COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 


VSEBINA


julij 090 SPLOŠNO.


1.
CRESWELL, John W.
        Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / John W. Creswell. - 3rd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2009. - XXIX, 260 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija: str. 237-245. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-6556-9 (cloth) ISBN 978-1-4129-6557-6 (pbk)
a) social research b) research method c) socialno raziskovanje d) raziskovalna metoda

001
001 CRESWELL, J. W. Research
COBISS.SI-ID 3680363

2.
ORNA, Elizabeth
        Managing information for research : practical help in researching, writing and designing dissertations / Elizabeth Orna and Graham Stevens. - 2nd ed. - Maidenhead, England ; New York : Open University Press, cop. 2009. - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-33-522143-2 (hbk) ISBN 978-0-33-522143-1 (hbk) ISBN 0-33-522142-4 (pbk) ISBN 978-0-33-522142-4 (pbk)
a) research b) doctorate c) raziskovanje d) doktorat

001
001 ORNA, E. Managing
COBISS.SI-ID 7913033


0(043.2) SPLOŠNO.


3.
ŽALAR, Irena
        Raven bralnega razumevanja besedil iz učbenikov učencev 7. razreda : diplomsko delo / Irena Žalar. - Ljubljana : [I. Žalar], 2009. - IX, 79 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) reading b) branje c) bralne strategije d) bralno razumevanje e) tehnike branja

028.5(043.2)
Č II 02(043.2) ŽALAR, I. Raven
COBISS.SI-ID 7930185


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
INTERNATIONAL Conference on Information Technology Interfaces (31 ; 2009 ; Cavtat)
        Proceedings of the ITI 2009 / 31th International Conference on Information Technology Interfaces, June 22-25, 2008, Cavtat / Dubrovnik, Croatia ; edited by Vesna Luzar-Stiffler, Iva Jarec, Zoran Bekic. - Zagreb : SRCE University Computing Centre, 2009. - XXII, 674 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. - (ITI, ISSN 1330-1012)

Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-953-7138-15-8
a) information technology - conference b) information system c) interface d) informacijska tehnologija - konferenca e) informacijski sistem f) vmesnik

004
II 004 INTERNATIONAL Proceedings ITI
COBISS.SI-ID 13294614

5.
LIVINGSTONE, Sonia M.
        Children and the internet : great expectations, challenging realities / Sonia Livingstone. - Cambridge ; Malden : Polity, cop. 2009. - X, 301 str. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 255-290
ISBN 978-0-7456-3194-3 (hbk) ISBN 978-0-7456-3195-0 (pbk)
a) mass media b) didactic use of computer c) sredstva množičnega obveščanja d) didaktična uporaba računalnika e) internet

004.7
004.7 LIVINGSTONE, S. Children
COBISS.SI-ID 7923529


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


6.
ALIČ, Mateja
        Uporabniški vmesniki in njihov pomen v izobraževanju : diplomsko delo / Mateja Alič. - Ljubljana : [M. Alič], 2009. - 103 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 102-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) interface c) računalništvo d) vmesnik e) uporabniški vmesnik f) WIMP

004(043.2)
Č II 004(043.2) ALIČ, M. Uporabniški
COBISS.SI-ID 7926345

7.
BARTOLJ, Mateja
        Toon Boom in izobraževalna video gradiva : diplomsko delo / Mateja Bartolj. - Ljubljana : [M. Bartolj], 2009. - 83 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) teaching aid b) software c) učni pripomočki d) programska oprema e) video gradivo f) Toon Boom

004(043.2)
Č II 004(043.2) BARTOLJ, M. Toon
COBISS.SI-ID 7931465

8.
HOČEVAR, Miha, 1984-
        Objektno programiranje z ActionScript 3.0 : diplomsko delo / Miha Hočevar. - Ljubljana : [M. Hočevar], 2009. - 66 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) programming b) programiranje c) ActionScript d) spletna aplikacija

004(043.2)
Č II 004(043.2) HOČEVAR, M. Objektno
COBISS.SI-ID 7931721

9.
JESENŠEK, Tadeja
        Izobraževalne tehnologije pri poučevanju računalništva : diplomsko delo / Tadeja Jesenšek. - Ljubljana : [T. Jesenšek], 2009. - VIII, 45 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 35. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) educational technology c) računalništvo d) izobraževalna tehnologija e) vizualni mediji f) interaktivna tabla

004:371.6(043.2)
Č II 004(043.2) JESENŠEK, T. Izobraževalne
COBISS.SI-ID 7928649


1 FILOZOFIJA.


10.
BOURDIEU, Pierre
        L'ontologie politique de Martin Heidegger / Pierre Bourdieu. - Paris : Les Éditions de Minuit, cop. 1988. - 122 str. ; 22 cm. - (Le sens commun)

Bibliografija na dnu strani. - Kazalo
ISBN 2-7073-1166-9
a) Heidegger, Martin (1889-1976) b) philosophy c) filozofija d) ontologija e) zgodovina filozofije

1Heidegger M.
1 BOURDIEU, P. L'ontologie
COBISS.SI-ID 513030175

11.
BOUVERESSE, Jacques
        Bourdieu, savant & politique / Jacques Bouveresse. - Marseille : Agone, 2004, cop. 2003. - 189 str. ; 21 cm. - (La collection Banc d'essais")

Bibliografija: str. [181]-185. - Kazalo
ISBN 2-7489-0020-0 ISBN 978-2-7489-0020-0
a) Bourdieu, Pierre (1930-2002) b) philosophy c) sociology d) filozofija e) sociologija

1Bourdieu P.
1 BOUVERESSE, J. Bourdieu
COBISS.SI-ID 7901001

12.
DOSSE, François
        Histoire du structuralisme. Tome 1, Le champ du signe : 1945-1966 / François Dosse. - Paris : Librairie Générale Française, 1995, cop. 1992. - 472 str. ; 18 cm. - (Livre de poche. Biblio essais ; 4211)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo
ISBN 2-253-94211-1 ISBN 978-22-5-394211-5
a) structuralism b) strukturalizem

1
1 DOSSE, F. Histoire
COBISS.SI-ID 7899721

13.
DOSSE, François
        Histoire du structuralisme. Tome 2, Le chant du cygne : 1967 a nos jours / François Dosse. - Paris : Librairie Générale Française, 1995, cop. 1992. - 542 str. ; 18 cm. - (Livre de poche. Biblio essais ; 4212)

Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 2-253-94212-X ISBN 978-2-253-94212-2
a) structuralism b) strukturalizem

1
1 DOSSE, F. Histoire
COBISS.SI-ID 7900489

14.
HONG, Sung-min, 1963-
        Habitus, corps, domination : sur certains présupposés philosophiques de la sociologie de Pierre Bourdieu / Hong Sung-min. - Paris : L'Harmattan, 2007, cop. 1999. - 262 str. ; 22 cm. - (Logiques sociales)

Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 2-7384-7732-1 ISBN 978-2-7384-7732-3
a) Bourdieu, Pierre (1930-2002) b) philosophy c) sociology d) filozofija e) sociologija

1Bourdieu P.
1 HONG Sung Habitus
COBISS.SI-ID 7904073

15.
NORDMANN, Charlotte
        Bourdieu, Ranciere : la politique entre sociologie et philosophie / Charlotte Nordmann. - Paris : Amsterdam, cop. 2006. - 237 str. ; 18 cm

Bibliografija: str. 233-[238]
ISBN 2-91554-723-8 ISBN 978-2-35480-006-2
a) Bourdieu, Pierre (1930-2002) b) Ranciere, Jacques (1940-) c) political philosophy d) politična filozofija

1Bourdieu P.
1Ranciere
1 NORDMANN, C. Bourdieu
COBISS.SI-ID 7902281

16.
VEYNE, Paul, 1930-
        Foucault, sa pensée, sa personne / Paul Veyne. - Paris : A. Michel, cop. 2008. - 214 str. ; 23 cm. - (Collection Albin Michel idées)

Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 978-2-226-17914-2 ISBN 2-226-17914-3
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) philosophy c) filozofija

1Faucault M.
1 VEYNE, P. Foucault
COBISS.SI-ID 7904841


159.9 PSIHOLOGIJA.


17.
DE Bono, Edward, 1933-
        Naučite svojega otroka misliti / Edward De Bono ; [prevajalka Milena Domjan-Cerar]. - 1., dopolnjen ponatis. - Maribor : Rotis, 2009. - 277 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Teach your child how to think
ISBN 978-961-6127-04-2
a) thinking b) creativity c) mišljenje d) ustvarjalnost

159.955
159.955 DE BONO, E. Naučite
COBISS.SI-ID 62385665

18.
DELEUZE, Gilles
        L'anti-Odipe : capitalisme et schizophrénie / Gilles Deleuze, Félix Guattari. - Nouvelle éd. augmentée. - Paris : Minuit, 2008, cop. 1972. - 493 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Collection Critique)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo
ISBN 2-7073-0067-5
a) psychoanalysis b) psychiatry c) psihoanaliza d) psihiatrija e) nezavedno f) Ojdipov kompleks g) sanje

159.964.2
159.9 DELEUZE, G. L'anti-Odipe
COBISS.SI-ID 7905353


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


19.
BRCAR, Darja, 1984-
        Čustva v razredu : diplomsko delo / Darja Brcar. - Ljubljana : [D. Brcar], 2009. - 71 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) affection b) class c) adolescent d) čustvo e) razred f) adolescent

159.942:373.3(043.2)
Č II 159.9(043.2) BRCAR, D. Čustva
COBISS.SI-ID 7898697


17 ETIKA.


20.
KARBA, Pavla
        Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 7 : učbenik za državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko v sedmem razredu osnovne šole / Pavla Karba, Darja Lašič ; [ilustracije in slikovno gradivo arhiv MKZ, Polona Lovšin, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 90 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

1.800 izv.
ISBN 978-961-01-0745-3
a) civics - textbook b) primary education c) državljanska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

17(075.2)
II 17 KARBA, P. Državljanska 7
COBISS.SI-ID 244782848


17(043.2) ETIKA.


21.
RATKAJEC, Anita, 1984-
        Daleč od oči in blizu srca : različni vidiki očetovske vloge in osebne zgodbe očetov po razhodu s partnerico : diplomsko delo / Anita Ratkajec. - Ljubljana : [A. Ratkajec], 2009. - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 129-132. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) father-child relation b) family c) divorce d) odnos med očetom in otrokom e) družina f) ločitev g) očetovstvo

173.5-058.832-055.1(043.2)
Č II 17(043.2) RATKAJEC, A. Daleč
COBISS.SI-ID 7910473


316 SOCIOLOGIJA.


22.
        CANADIAN perspectives on the sociology of education / edited by Cynthia Levine-Rasky. - Dons Mills, Ontario : Oxford University Press, cop. 2009. - XII, 379 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-19-542530-7 (pbk)
a) educational sociology - Canda - textbook b) pedagoška sociologija - Kanada - učbenik

316
316 CANADIAN perspectives
COBISS.SI-ID 7914569

23.
CASTEL, Robert
        Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat / Robert Castel. - Paris : Gallimard, cop. 1995. - 813 str. ; 18 cm. - (Collection Folio/essais ; 349)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo
ISBN 2-07-040994-5 ISBN 978-2-07-040994-5
a) social policy b) salary c) socialna politika d) plača e) plačni odnosi

316
316 CASTEL, R. Metamorphoses
COBISS.SI-ID 7898953

24.
CASTEL, Robert
        Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi : entretiens sur la construction de l'individu moderne / Robert Castel, Claudine Haroche. - Paris : Fayard, 2005, cop. 2001. - 208 str. ; 18 cm. - (Pluriel. Sociologie)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo
ISBN 2-0-1279121-2 ISBN 978-2-01-279121-3
a) property b) social class c) lastnina d) družbeni razred

316
316 CASTEL, R. Propriété
COBISS.SI-ID 7899209

25.
GALEOTTI, Anna Elisabetta
        Toleranca : pluralistični predlog / Anna Elisabetta Galeotti ; [prevod Tone Dolgan ; uredil Igor Pribac]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 199 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: La tolleranza. - 600 izv. - Bibliografija: str. 179-195. - Kazalo
ISBN 978-961-260-017-4
a) tolerance b) toleranca c) liberalna toleranca d) pluralistična toleranca e) politična filozofija f) strpnost

316.6
316.6 GALEOTTI, A. E. Toleranca
COBISS.SI-ID 246095360


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


26.
KOŽELJ, Elizabeta
        Učitelj in romski učenci z vidika ekološkosistemske teorije : magistrsko delo / Elizabeta Koželj. - Ljubljana : [E. Koželj], 2009. - VII, 167 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 147-153. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) social integration b) teacher role c) attitude d) socialna integracija e) vloga učitelja f) stališče g) Romi h) učenci i) strokovni delavci

316.35(043.2)
PP II 316.35(043.2) KOŽELJ, E. Učitelj Č II 316.35(043.2) KOŽELJ, E. Učitelj
COBISS.SI-ID 7934281

27.
MENGER, Anamarija, 1982-
        Vpliv razlik med spoloma na položaj žensk v družbi : diplomsko delo / Anamarija Menger. - Ljubljana : [A. Menger], 2009. - 91 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) female b) sex difference c) social status d) ženska e) spolna razlika f) družbeni položaj

316.346.2-055.2(043.2)
Č II 3(043.2) MENGER, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 7908425


32 POLITIKA.


28.
CERAR, Miro, 1963-
        Kako sem otrokom razložil demokracijo / Miro Cerar ; ilustriral Izar Lunaček. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 165 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Najst)

1.200 izv.
ISBN 978-961-231-734-8
a) democracy - book for youth b) demokracija - knjiga za mladino

321.7
32 CERAR, M. Kako
COBISS.SI-ID 245272064

29.
        EVROPSKA unija od A do Ž / urednika Sabina Kajnč in Damjan Lajh. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 502 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 451-483. - Kazalo
ISBN 978-961-204-435-0
a) European communities (institutions) b) international cooperation c) Evropska skupnost (organizacije) d) mednarodno sodelovanje e) Evropska unija f) delovanje

321:061.1EU(082)
32 EVROPSKA
COBISS.SI-ID 245913856

30.
FOUCAULT, Michel
        Naissance de la biopolitique : cours au College de France (1978-1979) / Michel Foucault ; édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, parMichel Senellart. - [Paris] : Gallimard : Seuil, cop. 2004. - XI, 355 str. ; 24 cm. - (Hautes études)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo
ISBN 2-02-032401-6
a) liberalism b) liberalizem c) država d) biopolitika

32
32 FOUCAULT, M. Naissance
COBISS.SI-ID 1052045

31.
LINHART, Daniele
        Le travail / Daniele Linhart, Nelly Mauchamp. - Paris : Cavalier Bleu, cop. 2009. - 127 str. ; 18 cm. - (Idées reçues. Economie & société ; 181)

ISBN 978-2-84670-243-0 ISBN 2-84670-243-8
a) politics b) labour c) politika d) delo

32
32 LINHART, D. Travail
COBISS.SI-ID 7902793

32.
LINHART, Daniele
        Travailler sans les autres? / Daniele Linhart. - Paris : Editions du Seuil, cop. 2009. - 212 str. ; 19 cm. - (Non conforme)

Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 978-2-02-098379-2 ISBN 2-02-098379-6
a) labour b) employee c) salary d) delo e) nameščenec f) plača

32
32 LINHART, D. Travailler
COBISS.SI-ID 7899465


33 GOSPODARSTVO


33.
CASTEL, Robert
        La montée des incertitudes : travail, protections, statut de l'individu / Robert Castel. - Paris : Seuil, cop. 2009. - 457 str. ; 21 cm. - (La couleur des idées)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-2-02-051042-4 ISBN 2-02-051042-1
a) labour b) freedom c) employment d) delo e) svoboda f) zaposlitev

330
330 CASTEL, R. Montée
COBISS.SI-ID 7904585


33(043.2) GOSPODARSTVO.


34.
ŠERBEC, Mitja
        Analiza poklicne kariere diplomantov tehnike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani : diplomsko delo / Mitja Šerbec. - Ljubljana : [M. Šerbec], 2009. - IV, 66, VII str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) teacher education b) higher education c) engineering d) izobraževanje učiteljev e) visokošolsko izobraževanje f) tehnika g) bolonjska prenova h) kompetence

331.5:378(043.2)
Č II 330(043.2) ŠERBEC, M. Analiza poklicne
COBISS.SI-ID 7932233


34 PRAVO.


35.
BRETT, Peter
        How all teachers can support citizenship and human rights education : a framework for the development of competences / Peter Brett, Pascale Mompoint-Gaillard and Maria Helena Salema ; contributions by Virgílio Meira Soares ... [et al.] ; edited by Sarah Keating-Chetwynd. - Belgium : Council of Europe, cop. 2009. - 84 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-84
ISBN 978-92-871-6555-8
a) civics - Europe b) human rights c) teacher education d) državljanska vzgoja - Evropa e) človekove pravice f) izobraževanje učiteljev g) kompetence

342.7
II 342.7 BRETT, P. How all
COBISS.SI-ID 7924809

36.
        CRIME, media and fear of crime / Gorazd Meško (eds.) ... [et al.]. - Ljubljana : Tipografija, 2009. - 200 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazali
ISBN 978-961-91261-3-4
a) criminology b) mass media c) kriminologija d) sredstva množičnega obveščanja e) kriminaliteta f) mediji g) strah pred kriminaliteto

343
343 CRIME, media
COBISS.SI-ID 245849344


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


37.
KACIN, Karmen, 1984-
        Kakovostna starost oseb z duševnimi in vedenjskimi motnjami : diplomsko delo / Karmen Kacin. - Ljubljana : [K. Kacin], 2009. - III, 135 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) elderly person b) mentally handicapped c) standard of living d) starejša oseba e) mentalno prizadeti f) življenjski standard g) kakovostna starost h) socialne mreže i) institucionalno varstvo

364.65-053.9(043.2)
159.972
Č II 36(043.2) KACIN, K. Kakovostna
COBISS.SI-ID 7902025

38.
ŠILAR, Jasmina, 1982-
        Potrošnik in označevanje živil : diplomsko delo / Jasmina Šilar. - Ljubljana : [J. Šilar], 2009. - VI, 81 f. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 74-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) consumption b) consumer education c) nutrition d) potrošnja e) vzgoja uporabnikov f) prehrana g) označevanje živil h) zdrava hrana

366.1:366.643(043.2)
Č II 36(043.2) ŠILAR, J. Potrošnik
COBISS.SI-ID 7898185


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


39.
DUBREUCQ, Eric, 1964-
        Une éducation républicaine : [Marion, Buisson, Durkheim] / par Éric Dubreucq. - Paris : J. Vrin, cop. 2004. - 236 str. ; 22 cm. - (Philosophie de l'éducation, ISSN 1765-8055)

Bibliografija: str. [219]-227 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 2-7116-1643-6 ISBN 978-2-71161-643-5
a) philosophy of education b) pedagoška filozofija c) republikanska vzgoja

37.01
37.01 DUBREUCQ, E. Une éducation
COBISS.SI-ID 7904329

40.
FILLOUX, Jean-Claude
        Durkheim et l'éducation / per Jean-Claude Filloux. - 1. éd. - Paris : Presses Universitaires de France, cop. 1994. - 128 str. ; 18 cm. - (Pédagogues et pédagogies)

Bibliografija: str. [127]-128
ISBN 2-13-046047-X
a) Durkheim, Émile (1858-1917) b) philosophy of education c) educational sociology d) pedagoška filozofija e) pedagoška sociologija

37.01
37.01 FILLOUX , J. Durkheim
COBISS.SI-ID 1851991

41.
        La LIBERTÉ par la connaissance : Pierre Bourdieu : (1930-2002) / College de France ; sous la direction de Jacques Bouveresse et Daniel Roche ; avec C. Baudelot ... [et al.]. - Paris : Jacob, cop. 2004. - 344 str. ; 22 cm. - (Travaux du College de France, ISSN 1265-9835)

Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 2-7381-1461-X ISBN 978-2-7381-1461-7
a) Bourdieu, Pierre (1930-2002) b) social sciences - congress c) družbene vede - kongres

37.01(082)
37.01 LIBERTÉ par la connaissance
COBISS.SI-ID 7905865

42.
MARROU, Henri Irénée
        Histoire de l'éducation dans l'antiquité / Henri-Irénée Marrou. - Paris : Éditions du Seuil, 1981, cop. 1948. - 2 zv. ; 18 cm. - (Points. Histoire ; 56, 57)

Vsebina:
Knj. 1: Le monde grec. - 436 str. - Bibliografija: str. 419-430. - Kazalo
Knj. 2: Le monde romain. - 240 str. - Bibliografija: str. 225-[236]. - Kazalo
ISBN 2-02-006016-7 (set) ISBN 978-2-02-006016-5 (set) ISBN 2-02-006014-0 (vol. 1) ISBN 978-2-02-006014-1 (vol. 1) ISBN 2-02-006015-9 (vol. 2) ISBN 978-2-02-006015-8 (vol. 2)
a) history of education b) zgodovina pedagogike c) klasično izobraževanje

37(091)
37(091) MARROU, H. Histoire
COBISS.SI-ID 7903817

43.
ŠILIH, Gustav
        Vzgoja otrok v naši družini / Gustav Šilih. - Maribor : Obzorja, 1952. - 62 str. ; 20 cm. - (Knjižnica za starše ; 2)

a) družinska vzgoja

37.018.1
ZZ 37.018 ŠILIH, G. Vzgoja
COBISS.SI-ID 29586945


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


44.
BOLTA, Matevž
        Odnos med učno samopodobo, uporabo učnih strategij in učno uspešnostjo učencev v drugem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Matevž Bolta. - Ljubljana : [M. Bolta], 2009. - 56, [7] str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) self-concept b) learning strategy c) achievement d) pojmovanje samega sebe e) strategija učenja f) uspešnost g) učna samopodoba h) učne strategije

37.015.3(043.2)
Č II 37(043.2) BOLTA, M. Odnos
COBISS.SI-ID 7924297

45.
GRŽE, Tanja
        Vloga učitelja pri regulaciji medosebnih odnosov : otrok se mora v razredu počutiti sprejetega : diplomsko delo / Tanja Grže. - Ljubljana : [T. Grže], 2009. - 101 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) interpersonal relations b) class c) teacher role d) medosebni odnosi e) razred f) vloga učitelja g) socialne veščine

37.062(043.2)
Č II 37(043.2) GRŽE, T. Vloga
COBISS.SI-ID 7905097

46.
KOŠIR, Irena, 1985-
        Komunikacijski stil in strokovna samopodoba učiteljev v osnovni šoli : diplomsko delo / Irena Košir. - Ljubljana : [I. Košir], 2009. - V, 86 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) self-concept b) teacher c) communication d) pojmovanje samega sebe e) učitelj f) komunikacija

37.011.3-051:373.3(043.2)
Č II 37(043.2) KOŠIR, I. Komunikacijski
COBISS.SI-ID 7903561

47.
LORGER, Igor
        Poklicni stres pri učiteljih v osnovni šoli : magistrsko delo / Igor Lorger. - Ljubljana : [I. Lorger], 2009. - 199 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 185-189. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za poučevanje na razredni stopnji
a) teacher b) mental stress c) primary school d) učitelj e) duševni stres f) osnovna šola g) poklicna izgorelost

37.011.3-051:159.944.4(043.2)
PP II 37(043.2) LORGER, I. Poklicni Č II 37(043.2) LORGER, I. Poklicni
COBISS.SI-ID 7933257

48.
ŠTUPICA, Tina, 1982-
        Didaktične igre pri pouku matematike v 6. razredu devetletne OŠ : diplomsko delo / Tina Štupica. - Ljubljana : [T. Štupica], 2009. - IV, 67 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za matematiko in računalništvo
a) mathematics b) educational game c) primary school d) matematika e) didaktična igra f) osnovna šola

37.091.3:51(043.2)
Č II 37(043.2) ŠTUPICA, T. Didaktične
COBISS.SI-ID 7909705

49.
ŠURBEK Voglar, Barbara, 1984-
        S kakšnimi besedili iščejo zaposlitev profesorji? : diplomsko delo / Barbara Šurbek Voglar. - Ljubljana : [B. Šurbek Voglar], 2009. - 127 str., [7] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 125-126. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) Slovenian language b) written expression c) teacher d) slovenščina e) pisno izražanje f) učitelj g) prošnje za zaposlitev

37.011.3-051:331.535(044.4)(043.2)
Č II 37(043.2) ŠURBEK VOGLAR S kakšnimi
COBISS.SI-ID 7906633


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


50.
JORDAN Fleten, Barbara
        Stališča učiteljev do profesionalnega razvoja : magistrsko delo / Barbara Jordan Fleten. - Ljubljana : [B. Jordan Fleten], 2009. - 188, [27] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 183-187. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teaching profession b) career development c) further education of teachers d) učiteljski poklic e) poklicni razvoj f) izpopolnjevanje učiteljev

371.13/.16(043.2)
PP II 371(043.2) JORDAN FLETEN, B. Stališča Č II 371(043.2) JORDAN FLETEN, B. Stališča
COBISS.SI-ID 7933513


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


51.
DEVJAK, Tatjana
        Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emila na področju predšolske vzgoje 2008-2013 : gradivo za izobrževanje : 13.6., 20.6. in 29.8.2009 (Ljubljana, Maribor, Brežice) / vodja projekta Tatjana Devjak. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - 108 str. : preglednice ; 30 cm

Ov. nasl.
a) pre-school education b) further education of teachers c) predšolska vzgoja d) izpopolnjevanje učiteljev e) Reggio Emila (vzgojni koncept)

373.2
Č II 373.2 DEVJAK, T. Profesionalno
COBISS.SI-ID 7910985

52.
JUG, Anita
        Izbrane teme iz predšolske pedagogike I : študijsko gradivo in priročnik za LV / Anita Jug. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - 65 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 61-65
a) pre-school education b) predšolska vzgoja

373.2
Č II 373.2 JUG, A. Izbrane LV
COBISS.SI-ID 7923017

53.
JUG, Anita
        Izbrane teme iz predšolske pedagogike II : študijsko gradivo in priročnik za SV / Anita Jug. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - 125 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 120-125
a) pre-school education b) predšolska vzgoja

373.2
Č 373.2 JUG, A. Izbrane SV
COBISS.SI-ID 7923273


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


54.
KERN, Marjetka
        Tehnični kotiček v vrtcu : diplomska naloga / Marjetka Kern. - Ljubljana : [M. Kern], 2009. - 67 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) engineering c) predšolski otrok d) tehnika e) kotički f) praktične dejavnosti

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) KERN, M. Tehnični
COBISS.SI-ID 7929161

55.
KOGOVŠEK, Mateja
        Spoznavanje listavcev : diplomska naloga / Mateja Kogovšek. - Ljubljana : [M. Kogovšek], 2009. - 150 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 141-143. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) activity method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) predšolski otrok f) aktivna metoda g) listavci h) konstruktivizem i) otroške predstave

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOGOVŠEK, M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 7928393

56.
KOS, Karmen, 1986-
        Otroške predstave o smeteh : diplomska naloga / Karmen Kos. - Ljubljana : [K. Kos], 2009. - 93 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-90. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja
a) concept formation b) pre-school child c) oblikovanje pojma d) predšolski otrok e) otrokove predstave f) smeti g) odpadki

373.2.016:628.4(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOS, K. Otroške
COBISS.SI-ID 7915081

57.
KUŽNIK, Urška, 1987-
        Predšolski otroci spozavajo promet : diplomska naloga / Urška Kužnik. - Medvode : [U. Kužnik], 2009. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) road safety education c) predšolski otrok d) prometna vzgoja

373.2.016:65(043.2)
Č II 373.2(043.2) KUŽNIK, U. Predšolski
COBISS.SI-ID 7928905

58.
MALKOVIČ, Ksenija
        Govorno-jezikovne težave predšolskih otrok in nadomestna ter dopolnilna komunikacija : diplomska naloga / Ksenija Malkovič. - Ljubljana : [K. Malkovič], 2009. - 91 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 91. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) speech therapy d) predšolski otrok e) govor f) ortofonija g) govorni razvoj h) nadomestna komunikacija

373.2:376.1-056.264(043.2)
Č II 373.2(043.2) MALKOVIČ, K. Govorno-jezikovne
COBISS.SI-ID 7930697

59.
NOVAK, Jasmina, 1987-
        Vloga vzgojitelja pri učenju slovenskega jezika otrok tujcev : diplomska naloga / Jasmina Novak. - Ljubljana : [J. Novak], 2009. - 124 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 119-120. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) language teaching b) foreign pupil c) teacher role d) pre-school child e) jezikovni pouk f) tuji učenec g) vloga učitelja h) predšolski otrok i) otroci tujcev j) usvajanje jezika

373.2.016:81'243(043.2)
Č II 373.2(043.2) NOVAK, J. Vloga
COBISS.SI-ID 7906121

60.
PENE, Urška, 1985-
        Spodbujanje samostojnosti otrok v vrtcu : diplomska naloga / Urška Pene. - Žvirče : [U. Pene], 2009. - 69 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) teacher-pupil relation c) self-concept d) predšolski otrok e) odnos med učiteljem in učencem f) pojmovanje samega sebe

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) PENE, U. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 7910729

61.
PRAZNIK, Mojca, 1987-
        Merjenje v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Mojca Praznik. - Ljubljana : [M. Praznik], 2009. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) pre-school child c) matematika d) predšolski otrok e) merjenje

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2(043.2) PRAZNIK, M. Merjenje
COBISS.SI-ID 7917641

62.
RINČIĆ, Irena
        Povezovanje matematike in gibalne vzgoje v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Irena Rinčić. - Ljubljana : [I. Rinčić], 2009. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) interdisciplinary approach c) pre-school child d) matematika e) interdisciplinarnost f) predšolski otrok g) medpodročne povezave h) gibanje

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2(043.2) RINČIĆ, I. Povezovanje
COBISS.SI-ID 7917897

63.
ROZMAN, Lea, 1978-
        Povezovanje matematičih vsebin z gibanjem : diplomska naloga / Lea Rozman. - Ljubljana : [L. Rozman], 2009. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) interdisciplinary approach c) pre-school child d) matematika e) interdisciplinarnost f) predšolski otrok g) medpodročne povezave h) gibanje

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2(043.2) ROZMAN, L. Povezovanje
COBISS.SI-ID 7918153

64.
ŠIMEC, Andreja, 1985-
        Vrste motivacij za jezikovne dejavnosti v vrtcu : diplomska naloga / Andreja Šimec. - Ljubljana : [A. Šimec], 2009. - 59 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) language teaching b) motivation c) pre-school child d) jezikovni pouk e) motivacija f) predšolski otrok g) govorni razvoj h) jezikovne dejavnosti

373.2.016:81(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŠIMEC, A. Vrste
COBISS.SI-ID 7906377

65.
TITAN, Jana
        Živali in njihovi mladiči : diplomska naloga / Jana Titan. - Ljubljana : [J. Titan], 2009. - II, 126 str. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

Bibliografija: str. 118-120. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) activity method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) predšolski otrok f) aktivna metoda g) konstruktivizem h) živalski mladiči

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) TITAN, J. Živali
COBISS.SI-ID 7931977


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


66.
        KDO bo z nami šel v gozdiček? : berilo 1 : za prvi razred osnovne šole / Tilka Jamnik, Jožica Gruden Ciber, Vida Medved Udovič ; [ilustratorji Jelka Reichman ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 107 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 video DVD

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0740-8
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) čitanke

373.32.016:82(075.2)
373.32.016:82 KDO BO DVD 373.32.016:82 KDO BO
COBISS.SI-ID 245124352

67.
        PRIROČNIK Mladinske knjige Založbe za učitelje v 1. razredu osnovne šole / Vida Medved Udovič ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 189 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo med besedilom
Vsebina na nasl. str.:
Slovenščina : Berilo 1, Kdo bo z nami šel v gozdiček, S slikanico na rami, delovni zvezek za jezik in književnost. Matematika : Matematika 1, učbenik, Matematika 1, delovni zvezek v dveh delih. Spoznavanje okolja : Dotik okolja 1, učbenik, Dotik okolja 1, delovni zvezek v dveh delih. Glasba : Glasba 1, Zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo, učbenik, Glasba 1, Zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo, delovni učbenik
ISBN 978-961-01-0926-6
a) Slovenian language - teachers' guide b) mathematics - teachers' guide c) environmental education - teachers' guide d) music education - teachers' guide e) slovenščina - priročnik za učitelje f) matematika - priročnik za učitelje g) okoljska vzgoja - priročnik za učitelje h) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje i) začetni pouk j) spoznavanje okolja

373.32.016(075.2)(076.1)
II 373.32.016 PRIROČNIK
COBISS.SI-ID 245835520

68.
        SLOVENŠČINA 1 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in književnost [v prvem razredu osnovne šole] / Tilka Jamnik ... [et al.] ; [ilustratorji Polona Lovšin ... et al. ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 81 str, [7 f. pril.] : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD ROM)

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0594-7
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003(075.2)
II 373.32.016:003 SLOVENŠČINA 1 S slikanico cdr 373.32.016:003 SLOVENŠČINA 1 S slikanico
COBISS.SI-ID 245883392

69.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Vija-vaja, igra se dogaja 1 / [avtorica koncepta in likovnih vsebin Beatriz Tomšič Čerkez ; ilustracije in slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [83] str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0733-0
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003(075.2)
II 373.32.016:003 TOMŠIČ-ČERKEZ, B. Vija-vaja
COBISS.SI-ID 246059008


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


70.
HENIGMAN, Darja
        Ponovna uporaba odpadne embalaže preko malih projektov pri pouku podaljšanega bivanja : diplomsko delo / Darja Henigman. - Ljubljana : [D. Henigman], 2009. - IV, 68, XXVI str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) practical work c) primary school d) tehnika e) praktično delo f) osnovna šola g) odpadna embalaža h) izdelki i) podaljšano bivanje

373.3.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) HENIGMAN, D. Ponovna
COBISS.SI-ID 7929929

71.
JAKIČ, Germana, 1984-
        Razvrščanje v medpredmetnem povezovanju : diplomsko delo / Germana Jakič. - Ljubljana : [G. Jakič], 2009. - II, 81 str., [10] f. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) cognitive development b) logical thinking c) interdisciplinary approach d) kognitivni razvoj e) logično mišljenje f) interdisciplinarnost g) medpredmetno povezovanje h) Carrollov diagram i) drevesni diagram

373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) JAKIČ, G. Razvrščanje
COBISS.SI-ID 7909961

72.
JURKOVIČ, Majda
        Pouk matematike v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo / Majda Jurkovič. - Ljubljana : [M. Jurkovič], 2009. - 141 str., [100] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 133-141. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) mathematics b) assessment c) lesson preparation d) primary school e) matematika f) vrednotenje g) učne priprave h) osnovna šola i) preverjanje znanja j) nacionalni preizkusi k) prvo triletje

373.32.016:51(043.2)
PP II 373.32.016:51 JURKOVIČ, M. Pouk Č II 373.32.016:51 JURKOVIČ, M. Pouk
COBISS.SI-ID 7933001

73.
KELNER, Jenny Annemarie
        Naravne oblike gibanja in igre v 1. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Jenny Annemarie Kelner. - Ljubljana : [J.A. Kelner], 2009. - IV, 107 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) play c) primary school d) športna vzgoja e) igra f) osnovna šola

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) KELNER, J. Naravne
COBISS.SI-ID 7907657

74.
KIRBUS, Damjana, 1984-
        Sprejemanje Andersena v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Kirbus Damjana. - Ljubljana : [D. Kirbus], 2009. - 64 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) pravljica

373.2.016:82(043.2)
Č II 373.2(043.2) KIRBUS, D. Sprejemanje
COBISS.SI-ID 7910217

75.
KRAPEŽ, Smiljana, 1965-
        Obravnava ljudskega slovstva v prvem triletju : diplomsko delo / Smiljana Krapež. - Ljubljana : [S. Krapež], 2009. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 103-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) folk song b) curriculum c) primary school d) ljudska pesem e) kurikulum f) osnovna šola g) ljudsko slovstvo h) čitanke

373.32.016:398.5(043.2)
Č II 373.3(043.2) KRAPEŽ, S. Obravnava
COBISS.SI-ID 7908681


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


76.
DUKES, Chris
        Recognising and planning for special needs in the early years / Chris Dukes and Maggie Smith. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2009. - XI, 116 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk ( CD-ROM). - (Hands on guides)

Kazalo. - Bibliografija: str. 115
ISBN 978-1-84787-521-1 (hbk) ISBN 978-1-84787-522-8 (pbk)
a) backward child b) child development c) razvojno moten otrok d) razvoj otroka

376.1
II 376.1 DUKES, C. Recognising cdr 376.1 DUKES, C. Recognising
COBISS.SI-ID 7923785

77.
GRAH, Jana
        Koncept timskega soustvarjanja v pedagoški praksi : magistrsko delo / Jana Grah. - Ljubljana : [J. Grah], 2009. - 224 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 191-196. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) integration b) team teaching c) individualized teaching d) integracija e) timski pouk f) individualiziran pouk g) inkluzija h) timsko delo i) pomoč učencem

376.1(043.2)
PP II 376.1 GRAH, J. Koncept Č II 376.1 GRAH, J. Koncept
COBISS.SI-ID 7909449


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


78.
PAHOR, Mateja, 1985-
        Stališča vzgojiteljic do otrok s posebnimi potrebami v integraciji : diplomska naloga = Point of view of kinderegarten teachers to children with special needs in integration : degree thesis / Mateja Pahor. - Ljubljana : [M. Pahor], 2009. - 107 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 92. - Povzetek ; Summary. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) backward child b) integration c) attitude d) razvojno moten otrok e) integracija f) stališče

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) PAHOR, M. Stališča
COBISS.SI-ID 7930441

79.
SITAR, Nataša, 1983-
        Dečki s specifičnimi učnimi težavami : diplomsko delo / Nataša Sitar. - Ljubljana : [N. Sitar], 2009. - VII, 73 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) boy c) social integration d) učne težave e) deček f) socialna integracija

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) SITAR, N. Dečki
COBISS.SI-ID 7916105

80.
ZADRAVEC, Zala
        Naloge specialnega pedagoga pri pripravi individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Zala Zadravec. - Ljubljana : [Z. Zadravec], 2009. - 84 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-78. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) individualization c) teacher role d) razvojno moten otrok e) individualizacija f) vloga učitelja g) individualiziran program

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) ZADRAVEC, Z. Naloge
COBISS.SI-ID 7915337


378 VISOKO ŠOLSTVO.


81.
        HIGHER education in Europe 2009 : developments in the Bologna process / [prepared by] Eurydice and EACEA. - Luxembourg : Office for Official Publications in the European Communities, cop. 2009. - 67 str. : tabele, graf. prikazi ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/2009_Eurydice_report.pdf
ISBN 978-92-9201-023-2
a) higher education - Europe b) visokošolsko izobraževanje - Evropa c) bolonjski proces

378
II 378 HIGHER education
COBISS.SI-ID 768579

82.
        INTERCULTURAL dialogue on campus / Sjur Bergan and Jean-Philippe Restoueix (eds.). - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2009. - 205 str. ; 24 cm. - (Council of Europe higher education series ; No. 11)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-92-871-6503-9
a) higher education b) intercultural education c) visokošolsko izobraževanje d) interkulturna vzgoja e) medkulturni dialog

378
378 INTERCULTURAL dialogue
COBISS.SI-ID 7932745


378(043.2) VISOKO ŠOLSTVO.


83.
PILAT Sirotić, Martina
        Razlike v športno-gibalni aktivnosti študentk predšolske vzgoje v Ljubljani in na Reki : diplomska naloga / Martina Pilat Sirotić. - Ljubljana : [M. Pilat Sirotić], 2009. - 54, [12] f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 53-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) physical education b) student c) športna vzgoja d) študent e) gibalne dejavnosti f) vzgojiteljice

378.091.8(043.2)
Č II 378(043.2) PILAT SIROTIĆ, M. Razlike
COBISS.SI-ID 7929673


39(043.2) ETNOLOGIJA.


84.
JAKLITSCH, Mateja
        Pust v otroških revijah in v šoli : diplomsko delo / Mateja Jaklitsch. - Ljubljana : [M. Jaklitsch], 2009. - VI, 119 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele, note ; 30 cm

Bibliografija: str. 102.104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) curriculum subject b) society c) učni predmet d) družba e) pustovanje f) maske

391.8(043.2)
Č II 39(043.2) JAKLITSCH, M. Pust
COBISS.SI-ID 7907401

85.
        Poznavanje in uporaba ljudskih iger v vzgojno-izobraževalnem procesu razrednih učiteljev : diplomsko delo / Darja Arh. - Ljubljana : [D. Arh], 2009. - VI, 85 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) open air activities c) curriculum d) športna vzgoja e) dejavnosti na prostem f) kurikulum g) planinstvo h) izletništvo i) pohodništvo

398.54:373.3(043.2)
Č II 39(043.2) ARH, D. Poznavanje
COBISS.SI-ID 7905609


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


86.
        EKOLOGIJA v podaljšanem bivanju : zbornik prispevkov / [avtorji Helena Dugonjić ... [et al.] ; uredila Darja Poljanec]. - Ljubljana : Društvo učiteljev podaljšanega bivanja, 2009 ([Žabnica] : Pro Grafika). - 50 str. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-92382-1-9
a) environmental education - conference b) okoljska vzgoja - konferenca c) podaljšano bivanje d) varstvo učencev e) učni proces

502/504
504 EKOLOGIJA v podaljšanem
COBISS.SI-ID 244698624


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


87.
GERBEC, Marja
        Avtentične naloge in naravoslovni postopki v osemletnem in devetletnem programu osnovne šole : magistrsko delo / Marja Gerbec. - Ljubljana : [M. Gerbec], 2009. - 200 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 165-169. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) science education b) teaching model c) knowledge level d) primary school e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) didaktični model g) stopnja znanja h) osnovna šola

5(043.2)
PP II 5(043.2) GERBEC, M. Avtentične Č II 5(043.2) GERBEC, M. Avtentične
COBISS.SI-ID 7932489


51 MATEMATIKA.


88.
ŠPARL, Primož
        Rešene naloge iz računalniške matematike : študijsko gradivo / Primož Šparl. - Ljubljana : Primož Šparl, 2009. - VI, 77 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Ov. nasl.
a) mathematics - exercise b) matematika - vaja

51
II 51 ŠPARL, P. Rešene Č II 51 ŠPARL, P. Rešene
COBISS.SI-ID 7925065


51(043.2) MATEMATIKA.


89.
CASAR, Goran, 1985-
        Ultrametrični prostori : diplomsko delo / Goran Casar. - Ljubljana : [G. Casar], 2009. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) ultrametrični prostori d) p-adična števila e) filogenetska drevesa

51(043.2)
Č II 51(043.2) CASAR, G. Ultrametrični
COBISS.SI-ID 7906889

90.
ČERNIGOJ, Tanja
        Številska zaporedja in številske vrste v srednji šoli : diplomsko delo / Tanja Černigoj. - Ljubljana : [T. Černigoj], 2009. - 83 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija na koncu diplomskega dela. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) zaporedja d) obrestni račun

51(043.2)
Č II 51(043.2) ČERNIGOJ, T. Številska
COBISS.SI-ID 7924041

91.
DROLE, Vesna, 1984-
        Mrežni pitagorejski trikotniki : diplomsko delo / Vesna Drole. - Ljubljana : [V. Drole], 2009. - 63 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) Pitagorov izrek d) pitagorejski trikotniki

51(043.2)
Č II 51(043.2) DROLE, V. Mrežni
COBISS.SI-ID 7925833

92.
STRGAR, Sonja
        Ogrinjače : diplomsko delo / Sonja Strgar. - Ljubljana : [S. Strgar], 2009. - 64 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) krivulje d) ogrinjače

51(043.2)
Č II 51(043.2) STRGAR, S. Ogrinjače
COBISS.SI-ID 7925321


54 KEMIJA.


93.
DRUŽINA, Branko
        Navodila in ukrepi za varno delo študentov v kemijskem laboratoriju Zdravstvene fakultete / Branko Družina. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 75 str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 41
ISBN 978-961-6063-97-5
a) laboratory b) safety c) legislation d) laboratorij e) varnost f) zakonodaja

542.1:614.8(035)
54 DRUŽINA, B. Navodila
COBISS.SI-ID 246374656


54(043.2) KEMIJA.


94.
JADRIČ, Igor, 1976-
        Galvanizacija pri pouku kemije, fizike in tehnike v osnovni in srednji šoli : diplomsko delo / Igor Jadrič. - Ljubljana : [I. Jadrič], 2009. - 61 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fak. za matematiko in fiziko, Kemija in fizika
a) chemistry b) kemija c) galvanizacija d) eksperimenti e) razumevanje

54(043.2)
Č II 54(043.2) JADRIČ, I. Galvanizacija
COBISS.SI-ID 7926089

95.
OROŽEN, Lea
        Določanje nekaterih kovin v okoljskih vzorcih : diplomsko delo = The determination of some metals in environmental samples : graduation thesis / Lea Orožen. - Ljubljana : [L. Orožen], 2009. - [7], 52 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) težke kovine d) določanje

543.544(043.2)
Č II 54(043.2) OROŽEN, L. Določanje
COBISS.SI-ID 7931209


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


96.
TARMAN, Kazimir
        Biologija. Ekologija : učbenik za splošne gimnazije / Kazimir Tarman ; [ilustracije Boštjan Tarman ; fotografija Janez Černač idr.]. - 2. izd., 8. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 168 str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv. - Bibliografija pri večini poglavij. - Kazalo
ISBN 978-86-341-1824-7
a) ecology - textbook b) secondary education c) ekologija - učbenik d) srednješolski pouk

57(075.3)
57(075.3) TARMAN, K. Biologija
COBISS.SI-ID 231315456


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


97.
COLNARIČ, Barbara
        Sive čaplje in njihova prehrana : diplomsko delo = Grey herons and their diet : graduation thesis / Barbara Colnarič. - Ljubljana : [B. Colnarič], 2009. - X, 38 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 35-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) zoology b) zoologija c) siva čaplja d) prehrana

598.244.1(043.2)
Č II 59(043.2) COLNARIČ, B. Sive čaplje
COBISS.SI-ID 7934537

98.
MOČNIK, Urška
        Sinergistični in antagonistični učinki zmesi cinka in bakra v hrani na stopnjo hranjenja in bioakumulacijo kovin pri rakih enakonožcih vrste Porcellio scaber (Crustacea: Isopoda) : diplomsko delo / Urška Močnik. - Ljubljana : [U. Močnik], 2009. - X, 47 f., pril. : ilustr. graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 41-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) mokrice d) Porcellio scaber e) zmesi kovin f) cinkov nitrat g) bakrov nitrat h) strupenost i) stopnja hranjenja j) bioakumulacija

595.3:502.74(043.2)
Č II 59(043.2) MOČNIK, U. Sinergistični
COBISS.SI-ID 2008911


61(043.2) MEDICINA.


99.
KAVČIČ, Mateja, 1982-
        Znanje in stališča osnovnošolskih otrok do zdrave prehrane : diplomsko delo / mateja Kavčič. - Ljubljana : [M. Kavčič], 2009. - 64 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) pupil attitude c) prehrana d) stališče učencev e) zdrava hrana

613.2-053.5(043.2)
Č II 61(043.2) KAVČIČ, M. Znanje
COBISS.SI-ID 7898441

100.
NEBESNI, Andreja, 1982-
        Primerjava med ročnim in računalniškim načinom določanja ploskosti stopal : diplomsko delo / Andreja Nebesni. - Ljubljana : [A. Nebesni], 2009. - VI, 54 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 46-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) human body b) človeško telo c) plosko stopalo d) Clarkova metoda e) plantogram

611.986:613.7(043.2)
Č II 61(043.2) NEBESNI, A. Primerjava
COBISS.SI-ID 7897929

101.
PINTAR, Milena
        Odnos osnovnošolcev Celjske regije do zdravega načina prehranjevanja : diplomsko delo / Milena Pintar. - Ljubljana : [M. Pintar], 2009. - V, 97 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 89-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) attitude c) prehrana d) stališče e) zdrava prehrana

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) PINTAR, M. Odnos
COBISS.SI-ID 7925577


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


102.
        ZDRAVSTVENA nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju : učbenik / [urednika Peter Pregelj in Radojka Kobentar] ; [izdajatelj] Psihiatrična klinika Ljubljana. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 463 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 978-961-209-882-7
a) mental illness - textbook b) medical treatment - textbook c) duševna bolezen - učbenik d) zdravljenje - učbenik e) psihiatrija

616.89
616.89 ZDRAVSTVENA nega
COBISS.SI-ID 245679872


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


103.
ARNUŠ, Tina, 1982-
        Patološki narcis v vlogi starša : diplomsko delo / Tina Arnuš. - Ljubljana : [T. Arnuš], 2009. - 121 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 118-121. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) personality b) narcissism c) parents d) osebnost e) narcizem f) starši g) patološki narcizem

616.89-055.52(043.2)
Č II 61(043.2) ARNUŠ, T. Patološki
COBISS.SI-ID 7908937

104.
KRŽIČ, Andreja
        Zgodbe pri razvijanju socialnih in motoričnih spretnosti otroka z Aspergerjevim sindromom : diplomsko delo / Andreja Kržič. - Ljubljana : [A. Kržič], 2009. - VII, 83, XVIII str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backwardness b) motor activity c) social integration d) razvojna motnja e) motorika f) socialna integracija g) Aspergerjev sindrom h) inkluzija

616.89(043.2)
Č II 61(043.2) KRŽIČ, A. Zgodbe
COBISS.SI-ID 7915849


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


105.
JAIĆ, Katja
        Uporaba multimedije za izdelavo učne animacije za ravnanje z odpadki : diplomsko delo / Katja Jaić. - Ljubljana : [K. Kaić], 2009. - VI, [50] str. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-Tehnika
a) engineering b) didactic use of computer c) multimedia method d) tehnika e) didaktična uporaba računalnika f) multimedijska metoda g) Synfig Studio (programsko orodje)

628.4:004.032.6(043.2)
Č II 62(043.2) JAIĆ, K. Uporaba
COBISS.SI-ID 7916361

106.
MAH, Martin
        Pregled programske opreme za načrtovanje, simulacijo in izdelavo elektronskih vezij : diplomsko delo / Martin Mah. - Ljubljana : [M. Mah], 2009. - 127 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

Bibliografija: str. 115. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) software b) programska oprema c) tiskano vezje d) računalniški programi

621.38:004(043.2)
Č II 62(043.2) MAH, M. Pregled
COBISS.SI-ID 7930953

107.
PEPELNJAK, Monika
        Primeri nalog za tehnično risanje predmeta tehnike in tehnologije v 7. in 8. razredu osnovne šole za izbran nabor CAD programskih orodij : diplomsko delo / Monika Pepelnjak. - Ljubljana : [M. Pepelnjak], 2009. - V, 136, XX str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 131-134. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-Tehnika
a) engineering b) educational software c) primary school d) tehnika e) didaktična programska oprema f) osnovna šola g) tehnično risanje h) CAD (programsko orodje) i) pravokotna projekcija

62:744(043.2)
Č II 62(043.2) PEPELNJAK, M. Primeri
COBISS.SI-ID 7916617


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


108.
HENIGSMAN, Vlasta
        Uporaba računalnika pri pouku likovne vzgoje v osnovni šoli : magistrsko delo / Vlasta Henigsman. - Ljubljana : [V. Henigsman], 2009. - 159 str., [94] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 151-158. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) art education b) didactic use of computer c) teaching technique d) likovna vzgoja e) didaktična uporaba računalnika f) didaktična tehnika

7:004(043.2)
004:7(043.2)
PP II 7(043.2) HENIGSMAN, V. Uporaba Č II 7(043.2) HENIGSMAN, V. Uporaba
COBISS.SI-ID 7933769


78 GLASBA.


109.
BOUËTIEZ, Anne Sophie du
        Dalaka : glasbeno popotovanje v zahodno Afriko / [besedilo Anne Sophie du Bouëtiez] ; [izbor glasbe] Zaf Zapha ; [ilustracije] Laura Guéry ; [prevedla Irma Toman]. - 1. izd. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2009. - 50 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 optični disk (CD ROM)

Prevod dela: Dalaka. - Avtorica navedena v kolofonu. - Besedilo v slov., delno tudi v fran. ali različnih afriških jezikih. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-6785-08-2
a) music - West Africa b) glasba - Zahadona Afrika

78
78 BOUËTIEZ, A.S. Dalaka cd 78 BOUËTIEZ, A.S. Dalaka
COBISS.SI-ID 244183296

110.
ČEBULC, Mirjam
        Glasbeno udejstvovanje ter koncentracija in dosežki učencev : doktorska disertacija / Mirjam Čebulc. - Ljubljana : [M. Čebulc], 2009. - 107 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 92-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) music b) achievement c) backward child d) glasba e) uspešnost f) razvojno moten otrok g) pozornost h) koncentracija i) glasbeni dosežki

78(043.3)
Č II 78 ČEBULC, M. Glasbeno
COBISS.SI-ID 7934793

111.
LEŠNIK, Ivan, 3.11.1959-
        Vokalna tehnika učiteljev in kakovost petja učencev v prvem triletju osnovne šole : doktorska disertacija / Ivan Lešnik. - Ljubljana : [I. Lešnik], 2009. - XVII, 249 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 234-249. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
- - Vokalna tehnika učiteljev in kakovost petja učencev v prvem triletju osnovne šole : doktorska disertacija : priloge. - 130 str.
a) music education b) singing c) primary school d) glasbena vzgoja e) petje f) osnovna šola g) vokalna tehnika h) interpretacija i) artikulacija

78(043.3)
Č II 78 LEŠNIK, I. Vokalna
COBISS.SI-ID 7935049

112.
MEZINÁRODNÍ konference Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe (4 ; 2008 ; Ústí nad Labem)
        Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe IV [Dva medija] : sborník z mezinárodni konference konané 13. - 14. 11. 2008 na PF UJEP v Ústí nad Labem / Josef Říha, Ivana Ašenbrenerová (eds.). - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyné, Pedagogicka fakulta, Katedra hudební výchovy, 2009 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm 1 zv. (23 str.) ; 16 cm

Povzetki v češ. in angl. - V knjižici so povzetki predavanj, na CD-ROM-u pa so polna besedila v wordu
ISBN 978-80-7414-134-8
a) music education - conference b) teaching aid c) glasbena vzgoja - konferenca d) učni pripomočki

78(082)
78 MEZINÁRODNÍ Aktuální cdr 78 MEZINÁRODNÍ Aktuální
COBISS.SI-ID 7912009


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


113.
        OTROŠKE in družinske igre / [besedilo Carola von Kessel ... [et al.] ; ilustracije Kerstin M. Schuld ... [et al.] ; fotografije Inken Kuntze-Osterwind ... [et al.] ; prevod Živa Hren]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 ([Maribor] : Ma-tisk). - 143 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Das große Buch der Spiele-Klassiker. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-251-114-2
a) play b) igra c) družabne igre d) otroške igre

793.5/.7(035)
793 OTROŠKE in družinske
COBISS.SI-ID 245753856


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


114.
ANNUAL Congress of the European College of Sport Science (14 ; 2009 ; Oslo)
        Book of abstracts [Elektronski vir] / 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, Oslo, June 24 - 27, 2009 ; edited by Loland, S. ... [et al.]. - Oslo : European College od Sport Science, cop. 2009. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona
ISBN 978-82-502-0420-1
a) sport - congress b) šport - kongres

796
cdr 796 ANNUAL Book
COBISS.SI-ID 7912521


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


115.
LAPAJNE, Jasna, 1984-
        Predstavitev prilagojenega in poenostavljenega devetstopenjskega modela sedeče odbojke za otroke z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Jasna Lapajne. - Ljubljana : [J. Lapajne], 2009. - VII, 116 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 115-116. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek specialne in rehabilitacijske pedagogike
a) backward child b) physical education c) ball game d) razvojno moten otrok e) športna vzgoja f) igra z žogo g) prilagojene športne dejavnosti h) sedeča odbojka

796.325:159.922.76(043.2)
Č II 79(043.2) LAPAJNE, J. Predstavitev
COBISS.SI-ID 7899977

116.
SUPANČIČ, Josipa, 1985-
        Metodični postopki v malem nogometu : diplomsko delo / Josipa Supančič. - Ljubljana : [J. Supančič], 2009. - VI, 84 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (DVD)

Bibliografija: str. 79-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) ball game c) teaching method d) športna vzgoja e) igra z žogo f) didaktična metoda g) mali nogomet

796.332(043.2)
Č II 79(043.2) SUPANČIČ, J. Metodični
COBISS.SI-ID 7901769


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


117.
PISK, Nataša
        Trening slovnice angleškega jezika pri učencih 7. razreda : diplomsko delo / Nataša Pisk. - Ljubljana : [N. Pisk], 2009. - VII, 113 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) language teaching b) English language c) learning difficulty d) jezikovni pouk e) angleščina f) učne težave

811.111(043.2)
Č II 80(043.2) PISK, N. Trening
COBISS.SI-ID 7915593


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


118.
HODAK, Marjana
        Slovenščina 3 : z besedo do besede. Učbenik za slovenščino - jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol [Dva medija] / Marjana Hodak, Silva Kastelic, Jerca Vogel ; [ilustrator Zvonko Čoh ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča) 247 str. : ilustr. ; 26 cm 1 video DVD ; 12 cm

2.500 izv.
ISBN 978-961-01-0739-2
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
811.163.6(075.3) HODAK, M. Slovenščina 3 cdr 811.163.6(075.3) HODAK, M. Slovenščina 3
COBISS.SI-ID 245569024

119.
        SLOVENŠČINA za vsak dan 7. Delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 4. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Posodobljena izd. - 5.000 izv.
- - Slovenščina za vsak dan 7. Rešitve k delovnemu zvezku za slovenščino v 7. razredu osnovne šole. - 19 str. ; 28 cm
ISBN 978-961-209-940-4
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 7 Delovni
COBISS.SI-ID 244273920


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


120.
KAWABATA, Yasunari
        Snežna dežela / Yasunari Kawabata ; iz japonščine prevedel [in spremna beseda] Iztok Ilc. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 156 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Yuki Guni. - 800 izv. - Yasunari Kawabata - občudovalec tradicije, iskalec novosti / Iztok Ilc: str. 137-[157]. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6767-30-9
a) Kawabata, Yasunari (1899-1972)

821.521-311.2
821.581 KAWABATA ,Y. Snežna dežela
COBISS.SI-ID 245622016

121.
        POVIJEST svjetske književnosti : u osam knjiga. Knj. 7, Češka, slovačka, poljska, lužičkosrpska, stara ruska, novija ruska, bjeloruska, ukrajinska i bugarska književnost; baltičke književnosti, armenskai gruzijska književnost; književnosti drugih kavkaskih naroda / napisali Dušan Karpatský ; uredio Aleksandar Flaker. - Zagreb : Mladost, 1975. - 658 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Povijesti)

82(100)(091)
82 POVIJEST svjetske
COBISS.SI-ID 23135489


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


122.
TUŠEK, Manica, 1984-
        Sprejemanje subverzivne mladinske književnosti v 2. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Manica Tušek. - Ljubljana : [M. Tušek], 2009. - II, 77 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) fairy tale c) mladinska književnost d) pravljica e) književni pouk f) subverzivni elementi g) humor

82-93:373.3(043.2)
Č II 82(043.2) TUŠEK, M. Sprejemanje
COBISS.SI-ID 7909193


82-32


123.
PREGL, Sanja
        Ribica z vprašanjem / Sanja Pregl ; ilustriral Arjan Pregl. - Ljubljana : Edina, 2009 (Žirovnica : Formatisk d.o.o.). - [19] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Hobotnica Alenčica ; 1)

ISBN 978-961-6364-34-8

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 PREGL, S. Ribica
COBISS.SI-ID 245373440


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


124.
ELY, Lesley
        Luka je med nami / napisala Lesley Ely ; ilustrirala Polly Dunbar ; [prevedla Simona Polše Zupan]. - Kranj : Damodar, 2009 (Medvode : Littera picta). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Looking after Louis. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-91829-8-7
a) avtizem b) leposlovje

821.111
II 821.111 ELY, L. Luka
COBISS.SI-ID 244385792


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


125.
HASSEL, Anne
        Na luno in nazaj / Anne Hassel ; [ilustracije] Kerstin M. Schuld ; [prevod Jana Osojnik]. - Ljubljana : Kres, 2009 (Printed in EU). - [28] str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Flieg mich zum Mond, Wunschdrache!. - 1.000 izv. - Ilustr. na spoj. listih
ISBN 978-961-250-052-8

821.112.2:087.5
II 821.112.2 HASSEL, A. Na luno
COBISS.SI-ID 245154816


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


126.
AHČAN, Uroš
        Orel s Škrlatnega vrha in druge zgodbe o življenju in smrti / Uroš Ahčan ; ilustriral Matjaž Schmidt. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2009. - 70, 17 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Otroci in smrt / Bernarda Logar
ISBN 978-961-218-803-0
a) smrt b) otroci c) leposlovje

821.163.6-93-32
821.163.6 AHČAN, U. Orel
COBISS.SI-ID 243601664

127.
AHČAN, Uroš
        Orlove sanje / Uroš Ahčan ; fotografije orlov Dejan Bordjan ... [et al.]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2009 (Maribor : MA-TISK). - 23 str. : fotogr. ; 21 cm

ISBN 978-961-218-816-0

821.163.6-32
821.163.6 AHČAN, U. Orlove
COBISS.SI-ID 245030912

128.
HLADNIK-Milharčič, Ervin
        Pot na orient / Ervin Hladnik Milharčič ; [ilustracije Samira Kentrić]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 297 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-233-2

821.163.6
821.163.6 HLADNIK-MILHARČIČ Pot
COBISS.SI-ID 245790976

129.
KOŠIR, Ana, 1970-
        Zvezdogled Dore / [napisala in ilustrirala] Ana Košir. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2009 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Mavrična knjižnica)

Potiskani spojni listi. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-222-761-6

821.163.6-93-32
II 821.163.6 KOŠIR, A. Zvezdogled
COBISS.SI-ID 246138368

130.
KOZAK, Primož
        Afera / Primož Kozak. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1962. - 131 str. ; 18 cm

821.163.6
821.163.6 KOZAK, P. Afera
COBISS.SI-ID 6872889

131.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Izštevanja / Svetlana Makarovič ; [izbral in uredil Veno Taufer]. - 2. izd. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1984. - 81 str. ; 21 cm

2.100 izv.

821.163.6
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Izštevanja
COBISS.SI-ID 21716743

132.
MIHELIČ, Mira
        April : roman / Mira Miheličeva. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1959. - 395 str. ; 18 cm

821.163.6
821.163.6 MIHELIČ, M. April
COBISS.SI-ID 2274817

133.
        PESMI štirih / [avtorji] Kajetan Kovič, Ciril Zlobec, Janez Menart, Tone Pavček. - V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1953 (v Ljubljani : Triglavska tiskarna). - 133 str. ; 18 cm. - (Zbirka Feniks ; zv. 1)

1.500 izv.

821.163.6
821.163.6 PESMI štirih
COBISS.SI-ID 1158913

134.
        PESMI za otroke / [izbral in uredil Janko Glazer] ; ilustriral Štefan Planinc. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1963 (v Ljubljani : "Ljudska pravica"). - 106 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cicibanova knjižnica)

821.163.6
821.163.6 PESMI za otroke
COBISS.SI-ID 6674233

135.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (45 ; 2009 ; Ljubljana)
        Telo v slovenskem jeziku, literaturi, kulturi : zbornik predavanj / 45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 22. 6.-10. 7. 2009, Ljubljana ; [uredila Mateja Pezdirc Bartol ; povzetke prevedel David Limon]. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 223 str. : ilustr. ; 21 cm

[Uvodna beseda] / Mateja Pezdirc Bartol: str. 7-8. - Predstavitev avtoric in avtorjev: str. 217-223. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki ; Abstracts
ISBN 978-961-237-294-1
a) human body b) literature c) človeško telo d) literatura

821.163.6.09(082)
821.163.6.09 SEMINAR Telo
COBISS.SI-ID 246197760

136.
        SREČANJA s Kurirčkovimi nagrajenci. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980. - 316 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Otrok in knjiga ; zv. 10/11)

1.000 izv. - Bibliografija / Boža Pleničar: str. 175-316
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) jugoslovanski književniki d) slovenski književniki e) nagrade f) bibliografije g) jugoslovanska mladinska književnost h) slovenska mladinska književnost i) 20.st. j) festivali

821.163.6.09
821.163.6.09 SREČANJA s Kurirčkovimi
COBISS.SI-ID 7151361


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


137.
DIDOVIĆ, Andreja, 1978-
        Priljubljene in manj priljubljene teme pri pouku družbe : diplomsko delo / Andreja Didović. - Ljubljana : [A. Didović], 2009. - IX, 102 f., a-k : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 100-101. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) motivation for studies c) curriculum d) družba e) motivacija za učenje f) kurikulum g) spoznavanje družbe

908:373.3(043.2)
Č II 908(043.2) DIDOVIĆ, A. Priljubljene
COBISS.SI-ID 7903049

138.
KOŽLIN, Barbara, 1982-
        Turistični vodnik. Goriška Brda : umetnost 20. stoletja : diplomsko delo / Barbara Kožlin. - Ljubljana : [B. Kožlin], 2009. - 105 str. : ilustr. ; 20 x 30 cm

Bibliografija: str. 105. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
- - Umetnost 20. stoletja v Goriških Brdih : vodnik / Barbara Kožlin. - 48 str. : ilustr. ; 17 cm
a) graphic arts b) colour c) grafika d) barva e) vizuelne komunikacije f) grafično oblikovanje g) tipografija h) likovna kompozicija i) Goriška Brda

913(497.4)(036)(043.2)
Č II 91(043.2) KOŽLIN, B. Turistični
COBISS.SI-ID 7900745

139.
MEDVED, Jakob
        Zemljevid z italijanskimi in slovenskimi krajevnimi imeni v Furlaniji, Julijski krajini in Benečiji [Kartografsko gradivo] = Carta dei nomi geografici con forma Italiana e Slovena nel Friuli - Venezia, Giulia / avtor karte Jakob Medved ; kartografska obdelava in tehnična izvedba Geodetski zavod SRS v Ljubljani ; oblikovanje Borut Juvanec =autore della carta Jakob Medved ; la carta e stata elaborata nell'Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani ; cartigrafica e tecnica Geodetski zavod SRS v Ljubljani. - [Brez merila]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974 (Ljubljana : Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo). - 1 zvd : barv. ; 67 x 96 cm na listu 70 x 100 cm, zložen na 18 x 25 cm + 1 slovensko-italijanski abecedni seznam (12 str.)

912(450-18)=163.6=131.1
ZZ 912 MEDVED, J. Zemljevid
COBISS.SI-ID 9473280


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO