COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


maj 08004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
BOYCE, Jim, 1958-
        Microsoft Office Outlook 2007 hitro in jasno / Jim Boyce ; [prevod Iolar]. - Ljubljana : Pasadena, 2008. - 259 str. : ilustr. ; 17 x 21 cm

Prevod dela: Microsoft Office Outlook 2007 plain & simple. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-05-8
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) Microsoft Office Outlook 2007

004.4
004.4 BOYCE, J. Microsoft
COBISS.SI-ID 237001472

2.
FRYE, Curtis, 1968-
        Microsoft Office Access 2007 hitro in jasno / Curtis Frye ; [prevod Iolar]. - Ljubljana : Pasadena, 2007 (Ljubljana : Tiskarna Impress). - XI, 269 str. : ilustr. ; 17 x 21 cm

Prevod dela: Microsoft Office Access 2007 plain & simple. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-06-5
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) Office Powerpoint 2007 d) PowerPoint

004.42(035)
004.67(035)
004.4 FRYE, C. Microsoft
COBISS.SI-ID 236079616

3.
ŠULER, Rok
        Spoznajmo PowerPoint 2007 : naj ostane preprosto! / Rok Šuler. - 1 izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2008. - 54 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl.: Microsoft Office Spoznajmo PowerPoint 2007. - Kazalo
ISBN 961-6176-79-X
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) PowerPoint 2007

004.42(035)
004.4 ŠULER, R. Spoznajmo Power
COBISS.SI-ID 2262452

4.
ŠULER, Rok
        Spoznajmo Word 2007 : naj ostane preprosto! / Rok Šuler. - 1 izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2008. - 56 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl.: Microsoft Office Spoznajmo Word 2007. - Kazalo
ISBN 961-6176-78-1
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) Word 2007

004.42(035)
004.4 ŠULER, R. Spoznajmo Word
COBISS.SI-ID 15158930


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


5.
OSTROŽNIK, Iztok, 1981-
        Zasnova in izvedba Šolskega informacijskega sistema : diplomsko delo / Iztok Ostrožnik. - Ljubljana : [I. Ostrožnik], 2008. - VI, 66 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
- - Šolski informacijski sistem [Elektronski vir] / Iztok Ostrožnik. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) information system b) primary school c) database d) informacijski sistem e) osnovna šola f) podatkovna zbirka g) spletni portali h) elektronska redovalnica i) internetno komuniciranje

004(043.2)
Č II 004(043.2) OSTROŽNIK, I. Zasnova
COBISS.SI-ID 7417417

6.
ROZMAN, Petra, 1982-
        Uporaba programa Visual Web Developer v izobraževanju : diplomsko delo / Petra Rozman. - Ljubljana : [P. Rozman], 2008. - 87 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 CD-R

Bibliografija: str. 76-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
- - Projekt k diplomski nalogi Uporaba programa Visual Web Deloper v izobraževanju [Elektronski vir] / Petra Rozman. - 1 optični disk (CD-R) ; 12 cm
a) computer science b) secondary school c) računalništvo d) srednja šola e) Visual Web Developer f) spletno programiranje g) spletna stran

004(043.2)
Č II 004(043.2) ROZMAN, P. Uporaba
COBISS.SI-ID 7417929

7.
ŠAVLI, Barbara, 1979-
        Interaktivni spletni učbenik za delo z drevesi : diplomsko delo / Barbara Šavli. - Ljubljana : [B. Šavli], 2008. - XII, 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
- - Interaktivni spletni učbenik za delo z drevesi [Elektronski vir] / Barbara Šavli. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 6 cm
a) computer science b) računalništvo c) internet d) svetovni splet e) drevesa f) kopica

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) ŠAVLI, B. Interaktivni
COBISS.SI-ID 7425097

8.
VEBER, Karin, 1982-
        Uporaba spletne učilnice Moodle v osnovni šoli : diplomsko delo / Karin Veber. - Ljubljana : [K. Veber], 2008. - X, 77 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) didactic use of computer b) information technology c) didaktična uporaba računalnika d) informacijska tehnologija e) Moodle f) spletna učilnica g) večpredstavnost h) internet i) PowerPoint j) e-učenje

004(043.2)
Č II 004(043.2) VEBER, K. Uporaba
COBISS.SI-ID 7417673


1 FILOZOFIJA.


9.
AMERIKS, Karl, 1947-
        Kant and the fate of autonomy : problems in the appropriation of the critical philosophy / Karl Ameriks. - Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 2000. - XIII, 351 str. ; 24 cm. - (Modern European philosophy)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/cam025/99054675.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/cam0210/99054675.html. - Kazali
ISBN 0-521-78101-9 (hbk) ISBN 0-521-78614-2 (pbk)
a) Kant, Immanuel (1724-1804) b) Reinhold, Karl Leonhard (1758-1823) c) Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) d) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) e) nemška klasična filozofija f) kritična filozofija g) spoznavna teorija h) avtonomija

1 Kant
1 AMERIKS, K. Kant
COBISS.SI-ID 32339554


159.9 PSIHOLOGIJA.


10.
        INTERAKTIVNA vzgoja : izpitno gradivo : šol. l. 2007/2008 / pripravila Jana Rapuš-Pavel. - [Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008]. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 21 x 30 cm

Samo za interno uporabo
a) experiential learning b) play c) izkustveno učenje d) igra e) socialne igre

159.9(082)
159.9 INTERAKTIVNA vzgoja Č 159.9 INTERAKTIVNA vzgoja
COBISS.SI-ID 7423305

11.
KRAFFT, Thomas von
        Odkrijmo in razvijmo otrokovo nadarjenost : spoznavanje otrokovih talentov : vprašalniki za vseh deset področij nadarjenosti : številni nasveti, kako jo spodbujati / Thomas von Krafft, Edwin Semke ; [prevedla Petra Piber]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008. - 128 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka za starše in vzgojitelje)

Prevod dela: Talente entdecken und fördern. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0462-9
a) gifted b) talent c) parent role d) nadarjeni e) talent f) vloga staršev g) spodbujanje h) odkrivanje

159.928(035)
159.928 KRAFFT, T. Odkrijmo
COBISS.SI-ID 236939520

12.
PULKKINEN, Anne
        Igrajmo se z dojenčkom / Anne Pulkkinen ; [prevedla Andreja Bricelj]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008. - 128 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka za starše in vzgojitelje)

Prevod dela: Pekip - Babys spielerisch fördern. - 3.000 izv. - Kazalo
- - Pridi, igraj se z mano!. - 1 f. pril. : ilustr. ; 20 cm
ISBN 978-961-01-0423-0
a) infant b) child development c) play d) dojenček e) razvoj otroka f) igra

159.922.7-053.3(035)
159.922.7 PULKKINEN, A. Igrajmo se
COBISS.SI-ID 236938496

13.
RIDGE, Tess
        Childhood poverty and social exclusion : from a child's perspective / Tess Ridge. - Bristol : Policy Press, 2004, cop. 2002. - V, 178 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in poverty, inequality and sociak exclusion)

Bibliografija: str. 153-168. - Kazalo
ISBN 1-86134-362-0
a) socially handicapped b) poverty c) child d) socialno prizadeti e) revščina f) otrok

159.922.7
159.922.7 RIDGE, T. Childhood
COBISS.SI-ID 7408201

14.
ŠKOBERNE, Primož
        Telesna inteligenca / Primož Škoberne ; [fotografije Mixi Foto Video]. - Ljubljana : CDK - Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 193 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju: str. [195]. - Bibliografija: str. [197]
- - Telesna inteligenca. Meditacija Sam svoj bioenergetik [Zvočni posnetek]. - 1 CD (25 min) ; 12 cm
ISBN 978-961-6714-02-0
a) intelligence b) physical development c) posture d) inteligentnost e) telesni razvoj f) telesna drža g) asana h) prana i) meditacija j) telesne vaje

159.98
159.9 ŠKOBERNE, P. Telesna cd 159.9 ŠKOBERNE, P. Telesna
COBISS.SI-ID 237890560


17 ETIKA.


15.
ZUPANČIČ, Boštjan M.
        O spoštovanju : pismo iz Strasbourga / Boštjan M. Zupančič. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2006 (Ljubljana : Itagraf). - 29 str. ; 24 cm. - (Zbirka Pravna praksa ; 4)

Bibliografske opombe na dnu strani
ISBN 86-7061-416-2
a) ethics b) language c) etika d) jezik e) spoštovanje f) semiotika g) samospoštovanje

177
17 ZUPANČIČ, B. O spoštovanju
COBISS.SI-ID 226353408


316 SOCIOLOGIJA.


16.
MEVES, Christa
        Zapeljani, zlorabljeni, izigrani : družba v pasti modnih zmot : vzroki, posledice, rešitve / Christa Meves ; [prevedla Darja Šneberger Brežnik]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2008 (Maribor : Dravska tiskarna). - 205 str. ; 21 cm

Prevod dela: Verführt, manipuliert, pervertiert. - 700 izv. - Knjigi na pot / Vinko Škafar: str. 7-8. - O avtorici na zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 201-205
ISBN 978-961-218-730-9
a) social change b) ethics c) family d) interpersonal relations e) družbene spremembe f) etika g) družina h) medosebni odnosi i) družbena kriza j) socialna etika

316.6
172
316.6 MEVES, C. Zapeljani
COBISS.SI-ID 237266688

17.
SULLIVAN, Andrew, 1963-
        Domala normalen : argument o homoseksualnosti / Andrew Sullivan ; [prevod Gorazd Jurman ; spremna beseda Roman Kuhar]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2008 ([Ljubljana] : Biro M). - 198 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 146)

Prevod dela: Virtually normal
ISBN 978-961-260-004-4
a) homosexuality b) homoseksualnost

316.7
316.7 SULLIVAN, A. Domala
COBISS.SI-ID 237987072


34 PRAVO.


18.
DOMICELJ, Marjeta
        Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu / Marjeta Domicelj, Jožica Ferjančič, Zoran Pavlović. - Ljubljana : Sekcija za predšolsko pedagogiko pri Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije, 1996. - 1 zgibanka ; 21 cm

a) trainer b) ethics c) vzgojitelj d) etika e) kodeks etike f) poklicna etika g) vzgojitelji h) vrtci

342.7
Č 342.7 DOMICELJ, M. Kodeks
COBISS.SI-ID 348238

19.
        JUVENILE delinquency in six new EU member states : crime, risky behaviour and victimization in the capital cities of Cyprus, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Poland and Slovenia / Majone Steketee, Marit Moll, Andreas Kapardis (eds.) ; co-authors Jiří Buriánek ... [et al.]. - Utrecht : Verwey-Jonker Institut, cop. 2008 (Utrecht : Regeer). - 190 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 165-174
ISBN 978-90-5830-266-3
a) juvenile delinquency - Cyprus - Czech Republic - Estonia - Lithuania - Slovenia - Poland b) behaviour disorder c) mladoletniška delinkvenca - Ciper - Češka - Estonija - Litva - Slovenija - Poljska d) motnje vedenja

343.91-053.6(082)
343.915 JUVENILE delinquency
COBISS.SI-ID 7393353


34(043.2) PRAVO.


20.
BOZOVIČAR, Petra, 1983-
        Vpliv socioterapevtske usmeritve na pristope k obravnavi obsojencev : primerjava odprtega oddelka Slovenska vas ter zaprtega oddelka Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni : diplomsko delo / Petra Bozovičar. - Ljubljana : [P. Bozovičar], 2008. - 98 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) prisoner b) prison c) socialization d) zapornik e) zapor f) socializacija g) totalna ustanova h) socioterapija

343.8(043.2)
Č II 34(043.2) BOZOVIČAR, P. Vpliv
COBISS.SI-ID 7407689


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


21.
FRANCE Pavlin, Karmen, 1972-
        Potrošniška socializacija predšolskih otrok : diplomska naloga / Karmen France Pavlin. - Ljubljana : [K. France Pavlin], 2008. - 61, [17] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 58-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) consumer education c) mass media d) predšolski otrok e) vzgoja uporabnikov f) sredstva množičnega obveščanja

366-053.2(043.2)
Č II 004(043.2) FRANCE PAVLIN Potrošniška
COBISS.SI-ID 7415625


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


22.
DANI osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije. Znanstveno-stručni skup s međunarodnom suradnjom (6 ; 2008 ; Split)
        Prema kvalitetnoj školi : zbornik radova : znanstveno-stručni skup s međunarodnom suradnjom / 6. dani osnovne škole splitsko-dalmatinske županije, Split, [24. i 25. travnja] 2008 ; [urednica Hicela Ivon]. - Split : Filozofski fakultet Sveučilišta : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak, 2008. - 452 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v hrv., angl. in slov. na začetku in na koncu prispevkov
ISBN 978-953-96977-5-2
a) primary school - conference b) teaching quality c) osnovna šola - konferenca d) kvaliteta pouka

373.3/.4(063)(082)
373.3/.4 DANI 2008 Prema kvalitetnoj
COBISS.SI-ID 15969800

23.
KRAJNČAN, Mitja
        Osnove doživljajske pedagogike / Mitja Krajnčan. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 182 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 169-173. - Kazalo
ISBN 978-961-253-007-5
a) sciences of education b) experiential learning c) project method d) pedagoške vede e) izkustveno učenje f) projektna metoda g) doživljajska pedagogika

37.013
37.01 KRAJNČAN, M. Osnove Č 37.01 KRAJNČAN, M. Osnove
COBISS.SI-ID 236623104

24.
MEDNARODNI kongres dijaških domov (2 ; 2008 ; Ljubljana)
        Modeli vzgoje v globalni družbi - 2008 : zbornik povzetkov = Educational models in global societies - 2008 : abstract book / II. mednarodni kongres dijaških domov, Ljubljana, 17. in 18. april 2008 = II. International Conference on Boaring Schools ; [uredniki Olga Dečman Dobrnjič, Metod Černetič, Martina Šetina Čož]. - Kranj : Fakulteta za organizacijske vede : Skupnost dijaških domov Slovenije ; Ljubljana : Zavod R Slovenije za šolstvo : Društvo vzgojiteljev Slovenije ; Tainan : Department of Education, National University, 2008. - 120 str. ; 25 cm

ISBN 978-961-232-214-4 (Fakulteta za organizacijske vede)
a) dormitory - conference b) dijaški dom - konferenca

37.018.3(063)(082)
37.01(063)(082)
37.018.3 MEDNARODNI Modeli
COBISS.SI-ID 238531072

25.
MEDNARODNI kongres dijaških domov (2 ; 2008 ; Ljubljana)
        Modeli vzgoje v globalni družbi - 2008 [Elektronski vir] = Educational models in global societies - 2008 / II. mednarodni kongres dijaških domov, Ljubljana, 17. in 18. april 2008 = II. International Conference on Boarding Schools ; [uredniki Olga Dečman Dobrnjič, Metod Černetič, Martina Šetina Čož]. - Kranj : Fakulteta za organizacijske vede : Skupnost dijaških domov Slovenije ; Ljubljana : Zavod R Slovenije za šolstvo : Društvo vzgojiteljev Slovenije ; Tainan : Department of Education, National University, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-961-232-215-1 (Fakulteta za organizacijske vede)
a) dormitory - conference b) dijaški dom - konferenca c) zborniki d) CD-ROM

37.018.3(063)(082)
37.01(063)(082)
cdr 37.018.3 MEDNARODNI Modeli
COBISS.SI-ID 238531328

26.
PATERSON, Kathy, 1943- [Petinpetdeset]
        55 izzivov poučevanja in deset uporabnih rešitev za vsak izziv : preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje / Kathy Paterson ; [prevod Zdenka Pengal]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 86 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Učiteljeva orodja)

Prevod dela: 55 teaching dilemmas. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-209-843-8
a) teaching practice - reference book b) teacher-pupil relation c) class management d) učna praksa - priročnik e) odnos med učiteljem in učencem f) vodenje razreda g) poučevanje

371.3
II 371.3 PATERSON, K. Petinpetdeset
COBISS.SI-ID 237742336

27.
        VPELJEVANJE sprememb v šole. Priročnik za šolske razvojne time / [avtorji Tanja Rupnik Vec ... [et al.] ; prevodi Gregor Adlešič, Dušan Rutar, Katja Pavlič Škerjanc ; zbrala in uredila Mojca Pušnik]. - 2. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008 ([Ljubljana] : Littera picta). - 256 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-234-638-6
a) educational reform b) quality of education c) teacher role d) reforma vzgoje in izobraževanja e) kvaliteta izobraževanja f) vloga učitelja g) spremembe h) refleksija i) portfolio

371.2(082)
II 371.2 VPELJEVANJE sprememb
COBISS.SI-ID 237899520


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


28.
LENART, Maja, 1984-
        Starši in učiteljica o vrstniškem nasilju v prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Maja Lenart. - Ljubljana : [M. Lenart], 2008. - 61, [4] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) interpersonal relations b) peer group c) violence d) medosebni odnosi e) vrstniki f) nasilje

37.06:364.636(043.2)
Č II 37(043.2) LENART, M. Starši
COBISS.SI-ID 7407177


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


29.
        DIDAKTIKA ocenjevanja znanja : razvoj didaktike na področju ocenjevanja znanja : zbornik prispevkov / [avtorji Natalija Komljanc ... [et al.] ; prevodi Gregor Adlešič, Vineta Eržen, Tine Logar ; ilustracije Dare Kuhar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2008. - 243 str. : ilustr. ; 24 cm

450 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu str. - Povzetki v slov. in angl. na koncu nekaterih prespevkov
ISBN 978-961-234-648-5
a) Ocenjevanje znanja - Zborniki

371.26(082)
371.26 DIDAKTIKA ocenjevanja
COBISS.SI-ID 237671680


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


30.
LOGAR, Ana, 1983-
        Vrednotenje vpliva oblike eksperimentalnega dela na kakovost in trajnost znanja : diplomsko delo / Ana Logar. - Ljubljana : [A. Logar], 2008. - VI, 91 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 66-71. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fak. za matematiko in fiziko, Kemija in fizika
a) experiment b) teaching method c) chemistry d) eksperiment e) didaktična metoda f) kemija g) eksperimentalno delo h) delo v parih i) kromatografija

371.388:54(043.2)
54:371.388(043.2)
Č II 371.38(043.2) LOGAR, A. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 7403337

31.
RAZORŠEK, Nina, 1984-
        Subjektivna pojmovanja staršev in učiteljev o disciplini : diplomsko delo / Nina Razoršek. - Ljubljana : [N. razoršek], 2008. - 61 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 56-57. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) discipline b) prize c) punishment d) disciplina e) priznanje f) kaznovanje

371.5(043.2)
Č II 371.3(043.2) RAZORŠEK, N. Subjektivna
COBISS.SI-ID 7407433


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


32.
GRGINIČ, Marija
        Vsak po svoji poti do pismenosti : priročnik za vzgojitelje in starše predšolskih otrok / Marija Grginič ; [spremna beseda Darja Skubic, Nada Turnšek]. - Mengeš : Izolit, 2008 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 180 str. : ilustr. ; 26 cm

Spremni besedi na zavihku ov. - Bibliografija: str. 179-180
ISBN 978-961-6625-07-4
a) pre-reading b) pre-writing c) play d) priprave na učenje branja e) priprave na učenje pisanja f) igra g) opismenjevanje h) simbolna igra i) družinska pimenost

373.2.016:003
373.2.016:003 GRGINIČ, M. Vsak
COBISS.SI-ID 237843968


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


33.
BAČAR, Jana, 1972-
        Drobne živali in predsodki otrok : diplomska naloga / Jana Bačar. - Ljubljana : [J. Bačar], 2008. - 84 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja
a) animal b) attitude c) pre-school child d) žival e) stališče f) predšolski otrok g) drobne živali h) presodki

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) BAČAR, J. Drobne
COBISS.SI-ID 7423817

34.
BAJEC, Tjaša, 1985-
        Kaj se je včasih dogajalo na gradu Bogenšperk : diplomska naloga / Tjaša Bajec. - Ljubljana : [T. Bajec], 2008. - 54 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
- - Glasbeno-plesni nastop Trnuljčica [Elektronski vir] / Tjaša Bajec. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) pre-school child b) teaching method c) activity method d) predšolski otrok e) didaktična metoda f) aktivna metoda g) aktivno učenje

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) BAJEC, T. Kaj se je
COBISS.SI-ID 6273353

35.
GODEC, Tanja, 1980-
        Izdelki iz tekstilnih materialov štiri- in petletnih otrok : diplomska naloga / Tanja Godec. - Ljubljana : [T. Godec], 2008. - 54 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) creativity b) practical work c) pre-school child d) ustvarjalnost e) praktično delo f) predšolski otrok g) tekstil h) šivanje

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) GODEC, T. Izdelki
COBISS.SI-ID 7406153

36.
KOROŠEC, Katja, 1986-
        Kulturni spomeniki : diplomska naloga / Katja Korošec. - Ljubljana : [K. Korošec], 2008. - 96 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) cultural heritage c) activity method d) predšolski otrok e) kulturna dediščina f) aktivna metoda g) aktivno učenje

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) KOROŠEC, K. Kulturni
COBISS.SI-ID 7417161

37.
VOLER, Marta, 1985-
        Izdelovanje in uporaba vrvi v vrtcu : diplomska naloga / Marta Voler. - Ljubljana : [M. Voler], 2008. - 66 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) creativity b) practical work c) pre-school child d) ustvarjalnost e) praktično delo f) predšolski otrok g) tekstil h) šivanje

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) VOLER, M. Izdelovanje
COBISS.SI-ID 7424841

38.
ZARNIK, Petra, 1985-
        Projektno učno delo : izdelava lutk iz penaste gume v vrtcu : diplomska naloga / Petra Zarnik. - Ljubljana : [P. Zarnik], 2008. - 64 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) creativity b) practical work c) pre-school child d) ustvarjalnost e) praktično delo f) predšolski otrok g) penasta guma h) izdelki

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) ZARNIK, P. Projektno
COBISS.SI-ID 7424585

39.
ZUPAN, Martina, 1978-
        Inkluzija v praksi : ali je otrok z Downovim sindromom še vedno predsodek? : diplomska naloga / Martina Zupan. - Ljubljana : [M. Zupan], 2008. - 61, [7] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) Down's syndrome b) integration c) nursery school d) Downov sindrom e) integracija f) vrtec

373.2:376.1(043.2)
Č II 373.2(043.2) ZUPAN, M. Inkluzija
COBISS.SI-ID 7420233


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


40.
        BESEDE gradijo svet 2. Učbenik za slovenščino za drugi razred osnovne šole / Milka Kern ... [et al.] ; [ilustracije Irma Kopač ; fotografije Nina Cvek ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond Grafika). - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv. - Bibliografija: str. [51]
ISBN 978-961-209-788-2
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

373.32.016:82
II 373.32.016:82 BESEDE gradijo 2 Učbenik
COBISS.SI-ID 236695296

41.
        BESEDE gradijo svet 3. Učbenik za slovenščino za tretji razred osnovne šole / Milka Kern ... [et al.] ; [ilustracije Kiki Omerzel, Simon Bogatin, Andreja Peklar ; fotografije Maja Ciglič ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond Grafika). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-209-787-5
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

373.32.016:82
II 373.32.016:82 BESEDE gradijo 3 Učbenik
COBISS.SI-ID 236695552

42.
FLEMING, Michael P.
        Starting drama teaching / Mike Fleming. - 2nd ed. - London : David Fulton, 2003. - VII, 168 str. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0653/2004484771-d.html. - Kazalo. - Bibliografija: str. 157-163
ISBN 1-85346-788-X
a) dramatization b) teaching method c) dramatizacija d) didaktična metoda

373.32.016:82
373.32.016:82 FLEMING, M. Starting
COBISS.SI-ID 7410249

43.
FRANČEŠKIN, Jana
        Besede gradijo svet 1. Učbenik za slovenščino za prvi razred osnovne šole / Jana Frančeškin, Marija Ropič, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustracije Miki Muster, Urška Stropnik]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond Grafika). - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-209-789-9
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

373.32.016:82
II 373.32.016:82 FRANČEŠKIN, J. Besede 1
COBISS.SI-ID 236694528

44.
INTERNATIONAL Drama in Education Research Institute (4th ; 2003 ; University College, Northampton)
        Research methodologies for drama education / edited by Judith Ackroyd. - Repr. - Stoke on Trent, UK ; Sterling, USA : Trentham Books, 2007, cop. 2006. - XII, 182 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija na koncu posameznega prispevka
ISBN 1-85856-323-2 (ISBN-10) ISBN 978-1-85856-323-7 (ISBN-13)
a) dramatization b) teaching method c) qualitative research d) dramatizacija e) didaktična metoda f) kvalitativno raziskovanje

373.32.016:82
373.32.016:82 INTERNATIONAL Research
COBISS.SI-ID 7410505

45.
        JAZ pa berem 1. Berilo za prvi razred osnovne šole / [sestavila] Metka Kordigel, Igor Saksida ; [ilustracije Miki Muster]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 67-70
ISBN 978-961-209-792-9
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk f) berilo

373.32.016:82
II 373.32.016:82 JAZ pa berem 1 Berilo
COBISS.SI-ID 236696320

46.
        JAZ pa berem 2. Berilo za drugi razred osnovne šole / [sestavila] Metka Kordigel ; [ilustracije Mojca Cerjak]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 54-56
ISBN 978-961-209-791-2
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk f) berilo

373.32.016:82
II 373.32.016:82 JAZ pa berem 2 Berilo
COBISS.SI-ID 236694016

47.
        JAZ pa berem 2. Delovni zvezek k berilu za drugi razred osnovne šole / Metka Kordigel ; [ilustracije Mojca Cerjak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm + [8] pril.

2.000 izv.
ISBN 978-961-209-779-0
a) literature - exercise b) primary education c) literatura - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk f) berilo

373.32.061:82
II 373.32.016:82 JAZ pa berem 2 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 238122240

48.
        JAZ pa berem 3. Berilo za tretji razred osnovne šole / [sestavila] Metka Kordigel ; [ilustracije Mojca Cerjak]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 121 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 118-121
ISBN 978-961-209-790-5
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk f) berilo

373.32.016:82
II 373.32.016:82 JAZ pa berem Berilo 3
COBISS.SI-ID 236696576

49.
KORDIGEL Aberšek, Metka
        Jaz pa berem 1. Delovni zvezek k berilu za prvi razred osnovne šole / Metka Kordigel, Igor Saksida ; [ilustracije Miki Muster]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-209-783-7
a) literature - exercise b) primary education c) literatura - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk f) berilo

373.32.016:82
II 373.32.016:82 KORDIGEL, M Jaz pa berem 1
COBISS.SI-ID 238094848

50.
WINSTON, Joe
        Beginning drama 4-11 / Joe Winston and Miles Tandy. - 2nd ed. - London : David Fulton, 2005, cop. 2001. - XI, 132 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-85346-702-2
a) dramatization b) teaching method c) dramatizacija d) didaktična metoda

373.32.016:82
373.32.016:82 WINSTON, J. Beginning
COBISS.SI-ID 7413065


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


51.
LUKEŽIČ, Sabina, 1984-
        Didaktična sredstva pri poučevanju in učenju matematike na razredni stopnji : diplomsko delo / Sabina Lukežič. - Ljubljana : [S. Lukežič], 2008. - 135, [31] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 133-135. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) teaching aid c) primary school d) matematika e) učni pripomočki f) osnovna šola g) didaktična sredstva h) problemski pouk i) geometrijski liki

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.3(043.2) LUKEŽIČ, S. Didaktična
COBISS.SI-ID 7418185

52.
MAROLT, Nevenka, 1982-
        Problemska tematika v mladinski književnosti : motnja hranjenja kot tematika v mladinski književnosti : primerjalna analiza in obravnava motenj hranjenja v mladinski književnosti : diplomsko delo / Nevenka Marolt. - Grosuplje : [N. Marolt], 2008. - 138 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 137-138. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) metabolism disorder c) mladinska književnost d) motnje metabolizma e) tabu teme

373.32.016:070.449.8(043.2)
82-93:616.89-008.441.42(043.2)
Č II 82(043.2) MAROLT, N. Problemska
COBISS.SI-ID 7406921

53.
OPEKA, Teja, 1984-
        Znanje učencev o domači občini Cerknica : diplomsko delo / Teja Opeka. - Ljubljana : [T. Opeka], 2008. - IV, 104 str. : barvne ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-90. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) learning test c) primary school d) domoznanstvo e) test znanja f) osnovna šola g) občina Cerknica h) geografske značilnosti

373.32.016:908(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) OPEKA, T. Znanje
COBISS.SI-ID 7421257

54.
PRUS, Brigita, 1969-
        Didaktični pristopi pri izdelovanju lutk na razredni stopnji : diplomsko delo / Brigita Prus. - Ljubljana : [B. Prus], 2007. - VI, 96, XLV str. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Babica Zima, kje si : lutkovna igra [Elektronski vir] / Brigita Prus. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) puppetry b) creativity c) primary school d) lutke e) ustvarjalnost f) osnovna šola g) izdelava lutk h) animacija i) lutkovne predstave

373.32.016:792.97(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) PRUS, B. Didaktični
COBISS.SI-ID 7411017

55.
RUDMAN, Urška, 1983-
        Poučevanje spoznavanja okolja v kombiniranem oddelku 2. in 3. razreda : diplomsko delo / Urška Rudman. - Ljubljana : [U. Rudman], 2008. - 96 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching model b) primary school c) didaktični model d) osnovna šola e) kombiniran pouk f) sodelovalno učenje

373.32.016:50(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) RUDMAN, U. Poučevanje
COBISS.SI-ID 7421001

56.
SIMČIČ, Klara
        Ustvarjalno učno delo s pomočjo tehnike origami v prvi triadi osnovne šole : diplomsko delo / Klara Simčič. - Ljubljana : [K. Simčič], 2008. - V, 74, LVI str. : ilustr., načrti ; 30 cm

Bibliografija: str. 74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) creativity b) manual skill c) primary school d) ustvarjalnost e) ročna spretnost f) osnovna šola g) papir h) origami

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) SIMČIČ, K. Ustvarjalno
COBISS.SI-ID 7410761


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


57.
BRINKERHOFF, Shirley
        Why can't I learn like everyone else? : youth with learning disabilities / by Shirley Brinkerhoff. - Broomall : Mason Crest, cop. 2004. - 127 str. : barvne ilustr. ; 25 cm. - (Youth with special needs)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip048/2003018438.html. - Bibliografija: str. 121
ISBN 1-59084-730-X ISBN 978-1-5908-4730-5 ISBN 1-5908-4727-X (series) ISBN 978-1-5908-4727-5 (series)
a) learning difficulty b) children's and youth literature c) učne težave d) mladinska književnost

376.1-056.47
376.1-056.47 BRINKERHOFF, S Why can't
COBISS.SI-ID 7409225

58.
NAGGAR-Smith, Nadia
        Teaching foundation mathematics : a guide for teachers of older students with learning disabilities / Nadia Naggar-Smith. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - VII, 189 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-415-45164-2 (pbk) ISBN 0-415-45164-7 (pbk) ISBN 978-0-203-93879-9 (ebk) ISBN 0-203-93879-8 (ebk)
a) mathematics - teachers' guide b) learning difficulty c) matematika - priročnik za učitelje d) učne težave

376.1-056.47(035)
II 376.1-056.47 NAGGAR, N. Teaching
COBISS.SI-ID 7402313

59.
        TEACHING mathematics to middle school students with learning difficulties / edited by Marjorie Montague, Asha K. Jitendra. - New York ; London : Guilford Press, cop. 2006. - XIV, 178 str. : ilustr. ; 26 cm. - (What works for special-needs learners ; 2)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 1-59385-307-6 (hbk) ISBN 978-1-59385-307-5 (hbk) ISBN 1-59385-306-8 (pbk) ISBN 978-1-59385-306-8 (pbk)
a) mathematics b) learning difficulty c) teaching method d) special education e) matematika f) učne težave g) didaktična metoda h) pouk po prilagojenem programu

376.1-056.47(082)
376.1-056.47 TEACHING mathematics
COBISS.SI-ID 60370433

60.
        WHY is math so hard for some children? : the nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities / edited by Daniel B. Berch and Michele M. M. Mazzocco ; [foreword by Robert Siegler]. - Baltimore [etc.] : Brookes, cop. 2007. - XXVIII, 457 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0710/2007004667.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-55766-864-6 (hbk) ISBN 1-55766-864-7 (hbk)
a) mathematics b) ability c) learning difficulty d) acalculia e) matematika f) zmožnost g) učne težave h) diskalkulija

376.1-056.47(082)
376.1-056.47 WHY is math
COBISS.SI-ID 7401545


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


61.
PIKL, Saša, 1977-
        Stališča učiteljev osnovnih šol do integracije otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Saša Pikl. - Ljubljana : [S. Pikl], 2008. - 83 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) integration c) attitude d) razvojno moten otrok e) integracija f) stališče

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) PIKL, S. Stališča
COBISS.SI-ID 7422793

62.
VAUPOTIČ, Sandra, 1982-
        Individualizirani program za deklico z Downovim sindromom v programu vrtca : diplomsko delo / Majda Končar. - Ljubljana : [M. Končar], 2008. - 74 f. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) Down's syndrome b) integration c) pre-school child d) Downov sindrom e) integracija f) predšolski otrok g) individualiziran program

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) VAUPOTIČ, S. Individualizirani
COBISS.SI-ID 7421513


378 VISOKO ŠOLSTVO.


63.
        The FORMATION of scholars : rethinking doctoral education for the twenty-first century / George E. Walker ... [et al.] ; foreword by Lee S. Shulman. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2008. - XXI, 232 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0743/2007035493-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0743/2007035493-d.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0806/2007035493-b.html. - Bibliografija: str. 213-224. - Kazalo
ISBN 978-0-470-19743-1 (cloth) ISBN 0-4701-9743-9 (cloth)
a) doctorate b) post-graduate study c) doktorat d) podiplomski študij

378(082)
378 FORMATION of scholars
COBISS.SI-ID 7402057

64.
        TOWARD a global PhD? : forces and forms in doctoral education worldwide / edited by Maresi Nerad & Mimi Heggelund. - Seattle : Center for Innovation and Research in Graduate Education, University of Washington, cop. 2008. - VIII, 344 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-295-98802-3 (pbk) ISBN 0-295-98802-9 (pbk)
a) doctorate b) post-graduate study c) doktorat d) podiplomski študij

378(082)
378 TOWARD a global
COBISS.SI-ID 7408713


39(043.2) ETNOLOGIJA.


65.
KORDIŠ Pičulin, Mojca, 1984-
        Odnos do smrti v zgodnji in pozni odraslosti : diplomsko delo / Mojca Kordiš Pičulin. - Ljubljana : [M. Kordiš Pičulin], 2008. - 74 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) death b) belief c) smrt d) vera e) umiranje f) posmrtno življenje g) Hospic (društvo)

393(043.2)
Č II 39(043.2) KORDIŠ PIČULIN M. Odnos
COBISS.SI-ID 7403593


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


66.
GOLOB, Katarina
        Obravnava aktualnih energetskih in okoljskih vidikov v Sloveniji : diplomsko delo / Katarina Golob. - Ljubljana : [K. Golob], 2008. - XII, 89, CVII : barvne ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
- - Obravnava aktualnih energetskih in okoljskih vidikov v Sloveniji [Elektronski vir] / Katarina Golob. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) ecology b) curriculum c) primary school d) ekologija e) kurikulum f) osnovna šola g) energija h) obnovljivi viri i) učna obravnava

502(043.2)
Č II 5(043.2) GOLOB, K. Obravnava
COBISS.SI-ID 7423049


51 MATEMATIKA.


67.
ADAMS, Colin Conrad
        The knot book : an elementary introduction to the mathematical theory of knots / Colin C. Adams. - Reprinting. - Providence : American Mathematical Society, 2004, cop. 1994. - XIII, 306 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 291-302. - Kazalo
ISBN 0-8218-3678-1
a) mathematics b) matematika c) topologija d) teorija vozlov

515.1
515.1 ADAMS, C. Knot book
COBISS.SI-ID 14056281

68.
BERLINGHOFF, William P.
        Matematika skozi stoletja / William P. Berlinghoff, Fernando Q. Gouvea ; [prevedel Vital Sever]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008. - 224 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Math through the ages. - Kazalo
ISBN 978-961-241-230-2
a) mathematics - historiography b) matematika - zgodovinski pregled c) zgodovina matematike

51(091)
51 BERLINGHOFF, W. Matematika
COBISS.SI-ID 237738752

69.
GILMORE, Robert
        The topology of chaos : Alice in Strech and Squeezeland / Robert Gilmore, Marc Lefranc. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XXIII, 495 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 469-482. - Kazalo
ISBN 978-0-471-40816-1 (ISBN-13) ISBN 0-471-40816-6 (ISBN-10)
a) mathematics b) matematika c) topologija

515.1
515.1 GILMORE, R. Topology
COBISS.SI-ID 7411785


51(043.2) MATEMATIKA.


70.
GABRIJEL, Jernej, 1984-
        Euler-Mascheronijeva konstanta : diplomsko delo / Jernej Gabrijel. - Ljubljana : [J. Gabrijel], 2008. - 91 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. [79]-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Euler-Mascheronijeva konstanta

517.581(043.2)
Č II 51(043.2) GABRIJEL, J. Euler
COBISS.SI-ID 7425609

71.
OTRIN, Nina, 1981-
        Uporaba Laplaceove transformacije : diplomsko delo / Nina Otrin. - Ljubljana : [N. Otrin], 2008. - 58 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) diferencialne enačbe d) Laplaceova transformacija e) funkcije

517.442(043.2)
Č II 51(043.2) OTRIN N, Uporaba
COBISS.SI-ID 7414601


52(043.2) ASTRONOMIJA.


72.
GRILEC, Lucija, 1977-
        Temeljne zakonitosti in primeri digitalne astrofotografije : diplomsko delo / Lucija Grilec. - Ljubljana : [L. Grilec], 2008. - 92 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) astronomy b) astronomija c) astrofotografija d) DSLR kamera e) optični sistemi

520.3(043.2)
Č II 52(043.2) GRILEC, L. Temeljne
COBISS.SI-ID 7418441

73.
SREBOT, Gorica, 1977-
        Vzhodi in zahodi sonca : diplomsko delo / Srebot Gorica. - Ljubljana : [G. Srebot.], 2008. - 42 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 42. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) astronomy b) astronomija c) Sonce d) svetloba e) senca

523(043.2)
Č II 52(043.2) SREBOT, G. Vzhodi
COBISS.SI-ID 7416905


53(043.2) FIZIKA.


74.
ROŽIČ, Matej, 1985-
        Gaussov top : diplomsko delo / Matej Rožič. - Ljubljana : [M. Rožič], 2008. - 46 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) primary school c) fizika d) osnovna šola e) magnetni top f) magnetna sila g) potencialna energija h) linearni pospeševalnik

537.6(043.2)
Č II 53(075.2) ROŽIČ, M. Gaussov
COBISS.SI-ID 7415113


54 KEMIJA.


75.
        NUTS and bolts of chemical education research / Diane M. Bunce, Renee S. Cole editor. - Washington : American Chemical Society, cop. 2008. - VIII, 239 str. : ilustr. ; 23 cm. - (ACS symposium series ; 976)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-8412-6951-4 (alk. paper) ISBN 0-8412-6951-3 (alk. paper) ISBN 978-0-84126-958-3 (pbk) ISBN 0-84126-958-0 (pbk)
a) chemistry b) educational research c) assessment d) kemija e) pedagoško raziskovanje f) vrednotenje g) kemijsko izobraževanje

54(082)
54 NUTS and bolts
COBISS.SI-ID 7408457


54(043.2) KEMIJA.


76.
PETRIČ, Slavica, 1960-
        Kemijska analiza vodotokov. Organizacija naravoslovnega dne v OŠ : diplomsko delo / Slavica Petrič. - Ljubljana : [S. Petrič], 2008. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Program kemija in biologija. Naravoslovnotehniška fakulteta. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fakulteta
a) chemistry b) teaching method c) primary school d) kemija e) didaktična metoda f) osnovna šola g) naravoslovni dan h) pouk z raziskovanjem i) vodotoki

543(043.2)
Č II 54(043.2) PETRIČ, S. Kemijska
COBISS.SI-ID 7404105


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


77.
HECKER, Frank
        Živalski sledovi : 125 živali in njihovih sledov / Frank Hecker ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. izd. - Olševek : Narava, 2007. - 139 str., 12 str. dodatka : barvne ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Naturführer - welche Tierspur ist das?. - Kazalo
ISBN 978-961-6582-22-3
a) animal b) žival c) sledi d) stopinje

591.5
59 HECKER, F. Živalski sledovi
COBISS.SI-ID 236880640


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


78.
BEŠTER, Barbara, 1979-
        Analiza učbenikov in delovnih zvezkov za 9. razred osnovne šole - biologija : diplomsko delo / Barbara Bešter. - Ljubljana : [B. Bešter], 2008. - X, 88, [11] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 85-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija - gospodinjstvo
a) biology b) textbook c) primary school d) biologija e) učbenik f) osnovna šola g) analiza učbenikov

57:371.67(043.2)
371.67:57
Č II 57(043.2) BEŠTER, B. Analiza
COBISS.SI-ID 7403849

79.
ŠEBENIK, Mateja, 1981-
        Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 9. razred osnovne šole : diplomsko delo / Mateja Šebenik. - Ljubljana : [M. Šebenik], 2008. - VII, 62, [4] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) textbook c) primary school d) biologija e) učbenik f) osnovna šola g) analiza učbenikov

57(075.2)(043.2)
Č II 57(043.2) ŠEBENIK, M. Kvantitativna
COBISS.SI-ID 7419977


61 MEDICINA.


80.
BUCIK, Katja
        Ples - od terapije do odrske predstavitve z mladostniki s kombiniranimi motnjami : specialistično delo / Katja Bucik. - Ljubljana : [K. Bucik], 2008. - 183 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 180-183. - Povzetek ; Summary. - Specialistično delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Pomoč z umetnostjo
a) psychotherapy b) handicapped c) dance d) psihoterapija e) prizadeti f) ples g) gibalno-plesna terapija h) ustvarjalni gib i) pomoč z umetnostjo

615.851(043.2)
II 615.851 BUCIK, K. Ples Č II 615.851 BUCIK, K. Ples
COBISS.SI-ID 7403081

81.
O'TOOLE, John, 1941-
        Pretending to learn : helping children learn through drama / John O'Toole, Julie Dunn. - Frenchs Forest : Longman, cop. 2002. - XII, 177 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 173
ISBN 0-7339-9953-0 ISBN 978-0-7339-9953-6
a) dramatization b) teaching method c) dramatizacija d) didaktična metoda

615.851
II 615.851 O'TOOLE, J. Pretending
COBISS.SI-ID 7408969

82.
ŠRIBAR, Renata
        Obravnava seksualnosti in porno seksualnosti z mladimi / Renata Šribar. - Ljubljana : [R. Šribar], 2008. - 40 f. ; 30 cm

Spiralna vezava. - Bibliografija: f. 39
a) sexuality b) youth c) seksualnost d) mladina e) spolnost f) pornografija g) youth h) sexuality

613.88
II 613.88 ŠRIBAR, R. Obravnava Č II 613.88 ŠRIBAR, R. Obravnava
COBISS.SI-ID 27847981


61(043.2) MEDICINA.


83.
DRENIK, Mateja, 1977-
        Ploska stopala pri otrocih in starših : diplomsko delo / Mateja Drenik. - Ljubljana : [M. Drenik], 2008. - VII, 65 [8] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 62-64. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) human body b) človeško telo c) plosko stopalo d) plantogram e) Čižinova metoda

611.986:613.7(043.2)
Č II 61(043.2) DRENIK, M. Ploska
COBISS.SI-ID 7406409

84.
FILIPIČ, Ksenija
        Povezanost odrivne noge in ploskosti stopal : diplomsko delo / Ksenija Filipič. - Ljubljana : [K. Filipič], 2008. - VI, 65 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) human body b) človeško telo c) plosko stopalo d) plantogram e) odrivna noga

611.986:613.7(043.2)
Č II 61(043.2) FILIPIČ, K. Povezanost
COBISS.SI-ID 7411273


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


85.
AŽMAN, Renata
        Depra / Renata Ažman ; [uvodna beseda Jožef Magdič, spremna beseda Andrej Marušič]. - 2. ponatis. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2008. - 96 str. ; 23 cm

ISBN 978-961-218-669-2
a) depression b) depresija c) bolniki d) doživljanje bolezni e) dnevniki

616.89
616.89 AŽMAN. R. Depra
COBISS.SI-ID 237844480

86.
        DEMENCA - izziv za socialno delo / Jana Mali, Vida Miloševič Arnold (urednici). - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2007. - 177 str. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali
ISBN 978-961-6569-13-2
a) social work b) elderly person c) socialno delo d) starejša oseba e) demenca f) stari ljudje

616.89(082)
616.89 DEMENCA - izziv
COBISS.SI-ID 236410368


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


87.
BURJA, Bojana
        Uporaba metode modifikacije vedenja pri otroku s spektroavtistično motnjo : diplomsko delo / Bojana Burja. - Ljubljana : [B. Burja], 2008. - 107 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 104-107. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) behaviour c) therapy d) avtizem e) vedenje f) terapija g) spektroavtistična motnja h) modifikacija vedenja

616.89-053.2(043.2)
Č II 61(043.2) BURJA, B. Uporaba
COBISS.SI-ID 7424329


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


88.
BEZEK, Nevenka, 1966-
        Ustvarjalno učno delo ob izdelkih iz papirnih gradiv : diplomsko delo / Nevenka Bezek. - Ljubljana : [N. Bezek], 2008. - V, 99, L str. : ilustr., načrti ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-99. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) papir h) izdelki

62(043.2)
Č II 62(043.2) BEZEK, N. Ustvarjalno
COBISS.SI-ID 7407945

89.
GRADIŠNIK, Sanja, 1984-
        Priljubljenost tehnike in tehnologije med učenci v osnovni šoli : diplomsko delo / Sanja Gradišnik. - Ljubljana : [S. Gradišnik], 2008. - 73, XXVII str. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
- - Priljubljenost TIT med učenci v osnovni šoli [Elektronski vir] / Sanja Gradišnik. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) engineering b) pupil attitude c) interest d) tehnika e) stališče učencev f) interes g) priljubljenost predmeta h) tehniški dnevi

62:373.3.016(043.2)
Č II 62(043.2) GRADIŠNIK, S. Priljubljenost
COBISS.SI-ID 7406665


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


90.
KOŽAR, Anita, 1982-
        Od kolaža do objekta : diplomsko delo / Anita Kožar. - Ljubljana : [A. Kožar], 2008. - 99 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 98-99. - Povzetek ; Foreword. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) kolaž d) likovne tehnike

7.038.55(043.2)
Č II 7(043.2) KOŽAR, A. Od kolaža
COBISS.SI-ID 7415369


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


91.
KUHAR, Špela
        Gremo v mesto Ljubljana : arhitekturni sprehodi in ogledi / Špela Kuhar in Robert Potokar ; [fotografija Miran Kambič ... [et al.] ; ilustracije Damijan Stepančič ... [et al.] ; risbe načrtov Andraž Kavčič ; zemljevidi Damjan Jerič]. - Ljubljana : Ustanova fundacija Piranesi, 2008. - 168 str. : ilustr. ; 24 cm

Zvd. na sprednji in zadnji notranji str. ov. - Bibliografija: str. 164-165. - Kazalo
ISBN 978-961-91152-2-0
a) architecture b) arhitektura c) Ljubljana d) arhitekturna dediščina

72(497.4Ljubljana)(036)
72 KUHAR, Š. Gremo
COBISS.SI-ID 238386688


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


92.
KOKOSCHKA, Oskar
        Kokoschka / general editor José María Faerna ; translated from the Spanish by Diana Cobos. - New York : Cameo/Abrams, cop. 1995. - 64 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Great modern masters)

ISBN 0-8109-4682-3 ISBN 978-0-8109-4682-8
a) Kokoschka, Oskar (1886-1980) b) painting c) slikarstvo

75Kokoschka
II 75 KOKOSCHKA, O. Kokoschka
COBISS.SI-ID 7402825

93.
PAPANEK, Victor J.
        Design for the real world : human ecology and social change / Victor Papanek. - 2nd ed., completely revised, Reprinted. - London : Thames & Hudson, 2006, cop. 1984. - XXI, 394 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 351-385. - Kazalo
ISBN 0-500-27358-8 (ISBN 10) ISBN 978-0-500-27358-6 (ISBN 13)
a) art b) umetnost c) design d) industrijsko oblikovanje

745/749
7 PAPANEK, V. Design
COBISS.SI-ID 7401801

94.
        SLOVENSKI impresionisti in njihov čas 1890-1920 / [avtorji besedil Pavlina Bobič ... [et al.] ; glavna urednica Barbara Jaki, sourednika Mateja Breščak in Andrej Smrekar ; prevod iz angleščine Alenka Klemenc ; fotografija kataloškega dela Janko Dermastja ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2008. - 733 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Knjižnica Narodne galerije)

Bibliografija / Nataša Kovačič: str. 698-713
ISBN 978-961-6029-99-5
a) Narodna galerija (Ljubljana) b) painting - Slovenia - 1890 - 1920 c) slikarstvo - Slovenija - 1890 - 1920 d) impresionizem

75.036(497.4)"1890/1920"(084)
Č II 75 SLOVENSKI impresionisti
COBISS.SI-ID 238600448


78 GLASBA.


95.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Palčki z rožnega grička [Zvočni posnetek] / Janez Bitenc. - Maribor : Obzorja, 2008. - 1 CD : stereo ; 12 cm

ISBN 978-961-230-306-8 RR CD H08064 SAZAS
a) otroške pesmi

784.67(497.12)(086.76)
821.163.6(086.76)
cd 78 BITENC, J. Palčki
COBISS.SI-ID 7423561

96.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Pesmice za veseli december [Zvočni posnetek] / [avtor vseh pesmic] Janez Bitenc. - Maribor : Helidon, 2002. - 1 CD (21 min, 36 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina: Dedek Mraz (Siva kučma) ; Dedek Mraz (Stari dedek) ; Dedek Mraz (Davi zarana) ; Darilo za dedka Mraza ; Dedku Mrazu v slovo ; Na saneh ; Ledene sveče ; Prvi sneg ; Miške peljejo sani ; Pesmica o snegu ; Sneženi mož ; Zimsko veselje ; V Betlehemu za goro ; Pastirci h hlevčku so prišli ; Spi, dete spi
RR CD H07058
a) zima b) otroške pesmi

784.66
cd 78 BITENC, J. Pesmice
COBISS.SI-ID 12844854

97.
HREN, Eva
        Etno [Zvočni posnetek] / Eva Hren & Big Band RTV Slovenija ; dirigent Tadej Tomšič ; [priredbe Tadej Tomšič, Jaka Pucihar, ... [et al.]]. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p 2008 ([Austria] : Sony DADC). - 1 CD (59 min, 35 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([10] str.)

"Recorded and mixed by Miran Kazafura at Studio 14, Radio Slovenija, Ljubljana, 2007". - Nekateri podatki o odgovornosti z ov. - Big Band RTV Slovenija: Andy Pesendorfer, David Jah, Dominik Krajnčan, Marko Misjak, Tomaž Grintal, trobente, Klemen Repe, Matjaž Mikuletič, Emil Spruk, Marjan Petrej, pozavne, Aleš Suša, Primož Fleischman, Tadej Tomšič, Miha Hawlina, Adam Klemen, Blaž Trček, saksofoni, Blaž Jurjevčič, klavir, Primož Grašič, kitara, Aleš Avbelj, bas, Aleš Rendla, bobni, tolkala
Vsebina:
Marko skače (feat. A. Hadalin)
Siničja tožba
Dajte, dajte
Čuk se je oženil (instrumental)
Venci vejli
Snoči sem na vasi bil (feat. Aleš Hadalin)
Po jezeru
Da jöra ta Banerina
Nmau čez izaro
Lepa Anka
Oj te mlinar (instrumental)
Slovenec sem (instrumental)
Marko skače (live version)
110399 RTV SLO
a) folk song - Slovenia b) ljudska pesem - Slovenija c) priredbe

784.4(497.4)(086.76)
785.161
cd 78 HREN, E. Etno
COBISS.SI-ID 13096754

98.
MIHEVC, Marija
        Portreti skladateljev Saše Šantla = Saša Šantel and his portraits of composers / Marija Mihevc ; [fotografije Jože Maček ; prevod Marko Mihevc]. - Radovljica : Didakta, 2005 ([Ljubljana] : Schwarz). - 117 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov. in vzpor. prevod v angl. - Štetje na vsaki drugi str. - Bibliografija na zadnji str.
ISBN 961-6530-44-5
a) music b) glasba c) slovenski skladatelji d) portreti

78(497.4)
78 MIHEVC, M. Portreti
COBISS.SI-ID 221661440

99.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 6. Učbenik za glasbeno vzgojo v 6. razredu devetletke / Albinca Pesek ; [ilustracije Mojca Sekulič Fo ; fotografije Andrej Colja ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond Grafika). - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. na hrbtu knj.: Učbenik. - Podrejeni nasl. v kolofonu in ov.: Učbenik za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovne šole. - 8.000 izv.
ISBN 978-961-209-772-1
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 PESEK, A. Glasba 6
COBISS.SI-ID 237483264

100.
        SLOVENSKI skladatelji mladim pianistom 1 [Glasbeni tisk] = Slovene composers for young pianists 1 / [glavni urednik Marko Mihevc ; ilustracije Maja Šubic ; angleški prevod Andrej Rijavec]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2007. - 1 partitura (81 str.) : ilustr., note ; 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1859)

300 izv.
ISMN M-709016-89-1 ED. DSS 1859 Društvo slovenski skladateljev
a) music b) glasba c) skladbe za klavir

78
II 78 SLOVENSKI skladatelji
COBISS.SI-ID 235442944


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


101.
BOAL, Augusto, 1931-
        Games for actors and non-actors / Augusto Boal ; translated by Adrian Jackson. - 2nd ed., Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2007, cop. 1992. - XXIX, 301 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 0-415-26761-7 (hbk) ISBN 0-415-26708-0 (pbk) ISBN 978-0-415-26761-8 (hbk) ISBN 978-0-415-26708-3 (pbk)
a) theatre b) gledališče c) predstave d) vrste gledališč e) maske f) rituali g) igralci h) gledališke tehnike

792
792 BOAL, A. Games
COBISS.SI-ID 7411529


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


102.
        ANIMATED encounters : a review of puppetry and related arts / [editor Dorothy Max Prior]. - London : Puppet Centre Trust, cop. 2007. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Animated encounters, ISSN 1754-3053 ; 1)

Tiskana verzije el. časopisa
ISBN 978-0-904842-05-0
a) puppetry b) theatre c) lutke d) gledališče

792.97
II 792.97 ANIMATED encounters
COBISS.SI-ID 7420489


811.111 ANGLEŠČINA.


103.
BREZIGAR, Barbara, 1972-
        Znam za več. Angleščina 6 : razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu / Barbara Brezigar, Janja Zupančič ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije iStockphoto, Dreamstime]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Celje] : Grafika Zlatečan). - 78 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

Podnasl. v kolofonu: Razlage in vaje za boljše ocene. - 5.000 izv.
ISBN 978-961-209-838-4
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)(076)
II 811.111 BREZIGAR, B. Znam za več 6
COBISS.SI-ID 238050816


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


104.
ALBAHARI, David, 1948-
        Vaba / David Albahari ; prevod Sonja Polanc ; [spremna beseda Aleš Debeljak]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2008. - 106 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 45)

Prevod dela: Mamac
ISBN 978-961-231-667-9
a) Albahari, David (1948-)

821.163.41-31
821.163 ALBAHARI, D. Vaba
COBISS.SI-ID 238089984

105.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Erazem in potepuh / Astrid Lindgren ; [prevedel Edvard Kocbek ; ilustracije Eric Palmquist]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 253 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Rasmus pa luffen. - 500 izv.
ISBN 978-961-01-0429-2

821.113.6-32
821.113 LINDGREN, A. Erazem
COBISS.SI-ID 237196288


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


106.
CUDERMAN, Vinko
        Književnost in jezik na maturi 2008 / Vinko Cuderman, Janja Perko. - Ljubljana : Intelego, 2008. - 203 str. ; 30 cm. - (Zbirka Matura 2008)

ISBN 978-961-6558-15-0
a) Slovenian language - reference book b) secondary school c) slovenščina - priročnik d) srednja šola e) matura

821.09:373.5
811.163.6:373.5
II 821 CUDERMAN, V. Književnost 2008
COBISS.SI-ID 237878784


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


107.
IGGULDEN, Conn
        Imperator. Bogovi vojne / Conn Iggulden ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - Tržič : Učila International, 2008 (natisnjeno v EU). - 386 str. ; 24 cm

Prevod dela: Emperor. The gods of war. - O avtorju: str. [387]
ISBN 978-961-00-0369-4
a) Caesar, Caius Julius (100-44 pr.n.št.) b) Rimski imperij

821.111-311.6
821.111 IGGULDEN, C. Imperator
COBISS.SI-ID 238196992

108.
IGGULDEN, Conn
        Imperator. Polje mečev / Conn Iggulden ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - Tržič : Učila International, 2007 (natisnjeno v EU). - 432 str. : zvd. ; 23 cm

ISBN 978-961-00-0284-0
a) Caesar, Caius Julius (100-44 pr.n.št.) b) Rimski imperij

821.111-311.6
821.111 IGGULDEN, C. Imperator
COBISS.SI-ID 234371072


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


109.
MAGRIS, Claudio
        Saj razumete / Claudio Magris ; [prevedla Veronika Brecelj]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2008 (Ljubljana : Delo repro). - 52 str. ; 20 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 9)

Prevod dela: Lei dunque capira
ISBN 978-961-213-171-5

821.131.1-32
821.131.1 MAGRIS, C. Saj razumete
COBISS.SI-ID 238559488


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


110.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Palčki z rožnega grička / Janez Bitenc ; ilustracije Dunja Kofler. - 2. izd. - Maribor : Obzorja, 2008. - [22] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mlada obzorja)

1.500 izv.
ISBN 978-961-230-306-8 ISBN 978-961-230-306-8 (CD)

821.163.6-93-34
821.163.6 BITENC, J. Palčki
COBISS.SI-ID 60483073

111.
JANČAR, Drago
        Drevo brez imena / Drago Jančar ; [spremno besedo napisala Katarina Marinčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008. - 285 str. ; 21 cm. - (Zbirka Euroman ; 1)

Avtorj. sl. na zavihku ov.
ISBN 978-961-241-194-7
a) Jančar, Drago (1948-)

821.163.6-311.2
821.163.6 JANČAR, D. Drevo
COBISS.SI-ID 236933120

112.
JESIH, Milan
        Mesto sto / Milan Jesih. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 95 str. ; 21 cm. - (Zbirka Poezija / Cankarjeva založba)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.
ISBN 978-961-231-628-0

821.163.6-1
821.163.6 JESIH, M. Mesto
COBISS.SI-ID 238487552

113.
MIHURKO Poniž, Katja
        Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne / Katja Mihurko Poniž. - Ljubljana : Sophia, 2008 (Ljubljana : Rotosi). - 254 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 20)

ISBN 978-961-6294-93-5
a) literature b) love c) literatura d) ljubezen e) literarni motivi

821.163.6.09
821.163.6.09 MIHURKO PONIŽ K. Labirinti
COBISS.SI-ID 238032384

114.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Črviva zgodba / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Evgenija Jarc. - 1. natis. - Kranj : Damodar, 2008 ([Ljubljana] : Littera picta). - [40] str. : ilustr. ; 28 cm

Na ovoju zadaj znak bd (primerno za otroke z disleksijo). - Slikanici na pot / Simona Polše Zupan: str. [40]
ISBN 978-961-91829-6-3
a) črke b) pisanje c) disleksija

821.163.6-93-32
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. Črviva zgodba
COBISS.SI-ID 237467136

115.
PREGL, Slavko
        Petelin na gnoju : basni / Slavko Pregl ; [ilustriral Bojan Jurc]. - Radovljica : Didakta, 2008. - 42 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-2610-11-1

821.163.6-93-342
821.163.6 PREGL, S. Petelin
COBISS.SI-ID 237287680


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO