COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


november 070 SPLOŠNO.


1.
BURGESS, Hilary, 1954-
        Achieving your doctorate in education / Hilary Burgess, Sandy Sieminski and Lore Arthur. - Reprinted. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi ; Singapore : Open University : SAGE, 2007, cop. 2006. - VIII, 132 str. ; 24 cm. - (Sage study skills)

Bibliografija: str. 123-127. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-1172-6 ISBN 978-1-4129-1173-3 (pbk)
a) doctorate b) sciences of education c) methodology d) doktorat e) pedagoške vede f) metodologija

001
001 BURGESS, H. Achieving
COBISS.SI-ID 7240777

2.
        The DOCTORATE worldwide / [edited by] Stuart Powell and Howard Green. - Maidenhead ; New York : Society for Research into Higher Education : Open University Press, 2007. - IX, 275 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The society for research into higher education)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo
ISBN 978-0-335-22021-2 (hb) ISBN 0-335-22021-5 (hb) ISBN 0-335-22020-7 (pb) ISBN 978-0-335-22020-5 (pb)
a) post-graduate study b) doctorate c) podiplomski študij d) doktorat

001(082)
001 DOCTORATE worldwide
COBISS.SI-ID 7238985

3.
IVANKO, Štefan
        Raziskovanje in pisanje del : metodologija in tehnologija raziskovanja in pisanja strokovnih in znanstvenih del / Štefan Ivanko. - Kamnik : Cubus image, 2007. - VIII, 146 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 142-143. - Kazalo
ISBN 978-961-92221-0-2
a) written expression - reference book b) pisno izražanje - priročnik c) znanstveni sestavki d) strokovni sestavki e) metodologija

001
001 IVANKO, Š. Raziskovanje
COBISS.SI-ID 235401984

4.
MANGUEL, Alberto
        Zgodovina branja / Alberto Manguel ; prevedla Nada Grošelj. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Ljubljana] : Delo). - 403 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Bralna znamenja)

Prevod dela: A history of reading. - Potiskane notr. str. ov. - 800 izv. - Kazali
ISBN 978-961-231-640-2

028(091)
028 MANGUEL, A. Zgodovina
COBISS.SI-ID 234871808

5.
MEDNARODNA konferenca Dialog ali kako preseči trke civilizacij (2007 ; Celje)
        Dialog ali kako preseči trke civilizacij : mednarodna konferenca, Celje, 8.-11. november 2007 = Dialogue or how to overcome clashes of our civilizations : international conference, Celje, November 8th -11th 2007 / organizacija Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani = organization Faculty of Theology, University of Ljubljana ; [uredila, editors Bojan Žalec, Valerija Japelj]. - [S. l. : s. n.], 2007. - 31 str. ; 21 cm

Ov. nasl. - Vzpor. angl. besedilo in prevod v slov.
a) interpersonal relations - conference b) medosebni odnosi - konferenca c) civilizacije d) religija e) vera f) odnosi g) etika h) dialog

008:316.722
008 MEDNARODNA Dialog
COBISS.SI-ID 4147034

6.
MIHELJ, Matjaž, 1973-
        Haptični roboti / Matjaž Mihelj. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2007. - XII, 202 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 199-202
ISBN 978-961-243-068-9
a) Haptični roboti - Učbeniki za visoke šole b) haprični roboti c) haptični vmesniki d) navidezna resničnost e) interakcija človek-robot f) haptic robot g) haptic interfaces h) virtual reality i) human-robot interaction

007.52(075.8)
007 MIHELJ, M. Haptični
COBISS.SI-ID 234605056

7.
POPIT, Sabina
        Zemlja skozi čas : zgodba o modrem planetu / [avtor Sabina Popit]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 ([Maribor] : Ma-tisk). - 59 str. : ilustr. ; 18 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 7.500 izv.
ISBN 978-961-01-0063-8
a) geology - book for youth b) geologija - knjiga za mladino c) Zemlja

001
001 POPIT, S. Zemlja
COBISS.SI-ID 234467840

8.
SCHIFFRIN, André
        Posel s knjigami : kako so mednarodni konglomerati prevzeli založništvo in spremenili način našega branja / André Schiffrin ; prevedla Nina Kozinc. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Ljubljana] : Delo). - 148 str. ; 23 cm. - (Zbirka Bralna znamenja)

Prevod dela: The business of books. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-231-641-9

028
028 SCHIFFRIN, A. Posel s knjigami
COBISS.SI-ID 234871040

9.
THOMAS, Robert Murray, 1921-
        Theses and dissertations : a guide to planning, research, and writing / R. Murray Thomas, Dale L. Brubaker. - 2nd ed. - Thousand Oaks [etc.] : Corwin Press, cop. 2008. - XI, 339 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0712/2007008778.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0804/2007008778-d.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0804/2007008778-b.html. - Bibliografija: str. 330-334. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-5115-9 (cloth) ISBN 1-4129-5115-1 (cloth) ISBN 978-1-4129-5116-6 (pbk) ISBN 1-4129-5116-X (pbk)
a) thesis - reference book b) doktorska disertacija - priročnik c) diplomske naloge d) doktorati e) navodila

001(035)
001 THOMAS, R. Theses
COBISS.SI-ID 7249481


004 RAČUNALNIŠTVO.


10.
GLASSBOROW, Francis
        C++ od začetka : uvod za programerje / Francis Glassborow ; [prevod Iolar]. - Ljubljana : Pasadena, 2007 ([Ljubljana] : Itagraf). - X, 413 str. ; 23 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 978-961-6361-73-6
a) C++ (programski jezik) - Priročniki b) računalniško programiranje c) programski jezik C++

004.43(035)
004.4 GLASSBOROW, F. C++ cdr 004.4 GLASSBOROW, F. C++
COBISS.SI-ID 234886912

11.
JOYCE, Jerry, 1950-
        Sistem Microsoft Office 2007 hitro in jasno / Jerry Joyce, Marianne Moon ; [prevod Iolar]. - Ljubljana : Pasadena, 2007 ([Ivančna Gorica] : Impress). - XV, 364 str. : ilustr. ; 17 x 21 cm

Prevod dela: 2007 Microsoft Office System plain & simple. - Nasl. na ov. in hrbtu knj.: Microsoft Office 2007. - O avtorjih: str. [365]. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-01-0
a) Microsoft Office 2007 (zbirka računalniških programov) - Priročniki b) računalniški programi c) računalniški programi Microsoft Office 2007

004.42(035)
004.4 JOYCE, J. Sistem Microsoft
COBISS.SI-ID 234222080


159.9 PSIHOLOGIJA.


12.
        CREATIVITY : a handbook for teachers / editor Ai-Girl Tan. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2007. - LIX, 586 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 981-256-959-6 (pbk) ISBN 978-981-256-959-2 (pbk)
a) creativity b) ustvarjalnost c) ustvarjalno mišljenje d) tehnična ustvarjalnost e) reševanje problemov

159.954(035)
159.954 CREATIVITY Handbook
COBISS.SI-ID 7238473

13.
KEARNEY, Christopher A.
        When children refuse school : a cognitive-behavioral therapy approach : therapist guide / Christopher A. Kearney, Anne Marie Albano. - 2nd ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2007. - VI, 272 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Treatments that work)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip072/2006032825.html. - Bibliografija: str. 267-270
ISBN 978-0-19-530830-3 (pbk) ISBN 0-19-530830-1 (pbk)
a) school phobia b) therapy c) šolska fobija d) terapija e) kognitivna terapija

159.942(035)
159.942 KEARNEY, C. When children
COBISS.SI-ID 7238729

14.
MAHNE, Marija
        Na valovih ustvarjalnosti / [vodja projekta Marija Mahne ; avtorji fotografij Smiljan Šiška ... et al.]. - Koper : UMMI, zavod za izobraževanje, kulturo in mladinski turizem, 2007. - 104 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-91930-2-0
a) creativity b) motivation c) youth d) ustvarjalnost e) motivacija f) mladina

159.928-053.6(082)
159.928 MAHNE, M. Na valovih
COBISS.SI-ID 235085312

15.
PLOTKIN, Henry C.
        Necessary knowledge / Henry Plotkin. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2007. - VIII, 348 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip075/2006037289.html. - Bibliografija: str. 293-335. - Kazalo
ISBN 0-198-56828-2 (hbk) ISBN 978-0-198-56828-5 (hbk)
a) Evolutionary psychology b) Knowledge, Theory of c) Nature and nurture d) Kennis e) Evolutionary psychology f) Cognition g) Evolution h) Psychology

159.953
159.953 PLOTKIN, H. Necessary
COBISS.SI-ID 7229513

16.
WALLACE, Fiona
        Just stop --- and think ! [Elektronski vir] / Fiona Wallace. - London [etc.] : P. Chapman, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (A lucky duck book)

a) thinking b) creativity c) learning aptitude d) mišljenje e) ustvarjalnost f) učna sposobnost g) THINK! (program)

159.922.7
cdr 159.92 WALLACE, F. Just stop
COBISS.SI-ID 7234377

17.
WALLACE, Fiona
        Just stop --- and think! : helping children plan to improve their own behaviour / Fiona Wallace ; [illustrator Philippa Drakeford]. - 2nd ed. - London [etc.] : P. Chapman, cop. 2007. - XIII, 85 str. : ilustr. ; 30 cm. - (A lucky duck book)

ISBN 1-4129-2898-2 (pbk) ISBN 978-1-4129-2898-4 (pbk)
a) Problem children - Behavior modification b) Behavior modification - Study and teaching c) Conduct of life

159.922.7
II 159.922.7 WALLACE, F. Just stop
COBISS.SI-ID 7225417

18.
WALLACE, Fiona
        Not you --- again! : helping children improve playtime and lunch-time behaviour / Fiona Wallace, Diane Caesar ; [illustrator Philippa Drakeford]. - 2nd ed. - London [etc.] : P. Chapman, cop. 2007. - XV, 80 str. : ilustr. ; 30 cm. - (A lucky duck book)

ISBN 978-1-4129-2896-0 (pbk)

159.922.7
II 159.922.7 WALLACE, F. Not you
COBISS.SI-ID 7225673

19.
WALLACE, Fiona
        Not you --- again! [Elektronski vir] / Fiona Wallace, Diane Caesar. - London [etc.] : P. Chapman, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (A lucky duck book)

a) thinking b) creativity c) learning aptitude d) mišljenje e) ustvarjalnost f) učna sposobnost g) THINK! (program)

159.922.7
cdr 159.922.7 WALLACE, F. Not you
COBISS.SI-ID 7234121

20.
WINNER, Ellen
        Gifted children : myths and realities / Ellen Winner. - New York : Basic Books, cop. 1996. - XI, 449 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 379-431. - Kazalo
ISBN 0-465-01760-6 (cloth) ISBN 0-465-01759-2 (pbk)
a) gifted b) intelligence c) parent role d) nadarjeni e) inteligentnost f) vloga staršev

159.928
159.928 WINNER, E. Gifted children
COBISS.SI-ID 7229001


17 ETIKA.


21.
KIMMEL, Allan J.
        Ethical issues in behavioral research : basic and applied perspectives / Allan J. Kimmel. - 2nd ed. - Malden [etc.] : Blackwell, 2007, cop. 1996. - XXII, 405 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0619/2006027508.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0802/2006027508-b.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0802/2006027508-d.html. - Bibliografija: str. 351-388. - Kazali
ISBN 978-1-4051-3438-5 (hbk) ISBN 1-4051-3438-0 (hbk) ISBN 978-1-4051-3439-2 (pbk) ISBN 1-4051-3439-9 (pbk)
a) psychological examination b) ethics c) psihološki preizkus d) etika e) psihološko raziskovanje f) poskusi

17
17 KIMMEL, A. Ethical
COBISS.SI-ID 7240009

22.
MACFARLANE, Alan, 1941-
        Pisma Lily : o tem, kako deluje svet / Alan Macfarlane ; prevedel Jurij Kovič. - Ljubljana : Študentska založba, 2007 ([Ljubljana] : Formatisk). - 306 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-242-130-4
a) Etika

17
17 MACFARLANE,A. Pisma Lily
COBISS.SI-ID 235627520


17(043.2) ETIKA.


23.
IVETAC, Gaja, 1984-
        Egoizem in moralni razvoj : kdaj in zakaj se pri človeku razvije prosocialno vedenje? : diplomsko delo / Gaja Ivetac. - Izola : [G. Ivetac], 2007. - 60 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 50-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) egoism b) altruism c) moral development d) social behaviour e) egoizem f) altruizem g) moralni razvoj h) socialno vedenje

17(043.2)
Č II 17(043.2) IVETAC, G. Egoizem
COBISS.SI-ID 7227977


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


24.
GRIL, Alenka, 1969-
        Prostovoljstvo je proizvodnja smisla / Alenka Gril. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2007 (Ljubljana : Artelj). - V, 128 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - O avtorici na zavihku ov. - Bibliografija: str. 119-122. - Kazali
ISBN 978-961-6086-40-0
a) voluntary work b) prostovoljno delo c) prostovoljstvo d) prostovoljci e) organizacija f) mladi g) motivacija h) problemi

3
3 GRIL, A. Prostovoljstvo
COBISS.SI-ID 235252992


316 SOCIOLOGIJA.


25.
ELIAS, Norbert, 1897-1990
        O procesu civiliziranja : sociogenetske in psihogenetske raziskave / Norbert Elias. - Ljubljana : Založba /*cf., 2000-2001. - Zv. 1-2 ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Über den Prozeß der Zivilisation
Dosedanja vsebina:
Zv. 1: Vedenjske spremembe v posvetnih višjih slojih zahodnega sveta / [prevedel Edo Fičor]. - 2000. - ([Ljubljana] : Schwarz). - 375 str. + razglednica
Zv. 2: Spremembe v družbi ; Osnutek teorije civiliziranja / [prevedla Edo Fičor in Alenka Mercina ; spremna beseda Janez Cvirn]. - 2001
ISBN 961-6271-21-0 (zv. 1) ISBN 961-6271-42-3 (zv. 2)
a) civilization - Europe b) culture c) civilizacija - Evropa d) kultura e) sociologija kulture

316.7
316.7 ELIAS, N. O procesu
COBISS.SI-ID 109772544

26.
SCHIRRMACHER, Frank
        Zarota metuzalemov / Frank Schirrmacher ; prevedel Alfred Leskovec. - Ljubljana : Vale-Novak, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - 210 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

Prevod dela: Das Methusalem-Komplott. - Opombe z bibliografijo: str. 197-208. - Kazalo
ISBN 978-961-6221-97-9
a) Staranje - Družbeni vidik b) starost c) dolgoživost d) demografski razvoj e) generacijski konflikti f) družbena diskriminacija

316.346.32-053.9
159.922.63
316.647.8-053.9
316 SCHIRRMACHER, F. Zarota
COBISS.SI-ID 231568640


32 POLITIKA.


27.
MILLER, David Leslie, 1946-
        Politična filozofija : zelo kratek uvod / David Miller ; [prevedel Andrej Adam]. - Ljubljana : Krtina, 2007 ([Ljubljana] : Biro M). - 157 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 1)

Prevod dela: Political philosophy. - 800 izv. - O avtorju na zavihku ov. - Kazalo
ISBN 978-961-6174-93-0
a) Filozofija politike

321.01
32 MILLER, D. Politična
COBISS.SI-ID 233070080


33(043.2) GOSPODARSTVO.


28.
SELAN, Maja, 1979-
        Mladi diplomanti in njihov prehod na trg delovne sile v Sloveniji in na Poljskem : diplomsko delo / Maja Selan. - Ljubljana : [M. Selan], 2007. - 95 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-95. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) higher education graduate b) transition from school to work - Poland - Slovenia c) diplomant visoke šole d) prehod iz šole na delo - Poljska - Slovenija

331.5(043.2)
Č II 330(043.2) SELAN, M. Mladi
COBISS.SI-ID 7234633

29.
VIŠATICKI, Kristina, 1982-
        Spopadanje invalidov s položajem brezposelnosti : diplomsko delo / Kristina Višaticki. - Ljubljana : [K. Višaticki], 2007. - 103, [10] str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) invalid b) employment opportunities c) social integration d) invalid e) možnosti zaposlitve f) socialna integracija

331.5-056.24(043.2)
Č II 330(043.2) VIŠATICKI, K. Spopadanje
COBISS.SI-ID 7230025


34 PRAVO.


30.
        POT k enakosti spolov : smernice in dokumenti za izvajanje politike enakosti spolov. - 2007-. - [Ljubljana] : Urad Vlade RS za enake možnosti, 2007-. - 1 mapa (loč. pag.) ; 26 cm

Opis vira z dne 23. 11. 2007. - Ov. nasl. - Se občasno spreminja in dopolnjuje. - Vsebuje: Priročniku na pot ; Smernice za enakost žensk in moških v lokalnem razvoju ; Izobraževalno-ozaveščevalne metode o enakosti spolov ; Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja ; Zakon o enakih možnostih žensk in moških ; Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005-2013 ; Direktive Evropske unije ; Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk ; Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk ; Sto besed za enakost
a) sex discrimination b) equal opportunity c) legislation d) spolna diskriminacija e) enakost možnosti f) zakonodaja g) enakost spolov

342.722
COBISS.SI-ID 2430167


34(043.2) PRAVO.


31.
KRALJ, Tina, 1976-
        Alternativne metode kaznovanja za mladoletnike : diplomsko delo / Tina Kralj. - Gozd Martuljek : [T. Kralj], 2007. - 98 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 86-87. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) juvenile delinquency b) punishment c) mladoletniška delinkvenca d) kaznovanje e) alternativne kazni

344.14(043.2)
Č II 34(043.2) KRALJ, T. Alternativne
COBISS.SI-ID 7236169


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


32.
DEKLEVA, Bojan
        Brezdomstvo v Ljubljani / avtorji Bojan Dekleva in Špela Razpotnik. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Domžale : Tiskarna Vovk). - 147 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 141-144. - Kazali
ISBN 978-961-253-018-1
a) Brezdomci - Ljubljana b) Marginalne skupine - Slovenija

364.65(497.4Ljubljana)
II 364.65 DEKLEVA, B. Brezdomstvo Č II 364.65 DEKLEVA, B. Brezdomstvo
COBISS.SI-ID 235279616


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


33.
KATRAŠNIK, Petra, 1983-
        Nekatere oblike pomoči ljudem v tretjem življenjskem obdobju : diplomsko delo / Petra Katrašnik. - Ljubljana : [P. Katrašnik], 2007. - 101 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-78. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) elderly person b) social service c) starejša oseba d) socialna služba e) socialna pomoč

364.65(043.2)
Č II 36(043.2) KATRAŠNIK, P. Nekatere
COBISS.SI-ID 7235145


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


34.
        The EDUCATION systems of Europe / edited by Wolfgang Hörner ... [et al.]. - Dordrecht : Springer, cop. 2007. - VIII, 879 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0712/2007425075.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 1-4020-4868-8 (hd) ISBN 978-1-4020-4868-5 (hd)
a) education system - Europe - reference book b) comparative education c) school management d) sistem vzgoje in izobraževanja - Evropa - priročnik e) primerjalna pedagogika f) upravljanje šole

37.01(035)
Č 37.01 EDUCATION systems
COBISS.SI-ID 7243849

35.
FULLAN, Michael
        The new meaning of educational change / Michael Fullan. - 4th ed. - New York ; London : Teachers College Press, cop. 2007. - XIII, 337 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 305-320. - Kazalo
ISBN 978-0-8077-4765-0 (paper) ISBN 978-0-8077-4766-7 (cloth)
a) educational reform b) teacher role c) educational policy d) reforma vzgoje in izobraževanja e) vloga učitelja f) politika vzgoje in izobraževanja g) prenova izobraževanja

37.01
37.01 FULLAN, M. New meaning
COBISS.SI-ID 7229257


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


36.
ČIKOVIN, Sandra, 1983-
        Vzgoja in svoboda : problem discipline : diplomsko delo / Sandra Čikovin. - Koper : [S. Čikovin], 2007. - 47 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 46-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) freedom b) discipline c) authority d) autonomy e) svoboda f) disciplina g) avtoriteta h) avtonomija

37:371.5(043.2)
Č II 37(043.2) ČIKOVIN, S. Vzgoja
COBISS.SI-ID 7228233

37.
PLESNIČAR, Martin, 1976-
        Izražanje učiteljevih pričakovanj do učencev : diplomsko delo / Martin Plesničar. - Ljubljana : [M. Plesničar], 2007. - 71 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) expectancy b) interaction c) primary school d) pričakovanje e) interakcija f) osnovna šola g) Pigmalionov učinek

37.064.2(043.2)
Č II 37(043.2) PLESNIČAR, M. Izražanje
COBISS.SI-ID 7233353

38.
PREZELJ, Katja, 1983-
        Jaz in moji prijatelji : socialne igre v vrtcu : diplomska naloga / Katja Prezelj. - Ljubljana : [K. Prezelj], 2007. - 56 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 56. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) social learning d) predšolski otrok e) igra f) socialno učenje g) socialne igre

37.03(043.2)
Č II 37(043.2) PREZELJ, K. Jaz
COBISS.SI-ID 7233865

39.
ŽGAJNAR, Tanja, 1984-
        Jaz in moja skupina : diplomska naloga / Tanja Žgajnar. - Ljubljana : [T. Žgajnar], 2007. - 53 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 53. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) self-concept c) social learning d) predšolski otrok e) pojmovanje samega sebe f) socialno učenje g) socialne igre

37.06(043.2)
Č II 37(043.2) ŽGAJNAR, T Jaz
COBISS.SI-ID 7232585


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


40.
        HANDBOOK of gifted education / editors Nicholas Colangelo, Gary A. Davis. - 3rd ed. - Boston [etc.] : Allyn and Bacon, 2003, cop. 1991. - XVIII, 622 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-205-34063-6 ISBN 978-0-205-34063-7
a) Gifted children - Education - United States - Handbooks, manuals, etc b) Talented students - Education - United States - Handbooks, manuals, etc c) Enfants surdoués - Éducation - Guides, manuels, etc d) Étudiants surdoués - États-Unis - Guides, manuels, etc e) Hoogbegaafdheid f) Onderwijs g) Éducation spéciale h) Enfant surdoué i) États-Unis

371.212.3(035)
371.212.3 HANDBOOK of gifted
COBISS.SI-ID 7231049

41.
KOS, Rada
        Drobna božična presenečenja : ustvarjalni priročnik za praznične dni / Rada Kos ; [fotografije Tadej Maligoj]. - Ljubljana : Allegro, 2007. - 60 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Ustvarjalni priročniki)

Viri: str. 60
ISBN 978-961-92238-0-2
a) manual skill b) ročna spretnost c) okrasni predmeti d) izdelava

371.38(035)
371.38 KOS, R. Drobna božična
COBISS.SI-ID 235706112

42.
        MENTORSTVO in profesionalna rast učiteljev / [urednica Cirila Peklaj ; [avtorice Barica Marentič Požarnik ... [et al.]. - Ljubljana : Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, 2007. - 121 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-961-237-210-1
a) teacher education b) career development c) teaching practice d) izobraževanje učiteljev e) poklicni razvoj f) učna praksa g) mentorstvo h) kompetence i) hospitacije

371.213.3(082)
371.2 MENTORSTVO in profesionalna
COBISS.SI-ID 235118080

43.
        MODELI mentorstva pri vključevanju ranljivih skupin / uredili Jana Rapuš Pavel, Bojan Dekleva, Špela Razpotnik ; [angleški prevodi Multilingual]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 164 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Socialno pedagoške teme ; 4)

Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige
ISBN 978-961-253-016-7
a) socially handicapped b) social integration c) socialno prizadeti d) socialna integracija e) ranljivi f) inkluzija g) mentorstvo h) projekti

371.398-056(082)
371.3 MODELI mentorstva
COBISS.SI-ID 234883072

44.
        The SOCIAL and emotional development of gifted children : what do we know? / edited by Maureen Neihart ... [et al.]. - Waco : Prufrock Press, cop. 2002. - XXIV, 295 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 1-882664-77-9 ISBN 978-1-882664-77-1
a) Gifted children - Psychology b) Gifted children - Social conditions c) Gifted children - Services for d) Enfants surdoués - Psychologie e) Enfants surdoués - Conditions sociales f) Enfants surdoués, Services aux g) Hoogbegaafdheid h) Psychosociale ontwikkeling i) Kinderen j) Emotionele ontwikkeling

371.212.3(082)
371.212.3 SOCIAL and emotional
COBISS.SI-ID 7230281


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


45.
PERVINŠEK, Petra, 1983-
        Analiza opisnega ocenjevanja pri športni vzgoji : diplomsko delo / Petra Pervinšek. - Ljubljana : [P. Pervišek], 2007. - 94 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. f. 76-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) marking c) primary school d) športna vzgoja e) ocenjevanje f) osnovna šola g) opisno ocenjevanje

371.26:373.32.016:79(043.2)
Č II 371.2(043.2) PERVINŠEK, P. Analiza
COBISS.SI-ID 7232841


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


46.
DODDINGTON, Christine
        Child-centred education : reviving the creative tradition / Christine Doddington and Mary Hilton. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2007. - XXVII, 132 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 119-126. - Kazalo
ISBN 1-4129-4587-9 (hbk) ISBN 978-1-4129-4587-5 (hbk) ISBN 1-4129-4588-7 (pbk) ISBN 978-1-4129-4588-2 (pbk)
a) pre-school education b) creativity c) teacher-pupil relation d) predšolska vzgoja e) ustvarjalnost f) odnos med učiteljem in učencem g) celostna vzgoja

373.2
373.2 DODDINGTON, C. Child-centred
COBISS.SI-ID 7249225

47.
FLEMING, Thomas M., 1941-
        PE connections : helping kids succeed through physical activity / Thomas M. Fleming, Lisa Bunting. - Champaign [etc.] : Human Kinetics, cop. 2007. - XXI, 265 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0617/2006020015.html. - Bibliografija: str. 259-263
ISBN 0-73605-910-5 (ISBN 10) ISBN 978-0-73605-910-7 (ISBN 13)
a) physical education b) curriculum c) primary school d) športna vzgoja e) kurikulum f) osnovna šola g) športne igre

373.2.016:79
II 373.2.016:79 FLEMING, T. PE connections
COBISS.SI-ID 7241033

48.
TAJANA, Staša
        Kaj zanima mularijo : od časa glinenih frnikol naprej --- in tudi na internetu še ni odgovorov / Staša Tajana ; [ilustrirala Maja Berdnik]. - Šentjernej : [samozal.] S. Tajana, 2007 (Novo mesto : Vesel). - 51 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-245-356-5
a) Zanimivosti - Knjige za otroke

373.2(02.053.2)
373.2 TAJANA, S. Kaj zanima
COBISS.SI-ID 234728960


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


49.
ADAMIČ, Majda, 1955-
        Otroška pesem kot izhodišče za glasbene dejavnosti otrok v drugem starostnem obdobju : diplomska naloga / Majda Adamič. - Ljubljana : [M. Adamič], 2007. - 69 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) music education c) singing d) glasbena vzgoja e) predšolski otrok f) petje g) otroške pesmi

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2(043.2) ADAMIČ, M. Otroška
COBISS.SI-ID 7219017

50.
JAPELJ, Barbara, 1965-
        Čustveno-socialna klima v oddelku : diplomska naloga / Barbara Japelj. - Ljubljana : [B. Japelj], 2007. - 122 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 118-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) attachment c) social interaction d) predšolska vzgoja e) navezanost f) socialna interakcija g) socialna klima

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) JAPELJ, B. Čustveno-socialna
COBISS.SI-ID 7220041

51.
PRIMC, Nataša
        Vedenjske težave predšolskih otrok : diplomsko delo / Nataša Primc. - Ljubljana : [N. Primc], 2007. - VII, 100 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) pre-school child b) misconduct c) prevention d) predšolski otrok e) neprimerno vedenje f) prevencija

373.2(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) PRIMC, N. Vedenjske
COBISS.SI-ID 7227465

52.
SIMONIČ, Katja, 1983-
        Pomen slikanice pri razvijanju matematičnih pojmov : diplomska naloga / Katja Simonič. - Ljubljana : [K. Simonič], 2007. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) pre-school child c) picture book d) matematika e) slikanica f) predšolski otrok

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2(043.2) SIMONIČ, K. Pomen
COBISS.SI-ID 7229769

53.
ŽIŽEK, Mateja, 1983-
        Analiza govornih in jezikovnih sposobnosti petletnih otrok : diplomsko delo / Mateja Žižek. - Ljubljana : [M. Žižek], 2007. - 111, [11] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) speech b) speech defect c) pre-school child d) govor e) govorna motnja f) predšolski otrok g) govorni razvoj h) otroški govor

373.2.016:81(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŽIŽEK, M. Analiza
COBISS.SI-ID 7233609


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


54.
        ZNAM več. Matematika. Seštevanje in odštevanje do 100 : matematične vaje za drugi in tretji razred / [prevod Angela Žugič (Maja Vidmar, Renata Žugič Jurman) ; ilustracije po izvirniku]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 35 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam več)

Prirejeno po: Plus und minus bis 100. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-209-732-5
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 ZNAM več Matematika 2,3.r.
COBISS.SI-ID 234873856


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


55.
JANKOVIČ Fortuna, Nadja, 1975-
        Akvarel na razredni stopnji osnovne šole : diplomsko delo / Nadja Jankovič Fortuna. - Ljubljana : [N. Jankovič Fortuna], 2007. - 128 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 125-126. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) painting c) primary school d) likovna vzgoja e) slikarstvo f) osnovna šola g) slikarski materiali h) akvarel

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) JANKOVIČ FORTUNA Akvarel
COBISS.SI-ID 7232329

56.
PERKO, Anja, 1983-
        Atletska abeceda v tretjem razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Anja Perko. - Ljubljana : [A. Perko], 2007. - V, 137 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 133-135. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) athletics c) primary school d) športna vzgoja e) atletika f) osnovna šola

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) PERKO, A. Atletska
COBISS.SI-ID 7230537

57.
PODGORŠEK, Mateja, 1983-
        Preverjanje in znanje naravoslovja v prvem triletju devetletne osnovne šele : diplomsko delo / Mateja Podgoršek. - Ljubljana : [M. Podgoršek], 2007. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) science education b) marking c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) ocenjevanje f) osnovna šola g) preverjanje znanja

373.32.016:50(043.2)
Č II 373.3(043.2) PODGORŠEK, M. Preverjanje
COBISS.SI-ID 7235657

58.
TORKAR, Polonca, 1983-
        Ustvarjalnost otrok na literarnem področju v 4. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Polonca Torkar. - Ljubljana : [P. Torkar], 2007. - VI, 97 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) creativity b) composition c) primary school d) ustvarjalnost e) kreativno pisanje f) osnovna šola

373.32.016:82(043.2)
Č II 373.3(043.2) TORKAR, P. Ustvarjalnost
COBISS.SI-ID 7219785

59.
TURŠIČ, Darja, 1983-
        Spoznavanje okolja z učenjem na terenu v domači pokrajini - Cerklje ob Krki : diplomsko delo / Darja Turšič. - Ljubljana : [D. Turšič], 2007. - VIII, 92, [44], 144 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) primary school c) družba d) osnovna šola e) Cerklje ob Krki f) domača pokrajina

373.32.016:908(043.2)
Č II 373.3(043.2) TURŠIČ, D. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 7234889


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


60.
DUKES, Chris
        A practical guide to pre-school inclusion / Chris Dukes and Maggie Smith ; illustrations by Simon Smith. - London : P. Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2006. - X, 118 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Hands on guides)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0661/2006928163-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0661/2006928163-d.html. - Bibliografija: str. 109-115. - Kazalo
ISBN 978-1-412-92934-9 (hbk) ISBN 1-412-92934-2 (hbk) ISBN 978-1-412-92935-6 (pbk) ISBN 1-412-92935-0 (pbk)
a) backward child b) integration c) pre-school child d) razvojno moten otrok e) integracija f) predšolski otrok g) inkluzija

376.1(035)
II 376.1 DUKES, C. Practical
COBISS.SI-ID 7241289

61.
        The GENETIC and environmental origins of learning abilities and disabilities in the early school years / Yulia Kovas, Claire M. A. Haworth, Philip S. Dale, and Robert Plomin ; with commentary by Richard A. Weinberg, Jennifer M. Thomson, and Kurt W. Fischer. - Boston : Blackwell, 2007. - VII, 160 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development, ISSN 0037-976X ; 2007, vol. 72, no. 288)

Bibliografije: str. 137-143
a) learning difficulty b) heredity c) environment d) učne težave e) dednost f) okolje g) učne sposobnosti h) učne motnje i) genetika j) raziskave

376.1(082)
376.1 GENETIC and environmental
COBISS.SI-ID 2437079

62.
PIERANGELO, Roger
        100 frequently asked questions about the special education process : a step-by-step guide for educators / Roger Pierangelo, George Giuliani. - Thousand Oaks [etc.] : Corwin, cop. 2007. - XVI, 118 str. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip077/2006102675.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0728/2006102675-d.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0734/2006102675-b.html. - Bibliografija: str. 115-116. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-5422-8 (cloth) ISBN 1-4129-5422-3 (cloth) ISBN 978-1-4129-1790-2 (pbk) ISBN 1-4129-1790-5 (pbk)
a) remedial instruction sciences - USA b) special education c) individualized teaching d) specialna pedagogika - ZDA e) pouk po prilagojenem programu f) individualiziran pouk

376.1(035)
376.1 PIERANGELO, R. 100 frequently
COBISS.SI-ID 7240265

63.
RAYNER, Steve
        Managing special and inclusive education / Stephen Rayner. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2007. - XIV, 215 str. : ilustr. ; 25 cm. - (BELMAS)

Bibliografija: str. 201-212. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-1888-6 (cased) ISBN 1-412-91888-X (hbk) ISBN 1-412-91889-8 (pbk) ISBN 978-1-412-91889-3 (pbk)
a) Special education b) Inclusive education c) Mainstreaming in education

376.1
376.1 RAYNER, S. Managing
COBISS.SI-ID 7237961

64.
SOUSA, David A.
        How the special needs brain learns / David A. Sousa. - 2nd ed. - Thousand Oaks : Corwin ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2007. - XIV, 232 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0661/2006021869-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0661/2006021869-d.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0734/2006021869-b.html. - Bibliografija: str. 212-229. - Kazalo
ISBN 1-4129-4986-6 (cloth) ISBN 978-1-412-94986-6 (cloth) ISBN 1-4129-4987-4 (pbk) ISBN 978-1-4129-4987-3 (pbk)
a) backward child b) learning c) cognition d) razvojno moten otrok e) učenje f) kognicija

376.1
II 376.1 SOUSA, D. How
COBISS.SI-ID 7241545


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


65.
ČIŽMAN, Nina, 1981-
        Kritična analiza percepcije življenja v stanovanjski in vzgojni skupini : diplomsko delo / Nina Čižman. - Ljubljana : [N. Čižman], 2007. - 91 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) group b) adolescent c) interpersonal relations d) skupina e) adolescent f) medosebni odnosi g) vzgojne ustanove h) socialna klima i) socialna percepcija

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1-056.47(043.2) ČIŽMAN, N. Kritična
COBISS.SI-ID 7227721

66.
FURJAN Varžič, Irena
        Analiza razvoja poslušanja otrok s polževim vsadkom : magistrsko delo / Irena Furjan Varžič. - Ljubljana : [I. Furjan Varžič], 2007. - 122 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 117-119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) deaf b) listening c) sound d) gluhi e) poslušanje f) zvok g) polžev vsadek

376.1-056.263(043.2)
Č II 376.1-056.263 FURJAN, I. Analiza
COBISS.SI-ID 7224649

67.
HERCIGONJA, Andreja, 1977-
        Potreba po superviziji v defektološkem poklicu : primerjava med slovenskimi in hrvaškimi defektologi : diplomsko delo / Andreja Hercigonja. - Ljubljana : [A. Hercigonja], 2007. - 76 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) supervision b) mental stress c) special school teacher d) supervizija e) duševni stres f) specialni pedagog g) sindrom izgorevanja h) defektologi

376.112.4(043.2)
Č II 376.1 HERCIGONJA, A. Potreba
COBISS.SI-ID 7232073

68.
KUŠNIK, Jerneja, 1982-
        Povezanost motorike s komunikacijo pri otrocih z motnjo sluha : diplomsko delo / Jerneja Kušnik. - Ljubljana : [J. Kušnik], 2007. - 65 f. : tabele, graf.prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 58-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) aurally handicapped b) motor activity c) communication d) slušno prizadeti e) motorika f) komunikacija

376.1-056.263(043.2)
Č II 376.1-056.26(043.2) KUŠNIK, J. Povezanost
COBISS.SI-ID 7227209

69.
POLAJŽAR, Petra, 1982-
        Vrstniško sprejemanje otrok s specifičnimi učnimi težavami : diplomsko delo / Petra Polajžar. - Ljubljana : [P. Polajžar], 2007. - 67, [2] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) learning difficulty b) social integration c) pupil attitude d) učne težave e) socialna integracija f) stališče učencev g) vrstniško sprejemanje

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1-056.47(043.2) POLAJŽAR PETRA Vrstniško
COBISS.SI-ID 7231817

70.
SPECK, Otto
        Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Erziehung : ein heilpädagogisches Lehrbuch / Otto Speck. - 6. Aufl. - München ; Basel : Ernst Reinhardt Verlag, cop. 1990. - 355 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 327-350. - Kazalo
ISBN 3-497-01182-7
a) backward child b) child development c) special education d) razvojno moten otrok e) razvoj otroka f) pouk po prilagojenem programu g) normalizacija

376.1-056.34
376.1-056.34 SPECK, O. Menschen
COBISS.SI-ID 7316750

71.
VOVKO, Nina, 1983-
        Primerjava risanja sadnih dreves gluhih, naglušnih in slišečih učencev : diplomsko delo / Nina Vovko. - Ljubljana : [N. Vovko], 2007. - 103 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-102. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) deaf b) drawing c) personality test d) gluhi e) risanje f) test osebnosti g) otroška risba h) risanje drevesa

376.1-056.263(043.2)
Č II 376.1-056.26(043.2) VOVKO, N. Primerjava
COBISS.SI-ID 7231561


378 VISOKO ŠOLSTVO.


72.
JURIŠEVIČ, Mojca
        Praktično pedagoško usposabljanje : vodenje portfolia : priročnik / Mojca Juriševič. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 40 str. ; 22 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 28-29
ISBN 978-961-253-025-9
a) teacher education b) practical work c) izobraževanje učiteljev d) praktično delo e) portfolio

378.147.88:37
378 JURIŠEVIČ, M. Praktično
COBISS.SI-ID 235814656

73.
KRAJNČAN, Mitja
        Praktično pedagoško usposabljanje : socialna pedagogika : priročnik / Mitja Krajnčan. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 27 str. ; 22 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 27
ISBN 978-961-253-027-3
a) teacher education b) practical work c) izobraževanje učiteljev d) praktično delo e) socialna pedagogika

378.147.88:37
378 KRAJNČAN, M. Praktično
COBISS.SI-ID 235906048

74.
LIPEC-Stopar, Mojca
        Praktično pedagoško usposabljanje : specialna in rehabilitacijska pedagogika : priročnik / Mojca Lipec Stopar. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 47 str. : ilustr. ; 22 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 32
ISBN 978-961-253-026-6
a) Pedagogika - Strokovno izobraževanje

378.147.88:37
378 LIPEC, M. Praktično Č 378 LIPEC, M. Praktično
COBISS.SI-ID 235906304


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


75.
VINDIŠ, Dominika, 1983-
        Preobremenjenost mladostnikov z interesnimi in obšolskimi dejavnostmi : diplomsko delo / Dominika Vindiš. - Maribor : [D. Vindiš], 2007. - 88 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Program Socialna pedagogika
a) extra-curricular activities b) overtaxing c) interesne dejavnosti d) preobremenitev

379.8(043.2)
Č II 379.8(043.2) VINDIŠ, D. Preobremenjenost
COBISS.SI-ID 7235913


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


76.
MASLIN, Mark
        Globalno segrevanje : zelo kratek uvod / Mark Maslin ; [prevedel Marko Šercer]. - V Ljubljani : Krtina, 2007 ([Ljubljana] : Biro M). - 183 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 3)

Prevod dela: Global warming. - 800 izv. - O avtorju na zavihku ov. - Nadaljnje branje: str. 171. - Kazalo
ISBN 978-961-6174-96-1
a) Globalno ogrevanje b) Klimatske spremembe

504.7
502/504 MASLIN, M. Globalno
COBISS.SI-ID 235292672

77.
        NARAVOSLOVJE in tehnika 5. Priročnik za učitelje / Milan Brumen ... [et al.] ; [uredila Nataša Domadenik]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (9letka ; 5)

500 izv. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih
- - Naravoslovje in tehnika 5. Priročnik za učitelje [Elektronski vir] / avtor animacij in zgoščenke Rado Stevović ; vir slik Arhiv TZS ; ilustracije Said Bešlagič. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 978-961-251-016-9
a) Naravoslovje - Metodika pouka - Osnovne šole - Priročniki b) Tehnika - Metodika pouka - Osnovne šole - Priročniki c) začetni pouk

5(035):371.3
371.3:62(035)
II 5(075.2) NARAVOSLOVJE 5 Priročnik cdr 5(075.2) NARAVOSLOVJE 5 Priročnik
COBISS.SI-ID 231594752


51 MATEMATIKA.


78.
DRNOVŠEK, Slavica
        Naloge iz matematike za 5. razred osnovne šole / Slavica Drnovšek ; [risbe Mitja Udovč]. - Ljubljana : Math, 2007. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6100-79-3
a) Matematika - Vaje za osnovne šole

51(075.2)(076.1)
II 51(075.2) DRNOVŠEK, S. Naloge 5.r.
COBISS.SI-ID 234556672

79.
GOULDING, Maria
        Learning to teach mathematics in the secondary school / Maria Goulding. - 2nd ed. - London : D. Fulton, 2004, cop. 1997. - VIII, 200 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 1-84312-028-3
a) mathematics b) teacher education c) teacher appraisal d) matematika e) izobraževanje učiteljev f) ocenjevanje učiteljev

51:371.3
51:371.3 GOULDING, M. Learning
COBISS.SI-ID 7225929

80.
HAFNER, Izidor
        Zbirka nalog s tekmovanj v razvedrilni matematiki / Izidor Hafner in sodelavci Jasna Bratanič ... [et al.]. - 1. natis. - Kamnik : Logika, 2001 (Ljubljana : Pleško). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Univerza za 21. stoletje - in memoriam)

1.000 izv.
ISBN 961-90368-4-0
a) logic - exercise b) logika - vaja c) matematična logika d) naloge e) šolska tekmovanja

510.6(079.1)(497.4)
510 HAFNER, I. Zbirka nalog
COBISS.SI-ID 111504128

81.
PERAT, Anton
        Merimo in računamo do 1000 : matematični učbenik za 5. razred osnovne šole s prilagojenim učnim programom in predmetnikom / Anton Perat ; [ilustracije Hedvika Mojca Perat]. - 1. natis. - Ljubljana : Jutro, 2007. - 162 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 961-6433-41-5 ISBN 978-961-6433-41-9
a) mathematics - textbook b) special school c) matematika - učbenik d) šola s prilagojenim programom e) posebne osnovne šole

51(075.2)(076.1):376.1-056.36
II 51(075.2) PERAT, A. Merimo 5.r.
COBISS.SI-ID 217423872

82.
        RAČUNAMO z evri. - [Ljubljana] : Jutro, [2007?]. - 1 mapa ([7] f.) : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.
- - Spoznajmo evro bankovce. - [2] str.
- - Številski trak do 1000. - [1] f.
- - Številski trak do 100. - [1] f.
- - Ploščice za polaganje. - [1] f.
- - Stotiški kvadrat. - [1] f.
- - Tangram. - [1] f.
a) učni pripomočki b) začetni pouk

51(075.2)
II 51(075.2) RAČUNAMO z evri
COBISS.SI-ID 234958848

83.
SZPIRO, George, 1950-
        Poincaré's prize : the hundred-year quest to solve one of math's greatest puzzles / George G. Szpiro. - New York [etc.] : Dutton, cop. 2007. - IX, 309 str. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0714/2007012792.html. - Bibliografija: str. 285-294. - Kazalo
ISBN 978-0-525-95024-0 (hbk) ISBN 0-525-95024-9 (hbk)
a) mathematics b) matematika c) matematične uganke

510
510 SZPIRO, G. Poincaré's prize
COBISS.SI-ID 7224393


51(043.2) MATEMATIKA.


84.
ČEVDEK, Magda
        Diferencirano delo z bistrimi učenci. Poglabljanje decimalnih številk pri dodatnem pouku matematike : diplomsko delo / Magda Čevdek. - Ljubljana : [M. Čevdek], 1987. - 98, [1] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. [99]. - Univ. Ljubljana, Pedagoška akademija, Oddelek za matematiko, fiziko in tehnično vzgojo
a) mathematics b) primary school c) matematika d) osnovna šola e) decimalna števila

51(043.2)
Č II 51(043.2) ČEVDEK, M. Diferencirano
COBISS.SI-ID 7240521


53(043.2) FIZIKA.


85.
PREBIL, Klemen, 1982-
        Preprosti poskusi s tekočim kristalom sintetiziranim v šolskem laboratoriju : diplomsko delo / Klemen Prebil. - Ljubljana : [K. Prebil], 2007. - 33 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) tekoči kristali d) poskusi

532.783(043.2)
Č II 53(043.2) PREBIL, K. Preprosti
COBISS.SI-ID 7226953

86.
ŠVARC, Barbara, 1981-
        Energijske pretvorbe pri kotaljenju valja z notranjim trenjem : diplomsko delo / Barbara Švarc. - Ljubljana : [B. Švarc], 2007. - 86 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) kotaljenje d) energija e) sile

53(043.2)
Č II 53(043.2) ŠVARC, B. Energijske
COBISS.SI-ID 7236425


54 KEMIJA.


87.
CRACOLICE, Mark S.
        Basics of introductory chemistry : an active learning approach / Mark S. Cracolice, Edward I. Peters. - Belmont [etc.] : Thomson Brooks/Cole, cop. 2007. - XVIII, 635, 8, 8, 139 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-495-11911-3 ISBN 978-0-495-11911-1
a) chemistry - textbook b) university studies c) kemija - učbenik d) univerzitetni študij

54(075.8)
II 54(075.8) CRACOLICE, M. Basics
COBISS.SI-ID 7241801

88.
MOORE, John W.
        Chemistry : the molecular science / John W. Moore, Conrad L. Stanitski, Peter C. Jurs. - 3rd ed. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, 2008, cop. 2005. - XXVIII, 1105, 113, 12, 15 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 978-0-495-10521-3 (ISBN 13) ISBN 0-495-10521-X (ISBN 10) ISBN 978-0-495-11256-3 (ISBN 13) ISBN 0-495-11256-9 (ISBN 10)
a) Chemistry - Textbooks

54-122
II 54 MOORE, J. Chemistry
COBISS.SI-ID 7236681

89.
OXTOBY, David W.
        Principles of modern chemistry / David W. Oxtoby, H. P. Gillis, Alan Campion. - 6th ed., International student ed. - Singapore [etc.] : Thomson/Brooks/Cole, cop. 2008. - 956 str., [110] str. pril. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-495-11225-9 (pbk) ISBN 978-0-4951-1225-9 (pbk)
a) chemistry b) kemija

54(075.8)
II 54(075.8) OXTOBY, D. Principles
COBISS.SI-ID 7244873


54(043.2) KEMIJA.


90.
HENIGMAN, Ana, 1981-
        Primerjalna študija reaktivnosti N-haloamidov kot reagentov za elektrofilno halogeniranje : diplomsko delo / Ana Henigman. - Ljubljana : [A. Henigman], 2007. - 43 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) reaktivnost d) N-haloamidi e) elektrofilno halogeniranje f) kemijska kinetika

54(043.2)
Č II 54(043.2) HENIGMAN, A. Primerjalna
COBISS.SI-ID 7231305


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


91.
MEDNARODNI posvet Biološka znanost in družba (2007 ; Ljubljana)
        Genialna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda : zbornik prispevkov = Genial future - genetics, determinism and freedom : proceedings / Mednarodni posvet Biološka znanost in družba, Ljubljana, 4.-5. okt. 2007 = Conference on Bioscience and Society, October 4-5, 2007, Ljubljana, Slovenia ; [organizatorja Zavod RS za šolstvo [in] Ministrstvo za šolstvo in šport = organizers The National Education Institute [and] Ministry of Education and Sport ; avtorji prispevkov Špela Schroeder ... [et al.] ; prevodi Tanja Popit, Aleš Kladnik ; urejanje Simona Strgulc Krajšek, Tanja Popit, Minka Vičar]. - 1. natis = 1st ed. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2007 ([Brežice] : Utrip). - 249 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in/ali ang. pri večini prispevkov
ISBN 978-961-234-620-1
a) genetika

577.21:316(063)
II 57 MEDNARODNI Genialna
COBISS.SI-ID 235189248


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


92.
KOGOVŠEK, Vesna, 1977-
        Evalvacija učbenikov in delovnih zvezkov za osmi razred devetletne osnovne šole po Bloomovi taksionomiji kognitivnih ciljev : diplomsko delo / Vesna Kogovšek. - Ljubljana : [V. Kogovšek], 2007. - IX, 71, [7] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo. Biotehniška fak.
a) textbook b) biology c) taxonomy d) primary school e) učbenik f) biologija g) taksonomija h) osnovna šola i) analiza učbenikov j) Bloomova taksonomija

57:371.67(043.2)
371.67:57
Č II 57(043.2) KOGOVŠEK, V. Evalvacija
COBISS.SI-ID 7235401


61 MEDICINA.


93.
EUROPEAN Arts Therapies Conference (7 ; 2003 ; Madrid)
        Arts therapy : recognized discipline or soul-graffiti? : approaches, applications, evaluations : abstract book of the 7th bi-annual European Arts Therapies Conference : ECArTE / Line Kossolapow, Sarah Scoble (eds.). - Münster : Lit, cop. 2003. - 194 str. ; 24 cm. - (Kunst - Kreativität - Therapie. Materialen ; Bd. 3 = Art, creativity, therapies. Materials ; vol. 3)

ISBN 3-8258-7182-7 (pbk) ISBN 978-3-825-87182-6 (pbk)
a) psychotherapy - congress b) psihoterapija - kongres c) umetnostna terapija

615.851
615.851 EUROPEAN Arts therapy
COBISS.SI-ID 7239753

94.
JONES, Phil, 1958-
        Drama as therapy : theory, practice, and research / Phil Jones. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2007, cop. 1996. - XVIII, 356 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0711/2007007576.html. - Bibliografija: str. 331-348. - Kazali
ISBN 978-0-415-41555-2 (hbk) ISBN 978-0-415-41556-9 (pbk)
a) psychotherapy b) psychodrama c) psihoterapija d) psihodrama e) dramska terapija

615.851
615.851 JONES, P. Drama as
COBISS.SI-ID 7226441

95.
MILIVOJEVIĆ, Zoran
        Formule ljubavi : kako ne upropastiti sopstveni život tražeći pravu ljubav / Zoran Milivojević. - 2., izmenjeno izd., 9. štampanje. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2007, cop. 1995. - 467 str. ; 21 cm. - (Edicija Psihopop)

Bibliografija: str. 463-467
ISBN 978-86-86653-08-6
a) psychotherapy b) love c) psihoterapija d) ljubezen

615.851
615.851 MILIVOJEVIĆ, Z. Formule ljubavi
COBISS.SI-ID 7237705

96.
MILIVOJEVIĆ, Zoran
        Igre koje igraju narkomani : transakciona analiza problematičnog uzimanja droga / Zoran Milivojević ; ilustrovao Marko Milović. - Novi Sad : Psihopolis institut, cop. 2007 (Novi Sad : Daniel print). - 506 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Psihopop)

2.000 izv. - Bibliografija: str. 501-506
ISBN 978-86-86653-03-1
a) Narkomanija b) Narkomani - Zdravljenje c) psihoterapija d) odvisnosti e) mamila f) metadonsko zdravljenje

613.83
613.8 MILIVOJEVIĆ, Z. Igre
COBISS.SI-ID 221642247


61(043.2) MEDICINA.


97.
LOŽAR, Ksenija, 1975-
        Zelenjava v prehrani starejših : diplomsko delo / Ksenija Ložar. - Ljubljana : [K.Ložar], 2007. - IX, 97 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) elderly person c) attitude d) prehrana e) starejša oseba f) stališče g) zelenjava

613.262-053.9(043.2)
Č II 61(043.2) LOŽAR, K. Zelenjava
COBISS.SI-ID 7233097


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


98.
MARRIOTT, Alison
        Family therapy with older adults & their families / Alison Marriott. - Bicester : Winslow, cop. 2000. - VIII, 127 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Winslow editions)

Bibliografija: str. 126-127
ISBN 0-863-88232-3 ISBN 978-0-863-88232-6
a) Family psychotherapy b) Geriatric psychiatry

616.89
616.89 MARRIOTT, A. Family
COBISS.SI-ID 7237193

99.
SALECL, Renata
        O tesnobi / Renata Salecl ; prevod Vlasta Vičič. - Ljubljana : Sophia, 2007 (Ljubljana : Rotosi). - 151 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 2007, 17)

Prevod dela: On anxiety. - Bibliografija z opombami na dnu strani. - Kazalo
ISBN 978-961-6294-88-1
a) Tesnoba - Filozofija kulture b) teoretska psihoanaliza c) psihologija d) sociologija kulture

616.89-008.441:130.2
159.964.2
616.89 SALECL, R. O tesnobi
COBISS.SI-ID 235481600


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


100.
KOCBEK, Nina, 1981-
        Načini priprave hrane v Pomurju : diplomsko delo / Nina Kocbek. - Ljubljana : [N. Kocbek], 2007. - VII, 90 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-84. - Izvleček ; Auszug. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) meal c) prehrana d) obrok e) Pomurje f) priprava hrane

641.5(043.2)
Č II 64(043.2) KOCBEK, N. Načini
COBISS.SI-ID 7228489


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


101.
STALLABRASS, Julian
        Sodobna umetnost : zelo kratek uvod / Julian Stallabrass ; [prevedla Ljubica Klančar]. - Ljubljana : Krtina, 2007 ([Ljubljana] : Biro M). - 164 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 4)

Prevod dela: Contemporary art. - 800 izv. - O avtorju na zavihku ov. - Nadaljnje branje: str. 151-155. - Kazalo
ISBN 978-961-6174-99-2
a) Umetnost - 20.st. b) sodobna umetnost

7.01"19"
7.01 STALLABRASS, J. Sodobna
COBISS.SI-ID 235681024

102.
        UMETNOST in forma : [zbornik simpozija z dne 10.-11. oktobra 2006 v Ljubljani] / uredila Stefan Majetschak in Jožef Muhovič ; [izdajatelja] Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje & Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko. - Ljubljana : Nova revija, 2007. - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih in na dnu strani
ISBN 978-961-6580-27-4
a) Estetika - Študije b) likovna umetnost c) umetnostna forma d) teorija umetnosti e) zborniki

7.01(082)
111.852(082)
7.01 UMETNOST in forma
COBISS.SI-ID 235028736


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


103.
DRLJEPAN, Maja, 1981-
        Popart v slikarstvu in modi : diplomsko delo / Maja Drljepan. - Ljubljana : [M. Drljepan], 2007. - 80 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 76-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) slikarstvo c) popart d) moda

7.036(043.2)
Č II 7(043.2) DRLJEPAN, M. Popart
COBISS.SI-ID 7228745

104.
MALOVRH, Nataša, 1983-
        Razmerje moči med umetnikom in kustosom : diplomsko delo / Nataša Malovrh. - Ljubljana : [N. Malovrh], 2007. - 60 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 59-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) artist b) exhibition c) umetnik d) razstava e) sodobna umetnost f) kuratorji

7.071.1(043.2)
Č II 7(043.2) MALOVRH, N. Razmerje
COBISS.SI-ID 7226697


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


105.
JENKINS, Ian
        Greek architecture and its sculpture / Ian Jenkins ; line illustrations by Kate Morton. - Cambridge : Harvard University Press, cop. 2006. - 271 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 258-265. - Kazalo
ISBN 0-674-02388-9 (alk. paper) ISBN 978-0-674-02388-8 (alk. paper)
a) sculpture - Greece b) architecture - Greece c) kiparstvo - Grčija d) arhitektura - GrčijaEET/slv

72
72 JENKINS, I. Greek
COBISS.SI-ID 7238217


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


106.
        JOSEPH Beuys : the reader / edited and trnslated by Claudia Mesch and Viola Michely ; with a foreword by Arthur C. Danto. - London ; New York : I. B. Tauris, cop. 2007. - XVIII, 334 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku
ISBN 978-1-84511-363-6 (pbk) ISBN 1-845-11363-2 (pbk)
a) Beuys, Joseph - Criticism and interpretation

73/74Beuys J.
73/74 JOSEPH Beuys
COBISS.SI-ID 7237449

107.
MÜNTZ, Eugene, 1845-1902
        Michelangelo / [author Eugene Müntz ; translator Arthur Borges]. - New York : Parkstone Press, cop. 2005. - 191 str. : ilustr. ; 29 cm

Biografija: str. 186-189. - Kazalo
ISBN 1-85995-940-7 ISBN 978-1-8599-5940-4
a) Michelangelo (1475-1564) b) fine arts c) likovna umetnost

73/76Michelangelo
II 73/74 MÜNTZ, E. Michelangelo
COBISS.SI-ID 7253833


78 GLASBA.


108.
KUSTEC, Natalija
        Čudoviti svet glasbe. Priročnik za učitelje za pouk glasbe : 6. razred devetletne osnovne šole / Natalija Kustec, Cvetka Bevc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 139 str. : ilustr., note ; 30 cm. - (Vedež ; 6)

300 izv.
ISBN 978-86-341-4054-5
a) music education - teachers' guide b) glasbena vzgoja - priroňcik za učitelje

78(035)
II 78 KUSTEC, N. Čudoviti 6.r.
COBISS.SI-ID 234117120


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


109.
        SLON [Videoposnetek] : osem animiranih filmov. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 1 video DVD (ca 61 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnapisi v slov. - Priloga revij Cicido in Ciciban, november 2007. - Zgoščenka je nastala v sodelovanju z Mednarodnim festivalom animiranega filma Animateka. - Vsebina: The Bebuzz = Biba Malčka / Marija Miletić Dail. Kako rastejo stvari / Polonca Peterca. Ostorožno, dveri otkryvajutsja! = Pozor, vrata se odpirajo! / Anastasija Žuravljeva. Teatriporgand = Gledališki korenček / Pärtel Tall. Dreamer = Sanjač / Olga Marchenko. Lucia / Felix Gönnert. Koyaa / Kolja Saksida. Dvorišče / Nejc Saje
a) film b) animirani filmi c) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
DVD 79 SLON
COBISS.SI-ID 6037278


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


110.
KAJTNA, Tanja, 1977-
        Šport z bistro glavo : utrinki iz športne psihologije za mlade športnike / Tanja Kajtna in Tina Jeromen ; [ilustrator Marko Kočevar]. - Ljubljana : samozaložba, 2007. - 120 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 117-118
ISBN 978-961-245-286-5
a) sport b) šport c) psihologija športa d) športniki e) cilji f) samopodoba g) agresivnost

796
796 KAJTNA, T. Šport
COBISS.SI-ID 232614144

111.
SIMPSON, Joe
        Dotik praznine / Joe Simpson ; predgovor Chris Bonington ; [prevod Iztok Osojnik ; fotografije Joe Simpson, Simon Yates, Richard Hawking]. - Ljubljana : Sidarta, 2006. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Touching the void
ISBN 961-6027-46-8
a) Alpinizem - Andi - Spomini b) plezalni vzponi c) alpinistične odprave

796.52(238)(092)
821.111-94
796.5 SIMPSON, J. Dotik praznine
COBISS.SI-ID 227098624


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


112.
CAJHEN, Nana
        Znam za več. Slovenščina 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu / Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

5.000 izv.
ISBN 978-961-209-720-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) CAJHEN, N. Slovenščina 8
COBISS.SI-ID 235591936

113.
KRANJC, Simona, 1968-
        Moja slovenščina 5. Priročnik za učitelje : priročnik za učitelje k učbeniku in delovnemu zvezku Moja slovenščina 5, za pouk slovenščine v 5. razredu devetletne osnovne šole / Simona Kranjc, Tatjana Kokalj ; [rešitve pripravila Alenka Velkavrh]. - Mengeš : Izolit, 2007 (Ljubljana : Formatisk). - 187 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Rešitve nalog 5 : rešitve nalog k delovnemu zvezku Moja slovenščina 5, za pouk slovenščine v 5. razredu devetletne osnovne šole / Alenka Velkavrh. - 19 str. ; 27 cm
ISBN 978-961-6625-03-6
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6
II 811.163.6 KRANJC, S. Moja 5
COBISS.SI-ID 234014976


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


114.
        JUTRI je predaleč : sodobne afriške zgodbe / [izbrala, spremno besedo in opombe napisala Nataša Hrastnik ; prevedli Irena Duša Draž ... et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 461 str., [2] str. pril. z zvd. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 321)

ISBN 978-961-01-0216-8
a) afriška književnost b) kratka proza c) 20. st.

821
821 JUTRI je predaleč
COBISS.SI-ID 233460992


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


115.
NASTESKA, Katarina, 1977-
        Uporaba psihoanalitične teorije Bruna Bettelheima na modelu ljudske pravljice - Sneguljčica : diplomska naloga / Katarina Nasteska. - Ljubljana : [K. Nasteska], 2007. - 128 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 101-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) psychoanalysis c) pravljica d) psihoanaliza

82(043.2)
Č II 82(043.2) NASTESKA, K. Uporaba
COBISS.SI-ID 7230793


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


116.
DAVIES, Alison, 1972-
        Storytelling in the classroom : enhancing oral and traditional skills for teachers / Alison Davies. - London [etc.] : P. Chapman, cop. 2007. - V, 136 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lucky Duck book)

Bibliografija: str. 136
ISBN 1-412-92025-6 (pbk) ISBN 978-1-4129-2025-4 (pbk)
a) story telling b) listening c) pripovedovanje zgodb d) poslušanje

82-93
82-93 DAVIES, A. Storytelling
COBISS.SI-ID 7239241


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


117.
PESSOA, Fernando, 1888-1935
        Psihotipija : izbrano delo / Fernando Pessoa ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Miklavž Komelj ; prevedli Miklavž Komelj, Mojca Medvedšek in Ciril Bergles]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 500 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 323)

700 izv. - Pessoa, kraj, kjer se čuti ali misli / Miklavž Komelj: str. 439-481. - Kronologija Pessoovega življenja in dela: str. 482-498. - Dosedanje knjižne izdaje Pessoovih del v slovenščini: str. 500
ISBN 978-961-01-0274-8
a) Pessoa, Fernando (1888-1935) b) pisma c) literarne študije

821.134.2
821.134.2 PESSOA, F. Psihotipija
COBISS.SI-ID 234428928


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


118.
MCEWAN, Ian, 1948-
        On chesil beach / Ian McEwan. - London : Jonathan Cape, cop. 2007. - 166 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-224-08118-4 (hbk) ISBN 0-224-08118-7 (hbk)
a) Virginity - Fiction b) Honeymoons - Fiction c) Intimacy (Psychology) - Fiction d) Married people - Fiction e) Dorset (England) - Fiction

821.111
821.111 MCEWAN, I. On chesil
COBISS.SI-ID 7236937

119.
TOLKIEN, J. R. R.
        Narn i hîn Húrin : povest o Húrinovih otrocih / J. R. R. Tolkien ; uredil Christopher Tolkien ; ilustriral Alan Lee ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 281 str., [9] f. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: The children of Hurin. - Nasl. na ov., prelim. str. in v kolofonu: Húrinova otroka. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-01-0253-3
a) Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973) - "The Children of Hurin" - Literarni komentarji

821.111-312.9
821.111.09Tolkien J.R.R.
821.111 TOLKIEN, J. Narn i hîn Húrin
COBISS.SI-ID 234350592


821.111(043.2) ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


120.
MRAVLJAK, Katarina, 1982-
        Analiza Gospodarja prstanov po teoriji Marie Nikolajeve o fantastični pripovedi : diplomsko delo / Katarina Mravljak. - Ljubljana : [K. Mravljak], 2007. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) literature b) literatura c) fantastična prepoved d) Gospodar prstanov

821.111.09(043.2)
Č II 82(043.2) MRAVLJAK, K. Analiza
COBISS.SI-ID 7226185


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


121.
CLARK, Mary Higgins
        Deklici v modrem / Mary Higgins Clark ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 391 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Two little girls in blue. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0245-8

821.111(73)-312.4
821.111(73) CLARK, M. Deklici
COBISS.SI-ID 234919936


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


122.
NÖSTLINGER, Christine
        Mini gre na morje / Christine Nöstlinger ; [ilustracije Christine Nöstlinger jun. ; prevedla Danica Š. Novosel]. - 2. izd. - Ljubljana : Družba Piano, 2007. - 62 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Mini fährt ans Meer
ISBN 978-961-6693-03-5

821.112.2
821.112.2 NÖSTLINGER, C. Mini
COBISS.SI-ID 235367168

123.
SCHLINK, Bernhard
        Vrnitev domov / Bernhard Schlink ; [prevedla Sandra Baumgartner-Naylor]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Maribor] : Ma-tisk). - 298 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nova Evropa)

Prevod dela: Die Heimkehr. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-231-639-6

821.112.2-311.2
821.112.2 SCHLINK, B. Vrnitev domov
COBISS.SI-ID 234870528


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


124.
SAINT-Exupéry, Antoine de
        Mali princ : z avtorjevimi ilustracijami / Antoine de Saint-Exupéry ; [prevedel Ivan Minatti ; uvod Michel Quesnel, spremna beseda Anne-Solange Noble]. - 2. natis. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 117 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Le petit prince. - 3.000 izv. - Uvod / Michel Quesnel: str. 5-25. - Univerzalno sporočilo / Anne-Solange Noble: str. 27-29
ISBN 978-86-11-14205-0
a) Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)

821.133.1
821.133.1 SAINT-EXUPÉRY, A. Mali princ
COBISS.SI-ID 234537728


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


125.
BRVAR, Andrej, 1945-
        Retrospektiva : izbrane pesmi / Andrej Brvar ; [izbral in spremno besedo napisal Mitja Čander]. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 278 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 324)

600 izv. - Robustnost in pretanjenost / Mitja Čander: str. 242-256. - Bibliografija Andreja Brvarja / Matjaž Hočevar: str. 258-277
ISBN 978-961-01-0234-2
a) Brvar, Andrej (1945-) b) Brvar, Andrej (1945-)

821.163.6-821
821.163.6 BRVAR, A. Retrospektiva
COBISS.SI-ID 233725440

126.
GUZELJ, Maruša
        Velemladci / Maruša Guzelj. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2007 (Postojna : Čuk graf). - 94 str. ; 21 cm

300 izv. - O učenju / Dean Komel: str. 93-94. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6039-90-1
a) Učitelji - V leposlovju b) Pouk - V leposlovju

821.163.6-32
821.163.6 GUZELJ, M. Velemladci
COBISS.SI-ID 234193920

127.
JESIH, Milan
        Tako rekoč / Milan Jesih. - Ljubljana : Študentska založba, 2007 ([Ljubljana] : Formatisk). - 71 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-137-3

821.163.6
821.163.6 JESIH, M. Tako
COBISS.SI-ID 235875584

128.
KOSMAČ, Ciril
        Mavrični lok življenja / Ciril Kosmač ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Ivan Bizjak ; ilustriral Matjaž Schmidt]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2007. - 261 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)

1.700 izv. - O pisatelju in njegovem delu / Ivan Bizjak: str. 251-261
ISBN 978-961-6512-73-2

821.163.6-32
821.163.6 KOSMAČ, C. Mavrični
COBISS.SI-ID 234601728

129.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Veveriček posebne sorte / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2007. - [24] str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-6630-34-4

821.163.6
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Veveriček
COBISS.SI-ID 235834368

130.
NOVŠAK, Andreja
        Dobro srce / Andreja Novšak ; ilustriral Matjaž Arnol. - Žirovnica : samozal., 2002 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [20] str. : ilustr. ; 28 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov.
ISBN 961-236-366-8

821.163.6
II 821.163.6 NOVŠAK, A. Dobro srce
COBISS.SI-ID 120968960

131.
NOVŠAK, Andreja
        Ljubezen male sivke / Andreja Novšak ; ilustracije Andrejka Čufer. - Vrba : Indoku pgc, 2007. - [20] str. : ilustr., note ; 23 x 23 cm

ISBN 978-961-6611-03-9

821.163.6
821.163.6 NOVŠAK, A. Ljubezen
COBISS.SI-ID 234834688

132.
NOVŠAK, Andreja
        Pastirske izštevanke / Andreja Novšak ; [ilustracije otroci iz VVZ Radovljica, enota Lesce]. - Žirovnica : Utrinek, 2007. - [24] str. : ilustr. ; 16 cm

ISBN 978-961-6611-01-5
a) izštevanke

821.163.6-93-1
821.163.6 NOVŠAK, A. Pastirske
COBISS.SI-ID 233325824

133.
NOVŠAK, Andreja
        Zmaj Robantek in jokavi oblaček / Andreja Novšak ; ilustracije Adriano Janežič. - Vrba : Utrinek, 2005 (Potens). - [16] str., [7] f. barvnih pril. : ilustr., note ; 29 cm. - (Zbirka Utrinek)

ISBN 961-91736-0-0
a) Otroške pesmi - Slovenija

821.163.6-93-1
II 821.163.6 NOVŠAK, A. Zmaj
COBISS.SI-ID 222714624

134.
SAKSIDA, Igor
        Koraki nad oblaki. Priročnik za učitelje : [priročnik k berilu za 5. razred devetletne osnovne šole] / Igor Saksida, Jožica Marinčič. - Mengeš : Izolit, 2007 (Ljubljana : Formatisk). - 248 str. : ilustr. ; 30 cm

Podnasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija pri enem poglavju
ISBN 978-961-6625-02-9
a) literature - teachers' guide b) literatura - priročnik za učitelje c) književni pouk

821.163.6
II 821.163.6 SAKSIDA, i. Koraki 5
COBISS.SI-ID 233010432

135.
STRNIŠA, Gregor, 1930-1987
        Zbrane pesmi / Gregor Strniša. - Ljubljana : Študentska založba, 2007 ([Ljubljana] : Formatisk). - 703 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ali kdo ve? / Aleš Šteger: str. 659-703
ISBN 978-961-242-109-0
a) slovenska književnost b) poezija

821.163.6-1
821.163.6 STRNIŠA, G. Zbrane pesmi
COBISS.SI-ID 235627264

136.
ŠKRINJAR, Polona
        Zorenje divjih drnosljev / Polona Škrinjar ; [ilustrirala Dunja Kofler]. - Ljubljana : Prešernova družba, 2007. - 147 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)

1.700 izv.
ISBN 978-961-6512-74-9

821.163.6-31
821.163.6 ŠKRINJAR, P. Zorenje
COBISS.SI-ID 234045440


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


137.
ŽIGMAN, Petra, 1982-
        Ekranizacija književnih besedil : diplomsko delo / Petra Žigman. - Ljubljana : [P. Žigman], 2007. - 110 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) multimedia method c) curriculum d) primary school e) mladinska književnost f) multimedijska metoda g) kurikulum h) osnovna šola i) ekranizacija

821.163.6:791.43(043.2)
791.43:821.163.6(043.2)
Č 82(043.2) ŽIGMAN, P. Ekranizacija
COBISS.SI-ID 7220297


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


138.
        ATLANTIKA [Kartografsko gradivo] : veliki satelitski atlas sveta / zemljevidi Drago Kladnik ... [et al.] ; prevod iz nemškega jezika Daniela Lauks, Gregor Adlešič. - 1. izd. - [Različna merila]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 1 atlas (X, 501 str.) : barve ; 37 cm

Prevod dela: Atlantica : der neue grosse Satelliten-Weltatlas. - 7500 izv. - Indeks: str. 409-501
ISBN 978-86-11-17783-0
a) Svet - Geografija - Atlasi

912.44(100)
Č II 912 ATLANTIKA Veliki atlas
COBISS.SI-ID 234392064

139.
        DRUŽBA za petošolce : učbenik za družbo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / avtorji Slavko Ciglenečki ... [et al.] ; urednik Janez Justin ; [ilustracije Marija Nabergoj, Aleš Sedmak, Damijan Stepančič ; fotografije AP Photo Archive ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2007 (Bevke : Bograf). - 92 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Planet znanja)

1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6348-33-1
a) society - textbook b) primary education c) družba - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe f) slovenske pokrajine

908(497.4)(075.2)
II 908(075.2) DRUŽBA za petošolce
COBISS.SI-ID 225738240


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


140.
        POZABLJENA polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem / zbrale in uredile Alenka Šelih ... [et al.] ; [uvod in predgovor Alenka Šelih ; spremna študija Marta Verginella]. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma : SAZU, 2007. - 598 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 22)

2.000 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-961-6682-01-5 (Tuma)
a) Ženske - Slovenija - 19.-20.st.

929(497.4)"18/19"
929 POZABLJENA polovica
COBISS.SI-ID 234164736


93 ZGODOVINA.


141.
FIGES, Orlando
        Natašin ples : kulturna zgodovina Rusije / Orlando Figes ; [prevedel Matej Venier, pesmi sta prevedla Milan Jesih in Tone Pavček ; spremna beseda Igor Grdina]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan : Studia humanitatis, 2007 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 602 str., [16] str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Natasha's dance. - 1.000 izv. - Od razumevanja zgodovine do premišljevanj o Rusiji / Igor Grdina: str. 569-583. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-241-176-3 (Modrijan)
a) Rusija - Kulturna zgodovina - 18.-20.st.

930.85(47)"17/19"
93 FIGES, O. Natašin
COBISS.SI-ID 234388480


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


142.
BUČAR, France, 1923-
        Rojstvo države : izpred praga narodove smrti v lastno državnost / France Bučar ; predgovor Jože Pirjevec. - Radovljica : Didakta, 2007 (Ljubljana : Formatisk). - 317 str. ; 22 cm

Predgovor / Jože Pirjevec: str. 5-12
ISBN 978-961-6646-53-6
a) Slovenija - Politična zgodovina - 20.st. b) liberalizem c) socializem d) komunizem e) Dolomitska izjava f) titoizem g) razpad Jugoslavije h) osamosvojitev

94(497.4)"19"
94(497.4) BUČAR, F. Rojstvo države
COBISS.SI-ID 235424768


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO