COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti april0 SPLOŠNO.


1.
        ISBD(A) : mednarodni standardni bibliografski opis starejših (antikvarnih) monografskih publikacij / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Jasna Hrovat]. - 2. predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997 ([Ljubljana] : Grafko). - VIII, 80 str. ; 30 cm

Prevod dela: ISBD(A) : international standard bibliographic description for older monographic publications (antiquarian), 2nd revised ed. - 700 izv. - Kazalo
ISBN 961-6162-15-2
a) cataloguing - refernce book b) katalogizacija - priročnik c) stare knjige d) bibliografski opis e) monografske publikacije f) mednarodni standardi g) ISBD(A)

025.31/.32:09
Č II 02 ISBD(A) Mednarodni
COBISS.SI-ID 65080576

2.
        ISBD(CM) : mednarodni standardni bibliografski opis kartografskega gradiva / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Dunja Kalčič]. - Predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1999 (Ljubljana : Grafko). - VI, 60 str. ; 30 cm

Prevod dela: ISBD(CM) : international standard bibliographic description for cartographic materials, revised ed. - 700 izv. - Kazalo
ISBN 961-6162-40-3
a) cataloguing b) katalogizacija c) ISBD(CM) d) kartografsko gradivo e) mednarodni standardi

025.31:912
Č II 02 ISBD(CM) Mednarodni
COBISS.SI-ID 98173696

3.
        ISBD(CR) : mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij in drugih kontinuiranih virov : revidirani ISBD(S): mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij / [prevedla Dunja Kalčič]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - XI, 131 str. ; 24 cm

Prevod dela: ISBD(CR) : international standard bibliographic description for serials and other continuing resources. - Na nasl. str. tudi: Po priporočilu Komisije za revizijo ISBD odobrila stalna odbora Sekcije za katalogizacijo in Sekcije za serijske publikacije pri IFLI. - Kazalo
ISBN 961-6551-02-7
a) periodical - standard b) periodika - standard c) ISBD(CR) d) katalogizacija e) časniki f) časopisi g) serijske publikacije h) mednarodni standardi

025.31/.32:025.173
Č 02 ISBD(CR) Mednarodni
COBISS.SI-ID 219309056

4.
        ISBD(G) : splošni mednarodni standardni bibliografski opis / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Irena Kavčič]. - Predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997 ([Ljubljana] : Grafko). - 27 str. ; 30 cm

Prevod dela: ISBD(G) : general international standard bibliographic description, revised ed., 1992. - Anotirano besedilo. - 700 izv.
ISBN 961-6162-29-2
a) cataloguing b) katalogizacija c) ISBD(G) d) katalogizacijska pravila e) bibliografski opis f) mednarodni standardi

025.31/.32(035)
Č II 02 ISBD(G) Splošni
COBISS.SI-ID 71354112

5.
        ISBD(NBM) : mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Dunja Kalčič]. - Predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997 (Ljubljana : Grafko). - 77 str. ; 30 cm

Prevod dela: ISBD(NBM) : international standard bibliographical description for non-book materials, revised ed., 1987. - 700 izv. - Kazalo
ISBN 961-6162-17-9
a) cataloguing b) katalogizacija c) ISBD(NBM) d) neknjižno gradivo e) bibliografski opis f) mednarodni standardi

025.31/.32:086
Č II 02 ISBD(NBM) Mednarodni
COBISS.SI-ID 65550336

6.
        ISBD(PM) : mednarodni standardni bibliografski opis glasbenih tiskov / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedel Zoran Krstulović]. - 2. predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998 ([Ljubljana] : Grafko). - V, 53 str. ; 30 cm

Prevod dela: ISBD(PM) : international standard bibliographic description for printed music, 2nd revised ed. - 700 izv. - Predgovor / Heinz Lanzke: str. IV
ISBN 961-6162-38-1
a) cataloguing b) katalogizacija c) glasbeni tiski d) ISBD(PM) e) mednarodni standardi

025.315:78
Č II 02 ISBD(PM) Mednarodni
COBISS.SI-ID 79879680

7.
        PRIROČNIK za izločanje in odpis knjižničnega gradiva / Nada Češnovar ... [et al.] ; [uredila Nada Češnovar]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2001 ([Ljubljana] : Pleško). - 84 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 77-82
ISBN 961-6162-80-2
a) knjižnično gradivo b) knjižnični fondi c) izločanje gradiva d) odpis

025.329(035)
Č II 02 PRIROČNIK za izločanje
COBISS.SI-ID 118145536

8.
        PRIROČNIK za UNIMARC. Format za bibliografske podatke / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedli Zlata Dimec, Maja Žumer]. - 2. izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1999-[2003] (Ljubljana : Pleško). - 1 fasc. (loč. pag.) ; 32 cm

Prevod dela: UNIMARC manual. Bibliographic format. - Dopolnila in spremembe št. 3, 2000 in št. 4, 2002 / prevedla Maja Žumer. - V dodatku M bibliografija (5 str.). - Kazalo
ISBN 961-6162-45-4 ISBN 961-6162-92-6 (Dopolnila)
a) cataloguing - reference book b) katalogizacija - priročnik c) katalogizacijska pravila d) mednarodni standardi e) bibliografski opis f) UNIMARC

025.3:681.3(035)
Č II 02 PRIROČNIK za UNIMARC
COBISS.SI-ID 100059904

9.
        PRIROČNIK za Unimarc. Format za normativne podatke / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedli Zlata Dimec in Alenka Kanič]. - 2. predelana in razširjena izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2003 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 229 str. ; 24 cm

Prevod dela: Unimarc manual. Authorities format, 2nd revised and enlarged ed. - 300 izv.
ISBN 961-6162-86-1
a) katalogizacijska pravila b) mednarodni standardi c) UNIMARC

025.3:004(035)
Č 02 PRIROČNIK za UNIMARC
COBISS.SI-ID 123528704

10.
        SMERNICE za normativne zapise in napotila / [priprava International Federation of Library Associations and Institutions [and] IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme ; prevedla Irena Kavčič]. - 2. izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - XII, 52 str. ; 24 cm

Prevod dela: Guidelines for authority records and references. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 961-6162-89-6
a) cataloguing b) katalogizacija c) bibliografski opis d) katalogizacijska pravila e) mednarodni standardi f) značnica g) normativni zapisi

025.32(035)
Č 02 SMERNICE za nornativne
COBISS.SI-ID 125769728

11.
        SMERNICE za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Irena Sešek]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998 ([Ljubljana] : Grafko). - VII, 24 str. ; 30 cm

Prevod dela: Guidelines for the application of the ISBDs to the description of component parts. - 700 izv.
ISBN 961-6162-34-9
a) cataloguing - reference book b) katalogizacija - priročnik c) bibliografski opis d) katalogizacijska pravila e) mednarodni standardi f) ISBD g) članki

025.31/.33(035)
Č II 02 SMERNICE za uporabo
COBISS.SI-ID 78747136

12.
        UVOD v UNIMARC / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla in uredila Zlata Dimec]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1999 (Ljubljana : Pleško). - 15 str. ; 21 cm

Prevod dela: UNIMARC. - 700 izv. - Kratka bibliografija: str. 13-14
ISBN 961-6162-46-2
a) UNIMARC b) MARC

025.3:681.3(035)
Č 02 UVOD v UNIMARC
COBISS.SI-ID 100060416


004 RAČUNALNIŠTVO.


13.
INTERNATIONAL Conference ComLab (2007 ; Radovljica)
        Computerised laboratory in science and technology education [Elektronski vir] : proceedings / International Conference ComLab 2007, November 30 - December 1 2007, Radovljica, Slovenia ; organised by Pedagoška fakulteta Ljubljana ; edited by Slavko Kocijančič, David Rihtaršič, Tomaž Kušar. - Besedilni podatki. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://e-prolab.com/comlab. - Nasl. s prvega prikaza na zaslonu. - Podatki o odgovornosti tudi s priloge. - 70 izv. - Bibliografija
- - Computerised laboratory in science and technology education : proceedings : [book of abstracts with full papers on the enclosed CDROM]. - 29 str. : ilustr. ; 21 cm
Drugi podnasl. naveden v kolofonu
ISBN 978-961-253-009-9
a) didactic use of computer - conference b) laboratory work c) educational technology d) didaktična uporaba računalnika - konferenca e) delo v laboratoriju f) izobraževalna tehnologija

004(063)(086.034.4)
371.623.3(063)(086.034.4)
371.69:004(063)(086.034.4)
cdr 004 INTERNATIONAL Computerised
COBISS.SI-ID 236614400

14.
MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT (2008 ; Kranjska Gora)
        Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2008, Kranjska Gora, 16.-19. april 2008 [Elektronski vir] = International Conference Enabling Education and Research with ICT, Kranjska Gora, 16th-19th April 2008 / [organizatorji] ARNES - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije ... [et al.] ; [uredili Mojca Orel ... [et al.] ; prevod Viljenka Šavli, Chris van der Merwe, Meta Mihelčič]. - Besedilni in slikovni podatki. - Ljubljana : Arnes, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Prispevki v slov. ali angl. - El. zbornik
ISBN 978-961-6321-04-4 !
a) information technology - conference b) informacijska tehnologija - konferenca c) informatika d) izobraževalna tehnologija e) komunikacijska tehnologija f) informacijski sistemi g) uporaba računalnikov

004
cdr 004 MEDNARODNA Mednarodna
COBISS.SI-ID 5945619

15.
MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT 2008 (2008 ; Kranjska Gora)
        Zbornik / Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2008, Kranjska Gora, 16.-19. april 2008 ; [organizatorji] Akademska in raziskovalna mreža Slovenije - ARNES ... [et al.] ; [uredile Mojca Orel ... [et al.] ; prevod Viljenka Šavli, Chris van der Merwe, Meta Mihelčič]. - Ljubljana : Arnes, 2008. - 200 str. ; 23 cm

Na ov. tudi ime sestanka v angl.: Inte[!r]national Conference Enabling Education and Research with ICT, 16th-19th April 2008. - 500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6321-04-4
a) information technology - conference b) informacijska tehnologija - konferenca c) izobraževalna tehnologija d) komunikacijska tehnologija e) informacijski sistemi f) uporaba računalnikov g) zborniki

004
004 MEDNARODNA Zbornik
COBISS.SI-ID 238174208


1 FILOZOFIJA.


16.
BREGANT, Janez
        Misel kot vzrok : ali so mentalna stanja vzročno učinkovita? / Janez Bregant. - Maribor : Pedagoška fakulteta, 2004 (Grafični atelje Visočnik). - 252 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Monografije)

Bibliografija: str. 241-248. - Kazalo
ISBN 86-80693-64-2
a) philosophy b) filozofija c) metafizika d) fizikalizem e) vzročnost f) mentalna vzročnost g) redukcija

122
1 BREGANT, J. Misel kot vzrok
COBISS.SI-ID 54024705

17.
CERTEAU, Michel de
        Iznajdba vsakdanjosti. 1, Umetnost delovanja / Michel de Certeau ; [prevedla Mojka Žbona ; uvodna študija Luce Giard]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2007. - 340 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis ; 2007)

Prevod dela: L'invention du quotidien. 1, Arts de faire. - 600 izv. - Izbrana bibliografija Michela de Certeauja (1925-1986): str. 335. - Bibliografija na dnu str.
ISBN 978-961-6262-88-0
a) philosophy b) filozofija c) sociologija kulture d) filozofija družbe

141.7:130.2
14 CERTEAU, M. Iznajdba
COBISS.SI-ID 237574400

18.
ZGAGA, Pavel
        Izbrana poglavja iz filozofije : gradiva s predavanj : (dodiplomski študij) / Pavel Zgaga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Interno študijsko gradivo
a) philosophy b) filozofija

1(075.8)
II 1 ZGAGA, P. Izbrana
COBISS.SI-ID 7371849


159.9 PSIHOLOGIJA.


19.
BATISTIČ-Zorec, Marcela
        Teorije v razvojni psihologiji / Marcela Batistič Zorec. - 2. izd. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 112 str. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 109-112
ISBN 86-7735-042-X
a) developmental psychology - textbook b) university studies c) razvojna psihologija - učbenik d) univerzitetni študij

159.9
159.9 BATISTIČ ZOREC, M Teorije
COBISS.SI-ID 226921472

20.
BROWN, Carol, 1973-
        Developmental psychology / Carol Brown. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2008. - VIII, 208 str. : ilustr. ; 22 cm. - (SAGE Course Companions)

Bibliografija: str. 202-208
ISBN 1-4129-3465-6 (hbk) ISBN 978-1-4129-3465-7 ISBN 978-1-4129-3466-4 (pbk)
a) developmental psychology - textbook b) razvojna psihologija - učbenik

159.922.7
159.922.7 BROWN, C. Developmental
COBISS.SI-ID 7398473

21.
GEE, James Paul
        What video games have to teach us about learning and literacy / James Paul Gee. - Rev. and updated ed. - New York [etc.] : Palgrave Macmillan, cop. 2007. - 249 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 229-239. - Kazalo
ISBN 978-1-4039-8453-1 (pbk) ISBN 1-4039-8453-0 (pbk)
a) learning b) computer c) učenje d) računalnik e) video igre f) računalniške igre g) vizualno učenje h) psihološki vidik

159.953
159.953 GEE, J. What video
COBISS.SI-ID 7377481

22.
        ODISEJA mladih : sociološka raziskava o mladini / Jože Bajzek ... [et al.]. - Radovljica : Didakta, 2008. - 415 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-261-021-0
a) youth b) family c) schooling d) religion e) friendship f) leisure g) mladina h) družina i) šolanje j) religija k) prijateljstvo l) prosti čas m) raziskave n) Pomurje

159.922.8(497.4-18)
159.922.8 ODISEJA mladih
COBISS.SI-ID 238193152

23.
PEALE, Norman Vincent, 1898-1993
        Moč pozitivnega mišljenja / Norman Vincent Peale ; [iz angleščine prevedla Neža Rojko]. - Ponatis. - Celje : Mohorjeva družba, 1996 ([Ljubljana] : "Jože Moškrič"). - 219 str. ; 20 cm

Prevod dela: The power of positive thinking. - Podatek o izd. v CIP-u
ISBN 961-218-125-X
a) mental health b) mental health education c) duševno zdravje d) mentalnohigienska vzgoja e) duševna higiena f) psihotehnike g) psihološki nasveti h) duševna higiena i) pozitivno mišljenje j) psihotehnike k) psihološki nasveti l) priročniki

159.98
159.964.2 PEALE, N. Moč pozitivnega
COBISS.SI-ID 56575232

24.
RAKISON, David H., 1969-
        Developing object concepts in infancy : an associative learning perspective / David H. Rakison and Gary Lupyan ; with commentary by Lisa M. Oakes, Arlene S. Walker-Andrews. - Boston ; Oxford : Blackwell, 2008. - VII, 130 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development, ISSN 0037-976X ; 2008, 1)

Bibliografija na koncu poglavij
a) cognitive development b) concept formation c) perceptual development d) kognitivni razvoj e) oblikovanje pojma f) percepcijski razvoj

159.953
159.953 RAKISON, D. Developing
COBISS.SI-ID 7374153

25.
SEDGWICK, Eve Kosofsky
        Dotik občutka : afekt, pedagogika, performativnost / Eva Kosofsky Sedgwick ; [prevedla Tanja Velagić ; spremna beseda Marina Gržinić]. - Ljubljana : Zavod Emanat, 2007 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prehodi)

Prevod dela: Touching feeling. - 500 izv. - Performativnost afektov / Marina Gržinić: str. 7-17. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 193-198. - Kazalo
ISBN 978-961-91990-1-5
a) Kosofsky Sedgwick, Eve (1950-) b) Tomkins, Silvan (1911-1991) c) affection d) emotion e) literature - 19th - 20th cent. - USA f) homosexuality g) čustvo h) emocija i) literatura - ZDA - 19. - 20. stol. j) homoseksualnost k) performativnost l) afekt m) budizem n) teorija gueera

159.9
159.9 SEDGWICK, E. K. Dotik
COBISS.SI-ID 237051392

26.
SHAFFER, David Williamson
        How computer games help children learn / David Williamson Shaffer ; foreword by James Paul Gee. - 1st paperback ed. - New York [etc.] : Palgrave Macmillan, 2008, cop. 2006. - XII, 242 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0662/2006047629-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0662/2006047629-d.html. - Bibliografija: str. 215-233. - Kazalo
ISBN 978-0-230-60252-6 (pbk) ISBN 0-230-60252-5 (pbk)
a) didactic use of computer b) vocational guidance c) play d) learning e) didaktična uporaba računalnika f) poklicno svetovanje g) učenje h) igra i) računalniške igre

159.953
159.953 SHAFFER, D. How computer
COBISS.SI-ID 7377737


316 SOCIOLOGIJA.


27.
BOUILLET, Dejana
        Osnove socijalne pedagogije / Dejana Bouillet, Slobodan Uzelac. - Zagreb : Školska knjiga, cop. 2007 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 267 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

Bibliografija: str. 249-265. - Kazalo
ISBN 978-953-0-30251-8
a) pedagogical theory b) pedagoška teorija c) socialna pedagogika d) socialnopedagoške intervencije e) motnje vedenja f) učbeniki

316.6(075.8)
316.6 BOUILLET, D. Osnove
COBISS.SI-ID 7389769

28.
        PRISELJENCI : študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo / uredil Miran Komac. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007 ([Ljubljana] : Demat). - V, 553 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

1.500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-6159-32-6
a) immigrant - Slovenia b) government policy c) integration d) migration - Yugoslavia - 1945 - 1991 e) imigracija - Slovenija f) vladna politika g) integracija h) migracija - Jugoslavija - 1945 - 1991 i) državljanstvo j) narodne manjšine k) etnične skupine l) statistični podatki

316.7(497.4)(082)
316.7 PRISELJENCI
COBISS.SI-ID 236819200

29.
SRUK, Vida
        Človek odtujen v množico : družbenokulturni diskurz Joséja Ortege y Gasseta / Vida Sruk. - Maribor : Slavistično društvo, 2007 (Maribor : Dravska tiskarna). - 206 str. ; 23 cm. - (Zbirka Zora ; 46)

300 izv. - Bibliografija: str. 195-202. - Kazalo
ISBN 978-961-6320-40-5
a) social structure b) society c) socialization d) družbena struktura e) družba f) socializacija g) družbena slojevitost

316.343.623/.63
316 SRUK, V. Človek
COBISS.SI-ID 58853633


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


30.
DŽINDŽINOVIČ, Katja, 1983-
        Socialno vključevanje Romov v Sloveniji in Aboriginov v Avstraliji : diplomsko delo / Katja Džindžinovič. - Ljubljana : [K. Džindžinovič], 2008. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social integration b) racism c) social policy - Australia - Slovenia d) socialna integracija e) rasizem f) socialna politika - Avstralija - Slovenija g) Romi h) Aborigini i) skupnostno delo

316.35(043.2)
Č II 316.35(043.2) DŽINDŽINOVIČ, K. Socialno
COBISS.SI-ID 7379529


34 PRAVO.


31.
KOROŠEC, Damjan, 1968-
        Spolnost in kazensko pravo : od prazgodovine do t. i. modernega spolnega kazenskega prava / Damjan Korošec. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 518 str. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju: str. 4. - "Pri poglavju 'Mednarodnopravni vidiki spolnega kazenskega prava" v soavtorstvu s Sabino Zgaga ..."--> str. 4. - Bibliografija: str. 447-457. - Kazalo
ISBN 978-961-204-397-1
a) penal law b) sexual offence c) crime d) kazensko pravo e) spolni prestopek f) delikt g) posilstvo h) spolna zloraba i) prostitucija

343.541
343 KOROŠEC, D. Spolnost
COBISS.SI-ID 237439488


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


32.
        JAVNOZDRAVSTVENI vidiki obravnave ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva / [pripravil Sektor za zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2007. - 222 str. ; 24 cm

600 izv.
ISBN 978-961-6523-20-2
a) health service b) public health c) marginal group d) zdravstvena služba e) javno zdravstvo f) marginalna skupina g) rizične skupine

364-787.9:316.344.7(082)
36 JAVNOZDRAVSTVENI vidiki
COBISS.SI-ID 234786048

33.
        POPULATION groups at risk in the perspective of public healthcare / [prepared by Sector for Health of Vulnerable Population Groups ; English translation Olga Shrestha]. - Ljubljana : Ministry of Health of the Republic of Slovenia, 2008. - 278 str. ; ilustr. : 24 cm

Prevod dela: Javnozdravstveni vidiki obravnave ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva
ISBN 978-961-6523-30-1
a) health service b) public health c) marginal group d) zdravstvena služba e) javno zdravstvo f) marginalna skupina g) rizične skupine

364-787.9:316.344.7(082)
36 POPULATION groups
COBISS.SI-ID 237959424

34.
        PRIPOROČILA Odbora ministrov državam članicam Sveta Europe / [pripravil Sektor za zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2006. - 163 str. ; 24 cm

1.000 izv.
ISBN 961-6523-18-X ISBN 978-961-6523-18-9
a) marginal group b) health service c) health policy d) marginalna skupina e) zdravstvena služba f) zdravstvena politika g) Svet Evrope h) priporočila

364.65(4)
364.65 PRIPOROČILA Odbora
COBISS.SI-ID 229660160


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


35.
FILIPIČ, Urška, 1981-
        Varna hiša - pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja : diplomsko delo / Urška Filipič. - Ljubljana : [U. Filipič], 2008. - 87, [44] str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) violence b) family c) NGO d) nasilje e) družina f) nevladna organizacija g) varna hiša h) psihosocialna pomoč

364.5(043.2)
Č II 36(043.2) FILIPIČ, U. Varna
COBISS.SI-ID 7370569


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


36.
AŽMAN, Tatjana, 1962-
        Učenje učenja - kako učiti in se naučiti spretnosti vseživljenjskega učenja : priročnik za učence, dijake, učitelje, razrednike in svetovalne delavce / Tatjana Ažman. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2008 (Brežice : Utrip). - 190 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-rom

600 izv. - Bibliografija: str. 145-148
- - Učenje učenja - kako učiti in se naučiti spretnosti vseživljenjskega učenja : delovni listi [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
ISBN 978-961-234-635-5
a) lifelong learning - reference book b) employment c) vseživljenjsko učenje - priročnik d) zaposlitev e) priprava na učenje f) načrtovanje učenja

374(035)
374 AŽMAN, T. Učenje učenja cdr AŽMAN, T. Učenje učenja
COBISS.SI-ID 235844608

37.
LOWE, Roy
        The death of progressive education : how teachers lost control of the classroom / Roy Lowe. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - XI, 180 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip078/2007001040.html. - Bibliografija: str. 173-174. - Kazalo
ISBN 978-0-415-35971-9 (hbk) ISBN 0-415-35971-6 (hbk) ISBN 978-0-415-35972-6 (pbk) ISBN 0-415-35972-4 (pbk) ISBN 978-0-203-94595-7 (ebk) ISBN 0-203-94595-6 (ebk)
a) educational sociology b) class management c) educational reform - England - 20th cent. d) pedagoška sociologija e) vodenje razreda f) reforma vzgoje in izobraževanja - Anglija - 20. stol.

37(091)
37(091) LOWE, R. Death
COBISS.SI-ID 7392073

38.
VELLA, Jane Kathryn, 1931-
        On teaching and learning : putting the principles and practices of dialogue education into action / Jane Vella ; foreword by Joanna Ashworth. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2008. - XXIX, 232 str. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass higher and adult education series)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0808/2007028786-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0740/2007028786-b.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0740/2007028786-d.html. - Bibliografija: str. 223-225. - Kazalo
ISBN 978-0-7879-8699-5 (cloth) ISBN 0-7879-8699-2 (cloth)
a) teaching method b) questioning c) dialogue d) didaktična metoda e) vpraševalna tehnika f) dialog

37.02
37.02 VELLA, J. On teaching
COBISS.SI-ID 7378249


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


39.
KLEMEN Blatnik, Nina, 1981-
        Organizacija šole v naravi v Termah Snovik : diplomsko delo / Nina Klemen Blatnik. - Ljubljana : [N. Klemen Blatnik], 2008. - XI, 178 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Bibliografija: str. 175-178. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air school b) swimming c) šola v naravi d) plavanje e) Snovik (terme)

37.018.526(043.2)
Č II 37(043.2) KLEMEN BLATNIK Organizacija
COBISS.SI-ID 7386441


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


40.
        KODEKS mentorstva : [projekt "Razvoj vpeljanega mentorskega okvira: evalvacija dosežkov zaposlitveno oviranih oseb" : vpeljava mentorskega modela BG / 05 / C / F / TH - 83 300 : projekt Leonardo da Vinci procedure "c"] / [partnerji Združenje "Marie Curie" ... [et al.]. - [Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006]. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.mentoring-validation.org/. - Ov. nasl. - Podnasl. na hrbtni str. ov. - "Do Kodeksa imajo skupne avtorske pravice vsi partnerji v projektu Uradno potrjevanje mentorstva.... v okviru programa Leonardo da Vinci (BG/05/C/F/TH-83 300)" ---> str. 3
a) vocational qualification b) poklicna kvalifikacija c) mentorstvo d) poročilo o izobraževanju e) portfelj f) kodeksi

371.3
371.3 KODEKS mentorstva
COBISS.SI-ID 7381321

41.
        MENTORSTVO v profesionalnem razvoju učitelja in vzgojitelja / Tatjana Vonta ... [et al.] ; [urednici Tatjana Vonta, Andreja Istenič Starčič ; prevod v angleščino Tatjana Šterk]. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2007. - 108 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-961-6528-74-0
a) teaching profession b) career development c) probationary teacher d) učiteljski poklic e) poklicni razvoj f) učiteljski pripravnik g) mentorstvo h) IKT i) e-portfolijo j) pedagoška praksa

371.3
371.3 MENTORSTVO v profesionalnem
COBISS.SI-ID 235532544

42.
POSVET Sistemske rešitve sodelovanja mentorjev v izobraževanju bodočih učiteljev (2007 ; Ljubljana)
        Sistemske rešitve sodelovanja mentorjev v izobraževanju bodočih učiteljev : zbornik posveta / [odgovorna urednica Cirila Peklaj]. - Ljubljana : Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2007 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 57 str. ; 24 cm

500 izv. - Dva prispevka v angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-237-211-8
a) teacher education b) probationary teacher c) izobraževanje učiteljev d) učiteljski pripravnik e) mentorstvo

371.213.3(082)
371.2 POSVET Sistemske
COBISS.SI-ID 235372800

43.
ROBLYER, M. D.
        Integrating educational technology into teaching / M. D. Roblyer. - 4th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Merrill Prentice Hall, cop. 2006. - XIX, 424 str. : barvne ilustr. ; 28 cm + 1 DVD (4 3/4)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip056/2005001244.html. - Bibliografija: str. R-1-R-12. - Kazali
ISBN 0-13-119572-7 ISBN 978-0-13-119572-1
a) educational technology b) didactic use of computer c) curriculum d) izobraževalna tehnologija e) didaktična uporaba računalnika f) kurikulum

371.6
II 371.6 ROBLYER, M. Integrating
COBISS.SI-ID 7374921


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


44.
ČUK, Klavdija, 1983-
        Od gramofonske plošče do MP3-ja : diplomsko delo / Klavdija Čuk. - Ljubljana : [K. Čuk], 2008. - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) audiovisual equipment b) CD ROM c) avdiovizualna oprema d) CD ROM e) nosilci zvoka f) fonogrami g) digitalizacija

371.683(043.2)
Č II 371.6(043.2) ČUK, K. Od gramofonske
COBISS.SI-ID 7377225

45.
LOGAR, Urška, 1983-
        Naravoslovje v Montessori pedagogiki : diplomsko delo / Urška Logar. - Ljubljana : [U. Logar], 2008. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) teaching method c) teacher role d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) vloga učitelja g) Montessori pedagogika

371.481:5(043.2)
Č II 371.3(043.2) LOGAR, U. Naravoslovje
COBISS.SI-ID 7396169


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


46.
ALDERSON, J. Charles
        Assessing reading / J. Charles Alderson. - 5th ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005, cop. 2000. - XV, 398 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Cambridge language assessment series)

Bibliografija : str. 358-376. - Kazalo
ISBN 0-521-59999-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-59999-3 (ISBN-13) ISBN 0-521-59000-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-59000-6 (ISBN-13)
a) reading b) learning test c) ability d) branje e) test znanja f) zmožnost

373.2.016:003
373.2.016:003 ALDERSON, S. Assessing
COBISS.SI-ID 7382857

47.
BREHM, Madeleine, 1944-
        Movement with a purpose : perceptual motor-lesson plans for young children / Madeleine Brehm and Nancy T. Tindell ; illustrations by David L. Brehm and Lynne L. Downs. - West Nyack ; New York : Parker, cop. 1983. - 204 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 197. - Kazalo
ISBN 0-13-604629-0 ISBN 978-0-13-604629-5
a) motor development b) motor activity c) motorični razvoj d) motorika e) gibalna vzgoja f) vaje

373.2.016:79
373.2.016:79 BREHM, M. Movement
COBISS.SI-ID 7374665

48.
LYNCH-Fraser, Diane
        DancePlay : creative movement for very young children / Diane Lynch-Fraser ; illustrations by Joyce C. Weston. - San Jose, Calif. ; New York : Authors Choice Press, 2000, cop. 1982. - IX, 149 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 141-142
ISBN 0-595-12701-0
a) dance b) creativity c) play d) ples e) ustvarjalnost f) igra g) gibalna vzgoja

373.2.016:79
373.2.016:79 LYNCH-FRASER D. DancePlay
COBISS.SI-ID 7397193


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


49.
POLJANEC, Andreja, 1983-
        Izdelovanje hranilnikov s 5 do 6 let starimi otroki : diplomska naloga / Andreja Poljanec. - Ljubljana : [A. Poljanec], 2008. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) engineering b) project method c) pre-school child d) tehnika e) projektna metoda f) predšolski otrok g) hranilniki h) izdelovanje

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) POLJANEC, A. Izdelovanje
COBISS.SI-ID 7369545

50.
ROBEK, Kristja
        Knjižna vzgoja in vzgoja za medije v predšolskem obdobju : popularizacija branja in televizijska oddaja za otroke Bukvožerček : diplomska naloga / Kristja Robek. - Ljubljana : [K. Robek], 2007. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografij: f. 70-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) reading taste c) television d) predšolski otrok e) bralni interes f) televizija g) knjižna vzgoja h) vzgoja za medije

373.2.016:82(043.2)
Č II 373.2(043.2) ROBEK, K. Knjižna
COBISS.SI-ID 7394377


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


51.
KRESE, Martina
        Svet matematike 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole / Martina Krese, Natalija Ružič ; [ilustracije Nelly Tiran]. - 1. izd. - Ljubljana : Jutro, 2006. - 2 zv. (96; 96 str.) : ilustr. ; 28 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u
ISBN 961-6433-68-7 (zv. 1) ISBN 961-6433-69-5 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 KRESE, M. Svet 3
COBISS.SI-ID 226125824

52.
PESEK, Albinca
        Glasba 2 : z igro v glasbeni svet. Delovni zvezek za glasbo v drugem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Gorazd Vahen]. - 7. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007, cop. 2000 (Ljubljana : Euroadria). - 80 str. : ilustr., note ; 26 cm + 1 CD (63 min, 2 sek). - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

Podrejeni nasl. na hrbtu knj.: Delovni zvezek
ISBN 978-86-11-15916-4
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:78
II 373.32.016:78 PESEK, A. Glasba 2
COBISS.SI-ID 232323328

53.
RUŽIČ, Natalija
        Svet matematike 3. Učbenik za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole / Natalija Ružič, Martina Krese ; [ilustracije Nelly Tiran]. - Ljubljana : Jutro, 2006. - 152 str. : ilustr. ; 28 cm

Na ov.: Učbenik za matematiko, tretji razred devetletne osnovne šole
ISBN 961-6433-67-9
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 RUŽIČ, N. Svet 3
COBISS.SI-ID 226125568

54.
WIERTSEMA, Huberta
        101 movement games for children : fun and learning with playful moving / Huberta Wiertsema ; translated by Amina Marix Evans ; illustrated by Cecilia Bowman & Astrid Sibbes. - 1st ed. - Alameda : Hunter House, cop. 2002. - XI, 146 str. : ilustr. ; 23 cm. - (A Hunter House smartfun book)

Prevod dela: Honderd bewegingsspelen
ISBN 0-89793-346-X (pb) ISBN 978-0-89793-346-9 (pb) ISBN 0-89793-347-8 (sp) ISBN 978-0-89793-347-6 (sp)
a) motor activity b) play c) gesture education d) motorika e) gibalna vzgoja

373.32.016:79
373.32.016:79 WIERTSEMA, H. 101 movement
COBISS.SI-ID 7374409


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


55.
AVGUŠTIN, Petra, 1984-
        Igralna dejavnost pri likovni vzgoji v 1. razredu : diplomsko delo / Petra Avguštin. - Ljubljana : [P. Avguštin], 2008. - 80 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) play c) motivation d) likovna vzgoja e) igra f) motivacija

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) AVGUŠTIN, P. Igralna
COBISS.SI-ID 7382089

56.
BATAGELJ, Anja, 1984-
        Zmožnost tvorjenja besedil v 3. in 4. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Anja Batagelj. - Ljubljana : [A. Batagelj], 2008. - 66, [24] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) Slovenian language b) curriculum c) primary school d) slovenščina e) kurikulum f) osnovna šola g) sporazumevanje h) tvorjenje besedil i) besedilne vrste

373.32.016:81(043.2)
Č II 373.3(043.2) BATAGELJ, A. Zmožnost
COBISS.SI-ID 7370057

57.
KOMAT, Anita, 1984-
        Specifični strahovi učencev 2. in 5. razreda pri športni vzgoji : diplomsko delo / Anita Komat. - Ljubljana : [A. Komat], 2008. - VII, 84, [6] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) fear c) teacher role d) primary school e) strah f) športna vzgoja g) vloga učitelja h) osnovna šola

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) KOMAT, A. Specifični
COBISS.SI-ID 7387465

58.
MRŠNIK, Marija, 1966-
        Kulturni dan v prvem triletju - obrti na Košanskem : diplomsko delo / Marija Mršnik. - Ljubljana : [M. Mršnik], 2008. - 53, [3] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) craft b) primary school c) obrt d) osnovna šola e) kulturni dan

373.32.016:908(043.2)
Č II 373.3(043.2) MRŠNIK, M. Kulturni
COBISS.SI-ID 7395657

59.
PRAŠNIKAR, Lidija, 1984-
        Kako razredni učitelji zaznavajo športno-vzgojni proces : diplomsko delo / Lidija Prašnikar. - Ljubljana : [L. Prašnikar], 2008. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Bibliografija: str. 71-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) teacher-pupil relation c) curriculum d) primary school e) športna vzgoja f) odnos med učiteljem in učencem g) kurikulum h) osnovna šola

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) PRAŠNIKAR, L. Kako razredni
COBISS.SI-ID 7387721

60.
STRAH, Simona, 1983-
        Raba stripa v osnovni šoli : diplomska naloga / Simona Strah. - Ljubljana : [S. Strah], 2008. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-87. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) comics b) primary school c) strip d) osnovna šola

373.32.016:070.449.8(043.2)
070.449.8:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) STRAH, S. Raba
COBISS.SI-ID 7376969


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


61.
        SVETOVALNI pripomočki v izobraževanju odraslih / Sabina Jelenc Krašovec ... [et al.] ; uredila Tanja Vilič Klenovšek. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2007 (Ljubljana : Pleško : G-plast). - 1 mapa (160 str.) : ilustr. ; 32 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 167-169
ISBN 978-961-6130-71-4
a) adult education b) motivation c) guidance d) izobraževanje odraslih e) motivacija f) svetovanje g) učenje odraslih h) učni stili i) andragoško svetovanje

374.7.048(035)
II 374 SVETOVALNI pripomočki
COBISS.SI-ID 237580800


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


62.
JAMES, Amy, 1967-
        School success for children with special needs : everything you need to know to help your child learn / Amy James. - San Francisco : Wiley & Sons, cop. 2008. - XVI, 283 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knowledge essentials series)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0804/2007044100-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0804/2007044100-d.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0805/2007044100-b.html. - Bibliografija: str. 265-277. - Kazalo
ISBN 978-0-471-74815-1 (pbk) ISBN 0-471-74815-3 (pbk)
a) backward child b) special education c) parent role d) razvojno moten otrok e) pouk po prilagojenem programu f) vloga staršev

376.1
376.1 JAMES, A. School success
COBISS.SI-ID 7377993

63.
MAMEN, Maggie, 1946-
        Understanding nonverbal learning disabilities : a common-sense guide for parents and professionals / Maggie Mamen. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, 2007. - 176 str. ; 25 cm. - (JPK essentials series)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0511/2005011554.html. - Kazalo. - Bibliografija: str. 165-168
ISBN 978-1-84310-593-0
a) learning difficulty b) non-verbal communication c) non-verbal learning d) učne težave e) neverbalna komunikacija f) neverbalno učenje g) neverbalne učne težave

376.1
376.1 MAMEN, M. Understanding
COBISS.SI-ID 7397449

64.
MÜSSIG, Ricarda
        Familien-Selbst-Bilder : gestaltende Verfahren in der Paar- und Familientherapie / Ricarda Müssig. - München ; Basel : Reinhardt, 1991. - 379 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 3-497-01197-5
a) family b) psychotherapy c) družina d) psihoterapija e) družinska terapija

376.1
376.1 MÜSSIG, R. Familien
COBISS.SI-ID 7384137


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


65.
SITAR, Tadeja, 1984-
        Govorni razvoj slepih in slabovidnih predšolskih otrok v Zavodu za slepo in slabovidno mladino : diplomska naloga / Tadeja Sitar. - Ljubljana : [T. Sitar], 2008. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) visually handicapped - blind c) pre-school child d) govor e) vidno prizadeti - slepi f) predšolski otrok g) govorni razvoj

376.1-056.262:81(043.2)
Č II 376.1-056.26(043.2) SITAR, T. Govorni
COBISS.SI-ID 7380553


378 VISOKO ŠOLSTVO.


66.
KWIEK, Marek
        The university and the state : a study into global transformations / Marek Kwiek. - Frankfurt am Main ; New York : P. Lang, cop. 2006. - 424 str. ; 22 cm. - (Dia-Logos, ISSN 1619-005X ; Bd. 7)

Bibliografija: str. 373-417. - Kazalo
ISBN 3-631-54977-6 ISBN 978-3-63154-977-3 ISBN 0-8204-9865-3 ISBN 978-0-8204-9865-2
a) higher education - Europe b) government policy c) educational policy d) visokošolsko izobraževanje - Evropa e) vladna politika f) politika vzgoje in izobraževanja g) globalizacija h) evropske integracije

378
378 KWIEK, M. University
COBISS.SI-ID 7399497

67.
        RETHINKING assessment in higher education : learning for the longer term / edited by David Boud and Nancy Falchikov. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - VI, 206 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0619/2006026519.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0731/2006026519-d.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-39778-2 (hbk) ISBN 978-0-415-39778-0 (hbk) ISBN 0-415-39779-0 (pbk) ISBN 978-0-415-39779-7 (pbk) ISBN 0-203-96430-6 (ebk) ISBN 978-0-203-96430-9 (ebk)
a) higher education b) achievement measurement c) assessment d) visokošolsko izobraževanje e) merjenje uspešnosti f) vrednotenje

378(082)
378 RETHINKING assessment
COBISS.SI-ID 7392585

68.
        TUNING educational structures in Europe. Universities' contribution to the Bologna process : an introduction / edited by Julia González and Robert Wagenaar. - 2nd ed. - Bilbao : University of Deusto ; Groningen : University of Groningen, cop. 2008. - 160 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 22 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-84-9830-132-8
a) higher education b) educational reform - Europe c) visokošolsko izobraževanje d) reforma vzgoje in izobraževanja - Evropa e) bolonjski proces f) bolonjske reforme

378(4)
378 TUNING Universities'
COBISS.SI-ID 7396937

69.
        The UNIVERSITY, globalization, Central Europe / edited by Marek Kwiek. - Frankfurt am Main ; New York : P. Lang, cop. 2003. - 260 str. ; 21 cm. - (Dia-Logos, ISSN 1619-005X ; Bd. 3)

Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu str.
ISBN 0-8204-6433-3 (US) ISBN 978-0-8204-6433-6 (US) ISBN 3-631-50813-1 ISBN 978-3-631-50813-8
a) higher education - Central Europe b) university c) academic freedom d) visokošolsko izobraževanje - Srednja Evropa e) univerza f) akademska svoboda

378.43(082)
378 UNIVERSITY, globalization
COBISS.SI-ID 7399753


39(043.2) ETNOLOGIJA.


70.
REPNIK, Anja, 1982-
        Pravljice in poustvarjanje ob pravljicah v podaljšanem bivanju : diplomsko delo / Anja Repnik. - Ljubljana : [A. Repnik], 2008. - IV, 68 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) imagination c) pravljica d) domišljija e) podaljšano bivanje f) književna vzgoja

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) REPNIK, A. Pravljice
COBISS.SI-ID 7376457


5


71.
PERAT, Hedvika Mojca
        Računamo in merimo : matematični učbenik za 9. razred osnovne šole s prilagojenim učnim programom in predmetnikom / Hedvika Mojca Perat, Marija Heberle Perat, Zvonko Perat ; [ilustracije Anton Perat]. - Ljubljana : Jutro, 2000. - 240 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 961-6006-65-7
a) mathematics - textbook b) special school c) matematika - učbenik d) šola s prilagojenim programom

51(075.2)
II 51(075.2) PERAT, H. Računamo 9
COBISS.SI-ID 100196864


51 MATEMATIKA.


72.
ANDERSON, James W., 1964-
        Hyperbolic geometry / James W. Anderson. - 2nd ed. - London : Springer, cop. 2007. - XI, 276 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Springer undergraduate mathematics series, ISSN 1615-2085)

Bibliografija: str. 265-267. - Kazalo
ISBN 1-85233-934-9 ISBN 978-1-85233-934-0
a) geometry b) geometrija c) hiperbolična geometrija d) hiperbolična ravnina e) splošna Möbiusova grupa f) planarni modeli g) konveksnost h) površine i) trigonomtrija j) neplanirani modeli

514.133
514 ANDERSON, J. Hyperbolic
COBISS.SI-ID 7398729

73.
FENN, Roger, 1942-
        Geometry / Roger Fenn. - 5th printing. - London [etc.] : Springer, 2007, cop. 2001. - XII, 313 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer undergraduate mathematics series, ISSN 1615-2085)

Bibliografija: str. 305-306. - Kazalo
ISBN 1-85233-058-9
a) geometry b) geometrija

514
514 FENN, R. Geometry
COBISS.SI-ID 7398985

74.
GREENBERG, Marvin Jay
        Euclidean and non-Euclidean geometries : development and history / Marvin Jay Greenberg. - 4th ed. - New York : W.H. Freeman and Company, cop. 2008. - XVIII, 637 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 603-610. - Kazali
ISBN 978-0-7167-9948-1 (ISBN 13) ISBN 0-7167-9948-0 (ISBN 10)
a) geometry b) geometrija

514
514 GREENBERG, M. Euclidean
COBISS.SI-ID 7398217

75.
Ó Searcóid, Mícheál, 1948-
        Elements of abstract analysis / Mícheál Ó Searcóid. - London [etc.] : Springer, cop. 2002. - XXII, 298 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer undergraduate mathematics series, ISSN 1615-2085)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0816/2001042665-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0816/2001042665-d.html. - Bibliografija: str. 285. - Kazalo
ISBN 1-85233-424-X (pbk) ISBN 978-1-85233-424-6 (pbk)
a) mathematics b) matematika c) abstraktna analiza

512
512 Ó SEARCÓID, M. Elements
COBISS.SI-ID 7399241

76.
RUTAR, Maks
        MaFiKe : matematika, fizika, kemija. Tabele in obrazci / Maks Rutar, Miran Tratnik, Zlata Rijavec. - Ljubljana : Jutro, 2000 ([Ljubljana : "Tone Tomšič"]). - 154 str., [1] zganj. pril. : ilustr., tabele ; 18 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. [160]
ISBN 961-6006-73-8
a) mathematics - reference book b) chemistry - reference book c) physics - reference book d) matematika - priročnik e) kemija - priročnik f) fizika - priročnik g) tabele h) obrazci

51(075.3)(035)
51(075.3) RUTAR, M. MaFiKe
COBISS.SI-ID 107467520


51(043.2) MATEMATIKA.


77.
KUČER, Mojca, 1983-
        Uporaba grafičnega računala pri pouku matematike v poklicnih šolah : diplomsko delo / Mojca Kučer. - Ljubljana : [M. Kučer], 2008. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) vocational school b) mathematics c) teaching aid d) poklicna šola e) matematika f) učni pripomočki g) grafično računalo

51-35(043.2)
Č II 51(043.2) KUČER, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 7370313

78.
OBLAK, Brigita, 1982-
        Linearne diferencialne enačbe prvega reda : diplomsko delo / Brigita Oblak. - Ljubljana : [B. Oblak], 2008. - 68 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) diferencialne enačbe d) linearne enčbe

517.9(043.2)
Č II 51(043.2) OBLAK, B. Linearne
COBISS.SI-ID 7376713


53(043.2) FIZIKA.


79.
PUTNIK, Jasmina, 1981-
        Zvok in IKT v šoli : diplomsko delo / Jasmina Putnik. - Ljubljana : [J. Putnik], 2008. - XIV, 92 str. : ilustr., graf.prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) sound b) information technology c) software d) zvok e) informacijska tehnologija f) programska oprema g) digitalizacija h) kodiranje i) IKT

534:004(043.2)
Č II 53(043.2) PUTNIK, J. Zvok
COBISS.SI-ID 7396425


54 KEMIJA.


80.
SMRDU, Andrej
        Anenin : 777 nalog iz organske kemije za gimnazije in druge srednje šole / Andrej Smrdu. - 3. natis. - Ljubljana : Jutro, 2003 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 138 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Svet kemije)

Bibliografija: str. 138
- - Anenin. Rešitve. - 30 str. ; 28 cm
ISBN 961-6006-71-1
a) chemistry - exercise b) secondary school c) kemija - vaja d) srednja šola

54(075.3)
II 54(075.3) SMRDU, A. Anenin
COBISS.SI-ID 123014656

81.
SMRDU, Andrej
        Anenin : 777 nalog iz organske kemije za gimnazije in druge srednje šole / Andrej Smrdu. - 5. natis. - Ljubljana : Jutro, 2006. - 138 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Svet kemije)

Bibliografija: str. 138
- - Anenin. Rešitve / Andrej Smrdu. - 30 str.
ISBN 961-6006-71-1
a) chemistry - exercise b) secondary school c) kemija - vaja d) srednja šola

54(075.3)
II 54(075.3) SMRDU, A. Anenin
COBISS.SI-ID 133563


54(043.2) KEMIJA.


82.
KIŠEK, Marjeta, 1981-
        Titracije polibaznih kislin : diplomsko delo / Marjeta Kišek. - Ljubljana : [M. Kišek], 2008. - 45 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Program kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) melitična kislina d) disociacije e) titracije

543.24:547.476(043.2)
Č II 54(043.2) KIŠEK, M. Titracije
COBISS.SI-ID 7381833

83.
TANKO, Martina, 1981-
        Sinteza 2-fluoro-2-kloro-1-(3,5-dimetoksifenil)-3-feni lpropan-1,3-diona : diplomsko delo / Martina Tanko. - Ljubljana : [M. Tanko], 2008. - 50 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) kromatografija d) diketoni

543.054(043.2)
Č II 54(043.2) TANKO, M. Sinteza
COBISS.SI-ID 7400521


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


84.
ROBEK, Maja, 1979-
        Program za naravoslovni tabor v Fiesi za 7. razred devetletkle : diplomsko delo / Maja Robek. - Ljubljana : [M. Robek], 2008. - VIII, 56, [36] str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 CD-R

Bibliografija: str. 55-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo. Biotehniška fak.
a) science education b) open air activities c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) dejavnosti na prostem f) osnovna šola g) naravoslovni tabor h) izkušenjsko učenje

57:371.217.3(043.2)
371.217.3:57(043.2)
Č II 57(043.2) ROBEK, M. Program
COBISS.SI-ID 7373129

85.
STRLIČ, Teja, 1981-
        Odziv male vodne leče (Lemna minor L.) na prisotnost kadmija : diplomsko delo / Teja Strlič. - Ljubljana : [T. Strlič], 2008. - X, 64 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 56-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) vodna leča d) kadmij e) encimi

582.521.43(043.2)
Č II 5(043.2) STRLIČ, T. Odziv Č II 58(043.2) STRLIČ, T. Odziv
COBISS.SI-ID 7390281


61 MEDICINA.


86.
        CHILDREN, obesity and exercise : prevention, treatment and management of childhood and adolescent obesity / edited by Andrew P. Hills, Neil A. King and Nuala M. Byrne. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - VIII, 172 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International studies in physical education and youth sport)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip078/2007001042.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-40883-7 (hbk) ISBN 0-415-40883-0 (hbk) ISBN 978-0-415-40884-4 (pbk) ISBN 0-415-40884-9 (pbk) ISBN 978-0-203-94597-1 (ebk) ISBN 0-203-94597-2 (ebk)
a) obesity b) metabolism disorder c) therapy d) debelost e) motnje metabolizma f) terapija

61(082)
61 CHILDREN, obesity
COBISS.SI-ID 7392841

87.
NOLIMAL, Dušan
        Ovire v dostopnosti in dosegljivosti programov pomoči : vidiki uporabnikov prepovedanih drog v Sloveniji / Dušan Nolimal, Evita Leskovšek, Tatjana Pokrajac. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, Sektor za zdravstveno varstvo ogroženih skupin, 2008. - 145 str. : graf. prikazi, tabele ; 16 x 24 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 124-128
ISBN 978-961-6523-31-8
a) drug addiction - narcotic - Slovenia b) zasvojenost z drogami - narkotik - Slovenija c) odvisnosti d) narkomani e) pomoč f) programi

613.83(497.4)
364-22-056.83
613.8 NOLIMAL, D. Ovire
COBISS.SI-ID 237959680

88.
        PRVA pomoč : priročnik za učence in dijake / [glavni urednik] Uroš Ahčan. - 1. izd. - Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2007. - VII, 202 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6103-23-7
a) first aid - refernce book b) prva pomoč - priročnik

614.88(035.053.2)
II 614 PRVA pomoč
COBISS.SI-ID 235176192

89.
RADONJIČ-Miholič, Vesna
        Šolanje kot priložnost in izziv po možganskih poškodbah / Vesna Radonjič-Miholič, Maja Ogrin, Tanja Štefančič. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2008 (Ljubljana : Bori). - 167 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 161-163
ISBN 978-961-6060-71-4
a) brain injury b) rehabilitation c) schooling d) možganska poškodba e) rehabilitacija f) šolanje g) pouk

616.831-001:37(035)
616 RADONJIČ, V. Šolanje
COBISS.SI-ID 237218048

90.
ŽORŽ, Bogdan
        Sodobno suženjstvo : sodobne zasvojenosti / Bogdan Žorž. - Koper : Ognjišče, 2008. - 80 str. : ilustr. ; 20 cm

3.500 izv.
ISBN 978-961-263-002-7
a) drug addiction - alcoholism - smoking b) zasvojenost z drogami - alkoholizem - kajenje c) zasvojenosti

613.8
613.8 ŽORŽ, B. Sodobno
COBISS.SI-ID 237644032


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


91.
MALI, Jana, 1981-
        Upoštevanje varnosti pri delu pri pouku tehnike in tehnologije na 9-letni osnovni šoli : diplomsko delo / Jana Mali. - Ljubljana : [J. Mali], 2008. - IV, 66 str., XVI : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Summary. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
- - Upoštevanje varnosti pri delu pri pouku tehnike in tehnologije na 9-letni osnovni šoli [Elektronski vir] / Jana Mali. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 6 cm
a) engineering b) safety c) primary school d) tehnika e) varnost f) osnovna šola g) varnost pri delu h) varnostni ukrepi

62:373.34(043.2)
Č II 62(043.2) MALI, J. Upoštevanje
COBISS.SI-ID 7397961


64 GOSPODINJSTVO.


92.
BAGON, Nadja
        Prehranska vzgoja v prvem razredu devetletke : magistrsko delo / Nadja Bagon. - Ljubljana : [N. Bagon], 2008. - 104 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-90. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) nutrition b) curriculum c) primary school d) prehrana e) kurikulum f) osnovna šola g) prehranska vzgoja h) prvi razred

641(034.2)
II 641 BAGON, N. Prehranska Č II 641 BAGON, N. Prehranska
COBISS.SI-ID 7388233


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


93.
        PSIHOLOŠKI vidiki preventivnih dejavnosti v prometu / Vlasta Zabukovec (ur.) ... [et al.] ; [prevod povzetka Irma Kern]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2007 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 225 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

Bibliografija, povzetek v slov. in angl. pri vsakem prispevku
ISBN 978-961-6648-12-7 (broš.)
a) road safety b) road safety education c) prometna varnost d) prometna vzgoja e) prometna psihologija f) preventiva

656.25:159.9(082)
CC-APA:
4090
65 PSIHOLOŠKI vidiki
COBISS.SI-ID 238112768


655 TISKARSTVO


94.
        PRIROČNIK za uporabnike Mednarodne standardne knjižne številke : mednarodna izdaja / [prevod in priredba Alenka Kanič]. - 3. slovenska izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 70 str. : tabele ; 21 cm

Prevod dela: ISBN users' manual. - Na vrhu nasl. str.: Mednarodni standardni sistem številčenja knjig. - Podatek o izd. naveden v CIP-u
ISBN 961-6551-15-9
a) knjige b) založništvo c) ISBN d) Mednarodna standardna knjižna številka e) priročniki

655.535.28(035)
Č 65 PRIROČNIK za uporabnike
COBISS.SI-ID 227215872


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


95.
        IGRE, igrače in izštevanke v Istri / [zbrale in uredile Jolanda Pahor ... [et al.] ; risbe so prispevali Saita Hodžić ... et al.]. - Dekani : Osnovna šola, 2001 ([Ljubljana] : Artpro). - 47 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

Nasl. v kolofonu: Igre, izštevanke in igrače v Istri. - 1.000 izv.
a) play b) folk culture - Slovenia c) toy d) igra e) ljudska kultura - Slovenija f) igrača g) izštevanke h) otroške igre i) Istra

688.72(497.4-14)
688.72 IGRE, igrače
COBISS.SI-ID 115655936


66/68(043.2) KEMIJSKA TEHNIKA.RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


96.
ROŽIČ, Marko, 1985-
        Stopicajoča putka : diplomsko delo / Marko Rožič. - Ljubljana : [M. Rožič], 2008. - 64 f. : barvne ilustr., graf. prikazi, tabele, načrti ; 30 cm

Bibliografija: f. 64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) engineering b) primary school c) tehnika d) osnovna šola e) stopicajoča putk f) tehniška dokumentacija g) računski model h) ponavljajoče se gibanje

688.724.4:53(043.2)
Č II 67/68(043.2) ROŽIČ, M. Stopicajoča
COBISS.SI-ID 7397705


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


97.
IVANČIČ, Ana, 1976-
        Aspektivična risba v modernizmu : diplomsko delo / Ivančič Ana. - Ljubljana : [A. Ivančič], 2008. - 85 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 84-85. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) likovni razvoj d) človeška figura e) eksistencializem f) temni modernizem

7.03(043.2)
Č II 7(043.2) IVANIČ, A. Aspektivična
COBISS.SI-ID 7379017

98.
JEREB, Saša, 1980-
        Likovno ustvarjanje in kakovost življenja : diplomsko delo / Saša Jereb. - Ljubljana : [S. Jereb], 2008. - 98, [12] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 96-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) standard of living c) motivation d) creativity e) likovna umetnost f) življenjski standard g) motivacija h) ustvarjalnost i) likovno izražanje

7.02(043.2)
Č II 7(043.2) JEREB, S. Likovno
COBISS.SI-ID 7379273

99.
PRHAVC, Barbara, 1982-
        Barva in prostor : diplomsko delo / Barbara Prhavc. - Ljubljana : [B. Prhavc], 2008. - VII, 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-102. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) colour c) likovna vzgoja d) barva e) likovni prostor f) predmetna stopnja

7.017(043.2)
Č II 7(043.2) PRHAVC, B. Barva
COBISS.SI-ID 7375177


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


100.
        ARHITEKT Jože Plečnik : vodnik po spomenikih / [avtorji tekstov Tatjana Adamič ... [et al.] ; avtor uvodnega besedila, fotografije stran 95 do 108 Damjan Prelovšek ; urednica Nataša Gorenc ; ilustracija stran 94 Matjaž Učakar]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008 ([Ljubljana] : Gra pha). - 93 str., [14] str. pril. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine)

800 izv. - Ov. nasl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-6420-29-7
a) Plečnik, Jože (1872-1957) b) architecture - Slovenia c) arhitektura - Slovenija d) slovenska arhitektura e) 20.st. f) arhitekturni spomeniki

72(497.4):929Plečnik J.
72(497.4)"19"(036)
II 72 ARHITEKT Jože Plečnik
COBISS.SI-ID 237487104


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


101.
FERENC, Simona
        Mala plastika / Simona Ferenc. - Dol pri Ljubljani : samozal. S. Ferenc, 2008 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - [65] str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. [65]
ISBN 978-961-245-393-0
a) sculpture - historiography b) kiparstvo - zgodovinski pregled c) slovensko kiparstvo d) mala plastika e) obla plastika

730(091)
73/74 FERENC, S. Mala plastika
COBISS.SI-ID 235912448

102.
VERGO, Peter
        Art in Vienna : 1898-1918 : Klimt, Kokoschka, Schiele and their contemporaries / Peter Vergo. - Reprinted. - London ; New York : Phaidon, 2007, cop. 1975. - 256 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 250-251. - Kazalo
ISBN 978-0-7148-2967-8
a) architecture - Austria b) arhitektura - Avstrija c) Dunaj d) secesija e) ekspresionizem

75"1898/1918"
II 75 VERGO, P. Art in Vienna
COBISS.SI-ID 7381577


78 GLASBA.


103.
        GLASBA 2 [Zvočni posnetek] : z igro v glasbeni svet : glasbene vsebine za drugi razred 9-letne osnovne šole / Albinca Pesek. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Racman). - 1 CD (62 min, 43 sek) : stereo + 12 cm

Dodatek k nasl. in podatki o odgovornosti na ov. - Zgoščenka je del kompleta Glasba 2. - Skladba Z igro v glasbeni svet, v izvedbi M. Bajde, C. Kobal in A. Lorber, je praizvedba
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) zvočni primeri

78(075.2)(086.7)
373.32.016:78
cd 78 GLASBA 2 Z igro
COBISS.SI-ID 109544192

104.
KUSTEC, Natalija, dipl. 2001
        Glasba v 2. triletju : 4. razred. Delovni zvezek za 4. razred devetletne osnovne šole / Natalija Kustec ; [ilustracije Katja Gruber]. - Ljubljana : DZS, 2008. - 38 str. : ilustr., note ; 29 cm

ISBN 978-86-341-4121-4
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)(076)
II 78 KUSTEC, N. Glasba 4.r.
COBISS.SI-ID 237160192

105.
KUSTEC, Natalija, dipl. 2001
        Glasba v 2. triletju. Delovni zvezek za 5. razred devetletne osnovne šole / Natalija Kustec ; [ilustracije Katja Gruber]. - 1. izd., 1. nat. - Ljubljana : DZS, 2008. - 47 str. : ilustr., note ; 29 cm

ISBN 978-961-02-0007-9
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)(076)
II 78 KUSTEC, N. Glasba 5. r.
COBISS.SI-ID 237159424

106.
KUSTEC, Natalija, dipl. 2001
        Glasba v 2. triletju. Delovni zvezek za 6. razred devetletne osnovne šole / Natalija Kustec ; [ilustracije Katja Gruber]. - 1. izd., 1. nat. - Ljubljana : DZS, 2008. - 53 str. : ilustr., note ; 29 cm

ISBN 978-961-02-0008-6
a) music education - exercise b) primary school c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)(076)
II 78 KUSTEC, N. Glasba 6. r.
COBISS.SI-ID 237160448


78(043.2) GLASBA.


107.
CRNČAN, Mateja
        Slovenska otroška ljudska pesem : diplomsko delo / Mateja Crnčan. - Ljubljana : [M. Crnčan], 2008. - 75 str. : note ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) singing c) primary school d) glasbena vzgoja e) petje f) osnovna šola g) otroške pesmi h) ljudske pesmi

784(043.2)
Č II 78(043.2) CRNČAN, M. Slovenska
COBISS.SI-ID 7376201


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


108.
FISCHER-Lichte, Erika
        Estetika performativnega / Erika Fischer-Lichte ; prevedel Jaša Drnovšek. - Ljubljana : Študentska založba, 2008. - 375 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Ästhetik des Performativen. - Bibliografija: str. 347-364. - Kazalo
ISBN 978-961-242-155-7
a) aesthetics b) theatre c) estetika d) gledališče e) performative art

792.01
792 FISCHER, E. Estetika
COBISS.SI-ID 238216960


796/799


109.
PETAVS, Nataša
        Vodna aerobika, vadba v vodi za nosečnice in vadba v vodi za seniorje : rekreativni programi vadbe v vodi za odrasle : učbenik za vaditelje, učitelje, inštruktorje, trenerje, študente, profesorje, fizioterapevte, izvajalce zdravstveno-vzgojnih programov in vse ljubitelje plavanja ter dejavnosti v vodi / Nataša Petavs, Andrea Backović Juričan, Boro Štrumbelj ; [fotografije Dejan Žuna, Nataša Petavs, Boro Štrumbelj ; ilustratorka Klavdija Hvala]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2008 ([Ljubljana] : Studio Print). - 292 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm. - (Zbirka Voda, naša prijateljica)

650 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija pri vseh poglavjih
ISBN 978-961-6583-52-7
a) water sport - textbook b) vodni šport - učbenik c) športna rekreacija d) vadba v vodi e) aerobika f) mišice g) krepitev h) vaje i) varnost j) kronične bolezni k) kontraindikacije

797.2.035(075)
797 PETAVS, N. Vodna aerobika
COBISS.SI-ID 237397248


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


110.
        ASPECTS of sport governance / edited by Darlene Kluka, William Stier, Jr. & Guido Schilling. - Oxford [etc.] : Meyer & Meyer Sport, cop. 2005. - 224 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Perspectives : the multidisciplinary series of physical education and sport science ; vol. 5)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 1-84126-132-7 ISBN 978-1-84126-132-4
a) sport b) management c) administration d) šport e) vodenje f) uprava

796(082)
796 ASPECTS of sport
COBISS.SI-ID 7383881

111.
        SPORT for persons with a disability / Colin Higgs & Yves Vanlandewijck, editors. - Berlin : International Council of Sport Science and Physical Education, ICSSPE, cop. 2007. - 211 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Perspectives : the multidisciplinary series of physical education and sport science ; vol. 7)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-3-9811179-0-5 ISBN 3-9811179-0-5
a) sport b) integration c) handicapped d) šport e) integracija f) prizadeti

796(082)
796 SPORT for persons
COBISS.SI-ID 7387977

112.
VUTE, Rajko
        Teaching and coaching volleyball for the disabled : foundation course handbook / Rajko Vute ; [with contribution by Anita Goltnik Urnaut]. - Ljubljana : Faculty of education, 2008. - 58 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-253-005-1
a) ball game b) handicapped c) igra z žogo d) prizadeti e) odbojka f) priročniki

796.325-056.24
796 VUTE, R. Teaching
COBISS.SI-ID 237200384


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


113.
DERMOTA, Davida, 1980-
        Primerjava plavalnih sposobnosti med generacijami študentov razrednega pouka : diplomsko delo / Davida Dermota. - Ljubljana : [D. Dermota], 2008. - 60 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 58-60. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) swimming b) student c) plavanje d) študent

797.2(043.2)
Č II 79(043.2) DERMOTA, D. Primerjava
COBISS.SI-ID 7387209


81(043.2) JEZIKOSLOVJE.


114.
ŠTER, Barbara, 1985-
        Govorniške spretnosti vzgojiteljic na roditeljskih sestankih : diplomska naloga / Barbara Šter. - Ljubljana : [B. Šter], 2008. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) parent-teacher relation c) nursery school d) govor e) odnos med starši in učiteljem f) vrtec g) govorništvo h) roditeljski sestanki

81'276.3-373.211.24(043.2)
Č II 811.163.6(043.2) ŠTER, B. Govorniške
COBISS.SI-ID 7392329


811.111 ANGLEŠČINA.


115.
ŠTEPIC, Lilijana
        Angleški časi za osnovno šolo : priročnik za osnovnošolce z razlago angleških časov v slovenskem jeziku / Lilijana Štepic. - 2. ponatis. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2007 (Murska Sobota : Klar). - 101 str. : ilustr. ; 28 cm

Na ov. tudi: za učence osnovne šole. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 97. - Knjige avtorice Lilijane Štepic: str. [102]
ISBN 978-961-90689-8-4
a) English language - exercise b) primary school c) angleščina - vaja d) osnovna šola e) slovnični časi

811.111
II 811.111 ŠTEPIC, L. Angleški
COBISS.SI-ID 233967104


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


116.
JEZIKOVNI simpozij ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja (2008 ; Ljubljana)
        Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju [Elektronski vir] : zbornik povzetkov / Jezikovni simpozij ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja, 17., 18. in 19. april 2008, Prešernova dvorana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana ; [organizator] Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Sekcija za zgodovino slovenskega jezika. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Sekcija za zgodovino slovenskega jezika, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona
a) Slovenian language - conference b) slovenščina - konferenca

811.163.6(082)
cdr 811.163.6 JEZIKOVNI Slovenski
COBISS.SI-ID 7394121

117.
PAVLIN-Povodnik, Marta
        Oblikoslovje. Priročnik z vajami / Marta Pavlin. - Prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Jutro, 2004. - 271 str. : preglednice ; 24 cm. - (Zbirka Moj jezik)

Bibliografija: str. 271
ISBN 961-6433-24-5
a) Slovenian language b) morphology - exercise c) slovenščina d) morfologija - vaja e) oblikoslovje f) priročniki

811.163.6(075.2)
811.163.6(075.2) PAVLIN-POVODNIK Oblikoslovje
COBISS.SI-ID 126003968

118.
PAVLIN-Povodnik, Marta
        Skladnja. Priročnik z vajami / Marta Pavlin. - Prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Jutro, 2006. - 208 str. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Moj jezik)

Bibliografija: str. 207
ISBN 961-6433-65-2
a) Slovenian language b) syntax - exercise c) slovenščina d) sintaksa - vaja e) skladnja f) priročniki

811.163.6(075.2)
811.163.6(075.2) PAVLIN-POVODNIK Skladnja
COBISS.SI-ID 226124800

119.
TOPORIŠIČ, Jože
        Stilnost in zvrstnost / Jože Toporišič. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 336 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Linguistica et philologica ; 20)

Izbor avtorj. že objavljenih prispevkov. - Prispevki v slov., en v nem. - O avtorju na notr. str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek v slov., angl. ali rušč. pri nekaterih prispevkih. - Kazali
ISBN 978-961-254-056-2
a) Slovenian language b) slovenščina c) knjižni jezik d) pogovorni jezik e) raba jezika f) stilnost g) zgodovina jezika

811.163.6'276
811.163.6'38
811.163.6 TOPORIŠIČ, J. Stilnost
COBISS.SI-ID 237164544


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


120.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Pippi Longstocking / Astrid Lindgren ; illustrated by Lauren Child ; translated by Tüna Nunnally. - New ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007. - 207 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-0-19-278240-3 (hbk)

821.113.6-93-34
821.113 LINDGREN, A. Pippi
COBISS.SI-ID 8564532

121.
PETRLIK-Huseinović, Andrea
        Rdeča kapica / [avtorica teksta in ilustracij] Andrea Petrlik Huseinović ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - V Ljubljani : Karantanija, 2008. - [25] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Crvenkapica. - Ilustr. na notr. str. ov.
ISBN 978-961-226-868-8

821.163.42
821.163 PETRLIK-H., A. Rdeča
COBISS.SI-ID 237044224


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


122.
GRISHAM, John
        Nedolžen sem! / John Grisham ; [prevedla Dušanka Zabukovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 ([Maribor] : Ma-tisk). - 438 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The innocent man. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0458-2

821.111(73)-311.2
821.111(73) GRISHAM, J. Nedolžen sem!
COBISS.SI-ID 237054976


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


123.
BIZJAK, Ivan, 1936-
        Zaljubljeni maček : pasja razlaga mačje ljubezni : [slikanica - strip z zgoščenko] / Ivan Bizjak ; [ilustriral] Igor Ribič. - 1. izd. - Ljubljana : Sanjska knjiga, 2008 (Ljubljana : Potens). - [28] str. : ilustr. ; 29 cm

Drugi podnasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6125-31-4

821.163.6
II 821.163.6 BIZJAK, I. Zaljubljeni
COBISS.SI-ID 237882368

124.
GREGORIČ Gorenc, Barbara
        Odskočnice / Barbara Gregorič Gorenc. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 23 str. : ilustr. ; 27 cm

Odskočnice Barbare Gregorič Gorenc / Tone Pavček: str. 23
ISBN 978-961-6057-61-5

821.163.6-1
II 821.163.6 GREGORIČ GORENC Odskočnice
COBISS.SI-ID 235873536

125.
GRUM, Bojan
        Kužek Bahalo / [avtor in ilustracije] Bojan Grum. - Ljubljana : Društvo za enake možnosti slepih - DEMS, 2007 (Ljubljana : Januš M.). - [16] str. : ilustr. ; 29 cm

Besedilo tudi v Braillovi pisavi. - Ilustr. na notr. str. ov.
ISBN 978-961-91855-1-3
a) knjige za slepe

821.163.6-93-32
II 821.163.6 GRUM, B. Kužek Bahalo
COBISS.SI-ID 235813632

126.
GRUM, Bojan
        Poletne norčije / Bojan Grum ; ilustrirala Luna Grum Verdinek. - Ljubljana : Društvo za enake možnosti slepih DEMS, 2007 (Ljubljana : Januš M.). - [24] str. : ilustr. ; 29 cm

Besedilo tudi v Braillovi pisavi
ISBN 978-961-91855-2-0
a) knjige za slepe

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 GRUM, B. Poletne
COBISS.SI-ID 235814400

127.
JANČAR, Drago
        Joyceov učenec : deset izbranih novel / Drago Jančar ; [izbor in spremna beseda Jaroslav Skrušný]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Delo). - 183 str. ; 21 cm. - (Jubilejna zbirka)

Na str. 1: Jubilejna izdaja. - 1.100 izv. - Podobe iz otroštva (in dozorelosti) besed / Jaroslav Skrušný: str. 155-182
ISBN 978-961-01-0479-7
a) Jančar, Drago (1948-)

821.163.6-32
821.163.6.09Jančar D.
821.163.6 JANČAR, D. Joyceov
COBISS.SI-ID 237714176

128.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Miška in goslice / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Daša Simčič. - Ljubljana : Grlica, 2008. - [18] str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-244-107-4

821.163.6-93-32
II 821.163.6 KOKALJ, T. Miška in goslice
COBISS.SI-ID 235718656

129.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Replja / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Nina Meglič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2008. - [24] str. : barvne ilustr. ; 25 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-6630-51-1

821.163.6-93-32
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Replja
COBISS.SI-ID 238193920

130.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Sapramišja sreča / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2008. - [27] str. : ilustr. ; 25 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-6630-44-3

821.163.6-93-32
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Sapramišja
COBISS.SI-ID 237407744

131.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Zajčkovo leto / Svetlana Makarovič ; ilustracije Jože Lašič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2008. - 40 str. : barvne ilustr. ; 18 x 25 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-6630-49-8

821.163.6-93-32
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Zajčkovo leto
COBISS.SI-ID 238193408

132.
PREGL Kobe, Tatjana
        Čisto prava mamica / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Marija Prelog. - Ljubljana : Edina, 2008 ([s. l.] : Repar). - 23 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Cunjasta dvojčka ; 2)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6364-28-7

821.163.6
II 821.163.6 PREGL KOBE, T. Čisto
COBISS.SI-ID 237738496

133.
SOKOLOV, Cvetka
        Ah, ti zdravniki! / Cvetka Sokolov ; ilustriral Peter Škerl. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-01-0099-7
a) bolnišnice b) zdravljenje c) knjige za otroke

821.163.6
II 821.163.6 SOKOLOV, C. Ah, ti zdravniki!
COBISS.SI-ID 233341440

134.
SVETINA, Peter, 1970-
        Klobuk gospoda Konstantina / Peter Svetina ; ilustriral Peter Škerl. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 24 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.
ISBN 978-86-341-4083-5

821.163.6
II 821.163.6 SVETINA, P. Klobuk
COBISS.SI-ID 233888512

135.
ŠTEFAN, Anja
        Štiri črne mravljice / Anja Štefan ; ilustriral Zvonko Čop. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 417)

2.300 izv.
ISBN 978-961-01-0186-4

821.163.6
821.163.6 ŠTEFAN, A. Štiri
COBISS.SI-ID 233768960

136.
TRUBAR, Primož
        Primož Trubar.doc : za domišljijsko potovanje in domače branje : [izbor odlomkov iz del Primoža Trubarja] / [izbor odlomkov, razlaga neznanih besed, zvez in pojmov, vezno besedilo in spremna študija Kozma Ahačič ; uvodna beseda Milena Mileva Blažić ; ilustracije Peter Ciuha ; fotografije iz filma Heretik Filmski sklad Republike Slovenije, fotografije protestantskih tiskov Rokopisna zbirka NUK]. - Posebna darilna izd. za Bralno značko Slovenije. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 158 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec)

ISBN 978-961-209-839-1

821.163.6
821.163.6 TRUBAR, P. Primož
COBISS.SI-ID 238048768

137.
VOJNOVIĆ, Goran
        Čefurji raus! / Goran Vojnović ; [spremna beseda Urban Zorko]. - Ljubljana : Študentska založba, 2008 ([Ljubljana] : Formatisk). - 199 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Vodič po vesti neke večine / Urban Zorko: str. 184-199
ISBN 978-961-242-149-6
a) Vojnović, Goran (1980-) - Literarne študije b) immigrant - Slovenia c) priseljenec - Slovenija

821.163.6-311.2
821.163.6.09Vojnović G.
821.163.6 VOJNOVIĆ, G. Čefurji raus!
COBISS.SI-ID 237529088

138.
VUKMIR, Andreja
        Kaj je to? / Andreja Vukmir ; ilustrirala Andreja Peklar. - Kamnik : samozal. A. Vukmir, 2007 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - [28] str. : ilustr. ; 27 cm

700 izv.
ISBN 978-961-245-395-4

821.163.6-93-32
II 821.163.6 VUKMIR, A. Kaj je to?
COBISS.SI-ID 235995648


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


139.
        NARAVNOGEOGRAFSKI, kulturni in ekonomski vidiki razvoja Posotelja = Geographical, cultural and economic aspects of development of the Posotelje region / [urednika Klemen Prah in Andreja Nekrep]. - Maribor : Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2007 ([Maribor] : Grafični studio OK). - 147 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 25 cm

500 izv. - Projekt ES v okviru programa Socrates II, akcija Grundtvig 2 - učna partnerstva. - Kazalo
ISBN 978-961-6656-00-9
a) regional development - Slovenia b) geographic distribution c) economic development d) regionalni razvoj - Slovenija e) geografska porazdelitev f) gospodarski razvoj g) Posotelje h) razvoj i) naravna dediščina

911.6(497.4 Posotelje)(082)
556.5(497.4 Posotelje)(082)
91 NARAVNOGEOGRAF., kulturni
COBISS.SI-ID 58399233


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


140.
POTOČNIK, Jana, 1985-
        Orientacija na terenu v 5. razredu s pomočjo zemljevida : diplomsko delo / Jana Potočnik. - Ljubljana : [J. Potočnik], 2008. - 49, [12] str. pril. : ilustr., zemljevidi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 48-49. - Summary ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) cartography b) society c) kartografija d) družba e) orientacija v prostoru f) spoznavanje družbe g) terensko delo

908(075.2)(043.2)
Č II 908(043.2) POTOČNIK, J. Orientacija
COBISS.SI-ID 7378505


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


141.
PLUTARCHUS
        Vzporedni življenjepisi : Temistokles - Kamil, Perikles - Fabij Maksim, Alkibiad - Gaj Marcij (Koriolan) / Plutarh ; izbral, prevedel, uvod in opombe napisal Matej Hriberšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 288 str. ; 23 cm

Prevod dela: Bíoi parálleloi. - 500 izv. - Uvod / Matej Hriberšek: str. 9-34. - Kazalo
ISBN 978-961-241-229-6
a) Plutarchus (ok.46-ok.120) b) Grki c) Rimljani d) antična Grčija e) antični Rim f) znamenite osebnosti g) anekdote

929(37/38)
94(37/38):929
929 PLUTARCHUS Vzporedni
COBISS.SI-ID 237676288


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


142.
GLOBOČNIK, Janez, 1948-
        Zgodovina na maturi 2008 / Janez Globočnik, Milena Globočnik, Adriana Segalla. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2007 (Chargo Net). - 242 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

ISBN 978-961-6558-14-3
a) history - textbook b) secondary education c) zgodovina - učbenik d) srednješolski pouk e) matura

94:373.5
94:371.274/.276:373.5
94(075.3) GLOBOČNIK, J. Zgodovina 2008
COBISS.SI-ID 233511424

143.
KRUMPAK, Andrej
        Zgodovina ob koncu devetletke : zbirka nalog za zgodovino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Andrej Krumpak ; [ilustracije in risbe Martina Zavec ; fotografije arhiv založbe Ataja ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Ataja, 2008 ([Celje] : Gracer). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. [120]
ISBN 978-961-6225-99-1
a) history - exercise b) primary education c) zgodovina - vaja d) osnovnošolski pouk

94(075.2)(076.1)
II 94(075.2) KRUMPAK, A. Zgodovina 9.r.
COBISS.SI-ID 237909504

144.
PIRJEVEC, Jože
        "Trst je naš!" : boj Slovencev za morje (1848-1954) / Jože Pirjevec. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 542 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Korenine / Nova revija)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 497-524. - Riassunto. - Kazalo
ISBN 978-961-6580-36-6
a) twentieth century history b) zgodovina dvajsetega stoletja c) Trst d) Slovenci e) mirovne konference

94(41/49)
94(41/49) PIRJEVEC, J. Trst
COBISS.SI-ID 237436160


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO