COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti april 0100 SPLOŠNO.


1.
        KNJIGA te čaka. Poišči jo! : mednarodni dan knjig za otroke, petek, 2. april 2010 : predstavitev nove postavitve leposlovja za mladino, sreda, 14. april 2010 / [uredniški odbor Darja Lavrenčič Vrabec ... et al.]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2010. - 36 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-91187-7-1
a) children's book b) library c) knjiga za otroke d) knjižnica

025.8:821-93
821-93(01)
02 KNJIGA 02 KNJIGA te čaka.
COBISS.SI-ID 250536192

2.
RANKIN, Carolynn
        Delivering the best start : a guide to early years libraries / Carolynn Rankin and Avril Brock. - London : Facet, cop. 2009. - XVI, 190 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 173-179. - Kazalo
ISBN 978-1-85604-610-7
a) library b) knjižnica c) bibliotekarstvo d) knjižnične storitve e) organizacija dela f) delo z uporabniki g) otroci

02
02 RANKIN, C. Delivering
COBISS.SI-ID 247554048


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
ŠTRANCAR, Matjaž
        iPriročnik : Snow Leopard : osnove MAC OS X, iLife '09 in iWork '09 / Matjaž Štrancar ; Strokovni sodelavci Andrej Marolt, Janez Jožef Starc, Luka Kunavar, Mark Požlep, Matej Butala, Matjaž Horvat, Tomaž Marija Car, Uroš Žekar. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Štrancar.com, 2010 (Ljubljana : Repro Point). - X, 192 str. : ilustr. ; 21 cm

700 izv. - Kazalo
- - iWork [Elektronski vir] : instal DVD. - Version 9.0. - 1 DVD
Nasl. z DVD-ja
ISBN 978-961-92371-4-4
a) operating system - reference book b) operacijski sistem - priročnik c) operacijski sistem Mac OS X

004.451(035)
004.738.5(035)
004.4 ŠTRANCAR, M. iPriročnik DVD 004.4 ŠTRANCAR, M. iPriročnik
COBISS.SI-ID 249017344


1 FILOZOFIJA.


4.
ARISTOTELES
        O duši / Aristotel ; prevedel, napisal uvod in komentar ter dodal opombe in glosarij grških terminov Valentin Kalan. - Reprint iz leta 1993. - Ljubljana : Slovenska matica, 2002 (Ljubljana : Premiere). - 305 str. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica, ISSN 1408-2160 ; zv. 37)

Prevod dela: Peri psyches, A,B,G. - Lat. naslov dela: De anima. - Glosarij: str. 270-301. - Izbrana bibliografija: str. 256-269
ISBN 961-213-000-0
a) Aristoteles (384-322 pr.n.št.) b) philosophy c) filozofija d) grška filozofija e) duša f) resnica g) človek h) mišljenje i) zaznavanje j) življenje

1 Aristoteles
128
1 ARISTOTELES O duši
COBISS.SI-ID 117612032

5.
BYRON, Tanya
        Mali vragci : [vodnik za spremembo vašega družinskega življenja in prijetnejše trenutke z otroki] / Tanya Byron in Sacha Baveystock ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Brežice : Primus, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 155 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Little angels. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Podatek o izd. v CIP-u. - 1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6804-10-3
a) family education b) parent-child relation c) družinska vzgoja d) odnos med starši in otrokom e) vzgojni nasveti

37.018.1(035)
159.922.7(035)
37.018 BYRON, T. Mali vragci
COBISS.SI-ID 249686016

6.
HUSEBO, Stein
        Ljubezen in žalost : česa se lahko naučimo od otrok / Stein Husebo ; prevod Sonja Kuntner ; [ilustracije Žiga Rebernik ... et al.]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2009. - 141 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Liebe und Trauer. - 2.000 izv. - Beseda bralcem / Marija Cehner: str. 5. - O avtorju: str. 135. - Slovensko društvo Hospic / Tatjana Žargi: str. 136-139
ISBN 978-961-6744-18-8
a) psychotherapy b) psihoterapija c) smrt d) žalovanje e) psihološki nasveti

159.91:616-036.8
615.851 HUSEBO, S. Ljubezen
COBISS.SI-ID 62890241

7.
WARBURTON, Nigel, 1962-
        Filozofija : temeljna spoznanja / Nigel Warburton ; [prevod Matevž Rudl ; predgovor Marjan Šimenc]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - XIV, 198 str. ; 21 cm. - (Zbirka Paideia / Sophia ; 2009, 4)

Prevod dela: Philosophy. - 500 izv. - O avtorju: str. II. - Temeljna vprašanja temeljnih avtorjev / Marjan Šimenc: str. XI-XIV. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-13-9
a) philosophy b) filozofija c) zgodovina filozofije d) sistemi e) pregledi

14
1 WARBURTON, N. Filozofija
COBISS.SI-ID 249188352

8.
YUVAL-Davis, Nira
        Spol in nacija / Nira Yuval-Davis ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Ksenija Vidmar Horvat]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 254 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 29)

Prevod dela: Gender & nation. - 500 izv. - O avtorici: str. II. - Postnacionalna reprodukcija: spol in nacija v dobi post- politik / Ksenija Vidmar Horvat: str. 206-221. - Bibliografija: str. 223-242. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-12-2
a) sex b) female c) culture d) spol e) ženska f) kultura g) reprodukcija h) nacija i) državljanstvo j) feminizem

141.72:32
32-055.2
305-055.2
32 YUVAL-DAVIS, N. Spol in nacija
COBISS.SI-ID 249176576

9.
ŽIŽEK, Slavoj
        Začeti od začetka : čitanka / Slavoj Žižek ; [izbor in ureditev in spremna beseda Peter Klepec ; prevod Simon Hajdini, Lidija Šumah]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 205 str. ; 21 cm : portret. - (Knjige za vsakogar)

8.000 izv. - Žižkov atraktor/Peter Klepec: str. 193-202. - Knjiga je izšla v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010. - Bibliografija: str. 203-205
ISBN 978-961-231-794-2
a) philosophy b) filozofija

1
1 ŽIŽEK, S. Začeti
COBISS.SI-ID 250350592


159.9 PSIHOLOGIJA.


10.
INTERNATIONAL Week of ESEC (6 ; 2009 ; Coimbra)
        Creativity and innovation : proceedings / IWE2009, 6th International Week of ESEC, [Coimbra, 23rd - 27th March, 2009] ; edited by Susana Gonçalves. - Coimbra : Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior de Educaçao - ESEC, 2009. - 422 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-972-95072-8-1
a) educational innovation b) creativity c) intercultural education d) pedagoška inovacija e) ustvarjalnost f) interkulturna vzgoja

159.954
159.954 INTERNATIONAL Creativity
COBISS.SI-ID 8230217


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


11.
GRILJC, Manca, 1986-
        Psihološka in vizualno-zaznavna podlaga likovne terapije : diplomsko delo / Manca Griljc. - Ljubljana : [M. Griljc], 2010. - 88 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 86-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) therapy c) umetnost d) terapija e) likovna terapija f) vizualna zaznavanje

159.9:73(043.2)
Č II 159.9(043.2) GRILJC, M. Psihološka
COBISS.SI-ID 8248649

12.
PAVLIN, Nina, 1985-
        Ko deklica odraste --- : Ojdipov kompleks pri deklici in njegove posledice v odraslosti : diplomsko delo / Nina Pavlin. - Ljubljana : [N. Pavlin], 2010. - 116 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) psychoanalysis b) father-child relation c) girl d) psihoanaliza e) odnos med očetom in otrokom f) deklica g) Ojdipov kompleks h) očetova odsotnost

159.922.7-055.25(043.2)
159.964.2
Č II 159.9(043.2) PAVLIN, N. Ko deklica
COBISS.SI-ID 8224329

13.
SAGADIN, Marjana, 1985-
        Pozitivni učinki terapije s pomočjo konja na samopodobo otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Marjana Sagadin. - Ljubljana : [M. Sagadin], 2009. - 64 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) cerebral palsy b) therapy c) riding d) cerebralna paraliza e) terapija f) jahanje g) hipoterapija

159.922.76:615.851(043.2)
Č II 159.9(043.2) SAGADIN, M. Pozitivni
COBISS.SI-ID 8228425


3 DRUŽBENE VEDE


14.
        CHANGING values and beliefs in 85 countries : trends from the values surveys from 1981 to 2004 / Loek Halman ... [et al.]. - Leiden ; Boston : Brill, 2008. - XII, 266 str. : ilustr. ; 31 cm. - (European values studies, ISSN 1568-5926 ; 11)

ISBN 978-90-04-15778-1 (hbk)
a) value - trend report b) vrednota - tendenčno poročilo

3
II 3 CHANGING values
COBISS.SI-ID 2490583


316 SOCIOLOGIJA.


15.
        SOCIALNI razgledi 2009 / [avtorice in avtorji Lidija Apohal Vučkovič ... [et al.] ; urednica Tanja Čelebič]. - Ljubljana : UMAR, 2010 ([Boštanj] : ZMAS). - 138 str. : tabele, graf. prikazi ; 28 cm

- Dostopno tudi na: http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/socrazgledi/2009/socialni_razgledi_2009.pdf. - 270 izv. - Bibliografija: str. 131-136. - Povzetek
ISBN 978-961-6031-94-3
a) socio-economic status - Slovenia b) družbeno-ekonomski položaj - Slovenija

308(497.4)
3 SOCIALNI razgledi
COBISS.SI-ID 249974784


33 GOSPODARSTVO


16.
ZUPANČIČ, Boštjan M.
        Prva od suhih krav / Boštjan M. Zupančič ; [prevod dodatkov Jelka Kernev Štrajn, Irena Duša Draž]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 278 str. ; 23 cm. - (Zbirka Čas misli)

600 izv. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 275-278
ISBN 978-961-231-722-5
a) economic recession b) financial resources c) standard of living d) gospodarsko nazadovanje e) finančni viri f) življenjski standard g) gospodarska kriza h) recesija

330
330 ZUPANČIČ, B. M. Prva
COBISS.SI-ID 247847680


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


17.
DIMMOCK, Clive A. J.
        Designing the learning-centred school : a cross-cultural perspective / Clive Dimmock. - London ; New York : RoutledgeFalmer, cop. 2000. - XVI, 300 str. ; 24 cm. - (Student outcomes and the reform of education)

Biblografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-750-70850-6 (hbk) ISBN 0-750-70849-2 (pbk)
a) school based management b) educational reform c) development of education d) vodenje šole e) reforma vzgoje in izobraževanja f) razvoj vzgoje in izobraževanja g) medkulturna pedagogika h) medkulturna vzgoja i) šolska reforma

37.01
37.01 DIMMOCK, C. Designing
COBISS.SI-ID 40182370

18.
EUROPEAN Science Education Research Association. Conference (2009 ; Istambul)
        Contemporary science education research : pre-service and in-service teacher education : [a collection of papers presented at ESERA 2009 Conference] / edited by Mehmet Fatih Tasar, Gültekin Cakmakci. - Istanbul : ESERA : Pegam Akademi, cop. 2010. - XI, 388 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki na začetku posameznih prispevkov
ISBN 978-605-364-032-5
a) science education b) teacher education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) izobraževanje učiteljev

37.091.3(082)
II 371.3 ESERA 2009 Contemporary
COBISS.SI-ID 8244041

19.
        IZSTOPAJOČE vedenje in pedagoški odzivi / [avtorji Alenka Kobolt ... et al.] ; uredila Alenka Kobolt. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - 382 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Socialno pedagoške teme)

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali. - Povzetki v slov. in angl.
ISBN 978-961-253-047-1
a) behaviour disorder b) emotional disorder c) misconduct d) motnje vedenja e) čustvene motnje f) neprimerno vedenje

37.015.3(082)
37.015.3 IZSTOPAJOČE vedenje Č 37.015.3 IZSTOPAJOČE vedenje
COBISS.SI-ID 250372864

20.
KUMP, Sonja
        Prestari za učenje? : vzorci izobraževanja in učenja starejših / Sonja Kump, Sabina Jelenc Krašovec. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 (Dob pri Domžalah : Grafika 3000). - 180 str. : tabele ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 145-164. - Kazala
ISBN 978-961-270-024-9 (Pedagoški inštitut)
a) lifelong learning b) adult education c) motivation d) vseživljenjsko učenje e) izobraževanje odraslih f) motivacija

374.7-053.88
374 KUMP, S. Prestari
COBISS.SI-ID 248974592

21.
PŠUNDER, Majda
        Alternativni vzgojni ukrepi med teorijo, zakonodajo in prakso / Majda Pšunder, Olga Dečman Dobrnjič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 290 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 279-288. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-234-838-0
a) pupil behaviour b) discipline c) educational legislation d) vedenje učencev e) disciplina f) šolska zakonodaja g) vzgojni ukrepi

37.018
37.018 PŠUNDER, M. Alternativni
COBISS.SI-ID 249505792

22.
PUŠKAR, Stjepan
        Hrvatsko osnovno školstvo : zakoni, pravilnici, kolektivni ugovori, komentari / Stjepan Puškar. - Zagreb : Školska knjiga, 2006. - 548 str. : tabele ; 25 cm

ISBN 953-0-61462-4
a) primary school - Croatia b) legislation c) osnovna šola - Hrvaška d) zakonodaja

37.01
37.01 PUŠKAR, S. Hrvatsko
COBISS.SI-ID 8240457


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


23.
ŠPRLJAN, Kristina Ana
        Krug znanja : priručnik za učitelje, nastavnike i profesore / Kristina Ana Šprljan, Andreja Rosandić ; [ilustrator Zoran Skorić]. - Zagreb : Školska knjiga, 2008 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 146 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 145-146
ISBN 978-953-0-50889-7
a) teaching method b) teaching style c) teaching practice d) didaktična metoda e) stil pouka f) učna praksa

37.091.3
371.3 ŠPRLJAN, K. Krug
COBISS.SI-ID 8238665


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


24.
MAZI Golob, Helena
        Vpliv računalniško podprtega učnega gradiva na rezultate učenja : magistrsko delo / Helena Mazi Golob. - Ljubljana : [H. Mazi Golob], 2010. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-86. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teaching aid b) didactic use of computer c) learning d) učni pripomočki e) didaktična uporaba računalnika f) učenje g) Moodle h) stili učenja i) napačne predstave j) fotosinteza

371.3(043.2)
II 371.3(043.2) MAZI Golob, H. Vpliv Č II 371.3(043.2) MAZI Golob, H. Vpliv
COBISS.SI-ID 8248137


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


25.
CUDER, Neda, 1985-
        Vloga vzgojiteljice v čustvenem razvoju otrok : diplomska naloga / Neda Cuder. - Ljubljana : [N. Cuder], 2010. - 60 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 49-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) affective development c) teacher role d) predšolski otrok e) čustveni razvoj f) vloga učitelja

373.2:159.942(043.2)
Č II 373.2(043.2) CUDER, N. Vloga
COBISS.SI-ID 8225865

26.
KRČ, Ksenija
        Čebele in čebelarstvo v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Ksenija Krč. - Ljubljana : [K. Krč], 2010. - 139 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 131-133. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) concept formation d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) oblikovanje pojma g) čebele h) otrokove ideje i) aktivno učenje j) konstruktivizem

373.2.016:638.1(043.2)
Č II 373.2(043.2) KRČ, K. Čebele
COBISS.SI-ID 8231497

27.
MAČEK, Ernesta
        V vrtcu si lahko igrače izdelamo sami : diplomska naloga / Ernesta Maček. - Ljubljana : [E. Maček], 2010. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) engineering c) play d) project method e) predšolski otrok f) tehnika g) igra h) projektna metoda

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) MAČEK, E. V vrtcu
COBISS.SI-ID 8237385

28.
STRNIŠA, Klaudija
        Tehnična ustvarjalnost otrok v vrtcu - izdelava voza : diplomska naloga / Klaudija Strniša. - Radeče : [K. Strniša], 2010. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 48. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) engineering c) project method d) predšolski otrok e) tehnika f) projektna metoda g) izdelava voza

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) STRNIŠA, K. Tehnična
COBISS.SI-ID 8212297


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


29.
        MLINČEK : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj ; [urednici Simona Knez, Renata Vrčkovnik] ; strokovni sodelavki Vida Medved Udovič, Nataša Potočnik ; ilustracije Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010-. - Zv. <1-3> : ilustr. ; 29 cm

4.000 izv.
Dosedanja vsebina:
Del 1. / Milica Antič Gaber (soavtorica poglavja Zakaj tako), Mojca Pečar (soavtorica poglavij Z druge strani vidim drugače, Na poti v šolo). - 104 str. - 2010
Del 2. / Milica Antić Gaber (soavtorica poglavja Družine), Mojca Pečar (soavtorica poglavja Na cesti). - 111 str. - 2010
Del 3. - 119 str. - 2010
ISBN 978-961-241-418-4 (zv. 1) ISBN 978-961-241-419-1 (zv. 2) ISBN 978-961-241-421-4 (zv. 3)
a) environmental education - textbook b) mathematics - textbook c) Slovenian language - textbook d) primary school e) okoljska vzgoja - učbenik f) matematika - učbenik g) slovenščina - učbenik h) osnovna šola i) začetni pouk j) vaje za osnovne šole

373.32.016:003
II 373.32.016:003 KRNEL, D. Mlinček
COBISS.SI-ID 250340096

30.
ŠUPŠÁKOVÁ, Božena
        Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania / Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Jaroslava Markofová ; [preklada textov Valerija Karba]. - Bratislava : Linwe/KRAFT, cop. 2009 (Bratislava : Linwe/KRAFT). - 313 str. : ilustr. ; 19 cm

Slovar pojmov: str. 273-288. - Bibliografija: str. 289-307. - Povzetki v angl. in slovaš.
ISBN 978-80-970214-1-2
a) art education b) curriculum c) education system d) likovna vzgoja e) kurikulum f) sistem vzgoje in izobraževanja g) vizualna umetnost h) primerjalna študija

373.32.016:74
373.32.016:74 ŠUPŠÁKOVÁ, B. Výtvarná
COBISS.SI-ID 8155209


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


31.
ILAR, Mojca, 1984-
        Pojmi in predlogi dejavnosti s področja kulturne dediščine na razredni stopnji : diplomsko delo / Mojca Ilar. - Ljubljana : [M. Ilar], 2010. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) cultural heritage c) primary school d) družba e) kulturna dediščina f) osnovna šola g) spoznavanje družbe

373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) ILAR, M. Pojmi
COBISS.SI-ID 8234313

32.
TOMAŽINČIČ, Špela, 1986-
        Učenje rabe mobilnega navigatorja v 5. razredu - model za delo v parih : diplomsko delo / Špela Tomažinčič. - Ljubljana : [Š. Tomažinčič], 2010. - 76, [12] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 45-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) teaching aid c) primary school d) družba e) učni pripomočki f) osnovna šola g) mobilni navigator h) orientacija i) terensko delo

373.32.016:502/504(043.2)
Č II 373.3(043.2) TOMAŽINČIČ, Š. Učenje
COBISS.SI-ID 8231753

33.
URH, Helena
        Prikazovanje podatkov pri pouku matematike v prvi in drugi triadi : diplomsko delo / Helena Urh. - Ljubljana : [H. Urh], 2010. - 63 str., [5] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) statistics c) primary school d) matematika e) statistika f) osnovna šola g) obdelava podatkov h) prikazi

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.3(043.2) URH, H. Prikazovanje
COBISS.SI-ID 8235081

34.
ŽIGON, Monika
        Spodbujanje logičnega sklepanja pri matematiki na razredni stopnji : diplomsko delo / Monika Žigon. - Ljubljana : [M. Žigon], 2010. - IV, 98 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) logical thinking c) primary school d) matematika e) logično mišljenje f) osnovna šola

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.3(043.2) ŽIGON, M. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 8234825


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


35.
BAŠIĆ, Josipa
        Teorije prevencije : prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih / Josipa Bašić. - Zagreb : Školska knjiga, 2009. - 494 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis)

Bibliografija: str. 431-466. - Kazali
ISBN 978-953-0-30255-6
a) behaviour disorder b) prevention c) motnje vedenja d) prevencija

376.1-056.47
376.1-056.47 BAŠIĆ, J. Teorije
COBISS.SI-ID 8240713

36.
CRONE, Deanne A.
        Building positive behavior support systems in schools : functional behavioral assessment / Deanne A. Crone, Robert H. Horner. - New York ; London : Guilford Press, cop. 2003. - XVIII, 171 str. : graf. prikazi, preglednice ; 26 cm

Bibliografija: str. 163-165. - Kazalo
ISBN 1-57230-818-4
a) pupil behaviour b) behaviour disorder c) assessment d) vedenje učencev e) motnje vedenja f) vrednotenje g) modifikacija vedenja h) težavni učenci

376.1
376.1 CRONE, D. Building
COBISS.SI-ID 8218697

37.
GUBERINA-Abramović, Daniela
        Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u osnovnoj školi / Daniela Guberina-Abramović ; [ilustratorica Marijana Jelić]. - 3. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2008. - 114 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-953-0-50750-0
a) backward child b) integration c) curriculum d) primary school e) razvojno moten otrok f) integracija g) kurikulum h) osnovna šola

376
II 376.1 GUBERINA, D. Priručnik
COBISS.SI-ID 8236873

38.
GUBERINA-Abramović, Daniela
        Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranima u predmetnu nastavu u osnovnoj školi / Daniela Guberina-Abramović. - Zagreb : Školska knjiga, 2008 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 99 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-953-0-50922-1
a) backward child b) integration c) curriculum d) primary school e) razvojno moten otrok f) integracija g) kurikulum h) osnovna šola

376.1
II 376.1 GUBERINA ABRAMOV Priručnik
COBISS.SI-ID 8241737

39.
SMYTHE, Ian
        Dyslexia in the digital age : making it work / Ian Smythe. - London ; New York : Continuum, cop. 2010. - XI, 202 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 191-195. - Kazalo
ISBN 978-0-8264-3883-6 (pbk) ISBN 978-0-8264-3082-3 (hbk)
a) dyslexia b) didactic use of computer c) educational software d) disleksija e) didaktična uporaba računalnika f) didaktična programska oprema g) e-učenje

376.1-056.264
376.1-056.264 SMYTHE, I. Dyslexia
COBISS.SI-ID 8229961

40.
        UČNE težave v osnovni šoli = Learning difficulties in elementary school [Videoposnetek] : delovni odnos soustvarjanja = co-creative working relationship / avtorice Gabi Čačinovič Vogrinčič ... [et al.] ; avtorska glasba Mitja Reichenberg ; urednica Ksenija Bregar Golobič. - Ljubljana : Ministrstvo RS za šolstvo in šport : Pedagoški inštitut : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009. - 2 DVD (ca 246 min) : barve, zvok ; škatla 19 x 14 cm + 1 knjižica

Knjižica vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-6101-47-9 (Ministrstvo za šolstvo in šport)
a) learning difficulty b) primary school c) učne težave d) osnovna šola e) pomoč učencem

376.1
DVD 376.1 UČNE težave
COBISS.SI-ID 246037248


378 VISOKO ŠOLSTVO.


41.
BARRERA, Douglas
        Advancing democratic practice : a self-assessment guide for higher education / by Douglas Barrera and Virgilio Meira Soares. - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2009. - 93 str. : preglednice ; 30 cm. - (Council of Europe higher education series ; no. 14)

Na ov. tudi: Learning and living democracy. - Bibliografija: str. 93. - Summary
ISBN 978-92-871-6663-0
a) democracy - Europe b) human rights c) higher education - Europe d) demokracija - Evropa e) človekove pravice f) visokošolsko izobraževanje - Evropa

378
II 378 BARRERA, D. Advancing
COBISS.SI-ID 8241481

42.
        DEVELOPING attitudes to recognition: substantial differences in an age of globalisation / E. Stephen Hunt and Sjur Bergan (eds). - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2009. - 170 str. : tabele ; 24 cm. - (Council of Europe higher education series ; No. 13)

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-92-871-6697-5
a) higher education b) vocational qualification c) recognition of qualification d) visokošolsko izobraževanje e) poklicna kvalifikacija f) priznavanje kvalifikacij

378
378 DEVELOPING attitudes
COBISS.SI-ID 8219977

43.
HUDSON, Alison
        New professionals and new technologies in new higher education? : conceptualising struggles in the field / Alison Hudson. - Umea : Umea University, Department of Interactive Media and Learning, cop. 2009. - 276, [66] str. ; 24 cm. - (Doktorsavhandlingar inom den Nationella forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, ISSN 1653-6894 ; Nr. 19) (Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete = Dissertations in educational work, ISSN 1650-8858 ; 30)

Abstarct. - Bibliografiji: str. 228-261
ISBN 978-91-7264-824-1
a) higher education b) educational technology c) development of education d) visokošolsko izobraževanje e) izobraževalna tehnologija f) razvoj vzgoje in izobraževanja

378
378 HUDSON, A. New
COBISS.SI-ID 8239433

44.
RAUHVARGERS, Andrejs
        Improving recognition in the European higher education area: an analysis of national action plans / Andrejs Rauhvargers and Agnese Rusakova. - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2009. - 176 str. ; 24 cm. - (Council of Europe higher education series ; No. 12)

ISBN 978-92-871-6648-7
a) higher education b) recognition of qualification c) legislation d) visokošolsko izobraževanje e) priznavanje kvalifikacij f) zakonodaja g) lizbonska pogodba

378
378 RAUHVARGERS, A. Improving
COBISS.SI-ID 8220745


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


45.
IRT, Tamara
        Razvoj in socialni vidik letovanj v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič : diplomsko delo / Tamara Irt. - Ljubljana : [T. Irt], 2010. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) voluntary work c) dejavnosti na prostem d) prostovoljno delo e) letovanje f) Rdeči križ Slovenije

379.84(043.2)
Č II 379.8(043.2) IRT, T. Razvoj
COBISS.SI-ID 8230473


39 ETNOLOGIJA.


46.
        KOLE, kole, koledo, leto lepo mlado : slovenske ljudske pripovedi ob letnih mejnikih / [izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo] Monika Kropej, Roberto Dapit ; ilustracije Damijan Stepančič]. - 2. natis. - Radovljica : Didakta, 2010. - 45 str. : ilustr. ; 25 cm

8.000 izv. - Knjiga je izšla v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010
ISBN 978-961-261-153-8
a) fairy tale b) folk culture - Slovenia c) pravljica d) ljudska kultura - Slovenija e) slovensko ljudsko izročilo f) pripovedke g) bajeslovna bitja

398.2(497.4)
398 KOLE
COBISS.SI-ID 250380032


5 NARAVOSLOVNE VEDE


47.
MIZORI-Oblak, Pavlina
        Matematika za študente tehnike in naravoslovja / Pavlina Mizori-Oblak. - Ponatis 6. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2009- (Ljubljana : Littera picta). - Zv. <1-> : ilustr. ; 24 cm

Podatek o ponatisu naveden v CIP-u
Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2009. - VIII, 379 str. - 500 izv. - Bibliografija: str. [380]
ISBN 978-961-6536-30-1 (zv. 1)
a) mathematics - textbook b) university studies c) mathematics - učbenik d) univerzitetni študij

51(075.8)
51(075.8) MIZORI-OBLAK, P. Matematika
COBISS.SI-ID 248571648


51 MATEMATIKA.


48.
BAKIĆ, Damir
        Linearna algebra / Damir Bakić. - Zagreb : Školska knjiga, 2008 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - X, 245 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 28 cm. - (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis)

Bibliografija: str. [241]. - Kazalo
ISBN 978-953-0-30878-7
a) mathematics b) matematika c) linearna algebra

51(075.8)
II 51(075.8) BAKIĆ, D. Linerana
COBISS.SI-ID 8237129

49.
BOGATAJ, Ludvik
        Matematika I : osnove, linearna algebra, funkcije / Ludvik Bogataj, Liljana Ferbar. - 2. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2008 (Ljubljana : Copis). - 248 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 247-248
ISBN 978-961-240-046-0
a) mathematics b) matematika c) linearna algebra d) funkcije e) zaporedja f) množice

512
512 BOGATAJ, L. Matematika I
COBISS.SI-ID 241302272

50.
ŽEROVNIK, Janez, 1958-
        Matematika 1 / Janez Žerovnik. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2008 (Ljubljana : Tiskarna Present). - 170 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6536-23-3
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) zaporedja d) funkcije e) limita f) zveznost g) odvod h) vektorji

51(075.8)
51(075.8) ŽEROVNIK, J. Matematika 1
COBISS.SI-ID 241509632

51.
ŽEROVNIK, Janez, 1958-
        Matematika 2 / Janez Žerovnik. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 204 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 199. - Kazalo
ISBN 978-961-6536-25-7
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) integrali d) matrike e) determinante f) sistemi linearnih enačb g) vektorski prostori h) linearne preslikave i) diferencialne enačbe j) funkcije več spremenljivk

51(075.8)
51(075.8) ŽEROVNIK, J. Matematika 2
COBISS.SI-ID 244079616


53 FIZIKA.


52.
KRSNIK, Rudolf
        Suvremene ideje u metodici nastave fizike : sveučilišni udžbenik / Rudolf Krsnik ; [ilustracije Tihana Bakarić]. - Zagreb : Školska knjiga, 2008. - 276 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija : str. 255-264. - Kazalo
ISBN 978-953-0-50994-8
a) physics b) higher education c) didactics d) fizika e) visokošolsko izobraževanje f) didaktika

53:371.3
53:371.3 KRSNIK, R. Suvremene
COBISS.SI-ID 8240201


6


53.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zbirka zakonskih in podzakonskih aktov povezanih s področjem drog / [uredila Alenka Curk]. - Ljubljana : Urad RS za droge, 2001 (Postojna : Čukgraf). - 173 str. ; 21 cm. - (Odmevi / Urad vlade RS za droge, ISSN 1580-1535 ; št. 1)

ISBN 961-6398-00-8
a) narcotic b) legislation c) narkotik d) zakonodaja

613.83(497.4)(094.5)
351.761(497.4)(094.5)
343.575(497.4)(094.5)
613.8 SLOVENIJA Zbirka zakonskih
COBISS.SI-ID 110650368


61(043.2) MEDICINA.


54.
LIČEN, Brigita
        Analiza prehrambenih navad in gibalnih aktivnosti predšolskih otrok v mestu in na podeželju : diplomska naloga / Brigita Ličen. - Ljubljana : [B. Ličen], 2010. - 97 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor development b) eating habit c) pre-school child d) motorični razvoj e) prehrambena navada f) predšolski otrok g) gibalne dejavnosti h) zdrava prehrana

613.22(043.2)
Č II 61(043.2) LIČEN, B. Analiza
COBISS.SI-ID 8241225


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


55.
HILL, Philip
        Shizofrenija, moja sopotnica : popotovanje od diagnoze učnih težav skozi obdobja duševne bolezni do kariere poklicnega socialnega delavca / Philip Hill ; [prevedla Teodora Ghersini ; spremna beseda Renata Ažman]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - 158 str. ; 23 cm

700 izv. - Prevod dela: Living out of the book
ISBN 978-961-218-874-0
a) schizophrenia b) shizofrenija

616.89
616.89 HILL, P. Shizofrenija
COBISS.SI-ID 249688320


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


56.
BARBIČ, Mojca
        Rojena v ognju : glina, keramika in krasilne tehnike / Mojca Barbič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 139 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 135-136
ISBN 978-961-234-834-2
a) pottery b) lončarstvo c) glina d) keramika e) modeliranje f) okraševanje g) zgodovinski pregledi

73/74
73/74 BARBIČ, M. Rojena
COBISS.SI-ID 248901120

57.
CEVC, Emilijan
        Kiparstvo na Slovenskem med gotiko in barokom / Emilijan Cevc. - Ljubljana : Slovenska matica, 1981 (Ljubljana : Delo). - 371 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 334-341. - Zusammenfassung / übersetzt von Neva Šlibar-Hojker. - Kazala
a) sculpture - Slovenia b) kiparstvo - Slovenija c) slovensko kiparstvo d) gotika e) barok

73/74
73/74 CEVC, E. Kiparstvo
COBISS.SI-ID 15694848


73/77


58.
FLAJŠMAN, Božidar
        Likovna dejavnost in ekološko ozaveščanje / Božidar Flajšman. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2009 (Ljubljana : Schwarz). - 224 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 195-201. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-6525-61-9
a) art education b) communication c) teaching objective d) likovna vzgoja e) komunikacija f) učni cilj g) vizualne komunikacije h) likovne dejavnosti i) sporočilnost j) likovni izdelki

73/76:504
73/74 FLAJŠMAN, B. Likovna
COBISS.SI-ID 248364032


78 GLASBA.


59.
KOVAČIČ, Jani
        Vóšč in Koléde [Zvočni posnetek] / Jani Kovačič ; Slovenia United Orchestra ; Grupa občanov ; JKQuartet. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga : Lorex electronics, 2008. - CD (36 min, 18 sek) : stereo ; 12 cm

CD je bil izdan kot pril. k Mladini št. 52/53 z dne 24.12.2008. - Izvajalci: Slovenia United Orchestra, Grupa občanov, JKQuartet. - Vsebina: Božična ; Gastarbajter ; Disko Karamazovi ; Grand Hotel S. ; Ej, če bi imel ; Otožje ; Jara kača ; Vina! ; Kako je ne bi imel rad ; Ljubezenske inštalalacije
a) sodobna glasba b) rock

784.6(086.76)
cd 78 KOVAČIČ, J. Vóšč
COBISS.SI-ID 13167158


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


60.
COFFOU, Verica
        Lutka u školi : [priručnik za lutkarstvo u nastavi i slobodnim aktivnostima s lutkarskim igrama] / Verica Coffou. - 2. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2008, cop. 2004. - 130 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Lutkarstvo)

Podnasl. naveden na ov.
ISBN 978-953-0-50720-3
a) puppetry b) school play c) lutke d) šolsko gledališče e) lutkovne predstave

792.97
792.97 COFFOU, V. Lutka cdr 792.97 COFFOU, V. Lutka
COBISS.SI-ID 8237641

61.
VUKONIĆ-Žunić, Jasna
        Lutkarski medij u školi : priručnik za učitelje i voditelje lutkarskih družina / Jasna Vukonić-Žunič, Božena Delaš ; [fotografije Petar Fabijan ... [et al.]]. - Zagreb : Školska knjiga, 2009 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 137 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Metodička biblioteka)

Bibliografija: str. 105-108. - Sažetak ; Summary
ISBN 978-953-0-50776-0
a) puppetry b) language teaching - teachers' guide c) lutke d) jezikovni pouk - priročnik za učitelje

792.97
792.97 VUKONIĆ-ŽUNIĆ, J. Lutkarski cdr 792.97 VUKONIĆ-ŽUNIĆ, J. Lutkarski
COBISS.SI-ID 8239177


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


62.
ENIKO, Irena, 1985-
        Metodični postopki pri mali košarki : diplomsko delo / Irena Eniko. - Ljubljana : [I. Eniko], 2010. - 68 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (DVD)

Bibliografija: str. 58-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) ball game c) primary school d) športna vzgoja e) igra z žogo f) osnovna šola g) mala košarka

796.323.2:37.091.3(043.2)
Č II 79(043.2) ENIKO, I. Metodični
COBISS.SI-ID 8228681


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


63.
BOUŠA, Dubravka
        Priručnik za interpretaciju književnog djela : teoria književnosti (lirski, epski, dramski i diskurzivni rod), teorija pisanja / Dubravka Bouša. - Zagreb : Školska knjiga, 2009 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 270 str. ; 24 cm. - (Metodička biblioteka)

Bibliografija: str. 265-266. - Kazalo
ISBN 978-953-0-51347-1
a) literature b) Croatian language c) literatura d) hrvaščina e) literarna teorija f) teorija pisanja

82
82 BOUŠA, D. Priručnik
COBISS.SI-ID 8238921

64.
PREGELJ, Sebastijan
        Literarne poti Ljubljane / Sebastijan Pregelj in Gašper Troha. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 (Ljubljana : Aries). - 131 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 zemljevid. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

8.000 izv. - Bibliografija: str. 131. - Kazalo
ISBN 978-961-242-284-4
a) slovenski književniki b) Ljubljana c) vodniki

821.163.6.09
821.163.6.09 PREGELJ, S. Literarne
COBISS.SI-ID 250537728


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


65.
HATELEY, Erica
        Shakespeare in children's literature : gender and cultural capital / Erica Hateley. - New York ; London : Routledge, cop. 2009. - XIII, 218 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Children's literature and culture ; 58)

Bibliografija: str. 207-215. - Kazalo
ISBN 978-0-415-96492-0 (hbk) ISBN 0-415-96492-X (hbk) ISBN 978-0-203-88924-4 (ebk) ISBN 0-203-88924-X (ebk)
a) Shakespeare, William (1564-1616) b) children's and youth literature c) moral value d) mladinska književnost e) moralna vrednota

82-93
82-93 HATELEY, E. Shakespeare
COBISS.SI-ID 8239945

66.
        TRANSCENDING boundaries : writing for a dual audience of children and adults / edited by Sandra L. Beckett. - New York ; London : Garland, 1999. - XX, 286 str. ; 23 cm. - (Garland reference library of the humanities ; vol. 2152. Children's literature and culture ; vol. 13)

Bibliografija: str. 255-272 in na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-8153-3359-5
a) children's and youth literature b) reading taste c) mladinska književnost d) bralni interes e) bralci f) postmodernizem g) tradicija

82-93
82-93 TRANSCENDING
COBISS.SI-ID 8240969


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


67.
ADIGA, Aravind
        Beli tiger / Aravind Adiga ; prevedel Marko Trobevšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 258 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: The white tiger. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-405-4

821.111(540)-311.2
821.111 ADIGA, A. Beli tiger
COBISS.SI-ID 249601024


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


68.
KEHLMANN, Daniel, 1975-
        Slava : roman v devetih zgodbah / Daniel Kehlmann ; prevedla Tina Štrancar. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 (Ljubljana : Aries). - 116 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Ruhm ein Roman in neun Geschichten
ISBN 978-961-242-276-9

821.112.2-31
821.112.2 KEHLMANN, D. Slava
COBISS.SI-ID 250504448


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


69.
GIORDANO, Paolo, 1982-
        Samotnost praštevil / Paolo Giordano ; [prevedla Anita Jadrič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 313 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La solitudine dei numeri primi. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-01-1140-5

821.131.1
821.131.1 GIORDANO, P. Samotnost
COBISS.SI-ID 248318208


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


70.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Deseta hči : čitanka / Svetlana Makarovič ; [izbor in spremna beseda Gašper Troha]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 254 str. : portret ; 21 cm. - (Knjige za vsakogar)

8.000 izv. - Brez bolečine tudi lepote ni/Gašper Troha: str. 235-245. - Knjiga je izšla v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010. - Bibliografija: str. 247-254
ISBN 978-961-231-795-9
a) Makarovič, Svetlana (1939-)

821.163.6
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Deseta
COBISS.SI-ID 250350080

71.
PAHOR, Boris
        Zalivi : čitanka / Boris Pahor ; [izbor in spremna beseda Tatjana Rojc]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 201 str. : portret ; 21 cm. - (Knjige za vsakogar)

8.000 izv. - Zalivi Borisa Pahorja / Tatjana Rojc: str. 187-196. - Knjiga je izšla v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010. - Bibliografija: str. 199- 201
ISBN 978-961-231-796-6
a) Pahor, Boris (1913-)

821.163.6
821.163.6 PAHOR, B. Zalivi
COBISS.SI-ID 250419200

72.
PEDIČEK, Franc
        Razklani čas / Franc Pediček ; [Knjigi na pot Ana Krajnc ; fotografije iz arhiva Franca Pedička]. - Celje : Celjska mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010 (Ljubljana : Hren). - 631 str. : fotogr. ; 21 cm

500 izv. - Vsebina: Iz vodnjaka spominov ; V močniku revolucije
ISBN 978-961-218-880-1

821.163.6-32
821.163.6 PEDIČEK, F. Razklani
COBISS.SI-ID 250119424

73.
PERŠOLJA, Patricija
        Neskončno te imam rada! / Patricija Peršolja ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2010. - [16] str. : ilustr. ; 16 x 14 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

11.000 izv.
ISBN 978-961-92466-4-1

821.163.6
821.163.6 PERŠOLJA, P. Neskončno
COBISS.SI-ID 250016256

74.
        ŠTIRI zmajske : zmaji na potepu po Ljubljani / [uredil in uvodno legendo spisal Boštjan Gorenc ; ilustriral Matej de Cecco]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 (Ljubljana : Aries). - 78 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

8.000 izv.
ISBN 978-961-242-281-3

821.163.6-32(082)
821.163.6 ŠTIRI
COBISS.SI-ID 250505984


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


75.
KOZINC, Željko
        Okrog Ljubljane : 61 izletov / Željko Kozinc ; [fotografije Željko Kozinc, Andrej Kozinc, Jurij Senegačnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 157 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-241-413-9
a) open air activities b) dejavnosti na prostem c) planinski vodniki d) turistični vodniki e) Ljubljana - okolica

913(497.4)
913(497.4) KOZINC, Ž. Okrog
COBISS.SI-ID 249930752


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


76.
ČERNILOGAR, Tjaša, 1985-
        Zgodovina Bilj in razvoj osnovnega šolstva : diplomsko delo / Tjaša Černilogar. - Ljubljana : [T. Černilogar], 2010. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-88. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) domoznanstvo c) Bilje d) zgodovina šolstva

908:373.3.016(043.2)
ZZ II 908(043.2) ČERNILOGAR, T. Zgodovina
COBISS.SI-ID 8249161

77.
RUTAR, Nuša
        Tolmin: zgodovinska in kulturna dediščina kot vsebine pri pouku družbe v 4. in 5. razredu devetletke : diplomsko delo / Nuša Rutar. - Ljubljana : [N. Rutar], 2010. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) curriculum c) primary school d) domoznanstvo e) kurikulum f) osnovna šola g) Tolmin h) spoznavanje družbe

908:373.3.016(043.2)
ZZ II 908(043.2) RUTAR, N. Tolmin
COBISS.SI-ID 8248905

78.
SLEJKO, Anja
        Vpliv pouka družbe na znanje učencev o zgornji Vipavski dolini : diplomsko delo / Anja Slejko. - Ljubljana : [A. Slejko], 2010. - IV, 151 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 111-113. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) družba c) spoznavanje družbe d) domača pokrajina e) Vipavska dolina

908(043.2)
Č II 908(043.2) SLEJKO, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 8232009


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


79.
FEYNMAN, Richard Phillips, 1918-1988
        Gotovo se šalite, gospod Feynman! / Richard P. Feynman ; prevod Tadej Žnidarčič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2010. - 477 str. ; 24 cm

Prevod dela: Surely you're joking, Mr. Feynman!. - 500 izv.
ISBN 978-961-6744-26-3

929Feynman R.P.
929 FEYNMAN, R. P. Gotovo
COBISS.SI-ID 64346625


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


80.
POTOČNIK, Dragan
        Zgodovina, učiteljica življenja / Dragan Potočnik ; [slikovno gradivo avtor in arhiv Založbe Pivec]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2009 (Ljubljana : Itagraf). - 197 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 187-194. - Povzetek. - Kazalo
ISBN 978-961-6494-86-1
a) history b) teaching objective c) teaching method d) zgodovina e) učni cilj f) didaktična metoda

94
94 POTOČNIK, D. Zgodovina
COBISS.SI-ID 62505729

81.
SCHLEGEL, Jean-Louis
        O srednjem veku za otroška ušesa / [intervjuvanec] Jacques Le Goff in [intervjuval] Jean-Louis Schlegel ; [prevedla Tadeja Petrovčič Jerina ; spremna beseda Miha Pintarič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010. - 109 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Le Moyen Age expliqué aux enfants. - 700 izv.
ISBN 978-961-218-856-6
a) medieval history - Europe - children's book b) srednjeveška zgodovina - Evropa - knjiga za otroke

94
94 SCHLEGEL, J.-L. O srednjem
COBISS.SI-ID 249417216


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO