COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


februar novosti0 SPLOŠNO.


1.
HYLAND, Ken
        Writing in the academy : reputation, education and knowledge / Ken Hyland. - London : University of London, Institute of Education, 2007. - IV, 24 str. : graf. prikazi ; 21 cm

A professorial lecture. - Bibliografija: str. 23-24
ISBN 978-0-85473-771-0 ISBN 0-85473-771-5
a) written expression b) university studies c) pisno izražanje d) univerzitetni študij e) akademsko pisanje

001
001 HYLAND, K. Writing
COBISS.SI-ID 8188489

2.
        PUBLISHING pedagogies for the doctorate and beyond / edited by Claire Aitchison, Barbara Kamler and Alison Lee. - New York ; London : Routledge, cop. 2010. - XI, 159 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-48018-5 (hbk) ISBN 978-0-415-48019-2 (pbk) ISBN 978-0-203-86096-0 (ebk)
a) doctorate b) thesis c) doktorat d) doktorska disertacija e) doktorand f) mentorstvo g) objavljanje

001
001 PUBLISHING pedagogies
COBISS.SI-ID 8186697


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Graphmatica do vrhunca / [Marko Gašperšič]. - Trzin : samozal., 2010. - 86 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

50 izv.
ISBN 978-961-92523-4-5
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) Graphmatica 2.0 d) grafi e) risanje

004.42(035)
II 004 GAŠPERŠIČ, M. Graphmatica
COBISS.SI-ID 249696000

4.
LAPUH Bele, Julijana
        Učinkovitost učenja iz spletnih učnih virov : doktorska disertacija / Julija Lapuh Bele. - Ljubljana : [J. Lapuh Bele], 2009. - II, 203 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 200-203. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) learning theory b) multimedia method c) teaching aid d) teorija učenja e) multimedijska metoda f) učni pripomočki g) svetovni splet h) e-izobraževanje i) e-gradiva

004.7(043.3)
PP II 004.7 LAPUH BELE, J. Učinkovitost Č II 004.7 LAPUH BELE, J. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 8169289


01


5.
        POLET nad črtasto pižamo ali Pogum iz ptičje perspektive : pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2007 po temah, zvrsteh in žanrih / [urednici Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, Knjižnica Otona Župančiča, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2008 ([Ljubljana] : Formatisk). - 174 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Kazala
ISBN 978-961-91187-4-0
a) children's and youth literature - 2008 - catalogue b) mladinska književnost - 2008 - katalog

013:821-93
821-93(01)
II 004 POLET
COBISS.SI-ID 240541184


084.11+087.5


6.
CARNAVAS, Peter
        Sarino velikansko srce / [besedilo in ilustracije Peter Carnavas ; prevod Tjaša Koprivec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010 (tiskano na Kitajskem). - [32] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Prevod dela: Sarah's heavy heart. - Avtor naveden v kolofonu in na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-6767-54-5

821.111(94)-93-32
821.111 CARNAVAS, P. Sarino
COBISS.SI-ID 247004160


1 FILOZOFIJA.


7.
FOUCAULT, Michel
        Rojstvo klinike / Michel Foucault ; prevedla Jelka Kernev Štrajn. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 298 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

400 izv. - Bibliografija: str. 284-298
ISBN 978-961-242-265-3
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) philosophy c) filozofija d) filozofija kulture e) bolniki f) institucionalno varstvo

1Foucault M.
1 FOUCAULT, M. Rojstvo
COBISS.SI-ID 249415424

8.
KOBAL Grum, Darja
        Perspektive motivacije / Darja Kobal Grum, Janek Musek. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. - 316 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 274-299. - Kazali
ISBN 978-961-237-327-6
a) motivation b) cognition c) motivacija d) kognicija e) psihologija motivacije f) motivi g) teorije

159.947.5
159.95 KOBAL GRUM, D. Perspektive Č 159.95 KOBAL GRUM, D. Perspektive
COBISS.SI-ID 248021248

9.
PANJU, Marziyah
        Strategije za spodbujanje čustvene inteligentnosti v razredu / Marziyah Panju ; [prevedla Urša Červ ; predgovor Alenka Polak]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 128 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: 7 successful strategies to promote emotional intelligence in the classroom. - Bibliografija: str. 128
ISBN 978-961-241-401-6
a) classroom climate b) emotional adjustment c) teacher-pupil relation d) razredno vzdušje e) čustvena prilagojenost f) odnos med učiteljem in učencem g) čustvena inteligentnost

159.942:37.091.8
159.942 PANJU, M. Strategije
COBISS.SI-ID 249424640


141


10.
HORSTMANN, Rolf-Peter, 1940-
        Meje uma : raziskava o ciljih in motivih nemškega idealizma / Rolf-Peter Horstmann ; [prevod Jurij Simoniti]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 241 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Die Grenzen der Vernunft. - 600 izv. - Metafilozofija kot osnovni vzgib biti / Jurij Simoniti: str. 209-236. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-208. - Kazalo
ISBN 978-961-260-025-9
a) philosophy b) ideology c) filozofija d) ideologija e) metafizika f) filozofski sistemi

141.13(430)
1 HORSTMANN, R.-P. Meje uma
COBISS.SI-ID 248916480


159.9 PSIHOLOGIJA.


11.
LEŠNIK, Bogdan
        Temelji psihoanalize : opombe h konceptom / Bogdan Lešnik. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 313 str. ; 21 cm. - (Oranžna zbirka)

500 izv. - Bibliografija: str. 265-280. - Kazala
ISBN 978-961-257-022-4
a) psychoanalysis - vocabulary b) psihoanaliza - besednjak

159.964.2(038)
159.964.2 LEŠNIK, B. Temelji
COBISS.SI-ID 248959232

12.
MARENTIČ-Požarnik, Barica
        Psihologija učenja in pouka / Barica Marentič Požarnik ; [ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 299 str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 288-294. - Kazalo
ISBN 978-86-341-2624-2
a) learning psychology b) educational psychology c) psihologija učenja d) pedagoška psihologija

159.953.5
II 159.9 MARENTIČ-POŽARNIK Psihologija
COBISS.SI-ID 237239808

13.
SAWYER, Robert Keith
        Explaining creativity : the science of human innovation / R. Keith Sawyer. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2006. - VII, 354 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 319-345. - Kazalo
ISBN 978-0-19-530445-9 (pbk) ISBN 978-0-19-516164-9
a) creativity b) innovation c) ustvarjalnost d) inovacija

159.954
159.954 SAWYER, R. K. Explaining
COBISS.SI-ID 8189513

14.
        SELF-esteem across the lifespan : issues and interventions / edited by Mary H. Guindon. - New York ; London : Routledge, cop. 2010. - XXII, 365 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega povzetka. - Kazali
ISBN 978-0-415-99699-0 (hbk)
a) self-esteem b) self-concept c) samospoštovanje d) pojmovanje samega sebe

159.9
159.9 SELF-ESTEEM across
COBISS.SI-ID 8174409


3 DRUŽBENE VEDE


15.
INGLEHART, Ronald
        Culture shift in advanced industrial society / Ronald Inglehart. - Princeton : Princeton University Press, 1990. - XVIII, 484 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 461-476. - Kazalo
ISBN 0-691-02296-8 (pbk) ISBN 0-691-07786-X
a) cultural change b) economic development c) value d) kulturne spremembe e) gospodarski razvoj f) vrednota g) industrijska družba h) nova družbena gibanja

3
3 INGLEHART, R. Culture
COBISS.SI-ID 15905373


30+316


16.
GOLEMAN, Daniel
        Socialna inteligenca / Daniel Goleman ; [prevedla Mojca Vodušek] : nova veda o odnosih med ljudmi. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 390 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: Social intelligence
ISBN 978-961-01-1072-9
a) social psychology b) interpersonal relations c) socialization d) socialna psihologija e) medosebni odnosi f) socializacija

316.6
316.6 GOLEMAN, D. Socialna
COBISS.SI-ID 249000192


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


17.
        GO girls! : when Slovenian women left home / edited by Marina Lukšič-Hacin, Jernej Mlekuž ; [English translation Peter Altshul, Barbara Skubic, Mojca Vah Jevšnik]. - Ljubljana : ZRC Publishing = Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 151 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 19. Migrantke ; 2)

600 izv. - Bibliografija: str. 133-147
ISBN 978-961-254-170-5
a) migrant b) female c) migrant d) ženska e) slovenske izseljenke f) družbeni položaj

314.151.3-054.72-055.2(497.4)
31 GO GIRLS!
COBISS.SI-ID 248905728


316 SOCIOLOGIJA.


18.
INGLEHART, Ronald
        Rising tide : gender equality and cultural change around the world / Ronald Inglehart, Pippa Norris. - New York : Cambridge University Press, 2005, cop. 2003. - XIV, 226 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 203-217. - Kazalo
ISBN 0-521-82203-3 (hbk) ISBN 978-0-521-82203-9 (hbk) ISBN 0-521-52950-6 (pbk) ISBN 978-0-521-52950-1 (pbk)
a) sex role b) intercultural education c) female d) vloga spola e) interkulturna vzgoja f) ženska g) študije spola h) spolna enakost i) medkulturne študije

316
316 INGLEHART, R. Rising
COBISS.SI-ID 436077

19.
NORRIS, Pippa
        Cosmopolitan communications : cultural diversity in a globalized world / Pippa Norris, Ronald Inglehart. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XV, 429 str. : graf. prikazi, preglednice ; 23 cm. - (Communication, society and politics)

Bibliografija: str. 379-414. - Kazalo
ISBN 978-0-521-49368-0 (hbk) ISBN 978-0-521-73838-5 (pbk)
a) cultural policy b) communication c) politics d) kulturna politika e) komunikacija f) politika g) kulturna razlikost h) kozmopolitizem

316
316 NORRIS, P. Cosmopolitan
COBISS.SI-ID 8185161

20.
SAKSIDA, Iztok
        Na poti v socionomijo / Iztok Saksida. - Ljubljana : Studia humanitatis, 1999 (Maribor : Dravska tiskarna). - 320 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis. Apes ; 12)

Bibliografija: str. 183-187 in na dnu str.
ISBN 961-6262-20-3
a) sociology b) sociologija c) socialna antropologija d) evolucija e) sociobiologija

316.7
316.7 SAKSIDA, I. Na poti
COBISS.SI-ID 102834944


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


21.
NAPOTNIK, Mojca, 1985-
        Vpliv matere na razvoj hčerkine telesne samopodobe : diplomska naloga / Mojca Napotnik. - Ljubljana : [M. Napotnik], 2010. - 59 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) body image b) female c) mass media d) telesni izgled e) ženska f) sredstva množičnega obveščanja

316.6(043.2)
Č II 3(043.2) NAPOTNIK, M. Vpliv matere
COBISS.SI-ID 8166729


34 PRAVO.


22.
CARNEY, Thomas P., 1950-
        Spolno nasilje : strateški in operativni postopki kriminalistične preiskave in samovarovanje potencialnih žrtev / Thomas P. Carney ; prevod Darko Prašiček. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2010. - XV, 283 str. ; 24 cm. - (Zbirka Kriminalistika : Preiskovalne strategije in postopki)

Prevod dela: Practical investigation of sex crimes. - 700 izv. - Bibliografija: 272-274
ISBN 978-961-6654-53-1
a) sexual offence b) crime c) spolni prestopek d) delikt e) posilstvo f) žrtve g) kriminalistične preiskave

343
343 CARNEY, T.P. Spolno
COBISS.SI-ID 248674560


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


23.
        ABLE, gifted and talented underachievers / edited by Diane Montgomery. - 2nd ed. - Chichester ; Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, 2009. - XIV, 356 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-470-74097-2 (cloth) ISBN 978-0-470-77940-8 (pbk)
a) school failure b) gifted c) exceptional d) šolski neuspeh e) nadarjeni f) izjemni

371.212.3
371.212.3 ABLE, gifted
COBISS.SI-ID 8187209

24.
EGAN, Kieran
        Zgodovina pedagoške zmote : naša progresivistična dediščina od Herberta Spencerja do Johna Deweya in Jeana Piageta / Kieran Egan ; [prevod Nina Slaček ; spremna besada Marjan Šimenc in Zdenko Kodelja]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 219 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 152)

Prevod dela: Getting it wrong from the beggining. - 600 izv. - Kako misliti teorijo edukacije? / Marjan Šimenc in Zdenko Kodelja: str. 197-214. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 187-196. - Kazalo
ISBN 978-961-260-026-6
a) Dewey, John (1859-1952) b) Piaget, Jean (1896-1980) c) Spencer, Herbert (1820-1903) d) philosophy of education e) educational theory f) pedagoška filozofija g) teorija vzgoje in izobraževanja h) edukacija i) socializacija j) progresivizem

37.01
37.01 EGAN, K. Zgodovina
COBISS.SI-ID 249066752

25.
        FROM periphery to center : art museum education in the 21st century / Pat Villeneuve, editor. - Reston : National Art Education Association, cop. 2007. - 255 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja
ISBN 978-1-890160-38-8
a) museum b) teaching c) muzej d) pouk e) muzejska pedagogika

37.091.3
II 371.3 FROM
COBISS.SI-ID 8186441

26.
        HANDBOOK of positive psychology in schools / edited by Rich Gilman, E. Scott Huebner, Michael J. Furlong. - New York ; London : Routledge, 2009. - XVII, 502 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu poglavja. - Kazalo
ISBN 978-0-8058-6361-1 (hbk) ISBN 0-8058-6361-3 (hbk) ISBN 978-0-8058-6362-8 (pbk) ISBN 0-8058-6362-1 (pbk) ISBN 978-0-203-88408-9 (ebk) ISBN 0-203-88408-6 (ebk)
a) educational psychology b) pupil behaviour c) peer group d) parent-pupil relation e) pedagoška psihologija f) vedenje učencev g) vrstniki h) odnos med starši in učencem i) šolska psihologija j) pozitivna psihologija

37.015.3(082)
37.015.3 HANDBOOK
COBISS.SI-ID 41058658

27.
HYMER, Barry
        Gifts, talents and education : a living theory approach / Barry Hymer, Jack Whitehead and Marie Huxtable. - Chichester, West Sussex ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2009. - XII, 182 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [167]-178. - Kazalo
ISBN 978-0-470-72539-9 (hbk)
a) gifted b) talent c) teacher-pupil relation d) nadarjeni e) talent f) odnos med učiteljem in učencem g) odkrivanje nadarjenih

37.091.212.3
371.212.3 HYMER, B. Gifts
COBISS.SI-ID 8185929

28.
        IZZIVI in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši / Jana Kalin ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 251 str. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

300 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 240-245
ISBN 978-961-237-338-2
a) parent-school relation b) parent-teacher relation c) odnos med starši in šolo d) odnos med starši in učiteljem e) kakovostno sodelovanje f) kompetence učitelja

37.064.1
371.2 IZZIVI med Č 371.2 IZZIVI med
COBISS.SI-ID 249078016

29.
JEWITT, Carey
        Technology, literacy and learning : a multimodal approach / Carey Jewitt. - London ; New York : Routledge, 2006. - XV, 175 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [165]-172 in na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-415-34549-9 ISBN 9-78-0-415-34529-1 !
a) educational technology b) literacy c) learning d) izobraževalna tehnologija e) pismenost f) učenje g) tehnološka pismenost h) nove tehnologije

37.091.3
371.3 JEWITT, C. Technology
COBISS.SI-ID 8171337

30.
JOHNSON, Kevin
        Online education for dummies / by Kevin Johnson and Susan Manning ; foreword by Jonathan Finkelstein. - Hoboken, N.J. : Wiley, cop. 2010. - XVI, 340 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 978-0-470-53620-9
a) distance study b) izobraževanje na daljavo c) internet d) e-izobraževanje e) spletno učenje

371.3
371.3 JOHNSON, K. Online
COBISS.SI-ID 8187465

31.
MEDNARODNI simpozij Trendi razvoja učbenikov v Evropi (2008 ; Ljubljana)
        Trendi razvoja učbenikov v Evropi : pisanje učbenikov ali ne? : mednarodni simpozij = Trends of textbook development in Europe : writing in textbooks or not? : international symposium, 27. marec 2008, Cankarjev dom, Ljubljana. - Ljubljana : [S.n.], 2008. - 1 zv. (loč. pag.) ; 30 cm

Ov. nasl.
a) textbook b) teaching aid c) učbenik d) učni pripomočki

37.091.6
II 371.6 MEDNARODNI Trendi
COBISS.SI-ID 8165961

32.
MEDNARODNI simpozij Trendi razvoja učbenikov v Evropi (2008 ; Ljubljana)
        Trendi razvoja učbenikov v Evropi [Elektronski vir] : pisanje učbenikov ali ne? : mednarodni simpozij = Trends of textbook development in Europe : writing in textbooks or not? : international symposium. - [Ljubljana] : [S.n.], 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Podatki z ov. - Prispevki v slov. ali angl.
a) textbook b) teaching aid c) učbenik d) učni pripomočki

37.091.6
cdr 371.6 MEDNARODNI Trendi
COBISS.SI-ID 8169545

33.
        NACIONALNO preverjanje znanja učencev v Evropi : namen, organiziranje in uporaba rezultatov / [avtorica slovenskega poročila Andreja Slavec Gornik ; prevajanje Božena Kenig]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2010. - 102 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 63. - Kazalo
ISBN 978-961-6101-50-9
a) assessment b) knowledge level c) vrednotenje d) stopnja znanja e) preverjanje znanja f) nacionalni preizkusi g) Evropa

37.091.2(4)
II 371.26 NACIONALNO preverjanje
COBISS.SI-ID 249072896

34.
        SLOVENSKO šolstvo : monografija / [skupina avtorjev ; uredil Božidar Založnik ; prevodi v angleški jezik prevajalska agencija Alkemist, prevajalska agencija Multilingual]. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2006 (Ljubljana : Delo). - 372 str. : ilustr. ; 25 x 28 cm

Uvodna besedila v slov. in angl. - Abstract pri vseh, bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 961-6039-77-6
a) education system - Slovenia b) educational institution c) periodical d) sistem vzgoje in izobraževanja - Slovenija e) vzgojno-izobraževalna ustanova f) periodika

37(497.4)(082)
37 SLOVENSKO šolstvo
COBISS.SI-ID 226318592


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


35.
KRŽIČ, Tanja
        Usmerjeno izobraževanje in bolonjska reforma v naših šolskih sistemih : diplomsko delo = Career oriented education reform and Bologna reform in our school system : graduation thesis / Tanja Kržič. - Ljubljana : [T. Kržič], 2010. - V, 81 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) education system - Slovenia b) secondary school c) higher education d) sistem vzgoje in izobraževanja - Slovenija e) srednja šola f) visokošolsko izobraževanje g) usmerjeno izobraževanje h) bolonjski proces

37.01(043.2)
Č II 37(043.2) KRŽIČ, T. Usmerjeno
COBISS.SI-ID 8166217

36.
TRBANC, Renata
        Primerjava znanja učencev v kombiniranih in čistih oddelkih : diplomsko delo / Renata Trbanc. - Ljubljana : [R. Trbanc], 2010. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-77. - Povzetek ; Abstract. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) knowledge level b) curriculum c) primary school d) stopnja znanja e) kurikulum f) osnovna šola g) kombinirani pouk h) uspešno učenje i) načrtovanje pouka

37.091(043.2)
Č II 37(043.2) TRBANC, R. Primerjava
COBISS.SI-ID 8176201


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


37.
KRISTAN, Silvo
        Pogledi na šport. 2, Predšolski športnovzgojni program Zlati sonček, šola v naravi, aktualni odzivi / Silvo Kristan. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - 409 str. ; 24 cm

300 izv.
ISBN 978-961-253-045-7
a) physical education b) open air school c) pre-school child d) športna vzgoja e) šola v naravi f) predšolski otrok g) športnovzgojni programi h) Zlati sonček

373.2.016:79
373.2.016:79 KRISTAN, S. Pogledi
COBISS.SI-ID 249558016


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


38.
STEFFE, Leslie P.
        Children's fractional knowledge / Leslie P. Steffe, John Olive. - New York : Springer, cop. 2010. - XXIII, 364 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 353-357. - Kazalo
ISBN 978-1-4419-0590-1 (hbk) ISBN 978-1-4419-0591-8 (ebk)
a) mathematics b) number concept c) teaching method d) matematika e) pojem števila f) didaktična metoda g) ulomki h) razumevanje

373.32.016:51
373.32.016:51 STEFFE, L. P. Children's
COBISS.SI-ID 8183113


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


39.
KERŽAN, Jana, 1984-
        Učenje rabe mobilnega navigatorja v 5. razredu - model s frontalnim in skupinskim pristopom : diplomsko delo / Jana Keržan. - Ljubljana : [J. Keržan], 2010. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 45-46. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) teaching aid c) primary school d) družba e) učni pripomočki f) osnovna šola g) mobilni navigator h) orientacija i) terensko delo

373.3.016:502/504(043.2)
Č II 373.32.016:50(043.2) KERŽAN, J. Učenje
COBISS.SI-ID 8189001

40.
KOCJANČIČ, Eliza, 1985-
        Motivacija in njen vpliv na likovno izražanje učencev na razredni stopnji : diplomsko delo / Eliza Kocjančič. - Ljubljana : [E. Kocjančič], 2009. - X, 122 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 119-121. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) motivation c) primary school d) likovna vzgoja e) motivacija f) osnovna šola

373.3.016:74(043.2)
74(043.2)
Č II 373.32.016:74(043.2) KOCJANČIČ, E. Motivacija
COBISS.SI-ID 8172617

41.
VRŠČAJ, Brigita
        Pravljični petki v podaljšanem bivanju : diplomsko delo / Brigita Vrščaj. - Ljubljana : [B. Vrščaj], 2010. - VII, 73 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) story telling c) pravljica d) pripovedovanje zgodb e) podaljšano bivanje

373.32.016:82(043.2)
Č II 373.3(043.2) VRŠČAJ, B. Pravljični
COBISS.SI-ID 8184905


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


42.
SEMENOVICH, Anna
        Ti nevjerojatni ljevaci : cjeloviti program psihološko-edukacijskog praćenja djece ljevaka : praktični priručnik za stručnjake i roditelje / Anna Semenovich ; [prijevod Ilona Posokhova]. - 1. izd. - Zagreb : Planet Zoe, 2010. - 198 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Eti neveroyatnije levshi. - Bibliografija: str. 195. - Kazalo
ISBN 978-953-7685-07-2
a) left-handed b) levičar c) vzgojni nasveti

376.1
376.1 SEMENOVICH, A. Ti nevjerojatni
COBISS.SI-ID 8176713

43.
        WORKING with parents / [edited by] Margy Whalley. - London : Hodder & Stoughton, 2010, cop. 1997. - X, 179 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija ob koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-340-68813-7
a) backward child b) parent-school relation c) child care d) razvojno moten otrok e) odnos med starši in šolo f) otroško skrbstvo

376.1
376.1 WORKING with parents
COBISS.SI-ID 8188745


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


44.
BERČAN, Maša
        Mnenje učiteljev o njihovi usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Maša Berčan. - Ljubljana : [M. Berčan], 2010. - 79 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) integration c) teacher role d) razvojno moten otrok e) integracija f) vloga učitelja g) inkluzija h) usposobljenost i) didaktična priporočila

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) BERČAN, M. Mnenje
COBISS.SI-ID 8175433

45.
GREGORC, Anita, 1984-
        Sodelovanje s starši otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami : diplomsko delo / Anita Gregorc. - Ljubljana : [A. Gregorc], 2010. - 105 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 78-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) emotional disorder c) parent-child relation d) motnje vedenja e) čustvene motnje f) odnos med starši in otrokom

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) GREGORC, A. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 8175689


378 VISOKO ŠOLSTVO.


46.
        ACADEMIC and professional identities in higher education : the challenges of a diversifying workforce / edited by George Gordon and Celia Whitchurch. - New York ; London : Routledge, cop. 2010. - XVII, 270 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International studies in higher education)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-99090-5 (hbk) ISBN 978-0-203-86525-5 (ebk)
a) university b) place of work c) career development d) univerza e) delovno mesto f) poklicna pot g) akademski poklici h) poklicna identiteta i) medkulturne študije

378
378 ACADEMIC and professional
COBISS.SI-ID 8186185

47.
UNIVERZA (Ljubljana) [Devetdeset]
        90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa / [urednik, slikovno gradivo izbral Jože Ciperle ; podnapise k slikovnemu gradivu Tea Anžur, Tatjana Dekleva, Jože Ciperle ; fotografije Dušan Jež]. - Ljubljana : Rektorat Univerze, 2009 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 783 str. : ilustr. ; 31 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 754-768. - Kazali
ISBN 978-961-6410-24-3
a) Univerza (Ljubljana) b) university c) univerza d) univerze e) visoko šolstvo f) fakultete g) Slovenija

378
Č II 378 UNIVERZA 90 let
COBISS.SI-ID 247609856


5 NARAVOSLOVNE VEDE


48.
MODIC, Dušan, 1927-
        Trikotniki s prilogo na zgoščenki / Dušan Stanislav Modic ; [risbe Petra Žibert]. - Ljubljana : Math, 2009. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 125. - Vsebina na nasl. str.: O konstrukcijah trikotnikov ; Konstrukcije ; Algebrske rešitve
- - Konstrukcije [Elektronski vir] / D. S. Modic ; [risbe] Petra Žibert. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-6100-89-2
a) mathematics b) matematika c) trikotniki d) konstrukcije e) algebrske rešitve

514.112.3(075.2)(076)
II 514 MODIC, D. Trikotniki cdr 514 MODIC, D. Trikotniki
COBISS.SI-ID 247576576


53 FIZIKA.


49.
FEYNMAN, Richard Phillips, 1918-1988
        The Feynman lectures on physics / [Richard P.] Feynman, [Robert B.] Leighton, [Matthew] Sands. - Definitive ed. - San Francisco : Pearson/Addison-Wesley, cop. 2006. - 3 zv.(loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

Kazala. - Vsebina: zv. 1. Mainly mechanics, radiation, and heat ; zv. 2. Mainly electromagnetism and matter ; zv. 3. Quantum mechanics
ISBN 0-8053-9046-4 (vol. 1) ISBN 0-8053-9047-2 (vol. 2) ISBN 0-8053-9049-9 (vol. 3) ISBN 0-8053-9045-6 (kpl.)
a) physics b) fizika

531/534
Č II 531/533 FEYNMAN, R. P. Feynman
COBISS.SI-ID 3595105


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


50.
JENNINGS, Terry, 1938-
        Male živali / Terry Jennings ; [prevod Marjanca Kos]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Mladi raziskovalec)

1.000 izv. - Prevod dela: Bugs. - Kazalo
ISBN 978-961-251-179-1
a) zoology - children's book b) zoologija - knjiga za otroke c) nevretenčarji

592(02.053.2)
59 JENNINGS, T. Male
COBISS.SI-ID 248329216

51.
JENNINGS, Terry, 1938-
        Ptice / Terry Jennings ; [prevod Marjanca Kos]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Mladi raziskovalec)

1.000 izv. - Prevod dela: Birds. - Kazalo
ISBN 978-961-251-180-7
a) zoology - children's book b) zoologija - knjiga za otroke c) ptice

598.2(02.053.2)
59 JENNINGS, T. Ptice
COBISS.SI-ID 248329984

52.
JENNINGS, Terry, 1938-
        Rastline / Terry Jennings ; [prevod Marjanca Kos]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Mladi raziskovalec)

1.000 izv. - Prevod dela: Plants. - Kazalo
ISBN 978-961-251-181-4
a) botany - children's book b) botanika - knjiga za otroke c) rastline

58(02.053.2)
58 JENNINGS, T. Rastline
COBISS.SI-ID 248330240

53.
JENNINGS, Terry, 1938-
        Sesalci / Terry Jennings ; [prevod Marjanca Kos]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Mladi raziskovalec)

1.000 izv. - Prevod dela: Small mammals. - Kazalo
ISBN 978-961-251-178-4
a) zoology - children's book b) zoologija - knjiga za otroke c) sesalci

599(02.053.2)
59 JENNINGS, T. Sesalci
COBISS.SI-ID 248330752


61 MEDICINA.


54.
        The ART and science of dance/movement therapy : life is dance / edited by Sharon Chaiklin and Hilda Wengrower. - New York ; London : Routledge, cop. 2009. - XXIII, 356 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Vida es danza. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali
ISBN 978-0-415-99657-0 (hbk) ISBN 978-0-415-99656-3 (pbk)
a) psychotherapy b) dance c) psihoterapija d) ples e) plesna terapija f) pomoč z umetnostjo

615.851
615.851 ART and science
COBISS.SI-ID 8174665

55.
KERMAUNER, Aksinja
        Na drugi strani vek : (opis prvoosebne fenomenološke raziskave - kako je biti slep) / Aksinja Kermauner. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 104 str. : ilustr. ; 25 cm

1000 izv. - Bibliografija: str. 98-102. - Kazalo
ISBN 978-961-242-261-5
a) visually handicapped - blind b) vidno prizadeti - slepi c) okvare vida d) vsakdanje življenje

316.728-056.262(410)
316.7 KERMAUNER, A. Na drugi
COBISS.SI-ID 248906240


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


56.
        DEFINING technological literacy : towards an epistemological framework / edited by John R. Dakers. - New York : Palgrave Macmillan, 2007, cop, 2006. - X, 334 str. ; 22 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 1-4039-7037-8
a) technology b) knowledge c) literacy d) tehnologija e) znanje f) pismenost g) tehnološka pismenost h) informacijska pismenost

62
62 DEFINING technological
COBISS.SI-ID 8170825

57.
        INTEGRATED and holistic perspectives on learning, instruction, and technology : understanding complexity / edited by J. Michael Spector and Theresa M. Anderson. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2000. - XXVII, 267 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [243]-261 in na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-7923-6705-7
a) engineering b) learning c) educational technology d) tehnika e) učenje f) izobraževalna tehnologija

62
62 INTEGRATED and holistic
COBISS.SI-ID 8175945

58.
        ROBOTICS / T. Bajd ... [et al.] ; [editor S. G. Tzafestas]. - Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2010. - VIII, 152 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International series on intelligent systems, control, and automation : science and engineering ; vol. 43)

Bibliografija: str. 149. - Kazalo
ISBN 978-90-481-3775-6 ISBN 978-90-481-3776-3 (e-ISBN)
a) engineering b) tehnika c) robotika d) industrijski roboti e) robotski mehanizmi f) manipulatorji g) senzorji h) vodenje robotov i) kinematika j) homogene transformacije

62
62 ROBOTICS
COBISS.SI-ID 23409703


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


59.
ZDRAVIČ, Andreja, 1979-
        Učna izdelava klopotca za obravnavo pri tehniki in tehnologiji v osnovni šoli : diplomsko delo / Andreja Zdravič. - Ljubljana : [A. Zdravič], 2010. - IV, 64, LXVII, [16] f. pril. : ilustr., preglednice, načrti ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. I-III. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) engineering b) teaching model c) primary school d) tehnika e) didaktični model f) osnovna šola g) konstrukcijska sestavljanka h) klopotec

62(043.2)
Č II 62(043.2) ZDRAVIČ, A. Učna
COBISS.SI-ID 8188233


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


60.
RADEŠIĆ, Arijana
        Cene šolskih obrokov - ekonomičnost in racionalizacija : diplomsko delo / Arijana Radešić. - Ljubljana : [A. Radešić], 2010. - 77, 35 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) school meal b) nutrition c) šolski obrok d) prehrana e) ekonomičnost f) racionalnost g) kalkulacije h) javni zavodi

640.5(043.2)
Č II 64(043.2) RADEŠIĆ, A. Cene
COBISS.SI-ID 8176457


7


61.
MITCHELL, W. J. Thomas, 1942-
        Slikovna teorija : eseji o verbalni in vizualni reprezentaciji / W. J. T. Mitchell ; prevedla Lela B. Njatin. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 497 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Le pli. - 400 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-242-264-6
a) fine arts b) likovna umetnost c) vizualizacija d) slikovna teorija e) abstraktno slikarstvo

7.038.53
7.01 MITCHELL W. J. T. Slikovna
COBISS.SI-ID 249235456


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


62.
FALK, John Howard
        The museum experience / John H. Falk, Lyn D. Dierking ; foreword by Willard L. Boyd. - Reprinted. - Washington : Whalesback books, 1997, cop. 1992. - XVII, 205 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 197-205
ISBN 0-929590-07-4 (pbk) ISBN 0-929590-06-6
a) museum b) muzej c) muzejski obiskovalci d) dejavnosti

7.01
7.01 FALK, J. H. Museum
COBISS.SI-ID 8175177


73/77


63.
INHOF, Robert
        Notranje ravnanje : figura v slikarstvu Zdenka Huzjana = Inner handling : figure in the painting of Zdenko Huzjan / Robert Inhof, z dodatkoma Nagovor slike / Nataša Smolič. Pot nezavednega / Zdenko Huzjan ; [prevedla [vsa besedila] Alenka Klemenc ; fotografije [pri vseh besedilih] Siniša Borovičanin]. - Ljubljana : KUD Polis, 2010. - 228 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-91709-5-3
a) Huzjan, Zdenko (1948-) b) painting c) slikarstvo

75(497.4):929Huzjan Z.
II 75 INHOF, R. Notranje
COBISS.SI-ID 248825600


78 GLASBA.


64.
HALLAM, Susan
        Music psychology in education / Susan Hallam. - Reprinted. - London : Institute of Education, 2008, cop. 2006. - 281 str. ; 21 cm. - (Bedford way papers ; 25)

Bibliografija: str.: [194]-276. - Kazalo
ISBN 0-85473-716-2 ISBN 978-0-85473-716-1
a) music b) teaching method c) teaching objective d) motivation e) glasba f) didaktična metoda g) učni cilj h) motivacija

78
78 HALLAM, S. Music
COBISS.SI-ID 8186953

65.
OCKELFORD, Adam
        Focus on music 2 : exploring the musicality of children and young people with retinopathy of prematurity. - London : Institute of Education, 2009. - XIII, 123 str. : ilustr., note ; 30 cm

Bibliografija: str. 120-123
ISBN 978-0-85473-861-8
a) visually handicapped b) music c) vidno prizadeti d) glasba e) glasbene sposobnosti f) nedonošenčki

78
II 78 OCKELFORD, A. Focus
COBISS.SI-ID 8187977

66.
VRHUNC, Larisa
        Glasbeni stavek : oblikoslovje / Larisa Vrhunc. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. - 221 str. : note ; 24 cm

149 izv. - Bibliografija: str. 220-221
ISBN 978-961-237-317-7
a) music b) glasba c) glasbene kompozicije d) analiza glasbe e) oblikoslovje f) glasbeni stavek

78
78 VRHUNC, L. Glasbeni
COBISS.SI-ID 249386496


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


67.
PAVLIN-Povodnik, Marta
        Kako naj napišem : priročnik za pisno sporočanje / Marta Pavlin. - Ljubljana : Jutro, 2009. - 103 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Moj jezik)

Bibliografija: str. 4
ISBN 978-961-6746-26-7
a) written expression - reference book b) pisno izražanje - priročnik c) dopisi d) oblikovanje

811.163.6
811.163.6 PAVLIN-POVODNIK Kako
COBISS.SI-ID 248480512

68.
        SLOVENŠČINA in njeni uporabniki v luči evropske integracije / zbrali in uredili Vesna Mikolič in Karin Marc Bratina. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2005 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 350 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija: str. 305-331. - Kazalo
ISBN 961-6033-66-2 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Slovenian language b) sociolinguistics c) slovenščina d) sociolingvistika e) medkulturnost f) kulturne študije g) kulturna identiteta h) evropske integracije i) večjezičnost

811.163.6
811.163.6 SLOVENŠČINA in njeni
COBISS.SI-ID 223759360


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


69.
MAKINE, Andrei
        Francoski testament / Andrei Makine ; prevedla Nadja Dobnik. - 2. izd. - Maribor : Litera ; Tržič : Avrora ; [Ljubljana] : Intelego, 2009 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 286 str. ; 19 cm. - (Zbirka Matura 2010) (Knjižna zbirka Babilon)

Izv. nasl.: Le testament français. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 7.000 izv. - Spremna beseda / Nadja Dobnik: str. 261-269. - Med dvema svetovoma / Petra Vidali: str. 271-286
ISBN 978-961-6604-96-3
a) Francoska književnost - Romani

821.133.1
821.133.1 MAKINE, A. Francoski
COBISS.SI-ID 62718977


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


70.
KAC-Marn, Štefka
        Koliščarji / Štefka Kac-Marn ; ilustrirala Ana Zavadlav. - [S. l.] : Revija Galeb ; Čedad : Zadruga Novi Matajur, 2009 (Trst : Graphart). - 35 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-88-95636-14-6

821.163.6-93-34
II 821.163.6 KAC-MARN, Š. Koliščarji
COBISS.SI-ID 3879660

71.
KOBAL, Darinka
        Radovedni vrabček Čivi v Srcu Slovenije / Darinka Kobal ; ilustrirala Alenka Vuk. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 47 str. : ilustr. ; 22 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-241-399-6

821.163.6-93-32
821.163.6 KOBAL, D. Radovedni
COBISS.SI-ID 249280768

72.
KODRE, Petra
        Vzgoja za krepitev zavesti o narodni pripadnosti pri pouku književnosti v 20. stoletju / Petra Kodre. - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2008 (Ljubljana : Pleško). - 170 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Slavistična knjižnica / Slavistično društvo Slovenije ; 14)

O avtorici: str. 167. - Bibliografija: str. 153-162. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-6715-03-4
a) Slovenian language b) textbook c) civics - Slovenia - 20th cent. d) slovenščina e) učbenik f) državljanska vzgoja - Slovenija - 20. stol. g) čitanke h) književni pouk i) domovinska vzgoja j) patriotizem

821.163.6.09
821.163.6.09 KODRE, P. Vzgoja
COBISS.SI-ID 241580032

73.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Gaja in dedek / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Erika Cunja. - [S. l.] : Revija Galeb ; Čedad : Zadruga Novi Matajur, 2009 (Trst : Graphart). - 26 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-88-95636-15-3

821.163.6-93-34
II 821.163.6 KOKALJ, T. Gaja
COBISS.SI-ID 3879916

74.
LAPAJNE Dekleva, Tomaž
        Hop v pravljico : sedem gledaliških besedil za otroke / Tomaž Lapajne Dekleva. - Ljubljana : Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju, cop. 2010 ([Domžale] : Vovk). - 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-92750-0-9
a) gledališka besedila b) knjige za otroke

821.163.6
821.163.6 LAPAJNE DEKLEVA Hop
COBISS.SI-ID 248167680

75.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Vila Malina / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Ana Košir. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 30 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-6630-50-4

821.163.6-93-32
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Vila
COBISS.SI-ID 238193664

76.
        MOST prijateljstva = Mosto prijateljstvo = Pejtaušaugorski phurt : pravljica v slovenščini, dolenjski romščini in prekmurski romščini / Stojan Hudorovac ... [et al.] ; ilustrirali otroci romskih naselij iz Grosuplja in Irena Cerar ; [prevod v dolenjsko romščino Stojan Hudorovac in Teo Brajdič, prevod v prekmurski romščini Samanta Baranja]. - Grosuplje : Društvo Romi gredo naprej = Roma džan angle ; Šmarje-Sap : Buča, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - [26] str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6704-12-0 (Buča)

821.163.6-93-32
821.214.58-93-32
II 821.163.6 MOST
COBISS.SI-ID 248805632

77.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Cesar in roža / Bina Štampe Žmavc ; ilustrirala Alenka Sottler. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009. - ilustr. : 76 str. ; 29 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-272-003-2

821.163.6
II 821.163.6 ŠTAMPE ŽMAVC, B. Cesar
COBISS.SI-ID 249010432


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


78.
PAKIŽ, Anamarija
        Organizacija in izpeljava kulturnega dne v Maticovi etno hiši : diplomsko delo / Anamarija Pakiž. - Ljubljana : [A. Pakiž], 2010. - IV, 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) museum b) folk culture c) muzej d) ljudska kultura e) muzejska pedagogika f) kulturni dan g) suha roba h) Sodražica

908(043.2)
ZZ II 908(043.2) PAKIŽ, A. Organizacija
COBISS.SI-ID 8189257


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


79.
MEDNARODNI simpozij ob stoletnici rojstva Ljubke Šorli (2010 ; Gorica)
        "Uporno sem viharjem kljubovala" / Mednarodni simpozij ob stoletnici rojstva Ljubke Šorli, Gorica, 19. februar 2010 ; [urednica Katja Mihurko Poniž ; prevodi v italijanščino David Bandelj]. - Nova Gorica : Univerza, 2010 (Šempeter pri Gorici : A-media). - 15 str. ; 21 cm

Prispevki vzpor. v slov. in it. - 100 izv.
ISBN 978-961-6311-60-1
a) Šorli, Ljubka (1910-1993) b) poetry c) poezija d) slovenska književnost e) slovenske pesnice f) slovenska poezija g) simpoziji

929Šorli L.
929 MEDNARODNI Uporno
COBISS.SI-ID 249732096


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO