COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


avgust 09


 


159.9 PSIHOLOGIJA.


1.
SKINNER, Burrhus Frederic
        Nauka i ljudsko ponašanje / B. F. Skiner ; [s engleskog preveo Milenko Popović]. - Cetinje : Obod, 1969. - 521 str. ; 21 cm

Prevod dela: Science and human behavior
a) behavioural sciences b) psychology of behaviour c) vedenjske znanosti d) psihologija vedenja

159.9
159.9 SKINNER, B. Nauka
COBISS.SI-ID 941320

 


30+316


2.
BELHAR, Klemen
        Nastop na televiziji / Klemen Belhar ; [ilustracije Andrejka Belhar Polanc]. - Ljubljana : Šola retorike, 2007 ([Ljubljana] : Littera picta). - 55 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.
ISBN 978-961-91259-1-5
a) television b) speech c) televizija d) govor e) javno nastopanje f) retorika

316.772.4:654.17(035)
316.7 BELHAR, K. Nastop
COBISS.SI-ID 234998528

 


33 GOSPODARSTVO


3.
        CONVERGENCE to the European Union : challenges and opportunities. - [Skopje] : Ministry of finance, 2009. - 110 str. ; 30 cm

Ov. nasl.
ISBN 9989-188-61-0 ISBN 978-9989-188-61-9
a) politics - Macedonia b) politika - Makedonija c) Evropska unija d) pristopna pogajanja

33(497):061.1EU
II 330 CONVERGENCE
COBISS.SI-ID 7947593


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


4.
        BEHINDERTE und Nichtbehinderte lernen gemeinsam : Handbuch der Integrationspädagogik / herausgegeben von Hans Eberwein. - Weinheim ; Basel : Beltz, cop. 1988. - 366 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Beltz grüne Reihe)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 3-407-25113-0
a) backward child b) integration c) teaching method d) razvojno moten otrok e) integracija f) didaktična metoda

37.091.3(082)
37.01 BEHINDERTE
COBISS.SI-ID 7940169

5.
        The DEVELOPING world and state education : neoliberal depredation and egalitarian alternatives / edited by Dave Hill and Ellen Rosskam. - New York ; London : Routledge, cop. 2009. - XXII, 251 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge studies in education and neoliberalism ; 4)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-95776-1 (hbk) ISBN 978-0-415-95776-2 (hbk) ISBN 0-203-88925-8 (ebk) ISBN 978-0-203-88925-1 (ebk)
a) economics of education - developing country - case study b) liberalism c) ekonomika izobraževanja - država v razvoju - študija primera d) liberalizem

37.01(082)
37.01 DEVELOPING world
COBISS.SI-ID 7937609

6.
        FIFTY modern thinkers on education : from Piaget to the Present / edited by Joy A. Palmer ; advisory editors Liora Bresler and David E. Cooper. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2009, cop. 2001. - XV, 290 str. ; 22 cm. - (Routledge key guides)

Bibliografija pri vsakem prispevku
ISBN 0-415-22408-X (hbk) ISBN 0-415-22409-8 (pbk) ISBN 978-0-415-22408-6 (hbk) ISBN 978-0-415-22409-3 (pbk)
a) education - biography b) vzgoja in izobraževanje - biografija

37.01(082)
37.01 FIFTY modern
COBISS.SI-ID 7938633

7.
INTERNATIONAL Conference of EAEN (9 ; 2007 ; Adana)
        Proceedings of affective education in action / 9th International Conference of EAEN, 28-30 June 2007, Adana ; prepared by Sencer Bulut, Kamuran Tarm, Ayten Iflazoglu. - Adana : Department of Elementary Education, 2007. - XII, 417 str. : ilustr. ; 23 cm

Podatki o recenzentih: str. IV. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki pri nekaterih prispevkih
a) affective education - conference b) čustvena vzgoja - konferenca

37.015(063)
37.015 INTERNATIONAL Proceedings
COBISS.SI-ID 7948361


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


8.
FRANCELJ, Barbara, 1982-
        Vzgoja in vodenje učencev : diplomsko delo / Barbara Francelj. - Ljubljana : [B. Francelj], 2009. - 54 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) educational theory b) school c) principles of education d) pedagoška teorija e) šola f) vrste vzgoje in izobraževanja g) permisivna vzgoja h) vzgojni koncepti i) dobra šola

37.01(043.2)
Č II 37(043.2) FRANCELJ, B. Vzgoja
COBISS.SI-ID 7947081


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


9.
TEACHER Education Policy in Europe Network Seminar (2007 ; Tallinn)
        What is the future for teacher education in Europe? / Teacher Education Policy in Europe (TAPE) Network Seminar, University of Tallinn, 8th - 10th February 2007. - Tallinn : Tallinn University, 2007. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) teacher education - conference b) izobraževanje učiteljev - konferenca

371.13/.16
II 371 TEACHER
COBISS.SI-ID 7009609


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


10.
JURKOVIĆ, Maja, 1983-
        Moj kraj - interdisciplinarni načrt : diplomska naloga / Maja Jurković. - Ljubljana : [M. Jurković], 2009. - 45 str., [14] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) interdisciplinary approach b) teaching method c) pre-school education d) interdisciplinarnost e) didaktična metoda f) predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)
338.483.13
Č II 373.2(043.2) JURKOVIĆ, M. Moj kraj
COBISS.SI-ID 7938121


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


11.
CEJ, Andrej, 1979-
        Pomen kombiniranega učenja pri pouku Naravoslovje in tehnika : diplomsko delo / Andrej Cej. - Ljubljana : [A. Cej], 2009. - VI, 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 50-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) chemistry b) teaching aid c) kemija d) učni pripomočki e) elektronsko gradivo f) kombinirano učenje g) večpredstavnost

373.32.016:54(043.2)
37.091.3:5(043.2)
Č II 37(043.2) CEJ, A. Pomen
COBISS.SI-ID 7946313


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


12.
FORNEFELD, Barbara, 1954-
        Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik / Barbara Fornefeld. - München ; Basel : E. Reinhardt, cop. 2000. - 197 str. : ilustr. ; 22 cm. - (UTB für Wissenschaft. Sonderpädagogik ; 2160)

Hrbtni nasl.: Geistigbehindertenpädagogik. - Bibliografija: str. 177-185. - Kazalo
ISBN 3-8252-2160-1 ISBN 978-3-8252-2160-7 ISBN 3-49701-537-7 ISBN 978-3-4970-1537-5
a) backwardness b) remedial instruction sciences c) razvojna motnja d) specialna pedagogika

376.1
376.1 FORNEFELD, B. Einführung
COBISS.SI-ID 7939913


39(043.2) ETNOLOGIJA.


13.
ARH, Darja, 1985-
        Poznavanje in uporaba ljudskih iger v vzgojno-izobraževalnem procesu razrednih učiteljev : diplomsko delo / Darja Arh. - Ljubljana : [D. Arh], 2009. - VI, 85 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) folk dance b) folk song c) curriculum d) ljudski ples e) ljudska pesem f) kurikulum

398.54:373.3(043.2)
Č II 39(043.2) ARH, D. Poznavanje
COBISS.SI-ID 7905609


53 FIZIKA.


14.
        AMUSEMENT park physics / Amusement Park Physics Handbook Committee ; Carole Escobar, editor. - College Park : American Association of Physics Teachers, 2001, cop. 1994. - VI, 115 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 83
ISBN 0-917853-53-9
a) physics b) teaching method c) open air school d) fizika e) didaktična metoda f) šola v naravi

53
II 53 AMUSEMENT
COBISS.SI-ID 7939401

15.
GIREP-EPEC International Conference (2009 ; Leicester (UK))
        Physics community and cooperation : program and book of abstracts / GIREP-EPEC & PHEC 2009 International Conference, August 17-21, University of Leicester, UK. - Leicester : University, 2009. - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

a) physics - conference b) educational innovation c) fizika - konferenca d) pedagoška inovacija

53(082)
53 GIREP Physics
COBISS.SI-ID 7943241

16.
GREENE, David
        Light and dark : [an exploration in science, nature, art and technology] / David Greene. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics, cop. 2003. - XI, 221 str. : ilustr., graf. prikazi ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: 213-214. - Kazalo
ISBN 0-7503-0874-5 ISBN 978-075-030-874-8
a) physics b) fizika c) svetloba d) poskusi

53
53 GREENE, D. Light
COBISS.SI-ID 7937865

17.
NYE, J. F.
        Natural focusing and fine structure of light : caustics and wave dislocations / J.F. Nye. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics, cop. 1999. - IX, 327 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [309]-318. - Kazali
ISBN 0-7503-0610-6 (hbk) ISBN 978-075-030-610-2 (hbk)
a) optics b) optika c) svetloba

53
53 NYE, J. Natural
COBISS.SI-ID 7939657

18.
PYE, David, 1932-
        Polarised light in science and nature / David Pye. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics, cop. 2001. - IX, 124 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 119-120. - Kazalo
ISBN 0-7503-0673-4 (broš.) ISBN 978-075-030-673-7 (broš.)
a) physics b) fizika c) svetloba d) polarizacija

535-4
53 PYE, D. Polarised
COBISS.SI-ID 7937353


53(043.2) FIZIKA.


19.
VRHOVEC, Saša, 1983-
        Statični prikaz podvodnih žarkov : diplomsko delo / Saša Vrhovec. - Ljubljana : [S. Vrhovec], 2009. - V, 42, [8] str. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) podvodni žarki d) svetlobne lise e) kavstična mreža

535(043.2)
Č II 53(043.2) VRHOVEC, S. Statični
COBISS.SI-ID 7947337


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


20.
PELKO, Bernarda, 1981-
        Duhovna pokrajina v sliki : diplomsko delo / Bernarda Pelko. - Ljubljana : [B. Pelko], 2009. - 81 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 80-81. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) modernizem d) abstrakcija

75(043.2)
Č II 75(043.2) PELKO, B. Duhovna
COBISS.SI-ID 7940681


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


21.
BAJT, Rajko
        Animirani film pri pouku : diplomsko delo / Rajko Bajt. - Ljubljana : [R. Bajt], 2009. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD

Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) film b) film c) animirani film d) animacijske tehnike

791-57(043.2)
Č II 79(043.2) BAJT, R. Animirani
COBISS.SI-ID 7938377


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


22.
FEINIG, Tatjana
        Slovenščina v šoli : zgodovina pouka slovenščine na Koroškem = Slowenisch in der Schule : die Geschichte des Slowenischunterrichts in Kärnten / Tatjana Feinig ; [prevod, Übersetzung Vida Obid ; Strokovno pedagoško združenje = Pädagogische Fachvereinigung ; slike iz osebnega arhiva Teodorja Domeja = Abbildungen aus dem Privatarchiv von Theodor Domej]. - Celovec = Klagenfurt : Drava, 2008 ([Celovec] : Drava). - 189 str. : ilustr. ; 21 cm

Drage bralke! Dragi bralci! = Liebe LeserInnen! / Lucija Ogorevc-Feinig: str. 7-8. - Spremna beseda = Geleitwort / Teodor Domej: str. 9-12. - Knjigi na pot = Zum Geleit / Katja Sturm-Schnabl: str. 13-21. - O avtorici na str. 189-190. - Besedilo v nem. in prevod v slov. - 600 izv. - Bibliografija: str. 185-188
ISBN 978-3-85435-556-4
a) Slovenian language b) history of education c) teaching language d) slovenščina e) zgodovina pedagogike f) učni jezik g) šolstvo h) Koroška (Avstrija)

811.163.6(436.5)
811.163.6 FEINIG, T. Slovenščina
COBISS.SI-ID 514395532


82-32


23.
AKUTAGAWA, Ryunosuke, 1892-1927
        Rašomon in druge zgodbe / Ryunosuke Akutagawa ; [prevedel in spremno besedo napisal Branko Gradišnik]. - Ljubljana : Mihelač, 1993 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 78 str. ; 19 cm. - (Zbirka Svetovni klasiki ; 22)

O pisatelju, ki se je šalil zelo resno / prevajalec: str. 5-15. - Vsebina: V hosti ; Rašomon ; Jamova kaša ; Mučenec ; Kesa in Morito ; Zmaj ; Jesenska planina
ISBN 961-201-026-9
a) Akutagawa, Ryunosuke (1892-1927)

821.581
821.581 AKUTAGAWA, R. Rašomon
COBISS.SI-ID 34335232


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


24.
NODELMAN, Perry
        The hidden adult : defining children's literature / Perry Nodelman. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, cop. 2008. - X, 390 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [359]-377. - Kazalo
ISBN 978-0-8018-8979-0 (hbk) ISBN 978-0-8018-8980-6 (pbk) ISBN 0-8018-8979-0 (hbk) ISBN 0-8018-8980-4 (pbk)
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) literarna teorija

82-93
82-93 NODELMAN, P. Hidden
COBISS.SI-ID 7940937


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


25.
JANČAR, Drago
        Blodníki : tri igre / Drago Jančar. - Maribor : Obzorja, 1982 (v Mariboru : Večer). - 250 str. ; 18 cm. - (Znamenja ; 66)

Spremna beseda / Goran Schmidt: str. 5-8. - Vsebina: Disident Arnož in njegovi ; Razseljena oseba ; Nenavadni dogodki v Kotu ali Morebitna vrnitev in ponovno izginotje Jožefa Dremla

821.163.6
821.163.6 JANČAR, D. Blodníki
COBISS.SI-ID 15783424

26.
MAHNIČ, Joža
        Sence in lučí z moje potí / Joža Mahnič. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2009 ([Ljubljana] : Interes City). - 283 str. : fotogr. ; 22 cm

ISBN 978-961-213-184-5
a) Mahnič, Joža (1918-2009) b) eseji

821.163.6-94
929Mahnič J.
821.163.6.09(081)
821.163.6 MAHNIČ, J. Sence
COBISS.SI-ID 245827840


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


27.
PETROVČIČ, Bojana, 1983-
        Leposlovna in prevajalska dela Petra Svetine : diplomsko delo / Bojana Petrovčič. - Ljubljana : [B. Petrovčič], 2009. - 62 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Razredni pouk
a) Svetina, Peter (1970-) b) children's and youth literature c) mladinska književnost d) živalske pravljice e) književni pouk

821.163.6.09-93(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) PETROVČIČ, B. Leposlovna
COBISS.SI-ID 7939145


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


28.
ZEWAIL, Ahmed H.
        Voyage through time : walks of life to the Nobel Prize / Ahmed Zewail. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2002. - XII, 287 str. : ilustr., fotogr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 237-241. - Kazalo
ISBN 981-238-340-9 (pbk) ISBN 978-981-238-340-2
a) avtobiografije

929
929 ZEWAIL, A. Voyage
COBISS.SI-ID 7938889


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO