COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


 


VSEBINA


 

februar 09


 

 

 


1 FILOZOFIJA.


 

1.
POLAJNAR, Janez, 1977-
        "Pfuj! To je gerdo!" : k zgodovini morale na Slovenskem v dobi meščanstva / Janez Polajnar ; [prevod Michael C. Jumič]. - Celje : Zgodovinsko društvo, 2008 ([Celje] : Gracer). - 180 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zgodovini.ce, ISSN 1854-7591 ; 8)

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 163-173. - Kazalo. - Povzetek v angl.
ISBN 978-961-91222-8-0
a) ethics - Slovenia - 19th cent. b) morality c) etika - Slovenija - 19. stol. d) moralnost e) javna morala f) meščanstvo g) zgodovinski pregledi

177-058.13(497.4)"18/19"(091)
17 POLAJNAR, J. "Pfuj!
COBISS.SI-ID 242286080

 

 


159.9 PSIHOLOGIJA.


 

2.
DANI primenjene psihologije. Konferencija (3 ; 2007 ; Niš)
        Ličnost, profesija i obrazovanje : zbornik radova [sa III konferencije Dani primenjene psihologije, septembar 2007] / uredili Snežana Stojiljković, Vladimir Nešić, Zorica Marković. - Niš : Filozofski fakultet, 2008. - 340 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatki o konferenci v kolofonu. - 200 izv. - En prispevek v angl. jeziku. - Povzetek v srb. in angl. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-86-7379-169-2
a) personality b) emotional adjustment c) teaching profession d) osebnost e) čustvena prilagojenost f) učiteljski poklic

159.923(082)
316.356.2(082)
159.9 DANI Ličnost
COBISS.SI-ID 16611080

3.
GOSTEČNIK, Christian
        Relacijska paradigma in travma / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut, 2008 (Ivančna Gorica : Impress). - 399 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 10)

Bibliografija: str. 381-396. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6326-72-8 (Brat Frančišek)
a) interaction b) brain c) affection d) violence e) interakcija f) možgani g) čustvo h) nasilje i) psihodinamika j) relacijska teorija k) relacijska paradigma l) travme

159.964.2
159.964.2 GOSTEČNIK, C. Relacijska
COBISS.SI-ID 243426304

4.
LEWIS, David, 1942-
        Izziv : praktični priročnik za mladostnike : stopnice do samozavesti / David Hodgson ; [prevod Nataša Šilec ; ilustracije Samira Kentrić]. - Ljubljana : Karantanija, 2008. - 156 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-226-907-4 (trda vezava) ISBN 978-961-226-912-8 (broš.)
a) adolescent b) self-confidence c) adolescent d) samozaupanje e) psihološki nasveti

159.922.8
159.922.8 LEWIS, D. Izziv
COBISS.SI-ID 240657408

5.
        MIDDLE European interdisciplinary master programme in cognitive science : conference 2008, Bratislava, June 20-21, 2008 : [proceedings]. - Bratislava : [s. n.], 2008. - 55 str. ; 21 cm

Ov. nasl.
a) cognitive psychology - conference b) kognitivna psihologija - konferenca

159.92(063)
159.92 MIDDLE European
COBISS.SI-ID 7739721

6.
OBRADOVIĆ, Ružica
        SOS za najstnike : odgovori na vprašanja, ki spremljajo odraščanje / Ružica Obradović ; ilustriral Dobrosav Bob Živković ; [prevedel Matej Leskovar]. - Ljubljana : Koščak, 2008. - 107 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: SOS za tinejdžere
ISBN 978-961-92252-0-2
a) adolescence b) adolescent c) adolescenca d) adolescent e) psihološki nasveti f) odraščanje

159.922.8
159.922.8 OBRADOVIĆ, R. SOS
COBISS.SI-ID 235918592

7.
SIGELMAN, Carol K.
        Life-span human development / Karol K. Sigelman, Elisabeth A. Rider. - 6th ed. - Belmont : Wadsworth Cengage Learning, cop. 2009. - XXVII, 524, [118] str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: R1-R78. - Kazali
ISBN 978-1-40800-954-3 (pbk) ISBN 978-0-495-55340-3 (hbk) ISBN 0-495-55340-9 (pbk)
a) developmental psychology b) razvojna psihologija c) vseživljenjski razvoj

159.922(075.8)
II 159.922.6 SIGELMAN, C. Life-span
COBISS.SI-ID 38290018

 

 


17 ETIKA.


 

8.
SINGER, Peter, 1946-
        Praktična etika / Peter Singer ; [prevod Gregor Cerjak, Sebastjan Vörös]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2008 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 384 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Practical ethics. - Na nasl. str. tudi: 2. izd. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 341-363 in na dnu nekaterih str. - Kazalo
ISBN 978-961-260-013-6
a) ethics b) etika c) bioetika d) uboj e) evtanazija

17
17 SINGER, P. Praktična
COBISS.SI-ID 243065088

 

 


2 VERSTVO.


 

9.
DIONYSIUS Areopagita, svetnik
        Zbrani spisi / Dionizij Areopagit ; uvod, prevod in opombe Gorazd Kocijančič. - V Ljubljani : Društvo Slovenska matica, 2008. - 587 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica, ISSN 1408-2160 ; zv. 57)

Skrivnost Dionizija Areopagita: str. 7-147. - O prevodu: str. 150-155. - Bibliografija: str. 551-584
ISBN 978-961-213-181-4
a) Dionysius Areopagita, svetnik b) philosophy c) filozofija d) svetniki e) krščanska mistika f) apofatična filozofija g) neoplatonizem

27-1Areopagit
27-587
1 DIONYSIUS, A. Zbrani
COBISS.SI-ID 243356416

 

 


3 DRUŽBENE VEDE


 

10.
        HANDBUCH der politischen Philosophie und Sozialphilosophie / Herausgegeben von Stefan Gosepath, Wilfried Hinsch und Beate Rössler ; in Zusammenarbeit mit Robin Celikates und Wulf Kesselwessel. - Berlin : Walter de Gruyter, cop. 2008. - 2 zv. (XI, 1569 str.) ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazala na koncu 2. zv.
Vsebina:
Knj. 1: A-M
Knj. 2: N-Z
ISBN 978-3-11-017408-3 ISBN 3-11-017408-1
a) political philosophy - encyclopedia b) politična filozofija - enciklopedija

3(035)
Č 3 HANDBUCH der Politischen
COBISS.SI-ID 7730249

 

 


316 SOCIOLOGIJA.


 

11.
BAUER, Joachim, 1951-
        Princip človeškosti : zakaj smo po naravi nagnjeni k sodelovanju / Joachim Bauer ; prevedel Slavo Šerc. - Ljubljana : Študentska založba, 2008. - 210 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 53)

Bibliografija: str. 181-203
ISBN 978-961-242-204-2
a) interpersonal relations b) cooperation c) medosebni odnosi d) sodelovanje e) nevrobiologija

316.6
316.6 BAUER, J. Princip
COBISS.SI-ID 243407360

12.
DANI primenjene psihologije (3 ; 2007 ; Niš)
        Mladi i porodica : zbornik radova [sa III konferencije Dani primenjene psihologije, septembar 2007] / uredili Jelisveta Todorović, Snežana Vidanović, Vesna Anđelković. - Niš : Filozofski fakultet, 2008. - 306 str. : tabele ; 24 cm

Podatki o konferenci v kolofonu. - 200 izv. - Povzetek v srb. in angl. jeziku in bibliografija pri vsakem prispevku
ISBN 978-86-7379-170-8
a) family life b) parent-child relation c) adolescent d) družina e) odnos med starši in otrokom f) adolescent

316.6(082)
316.6 DANI Mladi
COBISS.SI-ID 16610568

13.
KERŽAN, Dorijan
        Spočetje novih oblik sorodstva / Dorijan Keržan. - Novo mesto : Goga, 2008 ([Begunje] : Cicero). - 271 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Anagoga)

500 izv. - Bibliografija: str. 257-271. - Summary
ISBN 978-961-6421-73-7
a) family b) kinship c) družina d) sorodstvo e) starševstvo f) antropologija

316
316 KERŽAN, D. Spočetje
COBISS.SI-ID 242816512

14.
        NOVO očetovstvo v Sloveniji / Tanja Rener ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, cop. 2008. - 240 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Bibliografija: str. 201-214. - Kazali
ISBN 978-961-235-339-1
a) social psychology b) father-child relation c) socialna psihologija d) odnos med očetom in otrokom e) očetovstvo f) starševstvo

316.6(082)
316.6 NOVO očetovstvo
COBISS.SI-ID 241659904

15.
SENNETT, Richard
        Kultura novega kapitalizma / Richard Sennett ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Aleksandra Kanjuo Mrčela]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2008 ([Maribor] : Darima). - 156 str. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka / Založba /cf.)

Prevod dela: The culture of the new capitalism. - 500 izv. - Kako danes socializirati kapitalizem? / Aleksandra Kanjuo Mrčela: str. 139-153. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-257-014-9
a) capitalism b) kapitalizem c) industrijska sociologija d) industrijska organizacija e) birokracija f) ekonomska zgodovina

316
316 SENNETT, R. Kultura
COBISS.SI-ID 241347072

16.
VERTOT, Nelka
        Medkulturni dialog v Sloveniji / [avtorica Petronela Vertot]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Januš). - 86 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 1.300 izv. - Predgovor / Irena Križman: str. 1-4
ISBN 978-961-239-168-3
a) cultural environment - Slovenia b) social change - Slovenia c) kulturno okolje - Slovenija d) družbene spremembe - Slovenija e) kazalniki f) večkulturnost g) večjezičnost h) večnacionalnost

316.7(497.4)
316.7 VERTOT, N. Medkulturni
COBISS.SI-ID 243492096

 

 


34 PRAVO.


 

17.
CHILDREN'S Identity and Citizenship in Europe Thematic Network. Conference (10 ; 2008 ; Istanbul)
        Reflecting on identities [Dva medija] : research, practice and innovation : proceedings of the tenth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, Istanbul 2008 / edited by Alistair Ross and Peter Cunningham. - London : Children's Identity and Citizenship in Europe, CiCe : Institute for Policy Studies in Education, cop. 2008 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm 1 zv. (XLV str.) ; 21 cm (Proceedings of the tenth CiCe Conference, ISSN 1470-6695)

Nasl. na CD-ROM-u. - V knjižici (tj. Part 1) so povzetki predavanj, na CD-ROM-u (tj. Part 2) pa so polna besedila v PDF
ISBN 978-0-9560454-7-8
a) civics - conference b) identity c) educational innovation d) državljanska vzgoja - konferenca e) identiteta f) pedagoška inovacija

342.7(082)
342.7 CHILDREN'S Reflecting
COBISS.SI-ID 7742793

18.
MARKAČ, Natalija
        Zlorabljen otrok v sistemu države / Natalija Markač ; [spremni besedi Vida Berglez in Matic Munc]. - Prevalje : samozal., 2008. - 186 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-245-488-3
a) battered child b) child care c) rights of the child d) mučen otrok e) otroško skrbstvo f) pravice otroka g) zlorabe h) rejništvo

343
342.726-053.2
343 MARKAČ, N. Zlorabljen
COBISS.SI-ID 238891776

 

 


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


 

19.
EMERŠIČ, Urška
        Opolnomočenje uporabnikov varstveno delovnega centra : magistrsko delo / Urška Emeršič. - Ljubljana : [U. Emeršič], 2009. - 189 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 173-181. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) mentally handicapped b) training centre c) standard of living d) job requirements e) mentalno prizadeti f) center za usposabljanje g) življenjski standard h) zaposlitveni pogoji i) opolnomočenje j) samoodločanje k) kvaliteta dela

364-056.34(043.2)
II 364.65 EMERŠIČ, U. Opolnomočenje Č II 364.65 EMERŠIČ, U. Opolnomočenje
COBISS.SI-ID 7744329

 

 


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


 

20.
        DICTIONNAIRE de l'éducation / sous la direction de Agnes Van Zanten. - 1re éd. - Paris : Presses Universitaires de France, cop. 2008. - XXI, 705 str. ; 20 cm. - (Quadrige. Dicos poche)

Kazalo
ISBN 978-2-13-055308-3
a) education - encyclopedia b) vzgoja in izobraževanje - enciklopedija

37(038)
37 DICTIONNAIRE de l'education
COBISS.SI-ID 7732297

21.
DURAND-Prinborgne, Claude, 1928-
        Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation / Claude Durand-Prinborgne, Jean Hassenforder, François de Singly. - 3e éd. - Paris : Retz, 2005, cop. 1994. - 1104 str. ; 19 cm. - (Les Usuels Retz)

ISBN 978-2-7256-2461-7
a) education - encyclopedia b) vzgoja in izobraževanje - enciklopedija

37(038)
37 DURAND, C. Dictionnaire
COBISS.SI-ID 7732553

22.
        The GREENWOOD dictionary of education / edited by John W. Collins III and Nancy Patricia O'Brien ; foreword by Catherine Snow. - Westport ; London : Greenwood Press, cop. 2003. - XIII, 431 str. ; 27 cm

Bibliografija: str. 391-416
ISBN 0-89774-860-3 (alk. paper) ISBN 978-0-313-36154-8 (pbk)
a) education - dictionary b) vzgoja in izobraževanje - slovar

37.01(038)
37.01 GREENWOOD
COBISS.SI-ID 27799906

23.
GRUNDMANN, Thomas
        Analytische Einführung in die Erkenntnistheorie / Thomas Grundmann. - Berlin ; New York : Walter de Gruyter, cop. 2008. - XV, 608 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (De-Gruyter-Studienbuch)

Bibliografija: str. 567-581. - Kazalo
ISBN 978-3-11-017622-3
a) philosophy of education b) cognition c) knowledge d) pedagoška filozofija e) kognicija f) znanje

37.01
37.01 GRUNDMANN, T. Analytische
COBISS.SI-ID 7729993

24.
SANTROCK, John W.
        Educational psychology / John W. Santrock. - 4th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill International ed., cop. 2009. - XLIV, 613, 63 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: R-1 - R-30. - Kazalo
ISBN 978-0-07-128082-2
a) educational psychology b) cognitive development c) motivation d) teaching e) pedagoška psihologija f) kognitivni razvoj g) motivacija h) pouk

37.015.3
II 37.015.3 SANTROCK, J. Educational
COBISS.SI-ID 7738953

25.
SLOVENSKI kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo (4 ; 2008 ; Rogla)
        Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008 / uredila Andreja Grobelšek. - Ljubljana : Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008. - 133 str. ; 30 cm

ISBN 978-961-90563-5-6
a) sciences of education - conference b) pedagoške vede - konferenca c) socialna pedagogika

37
II 37 SLOVENSKI Socialnopedagoška
COBISS.SI-ID 241496832

 

 


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


 

26.
ARH, Marija, 1962-
        Sodelovanje med učitelji in starši - izziv današnjemu učitelju : magistrsko delo / Marija Arh. - Ljubljana : [M. Arh], 2009. - IV, 229 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 198-204. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) parent-teacher relation b) family life c) teacher role d) odnos med starši in učiteljem e) vloga učitelja f) družinsko življenje

371(043.2)
II 371(043.2) ARH, M. Sodelovanje Č II 371(043.2) ARH, M. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 7747913

 

 


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


 

27.
CARLE, Eric
        1, 2, 3 to the zoo : a counting book / by Eric Carle. - London : Puffin Books, 1990. - [26] str. : barvne ilustr. ; 29 cm

ISBN 0-14-050926-7
a) number - children's book b) število - knjiga za otroke

373.2.016
II 373.2.016 CARLE, E. 1 2 3
COBISS.SI-ID 10870842

28.
CARLE, Eric
        10 little rubber ducks / Eric Carle. - London : HarperCollins, 2005. - [30] str. : barvne ilustr. ; 31 cm

ISBN 0-00-720242-3
a) toy b) pre-school child c) igrača d) predšolski otrok

373.2.016
II 373.2.016 CARLE, E. 10 little
COBISS.SI-ID 7747145

29.
        I CENTO linguaggi dei bambini : narrativa del possibile = The hundred languages of children : narrative of the possible / projects by children of the Municipal Infant-Toddler Centers and Preschools of Reggio Emilia ; [pedagogical supervision Sergio Spaggiari, Carla Rinaldi ; revision and new text translations Leslie Morrow]. - 2nd ed. = 2a ed. - Reggio Emilia : Reggio Children, 2000, cop. 1996. - 215 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 88-87960-08-9 ISBN 978-88-87960-08-2
a) pre-school education - Italy b) principles of education c) predšolska vzgoja - Italija d) vrste vzgoje in izobraževanja e) Reggio (vzgojni model)

373.2
II 373.2 I CENTO linguaggi
COBISS.SI-ID 7736905

30.
        CHARTER of the city and childhood councils / by the Study Group on Identities and Functions of the City and Childhood Councils ; [translation Jane McCall]. - English ed. - Reggio Emilia : Reggio Children, 2005, cop. 2002. - 67 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The notebooks ; 7)

ISBN 88-87960-36-4 ISBN 978-88-87960-36-5
a) pre-school education - Italy b) predšolska vzgoja - Italija c) Reggio (vzgojni koncept)

373.2
II 373.2 CHARTER of the city
COBISS.SI-ID 7740489

31.
        CROSSING boundaries = Attraversar confini / [translations Pierre Italia]. - Azzano San Paolo : Edizioni Junior, 2006. - 123 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Nasl. na ov.: Crossing boundaries : ideas and experiences in dialogue for a new culture of education of children and adults
ISBN 88-8434-279-1
a) rights of the child b) pre-school education c) pravice otroka d) predšolska vzgoja e) Reggio (vzgojni koncept)

373.2
II 373.2 CROSSING boundaries cdr 373.2 CROSSING boundaries
COBISS.SI-ID 7736649

32.
DAHLBERG, Gunilla, 1945-
        Beyond quality in early childhood education and care : languages of evaluation / Gunilla Dahlberg, Peter Moss and Alan Pence. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2007, cop. 1999. - XXVI, 206 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 187-200. - Kazalo
ISBN 978-0-415-41849-2 (pbk) ISBN 978-0-415-41848-5 (hbk) ISBN 978-0-203-96615-0 (ebk) ISBN 0-415-41848-8 (hbk) ISBN 0-415-41849-6 (pbk) ISBN 0-203-96615-5 (ebk)
a) pre-school education b) quality of education c) predšolska vzgoja d) kvaliteta izobraževanja

373.2
373.2 DAHLBERG, G. Beyond
COBISS.SI-ID 7746121

33.
DAHLBERG, Gunilla, 1945-
        Ethics and politics in early childhood education / Gunilla Dahlberg and Peter Moss. - Reprinted. - London ; New York : RoutledgeFalmer, 2008, cop. 2005. - VIII, 208 str. ; 22 cm. - (Contesting early childhood series)

Bibliografija: str. 193-201. - Kazalo
ISBN 0-415-28041-9 (hbk) ISBN 0-415-28042-7 (pbk) ISBN 978-0-415-28041-9 (hbk) ISBN 978-0-415-28042-6 (pbk)
a) pre-school education b) ethics c) educational policy d) predšolska vzgoja e) etika f) politika vzgoje in izobraževanja

373.2
373.2 DAHLBERG, G. Ethics
COBISS.SI-ID 7743817

34.
        The HUNDRED languages of children : the Reggio Emilia approach - advanced reflections / edited by Carolyn Edwards, Lella Gandini, Geroge Forman. - 2nd ed. - Greenwich ; London : Ablex, cop. 1998. - XXII, 488 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 468-473. - Kazali
ISBN 1-56750-311-X (pbk) ISBN 1-56750-310-1 (cloth)
a) pre-school education - Italy b) principles of education c) predšolska vzgoja - Italija d) vrste vzgoje in izobraževanja e) Reggio (vzgojni koncept)

373.2/.3:371.3
373.2 HUNDRED languages
COBISS.SI-ID 194428

35.
KINNEY, Linda, 1956-
        An encounter with Reggio Emilia : children's early learning made visible / Linda Kinney and Pat Wharton. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - XIII, 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-80. - Kazalo
ISBN 978-0-415-43421-8 (pbk) ISBN 978-0-203-93714-3 (ebk) ISBN 0-415-43421-1 (pbk) ISBN 0-203-93714-7 (ebk)
a) pre-school education b) teaching model c) predšolska vzgoja d) didaktični model e) reggio pedagogika

373.2
II 373.2 KINNEY, L. An encounter
COBISS.SI-ID 7746377

36.
        MAKING learning visible : children as individual and group learners / [texts by Paola Barchi ... [et al.] ; photographs by Vea Vecchi ... [et al.] ; English translation Jacqueline Costa, Gabriella Grasselli, Leslie Morrow]. - Reggio Emilia : Reggio Children, 2008, cop. 2001. - 363 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Project Zero / Reggio Children)

Bibliografija: str. 353-363
ISBN 978-88-87960-25-9
a) pre-school education - Italy b) principles of education c) predšolska vzgoja - Italija d) vrste vzgoje in izobraževanja e) Reggio (vzgojni koncept)

373.2(082)
II 373.2 MAKING learning
COBISS.SI-ID 7741001

37.
        NOT just anyplace [Videoposnetek] : Reggio Emilia - an educational experience as told by the protagonists. - Reggio Emilia : Reggio Children, cop. 2008. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-88-87960-43-3
a) pre-school education - Italy b) predšolska vzgoja - Italija c) Reggio (vzgojni koncept)

373.2(086.2)
DVD 373.2 NOT just anyplace
COBISS.SI-ID 7740745

38.
        REFLECTIONS on the Reggio Emilia approach : a collection of papers / by Lilian G. Katz ... [et al.] ; edited by Lilian G. Katz, Bernard Cesarone. - Urbana : ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, 1994. - 109 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Perspectives from ERIC/EECE : a monograph series)

Bibliografija: str. 101-103
ISBN 88-86277-68-7
a) pre-school education - Italy b) principles of education c) predšolska vzgoja - Italija d) vrste vzgoje in izobraževanja - Italija e) Reggio (vzgojni koncept)

373.2(082)
II 373.2 REFLECTIONS on the Reggio
COBISS.SI-ID 7740233

39.
RINALDI, Carlina
        In dialogue with Reggio Emilia : listening, researching and learning / Carlina Rinaldi. - London ; New York : Routledge, 2006. - XI, 226 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Contesting early childhood series)

Bibliografija: str. 210-219. - Kazalo
ISBN 0-415-34503-0 (hbk) ISBN 0-415-34504-9 (pbk)
a) pre-school education - Italy b) predšolska vzgoja - Italija c) reggio pedagogika d) vzgojni koncepti

373.2(450)
373.2 RINALDI, C. In dialogue
COBISS.SI-ID 7744585

40.
        The TEMOLAYOLE book : teaching modern languages to young learnes : teachers, curricula and materials / edited by Marianne Nikolov ... [et al.]. - Graz : European Centre for Modern Languages ; Strasbourg : Council of Europe, cop. 2007. - 149 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-92-871-6297-7
a) language teaching - foreign languages b) early learning c) teaching method d) jezikovni pouk - tuji jeziki e) zgodnje učenje f) didaktična metoda

373.2.016:81
373.2.016:81 TEMOLAYOLE book
COBISS.SI-ID 16589320

41.
VOGLAR, Mira
        Majhna sem bila [Glasbeni tisk] / Voglar, Nograšek ; [ilustracija Zdravko Papič ; risbe so ustvarili otroci VVO Tončke Čečeve iz Celja]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 211 str. : ilustr. ; 24 cm

ISMN 979-0-709001-54-5
a) music education b) singing - children's book c) glasbena vzgoja d) petje - knjiga za otroke e) otroške pesmi

373.2.016:78
373.2.016:78 VOGLAR, M. Majhna
COBISS.SI-ID 243250176

 

 


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


 

42.
JUVAN, Petra, 1984-
        Predstave predšolskih otrok o žabah : diplomska naloga / Petra Juvan. - Ljubljana : [P. Juvan], 2009. - 70, 13 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja
a) animal b) concept formation c) pre-school child d) žival e) oblikovanje pojma f) predšolski otrok g) dvoživke h) konstruktivizem i) otrokove predstave

373.2.016:59(043.2)
Č II 373.2(043.2) JUVAN, P. Predstave
COBISS.SI-ID 7747657

 

 


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


 

43.
DUNCAN, Diane
        Teaching children's literature : making stories work in the classroom / Diane Duncan. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - X, 220 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 208-214. - Kazalo
ISBN 978-0-415-42100-3 (hbk) ISBN 0-415-42100-4 (hbk) ISBN 978-0-415-42101-0 (pbk) ISBN 0-415-42101-2 (pbk)
a) children's and youth literature b) teaching model c) composition d) mladinska književnost e) didaktični model f) kreativno pisanje g) književna vzgoja

373.32.016:82
373.32.016:82 DUNCAN, D. Teaching
COBISS.SI-ID 7729225

 

 


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


 

44.
DAVIS, Ronald D.
        Dar disleksije : zakaj nekateri pametni ljudje ne znajo brati in kako se tega lahko naučijo / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; prevedla Nives Skamlič. - Ljubljana : V. B. Z., 2008. - 259 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Strokovno poljudna / V. B. Z. ; 2)

Prevod dela: The gift of dyslexia. - Kazalo
ISBN 978-961-6468-47-3
a) dyslexia b) disleksija

376.1
376.1 DAVIS, R. D. Dar disleksije
COBISS.SI-ID 241971712

 

 


39 ETNOLOGIJA.


 

45.
        KOLE, kole, koledo, leto lepo mlado : slovenske pripovedi ob letnih mejnikih / [izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo] Monika Kropej, Roberto Dapit ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - Radovljica : Didakta, 2008. - 48 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi)

ISBN 978-961-261-073-9
a) fairy tale b) folk culture - Slovenia c) pravljica d) ljudska kultura - Slovenija e) slovensko ljudsko izročilo f) pripovedke g) bajeslovna bitja

398
398 KOLE
COBISS.SI-ID 243209216

 

 


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


 

46.
LAH, Lucija
        Za moje okolje : učbenik za izbirni predmet okoljska vzgoja v 7., 8. in 9. razredu devetletne osnovne šole / Lucija Lah. - Radovljica : Didakta, 2009. - 39 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-261-059-3
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

502/504
502/504 LAH, L. Za moje
COBISS.SI-ID 242405120

 

 


51 MATEMATIKA.


 

47.
PERŠKE, Josip Prokeš
        Matematika = zabava 2 : [kratkočasne matematične uganke in logični izzivi za vse starosti] / [J. P. Perške, Dane Klepić ; prevedel Marjan Krušič]. - Nova izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 ([Ljubljana] : Euroadria). - 62, [18] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Moja matematika za školu i kviz. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorja navedena v kolofonu in na ov. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-01-0520-6
a) mathematics b) logic c) matematika d) logika e) matematične igre f) uganke g) paradoksi

510
II 51 PERŠKE, J.P. Matematika
COBISS.SI-ID 243450112

 

 


52 ASTRONOMIJA.


 

48.
CANNAT, Guillaume
        Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu : priročnik za opazovanje v letu 2009 / Guillaume Cannat ; [prevedli Ludvik Jevšenak, Anton Šepec in Marjan Gobec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 140 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Le ciel a l'oeil nu. - Potiskane notr. str. ov. - 800 izv.
ISBN 978-961-251-112-8
a) astronomy - reference book b) astronomija - priročnik c) vesolje d) opazovanje e) efemeride

52
52 CANNAT, G. Glej
COBISS.SI-ID 243279872

 

 


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


 

49.
STICHMANN-Marny, Ursula
        Novi vodnik po živalskem in rastlinskem svetu / Ursula Stichmann-Marny, Erich Kretzschmar ; s sodelovanjem Wilfrieda Stichmanna ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. izd. - Olševek : Narava, 2009 (tiskano v Italiji). - 543 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Der Kosmos Tier- und Pflanzenführer. - Potiskane notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 978-961-6582-42-1
a) biology b) biologija c) rastlinstvo d) živalstvo e) Srednja Evropa f) vodniki

59
59 STICHMANN-MARNY Novi
COBISS.SI-ID 243171072

 

 


61 MEDICINA.


 

50.
        MODERN nutrition in health and disease / senior editor Maurice E. Shils ; associate editors Moshe Shike ... [et al.]. - 10th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2006. - XXV, 2069 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-7817-4133-0 ISBN 0-7817-4133-5
a) nutrition b) therapy - diet c) metabolism disorder - obesity d) prehrana e) terapija - dieta f) motnje metabolizma - debelost g) dietetika h) zdrava prehrana i) prehrana bolnika

613.2(082)
II 641 MODERN nutrition
COBISS.SI-ID 2275691

51.
SORHAINDO, Annik
        What is the relationship between child nutrition and school outcomes? / Annik Sorhaindo and Leon Feinstein. - London : Institute of education, Centre for Research on the Wider Benefits of Learning, 2006. - V, 38 str. ; 30 cm. - (Wider benefits of learning research report ; No. 18)

Bibliografija: str. 29-35
ISBN 0-9547871-8-8
a) nutrition - food b) child development c) achievement gain d) prehrana - hrana e) razvoj otroka f) šolska uspešnost

613.2-053.5
II 61 SORHAINDO, A. What
COBISS.SI-ID 7742025

52.
        ZGODOVINA alkohola in tobaka na Slovenskem / [Aleksander Žižek ... [et al.] ; prevod v angleščino Simon Zupan, prevod v nemščino Tina Bahovec]. - Celje : Zgodovinsko društvo, 2008. - 185 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zgodovina za vse, ISSN 1318-2498 ; 2008, št. 2) (Vse za zgodovino)

Avtorji navedeni na hrbtni str. ov. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka in na dnu str. - Povzetki v slov. in angl. na začetku vsakega prispevka, povzetki v nem. na koncu vsakega prispevka
a) drug addiction - alcoholism - smoking - Slovenia b) zasvojenost z drogami - alkoholizem - kajenje - Slovenija

613.8(082)
II 613.8 ZGODOVINA alkohola
COBISS.SI-ID 7741769

 

 


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


 

53.
CUMPIANO, William R.
        Guitarmaking tradition and technology : a complete reference for the design & construction of the steel-string folk guitar & the classical guitar / William R. Cumpiano and Jonathan D. Natelson ; photographs by Clyde Herlitz ; line drawings by William R. Cumpiano. - San Francisco : Chronicle Books, 1994, cop. 1987. - 387 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 379-381. - Kazalo
ISBN 0-8118-0640-5 (pbk) ISBN 0-8118-0615-4 (hbk)
a) musical instrument b) glasbilo c) kitare d) izdelava

62(035)
II 62 CUMPIANO, W. Guitarmaking
COBISS.SI-ID 7741257

54.
        DEDIŠČINA Černobila: zdravstveni, okoljski in socialno-ekonomski vplivi ter Priporočila vladam Belorusije, Ruske federacije in Ukrajine / [prevod [obeh del] Laura Kristančič Dešman]. - Ljubljana : MOP, Uprava RS za jedrsko varnost, 2006 ([Ljubljana : Present]). - 51 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevoda del: Chernobyl's legacy ; Recommendations to the Governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine
ISBN 961-6392-38-7
a) radioaktivno sevanje b) radioaktivna kontaminacija c) zdravje d) degradacija okolja e) družbenoekonomske razmere f) jedrske nesreče g) posledice

621.039.58:504.056(477.41 Černobil)(047)
62 DEDIŠČINA Černobila
COBISS.SI-ID 226205696

55.
        SLIKOVNI atlas jedrske tehnologije = Atlas of nuclear technology / [avtorji Oton Gortnar ... [et al.] ; urednik Andrej Stritar]. - 2. izd. - Ljubljana : Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije = Nuclear Society of Slovenia, 2002 ([Ljubljana : Present]). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Kazalo
ISBN 961-6207-18-0
a) ionizirajoče sevanje b) varnost c) jedrska fizika d) radioaktivni odpadki

621.039(035)
539.1(035)
II 62 SLIKOVNI ATLAS jedrske
COBISS.SI-ID 120988416

 

 


64 GOSPODINJSTVO.


 

56.
ROLFES, Sharon Rady
        Understanding normal and clinical nutrition / Sharon Rady Rolfes, Kathryn Pinna, Ellie Whitney. - 8th ed. - Belmont [etc.] : Wadsworth, cop. 2009. - XXIII, 925, [240] str. pril. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-495-55646-6 ISBN 0-495-55646-7
a) nutrition b) diet c) dietetics d) prehrana e) dieta f) dietetika

641
II 641 ROLFES, S. Understanding
COBISS.SI-ID 7741513

57.
SOUCI, Siegfried Walter, 1904-
        Food composition and nutrition tables = Die Zusammensetzung der Lebensmittel Nährwert-Tabellen = La composition des aliments tableaux des valeurs nutritives / Souci, Fachmann, Kraut ; bearbeitet von, compiled by, revue et complétéé par Eva Kirchhoff. - 7., revid. und ergänzte Aufl. = 7th rev. and completed ed. = 7e éd., rev. et complétée. - Stuttgart : Medpharm Scientific ; Boca Raton : Taylor & Francis, cop. 2008. - XXXII, 1364 str. ; 30 cm

Besedilo v ang., nem. in fra. - Bibliografija: str. 1317-1338. - Kazalo
ISBN 978-0-8493-4141-0 (CRC Press) ISBN 978-3-8047-5038-8 (MedPharm)
a) food b) hrana c) živila d) kemična sestava živil e) prehranska vrednost f) nutrienti g) prehranske tabele

641
II 641 SOUCI, S. Food
COBISS.SI-ID 3443320

 

 


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


 

58.
        GRADNJA z lesom - izziv in priložnost za Slovenijo / [urednica] Manja Kitek Kuzman ; [fotografije Miran Kambič ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2009 (Ljubljana : Tiskarna Pleško). - 309 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6144-22-3
a) construction industry b) craft c) gradbena industrija d) obrt e) lesarstvo f) lesene konstrukcije

67/68
II 67/68 GRADNJA z lesom
COBISS.SI-ID 1700489

 

 


7


 

59.
OŽBOLT, Anton
        Spomeniki NOB na Kočevskem / Tone Ožbolt, Stane Jajtič. - Kočevje : Turistično društvo : Občinska zveza prijateljev mladine, 1976. - 48 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka vodnikov ; 3)

Tekmovanje pionirjev v okviru jugoslovanskih pionirskih iger 1975-76 za znak "partizanskih enot"
a) twentieth century history - Slovenia b) zgodovina dvajsetega stoletja - Slovenija c) NOB d) Kočevje e) spomeniki

725.945(497.12 Kočevje)
72 OŽBOLT, A. Spomeniki
COBISS.SI-ID 785715

 

 


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


 

60.
CARLE, Eric
        My very first book of colours / Eric Carle. - London : Puffin Books, 2005, cop. 1974. - [14] str. : ilustr. ; 18 cm

Ov. nasl.
ISBN 978-0-14138-203-6
a) colour - children's book b) barva - knjiga za otroke

769.81
76 CARLE, E. My very
COBISS.SI-ID 7745865

61.
CARLE, Eric
        My very first book of shapes / by Eric Carle. - London [etc.] : Puffin Books, 2005, cop. 1974. - [18] str. : ilustr. ; 18 cm

Ov. nasl.
ISBN 978-0-14-138204-3
a) oblike b) knjige za otroke

769.81
76 CARLE, E. My very
COBISS.SI-ID 7745353

62.
CARLE, Eric
        My very first book of words / Eric Carle. - London : Puffin Books, 2006, cop. 1974. - [16] str. : ilustr. ; 18 cm

Ov. nasl.
ISBN 0-141-38296-1
a) vocabulary - children's book b) besednjak - knjiga za otroke

769.81
76 CARLE, E. My very
COBISS.SI-ID 7745609

63.
CLARK, Kenneth
        The nude : a study in ideal form / Kenneth Clark. - Washington : National Gallery of Art ; Princeton, New Jersey : University, cop. 1990. - XXI, 458 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts. Bollingen series ; XXXV, 2)

Bibliografija: str. 417-421. - Kazalo
ISBN 0-691-01788-3 (pbk) ISBN 0-691-09792-5 (hbk)
a) fine arts b) likovna umetnost c) akt

75
Č 75 CLARK, K. Nude
COBISS.SI-ID 7748169

64.
DELEUZE, Gilles
        Logika občutja : razprava / Gilles Deleuze ; [prevod iz francoščine Stojan Pelko in Suzana Koncut]. - Koper : Hyperion, 2008. - 154 str., [22] str. pril. ; 19 cm

ISBN 978-961-6382-47-2
a) Bacon, Francis (1909-1992) b) painting c) philosophy d) slikarstvo e) filozofija f) angleško slikarstvo g) 20.st. h) filozofija umetnosti

75
75 DELEUZE, G. Logika
COBISS.SI-ID 240644352

65.
        The HUMAN figure : a source book for artists and designers = Der menschliche Körper : Studien für Künstler und Designer = La silhouette humaine : ressources pour artistes et créateurs = La figura humana : un libro de referencia para artistas y disenadores = Postać ludzka : materialy ala artystów i projektantów = Figura čeloveka : zbornik materialov dlja chudožnikov i dizajnerov = A figura humana : livro de referencias para artistas e designers = La figura umana : un libro risorsa per artisti e designer / [text Inge Stevens]. - Amsterdam ; Singapore : The Pepin Press, cop. 2008. - 216 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

ISBN 978-90-5768-129-5 (pbk) ISBN 90-5768-129-3 (pbk)
a) drawing b) risanje c) figura d) človeško telo

75
II 75 HUMAN figure cdr 75 HUMAN figure
COBISS.SI-ID 2166384

66.
NICHOLSON, Sue, 1961-
        Preprosti likovni izdelki za otroke / Sue Nicholson in Deri Robins ; [fotografije Michael Wicks ; prevod Miha Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, cop. 2009 (natisnjeno na Kitajskem). - 240 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: The great big art activity book. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-251-100-5
a) art education b) practical work c) likovna vzgoja d) praktično delo e) risanje f) slikanje g) tiskanje h) likovni izdelki

73/74
II 73/74 NICHOLSON, S. Preprosti
COBISS.SI-ID 241404160

 

 


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


 

67.
KONONENKO, Nina, 1985-
        Celostna grafična podoba Inštituta za Bachovo cvetno terapijo : diplomsko delo / Nina Kononenko. - Ljubljana : [N. Kononenko], 2009. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 85. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) advertising c) grafika d) oglaševanje e) celostna grafična podoba f) logotip g) Bachova cvetna terapija

766(043.2)
Č II 75(043.2) KONONENKO, N. Celostna
COBISS.SI-ID 7736137

 

 


73/77


 

68.
GARIFF, David
        Najvplivnejši slikarji sveta in umetniki, ki so ustvarjali po njihovem navdihu / David Gariff, Eric Denker, Dennis P. Weller ; [prevod Helena Marko]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, cop. 2009. - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: The world's most influential painters and the artists they inspired. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-251-103-6
a) painting b) slikarstvo c) slikarji d) biografije e) zgodovinski pregledi

75(100)(091):929
II 75 GARIFF, D. Najvplivnejši
COBISS.SI-ID 241057024

 

 


78 GLASBA.


 

69.
        ENERGIJA liričnega ritma [Zvočni posnetek] = Lyrical / izbrala Darinka Žager. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (5 ritmov ; 4)

Vsebina:
Pomladno žuborenje / C. Sinding
Ples z baklami / M. de Falla
Mesečina / C. Debussy
V dvoranah gorskega kralja / E. Grieg
Melodija na struni G / J. S. Bach
Koncert za klavir v C-duru / W. A. Mozart
a) music b) glasba

78(086.034.4)
cd 78 ENERGIJA liričnega
COBISS.SI-ID 7749961

70.
GANDRA, Maria da
        World musical instruments = Musikinstrumente der welt = Instruments de musique du monde = Instrumentos musicais do mundo_ = Instrumentos musicales del mundo = Strumenti musicali del mondo / Maria da Gandra, Maaike van Neck. - Amsterdam : Pepin Press, cop. 2007. - 223 str. : ilustr. ; 23 cm

- - World musical instruments [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-90-5768-116-5
a) musical instrument b) glasbilo c) glasbeni inštrumenti d) slikovno gradivo e) zgodovinski razvoj

78
78 GANDRA, M. World cdr 78 GANDRA, M. World
COBISS.SI-ID 1170310

71.
        GLOBOKA tišina [Zvočni posnetek] = Stillnes / izbrala Darinka Žager. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (5 ritmov ; 5)

Vsebina:
Ljudska / Greensleeves
Ljubezenska tema iz Romea in Julije / P. I. Čajkovski
Uspavanka / J. Brahms
Zadnja vrtnica poletja (Opera Marta) / F. Flotow
Largo iz 9. simfonije / A. Dvořak
Adagio / T. Albinoni
Večerna molitev (Opera Janko in Metka) / E. Humperdick
Labod / C. Seint-Saëns
Solvejgina pesem (Peer Gynt) / E. Grieg
Zima - Largo / A. Vivaldi
a) music b) glasba

78(086.034.4)
cd 78 GLOBOKA tišina
COBISS.SI-ID 7750217

72.
        KAOS [Zvočni posnetek] = Chaos / izbrala Darinka Žager. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (5 ritmov ; 3)

Vsebina:
Balet pišč. v lupinicah / Mussorgsky
Kontakti / K. Stockhausen
Vivace / S. Osterc
Igra valov. Morje / C. Debussy
Presto / U. Krek
Otroci ujeti v ptice / L. Lebič
Japonski zvoki / S. Kanagaya
a) music b) glasba

78(086.034.4)
cd 78 KAOS
COBISS.SI-ID 7749705

73.
        SIJAJ, sijaj, sončece [Glasbeni tisk] : otroška pesmarica / ilustriral Andrej Berlot ; [glasbeni urednik Jožko Kovačič ; notografija Tadej Lenarčič]. - Celovec : Krščanska kulturna zveza ; Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, cop. 2007 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 1 partitura (43 str.) : ilustr. ; 19 x 21 cm

Potiskana spojna lista
ISBN 978-3-7086-0349-0 (Mohorjeva založba)
a) music b) glasba c) otroške pesmi

78
78 SIJAJ
COBISS.SI-ID 236798976

74.
        STAKATO [Zvočni posnetek] = Staccato / izbrala Darinka Žager. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (5 ritmov ; 2)

Vsebina:
Koračnica iz b. Hrestač / P. I. Čajkovski
Ples / G. Rossini
Labodji ples / P. I. Čajkovski
Vožnja s sanmi / L. Mozart
Badinerie iz Suite za flavto / J. S. Bach
Koračnica danskega princa / J. Clarke
Te deum (melodija evrovizije) / M. A. Charpentier
a) music b) glasba

78(086.034.4)
cd 78 STAKATO
COBISS.SI-ID 7749449

75.
        TEKOČI ritem [Zvočni posnetek] = Flowing / izbrala Darinka Žager. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (5 ritmov ; 1)

Vsebina:
Menuet v G-duru / L. van Beethoven
Na krilih petja / F. Mendessohn
Ave Maria / J. S. Bach
Na samostanskem vrtu / A. Ketéiby
Koncert za klavir v C-duru / W. A. Mozart
Povabilo na ples / C. M. von Weber
Elizabetina podoknica / R. Binge
Pesem indijskega gosta --- / R. Korsakov
a) music b) glasba

78(086.034.4)
cd 78 TEKOČI ritem
COBISS.SI-ID 7749193

 

 


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


 

76.
LUTKOVNO gledališče (Ljubljana)
        Lutkovno gledališče Ljubljana = Ljubljana puppet theatre : 1948 - 1995 / [urednik Matjaž Loboda ; prevod Marlenka Meršol ; fotografije Božo Štajer ... [et al.]. - Ljubljana : Lutkovno gledališče, 1995. - [72] str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Besedilo vzporedno v ang. - 1.500 izv.
a) puppetry b) lutke c) lutkovno gledališče d) Slovenija e) Ljubljana f) 1948 - 1995

792.97
792.97 LUTKOVNO Lutkovno
COBISS.SI-ID 839771

77.
LUTKOVNO gledališče (Ljubljana)
        Po stopinjah lesene Talije : Lutkovno gledališče Ljubljana : 60 let / [uredniški odbor Jelena Sitar Cvetko ... [et al.] ; prevod Marija Leskovec Sindičič, Andrej Hiti Ožinger ; fotografije Dragan Arrigler ... et al.]. - Ljubljana : Lutkovno gledališče, 2008. - 657 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv.
ISBN 978-961-92479-1-4
a) puppetry - Slovenia b) lutke - Slovenija c) lutkovno gleališče d) predstave

792.97
792.97 LUTKOVNO Po stopinjah
COBISS.SI-ID 242172416

 

 


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


 

78.
DRAGAR, Erika, 1965-
        Lutka v jutranjem varstvu : diplomsko delo / Erika Dragar. - Ljubljana : [E. Dragar], 2008. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) puppetry b) lutke c) jutranje varstvd d) lutkovne delavnice

792.97(043.2)
Č II 79(043.2) DRAGAR, E. Lutka Č II 79(043.2) PLEŠKO, M. Svet marionet
COBISS.SI-ID 6428745

 

 


80


 

79.
APHTHONIUS, Aelius Festus
        Progymnasmata : retorične vaje - priprave na javni nastop / Aftonij ; izbor, prevod in dodatki Svetlana Slapšak. - Ljubljana : Šola retorike, 2008 ([Ljubljana] : Present). - 159 str. ; 21 cm. - (Zbirka Traditio lampadis)

Predgovor / Zdravko Zupančič: str. 5-6. - Spremna beseda / Svetlana Slapšak: str. 139-151. - Kazalo. - Bibliografija: str. 152-155
ISBN 978-961-6697-01-9
a) speech b) govor c) govorništvo d) retorika e) kulturna zgodovina

808.5"3"
808 APHTHONIUS, A. Progymnasmata
COBISS.SI-ID 239728640

 

 


811.111 ANGLEŠČINA.


 

80.
        PREVE(T)RIMO znanje iz angleščine : vaje iz angleščine za tretje obdobje osnovne šole : knjiga in zgoščenka / Mateja Dagarin Fojkar ... [et al.] ; [ilustracije Valerija Gönter ; fotografije Photos.com, Foto arhiv založbe Pivec]. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2009. - 167 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
- - Preve(t)rimo znanje iz angleščine [Zvočni posnetek] : vaje iz angleščine za tretje obdobje osnovne šole : zbirka nalog iz angleščine za tretje obdobje osnovne šole : slušno razumevanje : zapis besedil / Mateja Dagarin Fojkar ... [et al.]. - 1 CD ; 12 cm
ISBN 978-961-6494-82-3
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)(076.1)
II 811.111 PREVETRIMO znanje cd 811.111 PREVETRIMO znanje
COBISS.SI-ID 61934081

 

 


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


 

81.
        RDEČI atom : izbor iz svetovne revolucionarne poezije / izbral in uredil Božidar Premrl. - Ljubljana, 1974 : Delavska enotnost. - 87 str. ; 21 cm. - (Umetnost in kultura ; 94-95)

a) pesmi b) antologije

821.163.6-194
821.163.6-194 RDEČI
COBISS.SI-ID 2455297

82.
        SREČANJA : lirika in grafika : Koroška - Slovenija / zbrala in uredila Hans Jörg Hansely in Jože Šmit ; [prevedli Branko Žužek...et al.]. - Maribor : Obzorja, 1968. - 137 str., [15] f. pril. : ilustr. ; 19 cm

Uvodna srečanja / Walther Nowotny: str. 5-7. - Spremna beseda / Jože Šmit: str. 8-12. - Koroški liriki: str. 128-130. - Koroški grafiki: str. 131-133. - Slovenski liriki: str. 134. - Slovenski grafiki: str. 135-137
a) pesmi b) grafike

821.163.6-194
821.163.6-194 SREČANJA
COBISS.SI-ID 2258718

 

 


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


 

83.
BIZJAK, Vlasta
        Dramski opus Alenke Goljevšček v devetletki : diplomsko delo / Vlasta Bizjak. - Koper : [V. Bizjak], 2008. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. na Primorskem, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) drama c) mladinska književnost d) drama e) mladinska dramatika

82.0(043.2)
II 82(043.2) BIZJAK, V. Dramski
COBISS.SI-ID 3006167

 

 


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


 

84.
BOYD, William, 1952-
        Katerokoli človeško srce : zaupni dnevniki Logana Mountstuarta / William Boyd ; prevod Primož Trobevšek ; [spremna beseda Nikolai Jeffs]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2008 ([Maribor] : Ma-tisk). - 486 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 48)

Prevod dela: Any human heart. - 700 izv. - Življenje se konča s smrtjo / Nikolai Jeffs: str. 457-486. - Kazalo
ISBN 978-961-231-664-8
a) Boyd, William (1952-) b) psevdobiografije

821.111-312.6
821.111 BOYD, W. Katerokoli
COBISS.SI-ID 241470464

85.
LESSING, Doris May, 1919-
        Peti otrok / Doris Lessing ; prevedel Dušan Ogrizek ; [spremna beseda Andreja Rauch]. - Radovljica : Didakta, 2008 (Ljubljana : Formatisk). - 159 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nobelovi nagrajenci)

Prevod dela: The fifth child. - O romanu / Andreja Rauch: str. 155-159
ISBN 978-961-261-054-8

821.111
821.111 LESSING, D. M. Peti
COBISS.SI-ID 241617920

86.
RUSHDIE, Salman
        Klovn Šalimar / Salman Rushdie ; prevedel Uroš Kalčič ; spremno besedo napisal Nikolai Jeffs. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Horjul] : Potens). - 528 str. ; 23 cm

Prevod dela: Shalimar the clown. - 800 izv. - "Sleherna tragedija pripada sebi, obenem pa tudi vsem drugim": klovn Šalimar, hibridnost in kozmopolitizem / Nikolai Jeffs: str. 507-528
ISBN 978-961-241-292-0
a) Rushdie, Salman (1947-)

821.111
821.111 RUSHDIE, S. Klovn
COBISS.SI-ID 242001664

 

 


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


 

87.
AUSTER, Paul, 1947-
        Brooklynske norosti / Paul Auster ; prevedel Miha Avanzo. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 247 str. ; 24 cm

Prevod dela: Brooklyn follies. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-259-042-0

821.111(73)-311.2
821.111(73) AUSTER, P. Brooklynske
COBISS.SI-ID 243169024

 

 


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


 

88.
ROUSSEAU, Jean-Jacques
        Julija ali Nova Heloiza : (izbrani odlomki) / Jean-Jacques Rousseau ; prevedla, vsebino povzela in opombe napisala Radojka Vrančič ; uvodno razlago napisal Tone Smolej. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 287 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Klasje)

Prevod dela: La nouvelle Héloise. - Kronološki pregled Rousseaujevega življenja in dela: str. 6-7. - Jean-Jacques Rousseau in njegov čas: str. 8-9. - Uvodna razlaga: str. 11-43. - Mnenja o romanu: str. 284-285. - 1.000 izv. - Komentirana bibliografija: str. 44-45
ISBN 978-961-02-0051-2
a) Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) b) razsvetljenstvo c) roman v pismih d) 18.st.

821.133.1-31
821.133.1.09Rousseau J.-J.
929Rousseau J.-J.
821.133.1 ROUSSEAU, J. Julija
COBISS.SI-ID 242936832

 

 


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


 

89.
DEKLEVA, Milan
        Pesmarica prvih besed / Milan Dekleva ; ilustriral Silvan Omerzu. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2009. - 29 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-261-070-8

821.163.6
821.163.6 DEKLEVA, M. Pesmarica
COBISS.SI-ID 243155968

90.
KOREZ, Karmen
        Čisto poseben levček Leon / Karmen Korez ; ilustriral David Fartek. - Ljubljana : Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2009. - [28] str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 800 izv.
ISBN 978-961-91532-7-7

821.163.6
821.163.6 KOREZ, K. Čisto
COBISS.SI-ID 243635712

91.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Kosovirja na leteči žlici / Svetlana Makarovič ; ilustracije Suzi Bricelj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2008. - 115 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6630-70-2

821.163.6
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Kosovirja
COBISS.SI-ID 241930752

92.
        MLADA setev : izbor poezije iz Mladega Prekmurca / [izbral in uredil jože Ternar ; likovne priloge Jože Kološa ... [et al.]]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1970. - 48 str. : ilustr. ; 19 cm

Mlada setev/ Jože Ternar: str. 42-45
a) slovenska književnost b) poezija c) Prekmurje

821.163.6-194
821.163.6-194 MLADA
COBISS.SI-ID 6286593

93.
NOVAK-Popov, Irena
        Svet, svet, Svetlana : [Razstavna dvorana NUK, Turjaška 1, Ljubljana, 5. 2.-5. 3. 2009] / [besedila Irena Novak Popov, Milena Blažić in Marijan Rupert]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 47 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. in avtorji navedeni v kolofonu
ISBN 978-961-6551-27-4
a) Makarovič, Svetlana (1939-) b) slovenske pesnice

821.163.6.09Makarovič S.
821.163.6.09 NOVAK-POPOV, I. Svet
COBISS.SI-ID 243608576

94.
PRIJATELJ, Ivan
        Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina : 1848-1895 / Ivan Prijatelj ; [uredil in z opombami opremil Anton Ocvirk ; pri opombah sodeloval Dušan Kermavner]. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1955-1985. - 6 zv. v 7 kosih : ilustr. ; 21 cm. - (Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev)

Pri zadnjem zv. drug urednik. - Opombe na koncu vsake knjige
Vsebina:
Knj. 1: [Staroslovenci. 1, Obdobje tvornega konservatizma : 1848-1860]. - 1955. - 420 str. - 2.500 izv.
Knj. 2: [Staroslovenci. 2, Obdobje okorelega konservatizma : 1860-1868]. - 1956 [i. e.] 1957. - 625 str., 18 f. pril. - 2.500 izv.
Knj. 3: [Mladoslovenci. 1, Obdobje romantičnega realizma : 1868-1881]. - 1958. - 535 str., 13 f. pril. - 2.500 izv.
Knj. 4: [Mladoslovenci. 1, Obdobje romantičnega realizma : 1868-1881]. - 1961. - 675 str., 18 f. pril.
Knj. 5/1: [Mladoslovenci. 2, Obdobje poetičnega realizma : 1881-1895]. - 1966. - 464 str.
Knj. 5/2: Slovenska politika v letih 1879 do 1895 / Dušan Kermavner. - 1966. - 808 str.
Knj. 6: [Mladoslovenci. 2, Obdobje poetičnega realizma : 1881-1895 / besedilo pripravil, napisal opombe in sestavil kazala Jože Munda]. - 1985. - 527 str., [18] f. pril. - 1.500 izv. - Kazala
a) Slovenija b) kulturna zgodovina c) politična zgodovina d) slovenska književnost e) zgodovinski pregledi f) romantika g) realizem h) 19.st. i) staroslovenci j) mladoslovenci

821.163.6(091)"18"
930.85(497.4)"18"
821.163.6(091) PRIJATELJ, I. Slovenska
COBISS.SI-ID 1754369

95.
ROTAR, Janez
        "Slika" kao oblik realističke novele u slovenskoj književnosti : (posebni otisak) / Janez Rotar. - Zadar : Filozofski fakultet, 1964. - 177-201 str. ; 24 cm. - (Radovi. Razdio lingvisticko-filološki, ISSN 1330-402X ; 1963/1964, 3)

Separat. - Zusammenfassung. - P. o.: Slavistična revija ; God. 5, 1963/1964, št. 3
a) literary genre b) literarna zvrst c) kratka proza

821.163.6.09
821.163.6.09 ROTAR, J. "Slika"
COBISS.SI-ID 7733321

96.
ŠKRINJAR, Polona
        Živali nam govorijo / Polona Škrinjar ; ilustrirala Marija Prelog. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2009. - 78 str. : barvne ilustr. ; 22 x 22 cm. - (Mavrična knjižnica)

2.000 izv.
ISBN 978-961-222-743-2

821.163.6-93-32
821.163.6 ŠKRINJAR, P. Živali
COBISS.SI-ID 243392256

97.
VIDMAR, Josip, 1895-1992
        Obrazi / Josip Vidmar. - 1. natis. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1979. - 451 str. ; 21 cm

3.000 izv. - Kazalo
a) Vidmar, Josip (1895-1992) b) kulturna zgodovina c) Slovenci

821.163.6(091)
821.163.6(091) VIDMAR, J. Obrazi
COBISS.SI-ID 5118976

 

 


886.3


 

98.
ROTAR, Janez
        Krleževi Glembajevi v predvojni slovenski kritiki / Janez Rotar. - Ljubljana : [s. n.], 1973. - Str. 1-40 ; 24 cm. - (Slavistična revija, ISSN 0350-6894 ; 1973, št. 1)

Separat. - Rezjume. - P. o.: Slavistična revija ; Letn. 21, jan.-mar. 1973, št. 1
a) Krleža, Miroslav (1893-1981) b) literary criticism c) literarna kritika

821.163.6.09
821.163.6.09 ROTAR, J. Krleževi
COBISS.SI-ID 6876936

 

 


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


 

99.
ADAMIČ, Louis
        The native's return : an American immigrant visits Yugoslavia and discovers his old country / by Louis Adamic. - 8th print. - New York ; London : Harper & Brothers, cop. 1934. - VI, 370 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

a) geography b) geografija c) potopisi

910.42
91 ADAMIČ, L. Native
COBISS.SI-ID 7733577

 

 


929(043.2) BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE.


 

100.
SVETIČIČ, Ana, 1984-
        Življenje in specialno - pedagoško delo Angele Vode : diplomsko delo / Ana Svetičič. - Ljubljana : [A. Svetičič], 2009. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) remedial instruction sciences b) specialna pedagogika

929Vode A.(043.2)
Č II 929(043.2) SVETIČIČ, A. Življenje
COBISS.SI-ID 7734089

 

 


93 ZGODOVINA.


 

101.
LAURENCE, Ray, 1963-
        Rimsko cesarstvo : Rim z okolico : popotniški vodnik po antičnem svetu / Ray Laurence ; [prevod Urška Willewaldt]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 (natisnjeno v Hong Kongu). - 160 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The Roman empire. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 155-156. - Kazalo
ISBN 978-961-251-108-1
a) ancient history b) stara zgodovina c) rimski imperij

93
93 LAURENCE, R. Rimsko
COBISS.SI-ID 241308928

 

 


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


 

102.
        FOJBE : primer psihopatološke recepcije zgodovine / [uredili Luisa Accati, Renate Cogoy ; prevod Vasja Bratina, Tone Dolgan, Jure Simoniti]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 223 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt / 150)

Prevod dela: Das Unheimliche in der Geschichte. - 600 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-260-015-0
a) twentieth century history - Italy - Yugoslavia b) zgodovina dvajsetega stoletja - Italija - Jugoslavija c) Slovenija d) Primorska e) Istra f) fojbe g) druga svetovna vojna

94(497.4)
94(497.4) FOJBE
COBISS.SI-ID 243614464

103.
JELINČIČ, Klemen
        Kratka zgodovina Judov / Klemen Jelinčič Boeta ; [zemljevidi Ciril Horjak in Klemen Jelinčič Boeta]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2009. - 385 str. : zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 354-355. - Kazalo
ISBN 978-3-7086-0397-1
a) Judaism - historiography b) judizem - zogodovinski pregled c) Judje d) Palestina e) Izrael f) zgodovina

94
94 JELINČIČ, K. Kratka
COBISS.SI-ID 243417856

104.
NEĆAK, Dušan
        Kriza : svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let / Dušan Nećak, Božo Repe ; [kartograf Andrej Herakovič]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008. - 268 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

Recenzenta Miroslav Stiplovšek, Aleš Gabrič. - Izbrana literatura, izbrani članki: str. 247-253. - Kazalo [pripravil Matjaž Rebolj]
ISBN 978-961-6648-18-9
a) twentieth century history - 1919 - 1935 - Slovenia b) zgodovina dvajsetega stoletja - Slovenija - 1919 - 1935 c) Slovenci

94(497.4)
94(497.4) NEĆAK, D. Kriza
COBISS.SI-ID 241564416

 

 


NASLOVNO KAZALO


 

IMENSKO KAZALO


 

PREDMETNO KAZALO