - 461 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-237-388-7
a) sociology b) nationalism c) violence d) Marxism e) religion f) sociologija g) nacionalizem h) nasilje i) marksizem j) religija k) sociologija kulture l) zborniki

316
316 VČERAJ in danes
COBISS.SI-ID 253158656


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


31.
HERCOG, Mojca, 1985-
        Vloga interesnih aktivnosti v socialno pedagoškem delu z mlajšimi odraslimi : diplomsko delo / Hercog Mojca. - Ljubljana : [Hercog, M.], 2010. - 111 str. : preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) young adult b) extra-curricular activities c) personality development d) mlajši odrasli e) interesne dejavnosti f) osebnostni razvoj

316.353-053.81(043.2)
Č II 3(043.2) HERCOG, M. Vloga
COBISS.SI-ID 8612937


32 POLITIKA.


32.
ARISTOTELES
        Politika / Aristotel ; [spremna beseda, komentar in] prevod Matej Hriberšek. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 775 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 40)

Prevod dela: Aristotelis Politica. - 500 izv. - Spremna beseda / Matej Hriberšek: str. 11-99. - Bibliografija: str. 697-725. - Kazali
ISBN 978-961-247-152-1
a) Aristoteles (384-322 pr.n.št.) - "Politikôn biblia okto" b) political philosophy c) politična filozofija d) filozofija države

321.01(38)
1Aristotel
1 ARISTOTELES Politika
COBISS.SI-ID 252552448


33 GOSPODARSTVO


33.
        EQUAL opportunities? : the labour market integration of the children of immigrants. - Paris : OECD, cop. 2010. - 256 str. : ilustr. ; 27 cm

- Dostopno tudi na: http://dx.doi.org/10.1787/9789264086395-en Dostopno tudi na: http://www.sourceoecd.org/9789264082397. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov
ISBN 978-92-64-08239-7 (print) ISBN 978-92-64-08639-5 ! (pdf)
a) child of foreign national - European Union - OECD b) labour market c) educational opportunities d) discrimination e) otrok druge nacionalnosti - Evrsopska unija - OECD f) delovni trg g) možnosti izobraževanja h) diskriminacija

330
II 330 EQUAL opportunities?
COBISS.SI-ID 8612425

34.
ILLOUZ, Eva, 1961-
        Hladne intimnosti : oblikovanje čustvenega kapitalizma / Eva Illouz ; [prevod Kostja Žižek ; spremna beseda Slavoj Žižek]. - Ljubljana : Krtina, 2010. - 155 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 158)

Prevod dela: Cold intimacies. - 500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-260-034-1
a) interpersonal relations b) capital c) emotion d) medosebni odnosi e) kapital f) emocija g) sentimetalizem h) romantična omrežja i) filozofija kulture

330
330 ILLOUZ, E. Hladne
COBISS.SI-ID 252785152


34 PRAVO.


35.
HAMPSON, Kathy Salter
        Young people with anti-social behaviours : practical resources for professionals / Kathy Hampson. - 1st ed. - London ; New York : Routledge ; Nasen, 2011. - VI, 217 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [219]
ISBN 978-0-415-56570-7 (pbk) ISBN 978-0-203-85265-1 (ebk)
a) juvenile delinquency b) behaviour disorder c) socially handicapped d) mladoletniško prestopništvo e) motnje vedenja f) socialno prizadeti

343.915
II 343.915 HAMPSON, K. S. Young
COBISS.SI-ID 8565321


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


36.
        ETHICAL dilemmas in social work : international perspective / edited by Darja Zaviršek, Birgit Rommelspacher, Silvia Staub-Bernasconi. - Ljubljana : Faculty of Social Work, University of Ljubljana, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - IX, 212 str. ; 23 cm

800 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-6569-32-3
a) social work b) professional ethics c) social inequality d) socialno delo e) poklicna etika f) socialna neenakost g) socialna pravičnost

364-78:174(082)
17 ETHICAL dilemmas
COBISS.SI-ID 251288832

37.
        PRIROČNIK za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč / [uredili Martina Slokar, Ema Brelih ; ilustracije Lara Likar]. - Maribor : Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, 2010. - 171 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 167-171
ISBN 978-961-92904-0-8
a) elderly person b) group counselling c) supervision d) starejša oseba e) skupinsko svetovanje f) supervizija g) stari ljudje h) skupine za samopomoč

364.65
364.65 PRIROČNIK za vodenje
COBISS.SI-ID 251839232


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


38.
KNEZ, Helena, 1978-
        Zadovoljstvo in sreča v starosti : diplomsko delo / Helena Knez. - Ljubljana : [H. Knez], 2010. - VI, 84 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 63-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) elderly person b) satisfaction c) starejša oseba d) zadovoljstvo

364.65-053.9(043.2)
Č II 36(043.2) KNEZ, H. Zadovoljstvo
COBISS.SI-ID 8601673


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


39.
        ACCESS and equity : comparative perspectives / Heather Eggins, editor. - Rotterdam ; Boston : Sense, cop. 2010. - XII, 169 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Global perspectives on higher education ; v. 20)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 94-6091-185-4 (hbk) ISBN 978-94-6091-185-9 (hbk) ISBN 94-6091-184-6 (broš.) ISBN 978-94-6091-184-2 (broš.)
a) higher education b) access to education c) equal opportunity d) visokošolsko izobraževanje e) dostopnost izobraževanja f) enakost možnosti g) globalizacija

37.01
37.01 ACCESS and equity
COBISS.SI-ID 8607561

40.
ALLMAN, Paula
        Critical education against global capitalism : Karl Marx and revolutionary critical education / Paula Allman. - Rotterdam ; Boston : Sense Publishers, cop. 2010. - XXVII, 276 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 94-6091-263-X ISBN 978-94-6091-263-4 (pbk)
a) capitalism b) Marxism c) kapitalizem d) marksizem e) globalizacija f) kritična pedagogika g) marksistična ekonomija

37.01
37.01 ALLMAN, P. Critical
COBISS.SI-ID 8606025

41.
BRAY, Mark, 1952-
        Confronting the shadow education system : what government policies for what private tutoring? / Mark Bray. - Paris : International Institute for Educational Planning, IIEP : UNESCO, cop. 2009. - 132 str. : tabele ; 23 cm. - (IIEP Policy Forum)

Bibliograija: str. 109-126. - Kazalo
ISBN 978-92-803-1333-8
a) education system b) private education c) public education d) tutorial system e) sistem vzgoje in izobraževanja f) privatno izobraževanje g) javno šolstvo h) tutorski sistem i) izobraževalni sistemi j) učenje k) poučevanje

37.01
37.01 BRAY, M. Confronting
COBISS.SI-ID 1979991

42.
ČADEŽ, Saša
        Iz labirinta poučevanja : po stopinjah razredničarke Miše : vodnik za učitelje, ki (si) upajo poučevati drugače / [napisala, ilustrirala] Saša Čadež. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - 111 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 DVD

400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 109-111 in pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-6753-19-7
a) didactics - teachers' guide b) parent-teacher relation c) didaktika - priročnik za učitelje d) odnos med starši in učiteljem e) razredništvo f) digitalno opismenjevanje g) sodelovalno učenje

37.091.3(035)
371.3 ČADEŽ, S. Iz labirinta DVD 371.3 ČADEŽ, S. Iz labirinta
COBISS.SI-ID 250949120

43.
        DRAWING the line : parental informal payments for education across Eurasia : Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Moldova, Slovakia, and Tajikistan / [editors Elmina Kazimzade, Eric Lepisto]. - New York : Open Society Institute, 2010. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 121-123
ISBN 978-1-936133-26-0
a) cost of education - Azerbaijan - Georgia - Kazakhstan - Latvia - Moldova - Slovakia - Tajikistan - cross-national research b) stroški izobraževanja - Azerbajdžan - Gruzija - Kazahstan - Latvija - Moldavija - Slovaška - Tadžikistan - mednacionalno raziskovanje

37.01
37.01 DRAWING the line
COBISS.SI-ID 8607817

44.
EDWARDS, Clifford H.
        Classroom discipline and management / Clifford H. Edwards. - 5th ed. - Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2008. - XII, 404 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Wiley/Jossey-Bass education)

Bibliografija ob koncu poglavij. - Kazali
ISBN 978-0-470-08757-2 (pbk)
a) discipline b) class management c) misconduct d) disciplina e) vodenje razreda f) neprimerno vedenje g) modifikacija vedenja

37.091.5
371.5 EDWARDS, C. Classroom
COBISS.SI-ID 2447575

45.
        EUROPEAN perspectives on internationalization : sharing policies and good practices : Exedra journal special issue / edited by Susana Gonçalves. - Coimbra : Exedra, [2010]. - 277 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Exedra : revista científica, ISSN 1646-9526)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Izvleček na začetku vsakega prispevka
ISBN 978-989-96927-1-8
a) international education b) civics c) European dimension d) student mobility e) intercultural education f) mednarodno izobraževanje g) državljanska vzgoja h) evropska dimenzija i) študentska mobilnost j) medkulturna vzgoja k) globalizacija

37.01
37.01 EUROPEAN perspectives
COBISS.SI-ID 8611401

46.
        The GREAT white north? : exploring whiteness, privilege, and identity in education / edited by Paul R. Carr, Darren E. Lund. - Rotterdam : Sense, cop. 2007. - XIII, 244 str. ; 24 cm. - (Transgressions : cultural studies and education ; vol. 11)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-90-8790-142-4 (pbk) ISBN 978-90-8790-143-1 (hbk) ISBN 978-90-8790-144-8 (ebk)
a) history of education - Canada b) race relations c) racism d) zgodovina pedagogike - Kanda e) rasni odnosi f) rasizem

37.01
37.01 GREAT
COBISS.SI-ID 8611913

47.
HESS, Diana E.
        Controversy in the classroom : the democratic power of discussion / Diana E. Hess. - New York ; London : Routledge, 2009. - XVI, 197 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The critical social thought series)

Bibliografija: str.185-191. - Kazalo
ISBN 978-0-415-96229-2 (pbk) ISBN 0-415-96229-3 (pbk) ISBN 978-0-415-96228-5 (hbk) ISBN 0-415-96228-5 (hbk) ISBN 978-0-203-87888-0 (ebk) ISBN 0-203-87888-4 (ebk)
a) discussion b) democracy c) academic freedom d) diskusija e) demokracija f) akademska svoboda

37.01
37.01 HESS, D. E. Controversy
COBISS.SI-ID 8565833

48.
        HORIZONS in education [Elektronski vir] / edited by Gregory T. Papanikos, Nicholas C. J. Pappas. - El. knjiga. - Athens : Athens institute for education and research, ATINER, 2010

Sistemske zahteve: spletni brskalnik. - Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/HorizonsInEducation.pdf (Dostop z geslom za člane knjižnice UL Pedagoška fakulteta). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 1. 12. 2010. - El. publikacija v pdf formatu obsega 542 str. - Pdf tiskane izd. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-960-6672-88-0
a) educational technology b) remedial instruction sciences c) educational psychology d) language teaching e) izobraževalna tehnologija f) specialna pedagogika g) pedagoška psihologija h) jezikovni pouk

37.01
COBISS.SI-ID 8567113

49.
        IMPROVING health and social cohesion through education / Centre for Educational Research and Innovation. - Paris : OECD, Centre for Educational Research and Innovation, cop. 2010. - 218 str. : ilustr. ; 23 cm

- Dostopno tudi na: http://dx.doi.org/10.1787/9789264086319-en. - Bibliografija ob koncu prispevkov. - Vsebuje tudi: Introduction ; The empirical framework ; Education and civic and social engagement ; Education and health ; Improving health through cost-effective educational interventions ; Conclusion : policy messages and future agenda
ISBN 978-92-64-08630-2 (print) ISBN 978-92-64-08631-9 (pdf)
a) education system - OECD b) health policy c) social status d) sistem vzgoje in izobraževanja - OECD e) zdravstvena politika f) družbeni položaj

37.01
37.01 IMPROVING health
COBISS.SI-ID 8613193

50.
INTERNATIONAL Conference of Education, Research and Innovation (2010 ; Madrid)
        ICERI 2010 [Elektronski vir] : abstracts CD / International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid (Spain), 15th-17th of November, 2010 ; [edited by L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candel Torres]. - Besedilni podatki. - Valencia : International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Adibe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. zbornik
ISBN 978-84-614-2438-2
a) educational innovation - conference b) educational research c) pedagoška inovacija - konferenca d) pedagoško raziskovanje

37.01
cdr 37.01 INTERNATIONAL Abstarcts
COBISS.SI-ID 3519150

51.
INTERNATIONAL Conference of Education, Research and Innovation (2010 ; Madrid)
        ICERI 2010 [Elektronski vir] : proceedings CD / International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid (Spain), 15th-17th of November, 2010 ; [edited by L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candel Torres]. - Besedilni podatki. - Valencia : International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2010. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. zbornik
ISBN 978-84-614-2439-9
a) educational innovation - conference b) educational research c) pedagoška inovacija - konferenca d) pedagoško raziskovanje

37.01
cdr 37.01 INTERNATIONAL Proceedings
COBISS.SI-ID 3518894

52.
JELENKO, Tanja
        Razvijanje sporazumevalne zmožnosti / Tanja Jelenko ; [Irena Sojč (soavtorica 6. poglavja)]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2010 ([Maribor] : Matisk). - 111 str. : ilustr. ; 28 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 105-110
ISBN 978-961-230-371-6
a) reading b) motivation c) comprehension d) language teaching e) secondary school f) branje g) motivacija h) razumevanje i) jezikovni pouk j) srednja šola k) sporazumevanje l) večpredstavnost m) govorne predstavitve

37.015.31:159.95(035)
II 37.015.3 JELENKO, T. Razvijanje
COBISS.SI-ID 65415681

53.
KAPKO, Dragica
        Znam za več. Slovenščina 4 : razlage in vaje za boljše ocene v četrtem razredu / Dragica Kapko, Nevenka Drusany in Nana Cajhen ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Istockphoto, Dreamstime, Fotodokumentacija Dela]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Medlog] : Zlatečan). - 91 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

5.000 izv.
ISBN 978-961-271-034-7
a) Slovenian language - exercise b) primary school c) slovenščina - vaja d) osnovna šola

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6 KAPKO, D. Znam za več
COBISS.SI-ID 252217088

54.
KEARNEY, Albert J.
        Understanding applied behavior analysis : an introduction to ABA for parents, teachers, and other professionals / Albert J. Kearney. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, cop. 2008. - 117 str. ; 25 cm. - (JKP essentials series)

Bibliografija: str. 111-112. - Kazali
ISBN 978-1-84310-860-3
a) psychology of behaviour b) behaviour disorder c) autism d) psihologija vedenja e) motnje vedenja f) avtizem g) modifikacija vedenja

37.015
37.015 KEARNEY, A. Understanding
COBISS.SI-ID 8587081

55.
KOUCKÝ, Jan
        Who gets a degree? : access to tertiary education in Europe 1950-2009 / Jan Koucký, Aleš Bartušek and Jan Kovařovic. - Prague : Education Policy Centre, Faculty of Education, Cherles University, 2010. - 62 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.sd.uma.es/Who%20Gets%20a%20Degree.pdf
ISBN 978-80-7290-441-9
a) higher education - Europe - comparative analysis b) equal opportunity c) visokošolsko izobraževanje - Evropa - primerjalna analiza d) enakost možnosti e) terciarno izobraževanje f) dostopnost g) soodločanje

37.01
II 37.01 KOUCKÝ, J. Who
COBISS.SI-ID 1421414

56.
        KULTURNO žlahtenje najmlajših : razvoj identitete otrok v prostoru in času preko raznovrstnih umetniških dejavnosti / uredniki Robi Kroflič ... [et al.] ; [angleški prevodi tekstov Urša Poljanšek ; fotografije Franci Kropec, Robi Kroflič, Uroš Grabner]. - Ljubljana : Vrtec Vodmat, 2010. - 186 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-269-366-4
a) pre-school education b) art education c) child development d) predšolska vzgoja e) likovna vzgoja f) razvoj otroka g) kulturna dediščina h) Reggio Emilia (koncept) i) vzgojni koncepti

37.015.31:7
316.6-053.2
373.2
FRASCATI:
5-300
II 373.2 KULTURNO žlahtenje
COBISS.SI-ID 253528576

57.
        KULTURNO-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi / [prevajanje Primož Plevnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010 (Postojna : ČukGraf). - 100 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 83-85
ISBN 978-961-6101-51-6
doi: 10.2797/30438 a) art education - Europe b) curriculum c) teacher education d) assessment e) likovna vzgoja - Evropa f) kurikulum g) izobraževanje učiteljev h) vrednotenje

37.015.31:7(4)
37.016:7(4)
II 373.32.016:74 KULTURNO umetnostna
COBISS.SI-ID 249413120

58.
MCINTOSH, Paul
        Action research and reflective practice : creative and visual methods to facilitate reflection and learning / Paul McIntosh. - London ; New York : Routledge, cop. 2010. - XII, 195 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-46901-2 (hbk) ISBN 978-0-415-46902-9 (pbk) ISBN 978-0-203-86011-3 (ebk) ISBN 0-415-46901-5 (hbk) ISBN 0-415-46902-9 (pbk) ISBN 0-203-86011-X (ebk)
a) educational research b) action research c) pedagoško raziskovanje d) akcijsko raziskovanje

37.01
37.01 MCINTOSH, P. Action
COBISS.SI-ID 8575305

59.
        OKOLJE in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole. Učbenik / M. Antić ... [et al.] ; [ilustrator Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... [et al.] ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - 4. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2005 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 77 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-6357-57-3
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

372.48
II 373.32.016:50 OKOLJE in jaz 3
COBISS.SI-ID 218763008

60.
        PORTRAYING practices regarding participation in education : from data to visible actions : advancing participation and representation of ethnic minority groups in education. - [Prishtina] : Kosova Education Center, KEC, 2010. - 149 str. ; 24 cm

Del besedila v cir. - Na nasl. str.: This project is funded by The European Union & Open Society Institute
a) educational opportunities - Albania - Bosnia and Herzegovina - Croatia - Kosovo - Serbia b) možnosti izobraževanja - Albanija - Bosna in Hercegovina - Hrvaška - Kosovo - Srbija c) Romi

37.01
37.01 PORTRAYING practices
COBISS.SI-ID 8608073

61.
        REVOLUTIONIZING pedagogy : education for social justice within and beyond global neo-liberalism / edited by Sheila Macrine, Peter McLaren, and Dave Hill. - 1st ed. - New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XVI, 269 str. ; 22 cm. - (Marxism and education)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-230-60799-6
a) educational sociology b) right to education c) educational reform d) pedagoška sociologija e) pravica do izobraževanja f) reforma vzgoje in izobraževanja g) kritična pedagogika h) neoliberalizem i) globalizacija

37.01
37.01 REVOLUTIONIZING pedagogy
COBISS.SI-ID 8570185

62.
SKRIBE-Dimec, Darja
        Raziskujemo, gradimo. Učbenik za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič ; [ilustracije Dunja Kofler, Mojca Lampe Kajtna ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 103 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 4)

ISBN 86-341-2950-0
a) science education - texbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

372.48
II 5 SKRIBE-DIMEC, D. Raziskujemo 4
COBISS.SI-ID 224835584

63.
SPIEGEL, Dixie Lee, 1942-
        Classroom discussion : strategies for engaging all students, building higher-level thinking skills, and strengthening reading and writing across the curriculum / by Dixie Lee Spiegel. - New York [etc.] : Scholastic, cop. 2005. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Teaching resources)

Bibliografija: str. 152-156. - Kazalo
ISBN 0-439-56757-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-439-56757-2
a) interaction b) discussion c) language skill d) interdisciplinary approach e) interakcija f) diskusija g) jezikovna veščina h) medpredmetni pristop

37.01
37.01 SPIEGEL, D. L. Classroom
COBISS.SI-ID 8585289

64.
        TRENDS shaping education : 2010 / [prepared by] OECD, Centre for Educational Research and Innovation. - [Paris] : OECD, cop. 2010. - 89 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja
ISBN 978-92-64-07526-9
a) educational theory b) pedagoška teorija c) družbeni izzivi d) tranzicija e) globalizacija f) informacijska tehnologija

37.01
II 37 TRENDS 2010
COBISS.SI-ID 8609353

65.
        WHAT do philosophers of education do? : and how do they do it? / edited by Claudia Ruitenberg. - Chicester : Wiley-Blackwell, 2010. - X, 154 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-4443-3297-1 (pbk)
a) philosophy of education b) educational theory c) pedagoška filozofija d) teorija vzgoje in izobraževanja

37.01
37.01 WHAT do
COBISS.SI-ID 44276834

66.
ŽAKELJ, Amalija
        Povezanost rezultatov pri nacionalnem preverjanju znanja s socialno-kulturnim okoljem učencev, poukom in domačimi nalogami / Amalija Žakelj, Milena Ivanuš Grmek. - 1. izd, 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 111 str. : graf. prikazi ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 107-110. - Kazali
ISBN 978-961-234-918-9
a) knowledge level b) assessment c) achievement measurement d) stopnja znanja e) vrednotenje f) merjenje uspešnosti g) nacionalno preverjaje znanja h) socialni vplivi i) kulturni vplivi

37.091.26(497.4)
37.091.26:005.642.5
371.26 ŽAKELJ, A. Povezanost
COBISS.SI-ID 253297152


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


67.
BENEDIK, Simona
        Pomoč staršev pri otrokovem učenju : diplomsko delo / Simona Benedik. - Ljubljana : [S. Benedik], 2010. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) achievement gain b) parent role c) primary school d) šolska uspešnost e) vloga staršev f) osnovna šola

37.018(043.2)
Č II 37(043.2) BENEDIK, S. Pomoč
COBISS.SI-ID 8573001

68.
BUKOVEC, Petra, 1985-
        Avtoriteta osnovnošolskega učitelja od 19. stoletja do danes s posebnim poudarkom pri poučevanju na razredni stopnji : diplomsko delo / Petra Bukovec. - Ljubljana : [P. Bukovec], 2010. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-79. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) history of education b) teacher status c) authority d) primary school e) zgodovina pedagogike f) učiteljev položaj g) avtoriteta h) osnovna šola

37.011.3-051(091)(043.2)
Č II 37(043.2) BUKOVEC, P. Avtoriteta
COBISS.SI-ID 8603465

69.
GRUM, Barbara, 1986-
        Priprava na samostojnost v vzgojnih zavodih za srednješolsko populacijo : diplomsko delo / Barbara Grum. - Ljubljana : [B. Grum], 2010. - IV, 117 str. : preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 110-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko
a) behaviour disorder b) community home c) motnje vedenja d) vzgojni dom e) normalizacija f) samostojnost g) odpust

37.018.32(043.2)
Č II 37(043.2) GRUM, B. Priprava
COBISS.SI-ID 8604489

70.
PLANINC, Veronika, 1983-
        Vpliv življenja v družini ali življenja v dijaškem domu na socialni razvoj mladostnikov : diplomsko delo / Veronika Planinc. - Ljubljana : [V. Planinc], 2010. - 65 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 61-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) socialization b) adolescence c) dormitory d) socializacija e) adolescenca f) dijaški dom

37.013.42(043.2)
Č II 3(043.2) PLANINC, V. Vpliv
COBISS.SI-ID 8604233

71.
TEKAVČIČ, Ana, 1985-
        Stališča učiteljev do ocenjevanja v šoli : diplomsko delo / Ana tekavčič. - Ljubljana : [A. Tekavčič], 2010. - 88 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-85. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) marking b) assessment c) teacher role d) ocenjevanje e) vrednotenje f) vloga učitelja

37.091.26(043.2)
Č II 37(043.2) TEKAVČIČ, A. Stališča
COBISS.SI-ID 8613449

72.
ZAPLOTNIK, Neja, 1986
        Primerjava stališč študentov razrednega pouka glede vključevanja ranljivih otrok v redne osnovne šole : diplomsko delo / Neja Zaplotnik. - Ljubljana : [N. Zaplotnik], 2010. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 106-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) backward child b) integration c) attitude d) otrok s posebnimi potrebami e) integracija f) stališče g) inkluzija

37.011.3-052:378(043.2)
Č II 378(043.2) ZAPLOTNIK, N. Primerjava
COBISS.SI-ID 8603209


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


73.
        MATHEMATICS teaching and learning strategies in PISA. - Paris : OECD, 2010. - 176 str. : ilustr. ; 27 cm

- Dostopno tudi na: http://dx.doi.org/10.1787/9789264039520-en. - Bibliografija na koncu poglavij. - Vsebuje tudi: Overview and rationale for the study ; Features of teaching and learning ; Are students' perceptions of their mathematics teaching and learning related to mathematics performance? ; Summary and implications for further research ; Conclusions and implications for policy and practice
ISBN 978-92-64-03951-3 (print) ISBN 978-92-64-03952-0 (pdf)
a) mathematics b) assessment c) learning strategy d) matematika e) vrednotenje f) strategija učenja g) PISA

371.26
II 371.26 MATHEMATICS teaching
COBISS.SI-ID 8607305

74.
        PISA computer-based assessment of student skills in science. - Paris : OECD, cop. 2010. - 128 str. : ilustr. ; 27 cm

- Dostopno tudi na: http://dx.doi.org/10.1787/9789264082038-en. - Bibliografija na koncu poglavij. - Vsebuje: Introduction ; Administration of the CBAS test ; Student's achievement in science ; Use of information communication technologies (ICT) across genders and impact on achievement ; CBAS questionnaire results ; Features of the computer-based items and performance
ISBN 978-92-64-08202-1 (print) ISBN 978-92-64-08203-8 (pdf)
a) Programme for International Student Assessment b) science education c) achievement gain d) learning test e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) šolska uspešnost g) test znanja h) PISA

371.26
II 371.26 PISA computer
COBISS.SI-ID 8607049


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


75.
        The BETTER beginnings, better futures project : findings from grade 3 to grade 9 / Ray DeV. Peters ... [et al.]. - Boston, Mass. : Wiley-Blackwell, 2010. - VIII, 176 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X ; Serial no. 297, vol. 75, no. 3, 2010 / series editor Andrew Collins)

Bibliografija: str. 160-170. - Vsebina: Project description and research methodology ; Child outcomes at grades 3, 6, and 9 ; Parent, family, and community outcomes at grades 3, 6, and 9 ; Economic analysis ; Discussion
a) Better Beginnings, Better Futures Project - Evaluation b) socially handicapped c) school failure d) prevention e) socialno prizadeti f) šolski neuspeh g) prevencija

373.2
373.2 BETTER beginnings
COBISS.SI-ID 8609097

76.
        MAKING a place for pleasure in early childhood education / edited by Joseph Tobin. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 1997. - VI, 256 str. ; 22 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-300-06968-5 ISBN 978-0-300-06968-6
a) pre-school education b) play c) child development d) adult-child relation e) predšolski otrok f) igra g) razvoj otroka h) odnos med odraslim in otrokom

373.2
373.2 MAKING
COBISS.SI-ID 8573769

77.
        WORKING for inclusion : how early childhood education and care (ECEC) and its workforce can help Europe's youngest citizens. - Edinburg : Children in Scotland, cop. 2010. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Summary ; Résumé ; Sommario ; Oppsummering ; Streszczenie
ISBN 978-1-901589-51-1
a) pre-school education b) social integration c) child care d) predšolska vzgoja e) socialna integracija f) otroško skrbstvo g) inkluzija h) Evropska unija

373.2
II 373.2 WORKING
COBISS.SI-ID 3812311


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


78.
BEBER, Martina, 1985-
        Socialno učenje predšolskih otrok v heterogeni skupini : diplomska naloga / Martina Beber. - Ljubljana : [M. Beber], 2010. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) social learning c) play d) predšolski otrok e) socialno učenje f) igra g) socialne igre

373.2.016:316.614(043.2)
Č II 373.2(043.2) BEBER , M. Socialno
COBISS.SI-ID 8605001

79.
KOVALJEV, Anja, 1987-
        Kaj vedo otroci o jabolku in jablani : diplomska naloga / Anja Kovaljev. - Ljubljana : [A. Kovaljev], 2010. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) otrokove predstave f) jabolko

373.2.016:582.711.714(043.2)
Č II 5(043.2) KOVALJEV, A. Kaj vedo
COBISS.SI-ID 8591177

80.
ZAJC, Urša, 1986-
        Govorne motnje predšolskih otrok in usposobljenost vzgojiteljic in vzgojiteljev za delo z njimi : diplomska naloga / Urša Zajc. - Ljubljana : [U. Zajc], 2010. - 63 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) speech defect d) predšolski otrok e) govor f) govorna motnja g) razvoj govora

373.2-056.264(043.2)
Č II 373.2(043.2) ZAJC, U. Govorne
COBISS.SI-ID 8614985

81.
ŽEPIČ, Marija, 1963-
        Matematične igre v heterogeni skupini otrok : diplomska naloga / Marija Žepič. - Voglje : [M. Žepič], 2010. - 68 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) mathematics c) heterogeneous class d) predšolski otrok e) matematika f) heterogeni razredi

373.2.016:51-8(043.2)
Č II 51(043.2) ŽEPIČ, M. Matematične
COBISS.SI-ID 8591433


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


82.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 2. Učbenik za matematiko v 2. razredu osnovne šole / Mara Cotič, Darjo Felda, Soraya Sternad ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije so prispevali Bedenk & Co in arhiv DZS]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 37 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zakajček 2)

1.500 izv.
ISBN 978-961-02-0029-1
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 COTIČ, M. Svet 2
COBISS.SI-ID 239139072

83.
FOX, Sue
        Mathematics across the curriculum : problem-solving, reasoning and numeracy in primary schools / Sue Fox and Liz Surtees. - London ; New York : Continuum, cop. 2010. - VIII, 189 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-4411-2356-5 (pbk) ISBN 978-1-4411-5940-3 (hbk)
a) mathematics b) number concept c) curriculum d) primary school e) matematika f) pojem števila g) kurikulum h) osnovna šola

373.32.016:51
373.32.016:51 FOX, S. Mathematics
COBISS.SI-ID 8567625

84.
HODGE, Susie, 1960-
        The art and design teacher's handbook / Susie Hodge. - [London] ; New York : Continuum International Pub. Group, cop. 2010. - 170 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 978-1-84706-150-8 (pbk) ISBN 1-84706-150-8 (pbk)
a) art education - teachers' guide b) likovna vzgoja - priročnik za učitelje

373.32.016:74
373.32.016:74 HODGE, S. The art
COBISS.SI-ID 8617545

85.
HRIBAR, Monika, 1984-
        Pojmovanja otrok in odraslih o bakterijah in virusih : diplomsko delo / Monika Hribar. - Ljubljana : [M. Hribar], 2010. - 86 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) primary school c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) osnovna šola e) virusi f) bakterije g) konstruktivizem h) otrokove ideje

373.3:57(043.2)
Č II 373.3(043.2) HRIBAR, M. Pojmovanja
COBISS.SI-ID 8579657

86.
        OPAZUJEM, raziskujem, razmišljam 2. Učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole / Dušan Vrščaj ... [et al.] ; [fotografije Drago Bole ... [et al.] ; ilustracije Dunja Kofler, Peter Škerl, Edo Podreka]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 71 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 86-341-2767-2
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 OPAZUJEM 2 Učbenik
COBISS.SI-ID 111046144

87.
        OPAZUJEM, raziskujem, razmišljam 3. Učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole / Dušan Vrščaj ... [et al.] ; [uredila Vera Čonč ; ilustracije Saša Bogataj Ambrožič ... [et al.] ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 71 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 86-341-2769-9
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 OPAZUJEM 3
COBISS.SI-ID 122424832

88.
        The REALLY useful physical education book : learning and teaching across the 7-14 age range / edited by Gary Stidder and Sid Hayes. - London ; New York : Routledge, 2011. - XXIII, 191 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The really useful series)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-49827-2 (pbk) ISBN 978-0-203-85813-4 (ebk)
a) physical education b) teaching method c) primary school d) športna vzgoja e) didaktična metoda f) osnovna šola

373.32.016:79
II 373.32.016:79 REALLY useful
COBISS.SI-ID 8565065

89.
TANDY, Miles
        Creating drama with 7-11 year olds : lesson ideas to integrate drama into the primary curriculum / Miles Tandy and Jo Howell. - London ; New York : Routledge, 2010. - XVIII, 153 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 149. - Kazalo
ISBN 978-0-415-48350-6 (pbk) ISBN 0-415-48350-6 (pbk) ISBN 978-0-415-56259-1 (hbk) ISBN 0-415-56259-7 (hbk) ISBN 978-0-415-86434-0 (ebk) ISBN 0-203-86434-4 (ebk)
a) dramatization b) teaching method c) interdisciplinary approach d) dramatizacija e) didaktična metoda f) medpredmetni pristop

373.32.016:82
373.32.016:82 TANDY, M. Creating
COBISS.SI-ID 8564553


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


90.
AJDIČ, Mitja
        Spontana igra v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Mitja Ajdič. - Ljubljana : [M. Ajdič], 2010. - 63, [8] str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) play b) primary school c) igra d) osnovna šola

373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) AJDIČ, M. Spontana
COBISS.SI-ID 8613705

91.
KIKELJ, Melita
        Didaktične igre za učenje poštevanke v 3. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Melita Kikelj. - Ljubljana : [M. Kikelj], 2010. - 74, [56] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) educational game c) primary school d) matematika e) didaktična igra f) osnovna šola g) poštevanka h) računalniške igre

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.3(043.2) KIKELJ, M. Didaktične
COBISS.SI-ID 8573257

92.
KUBUROVIČ, Saša, 1985-
        Razumevanje pojma neskončnosti pri petošolcih : diplomsko delo / Saša Kuburovič. - Ljubljana : [S. Kuburovič], 2010. - 110 str., [16] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-109. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) concept formation c) primary school d) matematika e) oblikovanje pojma f) osnovna šola g) neskončnost

373.32.016:51(043.2)
Č II 51(043.2) KUBUROVIČ, S. Razumevanje
COBISS.SI-ID 8574281

93.
ZAJC, Mojca, 23.02.1985-
        Uporaba računalnika pri pouku glasbene vzgoje v prvem triletju devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Mojca Zajc. - Ljubljana : [M. Zajc], 2010. - 85 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) didactic use of computer c) multimedia method d) glasbena vzgoja e) didaktična uporaba računalnika f) multimedijska metoda

373.32.016:78(043.2)
II 373.3(043.2) ZAJC, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 8567369


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


94.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Matematika / Amalija Žakelj ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 328 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

450 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 978-961-234-908-0
a) mathematics b) secondary school c) curriculum d) matematika e) srednja šola f) kurikulum

373.5
II 373.5 POSODOBITVE Matematika cdr II 373.5 POSODOBITVE Matematika
COBISS.SI-ID 253120512


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


95.
BOON, Maureen, 1949-
        Understanding dyspraxia : a guide for parents and teachers / Maureen Boon. - 2nd ed. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2010. - 141 str. : ilustr. ; 25 cm. - (JKP essentials series)

Revidirana izd. avtorjeve knjige Helping children with dyspraxia, 2000. - Bibliografija: str. 133-136. - Kazali
ISBN 978-1-84905-069-2 (alk. paper)
a) motor disorder b) motor activity c) gibalne motnje d) motorika e) dispraksija

376.1
376.1 BOON, M. Understanding
COBISS.SI-ID 8564297

96.
        DISZLEXIÁS tanulóknak : [felsőfokon] / iSheds ; [készitette a szlovén projektcsoport Marija Kavkler... [et al.]. - [Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, Pszichológiai Kutatóintézet], 2010. - 86 str. : graf. prikazi ; 30 cm

a) learning difficulty b) dyslexia c) student d) učne težave e) disleksija f) študent

376.1
II 376.1 DISZLEXIÁS tanuloknak
COBISS.SI-ID 8616521

97.
        MEETING the needs of students with diverse backgrounds / edited by Rosemary Sage. - London ; New York : Continuum, cop. 2010. - VIII, 202 str. : preglednice ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-85539-468-1
a) marginal b) intercultural education c) social integration d) marginalec e) medkulturna vzgoja f) socialna integracija g) inkluzija

376.1
376.1 MEETING
COBISS.SI-ID 8566857

98.
WHEELER, Linda
        The ADHD toolkit / Linda Wheeler. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2010. - XVIII, 135 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 129-132. - Kazalo
ISBN 978-1-84860-183-3 (hbk) ISBN 978-1-84860-184-0 (pbk)
a) hyperactivity b) attention c) special education d) hiperaktivnost e) pozornost f) pouk po prilagojenem programu

376.1-056-47
II 376.1-056.47 WHEELER, L. ADHD toolkit
COBISS.SI-ID 8564809

99.
ZNANSTVENI sestanek z mednarodno udeležbo Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju (7 ; 2010 ; Koper)
        Izvlečki = Abstract booklet / 7. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju, Koper, [10. dec. 2010] = 7th International Colloquium Inclusion in Education, Koper, [10th Dec. 2010] ; [urednica Sonja Starc]. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2010. - 96 str. ; 30 cm

Vzporedno slov. besedilo in angl. prevod
ISBN 978-961-6528-94-8
a) backward child - conference b) integration c) otrok s posebnimi potrebami - konferenca d) integracija e) inkluzija

376.1
II 376.1 ZNANSTVENI Izvlečki
COBISS.SI-ID 253494016


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


100.
GABER, Maja, 1986-
        Vedenjsko čustvene težave pri osebah z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Maja Gaber. - Ljubljana : [M. Gaber], 2010. - 86 f. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 80-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) behaviour disorder b) emotional disorder c) mentally handicapped d) motnje vedenja e) čustvene motnje f) duševno prizadeti g) modifikacija vedenja

376:159.922.76-056.313(043.2)
Č II 376.1(043.2) GABER, M. Vedenjsko
COBISS.SI-ID 8603977

101.
KUBELJ, Aleksandra, 1986
        Pomoč učencu z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami pri organizaciji učenja : diplomsko delo / Aleksandra Kubelj. - Ljubljana : [A. Kubelj], 2010. - 115 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-99. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) učne težave c) neverbalne učne težave d) metakognicija e) strategija učenja f) organizacijske veščine

376(043.2)
Č II 376.1(043.2) KUBELJ, A. Pomoč
COBISS.SI-ID 8595529

102.
LOVŠE, Katja, 1986-
        Učinkovitost treninga po programu Preobrat pri branju učencev z disleksijo : diplomsko delo / Katja Lovše. - Ljubljana : [K. Lovše], 2010. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) dyslexia b) reading c) memory d) disleksija e) branje f) spomin

376:616.89-008.434.5(043.2)
Č II 376.1(043.2) LOVŠE, K. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 8595273

103.
ROZMAN, Maja, 1985-
        Vpliv praktične vadbe s pomočjo psa na otroka z učnimi težavami : diplomsko delo / Maja Rozman. - Ljubljana : [M. Rozman], 2010. - VI, 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 117-119. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) therapy c) učne težave d) terapija e) terapija s pomočjo psa

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) ROZMAN, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 8573513

104.
VAJAGIČ, Živana, 1955-
        Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Živana Vajagič. - [Ljubljana : Ž. Vajagič], 2010. - 89 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) social integration c) otrok s posebnimi potrebami d) socialna integracija e) zgodnja obravnava f) timsko delo g) centri za zgodnjo obravnavo

376(043.2)
Č II 376.1(043.2) VAJAGIČ, Ž. Zgodnja
COBISS.SI-ID 8595017

105.
ŽUMER, Iva
        Socialnopedagoška pomoč učencu z vedenjskimi in čustvenimi težavami v osnovni šoli : diplomsko delo / Iva Žumer. - Ljubljana : [I. Žumer], 2010. - 114 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 104-109. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) classification c) motnje vedenja d) klasifikacija

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1(043.2) ŽUMER, I. Socialnopedagoška
COBISS.SI-ID 8600137


378 VISOKO ŠOLSTVO.


106.
        PROBLEMS and prospects in higher education [Elektronski vir] / edited by Gregory T. Papanikos and Nicholas C. J. Pappas. - El. knjiga. - Athens : Athens Institute for Education and Research, ATINER, 2010

Sistemske zahteve: spletni brskalnik. - Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/Higher_Education.pdf (Dostop z geslom za člane knjižnice UL Pedagoška fakulteta). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 2. 12. 2010. - El. publikacija v pdf formatu obsega 344 str. - PDF tiskane izd. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-960-6672-89-7
a) higher education b) teacher education c) teaching profession d) career development e) visokošolsko izobraževanje f) izobraževanje učiteljev g) učiteljski poklic h) poklicni razvoj

378
COBISS.SI-ID 513192055

107.
        SOCIOLOGY of higher education : contributions and their contexts / edited by Patricia J. Gumport. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, cop. 2007. - XII, 382 str. : ilustr. ; 23 cm

- Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip075/2006039544.html. - Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0704/2006039544-b.html Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0704/2006039544-d.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-8018-8614-0 (hbk) ISBN 0-8018-8614-7 (hbk) ISBN 978-0-8018-8615-7 (pbk) ISBN 0-8018-8615-5 (pbk)
a) higher education b) educational sociology c) visokošolsko izobraževanje d) pedagoška sociologija

378
378 SOCIOLOGY of higher
COBISS.SI-ID 8617801


378(043.2) VISOKO ŠOLSTVO.


108.
ČADEŽ, Tina, 1983-
        Primerjava študijskih programov Vzgoja za zdravje na Češkem in Gospodinjstvo v Sloveniji : diplomsko delo / Tina Čadež. - Ljubljana : [T. Čadež], 2010. - 72 f. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 69-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.[in] Biotehniška fak., Biologija in gospodinjsvo
a) home economics b) curriculum c) higher education d) gospodinjstvo e) kurikulum f) visokošolsko izobraževanje

378(043.2)
Č II 378(043.2) ČADEŽ, T. Primerjava
COBISS.SI-ID 8614217


5 NARAVOSLOVNE VEDE


109.
TRAMPUŽ, Ljerka
        Kje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije : vodnik za otroke po stalnih zbirkah / Ljerka Trampuž ; [spremna beseda Breda Činč Juhant, Ljerka Trampuž ; ilustracije Marjan Manček ; risbe Bogdan Horvat, Igor Rehar, Ignac Sivec ; uganke Jože Petelin ; fotografi Milan Cerar ... et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2008 ([Kranj] : Trajanus). - 52, [2] str., : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6367-19-6
a) natural sciences b) museum c) naravoslovne vede d) muzej e) Prirodoslovni muzej f) stalne razstave g) Ljubljana h) vodniki

5
II 5 TRAMPUŽ, L. Kje
COBISS.SI-ID 239252736

110.
TRAMPUŽ, Ljerka
        Muzejska pripovedka ali Miška in slonček v Prirodoslovnem muzeju / Ljerka Trampuž ; ilustriral Marjan Manček ; [fotografije Ciril Mlinar Cic, Miha Jeršek]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2010 ([Kranj] : Trajanus). - [22] str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-6367-22-6
a) museum - children's book b) muzej - knjiga za otroke c) Prirodoslovni muzej

5
II 5 TRAMPUŽ, L. Muzejska
COBISS.SI-ID 251119872


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


111.
BUH, Neža, 1985-
        Učenje naravoslovja v taborniški organizaciji : diplomsko delo / Neža Buh. - Ljubljana : [N. Buh], 2010. - 72 f., [7] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Biologija in kemija
a) science education b) experiential learning c) camping d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) izkustveno učenje f) taborjenje

5:37(043.2)
Č II 5(043.2) BUH, N. Učenje
COBISS.SI-ID 8610633


51(043.2) MATEMATIKA.


112.
ŠTUPICA, Simona
        Kvazilinearne parcialne diferencialne enačbe prvega reda : diplomsko delo / Simona Štupica. - Ljubljana : [S. Štupica], 2010. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) diferencialne enačbe

517.9(043.2)
Č II 51(043.2) ŠTUPICA, S. Kvazilinearne
COBISS.SI-ID 8574537


52 ASTRONOMIJA.


113.
CANNAT, Guillaume
        Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu : priročnik za opazovanje v letu 2011 / Guillaume Cannat ; [prevedel Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 140 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Le ciel a l'oeil nu. - Potiskane notr. str. ov. - 600 izv.
ISBN 978-961-251-222-4
a) astronomy b) astronomija c) vesolje d) efemeride

52
52 CANNAT, G. Glej 2011
COBISS.SI-ID 253124864

114.
KÖTHE, Rainer
        Astronomija : preproste razlage : planeti, zvezde, galaksije, spektakularno potovanje skozi vesolje / Rainer Köthe ; ilustriral Gunther Schulz ; [prevedel Ludvik Jevšenak]. - Dotis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 89 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Astronomie. - Kazalo
ISBN 978-961-251-215-6
a) astronomy b) astronomija c) vesolje

52
II 52 KÖTHE, R. Astronomija
COBISS.SI-ID 253412352


54(043.2) KEMIJA.


115.
PETAN, Barbara
        Določitev nekaterih karakterističnih onesnažil vod : diplomsko delo / Barbara Petan. - Ljubljana : [B. Petan], 2010. - 50 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 49-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. [in] Biotehniška fak. [in] Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo [in] Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) nitrati d) fostati e) herbicidi f) določanje

543.3(043.2)
Č II 54(043.2) PETAN, B. Določitev
COBISS.SI-ID 8614473


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


116.
STEHR, Nico
        Podnebje in družba : podnebje kot vir, podnebje kot tveganje / Niko Stehr & Hans von Storch ; [prevod Toni Pustovrh ; spremna beseda Toni Pustovrh in Frane Adam]. - Ljubljana : Sophia, 2010 (Ljubljana : Rotosi). - 210 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Refleksija ; 2010, 1)

Prevod dela: Klima, Wetter, Mensch. - 500 izv. - Podnebne spremembe: strategije, redukcije in prilagajanja / Toni Pustovrh in Frane Adam: str. 183-195. - Bibliografija: str. 197-203. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-17-7
a) climate b) environmental protection c) podnebje d) varstvo okolja e) klimatske spremembe

551.5
551.5 STEHR, N. Podnebje
COBISS.SI-ID 252869632


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


117.
        EVOLUCIJA, biotska pestrost in ekologija. Evolucija : biologija v gimnaziji / Barbara Vilhar ... [et al.] ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić, Milijan Šiško ; računalniške risbe Mojca Lampe Kajtna, Barbara Vilhar ; fotografije Wikipedia ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 175 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja. - 1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-86-341-3991-4
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk e) evolucija

57(075.3)
II 57(075.3) EVOLUCIJA, biotska
COBISS.SI-ID 252595968

118.
STUŠEK, Peter
        Biologija celice in genetika : biologija v gimnaziji / Peter Stušek, Barbara Vilhar ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić ; računalniške risbe Mojca Lampe Kajtna, Barbara Vilhar, Milijan Šiško ; fotografije B. Vilhar ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 372 str. : ilustr. ; 29 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-86-341-3989-1
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk e) citologija f) genetika

57(075.3)
575(075.3)
57(075.3) STUŠEK, P. Biologija
COBISS.SI-ID 252568576


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


119.
BRENKUŠ, Urška
        Ocena telesnega razvoja šestletnih otrok iz Tržiča : diplomsko delo = An estimation of the body development of six years old children from Tržič : graduation thesis / Urška Brenkuš. - Ljubljana : [U. Brenkuš], 2010. - IX, 95, [4] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 93-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo. [in] Biotehniška fak.
a) physical development b) pre-school child c) telesni razvoj d) predšolski otrok e) antropometrične meritve

572.5-053.5(043.2)
Č II 57(043.2) BRENKUŠ, U. Ocena
COBISS.SI-ID 8591945

120.
PEČAR, Judita
        Poznavanje vretenčarjev Slovenije pri učencih 9. razreda osnovne šole v ljubljanski regiji : diplomsko delo / Judita Pečar. - Ljubljana : [J. Pečar], 2010. - X, 46, [14] f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo [in] Biotehniška fak.
a) biology b) knowledge c) primary school d) biologija e) znanje f) osnovna šola g) vretenčarji h) prepoznavanje i) poznavanje

596(043.2)
Č II 59(043.2) PEČAR, J. Poznavanje
COBISS.SI-ID 8614729


61 MEDICINA.


121.
BRECELJ, Maruša, 1981-
        Prehranska dopolnila : diplomsko delo / Maruša Brecelj. - Ljubljana : [M. Brecelj], 2010. - 88 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.; Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) prehrana c) prehranska dopolnila d) označevanje e) oglaševanje

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) BRECELJ, M. Prehranska
COBISS.SI-ID 8603721

122.
CARR, Nicholas G., 1959-
        The shallows : what the Internet is doing to our brains / Nicholas Carr. - 1st ed. - New York : W.W. Norton, cop. 2010. - VIII, 276 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. [225]-256. - Kazalo
ISBN 978-0-393-07222-8 (hbk) ISBN 0-393-07222-3
a) brain b) cognition c) computer network d) možgani e) kognicija f) računalniška mreža g) internet h) nevropsihologija

61
61 CARR, N. G. The shallows
COBISS.SI-ID 8605257

123.
DERVIŠEVIĆ, Edvin
        Vodič športne prehrane / Edvin Dervišević, Jože Vidmar. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2009 (Ljubljana : Studio Print). - 216 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 211-215
ISBN 978-961-6583-87-9
a) nutrition b) sport c) prehrana d) šport e) prehranski dodatki f) doping g) regeneracija h) motnje hranjenja i) alternativna prehrana

613.2
613.2 DERVIŠEVIĆ, E. Vodič
COBISS.SI-ID 249079040

124.
HOSTA, Milan
        Astma in šport / Milan Hosta ; [slike Petra Barbalič]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2003 ([Ljubljana] : Studio Print). - 65 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 58-61
ISBN 961-6405-53-5
a) sport b) asthma c) šport d) astma e) kinezioterapija

616
616 HOSTA, M. Astma
COBISS.SI-ID 126716160

125.
PARADIS, Michel
        A neurolinguistic theory of bilingualism / Michel Paradis. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pubublishing, cop. 2004. - VIII, 299 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Studies in bilingualism : SiBil, ISSN 0928-1533 ; vol. 18)

Bibliografija: str. 249-293. - Kazalo
ISBN 90-272-4126-0 (Eur., hbk) ISBN 90-272-4127-9 (Eur., pbk) ISBN 1-55619-738-1 (US., hbk) ISBN 1-55619-739-X (US., pbk)
a) bilingualism b) linguistics c) dvojezičnost d) lingvistika e) nevrolingvistika f) afazija g) lateralnost

61
61 PARADIS, M. Neurolinguistic
COBISS.SI-ID 8569161

126.
        PREHRANSKA dopolnila I : minerali in vitamini : podiplomsko izobraževanje / [urednika Tomaž Vovk, Aleš Obreza]. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2009 ([Ljubljana] : Ofsa). - 173 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

350 izv. - Bibliografija pri večini poglavij
ISBN 978-961-6378-20-8
a) nutrition b) prehrana c) prehranska dopolnila d) vitamini e) minerali

613.2
II 61 PREHRANSKA dopolnila
COBISS.SI-ID 245569536

127.
        PREHRANSKA dopolnila II : strokovno izobraževanje / [urednika Aleš Obreza, Tomaž Vovk]. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2010 ([Ljubljana] : Ofsa). - 128 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

350 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6378-31-4
a) nutrition b) prehrana c) antioksidanti d) lipidi e) ogljikovi hidrati f) vlaknine g) proteini h) probiotiki i) funkcionalna hrana j) prehranska dopolnila

613.2
II 61 PREHRANSKA dopolnila
COBISS.SI-ID 250980352


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


128.
CHETHNIK, Morton
        Techniques of child therapy : psychodynamic strategies / Morton Chethnik. - 2nd ed. - New York ; London : Guilford Press, 2000. - X, 307 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-57230-925-3 (paper) ISBN 1-57230-528-2 (cloth)
a) child psychiatry b) psychotherapy c) pedopsihiatrija d) psihoterapija e) psihoterapija otroka f) psihodinamika

616.89
616.89 CHETHNIK, M. Techniques
COBISS.SI-ID 1795941

129.
SCAIFE, Joyce, 1950-
        Supervising the reflective practitioner : an essential guide to theory and practice / Joyce Scaife. - London ; New York : Routledge, 2010. - XII, 294 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 257-281. - Kazali
ISBN 978-0-415-47957-8 (hbk) ISBN 978-0-415-479585- (pbk)
a) supervision b) health service personnel c) career development d) supervizija e) zdravstveni delavci f) poklicni razvoj g) refleksija

616.89
616.89 SCAIFE, J. Supervising
COBISS.SI-ID 8584777


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


130.
        LOV : velika splošna enciklopedija / uredil Paul-Henry Hansen-Catta ; [prevedla Borut Petrovič[!] in Slavica Jesenovec Petrovič[!]]. - Tržič : Učila International, 2003. - 407 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Larousse de la chasse d'aujourd'hui. - Na vrhu nasl. str.: Larousse. - Kazali
ISBN 961-233-530-3
a) lov b) leksikoni

63
II 63 LOV
COBISS.SI-ID 124759552

131.
SKETELJ, Polona
        Več od zlata in srebra nam sadno drevje da --- : ob Slovenski razstavi sadja 1998 / [Polona Sketelj ; prevod Marjanka Panker-Černoš]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 1998 (Ljubljana : Sitograf Trade). - 104 str. : ilustr. ; 23 cm

Uvodno besedilo in zadnja dva prispevka drugih avtorjev v slov. in angl. prevod. - Avtorica navedena v kolofonu. - Izšlo ob 100-letnici Kmetijskega inštituta Slovenije in 150-letnici prve slovenske razstave sadja. - Slovenija - dežela sadja / Milko Krajnc: str. 5. - 100-letnica Kmetijskega inštituta Slovenije / Slavko Gliha: str. 97. - Naša najdebelejša sadna drevesa / Valentin Benedičič: str. 99-102. - Bibliografija: str. 87-88. - Summary: More than gold and silver ---
ISBN 961-90452-3-8
a) agriculture b) kmetijstvo c) sadjarstvo d) sadno drevje e) sadje f) gojitev g) predelava h) ljudsko izročilo i) običajno pravo j) Slovenija k) kulturna zgodovina l) zgodovinski pregledi

635
635 SKETELJ, P. Več od
COBISS.SI-ID 78445056


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


132.
MUSEK Lešnik, Kristijan
        Od poslanstva do vizije zavoda in neprofitne organizacije : kako razjasniti vrednote, opredeliti poslanstvo in ustvariti vizijo zavoda ali neprofitne organizacije za nove čase / Kristijan Musek Lešnik. - Ljubljana : Inštitut za psihologijo osebnosti, 2003 (Murska Sobota : Solidarnost). - 387 str. : ilustr., tabele ; 25 cm

O avtorju: str. 5. - Bibliografija: str. 380-387
ISBN 961-6406-12-4
a) organization b) value c) management d) organizacija e) vrednota f) vodenje g) neprofitne organizacije h) čutno zaznavanje i) svetovanje j) gospodarski svetovalci k) razvoj l) predvidevanje m) modernizacija n) strokovne službe o) delovna organizacija p) podjetje q) javni sektor r) organizacija poslovanja s) poslovna etika t) procesi u) poslovni odnosi v) priročniki

65.012.4(035):334.012.3/.52
65.082(035):65.012.2
65.012.46:174
65 MUSEK Lešnik, K. Od poslanstva
COBISS.SI-ID 125520128

133.
RUGELJ, Samo
        Za vsako besedo cekin? : slovensko knjižno založništvo med državo in trgom / Samo Rugelj. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 277 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Bralna znamenja / Cankarjeva založba)

Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 259-268. - Izvleček ; Abstract. - Kazalo
ISBN 978-961-231-782-9
a) publishing industry - Slovenia b) marketing c) cultural policy d) založništvo - Slovenija e) trženje f) kulturna politika

65
65 RUGELJ, S. Za vsako
COBISS.SI-ID 252672000


654/656


134.
SQUIRES, Claire
        Trženje literature : ustvarjanje sodobne književnosti v Veliki Britaniji / Claire Squires ; prevedla Tanja Ahlin. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 286 str. ; 23 cm. - (Zbirka Bralna znamenja)

Prevod dela: Marketing literature. - 400 izv. - Bibliografija: str. 257-277. - Kazalo
ISBN 978-961-231-778-2
a) publishing industry b) marketing c) literatura d) založništvo e) trženje f) literatura

655.4/.5(410)"20"
339.138(410):82
821.111.09:658.8"20"
65 SQUIRES, C. Trženje
COBISS.SI-ID 252671744


655 TISKARSTVO


135.
HELLER, Steven, 1950-
        Illustration : a visual history / Steven Heller, Seymour Chwast. - New York : Abrams, 2008. - 271, [1] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [272]. - Kazalo. - Vsebina: Style : Victorian ; Arts and Crafts ; Art nouveau ; Object poster ; Expressionism ; Art deco ; Romanticism ; Surrealism ; Representational ; Pulp ; Heroic realism ; Realism ; Rockwellian ; Push Pin style ; Polish ; Cartoon expressionism ; Fantasy ; Gothic ; Primitivism ; Minimalism ; Psychedelic ; Neo impressionism ; Neo surrealism ; Neo Victorian ; Punk ; Postmodern ; Neo deco ; Digital ; Form : Anthropomorphic ; Caricature ; Political ; Propaganda ; Reportage ; Parody ; Satiric ; Children's illustration ; Comics ; Toys ; Absurdist ; Erotic ; Conceptual ; Diagram ; Illustrated alphabets and trademarks
ISBN 978-0-8109-7284-1 (harry n. abrams, inc.) ISBN 0-8109-7284-0 (harry n. abrams, inc.)
a) graphic arts b) illustration c) grafika d) ilustracija e) grafično oblikovanje

655.26
Č II 76 HELLER, S. Illustration
COBISS.SI-ID 2170736


69(043.2) GRADBENI MATERIAL IN OBRTI.GRADBENA DELA.


136.
VIČIČ, Tatjana
        Preoblikovanje gline : diplomska naloga / Vičič Tatjana. - Ljubljana : [V. Tatjana], 1984. - 24 f. : ilustr. ; 30 x 42 cm

Bibliografija: f. 24. - Univ. Edvarda Kardelja, Pedagoška akademija, Oddelek za likovno in tehnično vzgojo
a) pottery b) lončarstvo c) glina d) oblikovanje

691.4:73(043.2)
ZZ II 67/68(043.2) VIČIČ, T. Preoblikovanje
COBISS.SI-ID 8575049


7


137.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Pictura poesis : eseji / Andrej Medved. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 433 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

ISBN 978-961-242-318-6
a) fine arts - Slovenia b) likovna umetnost - Slovenija c) slovenski umetniki d) študije

73/76(497.4)(04)
73/74 MEDVED, A. Pictura
COBISS.SI-ID 252954112


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


138.
DEMPSEY, Amy, 1963-
        Styles, schools and movements : the essential encyclopaedic guide to modern art / Amy Dempsey. - New ed. - London : Thames & Hudson, 2010. - 312 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 978-0-500-28844-3
a) fine arts - encyxlopedia b) likovna umetnost - enciklopedija c) moderna umetnost d) stili e) smeri

7.03
II 7.03 DEMPSEY, A. Styles
COBISS.SI-ID 8608841

139.
FREELAND, Cynthia A.
        But is it art? : an introduction to art theory / Cynthia Freeland. - Oxford : Oxford University Press, 2002, cop. 2001. - XXI, 231 str. : ilustr. ; 18 cm

Further reading: str. 217-221. - Kazalo
ISBN 978-0-19-285367-7
a) art b) aesthetics c) umetnost d) estetika e) teorija umetnosti f) filozofija umetnosti

7.01
7.01 FREELAND, C. But is
COBISS.SI-ID 8608329

140.
HODGE, Susie, 1960-
        How to survive modern art / Susie Hodge. - London : Tate, cop. 2009. - 127 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 978-1-85437-749-4
a) fine arts b) likovna umetnost c) moderna umetnost d) abstraktna umetnost e) umetniki

7.01
II 7.01 HODGE, S. How to
COBISS.SI-ID 8585801

141.
KOLENC, Janja
        Zgodovina slovanskega in slovenskega ornamenta : diplomska naloga / Janja Kolenc. - Ljubljana : [J. Kolenc], 1985. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69. - Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za likovno vzgojo
a) fine arts b) likovna umetnost c) ornameti d) Vzhodna Evropa

7:93/94(497.4)(043.2)
ZZ II 7(043.2) KOLENC, J. Zgodovina
COBISS.SI-ID 8569417

142.
STRMOLE, Martina
        Drago Tršar : diplomska naloga / Martina Strmole. - Ljubljana : [M. Strmole], 1988. - 87 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 82-86. - Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za likovno vzgojo
a) sculpture b) kiparstvo

7:929(043.2)
ZZ II 7(043.2) STRMOLE, M. Drago Tršar
COBISS.SI-ID 8568905

143.
ŠUPŠÁKOVÁ, Božena
        Vizuálna kultúra-umenie-vzdelávanie = [Visual culture-art-education] / Božena Šupšáková ; [preklad textov za slovenského jazyka do anglického Ariana-jazykové centrum ; recenzenti Tonka Tacol, Jana Szabóova]. - Bratislava : Dolis, 2010. - 257 str. : ilustr. ; 26 cm

O autorke, About author: str. 257. - Besedilo v slovaš. in angl. - Vzpor. nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 252-255
ISBN 978-80-970419-0-8
a) fine arts b) likovna umetnost c) vizualna umetnost d) primerjalna študija

7.01
7 ŠUPŠÁKOVÁ, B. Vizuálna
COBISS.SI-ID 8590153

144.
TWO thousand and beyond
        2000 and beyond : contemporary tendencies / [Valerio Terraroli, editor]. - 1st ed. - Milan : Skira, cop. 2010. - 432 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art of the twentieth century : Protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day ; vol. 5)

Bibliografija: str. 413-416. - Kazalo
ISBN 978-88-572-0128-3
a) fine arts - 21st cent. b) likovna umetnost - 21. stol.

7.01
II 7.01 TWO thousand
COBISS.SI-ID 8617289


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


145.
CAJNKO, Ana
        Relief - vrata : diplomska naloga / Ana Cajnko. - Ljubljana : [A. Cajnko], 1992. - 124 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 123-124. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) relief d) likovno izražanje

7(043.2)
ZZ II 7(043.2) CAJNKO, A. Relief
COBISS.SI-ID 8569673

146.
ZALAR, Aleksandra
        Stol kot prostorska izkušnja : diplomska naloga / Aleksandra Zalar. - Ljubljana : [A. Zalar], 1992. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) stol d) oblikovanje

7(043.2)
ZZ II 7(043.2) ZALAR, A. Stol
COBISS.SI-ID 8569929


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


147.
VIDERVOL, Darja
        Kozolec kot arhitekturna znamenitost in kot likovni motiv : diplomska naloga / Darja Vidervol. - Ljubljana : [D. Vidervol], [1981]. - [78] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78. - Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za likovno vzgojo
a) architecture b) arhitektura c) kozolec d) likovni motivi

72.012.44(043.2)
ZZ II 7(043.2) VIDERVOL, D. Kozolec
COBISS.SI-ID 8568393


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


148.
        The ART of Rachel Whitread / edited by Chris Townsend. - New York : Thames & Hudson, 2004. - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-500-28504-7
a) fine arts - sculpture b) likovna umetnost - kiparstvo c) sodobno kiparstvo d) beton e) vlivanje f) javni prostor

73/74 Whiteread R.
Č 73/74 ART pf Rachel
COBISS.SI-ID 2613102

149.
HAUPTMAN, Jodi
        Georges Seurat : the drawings : [The Museum of Modern Art, New York, October 28, 2007-January 7, 2008] / Jodi Hauptman ; with essays by Karl Buchberg ... [et al.]. - 3rd printing. - New York : Museum of Modern Art, 2008, cop. 2007. - 269 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 258-259
ISBN 978-0-87070-717-9
a) Seurat, Georges (1859-1891) b) drawing c) risanje

73/75
75 HAUPTMAN, J. Georges
COBISS.SI-ID 8584009

150.
KUTNAR, Jelka
        Relief od začetkov do danes : diplomska naloga / Jelka Kutnar. - Ljubljana : [J. Kutnar], 1987. - 89 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89. - Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za likovno vzgojo
a) fine arts b) likovna umetnost c) relief

73(043.2)
ZZ II 7(043.2) KUTNAR, J. Relief
COBISS.SI-ID 8568649

151.
PESENTI, Allegra
        Rachel Whiteread drawings : [Hummer Museum, Los Angeles, January 31-April 25, 2010. Nasher Sculpture Centre, Dallas, May 22-August 15, 2010. Tate Britain, London, September 8, 2010-January 16, 2011] / Allegra Pesenti ; with essays by Ann Gallagher and Allegra Pesenti and a visual essay by Rachel Whiteread. - Los Angeles : Hammer Museum ; Munich ; London ; New York : DelMonico Books : Prestel, 2010. - 224 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 216-221
ISBN 978-3-7913-5038-7
a) Whiteread, Rachel (1963-) b) drawing c) risanje

73/74Whiteread R.
Č 73/74 PESENTI, A. Rachel Whiteread
COBISS.SI-ID 8584265

152.
PETHERBRIDGE, Deanna, 1939-
        The primacy of drawing : histories and theories of practice / Deanna Petherbridge. - New Haven : Yale University Press, cop. 2010. - IX, 521 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 487-503. - Kazalo
ISBN 978-0-300-12646-4 (hbk) ISBN 0-300-12646-8 (hbk)
a) fine arts b) drawing c) likovna umetnost d) risanje

73/76
II 73/74 PETHERBRIDGE, D. The primacy Č II 73/74 PETHERBRIDGE, D. The primacy
COBISS.SI-ID 8588105

153.
SLOVENSKI bienale ilustracije (9 ; 2010 ; Ljubljana)
        Podoba knjige --- knjiga podob / 9. slovenski bienale ilustracije, [Cankarjev dom, 17. 11. 2010-10. 2. 2011] ; [organizira Cankarjev dom v sodelovanju z ilustratorsko sekcijo Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov = organized by Cankarjev dom in collaboration with The Illustration Section of The Slovenian Artists Association ; urednica Nina Pirnat-Spahić ; besedila Matej Bogataj, Breda Ilich Klančnik, Iztok Premrov ; prevod Anina Oblak ; dokumentacija Sanja Spahić]. - Ljubljana : Cankarjev dom, kulturni in kongresni center = Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2010. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

800 izv.
ISBN 978-961-6157-42-1
a) illustration - Slovenia - 21st cent. b) ilustracija - Slovenija - 21. stol. c) knjižna ilustracija d) skupinske razstave

75
Č 75 SLOVENSKI Podoba 2010
COBISS.SI-ID 253212928


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


154.
BAJROVIĆ, Skender
        Portret v sodobnem slovenskem kiparstvu : diplomsko delo / Skender Bajrović. - Ljubljana : [S. Bajrović], 1983. - 21, [80] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 21. - Univ. Edvarda Kardelja, Pedagoška akademija
a) sculpture b) kiparstvo c) portret

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) BAJROVIĆ, S. Portret
COBISS.SI-ID 8574025

155.
ČIČIČ, Jasna
        Razmerje med naravo in kiparsko formo : diplomsko delo / Jasna Čičič. - Ljubljana : [J. Čičič], 1992. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 41. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) kiparstvo c) vitalizem

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ČIČIČ, J. Razmerje
COBISS.SI-ID 8567881

156.
JANŽEKOVIČ, Damjana
        Strip in likovna umetnost : diplomsko delo / Damjana Janžekovič. - V Ljubljani : [D. Janžekovič], 1991. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija. - Bibliografija: f. 47
a) comics b) strip

76(043.2)
ZZ II 75(043.2) JANŽEKOVIČ, D. Strip
COBISS.SI-ID 8590665

157.
KRIŽMAN, Marija
        Zdenko Kalin : akademski kipar : diplomska naloga / Marija Križman. - Ljubljana : [M. Križman], [1984?]. - 90 f. : ilustr. ; 30 cm

Letnica izida najdena v drugem viru podatkov. - Bibliografija: f. 89-90. - Univ. Edvarda Kardelja, Pedagoška akademija
a) sculpture b) kiparstvo

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) KRIŽMAN, M. Zdenko
COBISS.SI-ID 8571977

158.
NOVAK, Petra
        Stojan Batič : akademski kipar : diplomska naloga / Petra Novak. - Ljubljana : [P. Novak], 1983. - 77 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 74-76. - Univ. Edvarda Kardelja, Pedagoška akademija
a) sculpture b) kiparstvo

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) NOVAK, P. Stojan
COBISS.SI-ID 8571465

159.
PUCELJ, Maja, 19.04.1982
        Svetloba, gibanje, realnost in prostor : diplomsko delo / Maja Pucelj. - Ljubljana : [M. Pucelj], 2010. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 81-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) kiparstvo c) kiparski prostor d) instalacije e) kinetično kiparstvo

73(043.2)
Č II 73/74(043.2) PUCELJ, M. Svetloba
COBISS.SI-ID 8592457

160.
SIMONČIČ, Bojan, 1958-
        Stane Dremelj : diplomska naloga / Bojan Simončič. - Ljubljana : [B. Simončič], 1985. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Edvarda Kardelja, Pedagoška akademija
a) sculpture b) kiparstvo

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) SIMONČIČ, B. Stane Dremelj
COBISS.SI-ID 8574793

161.
ŽAGAR-Cvitić, Simona
        Janez Boljka : diplomska naloga / Žagar-Cvitić Simona. - Ljubljana : [Žagar-Cvitić S.], 1985. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-72. - Univ. Edvarda Kardelja, Pedagoška akademija, Oddelek za likovno pedagogiko
a) sculpture b) kiparstvo c) mala plastika

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ŽAGAR-CVITIĆ, S. Janez
COBISS.SI-ID 8571721


73/76(083.824)


162.
JEMEC, Andrej, 1934-
        Sanje trenutka : slike 2006 - 2010 = Träume des Augenblicks : Bilder 2006 - 2010 : Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien, 10. 11. - 10. 12. 2010 / Andrej Jemec ; [uvodno besedilo, Vorwort Vincenc Rajšp ; esej, Essay Wolfgang J. Bandion ; prevodi, Übersetzungen Barbara Budin, Milka Hudobnik ; fotografije, Fotografien Matija Pavlovec, Primož Lavre]. - [Dunaj = Wien : Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut, 2010] (Ljubljana : Formatisk). - 24 str. : ilustr. ; 34 cm

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v nem. - Ob razstavi Andreja Jemca na Slovenskem znanstvenem inštitutu na Dunaju = Zur Ausstellung von Andrej Jemec im Slowenischen Wissenschaftsinstitut in Wien / Vincenc Rajšp: str. 2-3. - O svobodi slikarstva = Von der Freiheit der Malerei / Wolfgang J. Bandion: str. 4-7
a) painting - exhibition b) slikarstvo - razstava

069.9(436.1)"2010":75
75(497.4)"20":929Jemec A.
II 75 JEMEC, A. Sanje
COBISS.SI-ID 31964461


78 GLASBA.


163.
HELSBY, Genevieve
        Glasbeni inštrumenti v orkestru / Genevieve Helsby ; [prevod Lado Jakša]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 176 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Meet the instruments of the orchestra. - O avtorici: str. 175. - Kazalo
ISBN 978-961-251-241-5
a) musical instrument - book for youth b) glasbilo - knjiga za mladino

780.6(02.053.2)
II 78 HELSBY, G. Glasbeni
COBISS.SI-ID 253123072

164.
KAMIEN, Roger, 1934-
        Music : an appreciation / Roger Kamien with Anita Kamien. - 10th ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2011. - XXXVII, 583 str. : ilustr., note, portreti ; 28 cm

Na ov.: International student edition. - Bibliografija: str. 559-562. - Kazalo
ISBN 978-0-07-131420-6
a) music b) glasba c) glasbene analize d) skladatelji e) biografije f) glasbene zvrsti g) glasbeni slogi h) glasbene oblike

78
II 78 KAMIEN, R. Music
COBISS.SI-ID 8606793

165.
        KRALJIČNA v mišjem plaščku [Zvočni posnetek] : glasbena pravljica / [pravljico priredila po različnih ljudskih motivih Slavica Remškar ; interpretacija besedila Ajda Rooss] ; glasbo izvaja Ansambel za renesančno glasbo in ples Cortesía. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 1 CD (34 min, 21 sek) : stereo ; 12 cm

Zgoščenka je priloga revij Cicido in Ciciban, december 2010
MKZ CD 027 SAZAS
a) glasbene pravljice

78
cd 78 KRALJIČNA v mišjem
COBISS.SI-ID 15234357

166.
NOGRAŠEK, Milena
        Piške sem pasla [Glasbeni tisk] : priročnik / Milena Nograšek, Katarina Virant Iršič ; [ilustracije otroci VVE Horjul in učenci OŠ Horjul]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 199 str. : ilustr., note ; 24 cm

800 izv. - Kazala
ISBN 978-86-341-3837-5 ! ISMN 979-0-709020-04-1
a) music education - teachers' guide b) pre-school education c) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje d) predšolska vzgoja

784.67(497.4)
37.015.31:78(035)
373.2:78(035)
78 NOGRAŠEK, M. Piške
COBISS.SI-ID 246968832


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


167.
HROVATIN, Marina
        Papirnate lutke : hišica iz kock - razstava : diplomska naloga / Marina Hrovatin. - Ljubljana : [M. Hrovatin], 1987. - 22 f., 6 f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 22. - Univ. Edvarda Kardelja, Pedagoška akademija, Likovni-tehnični pouk
a) puppetry b) lutke c) lutkovna predstava

792.97(043.2)
ZZ II 79(043.2) HROVATIN, M. Papirnate
COBISS.SI-ID 8572745


793/794


168.
MOORE, Dan
        Biblija za bistroumne : [zabavne vaje in uganke za hitrejše razmišljanje in boljši spomin] / Dan Moore ; [prevod Vital Sever]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (natisnjeno na Kitajskem). - 191 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The brainpower Bible. - Dodatek k nasl. na ov. in v kolofonu. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-251-196-8
a) miselne igre b) prostorske predstave c) logične uganke d) besedne igre e) matematične igre f) knjige za otroke

793.7(02.053.2)
510 MOORE, D. Biblija
COBISS.SI-ID 250855936


796/799


169.
KRISTAN, Silvo
        Pogledi na šport. 1, Šolska športna vzgoja in njeno ocenjevanje / Silvo Kristan. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2009 ([Ljubljana] : Studio Print). - 674 str. ; 24 cm

Recenzija : knjigi na pot / Milan Žvan: str. 7. - Recenzija / Jakob Bednarik: str. 8. - 200 izv.
ISBN 978-961-6583-81-7
a) physical education b) marking c) teaching objective d) športna vzgoja e) ocenjevanje f) učni cilj g) učinkovitost h) preverjanje znanja i) športni pedagogi j) osnovne šole k) srednje šole l) fakultete m) športni dan n) gibalne sposobnosti o) predšolski otroci

37:796
37.091.279.7:796
796 KRISTAN, S. Pogledi
COBISS.SI-ID 248478208


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


170.
CORTESE, Dario
        Poti do skrajnosti / Dario Cortese. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ljubljana] : Set). - 97 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Geina knjižnica) (Posebna izdaja revije Gea)

8.500 izv.
ISBN 978-961-01-1530-4
a) open air activities b) dejavnosti na prostem c) pohodništvo d) planinske poti e) izleti f) planinski vodniki

796.5
796.5 CORTESE, D. Poti
COBISS.SI-ID 253357568


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


171.
HAFNER, Katja, 1984-
        S katerimi oblikami športne aktivnosti se ukvarjajo starši 8-letnih otrok : diplomsko delo / Katja Hafner. - Ljubljana : [K. Hafner], 2010. - VI f., 47 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 37-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) parents c) šport d) starši e) športna rekreacija f) organizirana vadba

796:2-457(043.2)
Č II 79(043.2) HAFNER, K. S katerimi
COBISS.SI-ID 8610377

172.
ROBIDA, Barbara, 1985-
        Kakovost športne vzgoje z vidika trajanja ure športne vzgoje in uporabe učnih metod in učnih oblik : diplomsko delo / Barbara Robida. - Ljubljana : [B. Robida], 2010. - IV, 58 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-55. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) lesson preparation c) teaching method d) športna vzgoja e) učne priprave f) didaktična metoda g) športna aktivnost

796:37(043.2)
Č II 79(043.2) ROBIDA, B. Kakovost
COBISS.SI-ID 8610121

173.
TURŠČAK, Tea, 1986-
        Predstavitev konjeniškega športa na razredni stopnji OŠ Ob Rinži in OŠ Zbora odposlancev v Kočevju : diplomsko delo / Tea Turščak. - Ljubljana : [T. Turščak], 2010. - 68 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-50. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) riding c) extra-curricular activities d) jahanje e) šport f) interesne dejavnosti

798.668:373.3.016(043.2)
Č II 79(043.2) TURŠČAK, T. Predstavitev
COBISS.SI-ID 8590409

174.
ŽIŽEK, Špela, 1987-
        Teoretične vsebine pri športni vzgoji v učbenikih in delovnih zvezkih v 2. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Špela Žižek. - Ljubljana : [Š. Žižek], 2010. - IV, 138 str. : preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 120-138. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) curriculum c) textbook d) primary school e) športna vzgoja f) kurikulum g) učbenik h) osnovna šola

796:373.3.016(043.2)
Č II 79(043.2) ŽIŽEK, Š. Teoretične
COBISS.SI-ID 8615241


80/81


175.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 2 : z besedo do besede. Učbenik za slovenščino - jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol [Dva medija] / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Marjana Hodak ; [ilustrator Zvonko Čoh ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria) 228 str. : ilustr. ; 26 cm 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Podrejeni nasl. na DVD-ju: DVD k učbeniku za jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-01-0539-8
a) Slovenian language - tetbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6 VOGEL, J. Slovenščina 2 DVD 811.163.6 VOGEL, J. Slovenščina 2
COBISS.SI-ID 238700800


811.112.2 NEMŠČINA.


176.
        POSODOBITVE pouka v gimnazijski praksi. Nemščina / Nada Holc ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 312 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Besedilo v slov. ali nem. - 320 izv. - Bibliografija pri posameznih pogl.
ISBN 978-961-234-901-1
a) German language b) secondary education c) educational technology d) nemščina e) srednješolski pouk f) izobraževalna tehnologija

811.112.2
811.112.2 POSODOBITVE pouka cdr 811.112.2 POSODOBITVE pouka
COBISS.SI-ID 251881472


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


177.
SKAZA, Jože
        Slovenska slovnica / J. Skaza. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 142 str. : ilustr., preglednice ; 23 cm. - (Zbirka Jezikovni priročniki / Cankarjeva založba)

2.500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 136
ISBN 978-961-231-784-3
a) Slovenian language b) grammar c) slovenščina d) gramatika

811.163.6'36
811.163.6'36 SKAZA, J. Slovenska
COBISS.SI-ID 253054720


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


178.
MIKIČ, Neira
        Nedosegljive sanje : v sistemu rejništva in ustanov / Neira Mikič. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010. - 120 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

1.000 izv.
ISBN 978-961-00-1000-5
a) rejništvo b) spomini

821.163.6-312.6
821.163.6 MIKIČ, N. Nedosegljive
COBISS.SI-ID 252258560


82.0


179.
        TLAK živih ur : Niku Grafenauerju za 70. rojstni dan / uredila Nela Malečkar. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-242-321-6
a) Grafenauer, Niko (1940-) b) poetry c) poezija d) slovenska poezija

821.163.6.09Grafenauer N.(082)
821.163.6-82
821.163.6.09 TLAK živih ur
COBISS.SI-ID 253260800


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


180.
GOLOB, Nina, 12.12.1984
        Problemska tematika v mladinski književnosti : diplomsko delo / Nina Golob. - Ljubljana : [N. Golob], 2010. - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) picture book c) mladinska književnost d) slikanica e) tabu teme

82-93(043.2)
Č II 82(043.2) GOLOB, N. Problemska
COBISS.SI-ID 8592201


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


181.
MICHAELS, Anne, 1958-
        Ubežni delci / Anne Michaels ; prevedla Teja Bivic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 276 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Fugitive pieces. - 800 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-482-5

821.111
821.111 MICHAELS, A. Ubežni
COBISS.SI-ID 252450304


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


182.
FRANZEN, Jonathan
        Freedom / Jonathan Franzen. - 1st ed. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2010. - 562 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-374-15846-0 (pbk) ISBN 978-0-374-53257-4 (open market pbk)

821.111(73)
821.111(73) FRANZEN, J. Freedom
COBISS.SI-ID 8608585


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


183.
KAFKA, Franz
        Pismo očetu in druga kratka proza / Franz Kafka ; prevedel Štefan Vevar. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 185 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv.
ISBN 978-961-242-317-9
a) Kafka, Franz (1883-1924) b) kratka proza

821.112.2
821.112.2 KAFKA, F. Pismo
COBISS.SI-ID 252902144


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


184.
ARKO, Andrej
        Dom : iz spominov Ericha Schleimerja, lesnega industrialca v pokoju in posestnika z dvorca Grebenje nad Gručno vasjo : slovenske večernice / Andrej Arko. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Celovec : Mohorjeva ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2010 (Ljubljana : Hren). - 250 str. ; 22 cm. - (Slovenske večernice / Celjska Mohorjeva družba ; 160) (Družinske večernice / Mohorjeva Celovec ; zv. 67)

ISBN 978-961-218-916-7 (Celjska Mohorjeva družba) ISBN 978-3-7086-0576-0 (Mohorjeva Celovec) ISBN 978-88-96632-11-6 (Goriška Mohorjeva družba)

821.163.6
821.163.6 ARKO, A. Dom
COBISS.SI-ID 252839424

185.
HANUŠ, Barbara
        O Jakobu in muci Mici. Novoletna smrečica = Novogodišnje drvce = Novogodišna elka = Neve beršeskro boroco / Barbara Hanuš ; ilustrirala Ana Zavadlav ; [prevod v hrvaščino Iva Kosmos, prevod v makedonščino Darko Spasev, prevod v romščino Romeo Horvat]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2010. - 25 str. : ilustr. ; 28 cm

400 izv.
ISBN 978-961-272-031-5

821.163.6
II 821.163.6 HANUŠ, B. O Jakobu
COBISS.SI-ID 253213440

186.
NOVAK, Bogdan, 1944-
        Miškin rdeči nosek / [napisal] Bogdan Novak in [ilustrirala] Jelka Reichmann. - Ljubljana : Genija, 2004 ([Ljubljana : Euroadria]). - [17] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Mlinček)

ISBN 961-91313-3-9

821.163.6
821.163.6 NOVAK, B. Miškin
COBISS.SI-ID 216237568

187.
PANGERC, Peter Pitambar
        Zadet / [Peter Pitambar Pangerc ; fotografija Luka Zlatnar]. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] P. Pitambar Pangerc, 2009. - 93 str. : avtorj. sl. ; 20 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 200 izv.
ISBN 978-961-245-658-0
a) drug addiction b) zasvojenost z drogami c) narkomani d) dnevniki

821.163.6
821.163.6 PANGERC, P. Zadet
COBISS.SI-ID 243624448

188.
PAVČEK, Tone
        Po morju plava kit : izmišljeno resnična pesnitev / Tone Pavček ; [ilustracije Suzi Bricelj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2010. - [35] str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-272-026-1

821.163.6-132
II 821.163.6 PAVČEK, T. Po morju
COBISS.SI-ID 252158976

189.
PREDIN, Andrej, 1976-
        Učiteljice / Andrej Predin. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 186 str. ; 21 cm

Bio- in bibliografski podatki o avtorju na hrbtu ov.
ISBN 978-961-241-473-3

821.163.6-311.2
FRASCATI:
6-206
821.163.6 PREDIN, A. Učiteljice
COBISS.SI-ID 252195584

190.
SMOLE, Dominik
        Zbrano delo / Dominik Smole ; [uredil in opombe napisal Goran Schmidt]. - Maribor : Litera, 2006-<2010> (Maribor : Dravska tiskarna). - zv. <1-5> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj.218; 224; 225)

Od zv. 2 dalje Založba ZRC, ZRC SAZU
Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Črni dnevi in beli dan ; Dodatek (Nič in nekaj) - 475 str. - 2006
Knj. 2: Antigona : dramski spisi I. - 2009. - 704 str.
Knj. 3: Krst pri Savici : dramski spisi II. - 2009. - 334 str.
Knj. 5: Nezbrana kratka proza ; Dramaturški spisi ; Članki ; Intervjuji ; Pisma.- 2010. - 714 str. - 400 izv.
ISBN 961-6422-99-5 (zv. 1) ISBN 978-961-254-144-6 (zv. 2) ISBN 978-961-254-143-9 (zv. 3) ISBN 978-961-254-230-6 (zv. 5)
a) Smole, Dominik (1929-1992)

821.163.6-821
821.163.6 SMOLE, D. Zbrano delo
COBISS.SI-ID 57404673


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


191.
UMEK, Maja
        Družba in jaz 1 : družba za 4. razred devetletne, osemletne osnovne šole / Maja Umek, Olga Janša Zorn ; [ilustratorka Branka Schwarz ; karte Gregor Markelj, Mateja Rihtaršič, Geodetski zavod Slovenije ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 4. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 97 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-6357-91-3
a) society - textbook b) primary education c) družba - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

908(075.2)
II 908(075.2) UMEK, M. Družba 1
COBISS.SI-ID 224083200


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


192.
NEĆAK, Dušan
        O feldmaršalu Svetozarju Boroeviću de Bojni / Dušan Nečak, Božo Repe. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave FF)

300 izv. - O avtorjih na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 113-114. - Zusammenfassung. - Kazalo
ISBN 978-961-237-376-4
a) Borojević, Svetozar (1856-1920) b) twentieth century history c) zgodovina dvajsetega stoletja d) avstroogrska vojska e) častniki f) častno meščanstvo mesta Ljubljane g) biografije h) prva svetovna vojna

929Borojević S.
FRASCATI:
6-100
929 NEĆAK, D. O feldmaršalu
COBISS.SI-ID 252554496


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO