COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi


VSEBINAfebruar 060 SPLOŠNO.


1.
GILLHAM, Bill, raziskovalec
        Research interviewing : the range of techinques / Bill Gillham. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2005. - X, 173 str. : graf. prikazi, preglednice ; 23 cm

Bibliografija: str. 169-170. - Kazalo
ISBN 0-335-21587-4 (hbk) ISBN 0-335-21586-6 (pbk)
a) research method b) interview c) raziskovalna metoda d) intervju

001
001 GILLHAM, B. Research
COBISS.SI-ID 1275223


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
BRUCE, Betsy
        Naučite se Macromedia Dreamweaver MX v 24 urah / Betsy Bruce ; [prevajalec Rok Brajkovič]. - Ljubljana : Pasadena, 2002 ([Velenje] : Eurograf). - XV, 475 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Sams teach yourself Macromedia Dreamweaver MX in 24 hours. - O avtorici: str. [XVI]. - Kazalo
ISBN 961-6361-27-9
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) Dreamweaver MX d) DHTML e) spletne strani f) izdelava

004.4(035)
004.4 BRUCE, B. Naučite se
COBISS.SI-ID 24218629

3.
LAPUH Bele, Julijana
        Excel za finančnike / Julija Lapuh Bele. - Ljubljana : Pasadena, 2003 (Ljubljana : Itagraf). - X, 238 str. : graf. prikazi, preglednice ; 21 cm

Spremna beseda / Jože Andrej Čibej: str. III. - Spremna beseda / Stanko Koželj: str. V. - Bibliografija: str. 227. - Kazalo
ISBN 961-6361-38-4
a) software - textbook b) programska oprema - učbenik c) Excel d) preglednice e) finančniki

004.4(035)
004.4 LAPUH BELE, J. Excel
COBISS.SI-ID 123573504

4.
PALLANT, Julie
        SPSS survival manual : a step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (Version 12) / Julie Pallant. - 2nd. ed. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2005. - IX, 318 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 313-315. - Kazalo
ISBN 0-335-21640-4
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) SPSS

004.4(035)
004.4 PALLANT, J. SPSS
COBISS.SI-ID 1207910

5.
ZANDSTRA, Matt
        Naučite se PHP v 24 urah / Matt Zandstra ; [prevajalec Simon Klemen]. - 3. izd. - Ljubljana : Pasadena, 2004 (Ljubljana : Itagraf). - XXI, 550 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Teach yourself PHP in 24 hours. - O avtorju: str. [XXII]. - Kazalo
ISBN 961-6361-62-7
a) programming language - reference book b) programski jezik - priročnik c) PHP d) internet e) skriptni jezik

004.4(035)
004.4 ZANDSTRA, M. Naučite se PHP
COBISS.SI-ID 216760320


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
BUJIŠIĆ, Gordana
        Dijete i kriza : priručnik za odgajatelje, učitelje i roditelje / Gordana Bujišić ; [crteži djeca Dječjeg vrtića "Vukovar II" iz Vukovara]. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005 (Zagreb : Kastmiler). - 131 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 953-212-253-2
a) mental stress b) hospitalized c) social integration d) duševni stres e) hospitalizirani f) socialna integracija g) bolan otrok h) krize i) nasilje j) smrt

159.922.7
II 159.922.7 BUJIŠIĆ, G. Dijete i kriza
COBISS.SI-ID 6497865

7.
GRUEN, Arno
        Der Verrat am Selbst : die Angst vor Autonomie bei Mann und Frau / Arno Gruen. - 17. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch, 2005, cop. 1986. - 180 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 172-178. - Kazalo
ISBN 3-423-35000-8
a) self b) identification c) interpersonal relations d) ego e) identifikacija f) medosebni odnosi

159.9
159.9 GRUEN, A. Der Verrat
COBISS.SI-ID 6511689

8.
KOŠIČEK, Marijan
        Človek, imej se rad! / Marijan Košiček. - 1. ponatis. - Radovljica : Didakta, 2003 (Ljubljana : Euroadria). - 222 str. ; 21 cm

ISBN 961-6214-37-3
a) self-evaluation b) self-confidence c) samovrednotenje d) samozaupanje e) psihološki nasveti

159.9
159.9 KOŠIČEK, M. Človek
COBISS.SI-ID 123374336

9.
LACKOVIĆ-Grgin, Katica
        Psihologija adolescencije / Katica Lacković-Grgin. - Jastrebarsko : Naklada Slap, cop. 2006. - 265 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zadru = Manualia Universitatis studiorum Iadertina)

Bibliografija: str. 243-255. - Kazali
ISBN 953-191-288-2
a) developmental psychology b) adolescent c) razvojna psihologija d) adolescent

159.922.8
II 159.922.8 LACKOVIĆ, K. Psihologija
COBISS.SI-ID 6512713

10.
        STANDARDI za pedagoško i psihološko testiranje / [prijevod Alija Kulenović, Vesna Buško ; glavni urednik Krunoslav Matešić]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006. - 295 str. ; 25 cm

Prevod dela: Standards for educational and psychological testing. - Na nasl. str.: Američko udruženje za istraživanja u obrazovanju, Američka psihološka udruga, Nacionalno vijeće za mjerjenje u obrazovanju. - Kazal0
ISBN 953-191-285-8
a) marking b) measurement technique c) test - standard d) ocenjevanje e) merilna tehnika f) test - norma

159.9(035)
159.9 STANDARDI za pedagoško
COBISS.SI-ID 6509897

11.
WAINRYB, Cecilia
        Being hurt and hurting others : children's narrative accounts and moral judgments of their own interpersonal conflicts / Cecilia Wainryb, Beverly A. Brehl, Sonia Matwin ; with commentary by Bryan W. Sokol and Stuart Hammond. - Boston ; Oxford : Blackwell, 2005. - VII, 125 str. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X ; 2005, vol. 70, no. 3)

Bibliografija: str. 104-113
a) interpersonal relations b) peer group c) aggressiveness d) moral development e) medosebni odnosi f) vrstniki g) agresivnost h) moralni razvoj

159.922.7
159.922.7 WAINRYB, C. Being
COBISS.SI-ID 6490441

12.
WORDEN, James William, 1932-
        Savjetovanje i terapija u tugovanju : priručnik za stručnjake u području zaštite mentalnog zdravlja / J. William Worden ; [prijevod Meri Tadinac]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2005. - XI, 232 str. ; 24 cm. - (Psihoterapijski niz ; knj. 8)

Prevod dela: Grief counseling and grief therapy : a handbook for the mental health practitioner. - Bibliografija: str. 203-224. - Kazalo
ISBN 953-191-257-2
a) guidance b) psychotherapy c) svetovanje d) psihoterapija e) žalovanje

159.942
159.942 WORDEN, J. Savjetovanje
COBISS.SI-ID 6512201


17 ETIKA.


13.
FLOURI, Eirini
        Fathering and child outcomes / Eirini Flouri. - Chichester [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XIII, 221 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip051/20040219 20.html. - Hrbtni nasl.: Fathering & child outcomes. - Bibliografija: str. 189-218. - Kazalo
ISBN 0-470-86168-1 (pbk) ISBN 0-470-86167-3 (hbk)
a) father-child relation b) child development c) child psychology d) odnos med očetom in otrokom e) razvoj otroka f) psihologija otroka g) očetovstvo

173
173 FLOURI, E. Fathering
COBISS.SI-ID 6514249


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


14.
HALMI, Aleksandar
        Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima / Aleksandar Halmi. - Jastrebarsko : Naklada Slap, cop. 2005. - 530 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis ; 2005)

Bibliografija: str. 512-523. - Kazalo
ISBN 953-191-249-1
a) qualitative research b) social research c) kvalitativno raziskovanje d) socialno raziskovanje

303
3 HALMI, A. Strategije
COBISS.SI-ID 6510921


316 SOCIOLOGIJA.


15.
BYRNE, David S., 1947-
        Social exclusion / David Byrne. - 2nd ed. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2005. - XII, 202 str. ; 23 cm. - (Issues in society)

Bibliografija: str. 183-193. - Kazalo
ISBN 0-335-21595-5 (hbk) ISBN 0-335-21594-7 (pbk)
a) social inequality b) marginal c) social integration d) socialna neenakost e) marginalec f) socialna integracija g) izključenost

316
316 BYRNE, D. Social exclusion
COBISS.SI-ID 6500937

16.
HOLIGHAUS, Kristin
        Zoff in der Schule : tipps gegen Mobbing und Gewalt / Kristin Holighaus ; mit Zeichnungen von Rolf Kutschera. - Weinheim ; Basel : Beltz & Gelberg, cop. 2004. - 126 str. : ilustr. ; 19 cm

Kazalo
ISBN 3-407-75522-8

316.62
316.6 HOLIGHAUS, K. Zoff
COBISS.SI-ID 6514761

17.
        MI in oni : nestrpnost na Slovenskem / uredila Vesna Leskošek. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2005 ([Ljubljana] : Littera picta). - 173 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu večine prispevkov. - Abstracts
ISBN 961-6455-35-4
a) tolerance - Slovenia b) cultural background c) toleranca - Slovenija d) kulturno ozadje e) nestrpnost f) multikulturalizem g) sovražni govor

316.6(082)
316.6 MI in oni
COBISS.SI-ID 223380992


33 GOSPODARSTVO


18.
        POKLICI / [prevedla Alenka Kepic Mohar]. - Tržič : Učila, 2000. - 91 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Moja prva enciklopedija)

Prevod dela: Ma premiere encyclopédie. Les métiers. - Kazalo
ISBN 961-233-334-3
a) occupation - children's book b) poklic - knjiga za otroke

330(02.053.2)
330 POKLICI
COBISS.SI-ID 108525312

19.
WALTHER, Andreas, 1964-
        Spielräume im Übergang in die Arbeit : junge Erwachsene im Wandel der Arbeitsgesellschaft in Deutschland, Italien und Grossbritannien / Andreas Walther. - Weinheim ; München : Juventa, cop. 2000. - 424 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Edition soziale Arbeit)

Bibliografija: str. 393-424
ISBN 3-7799-1213-9
a) young adult b) employment c) transition from school to work d) mlajši odrasli e) zaposlitev f) prehod iz šole na delo

330
330 WALTHER, A. Spielräume
COBISS.SI-ID 6511945


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


20.
        GROWING older in Europe / edited by Alan Walker. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2005. - VIII, 295 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Growing older)

Bibliografija: str. 248-288. - Kazalo
ISBN 0-335-21514-9 (hbk) ISBN 0-335-21513-0 (pbk)
a) elderly person - Europe b) standard of living c) starejša oseba - Evropa d) življenjski standard

36
36 GROWING older
COBISS.SI-ID 6501193


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21.
        EDUCATION and global development : ECA policy workshop, St. PetersburgState University, Law Department, January 19, 2006. - St. Petersburg : St. Petersburg State University, Law Department, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Vzpor. besedilo v rus. - Na vrhu ov.: ABCDE Conference
a) higher education - conference b) visokošolsko izobraževanje - konferenca

37.01
II 37.01 EDUCATION and global
COBISS.SI-ID 6510153

22.
KOŽUH, Boris
        Metaanalitična integracija pedagoških raziskav / Boris Kožuh ; [prevod povzetka Petra Golob]. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2005 ([Ljubljana] : Bori). - 116 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

500 izv. - Literatura: str. 89-93. - Summary
ISBN 86-7207-164-6
a) educational research b) methodology c) pedagoško raziskovanje d) metodologija e) pedagoška metodologija f) metaanaliza

37.01
37.01 KOŽUH, B. Metaanalitična
COBISS.SI-ID 221143040

23.
PRANJIĆ, Marko
        Didaktika : povijest, osnove, profiliranje, postupak / Marko Pranjić. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2005 (Zagreb : Znanje). - 389 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 341-379. - Kazali
ISBN 953-212-085-8
a) didactics b) didaktika

37.02
37.02 PRANJIĆ, M. Didaktika
COBISS.SI-ID 6490953

24.
RANCIERE, Jacques
        Nevedni učitelj : pet lekcij o intelektualni emancipaciji / Jacques Ranciere ; [prevedla Suzana Koncut]. - Ljubljana : Zavod En-knap, 2005 ([Ljubljana] : Studio Print). - 122 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prehodi)

Prevod dela: Le maître ignorant. - Spremna beseda / Marina Gržinić: str. 7-16. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija na dnu str.
ISBN 961-91511-1-9
a) Jacotot, Jean Joseph (1770-1840) b) philosophy of education c) pedagoška filozofija

37.01
37.01 RANCIERE, J. Nevedni učitelj
COBISS.SI-ID 223864064

25.
        RESPONDING to student expectations. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, cop. 2002. - 151 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 92-64-19824-5
a) higher education b) undergraduate student c) motivation d) marketing e) student behaviour f) visokošolsko izobraževanje g) dodiplomski študent h) motivacija i) trženje j) vedenje študentov

378
378 RESPONDING to student
COBISS.SI-ID 499324


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


26.
BRUNDRETT, Mark
        Achieving competence, success, and excellence in teaching / Mark Brundrett and Peter Silcock. - London ; New York : RoutledgeFalmer, cop. 2002. - VIII, 183 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 158-176. - Kazalo
ISBN 0-415-24067-0 (hbk) ISBN 0-415-24068-9 (pbk)
a) teaching aptitude b) teaching practice c) teaching model d) sposobnost poučevanja e) učna praksa f) didaktični model

371.13/.16
371.13/.16 BRUNDRETT, M. Achieving
COBISS.SI-ID 6490697

27.
CVETEK, Slavko
        Poučevanje kot profesija, učitelj kot profesionalec / Slavko Cvetek. - Radovljica : Didakta, 2005. - 269 str. : preglednice ; 21 cm

Bibliografija: str. 245-264. - Kazalo
ISBN 961-6530-61-5
a) teacher education b) teaching profession c) teaching practice d) izobraževanje učiteljev e) učiteljski poklic f) učna praksa g) profesionalnost h) učitelji angleščine

371.13/.16
371.13/.16 CVETEK, S. Poučevanje
COBISS.SI-ID 223058688

28.
        ODKRIVANJE nadarjenih učencev in vzgojno-izobraževalno delo z njimi / Tanja Bezić ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006. - 182 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Modeli delovanja. Spodbudno vzgojno-učno okolje)

500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 961-234-562-7
a) gifted b) individualized teaching c) teacher role d) nadarjeni e) individualiziran pouk f) vloga učitelja g) odkrivanje nadarjenih

371.212.3
371.212.3 ODKRIVANJE nadarjenih
COBISS.SI-ID 223804160

29.
        SMERNICE pripravniku ob začetku profesionalne poti : priročnik / Milena Valenčič Zuljan ... [et al.] ; [uredila Milena Valenčič Zuljan]. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 50 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 50
ISBN 86-7735-090-X (Pedagoška fakulteta)
a) probationary teacher - reference book b) legislation c) učiteljski pripravnik - priročnik d) zakonodaja

371.13/.16(035)
371.13/.16 SMERNICE pripravniku
COBISS.SI-ID 224369664

30.
        TEACHERS matter : attracting, developing and retaining effective teachers. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, cop. 2005. - 237 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 27 cm. - (Education and training policy)

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 92-64-01802-6
a) teacher - OECD - comparative analysis - cross-national research b) teacher education c) teacher recruitment d) working conditions of teachers e) career development f) učitelj - OECD - primerjalna analiza - transnacionalno raziskovanje g) izobraževanje učiteljev h) najemanje učiteljev i) delovni pogoji učiteljev j) poklicni razvoj

371.13/.16
371.13/.16 TEACHERS matter
COBISS.SI-ID 1233510


372 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


31.
CASEY, Theresa
        Inclusive play : practical strategies for working with children aged 3 to 8 / Theresa Casey. - London : P. Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2005. - VIII, 128 str. : ilustr., ; 30 cm

Bibliografija: str. 123-125. - Kazalo
ISBN 1-4129-0242-8 ISBN 1-4129-0243-6 (pbk)
a) play b) pre-school child c) igra d) predšolski otrok e) inkluzivna igra

372.3
II 372.3 CASEY, T. Inclusive play
COBISS.SI-ID 6504521

32.
JONES, Phyllis
        Inclusion in the early years : stories of good practice / Phyllis Jones. - London : D. Fulton, cop. 2005. - 104 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 99-101. - Kazalo
ISBN 1-84312-121-2
a) backward child - England b) integration c) pre-school child d) razvojno moten otrok - Anglija e) integracija f) predšolski otrok g) inkluzija

372.3
372.3 JONES, P. Inclusion
COBISS.SI-ID 6490185

33.
STRITAR, Urška
        Otrokov portfolio v vrtcu / Urška Stritar, Sonja Sentočnik ; [soavtorice Tanja Gostinčar ... [et al.] ; s primeri iz prakse so sodelovale Darija Hohnjec ... [et al.] ; avtorice fotografij Darija Hohnjec ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Modeli poučevanja in učenja. Predšolska vzgoja)

500 izv. - Bibliografija: str. 70-72
ISBN 961-234-556-2
a) pre-school education b) data collection c) predšolska vzgoja d) zbirka podatkov e) portfolio

372.3(082)
II 372.3 STRITAR, U. Otrokov
COBISS.SI-ID 223804416


373 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


34.
MAGLICA, Majda
        Razvoj vrtcev na Slovenskem v času od 1901 do 2001 na primeru tolminskega vrtca / Majda Maglica. - Medvode : Studio Anima, 2005 (Jesenice : Antus). - 75 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 71-73
ISBN 961-238-517-3
a) nursery school - 1901 - 2001 - historiography b) vrtec - 1901 - 2001 - zgodovinski pregled c) vrtci d) Tolmin

373.2
373.2 MAGLICA, M. Razvoj
COBISS.SI-ID 222278656


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


35.
        EQUITY in education : students with disabilities, learning difficulties and disadvantages : statistics and indicators. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, Centre for Educational Research and Innovation, 2004. - 165 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.sourceoecd.org/. - Bibliografija: str. 133-134
ISBN 92-64-10368-6
a) equal opportunity b) educational opportunities c) learning difficulty d) socially handicapped e) enakost možnosti f) možnosti izobraževanja g) učne težave h) socialno prizadeti i) inkluzija j) države OECD

376
376 EQUITY in education
COBISS.SI-ID 573516

36.
INTERNATIONAL Conference of Comenius 3 Network MIR: Migration and Intercultural Relations - Challenge for European Schools (3 ; 2005 ; Ljubljana)
        Migrants and education : challenge for European schools today / The third International Conference of Comenius 3 Network MIR: Migration and Intercultural Relations - Challenge for European Schools ; Dan D. Daatland, Jernej Mlekuž (eds.). - Ljubljana : Institute for Slovenian Emigration Studies at ZRC SAZU, 2005 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 142 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 961-6568-22-1
a) migrant - Europe - conference b) educational opportunities c) migrant - Evropa - konferenca d) možnosti izobraževanja

376.6(063)
376 INTERNATIONAL Migrants
COBISS.SI-ID 224292096

37.
        LEARNING disability : a life cycle approach to valuing people / edited by Gordon Grant ... [et al.]. - Maidenhead ; New York : Open University Press, cop. 2005. - XIX, 757 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-335-21826-1 (hbk) ISBN 0-335-21439-8 (pbk)
a) learning difficulty b) handicapped c) life story d) social policy e) učne težave f) prizadeti g) življenjska pot h) socialna politika i) socialna pomoč j) zagovorništvo

376
376 LEARNING disability
COBISS.SI-ID 6500681

38.
        SOCIAL inclusion and exclusion, and social justice in education / Gaby Weiner (ed.). - Linz : R. Trauner, 2005. - 190 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 21 cm. - (Schriften der pädagogischen Akademie des Bundes in Oberösterreich ; 29)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 3-85487-919-9
a) social integration b) migrant c) immigrant d) socialna integracija e) migrant f) priseljenec g) inkluzija

376.5
376.5 SOCIAL inclusion
COBISS.SI-ID 6495817


377 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.


39.
VIERTEL, Evelyn
        Assessment of the labour market and the vocational education and training sector in Croatia / Evely Viertel ; with input from Sanja Crnkovic-Pozaic, Graham Reid, Elena Lenskaya, Pavel Zgaga. - Torino : European Training Foundation, 2001. - 43 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

a) labour market b) vocational education - Croatia c) delovni trg d) poklicno izobraževanje - Hrvaška

377
II 377 VIERTEL, E. Assessment
COBISS.SI-ID 6505033


378 VISOKO ŠOLSTVO.


40.
CORBETT, Anne
        Universities and the Europe of knowledge : ideas, institutions and policy entrepreneurship in European Union higher education policy, 1955-2005 / Anne Corbett. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2005. - X, 268 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 248-255. - Kazalo
ISBN 1-4039-3245-X (hbk)
a) higher education - European Union - 1955 - 2005 b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje - Evropska unija - 1955 - 2005 d) politika vzgoje in izobraževanja

378(4)
378 CORBETT, A. Universities
COBISS.SI-ID 24447069

41.
        DISABILITY in higher education / [prepared by Serge Ebersold with Peter Evans]. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, cop. 2003. - 168 str. : graf. prikazi, preglednice ; 23 cm

Podatki o avtorjih na str. 3. - Bibliografija: str. 168
ISBN 92-64-10505-0
a) backward child - OECD b) secondary school c) higher education d) razvojno moten otrok - OECD e) srednja šola f) visokošolsko izobraževanje

378
378 DISABILITY in higher
COBISS.SI-ID 14747878

42.
HAZELKORN, Ellen
        University research management : developing research in new institutions / Ellen Hazelkorn. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Developement, cop. 2005. - 211 str. : graf. prikazi, preglednice ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij
ISBN 92-64-00694-X
a) higher education b) management c) research d) visokošolsko izobraževanje e) vodenje f) raziskovanje

378
378 HAZELKORN, E. University
COBISS.SI-ID 1486295

43.
        A HISTORY of the university in Europe. Vol. 1, Universities in the middle age / editor Hilde de Ridder-Symoens. - 1st paperback ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003, cop. 1992. - XXVIII, 506 str. : zvd ; 23 cm

Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu strani. - Kazali
ISBN 0-521-54113-1 (pbk) ISBN 0-521-36105-2 (hbk)
a) higher education - university - Europe - 500 - 1500 - historiography b) visokošolsko izobraževanje - univerza - Evropa - 500 - 1500 - zgodovinski pregled

378(4)(082)
378 HISTORY of the university
COBISS.SI-ID 55762689

44.
        A HISTORY of the university in Europe. Vol. 2, Universities in early modern Europe : (1500-1800) / editor Hilde de Ridder-Symoens. - 1st paperback ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003, cop. 1996. - XXV, 693 str. : graf. prikazi, zvd ; 23 cm

Bibliografija: str. XVI-XVII in na dnu strani. - Kazali
ISBN 0-521-36106-0 (hbk) ISBN 0-521-54114-X (pbk)
a) higher education - university studies - Europe - 1500 - 1800 - historiography b) visokošolsko izobraževanje - univerzitetni študij - Evropa - 1500 - 1800 - zgodovinski pregled

378(082)
378 HISTORY of the university
COBISS.SI-ID 6491209

45.
        The INTERNATIONAL baccalaureate diploma programme : an introduction for teachers and managers / edited by Tim Pound. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XIV, 193 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0514/2005017 129.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-33537-X (pbk) ISBN 0-415-39044-3 (hbk)
a) post-compulsory education b) teaching programme c) izobraževanje po obveznem šolanju d) učni programi e) mednarodna matura

378
378 INTERNATIONAL baccalaureat
COBISS.SI-ID 6501705

46.
        INTERNATIONALISATION and trade in higher education : opportunities and challenges. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, cop. 2004. - 317 str. : graf. prikazi, preglednice ; 27 cm

Na vrhu nasl. str.: Centre for Educational Research and Innovation. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 92-64-01504-3
a) higher education b) student mobility - OECD c) study abroad d) visokošolsko izobraževanje e) študentska mobilnost - OECD f) študij v tujini g) internacionalizacija h) trgovina i) statistika

378
378 INTERNATIONAL and trade
COBISS.SI-ID 577100

47.
        Second meeting of the research group : conference materials : Podogorica, Montenegro 4-5 February 2006. - Ljubljana : Faculty of Education, 2006. - 21 f. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: International Research Project, Enhancing Professional Development of Education Practitioners and Teaching/Learning practices in SEE countries
a) teacher education - project - South-Eastern Europe b) higher education c) visokošolsko izobraževanje d) izobraževanje učiteljev - Jugovzhodna Evropa - projekt

378
II 378 SECOND meeting
COBISS.SI-ID 6501961

48.
        TUNING educational structures in Europe. II, Universities' contribution to the Bologna process : [final report] / edited by Julia González, Robert Wagenaar_. - Bilbao : University of Deusto ; Groningen : University of Groningen, cop. 2005. - 385 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 22 cm

Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/strani/bologna/tuning 2-first-version-from-printers.pdf
ISBN 84-7485-869-0 (obra complete) ISBN 84-9830-014-2
a) higher education b) educational reform - Europe c) visokošolsko izobraževanje d) reforma vzgoje in izobraževanja - Evropa e) bolonjski proces f) bolonjske reforme

378(4)
II 378 TUNING educational Č 378 TUNING educational
COBISS.SI-ID 6497609


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


49.
        POSLIKAVA obraza : ustvarjalne ideje za pustne maske : korak za korakom do čudovitih poslikav / [fotografije Fotostudio Mareth, Sabine Münch ; prevod Jelka Gros]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 206 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Der grosse Schminkspass
ISBN 86-365-0600-X
a) pustne maske b) obraz c) poslikave d) ličenje

379.826(035)
II 379.8 POSLIKAVA obraza
COBISS.SI-ID 223788288


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


50.
PARKER, Steve, 1952-
        Ogrožena narava / Steve Parker ; [izbor slikovnega gradiva Carlotta Cooper ; prevod Urška Kušar]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2005 ([Ljubljana] : Schwarz). - 32 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Zelena knjižnica / Pomurska založba)

Prevod dela: Wildlife in danger. - Kazalo
ISBN 86-7195-431-5
a) environmental protection - children's book b) varstvo okolja - knjiga za otroke c) habitat d) naravna dediščina e) varstvo f) ogrožene vrste

502/504(02.053.2)
II 502/504 PARKER, S. Ogrožena
COBISS.SI-ID 221528064

51.
PARKER, Steve, 1952-
        Onesnaženi planet / Steve Parker ; [izbor slikovnega gradiva Carlotta Cooper ; prevod Maja Vouk]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2005 ([Ljubljana] : Schwarz). - 32 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Zelena knjižnica / Pomurska založba)

Prevod dela: Polluted planet. - Bibliografija: str. 30. - Kazalo
ISBN 86-7195-430-7
a) environmental protection - children's book b) varstvo okolja - knjiga za otroke c) človekovo okolje d) onesnaženost e) onesnaževalci f) degradacija okolja g) ekološka zavest

502/504(02.053.2)
II 502/504 PARKER, S. Onesnaženi
COBISS.SI-ID 221528576


51 MATEMATIKA.


52.
ANDREESCU, Titu, 1956-
        Geometric problems on maxima and minima / Titu Andreescu, Oleg Mushkarov, Luchezar Stoyanov. - Boston [etc.] : Birkhaüser, cop. 2006. - IX, 264 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 263-264
ISBN 0-8176-3517-3
a) Maxima and minima b) Geometry - Problems, exercises, etc

514
514 ANDREESCU, T. Geometric
COBISS.SI-ID 6515017

53.
CROSSLEY, Martin D.
        Essential topology / Martin D. Crossley. - London : Springer, cop. 2005. - IX, 224 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer undergraduate mathematics series, ISSN 1615-2085)

Bibliografija: str. 217. - Kazalo
ISBN 1-85233-782-6
a) mathematics b) matematika c) topologija

515.1
515.1 CROSSLEY, M. Essential
COBISS.SI-ID 14412296

54.
        ENCYCLOPEDIA of general topology / edited by Klaas Pieter Hart, Jun-iti Nagata and Jerry E. Vaughan ; associate editors Vitaly V. Fedorchuk ... [et al.]. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier Science, cop. 2004. - X, 526 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-444-50355-2
a) mathematics - encyclopedia b) matematika - enciklopedija c) topologija

515.1
Č II 515.1 ENCYCLOPEDIA of general
COBISS.SI-ID 13691912

55.
WILLIAMS, Kenneth Raynor, 1912-1989
        Vedic mathematics : teacher's manual : advanced level / Kenneth R. Williams ; foreword by L. M. Singhvi. - Delhi : Motilal Banarsidass, 2005, cop. 2002. - XI, 270 str. : ilustr. ; 24 cm. - (India's scientific heritage ; 9)

Bibliografija: str. [263]. - Kazalo
ISBN 81-208-2776-7 (cloth) ISBN 81-208-2788-0 (paper)
a) mathematics - teachers' guide b) matematika - priročnik za učitelje c) vedska matematika

51
51 WILLIAMS, K. Vedic
COBISS.SI-ID 6514505


54 KEMIJA.


56.
KORNHAUSER, Aleksandra
        Pogled v kemijo 9. Delovni zvezek za deveti razred osnovne šole / Aleksandra Kornhauser, Malcolm Frazer ; [karikature Izar Lunaček ; tehniške risbe Igor Cerar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 115 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki)

ISBN 86-11-17176-4
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) KORNHAUSER, A. Pogled v kemijo 9
COBISS.SI-ID 221007104


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


57.
DANIELS, Patricia
        Ocean / Patricia Daniels ; [prevedla Eva Planko]. - Zagreb : Egmont, 2002 (Italija : De Agostini). - 60 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Ocean
ISBN 953-187-435-2
a) morje b) oceani c) spoznavanje narave d) knjige za otroke

55(02.053.2)
55 DANIELS, P. Ocean
COBISS.SI-ID 117358080


61 MEDICINA.


58.
        NACIONALNI program prehranske politike za obdobje od 2005 do 2010 : (NPPP 2005-2010) : povzeto po Resoluciji o nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010 (Uradni list RS, št. 39/2005) / [avtorji Jožica Maučec Zakotnik ... [et al.] ; uredniki Rok Poličnik, Elizabeta Mičović, Cirila Hlastan Ribič ; prevod v angleški jezik Milena Kotnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2005 (Ljubljana : Littera scripta). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Način dostopa (URL): http://www2.gov.si/mz/mz-splet.nsf Način dostopa (URL): http://www.ivz.si/ivz/. - 1.700 izv.
ISBN 961-6523-10-4
a) nutrition b) government policy - Slovenia - 2005 - 2010 c) prehrana d) vladna politika - Slovenija - 2005 - 2010 e) prehranska politika f) nacionalni program

613.2(497.4)
II 613.2 NACIONALNI program
COBISS.SI-ID 221607424

59.
PRSTAČIĆ, Miroslav
        Cerebralna paraliza i ex-gen kreativna terapija = Cerebral palsy and ex-gen creative therapy = Egkephalike paralyse kai demioyrgike therapeia ex-gen / Miroslav Prstačić ; predgovori Daphne Economou, Miroslav Pospiš ; [prijevod Dubravka Hrastovec, Eleftheria Georgiadi]. - Trojezično izd. - Zagreb : Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za studij motoričkih poremećaja, kroničkih bolesti i Art terapija, 2005. - 151 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v hrv., angl. ali grš. - Bibliografija: str. [153-154]. - Kazali
ISBN 953-98505-3-3 (Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju)
a) cerebral palsy b) psychotherapy c) cerebralna paraliza d) psihoterapija e) umetnostna terapija f) kreativna terapija

615.851
615.851 PRSTAČIĆ, M. Cerebralna
COBISS.SI-ID 6500425

60.
        SEX, drugs and young people : international perspectives / edited by Peter Aggleton, Andrew Ball and Purnima Mane. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XII, 224 str. : preglednice ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-32877-2 (hbk) ISBN 0-415-32878-0 (pbk)
a) sexual behaviour b) drug addiction c) youth d) spolno vedenje e) zasvojenost z drogami f) mladina

613.8
613.8 SEX, drugs
COBISS.SI-ID 6501449

61.
STERGAR, Eva
        Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino, Slovenija 2003 : ESPAD / Eva Stergar, Vesna Pucelj in Nina Scagnetti. - Ljubljana : Urad za droge, 2005. - 129 str. : graf. prikazi, preglednice ; 21 cm

Bibliografija: str. 71
a) drug addiction - alcohol - narcotic - smoking - Slovenia b) adolescent c) statistical data d) zasvojenost z drogami - alkohol - narkotik - kajenje - Slovenija e) adolescent f) statistični podatki g) mamila h) alkoholne pijače

613.81/.83
613.8 STERGAR, E. Evropska
COBISS.SI-ID 512158057


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


62.
AUER, Vladimir
        Mejna osebnost : viharnost, nihanja razpoloženja, izbruhi besa, strah pred osamljenostjo / Vladimir Auer. - Ljutomer : samozal. Ibidem, 2005 ([Ljubljana : Pleško]). - 149 str. ; 21 cm

O avtorju; str. 4. - Beseda v spremstvo / Martina Tomori: str. 5-6. - Spremna beseda / Andrej Žmitek: str. 6-7. - Bibliografija: str. 143
ISBN 961-91612-0-3
a) behaviour disorder b) diagnosis c) medical treatment d) motnje vedenja e) diagnoza f) zdravljenje g) osebnostne motnje h) simptomi i) klinična slika j) mejna osebnost k) študije primerov l) klasifikacija

616.89
616.89 AUER, V. Mejna osebnost
COBISS.SI-ID 220986880

63.
        HANDBOOK of interventions that work with children and adolescents : prevention and treatment / edited by Paula M. Barrett and Thomas H. Ollendick. - Chichester [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XVI, 555 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/wiley032/2003008 386.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/wiley037 /2003008386.html Sorodni elektronski vir: http://www.e-streams.com/es0709/es0709_3560. html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-470-84453-1
a) child psychiatry - reference book b) behaviour disorder c) emotional disorder d) prevention e) pedopsihiatrija - priročnik f) motnje vedenja g) čustvene motnje h) prevencija

616.89
616.89 HANDBOOK of interventions
COBISS.SI-ID 6513993


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


64.
ZAJC, Sonja
        Tehniški dnevi od 1. do 5. razreda osnovne šole / Sonja Zajc ; [avtorice praktičnih primerov Nataša Anderlič ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 102 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Modeli poučevanja in učenja. Dnevi dejavnosti)

600 izv. - Bibliografija: str. 102
ISBN 961-234-550-3
a) engineering - teachers' guide b) tehnika - priročnik za učitelje c) tehniški dnevi d) priprave

62:371.3(035)
371.3:62(035)
62 ZAJC, S. Tehniški dnevi
COBISS.SI-ID 224311808


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


65.
HUMAR, Marjeta
        Papirniški terminološki slovar / sestavila in uredila Marjeta Humar s strokovnjaki za papirništvo na podlagi gradiva Staneta Bonača ; [izdal Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Sekcija za terminološke slovarje ; izdelava abecednih seznamov tujejezičnih ustreznikov Ana Anžel] ; strokovni recenzenti Božo Iglič ... [et. al.]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1996 ([Ljubljana] : Planprint). - 353 str. ; 30 cm. - (Zbirka Slovarji / Znanstvenoraziskovalni center SAZU)

Vsebuje tudi angleško-slovenske, francosko-slovenske in nemško-slovenske ustreznike. - Bibliografija: str. 352
ISBN 961-6182-20-X
a) papirništvo b) papirna industrija c) papir d) proizvodnja e) tehnologija f) terminološki slovarji g) poliglotski slovarji

67/68(038)=00
II 67/68 HUMAR, M. Papirniški
COBISS.SI-ID 62840576


7


66.
FORTY, Sandra
        Simboli / Sandra Forty ; [prevedla Mojca Vodušek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - 256 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Symbols. - Kazalo
ISBN 86-11-17159-4
a) symbol b) simbol

7.045
7 FORTY, S. Simboli
COBISS.SI-ID 221745408


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


67.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Likovno oblikovanje : izbirna dejavnost : povzetki / pripravila Beatriz Tomšič Čerkez. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko, 2006. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 55-56
a) art education b) university studies c) likovna vzgoja d) univerzitetni študij

7
II 7 TOMŠIČ, B. Likovno
COBISS.SI-ID 6494281

68.
ZUPANČIČ, Tomaž, 1962-
        Metoda likovnopedagoškega koncepta : priročnik za učitelje / Tomaž Zupančič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006 ([Ljubljana] : Boex). - 111 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Modeli poučevanja in učenja. Likovna vzgoja)

Bibliografija: str. 109-111
ISBN 961-234-553-8
a) art education - teachers' guide b) likovna vzgoja - priročnik za učitelje

7:371.3(035)
371.3:7(035)
7 ZUPANČIČ, T. Metoda
COBISS.SI-ID 223803904


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


69.
        RAZPRAVE o Leonardu / Andrej Detela ... [et al.]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2005. - 119 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis. Posebna izd. ; 2005)

ISBN 961-6262-71-8
a) Leonardo da Vinci (1452-1519) b) painting c) slikarstvo

75 Leonardo da Vinci
75 RAZPRAVE o Leonardu
COBISS.SI-ID 223611136


78 GLASBA.


70.
RINCÓN, Eduardo
        Wolfgang Amadeus Mozart / [besedilo in glasbena dokumentacija Eduardo Rincón ; [prevod in priredba Translat ; fotografije AKG album]. - Madrid : Mediasat Group, 2006. - 55 str. : barvne ilustr. ; 14 x 15 cm. - (Zbirka Royal Philharmonic Orchestra ; 1)

- - Wolfgang Amadeus Mozart [Zvočni posnetek]. Del 1, Figarova svatba: uvertura, simfoniji št. 40 in št. 41. - 1 CD : stereo ; 12 cm
ISBN 84-9819-433-4 ISBN 84-9819-458-X (zbirka)

78 Mozart W. A.
78 RINCÓN, E. Wolfgang Č 78 RINCÓN, E. Wolfgang
COBISS.SI-ID 224223744


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


71.
FUCHS, Branko
        Ljudski plesi v osnovni šoli : priročnik za učitelje, mentorje in vaditelje / Branko Fuchs ; [ilustracije Tone Rački]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006. - 142 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Modeli poučevanja in učenja. Športna vzgoja)

150 izv. - Bibliografija: str. 141-142
ISBN 961-234-480-9
a) folk dance - reference book b) curriculum c) primary school d) ljudski ples - priročnik e) kurikulum f) osnovna šola g) plesna vzgoja h) folklorni krožki i) folklorne skupine j) športna vzgoja k) gibalna vzgoja l) ljudski plesi m) pouk n) metodika o) priročniki

793(035)
793 FUCHS, B. Ljudski
COBISS.SI-ID 223836160

72.
MACKRELL, Judith
        Razumevanje plesa / Judith Mackrell ; prevod Nataša Jelić. - Ljubljana : Forma 7, 2005 (Trbovlje : Tori). - 256 str. : fotogr. ; 22 cm

Prevod dela: Reading dance. - 500 izv. - Bibliografija: str. 251-252
ISBN 961-6181-45-9
a) dance - historiography b) ples - zgodovinski pregled

793
793 MACKRELL, J. Razumevanje
COBISS.SI-ID 223568896


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


73.
        PSIHOLOGIJA športne rekreacije / [avtorji Katarina Barborič ... et al.] ; urednika Tanja Kajtna in Matej Tušak ; [ilustrator Alenka Ličar]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2005 (Ljubljana : Studio Print). - 317 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

Ob "Psihologiji športne rekreacije" / Boris Sila: str. 314-315. - Recenzija publikacije "Psihologija športne rekreacije" / Robert Masten: str. 316-317. - Bibliografija pri vseh poglavjih
ISBN 961-6405-95-0
a) recreation b) psychology c) motivation d) cognitive process e) rekreacija f) psihologija g) motivacija h) kognitivni proces i) športna rekreacija j) vadba k) svetovanje

796:159.9
796 PSIHOLOGIJA športne
COBISS.SI-ID 223350016


811.111 ANGLEŠČINA.


74.
UR, Penny
        Way to go! [Videoposnetek] / Penny Ur, Mark Hancock and Roman Ribé. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2004. - 1 videokaseta : barve, zvok

- - Way to go! : video activity book. - 40 str. : ilustr. ; 18 cm
ISBN 0-521-60950-X
a) English language b) language teaching - videocassette c) angleščina d) jezikovni pouk - videokaseta

811.111(075)(086.8)
811.111 UR, P. Way to go! vk 811.111 UR, P. Way to go!
COBISS.SI-ID 6504777


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


75.
        GRADIM slovenski jezik 6 : rad te imam. Priročnik za učitelje / Dragica Kapko ... [et al.] ; [priprave za učno enoto in šolsko uro so pripravile Nevenka Drusany, Vanja Kavčnik Kolar in Petra Podlesnik ; ilustracije Suzana Bricelj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005 ([Ljubljana] : Schwarz). - 1 mapa (248 str.) : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.
- - Gradim slovenski jezik 6 [Zvočni posnetek] : zgoščenka k priročniku za učitelje / Dragica Kapko ... [et al.]. - 1 CD : stereo ; 12 cm
ISBN 961-209-487-X
a) Slovenščina - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6:371.3(035)
II 811.163.6(075.2) GRADIM 6 Priročnik cd 811.163.6(075.2) GRADIM 6 CD
COBISS.SI-ID 221241600

76.
        SLOVENŠČINA za vsakdan in vsak dan 7. Priročnik za učitelje / Nana Cajhen ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005. - 1 mapa (246 str.) : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Nasl. v kolofonu: Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7-9
- - Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7 [Zvočni posnetek] : zgoščenka k priročniku za učitelje / Nana Cajhen ... [et al.]. - 1 CD : stereo ; 12 cm
ISBN 961-209-504-3 (7. razred) ISBN 961-209-536-1 (komplet)
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6: 371.3(035)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 7 Priročnik cd 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 7 CD
COBISS.SI-ID 6511433

77.
        SLOVENŠČINA za vsakdan in vsak dan 8. Priročnik za učitelje / Dragica Kapko ... [et al.] ; [priprave za učno uro so prispevale Vanja Kavčnik Kolar, Karmen Bizjak Merzel in Petra Podlesnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005. - 1 mapa (226 str.) : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Nasl. v kolofonu: Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7-9
- - Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8 [Zvočni posnetek] : zgoščenka k priročniku za učitelje / Nana Cajhen ... [et al.]. - 1 CD : stereo ; 12 cm
ISBN 961-209-503-5 (8. razred) ISBN 961-209-536-1 (komplet)
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6: 371.3(035)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 8 Priročnik cd 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 8 CD
COBISS.SI-ID 6510409

78.
        SLOVENŠČINA za vsakdan in vsak dan 9. Priročnik za učitelje / Nana Cajhen ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005. - 1 mapa (226 str.) : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Nasl. v kolofonu: Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7-9
- - Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9 [Zvočni posnetek] : zgoščenka k priročniku za učitelje / Nana Cajhen ... [et al.]. - 1 CD : stereo ; 12 cm
ISBN 961-209-502-7 (9. razred) ISBN 961-209-536-1 (komplet)
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6: 371.3(035)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 9 Priročnik cd 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 9 CD
COBISS.SI-ID 6511177


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


79.
HENRIKSEN, John
        Vojna in mir, Lev Nikolajevič Tolstoj : vodnik po romanu Vojna in mir / [John Henriksen ; prevod Sergej Smolič ; avtor dodatnega besedila Jure Šink]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006. - 79 str. ; 21 cm. - (Sparknotes : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

Prevod dela: War and peace
ISBN 961-209-577-9
a) Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) - "Vojna i mir" - Literarne študije b) ruski pisatelji c) književne vsebine d) literarni komentarji e) matura f) priročniki

821.161.1.09 Tolstoj L.N.
821.161.1 HENRIKSEN, J. Vojna in mir
COBISS.SI-ID 223698432

80.
SAMUILOV, Viktor, 1946-
        Vdun progledniia mrak : skazanie za noshtni ptitsi / Viktor Samuilov ; khudozhnik Viktor Paunov. - 1. izd. - Sofiia : Zlatorog, cop. 2001. - [28] str. : barvne ilustr. ; 28 cm

ISBN 954-437-105-2

821.161.1
II 821.161.1 SAMUILOV, V Vdun
COBISS.SI-ID 6495561

81.
ULIČIANSKY, Ján
        Veverička Veronka / Ján Uličiansky ; [illustrations] Peter Časárik. - Bratislava : NONA, 1996. - 33 str. : barvne ilustr. ; 31 cm. - (Edícia Studnička ; 1)

ISBN 80-967617-1-4

821.162.3
II 821.162.3 ULIČIANSKY, J. Veverička
COBISS.SI-ID 6495305


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


82.
ISHIGURO, Kazuo, 1954-
        Ne zapusti me nikdar / Kazuo Ishiguro ; [prevedla Katarina Jerin]. - Tržič : Učila International, 2006. - 290 str. ; 24 cm

Prevod dela: Never let me go
ISBN 961-233-874-4

821.111-31
821.111 ISHIGURO, K. Ne zapusti me
COBISS.SI-ID 224033280

83.
        The THREE little pigs : based on a traditional folk tale / [retelling by Joan Stimson] ; illustrated by Steve Smallman. - London [etc.] : Ladybird, cop. 2003. - [24] str. : ilustr. ; 18 cm. - (Favourite tales)

ISBN 0-7214-1538-5

821.111-93-34
821.111 THREE little pigs
COBISS.SI-ID 19972664


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


84.
JANISCH, Heinz
        Zack bumm! / Heinz Janisch ; [illustriert von] Helga Bansch. - 2. Aufl. - Wien : Jungbrunnen, 2000. - [24] str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 3-7026-5722-3

821.112.2-93
II 821.112.2 JANISCH, H. Zack bumm!
COBISS.SI-ID 11633978

85.
JELINEK, Elfriede
        Naslada / Elfriede Jelinek ; prevedel [[in] spremno besedo napisal] Slavo Šerc. - Radovljica : Didakta, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 239 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nobelovi nagrajenci)

Prevod dela: Lust. - 800 izv. - Elfriede Jelinek in njen roman Naslada / Slavo Šerc: str. 233-239
ISBN 961-6530-66-6

821.112.2(436)-31
821.112.2 JELINEK, E. Naslada
COBISS.SI-ID 223908096


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


86.
COLLODI, Carlo
        Pinocchio / based on the story by Carlo Collodi ; illustrated by Peter Stevenson ; [retelling by Linda M Jennings]. - London [etc.] : Ladybird, cop. 1993. - [25] str. : ilustr. ; 18 cm. - (Favourite tales)

ISBN 0-7214-1543-1

821.131.1-93
821.131.1 COLLODI, C. Pinocchio
COBISS.SI-ID 10596146


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


87.
KOKELJ, Nina
        Novoletna pravljica / Nina Kokelj in Jan Bučar. Martin Krpan, z Vrha doma pa strašansko močan / Jana Kolarič ; [predloga] Fran Levstik. Uprizoritveni napotki / Nina Kokelj in Jan Bučar, Jana Kolarič ; [risbe Marijan Pečar ; fotografije Miha Fras]. - Ljubljana : Tuma, 2005 ([Petrovče] : Marginalija). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Primadona)

ISBN 961-6470-64-7
a) school play - teachers' guide b) šolsko gledališče - priročnik za učitelje c) gledališka vzgoja

821.163.6-93-2
II 821.163.6 KOKELJ, N. Novoletna
COBISS.SI-ID 221464320

88.
        MOJCA Pokrajculja / po koroški ljudski pripovedi zapisala [in ilustrirala] Breda Varl. - Celovec : KKZ ; Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 2005 ([Ljubljana : Pleško]). - [20] str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. in besedilo na notr. str. ov.
ISBN 3-7086-0189-0 (Mohorjeva)

821.163.6-93
II 821.163.6 MOJCA Pokrajculja
COBISS.SI-ID 222589696

89.
RAVNIKAR, Matevž, 1802-1864
        Poženčanove pravljice : [najstarejše slovenske pravljice in povedke] / [zapisal] Matevž Ravnikar ; zbrala, [uredila, spremno besedo in opombe napisala] Marija Stanonik ; [ilustratorka Daša Abaza]. - Radovljica : Didakta, 2005. - 107 str. : ilustr. ; 28 cm

1.500 izv. - Viri, objave in druge kratke opombe: str. 88-93
ISBN 961-6530-64-X
a) pravljice

821.163.6-32
II 821.163.6 RAVNIKAR, M. Poženčanove
COBISS.SI-ID 223673600

90.
ŠAJNOVIČ, Rajko
        Romske pravljice = Romane vištorje / Rajko Šajnovič ; ilustriral Adriano Janežič. - Novo mesto : Goga, 2005 (Novo mesto : Opara). - 63 str. : ilustr. ; 23 x 23 cm

ISBN 961-6421-38-7
a) Romi b) pravljice

821.163.6-93-34
821.163.6 ŠAJNOVIČ, R. Romske
COBISS.SI-ID 223270656


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


91.
        GEOGRAFIJA 7. Priročnik za učitelje geografije v sedmem razredu osnovne šole / Jože Račič ... [et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 79 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki)

Podrejeni nasl. na ov.: Priročnik za geografijo v sedmem rezredu osnovne šole. - Podrejeni nasl. na hrbtu knj.: Priročnik
- - Geografija 7 [Elektronski vir] : CD-ROM k priročniku za učitelje / Jože Račič. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 86-11-17240-X
a) geography - teachers' guide b) geografija - priročnik za učitelje

91(075.2)
II 91(075.2) GEOGRAFIJA 7 Priročnik
COBISS.SI-ID 224396544

92.
RAČIČ, Jože
        Geografija 9. učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole / Jože Račič, Danica Večerič ; [ilustrator Aleš Sedmak ; slikovno gradivo Fotoarhiv Mladinske knjige Založbe ... [et al. ; zemljevide in grafikone izdelal Andrej Gale]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 91 str. : barvne ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki)

ISBN 86-11-17332-5
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) RAČIČ, J. Geografija 9
COBISS.SI-ID 223867392


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


93.
GLOBOČNIK, Damir
        Prešeren in likovna umetnost / Damir Globočnik. - Celje : Celjska Mohorjeva družba ; Celovec : Celovška Mohorjeva družba ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2005. - 451 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 431-437. - Zaključek ; Zusammenfassung
ISBN 961-218-602-2 (Celjska Mohorjeva) ISBN 3-7086-0169-6 (Celovška Mohorjeva) ISBN 88-87407-60-6 (Goriška Mohorjeva)
a) Prešeren, France (1800-1849) b) portreti

929 Prešeren F.
929 GLOBOČNIK, D. Prešeren
COBISS.SI-ID 224029696


93 ZGODOVINA.


94.
        RAZISKUJEM preteklost 9. Priročnik za učitelje za zgodovino za 9. razred osnovne šole / Jerica Dobnik ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006. - 183 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-209-601-5
a) history - teachers' guide b) zgodovina - priročnik za učitelje

93(075.2)
II 94(075.2) RAZISKUJEM Priročnik 9 r.
COBISS.SI-ID 224351488


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO